ZIRGVILKMES RATU RAŽOŠANA LATVIJĀ 20. GADSIMTĀ

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "ZIRGVILKMES RATU RAŽOŠANA LATVIJĀ 20. GADSIMTĀ"

Transkripts

1 ZIRGVILKMES RATU RAŽOŠANA LATVIJĀ 20. GADSIMTĀ Nr. 4, sept. 2020, lpp. INDULIS ZVIRGZDIŅŠ* Latvijas zinātņu vēstures asociācija Kopsavilkums. Pagājušā gadsimta pirmajā pusē ratu izgatavošanā sadarbojās kokamatnieki un kalēji, kas vairumā gadījumu strādāja individuāli. Darbojās arī lielāki uzņēmumi, galvenokārt pilsētās. Galvenā uzmanība pievērsta Madonas apkārtnei. Kā piemērs izmantota Augusta Mazura ( ) ratu un ragavu darbnīca, kas bija apvidū ievērojamākā. Tā tika izveidota gadā un darbu turpināja arī padomju laikā. Zirgvilkmes rati vietējos pārvadājumos bija galvenais transporta līdzekļu veids Latvijas Republikā un tās teritorijā arī desmitgadē pēc Otrā pasaules kara. Vēlāk pakāpeniski pieauga autotransporta loma. Ratus un ragavas gatavoja uz vietas, vairums automašīnu tika ievestas. Atslēgas vārdi: zirgvilkmes transports, ratnieki, kokapstrāde, Latvijas Amatniecības kamera, Augusts Mazurs. Ievads 20. gadsimta vidū sauszemes transporta darbos zirgvilkmes ratus Latvijā pakāpeniski nomainīja automobilis. Dzelzceļš tika izmantots tālākiem pārvadājumiem. Latvijas Republikā pirms Otrā pasaules kara zirga ratiem nenoliedzami bija galvenā loma, īpaši laukos. Automobiļi un to degviela galvenokārt tika importēti, savukārt ratus gatavoja uz vietas. Dažādu transporta līdzekļu zirgvilkmes ratu, traktoru, automobiļu salīdzināšana veikta Zemkopības ministrijas Darba pētīšanas institūtā Lielplatonē (vadītājs Latvijas Universitātes (LU) absolvents, agronoms Jānis Jānītis (1903?)) [1]. Secināts, ka nelieliem attālumiem, īpaši vienas saimniecības robežās, zirga rati ir lētāki un saimnieciski izdevīgāki pārvadājumiem nekā iekšdedzes dzinēja izmantošana. * Korespondējošais autors. E-pasts: Izdevējs RTU Izdevniecība. Raksts publicēts brīvpieejā saskaņā ar Creative Commons licenci CC BY 4.0. ( 9

2 Automašīnu var lietot visu gadu, bet zirgvilkmes transporta līdzekļi vasarā un ziemā atšķiras. Latvijas klimatiskajos apstākļos ratu izmantošana zemniekam gada garumā bija salīdzinoši ilgāka, savukārt to izgatavošana sarežģītāka, salīdzinot ar ragavu darināšanu. Daļai transporta darbu mēslu, siena, labības, kokmateriālu vešanai bija sezonāls raksturs. 20. gadsimta 30. gados tam pievienojās cukurbiešu nogāde rudeņos. Ratus izmantoja arī, vedot pienu uz pienotavām gan individuāli, gan saimniekiem apvienojoties. Dažkārt tika gatavoti speciāli rati noteiktiem darbiem, piemēram, akmeņu, baļķu, salmu vešanai. Pētījuma autors izsekojis zirgvilkmes ratu lietošanai un ražošanai Latvijā 20. gadsimta pirmajā pusē, balstoties Latvijas bibliotēku un muzeju krājumos, kā arī arhīvu dokumentos. Raksta mērķis: atklāt pētījuma rezultātus par zirgvilkmes transporta attīstību Latvijā, kā piemēru raksturojot A. Mazura ratu un ragavu darbnīcu un viņa darbību Madonā. Ratu ražošana un izmantošana Dažādu ratu konstrukcija tagadējās Latvijas teritorijā ir attīstījusies ilgā laikā. 18. gadsimta otrās puses / 19. gadsimta sākuma Apgaismības laikmeta mākslinieka, etnogrāfa, vēsturnieka un pedagoga Johana Kristofa Broces (Johann Christoph Brotze; ) zīmēto ratu (1. attēls) aprises ar samērā nelielām izmaiņām saskatāmas vēl pēc pusotra gadsimta, laika gaitā gan pieaudzis metāla daļu izmantojums. Vācbaltiešu mācītājs, valodnieks Augusts Bīlenšteins (August Bielenstein; ) darbā par latviešu koka iedzīves priekšmetiem norādīja, ka 19. gadsimta otrajā pusē ratus daudzkārt gatavoja paši zemnieki, un aprakstīja šos darba procesus [2]. 1. attēls. Gulbenes draudzes zemnieks dodas uz pilsētu. J. K. Broces zīmējums. 10

3 1929. gadā Latvijā uzskaitīti kokasu un dzelzsasu rati, attiecīgi 43,65 % un 56,35 % [3]. Latgalē kokasu rati bija 72,3 % no kopskaita. LU Inženieru fakultātes gada absolvents, pēc tam Lauksaimniecības fakultātes mācībspēks Jānis Āboliņš ( ) veica zemnieku transporta līdzekļu detalizētu aprakstīšanu. Par šo veikumu viņš gadā saņēma Krišjāņa Barona prēmiju (prēmiju no līdz gadam piešķīra par zinātniskiem darbiem Latvijas dabas un kultūras pētīšanā, līdzekļi tika ņemti no Izglītības ministrijas prēmiju fonda). Apkopotas ziņas par vairumu Latvijas pagastu, kā galvenās braucamrīku apskates vietas minot pienotavas, pagastvaldes un gadatirgus, kur parasti vienlaikus bija ieraugāmi dažādi rati. Ap 17 % no tiem bijuši izbraucamie droškas, līnijdroškas, divriči, savukārt nepilna desmitdaļa divjūga rati, kas biežāk sastopami Kurzemē. Vispārējo transportdarbu universālratus J. Āboliņš iedalīja piecos pamatveidos: galda rati (2., 3. attēls), raspuskas, Kurzemes darba rati, Latgales darba rati un igauņu redeļu rati. Zirgvilkmes ratu ražošana Latvijā 20. gadsimtā 2. attēls. Galda rati darbā Lubānā. A. Grāvera foto (1930). 3. attēls. Galda rati Lubānā. A. Grāvera foto (ap 1930). 11

4 Pie galda ratiem pieskaitāmi vēsturiski vecākie, arī J. K. Broces zīmētie. Priekuļu lauksaimniecības mašīnu stacija jau pirms Pirmā pasaules kara bija ieteikusi ieviest raspuskas. Literārās valodas vārdnīcā rakstīts: «Raspuska (novec.) darba rati ar platu virsu, tērauda apkaluma riteņiem un līdzenu, virs riteņiem paceltu grīdu, zem kuras brīvi var griezties priekšējo riteņu ass» [4]. Salīdzinot ar galda ratiem, tās gan bija nedaudz smagākas, raspuskā bija vairāk metāla stiprinājumu. Jauna pilsētā darināta raspuska maksājusi latu, laukos darināta latu [5; 11. lpp.]. Latvijas valdība rīkojuma veidā noteica cenu karaspēka vajadzībām mobilizējamiem zirgiem, transporta līdzekļiem un to piederumiem. Vienjūga dzelzsasu ratiem no gada tā bija 108 lati [6]. 30. gados šī samaksa bija par ceturtdaļu mazāka. Mobilizācijai padoti bija arī jau lietoti rati, tāpēc vidējā samaksa bija mazāka nekā jauniem. 4. attēls. Raspuska. J. Āboliņa zīmējums (ap 1936). Dažādi meistari ratus gatavoja apmēram līdzīgos izmēros garums, platums, riteņu atstatums un diametrs bija aptuveni vienādi. Noteikti standarti nepastāvēja, tāpēc ne visur bija iespēja izmantot rūpnieciski gatavotas daļas. Tās piedāvāja 20. gadsimta 30. gados, piemēram, «Pirmā Rīgas ratu atsperu un asu fabrika I. M. Kraner» [7]. Darba pētīšanas institūtā Lielplatonē vērtēja arī lauksaimniecības tehnikas piemērotību. Tur tika izstrādāts vispārējas izmantošanas ratu paraugs ar tā sauktajām balonriepām [8]. Pēc tā laika automašīnu parauga riteņiem bija riepas ar piepumpējamām kamerām, riteņu griešanos ap asi atviegloja gultņi. Citviet Eiropā šādus transporta līdzekļus izmantoja jau senāk. Rati bija paredzēti vienam vai diviem zirgiem. Pateicoties šiem uzlabojumiem, to kravnesība krietni pieauga. Šādi rati 12

5 arī mazāk ietekmēja ceļa virsmu. Taču to darināšana bija sarežģītāka. Šādu ratu ražošanu ar importētām riepām uzņēmās Liepājas Kara ostas darbnīca (vēlāk AS «Tosmare»). Līdz gada beigām tur izgatavoja ap 600 gumijas riepu ratu. Pastāvēja iespēja gatavot balonriepu ratus arī amatnieciski, taču tad to izmaksas bija salīdzinoši augstas. Inženieris J. Āboliņš, izvērtējot Latvijas darba ratu veidus, secināja, ka «.. par labākiem jāatzīst raspuskas. Tie ir ūniversālākie darba rati, kas ātri un viegli piemērojami visiem lauksaimniecības transportdarbiem mājās un ārpus tām [5; 93. lpp.].» Dažādām slodzēm atkarībā no pārvadājamās kravas un ceļa apstākļiem īpaši pakļauti ir riteņi. Tie ātrāk lūza, bija jālabo vai jāmaina. Arī pasakās ceļiniekiem palīdzība visbiežāk jāmeklē pēc karietes riteņa salūšanas. Ratu riteņa izgatavošana, salīdzinot ar citām daļām, ir sarežģītāka, tā prasa speciālākus rīkus. Riteni veidoja no koka gatavota rumba, spieķi un loks. Tos papildināja, pastiprināja ar dzelzs daļām. Rumbu parasti virpoja no ozola, centrā izurba caurumu uzmaukšanai uz ass. Rumbas resnākajā vidusdaļā perpendikulāri asij iekala caurumus spieķu iedzīšanai, ozolkoka spieķus iestiprināja vēl karstā rumbā pēc tās vairāku stundu sautēšanas. Spieķu skaits svārstījās 8 12 atkarībā no riteņa diametra. Lai novērstu rumbas plaisāšanu, uz tās uzdzina sakarsētus gredzenus, atdziestot tie aptvēra koka detaļu stingrāk. Arī urbumā ievietoja metāla gredzenu, kas lēnāk izdila, griežoties ap asi. Riteņa loku izgatavoja vai nu viengabala vai no atsevišķiem posmiem. Viengabala lokam parasti izmantoja oša koku, saliekšanu pēc vairāku dienu ilgas sautēšanas veica ar īpašu iekārtu. Cita iespēja bija izzāģēt loka posmus no oša vai bērza. Vienu riteni veidoja no 4 5 vienādiem loka fragmentiem, tos sastiprinot ar īpašām skavām. Atsevišķu tādu posmu bija vieglāk uzlikt spieķiem, taču tad samazinājās izturība. Gan vienā, gan otrā gadījumā riteni apvilka ar metāla stīpu, kurai bija tieša saskare ar ceļa segumu. Arī stīpu uz riteņa uzlika sakarsētu un nostiprināja ar lokam cauri izlaistām skrūvēm. Tā sauktos plāčus (apvidvārds ratu daļa, kas novietota virs ass), kam apakšdaļā pievienotas asis, bet augšpusē piestiprināja ratu platformu, izzāģēja no bērza. Priekšējā divdaļīgā plāča apakšējā un augšējā daļā vienu pret otru nostiprināja metāla ripas gredzenus ass pagriešanas nodrošināšanai. Ratu platformu parasti gatavoja no egles vai priedes koka. Valsts statistikas pārvaldes sagatavotajos izdevumos «Latvijas statistikas gada grāmata» uzskaitītas ratu darbnīcas ar pieciem un vairāk nodarbinātajiem un tādas, kurās izmantots mehāniskais dzinējs gadā uzskaitītas visas darbnīcas, kurās ražo ratus, ragavas, kamanas, riteņus, tāpēc nav iespējams atrast tikai un vienīgi ratu izgatavotājus. Zirgvilkmes ratu ražošana Latvijā 20. gadsimtā 13

6 1. tabula Ratnieku darbnīcas ( ), kurās strādā pieci vai vairāk strādnieki [9] Gads Uzņēmumu skaits Nodarbināto skaits Kopā No tiem strādnieki Ražojumu vērtība (tūkstošos latu) Algas (tūkstošos latu) Izejvielas (tūkstošos latu) Jāpieņem, ka ratu darbnīcu straujais pieaugums gadā saistīts ar uzskaites kritēriju maiņu tad vairs tabulā netiek minēts ierobežojums par ne mazāk kā pieciem darbiniekiem. Šai gadā veikta arī vispārējā Latvijas saimniecisko uzņēmumu skaitīšana. No gadā Latvijā kopā uzskaitītām 989 ratnieku darbnīcām 759 darbnīcas ar 861 nodarbināto atradās laukos, 230 darbnīcas ar 379 nodarbinātiem pilsētās [10]. Tas vēlreiz apliecina, ka lielā pārsvarā ratnieki strādāja individuāli, un pilsētās bija darbnīcas ar lielāku strādnieku skaitu gadā vēl atsevišķi minētas 45 darbnīcas, kurās gatavotas ragavu slieces un zirga loki, tajās strādāja 82 darbinieki. 14

7 Par to, ka ratnieku darbā pa laikam izmantotas citur gatavotas detaļas, liecina gadījums ar it kā gada 3. jūlijā uz sēkļa uzskrējušo kuģi «Fridrih» [11]. Divmastu burinieks no Liepājas uz Rīgu vedis ratu riteņu lokus un ragavu slieces, tātad atsevišķas sagataves, ko tālāk izmantot ratu un ragavu gatavošanā. Tās saņemtas Liepājā H. Buklāna (??) un «Brāļu Hilmaņu» kokapstrādes uzņēmumos, adresāts Rīgā nav minēts. Pēc dokumentiem kravas telpās salikti 725 riteņu loki un 730 slieces, uz klāja sakrauti 3650 riteņu loki un 255 slieces. Krava apdrošināta par latiem, pēc šiem aprēķiniem riteņa loks vērtēts ap trīs latiem, ragavu sliece nepilnu trīs latu vērtībā gadā tika izveidota Latvijas Amatniecības kamera, kas zināmā mērā pārraudzīja un regulēja uzņēmumu darbību, kurus nepieskaitīja rūpniecībai (darbojās arī Tirdzniecības un rūpniecības kamera). Latvijas Amatniecības kamerā viena no sekcijām bija Koku apstrādāšanas amatu sekcija. Tajā apvienoja nozaru amatus ar dažādiem nosaukumiem: galdnieki, kurvju un mēbeļu pinēji, mucu taisītāji, rotaļlietu gatavotāji, spieķu un lietussargu taisītāji, suku un otu taisītāji, veiduļgaldnieki (galdnieks, kas ir specializējies liešanas veiduļu izgatavošanā), virpotāji, arī ratnieki. Sekcijas vadītājs ( ) bija ratnieks Pēteris Lūsis ( ), viņa vietnieks arī ratnieks madonietis Augusts Mazurs (arī Mazūrs; ) [12]. P. Lūsis beidzis vidusskolu un divus gadus mācījies LU Tautsaimniecības nodaļā, ar laiku pārņēmis sievastēva Viļa Pauļuka ratu un auto karosēriju darbnīcas vadību Rīgā, Puškina ielā 1. Pārējie sekcijas biedri pārsvarā bija galdnieki. Latviešu konversācijas vārdnīcā jēdziens «ratnieks» skaidrots šādi: «.. amatnieks, kas ratiem, ragavām, kamanām un zemkopības rīkiem (arkliem, ecēšām u. t. t.) pagatavo koka daļas. Parasti r. taisa arī ratiņus, tītavas, aužamos stāvus» [13]. Ratu gatavošanā būtisks bija arī kalēja darbs. Laukos ratnieks parasti sadarbojās ar kādu noteiktu kalēju, kurš tam izgatavoja nepieciešamās metāla detaļas, lielākās darbnīcās metālapstrādi veica uz vietas, varēja izmantot arī gatavas detaļas. 20. gadsimta 30. gadu otrajā pusē Madonas aprinķa dienvidrietumu daļā (ziemeļaustrumos tos attiecīgi apvienoja Gulbenes biedrība) amatnieku biedrībā bija uzskaitīti šādi ratnieki: Jānis Auziņš (??) Lazdonas «Upeskaļvārēs», Pēteris Biķernieks (??) Kusas «Šķūros», Valfrīds Duks (??) Kraukļu «Ziemeļos», Pēteris Caune (??) Vējavas «Pilskalnos», Silvestrs Gaigalnieks (??) Meirānu «Lāčplēšos», Pēteris Grāvītis (??) Liezēres «Grāvīšos», Jānis Alfreds Kazaks (??) Dzelzavas «Ozolsalās», Osvalds Kurmis (??) Kraukļu «Tirzbānurtos», Jēkabs Maldups (??) Kārzdabas «Mežkurēnos», Roberts Mednieks (??) Lubānas «Gobiņās», Alberts Mūrmanis (??) Lubānā, Brīvības ielā 11, Jānis Priednieks (??) Grostonas «Bēcos», Pēteris Rozentāls (??) Vestienas «Piejūtos», Jānis Stenders (??) Praulienas «Imantos», Jānis Vestfāls (??) Kusā, Zirgvilkmes ratu ražošana Latvijā 20. gadsimtā 15

8 Jānis Vīgants (??) Mēdzūlas «Ezerlīčos» [14]. Te gan jāteic, ka biedrība neapvienoja visus attiecīgā nozarē strādājošos. Madonas pilsētā kā amatnieku biedrībā uzņemti ratnieki norādīti Jānis Jaunrubenis (??), Augusts Mazurs ( ), Jānis Rakulis (??), Jānis Sausiņš ( ), Jānis Sproģis (1857?), Jānis Sproģis ( ), Pēteris Sproģis (??). Lubānā darbojās Jāņa Piņņa ( ) izcilā latviešu gleznotāja Rūdolfa Piņņa ( ) tēva ratu darbnīca. 5. attēls. J. Piņņa ratnieku darbnīcā Lubānā. Ratnīcas saimnieks J. Pinnis ar strādniekiem pie nepabeigtas droškas. A. Grāvera foto (ap 1930). Augusta Mazura ratu un ragavu darbnīca A. Mazurs vadīja salīdzinoši lielāku uzņēmumu ratu un ragavu darbnīcu. Zināms, ka tajā strādāja Jānis Sausiņš ( ), Jānis Sproģis ( ), ļoti iespējams, arī citi. Ierakstā par J. Sproģa dzimšanu gada 26. maijā Lazdonas luterāņu draudzē Praulienas pagasta «Podniekkalnā» norādīts, ka viņa tēvs Jānis ir ratnieks (каретник) [15]. J. Sproģa atraitne Berta Sproģe 45 gadus pēc vīra nāves stāstīja, ka vīratēvs galvenokārt gatavojis ratu riteņus [16], no viņa šo amatu mācījies arī dēls, kas līdz gadam strādājis pie A. Mazura, bet tad sācis individuāli gatavot ratu riteņus gadā J. Sproģis bija Madonas padomju aktīvistu vidū, kļuva arī par tā laika amatnieku biedrības priekšnieku. 16

9 Pirms vācu karaspēka ienākšanas viņš evakuējās uz Krieviju un Sarkanās armijas rindās krita pie Staraja Rusas. Zirgvilkmes ratu ražošana Latvijā 20. gadsimtā 6. attēls. Augusts Mazurs (ap 1905). A. Mazurs dzimis Praulienā, Dobsalu māju saimnieka ģimenē. Viņa izglītība četras ziemas pagastskolā. 20. gadsimta sākumā lauku puisis aizgāja uz Rīgu un, domājams, iestājās darbā pie kāda ratu meistara. Vēlāk anketā viņš rakstīja, ka ratnieka amatu mācījies kopš gada [17]. 20. gadu sākumā kādreizējais praulēnietis atgriezās Madonā ar ieceri te veidot savu uzņēmumu gadā arhitekta, Rīgas Politehniskā institūta (RPI) absolventa (1913) Arnolda Maidela ( ) gatavotajā miesta plānā tobrīd neapbūvētā teritorija (zemes gabals F287) pie Avotu ielas tika paredzēta rūpniecības uzņēmumu izvietošanai gadā šeit savu darbnīcu sāka veidot arī A. Mazurs. Darbs tika sākts 8 x 16 m lielā ēkā, kuras apakšstāva trešdaļa bija atvēlēta galdnieku darbnīcai, jumta izbūvē atradās dzīvojamā istaba īpašniekam. Celtnes plānu zīmēja inženieris, RPI absolvents (1910) Gustavs Zosuls ( ). Būvtehniķa Jūlija Treidasa ( ) zīmētajā ēkas plānā bija paredzēta koku žāvēšana, plānota arī sutinātava, lai koka daļas sagatavotu liekšanai (ar liekšanu gatavoja ratu riteņus un ragavu slieces, arī dažas detaļas droškām un kamanām), atsevišķi atradās smēde, tātad ar kurināšanu, atklātu uguni saistītas celtnes bija atdalītas. 17

10 7. attēls. Koku sutinātavas projekts A. Mazura ratu darbnīcai. J. Treidasa zīmējums (1924). 8. attēls. A. Mazura lūgumraksts par zemes koroborāciju (1928). 18

11 Zirgvilkmes ratu ražošana Latvijā 20. gadsimtā 9. attēls. A. Mazura zīme par ragavu izdošanu (1929) gadā pie Avotu ielas pēc būvuzņēmēja Teodora Cīruļa (1898? 1963?) projekta uzcēla divstāvu ķieģeļu dzīvojamo ēku [18]. Pilsētas valdei iesniegtos lūgumrakstos ratnieks vairākkārt lūdza nokārtot sava zemesgabala īpašumtiesības, lai varētu saņemt bankas aizdevumu ražošanas attīstīšanai. 20. gadu beigās gadā A. Mazurs apprecējās ar vietalvieti Kristīni Penģeroti (??), viņu ģimenē piedzima meita Māra un dēls Juris. A. Mazura uzņēmuma galvenā produkcija bija zirgvilkmes transporta līdzekļi, taču tika gatavotas arī slēpes un bērnu ragaviņas, tā labāk izmantojot kokmateriālus. Slēpju darināšanu zēni varēja apgūt pamatskolu darbmācības stundās [19] gada septembrī Pļaujas svētku laikā Rēzeknē notika Latgales apgabala izstāde. A. Mazurs tajā piedāvāja speciālus ratus piena piegādei uz pienotavu. Kannas tajos bija novietojamas pazeminātā daļā starp riteņiem, tādējādi atvieglojot kannu iecelšana. Pienotavu ārpusē parasti ierīkoja paaugstinātu rampu kannu izcelšanai no ratiem. Izstādīto ratu cena bija 160 latu. Izstādi atklāšanas dienā apmeklēja arī Latvijas Valsts prezidents Kārlis Ulmanis ( ), kurš šo transporta līdzekli vērtējis kā vērā atzīstamu, pat nopircis eksponātu [20]. Madonas apkārtne tolaik bija viens no galvenajiem Latvijas piensaimniecības rajoniem. Par darbnīcas strādniekiem sīkāku ziņu trūkst. Domājams, ka sākumā ratnieks sadarbojās ar Madonā kopš 20. gadsimta sākuma strādājošo kalēju Jēkabu Kļaviņu (??). Bez minētajiem Sproģiem un J. Sausiņa no gada iedzīvotāju skaitīšanas datiem secināts, ka pie 19

12 Mazura strādājis galdnieks Jānis Turks (1906?) [21], kalēji tēvs Ernests Fleišers (1880?) un dēls Jānis Fleišers (1905?), kalējs Voldemārs Ādamsons (1899?) [22], pie kura savukārt mācījās ( ) Kārlis Saulītis (??). Jādomā, ka trīs kalēji Aleksandrs Anaņičs (1913?), Voldemārs Elsons (1913?) un Kārlis Iesalnieks (1904?), kuri gada augustā dzīvoja A. Mazura mājā Avotu ielā 14 [23], strādāja blakus esošajā ratu un ragavu darbnīcā. Kalējiem darbnīcā bija būtiska loma. 10. attēls. Madonas amatnieku biedrības karoga iesvētīšanas dienā. Otrais no kreisās Latvijas Amatniecības kameras priekšnieks Jānis Lukševics; ceturtais Madonas amatnieku biedrības priekšsēdētājs Augusts Mazurs ( ). Jau būdams Latvijas Amatniecības kameras vadībā, A. Mazurs gada janvārī bija Madonas amatnieku biedrības dibinātāju vidū [24]. Šo biedrību viņš vadīja nepilnus astoņus gadus ar pārtraukumu ( ) padomju varas periodā gadā ratnieku apbalvoja ar 5. šķiras Atzinības krustu. Daiļrunīgs ir uzņēmēja padomju laika gada februāra lūgumraksts: «A. god. Madonas pilsētas izpildu komitejai. Augusts Mazurs dz. Madonā, Avotu ielā Nr. 14 Lūgums. Saskaņā ar manu ratu ragavu darbnīcai uzlikto īres maksu, t. i., 445 rubļi mēnesī, es neesu spējīgs viņu nomaksāt, jo mūsu izstrādājumu patērē lauku darba zemnieki, kuri nava spējīgi augstas cenas maksāt, un pēdīgos mēnešos samazinājušies pieprasījumi. Jūs ziniet, ka es septiņpadsmit gadus esmu strādājis kā īsts stakanovietis, pat gudrojis un būvējis mašīnas no veciem lūžņiem, vairāk aperātu izgudrojis, kas devuši lielu darba ražību, strādādams dienu, nakti, lai darbu uzlabotu un paceltu. 20

13 Un ja Jūsu domas ir, ka šādas darbnīcas nava vajadzīgs, lai viņa pastāv, tad nenobeidziet mani, darba cilvēku, tad pasakiet, ka neesiet vēlami, ka strādā, un ja Jūsu doma ir, ka manai darbnīcai jāpastāv, jāstrādā, tad sirsnīgi lūdzu augšā minēto mīti piemērot, lai uzņēmums var pastāvēt un apmierināt darba zemnieku. Par visu otrā pusē minēto un lūgto sirsnīgi lūdzu dot man labvēlīgu atbildi. Pielikumā divi lati zīmogos. 11. II. 41. g. Madonā Ar cienību A. Mazurs» [25]. Zirgvilkmes ratu ražošana Latvijā 20. gadsimtā Par atbildi lūgumrakstam var uzskatīt uzņēmuma nacionalizēšanu, ar apriņķa izpildu komitejas rīkojumu tas iekļauts Rūpniecības kombinātā kā «Madonas ratu darbnīca» [26]. Nākamā gada rudenī to reprivatizēja. Vācu okupācijas laikā izveidoja Latvijas amatnieku kopdarbības centrālpadomi. Madonieti A. Mazuru iekļāva arī tās vadībā [27]. Kara apstākļi ietekmēja amatnieku darbu ierobežotāka bija pieeja izejmateriāliem, vajadzēja izpildīt dažādus armijas pasūtījumus. Piemēram, kalēja un galdnieka Pētera Bicāla ( ) mehāniskajā darbnīcā Kārzdabas «Rēzēnos», kurā savulaik likti kopā velosipēdi, tika gatavoti rati vācu armijas vajadzībām [28]. 11. attēls. P. Bicāla darbnīcā Kārzdabā gatavotie rati vācu armijas vajadzībām (1943). 21

14 Madonas rūpkombināta ratu un ragavu darbnīca Pēc Sarkanās armijas ienākšanas Latvijā gadā darbnīcu atkārtoti nacionalizēja un iekļāva rūpkombinātā, bet agrākais īpašnieks A. Mazurs gandrīz sešus gadus palika tās vadītājs. Tūlīt pēc Otrā pasaules kara zem «rūpkombināta jumta» tika apvienoti dažādi amatnieki: ādmiņi, audēji, drēbnieki, galdnieki, kurpnieki, drēbju krāsotavā, dzirnavās, mehāniskās darbnīcās un kokzāģētavā strādājošie, kas jau iepriekš darbojās Madonā. Jaunums bija rūpkombinātā atvērtā svaru remonta darbnīca gada rudenī ratu darbnīcā bija septiņi strādājošie jau iepriekš minētais Augusts Mazurs un Konstantīns Tomiņš (??), Jūlijs Tūls (??), Jānis Vētra (??), Antons Liepa (??). Tobrīd, trūkstot kalējiem, rati palika neapkalti [29] gadā A. Mazurs konstruēja pārvietojamu šķērszāģi ar elektromotoru lielu ozola bluķu sazāģēšanai vajadzīgā izmērā, lai tālāk no tiem gatavotu rumbas un spieķus [30]. Madonas rūpkombināta ratu un ragavu darbnīcā gada sākumā kopā 15 darbinieku, no tiem 10 kokapstrādē un pieci smēdē [31]. Darbnīca bija izvietota piecās dažādās ēkās. Uzskaitītie mehānismi garēvele, lentzāģis, cirkulārais zāģis, koka frēze, virpa, urbjmašīna, metāla prese, mehāniskais veseris, metāla lokšņu šķēres. Gandrīz visi mehānismi tika vai nu izgatavoti uz vietas vai sakomplektēti no lietotām daļām ar 50 un vairāk procentu nolietojumu. Piedziņai izmantoja piecus dažādus elektromotorus, no tiem viens darbināja ventilatoru. Madonas rūpkombināta darbs tika pakļauts Padomju Sociālistisko Republiku Savienības (PSRS) pastāvošajai saimnieciskajai plānošanai, kas paredzēja nemitīgu ražošanas pieaugumu. Madonas ratu un ragavu darbnīcas piecgades ( ) darba plāns netika izpildīts (2. tabula). 2. tabula Madonas rūpkombināta ratu un ragavu darbnīcas darba plāns un saražotais ( ) [32] Produkcija Saražots (gab.) Plānots saražot (gab.) g g g g g g. Rati Riteņi Ragavas gada decembrī rūpkombinātā bija noteikta šāda produkcijas cena: rati 150 rubļu, ragavas 50 rubļu [33]. Dzīvē izrādījās, ka plāni piecus gadus uz priekšu bijuši pārspīlēti arī nākamajos gados. Arī kolhozu izveidošana mazināja pieprasījumu. 22

15 3. tabula Madonas rūpkombināta ratu ražošanas plāns gadā pa ceturkšņiem [34] Zirgvilkmes ratu ražošana Latvijā 20. gadsimtā Ceturksnis I II III IV Kopā (gab.) Rati (gab.) gada aprīlī Madonā notika pirmā republikas vietējās rūpniecības ratnieku nozares tehniskā konference, jo tika atzīts, ka tieši madonieši šajā jomā Latvijā ir labākie. Bija ieradušies 12 apriņķu pārstāvji rūpkombinātu vadītāji, inženieri, darba pirmrindnieki, Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Vietējās rūpniecības ministrijas (VRM) pārstāvji. A. Mazuram šajā reizē pasniedza VRM apbalvojumu. Tika pārrunāta ražošanas tehnoloģiju uzlabošana, pašizmaksas pazemināšana. Notika arī neliela izstāde, kurā bija apskatāmi Jēkabpils, Liepājas un Madonas rūpkombinātu izstrādājumi. Ministra vietnieks Boriss Koškins (??) uzsvēra, ka lauku kolektivizācija ratu ražošanai izvirzīšot jaunas prasības un izcēla paplašinātu vajadzību pēc divjūga ratiem [35]. Pēc trim mēnešiem gada jūlijā Madonas rūpkombināts ziņoja apriņķa izpildu komitejai: «Madonas apriņķa rūpkombinātā š. g. sākumā sāka uzkrāties ievērojami gatavās produkcijas krājumi un ievērojami pārsniedza normatīvus. Tas rodas sakarā ar to, ka vietējiem ražojumiem, sakarā ar zemnieku masveida kolektivizāciju, nebija noieta. It īpaši noieta nebija šādiem ražojumiem: ratiem, ragavām, riteņiem, kaļķiem, augļu marmelādei u. c. Šiem ražojumiem vēl līdz šim laikam noiets nav uzlabojies, jo jaunie kolhozi naudas līdzekļu trūkuma dēļ šos ražojumus nepērk...» [36]. Šajā laikā arī Madonas mežsaimniecībā Zelgauskā gatavoja ratu riteņus. 20. gadsimta 50. gadu pirmajā pusē joprojām ik gadu plānoja izgatavot ap 500 ratu. Madonas rūpkombināta gada atskaitē rakstīts: plānoto 550 ratu vietā izgatavoti 512, plānotais nav izpildīts materiālu trūkuma dēļ [37]. Skaidrs, ka ratu vajadzība zināmā mērā atkarīga no zirgu kopskaita, kaut arī tur nepastāv tieša proporcionalitāte. Padomju periodā pēc kolhozu nodibināšanas privātpersonām piederēja arvien mazāk zirgu, to skaits republikā saruka uz pusi. Zirgu skaits Latvijā tūkstošos dažādos gados [38, 39] 4. tabula Gads Zirgi tūkst

16 1950. gada vidū A. Mazuru no vadītāja amata atbrīvoja. Sākumā darbnīcu pārzināja darbinieks uzvārdā Vītiņš, pēc tam kalējs K. Saulītis, kas te darba gaitas sāka 30. gados. Laikrakstā «Madonas Arājs» meistaram tika veltīta barga kritika: «Bijušais darbnīcas vadītājs b. Mazurs, kādreizējais tās īpašnieks.. Pēdējam bija sveši sociālistiskās ražošanas principi. Skaidrs, ka buržuaziskās Latvijas laikos pieradis, ekspluatējot citus cilvēkus, raust personīgā kabatā peļņas lauvas tiesu, b. Mazurs nepūlējās atrast vēl neizmantotas ražošanas iespējas» [40]. Pēc tā laika likumiem darbs savā uzņēmumā netika ieskaitīts algota darba stāžā. Tā nu 65 gadus vecais vīrs palika strādāt darbnīcā kā kalējs un turpināja pelnīt pensiju. Paša celtajā mājā viņš īrēja dzīvokli no Dzīvokļu saimniecības pārvaldes. Četrus gadus vēlāk A. Mazura veikums tika uzslavēts: «Arī daudzi no ratu-ragavu darbnīcas strādniekiem izveidojušies par īstiem sava uzņēmuma saimniekiem. Lai atzīmējam vienu no vecākajiem darbnīcas strādniekiem kalēju Augustu Mazuru, kas rūpkombinātā strādā jau kopš gada, bet savā nozarē vispār vairāk nekā 50 gadus. Šajā laikā viņš daudz nodarbojies ar jauniem priekšlikumiem, ierosinājumiem, bet, nesaņemot vajadzīgo inženiertehnisko palīdzību, ne vienmēr tos varēja realizēt. Viņa pēdējais izgudrojums valcis šķēres iegūst vispusīgu pielietošanu vāģu apkalumu detaļu apstrādāšanā. Tas dod iespēju, mainot virsējās plāksnes atsevišķas detaļas, izdarīt līdz 6 darba operācijas, ievērojami atvieglo un paātrina līdzšinējās vāģu apkalumu apstrādes un dod gadā līdz 3500 rubļu lielu līdzekļu ietaupījumu» [41]. Jāteic, nevienāds vērtējums dažādos preses rakstos tam laikam bija raksturīgs. Piemēram, gada sākumā laikrakstā atzīmēts, ka iepriekšējo gadu rūpkombinātā vislabāk beidzis ratu un ragavu darbnīcas kolektīvs, pateicoties tā vadītājam pēdējos četros mēnešos Sergejam Čerevko (??) [42]. Savukārt rudenī tas pats S. Čerevko saņēma pārmetumus, ka nav uzcelta nojume gatavās produkcijas glabāšanai, rati mirkstot lietū, algas dienā darbnīcas vadītājs iedzerot kopā ar strādniekiem [43]. 12. attēls. Madonas rūpkombināta ratu-ragavu darbnīcā. J. Ļubļinska foto (1956). 24

17 1959. gadā rūpkombinātam uzbūvēja jaunas ražošanas telpas Madonas austrumu nomalē, tur ierīkoja arī ratu-ragavu cehu, kas gan darba apjomu sāka samazināt. Tas saistāms arī ar zirgu skaita samazināšanos Latvijā. 20. gadsimta 60. gadu vidū par galveno vienzirga ratu ražošanas centru Latvijā izveidojās Mazsalaca gada 24. aprīlī uz Valmieras mēbeļu kombināta Mazsalacas ceha bāzes tika izveidota Latvijas PSR VRM pajūgu piederumu rūpnīca «Mazsalaca» [44]. Te gan jāpiebilst, ka mēbeļu cehā ratus un ragavas ražoja jau iepriekš. Savukārt gada decembrī rūpnīca pārtapa par VRM Skolu un bērnu iestāžu mēbeļu ražošanas apvienības filiāli «Mazsalaca», kur tāpat galvenokārt gatavoja pajūgus, bet vēl arī drēbju pakaramos gada aprīlī Mazsalacas rūpnīca no Bauskas sadzīves pakalpojumu kombināta pārņēma iekārtas ratu riteņu gatavošanai [45]. Izgatavotajiem koka riteņiem bija divi diametri 630 mm (priekšējiem riteņiem) un 720 mm (aizmugurējiem), tos kā rezerves daļas gadā saražoja reizes piecas vairāk nekā ratus. Kopš gada atskaitēs atsevišķi norādīti rati ar gumijas riepām un rati ar aviācijas riteņiem. Latvijas Lauku tehnikas (LLT) Madonas nodaļas darbnīcās Sauleskalnā bija īpašs cehs, tajā Mazsalacai gatavoja diskus, ko komplektēja no savu laiku nokalpojušām lidmašīnu riepām [46]. Aviācijas tehniku gatavoja lielām slodzēm, tai bija stingrākas prasības. Zirgvilkmes ratu ražošana Latvijā 20. gadsimtā Pajūgu piederumu rūpnīcas «Mazsalaca» produkcija ( ) [47] 5. tabula Produkcijas nosaukums / gads Koka riteņu rati (gab.) Gumijas riepu rati (gab.) Koka riteņi (gab.) Ragavas (gab.) gada 1. janvārī rūpnīcā 96 strādnieki, deviņi inženiertehniskie darbinieki un septiņi kalpotāji, iepriekšējā gadā pieņemts 31 darbinieks, atbrīvoti gadā koka riteņu rati maksāja 82 rubļus, rati ar 25

18 gumijas riepām 233 rubļus, rati ar aviācijas riepām 350 rubļu, ragavas 32 rubļus [48]. Mazākais koka ritenis maksāja 8,7 rubļus, lielākais 9,8 rubļus. Šai laikā uzņēmumā strādāja 136 darbinieki gadā ratus, ragavas un to daļas no Mazsalacas nodeva LLT rajonu apvienībām un mežsaimniecībām. Produkciju piegādāja arī Igaunijas Padomju Sociālistiskās republikas Lauku tehnikas apvienībām (60. gados Igaunijā ratus ražoja Pērnavas kokapstrādes kombināta pajūgu piederumu ražošanas cehā) un Pleskavas apgabala patērētāju biedrībām [49]. Atzīmēts gan, ka ne visas LLT rajonu apvienības vēlējušās saņemt iepriekš piešķirto produkciju, piemēram, Madonas nodaļa atteikusies no 230 ragavām. Pajūgu ražošana Mazsalacā turpinājās arī 80. gados. Nobeigums Latvijā 20. gadsimta pirmajā pusē zirgvilkmes transportam vietējos pārvadājumos bija liela nozīme, un tas bija galvenais pārvadājumu nodrošinātājs. Zirgvilkmes ratu ražošanu, remontu un uzturēšanu nodrošināja vietējie amatnieki un kalēji. Latvijas Republikā un tās teritorijā starpkaru laikā un arī desmitgadē pēc Otrā pasaules kara laukos ražošanā un saimniekošanā zirgvilkmes transporta līdzekļiem bija nozīmīga loma. Lauku saimniecībās un vēlāk, pēc Otrā pasaules kara, arī kolhozos dažādos darbos izmantoja zirgus, jo traktoru un automašīnu bija maz un šie transportlīdzekļi nevarēja nodrošināt visus pārvadājumus. Ratus un ragavas gatavoja uz vietas, un tie apmierināja pieprasījumu, savukārt vairums automašīnu un cita tehnika tika ievesta, un tās izmaksas bija lielākas. Vēlāk pakāpeniski pieauga motorizēto transportlīdzekļu skaits un samazinājās zirgvilkmes ratu lietošana. Arī ratu ražošana samazinājās, jo tos aizstāja citi, modernāki transportlīdzekļi. ATSAUCES [1] Jānītis, J. Kravu pārvadāšanas darbi lauksaimniecībā un šo darbu uzlabošanas iespējas. Lauksaimniecības Mēnešraksts, gads, jūlijs, lpp. [2] Bīlenšteins, A. Latviešu koka iedzīves priekšmeti. Rīga: Jumava, 2007, lpp. [3] Āboliņš, J. Lauksaimniecības darbu tehnika. Latvijas zeme, zemnieki un viņu darbs. Rīga: Lauksaimniecības pārvalde, 1940, 423. lpp. [4] Latviešu literārās valodas vārdnīca. 6. sēj. 2. daļa. Rīga: Zinātne, 1987, 541. lpp. 26

19 [5] Āboliņš, J. Darba rati Latvijas lauksaimniecībā. Rīga: LU Lauksaimniecības fakultātes Lauksaimniecības mašīnu kabinets, 1935, 11., 93. lpp. [6] Valdības rīkojumi un pavēles. Cenas karaspēka vajadzībām mobilizējamiem vai rekvizējamiem zirgiem, transporta līdzekļiem. Valdības Vēstnesis, gada 13. marts, Nr. 54, 1. lp. [7] Katalogs «Pirmā Rīgas ratu atsperu un asu fabrika I. M. Kraner» Rīgā, Cēsu ielā 9. Cenu rādītājs 1935./36. gadam atsperēm, asīm, visādiem ratu piederumiem. MNM [8] Pieprasiet universāltipa darba ratus. Zemgales Balss, gada 5. jūlijs, 5. lpp. [9] Latvijas statistiskā gada grāmata. Rīga: Valsts statistiskā pārvalde, [10] Dukāts, Ā. Amatniecības uzņēmumu skaits. Ekonomists, gada 1. februāris, Nr. 3, 24. lpp. [11] Latvijas buru kuģa «Fridrich» avarija. Jūrnieks, gada 1. decembris, Nr. 12, 381. lpp. [12] Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvs (turpmāk LNA LVVA) f., 1. apr., 51. l., 23. lp. [13] [Ratnieks]. Latviešu konversācijas vārdnīca. 18. sēj. Rīga: A. Gulbja apgādībā, 1938, sleja. [14] Ziņas par jaunu biedru uzņemšanu Madonas amatnieku biedrībā. LNA LVVA f., 1. apr., 1190., 1220., 1255., l. [15] Lazdonas luterāņu draudzē dzimušie. LNA LVVA 235. f., 15. apr., 597. l., 7. lp. [16] Bertas Sproģes atmiņas gads. MNM [17] A. Mazura anketa ar dzīves datiem. LNA LVVA, f., 1. apr., l., 31. lp. [18] T. Cīruļa projektētās ēkas Madonā dokumentācija. MNM [19] Panteļejevs, A. Zēnu rokdarbi. Rīga: Valters un Rapa, 1935, lpp. [20] Zemes saimnieks 2 dienas pie Latgales arājiem. Brīvā Zeme, gada 15. septembris, Nr. 209, 3. lpp. [21] Tautas skaitīšanas dokumenti, gads. LNA LVVA f., 9. apr., l., 94. lp. [22] Tautas skaitīšanas dokumenti, gads. LNA LVVA f., 9. apr., l., 81., 104. lp. [23] Tautas skaitīšanas dokumenti, gads. LNA LVVA f., 15. apr., l., 27. lp. [24] Madonas amatnieku biedrības dokumenti. LNA LVVA f., 1. apr., l., 39. lp. [25] A. Mazura lūgums Madonas pilsētas izpildu komitejai. Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas valsts arhīvs f., 1. apr., 30. l., 46. lp. [26] Madonas apr. izpildu komitejas Rūpniecības kombināta 13. rīkojums. Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija Ziņotājs, gada 5. jūnijs, Nr. 130, 6. lpp. [27] Amatnieku kopdarbība. Daugavas Vanagi, gada 18. septembris, Nr. 26, 2. lpp. Zirgvilkmes ratu ražošana Latvijā 20. gadsimtā 27

20 [28] P. Bicāla darbnīcā Kārzdabā gatavotie rati vācu armijas vajadzībām. MNM25595:1. [29] Ratu ragavu darbnīcā. Madonas Arājs, gada 17. oktobris, Nr. 103, 2. lpp. [30] Darbnīcas vadītājs racionalizators. Cīņa, gada 25. janvāris, Nr. 21, 3. lpp. [31] Pārskats par Madonas apriņķa rūpkombinātu uz gada 1. janvāris. Cēsu zonālais valsts arhīvs (turpmāk CZVA) 608. f., 1. apr., 19. l., 19. lp. [32] Madonas rūpkombināta ratu un ragavu darbnīcas darba plāns un saražotais gadam. CZVA 60. f., 1. apr., 47. l., 1. lp. [33] Madonas rūpkombināta ražojumu cenrādis gadam. CZVA 60. f., 1. apr., 49. l., 30. lp. [34] Madonas rūpkombināta ratu ražošanas plāns gadā. CZVA 60. f., 1. apr., 54. l., 46. lp. [35] Pirmā republikas vietējās rūpniecības tehniskā konference Madonā. Madonas Arājs, gada 8. aprīlis, Nr. 42, 2. lpp. [36] Madonas rūpkombināta ziņojums apriņķa izpildu komitejai, gada jūlijs. CZVA 558. f., 1. apr., 102. l., 1. lp. [37] Madonas rūpkombināta gada atskaite par ratu izgatavošanu. CZVA 118. f., 1. apr., 214. l., 10. lp. [38] Latvijas statistiskā gada grāmata. Rīga: Valsts statistiskā pārvalde, 1921, 1926, 1931, [39] Latvijas PSR tautas saimniecība. Rīga: Valsts Statistikas izdevniecība, 1957, 1971, [40] Kalējs, J. Kas vēl kavē ražošanu ratu ragavu darbnīcā. Madonas Arājs, gada 28. septembris, Nr. 119, 2. lpp. [41] Rūpniecības strādnieki par godu 1.maijam. Stars, gada 21. aprīlis, Nr. 48, 1. lpp. [42] Daugavietis, P. Strādāsim labāk. Stars, gada 1. janvāris, Nr. 1, 1. lpp. [43] Lācis, T. Nedaudz par rūpniecības kombināta ikdienu. Stars, gada 25. oktobris, Nr. 127, 2. lpp. [44] Latvijas PSR Vietējās rūpniecības ministrijas pavēle. Valmieras zonālais valsts arhīvs (turpmāk VaZVA) 813. f., 1. apr., 17. l., 1. lp. [45] Materiālu pārņemšanas akts. VaZVA 813. f., 1. apr., 20. l., 1. lp. [46] Kārkliņš, U. Mehānisko darbnīcu kolektīvā. Stars, gada 17. jūnijs, Nr. 72, 2. lpp. [47] Pajūgu piederumu rūpnīcas «Mazsalaca» atskaites. VaZVA 813. f., 1. apr., 18., 24., 44., 49. l. [48] Skolu un bērnu iestāžu apvienības Mazsalacas filiāles gada atskaites, VaZVA 813. f, 1. apr., 44. l., 20. lp. [49] Paskaidrojums pie gada atskaites. VaZVA, 813. f., 1. apr., 49. l., lp. 28

21 ILUSTRĀCIJU AVOTI Zirgvilkmes ratu ražošana Latvijā 20. gadsimtā 1. attēls. Broce, J. K. Zīmējumi un apraksti. 1. sēj. Rīga: Zinātne, lpp. 2. attēls. Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs (turpmāk MNM) MNM 43015:5. 3. attēls. MNM attēls. Āboliņš, J. Daži darba ratu paraugi. Latvijas Lauksaimnieks, gada 1. decembrī, Nr. 23, 659. lpp. 5. attēls. MNM attēls. MNM16771:1. 7. attēls. MNM37650:20/ attēls. MNM37650:20/8. 9. attēls. MNM3628: attēls. Māras Mazures privātais arhīvs. 11. attēls. MNM25595: attēls. MNM29506:2. INDULIS ZVIRGZDIŅŠ, Mg. hist. (1996, University of Latvia), was a senior researcher at the Madona Museum of Local History and Art, member of the Latvian Association of History of Science. His main academic interests include the history of Madona and Madona District. He is the author of many publications. Address: 12 Skolas iela, Madona, LV-4801, Latvia Production of Horse-Drawn Carriages in Latvia in the 20th Century In the first half of the last century, wood craftsmen and blacksmiths collaborated in the manufacture of carriages, but in most cases they worked individually. There were also larger companies operating mainly in cities. The author s main focus is on the Madona area. The carriage and sled workshop of Augusts Mazurs ( ), which was the most significant in the area, is used as an example. It was established in 1924 and continued its work during the Soviet era. Horse-drawn carriages were the main mode of local transport in the Republic of Latvia and its territory also in the decade after World War II. Later, the role of road transport gradually increased. Carriages and sleds were made on site, most cars were imported. Keywords: horse-drawn transport, carriage makers, woodworking, Latvian Chamber of Crafts, Augusts Mazurs. 29

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Latvijas cilvēki un tautsaimniecība 100 gados Pirmsākumi - 1917 1918-1939 1940-1990 1991-2017 Rūpniecība Transporta sistēma No 19. gs. 60. gadiem Latvijas teritorijā Krievijas impērija veido dzelzceļa

Sīkāk

Microsoft Word - ! SkG makets 4-5. nodala.doc

Microsoft Word - ! SkG makets 4-5. nodala.doc 1. Ekonomikas priekšmets I variants Vārds Uzvārds Klase Punkti Datums Vērtējums 1. Apvelciet pareizās atbildes burtu (katram jautājumam ir tikai viena pareiza atbilde). (6 punkti) 1. Ražošanas iespēju

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lauksaimniecības sektoru ekonomiskā analīze Latvijā SIA «Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs» Ekonomikas nodaļa 2016 Atsevišķu produktu vērtības dinamika 2010.-2015.gados (bāzes cenās, milj.

Sīkāk

KRĒSLI

KRĒSLI Tehniskā specifikācija 3.pielikums iepirkuma Nr. VNP 2015/8 Nolikumam N.p.k Attēls Nosaukums, apraksts 1. Sekcija-rotaļlietu plaukts krāsaina. 1. Pielikums Sekcija- rotaļlietu plaukts. 1. Pielikums. Sekcija

Sīkāk

Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka

Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka 28.3.219. Ekonomiskās izaugsmes tempi pasaulē kļūst lēnāki 8 7 6 5 4 3 2 1-1 Reālā IKP pārmaiņu tempi (%) -2 213 214

Sīkāk

Latvijas ekonomikas akmeņainais ceļš pēc neatkarības atgūšanas

Latvijas ekonomikas akmeņainais ceļš pēc neatkarības atgūšanas LATVIJAS EKONOMIKAS AKMEŅAINAIS CEĻŠ PĒC NEATKARĪBAS ATGŪŠANAS ARTŪRS KODOLIŅŠ, DR. OEC. PSRS Valsts budžeta rādītāji (1985.-1987.gads) 1985 1986 1987 Ieņēmumi (miljardos rbļ.) 567,7 366,0 360,1 Izdevumi

Sīkāk

Parex index - uzņēmēju aptaujas atskaite

Parex index - uzņēmēju aptaujas atskaite PAREX INDEX LATVIJAS UZŅĒMĒJU APTAUJAS ATSKAITE 2008. gada jūnijs Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs market and public opinion research centre SATURA

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA AGLONAS NOVADA DOME Somersetas ielā 34, Aglonā, LV 5304, Tālr../fakss , Aglonā, Aglonas novadā SAISTOŠIE

LATVIJAS REPUBLIKA AGLONAS NOVADA DOME Somersetas ielā 34, Aglonā, LV 5304, Tālr../fakss ,   Aglonā, Aglonas novadā SAISTOŠIE LATVIJAS REPUBLIKA AGLONAS NOVADA DOME Somersetas ielā 34, Aglonā, LV 5304, Tālr../fakss +371 65324573, www.aglona.lv Aglonā, Aglonas novadā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2. APSTIPRINĀTI Aglonas novada domes

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA APSTIPRINĀTI ar 25.05.2018. AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA S T A T Ū T I JAUNĀ REDAKCIJA Valmiera 2018 1. Firma

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Ceļojums laikā: manas bibliotēkas ēkas vēsture Variņu bibliotēka 1951. gadā dibinātās Variņu pagasta (tolaik Sebru ciema) bibliotēkas pirmā mājvieta ir Vilciņi. Ēkā atrodas arī Sebru ciema padome. 1954.

Sīkāk

LEMUMS_GND_2015_27

LEMUMS_GND_2015_27 Gulbenes novada domes iepirkuma komisijas LĒMUMS Gulbenē, 2015. gada 4.augustā Nr. GND-2015/27 Gulbenes novada domes iepirkuma komisija izveidota saskaņā ar Gulbenes domes sēdes 2015.gada 29.janvāra lēmumu

Sīkāk

Koksnes izmantošana būvniecībā – iespējas un perspektīva

Koksnes izmantošana būvniecībā – iespējas un perspektīva Mežs - Latvijas ekonomikas stūrakmens Kristaps Ceplis biedrības «Zaļās mājas» valdes loceklis Kur slēpjas Latvijas iespēja? «The wealth embodied in natural resources makes up a significant proportion of

Sīkāk

Sarakstā apkopotas adreses ēkām, kurām ir valsts vai vietējās nozīmes kultūras pieminekļa statuss OBJECTID ADRESE BNOS KAD. APZĪMĒJUMS 1 Alejas iela 1

Sarakstā apkopotas adreses ēkām, kurām ir valsts vai vietējās nozīmes kultūras pieminekļa statuss OBJECTID ADRESE BNOS KAD. APZĪMĒJUMS 1 Alejas iela 1 Sarakstā apkopotas adreses ēkām, kurām ir valsts vai vietējās nozīmes kultūras pieminekļa statuss OBJECTID ADRESE BNOS KAD. APZĪMĒJUMS 1 Alejas iela 10 Dzīvojamā ēka 17000360256001 2 Alejas iela 11 Dzīvojamā

Sīkāk

LEMUMS_GND_2015_26

LEMUMS_GND_2015_26 Gulbenes novada domes iepirkuma komisijas LĒMUMS Gulbenē, 2015. gada 4.augustā Nr. GND-2015/26 Gulbenes novada domes iepirkuma komisija izveidota saskaņā ar Gulbenes domes sēdes 2015.gada 29.janvāra lēmumu

Sīkāk

v, m/s Projekta numurs: /16/I/002 Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai 10 1 Velobraukšanas sace

v, m/s Projekta numurs: /16/I/002 Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai 10 1 Velobraukšanas sace v, m/s Projekta numurs: 8.3.2.1/16/I/002 Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai 10 1 Velobraukšanas sacensības Fizikas valsts 68. olimpiāde Otrā posma uzdevumi

Sīkāk

Faktiskā siltumenerģijas patēriņa salīdzinājums ar patēriņu tajā pašā laikposmā iepriekšējā gadā Lpp.1 no 25 Nr. p.k. Adrese faktiskai

Faktiskā siltumenerģijas patēriņa salīdzinājums ar patēriņu tajā pašā laikposmā iepriekšējā gadā Lpp.1 no 25 Nr. p.k. Adrese faktiskai Faktiskā patēriņa salīdzinājums ar patēriņu tajā pašā laikposmā iepriekšējā gadā 06.2019 Lpp.1 no 25 1 1. pasažieru 4 2 1. pasažieru 8 3 1. preču 30a 4 1.Oficieru 4 2.840 2.680 5 1.Oficieru 6 0.951 1.484

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

Microsoft Word - 1_Teritorijas_izmantosanas_un_apbuves_noteikumi.doc

Microsoft Word - 1_Teritorijas_izmantosanas_un_apbuves_noteikumi.doc Teritorijas izmantošana un apbūves noteikumi 1 Teritorijas izmantošana (zonējums), apbūves noteikumi Ķīpsalas teritorijas izmantošanas (zonējuma) pamatā likti iepriekš minētie nozīmīgie faktori, lai veicinātu

Sīkāk

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums Pārskats par Jaunauces pagasta bibliotēkas darbību 214.gadā Bibliotēku darba vispārīgs raksturojums Jaunauces pagasta bibliotēka dibināta 1922.gadā kā Jaunauces pagasta valdes bibliotēka. Bibliotēka atrodas

Sīkāk

KRĒSLI

KRĒSLI 2.pielikums iepirkuma Nr. VNP 207/ Nolikumam Tehniskā specifikācija N.p.k Attēls Nosaukums, apraksts. Sekcija- krāsains rotaļu un rotaļlietu plaukts.. Pielikums sekcijas izmēri Skaits,gab Sekcija- rotaļlietu

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv L Ē M U M

Sīkāk

Liepājas pils.10.vsk. 9.c klases skolnieki Elvis Beldavs,Deniss Ļitviņuks,Rihards Rusānovs. Drošs ceļš uz skolu.

Liepājas pils.10.vsk. 9.c klases skolnieki Elvis Beldavs,Deniss Ļitviņuks,Rihards Rusānovs. Drošs ceļš uz skolu. Liepājas pils.10.vsk. 9.c klases skolnieki Elvis Beldavs,Deniss Ļitviņuks,Rihards Rusānovs. Drošs ceļš uz skolu. Ievads. Sveicināti. Mēs piedalamies šajā projektā, lai parādītu mūsu drošo ceļu uz skolu.

Sīkāk

VALSTS KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJA VIDZEMES REĢIONĀLĀ NODAĻA Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101, Tel.: , E-pasts:

VALSTS KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJA VIDZEMES REĢIONĀLĀ NODAĻA Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101, Tel.: , E-pasts: VALSTS KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJA VIDZEMES REĢIONĀLĀ NODAĻA Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101, Tel.: +371 64123834, E-pasts: vidzeme@mantojums.lv, www.mantojums.lv 27.02.2014. Nr.14.4-07/78

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lotē Aizpute, Kuldīga, Priekule, Saldus, Ventspils (identifikācijas

Sīkāk

Alkohola lietošanas ietekme uz latviešu dabisko pieaugumu Biedrība «Latvietis» Rīga 2009

Alkohola lietošanas ietekme uz latviešu dabisko pieaugumu Biedrība «Latvietis» Rīga 2009 Alkohola lietošanas ietekme uz latviešu dabisko pieaugumu Biedrība «Latvietis» Rīga 2009 Satura rādītājs Anotācija...3 Projekta mērķi...3 1. Statistikas dati...3 2. Informācijas analize...7 2.1. Alkohola

Sīkāk

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes un kontroles mehānismi. Kapitālsabiedrību pārraudzības

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis , fakss:

LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis , fakss: LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90000015912 Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis 63331555, fakss: 63350452, e-pasts: dome@skrunda.lv SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Sīkāk

Microsoft Word - saist_not27.doc

Microsoft Word - saist_not27.doc Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv Stājas spēkā

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA TĒRVETES NOVADA DOME Reģ.Nr "Zelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr , fakss , e-pas

LATVIJAS REPUBLIKA TĒRVETES NOVADA DOME Reģ.Nr Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr , fakss , e-pas LATVIJAS REPUBLIKA TĒRVETES NOVADA DOME Reģ.Nr.90001465562 "Zelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr.63726012, fakss 63726012, e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ

Sīkāk

Slaids 1

Slaids 1 Bilskas pagasta Birzuļu bibliotēkas vēsture fotogrāfijās Smiltenes novada Bilskas pagasta Birzuļu bibliotēka dibināta 1945.g. Bibliotēka sākotnēji atrodas Birzuļu pamatskolas ēkā, bijušajā Mēru muižā,

Sīkāk

Instrukcijas par riteņu bremžu metināto šuvju pārbaudi un uzlabošanu /1 1. Pārbaudāmo bremžu identificēšana Ir jāpārbauda šādas pazīmes: Riteņu

Instrukcijas par riteņu bremžu metināto šuvju pārbaudi un uzlabošanu /1 1. Pārbaudāmo bremžu identificēšana Ir jāpārbauda šādas pazīmes: Riteņu Instrukcijas par riteņu bremžu metināto šuvju pārbaudi un uzlabošanu 20-2425/1 1. Pārbaudāmo bremžu identificēšana Ir jāpārbauda šādas pazīmes: Riteņu bremžu tips: 20-2425/1 skatiet iekaltos datus uz bremžu

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Tematiskā pārbaude kokapstrādes, mēbeļu ražošanas un mežizstrādes nozarēs 2013.gadā Nelaimes gadījumu darbā skaita dinamika (2008. 2012.) *2008. gada beigās Baltijas jūrā, apgāžoties un nogrimstot zvejas

Sīkāk

RĪGAS DOMES 68. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos

RĪGAS DOMES 68. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos RĪGAS DOMES 68. SĒDES DARBA KĀRTĪBA 16.02.2016. 14.00 Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos Nr.114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums" RD-16-3864-lp/2

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mācību satura un pieejas piedāvājums: aktualitātes, sabiedriskā apspriešana LPS, 2018.gada 17.aprīlī GUNTARS CATLAKS, VISC vadītājs Daudzviet pasaulē un arī Latvijā izpratne par to, kādas zināšanas un

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 NACIONĀLAIS KULINĀRAIS CEĻŠ apsekojumi, secinājumi, turpmākie plāni Lauku tūrisma pārskata seminārs, 11.09.2014., Bīriņu pils APTAUJA: VAI TŪRISTIEM PATĪK NACIONĀLIE ĒDIENI? VAI CITĀS VALSTĪS CENŠATIES

Sīkāk

Bild 1

Bild 1 Kā plānot naudas plūsmu un nākotnes finanšu situāciju Jānis Kļimenkovs 12.03.2015. Apskatāmie temati: Kāpēc jāplāno naudas plūsma Bilance, PZA, Naudas plūsma Kur visbiežāk pazūd nauda? Kā veidojas naudas

Sīkāk

[Type here] Būvniecības ieceres 2017.gadā. Paskaidrojuma raksti, apliecinājuma kartes, tehniskās shēmas Nr. p.p. Iesnieguma datums Lietas Nr

[Type here] Būvniecības ieceres 2017.gadā. Paskaidrojuma raksti, apliecinājuma kartes, tehniskās shēmas Nr. p.p. Iesnieguma datums Lietas Nr Būvniecības ieceres 2017.gadā. Paskaidrojuma raksti, apliecinājuma kartes, tehniskās shēmas Nr. p.p. esnieguma datums Lietas Nr. 1. 03.01.2017. 3.5.10/01-PR2017 BS-23664-173 2. 06.01.2017. 3.5.10/02-PR2017

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.12.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. DECEMBRI PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes

Sīkāk

ESIF finanšu instrumenti attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Finanšu instrumenti

ESIF finanšu instrumenti attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Finanšu instrumenti ESIF finanšu instrumenti attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansētie finanšu instrumenti ir ilgtspējīgs un efektīvs veids,

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.03.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. MARTU PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes priekšsēdētāja

Sīkāk

RĪGAS DOMES 63. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Grozījumi Rīgas domes 2015.gada 27.janvāra saistošajos noteiku

RĪGAS DOMES 63. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Grozījumi Rīgas domes 2015.gada 27.janvāra saistošajos noteiku RĪGAS DOMES 63. SĒDES DARBA KĀRTĪBA 03.11.2015. 14.00 Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Grozījumi Rīgas domes 2015.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.133 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2015.gada

Sīkāk

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc SIA Krāslavas nami Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2007. gadā Saturs I. Ziņas par operatoru...3 II. Vispārīga informācija par piesārņojošajām darbībām...4 III. Emisijas aprēķini sadedzināšanas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90000074812 Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV 5101, tālrunis 65133930, fakss 65133934, e-pasts: dome@aizkraukle.lv Aizkrauklē

Sīkāk

Polija

Polija Braukšanas ierobežojumi Polijā 2019. gadā Vispārējie ierobežojumi pilnu masu virs 12t Visaptverošs (visā valstī) no plkst. 18.00-22.00 dienu pirms valsts noteiktas svētku dienas(-ām). Aizliegums attiecināms

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Biznesa plāna sagatavošana, nauda plūsmas plānošana IZGĀZIES PLĀNS? Biznesa plāns Kāpēc ir vajadzīgs biznesa plāns? - lai finansētājs (banka) spētu izvērtēt riskus saimnieciskās darbības attīstībā; -

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA DOME Rīgas iela 2, Daugavpils, LV5401, tālr , fakss , e-pasts:

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA DOME Rīgas iela 2, Daugavpils, LV5401, tālr , fakss , e-pasts: LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA DOME Rīgas iela 2, Daugavpils, LV5401, tālr. 654 22238, fakss 654 76810, e-pasts: dome@dnd.lv, www.dnd.lv 12.05.2011. saistošie noteikumi Nr.13 Par Daugavpils novada

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Pasaules valstu izglītības sistēmas Japāna Vēsturisks apskats Skolu sistēmas aizsākumi Japānā no 1603 gada. Mācījās samuraju bērni, galvenais izglītības saturs bija konfuciānisma klasika, lielākā vērtības

Sīkāk

Laura 90 koka gulta - Gultas no koka

Laura 90 koka gulta - Gultas no koka Laura 90 koka gulta Gultas no koka Guļamistaba Ļauj sev tas. mebeles.buv.lv Laura 90 koka gulta Gultas no koka 60.00 EUR Mēbeļu ražotājs Sendeko Laura 90 koka gulta - Gultas no koka - Guļamistaba - Sendeko

Sīkāk

COM(2014)520/F1 - LV (annex)

COM(2014)520/F1 - LV (annex) EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.7.2014. COM(2014) 520 final ANNEXES 1 to 3 PIELIKUMI dokumentam KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI Energoefektivitāte un tās ieguldījums enerģētiskajā drošībā

Sīkāk

SIA Jūrmalas Mežaparki TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS Bērnu rotaļu laukuma elementu iegāde un uzstādīšana Nr.p.k. Preces nosaukums Detalizēts apraksts, skice

SIA Jūrmalas Mežaparki TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS Bērnu rotaļu laukuma elementu iegāde un uzstādīšana Nr.p.k. Preces nosaukums Detalizēts apraksts, skice SIA Jūrmalas Mežaparki TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS Bērnu rotaļu laukuma elementu iegāde un uzstādīšana Nr.p.k. Preces nosaukums Detalizēts apraksts, skice vai vizuālais attēls atbilstoši tehniskajai specifikācijai

Sīkāk

SIA (VAS)

SIA (VAS) SIA LDZ infrastruktūra neauditēts saīsinātais Finanšu pārskats par 2016.gada 6 mēnešu darbības rezultātiem izskatīts SIA LDZ infrastruktūra 2016.gada 21.jūlija Valdes sēdē, protokols Nr. INF-1.2./28 Informācija

Sīkāk

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes novada pašvaldības budžets ir iedalīts pamatbudžetā,

Sīkāk

2013 Finanšu pārskats

2013 Finanšu pārskats 2013 2 Neatkarīgo revidentu ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Esam veikuši auditu klāt pievienotajiem ( Uzņēmums ) finanšu pārskatiem, kas sastāv no 2013.gada 31.decembra bilances, ienākumu

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63428744, fakss 63428633, reģ. Nr. 90009569239 Dokumenta datums

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

finansu parskats 3 men 2010_lv

finansu parskats 3 men 2010_lv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2010.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2010. 31.03.2010.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un AS NASDAQ

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

suvenīru katalogs

suvenīru katalogs SUVENĪRU KATALOGS DOD IESPĒJU CITĀDĀKĀM DĀVANĀM! KĀPĒC DOT PRIEKŠROKU MŪSU PIEDĀVĀJUMAM? ORIĢINĀLI UN CITĀDI! PALIEC VĒL ILGI SAŅĒMĒJA PRĀTĀ! RADĪTS TEPAT LATVIJĀ! Ienes pārmaiņas uzņēmumā ar oriģinālām

Sīkāk

Kā nomainīt bremžu lokus aizmugurējām trumuļbremzēm RENAULT CLIO II

Kā nomainīt bremžu lokus aizmugurējām trumuļbremzēm RENAULT CLIO II aizmugurējām trumuļbremzēm Veiciet nomaiņu šādā secībā: 1 Nomainiet bremžu klučus pilnā komplektācijā uz katras ass. Tas nodrošina efektīvu bremzēšanu. Nemazgājiet bremžu sistēmas daļas ar degvielu, dīzeļdegvielu

Sīkāk

Microsoft Word - DP_ Kesan_paskaidrojuma raksts 1 redakcija.doc

Microsoft Word - DP_ Kesan_paskaidrojuma raksts 1  redakcija.doc Detālplānojums Mālpils pagasta zemes gabalā Ķešāni (kadastra nr. 8074-001-0094) 1. redakcija Mālpils, 2006 Saturs I PASKAIDROJUMA RAKSTS... 3 Ievads... 3 1.1. Teritorijas pašreizējā izmantošana... 3 1.2.

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTA ) SAGATAVOTA SASKAŅĀ AR ES APSTIPRINĀTAJIEM

Sīkāk

Jaunums! ZANDA POLAR - izturīgs jumts matētos, dabīgos krāsu toņos

Jaunums! ZANDA POLAR - izturīgs jumts matētos, dabīgos krāsu toņos ZANDA POLAR - izturīgs jumts Betona dakstiņš ar matētu virsmu ir lielisks Zanda klāsta papildinājums Mēs esam padarījuši Zanda klāstu spēcīgāku, papildinot to ar jauno, matēto betona dakstiņu Polar. Šī

Sīkāk

The Finnish Quality Since 1960 SNIEGS LEDUS DROŠĪBA UZ JUMTA Sniega barjeras Jumta laipas Kāpnes Nožogojumi

The Finnish Quality Since 1960 SNIEGS LEDUS DROŠĪBA UZ JUMTA Sniega barjeras Jumta laipas Kāpnes Nožogojumi The Finnish Quality Since 1960 SNIEGS LEDUS DROŠĪBA UZ JUMTA Sniega barjeras Jumta laipas Kāpnes Nožogojumi SOMU PROFESIONALITĀTES TRADĪCIJAS KOPŠ 1960. GADA ORIMA darbības tradīcijas ir aizsākušās jau

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

GAISA TEMPERATŪRAS ĢEOGRĀFISKAIS SADALĪJUMS LATVIJĀ PIE ATŠĶIRĪGIEM GAISA MASU TIPIEM

GAISA TEMPERATŪRAS ĢEOGRĀFISKAIS SADALĪJUMS LATVIJĀ PIE ATŠĶIRĪGIEM GAISA MASU TIPIEM Klimata pārmaiņu raksturs Latvijas klimata mainība A.Briede, M.Kļaviņš, LU ĢZZF Globālās klimata izmaiņas- novērojumi un paredzējumi ES mājas Sarunu istaba, 2012.gada 16.maijā Gaisa temperatūras raksturs

Sīkāk

ALBAU SIA V 03 v1 Lapa 1 Lapas 5 Produkta tehniskā datu lapa RAWLPLUG TFIX-8ST Siltumizolācijas stiprinājums Pielietošana: Siltumizolācijas stiprināju

ALBAU SIA V 03 v1 Lapa 1 Lapas 5 Produkta tehniskā datu lapa RAWLPLUG TFIX-8ST Siltumizolācijas stiprinājums Pielietošana: Siltumizolācijas stiprināju Lapa 1 Pielietošana: Siltumizolācijas stiprinājumi ir paredzēti minerālvates un putu polistirola stiprināšanai visās pamatnēs (A, B, C, D, E). APSTIPRINĀJUMI Sertificēti saskaņā ar ETAG 014, ETA-09/0144

Sīkāk

MKN grozījumi

MKN grozījumi Latvijas graudu nozares attīstības tendences Rigonda Krieviņa 22.10.2015. Latvijas graudu un rapša sējumu platības, kopraža un ražība 2 Graudu kopraža (tūskt.t) un platība (tūkst.ha) Ražība, t/ha Latvijas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Šeit top veiksmīgas karjeras Nāc studēt Jelgavā! LLU rektore, profesore Irina Pilvere 25.08.2015 www.llu.lv Vieta virsrakstam, teksts vienā kolonnā Šeit top veiksmīgas karjeras! LLU ir ceturtā lielākā

Sīkāk

Title

Title Stratēģija un koncepcija ilgtspējīgai ātraudzīgo kokaugu stādījumu ierīkošanai un izmantošanai VPR Projekts SRCplus IEE/13/574/SI2.675729 Aivars Žandeckis SIA EKODOMA Mērķi Piedāvāt stratēģiju un ieviešanas

Sīkāk

Meza skola metodes pirmsskola

Meza skola metodes pirmsskola FIGŪRU APGŪŠANA Veidot konkrēto figūru sadarbojoties ar citu bērnu Ar maziem solīšiem viens pāris sniegā veido vienu figūru Ar sniegu pārklāts laukums, laminētas kartiņas ar figūrām Bērni sadalās pa pāriem.

Sīkāk

Latvijas Politiskā Aptauja 2014 (Latvia s Political Survey 2014) 3. vilnis (septembrī) Rezultātu kopsavilkums: Ryo NAKAI, Dr. (Rjo Nakai) Docents, Rik

Latvijas Politiskā Aptauja 2014 (Latvia s Political Survey 2014) 3. vilnis (septembrī) Rezultātu kopsavilkums: Ryo NAKAI, Dr. (Rjo Nakai) Docents, Rik Latvijas Politiskā Aptauja 2014 (Latvia s Political Survey 2014) 3. vilnis (septembrī) Rezultātu kopsavilkums: Ryo NAKAI, Dr. (Rjo Nakai) Docents, Rikkyo University, Japan nakai[at]rikkyo.ac.jp 27 oktobris.

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

NORAKSTS

NORAKSTS NORAKSTS Lieta Nr.A420387412 (A01139-13/37) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA JELGAVAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Jelgavā 2013.gada 17.aprīlī Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā:

Sīkāk

Folie 0

Folie 0 SIA CEMEX LABAS PRAKSES PIEMĒRI PASLĪDĒŠANAS, AIZĶERŠANĀS UN PAKLUPŠANAS RISKU NOVĒRŠANA 2012-2015 Uzņēmums dibināts 1906.gadā, Meksikā Viens no lielākajiem cementa, betona un inerto materiālu ražotājiem

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ekspeditora un pārvadātāja atbildības problēmjautājumi 02.06.2016 Līga Fjodorova, COBALT zvērināta advokāte Biežākie strīdus iemesli 1. Vai atbild kā ekspeditors vai kā pārvadātājs 2. Vai pārvadātājs rīkojies

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

Apstiprināts ar

Apstiprināts ar Apstiprinu: Normunds Grinbergs Latvijas Būvnieku asociācijas prezidents 2018.gada 1.februārī Latvijas profesionālās izglītības iestāžu būvniecības nozares audzēkņu profesionālās meistarības konkursa Sienu

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 transporta plūsmas monitorēšanai Roberts Kadiķis Kārlis Freivalds Multifunkcionāla inteliģenta transporta sistēmas punkta tehnoloģija Nr.2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/086 Motivācija Nepieciešamība efektīvāk

Sīkāk

RĪGAS DOMES 23. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Pielikums Rīgas domes priekšsēdētāja rīkojumam Par Rīgas domes 23.sēdes sasaukšanu un tās darba kārtību

RĪGAS DOMES 23. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Pielikums Rīgas domes priekšsēdētāja rīkojumam Par Rīgas domes 23.sēdes sasaukšanu un tās darba kārtību RĪGAS DOMES 23. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Pielikums Rīgas domes priekšsēdētāja rīkojumam Par Rīgas domes 23.sēdes sasaukšanu un tās darba kārtību 27.03.2018. 14.00 Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Par Rīgas

Sīkāk

RĪGAS DOMES 112. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Par tirgus statusa piešķiršanu RD lp J.Radzevičs 2. P

RĪGAS DOMES 112. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Par tirgus statusa piešķiršanu RD lp J.Radzevičs 2. P RĪGAS DOMES 112. SĒDES DARBA KĀRTĪBA 23.04.2013. 14.00 Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Par tirgus statusa piešķiršanu RD-13-6822-lp J.Radzevičs 2. Par lēmuma par zaudējuma atlīdzinājumu Marinai Samuševai

Sīkāk

Microsoft Word - JAL_6.kl.GRAMATA.doc

Microsoft Word - JAL_6.kl.GRAMATA.doc LATVIJAS VALSTS TERITORIJA Latvija ir valsts, kas atrodas Eiropas ziemeļaustrumos. Mūsu valsts ir viena no 3 Baltijas valstīm, tai ir 490 km gara jūras robeža gar Baltijas jūru un Rīgas jūras līci. Jūra

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk

NORAKSTS

NORAKSTS Lieta Nr.A420476712 (A01742-13/43) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 28.maijā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnesis S.Linkevičs,

Sīkāk

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja 2.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses p

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja 2.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses p Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS 017018-19-7a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, Indrānu iela 3.1 Ēkas daļa -.1 Ēkas vai tās daļas

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

Latvijas Motosporta Federācijas

Latvijas Motosporta Federācijas Latvijas Motosporta federācijas Prezidija sēdes protokols Nr.5 Rīgā, Dzērbenes 27 2013.gada 14.augusts Sēdes sākums: plkst.18:00 sēdi vada sēdi protokolē Kaspars Kuļikovs Sēdē piedalās (ar balsstiesībām):

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Seminārs Droša kuģošana CSDD 2017 CSDD loma kuģošanas drošības jomā Kuģu vadītāju apliecību izsniegšana. CSDD izsniedz divu veidu atpūtas kuģu vadītāju apliecības: atpūtas kuģu vadītāju apliecības; starptautiskās

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Rīgas Tehniskās universitātes Ģeomātikas katedra LU 77. SZK sekcija «Ģeodinamika un ģeokosmiskie pētījumi 2019» Jānis Kaminskis, Mārtiņš Reiniks, Anete Kiopa 22.03.2019. 1 Atrašanās vieta 2 56 56'39.3"N

Sīkāk

infografika-valsts prezidenta ievēlesanas

infografika-valsts prezidenta ievēlesanas VALSTS PREZIDENTA IEVĒLĒŠANA Latvijas Valsts prezidents Latvijas augstākā amatpersona 51 BALSS 4 GADi Ievēlēšanai nepieciešama vismaz 51 deputāta balss Ievēlē Saeima uz četriem gadiem 8 GADI Ievēlēšanu

Sīkāk

OPEL ZAFIRA paneļa apgaismojuma lampu maiņa Kā nomainīt apgaismojuma lampiņas ZAFIRA mēraparātu panelī tas ir viens no jautājumiem, kuru var lasīt daž

OPEL ZAFIRA paneļa apgaismojuma lampu maiņa Kā nomainīt apgaismojuma lampiņas ZAFIRA mēraparātu panelī tas ir viens no jautājumiem, kuru var lasīt daž OPEL ZAFIRA paneļa apgaismojuma lampu maiņa Kā nomainīt apgaismojuma lampiņas ZAFIRA mēraparātu panelī tas ir viens no jautājumiem, kuru var lasīt dažādos OPEL Zafira autoīpašnieku forumos. Līdz šim man

Sīkāk

Microsoft Word - kn17p1.doc

Microsoft Word - kn17p1.doc Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā 1.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.17 Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa Projekta nosaukums: Darbības

Sīkāk

1 Pielikums Rīgas domes lēmumam Nr.5376 Līdzfinansējuma apmērs interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmām Rīgas pil

1 Pielikums Rīgas domes lēmumam Nr.5376 Līdzfinansējuma apmērs interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmām Rīgas pil 1 Pielikums Rīgas domes 23.10.2012. lēmumam Nr.5376 interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmām Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs un tā aprēķināšanas kārtība 1. 1.1.

Sīkāk

Book 1

Book 1 1. MEŽA RESURSI LATVIJĀ, TO NOZĪME TAUTSAIMNIECĪBĀ PLATĪBA KRĀJA ĪPAŠNIEKI MEŽSAIMNIECISKO DARBU APJOMI IETEKME UZ EKSPORTU, IEKŠZEMES KOPPRODUKTU, ENERĢIJAS BILANCI UN NODARBINĀTĪBU Kas jāzina MEŽA ĪPAŠNIEKAM

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2007.gada 12.decembra lēmumu Nr.592 Elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodika saistītajiem lietotājiem Izdota saskaņā ar Elektroenerģijas

Sīkāk

Latvijas 43. astronomijas atklātās olimpiādes neklātienes kārta gada 16. aprīlī 1. TESTS Izvēlies tikai vienu atbildi 1. Kurš no šiem zvaigznāji

Latvijas 43. astronomijas atklātās olimpiādes neklātienes kārta gada 16. aprīlī 1. TESTS Izvēlies tikai vienu atbildi 1. Kurš no šiem zvaigznāji Latvijas 43. astronomijas atklātās olimpiādes neklātienes kārta 2015. gada 16. aprīlī 1. TESTS Izvēlies tikai vienu atbildi 1. Kurš no šiem zvaigznājiem Latvijā nekad nenoriet? (1 p) Kasiopeja Ērglis Vēršu

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk