ƱǏǍƿİį įǎįȷįǐįDžǖDžǁǒ '9' EP200.

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "ƱǏǍƿİį įǎįȷįǐįDžǖDžǁǒ '9' EP200."

Transkripts

1 ƱǏǍƿİį įǎįȷįǐįDžǖDžǁǒ '9' EP200 ƫDžǓıljǐǂİljǏ ǓǐǁIJLJǑ ƯįijįǓǕǐǁIJijı ijǐ ȷǐǏǖǘǍ IJįǑ NJįlj NjƿDŽıijı ǒȷǐijijǁǐljǎlj IJijLJ İljıǙLjǒǍIJLJ

2 ƷǒǍİǀIJijı ijǐ NJįlj ǎınjljǎǁijijı įǎįȷįǐįDžǖDžǁ HDMI 9,'(2 287 $8',

3 HDMI 9,'(2 287 $8',

4 ƵƭĬƭ 4

5 TV TV 5

6

7 ƺǐǁIJLJ ijljǒ njǐǎƿiįǒ įǎįȷįǐįDžǖDžǁǒ DVD ƷǒDžǓįǐLJijǁǐljį Džljį ijljǎ įDžǐǐƿ IJįǑ NJįlj NJįNjǕIJǏǐǂIJįijı IJijLJ 3KLOLSV Ĭljį Ǎį ıȷǖĵıNjljLjıǂijı ȷNjǁǐǕǑ įȷǘ ijljǎ ǒȷǐijijǁǐljǎlj ȷǏǒ ȷǐǏIJĴǀǐılj LJ 3KLOLSV NJįijįǓǕǐǂIJijı ijǐ ȷǐǏǖǘǍ IJįǑ IJijLJ İljıǙLjǒǍIJLJ ZZZ SKLOLSV FRP ZHOFRPH ƪįIJljNJǘǑ ǀNjıDžǓǏǑ įǎįȷįǐįDžǖDžǁǒ EL Ưįijƿ ijlj İljƿǐNJıljį ijljǒ įǎįȷįǐįDžǖDžǁǒ ȷįijǁIJijı ijį ȷįǐįNJƿijǕ ȷNjǁNJijǐį Džljį Ǎį ıNjǀDžǎıijı ijlj IJǒIJNJıǒǁ įǎįȷįǐįDžǖDžǁǒ ƵNjǁNJijǐǏ ƫǍǀǐDžıljį ƩǍƿǔijı ijlj IJǒIJNJıǒǁ įǎįȷįǐįDžǖDžǁǒ ǁ njıijįdžıǂijı IJijLJ NjıljijǏǒǐDžǂį įǎįnjǐǎǁǒ 2 SUBTILE ƫȷljNjǀDžılj DžNjǚIJIJį ǒȷǐijǂijNjǖǎ 3 LANGUAGE Ưįijƿ ijljǎ įǎįȷįǐįDžǖDžǁ ıǎǘǒ '9' njı ȷıǐljIJIJǘijıǐıǑ įȷǘ njǂį ǐǐǀǒ ǁǓǏǒ ȷįijǁIJijı ijǐ ȷNjǁNJijǐǏ ODQJXDJH Džljį Ǎį ıȷljNjǀǎıijı njljį DžNjǚIJIJį 4 ZOOM ƫȷıNJijıǂǍılj ijljǎ ǏLjǘǍLJ IJijǏ njǀDžıLjǐǒ ijljǒ ijljNjıǘǐįijljǒ 5 GOTO Ĭljį njıijƿdžįijlj IJı ǀǍį ijǂijNjǐ ıǎǘijljijį ǁ NJǏnjnjƿijlj 6 6(783 ƫǂIJǏİǏǑ ǁ ǀǎǏİǏǑ įȷǘ ijǐ njıǎǐǚ ǐǚLjnjljijljǒ ijǐǒ IJǒIJijǁnjįijǏǑ ƴ İıǂNJijLJǑ ıǂǎįlj ıȷƿǎǖ NJįijƿ ijlj ǐǚLjnjljijlj ijǐǒ njıǎǐǚ ƥijįǎ ıǂǎįlj ıljnjǘǎį ǀǓılj NjıljijǏǒǐDžǂį ȷıǐljIJijǐǏĴǁǑ ƴ İıǂNJijLJǑ ıǂǎįlj įǐljijijıǐƿ NJįijƿ ijlj ǐǚLjnjljijlj ijǐǒ njıǎǐǚ ƥijįǎ ıǂǎįlj ıljnjǘǎį ǀǓılj NjıljijǏǒǐDžǂį ȷıǐljIJijǐǏĴǁǑ 9 ƴ İıǂNJijLJǑ ıǂǎįlj NJƿijǕ NJįijƿ ijlj ǐǚLjnjljijlj ijǐǒ njıǎǐǚ ƥijįǎ ıǂǎįlj ıljnjǘǎį ǀǓılj NjıljijǏǒǐDžǂį ȷıǐljIJijǐǏĴǁǑ 5(3($7 ƵįijǁIJijı įǒijǘ ijǐ ȷNjǁNJijǐǏ Džljį Ǎį ıȷįǎįNjƿdžıijı ǀǍįǍ ijǂijNjǐ njljį ıǎǘijljijį ǀǍį NJǏnjnjƿijlj ǁ ǏNjǘNJNjLJǐǏ ijǐ İǂIJNJǏ ƵįijǁIJijı įǒijǘ ijǐ ȷNjǁNJijǐǏ Džljį DžǐǁDžǏǐLJ įǎįdžǁijljijlj ȷǐǏǑ ijį ȷǂIJǕ ƵįijǁIJijı įǒijǘ ijǐ ȷNjǁNJijǐǏ Džljį DžǐǁDžǏǐLJ įǎįdžǁijljijlj ȷǐǏǑ ijį ınjȷǐǘǒ įǐljLjnjljijljnjƿ ȷNjǁNJijǐį 92/ ƵįijǁIJijı įǒijǘ ijǐ ȷNjǁNJijǐǏ Džljį Ǎį ǓįnjLJNjǚIJıijı ijljǎ ǀǍijįIJLJ ǁǓǏǒ ƵįijǁIJijı įǒijǘ ijǐ ȷNjǁNJijǐǏ Džljį Ǎį įǎǐǂǎıijı ǁ Ǎį NJNjıǂIJıijı ijǐ LjƿNjįnjǏ ijǐǒ İǂIJNJǏǒ ',63/$< ƵįijǁIJijı įǒijǘ ijǐ NJǏǒnjȷǂ Džljį Ǎį ınjĵįǎǂijıijı ijljǒ ȷNjLJǐǏĴǏǐǂıǑ ijljǒ ǏLjǘǍLJǑ ƵįijǁIJijı įǒijǘ ijǐ NJǏǒnjȷǂ Džljį Ǎį įȷǐnjǐǎǚijıijı ijǐǎ ǁǓǏ ȷįijǁIJijı ijǐ ǎįǎƿ Džljį Ǎį ıȷįǎįĵǀǐıijı ijǐǎ ǁǓǏ 352* ƫƿǍ ǀǍįǑ İǂIJNJǏǑ ȷıǐljǀǓılj ǁ ȷıǐljIJIJǘijıǐį NJǏnjnjƿijljį ıǎǘijljijıǒ ǁ ijǂijNjǐǒǒ njȷǐǐıǂijı Ǎį ǐǒLjnjǂijıijı ijljǎ įǎįȷįǐįDžǖDžǁ IJijljǑ ȷǐǏijljnjǁIJıljǑ IJįǑ ƵįijǁIJijı įǒijǘ ijǐ ȷNjǁNJijǐǏ Džljį Ǎį njȷıǂijı IJijǏ njıǎǐǚ ȷǐǏDžǐįnjnjįijljIJnjǏǙ '9' 86% ƵįijǁIJijı įǒijǘ ijǐ ȷNjǁNJijǐǏ Džljį ȷǐǘIJDŽįIJLJ IJijǏ njıǎǐǚ ȷǏNjǒnjǀIJǕǍ ǘȷǐǒ njȷǐǐıǂijı Ǎį ıȷljNjǀǎıijı İǂIJNJǏ ǁ 86% MENU ƵįijǁIJijı įǒijǘ ijǐ ȷNjǁNJijǐǏ njǂį ĴǏǐƿ Džljį Ǎį ıȷljijijǐǀǔıijı IJijǏ NJǙǐljǏ njıǎǐǚ ijǐǒ İǂIJNJǏǒ ƴ İıǂNJijLJǑ ıǂǎįlj İıǎljƿ NJįijƿ ijlj ǐǚLjnjljijlj ijǐǒ njıǎǐǚ ƥijįǎ ıǂǎįlj ıljnjǘǎį ǀǓılj NjıljijǏǒǐDžǂį ȷıǐljIJijǐǏĴǁǑ 22 OK ƵįijǁIJijı įǒijǘ ijǐ ȷNjǁNJijǐǏ Džljį Ǎį ıȷljdžıdžįljǚijıijı ijljǒ ıȷljNjǐDžǀǒ ȷǏǒ ǀǓıijı İljįNjǀǎılj

8

9 ƩNjNjįDžǁ ǐǒLjnjǂijıǖǎ Ʃǒijǁ LJ ıǎǘijljijį IJįǑ DŽǏLJLjƿ Ǎį įNjNjƿǎıijı ijljǒ ǐǒLjnjǂijıljǒ įǒijǁǒ ijljǒ IJǒIJNJıǒǁǑ įǎįȷįǐįDžǖDžǁǒ ƷLJnjıǂǕIJLJ ıǎ njȷǐǐıǂijı Ǎį įNjNjƿǎıijı njljį ıȷljNjǐDžǁ njıǎǐǚ ȷǏǒ ıǂǎįlj DžNJǐlj Ĭljį Ǎį ıȷljijijǐǀǔıijı IJijǏ ȷǐǏLJDžǏǙnjıǍǏ njıǎǐǚ Ĭljį ǀǎǏİǏ įȷǘ ijǐ njıǎǐǚ ȷįijǁIJijı ȷįijǁIJijı ƮƩƱƴƶĮƼƷƭ 9 EL

10 ȷǐǘIJDŽįIJLJ IJijljǑ DžıǍljNJǀǑ ıȷljNjǐDžǀǒ ǐǚLjnjljijljǒ >ƷǙIJijLJnjį ƫȷljNjǀǎijı ǀǍį IJǙIJijLJnjį ijljNjıǘǐįijljǒ ȷǏǒ ǒȷǐijijljǐǂdžılj LJ ijljNjıǘǐįijǁ IJįǑ Ʃȷǘ ȷǐǏıȷljNjǏDžǁ įǒijǁ LJ ǐǚLjnjljijlj ijįljǐljƿdžılj njı ijljǒ NJǏljǍǀǑ ijljNjıǐǐƿijıljǒ IJijLJ Ǔǚǐį IJįǑ >ƵǐǏĴǙNjįǎLJ įǎǐǂDžılj ǁ NJNjıǂǍılj ijljǎ ȷǐǏIJijįIJǂį ǏLjǘǍLJǑ ıȷljNjǀǎijı njljį įǎƿNjǒijlj Džljį DŽǂǍijıǏ ǒǔljNjǁǒ ıǒnjǐǂǎıljįǒ >ƸǙȷǏǑ ƶǒLjnjǂdžılj ijljǎ NJNjǂnjįNJį ijljǒ ǏLjǘǍLJǑ >ƯǕİljNJǘǑ ƴǐǂijijı ǁ įNjNjƿǎijı ǀǍįǍ NJǕİljNJǘ ȷǐǘIJDŽįIJLJǑ Džljį ijljǎ įǎįȷįǐįDžǖDžǁ ıǎǘǒ ȷıǐljǏǐljIJnjǀǍǏǒ İǂIJNJǏǒ ƴ ȷǐǏıȷljNjıDžnjǀǍǏǑ NJǕİljNJǘǑ ȷǐǘIJDŽįIJLJǑ ıǂǎįlj ƫƿǍ Ǐ İǂIJNJǏǑ İljįLjǀijılj ȷNjLJǐǏĴǏǐǂıǑ ȷǐǘIJDŽįIJLJǑ njȷǐǐıǂijı Ǎį ǓǐLJIJljnjǏȷǏljǁIJıijı įǒijǁǎ ijljǎ ıȷljNjǐDžǁ Džljį Ǎį ıNjǀDžǎıijı įǎ njȷǐǐıǂ Ǎį įǎįȷįǐįǔLjıǂ ƫȷįǍįĴǀǐıijı ǘNjıǒ ijljǒ ǐǒLjnjǂijıljǒ IJijljǑ ıǐDžǐijijįijljįnjǀǒ ȷǐǏıȷljNjǏDžǀǑ ınjijǘǒ įȷǘ ijljǒ ǐǒLjnjǂijıljǒ>ưNjıǂiǖnjį >ĬǏǍljNJǘǑ NJįlj >ƯǕİljNJǘǑ ƶǒLjnjǂijıljǒ DžNjǚIJIJįǑ 1 ƵįijǁIJijı 6(783 2 ƫȷljNjǀǎijı Džljį Ǎį įȷǐnjijǁijıijı ȷǐǘIJDŽįIJLJ IJijljǑ ıȷljNjǐDžǀǒ ǐǚLjnjljijljǒ ȷǐǏijljnjǁIJıǕǍ >ĬNjǚIJIJį ƫȷljNjǀǎijı ijlj DžNjǚIJIJį ijljǒ IJıNjǂİįǑ NjıljijǏǒǐDžǂįǑ Džljį ijǐ DŽǂǍijıǏ >ĬNjǚIJIJį ƫȷljNjǀǎijı DžNjǚIJIJį ǁǓǏǒ Džljį ijǐ DŽǂǍijıǏ >ĬNjǚIJIJį ƫȷljNjǀǎijı DžNjǚIJIJį ǒȷǐijǂijNjǖǎ Džljį ijǐ DŽǂǍijıǏ >ĬNjǚIJIJį ƫȷljNjǀǎijı DžNjǚIJIJį njıǎǐǚ Džljį ijǐ DŽǂǍijıǏ İǂIJNJǏ ƩȷıǍıǐDžǏȷǏljǁIJijı ijǐ '9' NJįlj ıȷįǎınjnjljǎǁijijı ijǐ ƱȷǏǐıǂijı Ǎį ıȷljijijǐǀǔıijı IJijLJǍ ıȷƿǎǖ IJıNjǂİį įǎįȷįǐįDžǖDžǁǒ njıǐljnjǐǂ İǂIJNJǏlj ıǎiǀǔıijįlj Ǎį njljǎ ǒȷǐijijljǐǂdžǐǒǎ įǒijǁ ijlj NjıljijǏǒǐDžǂį ƣǔǐǒ 1 ƵįijǁIJijı ƶƹĭʊʈʒƭ 2 ƫȷljNjǀǎijı Džljį Ǎį įȷǐnjijǁijıijı ȷǐǘIJDŽįIJLJ IJijljǑ ıȷljNjǐDžǀǒ ǐǚLjnjljijljǒ ǁǓǏǒ >+'0, ƴǐǂijijı ijlj njǐǐĵǁ ǁǓǏǒ Džljį ǀǎǏİǏ ǒǔljNjǁǒ ıǒnjǐǂǎıljįǒ ƫljNJǘǍį 1 ƵįijǁIJijı ƶƹĭʊʈʒƭ 2 ƫȷljNjǀǎijı Džljį Ǎį įȷǐnjijǁijıijı ȷǐǘIJDŽįIJLJ IJijljǑ ıȷljNjǐDžǀǒ ǐǚLjnjljijljǒ DŽǂǍijıǏ ƺǐLJIJljnjǏȷǏljǁIJijı ijǐ ȷNjǁNJijǐǏ OK Džljį Ǎį ǐǒLjnjǂijıijı ijlj ĴǕijıljǍǘijLJijį ijljǎ įǎijǂLjıijlj ijljǎ įȷǘǔǐǖijlj ijǐǎ NJǏǐıIJnjǘ NJįlj ijljǎ ıǒnjǐǂǎıljį ijljǒ ıljnjǘǎįǒ ȷǐǏNJıljnjǀǍǏǒ Ǎį DŽıNjijljǚIJıijı ijljǎ ȷǏljǘijLJijį ƶǒLjnjǂijıljǒ ƭǔıǂǐǒ 1 ƵįijǁIJijı ƶƹĭʊʈʒƭ 2 ƫȷljNjǀǎijı Džljį Ǎį įȷǐnjijǁijıijı ȷǐǘIJDŽįIJLJ IJijljǑ ıȷljNjǐDžǀǒ ǐǚLjnjljijljǒ DŽǂǍijıǏ ƶǒLjnjǂdžılj ijlj njǐǐĵǁ ıǎǘiǐǒ ǁǓǏǒ ƶǒLjnjǂijıljǒ 'ROE\ GLJLWDO 1 ƵįijǁIJijı ƶƹĭʊʈʒƭ 2 ƫȷljNjǀǎijı >'ROE\ Džljį ȷǐǘIJDŽįIJLJ IJijljǑ ıȷljNjǐDžǀǒ ǐǚLjnjljijljǒ 'ROE\ GLJLWDO >ưıljijǐǒǐDžǂį ƱȷǏǐıǂijı Ǎį ǐǒLjnjǂijıijı ijljǎ ǀǎǏİǏ DžǐįnjnjǁǑ NJįlj ijljǎ ıȷįǎįĵǐǐƿ 5) ijǐǒ 'ROE\ 'LJLWDO > ǒǎįnjljnjǘ ƥijįǎ LJ NjıljijǏǒǐDžǂį IJǒnjȷǂıIJLJǑ ıǂǎįlj ǀǎǏİǏǑ DžǐįnjnjǁǑ ıȷljNjǀǎijı įǒijǘ ijǐ IJijǏljǓıǂǏ Džljį Ǎį ǐǒLjnjǂijıijı ijlj DžǐįnjnjljNJǁ įǎįNjǐDžǂį EL ƫNjNjLJǍljNJƿ ĬıǍljNJƿ 1 ƵįijǁIJijı 6(783 2 ƫȷljNjǀǎijı Džljį

11

12

13

14 ljįdžƿijijı NJįlj NJįijįǍǏǁIJijı ǘNjıǒ ijljǒ ǏİLJDžǂıǑ ȷǐljǍ ǓǐLJIJljnjǏȷǏljǁIJıijı įǒijǁ ijlj IJǒIJNJıǒǁ įǎįȷįǐįDžǖDžǁǒ '9' ƩǍ LJ džljnjljƿ ȷǐǏNJNjǁLjLJNJı įȷǘ ijlj njlj ijǁǐljijlj ijǖǎ ǏİLJDžljǚǍ LJ ıDžDžǚljijlj İıǍ ljijǔǚılj ƩIJĴƿNjıljį ƯǂǍİǒǍǏǑ LJNjıNJijǐǏȷNjLJǎǂįǑ ƱLJǍ įĵįljǐıǂijı ȷǏijǀ ijǐ ȷıǐǂDŽNjLJnjį ijljǒ njǐǎƿiįǒ įǎįȷįǐįDžǖDžǁǒ ƱLJǍ ınjLjǀijıijı ijǐ ȷǐǏǖǘǍ NJįlj ijį įǎıijǐǒƿǐ IJı DŽǐǏǓǁ ǁ Ǎıǐǘ ƱLJǍ ijǐȷǐLjıijıǂijı İǏǓıǂį ǒDžǐǚǎ ǘȷǖǒ DŽƿdžį NJǏǍijƿ IJijǏ ȷǐǏǖǘǍ ƩǍ ǓǒLjıǂ ǒDžǐǘ ȷƿǍǕ ǁ njǀijį IJijǏ ȷǐǏǖǘǍ įȷǐijǒǎiǀijijı ijǐ įnjǀijǖǒ įȷǘ ijljǎ ȷǐǂdžį ƫȷljNJǏljǍǕǍǁIJijı njı ijǐ ijnjǁnjį ıǎǒȷljǐǀijljijljǒ ȷıNjįijǚǍ ijljǒ 3KLOLSV Džljį Ǎį ıNjǀDžǎılj ijǐ ȷǐǏǖǘǍ ȷǐljǍ įȷǘ ijlj ǓǐǁIJLJ ƱLJǍ ijǐȷǐLjıijıǂijı ijǐ ȷǐǏǖǘǍ NJįlj ijį įǎıijǐǒƿǐ NJǏǍijƿ IJı DžǒnjǍǀǑ ĴNjǘDžıǑ ǁ ƿNjNjıǒ ȷLJDžǀǑ LjıǐnjǘijLJijįǑ IJǒnjȷıǐljNjįnjDŽįǍǏnjǀǍǏǒ ijǐǒ ƿnjıijǐǒ LJNjljįNJǏǙ ĴǕijǘǑ ƱLJǍ DŽƿdžıijı įǎijljnjıǂnjıǎį IJijljǑ ǏȷǀǑ ıǎįıǐljijnjǐǚ ǁ IJı ƿNjNjį įǎǐǂDžnjįijį IJijǏ ȷǐǏǖǘǍ ƥijįǎ ǓǐLJIJljnjǏȷǏljıǂijįlj ĴljǑ ǁ IJǒdžıǒNJijǁǐįǑ Džljį ijljǎ įȷǐijǚǎiıijlj ijljǒ IJǒIJNJıǒǁǑ LJ įȷǐijǒǎiıiınjǀǎlj IJǒIJNJıǒǁ ıǎįnjǐNjǐǒLjıǂ Ǎį ıǂǎįlj NjıljijǏǒǐDžljNJǁ ƱLJǍ ınjLjǀijıijı ijljǒ njȷįijįǐǂıǒ njȷįijįǐǂį ǁ ıDžnjįijıijijljnjǀǎıǒ njȷįijįǐǂıǒ IJı ǒȷıǐdžǐNjljnjǁ LjıǐnjǘijLJijį ǘȷǖǒ IJijǏ ĴǕǑ ijǐǒ LJNjǂǏǒ IJı ĴǕijljƿ ǁ IJı ȷįǐǘnjǏljıǑ IJǒǍLjǁNJıǑ ƩȷǏIJǒǍİǀIJijı ijǐ ȷǐǏǖǘǍ įȷǘ ijljǎ ȷǐǂdžį ȷǐljǍ įȷǘ NJįijįljDžǂİıǑ ƥijįǎ įĵįljǐıǂijı ijǐ NJįNjǚİljǏ ijǐǐĵǐiǐijǂįǒ ijǐįdžƿijı ȷƿǍijį ijǐ ĴljǑ ȷǏijǀ ijǐ NJįNjǚİljǏ ƯǂǍİǒǍǏǑ DŽǐįǓǒNJǒNJNjǚnjįijǏǑ ǁ ȷǒǐNJįDžljƿǑ ƵǐljǍ IJǒǍİǀIJıijı ijǐ ȷǐǏǖǘǍ IJı njljį ȷǐǂdžį DŽıDŽįljǕLjıǂijı ǘijlj LJ ijƿijlj ǐıǚnjįijǐǒ ijįljǐljƿdžılj njı ijljǎ ijljnjǁ ȷǏǒ ıǂǎįlj ijǒȷǖnjǀǎlj IJijǏ ȷǂIJǕ ǁ IJijǏ NJƿijǕ njǀǐǐǒ ijǐǒ ȷǐǏǖǘǍijǏǑ ƱLJǍ įijnjıǂijı ȷǂıIJLJ IJijį ĴljǑ ijǐǐĵǐiǐijǂįǒ Ƹį ǓįNjįǐƿ ĴljǑ njȷǐǐıǂ Ǎį ȷǐǏNJįNjǀIJǏǒǍ LJNjıNJijǐǏȷNjLJǎǂį ǁ ȷǒǐNJįDžljƿ ƯǂǍİǒǍǏǑ ijǐįǒnjįijljijnjǐǚ ǁ DŽNjƿDŽLJǑ IJijǏ ȷǐǏǖǘǍ Ĭljį Ǎį įȷǐĵǚDžıijı ijljǎ ǀNJLjıIJLJ IJı įnjijljǎǐdžǐNjǂį Njǀljdžıǐ njljǎ įȷǐijǒǎįǐnjǐNjǐDžıǂijı ijǐ ȷǐǏǖǘǍ ƱLJǍ įDžDžǂdžıijı ijǐǎ ǏȷijljNJǘ ĴįNJǘ njǀijį IJijǏ LjƿNjįnjǏ ijljǒ IJǒIJNJıǒǁǑ įǎƿDžǎǖijljǒ İǂIJNJǕǍ ƱLJǍ ijǐȷǐLjıijıǂijı ijǐ ȷǐǏǖǘǍ ǁ ƿNjNjį įǎijljnjıǂnjıǎį IJı NJįNjǚİljį ǐıǚnjįijǐǒ ǁ IJı ƿNjNjǐ LJNjıNJijǐljNJǘ ıǎǐȷNjljijnjǘ ƫƿǍ ijǐ ȷǐǏǖǘǍ njıijįĵǀǐıijįlj IJı LjıǐnjǏNJǐįIJǂį NJƿijǕ įȷǘ & įȷǐijǒijnjıǒƿijijı ijǐ ȷǐǏǖǘǍ NJįlj ȷıǐljnjǀǍıijı ǀǕǑ ǘijǐǒ LJ LjıǐnjǏNJǐįIJǂį ijǐǒ Ǎį ijįljǐljƿǎılj njı ijlj LjıǐnjǏNJǐįIJǂį İǕnjįijǂǏǒ ȷǐljǍ ijǐ IJǒǍİǀIJıijı IJijLJǍ ȷǐǂdžį ƯǂǍİǒǍǏǑ ǒȷıǐLjǀǐnjįǎijljǒ ƱLJǍ ijǐȷǐLjıijıǂijı ijǐ ȷǐǏǖǘǍ IJı ȷıǐljǏǐljIJnjǀǍǏ ǓǚǐǏ ƩĴǁǍıijı ȷƿǍijǏijı ǓǚǐǏ ijǐǒNjƿǔljijijǐǎ ljǎijijǚǎ ınjįijǐijijƿ DžǙǐǕ įȷǘ ijǐ ȷǐǏǖǘǍ Džljį įıǐljijnjǘ ƪıDŽįljǕLjıǂijı ǘijlj Ǐlj NJǏǒǐijǂǍıǑ ǁ ƿNjNjį įǎijljnjıǂnjıǎį İıǍ NJįNjǙȷijǏǒǍ ijljǒ ǏȷǀǑ ıǎįıǐljijnjǐǚ ijǐǒ ȷǐǏǖǘǍijǏǑ ƯǂǍİǒǍǏǑ njǘNjǒǎijljǒ ƩĴįljǐǀIJijı ijljǒ njȷįijįǐǂıǒ ıƿǎ ıǂǎįlj ƿiıljıǒ ǁ ıƿǎ ijǐ ijljNjıǔıljǐljijijǁǐljǐ İıǍ ǓǐLJIJljnjǏȷǏljLJLjıǂ Džljį njıDžƿNjǐ ǓǐǏǍljNJǘ İljƿIJijLJnjį ƴlj njȷįijįǐǂıǒ ȷıǐljǀǓǏǒǍ ǓLJnjljNJǀǑ ǏǒIJǂıǑ Ƶǐǀȷılj Ǎį įȷǐǐǐljĵLjǐǚǎ IJǕIJijƿ ƯǂǍİǒǍǏǑ NJįijƿȷǏIJLJǑ njȷįijįǐljǚǎ ƸǏ ȷǐǏǖǘǍ ijljNjıǔıljǐljijijǁǐljǐ njȷǐǐıǂ Ǎį ȷıǐljǀǓılj njljį njȷįijįǐǂį NJǏǒnjȷǂ ȷǏǒ njȷǐǐıǂ Ǎį NJįijįȷǏLjıǂ ĮǒNjƿijı ijljǒ njȷįijįǐǂıǒ njįnjǐljƿ įȷǘ ȷįljİljƿ įǎƿ ȷƿIJį IJijljDžnjǁ ƫǎǏȷNjljIJnjǘǑ Džljį ǓǐǁIJLJ IJı ijǐȷǐLjıijǂıǒ ǘȷǐǒ ǒȷƿǐǔılj ǓįnjLJNjǁ ȷljLjįǍǘijLJijį Ǎį DŽǐǂIJNJǏǍijįlj ȷįljİljƿ ƷLJnjıǂǕIJLJ Ĭljį ijljǒ ıǎiıǂǎıljǒ ijljnjǚǎ NJįlj ijǐǐĵǐiǐijǂįǒ įǎįijǐǀǎijı IJijLJǍ ȷljǍįNJǂİį IJijǏ ȷǂIJǕ ǁ IJijǏ NJƿijǕ njǀǐǐǒ ijǐǒ ȷǐǏǖǘǍijǏǑ ƵǐljǍ NJƿǍıijı ǁ įNjNjƿǎıijı ijǒǔǘǎ IJǒǍİǀIJıljǑ DŽıDŽįljǕLjıǂijı ǘijlj ǘNjıǒ Ǐlj IJǒIJNJıǒǀǑ ǀǓǏǒǍ įȷǐijǒǎiıLjıǂ įȷǘ ijljǎ ȷǐǂdžį EL ƫNjNjLJǍljNJƿ ƩIJĴƿNjıljį NJįlj IJLJnjįǍijljNJǁ ıljiǐȷǐǂljijlj

15 ȀǹȉǾīȅȇǿǹ ȆȇȅȎȅȃ ȁǽǿǽǽȇ ĮǐǏǍijǂİį ijǐǒ ȷǐǏǖǘǍijǏǑ IJįǑ ƱLJǍ ıljijƿDžıijı ƿNjNjį įǎijljnjıǂnjıǎį ınjijǘǒ ijǖǎ İǂIJNJǕǍ IJijǏ LjƿNjįnjǏ įǎƿDžǎǖijljǒ İǂIJNJǏǒ ƱLJǍ ıljijƿDžıijı NjǒDžljIJnjǀǍǏǒǑ ǁ ǐįDžljijnjǀǎǐǒǒ İǂIJNJǏǒǑ IJijǏ LjƿNjįnjǏ įǎƿDžǎǖijljǒ İǂIJNJǏǒ ƩĴįljǐǀIJijı ijǐǒǒ İǂIJNJǏǒǑ įȷǘ ijǐ LjƿNjįnjǏ įǎƿDžǎǖijlj İǂIJNJǏǒ ıƿǎ İıǍ ȷǐǘNJıljijįlj Ǎį ǓǐLJIJljnjǏȷǏljǁIJıijı ijǐ ȷǐǏǖǘǍ Džljį njıDžƿNjǐ ǓǐǏǍljNJǘ İljƿIJijLJnjį ƺǐLJIJljnjǏȷǏljıǂijı njǘǎǐ ȷįǍǂ njljnjǐǐǖǎǚǎ Džljį Ǎį NJįLjįǐǂIJıijı ijǐ ȷǐǏǖǘǍ ĮǐǏǍijǂİį ijǐǒ ȷıǐljDŽƿNjNjǏǍijǏǑ ƸǏ ȷǐǏǖǘǍ IJįǑ ǀǓılj IJǓıİljįIJijıǂ NJįlj NJįijįIJNJıǒįIJijıǂ njı ǒNjljnjƿ NJįlj ıǎįǐijǁnjįijį ǒǔljNjǁǒ ȷǏljǘijLJijįǑ ijį ǏȷǏǂį njȷǐǐǐǚǎ Ǎį įǎįnjǒnjNjǖLjǐǚǎ NJįlj Ǎį ıȷįǎįǔǐljijljnjǐȷǐljljLjǐǚǎ ƱLJǍ įȷǐǐǐǂȷijıijı ijǐ ȷǐǏǖǘǍ IJįǑ njı ƿNjNjį ǏljNJljįNJƿ įȷǐǐǐǂnjnjįijį ƱƿLjıijı Džljį ijǐ ijǐȷljnjǘ IJǙIJijLJnjį ǓǕǐljIJijǁǑ IJǒNjNjǏDžǁǑ LJNjıNJijǐljNJǚǍ NJįlj LJNjıNJijǐǏǍljNJǚǍ ȷǐǏǖǘǍijǕǍ NJįlj njȷįijįǐljǚǎ ƭ IJǕIJijǁ įȷǘǐǐljǔlj ijǖǎ ijǖǎ ȷǐǏǖǘǍijǕǍ IJǒnjDŽƿNjNjılj IJijLJǍ įȷǐĵǒDžǁ ijǖǎ įǐǎljijljnjǚǎ IJǒǍıȷıljǚǍ Džljį ijǐ ȷıǐljDŽƿNjNjǏǍ NJįlj ijljǎ įǎLjǐǚȷljǎlj ǒDžıǂį ƸǏ ȷǐǏǖǘǍ IJįǑ ȷıǐljǀǓılj njȷįijįǐǂıǒ Ǐlj ǏȷǏǂıǑ İıǍ njȷǐǐǐǚǎ Ǎį įȷǐǐǐljĵLjǐǚǎ njı NJįǍǏǍljNJƿ ǏljNJljįNJƿ įȷǐǐǐǂnjnjįijį ƱƿLjıijı Džljį ijǐ ijǐȷljnjǘ IJǙIJijLJnjį ǓǕǐljIJijǁǑ IJǒNjNjǏDžǁǑ njȷįijįǐljǚǎ ƭ IJǕIJijǁ įȷǘǐǐljǔlj ijǖǎ njȷįijįǐljǚǎ IJǒnjDŽƿNjNjılj IJijLJǍ įȷǐĵǒDžǁ ijǖǎ įǐǎljijljnjǚǎ IJǒǍıȷıljǚǍ Džljį ijǐ ȷıǐljDŽƿNjNjǏǍ NJįlj ijljǎ įǎLjǐǚȷljǎlj ǒDžıǂį Ĭljį ȷıǐljIJIJǘijıǐıǑ ȷNjLJǐǏĴǏǐǂıǑ IJǓıijljNJƿ njı ǀǍį NJǀǍijǐǏ įǎįnjǚnjNjǖijljǒ IJijLJǍ ȷıǐljǏǓǁ IJįǑ ıȷljijnjıĵijıǂijı ijlj İljıǙLjǒǍIJLJ ZZZ UHF\FOH SKLOLSV FRP EL ƷǒnjnjǘǐĴǕIJLJ Ʃǒijǁ ıǂǎįlj IJǒIJNJıǒǁ ƯƩƸƭĬƴƶƮƩƷ ƮƮ njı İljȷNjǁ njǘǎǖijlj NJįlj ǓǕǐǂǑ ȷǐǏIJijįijıǒijljNJǁ DžıǂǕIJLJ ƵǍıǒnjįijljNJƿ İljNJįljǚnjįijį ıǂǎijı ǒȷıǒLjǒǎǘijljijį ƷıDŽįIJijıǂijı ijį ȷǍıǒnjįijljNJƿ İljNJįljǚnjįijį ƸǏ IJijǏljǓıǂǏ įǒijǘ ȷıǐljNjįnjDŽƿǍılj ijıǔǎǐNjǐDžǂį ȷǐǏIJijįIJǂįǑ įȷǘ įǎijljDžǐįĵǁ LJ ǏȷǏǂį ȷǐǏIJijįijıǙıijįlj įȷǘ İljȷNjǚnjįijį ıǒǐıijljijıǔǎǂįǒ IJijljǑ ƭƶʃ NJįlj ƿNjNjį İljNJįljǚnjįijį ȷǍıǒnjįijljNJǁǑ ljiljǐnjijljijǂįǒ ijljǒ 5RYL &RUSRUDWLRQ ƭ įǎijǂijijǐǐĵlj njljǔįǎljnjǁ NJįlj LJ įȷǐijǒǎįǐnjǐNjǘDžljijlj įȷįDžǐǐıǚǐǎijįlj ƫnjȷǏǐljNJƿ IJǁnjįijį ƸǏ ǘǎǐnjį +'0, ijǐ NjǏDžǘijǒȷǏ +'0, NJįlj LJ İljıȷįĴǁ +LJK 'HÀQLWLRQ 0XOWLPHGLD,QWHUIDFH ıǂǎįlj ınjȷǐǐljnjƿ IJǁnjįijį ǁ IJǁnjįijį NJįijįijıLjǀǍijį ijljǒ ıijįljǐıǂįǒ +'0, OLFHQVLQJ //& IJijljǑ ƭǎǖnjǀǎıǒ ƵǏNjljijıǂıǑ NJįlj IJı ƿNjNjıǒ ǓǚǐıǑ ƯįijįIJNJıǒƿdžıijįlj njı ƿiıljį ijljǒ 'ROE\ /DERUDWRULHV ƭ ǏǍǏnjįIJǂį 'ROE\ NJįlj ijǐ IJǙnjDŽǏNjǏ İljȷNjǏǙ ' ıǂǎįlj ınjȷǐǐljnjƿ IJǁnjįijį ijljǒ 'ROE\ /DERUDWRULHV ƭ ǏǍǏnjįIJǂį '9' 9LGHR ıǂǎįlj ınjȷǐǐljnjǘ IJǁnjį ijljǒ '9' )RUPDW /RJR /LFHQVLQJ &RUSRUDWLRQ

16 ƵǍıǒnjįijljNJƿ İljNJįljǚnjįijį 00' +RQJ.RQJ +ROGLQJ /LPLWHG Ʊı ijljǎ ıȷljĵǚNjįǎlj ȷįǍijǘǑ İljNJįljǚnjįijǏǑ ƸǏ ȷǐǏǖǘǍ įǒijǘ ǀǓılj NJįijįIJNJıǒįIJijıǂ NJįlj ȷǕNjıǂijįlj ǒȷǘ ijljǎ ıǒLjǚǎlj ijljǒ 00'+RQJ.RQJ +ROGLQJ /LPLWHG NJįlj LJ 00' +RQJ.RQJ +ROGLQJ /LPLWHG ıǂǎįlj Ǐ ıDžDžǒljijǁǒ IJı IJǓǀIJLJ njı įǒijǘ ijǐ ȷǐǏǖǘǍ ƭ ǏǍǏnjįIJǂį 3KLOLSV NJįlj ijǐ ǀnjDŽNjLJnjį ijljǒ įijȷǂiįǒ 3KLOLSV ıǂǎįlj NJįijįǓǕǐLJnjǀǍį ınjȷǐǐljnjƿ IJǁnjįijį ijljǒ.rqlqnolmnh 3KLOLSV 1 9 NJįlj ǓǐLJIJljnjǏȷǏljǏǙǍijįlj njı ƿiıljį ǓǐǁIJLJǑ

Svarīga informācija Drošība Nodrošiniet, lai jūsu strāvas avota spriegums atbilstu spriegumam, kas norādīts uz identifikācijas uzlīmes, kas atrodas jū

Svarīga informācija Drošība Nodrošiniet, lai jūsu strāvas avota spriegums atbilstu spriegumam, kas norādīts uz identifikācijas uzlīmes, kas atrodas jū Svarīga informācija Drošība Nodrošiniet, lai jūsu strāvas avota spriegums atbilstu spriegumam, kas norādīts uz identifikācijas uzlīmes, kas atrodas jūsu televizora aizmugurē. Ja atvienošanai izmanto strāvas

Sīkāk

ViedTV_instrukcija_10x21cm_apvien_2017Nov_new

ViedTV_instrukcija_10x21cm_apvien_2017Nov_new VIEDTELEVĪZIJAS PRIEKŠROCĪBAS Atklājiet jaunu TV pieredzi! Pieslēdzot savam televizoram Mājas Viedtelevīziju, skatieties vietējos un ārzemju TV kanālus, filmas, seriālus un LMT Straumes tiešraides, kā

Sīkāk

MMS kamera 1

MMS kamera 1 MMS kamera 1 Saturs... 3 1.1 Apraksts:... 3 1.2 Funkciju apraksts... 4 1.3 Pielietošana... 4 1.4... 4 kopskats... 5... 7 3.1 Barošana (divi veidi)... 7 3.2 Kameras ie... 8 3.3... 10... 10 4.1... 10 4.2

Sīkāk

Multivide Lietotāja rokasgrāmata

Multivide Lietotāja rokasgrāmata Multivide Lietotāja rokasgrāmata Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ir ASV reģistrēta Microsoft korporācijas preču zīme. Šeit ietvertā informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja

Sīkāk

User Manual

User Manual Register your product and get support at 5301 series www.philips.com/welcome Rokasgrāmata 32PHS5301 Saturs 1 Televizora apskats 10.1 Par sākuma izvēlni 37 10.2 Sākuma izvēlnes atvēršana 4 1.1 Smart TV

Sīkāk

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/welcome 8809 55PUS8809 55PUS8809 Rokasgrāmata Saturs 6.6 IS sensors 28 6.7 Baterijas 28 6.8 Tīrīšana 28 1 TV apskats 4 1.1 Android TV 4 1.2 Ultra

Sīkāk

BDP3380_BDP3382_BDP3390_12 la...

BDP3380_BDP3382_BDP3390_12 la... Reìistrçjiet savu preci un iegûstiet atbalstu www.philips.com/welcome BDP3380 BDP3382 BDP3390 Apmeklçjiet Philips Internetâ http://www.philips.com Lietoðanas instrukcija Pirms ðî Blu-ray disku atskaòotâja

Sīkāk

PFL8008

PFL8008 Register your product and get support at www.philips.com/welcome 8000 series Smart LED TV 40PFL8008 46PFL8008 55PFL8008 Saturs 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 Apskats 3 Smart TV 3 App Gallery

Sīkāk

Kablolar ve Adaptörler Ürün Marka Stok Fiyat INCA IPW-15TP POWER KABLO 1,5 METRE Inca 10+ 2,10 USD INCA IPR-01 USB 2.0 YAZICI KABLOSU+ASKILI (1.5MT) I

Kablolar ve Adaptörler Ürün Marka Stok Fiyat INCA IPW-15TP POWER KABLO 1,5 METRE Inca 10+ 2,10 USD INCA IPR-01 USB 2.0 YAZICI KABLOSU+ASKILI (1.5MT) I Kablolar ve Adaptörler Ürün Marka Stok Fiyat INCA IPW-15TP POWER KABLO 1,5 METRE Inca 10+ 2,10 USD INCA IPR-01 USB 2.0 YAZICI KABLOSU+ASKILI (1.5MT) Inca 10+ 3,15 USD INCA IMHD-15T HDMI KABLO 1,8 METRE

Sīkāk

Kablolar ve Adaptörler Ürün Marka Stok Fiyat INCA IMHD-15T HDMI KABLO 1,8 METRE Inca 1 3,15 USD DIGITUS USB UZATMA KABLOSU 1.8MT(AK S) Digi

Kablolar ve Adaptörler Ürün Marka Stok Fiyat INCA IMHD-15T HDMI KABLO 1,8 METRE Inca 1 3,15 USD DIGITUS USB UZATMA KABLOSU 1.8MT(AK S) Digi Kablolar ve Adaptörler Ürün Marka Stok Fiyat INCA IMHD-15T HDMI KABLO 1,8 METRE Inca 1 3,15 USD DIGITUS USB UZATMA KABLOSU 1.8MT(AK-300200-018-S) Digitus 3 3,68 USD INCA INPW-06TP NOTEBOOK POWER KABLO

Sīkāk

AVR-1911_LV.xls

AVR-1911_LV.xls Bāzes vērsija Šajā nodaļā mēs stāstīsim par savienojumiem un pamat-operācijām priekš šīs iekārtas. Savienojumi - skaties lpp.13 Atskaņošana (Pamatoperācija) - skaties lpp.20 Izvēloties klausīšanas režīmu

Sīkāk

LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AMATU KLASIFIKĀCIJAS KATALOGS Nr. p.k. Iestāde Struktūrvienība Apakšstruktūrvienība Amata nosaukums Saime (apakšsaime),

LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AMATU KLASIFIKĀCIJAS KATALOGS Nr. p.k. Iestāde Struktūrvienība Apakšstruktūrvienība Amata nosaukums Saime (apakšsaime), LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AMATU KLASIFIKĀCIJAS KATALOGS Nr. p.k. Iestāde Struktūrvienība Apakšstruktūrvienība Amata nosaukums Saime (apakšsaime), līmenis, mēnešalgu grupa. Pašvaldības administrācija

Sīkāk

Iespējamie risinājumi daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanas veicināšanai Dr.sc.ing. Maija Rubīna, Rīgas enerģētikas aģentūras direktore Di

Iespējamie risinājumi daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanas veicināšanai Dr.sc.ing. Maija Rubīna, Rīgas enerģētikas aģentūras direktore Di Iespējamie risinājumi daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanas veicināšanai Dr.sc.ing. Maija Rubīna, Rīgas enerģētikas aģentūras direktore Diskusija Rīgas pilsētas arhitektu birojā 20.11.2012

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2019) 1001 final ANNEX PIELIKUMS dokumentam Komisijas īstenošanas lēmums, ar kuru izveido obligāto pētniecisko

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2019) 1001 final ANNEX PIELIKUMS dokumentam Komisijas īstenošanas lēmums, ar kuru izveido obligāto pētniecisko EIROPAS KOMISIJA Briselē, 18.2.2019. C(2019) 1001 final ANNEX PIELIKUMS dokumentam Komisijas īstenošanas lēmums, ar kuru izveido obligāto pētniecisko uzskaišu sarakstu un nosaka robežvērtības nolūkā īstenot

Sīkāk

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi 1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Līgums par maksājamo atlīdzību izpildītājiem un fonogrammu producentiem Nr. PIB- /17 Pasākumi. Rīga 2017.gada._ Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA) tās publiskošanas tiesību speciālistes

Sīkāk

DVB-T2 Tuner lv Lietošanas instrukcijas

DVB-T2 Tuner lv Lietošanas instrukcijas DVB-T2 Tuner 7 620 320 031 lv Lietošanas instrukcijas 2 1 2 8 7 3 6 4 5 7 620 320 031 06.2019 Robert Bosch Car Multimedia GmbH Vadīklas lv 3 1 Gatavības režīma poga Pārslēdz starp normālas darbības un

Sīkāk

Uzklikšķinot uz zīmola logo, Jūs automatiski atvērsiet šī zīmola piedāvāto produkciju mūsu sortimentā. a as es m t l vas elme es al a ez cs a a as t m

Uzklikšķinot uz zīmola logo, Jūs automatiski atvērsiet šī zīmola piedāvāto produkciju mūsu sortimentā. a as es m t l vas elme es al a ez cs a a as t m Uzklikšķinot uz zīmola logo, Jūs automatiski atvērsiet šī zīmola piedāvāto produkciju mūsu sortimentā. a as es m t l vas elme es al a ez cs a a as t m t m c alt s as a a s as v esta as 1 za 4750234101672

Sīkāk

CL2012O0027LV _cp 1..1

CL2012O0027LV _cp 1..1 02012O0027 LV 30.11.2018 006.001 1 Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās

Sīkāk

VAS Latvijas Loto Vienotais reģ.nr Mērvienība:EUR Neauditētais pārskats par periodu no Rīga, 2016

VAS Latvijas Loto Vienotais reģ.nr Mērvienība:EUR Neauditētais pārskats par periodu no Rīga, 2016 VAS Latvijas Loto Vienotais reģ.nr.40003083998 Mērvienība: Neauditētais pārskats par periodu no 01.01.2016.-30.09.2016. Rīga, 2016 neauditētais finanšu pārskats par periodu no 01.01.2016. līdz 30.09.2016.

Sīkāk

Beo4 Papildu pogu leksikons

Beo4 Papildu pogu leksikons Beo4 Papildu pogu leksikons 2 PIEZĪME! Ar * marķētas pogas ir piemērojamas vienīgi tālvadības pults Beo4 iepriekšējiem variantiem. A A.AUX (audio papildavots) Bang & Olufsen audio sistēmai pievienota papildu

Sīkāk

pārskats

pārskats Neauditētais pārskats par periodu no 01.01.2017. - 31.12.2017. APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto 2018. gada 16. februāra Valdes sēdē Protokols Nr.7, lēmums Nr. 3.1. Rīga, 2018 Saturs Lpp. Informācija par

Sīkāk

AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī (

AS Meridian Trade Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī ( AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 215. gada 3. septembrī Bilances pārskats Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām Prasības uz pieprasījumu

Sīkāk

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

Europass Curriculum Vitae Personas dati Uzvārds / Vārds RŪDOLFS KALVĀNS Tālrunis Tālrunis: E-pasts Pilsonība Latvijas

Europass Curriculum Vitae Personas dati Uzvārds / Vārds RŪDOLFS KALVĀNS Tālrunis Tālrunis: E-pasts Pilsonība Latvijas Europass Curriculum Vitae Personas dati Uzvārds / Vārds RŪDOLFS KALVĀNS Tālrunis Tālrunis: 67976735 E-pasts rudolfs.kalvans@svg.lv Pilsonība Latvijas Dzimšanas datums 09.12.1980. Ģimenes stāvoklis Precējies

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation VAS Starptautiskās lidostas Rīga vidēja termiņa darbības stratēģija 2017.-2023. gadam un ilgtermiņa stratēģija 2017.-2036. gadam Apstiprināts 2018.gada 14.decembra VAS Starptautiskā lidosta Rīga padomes

Sīkāk

Reģistrācijas numurs 40008153882 Nosaukums BALTIJAS HIV ASOCIĀCIJA BIEDRĪBA Adrese Druvienas iela 36 144, Rīga, LV-1079 Taksācijas periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017 Pamatinformācija Darbinieku skaits

Sīkāk

AUTODNA AUTO VĒSTURES ATSKAITE ATSKAITE AUTODNA VIN: WBAKS4102F0H67186 Marka: BMW Model: X5 XDRIVE30D 3.00 Degvielas tips: - Virsbūves tips: DŽIPS Ats

AUTODNA AUTO VĒSTURES ATSKAITE ATSKAITE AUTODNA VIN: WBAKS4102F0H67186 Marka: BMW Model: X5 XDRIVE30D 3.00 Degvielas tips: - Virsbūves tips: DŽIPS Ats AUTODNA AUTO VĒSTURES ATSKAITE ATSKAITE AUTODNA VIN: Marka: BMW Model: X5 XDRIVE30D 3.00 Degvielas tips: - Virsbūves tips: DŽIPS Atskaites izveidošanas datums: 2018-08-13 16:32:27 UTC +0300 AUTOMAŠĪNAS

Sīkāk

LATVENERGO KONSOLIDĒTIE UN AS "LATVENERGO" NEREVIDĒTIE STARPPERIODU SAĪSINĀTIE FINANŠU PĀRSKATI PAR 3 MĒNEŠU PERIODU, KAS BEIDZAS GADA 31. MARTĀ

LATVENERGO KONSOLIDĒTIE UN AS LATVENERGO NEREVIDĒTIE STARPPERIODU SAĪSINĀTIE FINANŠU PĀRSKATI PAR 3 MĒNEŠU PERIODU, KAS BEIDZAS GADA 31. MARTĀ LATVENERGO KONSOLIDĒTIE UN AS "LATVENERGO" NEREVIDĒTIE STARPPERIODU SAĪSINĀTIE FINANŠU PĀRSKATI PAR 3 MĒNEŠU PERIODU, KAS BEIDZAS 2019. GADA 31. MARTĀ Latvenergo koncerns ir vērtīgākais enerģētikas uzņēmums

Sīkāk

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata Konsolidētais bilances pārskats EUR 000 Pārskata periodā Pārskata periodā 30.06.2015 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2014 Grupa Banka Grupa Banka Nerevidēts Nerevidēts Revidēts Revidēts Kase un prasības uz

Sīkāk

Fishfinder 300C īsa rokasgrāmata

Fishfinder 300C īsa rokasgrāmata Fishfinder 300C īsa rokasgrāmata 2008 Garmin Ltd. vai tās filiāles Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397.8200 or (800) 800.1020 Fax (913) 397.8282

Sīkāk

A02_[LV]_mb95S_4100uk_DVBT_C_PVR_50188LED_(BMS)_NICKEL24_ indd

A02_[LV]_mb95S_4100uk_DVBT_C_PVR_50188LED_(BMS)_NICKEL24_ indd Register your product and get support at www.philips.com/welcome Saturs Svarīgi...1 TV izmantošana...2 Tālvadības pults...2 Paziņojumi, funkcijas un piederumi...3 Energoefektivitāte...3 TV ritināšanas

Sīkāk

LV L 261/6 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (2010. gada 15. septembris), ar ko

LV L 261/6 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (2010. gada 15. septembris), ar ko L 261/6 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 5.10.2010. PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (2010. gada 15. septembris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2007/2 par Eiropas automatizēto

Sīkāk

RB IDS 2016 LV

RB IDS 2016 LV Informācijas atklāšanas paziņojums par 2016. gadu Rīgā 2017.gada 31.martā Saturs Ievads 3 Informācija par Banku 3 Galvenie finanšu pārskata rādītāji 3 Risku pārvaldības mērķi 5 Riska vadības politikas un

Sīkāk

STUNDU SARAKSTS Kurss Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena 1.ALM Matemātika Matemātika Matemātika Angļu valoda

STUNDU SARAKSTS Kurss Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena 1.ALM Matemātika Matemātika Matemātika Angļu valoda STUNDU SARAKSTS 17.06.2019. -21.06.2019. Kurss Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena 1.ALM Matemātika Matemātika Matemātika Angļu valoda Angļu valoda Angļu valoda Informātika Krievu valoda

Sīkāk

BIZNESA, MĀKSLAS UN TEHNOLOĢIJU AUGSTSKOLA RISEBA NT APSTIPRINĀTS RISEBA Senāta sēdē , Prot. Nr. 17/1.1-07/08 Ar grozī

BIZNESA, MĀKSLAS UN TEHNOLOĢIJU AUGSTSKOLA RISEBA NT APSTIPRINĀTS RISEBA Senāta sēdē , Prot. Nr. 17/1.1-07/08 Ar grozī BIZNESA, MĀKSLAS UN TEHNOLOĢIJU AUGSTSKOLA RISEBA NT 0002-025 APSTIPRINĀTS RISEBA Senāta sēdē 30.10.2017., Prot. Nr. 17/1.1-07/08 Ar 20.06.2018. grozījumiem (Prot.Nr. 18/1.1-07/06) Lietotie termini UZŅEMŠANAS

Sīkāk

SPF1207_10 latviesu.cdr

SPF1207_10 latviesu.cdr Reìistrçjiet Jûsu preci un iegûstiet atbalstu www.philips.com/welcome Foto Râmîtis SPF 1207 Tiecieties ar Philips Internetâ http://www.philips.com Lietoðanas instrukcija SATURA RÂDÎTÂJS 11. VÂRDNÎCA 1

Sīkāk

AGV / Apaļie gaisa vadi Izmērs AL90 / Apaļo gaisa vadu līkums 90 o Izmērs

AGV / Apaļie gaisa vadi Izmērs AL90 / Apaļo gaisa vadu līkums 90 o Izmērs AGV / Apaļie gaisa vadi 100 125 160 200 250 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1250 AL90 / Apaļo gaisa vadu līkums 90 o 100 125 160 200 250 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1250 125-100

Sīkāk

Microsoft Word - kaspars redig.doc

Microsoft Word - kaspars redig.doc CORRIGO E Apkures sistēma Pārstrādātais izdevums A CORRIGO E Lietošanas pamācība Apkures sistēmas kontrole CORRIGO E apkures sistēmas kontroles Lietošanas pamācība 3 1. Par CORRIGO E 3 2. Uzstādīšana un

Sīkāk

Radiopulkstenis AE8000/10 Lietošanas instrukcija Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu

Radiopulkstenis AE8000/10 Lietošanas instrukcija Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu Radiopulkstenis AE8000/10 Lietošanas instrukcija Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu www.philips.com/support Satura rādītājs 1 Svarīgi 3 Drošība 3 Dzirdes drošība 4 2 Jūsu radiopulkstenis 5 Ievads

Sīkāk

C instructions Kit 754 Rapid System 480R Rapid Traverse (North America) 480 Traverse (North America) ISO E 1522 CHEVROLET S

C instructions Kit 754 Rapid System 480R Rapid Traverse (North America) 480 Traverse (North America) ISO E 1522 CHEVROLET S C.20110509. 503-1522-02instructions Kit 754 Rapid System 480R Rapid Traverse 480 Traverse ISO 11154-E 1522 CHEVROLET Silverado / Silverado Classic, 2-dr Standard Cab, 99-07 CHEVROLET Silverado / Silverado

Sīkāk

Apple TV Lietotāja instrukcija

Apple TV Lietotāja instrukcija Apple TV Lietotāja instrukcija Saturs 5 Darba sākšana 5 Pārskats 6 Siri Remote 6 Iestatīt Apple TV 8 Iestatiet kontus 10 Pamati 10 Naviģēt Apple TV: 11 Pārvaldiet savas lietojumprogrammas 12 Vadiet to,

Sīkāk

Nakts_labirints.xlsx

Nakts_labirints.xlsx IZAICINĀJUMS 1 GR3186 Normunds Laipnieks Suzuki Jimny 16:46 23:27:28 06:41 0 16:56:18 00:10:18 618 5 45 20 2645 1 2 PT98 Uldis Moisejs MITSUBISHI PAJERO 16:32 23:15:22 06:43 0 16:42:09 00:10:09 609 4 41

Sīkāk

HTS5131_12 latviesu.cdr

HTS5131_12 latviesu.cdr Reìistrçjiet Jûsu preci un saòemiet atbalstu www.philips.com/welcome HTS 5131 Tiecieties ar Philips Internetâ http://www.philips.com Lietoðanas instrukcija SATURA RÂDÎTÂJS 1 Palîdzîba un atbalsts...3 Atsauce...3

Sīkāk

PET944 latviesu.cdr

PET944 latviesu.cdr Reìistrçjiet Jûsu preci un iegûstiet atbalstu www.philips.com/welcome PET 944 Tiecieties ar Philips Internetâ http://www.philips.com Lietoðanas instrukcija SATURA RÂDÎTÂJS 1 Svarîgi...3 Svarîgi droðîbas

Sīkāk

C instructions Kit 1430 NISSAN Frontier, 4-dr Crew Cab Pickup, 05 NISSAN Frontier, 4-dr King Cab Pickup, 05 NISSAN King Cab, 4-dr

C instructions Kit 1430 NISSAN Frontier, 4-dr Crew Cab Pickup, 05 NISSAN Frontier, 4-dr King Cab Pickup, 05 NISSAN King Cab, 4-dr C.20130325. 503-1430-04instructions Kit 1430 NISSAN Frontier, 4-dr Crew Cab Pickup, 05 NISSAN Frontier, 4-dr King Cab Pickup, 05 NISSAN King Cab, 4-dr Pickup Double Cab, 05 * NISSAN Navara, 4-dr Pickup

Sīkāk

C instructions Kit 1461 CHEVROLET Colorado, 4-dr Double Cab, 04 CHEVROLET Colorado, 4-dr Extended Cab, 04 CHEVROLET Colorado, 4-d

C instructions Kit 1461 CHEVROLET Colorado, 4-dr Double Cab, 04 CHEVROLET Colorado, 4-dr Extended Cab, 04 CHEVROLET Colorado, 4-d C.20110505. 506-1461-04instructions Kit 1461 CHEVROLET Colorado, 4-dr Double Cab, 04 CHEVROLET Colorado, 4-dr Extended Cab, 04 CHEVROLET Colorado, 4-dr Crew Cab, *04 CHEVROLET Colorado, 4-dr Extra Cab,

Sīkāk

(Microsoft Word - Retransl\342cijas at\357aujas porgrammu saraksts, 2015., j\373lijs)

(Microsoft Word - Retransl\342cijas at\357aujas porgrammu saraksts, 2015., j\373lijs) Retranslācijas atļaujas Nr.RR-40 pielikums Nr.1 Retranslējamo programmu saraksts N.p.k. Programmas nosaukums Tematiskā ievirze Valoda Izplatīšanas laiks Jurisdikcija Programmas tiesību īpašnieks/tiesību

Sīkāk

01_SevillaMP38_ee.indd

01_SevillaMP38_ee.indd www.blaupunkt.com Radio CD MP3 WMA Sevilla MP38 7 648 003 310 Kasutus- ja installeerimisjuhend Lietošanas un montāžas instrukcija Naudojimo ir įrengimo instrukcija 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 13 12 11 15 16

Sīkāk

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7503 series www.philips.com/tvsupport Rokasgrāmata 49PUS7503 55PUS7503 Saturs 1 Jaunumi 9.4 Lietotņu bloķēšana 40 9.5 Tastatūras ievades metodes 9.6 Atmiņa 42 4

Sīkāk

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

02 02 LV LV Lietošanas pamācība Modelis HD8965 Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet. Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu

02 02 LV LV Lietošanas pamācība Modelis HD8965 Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet. Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu 02 02 LV LV Lietošanas pamācība Modelis HD8965 Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet. Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu www.philips.com/welcome SVARĪGA DROŠĪBAS INFORMĀCIJA Lietojot elektroierīces,

Sīkāk

02NewOrleansMP58_LV.indd

02NewOrleansMP58_LV.indd www.blaupunkt.com Radio CD USB MP3 WMA New Orleans MP58 7 648 009 310 Kasutus- ja installeerimisjuhend Lietošanas un montāžas instrukcija Naudojimo ir įrengimo instrukcija 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 12 11

Sīkāk

BDP3100_12 latviesu.cdr

BDP3100_12 latviesu.cdr Reìistrçjiet Jûsu preci un saòemiet atbalstu www.philips.com/welcome BDP 3100 Tiecieties ar Philips Internetâ http://www.philips.com Lietoðanas instrukcija LÂZERS UZMANÎBU: CITU KÂ ÐEIT NORÂDÎTU VADÎBU

Sīkāk

RB223

RB223 /09/A3/14.16 71325575 Products Solutions Services Safety Instructions ATEX: II (1)GD 0 DE Dokument: Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel für explosionsgefährdete Bereiche gemäß Richtlinie

Sīkāk

GADA PĀRSKATS

GADA PĀRSKATS Apstiprināts Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrības Atbalss biedru sapulcē 2017.gada 07.martā Protokols Nr.14 Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrība ATBALSS gada pārskats par 2016.gadu

Sīkāk

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS)

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS) RIGENSIS BANKA AS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2015.GADA 6 MĒNEŠIEM (NEAUDITĒTS) Apstiprināts Rigensis Bank AS Valdes 2015.gada 06.augusta sēdē, Protokols Nr. 03/40 Saturs 1. INFORMĀCIJA PAR BANKU UN BANKAS

Sīkāk

Ievads (1) g. Tautas skaitīšanas dati Kādas pēdas publiskajā telpā atstāj divkopienu sabiedrība? Vai tās vispār ir novērojamas Rīgas telpā? Kas

Ievads (1) g. Tautas skaitīšanas dati Kādas pēdas publiskajā telpā atstāj divkopienu sabiedrība? Vai tās vispār ir novērojamas Rīgas telpā? Kas Ievads (1) 2011. g. Tautas skaitīšanas dati Kādas pēdas publiskajā telpā atstāj divkopienu sabiedrība? Vai tās vispār ir novērojamas Rīgas telpā? Kas liecina par to? Kāda ir kopienu struktūra Rīgā? Etniskā

Sīkāk

Bild 1

Bild 1 Kā plānot naudas plūsmu un nākotnes finanšu situāciju Jānis Kļimenkovs 12.03.2015. Apskatāmie temati: Kāpēc jāplāno naudas plūsma Bilance, PZA, Naudas plūsma Kur visbiežāk pazūd nauda? Kā veidojas naudas

Sīkāk

2k13_5000_eu_qsg_ indd

2k13_5000_eu_qsg_ indd 5000 series Quick start guide 2k13_5000_eu_qsg_20130411.indd 1 4/10/2013 3:52:10 PM English Български Čeština Dansk Deutsch Ελληνικά Eesti Español Français Gaeilge Hrvatski Italiano Қазақша Latviešu Lietuvių

Sīkāk

Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) R bankas 0 Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapit

Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) R bankas 0 Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapit Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) 9 7 5 6 4 5 3 1 5 R bankas Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapitāla tirgu 214. gada pirmais ceturksnis 4 35 3 25 2 15 1 5 NR bankas BANKU

Sīkāk

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx Uzaicinājums iepirkumam LU CFI 2015/13 Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.nr.lv90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss

Sīkāk

Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas

Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk LAPK) 201.

Sīkāk

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Endoskopijas kabineta aprīkojumam jābūt jaunam, ražotam 2018.gadā, kurš savienojams ar slimnīcā esošo videoendoskopu GIF-Q165 u

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Endoskopijas kabineta aprīkojumam jābūt jaunam, ražotam 2018.gadā, kurš savienojams ar slimnīcā esošo videoendoskopu GIF-Q165 u TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Endoskopijas kabineta aprīkojumam jābūt jaunam, ražotam 2018.gadā, kurš savienojams ar slimnīcā esošo videoendoskopu GIF-Q165 un videokolonoskopu CF-Q165. Nr. p.k. Tehniskie parametri

Sīkāk

Klase: 1. klase Mēnesis: septembris Tēma: Skola, krāsu nosaukumi Mana skola un ģimene Latviešu valoda: Runāšana: Rodas cieņa pret latviešu valodu. Att

Klase: 1. klase Mēnesis: septembris Tēma: Skola, krāsu nosaukumi Mana skola un ģimene Latviešu valoda: Runāšana: Rodas cieņa pret latviešu valodu. Att Klase: 1. klase Mēnesis: septembris Skola, krāsu nosaukumi Mana skola un ģimene Rodas cieņa pret latviešu valodu. Attīstas skaidra izruna. Uzsver vārdus un zilbes pareizi. Izrunā pareizi gaŗos un īsos

Sīkāk

Mēbeļu izpārdošana 2019

Mēbeļu izpārdošana 2019 2. DC 290 dīvāns 285x103x78 cm, koks, tumši pelēks audums 13 250 EUR (26 155 EUR) 2. Star Trek klubkrēsls 65x61x109 cm, koks, āda 4 250 EUR (8 135 EUR) 2. 3. Stella galdiņš D55, H45 cm, koks, stikls 1

Sīkāk

SANTE/7008/2017-EN ANNEX Rev, 4

SANTE/7008/2017-EN ANNEX Rev, 4 EIROPAS KOMISIJA Briselē, 6.2.2019 C(2019) 595 final ANNEXES 1 to 2 PIELIKUMI dokumentam KOMISIJAS REGULA (ES).../..., ar ko attiecībā uz transmisīvās sūkļveida encefalopātijas sakarā īstenotu veterināro

Sīkāk

Automašīnas multimediju sistēma Lietotāja rokasgrāmata KONA Electric

Automašīnas multimediju sistēma Lietotāja rokasgrāmata KONA Electric Automašīnas multimediju sistēma Lietotāja rokasgrāmata KONA Electric [[ Šajā pamācībā aprakstītās funkcijas un pakalpojumi var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma to uzlabošanas nolūkos. Ja tiek atjaunināta

Sīkāk

STR-DH550

STR-DH550 4-488-937-71(1) (LV) Vairākkanālu AV uztvērējs Uzziņu rokasgrāmata STR-DH550 BRĪDINĀJUMS Lai samazinātu aizdegšanās vai elektrošoka risku, nepakļaujiet šo aparātu lietus vai mitruma iedarbībai. Lai samazinātu

Sīkāk

BANKAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR GADA 2. CETURKSNI

BANKAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR GADA 2. CETURKSNI ANKAS PULISKAIS 2.2009 PĀRSKATS PAR 2009. GAA 2. CETURKSNI RISKU ANALĪZE Finanšu risku, no kuriem svarīgākie ir likviditātes risks, kredītrisks un tirgus risks, pārvaldīšanu īsteno saskaņā ar Valdes un

Sīkāk

(Microsoft Word - Retransl\342cijas at\357aujas porgrammu saraksts j\373nijs)

(Microsoft Word - Retransl\342cijas at\357aujas porgrammu saraksts j\373nijs) Apstiprināts ar Padomes 2013.gada 12. decembra lēmumu Nr. 216 Grozīts ar Padomes 2014. gada 6. marta lēmumu Nr. 79 Grozīts ar Padomes 2015. gada 23. aprīļa lēmumu Nr. 72 Grozīts ar Padomes 2015. gada 23.

Sīkāk

Zeparo ZU Automātiskie atgaisotāji un gaisa atdalītāji Mikroburbuļi, nogulsnes, kombinēti

Zeparo ZU Automātiskie atgaisotāji un gaisa atdalītāji Mikroburbuļi, nogulsnes, kombinēti Zeparo ZU Automātiskie atgaisotāji un gaisa atdalītāji Mikroburbuļi, nogulsnes, kombinēti IMI PNEUMATEX / Ūdens kvalitāte / Zeparo ZU Zeparo ZU Plašs produktu klāsts atgaisošanai un mikroburbuļu, nogulšņu,

Sīkāk

XA041ra3_om-doc-flex.fm

XA041ra3_om-doc-flex.fm Safety instructions Temperature head transmitter itemp HART ATEX II 1G XA041ra3 de - Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel für explosionsgefährdete Bereiche gemäß Richtlinie 94/9/EG (ATEX)

Sīkāk

TMT82, OTMT82

TMT82, OTMT82 /09/A3/18.16 71324824 Products Solutions Services Safety Instructions itemp Temperature transmitter ATEX: IECEx: II1G Ex ia IIC T6 T4 Ga II2(1)G Ex ib [ia Ga] IIC T6 T4 Gb Ex ia IIC T6 T4 Ga Ex ib [ia

Sīkāk

Baltic International Bank 1.ceturkšņa pārskats 2017

Baltic International Bank 1.ceturkšņa pārskats 2017 AS,,BALTIC INTERNATIONAL BANK PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2017. GADA 31. MARTĀ Saturs Bankas (Koncerna) vadības ziņojums... 3 Konsolidācijas grupas sastāvs... 4 Bankas akcionāri...

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 FORUMS PAR BŪTISKAJĀM PĀRMAIŅĀM 2014.gada 5.februāris 1 Mērķis AI/SI apmainīties ar pieredzi būtisko pārmaiņu vērtēšanā un vienoties par vienotas prakses piemērošanu būtisko pārmaiņu identificēšanā un

Sīkāk

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA Drošībai un uzziņai LED televizors* * LG LED televizors lieto LCD ekrānu ar LED aizmugurgaismojumu. Pirms ierīces izmantošanas

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA Drošībai un uzziņai LED televizors* * LG LED televizors lieto LCD ekrānu ar LED aizmugurgaismojumu. Pirms ierīces izmantošanas LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA Drošībai un uzziņai LED televizors* * LG LED televizors lieto LCD ekrānu ar LED aizmugurgaismojumu. Pirms ierīces izmantošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabājiet to turpmākai

Sīkāk

COLOR ZOOM KONKURSS 19 REMIX

COLOR ZOOM KONKURSS 19 REMIX COLOR ZOOM KONKURSS 19 REMIX PIETEIKŠANĀS FORMA COLOR ZOOM KONKURSAM 19 IZVĒLIES KATEGORIJU: Global New Talent Artist Global Creative Artist Global Partner Artist Goldwell Klienta Numurs Meistara vārds,uzvārds

Sīkāk

Informācijas par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem sniegšanas veidne

Informācijas par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem sniegšanas veidne Pielikums Ministru kabineta. gada 9. februāra noteikumiem Nr. 95 Informācija, kas sniedzama pārskatā par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem. gadā VSIA Latvijas Vēstnesis (turpmāk Sabiedrība) atbilstoši

Sīkāk

Simetrija spēlēs Teorija un piemēri, gatavojoties Atklātajai matemātikas olimpiādei 2018./2019. mācību gadā Olimpiādes uzdevumu komplektā katrai klašu

Simetrija spēlēs Teorija un piemēri, gatavojoties Atklātajai matemātikas olimpiādei 2018./2019. mācību gadā Olimpiādes uzdevumu komplektā katrai klašu Simetrija spēlēs Teorija un piemēri, gatavojoties Atklātajai matemātikas olimpiādei 28./29. mācību gadā Olimpiādes uzdevumu komplektā katrai klašu grupai tiek iekļauts algebras, ģeometrijas, kombinatorikas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konsolidētie 216. gada nerevidētie saīsinātie finanšu pārskati 28.2.217 / RĪGA Atruna Šo prezentāciju un visus materiālus, kas izplatīti vai darīti pieejami saistībā ar to (turpmāk kopā saukti - prezentācija),

Sīkāk

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES LIETU NOMENKLATŪRA 2017

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES LIETU NOMENKLATŪRA 2017 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES LIETU NOMENKLATŪRA 2017 Rektors APSTIPRINU Daugavpils Universitātes A.Barševskis 2016.gada 19.decembrī Daugavpilī shēma Indeksi Struktūrvienība 1 Satversmes sapulce 2 Senāts 3

Sīkāk

(Microsoft Word - Retransl\342cijas%20at\357aujas%20Nr_6%20IZZI%20FAO[1].doc)

(Microsoft Word - Retransl\342cijas%20at\357aujas%20Nr_6%20IZZI%20FAO[1].doc) Retranslācijas atļaujas Nr.RR-6 pielikums Nr.1 Retranslējamo programmu saraksts Programmas nosaukums Tematiskā ievirze Valoda Izplatīšanas laiks Jurisdikcija Programmas tiesību īpašnieks/tiesību īpašnieka

Sīkāk

WP 3 – Baltic section

WP 3 – Baltic section Rīgas metropoles areāla mobilitātes plānošana un NSB CoRe projekta aktivitātes 2019.gada 26.marts SUMBA sanāksme Astor Riga Hotel Projektu saspēle Mobilitātes risinājumi Rīgas metropoles areālā Ziemeļjūras

Sīkāk

ES struktūrfondu finanšu pārdale pēc noslēgumu pieprasījumu iesniegšanas

ES struktūrfondu finanšu pārdale pēc noslēgumu pieprasījumu iesniegšanas ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju progress līdz 2013.gada 31.janvārim* * ziņojumā līdz 31.12.2012. un aptver arī EEZ un Norvēģijas un Šveices programmas Saturs 1. ES fondu ieviešanas progress

Sīkāk

[vieta skolas emblēmai]

[vieta skolas emblēmai] [vieta skolas emblēmai] Sveiki! Mēs esam Kuldīgas Alterna8vās sākumskolas 3.b klase. Kopā ar klases audzinātāju Santu Reimani esam ļoc priecīgi par iespēju piedalīces LOK rīkotajā projektā «Sporto visa

Sīkāk

Microsoft Word - vestnesis_4-1

Microsoft Word - vestnesis_4-1 IAI V E STN ESI S Jauns gads, jauns Vēstneša izdevums Nr.4 ŠAJĀ NUMURĀ: Valdes priekšsēdētāja uzruna Valde informē - Globālais institūts izdod vairākas jaunas Prakses vadlīnijas Intervija ar Ilviju Grūbu,

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Droša darba vide kā uzņēmuma vērtība Rūta Lūse 2015.23.10. Kā jūs jūtaties un ko jūs domājat, kad esat negadījuma aculiecinieks, lasāt vai skatāties par negadījumiem TV? Kādi līdzīgi notikumi varētu atgadīties

Sīkāk

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums 859.87 0 0 0 859.87 0 1290 Pamatlīdzekļu nolietojums (P) 0 570.94

Sīkāk