Uzticamības pakalpojumu sniegšanas NOTEIKUMI

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Uzticamības pakalpojumu sniegšanas NOTEIKUMI"

Transkripts

1 VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs Uzticamības pakalpojumu sniegšanas NOTEIKUMI SAISTĪTIE DOKUMENTI: 1. Uzticamības pakalpojumu vispārējie noteikumi 2. Uzticamības pakalpojuma eid karte sniegšanas politika 3. Uzticamības pakalpojuma eparaksts sniegšanas politika 4. Uzticamības pakalpojuma eparaksts karte sniegšanas politika 5. Uzticamības pakalpojuma eparaksts karte+ sniegšanas politika 6. Uzticamības pakalpojumu ezīmogs un ezīmogs+ sniegšanas politika 7. Uzticamības pakalpojumu sniedzēja laika zīmogošanas politika 8. [FPDAL] Fizisko personu datu aizsardzības likums 9. [eidas regula] Eiropas Parlamenta un Padomes gada 23. jūlija regula (ES) Nr. 910/2014 Par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/93/EK 10. Komisijas gada 8.septembra Īstenošanas regula (ES) 2015/1502, kas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr.910/2014 par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū 8.panta 3.punktu nosaka elektroniskās identifikācijas līdzekļu uzticamības līmeņu minimālās tehniskās specifikācijas un procedūras 11. [ISO/IEC 15408] Informācijas tehnoloģija. Drošības paņēmieni. IT drošības izvērtēšanas kritēriji 12. [ETSI EN ] Uzticamības pakalpojumu sniedzēju atbilstības revīzija prasības atbilstības novērtēšanas struktūrām kuras veic uzticamu pakalpojumu sniedzēju uzraudzību 13. [ETSI EN ] Vispārējās politikas prasības Uzticamības pakalpojumu sniedzējiem 14. [ETSI EN ] Politikas un drošības prasības Uzticamības pakalpojumu sniedzējiem, kas izdod sertifikātus; 1.daļa Vispārīgās prasības

2 15. [ETSI EN ] Politikas un drošības prasības Uzticamības pakalpojumu sniedzējiem, kas izdod sertifikātus; 2.daļa Politikas prasības sertifikācijas centriem, kas izdod kvalificētus sertifikātus 16. [ETSI TS ] Šifrēšanas komplekti 17. [Sertifikātu profili] Latvijas Valsts radio un televīzijas centra Uzticamības un elektroniskās identifikācijas pakalpojumu sniedzēja izsniegto sertifikātu profilu apraksts 18. Elektronisko dokumentu likums 19. Personu apliecinošu dokumentu likums 20. [MK not. 134] Ministru kabineta 2012.gada 21. februāra noteikumi Nr.134 "Personu apliecinošu dokumentu noteikumi" 21. [FPEIL] Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likums 22. [MK not. 558] Ministru kabineta 2017.gada 19. septembra noteikumi Nr.558 "Noteikumi par kvalificēta vai kvalificēta paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniegšanas informācijas sistēmu, iekārtu un procedūru drošības aprakstā norādāmo informāciju" 23. [MK not. 560] Ministru kabineta 2017.gada 19. septembra noteikumi Nr.560 "Noteikumi par kvalificēta un kvalificēta paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzēja un tā sniegtā pakalpojuma tehniskajām un organizatoriskajām prasībām" 24. [MK not. 559] Ministru kabineta 2017.gada 19. septembra noteikumi Nr.559 "Noteikumi par kvalificēta vai kvalificēta paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu" 25. Publiskās atslēgas infrastruktūras atklāšanas noteikumi 26. Privātuma politika 2

3 IZMAIŅU VĒSTURE: Pārskatītā Spēkā Izmaiņu kopsavilkums varianta nr. stāšanās datums Sākotnējā versija Pievienoti , , , punkti punkts papildināts ar laiku, kurā Pakalpojuma sniedzējam ir jāinformē uzraudzības iestāde punkts papildināts ar laiku, kurā Pakalpojuma sniedzējs informē uzraudzības iestādi un klientus. Papildināts ar uzticamības pakalpojumu eparaksts, un tā prasībām ( , 4.6.4, , ); Detalizēti un punkti; Precizēti sertifikātu apturēšanas gadījumi (4.9.6.) atbilstoši elektronisko dokumentu likumam. Noteikumi sasaistīti ar Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likumu un saistītajiem Ministru Kabineta noteikumiem. Veiktas izmaiņas definīcijās. Precizēti un 2.2. punkti. Papildināti , , , , un punkti. Laboti un 9.4. punkti. 3

4 SATURS 1. Ievads Dokumenta nolūks Dokumenta nosaukums un identifikācija Publiskās atslēgas infrastruktūras dalībnieki Sertifikātu pielietojums Noteikumu pārvaldība Termini un saīsinājumi Publicēšanas un repozitorija pienākumi Repozitoriji Sertifikācijas informācijas publicēšana Publicēšanas laiks vai biežums Publicēšanas un apziņošanas nosacījumi Piekļuves kontrole repozitorijiem Identifikācija un autentifikācija Vārda piešķiršana Sākotnējās identitātes validācija Atslēgu atjaunošanas pieprasījumu identifikācija un validācija Atsaukšanas pieprasījumu identifikācija un validācija Sertifikātu dzīves cikla darbības prasības Sertifikātu pieteikums Sertifikātu pieteikuma apstrāde Sertifikātu izsniegšana Sertifikātu akceptēšana Atslēgu pāra un sertifikātu lietošana Sertifikātu atjaunošana Sertifikātu jaunizdošana Sertifikātu modificēšana Sertifikātu atsaukšana un apturēšana Sertifikātu statusa pakalpojumi Sertifikātu izmantošanas beigas

5 4.12. Atslēgu nodošana glabāšanā un atjaunošana Operacionālās, fiziskās un pārvaldības kontroles Fiziskās drošības kontroles Procesuālas kontroles Personāla kontroles Audita reģistrācijas procedūras Ierakstu arhīvs Atslēgu aizvietošana Kompromitējums un pēcavārijas atjaunošana CA darbības izbeigšana Tehniskās drošības kontroles Atslēgu pāra ģenerēšana un instalēšana Privātās atslēgu aizsardzības un kriptogrāfijas moduļa tehniskie aizsargpasākumi Citi atslēgu pāra pārvaldības aspekti Aktivēšanas dati Datoru drošības kontroles Dzīves cikla tehniskās kontroles Tīkla drošības kontroles Laika zīmogošana Sertifikātu, CRL un OCSP profili Sertifikātu profils CRL profili OCSP Profili Atbilstības audits un citi vērtējumi Atbilstības audita biežums un apstākļi Prasības Atbilstības novērtēšanas struktūrai Auditoru attiecības ar Pakalpojuma sniedzēju Atbilstības novērtējuma temati Reakcija uz atbilstības auditā atklātajiem trūkumiem Rezultātu paziņošana Citi biznesa un juridiskie jautājumi Maksājumi

6 9.2. Finansiālā atbildība Biznesa informācijas konfidencialitāte Fizisko personu datu informācijas privātums Intelektuālā īpašuma tiesības Pārstāvības un garantijas Garantijas atrunas Atbildības ierobežojumi Atlīdzība Termiņi un darbības izbeigšana Individuāli paziņojumi un saziņa ar PKI dalībniekiem Grozījumi Domstarpību risināšanas kārtība Piemērojamie normatīvie akti Atbilstība piemērojamiem normatīvajiem aktiem Dažādas prasības Citas prasības

7 1. Ievads Valsts akciju sabiedrība Latvijas Valsts Radio un Televīzijas centrs ir dibināta 1924 gadā gadā Valsts akciju sabiedrība Latvijas Valsts Radio un Televīzijas centrs pārņēma uzticamības pakalpojuma sniedzēja infrastruktūru no valsts akciju sabiedrības Latvijas Pasts un uzsāka uzticamības pakalpojumu sniegšanu, bet vēlāk uzsāka arī elektroniskās identifikācijas pakalpojumu sniegšanu Dokumenta nolūks Šis dokuments apraksta uzticamības un elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzēja nodrošināto uzticamības un elektroniskās identifikācijas pakalpojumu sniegšanas procedūras Šis dokuments attiecās tikai uz elektroniskajiem sertifikātiem, ko izsniedz eparaksts Root CA saknes sertifikācijas institūcija un zemākā līmeņa pakārtotās izsniegšanas institūcijas Atbilstošie uzticamības un elektroniskās identifikācijas pakalpojumi un to politikas: Šis dokuments ir saistīts ar sekojošiem Uzticamības un elektroniskās identifikācijas pakalpojumiem un to Pakalpojumu politikām: Pakalpojuma Politika QSCD Politikas OID vērtība nosaukums eid karte Uzticamības pakalpojuma eid karte Jā sniegšanas politika eparaksts Uzticamības pakalpojuma Nē eparaksts sniegšanas politika eparaksts karte Uzticamības pakalpojuma eparaksts Jā karte sniegšanas politika eparaksts karte+ Uzticamības pakalpojuma eparaksts Jā karte+ sniegšanas politika ezīmogs Uzticamības pakalpojumu ezīmogs Nē un ezīmogs+ sniegšanas politika 7

8 Pakalpojuma Politika QSCD Politikas OID vērtība nosaukums ezīmogs+ Uzticamības pakalpojumu ezīmogs Jā un ezīmogs+ sniegšanas politika Kvalificēti laika zīmogi Uzticamības pakalpojumu sniedzēja laika zīmogošanas politika Nē ETSI OID = Politikas OID vērtības ir aprakstītas atbilstošās politikās kas minētas punktā Katrs punktā minētais Pakalpojums sastāv no: kvalificēta elektroniskā paraksta sertifikāta, lai radītu kvalificētu vai uzlabotu elektronisko parakstu, autentifikācijas sertifikāta kā elektroniskās identifikācijas līdzekļa elektroniskās identitātes pakalpojuma nodrošināšanai Dokumenta nosaukums un identifikācija Šī dokumenta nosaukums ir Uzticamības pakalpojumu sniegšanas noteikumi 1.3. Publiskās atslēgas infrastruktūras dalībnieki Uzticamības un elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzēja publisko atslēgu infrastruktūras pārvaldībā un lietošanā ir iesaistīti šādi dalībnieki: Sertifikācijas institūcijas (CA); Reģistrācijas institūcijas (RA); Pakalpojumu Abonenti; Atkarīgās puses Sertifikācijas institūcijas Uzticamības un elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzējs pārvalda šādas Sertifikācijas institūcijas: Saknes sertifikācijas institūcija (saknes CA) Pakārtotās izsniegšanas sertifikācijas institūcijas (izsniegšanas CA) Saknes sertifikācijas institūcija izsniedz sertifikātus: Izsniegšanas sertifikācijas institūcijām; 8

9 X.509 V1 Content Laika zīmogošanas institūcijām; Saknes sertifikāta izvilkums Version Serial number Signature Algorithm Signature Hash algorithm Issuer V3 5e f 18 c f 5e 69 db 06 8e SHA384RSA SHA384 CN = eparaksts Root CA = NTRLV O = VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs C = LV Valid From piektdiena, gada 13. janvārī 10:27:10 Valid To sestdiena, gada 13. janvārī 10:27:10 Subject Public Key CN = eparaksts Root CA = NTRLV O = VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs C = LV RSA (4096 biti) a c0 a8 9e d2 db 3c fd c9 05 d6 7e 98 dd e6 7c a c 49 9f bc 4a 88 5a 6b 43 af d0 5c 08 c8 f7 b d e2 e7 e c3 90 cb 59 9f 7f 8b 90 c3 d e c8 d6 3b 1d 15 3c 48 7c af e c e4 d e 56 a1 62 5d b d 1b a6 a0 16 c1 e2 c0 37 2a ad a bd 79 b8 d5 c3 e4 71 bd 4d f1 1f 82 0f 22 9c fe b 82 8c 0e cb 9d a4 5d d8 36 bb 49 8d 96 ca 1a dc e4 f5 04 6d f 5d 7c b cc fd a 68 1f ff a3 20 1b 5a a 6b 6d 4b 6e f4 09 2f f8 f4 7e e1 ae 5f ae 64 f1 51 d8 d7 1e 10 6b 2a f fc bd 8d 80 d2 fc f b5 52 f2 4b ef c 89 fc 3d 5d e ba 0b 97 7b bf e f4 0d c0 db fc ac 90 bc 5e 44 a1 8d db da a8 5b e1 fb e9 28 6a a3 23 6d d c3 7a 4f 9f 0a e 2e d0 84 b3 d5 17 9e de e 17 3a bf dc 1b 3e 28 d5 76 1a 2b 2b a dd d eb 8d 12 4a a6 50 e6 0f bf e e d9 13 c2 6b 0a 6b 33 9f 4c f8 c5 76 e7 10 1d 8b 62 ef 84 a0 ae eb 35 bc bc d1 96 1a c7 5d 97 dd e 0b d9 8b 67 3e dc 22 bd 6a f 0b 69 9a 3e f7 33 ce 5f ad b5 f3 e3 45 ce 3f d c 8a b6 96 e af 0b d3 b5 8f 18 df 1e 6f e6 d6 3c f0 60 e c 0b 4a a0 e6 84 d9 dc 7d a b d 56 f9 ad 7c 44 4c 26 bc de b a8 b3 35 8d e e 7e dd 87 2b 51 e9 8d ab ed af ab fc X.509 V3 Extensions Critical Content 9

10 X.509 V1 Content Subject key identifier No 0e ff 89 3e 7f 5e 6d eb b5 67 a2 0a e7 b3 78 5c fb 93 bc e9 Key Usage Yes Certificate Signing, Off-line CRL Signing, CRL Signing (06) Basic Constrants Properties Thumbprint algorithm Yes Content sha1 Subject Type=CA Path Length Constraint=None Thumbprint 3d a4 4d ee 88 da 1b bd 74 d e6 20 e a6 27 d Uzticamības un elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzējs pārvalda šādas izsniegšanas sertifikācijas institūcijas (CA): LV eid ICA 2017 sertifikātu izsniegšanas sertifikācijas institūciju (CA); LV eid ICA 2017 sertifikātu izsniegšanas sertifikācijas institūcija izsniedz: Sertifikātus eid karte pakalpojumam; Sertifikātus eparaksts pakalpojumam; Sertifikātus tiešsaistes sertifikātu pārbaudes (OCSP) servisam; Atsaukto sertifikātu sarakstus (CRL) LV eid ICA 2017 sertifikāta izvilkums: X.509 V1 Content Version Serial number Signature algorithm Signature hash algorithm V3 6d dd f5 20 e3 58 a4 3a 89 6b SHA384RSA SHA384 10

11 Issuer CN = eparaksts Root CA = NTRLV O = VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs C = LV Valid From trešdiena, gada 15. februārī 13:24:57 Valid To svētdiena, gada 15. februārī 13:24:57 Subject CN = LV eid ICA = NTRLV O = VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs C = LV Public Key RSA (4096 biti) a d9 1d 26 0b a9 eb 1d b f2 ad a1 d8 9b 82 ac ac 0c f ce 0b e a d4 ab 31 f4 c9 9c e1 72 9f 51 ca ff 1c e 3d ca c3 b3 b a ad d7 3a db d4 a0 ba c6 ed 53 c4 fd ea 10 1a a 45 fb a2 68 b5 db 3a f8 4e 5a b1 e5 05 5f 7b 59 a2 a d7 8a e6 04 da a0 3c 44 8b 1c f 4b fd c6 a9 b6 94 5a b aa ef b bc 12 5b c 79 c d2 bd f 53 4b 4a f8 81 d0 e2 9c 9e d 5f ea a4 7e 6a 0b b9 6a d2 ea e0 2c 5f 07 e2 6c 77 ef 77 4a da 00 b4 36 a6 28 ab 6e fc be 9f d3 e3 5a 9c 3a bd ea ea a9 fe 3d e3 25 f1 68 df 2e 6f 1a 69 bf a0 fa a a1 1f d b 05 1e 1e eb 2a e e7 08 ec c0 fc f0 fc ba b ec 86 4c c2 da f1 d6 b2 77 f0 03 bb 09 c5 14 1c be 71 b0 59 9e a8 04 6c b9 b c d0 78 fd b1 aa b2 de a1 59 a ab 20 c b 7a 5f 5f 5b 34 9f bc fd 70 cb 4c de 3e d7 8c 25 8e e cd ef 6c 62 a1 ec 6b 3e 3f bf b3 81 ea 29 c5 63 9b 5c c 8f 2f 4d 82 5c 5b a3 cf fd a d f3 cd bd 1a 1b c be 97 e8 0b 48 1b 6d e2 20 1c 79 d0 9d a6 2d e9 8a 6c 29 fd ef dd ad c0 4d da b aa 88 a6 71 fa 67 ed 26 d7 33 b4 e2 4c c 46 5e 4f ba c1 dd 91 cf 2e cb 19 b1 b2 fa dd 27 ef 3a f f9 93 2f 71 fa 0a 2c 9d e8 90 cc 27 f4 ee a ec 7c f 2d 5e 48 de a3 bc c8 9f 8e 5e 4e 04 bf 7f 5b 10 1e ea c1 99 4c X.509 V3 Extensions Critical? Content Subject Key Identifier No dd 91 3b 81 ef 5f d5 11 fc b5 81 6c 9e cb f 61 9c 94 Authority Key Identifier No KeyID=0e ff 89 3e 7f 5e 6d eb b5 67 a2 0a e7 b3 78 5c fb 93 bc e9 11

12 Certificate Policies Authority Information Access No No [1]Certificate Policy: Policy Identifier= [1,1]Policy Qualifier Info: Policy Qualifier Id=CPS Qualifier: [2]Certificate Policy: Policy Identifier= [2,1]Policy Qualifier Info: Policy Qualifier Id=CPS Qualifier: [3]Certificate Policy: Policy Identifier= [3,1]Policy Qualifier Info: Policy Qualifier Id=CPS Qualifier: [4]Certificate Policy: Policy Identifier= [4,1]Policy Qualifier Info: Policy Qualifier Id=CPS Qualifier: [1]Authority Info Access Access Method=Certification Authority Issuer ( ) Alternative Name: URL= CRL Distribution Points No [1]CRL Distribution Point Distribution Point Name: Full Name: URL= Basic Constraints Yes Subject Type=CA Path Length Constraint=None Key Usage Yes Certificate Signing, Off-line CRL Signing, CRL Signing (06) Properties Thumbprint Algorithm sha1 Thumbprint 7c e6 e2 c6 bf 58 2b a8 d5 70 fd 4a fc 3d d1 89 6b 86 12

13 eparaksts ICA 2017 sertifikātu izsniegšanas sertifikācijas institūciju (CA): eparaksts ICA 2017 izsniegšanas sertifikācijas institūcija izsniedz: Sertifikātus eparaksts karte pakalpojumam; Sertifikātus eparaksts karte+ pakalpojumam; Sertifikātus ezīmogs pakalpojumam; Sertifikātus ezīmogs+ pakalpojumam; Sertifikātus tiešsaistes sertifikātu pārbaudes (OCSP) servisam; Atsaukto sertifikātu sarakstus (CRL) eparaksts ICA 2017 sertifikāta izvilkums X.509 V1 Content Version Serial number Signature algorithm Signature hash algorithm Issuer V3 3d c7 d6 32 b0 2e c4 b b SHA384RSA SHA384 CN = eparaksts Root CA = NTRLV O = VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs C = LV Valid From piektdiena, gada 28. aprīlī 14:19:13 Valid To otrdiena, gada 28. aprīlī 14:19:13 Subject CN = eparaksts ICA = NTRLV O = VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs C = LV 13

14 Public Key RSA (4096 biti) a b1 a a 80 e6 02 0a 86 cc eb e1 9f dc d3 fa f be dc d9 ba 7c 9c b4 ed 9b ea f0 ff b6 1d 81 7d c bc f e9 48 f7 19 cb d4 31 2b ca 8e dd 19 cf ea 45 5a a2 7e d9 6f e d 51 a4 22 7b b 58 c e 0d 3e f0 46 eb e5 d0 e2 4f ca a4 b e c3 52 cf 64 cc 33 ef d1 4a 6a c3 e5 a cb 8b ba 8d d5 cd a3 c3 8b 2d a ff e 55 7f c8 97 9b e9 f d 49 af 6e 8f 04 fc 00 5f 0a a f0 73 a5 b3 0a 9c da 07 b9 2c 94 5a 29 fe 96 c8 40 b3 7d fb 20 b5 50 4b 09 b9 cd ff d9 2e a c9 6c d 57 4b b f a0 9a 59 8e 23 e b6 3a 04 e b5 1c 4e a1 06 a5 25 1e 10 b4 b0 3c c5 7c e 66 7c 0b af d8 e4 f0 a5 bd a7 c1 30 f9 6e c aa 4b e8 d0 e8 a7 90 d0 e7 b8 09 ba 9f 1d bd 4a 91 b1 87 5d ad b0 1f f2 0c c a0 c5 55 f3 59 1b 7a f3 0d dd 3d 34 ce bf 32 9d fc 4d 42 7f b3 0d 0e 81 be bc a ae 5f c1 a2 0f f b 12 f7 9f cb c0 c9 e1 94 6a b8 61 9e d b3 65 f4 e1 89 ae e3 c0 27 0c d3 5d 1d c7 fd b1 df dd 1d 51 d8 e a8 64 d6 ed 0d a3 2f 87 ec fe 33 c1 ed 0d a0 e6 2b c8 6f fa 2b 7c e6 77 5c d3 93 c8 29 ed a ed be 10 f9 6f 75 dc d0 f3 ca 2d 8c bf b8 dd 12 e4 d aa 9e 8a c d d 5c b0 3b 3b a9 7a 7a 1e b4 fa ed 10 f0 9b 45 1f 8b b9 ec d X.509 V3 Extensions Critical? Content Subject Key Identifier No 6f 5b c3 24 7a ba a3 3c ea 0b f9 41 d8 a5 dd ca e0 14 Authority Key Identifier No KeyID=0e ff 89 3e 7f 5e 6d eb b5 67 a2 0a e7 b3 78 5c fb 93 bc e9 14

15 Certificate Policies Authority Information Access CRL Distribution Points No No No [1]Certificate Policy: Policy Identifier= [1,1]Policy Qualifier Info: Policy Qualifier Id=CPS Qualifier: [2]Certificate Policy: Policy Identifier= [2,1]Policy Qualifier Info: Policy Qualifier Id=CPS Qualifier: [3]Certificate Policy: Policy Identifier= [3,1]Policy Qualifier Info: Policy Qualifier Id=CPS Qualifier: [4]Certificate Policy: Policy Identifier= [4,1]Policy Qualifier Info: Policy Qualifier Id=CPS Qualifier: [5]Certificate Policy: Policy Identifier= [5,1]Policy Qualifier Info: Policy Qualifier Id=CPS Qualifier: [6]Certificate Policy: Policy Identifier= [6,1]Policy Qualifier Info: Policy Qualifier Id=CPS Qualifier: [1]Authority Info Access Access Method=Certification Authority Issuer ( ) Alternative Name: URL= [1]CRL Distribution Point Distribution Point Name: Full Name: URL= Basic Constraints Yes Subject Type=CA Path Length Constraint=None Key Usage Yes Certificate Signing, Off-line CRL Signing, CRL Signing (06) Properties 15

16 Thumbprint Algorithm Thumbprint sha1 23 f2 4e 3f 8b bf 5f 1c 3e d4 b8 7a e2 cc 53 cc ef 6b 2e a Reģistrācijas institūcijas Šis dokuments attiecās uz visām reģistrācijas institūcijām, kurām Uzticamības un elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzējs ir deleģējis veikt noteiktas vai visas reģistrācijas institūcijas funkcijas, kas saistītas ar Uzticamības un elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzēja sniegtajiem Pakalpojumiem Reģistrācijas institūcija identificē pieteicējus un Abonentus, pārbauda iesniegtos dokumentus un identitāti apliecinošos dokumentus (klātienes pārbaudē), pārstāvību apliecinošos dokumentus (ja attiecināms), pārbauda un apstiprina sertifikātu izsniegšanas, apturēšanas/anulēšanas un atjaunošanas pieprasījumus Reģistrācijas institūcijas funkcijas izpilda Uzticamības un elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzējs vai juridiskās personas, ar kurām ir noslēgts līgums par noteiktu vai visu reģistrācijas funkciju deleģēšanu Papildu reģistrācijas institūcijas pienākumi un lomas ir detalizētas konkrētā Pakalpojumu politikā Reģistrācijas institūciju pienākumi un atbildības ir definētas šī dokumenta punktā Abonenti Abonenti ir definēti katrā konkrētā Pakalpojumu politikā Abonentu pienākumi un atbildība ir definētas šī dokumenta punktā Atkarīgās puses Atkarīgās puses ir definētas šī dokumenta 1.6. punktā Atkarīgo pušu pienākumi un atbildība ir definētas šī dokumenta punktā. 16

17 1.4. Sertifikātu pielietojums Uzticamības un elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzējs izsniedz kvalificētus un nekvalificētus sertifikātus. Izsniegto sertifikātu veidi un pielietojums ir definēts atbilstošā Pakalpojumu politikā Noteikumu pārvaldība Atbildīgais par šo Uzticamības pakalpojuma sniegšanas noteikumu pārvaldību ir valsts akciju sabiedrība Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (reģ. nr ), kas darbojās kā uzticamības un elektroniskās identifikācijas pakalpojumu sniedzējs atbilstoši šiem noteikumiem Kontaktinformācija Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" Adrese Ērgļu iela 7, Rīga, LV-1012, Latvija Uzticamības un elektroniskās identifikācijas pakalpojumu palīdzības dienests Tālrunis e-pasts Birojs Tālrunis e-pasts Uzticamības un elektroniskās identifikācijas pakalpojumu sniedzēja noteikumu apstiprināšanas procesi Uzticamības pakalpojumu sniegšanas noteikumus apstiprina valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs valde Noteikumos veic grozījumus, mainoties Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī pilnveidojot Uzticamības un elektroniskās identifikācijas sistēmu darbību vai biznesa procesus Noteikumi tiek caurskatīti vismaz vienu reizi gadā. 17

18 1.6. Termini un saīsinājumi Termins, saīsinājums Skaidrojums Abonents Atkarīgā puse Autoritatīvs avots CA Cenrādis CP CPS CRL eparaksts eidas IDS IPS IS Kvalificēts sertifikāts eid ES Fiziska vai juridiska persona, kas ir noslēgusi līgumu ar Pakalpojuma sniedzēju par vienu vai vairākiem uzticamības un elektroniskās identifikācijas vai citu Pakalpojuma sniedzēja sniegto pakalpojumu saņemšanu vai kurai tiek sniegti Pakalpojuma sniedzēja Pakalpojumi, pamatojoties uz normatīvo aktu, nenoslēdzot līgumu ar Abonentu. Iekļauj sevī sertifikātu turētājus (subjektus) - Parakstītājus, Zīmoga radītājus, Laika zīmogu pieprasītājus un Autentifikācijas sertifikātu lietotājus. Fiziska vai juridiska persona, kas paļaujas uz elektronisku identifikāciju vai uzticamības pakalpojumu Jebkura veida avots, uz kuru var paļauties, ka tas sniedz precīzus datus, informāciju un/vai pierādījumu, ko var izmantot identitātes pierādīšanai Sertificēšanas iestāde Pakalpojumu sniedzēja apstiprinātais pakalpojumu cenrādis Uzticamības pakalpojumu politika Uzticamības pakalpojumu sniedzēja noteikumi Atsaukto sertifikātu saraksts Pakalpojuma sniedzēja sniegts uzticamības un elektroniskās identifikācijas pakalpojums kas satur autentifikācijas sertifikātu eparaksts mobile mobilās ierīces atslēgu pārvaldības aplikācijā un kvalificētu elektroniskā paraksta sertifikātu eparakststx risinājumā. Eiropas Parlamenta un Padomes gada 23. jūlija regula (ES) Nr. 910/2014 Par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/93/EK Ielaušanās atklāšanas sistēma Pretielaušanās sistēma Lietojums (informācijas sistēma) Elektroniskā zīmoga vai elektroniskā paraksta sertifikāts, ko izsniedz kvalificēts uzticamības pakalpojumu sniedzējs un kas atbilst [eidas regulas] noteiktajām prasībām attiecībā uz kvalificētu sertifikātu; eid karte jeb personas apliecība Latvijas Republikas personu apliecinošs dokuments, ko izsniedz PMLP un ar kuru fiziskā persona apliecināt savu identitāti un tiesisko statusu gan klātienē, gan attālināti interneta vidē, kā arī veikt dokumentu parakstīšanu ar kvalificētu elektronisko parakstu Eiropas Savienība 18

19 Termins, saīsinājums Skaidrojums FIPS Federālais informācijas apstrādes standarts HSM Šifrēšanas šaurlietojumu ierīce (aparatūra), kas nodrošina šifrēšanas atslēgu aizsardzību Latvijas Republikā Ietver visus Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus. spēkā esošie Atsauce uz Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ietver arī Latvijas Republikai saistošos starptautiskos normatīvie akti līgumus un Eiropas Savienības tiesību normas. Ja attiecīgo tiesību jautājumu regulē Eiropas Savienības tiesību normas, kas ir tieši piemērojamas Latvijā, Latvijas likumu piemēro, ciktāl to pieļauj Eiropas Savienības tiesību normas. Līgums Vienošanās starp Pakalpojumu sniedzēju un Abonentu par konkrētu Uzticamības un elektroniskās identifikācijas pakalpojumu saņemšanu LVRTC jeb Pakalpojumu sniedzējs Valsts akciju sabiedrība Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, vienotais reģistrācijas Nr , Ērgļu iela 7, Rīga, Latvija, LV-1012 NTP Tīkla laika protokols LDAP Objekts OCSP Pakalpojums Pakalpojuma sniedzējs Pakalpojuma sniedzēja mājas lapa PIN PKI PMLP RA QSCD SLA SIEM Uzticamības saraksts Direktoriju vieglpiekļuves protokols Fiziska vide, kurā atrodas ar Pakalpojumu sniegšanu saistīti Pakalpojuma sniedzēja resursi Tiešsaistes sertifikātu statusa protokols Jebkurš Uzticamības un elektroniskās identifikācijas pakalpojums, kas definēts šo noteikumu punktā Valsts akciju sabiedrība Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, vienotais reģistrācijas Nr , Ērgļu iela 7, Rīga, Latvija, LV-1012, kas darbojās kā, Uzticamības un elektroniskās identifikācijas pakalpojumu sniedzējs PIN-kods. Personas identifikācijas numurs vai kods Publisko atslēgu infrastruktūra Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde Sertifikātu reģistrēšanas institūcija Kvalificēta elektroniskā paraksta/zīmoga radīšanas ierīce Sadarbības pakalpojuma līmeņa vienošanās Drošības informācijas un notikumu pārvaldība Eiropas savienības dalībvalsts uzturēts pārraudzīto Uzticamības pakalpojumu saraksts 19

20 Termins, saīsinājums Skaidrojums eparakststx risinājums Abonenta valdījumā esošs elektroniskā paraksta risinājums, kur elektroniskais paraksts parakstītāja vārdā tiek izveidots vidē, ko nodrošina Pakalpojuma sniedzējs un parakstītājs ir vienīgais, kurš pilnībā kontrolē sava elektroniskā paraksta izveides vidi. eparakststx sertifikāts Abonenta valdījumā esošs, pakalpojuma eparaksts kvalificēts elektroniskā paraksta sertifikāts, kas tiek izmantots eparakststx risinājumā elektroniskā paraksta radīšanai. X.509 Publiskās atslēgas infrastruktūras sertifikātu formāts 2. Publicēšanas un repozitorija pienākumi 2.1. Repozitoriji Pakalpojuma sniedzējs uztur 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā publiski pieejamu repozitoriju Pakalpojuma sniedzēja mājaslapā tam nodrošinot vismaz 99,6% pieejamību mēnesī Sertifikācijas informācijas publicēšana Pakalpojuma sniedzējs publicē šādu informāciju: Izsniegto Saknes un izsniegšanas CA sertifikātus; Ar Pakalpojumu sniegšanu saistītos sertifikātus; Visus atsaukto sertifikātu sarakstus (CRL); Pakalpojumam eid karte izsniegtos sertifikātus LDAP direktorijā (par kuriem to turētāji ir devuši atļauju, vai to publicēšanu nosaka normatīvie akti) Pakalpojuma sniedzējs publicē vismaz šādus dokumentus: Privātuma politiku; Uzticamības pakalpojumu vispārējos noteikumus; Uzticamības pakalpojuma sniegšanas noteikumus; Pakalpojumu politikas un ar tām saistīto informāciju; Publiskās atslēgas infrastruktūras atklāšanas noteikumus Publicēšanas laiks vai biežums Izsniegtie sertifikāti tiek publicēti tiklīdz tie tiek uzģenerēti; Pakalpojuma sniedzēja publicējamā dokumentācija tiek publicēta ne vēlāk kā 30 kalendārās dienas pirms tās spēkā stāšanās; 20

21 CRL publicē atbilstoši punktā noteiktajam pieejamības līmenim Publicēšanas un apziņošanas nosacījumi Pakalpojuma sniedzējs, izmantojot Pakalpojuma sniedzēja mājaslapu apziņos visas iesaistītās puses par: Izmaiņām, kas veiktas saistītajā Pakalpojuma sniedzēja publicējamajā dokumentācijā; Izmaiņām, kas veiktas Uzticamības pakalpojumu vispārējos noteikumos; Izmaiņām, kas saistītas ar pakalpojumu Cenrādi Pakalpojuma sniedzējs apziņo par konkrētiem grozījumiem vismaz 30 kalendārās dienas pirms grozījumu, Pakalpojuma sniedzēja publicējamā dokumentācijā, stāšanās spēkā Piekļuves kontrole repozitorijiem Pakalpojuma sniedzēja mājaslapā uzturētais repozitorijs tiek nodrošināts ar publisku pieeju. Visa repozitorijā publicētā informācija ir publiska un pieejama lietotājiem lasīšanas režīmā Tiesības veikt publicējamās informācijas izmaiņas ir tikai autorizētiem Pakalpojuma sniedzēja darbiniekiem. 3. Identifikācija un autentifikācija 3.1. Vārda piešķiršana Visi Pakalpojuma sniedzēja izsniegtie Abonenta sertifikāti sertifikāta turētāja laukā (Subject - angļu val.) satur identificētus sertifikāta turētāja datus Gadījumā, ja Pakalpojuma sniedzēja izsniegtie sertifikāti satur Sertifikāta turētāja alternatīvā vārda paplašinājumu, tas satur informāciju, kas identificē atslēgu turētāju, un minētā vērtība var atšķirties no vērtības, kas ir iekļauta atslēgu turētāja laukā. Minētajam paplašinājumam, atkarībā no sertifikāta veida, var tikt izmantoti dažādi atribūti Detalizēti nosacījumi un prasības ir definētas atbilstošā Pakalpojumu politikā Sākotnējās identitātes validācija Metode privātās atslēgas valdījuma pierādīšanai 21

22 Saknes CA, Izsniegšanas CA un Laika zīmogošanas institūciju privātās atslēgas valdījumu pierāda ar uzticamu atslēgu ģenerēšanas procedūru Metode Abonentu privātās atslēgas valdījuma pierādīšanai ir definēta atbilstošā Pakalpojumu politikā Organizācijas identitātes identifikācija un validācija Pakalpojuma sniedzējs var izmantot jebkādus likumīgus saziņas vai informācijas ieguves līdzekļus un avotus, lai noskaidrotu fizisko vai juridisko personu identitāti Juridiskās personas tiek identificētas pret autoritatīvu avotu Juridiskās personas identifikācijas laikā Pakalpojuma sniedzējs savāc nepieciešamos pierādījumus, kas iekļauj vismaz: Pilns juridiskās personas nosaukums un juridiskā forma; Juridiskās personas reģistrācijas numurs (identifikators); Cita informācija, ja tā nepieciešama pakalpojuma nodrošināšanai Pakalpojuma sniedzējs pēc saviem ieskatiem, nepaskaidrojot iemeslus, drīkst atteikties izsniegt sertifikātu Individuālās identitātes identifikācija un validācija Saknes CA, Izsniegšanas CA un Laika zīmogošanas institūcijas atslēgu izsniegšanas gadījumā: Atbilstoši iekšējai procedūrai, LVRTC Valdes priekšsēdētājs norīko personālu Saknes CA, Izsniegšanas CA un Laika zīmogošanas institūcijas atslēgu ģenerēšanas ceremonijas izpildei, kā arī izsniedzamo sertifikātu saturu Vismaz Saknes CA atslēgu ģenerēšanas ceremoniju novēro neatkarīgs auditors Personas apliecības izsniegšanas gadījumā: Personas apliecības izsniegšanu un ar tām saistītu sertifikātu administrēšanu veic PMLP saskaņā ar [MK not. 134] Individuālās identitātes validācija citos gadījumos notiek: Fiziskā klātbūtnē kādā no RA. Fiziska persona tiek identificēta pret autoritatīvu avotu (piemēram, pase). 22

23 Izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus identitāte tiek apliecināta ar datiem kvalificētā elektroniskajā parakstā, kas satur laika zīmogu Identifikācijas laikā Pakalpojuma sniedzējs savāc nepieciešamos pierādījumus, kas sevī iekļauj vismaz identificējamās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un uzrādītā personas apliecinošā dokumenta datus (piemēram, pases sērija, numurs, izdevējs, izdevējvalsts) Fizisku personu identifikāciju veic RA un tās personāls, kam piešķirtas uzticamības lomas Identitātes pārbaudes laikā personas dati tiek ievākti tikai tādā apjomā, kādā tas ir nepieciešams pakalpojuma pilnvērtīgai nodrošināšanai. Iesniegtie dati tiek apstrādāti un aizsargāti atbilstoši Privātuma politikā noteiktajam Gadījumos, kad fiziska persona, pārstāvot organizāciju, piesakās vai saņem elektroniskā zīmoga sertifikātu: Pakalpojuma sniedzējs identificē pieteicēja tiesības pieteikties un saņemt elektroniskā zīmoga sertifikātu (pilnvarojumu un tā apjomu); Pieteicējam jābūt tiesīgam darboties organizācijas vārdā Atslēgu atjaunošanas pieprasījumu identifikācija un validācija Atbilstoši šī CPS 3.2. punkta prasībām Atsaukšanas pieprasījumu identifikācija un validācija Abonenta sertifikāta atsaukšanu var pieprasīt šādas personas: Abonents jeb fiziska persona; Sertifikāta pieteikumā norādītais Abonenta autorizētais pārstāvis vai pilnvarotā persona; Pakalpojuma sniedzējs; Citas personas, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Atsaukšanas pieprasījuma pieteikumu iespējams iesniegt elektroniski (piemēram, nosūtot ar e-pasta starpniecību) parakstītu ar kvalificētu elektronisko parakstu vai apmeklējot RA. 23

24 RA identificēs pieteicēju un pārbaudīs viņa tiesības iesniegt pieteikumu. Pēc sekmīgas identifikācijas un pārstāvības tiesību pārbaudes RA reģistrēs pieteikumu Pakalpojuma sniedzējs atsauks sertifikātu pēc RA veiktas atsaukšanas pieteikuma reģistrācijas Laiks starp sertifikāta atsaukšanas reģistrāciju un lēmuma par tā statusa izmaiņu paziņošanu visām atkarīgajām pusēm nepārsniegs 24 stundas. 4. Sertifikātu dzīves cikla darbības prasības 4.1. Sertifikātu pieteikums Abonenti aizpilda pieteikuma formu Pakalpojuma sniedzēja mājaslapā, izveido pieteikumu un izvēlas iesniegšanas metodi - izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus vai fiziskā klātbūtnē: Izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus Abonents paraksta pieteikumu ar kvalificētu elektronisko parakstu un iesniedz to Fiziskā klātbūtnē Abonents izvēlas, parakstīt pieteikumu ierodoties RA vai izmantot kurjeru, kas atved pieteikuma formu parakstīšanai un pēc tā parakstīšanas nogādā parakstīto formu RA. Abonenta identitātes pārbaude tiek veikta pirms pieteikuma parakstīšanas. Gadījumā, ja Abonents nav aizpildījis pieteikuma anketu pirms ierašanās RA, Abonents pieteikuma anketu aizpilda RA klātienē Jebkurā scenārijā, Abonenta identitātes pārbaude notiek atbilstoši šī dokumenta 3.2. punkta prasībām Parakstot pieteikumu Abonents apstiprina Pakalpojumu sniedzējam iesniegtās informācijas patiesumu Parakstot pieteikumu Abonents apstiprina uzticamības pakalpojumu vispārējos noteikumus un to ievērošanu Tikai parakstīti pieteikumi tiek pieņemti Citi nosacījumi ir definēti atbilstošā Pakalpojumu politikā Sertifikātu pieteikuma apstrāde RA pārbauda visus pieteikumus un pieteicējus. 24

25 Visus pieteikumus apstrādā reģistrācijas operators un apstiprina reģistrācijas amatpersona Pakalpojuma sniedzējs neizsniedz sertifikātu, ja sertifikāta pieprasījums neatbilst piemērojamajos līgumos vai normatīvajos aktos noteiktajām tehniskajām prasībām Ja Pakalpojuma sniedzējs atsaka izsniegt sertifikātu, par to tiek paziņots personai, kura pieprasīja sertifikātu Visus pieteikumus Pakalpojuma sniedzējs apstrādās saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem un nolīgumiem Visus pieteikumus Pakalpojuma sniedzējs apstrādā 10 darba diena laikā Sertifikātu izsniegšana Pakalpojuma sniedzējs veic pasākumus pret sertifikātu viltošanu un gadījumos, kad Pakalpojuma sniedzējs ģenerē Abonenta atslēgu pāri, šādu datu ģenerēšanas procesa laikā garantē to konfidencialitāti Sertifikāta izsniegšanas procedūra tiek droši sasaistīta ar saistīto reģistrāciju, sertifikāta atjaunošanu vai atslēgas maiņu, ieskaitot visu Abonentam ģenerētu publisku atslēgu nodrošināšanu Visi sertifikāti tiek izsniegti saskaņā ar [Sertifikātu profili] Gadījumā, ja Pakalpojuma sniedzējs ģenerē Abonenta atslēgas QSCD, Abonenta privāto atslēgu saturošs QSCD tiek droši piegādāts reģistrētajam Abonentam: Pakalpojuma sniedzējs uzreiz pēc sertifikātu izsniegšanas automātiski aptur Abonentam izsniegtos sertifikātus; QSCD viedkartes ar izsniegtajiem sertifikātiem tiek izsniegti klātienē; Pakalpojuma sniedzējs atjauno sertifikātus tikai pēc tam, kad Abonents ir saņēmis QSCD, kas satur minētos sertifikātus un privāto atslēgu aktivēšanas datus Sertifikātu akceptēšana Pirms līgumattiecību noslēgšanas ar Abonentu vai, ja sertifikāti tiek izsniegti, nenoslēdzot līgumu, bet pamatojoties uz normatīvo aktu, Pakalpojuma sniedzējs informē Abonentu par Uzticamības pakalpojumu vispārējajiem noteikumiem. 25

26 Pakalpojuma sniedzējs publicē Uzticamības pakalpojumu vispārējos noteikumus Pakalpojuma sniedzēja mājaslapā Pirms saistību uzņemšanās ar Pakalpojuma sniedzēju par kādu Pakalpojumu, Abonentam ir pienākums iepazīties ar Uzticamības pakalpojumu vispārējajiem noteikumiem Pakalpojuma sniedzējs reģistrē parakstītu līgumu ar Abonentu (ja sertifikāti tiek izsniegti, pamatojoties uz noslēgtu līgumu ar Abonentu) Piekrītot Uzticamības pakalpojumu vispārējo noteikumu prasībām un parakstot līgumu, Abonents akceptē sertifikātu Atslēgu pāra un sertifikātu lietošana Abonentam un atkarīgajām pusēm privātās atslēgas un sertifikāti ir jālieto atbilstoši Uzticamības pakalpojumu vispārējiem noteikumiem, šī dokumenta un atbilstošā Pakalpojuma politikā noteiktajām prasībām Visas Abonenta atslēgas tiek ģenerētas, izmantojot [ETSI TS ] standartā noteikto atslēgu garumu un algoritmu Sertifikātu atjaunošana Pakalpojuma sniedzējs pārbauda atjaunojamā sertifikāta esamību un derīgumu, kā arī to, ka Abonenta identitāti un atribūtus apliecinošie dati joprojām ir derīgi Ja mainījušies Uzticamības pakalpojumu vispārējie noteikumi, par to tiek paziņots Abonentam Līgumā noteiktajā kārtībā. Ja sertifikāti ir izsniegti, nenoslēdzot līgumu ar Abonentu, bet pamatojoties uz normatīvo aktu, Abonents pastāvīgi un patstāvīgi seko līdzi izmaiņām Uzticamības pakalpojumu vispārējos noteikumos Pakalpojuma sniedzējs izsniedz jaunu sertifikātu, izmantojot Abonenta iepriekš sertificēto publisko atslēgu tikai tādā gadījumā, ja tās kriptogrāfiskā drošība joprojām ir pietiekama jaunā sertifikāta derīguma periodam un nav pamatotu iemeslu uzskatīt, ka Abonenta privātās atslēgas drošums ticis apdraudēts, kā arī sertifikāts nav ticis atsaukts kāda drošības pārkāpuma dēļ Pakalpojuma eparaksts sertifikātu atjaunošana nav atļauta. 26

27 4.7. Sertifikātu jaunizdošana Sertifikātu jaunizdošanas process ir identisks kā sākotnējās pieteikšanās procesam Sertifikātu jaunizdošanas process tiek veikts atbilstoši šī dokumenta 3.2., 4.1., 4.2., 4.3. un 4.4. punktu prasībām Pakalpojuma eparaksts sertifikātu jaunizdošana ir aprakstīta Pakalpojuma eparaksts sniegšanas politikā Sertifikātu modificēšana Ja tiek mainīti kādi sertifikātā iekļautie nosaukumi vai atribūti vai arī tajos ir kļūdas, nepareizie sertifikāti tiek atsaukti, reģistrācijas informācija tiek pārbaudīta, reģistrēta un saskaņota ar Abonentu šī dokumenta 3.2. un/vai 4.1. punktos noteiktajā kārtībā Sertifikātu atsaukšana un apturēšana Pakalpojuma sniedzējs laikus, nepārsniedzot punktā minēto laiku, atsauc sertifikātus, pamatojoties uz pilnvarotiem un apstiprinātiem sertifikātu atsaukšanas pieprasījumiem Sertifikātu atsaukšanas iemesli ir definēti atbilstošā Pakalpojumu politikas 4.9. punktā Informāciju par atsaukšanas pieprasītājiem un pieejamajiem atsaukšanas pieteikumu apstrādes kanāliem skatīt šī dokumenta 3.4. punktā Paziņojumi par sertifikāta atsaukšanu tiek nosūtīti Abonentam, tiklīdz Pakalpojuma sniedzējs atsauc sertifikātu Visas atkarīgās puses var pārbaudīt sertifikāta statusu publicētajos CRL vai ar Pakalpojuma sniedzēja nodrošinātā OCSP pakalpojuma starpniecību Pakalpojuma sniedzējs veic sertifikātu apturēšanu šādos gadījumos: izpildot tiesas nolēmumu; pamatojoties uz parakstītāja rakstveida pieprasījumu; noslēgtajā līgumā noteiktajos gadījumos Sertifikātu statusa pakalpojumi Pakalpojuma sniedzējs nodrošina atsaukšanas statusa informāciju ar publicēto CRL vai OCSP pakalpojuma starpniecību atbilstoši šī dokumenta 2.1. punktā noteiktajam pieejamības režīmam. 27

28 Atsaukšanas statusa informācija ir publiska un starptautiski pieejama Sertifikātu izmantošanas beigas Kad beidzas sertifikāta derīguma termiņš vai sertifikāts ticis atsaukts, tas vairs nav derīgs lietošanai Atslēgu nodošana glabāšanā un atjaunošana Abonents, ģenerējot atslēgas kvalificētam elektroniskā paraksta sertifikātam eparakststx risinājumā, tās ģenerē Pakalpojuma sniedzēja nodrošinātā un pārvaldītā vidē un Abonents ir vienīgais, kurš pilnībā kontrolē sava elektroniskā paraksta izveides un privātās atslēgas aktivēšanas datu pārvaldības vidi Citu produktu atslēgu nodošana glabāšanā trešajai pusei nav atļauta. 5. Operacionālās, fiziskās un pārvaldības kontroles 5.1. Fiziskās drošības kontroles Pakalpojuma sniedzējs lieto uzticamas sistēmas un produktus, kas ir aizsargāti pret modificēšanu, un nodrošina minēto sistēmu un produktu uzturēto procesu tehnisko un kriptogrāfisko drošību Pakalpojuma sniedzējs ir ieviesis fiziskās drošības noteikumus un procedūras, kas atbalsta šī dokumenta drošības prasības. Fiziskās drošības noteikumi un procedūras ietver iekšējai lietošanai paredzētu drošības informāciju un ir pieejamas tikai vienojoties ar Pakalpojuma sniedzēju. Prasību pārskats ir aprakstīts zemāk Objekta novietojuma apsvērumi un izbūve Pakalpojuma sniedzēja Pakalpojumi tiek sniegti fiziski aizsargātā vidē, kura attur, aizsargā un atklāj nesankcionētu sensitīvas informācijas un sistēmu lietošanu, piekļuvi vai izpaušanu gan slēptā, gan atklātā veidā Pakalpojuma sniedzējs savām CA darbībām uztur pēcavārijas atjaunošanas telpas un iekārtas. Pakalpojuma sniedzēja pēcavārijas atjaunošanas telpas un iekārtas ir aizsargātas ar vairākiem fiziskās drošības līmeņiem, kas ir salīdzināmi ar Pakalpojuma sniedzēja primārajām telpām un iekārtām Fiziskā piekļuve 28

29 Pakalpojuma sniedzēja CA sistēmas ir aizsargātas ar vismaz trīs fiziskās drošības līmeņiem, turklāt tiek prasīta piekļuve zemākam drošības līmenim pirms var piekļūt augstākam līmenim. Progresējoši ierobežojošas fiziskās piekļuves tiesības kontrolē piekļuvi katram līmenim Nodrošinātā aizsardzība ir samērāma ar identificētajiem riskiem. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina, ka fiziska piekļuve drošības zonām, kurās atrodas ar Pakalpojumu sniegšanu saistītie resursi, tiek kontrolēta un potenciālie riski tās resursiem ir minimizēti Ir pieejams skaidrs Pakalpojuma sniedzēja fiziskās vides apraksts. Tas ietver: Ieviestās drošības zonas un to aizsardzības īpašības (profilaktiska, represīva, atklājoša un koriģējoša); Saistību ar drošībai kritiskiem resursiem; Dokumentāciju par to, kuriem Pakalpojuma sniedzēja darbiniekiem ir piekļuve kurām zonām; Pamatojoties uz dokumentētu riska analīzi, ieviestu adekvātu aizsardzību (profilaktiska, atklājoša un koriģējoša) pret ugunsgrēku un dūmiem, enerģijas padeves bojājumiem, plūdiem, vētru u.t.t.; Uzstādītās piekļuves kontroles sistēmas; Procedūras regulārai augsta riska zonu piekļuves kodu maiņai; Ieviestie līdzekļi un procedūras, lai nodrošinātu, ka jebkuru personu, kura ieiet fiziski drošā zonā, vienmēr pavada pilnvarota persona; Iepriekš minētā apraksta, riska analīzes un inventāra uzturēšanas atbildība ir uzticēta Pakalpojuma sniedzēja drošības pārvaldniekam. Pakalpojuma sniedzēja vadības uzdevums ir periodiski pārskatīt iepriekšminēto aprakstu Energoapgāde un gaisa kondicionēšana Pakalpojuma sniedzēja objekti, kuros atrodas ar Pakalpojumu sniegšanu saistītie resursi, ir apgādāti ar primārajām un rezerves: Energoapgādes sistēmām, lai nodrošinātu pastāvīgu un nepārtrauktu elektroenerģijas padevi; 29

30 Apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmām, lai kontrolētu temperatūru un relatīvo mitrumu Ūdens radītie riski Pakalpojuma sniedzējs ir veicis saprātīgus drošības pasākumus, lai samazinātu ūdens iedarbību uz informācijas sistēmām Ugunsgrēka riska novēršana un ugunsdrošība Pakalpojuma sniedzējs ir veicis saprātīgus drošības pasākumus, lai atklātu, aizkavētu un nodzēstu ugunsgrēkus vai novērstu citu kaitējošu liesmu vai dūmu iedarbību. Pakalpojuma sniedzējs ugunsdrošības pasākumi atbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ugunsdrošības jomā Datu nesēju glabāšana Visi datu nesēji, kuros ir produkcijas programmatūra un dati, audita, arhīva vai rezerves kopiju informācija, tiek glabāta Pakalpojuma sniedzēja objektā vai alternatīvā identiskas drošības objektā. Šiem objektiem ir pienācīgas fiziskās un loģiskās pieejas kontroles, paredzētas, lai ierobežotu piekļuvi tikai pilnvarotam personālam un aizsargātu šos datu nesējus no iespējama postījuma (piem., no ūdens, uguns un nesankcionētas piekļuves) Pakalpojuma sniedzējs ir definējis resursu klasifikācijas procesu, noteicis resursu piederību un atbilstošas prasības informācijas glabāšanai, apstrādei un arhivēšanai Atkritumu likvidēšana Sensitīvie dokumenti un materiāli pirms likvidēšanas tiek sasmalcināti Sensitīvas informācijas vākšanai vai pārraidei izmantotie datu nesēji pirms likvidēšanas tiek padarīti nelasāmi Kriptogrāfiskie līdzekļi pirms likvidēšanas tiek fiziski iznīcināti vai tiek izdzēsta to atmiņa saskaņā ar ražotāja instrukcijām Ārpus objekta izvietota rezerves kopija Pakalpojuma sniedzējs veic kritisku sistēmas datu, audita žurnāla datu un citas sensitīvas informācijas regulāru rezerves kopiju izveidi. Ārpus objekta vietas izvietotie datu nesēji tiek glabāti fiziski drošā veidā. 30

31 5.2. Procesuālas kontroles Uzticamības lomas Pakalpojuma sniedzēja darbību nodrošina Pakalpojuma sniedzēja darbinieki un ārējie sadarbības partneri, kuriem ir piešķirtas atbilstošas lomas Pakalpojuma sniedzēja struktūrā Pakalpojuma sniedzēja darbiniekiem, kuru lomas paredz Pakalpojuma sniedzēja darbībai kritisko darbību veikšanu tiek piešķirtas uzticamības lomas. Pakalpojuma sniedzējs izšķir šādas uzticamības lomas: Drošības pārvaldnieks atbild par vispārējo drošības ieviešanu, uzturēšanu un uzraudzību procesos, procedūrās un dokumentos; Sistēmas administrators atbild par Pakalpojuma sniedzēja uzticamības sistēmas ieviešanu, konfigurēšanu un uzturēšanu; Sistēmas operators atbild par Pakalpojuma sniedzēja uzticamības sistēmu ikdienas darbību. Autorizēts veikt sistēmas dublēšanu; Sistēmas auditors autorizēts skatīt arhīvus, audita ierakstus un veikt Pakalpojuma sniedzēja sistēmu auditus; Reģistrācijas amatpersona atbild par sertifikātu reģistrācijas un izdošanas pieteikumu pārbaudi un pareizību, apstiprina vai noraida tos; Anulēšanas amatpersona atbild par sertifikātu statusa izmaiņu veikšanu Pakalpojuma sniedzējs uzskata šajā nodaļā identificētās personāla kategorijas kā uzticamās personas, kam ir uzticamības lomas Piekļuvi Pakalpojuma sniedzēja uzticamām sistēmām un drošības zonām uzticamām personām piešķir tikai pēc minētā personāla pārbaudes un uzticamības lomas piešķiršanas Uzticamības lomas un atbildības ietver prasību: Ieviest un darboties saskaņā ar Pakalpojuma sniedzēja informācijas drošības politiku; Aizsargāt resursus no nesankcionētas piekļuves, izpaušanas, modificēšanas, iznīcināšanas, nozaudēšanas vai uzlaušanas; Izpildīt īpašus drošības procesus un aktivitātes; 31

IRM in Audit

IRM in Audit Fizisko personu datu aizsardzība un tai piemērojamie standarti 07.10.2015 Saturs Esošā likumdošana 2 Standartu un metodoloģiju piemērošana datu aizsardzībai 3 LVS ISO / IEC 27001:2013 standarts 4 PTES

Sīkāk

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. un 23. pantu 28/03/2018 ESMA70-151-435 LV Satura rādītājs 1 Piemērošanas joma... 3 2 Mērķis... 5 3 Atbilstības un ziņošanas

Sīkāk

Autentifikācija Windows darbstacijās ar eid viedkarti Konfigurācijas rokasgrāmata Konfigurācija atbilst Windows Server 2012 R2 un Windows Server 2008

Autentifikācija Windows darbstacijās ar eid viedkarti Konfigurācijas rokasgrāmata Konfigurācija atbilst Windows Server 2012 R2 un Windows Server 2008 Autentifikācija Windows darbstacijās ar eid viedkarti Konfigurācijas rokasgrāmata Konfigurācija atbilst Windows Server 2012 R2 un Windows Server 2008 R2 domēna kontroleriem ar atbilstošu Aktīvās Direktorijas

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

Gipsa_Fabrika_APVIENOTAIS_PP+Cookies

Gipsa_Fabrika_APVIENOTAIS_PP+Cookies PRIVĀTUMA POLITIKA Mēs, Ģipša Fabrika, apzināmies, ka apmeklējot Ģipša Fabrika tīmekļa vietni un nododot savus personas datus, piemēram: vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, e-pasta adresi, tālruņa numuru,

Sīkāk

Konsultāciju par sava eparaksta iegūšanu un lietošanu vari saņemt portālā, pa telefonu, e-pastā vai klātienē.

Konsultāciju par sava eparaksta iegūšanu un lietošanu vari saņemt portālā, pa telefonu, e-pastā vai klātienē. 1. 2. 3. Konsultāciju par sava eparaksta iegūšanu un lietošanu vari saņemt portālā, pa telefonu, e-pastā vai klātienē. www.eparaksts.lv eparaksts@eparaksts.lv +371 6710 87 87 KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS

Sīkāk

SIA Forum Cinemas amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā ( Forum Cinemas ), izmantojot

SIA Forum Cinemas amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā ( Forum Cinemas ), izmantojot SIA amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā (), izmantojot tikai sertificētas un visām drošības prasībām atbilstošas iekārtas, kā arī ierobežojot

Sīkāk

Saistošie noteikumi Nr

Saistošie noteikumi Nr APSTIPRINĀTI Ādažu novada domes sēdē 31.05.2016. (protokols Nr.9 27) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažos, Ādažu novadā 2016.gada 31.maijā Nr.16/2016 Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu

Sīkāk

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr. 1.0 15.01.2014. 1 no 5 2.0 17.06.2016. 1 no 5 3.0 03.01.2018. 1 no 6 Amenda Markets AS

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx Preču loterijas Laimē elektrisko skūteri! noteikumi 1) Loterijas preču ražotājs ir SIA Colgate-Palmolive (Latvia), Reģ. Nr. 40003274802, juridiskā adrese: Duntes iela 23A, Rīga, Latvija, LV-1005. 2) Loterijas

Sīkāk

Microsoft Word - 206C8062.doc

Microsoft Word - 206C8062.doc NACIONĀLĀ RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOME Smilšu ielā 1/3, Rīga LV 1939, Latvija, tālrunis: 7221848, 7220564; fakss 7220448 Rīgā, 2001.gada20.aprīlī Rīkojums Nr. 01-06-45 Par "Nolikums par kārtību, kādā Nacionālās

Sīkāk

EBA Guidelines on AMA changes and extensions

EBA Guidelines on AMA changes and extensions EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana un izmaiņas (EBI/GL/2012/01) Londona, 2012. gada 6. janvāris EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx 04/10/2018 JC 2018 35 Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru un banku nozarē Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru (EVTI) un banku (EBI) nozarē Mērķis 1. Lai nodrošinātu patērētāju

Sīkāk

Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr , juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Li

Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr , juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Li Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr. 40003052790, juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Lidosta Rīga, Mārupes nov., Latvija, LV-1000 - turpmāk

Sīkāk

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr. 40003365783, juridiskā adrese: Aiviekstes iela 4, Rīga, Latvija, LV-1003, - turpmāk Pārdevējs.

Sīkāk

Preču loterijas Pērc jebkuru Fazer Svaigi Cepta Tev! maizi RIMI un laimē kafijas

Preču loterijas Pērc jebkuru Fazer Svaigi Cepta Tev! maizi RIMI un laimē kafijas Preču loterijas Pērc jebkuru Fazer Svaigi Cepta Tev! maizi RIMI un laimē kafijas automātu no Illy! noteikumi 1. Loterijas preču ražotājs ir Fazer Latvija SIA, reģ. nr. 40003519875, juridiskā adrese: Druvas

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm C 449/46 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 1.12.2016. ZIŅOJUMS par Kopienas Augu šķirņu biroja 2015. gada pārskatiem ar Biroja atbildēm (2016/C 449/08) IEVADS 1. Kopienas Augu šķirņu biroju (turpmāk

Sīkāk

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2 APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces 2009. gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2009.gada 18.decembra sēdē (protokols Nr.6) un 2011.gada

Sīkāk

8

8 7. Obligātās veselības pārbaudes kartes aizpildīšanas kārtība ēdināšanas pakalpojumu nozarē Nosūtot nodarbinātos uz obligātajām veselības pārbaudēm, darba devējs var pārliecināties par nodarbināto veselības

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr , Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr./fakss 67977

LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr , Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr./fakss 67977 LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr.90000068337, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr./fakss 67977310, mob.t. 26181294, e-pasts: dome@incukalns.lv NOTEIKUMI

Sīkāk

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv NOLIKUMS Rīgā 2019. gada 15.janvārī Nr. 11- nos Grozījumi ar Rīgas

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Noteikumi_TCHIBO_LV_PDF

Noteikumi_TCHIBO_LV_PDF Preču loterijas Pērc Tchibo kafiju un laimē! noteikumi 1. Loterijas preču ražotājs ir Tchibo Warszawa Sp. Z o.o., reģ. nr. KRS 0000019739, juridiskā adrese: Fabryczna iela 5, 00-446, Varšava, Polija, -

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA KULTŪRAS MINISTRIJA JĀŅA IVANOVA RĒZEKNES MŪZIKAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Atbrīvošanas alejā 56, Rēzeknē, LV-4601 Tālrunis 646

LATVIJAS REPUBLIKA KULTŪRAS MINISTRIJA JĀŅA IVANOVA RĒZEKNES MŪZIKAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Atbrīvošanas alejā 56, Rēzeknē, LV-4601 Tālrunis 646 LATVIJAS REPUBLIKA KULTŪRAS MINISTRIJA JĀŅA IVANOVA RĒZEKNES MŪZIKAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr.3131301340 Atbrīvošanas alejā 56, Rēzeknē, LV-4601 Tālrunis 646 22480, e-pasts: jirmv@jirmv.lv www.jirmv.lv IEKŠĒJIE

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt EIROPAS KOMISIJA Briselē, 10.8.2017. COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, kas Komisijai piešķirtas ar Eiropas

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

2013. gada 2. janvāris, Nr. 1 (4807) LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS OP 2013/1.2 Ministru kabineta noteikumi Nr.943 Rīgā 2012.gada 18.decembrī

2013. gada 2. janvāris, Nr. 1 (4807) LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS OP 2013/1.2 Ministru kabineta noteikumi Nr.943 Rīgā 2012.gada 18.decembrī 2013. gada 2. janvāris, Nr. 1 (4807) LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS OP 2013/1.2 Ministru kabineta noteikumi Nr.943 Rīgā 2012.gada 18.decembrī (prot. Nr.71 104. ) Ārstniecības personu sertifikācijas

Sīkāk

GEN

GEN Eiropas Savienības Padome Briselē, 2015. gada 28. aprīlīx` (OR. en) 7119/15 Starpiestāžu lieta: 2015/0044 (NLE) VISA 93 COASI 27 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: Nolīgums starp Eiropas Savienību

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

Microsoft Word _Internet_bank_LV_ doc

Microsoft Word _Internet_bank_LV_ doc 2.2. Attālinātās konta pārvaldīšanas pakalpojuma noteikumi Speciālie termini Lietotājs Klients un/vai cita fiziska persona, kura ir pilnvarota izmantot Attālinātās konta pārvaldīšanas pakalpojumus Klienta

Sīkāk

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1.

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr.1700 903 0366) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. Adrese Cīruļu iela 4-5, Liepāja, LV-3405. 1.2. Atrašanās

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī,

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī, Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes 2012. gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei 2018. gada 18. oktobrī, prot. Nr. 9 Dokumenta mērķis: Dokumentā aprakstīti

Sīkāk

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību Rīgas satiksme Reģ. Nr APSTIPRINU Rīgas pašvaldības SIA Rīgas satiksme valdes priekšs

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību Rīgas satiksme Reģ. Nr APSTIPRINU Rīgas pašvaldības SIA Rīgas satiksme valdes priekšs Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību Rīgas satiksme Reģ. Nr.40003619950 APSTIPRINU Rīgas pašvaldības SIA Rīgas satiksme valdes priekšsēdētājs /personiskais paraksts/ L.Bemhens, pamatojoties

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Vēlēšanas internetā perspektīva Latvijā Satiksmes ministrijas Sakaru departaments Pieredzes apmaiņas seminārā republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju amatpersonām No pašvaldību vēlēšanām līdz Saeimai:

Sīkāk

Microsoft Word - fiz_LV

Microsoft Word - fiz_LV GROZĪJUMI TARIFOS FIZISKĀM PERSONĀM LR REZIDENTIEM 1. Norēķinu konts Jaunais tarifs Katra konta apkalpošana, ja Klients neaktīvs nevienā Klienta norēķinu un/vai karšu kontā Bankā nav veiktas vismaz 3 (trīs)

Sīkāk

RietumuAPI_PSD2_v1_LV

RietumuAPI_PSD2_v1_LV Rietumu PSD2 API vispa re jais apraksts v.1.0 0 Izmaiņu saraksts... 2 Vispārējā informācija... 3 Rietumu PSD2 API pārskats... 3 Informācija par kontiem Account Information Services (AIS)... 3 Maksājumu

Sīkāk

© A/s DATI,

© A/s DATI, Publicēts : Latvijas Vēstnesis Nr. 58, 15.04.2003 Available at NAIS (legislation information system)(http://pro.nais.dati.lv) Hāgas 1954.gada 1.martā Konvencija civilprocesa jautājumos Šo Konvenciju parakstījušās

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas E

Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas E Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts 2019. gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas Ekonomiskajā zonas valstīm (EEZ) un Apvienoto Karalisti

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

COM(2006)510/F1 - LV

COM(2006)510/F1 - LV EIROPAS KOPIENU KOMISIJA Briselē, 9.10.2006 COM(2006) 510 galīgā redakcija Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par pagaidu aizliegumu Austrijā izmantot un pārdot ģenētiski modificētu kukurūzu (Zea mays L. līnija

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

Konfidencialitātes politika Šajā konfidencialitātes politikā ( Politika ) mēs, Qualcomm Incorporated, un mūsu meitasuzņēmumi (kolektīvi kā mēs vai mūs

Konfidencialitātes politika Šajā konfidencialitātes politikā ( Politika ) mēs, Qualcomm Incorporated, un mūsu meitasuzņēmumi (kolektīvi kā mēs vai mūs Konfidencialitātes politika Šajā konfidencialitātes politikā ( Politika ) mēs, Qualcomm Incorporated, un mūsu meitasuzņēmumi (kolektīvi kā mēs vai mūsu ) sniedzam informāciju par to, kā mēs apkopojam,

Sīkāk

Nolikums klarnešu iegādei LSO

Nolikums klarnešu iegādei LSO APSTIPRINĀTS Liepājas Simfoniskā orķestra iepirkumu komisijas sēdē 2015. gada 1. jūlijā (protokols Nr. 1) NOLIKUMS IEPIRKUMAM Klarnešu piegāde Liepājas Simfoniskajam orķestrim Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Piegādātāju iesaistīšana pirms iepirkuma izsludināšanas neizmantotās iespējas un riski Iepirkumu Gada balva 2017 Māra Stabulniece, zvērināta advokāte IGAUNIJA LATVIJA LIETUVA Rīga, 2018.gada 18.janvāris

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lotē Aizpute, Kuldīga, Priekule, Saldus, Ventspils (identifikācijas

Sīkāk

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Sabiedriskā transporta padomes Lēmums Nr gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par Sabiedriskā trans

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Sabiedriskā transporta padomes Lēmums Nr gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par Sabiedriskā trans SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Lēmums Nr.1 2019.gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par lēmumu izpildi. Pamatojoties uz 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 nolikums

Sīkāk

Microsoft Word - kn17p1.doc

Microsoft Word - kn17p1.doc Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā 1.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.17 Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa Projekta nosaukums: Darbības

Sīkāk

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti 1. 2009.gada 4.augustā Ministru kabineta noteikumi Personām ar I invaliditātes Nr.872 Noteikumi

Sīkāk

Likumi.lv

Likumi.lv Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 20.06.2018. Stājas spēkā: 18.07.2018. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 132 (6218), 04.07.2018. OP numurs: 2018/132.13 Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Nodokļu administrēšanas attīstība Dace Pelēkā VID ģenerāldirektora vietniece nodokļu jomā Konference «Revīzija, nodokļi un grāmatvedība 2017» 2017.gada 15.decembrī Deklarāciju iesniegšana kā tas notika

Sīkāk

LĪGUMS Nr

LĪGUMS Nr LĪGUMS PAR DOMĒNA VĀRDU REĢISTRĀCIJAS STARPNIEKPAKLPOJUMIEM Līguma parakstīšanas vieta: Rīga Datums: 20. gada Reģistra turētājs: Reģistra turētāja pārstāvis: Pārstāvja amata nosaukums: un Reģistratūra:

Sīkāk

Privacy Notice

Privacy Notice Online Ad-hoc Privacy Notice Pēdējo reizi atjaunināta: 2018. gada 24. maijā Saturs 1 Par mums un mūsu aptaujām... 2 2 Kas ir personas dati?... 2 3 Personas datu izmantošana... 2 3.1 Personas datu kategorijas,

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi  PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

LATVIJAS UNIVERSITĀTE LATVIJAS UNIVERSITĀTE ERASMUS+ PROGRAMMAS MOBILITĀTES ORGANIZĒŠANAS KĀRTĪBA LATVIJAS UNIVERSITĀTĒ Pielikums APSTIPRINĀTS ar LU 18.12.2014. rīkojumu Nr.1/363 Ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 04.08.2015.

Sīkāk

TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs Juridiskā a

TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs Juridiskā a TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs 90002183562 Juridiskā adrese Avotu iela 12, Saldus, Saldus novads, LV-3801

Sīkāk

LMT pakalpojumu loterijas LMT Kartes vasara noteikumi APSTIPRINĀTS ar "Latvijas Mobilais Telefons SIA Prezidenta gada 23. maija rīkojumu Nr.83 L

LMT pakalpojumu loterijas LMT Kartes vasara noteikumi APSTIPRINĀTS ar Latvijas Mobilais Telefons SIA Prezidenta gada 23. maija rīkojumu Nr.83 L APSTIPRINĀTS ar "Latvijas Mobilais Telefons SIA Prezidenta 2019. gada 23. maija rīkojumu Nr.83 LMT pakalpojumu loterijas LMT Kartes vasara noteikumi 2 no 8 1. Pakalpojumu sniedzējs un Loterijas organizētājs

Sīkāk

Full page photo

Full page photo LĪGUMS Nr. S-18/2015 Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtu piegādi Rēzeknē, 2015.gada 3.jūlijā SIA ALAAS, reģ.nr. 42403013918, juridkā adrese - Križevniki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

8

8 7. Obligātās kartes aizpildīšanas kārtība autoservisā Nosūtot nodarbinātos uz obligātajām pārbaudēm, darba devējs var pārliecināties par viņu stāvokļa atbilstību veicamajam darbam, lai nodarbinātie ilgstoši

Sīkāk

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr. 2014/02 TPC Rīgā 2014.gada 11.februārī Valsts SIA Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari, reģistrācijas Nr.40003273900, juridiskā adrese: Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008,

Sīkāk

ER

ER Eiropas Parlaments 2014-2019 Sesijas dokuments 29.6.2015 A8-0203/2015/err01 ADDENDUM ziņojumā par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko nosaka Savienības procedūras kopējās

Sīkāk

Noteikumi un nosacījumi 1. Sony naudas atmaksas akcijas (turpmāk akcija) rīkotājs ir Sony Europe B.V. (turpmāk Sony ), kas atrodas The Heights, Brookl

Noteikumi un nosacījumi 1. Sony naudas atmaksas akcijas (turpmāk akcija) rīkotājs ir Sony Europe B.V. (turpmāk Sony ), kas atrodas The Heights, Brookl Noteikumi un nosacījumi 1. Sony naudas atmaksas akcijas (turpmāk akcija) rīkotājs ir Sony Europe B.V. (turpmāk Sony ), kas atrodas The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW. Lūdzam nesūtīt nekādus

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

untitled

untitled EIROPAS KOMISIJA Briselē, 27.6.2014. COM(2014) 394 final 2014/0199 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par konkrētām procedūrām, lai piemērotu Eiropas Kopienu un to dalībvalstu, no

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

APSTIPRINĀTI

APSTIPRINĀTI APSTIPRINĀTI ar Rīgas domes 02.10.2012. lēmumu Nr.5341 Rīgas Centrālās bibliotēkas lietošanas noteikumi I. Vispārīgie jautājumi 1. Noteikumi nosaka Rīgas Centrālās bibliotēkas (turpmāk Bibliotēka) lietotāju

Sīkāk

Kārtības 2. pielikums "Latvijas Bankas elektroniskās klīringa sistēmas (EKS) funkcionālais apraksts"

Kārtības 2. pielikums Latvijas Bankas elektroniskās klīringa sistēmas (EKS) funkcionālais apraksts Latvijas Bankas Zibsaišu reģistra funkcionālais apraksts Saturs Pielikums Latvijas Bankas valdes 2019. gada 11. aprīļa kārtībai Nr. 1560/3 1. IBAN konta numuru un identifikatoru sasaiste... 2 2. Ziņojumu

Sīkāk

Konkursa nolikums

Konkursa nolikums APSTIPRINU Latvijas Republikas tiesībsargs J.Jansons Rīgā, 2017. gada 7. septembrī Konkursa Gada balva personu ar invaliditāti atbalstam 2017 NOLIKUMS PAMATOJUMS Latvijas Republikas tiesībsargs (turpmāk

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Dir

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Dir Eiropas Savienības Padome Briselē, 2014. gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas

Sīkāk

Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas

Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk LAPK) 201.

Sīkāk

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs:

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003132723, juridiskā adrese: Bauskas ielā 58a, Rīgā, LV-1004,

Sīkāk

Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta no

Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta no Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti 1. 2009.gada 4.augustā Ministru kabineta noteikumi Personām ar II invaliditātes Nr.872 Noteikumi

Sīkāk

Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO a

Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO a Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO apdrošināšana (Iepirkuma identifikācijas Nr. JA 2016/07

Sīkāk

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi 1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

Apstiprināti ar bankas valdes

Apstiprināti ar bankas valdes RIGENSIS BANK AS Reģ. Nr. 40103429440 Teātra iela 3, Rīga, LV 1050, Latvija Tālr.: (+371) 675 555 51 / fakss: (+371) 673 333 03 E-pasts: info@rigensisbank.com / www.rigensisbank.com Norēķinu konts CENRĀDIS

Sīkāk

GEN

GEN Eiropas Savienības Padome Briselē, 2015. gada 20. oktobrī (OR. en) 12094/15 Starpiestāžu lieta: 2015/0198 (NLE) VISA 304 COLAC 93 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: Nolīgums starp Eiropas Savienību

Sīkāk