012ÿ ÿ82ÿ2ÿ2ÿ5422ÿ5ÿ8ÿ289989ÿ ÿ012ÿ289ÿ ÿ134ÿ455226ÿ ÿ45ÿ18ÿ722ÿ2ÿ52ÿ89ÿ6892ÿ781ÿ71ÿ1ÿ252ÿ6ÿ45ÿ12ÿ ÿ786ÿ5 6826ÿ2ÿ

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "012ÿ ÿ82ÿ2ÿ2ÿ5422ÿ5ÿ8ÿ289989ÿ ÿ012ÿ289ÿ ÿ134ÿ455226ÿ ÿ45ÿ18ÿ722ÿ2ÿ52ÿ89ÿ6892ÿ781ÿ71ÿ1ÿ252ÿ6ÿ45ÿ12ÿ ÿ786ÿ5 6826ÿ2ÿ"

Transkripts

1 012ÿ ÿ82ÿ2ÿ2ÿ5422ÿ5ÿ8ÿ289989ÿ ÿ012ÿ289ÿ ÿ134ÿ455226ÿ ÿ45ÿ18ÿ722ÿ2ÿ52ÿ89ÿ6892ÿ781ÿ71ÿ1ÿ252ÿ6ÿ45ÿ12ÿ ÿ786ÿ5 6826ÿ2ÿ4868ÿ52859ÿ012ÿ592ÿ2189ÿ18ÿ1ÿ262859ÿ8ÿ #,ÿ-.ÿ/0-.$ ÿ"#$%ÿ&'()*+ ÿ012ÿ259ÿ5989ÿ12ÿ1ÿ282ÿ156ÿ529ÿ282ÿ781ÿ75ÿ5ÿ122 45ÿ12ÿ1ÿ54ÿ792ÿ89:ÿ;<<= IJKKLMNOPQRÿS42ÿ71ÿT48ÿ62ÿ54ÿ22ÿ8UVÿS42ÿ72ÿ8ÿ1ÿW2ÿ7ÿ2ÿ54ÿ6842ÿ1ÿ1 B.ÿC$#*ÿ+#*)+-(*Dÿ-.ÿ$'(+ÿ.#E)ÿ$0)ÿ#$ÿ0(D*ÿ-#ÿFÿ$0)ÿ#.*ÿ+.0C-$ÿGH 19:ÿ5ÿ6:ÿ456572ÿÿ9ÿ52989ÿ2ÿ ÿ1ÿ75ÿ5ÿ122ÿ>5 52ÿ579ÿ45ÿ1229:ÿ12ÿ727ÿ89ÿ72ÿ51ÿ5ÿ86ÿW8X12ÿ289ÿ45ÿ72ÿ89ÿ89ÿY ÿ72ÿ8ÿ7ÿ52ÿ19ÿ1ÿW2ÿ7ÿ12ÿ59ÿ54ÿY5:ÿ45ÿ51ÿ926ÿ9ÿ29ÿ ÿ151ÿ71ÿ72ÿ1ÿ8ÿ7ÿ8486ÿ5ÿ2 986ÿ12ÿ42ÿ54ÿZ551ÿ8ÿ71ÿW2ÿ8ÿÿ152:ÿ9ÿ71ÿW2ÿ8ÿ54292ÿ9ÿ[29ÿ72 88?ÿ01ÿ72ÿ8ÿY5ÿ8ÿ12ÿ8862ÿ7519ÿ68ÿ89ÿ12ÿ289989ÿ22ÿ54ÿ18ÿ ÿ151ÿ259859ÿ8ÿ65ÿ2ÿÿ12ÿS562ÿ16:ÿ9ÿ12ÿ592ÿ8ÿ296ÿ5ÿ71 72ÿ56ÿ7519ÿ12ÿZ8ÿ8862ÿ>]ÿ88^_`=?:ÿ9ÿ5ÿ71ÿ72ÿ56ÿW8ÿ8862ÿ>7519ÿ8_^8<` 012ÿa#D#ÿÿB.#ÿ2ÿÿW8ÿ59:ÿW8ÿ596ÿ>7519ÿb^8=?ÿW2ÿ2ÿW8264ÿ5ÿ252ÿ4621ÿW2 ÿ7689ÿ5ÿ5ÿ12ÿ5ÿ9ÿ82826ÿ89ÿ12ÿ5ÿ5ÿ5ÿ12ÿ2x18ÿ592ÿ ÿ62ÿ#*ÿ#,ÿ\#)ÿ51ÿW2ÿ8ÿ7ÿ1ÿW2ÿ7ÿY5:ÿÿ229ÿ2ÿ5ÿ12ÿ ÿ59859ÿ54ÿ12ÿ48ÿSÿ45ÿ12ÿ262296ÿ26229ÿTUÿ54ÿ12ÿ286ÿ2859?ÿW2 259ÿ82ÿ27229ÿ21ÿ9ÿ6842:ÿÿ82ÿ1ÿ18ÿ82ÿ52ÿ829859ÿ>12ÿ48ÿ82ÿ7 2ÿ5ÿ48981ÿW8ÿ186ÿ2859ÿ1ÿ756ÿ12ÿ4522ÿ2892ÿ886ÿ684262ÿ7815ÿ18 2ÿÿW8ÿ6842ÿÿ1262ÿ5ÿB.#*ÿ>ÿ89ÿÿ82ÿ :ÿ7122ÿ75ÿ2ÿ592?ÿ5ÿ22ÿ S89:ÿ72ÿ8ÿ5ÿ2812ÿ26822ÿW8ÿ5ÿ26822ÿ12ÿ75ÿ1ÿW2ÿ8ÿ>7519ÿ8<^b9`bc?ÿ45ÿ89ÿ12 27ÿ54ÿ ÿ7ÿ28292ÿ54ÿ12ÿ412ÿ>7519ÿd^b=?e12ÿ412ÿ529ÿ2ÿ5ÿ19ÿ289ÿ89ÿÿ582 12ÿ9ÿ12ÿ781ÿ128ÿ2ÿW2ÿ529ÿ292ÿ18ÿ6762ÿ756ÿ :ÿW2ÿ2ÿ5ÿW8ÿ59

2 13ÿ03ÿÿ23ÿ270133ÿÿ137ÿ737ÿÿ70ÿ ÿ017ÿ8329ÿ74ÿ72327ÿ017ÿ2303ÿ3ÿ0177ÿ8329ÿÿ017ÿ8329ÿ3ÿ7ÿ "3ÿ4ÿÿ ÿ74ÿ#75ÿ$ÿ7201ÿ02ÿ#ÿ70#15ÿ017ÿ37ÿ32ÿ017ÿ204 3ÿ4#77!ÿ"17ÿ772ÿ3ÿ01ÿ042ÿ03ÿÿ3ÿ74ÿ+$*7ÿÿ3ÿ017ÿ ÿ32ÿ017 #201ÿ3ÿ042ÿ%2707ÿ&0ÿ''() 1277ÿ#77*7ÿÿ1,ÿ-40ÿ01ÿ238ÿ010ÿ37ÿ30ÿ938ÿ017ÿ8ÿÿ427.ÿ31ÿ)/0(/ ÿ017ÿ042ÿ3*7ÿ#217ÿ010ÿ834ÿ#7ÿ#2397ÿ3ÿ#747! 3203!ÿ4#77ÿ37ÿ801ÿ5327ÿ54725ÿÿ07577!ÿ632ÿ777ÿ74ÿ 3ÿ3*ÿÿ834ÿ37ÿ23ÿ ÿÿ30ÿ#77*7ÿ#747ÿ3ÿ017ÿ938757ÿ017ÿ377! +&ÿ177ÿ172ÿÿ*37ÿÿ%ÿ938ÿ017ÿÿ017ÿ338ÿ7!ÿ%ÿ5*7ÿ017ÿ7072ÿ7ÿÿ017ÿ8 4#77ÿ37ÿ23ÿÿ723ÿ#77*5ÿ017ÿ723ÿ1ÿ938757ÿ817ÿ017ÿ723ÿ9ÿ ÿ0137ÿ813ÿ ÿ017ÿ978ÿ017ÿ28ÿÿ978ÿ010ÿ017ÿ&71ÿ834ÿ#7ÿÿ325! 7*72ÿ721.ÿ31ÿ8)(0 C4703ÿ#340ÿ ÿ140ÿÿÿ2042ÿ017ÿ042ÿ03ÿ3ÿ%27 670ÿ3ÿ"#727! 9ÿ$ÿ177ÿ277*7ÿ320ÿ34ÿ0ÿ#201ÿ017ÿ74ÿ37.0ÿ5*7 O*7ÿ8ÿ017ÿ71ÿÿ#37ÿ3ÿ1!ÿDEFGHÿ8ÿ30ÿ277ÿ03ÿ2ÿ30172ÿÿ01ÿ17*7ÿ27ÿ40 7ÿÿ017ÿ#77ÿ3ÿ7ÿ30ÿ3(770ÿÿ017ÿ7ÿ077ÿ370!ÿ"14ÿ017ÿ257ÿ3 27ÿ8727ÿÿ47205ÿ010ÿÿ017ÿ42(73ÿ17*7ÿ27ÿDEFGHÿ4037ÿ 27031ÿ03ÿDEFGIÿÿ83ÿ403ÿ03ÿÿ817ÿ27ÿ017ÿ"83ÿ8727ÿJ7ÿK20ÿALMNMBÿ $ÿ27031ÿ03ÿdefgiÿ8ÿ157ÿ#ÿ701ÿ811ÿ30ÿ342ÿÿ17*7ÿ32ÿ017ÿ2777ÿ3 ÿ1ÿÿ320ÿ34 &37ÿÿ017ÿ772ÿ3ÿ017ÿ03ÿ8ÿ%27.ÿ#275233ÿO7ÿ/ 042ÿ%27ÿ1ÿ3ÿ7ÿÿ017ÿ17*7ÿ27!ÿ1ÿ77ÿ01ÿ257ÿ3427ÿÿ01ÿ832ÿ32 042ÿ%27ÿ03ÿLMNMÿ0ÿKÿ34ÿ3ÿ342ÿÿ017ÿ1ÿ4*727ÿÿ017ÿ3ÿ 2770ÿ770ÿ#70877ÿDEFGHÿÿDEFGIÿÿ010ÿ3ÿ60172ÿÿK3ÿ30ÿ010ÿ3ÿÿÿ1707! 017ÿ0ÿ1ÿ03ÿ2ÿ30172ÿ737ÿÿ0ÿO*7!ÿ%ÿ03ÿ017ÿ27031ÿÿ017ÿ17*7ÿ27 042ÿ%27ÿ1ÿ03ÿ7ÿÿ01ÿ832ÿ#7327ÿ017ÿPGQGHÿÿLREÿA017ÿSLMSÿ3203ÿ3ÿLMNMBÿ8ÿ277ÿ #ÿ811ÿdefghÿÿdefgiÿ8727ÿ37ÿ1ÿ03ÿ3ÿ7ÿ#ÿ701ÿ#7327ÿ017ÿpgqghÿÿ017ÿ5327ÿ 74ÿ017ÿ5327ÿ0ÿ1ÿ34ÿ2ÿ5ÿÿ017ÿ17*7ÿ27!ÿ"17ÿ27031ÿ010!ÿ"14ÿ01ÿ257ÿ03 072ÿ3ÿ3ÿ017ÿ60172! "17ÿ41ÿ#7(#340ÿÿ3ÿT3ÿ010ÿ3ÿÿ834(#7ÿ07172ÿ3ÿ%27ÿÿ03ÿ4720ÿ " ÿ042ÿ%27ÿÿ1*7ÿ3ÿ7ÿÿ17*7ÿ40ÿ#32ÿ23ÿ#3*7ÿÿÿ3ÿ3ÿT3Uÿ7ÿ 17ÿÿÿ01727#ÿ17ÿÿÿ14ÿ1ÿ17ÿ1ÿ32ÿ172ÿ270! 138ÿ ÿ811ÿ0ÿÿ3770ÿ3ÿ3ÿT3ÿÿ77ÿ810ÿÿ175ÿÿ810ÿ8 017ÿÿLMNMÿÿDEFGHÿÿDEFGIÿ1*7ÿ32ÿ0172ÿ232703ÿ3385ÿ540ÿ#75ÿ34ÿÿ 307ÿ1724#ÿ813ÿ8ÿ017ÿ7ÿ3ÿ57ÿ2703!ÿ1ÿ01ÿÿ30ÿ801ÿ07ÿ0

3 459ÿ9151ÿ912ÿ8ÿ11ÿÿ912ÿ298ÿ5852ÿÿ912ÿ2ÿ655ÿ58ÿ %75982ÿ&8ÿ958ÿ2982ÿ4529ÿ9ÿ5852ÿ59ÿ95ÿ85ÿ52ÿ95ÿ7ÿ'629ÿ5ÿ9126ÿ5ÿ ÿ7ÿ912ÿ2-929ÿ5ÿ ÿ5ÿ912ÿ.6782/ÿ78ÿ919ÿ8ÿ22ÿ95ÿ129ÿ5ÿ5ÿ52ÿ5 012ÿ ÿ78ÿ5ÿ5ÿÿ629ÿÿ912ÿ91ÿ5ÿ5ÿ2ÿ91ÿ912ÿ228ÿ91ÿ 82ÿ19ÿ)56ÿ! 5242ÿ5ÿ9122ÿ91ÿ919ÿ56ÿÿ82ÿ15ÿ5ÿ19(9122ÿ82ÿ91ÿ228ÿ912 99ÿ9ÿ&52ÿÿ52ÿ5ÿ912ÿ6ÿ129ÿ129ÿ5ÿ169ÿ5ÿ912ÿ09ÿ29ÿ1$ÿ01 *#ÿÿ912ÿ725ÿ15ÿ52+9ÿ45822ÿ9122ÿ,*ÿ8ÿ91!"#$ÿ012 82ÿ912ÿÿÿ912ÿ822ÿ819ÿ919ÿ82ÿ912ÿ2(9122ÿ95ÿ129ÿ8ÿ22ÿ912ÿ4295ÿ5 912ÿ2929ÿ5ÿ912ÿ78ÿ5ÿ5ÿÿ65848ÿ272292ÿÿ912ÿ7ÿ158ÿÿ25ÿÿ28ÿ 5ÿ5ÿ45275ÿ95ÿ912ÿ95ÿ129ÿ5ÿ52ÿ95ÿ129ÿ45275ÿ95ÿ912ÿ292ÿ819ÿ919 16ÿÿ912ÿ62ÿ5ÿ5ÿ682ÿÿ2682ÿ2ÿ! 655ÿ919ÿ15ÿ912ÿ282492ÿ819ÿ5ÿ912ÿÿÿ912ÿ2ÿ5ÿ62$ÿ05ÿ ÿ5ÿ912ÿ78 ÿ65848ÿ272292ÿÿ912ÿ8ÿ158ÿÿ25ÿ91ÿ591ÿ129ÿ522ÿÿ912ÿ2 8ÿ952ÿÿ ÿ457ÿ5ÿ912ÿ2248ÿ926782$ÿ01ÿ912ÿ412ÿ5ÿ2571ÿ56ÿ912ÿ152 ÿ912ÿ9ÿ32ÿÿ5ÿ912ÿ62ÿ821ÿÿ52ÿÿ912ÿ9ÿ%6$ 012ÿ!9429ÿ3ÿ7229ÿÿ52826ÿÿÿ15ÿ5ÿ912ÿ1228ÿ49ÿ91ÿ912ÿ ÿ2ÿÿ457ÿÿ15ÿ5ÿ912ÿ8ÿ152ÿ5ÿ5ÿ141ÿ82ÿÿ15856ÿ459ÿÿ241,#ÿ91ÿ912ÿ95ÿ2ÿ5ÿ52ÿ79ÿ 912ÿ926782ÿ572ÿ95ÿ;ÿ2912ÿ9ÿ912ÿ2ÿ5ÿ912ÿ<29$ÿ52ÿ;628ÿ58ÿ59ÿ5ÿ7ÿ95ÿ ÿ98ÿ622ÿ551ÿ, 962ÿ1ÿ59ÿ29ÿ4562ÿ9ÿ5ÿ962ÿÿ8ÿ122+/ÿ9:ÿ"#ÿ4292ÿÿ4595ÿ5ÿ895ÿ919ÿ1 5ÿ912ÿ2ÿ5ÿ8822ÿ9ÿ&52ÿ95ÿ912ÿ926782ÿ27229ÿÿ412ÿ5ÿ629ÿ5ÿ6298 ;ÿ%425ÿ95ÿ912ÿ9152ÿ5ÿ;ÿ<912ÿÿ;ÿ5ÿ551ÿ* ÿ5ÿ912ÿ9152ÿ5ÿ5ÿ45275ÿÿ912ÿ8ÿ722995ÿ5ÿ912ÿ292ÿ78ÿ5ÿ5ÿ95!=#$ÿ01ÿ622ÿ77242ÿ9ÿ912ÿ926782ÿ912ÿ926782ÿ85ÿ2ÿ ÿ'9ÿÿ912ÿ7148ÿ95ÿ5ÿ628ÿÿ4529ÿÿ95ÿ227ÿ912ÿ8ÿ5ÿ5$ÿ69ÿ459ÿ1287ÿ9 2ÿ45ÿ95ÿ12ÿ622ÿ85ÿ2ÿ912ÿ9ÿÿ5ÿ912ÿ22$ÿ?2ÿ228ÿ4482ÿÿ522ÿ 298#ÿÿ912ÿ>2ÿ12$ÿ%9ÿ912ÿ62ÿ962ÿ;2ÿ42ÿ5ÿ912ÿ9ÿÿ5ÿ912ÿ22ÿ919ÿ27229 ÿ798ÿ<29ÿ5ÿa8222ÿb2ÿ919ÿ8ÿ4592ÿ522ÿÿ798ÿ62892ÿ2ÿ95ÿ2ÿ9159!,#ÿÿ912ÿ622ÿ>2ÿ12 912ÿ0ÿ)56ÿI 95ÿÿ8292ÿ56ÿ912ÿ8ÿ5ÿÿÿ291ÿ919ÿ72298ÿ28ÿÿ912ÿ6262ÿ5ÿ ÿÿ5ÿ6ÿÿ1+9ÿ22ÿ52ÿ42ÿCDEFGH829ÿ3792ÿ912ÿ5912ÿ4482ÿÿ522ÿÿ912 2ÿ655ÿ91ÿ9ÿ228ÿ4482ÿ2ÿ91ÿ912ÿ8ÿ655ÿ5ÿ912ÿ!I91ÿÿ5ÿ912ÿ6591$#ÿ01 ÿ5ÿÿÿ2452ÿ95ÿ98ÿ62892ÿ91ÿÿÿ56ÿ5ÿ.98/ÿ42ÿ75ÿ95ÿ912ÿÿ5 )56ÿ, 012ÿ454279ÿ5ÿ42ÿÿ7558ÿ2955ÿ9ÿ29 I#ÿÿ912ÿ98ÿ95ÿÿ8292ÿ56ÿ7148ÿ52ÿ95ÿ&151$!J#ÿ5ÿÿÿ5ÿ6792ÿ95ÿ798ÿ62892ÿ15ÿ2ÿ2ÿ42ÿ98ÿ91ÿ ÿ95ÿ8822ÿ)56ÿ!! 16ÿ2ÿ48ÿ8ÿ5ÿ912ÿ2429ÿ5ÿ912ÿ7941ÿ628ÿ2ÿ242ÿ5ÿ912 J#ÿ12ÿ912ÿ9ÿ%6ÿÿ2ÿ56ÿ912ÿ2ÿ5ÿ5$ ÿ75ÿ95ÿ912ÿÿ5ÿ912ÿ0ÿ56ÿ957ÿ

4 7ÿ123ÿ!6"ÿÿ25ÿ 971ÿ9ÿ2717ÿÿ25ÿ 0123ÿ52637ÿ89ÿ6ÿ7ÿ5ÿ71ÿ06ÿ5ÿ25ÿÿÿÿ7123ÿ52637ÿ89ÿ3ÿ96ÿ37ÿ5 &62!76ÿ1ÿ 2"3ÿ6ÿ7ÿ 7ÿ717ÿ121ÿ3ÿ56ÿ71ÿ6ÿ#2972ÿ5ÿ3"63$ÿ%ÿ71ÿ52672ÿ5 7ÿ717ÿ121ÿÿ56ÿ123ÿ!132ÿ 6ÿ271ÿÿ26ÿ3ÿ 6ÿ32"9ÿ7ÿ ÿ7123ÿ89ÿ9ÿ7ÿ 19ÿ32"9ÿ71ÿ7ÿ&7ÿ9ÿ7ÿ923 71ÿ"3ÿ5ÿ121ÿ6ÿ971ÿ'ÿ($ÿ01ÿ"257ÿ5ÿ9ÿ23ÿ25ÿ2ÿ71ÿ7233ÿ1ÿ6 "22"ÿ5ÿ71ÿÿÿ32ÿ6ÿ3333ÿ3ÿ6)9ÿ7ÿ6ÿ79ÿ"237ÿ1ÿ 716"1ÿ ÿ6ÿ 2671ÿ ÿ&!2627$ÿ01656ÿÿ71"1ÿÿ5ÿ127ÿ929ÿ!626ÿ7ÿ71 92ÿ6ÿ32 *6ÿ271ÿ71ÿ2"ÿ5ÿ71ÿÿÿ72ÿ-36ÿ9+3ÿ76ÿ52637 &7ÿ9ÿ 7126ÿ3333ÿ"237ÿ71$ ÿ63!32 ÿ56ÿ7126ÿ3333$ÿ89ÿ 92$ÿ9ÿ929ÿ7123ÿ9ÿ"ÿ71ÿ7ÿ&7ÿ3ÿ717 3ÿ9ÿ929ÿ7123ÿ*ÿ929+7,93+7ÿ19 6ÿ3ÿ.#ÿÿ 2"3ÿ56ÿ9 )ÿ17ÿ32ÿ3ÿ'ÿ//ÿ9ÿ271ÿ)9"ÿ5ÿ32ÿÿ63! ÿ72ÿ3ÿ"2ÿ71ÿ3ÿ 3333ÿ5ÿ9+3ÿ76ÿ ÿ563192"ÿ71ÿ!663ÿ5ÿ71ÿ3273ÿ9ÿ2ÿ71ÿÿ5ÿ016237ÿ133ÿ71ÿ 6ÿ76ÿ27ÿ271ÿ71ÿ23ÿ5ÿ713ÿ22"ÿ6763ÿ ÿ121ÿ273ÿ3333ÿ9ÿ 6ÿ3$ÿ*ÿ2ÿ362523ÿ271ÿ71ÿ62"ÿ9ÿ2" 3ÿ9ÿ"73ÿ ÿ6332"9ÿ7ÿ22"ÿ6763ÿ ÿ7ÿ7ÿ32$ÿ83ÿÿ637 2"ÿ"2ÿ56ÿ71 23!27ÿ273ÿ)9"ÿ5ÿ32ÿ-36ÿ729ÿ7ÿ32ÿ9ÿ71ÿ9ÿ7ÿ72ÿ6332"ÿ7123ÿ72+3 %7ÿ71ÿ23ÿ5ÿ 3333ÿ629ÿ6ÿ7ÿ63ÿÿÿ9ÿÿ6ÿ9ÿ71ÿ12"1ÿ!6237ÿ76ÿ71ÿ*ÿ5 3ÿ9ÿ"73ÿ7ÿ1"ÿ127+3ÿ32"7ÿ7ÿ923 92$ ÿ5ÿ9$ 6ÿ37ÿ71ÿ6!63772ÿ5ÿ6$ÿ013ÿ#!7ÿÿÿ9ÿÿ6ÿ71ÿÿ9ÿ71ÿ)9" 27ÿ"ÿ5ÿ32ÿ3!679ÿ-36ÿ56ÿ71ÿ76ÿ"6ÿ71ÿ72ÿ"ÿ271ÿÿ5ÿ127ÿ19ÿ 123ÿ7ÿ)ÿ77ÿ56ÿ-36ÿ56ÿ576ÿ71ÿ"22"ÿ5ÿ71ÿÿÿ2ÿ71ÿ*ÿ5ÿ123ÿ3ÿ71 25ÿ9ÿ 71ÿ"22"ÿ5ÿ71ÿ<ÿ533ÿ229ÿ.2=1ÿ.231ÿ22ÿ7163ÿ929ÿ7ÿ1ÿ25ÿ2ÿ71ÿ1 72ÿ5ÿ5271ÿ96ÿ71ÿ39ÿ7ÿ9279ÿ 96ÿ32ÿ89ÿ3ÿ962ÿ56ÿ71ÿ"69ÿ5ÿ9$ÿ46ÿ271ÿ)9"ÿ5ÿ32ÿ9ÿ716"1ÿ ÿ71ÿ37ÿ89$ÿ0123ÿ3ÿ717ÿ.1ÿ:1ÿ8 729ÿ2ÿ879ÿÿ71"1ÿ71ÿ76ÿ-3627ÿ9ÿ7ÿ!69ÿ2ÿ ÿ533ÿ2ÿ67ÿ71ÿ!623ÿ5ÿ6372" 61ÿ-3ÿ-36ÿ;ÿ5ÿ1ÿ29ÿ ÿ37ÿ89ÿ3,23ÿÿC2)2"ÿ6ÿ25"22"ÿ3!2627ÿ7ÿ0ÿ799$ÿ-7ÿ3ÿ716"1ÿ*23ÿ 271ÿ%>ÿ9ÿ?12 6ÿ2ÿ717ÿ71ÿ6ÿ7ÿ 19ÿ71ÿ&!2627ÿ5ÿ9ÿ271ÿ71ÿ7ÿ3ÿ7ÿ!231ÿ2716ÿÿ3!252ÿ!6!3ÿ3 6ÿ5ÿ&!2627ÿ 7ÿ71ÿ 729ÿ71ÿ!623ÿ5ÿ6372"ÿ25ÿ9ÿ71 37ÿ.ÿ629ÿ71ÿ*ÿ&!2627ÿ;IDEJKLÿNOPQRD<ÿ11ÿ8ÿ71ÿ922ÿ%671ÿ5ÿ9$ÿ0 9!ÿ 52637ÿ89ÿ 6713ÿFHJSGEÿ9ÿFDEJKLÿ71ÿ31ÿ 56ÿÿ76ÿ ÿ717ÿ"23ÿ25ÿ2ÿ71ÿ1ÿ6$ÿ013ÿ3ÿ7ÿ73ÿ5ÿ71ÿTRPRH6ÿ336 ÿÿdefgehgÿÿ 6ÿ3ÿ5ÿ9ÿ19ÿ)9"ÿ5ÿ32ÿ2$$ÿ71ÿ"22"ÿ5ÿ31ÿ 6712"ÿ676ÿÿ/ÿ9ÿ27ÿ3ÿ716"1ÿ*23ÿ%671ÿ717ÿ71 671ÿ717ÿ53ÿ71ÿ6ÿ#2972ÿ5ÿ3"63ÿ9ÿ71 671ÿ9ÿ71 671ÿ717ÿ71

5 012130ÿ56ÿ789ÿÿ75ÿ7153ÿ56ÿ789ÿ789ÿ9ÿ399ÿ9659ÿ789ÿ117ÿ617617ÿ9ÿ 9ÿ$97ÿ75ÿ13ÿ899659ÿ781ÿ1979ÿ119ÿ16ÿ89ÿ5ÿ89ÿ7%9ÿ13ÿ%ÿ1319ÿ81ÿ5ÿ8996ÿ1 939ÿ178ÿ789ÿ012130ÿ56ÿ789ÿÿ117ÿ"9ÿ1ÿ93ÿ178ÿ959937ÿÿ789ÿ!5ÿ117ÿ65ÿ35 119ÿ1ÿ357ÿ$7ÿ%35ÿ87ÿ13ÿ1ÿ789ÿ177153ÿ56ÿ37ÿ&9ÿ39ÿ789ÿÿ7ÿ1ÿ35ÿ ÿ617ÿ56ÿ789ÿ617617ÿ9ÿ1979ÿ65ÿ13ÿ3ÿ978ÿ899ÿ75ÿ7ÿ9ÿ178ÿÿ117ÿ ÿ56ÿ169ÿ13ÿ789ÿ89293ÿ9ÿ3ÿ959937ÿÿ789ÿ!5ÿ117ÿ899659ÿÿ37ÿ ÿ1ÿ789ÿ698ÿ56ÿÿ119ÿ9ÿ531039ÿ75ÿ13ÿ3ÿ978ÿ#178ÿ959937ÿ789ÿ53ÿ56ÿ117 19ÿ789 89ÿ529ÿ3357ÿ9ÿ1ÿ755ÿ596(ÿÿ37ÿ09ÿ939ÿ178ÿ789ÿ012130ÿ56ÿ789ÿÿ ÿ89ÿ0137ÿ789ÿ!5ÿ117'3ÿ781ÿ89ÿ1ÿ357ÿ9ÿ "9ÿ93ÿ178ÿ959937ÿ19ÿ197153ÿ65ÿ789ÿÿ56ÿ13ÿ3ÿ978ÿ56ÿ789ÿ53ÿ56ÿ117 5ÿ199%3ÿ789ÿÿ1ÿ01293ÿ199%ÿ56ÿ789ÿ929378ÿ99%ÿ679ÿ&9ÿ967ÿ407ÿ)937957ÿ5 89ÿ012130ÿ56ÿ789ÿÿ65ÿ75ÿ131ÿ593*7ÿ5ÿ7ÿ)937957ÿ65ÿ893ÿ789ÿÿÿ01293ÿ ÿ789ÿ)5897ÿ75ÿ59ÿ ÿ35ÿ8297ÿ56ÿ"5ÿ+59ÿ1ÿÿ99%ÿ79ÿ9379ÿ789ÿ5ÿ75ÿ$513ÿ789ÿ5ÿÿÿ79ÿ3ÿ85 119ÿ53ÿÿ953ÿ) ÿ5ÿ5ÿ131159ÿ536153ÿ789ÿ97ÿ56ÿ#99%ÿ5ÿ829ÿ59ÿ16ÿ17ÿ8ÿ ÿ59ÿ16ÿ789ÿ69712ÿ8ÿ993ÿ01293ÿ53ÿ789ÿ617ÿÿ56ÿ789ÿ99%ÿ130ÿ818ÿ+59ÿ ÿ86ÿ78508ÿ789ÿ16ÿÿ787ÿ789ÿ5ÿ5299ÿ131ÿ,9ÿ-.(-/0-1ÿ2817ÿ9ÿ789ÿ17ÿ56ÿ789ÿ617617ÿ8ÿ+59ÿ9379ÿ789 99%ÿ655130ÿ789ÿ597153ÿ56ÿ789ÿ8297ÿ56ÿ617617'789ÿ617ÿ8108ÿÿ56ÿ939ÿ5 59ÿ7899ÿ6ÿÿ679ÿ789ÿÿÿ01293ÿ65ÿ578ÿ789ÿ012130ÿ56ÿ789ÿÿ3ÿ+59ÿ ÿ893ÿ+59ÿ93799ÿ789ÿ5ÿ178ÿ789ÿ99%ÿ56ÿ939ÿ65130ÿÿ5ÿ3ÿ85ÿ56ÿ ÿ5ÿ59ÿ199%ÿ5ÿ893ÿ9ÿ937ÿÿ75ÿ789ÿ97ÿ ÿ99937ÿ789ÿ8297ÿ56ÿ617617ÿ7ÿ2817ÿ9*ÿ953ÿ5ÿ117ÿ25130ÿ;3ÿ 013ÿ583ÿ:(-8ÿ65ÿÿ85 46ÿ78(-/0-93ÿ17ÿ5ÿ829 3ÿ9130ÿ697ÿ893ÿ789ÿ8297ÿ56ÿ617617ÿ9ÿ051619ÿÿ789ÿ<5ÿ56ÿ789ÿ"979ÿ1087ÿ787 99%ÿ787ÿ9ÿ7989ÿ13ÿ789ÿ799ÿ178ÿÿ65ÿ 9ÿ789ÿ ;013ÿ789ÿ5397ÿ56ÿ=199%>ÿ5ÿ9130ÿ789ÿ617ÿ56ÿ789ÿ99%ÿ913ÿ937ÿ75ÿ789ÿ8297ÿ ÿÿ6129ÿ16ÿ3ÿ9293ÿ56ÿ789ÿ"9391ÿ539ÿ97153ÿ537ÿ9ÿ999379ÿ13ÿ789ÿ (ÿ789ÿ99%ÿ9ÿ787ÿ1ÿ052939ÿÿ789ÿ012130ÿ56ÿ33ÿ117ÿ169ÿ65ÿ99% "93ÿ-(-80-1ÿ ÿ789ÿ953ÿ ÿ357ÿ178ÿ!1ÿ3ÿ98ÿ83*7ÿ993ÿ178ÿ!1ÿ65ÿ16ÿ53783ÿ83*7ÿ993ÿ178ÿ!1ÿ139ÿ!9 1ÿ!9ÿÿ789ÿ9ÿ56ÿ169ÿ89ÿ1617ÿ56ÿ97130ÿ9ÿÿ789ÿ917ÿ56ÿ789ÿ33ÿ787ÿ9 789ÿ193130ÿ56ÿ789ÿ13ÿ5ÿ8297ÿ56ÿ"5 65ÿ89293ÿ96999ÿ789ÿ117ÿ56ÿ9293ÿ!1ÿ579ÿ75ÿ91929B9ÿ130ÿ787ÿ!9ÿÿ ÿ:(A'3ÿ56ÿ9*ÿ119

6 3ÿ46ÿ6ÿ32ÿ2ÿ 212&312ÿ672424ÿ0!ÿ39ÿ2ÿ3132ÿ6ÿ2ÿ'ÿ67ÿ2ÿ791ÿ6ÿ62ÿ2492ÿ49982 #6ÿ423ÿ0!ÿ9$23132ÿ2492ÿ49982ÿ ÿ0!ÿ2ÿ282ÿ716ÿ621ÿ49982%ÿ ÿ67ÿ8972ÿ231324ÿ2ÿ282ÿ716ÿ9ÿ621ÿ49982ÿ6ÿÿ39ÿ2ÿ 31326ÿ2ÿ9ÿ2ÿ3ÿ0213!24ÿ23132ÿ2ÿ698ÿ34ÿ2ÿ92ÿ"2ÿÿ716ÿ79171#9ÿ684 (234%ÿ2!ÿ22ÿ2ÿ61ÿ67ÿ2ÿ16%ÿ34ÿ2!ÿ16#48!ÿ94297!ÿ2282ÿ9ÿ2ÿ16%ÿ ÿ3132ÿ386ÿ46ÿ6ÿ22ÿ2ÿ122ÿ61ÿ3ÿ2#ÿ9ÿ469 2ÿ6ÿ'ÿ0ÿ1ÿ26ÿ'%ÿ99ÿ/2ÿ3ÿ#%ÿ2ÿ791ÿ387ÿ67ÿ )ÿ22ÿ86ÿ602132ÿ9 2#)ÿ92ÿ34ÿ6ÿ!2ÿ62ÿ2ÿ9ÿ-23ÿ67ÿ ÿ023ÿ6ÿ.ÿ2#)ÿ92ÿ6ÿ ÿ3ÿ2!ÿ98ÿ02ÿ684ÿ3ÿ213492ÿ0!ÿ9ÿ#6ÿ423ÿ2ÿ2ÿ382ÿ67ÿ2#) 33866#ÿ6ÿ2#)ÿ122ÿ34ÿ3ÿ387ÿ!231ÿ2318!ÿ991! 1926#2ÿ9ÿ12624%ÿ2120!ÿ122389ÿ38ÿ67ÿ2ÿ*6ÿ67ÿ+3%ÿ234ÿ34ÿ,64! 3ÿ2ÿ+293ÿ3)ÿ2ÿ791ÿ43!ÿ67ÿ2ÿ/229ÿ62ÿ12396ÿ22%ÿ2ÿ2ÿ32ÿ3ÿ2ÿ89ÿ67 67ÿ2ÿ#%ÿ0#ÿ2ÿ89ÿ67ÿ2ÿ3ÿ9ÿ219ÿ2#ÿ2ÿ[682ÿ PQRRSTUVWXYÿZ619ÿ03314ÿ16#ÿ9ÿ332%ÿ2ÿ89ÿ3ÿ92ÿ9ÿ231ÿ9ÿ6ÿ2ÿ ÿ43!ÿ6ÿ219ÿ2#ÿZ221ÿ !ÿ61ÿ !%ÿ ÿ3ÿ29824ÿ628ÿ023#2ÿ67ÿ2ÿ#028927ÿ_61ÿ `ÿ67ÿ291ÿ919#38ÿ3261ÿ#% 306#ÿ2ÿ!938ÿ6184ÿ]761#328!%ÿ66ÿ3!ÿ2321ÿ67ÿ99^#9!ÿ32ÿ739824ÿ6ÿ12389\2ÿ3ÿ2! 0#9849ÿ9ÿ2ÿ019ÿ67ÿ2ÿ919#38ÿ9ÿ67ÿ,30!86%ÿ22ÿ2321ÿ67ÿ99^#9!ÿ32ÿ61#24ÿ3 192ÿ6ÿ#3ÿ231ÿ1ÿ26ÿ33ÿ3ÿ49982ÿ6#84ÿ12389\2ÿ2ÿ/229ÿ62ÿ12396ÿ36#ÿ9) 3#8ÿ89ÿ2ÿ89ÿ67ÿ/229ÿ62) 919#38ÿ(31ÿ/32ÿ16#ÿ9ÿ2!ÿ31342ÿ9ÿ291ÿa321ÿ7921!ÿ2!ÿ32ÿ022ÿ#3082ÿ6ÿ1234 3#8ÿ28ÿ49982ÿ16#ÿ ÿ221ÿ6ÿ9ÿ2!ÿ3ÿ34ÿ163ÿ2282 2ÿ76#4396ÿ3ÿ 2ÿ999082ÿ8221ÿ b6d?:;7?g6d:ÿc6>9f6ÿ16839ÿ3ÿ2ÿ628ÿ623824ÿ0!ÿ3ÿ298ÿ716ÿ62ÿ(132892ÿ6ÿ ÿ6ÿ32ÿ61#124ÿ 3#8ÿ162%ÿ0#ÿ2!ÿ32ÿ463938!ÿ924ÿ 3#8ÿ8394ÿ38ÿ761ÿ49982ÿ6ÿ126#2ÿ2ÿ491327#8ÿ34ÿ# ÿ3!ÿ67 3#8)ÿ614ÿ#98ÿ9ÿ2982ÿ08224ÿ9ÿ291ÿ08664ÿ %ÿ567 3#8)ÿ#089ÿ614ÿ96ÿ23ÿ66 #3ÿ231%ÿ2120!ÿ137619ÿ2ÿ892ÿ67ÿ49982ÿ96ÿ899ÿ8221ÿ6ÿ02ÿ1234ÿ0!ÿ38ÿ[ÿ2#) 2ÿ61ÿ67ÿ2# -382ÿ9921%ÿ7382ÿ162%ÿ7382ÿ49982$38ÿ76#ÿ6ÿ3ÿ9ÿ!938.ÿ92%ÿ67ÿ9ÿ6184%ÿ# 312ÿ2199%ÿ0#ÿ1321%ÿ2ÿ664ÿ2ÿ3ÿ3ÿ3ÿ192ÿ6ÿ62ÿ9ÿ6ÿ192ÿ6ÿ2ÿ3082ÿ67 61ÿ761ÿ2ÿ614ÿ67ÿ2ÿ-321%ÿ62ÿ49982ÿ 3ÿ2ÿ ÿ67ÿ3ÿ#924ÿa#1623ÿ638996ÿ3ÿ2ÿ2492ÿ023ÿ621%ÿ61ÿ#6ÿ2 3#8ÿ91#24ÿ761ÿ982ÿ8221ÿ3ÿ312ÿ39ÿ6

7 ÿ3ÿ43610ÿ56341ÿ611ÿ84ÿ015146ÿÿ10751ÿ30ÿ734ÿ61ÿ41ÿ334ÿ58684ÿ ÿÿ10751ÿ151ÿ51ÿ ÿ ÿ36ÿ61ÿ1610ÿ3ÿ61ÿÿ66ÿ85ÿ4ÿ ÿ5ÿ341ÿ63ÿ101ÿÿ3ÿ2ÿ184ÿ304ÿ3ÿ8086ÿ24436ÿ3ÿ1ÿ5ÿ16ÿ184ÿÿ12ÿ ÿ3ÿ61ÿ8086ÿ675ÿ51484ÿ580867ÿ ÿ3684ÿ08684ÿ2ÿ8463ÿ ÿ305ÿ66ÿ30ÿ61ÿ305ÿ3ÿ61ÿ 4561ÿ3ÿ8484ÿ83558ÿ1ÿ70145ÿ734ÿ61ÿ25ÿ3ÿ4670ÿ ÿ61ÿ33514ÿ ÿ66ÿ815ÿ81ÿ3ÿ63ÿ580867ÿ ÿ61ÿ841051ÿ3ÿ6ÿ085115ÿ8ÿ63ÿ61ÿ4670ÿ46834 %702ÿ1ÿ01ÿÿ3ÿ46834ÿ66ÿ ÿ184ÿ3ÿ5ÿ"3ÿ85 61ÿ580867ÿ46834ÿ14ÿ1ÿ55ÿ66ÿ15861ÿ84ÿ115ÿ4ÿ105ÿ501ÿ85ÿ84ÿ4ÿ1ÿ$110 1ÿ4ÿ131ÿ114ÿ301ÿ74884ÿ63ÿ511ÿ30ÿ010ÿ3ÿ1084ÿ64ÿ61ÿ14681ÿ016ÿ% "14681ÿ ÿ#76ÿ61ÿ0316ÿ58ÿ14ÿ5184ÿ3ÿ61ÿ4670ÿ46834ÿ3ÿ501ÿ53ÿ515ÿ3 610ÿ1ÿ!3561ÿ7ÿ16ÿ16105ÿ08614ÿ34ÿ61ÿ1065ÿ3 1ÿ10534ÿ ÿ61ÿ6ÿ510821ÿ537ÿ2351ÿ ÿ86ÿ63ÿ45ÿ30ÿ55 331ÿÿÿ010ÿ584ÿ"3'5ÿ85855&ÿ&ÿ&ÿ&ÿ& & %0355ÿ#815ÿÿ885834ÿ3ÿ"33ÿ$15ÿ785105ÿ051ÿÿ ÿ!ÿ0865ÿ015101( ( ÿ) ÿ01ÿ03ÿ1ÿ3ÿ#81ÿ*485ÿ640ÿ ÿ23086ÿ,-../ÿ

Peaceful Silhouette

Peaceful Silhouette Page 1 35108 Peaceful Silhouette (2) (4) (5) 10 20 30 40 50 60 10 20 30 40 50 60 70 80 ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ_ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ_ ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ_ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ_ ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ

Sīkāk

Pilīs un parkos Latvijas valsts meži un mammadaba gaida tevi ciemos!

Pilīs un parkos Latvijas valsts meži un mammadaba gaida tevi ciemos! Pilīs un parkos Latvijas valsts meži un mammadaba gaida tevi ciemos! Īsta atpūta dabā nāc! Pavasara vējā Ir aprīlis, krīt sēklas eglēm, jo ir tāds pavasara vējš rakstīja Imants Ziedonis. Dabas māte šajā

Sīkāk

Sūtījuma noformēšana Epaka.lv sūtījumu veidošanas programmā Autorizācija 1. Sekojiet norādei E-pastā, lai atvērtu DPD Epaka programmu. Pēcāk, lai auto

Sūtījuma noformēšana Epaka.lv sūtījumu veidošanas programmā Autorizācija 1. Sekojiet norādei E-pastā, lai atvērtu DPD Epaka programmu. Pēcāk, lai auto Sūtījuma noformēšana Epaka.lv sūtījumu veidošanas programmā Autorizācija 1. Sekojiet norādei E-pastā, lai atvērtu DPD Epaka programmu. Pēcāk, lai autorizētos programmā, jāatver lapa myprofile.dpd.lv. 2.

Sīkāk

PALĪGS SKOLĒNIEM UM STUDENTIEM

PALĪGS SKOLĒNIEM UM STUDENTIEM PALĪGS SKOLĒNIEM UM STUDENTIEM JĀ Ņ A FO M IN A sakārtojums Krājumā «Matem ātikas formulas» sakopotas daudzas elementārās matemātikas un augstākās matemātikas formulas. Krājums galvenokārt paredzēts tiem,

Sīkāk

Kārtības 2. pielikums "Latvijas Bankas elektroniskās klīringa sistēmas (EKS) funkcionālais apraksts"

Kārtības 2. pielikums Latvijas Bankas elektroniskās klīringa sistēmas (EKS) funkcionālais apraksts 2. pielikums Latvijas Bankas valdes 2019. gada 11. aprīļa kārtībai Nr. 1560/5 Latvijas Bankas elektroniskās klīringa sistēmas (EKS sistēmas) zibmaksājumu servisa funkcionālais apraksts Saturs 1. Zibmaksājumu

Sīkāk

Microsoft Word - 2.d. EKS_funkc_apr_AMS_v2.docx

Microsoft Word - 2.d. EKS_funkc_apr_AMS_v2.docx Latvijas Bankas elektroniskās klīringa sistēmas (EKS sistēmas) funkcionālais apraksts 2. daļa Ātro maksājumu serviss Saturs 2 1. EKS sistēmas ĀMS servisa darbības shēma un ziņojumu apmaiņas principi...

Sīkāk

ARONA Kods Tips Dzinējs Jauda kw/zs Transmisija Cena EUR ar PVN KJ71CV REFERENCE 1.0 TSI 70/95 5 MAN 15,880 KJ72CV STYLE 1.0 TSI 70/95 5 MAN 17,010 KJ

ARONA Kods Tips Dzinējs Jauda kw/zs Transmisija Cena EUR ar PVN KJ71CV REFERENCE 1.0 TSI 70/95 5 MAN 15,880 KJ72CV STYLE 1.0 TSI 70/95 5 MAN 17,010 KJ Kods Tips Dzinējs Jauda kw/zs Transmisija Cena EUR ar PVN KJ71CV REFERENCE 1.0 TSI 5 MAN 15,880 KJ72CV STYLE 1.0 TSI 5 MAN 17,010 KJ74CV XCELLENCE 1.0 TSI 5 MAN 18,780 KJ72KX STYLE 1.0 TSI 6 MAN 17,430

Sīkāk

Kārtības 2. pielikums "Latvijas Bankas elektroniskās klīringa sistēmas (EKS) funkcionālais apraksts"

Kārtības 2. pielikums Latvijas Bankas elektroniskās klīringa sistēmas (EKS) funkcionālais apraksts 1. pielikums Latvijas Bankas valdes 2019. gada 11. aprīļa kārtībai Nr. 1560/5 Latvijas Bankas elektroniskās klīringa sistēmas (EKS sistēmas) klīringa servisa funkcionālais apraksts Saturs 1. Ziņojumu apmaiņa

Sīkāk

Saturs 1. Par šo instrukcijas redakciju Drošības pasākumi Vispārēja informācija Darba uzsākšana Darbs ar iekārtu... 6

Saturs 1. Par šo instrukcijas redakciju Drošības pasākumi Vispārēja informācija Darba uzsākšana Darbs ar iekārtu... 6 Saturs 1. Par šo instrukcijas redakciju... 2 2. Drošības pasākumi... 3 3. Vispārēja informācija... 4 4. Darba uzsākšana... 5 5. Darbs ar iekārtu... 6 6. Specifikācija... 8 7. Pasūtīšanas informācija...

Sīkāk

Tipiskās kļūdas; dažādi valodas jautājumi Bauska, gada 18. maijs Arturs Hansons

Tipiskās kļūdas; dažādi valodas jautājumi Bauska, gada 18. maijs Arturs Hansons Tipiskās kļūdas; dažādi valodas jautājumi Bauska, 2017. gada 18. maijs Arturs Hansons Internetā pieejamie valodas avoti tezaurs.lv (290 avotu) tezaurs.lv/llvv (ar lietojuma piemēriem) valoda.ailab.lv (gramatikas

Sīkāk

SUPERB_2018_SPORTLINE_lv.cdr

SUPERB_2018_SPORTLINE_lv.cdr PĀRVIETOJIES AR SPORTISKU STILU, IZBAUDI TELPU! ŠKODA SUPERB SPORTLINE Cena sākot no: 26 900 1.5 TSI MAN 6 110kW (150zs) 1.5 TSI DSG 7 110kW (150zs) 2.0 TSI DSG 7 4x4 200kW (272zs) 26 900 29 000 34 200

Sīkāk

Fiat_Ducato_Goods_LT

Fiat_Ducato_Goods_LT FIAT DBL CENRĀDI FIAT DBL CENRĀDI Doblo Models Jauda, kw (AG) Degvelas tps Kravnesība, kg* Cena, Eur su PVM 263.11T.2 CARG B.1.4 BZ 70 (95) B 750 15816 263.11U.2 CARG B.1.4 CNG 88 (120) B/CNG 750 19454

Sīkāk

Environment. Technology. Resorces 1999 LITERATŪRA 1. Bankovskis P. Ekoloģijas makdonalds vai bruņinieku ordenis //Diena - SestDiena. i aug. 2.

Environment. Technology. Resorces 1999 LITERATŪRA 1. Bankovskis P. Ekoloģijas makdonalds vai bruņinieku ordenis //Diena - SestDiena. i aug. 2. LITERATŪRA 1. Bankovskis P. Ekoloģijas makdonalds vai bruņinieku ordenis //Diena - SestDiena. i 995. 12.aug. 2. Bērziņa I. Ceļā uz ekoloģisko kultūru //Vide. Nr.2. - 1991. 3. Bojārs J. Starptautiskās tiesības.

Sīkāk

Ģeologu darba tirgus ES un tā attīstība

Ģeologu darba tirgus ES un tā attīstība LU 72. zinātniskā konference Ģeologu darba tirgus ES un tā attīstība V. Segliņš Darba tirgus Kopējais darba tirgus Eiropā ir ļoti mainīga kategorija un ir visai dažādojies pēc 2008. gada. Arī statistika

Sīkāk

SUPERB_2018_lv.cdr

SUPERB_2018_lv.cdr PĀRVIETOJIES AR STILU! IZBAUDI TELPU! ŠKODA SUPERB Cena sākot no: 20 500 1.5 TSI MAN 6 1.5 TSI DSG 7 2.0 TSI DSG 7 4x4 200kW (272zs) 20 500 23 400 22 700 25 500 30 700 26 200 28 300 33 500 28 300 30 400

Sīkāk

Datu bāžu vadības sistēma – MS Access

Datu bāžu vadības sistēma – MS Access Praktikums informātikas un datorzinību apgūšanai, teorija un 12 treniņa uzdevumi. Elementāras datu bāzes izveide izmantojot datu bāzu vadības programmu MS Access. Darbs izstrādāts Saulaines TS Kandavas

Sīkāk

A4 Audi Vorsprung durch Technik

A4 Audi Vorsprung durch Technik Audi Vorsprung durch Technik Satura rādītājs Cenas Tehniskie dati Standarta aprīkojums 9 Riteņi / diski 10 Gaismas 10 Spoguļi 11 Slēgšanas sistēmas 11 Stiklojums 11 Ārējās apdares aprīkojums 12 Sēdekļi

Sīkāk

Iepirkuma dokumentācija

Iepirkuma dokumentācija APSTIPRINĀTS VSIA Autotransporta direkcija iepirkuma komisijas 2016. gada 25. novembra sēdē protokols Nr. AD 2016/14 Atklāta konkursa Degvielas iegāde Valsts SIA Autotransporta direkcija vajadzībām (iepirkuma

Sīkāk

BD Totalys SlidePrep Installation Document Pack (instalācijas dokumentu pakete)

BD Totalys SlidePrep Installation Document Pack (instalācijas dokumentu pakete) BD Totalys SlidePrep Installation Document Pack (instalācijas dokumentu pakete) 491292 BD Totalys SlidePrep Installation Document Pack MSDS piekļuves instrukcijas LATVIEŠU: Lai iegūtu instrukcijas un piekļūtu

Sīkāk