Tūrisma attīstība Tukuma rajonā Tukuma rajona tūrisma vēsture

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Tūrisma attīstība Tukuma rajonā Tukuma rajona tūrisma vēsture"

Transkripts

1 Tūrisma attīstība Tukuma rajonā Tukuma rajona tūrisma vēsture Latvijai ar tās nepārblīvēto dzīves telpu, mēreno klimatu, bagāto dabas un izdevīgo ģeogrāfisko stāvokli, bagāto kultūrvēsturisko mantojumu, kūrortu tradīcijām, ir visas iespējas, lai tā kļūtu par pievilcīgu tūrisma zemi. Tūrisma nozare kā atsevišķa sfēra Latvijas tautsaimniecībā ir samērā jauna. Pirmie svarīgie tūrisma pasākumi datējami ar Kurzemes hercogistes pastāvēšanas laiku. Kā atpūtas tūrisma spilgtākais piemērs minams fakts, ka Kurzemes hercoga galms labprāt devās no Jelgavas atpūsties uz Tukuma pusē esošo Valguma ezeru, kur hercogs varēja nodoties medībām meža zvēriem bagātajos mežos. Te hercogs esot pat uzcēlis medību pili, kur apmesties atpūtas laikā un kur audzēti gan fazāni to vēlākai medīšanai, gan atradusies medību suľu audzētava. Par spilgtāko darījumu tūrisma piemēru uzskatāms fakts būtu hercoga uzdotās Kurzemes baznīcu vizitācijas process, t.i., viena divu gadu laikā hercoga nozīmētām personām bija jāapmeklē vairākkārtīgi Kurzeme un jāfiksē baznīcu stāvoklis. Arī cariskās Krievijas laikā Tukuma puses dabas vērtības ir novērtētas. Tā ne viena vien teika stāsta par to, kā cariene Elizabete mīlējusi apmeklēt Rīgas jūras līča pludmali Plieľciemā. Par šiem apmeklējumiem tautā tiek stāstīti joprojām pikanti stāstiľi, bet kādai liepai (dižkoks) dots pat Katrīnas vārds. No Ķemeru kūrorta netālajos zvejniekciematos ar laiku vien bagātākie rīdzinieki arī devušies baudīt saules un jūras glāstus. Analizējot tūrisma attīstības vēsturi Tukuma rajonā, noteikti pieminams ir Matkules pagasts, kurā atrodas mājas Buses. Šī lauku sēta ir ievērojama ar to, ka 1911.gadā te tika izveidota pirmā tūristu apmetne Latvijā. Buses ir dzīvojamā māja, kas saglabājusies no 1897.gada. Šeit zem viena jumta atrodama gan dzīvojamā māja, gan stallis, kūts un šķūnis ar riju un vēlākos gados celtu graudu kalti. Busenbergu dzimta šajā vietā dzīvo kopš 1767.gada. Te arī dzimis viens no pirmajiem tūrisma veicinātājiem Latvijā Jānis Busenbergs. Viľš ir vācis materiālus par novada senatni un rakstījis par to arī preses izdevumos. Tūrisma attīstību Tukumā un apkārtnē viennozīmīgi veicināja arī dzelzceļa līnijas Rīga Tukums atklāšana 1877.gadā un tās pagarināšana līdz Ventspilij 20.gadsimta sākumā. To varēja izmantot gan vietējie zemnieki un rūpnieki tirdzniecības nolūkos (vedot preci tirgot uz Jūrmalu un Rīgu), gan inteliģence ceļošanas nolūkos. Protams, dzelzceļš veicināja lielāku Rīgas iedzīvotāju došanos ārpus Rīgas. Palielinoties ceļotāju skaitam, radās pirmās iebrauktuves un viesnīcas. Tukumā. Parasti tās nebija pārāk lielas. No tālākām vietām atbraukušu laucinieku iecienītākas naktsmītnes bija t.s. iebrauktuves jeb, kā Tukumā tās sauca, - iebrauktavas, kas atradās pietiekami tuvu toreizējam Tirgus laukuma (tagad Brīvības laukums) un kur varēja ērti un droši novietot arī pajūgu ar precēm. Turpat iebrauktavās kā parasti bija arī krogi. Līdzīgi bija arī Kandavā. Tukuma rajona tūrisma vēstures attīstība ir līdzvērtīga tūrisma attīstībai valstī kopumā. Latvijas brīvvalsts laikā 20.gadsimta gados valdības mērķis bija veicināt vietējā tūrisma attīstību ar saukli Apceļo dzimto zemi!. Tas veicināja tūrisma plūsmu valsts iekšienē. Toreiz tika izdoti vairāki ceļveži, kas aicināja apceļot Latviju un Kurzemi, tai skaitā arī toreizējo Tukuma apriľķi un Kandavas pusi Talsu apriľķī. Taču diemžēl Otrais pasaules karš šo attīstību pārtrauca un, Latvijai nonākot Padomju Savienības sastāvā, tūrisma attīstība Tukuma rajonā tika pārtraukta, jo Tukums tika izveidots par padomju armijas militāru nometni (Tukuma pievārtē tika izveidots nozīmīgs padomju armijas lidlauks un Tukuma pilsēta bija tūristiem slēgto vietu sarakstā). Līdzīgā

2 situācijā atradās arī piejūras ciemati jau no Ragaciema līdz pat Kolkai. Teritorijā, sākot no Mērsraga, varēja iebraukt tikai ar speciālām caurlaidēm, jo tā bija pierobežas zona, kur atradās Padomju Savienības robežsardzes punkti. Lai arī jūrmalas zvejnieku ciematiľi bija populāri Krievijas atpūtnieku vidū, šis faktors bremzēja tūrisma attīstību Ziemeļkurzemē un aizkavēja tūristu plūsmu uz šo reģionu. Tāpat kā visā Latvijā, arī Tukuma apkārtnē pēc neatkarības atjaunošanas tūrismā iestājās apsīkuma periods, un tika to gadu vidū situācija atkal uzlabojās, un pamazām sākās augšupeja un līdz ar to arī tūrisma attīstība. Tūrisms ir ļoti pozitīva tendence, jo tā sekmē katra reģiona attīstību un stimulē tā sakopšanu, lai tas liktos pievilcīgāks gan vietējiem tūristiem, gan ārzemju viesiem. Tūrisma attīstību Tukuma rajonā veicināja Tūrisma informācijas centra (TIC) izveide un darbība. TICā varēja iegūt informāciju gan ceļotāji par atpūtas un tūrisma iespējām, gan uzľēmēji par tūrisma biznesa veidošanu un iespējām. Tukums bieži tiek dēvēts par Vārtiem uz Kurzemi, un šim faktam ir arī zināmas priekšrocības. Tukuma rajonam ir izdevīgs ģeogrāfiskais izvietojums, jo visi ceļi, kas ved uz Kurzemi, ved caur kādu Tukuma rajona daļu. Ceļš uz abām Kurzemes ostas pilsētām no Rīgas uz Ventspili un Liepāju ved cauri Tukuma rajonam. Tas arī radījis pamatu tam, ka gandrīz visi ekskursiju maršruti uz Kurzemi ietver sevī arī kādu Tukuma rajona apmeklējumu pa ceļam uz Ventspili apskatīt Tukumu un tā apkārtnes pilis, uz Liepāju iebraukt Jaunpilī, uz Kolku dodoties apskatīt piekrastes zvejniekciemus un unikālo dabu Ķemeru nacionālajā parkā un Engures ezera dabas parkā. Tukuma rajona tūrisma infrastruktūras raksturojums Apskates vietu vērtēšanai piemērojama tā saucamā 4 A vērtēšanas sistēma Attractions, Amenities, Access un Ancillary services. Tā dod pilnīgu priekšstatu par tūrisma objektiem, situāciju tūrismā attiecīgajā brīdī un par attīstības iespējām nākotnē. Attractions tūristu intereses piesaistes objekti. Vērtējot kādu reģionu kā tūristu galamērķi, atrakcijas, tūrisma objekti, interesantas vietas, tūrisma resursi un produkts kopumā ir šī galamērķa sirds, kas liek tūristiem turp braukt un arī atgriezties. Populārākie apskates objekti gadā Apmeklētāju skaits Apskates objekti Atpūtas bāze Zviedru cepure Jaunmoku pils Jaunpils Šlokenbekas muiža Galerija Durvis Durbes pils Rideļu dzirnavas Pils tornis Kurzemes cietokšľa muzejs Tukuma muzeja izstāžu zāle Pastariľa muzejs Lapmežciema muzejs

3 Vairākus gadus pēc kārtas populārāko apskates objektu saraksts nemainās. Atsevišķos objektos apmeklētāju skaits, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir zemāks galvenokārt objektīvu apstākļu dēļ, piemēram, daļēji slēgts apskatei vai lietaina tūrisma sezonas lielākā daļa utt. Tūrisma informācijas centra pārstāvji uzskata, ka tūrisma resursiem, ja tie tiek skatīti katrs atsevišķi, neietverot papildus kultūras un izklaides iespējas, nav vērtības un attīstības perspektīvas, jo tas, ko tūristi meklē un par ko ir gatavi izdot naudu, ir aktivitātes, darbība, izklaide, aktīva atpūta, papildinot to ar kultūrvēsturisku vērtību iepazīšanu un baudīšanu. Ľemot vērā, ka tūristi Latvijā ir sākuši ceļot individuāli, ir jācenšas piedāvāt tieši daudzveidīgus tūrisma pakalpojumus, kas ietvertu gan izziľas iespējas, gan atpūtu. Tukuma rajons kā tūristu galamērķis ir diezgan pateicīgs, jo tas neatrodas tālu no Rīgas galvenās tūristu apmešanās vietas, taču ir virzieni šajā rajonā, kas īpaši piesaista tūristu interesi, un kopumā varam izcelt sešus tādus virzienus, ko dažādu interešu tūristi apmeklē biežāk. Tie ir: Tukuma pilsēta un tās apkārtne, Jaunpils, Ziemeļkurzeme, ietverot Zenteni, Dzirciemu, Brizuli, Rideļus; Zante, Lestene, Džūkste; Jūrmala un zvejnieku ciemati; Kandava un Abavas senleja. Tukuma pilsēta un tās apkārtne ir centrālais virziens, kurp tūristi dodas vispirms, un šeit parasti sākas Tukuma rajona apceļošana. Tukums īpaši izceļas ar vairākām muižām un pilīm gan pašā pilsētā, gan tuvākajā apkaimē, kas ir restaurētas un tiek uzturētas labā stāvoklī. Tās ir Durbes pils, Jaunmoku pils un Šlokenbekas nocietinātā muiža. Kopā tās veido arī tūrisma maršrutu Tukuma apkārtnes pilis, kas 2002.gadā ieguva diplomu kā viens no labākajiem tūrisma maršrutiem Latvijā. Šīs muižas un pilis ir atvērtas tūristiem un piedāvā plašu pakalpojumu klāstu naktsmītnes, ekskursijas, ēdināšanas pakalpojumus, dažādas citas aktivitātes, un papildus tam telpas ir izīrējamas privātiem pasākumiem svinībām, banketiem, semināriem, utt. Paralēli aktīvai atpūtai tūristu pieplūdums Tukuma pievārtes slēpošanas trasēs palielina noslogojumu arī viesu namiem un viesnīcām, kā arī ēdināšanas uzľēmumiem. Aktīvas atpūtas cienītājiem Tukuma pievārtē tiek piedāvātas arī zirgu izjādes, kā arī ugunskura un telšu vietas pilnīgai atpūtai. Piejūras zvejnieku ciematiľi Tukuma rajonā pievilina tūristus pavisam citu iemeslu dēļ nekā visi pārējie pieminētie virzieni. Šeit galvenā atrakcija vairs nav objekti vai kultūrvēsturiskās vērtības, bet galvenais tūrisma resurss ir tieši jūra, un cilvēki dodas šurp ar mērķi atpūsties. Jūras piekraste Tukuma rajonā stiepjas 50 km garumā. Karstākajās vasaras dienās liekas šķiet, ka visi ceļi ved tikai uz klusajiem un savdabīgajiem zvejnieku ciematiem, kuru savdabība ir arī tāda, ka šeit vienkāršās zvejnieku mājiľas mijās ar greznām vasarnīcām. Padomju laikā jūrmala bija īpaši populāra, un šurp brauca atpūsties ļoti daudz atpūtnieku no Krievijas. Vasaras sezonā vietējo iedzīvotāju galvenais ienākumu avots bija istabiľu izīrēšana tūristiem savā mājā. Diemžēl šobrīd šī tendence ir mazāk vērojama, jo iedzīvotāju dzīves un ienākumu līmenis ir pārāk zems un Eiropas standarti pārāk augsti, lai vienkāršie cilvēki varētu savas mājas modernizēt atbilstoši tūristu prasībām. Šim tūrisma reģionam pozitīvs faktors ir tas, ka tas ir viegli pieejams, uz šejieni ved Jūrmalas šoseja, un tālāk arī Talsu šoseja ir asfaltēta un pieľemamā stāvoklī, tādējādi viesiem nesagādā neērtības šeit nokļūt, jo arī sabiedriskā transporta tīkls ir diezgan labs un

4 kvalitatīvs. Taču tūrisma infrastruktūra vēl diemžēl neatbilst piejūras kūrorta prasībām, jo šeit pludmalē nav ne ģērbtuvju, ne labierīcību, kas klientiem bieži vien sagādā neērtības. Tāpat arī kvalitatīvu naktsmītľu un ēdināšanas uzľēmumu ir ļoti maz. Piejūras reģionā tūrisma sezona ir ļoti īsa, jo tā ir pilnībā atkarīga no laika apstākļiem. Diemžēl karstais periods Latvijā ir tikai no jūnija līdz augustam, un ir grūti iedomāties, ka šeit tūrisma sezonu varētu pagarināt, jo pārējos gadalaikos pie jūras ir vējains un auksts, un šeit arī nav pietiekams izklaides iespēju piedāvājums. Atsevišķs tūrisma produkts ir bijušās Jaunpils muižas centrs, kas Tukuma rajona tūrisma ceļvežos tiek reklamēts ar nosaukumu Viduslaiku elpa Jaunpilī. Centrālais tūrisma objekts tajā ir Jaunpils pils, kuru no trim pusēm ieskauj dzirnavu dīķis, un netālu atrodošā baznīca un ūdensdzirnavas. Jaunpils pilī esošais muzejs piedāvā ekskursijas pa Jaunpili un pils telpām, organizē izklaides pasākumus viduslaiku stilā tūristu grupām "Viduslaiku mielasts", jaunlaulātajiem - "Viduslaiku kāzas", skolēniem - spēli "Vai Jaunpils pilī vēl dzīvo velns?. Mazliet negatīvs faktors ir attālums līdz Tukumam, jo tādējādi ir grūti to ietvert Tukuma pilsētas apskatē un jau iepriekš minētajā maršrutā Tukuma apkārtnes pilis. Taču Jaunpils kopumā ir iecienīta atrakcija, un tā atrodas pusceļā no Rīgas uz Liepāju, tādēļ Lejaskurzemes ekskursijās Jaunpils parasti tiek ietverta, jo šeit tiek piedāvāta lieliska iespēja atdzīvināt viduslaiku gaisotni, piedalīties ekskursijā, ko vada viduslaiku mūks gids, kā arī tiek piedāvāta iespēja šeit nosvinēt viduslaiku svētkus ar visiem tam laikam raksturīgajiem rituāliem. Taču runājot par Jaunpils pagastu kopumā, jāatzīst, ka Jaunpils centrs ar pils atrakcijām ir gandrīz vienīgais piesaistes objekts, un arī tūrisma infrastruktūras elements, kas varētu piesaistīt klientus uz ilgāku laiku un noturēt šeit kaut uz dažām dienām, taču šķiet, ka ilgāk šeit nav ko darīt, jo arī privātie uzľēmēji ar tūrisma biznesu nenodarbojas, netiek piedāvātas nekādas aktīvās atpūtas iespējas, vai iespēja atpūsties nedēļas nogalē pie dabas, izľemot dažas pirtis. Bez tam Jaunpils atrodas salīdzinoši tālu no pārējām pilsētām, ko varētu saukt par Tukuma rajona tūrisma centriem. Visi šie faktori kopumā lielā mērā bremzē tūristu skaita pieaugumu šajā reģionā, un Jaunpilī pārsvarā iegriežas caurbraucot. Kandava ir viena no romantiskākajām pilsētiľām visā Kurzemē. Šī nelielā pilsētiľa ir skaista un sakopta, daudzas ēkas ir restaurētas un apkārtne ir savesta kārtībā. Taču šeit nav īpaši aktīva sabiedriskā dzīve, vismaz ne tādā līmenī, lai piesaistītu viesus arī no citām pilsētām, neskaitot dažus grandiozus pasākumus dažas reizes gadā, kas pārsvarā ir saistīti ar dažādām sporta spēlēm, piemēram, katru gadu šeit notiek policijas svētki, kā arī bieži tiek rīkoti dažādi sporta pasākumi, jo Kandavā ir liels stadions. Kandava atrodas ģeogrāfiski ļoti izdevīgā vietā pie Tukuma Talsu šosejas, tādējādi ceļotāji, kas dodas no Tukuma uz Talsiem, vienmēr var ērti caurbraucot iegriezties arī šajā mazpilsētā. Te atrodas diezgan ievērojams kultūrvēsturiskais mantojums, tikai tas vēl nav pietiekami pazīstams, un arī pašreiz netiek reklamēts. Savukārt Kandavas tuvākā apkārtnē var atrast vairāk aktivitāšu vietu, kur var atpūsties nedēļas nogalē, gan naktsmītnes, ēdināšanas pakalpojumus, telšu un piknika vietas, velo nomu, u.c. Kandavas novadā atrodas arī vairākas muižu ēkas, kas varētu kļūt par labu potenciālo tūristu piesaistes objektu, ja nākotnē tās tiktu pietiekami restaurētas un tiktu piedāvāti arī dažādi pakalpojumi un atrakcijas tūristiem. Diemžēl vairākums muižu visā rajona teritorijā atrodas neizdevīgā vietā, nomaļus no lielākajiem ceļiem, vai uz tām ved neasfaltēts ceļš, kas uzskatāms par šķērsli, īpaši eiropieša acīs. Taču daudzas no muižām arī ir nepiemērojamas tūrismam, jo atrodas sliktā stāvoklī un tām nepieciešama restaurācija vai vismaz konservācija. Apkārtnē ir zema tūrisma infrastruktūra, kas kopumā neļauj iekļaut ne tikai konkrēto kultūrvēsturisko objektu, bet visu teritoriju tūrisma apritē. Šī iemesla dēļ ir grūti pasniegt šīs apdzīvotās vietas kā gatavu tūrisma produktu, jo ir ļoti jāpiestrādā, lai

5 objektu vēsturisko nozīmi pamanītu arī citi. Līdzīgus secinājumus var izdarīt arī par kulta celtnēm, kas parasti tūrisma literatūrā tiek minēti kā tūrisma objekti. Šīs vietas un objekti ir ļoti vienkārši un salīdzinājumā ar slavenām kulta celtnēm Eiropā arī necili, tādēļ tie negūst tūristu atsaucību. Taču Kandavas pusē labi panākumi ir panākumi ir dabas un aktīvā tūrisma piekritējiem, īpaši Matkules un Sabiles apkaimē, kas jau ir robeža starp Tukuma un Talsu rajoniem. Šis reģions pēdējā laikā ir kļuvis diezgan iecienīts tūristu vidū, un ļoti pozitīva tendence šeit ir tā, ka tūristi šeit var atrast nodarbošanos gan vasaras sezonā, gan ziemā, jo šeit atrodas Zviedru cepure, kas ir ļoti populāra slēpošanas vieta ziemā, un patīkama atpūtas vieta ar rodeļiem vasarā. Tukuma rajona dienvidrietumos atrodas Zante, Lestene, Džūkste. Šis apvidus izdalīts kā atsevišķu tūristu intereses sektors, taču, diemžēl te ir ļoti maz tādu vietu un objektu, kas varētu interesēt lielu tūristu skaitu. Augstāk minētās vietas atrodas arī ļoti tālu viena no otras īpaši nomaļus atrodas Zante, bet Lestene un Džūkste ir netālu no Jaunpils. Šajā apvidū ir ļoti zems infrastruktūras līmenis, un līdz ar to šaurs pakalpojumu klāsts, ko varētu piedāvāt šajā apvidū. No vēsturiskā viedokļa vienīgā apskates vieta, kas ir interesanta un apskates vērta ir Kurzemes cietokšľa muzejs, kas atrodas Zantē. Taču šeit baudāmās atrakcijas ir maksimums uz dažām stundām, bet pēc tam šajā apvidū citu atrakciju nav, un arī tūrisma infrastruktūras šeit praktiski nav, jo netiek piedāvāti nedz ēdināšanas pakalpojumi, nedz naktsmītnes, un tuvākā vieta, kur to varētu izdarīt ir Saldus vai arī Jaunpils. Lielākā daļa ceļu ir neasfaltēti, un šī un pārējo nosaukto iemeslu dēļ šis reģions pašlaik izskatās tūristiem nepievilcīgs. Arī nākotnes attīstību ir ļoti grūti prognozēt, jo šis apvidus neizceļas ar vēsturiskām vietām, senām pilīm vai muižām, tādēļ vienīgā iespēja paplašināt tūrisma resursu piedāvājumu un kvalitāti būtu uzsākt privātu uzľēmējdarbību, piedāvājot tūristiem atpūtas iespējas. Protams, arī piekļūšanas iespējas būtu jāuzlabo, jo grantēto ceļu kvalitāte lauku rajonos visā Latvijā ir neatbilstoša tūristu prasībām. Tukuma rajona ziemeļu daļa Zentene, Dzirciems, Brizule, Rideļi varētu būt ļoti perspektīvs tūrisma attīstībai nākotnē divu iemeslu dēļ: tas atrodas tuvu Tukuma pilsētai, un tas atrodas tuvu jūrmalas ciemiem. Šo iemeslu dēļ tas ir arī ļoti iecienīts atpūtnieku un aktīvas atpūtas cienītāju vidū, jo šeit ir skaista ainava, ieskaitot Kaives senču ozolu, kas ir resnākais ozols Baltijā (10 m apkārtmērs). Brizules muižu ir nopirkusi Eiropas organizācija, un pašlaik tiek lemts, vai šeit ierīkot jauniešu nometni vai arī konferenču telpas organizācijas locekļiem. Jebkurā gadījumā tas saistās ar muižas restaurāciju un viesu skaita palielināšanos šajā apvidū, kas, savukārt, dod iespēju arī vietējiem uzľēmējiem, kas piedāvā pakalpojumus tūristiem, attīstīt savu biznesu. Taču liels trūkums ir neasfaltētie ceļi, kuru kvalitāte ir samērā zema, un sausā laikā ceļi ir ļoti putekļaini, kas gan auto, gan riteľbraucējiem sagādā neērtības. Arī infrastruktūras līmenis kopumā ir ļoti zems pirmkārt, ceļu kvalitāte ir neatbilstoša, otrkārt naktsmītľu un ēdināšanas uzľēmumu skaits ir neliels, un sabiedriskās vai kultūras dzīves šeit praktiski vispār nav. Taču ir vietas, kur īpaši vasaras sezonā var atpūsties pie dabas, kā arī apskatīt dažas ievērības cienīgas vietas, lai arī pašlaik tās vēl nav iekarojušas cilvēku uzmanību un netiek īpaši popularizētas, piemēram, piemiľas vieta Brizulē, kur gadā autokatastrofā bojā gājis pirmais Latvijas Republikas ārlietu ministrs Z. A. Meierovics, vai Pastariľa muzejs Dzirciemā, kur tiek realizēta šobrīd Latvijā viena no populārākajām muzeju programmām Maizes cepšana, vai klasicisma stilā celtā Zentenes muižas pils. Pašlaik pils gan nav izveidota par atpūtas vai apskates objektu, un netiek piedāvāti nekādi papildus pakalpojumi, taču šī ir laba vieta bērnu nometnēm, un arī pašlaik tiek piedāvātas naktsmītnes. Taču servisa līmenis ir ļoti zems. Ir nepieciešami cilvēki, kas uzľemtos iniciatīvu šeit organizēt pasākumus grupām, jo telpas šeit būtu piemērotas. Jāsecina, ka kultūrvēsturisko vērtību mantojums šajā apvidū ir diezgan niecīgs, un tas, kas varētu tikt piedāvāts, neizceļas ar kaut ko unikālu vai neredzētu. Taču šajā Tukuma rajona

6 daļā tukumnieki ir iecienījuši atpūsties, jo tādas iespējas tiek piedāvātas. Populārākās vietas ir atpūtas bāze pie Mucenieku ezera un Rideļu dzirnavu atpūtas komplekss. Mucenieku ezers ir gan iecienīta atpūtas, gan makšķerēšanas vieta. Laivu bāzē tiek piedāvāts gan telšu un piknika vietas, sporta laukums, ūdensvelosipēds, ūdensslēpošana, kā arī laivu noma. Ļoti daudzi pilsētnieki, kā arī vietējie izvēlas šo vietu mierīgai nedēļas nogalei svaigā gaisā. Pie amenities faktoriem pieder viesmīlības uzľēmumi, kas piedāvā nakšľošanas, ēdināšanas pakalpojumus, izklaides iespējas un citus pakalpojumus tūristu ērtībai. Tūrisma pakalpojumu sniedzēju skaits Tukuma rajonā gadā Uzņēmumi Naktsmītnes (skaits/gultas vietu skaits) Viesnīcas 10 / / / 321 Viesnu nami 13 / / / 228 Lauku mājas 7 / / / 47 Jauniešu tipa viesnīcas 9 / / / 420 Kempingi 4 / / / 616 KOPĀ 43 / / / 1632 Aktivitātes (uzņēmumu skaits) Pirtis ar banketu zāli Muzeji, izstāžu zāles Velo nomas Laivu nomas Zirgu izjādes Tukuma rajonā tiek piedāvātas dažādas naktsmītnes ar dažādu servisa līmeni, taču gandrīz visas no tām piedāvā tikai viduvēju servisa un papildus pakalpojumu līmeni. Tukuma pilsētai un tās apkārtnei ir raksturīgi nelieli viesu nami, kas atrodas gan pilsētas centrā, gan ārpus tās vairāk pie dabas. Tā kā Tukums neatrodas pārāk tālu no Rīgas, šos viesu namus vasaras sezonā ir iecienījuši arī ārzemju tūristi. Lielākajai daļai viesu namu ir arī pirtis, jo tās ir diezgan raksturīgas latviešiem kopumā. Šī iemesla dēļ pirtis ir populāras visu gadu, un vietējie cilvēki tās bieži izmanto saviem privātajiem pasākumiem. Lauku rajonos, savukārt, naktsmītnes bieži vien tiek piedāvātas lauku mājās. Ārpus pilsētas šīs ir tipiskās naktsmītnes visā valstī kopumā. Apmešanās lauku mājās ir savdabīga arī ar to, ka bieži vien viesiem ir iespējams ielūkoties lauku dzīvē, saimniecībā, piedalīties laku darbos, un ģimenēm no pilsētām šī iespēja ļoti patīk. Gar Rīgas jūras līča malu pludmales ciematos vispopulārākās apmešanās vietas ir kempingi. Tāpat tiek piedāvātas arī brīvdienu mājas, ko var izīrēt uz nedēļu vai mēnesi. Ēdināšanas uzľēmumi pārsvarā ir koncentrēti Tukuma pilsētā, pie Rīgas Ventspils šosejas, un piejūras zvejnieku ciematos. Nelielos lauku ciematiľos labākajā gadījumā parasti ir tikai kāda kafejnīca vai krodziľš. Pārsvarā ēdināšanas uzľēmumi piedāvā standarta ēdienkarti, ir tikai reti izľēmumi, kad kāds ēdināšanas uzľēmums piedāvātu kaut ko īpašu un neparastu. Speciāls piedāvājums ir tikai Jaunpils pilī, kur viesiem tiek piedāvātas vakariľas viduslaiku gaumē, taču pārsvarā tiek pasniegti zivju ēdieni. Diemžēl nav Tukuma rajonā tādu kafejnīcu vai restorānu, ka piedāvātu latviešu tradicionālo virtuvi ikdienā, nepasūtot to iepriekš. Taču jāatzīmē, ka ēdienu kvalitāte kopumā ir laba, un cenas ir zemākas nekā Rīgā šo varētu atzīmēt kā pozitīvu tendenci tūristu uztverē.

7 Tukuma rajonam ļoti labvēlīgs ir access pieejamības faktors, jo rajons atrodas Latvijas rietumu daļā 50 km no galvaspilsētas. Tādējādi var secināt, ka atrašanās vieta ir izdevīga, jo tas nav pārāk tālu, un tur var viegli nokļūt ar vilcienu vai ar autobusu, jo caur Tukumu iet arī citi Kurzemes autobusi, bez tam Kurzemes galvenās šosejas krustojas pie Tukuma. Diemžēl jāatzīst, ka lauku ceļi ir ļoti sliktā stāvoklī, un eiropietim mūsu lauku ceļu stāvoklis nav pieľemams. Lauku ceļi, kas savieno nelielus lauku ciematiľus parasti ir neasfaltēti, un ceļu kvalitāte ir ļoti zema. Arī sabiedriskā transporta nodrošinājums ir neliels parasti tikai pāris reizes dienā kursē kāds autobuss. Protams, ka tas neveicina tūristu viesošanos un pārvietošanos pa šiem rajoniem. Viens no problēmas risinājumiem varētu būt autonoma, ko Tukumā piedāvā vairākas autonomas kompānijas, taču tas izmaksā dārgi, un ľemot vērā, ka pārsvarā tūristi meklē lētāko atvaļinājuma pavadīšanas veidu, šis nav īstais risinājums tūristu vajadzību apmierināšanai. Tūrismu atbalstošās struktūras jeb ancillary services faktors ir ļoti nozīmīgs Tukuma rajona tūrisma. Tā kā Tukuma rajons robežojas ar vēl sešiem rajoniem Talsu, Kuldīgas, Saldus, Dobeles, Jelgavas, Rīgas rajonu un vēl ar Jūrmalas pilsētu piekrastē, tad Tukuma rajona attīstība, un īpaši tūrisma attīstība lielā mērā ir atkarīga arī no apkārtējo reģionu attīstības līmeľa, sadarbības un savstarpējas ieinteresētības starp rajonu padomēm. Tukuma rajona padome ar tūrismu saistītos jautājumos plašākā mērogā sadarbojas ar Rīgas reģiona padomi un Kurzemes reģiona padomi. Sadarbībā ar šiem reģioniem tiek iespiesti kopēji ceļveži un maršrutu brošūras, Tukuma rajons tiek pārstāvēts dažādās izstādēs un tūrisma pasākumos. Bez tam visā Kurzemē tiek veidots vienots tūrisma informācijas centru tīkls, kas veicina savstarpēju informācijas apmaiľu par atpūtas un izklaides iespējām gan Kurzemē un Latvijā. Taču neskatoties uz to, ka Tukuma rajona padome ir ieinteresēta tūrisma attīstīšanā, tā tiek finansēta no valsts budžeta un līdzekļu sadalījums tūrisma industrijai ir ļoti minimāls. Kopumā, vērtējot tūrismu Tukuma rajonā, notiek virzība un attīstība. Vērojamas ir pozitīvas tendences saistībā gan ar Tūrisma informācijas centra darbību, gan individuālajiem uzľēmumiem, kas arvien vairāk sāk domāt par pakalpojumu sniegšanu tūristiem. Pozitīvs ir fakts, ka salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem pieaug viesu namu skaits rajona lauku teritorijā. Baiba Girne 2004.gads

Slide 1

Slide 1 NACIONĀLAIS KULINĀRAIS CEĻŠ apsekojumi, secinājumi, turpmākie plāni Lauku tūrisma pārskata seminārs, 11.09.2014., Bīriņu pils APTAUJA: VAI TŪRISTIEM PATĪK NACIONĀLIE ĒDIENI? VAI CITĀS VALSTĪS CENŠATIES

Sīkāk

Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris Pāvilostas novada Tūrisma informācijas centra sta

Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris Pāvilostas novada Tūrisma informācijas centra sta Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris Pāvilostas novada Tūrisma informācijas centra statistika par 218. gadu 1. Apkalpoto tūristu (pieprasījumu)

Sīkāk

Ceļojumu sajūtu aģentūra Travel Biiz >>> Ziema vasarā Lietuvā ZIEMA VASARĀ Lietuvā Lietuvieši, lai arī dzīvo mums līdzās, tomēr ir atšķirīgi gan ar sa

Ceļojumu sajūtu aģentūra Travel Biiz >>> Ziema vasarā Lietuvā ZIEMA VASARĀ Lietuvā Lietuvieši, lai arī dzīvo mums līdzās, tomēr ir atšķirīgi gan ar sa ZIEMA VASARĀ Lietuvā Lietuvieši, lai arī dzīvo mums līdzās, tomēr ir atšķirīgi gan ar savu kultūru, ēdieniem, tradīcijām un pat temperamentu. Kopā dosimies izbaudīt interesantāko no Lietuvas, izzināt neparastas

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Velotūrisma produkta attīstība Tūrisma attīstības valsts aģentūra Inese Šīrava Tūrisma attīstības valsts aģentūras Produktu attīstības vecākā eksperte 2013.gada 18.oktobrī Saulkrastos Kas ir mūsu tūristi?

Sīkāk

Ieraugi. Iedvesmojies. Īsteno. Pieredzes apmaiņas brauciens Partnerība Laukiem un jūrai piedāvā braucienu, kurā smelties pieredzi un iedvesmu jauniem

Ieraugi. Iedvesmojies. Īsteno. Pieredzes apmaiņas brauciens Partnerība Laukiem un jūrai piedāvā braucienu, kurā smelties pieredzi un iedvesmu jauniem Ieraugi. Iedvesmojies. Īsteno. Pieredzes apmaiņas brauciens Partnerība Laukiem un jūrai piedāvā braucienu, kurā smelties pieredzi un iedvesmu jauniem darbiem un idejām. Pasākumā iekļauta ciemošanās pie

Sīkāk

ŠLOKENBEKAS MUIŽAS ANSAMBĻA ATTĪSTĪBAS UN DARBĪBAS STRATĒĢIJA GADAM Milzkalne,

ŠLOKENBEKAS MUIŽAS ANSAMBĻA ATTĪSTĪBAS UN DARBĪBAS STRATĒĢIJA GADAM Milzkalne, ŠLOKENBEKAS MUIŽAS ANSAMBĻA ATTĪSTĪBAS UN DARBĪBAS STRATĒĢIJA 2016. - 2025.GADAM Milzkalne, 2016 1 Satura rādītājs 1. Esošās situācijas analīze Šlokenbekas muižas darbības pilnvarojums... 3 1.1. Objekta

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Velotūrisma nacionālās īpatnības īpaši aizsargājamā dabas teritorijās. Ķemeru nacionālā parka piemērs Agnese Balandiņa Carnikavas novads 27.03.2013 Velotūrisms ĪADT kāpēc par krietni zaļāka un videi draudzīgāka

Sīkāk

Parex index - uzņēmēju aptaujas atskaite

Parex index - uzņēmēju aptaujas atskaite PAREX INDEX LATVIJAS UZŅĒMĒJU APTAUJAS ATSKAITE 2008. gada jūnijs Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs market and public opinion research centre SATURA

Sīkāk

Atpūta pie Sarkanās jūras Izraēlas Eilatas kūrortā Brauciena datums Cena Brīvo vietu skaits no 459 ir no 4

Atpūta pie Sarkanās jūras Izraēlas Eilatas kūrortā Brauciena datums Cena Brīvo vietu skaits no 459 ir no 4 Atpūta pie Sarkanās jūras Izraēlas Eilatas kūrortā Brauciena datums Cena Brīvo vietu skaits 29.10.2017-05.11.2017 no 459 ir 05.11.2017-12.11.2017 no 459 ir 12.11.2017-19.11.2017 no 459 ir 19.11.2017-26.11.2017

Sīkāk

Prezentācijas nosaukums

Prezentācijas nosaukums ZIEMAS SEZONAS TŪRISTU APMIERINĀTĪBA JŪRMALĀ Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts Tūrisma un ilgtspējas pētījumu laboratorija DR.OEC. Ilze Medne DR.OEC. Aija van der Steina MBA Kristīne Bērziņa

Sīkāk

RNP_

RNP_ Rāznas Nacionālais parks kādi esam? Teritorija pētīta Novadi nav automātiski tūrisma galamērėi! Neietekmēs, neitrāli, cerības Novadi nav automātiski tūrisma galamērėi! 3 rajonu un 8 pagastu vietā = 3

Sīkāk

Faktiskā siltumenerģijas patēriņa salīdzinājums ar patēriņu tajā pašā laikposmā iepriekšējā gadā Lpp.1 no 25 Nr. p.k. Adrese faktiskai

Faktiskā siltumenerģijas patēriņa salīdzinājums ar patēriņu tajā pašā laikposmā iepriekšējā gadā Lpp.1 no 25 Nr. p.k. Adrese faktiskai Faktiskā patēriņa salīdzinājums ar patēriņu tajā pašā laikposmā iepriekšējā gadā 06.2019 Lpp.1 no 25 1 1. pasažieru 4 2 1. pasažieru 8 3 1. preču 30a 4 1.Oficieru 4 2.840 2.680 5 1.Oficieru 6 0.951 1.484

Sīkāk

Alkohola lietošanas ietekme uz latviešu dabisko pieaugumu Biedrība «Latvietis» Rīga 2009

Alkohola lietošanas ietekme uz latviešu dabisko pieaugumu Biedrība «Latvietis» Rīga 2009 Alkohola lietošanas ietekme uz latviešu dabisko pieaugumu Biedrība «Latvietis» Rīga 2009 Satura rādītājs Anotācija...3 Projekta mērķi...3 1. Statistikas dati...3 2. Informācijas analize...7 2.1. Alkohola

Sīkāk

L LATVIJAS PIEKRASTES PAŠVALDĪBU APVIENĪBAS PIEKRASTES INFRASTRUKTŪRAS TEMATISKAIS PLĀNOJUMS RPR PROJEKTI Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības sa

L LATVIJAS PIEKRASTES PAŠVALDĪBU APVIENĪBAS PIEKRASTES INFRASTRUKTŪRAS TEMATISKAIS PLĀNOJUMS RPR PROJEKTI Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības sa L LATVIJAS PIEKRASTES PAŠVALDĪBU APVIENĪBAS PIEKRASTES INFRASTRUKTŪRAS TEMATISKAIS PLĀNOJUMS RPR PROJEKTI Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības sapulce Grobiņa, 26.08.2016. Inga Brieze Rīgas plānošanas

Sīkāk

Konkursa «Latvijas Labākais tirgotājs 2008» nolikums

Konkursa «Latvijas Labākais tirgotājs 2008» nolikums Konkursa «Latvijas labākais tirgotājs 2015» nolikums KONKURSA MĒRĶIS 1. Panākt pircēju un apmeklētāju apkalpošanas kultūras uzlabošanu. 2. Paaugstināt tirgotāju un krodzinieku profesionalitāti. 3. Popularizēt

Sīkāk

Ieraugi. Iedvesmojies. Īsteno. Pieredzes apmaiņas brauciens Partnerība Laukiem un jūrai piedāvā braucienu, kurā smelties pieredzi un iedvesmu jauniem

Ieraugi. Iedvesmojies. Īsteno. Pieredzes apmaiņas brauciens Partnerība Laukiem un jūrai piedāvā braucienu, kurā smelties pieredzi un iedvesmu jauniem Ieraugi. Iedvesmojies. Īsteno. Pieredzes apmaiņas brauciens Partnerība Laukiem un jūrai piedāvā braucienu, kurā smelties pieredzi un iedvesmu jauniem darbiem un idejām. Pasākumā iekļauta ciemošanās pie

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation K.Lankovska vecākā speciāliste veselības veicināšanas jautājumos Jelgavas sociālo lietu pārvalde Laba veselība palielina dzīves kvalitāti, stiprina ģimenes, veicina drošību, nabadzības samazināšanos un

Sīkāk

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Sabiedriskā transporta padomes Lēmums Nr gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par Sabiedriskā trans

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Sabiedriskā transporta padomes Lēmums Nr gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par Sabiedriskā trans SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Lēmums Nr.1 2019.gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par lēmumu izpildi. Pamatojoties uz 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 nolikums

Sīkāk

Sarakstā apkopotas adreses ēkām, kurām ir valsts vai vietējās nozīmes kultūras pieminekļa statuss OBJECTID ADRESE BNOS KAD. APZĪMĒJUMS 1 Alejas iela 1

Sarakstā apkopotas adreses ēkām, kurām ir valsts vai vietējās nozīmes kultūras pieminekļa statuss OBJECTID ADRESE BNOS KAD. APZĪMĒJUMS 1 Alejas iela 1 Sarakstā apkopotas adreses ēkām, kurām ir valsts vai vietējās nozīmes kultūras pieminekļa statuss OBJECTID ADRESE BNOS KAD. APZĪMĒJUMS 1 Alejas iela 10 Dzīvojamā ēka 17000360256001 2 Alejas iela 11 Dzīvojamā

Sīkāk

KULTŪRAS PASĀKUMU PLĀNS GADAM TUKUMA NOVADĀ JANVĀRIS Datums Laiks Pasākuma nosaukums Norises vieta 07-08/01/2018 Latvija komandu čempionāts šauš

KULTŪRAS PASĀKUMU PLĀNS GADAM TUKUMA NOVADĀ JANVĀRIS Datums Laiks Pasākuma nosaukums Norises vieta 07-08/01/2018 Latvija komandu čempionāts šauš KULTŪRAS PASĀKUMU PLĀNS 2018. GADAM TUKUMA NOVADĀ JANVĀRIS 07-08/01/2018 Latvija komandu čempionāts šaušanā ar 09/01/2018 Bērnu teātru festivāls 12/01/2018 15/01/2018 16:00 20/01/2018 18:00 Domes priekšsēdētāja

Sīkāk

(Microsoft Word - Atskaite_Sic\356lij\342)

(Microsoft Word - Atskaite_Sic\356lij\342) Rudens klinšu kāpšanas treniņnometne Sicīlijā. Vasaras pagarināšanas nolūkā 8 LACAs pārstāvji no 15.-22. oktobrim devās uz saulaino Sicīliju, lai 6 dienas pilnveidotu savas prasmes klinšu kāpšanā, apskatītu

Sīkāk

Jaunums! ZANDA POLAR - izturīgs jumts matētos, dabīgos krāsu toņos

Jaunums! ZANDA POLAR - izturīgs jumts matētos, dabīgos krāsu toņos ZANDA POLAR - izturīgs jumts Betona dakstiņš ar matētu virsmu ir lielisks Zanda klāsta papildinājums Mēs esam padarījuši Zanda klāstu spēcīgāku, papildinot to ar jauno, matēto betona dakstiņu Polar. Šī

Sīkāk

Sapropelis Latvijā

Sapropelis Latvijā Ogre, 10.decembris 2015. gads Andrejs Maršāns biedrība LPZAB tel. 29853674; amarshans@gmail.com Pētījuma mērķis Veikt Lobes ezera priekšizpēti, lai noskaidrotu ezera potenciālos, iespējamos attīstības

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lotē Aizpute, Kuldīga, Priekule, Saldus, Ventspils (identifikācijas

Sīkāk

GAISA TEMPERATŪRAS ĢEOGRĀFISKAIS SADALĪJUMS LATVIJĀ PIE ATŠĶIRĪGIEM GAISA MASU TIPIEM

GAISA TEMPERATŪRAS ĢEOGRĀFISKAIS SADALĪJUMS LATVIJĀ PIE ATŠĶIRĪGIEM GAISA MASU TIPIEM Klimata pārmaiņu raksturs Latvijas klimata mainība A.Briede, M.Kļaviņš, LU ĢZZF Globālās klimata izmaiņas- novērojumi un paredzējumi ES mājas Sarunu istaba, 2012.gada 16.maijā Gaisa temperatūras raksturs

Sīkāk

APSTIPRINU

APSTIPRINU APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2002. gada 8.janvāra rīkojumu Nr. 10 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0054 Profesija Viesnīcu servisa organizators Kvalifikācijas līmenis

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation LAUKU TŪRISMA SPĒKS: uzņēmēju, pašvaldības un vietējās kopienas sadarbība Mežotnes pils, 2015. gada 30. oktobris Mārketinga kampaņa, veidojot un popularizējot lauku tūrisma produktus skolu jauniešiem,

Sīkāk

WP 3 – Baltic section

WP 3 – Baltic section Rīgas metropoles areāla mobilitātes plānošana un NSB CoRe projekta aktivitātes 2019.gada 26.marts SUMBA sanāksme Astor Riga Hotel Projektu saspēle Mobilitātes risinājumi Rīgas metropoles areālā Ziemeļjūras

Sīkāk

Rīgas 34. vidusskolas vasaras attīstošās atpūtas dienas nometnes Arcus APSTIPRINU: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Rīgas 34.vi

Rīgas 34. vidusskolas vasaras attīstošās atpūtas dienas nometnes Arcus APSTIPRINU: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Rīgas 34.vi Rīgas 34. vidusskolas vasaras attīstošās atpūtas dienas nometnes Arcus APSTIPRINU: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Rīgas 34.vidusskola direktore Nataļja Rogaļeva (paraksts) Rīgā,

Sīkāk

Riga_Sailing_Cup_2014_info_lat_web3

Riga_Sailing_Cup_2014_info_lat_web3 MICRO, Q-25, PLATU Vispārīgi Jahtu klases: Mikro klase tika dibināta 1977. gadā ar nolūku veicināt burāšanas pieejamību plašākam sabiedrības lokam drošības un lietošanas ērtības ziņā. Garums: 5.5 metri

Sīkāk

Latvijas valsts simtgades svinību sagatavošana

Latvijas valsts simtgades svinību sagatavošana Latvijas valsts simtgades svinību sagatavošana Latvijas valsts simtgades Reģionālo un nevalstisko projektu vadītāja Jolanta Borīte 2016.gada 31.maijs, Liepāja Latvijas valsts simtgades organizatoriskā

Sīkāk

Vietejais_produkts_tirgus_Klepers

Vietejais_produkts_tirgus_Klepers Vietējā produkta virzība tirgū. Veiksmīga mārketinga pamatnosacījumi. Vietējais produkts (Kurzemes zīmols) - Ražots Kurzemē Struņķukrogs, 24.07.2012. Andris Klepers, Dr.geogr. Pakalpojuma komercializācijas

Sīkāk

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums Pārskats par Jaunauces pagasta bibliotēkas darbību 214.gadā Bibliotēku darba vispārīgs raksturojums Jaunauces pagasta bibliotēka dibināta 1922.gadā kā Jaunauces pagasta valdes bibliotēka. Bibliotēka atrodas

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Informācija par ESF projekta: Uzlādes pakalpojuma sadarbības tīkla, Uzlādes punktu interneta kartes izveidi Signe Vīlipa Biedrība Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra 18.03.2014. Kafejnīca Zemnieka

Sīkāk

Microsoft Word _JauniesuAptauja_Jaunatnes_politikas_istenosanas_indekss_Anketas_GALAVersija.docx

Microsoft Word _JauniesuAptauja_Jaunatnes_politikas_istenosanas_indekss_Anketas_GALAVersija.docx JAUNIEŠU APTAUJAS ANKETA Sveicināti! Aicinām Tevi piedalīties jauniešu aptaujā par Tavām ikdienas aktivitātēm! Aptaujas ilgums 0- minūtes. Lūdzu, sekojiet norādēm, uz kuriem jautājumiem jāatbild un cik

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Jūrtaka: Nida Tallina. Daba, kultūra, pakalpojumi 24.-25. aprīlis, 2018, Liepāja, Roja Jūrtaka garas distances maršruts divās valstīs LV & EST statistika o Dienu skaits: 50; o Noietie kilometri: ~ 1230

Sīkāk

Title

Title Stratēģija un koncepcija ilgtspējīgai ātraudzīgo kokaugu stādījumu ierīkošanai un izmantošanai VPR Projekts SRCplus IEE/13/574/SI2.675729 Aivars Žandeckis SIA EKODOMA Mērķi Piedāvāt stratēģiju un ieviešanas

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: SAISTOŠIE NO

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:   SAISTOŠIE NO JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv SAISTOŠIE NOTEIKUMI Jūrmalā 2016.gada 16.decembrī Nr. 47 Par Jūrmalas

Sīkāk

NAOS, SIA Zemitānu iela 2b, Rīga, LV 1012, Latvija Tālrunis/phone: , Fakss/Fax: E pasts/e mail:

NAOS, SIA Zemitānu iela 2b, Rīga, LV 1012, Latvija Tālrunis/phone: , Fakss/Fax: E pasts/e mail: Grand Rose Spa Hotel /www.grandrose.ee/ Pagājušā gada decembrī savas durvis Kuresāres centrā vēra jauna, ekskluzīva 130 vietīga Grand Rose SPA viesnīca ar luksusa SPA un pirts kompleksu Rosaarium. Pēc

Sīkāk

[Type here] Būvniecības ieceres 2017.gadā. Paskaidrojuma raksti, apliecinājuma kartes, tehniskās shēmas Nr. p.p. Iesnieguma datums Lietas Nr

[Type here] Būvniecības ieceres 2017.gadā. Paskaidrojuma raksti, apliecinājuma kartes, tehniskās shēmas Nr. p.p. Iesnieguma datums Lietas Nr Būvniecības ieceres 2017.gadā. Paskaidrojuma raksti, apliecinājuma kartes, tehniskās shēmas Nr. p.p. esnieguma datums Lietas Nr. 1. 03.01.2017. 3.5.10/01-PR2017 BS-23664-173 2. 06.01.2017. 3.5.10/02-PR2017

Sīkāk

NAOS, SIA Zemitānu iela 2b, Rīga, LV-1012, Latvija Tālrunis/phone: , Fakss/Fax: E-pasts/ http

NAOS, SIA Zemitānu iela 2b, Rīga, LV-1012, Latvija Tālrunis/phone: , Fakss/Fax: E-pasts/  http ISO-SYOTE Ekskursiju, apraksts un izmaksas Pirmdiena; Sniega motociklu safari sākums: 14:00 Safari sākas no viesnīcas, kur sniega motocikli sakārtoti rindā, ceļš ved lejup no kalna un tad tālāk, garām

Sīkāk

Velosatiksmes attīstība Rīgā Starptautiskais seminārs Praktiski soļi ceļā uz bezizmešu mobilitātes ieviešanu Rudīte Reveliņa, Rīgas domes Satiksmes de

Velosatiksmes attīstība Rīgā Starptautiskais seminārs Praktiski soļi ceļā uz bezizmešu mobilitātes ieviešanu Rudīte Reveliņa, Rīgas domes Satiksmes de Velosatiksmes attīstība Rīgā Starptautiskais seminārs Praktiski soļi ceļā uz bezizmešu mobilitātes ieviešanu Rudīte Reveliņa, Rīgas domes Satiksmes departaments 13.12.2012. Saturs Situācija Paveiktais

Sīkāk

Baltic Retail Forum 2019 Baltic Retail Forum 2019 konference mazumtirdzniecības uzņēmumu vadītājiem. Pasākumā tiks meklētas atbildes uz dažādiem jautā

Baltic Retail Forum 2019 Baltic Retail Forum 2019 konference mazumtirdzniecības uzņēmumu vadītājiem. Pasākumā tiks meklētas atbildes uz dažādiem jautā Baltic Retail Forum 2019 Baltic Retail Forum 2019 konference mazumtirdzniecības uzņēmumu vadītājiem. Pasākumā tiks meklētas atbildes uz dažādiem jautājumiem, tiks apskatīta pastāvīgā tehnoloģiju attīstība

Sīkāk

MKN grozījumi

MKN grozījumi Latvijas graudu nozares attīstības tendences Rigonda Krieviņa 22.10.2015. Latvijas graudu un rapša sējumu platības, kopraža un ražība 2 Graudu kopraža (tūskt.t) un platība (tūkst.ha) Ražība, t/ha Latvijas

Sīkāk

_ZINO_240413_00

_ZINO_240413_00 KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS KULDĪGAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA 2012. GADA DARBĪBAS PUBLISKAIS PĀRSKATS Saturs 1. Aģentūras izveidošanas mērķis 3 2. Aģentūras uzdevumi un funkcijas 3 3. Aģentūras svarīgākie

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

Vēja elektrostaciju parku Dobele un Pienava būvniecība Dobeles un Tukuma novados Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas mat

Vēja elektrostaciju parku Dobele un Pienava būvniecība Dobeles un Tukuma novados Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas mat Vēja elektrostaciju parku Dobele un Pienava būvniecība Dobeles un Tukuma novados Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas materiāli Rīga, 2017. gada oktobris Vides pārraudzības

Sīkāk

Iedzīvotāju viedoklis par teledarba attīstības iespējām Latvijā

Iedzīvotāju viedoklis par teledarba attīstības iespējām Latvijā 2013 Iedzīvotāju viedoklis par teledarba attīstības iespējām Latvijā Aptaujas rezultāti Aptauja daļēji finansēta Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā INTERREG IVC programmas projekta Micropol

Sīkāk

ESIF finanšu instrumenti attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Finanšu instrumenti

ESIF finanšu instrumenti attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Finanšu instrumenti ESIF finanšu instrumenti attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansētie finanšu instrumenti ir ilgtspējīgs un efektīvs veids,

Sīkāk

Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma vai nekustamā īpašuma) padziļinātā juridiskā izpēte (angliski – „legal due diligence”) nu jau l

Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma vai nekustamā īpašuma) padziļinātā juridiskā izpēte (angliski – „legal due diligence”) nu jau l KAS IR PĀRDEVĒJA JURIDISKĀ IZPĒTE UN KAD TĀ IR VAJADZĪGA? Guntars Zīle, zvērināts advokāts, Zvērinātu advokātu biroja Lejiņš, Torgāns un Partneri Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma

Sīkāk

Absolventi

Absolventi Latvijas lauku telpas attīstība vēsturiskā skatījumā Gatis Krūmiņš, dr.hist. 2014.gada 9.decembris Latvijas lauku telpas unikalitāte tās vēsturiskajā kontekstā Lauku telpas pārvaldības īpatnības Pēdējos

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation VAS Starptautiskās lidostas Rīga vidēja termiņa darbības stratēģija 2017.-2023. gadam un ilgtermiņa stratēģija 2017.-2036. gadam Apstiprināts 2018.gada 14.decembra VAS Starptautiskā lidosta Rīga padomes

Sīkāk

Latvijas lielako pilsetu tirdzniecibas platibu parskats pusgads

Latvijas lielako pilsetu tirdzniecibas platibu parskats pusgads Pēc mazumtirdzniecības apjomu straujā krituma iepriekšējos gados šogad nozarē iezīmējušās nedaudz pozitīvākas tendences. Par stabilu mazumtirdzniecības apjomu pieaugumu runāt vēl pāragri, tomēr tirgotāju

Sīkāk

Microsoft Word - 1_Teritorijas_izmantosanas_un_apbuves_noteikumi.doc

Microsoft Word - 1_Teritorijas_izmantosanas_un_apbuves_noteikumi.doc Teritorijas izmantošana un apbūves noteikumi 1 Teritorijas izmantošana (zonējums), apbūves noteikumi Ķīpsalas teritorijas izmantošanas (zonējuma) pamatā likti iepriekš minētie nozīmīgie faktori, lai veicinātu

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai Solveiga Kabaka Pakalpojumu departamenta Nodarbinātības pasākumu nodaļas vadītāja Tālr. 67021712 Solveiga.Kabaka@nva.gov.lv 24.02.2015, Rīga Mērķis:

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TŪRISMA UZŅĒMĒJU TIKŠANĀS VASARA/RUDENS 2016 Kurzemes uzņēmēju dienas LOC 27. 28.maijs Brīvdabas muzeja gadatirgus 3.-5.jūnijs, 7.augusts Palangas un Klaipēdas info dienas 7.jūlijs, 29. 31.jūlijs, 3.augusts

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMI I daļa Paskaidrojuma raksts 2015.gads

JŪRMALAS PILSĒTAS TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMI I daļa Paskaidrojuma raksts 2015.gads JŪRMALAS ILSĒTAS TERITORIJAS LĀNOJUMA GROZĪJUMI I daļa askaidrojuma raksts 2015.gads Saturs 1. Funkcionālā zonējuma un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu saskaņošana ar MK em Nr.240)... 2 2.

Sīkāk

LETTISKA Solnas pilsēta Ievads 1

LETTISKA Solnas pilsēta Ievads 1 LETTISKA Solnas pilsēta Ievads 1 Tā tiek vadīta Solna Pilsētas deputāti likumu un noteikumu robežās var brīvi izlemt, kā tiks vadīta Solna. Politiskā vīzija ir tāda, ka Solnai ir jābūt vienotai un dzīvotspējīgai

Sīkāk

Ievads (1) g. Tautas skaitīšanas dati Kādas pēdas publiskajā telpā atstāj divkopienu sabiedrība? Vai tās vispār ir novērojamas Rīgas telpā? Kas

Ievads (1) g. Tautas skaitīšanas dati Kādas pēdas publiskajā telpā atstāj divkopienu sabiedrība? Vai tās vispār ir novērojamas Rīgas telpā? Kas Ievads (1) 2011. g. Tautas skaitīšanas dati Kādas pēdas publiskajā telpā atstāj divkopienu sabiedrība? Vai tās vispār ir novērojamas Rīgas telpā? Kas liecina par to? Kāda ir kopienu struktūra Rīgā? Etniskā

Sīkāk

“Mana sēta, mana māja , mans pagalms”

“Mana sēta, mana māja , mans pagalms” Skaista mana tēvu zeme par visām zemītēm: Plaši lauki, zaļi meži, Zilis jūras ūdentiņš. Mana sēta, mana māja, mans pagalms Projekta autori 5.a klase 2018.g. 18.-20.aprīlis Projekta mērķis Veidot sadarbības

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Jelgavas Zinātniskā bibliotēka reģiona galvenā bibliotēka Pārskats par darbu 2015.gadā 2 2015. gada galvenās atziņas un secinājumi Arvien populārāks pakalpojums - grāmatu un citu iespieddarbu rezervēšana

Sīkāk

Liepājas pils.10.vsk. 9.c klases skolnieki Elvis Beldavs,Deniss Ļitviņuks,Rihards Rusānovs. Drošs ceļš uz skolu.

Liepājas pils.10.vsk. 9.c klases skolnieki Elvis Beldavs,Deniss Ļitviņuks,Rihards Rusānovs. Drošs ceļš uz skolu. Liepājas pils.10.vsk. 9.c klases skolnieki Elvis Beldavs,Deniss Ļitviņuks,Rihards Rusānovs. Drošs ceļš uz skolu. Ievads. Sveicināti. Mēs piedalamies šajā projektā, lai parādītu mūsu drošo ceļu uz skolu.

Sīkāk

Laura 90 koka gulta - Gultas no koka

Laura 90 koka gulta - Gultas no koka Laura 90 koka gulta Gultas no koka Guļamistaba Ļauj sev tas. mebeles.buv.lv Laura 90 koka gulta Gultas no koka 60.00 EUR Mēbeļu ražotājs Sendeko Laura 90 koka gulta - Gultas no koka - Guļamistaba - Sendeko

Sīkāk

Paskaidrojuma raksts par Alojas novada domes gada budžetu Ekonomiskā un sociālā situācija Alojas novadā Alojas novada domes 2016.gada budžets iz

Paskaidrojuma raksts par Alojas novada domes gada budžetu Ekonomiskā un sociālā situācija Alojas novadā Alojas novada domes 2016.gada budžets iz Paskaidrojuma raksts par Alojas novada domes 2016. gada budžetu Ekonomiskā un sociālā situācija Alojas novadā Alojas novada domes 2016.gada budžets izstrādāts, ievērojot likumus Par pašvaldību budžetiem,

Sīkāk

Līksnas pagasta kultūras nama darbības pārskats par gadu Līksnas pagasta kultūras nams gadā aktīvi strādāja, noorganizējot 37 pasākumus, k

Līksnas pagasta kultūras nama darbības pārskats par gadu Līksnas pagasta kultūras nams gadā aktīvi strādāja, noorganizējot 37 pasākumus, k Līksnas pagasta kultūras nama darbības pārskats par 2014. gadu Līksnas pagasta kultūras nams 2014. gadā aktīvi strādāja, noorganizējot 37 pasākumus, kuros kopā ieradās 9594 apmeklētāju, tai skaitā Latgales

Sīkāk

Ģeotelpisko datu infrastruktūras nozīme Viedās pilsētas pārvaldībā Ervins Stūrmanis SIA «Mikrokods» Bismart konference «Vieda pilsētvid

Ģeotelpisko datu infrastruktūras nozīme Viedās pilsētas pārvaldībā Ervins Stūrmanis SIA «Mikrokods» Bismart konference «Vieda pilsētvid Ģeotelpisko datu infrastruktūras nozīme Viedās pilsētas pārvaldībā Ervins Stūrmanis SIA «Mikrokods» ervins@miko.lv Bismart konference «Vieda pilsētvide jeb Smart city» ZRKAC, Svētes 33, Jelgava 15.09.2017

Sīkāk

INVESTĪCIJU TERITORIJA Cīrulīšu iela 65 Īpašnieks: SIA Cīrulīšu 65 Kadastra numurs: Platība: 6883 m 2 Teritorijas apraksts: Robežojas ar

INVESTĪCIJU TERITORIJA Cīrulīšu iela 65 Īpašnieks: SIA Cīrulīšu 65 Kadastra numurs: Platība: 6883 m 2 Teritorijas apraksts: Robežojas ar INVESTĪCIJU TERITORIJA Cīrulīšu iela 65 Īpašnieks: SIA Cīrulīšu 65 Kadastra numurs: 4201-007-1624 Platība: 6883 m 2 Teritorijas apraksts: Robežojas ar Cīrulīšu ielu un Kovārņu ielu Uz zemesgabala atrodas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Atbalsts pašnodarbinātības vai uzņēmējdarbības uzsākšanai Diāna Balode Nodarbinātības valsts aģentūras Pakalpojumu departamenta Nodarbinātības pasākumu nodaļas Jauniešu garantijas eksperte Tālr. 67021696,

Sīkāk

Apstiprināts ar

Apstiprināts ar Apstiprinu: Normunds Grinbergs Latvijas Būvnieku asociācijas prezidents 2018.gada 1.februārī Latvijas profesionālās izglītības iestāžu būvniecības nozares audzēkņu profesionālās meistarības konkursa Sienu

Sīkāk

VALSTS KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJA VIDZEMES REĢIONĀLĀ NODAĻA Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101, Tel.: , E-pasts:

VALSTS KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJA VIDZEMES REĢIONĀLĀ NODAĻA Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101, Tel.: , E-pasts: VALSTS KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJA VIDZEMES REĢIONĀLĀ NODAĻA Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101, Tel.: +371 64123834, E-pasts: vidzeme@mantojums.lv, www.mantojums.lv 27.02.2014. Nr.14.4-07/78

Sīkāk

Sanācijas apmetumu sistēmas Epasit Sanopro Klasifikācija un ierobežojumi Sanācijas apmetumi - Upura kārtas-/ kompresijas-/ atsāļošanas apmetumi

Sanācijas apmetumu sistēmas Epasit Sanopro Klasifikācija un ierobežojumi Sanācijas apmetumi - Upura kārtas-/ kompresijas-/ atsāļošanas apmetumi Sanācijas apmetumu sistēmas Epasit Sanopro2000 1. Klasifikācija un ierobežojumi Sanācijas apmetumi - Upura kārtas-/ kompresijas-/ atsāļošanas apmetumi - Poraini apakš apmetumi/ gaisa poru apmetumi - Reversīvie

Sīkāk

Produkta nosaukums

Produkta nosaukums Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības un tās dalīborganizāciju publicitātes pārskats 0.gada janvāris decembris Publicitātes pārskats sagatavots Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta nr. DP/.../08/IPIA/NVA/00

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMI I daļa Paskaidrojuma raksts 2016.gads

JŪRMALAS PILSĒTAS TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMI I daļa Paskaidrojuma raksts 2016.gads JŪRMALAS ILSĒTAS TERITORIJAS LĀNOJUMA GROZĪJUMI I daļa askaidrojuma raksts 2016.gads Saturs 1. Funkcionālā zonējuma un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu saskaņošana ar MK em Nr.240)... 2 2.

Sīkāk

SKODA_Universal

SKODA_Universal GARANTIJAS UN PAPILDU GARANTIJAS VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI UN PROCEDŪRAS NOTEIKUMI. DERĪGI SĀKOT NO 12.2017 JĒDZIENI Šajā dokumentā tiek definēti sekojoši jēdzieni: Ražotājs šī dokumenta izpratnē ir ŠKODA AUTO

Sīkāk

Slaids 1

Slaids 1 Bilskas pagasta Birzuļu bibliotēkas vēsture fotogrāfijās Smiltenes novada Bilskas pagasta Birzuļu bibliotēka dibināta 1945.g. Bibliotēka sākotnēji atrodas Birzuļu pamatskolas ēkā, bijušajā Mēru muižā,

Sīkāk

European Commission

European Commission EIROPAS KOMISIJA PAZIŅOJUMS PRESEI Briselē, 2013. gada 3. maijā 2013. gada pavasara prognoze ES ekonomika lēnām atlabst no ieilgušas lejupslīdes Pēc ekonomikas lejupslīdes, kas bija raksturīga 2012. gadam,

Sīkāk

Valsts pētījumu programma

Valsts pētījumu programma Vienotas sociālās politikas attīstība Latvijā Baiba Bela (LU SZF, SPPI) SEMINĀRS LABKLĀJĪBAS MINISTRIJĀ PAR SOCIĀLĀS POLITIKAS PLĀNOŠANAS PILNVEIDI Valsts pētījumu programma 2014-2017 IEVADS Sociālās drošības

Sīkāk

Nr

Nr JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 24.AUGUSTA SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMI Nr. GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 9. FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.17-3 JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS

Sīkāk

AK_PD_Rezekne_0206

AK_PD_Rezekne_0206 Piespiedu darba kā kriminālsoda ieviešanas vēsture Latvijā 1999-2003 1. posms Anhelita Kamenska Latvijas Cilvēktiesību centrs Rēzekne, 2016.gada 9.jūnijs Vēsture 1999. gada 1.aprīlis stājas spēkā KL nav

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Biznesa plāna sagatavošana, nauda plūsmas plānošana IZGĀZIES PLĀNS? Biznesa plāns Kāpēc ir vajadzīgs biznesa plāns? - lai finansētājs (banka) spētu izvērtēt riskus saimnieciskās darbības attīstībā; -

Sīkāk

Microsoft Word - LRN_JS_SHEMA_GROZ_11_12_2018.docx

Microsoft Word - LRN_JS_SHEMA_GROZ_11_12_2018.docx 1 APSTIPRINĀTS akciju sabiedrības "LatRailNet" 2018.gada 11.decembra valdes sēdē prot. Nr. JALP-1.2./71-2018 NOTEIKUMI Rīgā 2018.gada 11.decembrī Nr. JALP-7.6./05-2018 Grozījumi AS "LatRailNet" 2016.gada

Sīkāk

1

1 VALSTS A/S LATVIJAS DZELZCEĻŠ LATVIJAS DZELZCEĻA VĒSTURES MUZEJS 2013. GADA DARBA PĀRSKATS 1925.g. III klases pasažieru vagona restaurācija dzelzceļa modeļu izstāde - Liliputija Fotogrāfijas un dokumenti

Sīkāk

Microsoft Word - JAL_6.kl.GRAMATA.doc

Microsoft Word - JAL_6.kl.GRAMATA.doc LATVIJAS VALSTS TERITORIJA Latvija ir valsts, kas atrodas Eiropas ziemeļaustrumos. Mūsu valsts ir viena no 3 Baltijas valstīm, tai ir 490 km gara jūras robeža gar Baltijas jūru un Rīgas jūras līci. Jūra

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lauksaimniecības sektoru ekonomiskā analīze Latvijā SIA «Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs» Ekonomikas nodaļa 2016 Atsevišķu produktu vērtības dinamika 2010.-2015.gados (bāzes cenās, milj.

Sīkāk

Apstiprinu:

Apstiprinu: Lapa : 1 (24) 1 Lapa : 2 (24) Ievads Salaspils kodolreaktora (turpmāk SKR) teritorijā un tā tuvākajā apkārtnē VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs veic Speciālās atļaujas darbībām ar

Sīkāk

D o b e l e s L i v o n i j a s o r d e ņ a p i l s k o m p l e k s a D a r b ī b a s s t r a t ē ģ i j a 1 DOBELES LIVONIJAS ORDEŅA PILS KOMPLEKSA DA

D o b e l e s L i v o n i j a s o r d e ņ a p i l s k o m p l e k s a D a r b ī b a s s t r a t ē ģ i j a 1 DOBELES LIVONIJAS ORDEŅA PILS KOMPLEKSA DA D o b e l e s L i v o n i j a s o r d e ņ a p i l s k o m p l e k s a D a r b ī b a s s t r a t ē ģ i j a 1 DOBELES LIVONIJAS ORDEŅA PILS KOMPLEKSA DARBĪBAS STRATĒĢIJA 2016. 2023.gadam 2016. D o b e l

Sīkāk

Speckurss materiālu pretestībā 3. lekcija

Speckurss materiālu pretestībā 3. lekcija Speckurss materiālu pretestībā 3. lekcija Ģeometriski mainīgas un nemainīgas sistēmas Stieņu sistēmu struktūras analīzes uzdevums ir noskaidrot, vai apskatāmā sistēma ir ģeometriski mainīga, vai nemainīga.

Sīkāk

Latvijas pārtikas nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze

Latvijas pārtikas nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze Latvijas pārtikas nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze 08.12.2015. prof. Irina Pilvere Aleksejs Nipers Latvija Lietuva Igaunija Polija Krievija Analizējamās nozares/valstis/periods Pētījums

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA AGLONAS NOVADA DOME Somersetas ielā 34, Aglonā, LV 5304, Tālr../fakss , Aglonā, Aglonas novadā SAISTOŠIE

LATVIJAS REPUBLIKA AGLONAS NOVADA DOME Somersetas ielā 34, Aglonā, LV 5304, Tālr../fakss ,   Aglonā, Aglonas novadā SAISTOŠIE LATVIJAS REPUBLIKA AGLONAS NOVADA DOME Somersetas ielā 34, Aglonā, LV 5304, Tālr../fakss +371 65324573, www.aglona.lv Aglonā, Aglonas novadā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2. APSTIPRINĀTI Aglonas novada domes

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Valsts augu aizsardzības dienests AKTUALITĀTES Mēslošanas līdzekļu lietošana Ar kūtsmēsliem un digestātu iestrādātais slāpekļa daudzums uz 1 ha LIZ gadā nedrīkst pārsniegt 170 kg Jāievēro virszemes ūdensobjektu

Sīkāk

VPVKAC darbības atskaite Par laika posmu līdz gada 31. oktobrim Lubānas novada VPVKAC VEIKTIE PAKALPOJUMI UN KONSULTĀCIJAS... 1 PAKALPOJUMU UN K

VPVKAC darbības atskaite Par laika posmu līdz gada 31. oktobrim Lubānas novada VPVKAC VEIKTIE PAKALPOJUMI UN KONSULTĀCIJAS... 1 PAKALPOJUMU UN K VPVKAC darbības atskaite Par laika posmu līdz 216. gada 31. oktobrim Lubānas novada VPVKAC VEIKTIE PAKALPOJUMI UN KONSULTĀCIJAS... 1 PAKALPOJUMU UN KONSULTĀCIJU INDEKSS... 1 VEIKTO PAKALPOJUMU UN KONSULTĀCIJU

Sīkāk

IEE projekts Līgums Nr.: IEE/12/856/SI D.3.1.c - Kopsavilkums. Biznesa plāns Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās, Zemgales reģions, Latvija

IEE projekts Līgums Nr.: IEE/12/856/SI D.3.1.c - Kopsavilkums. Biznesa plāns Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās, Zemgales reģions, Latvija D.3.1.c - Kopsavilkums. Biznesa plāns Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās, Zemgales reģions, Latvija Projekta nosaukums: Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās Vieta: Zemgales reģions, Latvija Iesniegšanas

Sīkāk

INOVATĪVI RISINĀJUMI, JAUNI PRODUKTI UN PATĒRĒTĀJU IZVĒLE ZIVJU PRODUKTU KLĀSTĀ Aina Afanasjeva Direktore, Starptautiskā organizācija Eurofish Konfere

INOVATĪVI RISINĀJUMI, JAUNI PRODUKTI UN PATĒRĒTĀJU IZVĒLE ZIVJU PRODUKTU KLĀSTĀ Aina Afanasjeva Direktore, Starptautiskā organizācija Eurofish Konfere INOVATĪVI RISINĀJUMI, JAUNI PRODUKTI UN PATĒRĒTĀJU IZVĒLE ZIVJU PRODUKTU KLĀSTĀ Aina Afanasjeva Direktore, Starptautiskā organizācija Eurofish Konference Izaicinājumi nozarē un pievienotās vērtības radīšana

Sīkāk

Rīcības plāns 2016 N.p. k. Uzdevumi Pasākumi, aktivitātes Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš vai periods Finanšu resursi un avoti Iznākuma (outpu

Rīcības plāns 2016 N.p. k. Uzdevumi Pasākumi, aktivitātes Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš vai periods Finanšu resursi un avoti Iznākuma (outpu Rīcības plāns 2016 N.p. k. Uzdevumi Pasākumi, aktivitātes Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš vai periods Finanšu resursi un avoti Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji Uzņēmējdarbība 1. U1.1.1/

Sīkāk

MĀRUPES NOVADA TŪRISMA ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS UZRAUDZĪBAS PĀRSKATS PAR 2017.GADU

MĀRUPES NOVADA TŪRISMA ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS UZRAUDZĪBAS PĀRSKATS PAR 2017.GADU MĀRUPES NOVADA TŪRISMA ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 2016.-2020. UZRAUDZĪBAS PĀRSKATS PAR 2017.GADU SATURS Ievads... 3 1. Stratēģijas ieviešana un uzraudzība... 4 2. Stratēģijas Rīcības plāna uzdevumu un rezultātu

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Ceļojums laikā: manas bibliotēkas ēkas vēsture Variņu bibliotēka 1951. gadā dibinātās Variņu pagasta (tolaik Sebru ciema) bibliotēkas pirmā mājvieta ir Vilciņi. Ēkā atrodas arī Sebru ciema padome. 1954.

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: LĒMUMS Jūrma

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:   LĒMUMS Jūrma JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv LĒMUMS Jūrmalā 2017.gada 23.novembrī Nr. 522 Par rūpnieciskās zvejas

Sīkāk