REGIONALNI SIMPOZIJUM O PLANIRANJU KVALITETA ZRAKA U GRADOVIMA REGIONAL SYMPOSIUM ON AIR QUALITY IN CITIES

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "REGIONALNI SIMPOZIJUM O PLANIRANJU KVALITETA ZRAKA U GRADOVIMA REGIONAL SYMPOSIUM ON AIR QUALITY IN CITIES"

Transkripts

1 2. ONLINE Februar Sarajevo, Bosna i Hercegovina P R O G R A M / P R O G R A M M E REGIONALNI SIMPOZIJUM O PLANIRANJU KVALITETA ZRAKA U GRADOVIMA REGIONAL SYMPOSIUM ON AIR QUALITY IN CITIES

2

3 Organizatori / Organizers: Udruženje Konsultanata Inženjera Bosne i Hercegovine Udruga Konzultanata Inženjera Bosne i Hercegovine Удружење Консултаната Инжињера Босне и Херцеговине Association of Consulting Engineers Bosnia and Herzegovina 2. P R O G R A M / P R O G R A M M E REGIONALNI SIMPOZIJUM O PLANIRANJU KVALITETA ZRAKA U GRADOVIMA REGIONAL SYMPOSIUM ON AIR QUALITY IN CITIES

4 me Naučno- Stručni odbor Scientific Board Predsjednik / President: Akademik Kemal Hanjalić Članovi / Members: Mehmed Cero Jasmina Čomić Nijaz Delalić Katja Džepina Muhamed Hadžiabdić Mirza Hujić Azrudin Husika Ismar Jamaković Aleksandar Knežević Cleo Kosanović Sanda Midžić Kurtagić Samir Lemeš Adnan Mašić Branislava Matić Dejan Mirakovski Zarema Obradović Enis Omerčić Gordana Pehnec Halim Prcanović Dejan Radić Admir Softić Viktor Simončič Dušan Todorović Bogdana Vujić

5 me Organizacioni odbor Organizational Board Predsjednik / President: Aleksandar Knežević Članovi / Members: Almir Bijedić Darko Borojević Edita Đapo Srebrenka Golić Almira Kapetanović Tatjana Kapetanović Elma Kavazović Zijada Krvavac Goran Mišić Senad Oprašić Ranka Radić Svjetlana Radusin Nataša Stanišić Eldar Pirić Plamenko Tais Mersija Talić Srđan Todorović Zejnil Trešnjo

6 me Konferencijski program Conference schedule

7 me dan 1 / day 1 09:00-10:00 Opening Ceremony Predsjednik organizacionog odbora President of the Organisational Board Predsjednik Naučno stručnog odbora President of Scientific Expert Board Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Ministry of Foreign Trade and Economic Relations of BH Švedska ambasada u Sarajevu Embassy of Sweden in Sarajevo UNDP u Bosni I Hercegovini UNDP in Bosnia and Herzegovina Svjetska Banka World Bank Session 1: Air Quality Management 10:00 10:20 Projekat: Kvaliteta zraka u BiH BiH Air Quality Project

8 me 10:20 10:40 Pedeset godina od donošenja odluke o zaštiti zraka od zagađivanja u gradu Sarajevu Fifty years since the decision on air protection in the city of Sarajevo 10:40 11:00 Plan kvaliteta vazduha u aglomeraciji Beograd ( godina) Air quality plan for Belgrade aglomeration ( ) 11:00 11:20 Indeks kvaliteta vazduha: mogućnost različitih interpretacija Air quality index: a review of the different interpretation possibilities 11:20 11:40 Akcije za poboljšanje kvalitete zraka u Mađarskoj: HungAIRy LIFE IP Actions to improve ambient air quality in Hungary: the HungAIRy LIFE IP 11:40 12:00 Nacionalna ekološka asocijacija (NEA), Srbija, projekat xeco Vazduh National Ecological Association (NEA), Serbia, project xeco Air 12:00 12:20 CFD analiza rasprostiranja PM 10 iz saobracćaja u centralnoj gradskoj zoni Sarajeva pri blagom istočnom vjetru CFD analysis of dispersion of traffic emitted PM10 in downtown of the City of Sarajevo at a mild easterly wind 12:20 12:40 Mreža senzora za mjerenje koncentracije lebdećih čestica u visokoj prostornih i vremenskoj rezoluciji Network of sensors for measurement of particulate matter concentration with high spatial and temporal resolution 12:40 13:40

9 me 13:40 14:00 JICA-in pristup za realizaciju održive prometne infrastrukture i usluga JICAs approach for realizing sustainable transport infrastructure and services 14:00 14:20 Web GIS aplikacija Ekološka karta Grada Zagreba operativni alat grada Web GIS application Ecological map of the City of Zagreb - city operational tool 14:20 14:40 Tranzicija ka niskim emisijama i ekonomiji otpornoj na klimu na Zapadnom Balkanu i Turskoj TRATOLOW projekat Transition towards low emissions and climate-resilient economy in the Western Balkans and Turkey (TRATOLOW project) 14:40 15:00 Aktivnosti UNDP-a u BiH u kreiranju preduslova za uspostavu ESCO tržišta u BiH Activities of UNDP in BiH aimed at creation of preconditions for ESCO market development in BiH 15:00 15:20 Preporuke za niskokarbonski razvoj transporta i urbane mobilnosti Recommendations for low carbon transport development and urban mobility 15:20 15:40 Izvori i hemija štetnih komponenti kod onečišćenja zraka česticama Sources and chemistry of the harmful components in particulate air pollution 15:40 16:00 Utjecaj zagađenja zraka na zdravlje ljudi u Jugoistočnoj Evropi Impacts of Air Pollution on Human Health in Southeast Europe

10 me dan 2/ day 2 Petak 04. Februar / Friday, February 4 th Session 3: Research on emissions and air quality 09:00 09:20 Podaci o o strukturi i distribuciji individualnih ložišta u Kantonu Sarajevo Data on the structure and distribution of individual household furnaces in the Sarajevo Canton 09:20 09:40 Raspodjela izvora PM 2.5, u šest gradova u BiH PM 2.5 source apportionment in six cities in BiH 09:40 10:00 Relevantni podaci o uticaju utopljavanja zgrada na potrošnju toplotne energije Relevant data on the impact of energy-efficient building refurbishment on consumption of thermal energy 10:00 10:20 Učešće lebdećih čestica manjih od 2, 5 mikrometara unutar koncentracije lebdećih čestica manjiih od 10 mikrometara u FBiH Participation of suspended particles smaller than 2.5 micrometers within the concentration of suspended particles smaller than 10 micrometers, in FBiH 10:20 10:40 Analiza kvaliteta ispitivanja izduvnih gasova motornih vozila u stanicama za tehnički pregled u Federaciji BiH Analysis of the quality of exhaust emission tests in technical inspection services in the Federation of BiH

11 me 10:40-11:00 Povećanje pouzdanosti mjerenja emisija u zrak u FBiH Increasing the reliability of emission measurements in FBiH 11:00 11:20 Proračun uticaja emisije sumpor dioksida i lebdećih čestica iz kućnih ložišta na čvrsta goriva u Kantonu Sarajevo upotrebom matematickog modela disperzije i prezentacija rezultata na GIS podlogama Determination of impact from emisions of SO2 and dust from household stoves and boilers on solid fuels in Sarajevo Canton using dispersion mathematical model and visualisation of results using GIS. 11:20 11:40 Utjecaj zatvaranja zbog COVID-19 na razine metala u zraku Zagreba Impact of COVID-19 lockdown on metal levels in Zagreb air 11:40 12:40 Session 4: Research on emissions and air quality 12:40 13:00 Zagađenje zraka na Zapadnom Balkanu: lekcije naučene iz istraživanja atmosferskog aerosola u gradu Sarajevu, Bosna i Hercegovina Air pollution in the Western Balkans: lessons learned from atmospheric aerosol research in the city of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

12 me 13:00 13:20 Sadržaji toksičnih elemenata i glavnih jonskih vrsta u frakcijama razdvojenim po veličinama aerodinamičkog prečnika čestica ambijentalnog aerosola Beograda, urbane i suburbane zone Contents of toxic elements and main ionic species in fractions separated by the sizes of the aerodynamic diameter of the particles of the ambient aerosol of Belgrade, urban and suburban zones 13:20-13:40 Raspodjela izvora zagađenja zraka česticima, u izazovnim okruženjima: planine, vrijeme i zagađenje vazduha Source apportionment of particulate air pollution in challenging environments: mountains, weather and air pollution 13:40 14:00 Prisustvo B(a)P u PM 10 u urbanom ambijentalnom vazduhu u Srbiji - zanemareni rizik po javno zdravlje izložene populacije Presence of B (a) P in PM 10 in urban ambient air in Serbia - neglected risk to public health of the exposed population 14:00 14:20 Prostorna i vremenska varijabilnost odnosa pm 2.5 /pm 10 u Republici Srpskoj Spatial and temporal variability of pm 2.5 /pm 10 ratio in Republika Srpska 14:20 14:40 Analiza ambijentalnih koncentracija SO 2 i PM 2.5 na području Tuzle, Lukavca i Živinica za period godine Ambient concentrations analysis of SO 2 and PM 2.5 of Tuzla, Lukavac and Živinice area for period

13 me 14:40 15:00 Razine lebdećih čestica i policikličkih aromatskih ugljikovodika u urbanim područjima kontinentalne Hrvatske Levels of particulate matter and polycyclic aromatic hydrocarbons in urban areas of continental Croatia 15:00 15:20 Izvor raspodjele crnog ugljika i CO2 povezanog s izgaranjem, za određivanje faktora emisije specifičnih za izvor Source apportionment of black carbon and combustion-related CO2 for the determination of source-specific emission factors 15:20 15:40 Analiza rezultata mjerenja zagađenosti zraka u Sarajevu Analysis of air pollution measurement results in Sarajevo 15:40 16:00 Problemi kvaliteta zraka u gradskim i ruralnim naseljima Slovenije (uzorci slučaja iz Ljubljane i Loškog Potoka) Issues of air quality in urban and rural settlements of Slovenia (case samples from Ljubljana and Loški Potok) 16:00-16:20 Godišnji ciklusi sastava aerosola i izvora širom Arktika Yearly cycles of aerosol composition and sources across the Arctic NAPOMENA: NOTE: U okviru vremenskog rasporeda naznačenog uz svaki referat, uključeno je vrijeme za izlaganje referata, kao i vrijeme za eventualna pitanja publike. The time indicated for each paper includes time for presenting paper and time for audience questions.

14 Nadolazeća Konferencija / Upcoming Conference

15 me Održavanje Simpozija podržava / Symposium supports Zlatni sponzor / Gold sponsor Sponzori / Sponsors:

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation No farmaceitiskajām vielām tīri ūdeņi - CWPharma seminārs ieinteresētajām pusēm 22.marts, 2019, Peldu iela 25, Rīga Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, 101.telpa Ieva Putna-Nīmane,

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - Rauhvargers_Stocktaking_RP_2009.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Rauhvargers_Stocktaking_RP_2009.ppt [Compatibility Mode] 6th Bologna Ministerial Conference Leuven and Louvain-la-Neuve, 28-29 April 2009 Boloņas procesa analītiskais ziņojums (Stocktaking Report) Secinājumi un rekomendācijas Prof. Andrejs Rauhvargers, starptautiskās

Sīkāk

series_155

series_155 RAILING SERIES 155 RIPO fabrika SIA Hanzas Street 2, Pinki, Babite district, LV 2107, Latvia 155 Alumīnija margu sērija Aluminum railing series AL.01 AL.02 AL.03 AL.04 AL.05 AL.06 AL.07 AL.08 AL.09 155

Sīkāk

KURSA KODS

KURSA KODS Lappuse 1 no 5 KURSA KODS Kursa nosaukums latviski Kursa nosaukums angliski Kursa nosaukums otrā svešvalodā (ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā) Studiju programma/-as, kurai/-ām tiek piedāvāts

Sīkāk

Vēja turbīnu rotoru lāpstiņu uzbūve un inspekcija IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-49) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrot

Vēja turbīnu rotoru lāpstiņu uzbūve un inspekcija IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-49) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrot Vēja turbīnu rotoru lāpstiņu uzbūve un inspekcija IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-49) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija Reģistrācijas

Sīkāk

Apstiprināts ar rīkojumu Nr /35 A/S Transporta un sakaru institūts (turpmāk tekstā - TSI) NOLIKUMS par doktorantu/zinātniskā grāda p

Apstiprināts ar rīkojumu Nr /35 A/S Transporta un sakaru institūts (turpmāk tekstā - TSI) NOLIKUMS par doktorantu/zinātniskā grāda p Apstiprināts ar 25.03.2019.rīkojumu Nr.01-12.1/35 A/S Transporta un sakaru institūts (turpmāk tekstā - TSI) NOLIKUMS par doktorantu/zinātniskā grāda pretendentu atklātās atlases akadēmiskajam darbam (daiļlaika

Sīkāk

A/S Transporta un sakaru institūts (turpmāk tekstā - TSI) NOLIKUMS par ārvalstu akadēmiskā personāla atlasi 2018./2019., /2020. akadēmiskajam ga

A/S Transporta un sakaru institūts (turpmāk tekstā - TSI) NOLIKUMS par ārvalstu akadēmiskā personāla atlasi 2018./2019., /2020. akadēmiskajam ga A/S Transporta un sakaru institūts (turpmāk tekstā - TSI) NOLIKUMS par ārvalstu akadēmiskā personāla atlasi 2018./2019., 2019. /2020. akadēmiskajam gadam projekta "Transporta un sakaru institūta akadēmiskā

Sīkāk

Microsoft Word - kn758p1.doc

Microsoft Word - kn758p1.doc Tieslietu ministrijas iesniegtajā redakcijā 1.pielikums Ministru kabineta 28.gada 16.septembra noteikumiem Nr.758 APF 3.64 Projekta iesnieguma veidlapa angļu valodā IMPORTANT Read the application form

Sīkāk

BIZNESA VADĪBAS KOLEDŽA aicina piedalīties Starptautiskā studentu zinātniski praktiskā konferencē Integrālā pieeja biznesa ilgtspējai Konferences nori

BIZNESA VADĪBAS KOLEDŽA aicina piedalīties Starptautiskā studentu zinātniski praktiskā konferencē Integrālā pieeja biznesa ilgtspējai Konferences nori BIZNESA VADĪBAS KOLEDŽA aicina piedalīties Starptautiskā studentu zinātniski praktiskā konferencē Integrālā pieeja biznesa ilgtspējai Konferences norise: 2019. gada 27. aprīlis Konferences valodas: latviešu,

Sīkāk

Prezentacja programu PowerPoint

Prezentacja programu PowerPoint Kā gudri pārdot internetā? Turība 29.09.2016 www.gemius.lv Kas ir Linda Egle BAT absolvente mag.soc.sc. Gemius Latvia, PR & Mārketings LASAP, biedre LRA, biedre Gemius Latvia, vadītāja LASAP, valdes locekle

Sīkāk

WA 3D Dobele Nolikums 1. Mērķis un uzdevumi Noskaidrot WA 3D Dobele gada uzvarētājus atbilstošās loka klasēs, uzlabot personīgos rezultātus un r

WA 3D Dobele Nolikums 1. Mērķis un uzdevumi Noskaidrot WA 3D Dobele gada uzvarētājus atbilstošās loka klasēs, uzlabot personīgos rezultātus un r WA 3D Dobele Nolikums 1. Mērķis un uzdevumi Noskaidrot WA 3D Dobele 2018. gada uzvarētājus atbilstošās loka klasēs, uzlabot personīgos rezultātus un rekordrezultātus un popularizēt loka šaušanas sporta

Sīkāk

Presentation WP6 DisComEx

Presentation WP6 DisComEx KeepWarm projekts Nr. 784966 «Centralizētās siltumapgādes uzņēmumu darbības uzlabošana Centrāleiropā un Austrumeiropā» SIA Fortum Jelgava pieredze (uzņēmuma tēla veidošana, sadarbība ar klientiem un iestādēm,

Sīkāk

The Latvian Council of Environmental Science and Education The Ministry of Environment of the Republic of Latvia The 3 rd International Conference ENV

The Latvian Council of Environmental Science and Education The Ministry of Environment of the Republic of Latvia The 3 rd International Conference ENV The Latvian Council of Environmental Science and Education The Ministry of Environment of the Republic of Latvia The 3 rd International Conference ENVIRONMENTAL SCIENCE AND EDUCATION IN LATVIA AND EUROPE:

Sīkāk

Alise Vītola (Latvija) LAUKU ATTĪSTĪBAS IESPĒJAS RADOŠĀS EKONOMIKAS LAIKMETĀ Lauku teritorijas visā Eiropā saskaras ar iedzīvotāju skaita samazināšano

Alise Vītola (Latvija) LAUKU ATTĪSTĪBAS IESPĒJAS RADOŠĀS EKONOMIKAS LAIKMETĀ Lauku teritorijas visā Eiropā saskaras ar iedzīvotāju skaita samazināšano Alise Vītola (Latvija) LAUKU ATTĪSTĪBAS IESPĒJAS RADOŠĀS EKONOMIKAS LAIKMETĀ Lauku teritorijas visā Eiropā saskaras ar iedzīvotāju skaita samazināšanos. Raksta mērķis ir apskatīt lauku attīstības iespējas,

Sīkāk

Spisak svih kandidataRegistrima2008.xls

Spisak svih kandidataRegistrima2008.xls Spisak vozača uvedenih u registar za 2008.godinu za ispitno mjesto Banovići 1. Senad ( Sadik ) Nukić 09.01.2008. C 2. Edis ( Enes ) Muminović 09.01.2008. C 3. Edin ( Zikret ) Kurtić 09.01.2008. C 4. Šaban

Sīkāk

Dimensionālā pieeja Latvijas klīniskā personības testa izstrādē

Dimensionālā pieeja Latvijas klīniskā personības testa izstrādē Valsts pētījumu programmas BIOMEDICINE apakšprojektu par nozīmīgāko psihisko slimību un kognitīvās disfunkcijas radīto veselības problēmu izpēti un sloga samazināšanu 4. posma pārskata seminārs, 2017.

Sīkāk

Resources and education : proceedings of the International scientific conference "Economic science for rural development" / [editor-in-chief and respo

Resources and education : proceedings of the International scientific conference Economic science for rural development / [editor-in-chief and respo ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT Proceedings of the International Scientific Conference RESOURCES AND EDUCATION 1. Resources 2. Education and Research for the Countryside 22 Jelgava 2010 Economic

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125 Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15.

Sīkāk

Top margin 1

Top margin 1 IP/09/1646 Briselē, 2009. gada 29 oktobrī Komisija paredz 200 miljonus eiro aptuveni 200 jaunu LIFE+ projektu īstenošanai Eiropas Komisija ir apstiprinājusi finansējumu 196 jauniem projektiem otrajā uzaicinājumā

Sīkāk

LATVIJAS UNIVERSITĀTES 74. ZINĀTNISKĀ KONFERENCE Sekcijas "Globalizācijas ietekme uz valsts ekonomiku un biznesu" Ekonomikas un vadības fakultātē 28.

LATVIJAS UNIVERSITĀTES 74. ZINĀTNISKĀ KONFERENCE Sekcijas Globalizācijas ietekme uz valsts ekonomiku un biznesu Ekonomikas un vadības fakultātē 28. LATVIJAS UNIVERSITĀTES 74. ZINĀTNISKĀ KONFERENCE Sekcijas "Globalizācijas ietekme uz valsts ekonomiku un biznesu" Ekonomikas un vadības fakultātē 28. janvāris, 2016 Referātu tēzes 1 SATURS Iļja Arefjevs

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ILGTSPĒJĪBAS PRINCIPI UN KVALITĀTES SISTĒMAS ĒKU BŪVNIECĪBĀ MAIJA KRIŽMANE Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padome (LIBP) ILGTSPĒJĪBAS JĒDZIENS EKONOMISKIE ASPEKTI Peļņa Izmaksu ietaupījums dzīves ciklā

Sīkāk

Raksts_Rezeknei09

Raksts_Rezeknei09 ISSN 1691-5402 ISBN 978-9984-44-027-9 Environment. Technology. Resources Proceedings of the 7 th International Scientific and Practical Conference. Volume 1 Rēzeknes Augstskola, Rēzekne, RA Izdevniecība,

Sīkāk

KURSA KODS

KURSA KODS Lappuse 1 no 5 KURSA KODS STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA Kursa nosaukums latviski Kursa nosaukums angliski Kursa nosaukums otrā svešvalodā Studiju /-as, kurai/-ām tiek piedāvāts studiju kurss Statuss

Sīkāk

KURSA KODS

KURSA KODS Lappuse 1 no 6 KURSA KODS VidZPA21 STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA Kursa nosaukums latviski Kursa nosaukums angliski Kursa nosaukums otrā svešvalodā Vides zinību pētniecības metodoloģija Environmental

Sīkāk

Microsoft Word - CV G.Berzins Rekt ora vēlēšanām.docx

Microsoft Word - CV G.Berzins Rekt ora vēlēšanām.docx I. VISPĀRĪGĀS ZIŅAS Gundars Bērziņš Dzimšanas gads - 1971 Dzimšanas vieta - Latvija Mob. tālr.: 29214118 E-pasts: gundars.berzins@lu.lv GUNDARA BĒRZIŅA DZĪVES UN DARBA GĀJUMS (CV) Sociālo tīklu konti:

Sīkāk

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ ESF projekts Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības administratīvās kapacitātes stiprināšana 4.2.aktivitāte Normatīvo aktu un

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ ESF projekts Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības administratīvās kapacitātes stiprināšana 4.2.aktivitāte Normatīvo aktu un IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ ESF projekts Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības administratīvās kapacitātes stiprināšana 4.2.aktivitāte Normatīvo aktu un politikas dokumentu ekspertīze Eiropas Savienības

Sīkāk

Environment. Technology. Resources KOMBINĒTO MAŠĪNU AUGSNES APSTRĀDEI, MĒSLOŠANAI UN GRAUDAUGU SĒJAI EKONOMISKAIS UN EKOLOĢISKAIS NOVĒRTĒJUMS Te

Environment. Technology. Resources KOMBINĒTO MAŠĪNU AUGSNES APSTRĀDEI, MĒSLOŠANAI UN GRAUDAUGU SĒJAI EKONOMISKAIS UN EKOLOĢISKAIS NOVĒRTĒJUMS Te KOMBINĒTO MAŠĪNU AUGSNES APSTRĀDEI, MĒSLOŠANAI UN GRAUDAUGU SĒJAI EKONOMISKAIS UN EKOLOĢISKAIS NOVĒRTĒJUMS Technical, Economical and Ecological Estimation of Up-To-Date Combined Soil Tillage, Fertilising

Sīkāk

NISSAN LEAF & LEAF e+ tabula, Nissan papildu pakalpojumi LV-04C-1186 NISSAN LEAF

NISSAN LEAF & LEAF e+ tabula, Nissan papildu pakalpojumi LV-04C-1186 NISSAN LEAF & LEAF e+ tabula, Nissan papildu pakalpojumi. CENU LAPA Transmisija LEAF 40 kwh Acenta 100% elektrisks 4x2 Acenta 100% elektrisks 4x2 N-Connecta 100% elektrisks 4x2 Tekna 100% elektrisks 4x2 LEAF 62 kwh

Sīkāk

Gaisa kvalitātes izmaiņas Prognozētā gaisu piesārņojošo vielu emisija un izmaiņas gaisa kvalitātē teritorijas sagatavošanas, kūdras iegūšanas, glabāša

Gaisa kvalitātes izmaiņas Prognozētā gaisu piesārņojošo vielu emisija un izmaiņas gaisa kvalitātē teritorijas sagatavošanas, kūdras iegūšanas, glabāša Gaisa kvalitātes izmaiņas Prognozētā gaisu piesārņojošo vielu emisija un izmaiņas gaisa kvalitātē teritorijas sagatavošanas, kūdras iegūšanas, glabāšanas un transportēšanas rezultātā. Piesārņojuma izplatība

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - LZA_INFROM_seminar_ _lektauers - Final.pptx

Microsoft PowerPoint - LZA_INFROM_seminar_ _lektauers - Final.pptx Igaunijas Latvijas Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta ELRI-184 Integrated Intelligent Platform for Monitoring the Cross-Border Natural-Technological Systems (INFROM) rezultātu apspriešana

Sīkāk

A9R1q9nsan_v63m4l_2ow.tmp

A9R1q9nsan_v63m4l_2ow.tmp Studiju programmas raksturojums 2015./2016. a 1. uzdevumi. Programm Studiju programmas. 1. Sagatavot. 2. N. 3. N 1 2. 4. V. 5., balstoties noteikt izm Studiju programmas uzdevumi. 1.. 2. V ir. 3. Nodro.

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125 Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz

Sīkāk

LATVIJAS UNIVERSITĀTE AGNESE RUSAKOVA Promocijas darbs Recognition of Prior Learning within Higher Education in the Context of Lifelong Learning Iepri

LATVIJAS UNIVERSITĀTE AGNESE RUSAKOVA Promocijas darbs Recognition of Prior Learning within Higher Education in the Context of Lifelong Learning Iepri LATVIJAS UNIVERSITĀTE AGNESE RUSAKOVA Promocijas darbs Recognition of Prior Learning within Higher Education in the Context of Lifelong Learning Iepriekšējās izglītības atzīšana augstākajā izglītībā mūžizglītības

Sīkāk

II GRUPA Spisak magistranata II (drugog) ciklusa studija Red. Prezime (ime oca) i ime Datum stjecanja Broj diplome br. diplome 89. Mulalić (Aziz) Sane

II GRUPA Spisak magistranata II (drugog) ciklusa studija Red. Prezime (ime oca) i ime Datum stjecanja Broj diplome br. diplome 89. Mulalić (Aziz) Sane II GRUPA Spisak magistranata II (drugog) ciklusa studija Red. Prezime (ime oca) i ime Datum stjecanja Broj diplome br. diplome 89. Mulalić (Aziz) Sanela 09.10.2013 438 90. Mihaljević (Tajib) Dženeta 09.10.2013

Sīkāk

GADA PĀRSKATS ANNUAL REPORT 2018

GADA PĀRSKATS ANNUAL REPORT 2018 GADA PĀRSKATS ANNUAL REPORT 2018 SATURS CONTENT VADĪBAS ZIŅOJUMS / MANAGEMENT REPORT... 2 VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA / GENERAL INFORMATION... 5 PADOMES UN VALDES SASTĀVS / COMPOSITION OF THE COUNCIL AND THE

Sīkāk

#147e 2012.gada oktobris (latviski un angliski) Eiropas Savienības 7.Ietvara programma pētniecībā un tehnoloģiju attīstībā Latvijas Nacionālā kontaktp

#147e 2012.gada oktobris (latviski un angliski) Eiropas Savienības 7.Ietvara programma pētniecībā un tehnoloģiju attīstībā Latvijas Nacionālā kontaktp #147e 2012.gada oktobris (latviski un angliski) Eiropas Savienības 7.Ietvara programma pētniecībā un tehnoloģiju attīstībā Latvijas Nacionālā kontaktpunkta grupas Viss par aktuālo zinātnes un tehnoloģiju

Sīkāk

Natālija Cudečka-Puriņa Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas vadīšana atkritumu poligonu ilgtspējas nodrošināšanai Promocijas darba kopsavilkums Nozare

Natālija Cudečka-Puriņa Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas vadīšana atkritumu poligonu ilgtspējas nodrošināšanai Promocijas darba kopsavilkums Nozare Natālija Cudečka-Puriņa Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas vadīšana atkritumu poligonu ilgtspējas nodrošināšanai Promocijas darba kopsavilkums Nozare: vadībzinātne Apakšnozare: uzņēmējdarbības vadība

Sīkāk

Association PEFC Latvijas Padome Approved PEFC Forest Management Standard for Latvia Riga 2015

Association PEFC Latvijas Padome Approved PEFC Forest Management Standard for Latvia Riga 2015 Association PEFC Latvijas Padome Approved 18.08.2015. PEFC Forest Management Standard for Latvia Riga 2015 Aim of the PEFC Forest Management Standard for Latvia The PEFC Forest Management Standard for

Sīkāk

RĪCĪBAS PROGRAMMAS IETVAROS APSTPRINĀTIE PROJEKTI BIEDRĪBAS GAUJAS PARTNERĪBA DARBĪBAS TERITORIJĀ LĪDZ GADAM THE PROJECTS IN THE WORKING AREA OF

RĪCĪBAS PROGRAMMAS IETVAROS APSTPRINĀTIE PROJEKTI BIEDRĪBAS GAUJAS PARTNERĪBA DARBĪBAS TERITORIJĀ LĪDZ GADAM THE PROJECTS IN THE WORKING AREA OF RĪCĪBAS PROGRAMMAS IETVAROS APSTPRINĀTIE PROJEKTI BIEDRĪBAS GAUJAS PARTNERĪBA DARBĪBAS TERITORIJĀ LĪDZ 2015. GADAM THE PROJECTS IN THE WORKING AREA OF THE ASSOCIATION GAUJA PARTNERSHIP APPROVED DURING

Sīkāk

UNIVERZITET U SARAJEVU ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET GRUPA 1 Sala: S10 (glavna zgrada, drugi sprat) Spisak kandidata: 1. Abdibegović Amina 2. Adžović Armin

UNIVERZITET U SARAJEVU ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET GRUPA 1 Sala: S10 (glavna zgrada, drugi sprat) Spisak kandidata: 1. Abdibegović Amina 2. Adžović Armin GRUPA 1 Sala: S10 (glavna zgrada, drugi sprat) 1. Abdibegović Amina 2. Adžović Armin 3. Ahmetašević Adna 4. Ajanović Tarik 5. Akšamija Amna 6. Aldžić Abdullah 7. Alić Alem 8. Alijagić Nadža 9. Avdić Hamza

Sīkāk

„Latvijas augļkopības zinātnes starptautiskās atpazīstamības un konkurētspējas veicināšana”

„Latvijas augļkopības zinātnes starptautiskās atpazīstamības un konkurētspējas veicināšana” Latvijas augļkopības zinātnes starptautiskās atpazīstamības un konkurētspējas veicināšana ERAF projekts 2010/0192/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/007 Realizācija: 2010.gada 1.jūlijs 2013.gada 30.jūnijs Projekta

Sīkāk

(Microsoft Word - Retransl\342cijas%20at\357aujas%20Nr_6%20IZZI%20FAO[1].doc)

(Microsoft Word - Retransl\342cijas%20at\357aujas%20Nr_6%20IZZI%20FAO[1].doc) Retranslācijas atļaujas Nr.RR-6 pielikums Nr.1 Retranslējamo programmu saraksts Programmas nosaukums Tematiskā ievirze Valoda Izplatīšanas laiks Jurisdikcija Programmas tiesību īpašnieks/tiesību īpašnieka

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 30.09.2018. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 306 504 7 956 619 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

9

9 AKREDITĒTA VIDES PIESĀRŅOJUMA ANALĪTISKĀS KONTROLES LABORATORIJA T-221 Ganību dambis 24a, Rīga, LV-1005, Latvija Tālr.: 67393976, 29275241. Fakss: 67396529, dmitrij@mail.com *****************************************************************

Sīkāk

CURRICULUM VITAE

CURRICULUM   VITAE CURRICULUM VITAE Family name: B A L O D E First name: Laimute Date of birth: 18.05.1954 Nationality: Lithuanian Citizenship: Latvian Address: (office) in Finland: University of Helsinki, Department of

Sīkāk

Microsoft Word - AT2018_sakums_MAKETS_ docx

Microsoft Word - AT2018_sakums_MAKETS_ docx Latvijas Republikas Senāta spriedumi un lēmumi 2018. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2019. 1037 lpp. (VII, A 401, C 351, K 275) Krājumu sagatavoja: Latvijas Republikas Senāta Administratīvo lietu departamenta

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Projekta ziņojums SEG emisijas un klimata politika to ierobežošanai atkritumu saimniecības sektorā Rūta Bendere, Fizikālās enerģētikas institūts Emisijas kvotu sadales plāns 2008. 2012.gadam Latvijas Republikas

Sīkāk

Microsoft Word - KK_NOR'19.docx

Microsoft Word - KK_NOR'19.docx 2019.GADA KUIVIŽU KAUSS Optimist un Laser klasēs 14.-16.jūnijs, Kuiviži, Salacgrīva SACENSĪBU NOLIKUMS 1. SACENSĪBU RĪKOTĀJI 1.1.Sacensību rīkotājs ir Kuivižu Jahtklubs 2. NOTEIKUMI 2.1.Sacensības notiek

Sīkāk

Crystal Reports - LPMeetProgram.rpt

Crystal Reports - LPMeetProgram.rpt 2 0 Đurić(2002), Lazar ZBR 3 0 Bagi(2003), Balaž BRT 4 0 Marjanović(2003), Luka SAB 5 0 Radović(2002), Relja VOJ 6 0 Miletić(2003), Vuk SAB 7 0 Ladanji(2002), Kristian BRT 8 0 Hadnađev(2002), Aleksandar

Sīkāk

CURRICULUM VITAE (CV)

CURRICULUM VITAE (CV) CURRICULUM VITAE (CV) 1. Vispārīgās ziņas Vārds, uzvārds Liene Plūduma Adrese Dreiliņu iela 16/55, Rīga, Latvija Telefons, mob. telefons +371 29123382 E-pasta adrese liene.pluduma@rtu.lv 2. Izglītība 2011.

Sīkāk

Drives, PLC and automation products for all needs

Drives, PLC and automation products for all needs BU Drives and Controls, May Frekvenču pārveidotāji visām vajadzībām. Slide 1 Biznesa struktūra piedziņa un vadība Pielietojuma nozares HVAC Pārtikas rūpniecība Dzērienu industrija Tīrais un netīrais ūdens

Sīkāk

Pundurvalstis Ilmāra Meža stāsts Ilustrācijas no Google Images Pasaulē ir arī pavisam mazas valstiņas. Tās sauc par pundurvalstīm. Eiropā vien tādas i

Pundurvalstis Ilmāra Meža stāsts Ilustrācijas no Google Images Pasaulē ir arī pavisam mazas valstiņas. Tās sauc par pundurvalstīm. Eiropā vien tādas i Pundurvalstis Ilmāra Meža stāsts Ilustrācijas no Google Images Pasaulē ir arī pavisam mazas valstiņas. Tās sauc par pundurvalstīm. Eiropā vien tādas ir piecas Andora, Monako, Lihtenšteina, Sanmarīno un

Sīkāk

Ģeotelpisko datu infrastruktūras nozīme Viedās pilsētas pārvaldībā Ervins Stūrmanis SIA «Mikrokods» Bismart konference «Vieda pilsētvid

Ģeotelpisko datu infrastruktūras nozīme Viedās pilsētas pārvaldībā Ervins Stūrmanis SIA «Mikrokods» Bismart konference «Vieda pilsētvid Ģeotelpisko datu infrastruktūras nozīme Viedās pilsētas pārvaldībā Ervins Stūrmanis SIA «Mikrokods» ervins@miko.lv Bismart konference «Vieda pilsētvide jeb Smart city» ZRKAC, Svētes 33, Jelgava 15.09.2017

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Tālizpētes datu izmantošana ESRI programmatūrā Harijs Ijabs Rīga, 2017 Lauku atbalsta dienests Lauku atbalsta dienests (LAD) ir Zemkopības ministrijas padotībā esoša valsts tiešās pārvaldes iestāde, kas

Sīkāk

07 - Martins Orinskis - FED.pptx

07 - Martins Orinskis - FED.pptx Federatīvās autentifikācijas priekšrocības un pielietojumi Latvijas piemēri un nākotnes vīzija. Mārtiņš Orinskis, SIA DPA projektu vadītājs 2012.gada 8. novembris Mūsu stāsts DPA ir dibināts Mūsu stāsts

Sīkāk

IRM in Audit

IRM in Audit Fizisko personu datu aizsardzība un tai piemērojamie standarti 07.10.2015 Saturs Esošā likumdošana 2 Standartu un metodoloģiju piemērošana datu aizsardzībai 3 LVS ISO / IEC 27001:2013 standarts 4 PTES

Sīkāk

Aroda veselība, drošība un vides aizsardzība - tiesību zinātnes tālmācības studiju kurss

Aroda veselība, drošība un vides aizsardzība - tiesību zinātnes tālmācības studiju kurss Studiju kursa nosaukums ARODA VESELĪBA, DROŠĪBA UN VIDES AIZSARDZĪBA Kredītpunkti 2 Apjoms (stundās) 80 Priekšzināšanas (Studiju kursu nosaukumi) Ķīmija, fizika, bioloģija vidusskolas kursa apjomā Zinātņu

Sīkāk

Ievadlekcija.

Ievadlekcija. Telpisko datu digitālā apstrāde Biol2021 Ievadlekcija Kārlis Kalviškis, LU Bioloģijas fakultāte 2013. gada 8. februārī Īss kursa apraksts Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt ar telpisko datu ieguvi un

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

VFP_1293_Aktivi_Saistibas_EUR (02_10_2014, 2)

VFP_1293_Aktivi_Saistibas_EUR (02_10_2014, 2) Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Investment Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15.

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - DS.AM.01.ppt

Microsoft PowerPoint - DS.AM.01.ppt Dalīto sistēmu izmantošana transporta līdzekļu kustības raksturlielumu fiksēšanā un apstrādē Doktorantūras skolas seminārs 30.06.2010 Doktorants: Artis Mednis Promocijas darba vadītājs: Dr.sc.comp. Guntis

Sīkāk

Mēbeļu piedāvājums / Office furniture offer

Mēbeļu piedāvājums / Office furniture offer Mēbeļu piedāvājums / Office furniture offer Ovāls pārrunu galds 1 - kļava, 1 - tumši pelēks Uz divām mono-kājām (nerūs.tērauds) 200cm virsmas garums, 90cm virsmas platums, 75cm augstums Skaits - 2 Cena

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mākslas terapijas muzejā programma personām ar demenci subjektīvās labizjūtas uzlabošanai Darba autors: Darba vadītāja: Darba konsultanti: Diāna Serga Rudīte Terehova, Mg.psych. Nana Žvitiašvili, Dr. habil.

Sīkāk

Riski: identificēšana un mērīšana

Riski: identificēšana un mērīšana Risku vadība apdrošināšanā Risku identificēšana un mērīšana Jolanta Krastiņa, FAA Latvijas Aktuāru Asociācija 01.12.2011 Saturs Ievads risku vadībā mērķis, ERM, risku vadības process Risku identifikācija

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

Latvijas šķirnes sporta un braucamā tipa vaislas ķēvju izmēru analīze 25 gadu periodā ( ) = Analysis of measurements of Latvian warmblood and

Latvijas šķirnes sporta un braucamā tipa vaislas ķēvju izmēru analīze 25 gadu periodā ( ) = Analysis of measurements of Latvian warmblood and LATVIJAS ŠĶIRNES SPORTA UN BRAUCAMĀ TIPA VAISLAS ĶĒVJU IZMĒRU ANALĪZE 25 GADU PERIODĀ (1988-2013) ANALYSIS OF MEASUREMENTS OF LATVIAN WARMBLOOD AND LATVIAN HEAVY WARMBLOOD BROODMARES IN 25 YEARS PERIOD

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293

Sīkāk

Packet Core Network 2018

Packet Core Network 2018 Packet Core Network 2018 Training Program Core Learning Levels & Areas Packet Core Fundamentals Operation, Configuration and Troubleshooting Delta Training Solution Training 5G EPC 5G Core 494/22109-FAP130506

Sīkāk

Balcony glazing systems, series 630, 650

Balcony glazing systems, series 630, 650 Balkonu iestiklojuma sistēmas Balcony glazing systems Sērija 630 Series 630 Saturs Content Balkonu iestiklojums Balcony glazing Priekšrocības Advantages Projektēšana un ražošana Design and production Sērija

Sīkāk

RE_Statements

RE_Statements EIROPAS PARLAMENTS 2014-2019 Sesijas dokuments 3.2.2015 B8-0000/2015 REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMA PROJEKTS iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu, saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu

Sīkāk

Biogaze_CHP_GoesGreen [Read-Only] [Compatibility Mode]

Biogaze_CHP_GoesGreen [Read-Only] [Compatibility Mode] Biogāzes staciju tehnoloģiskie risinājumi Ilze Dzene, SIA Ekodoma projektu vadītāja Līguma Nr. IEE/09/848 SI2.558364 Projekta ilgums 01/05/2010 31/10/2012 Projektu atbalsta Rīga, 2011.gada 13.maijs Biogāze...

Sīkāk

S-7-1, , 7. versija Lappuse 1 no 5 KURSA KODS VadZPB10 STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA Kursa nosaukums latviski Inovāciju vadība un ekoi

S-7-1, , 7. versija Lappuse 1 no 5 KURSA KODS VadZPB10 STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA Kursa nosaukums latviski Inovāciju vadība un ekoi Lappuse 1 no 5 KURSA KODS VadZPB10 STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA Kursa nosaukums latviski Inovāciju vadība un ekoinovācija Kursa nosaukums angliski Innovation Management and Eco Innovation Kursa nosaukums

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 31.03.2019. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 492 217 8 144 604 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 30.06.2019. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 492 217 8 486 410 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

UPDK _2_c

UPDK _2_c Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "SEB Wealth Management" 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam,

Sīkāk

GDPR - risinājumi

GDPR - risinājumi GDPR - risinājumi Ko darīt tālāk? Raivo Reigass ALSO Latvia IBM Software Lai saprastu situāciju Uzdodiet šos jautājumus: Kā Jūs pierādīsiet atbilstību GDPR? Vai Jūs spēsiet savlaicīgi informēt iestādes

Sīkāk

Periods: Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata

Periods: Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata Periods: 01.01.2019-31.03.2019 Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns aktīvu un saistību pārskats iepriekšējā pārskata gada beigās NETO AKTĪVI (0500-1500) AKTĪVI (0100+0200+0300+0 400) Finanšu ieguldījumi

Sīkāk