012ÿ ÿ911245ÿ8ÿ1ÿ ÿ5ÿ8ÿ5ÿÿ65ÿÿ65ÿ 71ÿ65ÿ ÿ5ÿ81ÿ9775ÿÿ !"#ÿ$ %!&''('#&ÿ)!ÿÿ*)!+$ÿ)!ÿ!,!-+!-.ÿ)!ÿÿ *#+( $''ÿ/! *$ '$'(#ÿ$ )70179

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "012ÿ ÿ911245ÿ8ÿ1ÿ ÿ5ÿ8ÿ5ÿÿ65ÿÿ65ÿ 71ÿ65ÿ ÿ5ÿ81ÿ9775ÿÿ !"#ÿ$ %!&''('#&ÿ)!ÿÿ*)!+$ÿ)!ÿ!,!-+!-.ÿ)!ÿÿ *#+( $''ÿ/! *$ '$'(#ÿ$ )70179"

Transkripts

1 012ÿ ÿ911245ÿ8ÿ1ÿ ÿ5ÿ8ÿ5ÿÿ65ÿÿ65ÿ 71ÿ65ÿ ÿ5ÿ81ÿ9775ÿÿ !"#ÿ$ %!&''('#&ÿ)!ÿÿ*)!+$ÿ)!ÿ!,!-+!-.ÿ)!ÿÿ *#+( $''ÿ/! *$ '$'(#ÿ$ ) ÿ *1.'(#ÿ$ ) ÿ828528ÿ3471ÿÿ *1ÿ8ÿ ÿ65ÿ ÿ65ÿ!52452K8ÿ65ÿ8ÿ*1478ÿ /859788ÿ5ÿ9175ÿ8ÿ ÿ65ÿ65259L1ÿ0M791ÿ7ÿ3741ÿ 65ÿ921ÿÿ91ÿ ÿ2K6798ÿ021078ÿÿ058ÿ ÿ65ÿ1282ÿ 0828ÿ5ÿ658211ÿÿ ÿ65ÿÿ75ÿ9141ÿ7797ÿ65ÿ98239N 52ÿ975K791ÿÿ928ÿ65ÿ2881ÿ121ÿ65ÿ8377ÿÿ6797ÿ0828ÿ5ÿ 5671ÿ65ÿ8ÿ!52452K8ÿ9141ÿ02157ÿ5ÿ5ÿ3471ÿ65ÿ8ÿ*1478ÿ /859788OÿP56861ÿ58ÿ8ÿ8ÿ1248ÿ2K6798ÿP5ÿ5ÿ58ÿ65ÿ807N 9897ÿÿ5ÿ505978ÿ8ÿ)59251ÿQÿ65ÿÿ65ÿ71ÿ65ÿ*15ÿ 012ÿ5ÿP5ÿ5ÿ2508ÿ8ÿ925897ÿ65ÿ8ÿ ÿ975K798ÿ9285ÿÿ 82K798ÿ65ÿ8ÿ*1478ÿ/859788ÿÿÿ250721ÿÿ012ÿ8P58ÿ67017N 9715ÿP5ÿ5ÿ6795ÿ5ÿÿ658211Oÿ8ÿ)701797ÿ ÿM798ÿ65ÿ8ÿ 5ÿQÿ65ÿRÿ65ÿ827ÿ65ÿ8ÿS552878ÿ65ÿ ÿ65ÿ7548ÿ ÿ65ÿ ÿ975K798ÿÿ658211ÿ ÿ012ÿÿ 581ÿÿ012ÿÿ021078ÿ1248ÿ65ÿ2T0745ÿ752712ÿP5ÿ5ÿ80255ÿ 5ÿÿ21ÿP5ÿ01623ÿ ÿ8ÿ ÿ588278ÿ8PKÿ Oÿ161ÿ51ÿ8ÿ840821ÿ65ÿ82K91ÿRQÿ ÿUÿ65ÿ!81ÿ 65ÿ114K8ÿ65ÿ8ÿ*1478ÿ/859788ÿP5ÿ8275ÿ8ÿ8ÿS552878ÿ 8ÿ ÿ5ÿ485278ÿ65ÿ ÿÿ ÿ91ÿ3471ÿ ÿ65ÿ89897ÿ58ÿ8ÿ*1478ÿ/859788!ÿ ÿ65ÿ8ÿ ÿ65ÿ!52452K8ÿ65ÿ8ÿ*147N 8ÿ/859788ÿ5ÿ250723ÿ012ÿ ÿ ÿÿ5623ÿ8ÿ628N 97ÿ ÿ ÿÿ ÿ6565ÿ8ÿ ÿ65ÿ 1ÿ02555ÿ581ÿ012ÿP755ÿ1ÿ021455ÿ5ÿ ÿ012ÿ5ÿ *151ÿ65ÿ!52452K8ÿ65ÿ8ÿ*1478ÿ/859788ÿV*!*#/Wÿ9141ÿ 57686ÿ740128ÿÿP5ÿ021455ÿÿ91797Oÿÿ3471ÿ ÿ 65ÿ89897ÿ523ÿ8ÿ*1478ÿ/859788ÿ7ÿ ÿ65ÿ8P58ÿ 128ÿ ÿ ÿ91ÿÿ75ÿP5ÿ5ÿ0568ÿ ÿ528ÿ 65ÿ8ÿ :;ÿX>ÿ?;BC8C:C;!ÿ ÿ65ÿ8ÿ ÿ ÿ ÿ5ÿ8ÿ*14N 78ÿ/859788!ÿ81ÿ1ÿ5ÿ895265ÿ1ÿ ÿ917723ÿ ÿ65ÿ8ÿ98N 65478ÿ8ÿ565ÿ65ÿ*151ÿ65ÿ!52452K8ÿ65ÿ8ÿ*1478ÿ/859788ÿ 7561ÿ898455ÿ5ÿ8ÿ97686ÿ65ÿ/85978ÿ985ÿ"Y78ÿM4521ÿRÿZÿ 0528ÿOÿ161ÿ51ÿ7ÿ ÿ65ÿP5ÿ0828ÿ5ÿ4512ÿ ÿ 65ÿÿ75ÿ0568ÿ585952ÿ ÿ1ÿ ÿ5ÿ021N 7978ÿ ÿ1ÿ ÿ6521ÿ65ÿÿ3471ÿ ÿ1ÿP5ÿ ÿ25715ÿ0568ÿ5825ÿ8ÿ981ÿ5ÿ0825ÿ6771ÿ65ÿ679l8ÿ565ÿ 9861ÿ8Kÿ5ÿ895265ÿ012ÿ4171ÿ ÿ1ÿ65ÿ *1.'(#ÿ$ )5ÿÿ75ÿ9715ÿÿ &ÿ787686ÿ ÿ5ÿ8ÿ ÿ65ÿ ÿÿÿ28n ÿ8ÿ8ÿ ÿ8ÿ28Tÿ65ÿ5671ÿ ÿ677ÿ ÿ ÿÿ658211ÿ65ÿ8ÿ!52452K8ÿ9141ÿ ÿ 975K798ÿ65ÿ98401ÿ65ÿ8ÿ*75978ÿ65ÿ8ÿ&86ÿ5ÿ98P7528ÿ65ÿÿ 3471ÿÿ ÿ8Kÿ9141ÿ5ÿ7401ÿ65ÿ8ÿ ÿ ÿ 5ÿ557971ÿ65ÿ8ÿ05218ÿÿ65ÿ8ÿ &1ÿ9715ÿ65ÿ8ÿ ` DWÿ8ÿ ÿÿ5ÿ658211ÿ65ÿ8ÿ ÿ021078ÿ65ÿÿ 3471ÿ65ÿ89897ÿÿ5671ÿÿ677ÿ65ÿ ÿ5ÿP5ÿa5857bÿ5ÿ8ÿ57ÿÿ65ÿÿ65ÿ71ÿ65ÿ ÿ5ÿ 8405ÿ977ÿ7ÿ452987!"ÿ$ %!&''('&ÿ)!ÿa*)c+$ÿ)a$,!-+!-$ÿ)!ÿÿ *#+( $''ÿ/! *$ '.'#ÿ$ ) ÿ05528 *1.'#ÿ$ ) ÿ82858ÿY47ÿ7ÿ ÿ8ÿ ÿ6a986e478ÿ6a$ ÿ65ÿ8ÿ*1478ÿ /859788ÿ5ÿ91757bÿ8ÿ ÿ65ÿ625ÿ0M79ÿ55ÿY74ÿ65ÿ 925ÿ7ÿ84ÿ ÿ2K6798ÿ02f078ÿ7ÿ058ÿ ÿ6a1282ÿ052ÿ8ÿ ÿ7ÿ914072ÿ5ÿ55ÿ7878ÿ914ÿ8ÿ7797ÿ65ÿ982Y952ÿ 975K79ÿ7ÿ928ÿ65ÿ258ÿf24ÿ6a8Y77ÿ7ÿ6797ÿ052ÿ8ÿa567ÿ 65ÿ8ÿ ÿ914ÿ8ÿ02157ÿ5ÿaY47ÿ65ÿ8ÿ*1478ÿ/85978N 8ÿ7ÿP568ÿ598ÿ8ÿ5ÿ1245ÿ2K67P5ÿP5ÿ7ÿ705ÿ807985ÿ7ÿ ÿ8ÿ)5925ÿQÿ65ÿÿ65ÿÿ65ÿ*15ÿ05ÿP8ÿ5ÿ 2508ÿ8ÿ925897ÿ65ÿ5ÿ8986e475ÿ975K7P5ÿ928ÿ7ÿ82K7P5ÿ 65ÿ8ÿ*1478ÿ/859788ÿ7ÿ5ÿ5ÿ250725ÿ7ÿ052ÿ5ÿ ÿP5ÿ 5ÿ6795ÿ5ÿ5ÿ5ÿ Oÿ8ÿ ÿ ÿM798ÿ65ÿ 8ÿ57ÿQÿ65ÿRÿ6a827ÿ65ÿ8ÿS552878ÿ65ÿ ÿ65ÿ7N 548ÿ8597Yÿ6a ÿ975K798ÿ7ÿ ÿ591f079Oÿ 05ÿ5ÿ58ÿ7ÿ052ÿ5ÿ55ÿ02f075ÿ1245ÿ65ÿ2e074ÿ752712ÿP5ÿ a80215ÿ5ÿÿ2ÿp5ÿ01628ÿ ÿ5ÿ ÿ58n Y275ÿ89Kÿ917065ÿ'1ÿ87bfÿ8ÿa540828ÿ65ÿa82795ÿRQÿ80828ÿ Uÿ65ÿa!8ÿ6a11478ÿ65ÿ8ÿ*1478ÿ/859788ÿP5ÿ82757bÿ 8ÿ8ÿS552878ÿ8ÿ91405e978ÿ5ÿ48e278ÿ6a ÿ7ÿ8986e475ÿ P5ÿ705ÿ914ÿ8ÿY47ÿ ÿ6a89897ÿ8ÿ*1478ÿ/859788!ÿ971845ÿ65ÿa986e478ÿ6a$ ÿ65ÿ8ÿ*1478ÿ /859788ÿ5ÿ25072Yÿ052ÿ927527ÿ654192Y79ÿ7ÿ762Yÿ8ÿ62868ÿ765N 7768ÿ*145g82Yÿ5ÿ55ÿ89778ÿ65ÿP5ÿ5ÿP5ÿ8ÿ021415ÿ 80215ÿ8P5ÿ58ÿ5ÿ ÿ5ÿ*15ÿ6a$ ÿ65ÿ8ÿ *1478ÿ/859788ÿV*!*#/Wÿ914ÿ8ÿ578ÿ740128ÿ7ÿP5ÿ5ÿ021N 41ÿ8ÿ91797ÿ!ÿ5ÿY47ÿ ÿ6a89897ÿ52Yÿ8ÿ*1478ÿ /859788ÿ55ÿ ÿ65ÿ5ÿ825ÿ89778ÿ ÿ84ÿ5ÿ 55ÿ7878ÿP5ÿ5ÿ005ÿ ÿ128 / &7ÿ1ÿa891268ÿ5ÿ912827ÿ91772Yÿ ÿ65ÿa986e478ÿ8ÿ5ÿ 65ÿ*15ÿ6a$ ÿ65ÿ8ÿ*1478ÿ/859788ÿP5ÿ89845ÿ 5Yÿ8ÿ8ÿ978ÿ65ÿ/8e978ÿ98252ÿ"Y78ÿM4521ÿRÿZ2ÿ0128ÿOÿ1ÿ87bfÿ 55ÿ ÿP5ÿ052ÿ8ÿ4712ÿ ÿ65ÿ5ÿ55ÿ7878ÿ 008ÿ5872ÿ ÿ1ÿ ÿ5ÿ021K975ÿ91482P5ÿ 1ÿ19878ÿ67ÿ65ÿ5ÿY47ÿ ÿ1ÿP5ÿ5ÿ55ÿ2571ÿ5ÿ 005ÿ62ÿ8ÿ5245ÿ5ÿ19ÿ67525ÿ6a8P58ÿ5ÿP8ÿ87bKÿa891265ÿ 052ÿ417ÿ02Y979ÿ1ÿ65ÿ9157e978 *1.'#ÿ$ )5ÿ5ÿ55ÿ7878ÿ971ÿ7ÿ91405e975 8ÿ58ÿ7878ÿ ÿTÿ8ÿ ÿ65ÿ9157b545ÿ7ÿ8ÿ58ÿ 2852e978ÿ8ÿ8ÿ19758ÿ8ÿ28Tÿ65ÿa567ÿ ÿ677ÿ021N 4197ÿ02102Tÿ7ÿ ÿ65ÿ8ÿ ÿ914ÿ8ÿ ÿ 975K798ÿ65ÿ9840ÿ65ÿ5ÿ97e975ÿ65ÿ8ÿ8ÿ5ÿP851ÿ65ÿ5ÿ Y47ÿ7ÿ ÿ87bKÿ914ÿa740ÿ65ÿ8ÿ02Y9798ÿ ÿ5ÿ 55797ÿ65ÿ5ÿ05215ÿ7ÿ65ÿ8ÿ19758 &ÿ971ÿ65ÿa986e478` DWÿ8ÿ ÿ7ÿ5ÿ ÿ65ÿ5ÿ89778ÿ02f075ÿ65ÿ 5ÿY47ÿ6a89897ÿ5ÿ5ÿ567ÿ7ÿ8ÿ677ÿ65ÿ9157b545 jklmÿopqrÿsÿqomtumqtvo quovt

2 WXYZÿ\]^_ÿ`ÿ^\ZabZ^ac\ 58ÿ8ÿÿ48ÿ85ÿÿÿ46N8ÿO8ÿÿ4ÿ74ÿ848646ÿ ÿ ÿÿÿ46N8ÿÿ7ÿP86ÿM ÿ8614Q46ÿ M44589ÿM8ÿ8ÿ856Pÿ4ÿ8N584ÿÿ7ÿM4 ÿÿ ÿo84ÿÿ74ÿm86 80!ÿ4680ÿPÿ"ÿ4ÿ468574ÿÿ476ÿÿ4ÿ74ÿ5 01ÿ3M ÿ5ÿ4ÿ68646ÿ44ÿ8ÿ57684ÿÿÿ N584ÿ8ÿM"47PÿM648ÿ4ÿ74589ÿ56ÿÿ4ÿ74684ÿ 8ÿ4ÿ7ÿÿ68ÿÿ4ÿ#764ÿÿ$ 1ÿ6ÿÿ576ÿ7ÿ4ÿÿ ÿ87ÿÿ O854ÿÿM44589ÿÿ156ÿ8ÿ58ÿÿ664ÿ54ÿ7ÿ87ÿ M86 %1ÿ&4ÿ4ÿM ÿ854ÿ646ÿ4ÿ54ÿ5ÿM476 *1ÿ&R44ÿ4ÿÿ ÿ486P8ÿ7886P8ÿ8ÿ178584ÿ ÿÿ4ÿ4ÿ884ÿ4ÿ4ÿ&78646ÿ)45844 ÿ85ÿ480!ÿ"ÿ7854ÿ ÿ66ÿÿp86ÿÿm ÿ854 4ÿ5R8ÿ84ÿ788646ÿ458458ÿ8ÿ58646ÿ586! 87ÿ480!ÿ5ÿ4ÿ46ÿ454N8ÿ4ÿÿ64ÿ68646ÿ ÿ54p56ÿ584ÿ8ÿ4ÿ ÿÿ464ÿ854ÿ 4ÿ4ÿ884ÿÿ4ÿ ÿ7ÿ687ÿ74ÿ664ÿ4589ÿ4ÿ4ÿ 89ÿ84ÿ4ÿ8ÿÿ7ÿ8ÿ64ÿÿ746ÿÿ ÿ58n58ÿÿ4ÿ476ÿ8ÿ5846ÿÿ4ÿ884ÿ4ÿ4ÿ&78646ÿ -1ÿ.468ÿ458ÿÿ ÿ8ÿ8ÿ547ÿÿ54589ÿ 58ÿ67ÿ5746ÿ4ÿP084ÿ8789ÿ6ÿÿ4ÿM8 84ÿ4ÿ4ÿ&78646ÿ)45844 ÿ486p8ÿ586!87ÿ8ÿ88p87ÿ7ÿ8ÿ576 ÿ66ÿÿ6ÿ576ÿ8ÿ4684ÿÿ74ÿ46744ÿ7ÿ "8ÿ687ÿ45846ÿ8ÿ54ÿ7ÿ4688ÿ8ÿ7ÿ446854ÿÿ 31ÿ34ÿ8789ÿÿÿ7ÿ ÿ4ÿ64 41ÿ54ÿÿ4ÿ8684ÿ7ÿ"ÿR8586ÿÿS68 61ÿ764ÿ8ÿ6874ÿ4ÿ854589ÿ4ÿ4688ÿÿM54N84ÿ ÿÿ8614ÿ7ÿÿ 6N587ÿÿ ÿ474 46ÿ57674ÿÿ4ÿ884ÿ45844ÿ8ÿ44ÿ8546ÿÿ ÿ4ÿ6!7ÿ5806ÿ8ÿ746ÿÿm ÿ ÿ8ÿ86844ÿ8ÿÿÿ58N58ÿÿ4ÿ ÿ4ÿM678ÿ4P88ÿ8ÿ85789ÿÿ4ÿ884ÿ4ÿ4ÿ&78646ÿ )45844ÿ645646ÿ6ÿ6O85ÿ486584ÿM ÿ8ÿ 56ÿ480!ÿ5ÿ5R44ÿ8ÿ547ÿ4ÿÿ7ÿÿ46ÿ ÿ&4ÿ8ÿ8ÿ78ÿ586!87ÿ87ÿÿ84ÿ ÿ861pÿ88ÿ5806ÿm ÿ480!ÿ5ÿM ÿ4ÿ74ÿ6454ÿ454N854 91ÿ&4ÿÿ8ÿ86858ÿ8ÿ7ÿ7ÿÿ58ÿ4746ÿ ÿ64ÿ5176ÿ4ÿ68646ÿ ÿ458458ÿ5458ÿ ÿ ÿ84ÿÿÿ54p56ÿ85ÿ5846ÿÿmp 86ÿ788648ÿ8ÿ8684ÿÿ4ÿ7ÿ77ÿ68ÿ86ÿ :1ÿ'7ÿ785458ÿ54644ÿ78ÿ8ÿ8ÿÿ74 57ÿÿÿP584ÿÿ4ÿ4ÿ884ÿ45844 ;1ÿ+7587ÿ58ÿ45ÿÿ5R44589ÿÿ568678ÿ7ÿ ÿ48648ÿ8ÿ584ÿ8ÿ5846ÿÿ7ÿ ÿÿ4ÿ4ÿ884ÿ8ÿÿ 6ÿÿ ÿM86 4ÿ46744ÿ758ÿ8ÿ468758ÿÿM54N84ÿ7ÿ417ÿ4ÿÿ 7ÿ ÿM54N84ÿÿ74ÿ74ÿ74ÿ464ÿ7ÿ76ÿM8 6 <1ÿ'574ÿÿ546ÿÿ56ÿ85ÿÿ846ÿÿ4ÿ7ÿ4ÿ 4687T54ÿ046>ÿ8ÿ4ÿ74ÿÿM54N84ÿÿ ÿÿ4ÿÿ7ÿ ÿÿ7ÿÿ746ÿ4687ÿÿ8ÿ =1ÿ7ÿ46ÿ758ÿ7ÿ76ÿ474ÿ8ÿ5"6ÿ4ÿ 3M74589ÿÿÿ758ÿ04ÿÿ8854ÿ7ÿÿ7ÿ ÿ4ÿ7ÿm54n84ÿ ÿÿÿ56N58ÿ7ÿ4ÿ84589ÿ86ÿ4687T54ÿ4ÿ46ÿ O4ÿÿ ÿ75846ÿ8ÿM ÿÿ7ÿ 4ÿ ÿ46ÿ480!ÿ586ÿ8ÿ746ÿ4ÿ4ÿ84589ÿ476O ÿÿ4K 676ÿ8ÿ44ÿ8ÿ547ÿÿ885458ÿ5P8ÿM4764ÿ4 854ÿ8ÿ6464ÿ4854 I1ÿ(44ÿ7ÿ46ÿÿN8ÿ86ÿÿÿ45ÿM476ÿ64 01ÿ64ÿ8854ÿ8ÿ74ÿÿ56ÿ868687ÿ8ÿÿ ÿ(ÿ468574ÿ64pÿ ^b\cc 86458ÿÿÿ48ÿ85ÿÿ4ÿ4684ÿ84ÿÿ7ÿ 8484ÿ ÿ7ÿ64ÿ ÿÿ4ÿ4684ÿÿ7ÿ86ÿÿ ÿ 846ÿ4ÿ44589ÿÿ8ÿÿ856ÿ5ÿ8584ÿ ÿÿ7ÿÿ4ÿÿ ÿ84ÿÿ574ÿÿ86 4!ÿÿ784ÿ88ÿÿ"45ÿ4ÿ468574ÿÿ476ÿÿ 01ÿ34ÿ ÿ5ÿ684ÿ44ÿÿ57684ÿÿ4ÿ48 7ÿ56584ÿ !4ÿÿ4ÿ7ÿÿ68ÿÿ#764ÿÿ$8 1ÿ6ÿ4ÿ5764ÿ7ÿ485ÿ4ÿ ÿ8 9854ÿÿ4ÿ44589ÿÿ56ÿÿ58ÿÿ64ÿ54ÿ7ÿ 4ÿÿ86 %1ÿ&4ÿ5ÿ4ÿ ÿ'854ÿ646ÿ54ÿ5ÿ476 *1ÿ&44ÿ5ÿ4ÿ7684ÿ ÿ,886484ÿÿ#78 ÿ44ÿ4ÿ(!4ÿÿ4ÿ&78646ÿ)45844 ÿ7ÿ586ÿ74589ÿÿ4ÿ ÿ85ÿ 584ÿ4ÿ6ÿÿ8ÿÿ4ÿ ÿ ÿ5ÿ&8ÿ84ÿ,884ÿ58458ÿÿ+58 4ÿ&86!854ÿ4!ÿ5ÿ5ÿ64ÿ5484ÿ4/4ÿÿ0641 4ÿ684ÿÿ5456ÿ584ÿÿ5ÿ482458ÿÿ74 64ÿ8544ÿ4ÿ4ÿ(!4ÿÿ456884ÿ7ÿ64ÿ74ÿ65"4ÿ 4589ÿ5ÿ4ÿ89ÿ4ÿ5ÿ16ÿÿÿÿ64ÿ ÿ4ÿÿ4ÿ&8584ÿÿ4ÿ+47ÿÿÿ584ÿÿ4ÿ(!4ÿ -1ÿ.46ÿ458ÿÿ ÿÿÿ7ÿ54ÿÿ54 8ÿ67ÿ574ÿ4ÿ084ÿ8789ÿ6ÿ4ÿ4ÿ ÿ4ÿ&78646ÿ)45844 ÿ486484ÿ586!854ÿÿ88854ÿ7ÿÿ576 84ÿÿ57464ÿ76ÿ576ÿÿ4684ÿÿ57478ÿ ÿ4584ÿ5ÿ4ÿÿ54ÿ7ÿ4688ÿ8ÿ7ÿ 31ÿ34ÿ8789ÿÿ7ÿ456884ÿ4ÿ64 41ÿ54ÿ4ÿ4ÿ8684ÿ7ÿÿ8586ÿÿ ÿ764ÿÿ6874ÿ4ÿ854589ÿ4ÿ4688ÿÿ4ÿ54 ÿÿÿ8ÿ7ÿÿ ÿÿ4ÿ57674ÿÿ4ÿ(!4ÿ45844ÿÿ4/4ÿ 854ÿ4ÿ6 6844ÿ4ÿ678ÿ488ÿÿ85789ÿÿ4ÿ(!4ÿÿ4ÿ&7 8646ÿ)45844ÿ6464ÿ64ÿ6985ÿ486584ÿÿ ÿÿ56ÿ4!ÿ5ÿ544ÿÿ7ÿ54ÿ5ÿ4ÿ84ÿ ÿ64ÿ684 ÿ44ÿ6!7ÿ55886ÿÿ4ÿÿ4ÿ456884ÿ486 81ÿ&4ÿ8ÿÿ78ÿ586!854ÿ854ÿÿ844ÿ 91ÿ&4ÿÿ8ÿ86858ÿÿ54ÿ7ÿÿ684ÿ ÿÿ ÿ ÿÿ86844ÿ6ÿÿ4ÿ58584ÿÿ4ÿ(! ÿ8ÿ89ÿ55886ÿÿ86!4ÿ4!ÿ5ÿÿ86 1ÿ7ÿ4ÿ454 ÿÿ6441ÿ5176ÿ5ÿ684ÿ ÿ458458ÿ5 458ÿ7ÿ482458ÿ844ÿÿÿ5456ÿ85ÿ584 6ÿÿ86ÿ788648ÿÿ8684ÿÿ4ÿ7ÿ74ÿ :1ÿ'ÿ785458ÿ54644ÿ758ÿÿ878ÿÿ 6ÿ86ÿ57ÿÿÿ4584ÿ44ÿ4ÿ(!4ÿ45844 ;1ÿ+7588ÿ58ÿ457ÿÿ544589ÿÿ568678ÿ7 854 ÿ48648ÿÿ584ÿÿ5846ÿ4ÿ7ÿ ÿ44ÿÿÿ4ÿ( ÿÿ4ÿ456884ÿÿ86 4ÿ467424ÿ758ÿÿ468758ÿÿ4ÿ5484ÿ7ÿ47ÿ4ÿÿ 8ÿÿ4ÿ ÿ4ÿ5484ÿ74ÿ44ÿ57478ÿ64ÿ7ÿ76ÿÿ86 <1ÿ'574ÿÿ542ÿÿ56ÿ85ÿÿ84ÿ44ÿ4ÿ4 046>ÿÿÿ444ÿÿ4ÿ5484ÿ8ÿ17858ÿÿ ÿ44ÿ7ÿ456884ÿÿ7ÿÿÿ4ÿ468ÿÿÿ46874ÿ =1ÿ74ÿ64ÿ758ÿ7ÿ76ÿ4574ÿÿ5"6ÿ5ÿ 34ÿ74589ÿÿ4ÿ758ÿ044ÿÿ8854ÿ7ÿÿ7ÿ ÿ4ÿ7ÿ4ÿ5484ÿ47 4ÿ56584ÿ7ÿ4ÿ84589ÿ86ÿ46874ÿ4ÿ6ÿ94ÿÿ ÿÿ ÿÿ7ÿ8ÿ(ÿ468574ÿ64ÿ457644ÿ 44KI1ÿ(44ÿ7ÿL46ÿÿL ÿ64ÿ4684ÿ4ÿ57886ÿÿ4ÿ4ÿ4ÿ84589ÿ ÿÿ6464ÿ4854 6ÿ64676ÿÿ44ÿÿ7ÿ54ÿ4ÿ5484ÿ885458ÿ 8ÿÿ4ÿ ÿ64ÿ8854ÿÿ74ÿÿ586ÿ86868ÿ 8ÿ568ÿÿÿ45ÿÿÿ

3 01ÿ345678ÿ49ÿ869ÿ5ÿ697589ÿ5ÿ4ÿ57ÿ9ÿ85649ÿÿ49ÿ ÿ54579ÿ98ÿ59ÿ59ÿÿ98ÿ5ÿ49ÿ5 894ÿÿ988ÿÿÿ869ÿ5579 1ÿ7788ÿ54ÿ87979ÿÿ5ÿ755ÿ5ÿ5ÿ796ÿ8ÿ 478ÿ49ÿ75ÿÿ4 8ÿ49ÿ9579ÿ5ÿ4ÿ57ÿ5ÿ8995!1ÿ"8778ÿ989ÿ8ÿ4ÿ8547 7ÿ5ÿ58779ÿÿ8ÿ4ÿ7 977ÿ5ÿ99ÿÿ89755ÿ9ÿ585#9ÿ5ÿ5$ÿ9ÿÿ9894ÿ 5ÿ9987ÿ9ÿ4ÿ87795ÿ5ÿ45ÿ9ÿ4745ÿÿ5ÿ45ÿ 5ÿ77795ÿ5ÿ585#9ÿ%479 &1ÿ'547 8ÿ4758ÿ989ÿ9ÿ9ÿ7977ÿ5ÿ5ÿ9987ÿ 9ÿ49ÿ8555ÿ59ÿÿ5ÿ456747ÿ7655ÿ5ÿ55879ÿ ÿ95755ÿ8ÿ54ÿ58949ÿ77794ÿ5ÿ4ÿ57 ()*+0,-.ÿ01ÿ2.-34.)30567ÿ57*!)578*5*, ÿ4ÿ865ÿ5ÿÿ94987ÿ9ÿ4ÿ778795ÿ%47ÿ 4ÿ57ÿ94988ÿ585#55ÿ9ÿ49ÿ85ÿ945679ÿ97745ÿ 5ÿ55858:ÿ5ÿ;54ÿ475ÿÿ<457ÿÿ9ÿ54ÿ;959ÿ5ÿ 75ÿ%47ÿ9ÿ87ÿ85475ÿ775ÿ5ÿ957ÿ5ÿ757 67ÿ5ÿ54ÿ79ÿ5ÿ4ÿ757ÿ5ÿ4ÿ55858:Aÿ5ÿ58ÿ5574ÿ 9ÿ4ÿ75875ÿ5ÿ4ÿ;97ÿ<457ÿ9ÿ4ÿ5ÿ458ÿ ÿ9ÿ4ÿ8547 7ÿ5ÿ775ÿ9ÿ575ÿ49ÿ ÿ589ÿ899949ÿ9ÿ9579ÿ5ÿ94987 Bÿ779ÿ5ÿ854798ÿ5ÿ7588ÿ9ÿ4ÿ758ÿ9779 5ÿÿ9755ÿ75:7ÿ54ÿ79ÿ5ÿ4ÿ55858:ÿ5ÿ456455ÿ 5ÿ97ÿÿ557455ÿ9ÿ54ÿ5ÿ875ÿ5ÿ4ÿ;9 7ÿ<457ÿÿ99588ÿ9ÿÿ575ÿ ÿ 97795ÿ57ÿ5ÿ757ÿ75ÿÿ ÿ758ÿ 98778ÿ4ÿ598ÿ47759ÿ5ÿÿ75ÿÿ4ÿ58949ÿ5ÿÿ 795ÿ7585ÿ575ÿ49ÿ ÿ589ÿ899949ÿ 9ÿ9579ÿ5ÿ ÿD%47ÿÿ9ÿ575ÿ87ÿ9ÿ4ÿ5ÿ5ÿ97778ÿ5ÿ 54ÿ758$ÿ54ÿ58949ÿÿ8997ÿ5ÿ4ÿ35858: H5ÿ4ÿÿ49ÿF5685ÿ5ÿ4ÿ57 ;45ÿ85779ÿÿ858:7 ()*+0,-.ÿJ1ÿK7*!L)37*!8ÿ!ÿ-3ÿ(03!M53ÿNÿ8,8ÿ0-38!8 7ÿ<457ÿ5ÿ98ÿ58ÿ9ÿ589ÿ:7ÿ99ÿ8:7ÿ 5ÿ5978ÿO$7Pÿ9ÿO$79Pÿÿ58ÿ4ÿ76755ÿ 97587Q RÿH5ÿS%589 Rÿ; ÿ985ÿ5ÿ7585ÿ9755ÿ4ÿ ÿ977ÿ55ÿ54ÿ959ÿ5ÿ977ÿ5ÿ4ÿ57ÿ ÿ755ÿ5ÿ#758ÿ ÿÿ5ÿ55ÿ5ÿÿ977ÿ5ÿ 75685ÿ5ÿ4ÿ57ÿ5759ÿ58ÿ589ÿ5ÿ859979ÿ ÿ75454ÿ9ÿ895794ÿ5ÿ4ÿ55858:ÿÿ5ÿ85759ÿ49ÿ 85779ÿ8579ÿ5ÿ49ÿ59ÿ8545ÿ54567ÿ98ÿ589ÿ54ÿ D459ÿ9985ÿ4ÿ ÿ ÿ58ÿ977ÿ98ÿÿ:79ÿ5ÿ75 ÿÿÿv79ÿ5ÿ 79ÿ779ÿ99ÿ$7ÿ9ÿ$79ÿ3459ÿ9ÿ#755ÿ 479ÿ98ÿ4758ÿ8 ÿ4ÿ ÿ977ÿ587ÿ5ÿ4ÿ 458ÿ5ÿ4 9ÿ5ÿÿH789ÿ5ÿ76859 E7$ÿ58ÿ4ÿ97587ÿ5ÿ$7ÿ9ÿ$79ÿ ; ÿ4ÿÿ49ÿ$79ÿ5ÿS%589ÿ5ÿ9ÿ85%ÿ 85ÿ9ÿ558779ÿ5679ÿÿ:79ÿ54ÿ75ÿ98ÿ759ÿ5ÿ 757ÿÿ4ÿ5795ÿ5ÿ4ÿ57Aÿ787ÿ5ÿ58ÿ57 55ÿ97ÿ98ÿ4ÿ"58587ÿ9ÿ585879ÿ65584ÿÿ4ÿ589ÿ 7585ÿ959ÿ5ÿ54ÿ5ÿ878ÿ559 01ÿE878ÿ54ÿW85ÿ5ÿ6958ÿ5ÿ4XY7ÿ99855ÿ4ÿ89 575ÿ5458ÿ58ÿ5ÿ5ÿ7ÿ45ÿ985ÿ5ÿ54ÿ559 45ÿ7ÿ958ÿ54ÿ5ÿZ86ÿ5V57 1ÿ7788ÿ54ÿ8797ÿ7ÿ485ÿ$ÿ5ÿYÿ795ÿ58ÿÿ9 478ÿ45ÿ747ÿ7ÿ95678ÿ54ÿ957ÿ5ÿ4XY7ÿ5ÿ899!1ÿ"8785ÿ985ÿ58ÿÿ4ÿ8547 7ÿ5ÿ5857ÿ7ÿ58ÿÿ4ÿ 7977ÿ5ÿ9ÿ7ÿ8975ÿ9ÿ85ÿ5ÿ5765ÿ9ÿ54ÿ5ÿ9894ÿ 5ÿ9987ÿÿ45ÿ8779ÿ5ÿ47ÿÿ4745ÿÿ5ÿ45ÿ X7779ÿ5ÿ85ÿ%47 &1ÿH8ÿÿ585ÿ4594ÿ485ÿ5ÿ9ÿ7977ÿ5ÿ5ÿ9987ÿ ÿ5ÿ5ÿ7ÿ48ÿ456747ÿ765ÿ765ÿ5587ÿ7ÿ95 75ÿ58ÿ4ÿ55945ÿ77794ÿ5ÿ4XY7 ()*50-!ÿ01ÿ2.-[-34.)3056ÿ57*!)578*5*, ÿ4ÿ865ÿ5ÿ4ÿ5ÿ94\4987ÿÿ45ÿ77879ÿ%47 5ÿ4XY7ÿ94\4988Wÿ5855ÿÿ54ÿ85ÿ94\4567ÿ9774ÿ X758587ÿ5ÿ;54ÿ4ÿ7ÿ<4Y7ÿ7ÿÿ54ÿ;954ÿXF58 7ÿ%475ÿ9ÿ875ÿ5ÿ8547 5ÿ77ÿ5ÿ9Y7ÿ7ÿ75 767ÿ5ÿ4XW7ÿ5ÿ45ÿ7Y75ÿ5ÿ4ÿ758587Aÿ5ÿ58ÿ5574ÿ ÿ45ÿ7587ÿ5ÿ4ÿ;97ÿ<457ÿÿ45ÿ4ÿ8wÿÿ 585ÿ4ÿ8547 7ÿX77ÿ95ÿ7]ÿ54ÿ98ÿ899 94ÿ9ÿ957ÿ5ÿ94\4987ÿ98595 Bÿ7V:ÿ57Vÿ5ÿ854798Wÿ7ÿ7588Wÿÿ45ÿ7585ÿ97 79ÿ7ÿ975ÿ75:75ÿ5ÿ4XW7ÿ5ÿ4ÿ758587ÿ5ÿ45645ÿ 5ÿ97^5ÿ7ÿ55745ÿÿ45ÿ5ÿ875ÿÿ4ÿ;97ÿ <457ÿ7ÿ99588Wÿÿ95ÿ45ÿ57ÿ989879ÿ977 9ÿY75ÿ5ÿ7Y75ÿ7ÿ7ÿ ÿ5ÿ465ÿ98778ÿ 4ÿ7498ÿ9475ÿ5ÿ45ÿ55ÿ747ÿ7ÿ4ÿ55945ÿ5ÿ45ÿ 55ÿ79ÿ585ÿ7]ÿ54ÿ98ÿ89994ÿ9ÿ957ÿ5ÿ 94\4987ÿ98595 %475ÿ7ÿÿ57ÿ875ÿÿ45ÿ4ÿ6ÿ97778ÿ5ÿ4X75 8$ÿ54ÿ55945ÿ7ÿ4ÿ8997ÿ5ÿ4ÿ H5ÿ45ÿ5895ÿ5ÿ75685ÿ4XY7 ;45ÿ8577ÿ7ÿ858:75 ()*50-!ÿJ1ÿK7*!L)37*8ÿ!ÿ-_(03`M53ÿ5ÿ-!8ÿ8!,!8ÿ0-38!8 7ÿ<457ÿ5ÿ98ÿ58ÿÿ5895ÿ:75ÿ9ÿ8:75ÿ 5ÿ5978ÿOY75Pÿ9ÿOY7Pÿ7ÿ78ÿ4ÿ97587ÿ 56a5Q RÿH5ÿ%589 Rÿ;98595 RÿHX#998 34ÿY7ÿ7ÿY75ÿ5ÿ%589ÿ56495ÿ54ÿY7ÿ 7ÿY75ÿ89998ÿ98ÿ5ÿ7857V5ÿ9W75ÿ 5ÿ ÿ977ÿ5ÿ54ÿ95ÿ5ÿ977ÿ5ÿ 4XY7ÿ7ÿ54ÿ5ÿX#5875ÿ ÿ7ÿX55ÿ5ÿ4ÿ 977ÿX7568ÿ5ÿ4XY7ÿ5ÿ#ÿ5ÿ58ÿ5895ÿ5ÿ859 56ÿ85767ÿ754\454ÿ9ÿ895794ÿ5ÿ4ÿ758587ÿ7ÿ5ÿ585ÿ 5ÿ8575ÿ54ÿ8577ÿ8579ÿ5ÿ54ÿ5ÿ5ÿ875ÿ58ÿ98ÿ 54ÿD45ÿX98ÿÿ54ÿ89575ÿ ÿ5ÿ85ÿ58WÿX74\48:7ÿ598ÿ9ÿ74\48:7ÿ59 7ÿY75ÿ9ÿY7ÿ5ÿ%589 34ÿY7ÿ7ÿY75ÿ98595ÿÿ54ÿ5ÿ#65ÿ76ÿ 59ÿ9ÿÿY75ÿ9ÿY7ÿ5455ÿ7ÿ9ÿ#65ÿ947ÿ 58ÿ4594ÿ8ÿ4X9476Z87ÿ977ÿ5W87ÿ5ÿ4ÿ458ÿ54ÿ5ÿ 78ÿX768$ÿ7ÿ54ÿ5877 E$ÿ78ÿ4ÿ97587ÿXY75ÿ9ÿY7ÿ985 95ÿ54ÿ5ÿ%589ÿ5ÿ9ÿ8575ÿ8ÿ9ÿ5V5877ÿ567ÿ ÿ:7ÿ54ÿbcÿdÿx7y7ÿÿ45ÿ579ÿ5ÿ4xy7aÿ5ÿ 78W7ÿ58Wÿ565ÿ97ÿ58ÿ4ÿ585W87ÿ9ÿ58587ÿ 65584ÿÿ4ÿ589ÿ7585ÿ95ÿ5ÿ54ÿ4ÿ8Wÿ555 efghÿjklmÿnÿljhophloqj lpjql

4 UVWXÿZ[\]ÿ^ÿ\ZX_`X\_aZ 8ÿ&1ÿ71N85ÿ83ÿ17ÿ837157ÿÿÿ17ÿ1133Oÿÿ78ÿ %ÿ85ÿÿpÿ1ÿÿ2m87ÿ1ÿ2m7ÿ28ÿ ÿ1ÿ8735 M37ÿÿOÿ83715ÿÿ31"8715ÿÿ5ÿ1N13!ÿ85ÿ8ÿÿ 01235ÿ783ÿ2M87ÿ1ÿ2M7ÿ ÿ87ÿ28ÿ5831ÿ 28ÿÿ5"8383ÿ1ÿM587ÿ"57ÿ8ÿ2158ÿ1ÿÿ78ÿ38158%885ÿÿ ÿ1ÿÿ ÿ2M87ÿÿ2M7ÿ2Q&1513ÿ7835ÿ87ÿ8ÿQ92Mÿ 58ÿ83ÿ5!ÿÿ&5ÿ28ÿ783ÿ ÿ"#787ÿ1ÿ3#287ÿ87' 2M7ÿ28ÿ5831ÿ55ÿ2M87ÿ1ÿ2M7ÿ ÿ )5235ÿ8ÿ8%ÿ385ÿ8ÿ87ÿ2M87ÿÿ2M7ÿ28ÿ *ÿq92mÿ873oÿ117ÿ83ÿ55ÿ2m87ÿ1ÿ' 8387ÿ28ÿ ÿ2Q&1513ÿ28ÿQ92M ÿ38158 ÿ8ÿ& 85ÿ28173ÿ57ÿ ÿ7ÿ28ÿ87ÿ2m87ÿÿ2m7ÿ2q&1513ÿ8ÿ87ÿ ÿ78578ÿ5887ÿ28ÿ38"13ÿ87O3ÿÿ2Q132ÿÿ87ÿ ÿ2Q27!ÿ8ÿ7ÿ87ÿ7 2Q2M87ÿ1ÿ2M7ÿ585ÿ58 85ÿ ÿ8ÿ5138ÿ 357ÿ28ÿÿ1313! 85ÿ "#787ÿÿ21ÿÿÿ15ÿC855ÿ1ÿ ÿ3#287ÿ ÿ857ÿ5ÿ78ÿ1ÿ288 85ÿ87ÿ385157ÿ8ÿ78ÿ88385ÿ287ÿR3 51ÿ&1ÿ"35ÿ87ÿ2M87ÿÿ2M7ÿ ÿÿ2Q&1513ÿ8ÿ 1235ÿ5238ÿ8ÿ83Rÿ51ÿ1 Bÿ87ÿÿ87ÿ58 87ÿÿ87ÿ8387ÿ2M7ÿ58337ÿ35ÿÿ8ÿÿ1ÿ 357ÿ2M7ÿ28ÿ5831ÿ1235ÿ783ÿ ÿ 28ÿ783ÿ31"87157ÿ28ÿÿ5"8383ÿÿ5ÿ22ÿ38R3ÿÿ387'!ÿ85ÿQOÿ8313ÿ28ÿQ92M ÿ85ÿ8ÿ78ÿÿÿ5238ÿÿ152!ÿ2mÿ28ÿ2113ÿ1ÿ2113 *ÿeq8% +ÿs5ÿÿ87ÿ ÿ3#287ÿ&5ÿ28ÿ783ÿ857ÿqÿ 3Oÿ83ÿÿ87ÿ ÿ"#787ÿ8ÿ185ÿÿÿ152!ÿ 57ÿ28ÿ 1835ÿÿ !Dÿ 35ÿ28ÿ87ÿ7ÿ5 8ÿÿ13ÿ1ÿ31"8715ÿ1ÿÿ85ÿ8ÿÿ2Mÿ(ÿ78ÿ3838' 7855ÿ25ÿ28ÿQ92Mÿ8ÿ3Oÿ1ÿÿ2Mÿ1ÿ2Mÿ 5833ÿ85ÿ51ÿ28ÿQ85ÿ&3Oÿ28ÿ783ÿ31"8715ÿ2Q5"8383ÿ ÿ5ÿ22ÿ38r3ÿÿ387 ÿ152!ÿ28ÿ2113ÿ1ÿ2113 8%ÿ2Mÿ8ÿ123Oÿ5238ÿ8ÿ21ÿ1ÿ3872M5ÿ85ÿ' Gÿ87ÿ2M87ÿÿ2M7ÿ2Q&1513ÿ7835ÿ287 ÿ5ÿ8738ÿ38!ÿÿÿ5"8383ÿÿ85ÿ 781ÿ38ÿ1ÿ51ÿ5887O385ÿÿÿ15ÿC855ÿÿ38' 235ÿ%#ÿ87ÿ7ÿ28ÿ ÿ8ÿ85ÿ185ÿ8ÿ518585ÿ083ÿÿ"83'&1ÿÿ78ÿ287 &3Oÿ28ÿ5238ÿ8ÿ713ÿ1ÿ&3Oÿ2Q&83ÿ7 ÿ387 ÿ31"8715ÿÿ1783ÿ%#ÿ8%ÿ 28ÿI1835ÿ1ÿ83ÿ857ÿ387ÿ ÿÿÿ71835ÿÿ08 357ÿ28ÿQ92Mÿ87ÿ7ÿÿ ÿÿoÿ83715ÿ1ÿ31"87' ÿ31172ÿ83ÿÿh5ÿ 57ÿ83ÿÿ 337ÿ&3Oÿ28ÿ5238ÿ8ÿ713ÿ28ÿÿH5ÿ28ÿI1835ÿ1ÿ857ÿ28ÿ387ÿ 2M5ÿ28ÿQ92Mÿ525ÿ585ÿÿ87ÿ2287ÿ837157ÿ5ÿ Jÿÿ71N2ÿ2Q2&87!ÿ28ÿ87ÿ2M87ÿÿ2M7ÿ58' 357ÿ28ÿQ92Mÿÿ87ÿ23 3Oÿÿÿ5 ÿ8ÿo38ÿ28ÿÿ387' 5!ÿ 138ÿ883R5ÿO2ÿÿQ8"88ÿ28ÿ15157ÿÿ51"157ÿ%#ÿ 1ÿ1ÿÿ2185!ÿ8ÿ87ÿ ÿ5887O3ÿ83ÿÿ3823ÿ8ÿ 185ÿ287ÿ3877ÿ8% 7ÿ&35ÿ28ÿ5238ÿ8ÿ713ÿÿ7ÿ28ÿ ÿ132ÿ287ÿ787ÿ R3 28ÿ78ÿ ÿ25ÿ28ÿQ92Mÿ7785ÿ83ÿQ13!ÿ28ÿ ÿ ÿ2185!ÿ1ÿ3# 2Q&1513ÿ78ÿ71835ÿÿ08ÿ8ÿÿ2823OÿQ27!ÿ83ÿ13ÿ28ÿ 57ÿ28ÿ Kÿ87ÿ71N27ÿ28ÿ87ÿ ÿ3#287ÿ13 Lÿ)187ÿ87ÿ71N27ÿ2Q2M87ÿÿ2M7ÿ58337ÿÿ 1835ÿÿ155235ÿ87ÿ2287ÿ285"87ÿÿ87ÿ3877ÿ 7 17ÿ88717ÿ8538ÿ87ÿ2M87ÿÿ2M7ÿ58337ÿ77857ÿ 5157ÿÿ85' ÿ3117ÿ7q&3oÿ2q153ÿ28ÿq&713ÿm37ÿo387ÿÿ#17ÿ 8ÿÿ7" ÿ83ÿÿÿ3!ÿ28ÿ87ÿ71N27ÿ1ÿ5ÿÿ383ÿ28ÿÿ H5ÿ28ÿI1835ÿ1ÿ7ÿ87ÿ28ÿ08ÿ3878ÿ57"85ÿÿ2185!ÿ 132ÿ1ÿ7Q&ÿ28ÿ183ÿ1ÿ33ÿ87ÿ153Oÿÿÿ83715ÿ ÿ87ÿ52M5ÿ5P5ÿ5ÿ138ÿ883R5ÿ1ÿ5ÿ 51"!ÿ83715ÿÿ78ÿÿ15823Oÿ8ÿ835ÿO%ÿ28ÿBTÿ287ÿ83ÿÿ (5ÿ17ÿ87ÿ717ÿ5ÿ7Q2837ÿÿ"ÿ28ÿ781ÿ2185ÿ \`Za[ 9217ÿ28ÿ831ÿ8ÿ1ÿ7185ÿ13ÿ117ÿ ÿ1ÿ 8ÿ15834ÿ7ÿÿ85ÿÿÿ11ÿ927ÿ1ÿ921ÿ28ÿ ÿ5!5ÿÿ3378ÿ28ÿ837157ÿ"#77ÿ1ÿ3#27ÿ87$17ÿ1ÿ 8%35837ÿ28ÿ ÿ387 17ÿÿ#ÿ83715ÿÿ31"8715ÿÿ5ÿ113!5ÿ85ÿ8ÿ1ÿ28ÿ ÿ783ÿ927ÿ1ÿ9217ÿ ÿ7ÿÿ17ÿ ÿ(5"8383#ÿ1ÿ857ÿ"587ÿ8ÿ2ÿ ÿ11ÿ58 7ÿÿ17ÿ9217ÿ28ÿ1513ÿ78345ÿ8587ÿÿ928ÿ287 )852345ÿ8ÿ71ÿ3851ÿ8ÿ7ÿÿ17ÿ9217ÿ28ÿ ÿ28ÿ&1513ÿ28ÿÿ928 1ÿ8ÿ&5ÿ ÿ517ÿ3' 3ÿÿ7ÿ ÿÿ 58ÿ 217ÿ28ÿ5831ÿ585ÿ27ÿ1ÿ217ÿ ' 87ÿ2847ÿ28ÿ7ÿÿ17ÿ217ÿ28ÿ&1513ÿ8ÿ825ÿ ÿ ÿ75ÿ588722ÿ28ÿ38"13ÿ873ÿÿ28ÿ 8321ÿ15ÿ17ÿ ÿ28ÿ27!5ÿ8ÿ85ÿ7ÿ71ÿ31825ÿ 8ÿ5831ÿ28ÿ927ÿ1ÿ9217ÿ5858ÿ !5 *ÿÿ928ÿ8734ÿ187ÿ13ÿ585ÿ27ÿ1ÿ' 3587ÿ28ÿÿ 5378 "#77ÿ15ÿ211ÿ85ÿÿ15ÿC855ÿ1ÿ837157ÿ3#27ÿ 15ÿÿ8517ÿ5ÿ7828ÿ1ÿ ÿ85ÿ7ÿ ÿ8ÿ28ÿ17ÿ!3 78ÿ88385Dÿ51ÿ7#ÿ7ÿÿ17ÿ9217ÿ ÿÿ28ÿ1513ÿ 8ÿ12345ÿ8583ÿ1ÿ831ÿ51ÿ11 Bÿ7ÿÿ17ÿ58 7ÿÿ17ÿ8317ÿ9217ÿ83317ÿ345ÿ15ÿ1ÿÿ 3587ÿ9217ÿ28ÿ831ÿ12345ÿ783ÿ837157ÿ 28ÿ783ÿ31"871587ÿ28ÿÿ85"8383#ÿ15ÿ5ÿ22ÿ3813ÿÿ!5ÿ85ÿ8ÿ41ÿ8313ÿ28ÿÿ9' 387 F113 *ÿe8ÿ8% +ÿ(5ÿ51ÿÿ7ÿ837157ÿ3#27ÿ2885ÿ783ÿ852287ÿÿ' 1ÿ85ÿ7ÿ1ÿÿ8583ÿÿ152!5ÿ2ÿ28ÿF113ÿ1ÿ 34ÿ3ÿ7ÿ837157ÿ"#77ÿ8ÿ8585ÿ15ÿÿ152!5ÿ 517ÿ28ÿ 18351ÿÿ !5ÿ 22ÿ35ÿ 1ÿ13ÿ1ÿ31"8715ÿ1ÿ85ÿ85ÿ8ÿ1ÿ21ÿEÿ3838' 78558ÿ58ÿÿ928ÿ8ÿ34ÿ11ÿ92ÿ1ÿ921ÿ 8331ÿ85ÿ5138ÿ28ÿÿ8522ÿ28834ÿ783ÿ31"8715ÿ28ÿ(5"83' 83#ÿ15ÿ5ÿ22ÿ3813ÿÿ ÿÿ152!5ÿ28ÿF113ÿ1ÿF ÿ1ÿ211ÿ1ÿ387285ÿ1234ÿ7831ÿ85ÿ83ÿ131ÿ Gÿ7ÿÿ17ÿ9217ÿ28ÿ1513ÿ78345ÿ ÿ8738&ÿ38!5ÿ15ÿÿ(5"8383#ÿ85ÿ85ÿ8ÿ 2287ÿ28ÿ ÿ ÿ7ÿ513851ÿ03ÿ81ÿ28834ÿ853ÿ38722ÿ7ÿ287 5!5ÿ1ÿ3187ÿ13ÿÿH5ÿ28ÿI18351ÿ1ÿÿ8517ÿ387ÿ58 3ÿ51ÿ ÿ85ÿÿ15ÿC855ÿ3521ÿ7#ÿ7ÿ 1ÿÿ#ÿ83715ÿ1ÿ31"8715ÿ8ÿ 1ÿ31"8715ÿÿ17853ÿ 28ÿÿ928ÿ8587ÿÿ ÿÿ718851ÿ28ÿ ÿ13ÿÿ31ÿ 28834ÿ853ÿ38722ÿ13ÿÿH5ÿ28ÿI18351ÿ1ÿ13ÿÿ8517ÿ387ÿ 58 28ÿÿ928ÿ52521ÿ51ÿ15ÿ17ÿ217ÿ ÿ5ÿ1381ÿ Jÿÿ712ÿ28ÿ2&87!5ÿ28ÿ7ÿÿ17ÿ9217ÿ83317ÿ 3587ÿ28ÿÿ928ÿÿ78ÿ23 34ÿÿ85ÿ17858ÿÿ387285ÿ 3587ÿ ' 883!51ÿ421ÿÿ8"817ÿ28ÿ151587ÿÿ51"1587ÿ7#ÿ 11ÿ12ÿÿ2185!5ÿ8ÿ78ÿ ÿ58873ÿ3ÿ3823ÿ 8ÿ851ÿ28ÿ17ÿ38717ÿ8% 287ÿ288345ÿ853ÿ38722ÿ2847ÿ13ÿ8ÿ ÿ8321ÿ28ÿ 77ÿ!3 717ÿ28ÿ7ÿ ÿ58ÿÿ928ÿ778521ÿ13ÿÿ13!5ÿ 28ÿÿ ÿ2185!5ÿ1ÿ3# 28ÿ1513ÿ78ÿ ÿÿ0851ÿ8ÿ28234ÿÿ27!5ÿ13ÿ13#ÿ Kÿ7ÿ71287ÿ28ÿ7ÿ837157ÿ3#27ÿ13 Lÿ)127ÿ7ÿ71287ÿ28ÿ927ÿÿ9217ÿ83317ÿÿ 517ÿ28ÿ 18351ÿÿ ÿ17ÿ217ÿ285"17ÿÿ38' ÿ117ÿ8217ÿ8538ÿ7ÿÿ17ÿ9217ÿ83317ÿ778587ÿÿ 51587ÿÿ852' 3187ÿ28834ÿ783ÿ1$2ÿ28ÿ&713ÿ317ÿ3 8ÿÿ7"85 851ÿ588731ÿ3ÿÿ3!5ÿ28ÿ7ÿ71287ÿ1ÿ521ÿÿ38' 31ÿ28ÿÿH5ÿ28ÿI18351ÿ1ÿ85ÿ7ÿ71ÿ28ÿ0851ÿ3878ÿ57"858ÿÿ 132ÿ1ÿ28ÿ783ÿ182ÿ1ÿ32ÿ78ÿ1534ÿÿÿ83715ÿ ÿ2&ÿ5285ÿ8258ÿ1381ÿ883!51ÿ1ÿ51"!5ÿ 83715ÿ ÿ8ÿ1ÿ4%1ÿ28ÿ28ÿ2#7ÿ3ÿ7753ÿÿ (5ÿ1217ÿ17ÿ717ÿ521ÿ78ÿ283ÿÿ"ÿ28ÿ83ÿ21' 17ÿÿ#17ÿ

5 ÿ0ÿ70189ÿ9ÿ ÿ00ÿ90ÿ705ÿ9ÿ572ÿÿ ÿ32ÿ50ÿ3ÿ9ÿÿ70ÿ5ÿ270ÿ1250ÿ3ÿ55ÿÿ5572ÿÿ 9ÿ127245ÿÿ3ÿ2530ÿ5ÿ9ÿ712ÿÿ3ÿ807ÿÿ3ÿ720ÿ 8250ÿ50ÿ035ÿ253ÿ5ÿ309272ÿ53720ÿ9ÿ1503ÿ323ÿ 133ÿ3ÿ3ÿ720!"ÿ# $ÿ93ÿ%3ÿ ÿÿ753ÿÿ157245ÿÿ93ÿÿ903ÿ &'()*+,-ÿ/0ÿ12+323ÿ45ÿ6272 8ÿ!ÿ85572ÿÿ9ÿ712ÿ3ÿ70532ÿ3218ÿ0952ÿ 80ÿ90ÿÿ33ÿ2553ÿ805ÿ309272ÿ9215ÿ3ÿ%ÿ125ÿ ÿÿ25ÿ9ÿ832ÿÿ32ÿ9703ÿ3ÿÿ3ÿ701: 527ÿ;52503ÿ72<ÿÿ230ÿÿ3ÿ ÿÿ97ÿÿ 3250ÿ701527ÿ9ÿ950ÿ5ÿ9ÿ33245ÿ3225ÿÿ3ÿ79 =ÿ ÿ9ÿ950ÿ80ÿ;792ÿÿ792ÿ255ÿ80ÿÿ ÿÿ903ÿ3ÿ31203ÿ0ÿ80ÿ83ÿÿ903ÿ9253ÿ ÿ9ÿ712ÿ3218ÿ125ÿ2572ÿÿ9ÿ8305ÿ97ÿÿ 80ÿ ÿ102ÿ5ÿ9ÿ901ÿÿ3ÿ125ÿ5ÿ903ÿ8353ÿ 303 0ÿ ÿ9ÿ ÿÿ7127ÿ0ÿ71270ÿ3ÿ82ÿ 80ÿ93ÿ32253ÿ733> Bÿ0ÿ%ÿ0952ÿ15293ÿ80ÿ3720 Bÿ0ÿ ÿ0ÿ2592Cÿÿ97ÿÿ9ÿ8305ÿ5ÿ3ÿ78: 72ÿ25979ÿÿ80ÿ ÿ0ÿ73ÿ5ÿ9ÿ722ÿ5ÿ9ÿ730ÿÿ 93ÿ83053ÿ%<273 Bÿ0ÿ%ÿÿ52ÿ792ÿÿ903ÿ23203ÿ;2203ÿ8ÿ3ÿ 2530ÿ5ÿ9ÿ712ÿÿ5ÿ1553ÿ3<ÿ7010ÿ9ÿÿ71: 892ÿ9ÿ ÿÿ23730ÿÿ2530ÿ5ÿ9ÿ901ÿÿ3ÿ39C7 Bÿ0ÿ3ÿ83ÿÿ7127ÿ0ÿ71270ÿ ÿ095: 215ÿ0ÿ5ÿ903ÿ38303ÿ397203ÿ3215 Bÿ0ÿ792ÿ73ÿÿ3720ÿ ÿÿÿ93ÿ ÿ705ÿ9ÿ712ÿ0ÿ705ÿ33ÿ2553ÿ0ÿ80ÿ9ÿÿ70ÿ 7223ÿ70523ÿÿ903ÿ2533ÿÿ3ÿ820ÿ;825ÿÿ705ÿ 2572ÿÿ9ÿ8305ÿ253 Bÿ0ÿ ÿÿ357245ÿ823ÿ3215ÿÿ3805ÿ 3ÿ;893245ÿ82ÿ2572ÿÿ723245ÿ102 6?ÿD3870ÿÿ93ÿÿ903ÿ712703ÿÿE050ÿ50ÿ93ÿ3ÿÿ8927: 7245ÿ93ÿ733ÿÿ%ÿ5ÿ750ÿÿ9ÿ ÿÿ23730ÿÿ2530 FÿG090ÿ8ÿ93ÿ803293ÿ%3ÿ ÿ705ÿ77ÿÿ993ÿ ÿ3ÿ8782ÿ9ÿ;23572ÿÿ;825ÿ ÿ 820ÿ335720ÿ705ÿ90ÿÿ903ÿ303ÿÿ3218ÿ705ÿ2572ÿ ÿ9ÿ8305ÿ253ÿÿ527ÿ3ÿ70ÿÿ953ÿ3250ÿ 87820ÿ25901ÿ0ÿ8083ÿÿ9ÿH5ÿÿI0250ÿÿ70ÿÿ ÿ80ÿ9ÿ950 J5ÿ9ÿ30ÿÿ38303ÿÿ50ÿ255ÿ9ÿ59Cÿÿ993ÿ2372: ÿ3ÿ9ÿH5ÿÿI0250ÿ9ÿÿ7ÿ9ÿ ÿÿ ÿ92Cÿ93ÿ08053ÿ ÿ0ÿ ÿ ÿ9ÿ9ÿ9ÿ950ÿ8ÿ2927ÿ9ÿ%ÿ750ÿ807ÿÿÿ925ÿÿ 722ÿ90ÿ13ÿ705525ÿ30ÿ9ÿ ÿÿ9ÿ75 &'()*+,-ÿkl0ÿm5ÿ,23ÿn2*2o(53 8ÿ!ÿH5ÿÿI0250ÿ5572ÿ8P92715ÿÿ9ÿ15ÿÿ 70532ÿ0805ÿ93ÿ753ÿÿ71273ÿ0ÿ712703ÿA1: 203ÿ82503ÿ5572ÿ5ÿ9ÿMQ2'QÿRSQ*Q2,ÿ45ÿ,2ÿT5O5'2,Q(2(ÿU2,5O*Q2V O2ÿJ5ÿ9ÿ97ÿ9ÿ55720ÿÿ9ÿ75ÿÿ9ÿ5ÿ977245ÿÿ 5372ÿ9ÿ1503ÿ5ÿ13 072ÿ5ÿ75ÿ80ÿ792ÿ ÿ3ÿ807ÿ 80ÿ9ÿH5ÿÿI0250ÿÿ9019ÿ8083ÿÿ80329ÿ3825ÿÿ 71273ÿ0ÿ71270ÿA120ÿ32ÿ90ÿ2ÿ95090ÿ9ÿ950ÿ 8ÿ3ÿ =ÿÿ9ÿ ÿÿ9ÿ89cÿ5ÿ73245ÿ93ÿ7523ÿ35ÿ 83503ÿ80ÿ3ÿ71273ÿ0ÿ712703ÿA1203ÿ%50ÿ705ÿ 3ÿW2791ÿX2Yÿ705ÿ5ÿ7ÿÿ9ÿ8305ÿ253ÿ50ÿ 3ÿ ÿÿ9ÿ8083ÿ103ÿ80ÿ89270ÿ 5ÿ12310ÿ7: 1270ÿ0ÿ7127ÿ50ÿ80ÿ835ÿÿ03ÿ0ÿ13ÿ38253ÿ8ÿ9ÿ 1231ÿ75ÿJ5ÿ730ÿÿ50ÿ;232ÿ5255ÿ752ÿ3ÿ70152: 7ÿ9ÿ950ÿ9ÿ Fÿÿ807ÿÿ9ÿ977245ÿ9ÿ50ÿ71270ÿ0ÿ7127ÿ 3ÿ87230ÿ9ÿ ÿ9ÿ950ÿÿ3ÿ920ÿ71270ÿ0ÿ 315ÿ9Z012324ÿ0ÿ70189ÿ9ÿ ÿ0ÿ2;[ÿ1ÿ9Z2: 15ÿÿ32ÿ50ÿ3ÿÿÿ1ÿ5ÿ3ÿ1252ÿ3Z55\ÿÿ5572ÿ ÿ9ÿ12724ÿ9ÿ3ÿ253ÿ5ÿ9z7]12ÿ2ÿ3ÿ8072\ÿÿ;2:9ÿ 50ÿ035ÿ2;[ÿ3ÿ80\ÿ253ÿ5ÿ50ÿ309^9272ÿ5ÿ5ÿ53: 70ÿ9153ÿ323ÿ1303ÿ3ÿÿ9Z;215 "!ÿ# $ÿ93ÿ2;3ÿ802324ÿÿ753ÿ2ÿ15724ÿÿ93ÿ7]123ÿ2ÿ 7]1273 &'(Q*,5ÿ/0ÿ12+353ÿ45ÿ62Q_2 8ÿ!ÿ8255`ÿÿ9Z7]12ÿ3ÿ70532ÿ318ÿ095\2ÿ8ÿ 9ÿ9ÿ703ÿ93ÿ33ÿ2553ÿ805ÿ309^9272ÿ9215ÿ9ÿ2;ÿ 12%5`5ÿ ÿÿ2ÿ9ÿ832237ÿ2ÿ25\ÿ973ÿ3ÿÿ3ÿ 70152ÿ1ÿ5ÿ%329275ÿÿ78724ÿ2ÿ9ÿ23ÿÿ9ÿ835724ÿ 2ÿ9ÿÿ2ÿ35ÿ701527ÿ9ÿ9ÿ5ÿ9ÿ3a5ÿ3324ÿÿ3ÿ79 =ÿ2;<ÿ12;ÿ9ÿ9ÿ80\ÿ;790ÿ9309ÿ255ÿ8ÿ5ÿ ÿÿ93ÿ3ÿ3123ÿ0ÿ8ÿ8:3ÿÿ93ÿ925923ÿ ÿ9z7]12ÿ318ÿ12%5`5ÿ5ÿ2]572ÿÿ9ÿ8305ÿ97: ÿ2ÿ8ÿ309724ÿ102ÿ5ÿ9ÿ901ÿÿ3ÿ125ÿ5ÿ33ÿ 33 ÿ5ÿ9ÿ ÿz7]127ÿ0ÿ7]127ÿ3ÿ8ÿ8ÿ93ÿ733ÿ 3a53> Bÿÿ2;ÿ095\2ÿ15293ÿ8ÿ372 Bÿÿ95724ÿ0ÿ25923ÿÿ97ÿ9ÿ8305ÿ5ÿ9ÿ3ÿ7872: ÿ259^979ÿ2ÿ8ÿ ÿ0ÿ7315ÿ5ÿ9z722ÿ5ÿ9ÿ73ÿÿ 93ÿ83053ÿ%<23 Bÿÿ2;ÿÿ8032ÿ9309ÿ93ÿ2323ÿ;223ÿ8ÿÿ253: 3ÿ5ÿ9Z7]12ÿÿ3Z5ÿÿ1525ÿ2;<ÿ701ÿ9ÿÿ701892ÿ 9Z092724ÿÿ2373ÿZ253ÿ5ÿ9ÿ901ÿÿ3Z39237 Bÿÿ83ÿÿ7]127ÿ0ÿ7]127ÿ ÿ095\215ÿ 0ÿ5ÿ93ÿ38[323ÿ393ÿ3\215 Bÿÿ9309ÿ73ÿÿ37]2ÿ ÿÿÿ93ÿ092: 72053ÿ1ÿ9Z7]12ÿ0ÿ1ÿ93ÿ33ÿ2553ÿ0ÿ8ÿÿÿ1ÿ 7223ÿ705\23ÿ93ÿ25303ÿZ3ÿ1ÿ5ÿ;825ÿ82ÿ2ÿ 1ÿ2]572ÿÿ9ÿ8305ÿ253 Bÿÿ ÿÿ35724ÿ823ÿ3\215ÿÿ3803ÿ9ÿ 3ÿ;89324ÿ1ÿ5ÿ2]572ÿ8]2ÿ2ÿ72324ÿ102 6?ÿD387ÿÿ93ÿ7]123ÿ2ÿ7]1273ÿZ050ÿ50ÿ93ÿ3\ÿ 89279ÿ93ÿ733ÿÿ2;ÿ5ÿÿ9Z092724ÿÿ2373ÿZ253 FÿG0915ÿ8ÿÿ93ÿ803293ÿ2;3ÿ8233ÿ1ÿ7\7ÿÿ99: 3ÿ \23ÿ3\ÿ8782ÿ9Z;23]572ÿZ5ÿ;825ÿ259012ÿ 82ÿ33572ÿ ÿ93ÿ33ÿ2ÿ318ÿ1ÿ5ÿ2: ]572ÿÿ9ÿ8305ÿ253ÿÿ5237ÿ9ÿ3ÿÿÿ953ÿ2ÿ 3\ÿ8782ÿ5ÿ25901ÿ0ÿ80803ÿÿ9ÿH5ÿÿI05ÿ2ÿ70ÿÿ 35724ÿ89ÿ9 J5ÿ9ÿ3ÿÿ38[323ÿÿ50ÿ55ÿ9ÿ593ÿÿ993ÿ2372: 8925\23ÿ3\ÿ9ÿH5ÿÿI05ÿ9ÿÿ78\ÿ9ÿ ÿ2ÿ ÿ92C\ÿ93ÿ08053ÿ ÿ0ÿ ÿ2ÿ 9Z9\ÿ9ÿ9ÿ8ÿÿ2927ÿ9ÿ2;ÿ5ÿ372ÿ2ÿÿ92ÿÿ722ÿ9ÿ 13ÿ705525ÿ30ÿ9ÿ802324ÿÿ9ÿ75 &'(Q*,5ÿKL0ÿM5ÿ,53ÿN2*2O(3 8ÿ!ÿH5ÿÿI05ÿ5572\ÿ8P92715ÿÿ9ÿ15ÿÿ 70532ÿ0805ÿ93ÿ753ÿZ7]123ÿ0ÿ7]1273ÿ5123ÿ 2ÿ3ÿ805ÿ5572ÿ5ÿ9ÿMQ2'QÿRSQ*Q2,ÿ45ÿ,2ÿT5O5'2,Q(2(ÿU2,5O*Q2O2ÿ J5ÿ9ÿÿÿ9Z5572ÿÿ9ÿ75ÿ2ÿ9ÿ50ÿ97724ÿ\ÿÿ53: 74ÿ9153ÿ5ÿ13 b5ÿ3ÿ80c37ÿ5ÿ75ÿ8ÿ9309ÿ72713\572ÿ9ÿh5ÿ ÿi05ÿ8072\ÿÿ9019ÿ5ÿ80803ÿÿ803329ÿ3825ÿÿ 7]123ÿ0ÿ7]1273ÿ5123ÿ32ÿ5Z2ÿÿ2ÿ9Z9\ÿ9ÿ9ÿ8]ÿ 0ÿ72237 =ÿÿÿ9ÿ802324ÿÿ9ÿ89`ÿ5ÿa324ÿ93ÿ7523ÿ93ÿ: 5ÿÿ835ÿ3ÿ7]123ÿ0ÿ7]1273ÿ5123ÿ%515ÿ 1ÿ9ÿ3ÿ7<791ÿ2ÿ1ÿ5ÿ7ÿÿ9ÿ8305ÿ253ÿ055ÿ 9ÿ3ÿ ÿÿ9ÿ80803ÿ93ÿ03ÿ07153ÿ8ÿ8927ÿ 5ÿ 12;ÿ7]127ÿ0ÿ7]127ÿ50ÿ80\ÿ835ÿ3ÿ0ÿ13ÿ38253ÿ 8ÿÿ9ÿ12;ÿ75ÿJ5ÿ73ÿÿ50ÿ2ÿ%ÿ78ÿ752ÿ3ÿ701: 527\ÿ9ÿ9ÿ9ÿ72713\572 Fÿÿÿ8072ÿÿ9Z97724ÿ9ÿ50ÿ7]127ÿ0ÿ7]127ÿ79\ÿ 9ÿ70507[2ÿ9ÿ9ÿÿÿ3ÿ2ÿ7]127ÿ0ÿ7]127ÿ5ÿ82: defgÿijklÿmÿkignogknpi koipq

6 ÿ89ÿ6582ÿ2169ÿ8ÿ8939ÿ8ÿ898ÿ8ÿÿ22 8ÿ38ÿ2ÿ3ÿ8182ÿ28ÿ38ÿ2ÿÿÿ ÿ5826ÿ19ÿ 3881ÿ2ÿ2ÿ ÿ8ÿÿ ÿ122ÿ366632ÿ2ÿ689ÿ 898ÿ2ÿ81822ÿ8982ÿ38ÿ6898ÿ9ÿ8329ÿ266ÿ ÿ2ÿ2ÿ869 6ÿ89ÿ6582ÿ2169ÿ96992ÿ ÿ828ÿ88632ÿ8ÿ 1838ÿ ÿ2ÿ92ÿ8932ÿ2169ÿ89ÿ2ÿ8ÿ22ÿ2ÿ 89169ÿ38ÿ2ÿ5623ÿ5ÿ9ÿ38ÿ2ÿÿÿ8898!32ÿ2ÿ21698ÿ89ÿ8182ÿÿ19ÿ2882ÿ18232ÿÿ2ÿ2 169ÿ8ÿ826"2ÿ89ÿ92ÿ2ÿ869ÿ#2ÿÿÿ ÿ12ÿ881169ÿ 22ÿ63ÿ2232ÿ89ÿ12523ÿ$81ÿ%ÿ$812ÿ89ÿ2ÿ5652ÿ 869 &ÿ0ÿÿ8898ÿ881ÿ2ÿ'92ÿ38ÿ(689ÿ388ÿ822ÿÿ 898ÿ2126"232ÿÿ2ÿ366169ÿ38ÿ)89ÿ2ÿ ÿ82169ÿ 38ÿ282ÿ892ÿ8ÿ8329ÿ82ÿ ÿÿ8329ÿ896ÿ2ÿ ÿ38ÿ8ÿ696232ÿ22ÿ892ÿ2ÿ ÿ38ÿ ÿ ÿ ÿ5826ÿ)22ÿ8ÿ8ÿ182ÿ2ÿ62ÿ38ÿ* ÿÿ ÿ2ÿ ÿ5826+ÿ36893ÿ892ÿ2ÿ52ÿ28ÿ38ÿ 3612ÿ ÿ6898ÿ6893ÿ86928ÿ38ÿ2ÿ898582ÿ8989ÿ 2ÿ ÿ38ÿ,12ÿÿ,1ÿÿ8ÿ155829ÿ2ÿ8922ÿ89ÿ8ÿ 2"ÿ5-65ÿ38ÿ3ÿ2. /ÿ#2ÿÿÿ ÿ9ÿ8939ÿ3881ÿ96ÿ ÿ9ÿ 298ÿ39ÿ8ÿ69623ÿ2ÿ26162ÿ89ÿ2ÿ89698ÿ38ÿ)89ÿ38ÿ2ÿ ÿ69ÿ3881ÿ2ÿÿ36893ÿ8-98ÿÿ1686ÿ616293ÿ 2ÿ222ÿ2ÿ2ÿ ÿ8ÿ8ÿ1838ÿÿÿ6858ÿ8ÿ9ÿ8-62ÿ 6169ÿÿ8ÿ)89ÿ#2ÿ892ÿ ÿ25649ÿ39ÿ8ÿ ÿ2ÿ2ÿ ÿ8ÿ2ÿ ÿ82618ÿ ÿ2ÿ2ÿ 952ÿÿ1686ÿ8ÿ8ÿ828"129 Gÿ$ÿ12ÿ38ÿ ÿÿ ÿ9ÿ8ÿ ÿ9ÿ 298ÿ89ÿ12ÿ38ÿ8ÿ2ÿ ÿ3692ÿ38ÿ93ÿ616898ÿ8ÿ 3ÿ82818ÿÿ8166ÿ2ÿ38ÿ ÿÿ2136ÿ2ÿ21ÿ 89ÿ958ÿ38ÿ2ÿ ÿ6893ÿ2ÿÿ68ÿ2ÿÿ2 9ÿ6858ÿ8ÿ ÿ8ÿ22ÿ223ÿÿ8ÿ)89ÿ2ÿ2632ÿ ÿ689ÿ38ÿ52ÿ8982ÿÿ38ÿ52982ÿ2612ÿ22ÿ8ÿ 12ÿ1918ÿ,612ÿ2632ÿ ÿ388ÿ62ÿ89ÿÿ8 8ÿ38ÿ2ÿ Hÿ#2ÿ869ÿ38ÿ361ÿ2ÿ8ÿ25632ÿÿ2ÿ'92ÿ38ÿ(68 9ÿÿÿ8ÿ!88ÿ89ÿ129ÿ2ÿ19ÿ38ÿ2 I0)J!K#LÿM,8ÿ361ÿ38ÿ698ÿÿ52ÿ38ÿ869 Gÿ$ÿ62169ÿ8ÿ3889ÿ ÿ156ÿ2ÿÿÿ ÿ38ÿQ58ÿ92ÿ8"ÿ21823ÿ2ÿ38ÿ822ÿÿ898ÿ ÿÿ361ÿ38ÿ698ÿ8ÿ388ÿ8566ÿ2ÿ2ÿ'92ÿ38ÿ (689ÿ89ÿ8ÿ2"ÿ5-65ÿ38ÿ86ÿ588 HRÿ#2ÿ812ÿ38ÿ361ÿ388ÿ828ÿ2ÿ12ÿ389ÿ38ÿÿ3ÿ 588ÿ66898ÿ2ÿÿ85669ÿ2ÿ1ÿ881ÿ8ÿ1912ÿ2ÿ)89ÿ89ÿ 869ÿ38ÿ1218ÿ8598ÿÿ SÿI293ÿÿ1268ÿ ÿ8ÿ2ÿ ÿÿ ÿ 9ÿ88922ÿ361ÿ361ÿ89ÿ8ÿ2"ÿ8.223ÿ8ÿ8ÿ886ÿÿ2ÿ ÿÿ2"ÿ38ÿ6918ÿ32ÿ22ÿ8ÿÿ689ÿ8898ÿ8ÿ361 ÿÿ89ÿÿ12ÿ218368ÿ2ÿ122ÿ8ÿ8ÿÿ &ÿ 6ÿ2ÿ122ÿ28232ÿ829ÿ616898ÿ56ÿ2ÿ616ÿ38ÿ2ÿ '92ÿ38ÿ(689ÿ8ÿ8ÿ2ÿ92ÿ2ÿ38ÿ8ÿ588ÿ 6ÿÿ 8ÿ1926ÿ9ÿ ÿ122ÿ292ÿ82ÿ9ÿ829ÿ616898ÿ ÿ3822ÿ2916ÿ8ÿ2"ÿ38ÿ6918ÿ32ÿ69ÿ282169ÿ292ÿ8ÿ 8ÿ159612ÿ8ÿ2ÿ123123ÿÿ ÿÿ8ÿ196382ÿÿ 2"2ÿ15ÿ21298ÿ2293ÿ2ÿ2ÿ ÿ38ÿ ÿÿ ÿ I /ÿ$ÿ62169ÿ8ÿ3889ÿ ÿ156ÿ2ÿÿÿ ÿ38ÿQ58ÿ92ÿ8"ÿ21823ÿ2ÿ38ÿ822ÿÿ898ÿ ÿÿ361ÿ38ÿ698ÿ8ÿ388ÿ8566ÿ2ÿ2ÿ'92ÿ38ÿ (689ÿ89ÿ8ÿ2"ÿ5-65ÿ38ÿ86ÿ588ÿ8ÿ1838ÿ2ÿ2ÿ ÿ38ÿ)89ÿ25649ÿ89ÿ869ÿ38ÿ1218ÿ8598ÿÿ ÿ 22ÿÿ ÿ216ÿT2Uÿ3T6938ÿ8ÿÿ228ÿ38ÿ8ÿ38ÿ8188ÿ 2ÿ38ÿ8ÿ2123V568ÿ6ÿ2123V561ÿ95826ÿ25ÿ38ÿ2ÿ2ÿ6ÿ T2358Uÿ8ÿÿ5629W29ÿ92ÿ122ÿ366632ÿ2ÿ6ÿ692ÿ8ÿ1U81ÿ38ÿ 818U62ÿÿ81826ÿ8982ÿ38ÿ8ÿ9ÿ89ÿ266ÿ ÿ2ÿ2ÿ86 6ÿ89ÿ6582ÿ216ÿ12ÿ ÿ82ÿ6232ÿ8ÿ1836Uÿ ÿ2ÿ92ÿ892ÿ216ÿ89ÿ2ÿ2ÿ22UÿT8916ÿ38ÿ2ÿ 5862ÿ54ÿ9ÿ38ÿ8ÿ6ÿ8ÿ889!8ÿ8ÿ2169ÿ829ÿ8188ÿ6ÿ25ÿ2882ÿ291232ÿ6ÿ2ÿ2 16ÿ8ÿ826"2Uÿ89ÿ92ÿ2ÿ86ÿ#8ÿ2123V568ÿ6ÿ2123V561ÿT881 16ÿ38ÿ2ÿ22ÿ6ÿ2232ÿ829ÿ1252ÿ8818ÿ89ÿ2ÿ5286-2ÿ 86 &ÿ0ÿ28ÿ8818ÿ2ÿ'92ÿ38ÿ(89ÿ2uÿ3t822ÿ6ÿ6938ÿ 2126"232ÿ6ÿ2ÿ2ÿ36616ÿ38ÿ)8ÿ2ÿ18989ÿ8216ÿ3T288ÿ 898ÿ8ÿ89ÿ82ÿ ÿÿ89ÿ896ÿ8ÿ ÿ 38ÿ8ÿ ÿ8ÿ2ÿ6938ÿ2ÿ193616ÿ3T2123V568ÿÿ2123V561ÿ 95826ÿ)8ÿ2ÿ8ÿ8ÿ182ÿ2ÿ62ÿ38ÿ2ÿ* ÿÿ ÿ2ÿ 2123V561ÿ95826+ÿ6ÿ389ÿ892ÿ2ÿ52ÿ2ÿ3T282ÿ193616ÿ 8ÿ8ÿ689ÿ8692ÿ38ÿ2ÿ ÿ6ÿ6989ÿ2ÿ193616ÿ38ÿ 312ÿÿ31ÿÿ8ÿ155889ÿ2ÿ69382ÿ89ÿ8ÿ85696ÿ5U-65ÿ38ÿ 3ÿ29 /ÿ#8ÿ ÿ6ÿ ÿ9ÿ69329ÿ38ÿ96ÿ621690ÿ9ÿ 29ÿ26-Xÿ329ÿ8ÿ19632ÿ2ÿ26162ÿ89ÿ8ÿ8969ÿ38ÿ)8ÿ 38ÿT0123V562ÿ9ÿ69329ÿ38ÿ2ÿÿ8Xÿ329ÿ8-2ÿ8ÿ8ÿ1686ÿ Y61629ÿ2ÿ222ÿ2ÿ2ÿ)863V9162ÿ8ÿ8ÿ2ÿ1836Uÿ858ÿ8ÿ9ÿ 6ÿ22ÿ616ÿ8ÿ)8ÿ#8ÿ898ÿ ÿ254ÿ329ÿ8ÿ ÿ2ÿ8ÿ21662ÿ8ÿT0123V562ÿ826"8ÿ858ÿ8ÿ8ÿ5889ÿ 2ÿ8ÿ958ÿ6ÿ8ÿ1686ÿ8ÿT82689 Gÿ$ÿ1U81ÿ3T2123V5612ÿÿ2123V561ÿ9ÿ8Uÿ859820ÿ9ÿ 29ÿ26-Xÿ89ÿ12ÿ8ÿT0123V562ÿ368ÿ38ÿ9ÿ61689ÿ8ÿ329ÿ 826ÿ6ÿ8188ÿ3888ÿ38ÿ ÿ8ÿ2136ÿ2ÿ218ÿ89ÿ95ÿ 38ÿT0123V562ÿ12ÿ8ÿ6Uÿ8ÿ8ÿ68ÿ22589ÿ6ÿ ÿ858ÿ8ÿV62589ÿ8ÿ)8ÿ22ÿ22ÿ2ÿ2632ÿ18 989ÿ4ÿ38ÿ52982ÿ8982ÿÿ38ÿ52982ÿ2612ÿ8ÿ2ÿ12ÿ1918ÿ 082ÿ2632ÿ819X5612ÿ2Uÿ38ÿ62ÿ89ÿ8ÿ8ÿ38ÿ T0123V562 Hÿ#2ÿ86ÿ3T288ÿ3888ÿT25629ÿ2ÿ'92ÿ38ÿ(89ÿ6ÿ8ÿ!88ÿ8ÿ8ÿ2ÿ2ÿ19ÿ38ÿ22589 I0)J!L#ÿM,8ÿ361ÿ3T694ÿ6ÿ82ÿ38ÿ86 Gÿ]ÿ6216ÿ8ÿ229ÿ38ÿ156ÿ ÿ8ÿ2123V 568ÿ6ÿ2123V561ÿ38ÿ9Q58ÿ92ÿ8232ÿ21182ÿ2ÿ38ÿ822ÿ6ÿ 6938ÿ ÿ8ÿ8ÿ361ÿ3T694ÿ8ÿ229ÿ38ÿ8588ÿ2ÿ2ÿ '92ÿ38ÿ(89ÿ89ÿ8ÿ85696ÿ5U-65ÿ38ÿ6ÿ58 Hÿ#2ÿ812ÿ38ÿ361ÿT2Uÿ38ÿ3ÿ2ÿ858ÿ369ÿ38ÿ3ÿ58ÿ 8^89ÿ2ÿ2ÿ82ÿ8566ÿ2ÿT8818ÿ38ÿ2ÿ2ÿ8ÿ1912Uÿ8ÿ)8ÿ89ÿ 86ÿ38ÿ12U18ÿ8598ÿ6ÿ Sÿ_29ÿ8ÿ28ÿ1615U9162ÿT2123V5612ÿÿ2123V561ÿ9ÿ 8898ÿ28ÿ361ÿ89ÿ8ÿ85696ÿ28922ÿ2ÿ)863V9162ÿ6Tÿ 886Uÿ8ÿ85696ÿ38ÿ69"8ÿ368ÿ8Vÿ4ÿ8898ÿ8ÿ361ÿ4ÿ ÿ8ÿ128ÿ8ÿ6ÿÿ &ÿ 6ÿ8ÿ128ÿ2Y8238ÿ9ÿ56ÿ61689ÿ89ÿ8ÿ28ÿ38ÿ2ÿ '92ÿ38ÿ(89ÿ8ÿ6ÿ22Uÿ92ÿX2ÿ38ÿ8ÿ58ÿ 6ÿ8ÿ192ÿ 9ÿ218362ÿ12ÿ122ÿÿ8ÿ8ÿ2Y82ÿ9ÿ9ÿ61689ÿÿ386-2ÿ29 18ÿ8ÿ85696ÿ38ÿ69"8ÿ368ÿ898ÿ12ÿ2Y8216ÿ8ÿ6ÿ159612Uÿ 8ÿ2ÿ12312ÿ8ÿ8ÿ ÿ6ÿ8ÿ196382Uÿ2ÿ82ÿ2W2ÿ15ÿ 2ÿ2129ÿ6ÿ22Uÿ2ÿ2ÿ193616ÿ3T2123V5612ÿÿ2123V561ÿ18989 /ÿ]ÿ6216ÿ8ÿ229ÿ ÿ38ÿ156ÿ8ÿ2123v 568ÿ6ÿ2123V561ÿ38ÿ9Q58ÿ92ÿ8232ÿ21182ÿ2ÿ38ÿ822ÿ6ÿ 6938ÿ ÿ8ÿ8ÿ361ÿ3T694ÿ8ÿ229ÿ38ÿ8588ÿ2ÿ2ÿ '92ÿ38ÿ(89ÿ89ÿ8ÿ85696ÿ5U-65ÿ38ÿ6ÿ58ÿ2ÿ2ÿ1836Uÿ2ÿ 2ÿ1912X62ÿ38ÿ)8ÿ254ÿ89ÿ86ÿ38ÿ12U18ÿ8598ÿ6ÿ U62ÿ8ÿ2ÿ2ÿ82ÿ812 `abcÿefghÿiÿgecjkcgjle gkelm

7 qrstÿvwxyÿzÿxvt{ tx{}v!ÿ/%'-%2!ÿ-ÿ-"*)(ÿ!"-ÿ!%$*)($ÿ!e%'4(9$ÿ"'ÿ"-ÿ*$ÿ!"ÿ-"$ÿ#"($'"$ÿ /5$%0)"$ %'!(dÿ-ÿ*'!%*%&ÿ!e*!h "%Wÿ*"ÿ$-" 01246ÿ9ÿ\1ÿÿ7ÿÿ6ÿ6aÿb4c4ÿ7ÿ4c4!"ÿ#-i.ÿ%ÿ"$ÿ4)!%(dÿ!"ÿ$ÿ"-$ÿ!("$ÿ%ÿ-"$ÿ1-%4*%'$ÿ0)"ÿ"-$ÿ"$)$ÿ "$1-"%W"'ÿ"W*"#"ÿ"-$ÿ!"ÿ$)/(4%ÿ<'ÿ3"4!ÿ"$4ÿ"-ÿ" ÿÿ#("$ÿ!"ÿ#$"$%&ÿ"$ÿ#(!)%(dÿ!"ÿ 6ÿf"'("ÿ'ÿ"$ÿ#(!)g$*ÿ-ÿ-"*)(ÿ!"-ÿ!%$*)($ÿ!e%'4(9$.ÿ"$ÿ '".ÿ"'ÿ-ÿ/( %*ÿÿ*!h ÿ%ÿ#(*-ÿ0)"ÿ$e"$1-%$*.ÿ)'ÿ3"4k %*ÿ') '"(ÿ% "((%ÿ$"'$"ÿ#$"$%&ÿ "!%ÿ%ÿ"'ÿ"-ÿ #"(ÿÿ-ÿ-"*)(ÿ!e0)"$ÿ!%$*)($.ÿ"$ÿ#$(dÿÿ-ÿ*'!%*%&ÿ!e*!h *!h )'ÿ3"4!ÿ$e**"#"ÿ-ÿ$")ÿ! =ÿ7'ÿ"-ÿ*$ÿ!"ÿ#"($'"$ÿ>)(5!%0)"$.ÿ$e"'"'!(dÿ0)"ÿ#("'"'ÿ#$"$%&ÿ %*ÿ*("$#'"' %$$%&.ÿ>ÿ0)"ÿ9$ÿ3-)'(%ÿ-e*"ÿ!"ÿ #$ÿ*'*"!%ÿ %*ÿÿ 'K -"*)(ÿ!"-ÿ!%$*)($ÿ!e%'4(9$ÿ"'ÿ-e8*!h 01246ÿ9Gÿk1Iÿÿ4l14ÿÿ6b04c e8*!h j(4'$ÿ!"ÿ43"('.ÿ!%("**%&ÿ%ÿ*d("*$ÿ:)(-"$ %ÿ9ÿ* ÿÿm(4'$ÿ!"ÿ43"('ÿ%ÿ*d("*$.ÿ"-$ÿ$"4n"'$l % Mÿ7-ÿC-"ÿ!"ÿ-e8*!h NMÿÿO)'ÿ!"ÿF3"(' 4MÿC("$%!"'ÿÿ#("$%!"' MÿP%*"#("$%!"'"$ÿ%ÿ3%*"#("$%!"'$ MÿQ"*("d(%ÿÿ$"*("(%ÿ4"'"(- RMÿP%*"$"*("d(%ÿÿ3%*"$"*("(% IMÿ?("$("(ÿÿ("$("( SMÿP%*"("$("(ÿÿ3%*"("$("( % ;ÿ#"( O)'ÿ!"ÿF3"('ÿ0)"ÿ*$%'"ÿ-e"W"(*%*%ÿ!"-$ÿ$")$ÿ*d("*$ÿ%ÿ0)"ÿ$e;)('ÿ!"ÿ>)$%/%*( MÿP*-$ *'$%!"(ÿ!"'=ÿÿo)'ÿ!"ÿf3"('ÿ9$ÿ-em(4'ÿ!"ÿ!%("**%&ÿ!"ÿ-e8*!h ÿ7-$ÿ*d("*$ÿ'ÿ$"('ÿ("(%1)g$.ÿ'ÿ1$'ÿ%wm.ÿ$%ÿ"-ÿ#("$)#$ÿ 6ÿ7$ÿ*'$%!"(ÿm(4'ÿ$)#(" 01246ÿ9TÿU2516ÿÿ o5 ".ÿ$e"'!('ÿ-"$ÿ!"$#"$"$ÿ!"ÿ("#("$"'*%&ÿ!"-$ÿ0)"ÿ%'"4("'ÿ-ÿ!"'.ÿ ;%ÿ;>ÿ #"($'ÿ!"ÿ-ÿo)'ÿ!"ÿf3"('ÿÿ0)%ÿ-%ÿ*'*"!%$*ÿ0)"$ÿ/*)-ÿ#"(ÿÿ Vÿÿ("#("$"'*%&ÿ!"ÿ-e8*!h 1ÿ-ÿ/*)-ÿ!"ÿ!"-"4(ÿ$%ÿ;ÿ*'$%!"(ÿ'"*"$(%.ÿ$" %)$ÿ0)"ÿ;ÿ*'$"-"'.ÿ%ÿ 19ÿm(4'ÿ!"ÿ43"('ÿ%ÿ("#("$"'*%&ÿ-ÿ#("$%!"'ÿÿ#("$%K ÿ!"ÿ43"('ÿ"-ÿc-"ÿ!"ÿ-e8*!h %ÿ-ÿ%'!(dÿ-ÿ#("$%!"'ÿÿ#("$%k 1ÿ-ÿ!"$%4'*%&ÿ"W#("$ÿ!"ÿ-ÿ % #("ÿ0)"ÿ %.ÿ%ÿ"$ÿ -e*"ÿÿ*"$ÿ*'*("$ ÿ)'ÿ!""( *$.ÿ"'ÿ-"$ÿ* ("$#'!(dÿÿ-ÿc("$%!h'*%ÿ!"ÿ-e8*!h!"ÿ!"-"4*%& Xÿ7'ÿ)'ÿ/))(ÿ"$ÿ#!('ÿ*("(ÿ* %'(dÿ#"(ÿ*(!ÿ!"-ÿc-"ÿÿ#(#$ÿ!"ÿ-ÿo)'ÿ!"ÿf3"('ÿ7'ÿÿ %-(ÿ/)'*%' %$%'$ÿÿ4()#$ÿ!"ÿ("1-ÿ0)"ÿ"$ÿ*(""'ÿ-ÿ!%("**%&ÿ*(k "'ÿ!"ÿ-e8*!h %.ÿ$"'$"ÿ#"(>)!%*%ÿ!"ÿ-ÿ/*)-ÿ %.ÿ-ÿ* %$$%'$ÿÿ4()#$ÿ!"ÿ("1-ÿ#"(ÿ Y"-ÿC-"ÿ!"ÿ-e8*!h %ÿb #$%*%& #$%*%&ÿ!"ÿ-ÿ0)-ÿ"$ÿ %'"4(ÿ#"-ÿ*-p-"*%)ÿ/( (%$ÿ7-ÿ' 01246ÿ9Zÿ[6ÿ\6 %*$ÿ!"ÿ'] em(4'ÿ$)#(" 01246ÿ9^ÿ_774ÿ6ÿ\6 ÿ7-ÿc-"ÿ"$(dÿ/( 1("ÿ'ÿ#!(dÿ$"(ÿ "(ÿc!('ÿ$%$%(ÿ ÿ!"ÿ43"('ÿ!"ÿ-e8*!h ÿ#"(ÿ-ÿ-%ÿ!"ÿ-"$ÿ*!h ÿ#"(ÿ-"$ÿ*!h %ÿ%'/"(%(ÿÿ!")ÿ'%ÿ$)#"(%(ÿÿ*%'0)' 1ÿ3").ÿ#"(mÿ$"'$"ÿ3.ÿ-"$ÿ*!hK %ÿ9$ÿ"-ÿc-"ÿ!"ÿ-e8*!h %0)"$ÿ%ÿ*!h %0)"$ÿ%ÿ*!hK %*$ÿ') "(K %.ÿ $"$%&.ÿ%ÿ"'ÿ*'!%*%&ÿ!"ÿ*'3%!$ÿ-"$ÿ*'!%!"$ÿ%ÿ*'!%!$ÿÿ*!h 0)"ÿ#"(ÿ-ÿ$")ÿ*'!%*%&ÿ'ÿ%'4)"'ÿ!("ÿÿ3ÿ%ÿ$- 3%'!("ÿ0)'ÿ;ÿ$-p-%*%"'ÿ%ÿ$"e-$ÿ*'*"!%$*ÿ-e]$ÿ!"ÿ-ÿ#()- %0)"$ÿ%ÿ*!h %*$ÿ*("$#'"'$ÿ%ÿ!e;'(ÿ0)"ÿ$%4)"'ÿ*'3*$ÿÿ-ÿ "'ÿ#!('ÿ%'"(k %*ÿ x v} 47ÿÿ /%'-%2!ÿ-ÿ-"*)(ÿ!"-ÿ!%$*)($ÿ!"ÿ%'4("$ÿ"'ÿ"-ÿ*$ÿ!"ÿ-$ÿ#"($'$ÿ /5$%*$ ÿ9ÿ7ÿÿ7ÿÿ6ÿ6ÿÿ044ÿ7ÿ04 #$"$%&'ÿ!"ÿ#-2.ÿ42'!ÿ!"ÿ!$ÿ-$ÿ!"("*;$ÿ,ÿ1-%4*%'"$ÿ0)"ÿ -$ÿ"$)$ÿ"$1-"*"'ÿ$-3ÿ-$ÿ!"ÿ$)/(4%ÿ<'ÿ3"2ÿ4!ÿ"-ÿ%" %$ '"'!(+ÿ-ÿ*'!%*%&'ÿ!"ÿ8*!9 6ÿ7'ÿ'ÿ'ÿ$"ÿ#(!)2*ÿ-ÿ-"*)(ÿ!"-ÿ!%$*)($ÿ!"ÿ%'4("$.ÿ$"ÿ ÿ*ÿ$-" ÿ!"ÿ#$"$%&'ÿ$"ÿ#(!)*%(+ÿ!"ÿ '".ÿ"'ÿ-ÿ/( ÿ,ÿ#(*-ÿ0)"ÿ$"ÿ"$1-"2*.ÿ)'ÿ3"2ÿ %*ÿÿ8*!9 '"(ÿ%' %*ÿ:) "!%ÿ,ÿ"'ÿ"-ÿ *'*"!%!ÿ#(ÿ-ÿ-"*)(ÿ!"ÿ!%*;ÿ!%$*)($.ÿ$"ÿ#$(+ÿÿ-ÿ*'!%*%&'ÿ!"ÿ 8*!9 )'ÿ3"2ÿ$"ÿ*"#"ÿ$)ÿ!!%$*)($ÿ!"ÿ%'4("$ÿ"'ÿ-ÿ8*!" =ÿ7'ÿ"-ÿ*$ÿ!"ÿ#"($'$ÿ>)(5!%*$.ÿ$"ÿ"'"'!"(+ÿ0)"ÿ %*ÿÿ8*!9 %*ÿ*("$#'!%"'" %$%&'.ÿ-ÿ$"(ÿ3-)'(%ÿ"-ÿ*ÿ!"ÿ-"*)(ÿ!"-ÿ 'ÿ#$"$%&'ÿ % #ÿ "$LMÿ7-ÿC-"'ÿ!"ÿ8*! ÿ9GÿH1I7ÿJÿ41I7ÿÿ6ÿ04 ÿ8*!" E(4'$ÿ!"ÿF1%"('.ÿ!%("**%&'ÿ,ÿ*(4$ÿ:)(-"2 %ÿ%"'"ÿ* A(4'%2*%&'ÿ!"ÿ-ÿ8*!" ÿ&(4'$ÿ!"ÿ41%"('ÿ,ÿ*(4$.ÿ-$ÿ$%4)%"'k % NMÿÿO)'ÿ!"ÿF1%"(' 4MÿC("$%!"'ÿÿC("$%!"'" MÿP%*"#("$%!"'$ÿ,ÿP%*"#("$%!"'"$ SMÿP%*""$("(ÿÿP%*""$("( MÿQ"*("(%ÿÿ$"*("(%ÿ4"'"(- RMÿP%*"$"*("(%ÿÿP%*"$"*("(% IMÿ?"$("(ÿÿ?"$("( %*$ #"( >)'ÿ!"ÿf1%"('ÿ0)"ÿ*$%'"ÿ"-ÿ">"(*%*%ÿ!"ÿ$)$ÿ*(4$ÿ,ÿ0)"ÿ!"1"(+'ÿ >)$%/%*($" MÿP*-"$ *$ÿ,ÿ8*!9 ("#("$"'*%&'ÿ-ÿc("$%!"'ÿÿc("$%!"'" 6ÿQ"ÿ*'$%!"(ÿ&(4'ÿ$)#(" ÿ9TÿU2516ÿJÿ ÿ$ÿ*(4$ÿ'ÿ$"(+'ÿ("(%1)%!$.ÿ'ÿ1$'".ÿ$%ÿ"-ÿ#("$)#)"$ÿ-ÿ %".ÿ$"ÿ"'!"(+'ÿ-$ÿ4$$ÿ!"ÿ("#("$"'*%&'ÿ!"ÿ0)%"'"$ÿ%'"4("'ÿ-ÿ C("$%!"'".ÿ*'ÿ-ÿ/*)-!ÿ!"ÿ!"-"4(ÿ$%ÿ-ÿ*'$%!"(ÿ'"*"$(%.ÿ$%" 0)"ÿ"W%$'ÿ #"($'ÿ!"ÿ-ÿo)'ÿ!"ÿf1%"('ÿÿ0)%"'ÿ-"ÿ*'*"!ÿ!%*;ÿ/*)-!ÿ#(ÿ Vÿÿ("#("$"'*%&'ÿ!"ÿ-ÿ8*!" =ÿÿo)'ÿ!"ÿf1%"('ÿ"$ÿ"-ÿ&(4'ÿ!"ÿ!%("**%&'ÿ!"ÿ-ÿ8*!" %*$.ÿ$%"'!ÿ*'$%!"(!ÿ %3$ÿ0)"ÿ-ÿ*'$">"'.ÿ,ÿ!"$%4''!ÿ"W#("$ ÿ!"ÿ41%"('ÿ"-ÿc-"'ÿ!"ÿ8*!9 %ÿ-ÿ$"'(+ÿ-ÿc("$%!"'ÿÿ 1%9'ÿ&(4'ÿ!"ÿ41%"('ÿ,ÿ "'"ÿ-ÿ #("ÿ % %K "-ÿ*ÿÿ*$ÿ*'*("$ )'ÿ '(+ÿ#(ÿ*)"(!ÿ!"-ÿc-"'ÿÿ#(#)"$ÿ!"ÿ-ÿo)'ÿ!"ÿf1%"('ÿ7'ÿ!ÿ *$.ÿ"'ÿ-$ÿ* Xÿ7'ÿ)'ÿ/))(ÿ#!(+'ÿ*("($"ÿ* ">(ÿ/)'*%' %$%'"$ÿÿ4()#$ÿ!"ÿ(1>ÿ0)"ÿ$"ÿ*(""'ÿ-ÿ!%("**%&'ÿ %"'ÿ!"ÿ-ÿ8*!" %.ÿ*),ÿ* %$%'"$ÿÿ4()#$ÿ!"ÿ(1>ÿ#(ÿ Y"-ÿC-"'ÿ!"ÿ8*!9 %*$ÿ,ÿ8*!9 %*$ÿb #$%*%&'ÿ$"ÿ!""( #$%*%&' %.ÿ$%'ÿ#"(>)%*%ÿ %K ÿ9Zÿ[6ÿ\67!"ÿ:] 8*!9 '%ÿ$)#"(%(ÿÿ*%'*)"' ÿ9^ÿ_774ÿ6ÿ\67 7-ÿ&(4'ÿ$)#(" ÿ7-ÿc-"'ÿ"$(+ÿ/( %*$ÿ,ÿ8*!9 %*$ÿ:) "((%$ÿq)ÿ'] %*$.ÿ%'"4(!ÿ#(ÿ"-ÿ*-"*%3ÿ/( ÿ!"ÿ41%"('ÿ!"ÿ-ÿ8*!"!ÿ#(ÿ-ÿ-%!!ÿ!"ÿ-$ÿ,ÿ-$ÿ8*!9 "(ÿ'ÿ#!(+ÿ$"(ÿ')'*ÿ%'/"(%(ÿÿ!%"2ÿ %ÿ"$ÿ"-ÿc-"'ÿ!"ÿ8*k B("$#'!%"'"$ÿ,ÿ!"ÿ`'(ÿ0)"ÿ$"'ÿ*'3*!$ÿÿ-ÿ$"$%&'.ÿ,ÿ"'ÿ "(ÿc!(+'ÿ$%$%(ÿ*'ÿ32.ÿ#"(ÿ$%'ÿ3.ÿ-$ÿ,ÿ-$ÿ8*!9!ÿ#(ÿ-$ÿ,ÿ-$ÿ *'!%*%&'ÿ!"ÿ%'3%!$ÿ-$ÿ,ÿ-$ÿ*'!%!$ÿÿ8*!9 *'!%*%&'ÿ*("*"'ÿ!"ÿ!"("*;ÿÿ3ÿ,ÿ$-ÿ#!(+'ÿ%'"(3"'%(ÿ*)'!ÿ-ÿ $-%*%"'ÿ,ÿ$"ÿ-"$ÿ*'*"!ÿ"-ÿ)$ÿ!"ÿ-ÿ#-1( %*.ÿ0)"ÿ#(ÿ$)ÿ %*$ÿ

8 fghiÿklmnÿoÿmkipqimprk 7ÿ]^ÿ97ÿ546\ÿ7ÿ565745ÿ]77_7458ÿ8746ÿÿ 77_7458ÿ8746ÿ74ÿ5578ÿ78ÿ9448ÿÿ578ÿ8ÿ7ÿ 6\ÿ5!ÿ7ÿ\67ÿ7ÿD678745ÿÿD678745ÿ7ÿÿ"945ÿ7ÿ# ]^1 01ÿ34567ÿ78ÿ8798ÿ ÿ78ÿ566\ÿ94ÿD678745ÿÿD678745ÿ C1ÿ3ÿ7ÿÿ94ÿ4 +7ÿ78ÿ679448ÿ7ÿ7ÿÿ78ÿ87978ÿ9448 $%&)(ÿ* 5b6ÿD6^ ÿ78ÿ67946\ÿ748ÿ94ÿ 764ÿ7ÿ 7ÿD ÿ5H4c45ÿ679ÿ7756b4ÿ97ÿG964ÿ7ÿ56ÿÿ45467ÿ 59ÿG964ÿ7ÿ946ÿ Fÿÿ678Fÿ7759ÿ97ÿ746\ÿÿ9856\ÿÿ767 56ÿ# ÿÿ]4ÿÿ5578ÿ78ÿ 01ÿ(78ÿ^978ÿÿ^8ÿG964ÿ7ÿ876ÿ4 778ÿ97ÿ8ÿ47786ÿÿ485\4ÿ7ÿ9ÿ 5b6ÿ48ÿÿ5ÿ7ÿÿ878Fÿ77D57ÿ74ÿ88ÿ]96^4ÿ97ÿD6\ÿ 7687ÿÿ4 1ÿdÿG96\ÿ]G 76ÿ74567ÿ748ÿ79ÿ78ÿ78ÿ7ÿÿ4 ÿ4 ÿÿ4^4ÿÿ856\ÿÿÿ 58ÿD ÿD76ÿbÿÿ8]G96\ÿ7ÿ76ÿÿ94ÿ457Fÿ54ÿ88ÿÿÿ 4ÿ7ÿ 8]G4ÿ7ÿ5656ÿ7ÿÿÿ]G6ÿ7ÿ776Fÿ87487ÿ97ÿ8ÿD87ÿ 67D678745Fÿ4ÿ77Fÿÿ8764ÿ I1ÿ34ÿÿ ÿG6781 5b6ÿD76ÿ987 5b6ÿ8]7D67864ÿ674745ÿ78ÿD9458ÿ97ÿ ÿ5h\ÿ76745ÿÿ57^4ÿÿÿ \8ÿ558ÿ78ÿ68ÿ97ÿ8]D574ÿ 8748ÿ78ÿH678ÿ78578ÿÿ97ÿ78ÿ ÿ785595\6745ÿ97ÿ 64ÿD76ÿ9ÿ545ÿ78ÿ ÿÿ78ÿ ÿ97ÿGÿ ÿ77D57ÿ74ÿ78ÿ88ÿ74ÿ9^ÿ97858ÿ ÿ ÿ94ÿH6ÿ76745ÿÿ91 8ÿ]7D5ÿ5675ÿ97ÿ78ÿ ÿ8D874ÿ7ÿ45661 K1ÿ34ÿD64Dÿ78ÿ68ÿ7ÿ7ÿ8]D564ÿD76ÿH6ÿ8D7ÿ 678ÿ87e7458O 745Qÿÿ (ÿ678d4ÿÿ7ÿ4^76ÿd ÿÿ76ÿ867ÿ78ÿ5^ ;Pÿ(]77Fÿ74567ÿ78ÿ8798ÿ ÿ7ÿD678745Qÿ 5ÿ6745ÿ74ÿ c8ÿÿd6789d858ÿ97ÿd ÿÿ"945ÿ7ÿ# 78ÿ5H48ÿD76ÿÿ44c Q\6ÿ Qÿ SPÿ346ÿÿ8ÿ789ÿD6 0Pÿ(]D D678745Qÿ*ÿ Fÿ7ÿÿ7b6ÿ491 7D678745Qÿ*ÿ876756Q\6ÿ7476ÿ Qÿÿ 6ÿ78ÿD578ÿ7ÿ]^ÿ4 764ÿÿÿ757646ÿ 8ÿ7ÿÿ"945ÿ7ÿ 7D D \ÿ7ÿ >Pÿ(]D6?Pÿ(]88Fÿ7ÿ78ÿ^978ÿÿ^8ÿ4976\678Q68ÿÿ VPÿ(]D6 8Fÿ7ÿ78ÿ Fÿÿ74896ÿ7ÿÿ785Fÿ7ÿÿ"945ÿ7ÿ# Fÿ7ÿ78ÿ9578ÿ7ÿ]^ÿ8ÿ78ÿ487674ÿD ÿD76H9ÿ7ÿD745ÿ7ÿ78ÿ7^478ÿ465 D WPÿ(]D6 ÿ78ÿ8798ÿ ÿ Fÿ7ÿ8767Fÿ98Fÿÿ86Fÿ7ÿ]^ÿ97ÿ 458ÿ97ÿ78ÿD9974ÿD6961 ÿ77 YPÿ(78ÿ9558ÿ8D4\678ÿÿÿb64ÿ678956ÿÿ8446ÿ FÿD6^ ÿ7ÿ]7d7745ÿ5655ÿd76ÿÿ"945ÿ7ÿ# 67ÿ97ÿ7745ÿÿ785595\6745ÿ8]7858Xÿ 78ÿ97ÿ8974ÿ 764ÿÿ7ÿ 7745ÿÿ785595\6745ÿ8]78581ÿ34ÿ987 7ÿ889Fÿ87487ÿ ÿ]D56ÿDÿ6ÿ94ÿ7ÿ467ÿ ]^978ÿÿ^8ÿ8ÿ746ÿ7ÿ791 <Pÿ(ÿ89Fÿ7ÿ]^ÿ5H4c45ÿÿH6ÿ7ÿ ÿ8ÿ876\ÿ98ÿ \678ÿ4778\678ÿ87487ÿD76H9ÿ7ÿD745ÿ7ÿ78ÿ7^4 78ÿ78ÿÿ]D6 Fÿ7ÿ4678ÿ7ÿ6^ÿ45766Xÿ55ÿbÿÿ78ÿH678ÿ78ÿÿ ZPÿ(ÿFÿ55ÿÿD6ÿ]97858ÿ ÿÿÿ]D6 Fÿ7ÿ$487ÿ94ÿ8ÿD677D591 58ÿ97ÿ #[Pÿ&578ÿ78ÿ9448ÿ97ÿ4ÿ78ÿ ÿ7D678745ÿÿÿ"945ÿ7ÿ mqkrn 7ÿÿ7ÿ97ÿ5746ÿ7ÿ565745ÿ7ÿ377458ÿ76ÿÿ ÿ76ÿ74ÿ58ÿ8ÿ94478ÿÿ58ÿ78ÿ7ÿ 4ÿ7ÿÿ71 6ÿ5!4ÿ7ÿ6ÿ7ÿ678745ÿÿ ÿ7ÿÿ"945ÿ7ÿ#76 01ÿ34567ÿ898ÿ ÿ87ÿ776ÿÿ94ÿ678745ÿÿ ÿ 1ÿ3ÿ46745ÿ7ÿÿ678745ÿÿ ÿ7ÿ74ÿ47 C1ÿ3ÿ74ÿD67 +7ÿ8ÿ ÿ7ÿ74ÿÿ898ÿ94478 ÿ4 56ÿ87ÿ67946ÿÿ748ÿ94ÿ $%&'()ÿ* 57ÿ67ÿ7756F4ÿ97ÿ7764ÿ56ÿÿ457476ÿ5 6ÿ9976ÿÿÿ474ÿ854ÿÿ675F4ÿÿ67 8F4ÿ7759ÿ97ÿ746ÿÿ9856ÿÿ76756ÿÿ876756ÿ ÿ(8ÿÿ8ÿ!8ÿ8764ÿ4 778ÿ678957ÿ47786ÿÿ48548ÿ7ÿ974ÿÿD6781 8ÿD ÿ74 ÿÿ94 7Eÿÿÿ ÿ7gÿ7ÿÿ878f4ÿ8 4 D6ÿF 5656ÿ96ÿÿG6ÿ7ÿ776F4ÿ84ÿ97ÿ97Dÿ67D678745F4ÿ4ÿ77 F4ÿÿ8764ÿ 1ÿ+776ÿ76ÿÿ748ÿ7Eÿ8ÿ787ÿÿ4 I1ÿ34ÿÿ4 56ÿD6ÿ9976ÿ7ÿ8545ÿÿ57!4ÿÿÿ748H7ÿ ÿÿ74ÿ54ÿ8ÿÿ4ÿ 8ÿ58ÿ8ÿ9768ÿ97ÿ87ÿD574ÿ87J4ÿ8ÿ 56ÿ87ÿ7D67864ÿ ÿ8ÿD9458ÿÿ ÿ88ÿ7ÿ9674ÿ97ÿd6ÿ67e687ÿÿ ÿG681 56ÿG85ÿ 68ÿ78578ÿÿ97ÿ87ÿ679764ÿ ÿ4ÿ D6ÿ9ÿ545ÿÿ ÿÿÿ D7ÿ7ÿ97478ÿ8854ÿ ÿ ÿ94ÿ6ÿ767457ÿÿ ÿ74ÿ8ÿ7ÿ7D57ÿ8 K1ÿ34ÿD64Dÿ8ÿ9768ÿ7ÿ74ÿ87ÿD564ÿD6ÿ6ÿ ÿ5768O (7ÿ678D47ÿÿ74ÿ476ÿD ÿÿ76ÿ867ÿ8ÿ 5ÿ7ÿÿ678745ÿÿ ÿ7ÿÿ7ÿ876ÿ6 ÿ97ÿ8ÿ ÿ8d44ÿÿ45661 ÿ74ÿ978ÿ88ÿ74ÿ97ÿ8ÿd ÿ 7457Qÿ*ÿR7D Qÿ*ÿR7D Qÿ*ÿ76756Qÿ#7476ÿ R Qÿ&78676QÿR QÿÿR78ÿ7ÿÿ"945ÿ7ÿ # ÿÿD6789D97858ÿ97ÿD ÿÿ"945ÿ7ÿ#764ÿ8ÿÿ ÿ8ÿ78ÿD6ÿ44681 ;Pÿ(ÿ77F4ÿ7ÿ74567ÿ898ÿ ÿ7ÿ QÿR7D678 D ÿ SPÿ346ÿÿ74ÿ89ÿ8ÿD66ÿ8ÿ97458ÿ7ÿÿ7ÿ4 7ÿ9976ÿ7ÿ898ÿ >Pÿ(ÿD6F4ÿ7ÿ8ÿ958ÿ7ÿÿ7ÿ8ÿ87ÿ ÿ?Pÿ(ÿ8F4ÿ7ÿ8ÿÿ8ÿ!8ÿU97668ÿÿD6 0Pÿ(ÿD6F4ÿ7ÿÿT76ÿ49 ÿ97ÿ679766ÿ7ÿ 87ÿ7857EXÿ84ÿD76H9ÿ7ÿ9D745ÿ7ÿ8ÿ7748ÿ46 5 8ÿ97ÿD6741 VPÿ(ÿD6F4ÿÿ74896ÿ7ÿÿ785F4ÿ7ÿÿ"945ÿ7ÿ#764ÿÿ WPÿ(ÿD6F4ÿ7ÿ8767F4ÿ98F4ÿÿ86F4ÿ7ÿÿ7 4578ÿ97ÿD974ÿD ÿ 67ÿ97ÿ77457ÿÿ ÿ 8F4ÿ7ÿ 46ÿD67 41<Pÿ(ÿ89F4ÿ7ÿÿ7ÿ7457ÿÿ6ÿ7ÿ 77457ÿÿ ÿ87ÿ7857E1ÿ34ÿ9976ÿ8ÿ876ÿ 98ÿ7ÿ89F4ÿ84ÿ4778ÿ7ÿD56ÿ976ÿ94ÿ94ÿ 7ÿ4J76ÿ7ÿ!8ÿÿ!8ÿ87ÿ746ÿ7ÿ7E1 YPÿ(8ÿ9578ÿ8D468ÿÿF64ÿ678956ÿÿ84 ÿÿd6f4ÿ7ÿ468ÿ7ÿ6!74ÿ45764xÿ5ÿ7ÿ4ÿ8ÿ ZPÿ(ÿF4ÿ55ÿÿD6ÿ7ÿ8ÿD ÿ ÿ8ÿ ÿ77 F4ÿ7ÿ7D77457ÿ565ÿD6ÿÿ"945ÿ7ÿ#76 68ÿ778ÿÿ ÿ477868ÿ84ÿD76H9ÿ7ÿ9D74 5ÿ7ÿ8ÿ7748ÿ778ÿÿD6F4ÿ7ÿ$487ÿ94ÿ678957ÿ 58ÿ97ÿ D677D5 "945ÿ7ÿ#7641 [Pÿ&8ÿ978ÿ94478ÿ97ÿ4ÿ87ÿ ÿ7D ÿÿÿ

9 klmnÿpqrsÿtÿrpnuvnruwp b1d:ÿÿ;ÿÿÿÿÿÿ=ÿÿ9ÿ?ÿ<ÿÿ2ÿÿÿÿ=ÿ=ÿÿ9ÿ9!"#7%'2ÿ*+,ÿ-`"2%0ÿ12ÿ'.ÿ3&4#.ÿ12ÿ5(a2"4 8ÿ6ÿÿÿ<ÿ>ÿbc9ÿÿ ÿÿÿÿ<ÿÿÿ ÿ9 Gÿ2Hÿÿb1d GÿH:ÿÿÿe?ÿÿ ÿÿ ÿbd=ÿÿ ÿÿ ÿÿ:ÿ=ÿ?ÿÿ=ÿÿÿÿ ÿÿÿÿb9>:ÿÿkÿ=:ÿÿÿ?c:ÿÿ GÿAHeÿ9 ÿ9:ÿ=ÿÿÿ GÿHe :ÿo9ÿÿcoÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ:ÿ Gÿ4H 9ÿÿÿÿÿ>ÿÿOÿf:ÿÿ GÿH e9ÿ=ÿÿ9ÿÿeÿ=ÿ Gÿ:ÿÿÿÿ=ÿÿeÿÿÿÿ Jÿ6ÿÿKÿÿ9<ÿÿb1d:ÿ=ÿeÿÿC ÿdÿÿe Mÿ2ÿÿÿÿÿÿÿÿ<ÿeÿ?ÿ ÿÿÿÿÿ;c ÿÿÿ ÿ Nÿ4ÿÿeÿÿOP;ÿÿ9g ÿ2ÿÿÿÿ<ÿ;< dÿÿ?ÿÿÿÿ2 ÿÿ=iÿÿÿÿ=ÿ9!"#7%'2ÿ*q,ÿrh4ÿs&4%7(40ÿ12ÿ'.ÿ3&4#.ÿ12ÿ5(a2"4 ÿ9ÿc:ÿ:ÿÿÿÿ9.tÿÿÿÿÿ=ÿÿÿÿÿÿÿb1c 6Tÿ9ÿÿÿb1dÿÿ;ÿÿÿ %TÿUÿÿ<ÿÿ9ÿÿd9ÿ:ÿ=ÿeÿ<ÿ 1Tÿ9ÿÿÿÿÿÿb1dÿÿÿÿ 2Tÿ1<ÿÿÿ<ÿÿÿÿf ÿÿ ÿd:ÿÿÿÿe=:ÿÿ<ÿÿ 9Iÿÿ9<:ÿ?Pÿÿÿÿ<ÿC ÿÿÿÿ;:ÿÿ<ÿÿÿÿÿc <ÿ;j jÿÿÿÿ:ÿÿ<cÿÿ2ÿ=dÿÿ< b< STÿUÿÿÿÿb9ÿÿ:ÿ?Pÿÿÿ /TÿUÿÿKÿÿÿbÿÿÿÿcÿÿ ÿÿ9 ÿÿb1d d 7Tÿ2<ÿÿÿÿÿ<ÿgÿbÿÿÿ WTÿXIÿ<cÿÿÿ<:ÿÿÿÿÿb1C YTÿXIÿÿ<cÿbdÿÿÿÿ VTÿ0ÿÿÿ9ÿÿÿÿÿ ÿbÿÿÿp=ÿ;?ÿÿ2:ÿÿ9ÿ ÿkÿ=ÿokÿÿÿÿÿb= 'Tÿ2ÿÿÿbdÿbO \Tÿ0<ÿÿÿÿÿbK :ÿ=ÿoeÿÿÿ;ÿÿ2 ÿÿÿ9ÿÿÿb1d 4Tÿ2ÿÿÿ9 (Tÿ9ÿbdÿÿdÿÿEÿ=ÿOKÿÿC ]Tÿ0>?ÿÿ;ÿÿÿÿÿ=ÿO9ÿÿÿC :ÿÿ:ÿb9ÿf ÿÿ:ÿ=ÿÿ ÿÿÿÿ< ÿÿÿ2 d9ÿÿÿÿÿ<ÿ9ÿb =ÿÿ9ÿ?ÿgÿÿ?<ÿÿÿc9ÿ d "Tÿ4ÿÿÿ=ÿb?9ÿÿ:ÿÿ9ÿÿ ^Tÿ9ÿÿeÿÿeÿÿÿÿÿ<ÿ :ÿ?pÿÿÿÿ rvpwp ÿÿ1:ÿÿ;ÿÿ<ÿ=ÿÿ=ÿÿ >ÿ?ÿ<ÿÿ2ÿÿÿÿ=ÿÿÿÿ 9!"#$%&'(ÿ*+,ÿ-."/(0ÿ12ÿ'.ÿ3&4#.ÿ12ÿ5(672"4( 8ÿ6ÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿ ÿ9 9ÿÿ ÿÿ Gÿ2Hÿÿÿ1 GÿH:ÿÿEÿB?ÿÿ ÿÿ1>ÿÿ1c Iÿÿ:ÿ=ÿ?ÿÿ=ÿÿÿÿ GÿAHÿ ÿÿ9:ÿ=ÿbÿÿ Jÿ6ÿÿÿÿÿÿÿ1:ÿ=ÿBÿÿ GÿH ÿ;:ÿÿ<ÿÿÿÿÿiÿÿÿÿÿl:ÿ Gÿ4H 9ÿÿÿLÿBÿÿÿ:ÿÿ GÿH =ÿÿ9ÿÿ9ÿ=ÿ Gÿ:ÿÿEÿÿBÿÿÿÿI ÿÿ>ÿÿe Mÿ2ÿÿÿÿÿÿÿÿBÿÿ?C ÿÿÿÿÿÿ9:ÿÿkÿÿ=ÿÿc ÿÿÿÿ.tÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Nÿ4ÿÿ9ÿBÿOP;ÿÿ9!"#$%&'(ÿ*Q,ÿR(4ÿS&4%7(420ÿ12ÿ'.ÿ3&4#.ÿ12ÿ5(672"4( ÿÿÿ9ÿ 1ÿÿKÿÿÿÿ2 <ÿÿÿÿÿÿ9 <ÿÿ2ÿÿÿ ÿÿ9ÿ?k 6Tÿ9ÿÿÿÿ1ÿÿ;ÿÿÿ %TÿUÿÿÿÿ9ÿÿ>9ÿ:ÿ=ÿBÿ 2Tÿ1ÿÿÿ<ÿÿÿÿ 1Tÿ9ÿÿÿÿÿÿÿ1ÿÿÿC :ÿ:ÿÿÿÿ ÿ;< ÿÿ :ÿ ÿ1:ÿÿÿÿe:ÿÿ<ÿ ÿ9iÿÿ9:ÿpÿÿÿÿ<ÿ ÿÿÿ;:ÿ<ÿÿÿÿÿ;iÿc ÿÿÿÿ:ÿ<bÿÿ2ÿÿÿc ÿÿ< ÿÿÿ /TÿUÿÿÿÿ2ÿÿÿÿÿÿÿ STÿUÿÿÿÿÿ9ÿÿ9:ÿPÿÿÿ ÿÿÿÿÿ1 ÿÿÿ9 VTÿ6ÿ 7Tÿ2<ÿÿÿÿÿ<ÿÿÿÿ WTÿXIÿ<ÿÿÿ<:ÿÿÿÿÿÿ YTÿXIÿÿ<ÿÿZ>ÿ[ÿÿ ÿÿÿÿ9ÿÿkÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿpÿ;kÿÿÿ2:ÿÿ 9ÿÿKÿ=ÿ9ÿ=ÿ<ÿÿÿÿ 'Tÿ2ÿÿÿÿ>ÿÿO \Tÿ0<ÿÿÿÿÿK 4Tÿ2ÿÿÿ9 :ÿ=ÿobÿÿÿ;ÿÿÿ2 ÿÿÿ9ÿÿÿÿ1 (Tÿ9ÿÿÿ>ÿÿ>ÿÿEÿ=ÿÿC ]Tÿ0ÿÿ;ÿÿÿÿÿ=ÿ<ÿÿÿÿ :ÿÿÿ:ÿÿ9ÿc ÿÿ:ÿÿ ÿÿ2 ÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿ<ÿ9ÿÿ =ÿ=ÿÿ<9ÿ?ÿÿÿ?<ÿÿÿ 9ÿ> ^Tÿ9ÿÿ9ÿÿ_ÿÿ_ÿÿÿC "Tÿ0ÿÿ<9ÿÿÿ:ÿÿX9ÿÿ>9C :ÿpÿÿÿ

10 Z[\]ÿ_`abÿcÿa_]de]adf_ P% $)")%O &ÿ#ÿ0)% %',%& )%ÿ0'3ÿ")),ÿ0)ÿ7&ÿ!)ÿ.'s'1-ÿÿ0)% ÿ)ÿÿÿ"#$%& 01246ÿ99ÿ52ÿ1ÿ6ÿ5ÿ5472ÿÿ47742N1 ÿ7)ÿ'$ÿ"#$#"&s 5ÿ6$ÿ"%ÿ.')ÿ)%ÿ"#$#.')ÿÿ*'$&ÿ!)ÿ+#)$ÿ!)3'!1)$&ÿ0)Sÿ$#ÿ %&Q$" &'R%.')$ÿ 1)$&ÿ)$&)ÿ)%ÿ%)'%ÿ!)$&ÿ ÿ0)%#$-ÿ1)$2%-ÿ!)ÿÿ1) ÿÿ%)")&o ÿ0)ÿ,%q$" &'"(ÿo ÿ#ÿ%)")& ÿ1#& $&)3$&%ÿ8'Oÿ!)ÿ"#$"()ÿÿ0)%!ÿ!)ÿÿ*'$&ÿ!)ÿ+#)$-ÿ)%ÿ).')!ÿ3)$)-ÿ#ÿ)%ÿ0)%#$)%ÿ.')ÿ)%ÿ &&ÿ!)%ÿ%)'%ÿ"#10#$)$&%-ÿ!)$&ÿ#ÿ0)%!)$&ÿ0#")!!)$/ Oÿ 7 ;Oÿ!&ÿ ÿ8#ÿ ÿp#!)ÿ!)ÿ! ÿ$#ÿ! $%ÿ!)ÿ)%ÿ.'$&/8' ÿ%)oÿ)ÿ1&) ;-ÿ ÿ8'oÿ!p!)& &ÿ8#)%ÿ%)3t)$&%-ÿ ÿ!)ÿ Oÿÿ ÿ".')ÿ$#ÿ$ÿ"'! %)ÿ%',9)"&oÿÿ.'s'1-ÿ)%ÿ%.')ÿ$#ÿ8 )ÿ)%ÿ"#!%ÿ!#0&&%ÿ.')ÿ.')%&ÿ& "'1%&O$" ÿ% %& ÿ!)ÿ%)ÿ%)3#$ÿ"#$#"&s %.')$ÿ1)$2%ÿÿ1) ÿÿÿ0 1)ÿ6$ÿ.')%&ÿ%)3#$ÿ"#$#"&S %&)$&%ÿ0#!$ÿ!#0&ÿ"#!%-ÿ &&ÿ!)%ÿ"#10#$)$&%-ÿ%p))$ÿÿ ÿ1,ÿ)"#!&# ÿ);0>%ÿ%ÿ.')%ÿ#ÿ"!q1 ÿ)%ÿ,%q$" )%ÿ0#!'r!)%ÿ ÿ$#ÿ9'%& 7 "!)%-ÿÿ7 -ÿ.')ÿ$#ÿ ")&%ÿ6$ÿ.')%&ÿ"%-ÿ)%ÿ <ÿ=ÿ*'$&ÿ!)ÿ+#)$ÿ0#!oÿ).') 7.')ÿ)%ÿ!)" %#$%ÿ!#0&!)% ÿÿ0)%q$" ÿ!p&)%ÿ"!q1 ÿ)$ÿ"%ÿ %#&1)&$ÿÿ)%ÿ.T)%&!)"%#$%ÿ$ ÿ& $!$ÿ#&ÿ0)ÿÿÿ)%#'" "%ÿ.')ÿ$#ÿ)$ÿ7#1)$ÿ0&ÿ0)ÿÿ&"&ÿ%'10&)%ÿ"#$/ #$%ÿ.')ÿ%)ÿ%#u $&)3$&%ÿ0& " &)$-ÿ0)sÿ$#ÿ0& (ÿ!)ÿÿ.t)%& 0$ÿ)$ÿ)%ÿ!) (ÿ.')ÿ)%ÿ&"&) ",)" 0$ÿ)$ÿ)%ÿ #$%ÿ ÿ%)ÿ ÿ!)$&ÿ#ÿ0)% &#&ÿ"%-ÿ1)$2%-ÿ1,ÿ'$ÿ0) %)'ÿ"#$#"&s!)ÿ"#)'ÿ))"&s$ Bÿ=ÿ0)% ÿ)%ÿ0'$&%ÿ.')ÿ%p8$ÿ!)ÿ&"&-ÿ)ÿ#"ÿ!)$&ÿ&#&)%ÿ)%ÿ)3!)%ÿ.')ÿ8#ÿ"#$%!)$&ÿ#ÿ0)% ÿ%p)7)"&'oÿ1 "-ÿ);")0&)ÿ"%#%ÿ!p'3q$" &9OKÿ&))7S$!)$&-ÿ#ÿ.' #!"-ÿ7;ÿ#ÿ1 &9$V$&ÿÿ'& "&&ÿ!p'$ÿ)3!ÿÿ& ÿ%)oÿ"#$#"!ÿ0)ÿÿ0)% ÿ)$ÿ.'qÿ)%ÿ0#!oÿ) %&3)ÿ0)ÿ1S, &'R%"-ÿ! ÿp8#ÿ!)ÿ"))," &A"!))ÿ$)")%% (ÿ0)7))$&1)$&ÿ 3 Oÿ)ÿ!),&-ÿ 1)%&)ÿ=ÿ ÿ4p8 -ÿ ÿ8$ÿ &Aÿ (/ ÿ%)% 0)ÿ)%ÿ )%ÿ)1)&oÿ0)ÿ"#)'ÿ))"&s$ +#)$ÿ0).'qÿ)$ÿ&!)%ÿ%!)$&-ÿ#ÿ.' ÿÿ%)")&o (ÿ.')-ÿ1,ÿ)ÿ ÿ)%ÿ%% ÿ#ÿ%)")& %&)$&%-ÿ1,ÿÿ)"&'ÿ0q ÿ3)$)-ÿ#ÿ.' 0'ÿ!)ÿÿ)% "ÿÿÿ)%&ÿ!p ÿ)ÿ%',%&!q$" -ÿ)$ÿÿ1&) $&)3$&%ÿ!)ÿÿ*'$&ÿ!)ÿ -ÿ8'oÿ!)ÿ%)ÿ0#!ÿ &'R%"-ÿ)%&)$!Oÿ"&ÿ!)ÿ "#$#"ÿ'$ÿ*'$&ÿ!)ÿ+#)$ÿ)$ÿ)%ÿ&)1 Cÿ6%ÿ"#!%ÿ!)ÿÿ*'$&ÿ!)ÿ+#)$ÿ%P!#0&$ÿ0)ÿ19# Dÿ6$ÿ.'%)#ÿ"%-ÿ% %&)$&%-ÿ ÿ)ÿ%',%& ÿ%)oÿ! &'R%"-ÿ)$ÿ"%ÿ!P)10& $3')$ÿ"#$) 1)$&ÿ)ÿ%)$& ÿ.' ÿ)%'&)ÿ& ;)1)$& &ÿ!)ÿ#&ÿ!)ÿÿ0)% &ÿ0)% $ ÿ0)!)$&ÿ#ÿ0)% #!"!)$&ÿ#ÿ0)% &&ÿ)%&,)&%-ÿ ;ÿ%)%%!)$&ÿ$#ÿ 10)ÿ (-ÿ/ ÿ ÿ)%&ÿ!p );0)% &)1)ÿ! 3#)$ÿ)$ÿ)%ÿ"!)ÿÿ*'$&ÿ!)ÿ+#)$ÿ.')ÿ 1>%ÿ)!&-ÿ!)&)1 $ -ÿ)%ÿ.')ÿ8#ÿ).')) (ÿ!)%ÿ%'10&)%ÿ.')ÿ%p8$ÿ!)ÿ&"&-ÿ#, $%ÿ!)%ÿ!)'ÿ! $&)3$&%ÿ!P.')%&ÿS3$ÿ $"ÿ! )%ÿ%)3t)$&%ÿ )%ÿ%)3t)$&%ÿwÿ)$ÿ"%ÿ.')ÿ$#ÿ8#ÿ7vÿ)$ÿ.')%&ÿ ;)$ÿ0#!$ÿ"#$#"ÿ ÿ!)% ÿ0#!oÿ).') 3$ÿ'$ÿ0)% ÿ")),ÿÿ9'$&ÿ!)ÿ ÿ.')ÿ8#ÿ7v-ÿ1,ÿ "#1ÿÿ) ;:ÿ%)ÿ")),)-ÿ.')ÿ)"'oÿ)$ÿp 3$&/#ÿÿ!'/8#ÿÿ ÿ0'$&ÿ!)ÿp#!)ÿ!)ÿ! 0)ÿÿ))/)%ÿ!$&ÿ!)ÿ)ÿ.'$ÿ)%" Fÿ6$ÿ"!ÿ*'$&ÿ!)ÿ+#)$ÿ.')ÿ%)ÿ")),)ÿ%P $ÿ)%ÿ0#% ÿ))ÿÿ)-ÿ0#%&) %(ÿ ÿÿ,)%ÿ)%0#$%,!)%ÿ!)ÿ&#&ÿ)ÿ.')ÿ%p8ÿ"#!& -ÿ)%ÿ%#u #1)$&-ÿ.')%&)%ÿ" "&'!%ÿ#ÿ0)& &&%ÿ.')ÿ% " 3')$ÿ0#")!)$&%-ÿ #$%ÿ!)ÿ$#'%ÿ $"#'$ÿ%)10)-ÿ"#1ÿ "'1%&O$"!Q$" ÿ"" $&)3$&ÿ!)ÿ $3)%#%ÿ )%ÿ0)ÿÿ!)$&ÿ 01246ÿ9GÿX6ÿ471Iÿÿ6ÿ5ÿ472Y4 ÿj$&ÿ)%ÿ"#!%ÿ!)ÿ)ÿ"#1ÿ)%ÿ!)ÿÿ*'$&ÿ!)ÿ+#)$ÿ%)$ÿ 3 11)/ ;:ÿ 0#7)%% )%0)"! 70)ÿÿ%)")&O "" &1)$&ÿ);)"'& Lÿ6ÿ (ÿ.')ÿ!p.')%&%ÿ"#$%&)ÿ)$ÿp"&ÿ"#)%0#$)$&-ÿ);0)! 7 "$&ÿ)%ÿ"o)"%ÿ.')ÿ);)") (-ÿ!#1 ÿ#ÿ%)")& "'%-ÿ $&)3$&%-ÿ)$ÿ)ÿ.'ÿ"#$%&$ÿ)%ÿ$#1%ÿ ÿ ÿ)%ÿ!'$ÿ#, ÿÿ)%&ÿ!)ÿ" ÿ%) ÿ3)$)ÿ1,ÿ)ÿ Oÿ!)ÿ,%)ÿ)$ÿ)ÿ.')ÿ% 3&S "'1%&O$" ;)$ÿ#ÿ83)$ÿ);)" 1)$&ÿ)%ÿ )%ÿ))$&%ÿÿp)7)"&)-ÿ 0'ÿ!)ÿÿ)% 3ÿ$)")%,)%ÿ%)3T)$&%K ÿ"#3$#1%-ÿ ÿÿ")&!q$" ÿ)%"'-ÿ ÿ / " )%ÿ 0#")!Q$" (ÿ3)$)ÿ!)ÿ0#&)"" 4Lÿ6ÿ MLÿ6ÿ ILÿ6%ÿ $3)%#%ÿ ÿ!)%ÿ ÿ"'%&#!,)ÿ!p"&)%ÿ!)ÿ)%ÿ%)%,)%ÿ!)ÿÿ"#10&, $3)%#%ÿ Oÿ)%ÿ!!)%ÿ1,ÿ)%ÿ1)%')%ÿ!) (ÿ!)ÿ!!)% ÿÿ $)% &&-ÿ)$ÿ)%ÿ.'%ÿ8'$ÿ!)ÿ7 #$%ÿ!)ÿÿ*'$&ÿ!)ÿ+#)$ #$%ÿ!)ÿ) (ÿ)7)"&'!ÿ!)ÿ)%ÿ!)%0)%)% -ÿ ÿ%p8'oÿ!)ÿ!)&)1!)%ÿ!)ÿÿ)3 3'ÿ&#&%ÿ $ÿÿ %/ ae_fg ÿÿ% $)")% )% 2ÿ0#ÿ'%)$" )%&ÿ$#ÿ0'! ÿ99ÿ527ÿ1ÿ5ÿ54727ÿÿ %!)$&)ÿ0#")!)ÿÿ$')ÿ"#$#"&# ÿÿÿ 5ÿ6$ÿ"%#ÿ!)ÿ.')ÿ"#$#"!ÿÿ*'$&ÿ!)ÿ+#,!)$&)ÿ2ÿÿ4)")& %&)$" 1)$&)ÿ)$&)ÿ%'%ÿ )ÿ")),%)ÿ0#ÿ7&ÿ!)ÿ.'('1-ÿ)ÿÿ)% ÿ1#& ÿ0)%#$ÿ!)ÿÿ1)$#%ÿÿ1!ÿ"#$%&! ÿ#ÿ%)")& $&)3$&)%ÿ!),)ÿ"#$"' &'"($ÿ!)ÿÿ*'$&ÿ!)ÿ+#, #ÿ3)$)-ÿ#ÿ.' ÿ!)$&#ÿ!)ÿ%ÿ"')$&ÿ2ÿ#"8#ÿ &!ÿ!)ÿ%'%ÿ"#10#$)$&)%-ÿ2ÿ )$#ÿ)$ÿ!), )$)%ÿ)%ÿ%'%& )$#-ÿ%)ÿ).') ÿÿ)%!)$&ÿ#ÿ)/!ÿ7#1-ÿ &'2$ÿ / 8#%ÿ%!!&# "#$#"&# 0#ÿ%'%ÿ%!)ÿ%'%ÿ"#10#$)$&)%-ÿ%)ÿ))ÿÿ)$#ÿ#%ÿ"')!#%ÿ!#0&!#%ÿ2ÿ%ÿ '%)$" & #ÿ);0)%#ÿÿ.' )$!#ÿ!)ÿÿ" %ÿ0#!'" 3' )$&)%-ÿ7 %&)$&)%-ÿ2ÿ)$ÿ"%#ÿ!)ÿ.')ÿ$#ÿ% -ÿ.')ÿ$#ÿ%)ÿ%'9)&ÿÿ.'('1-ÿ0#!ÿ!#0&%)ÿ"')!#%ÿ!%ÿ2ÿ$#ÿ9'%& 9$!#ÿ7)"8ÿ2ÿ8#ÿ2ÿ"#$ÿ)ÿ1 "'$%&$" )$)%ÿ$#ÿ"'! ÿ!)ÿ%)ÿ%)3'$!ÿ"#$#"&# 7 "!%-ÿÿ7 )#$ÿÿÿ0 $ÿ!)ÿ.')ÿ)%&)ÿ& )$ÿÿ1)$#%ÿÿ1 1)ÿ6$ÿ)%&ÿ%)3'$!ÿ %1#ÿ#!)$ÿ!)ÿ!:-ÿ2ÿ ÿ"#$ÿ)"#/ 1 "#$")&#%ÿ6$ÿ)%&)ÿ"%#-ÿ&)%ÿ $)%ÿ2ÿ%)ÿ%#1)&)$ÿÿ%ÿ"')%& "%ÿ#ÿ"!>1 <ÿ=ÿ*'$&ÿ!)ÿ+#, %#$)%ÿ!#0&!% "#%ÿ.')ÿ$#ÿ7#1)$ÿ0&)ÿ!)ÿ)ÿ0ÿ&&ÿ!)ÿ%'$&#%ÿ )$#ÿ0#!ÿ).') $&)3$&)%ÿ0& ÿÿ0)%)$" 0$ÿ)$ÿ%ÿ!) ÿ!)ÿ#&%ÿ"!>/ 7,)".')ÿ%ÿ &!ÿ )$ÿ%ÿ!)".')ÿ%)ÿ&&) %&#!#ÿ"%#ÿÿ1)$#%ÿ"#$ÿ'$ÿ0) "#$#"&#!)$&ÿ#ÿ)%?ÿ=ÿ*'$&ÿ!)ÿ+#, % ÿ%)ÿ)7)"&'ÿ1)! #$)%ÿ$!)$&)ÿ&$&%ÿ)")%ÿ"#1#ÿ#ÿ"#$% ÿ&)$!$ÿ#&#ÿ0ÿÿ)%#'" #$)%ÿ.')ÿ%)ÿ%# $&)ÿÿ'& #!"!!ÿ!)ÿ'$ÿ)aÿÿ& ÿ%)ÿ"#$#"!ÿ0#ÿÿ)/ A" "&)$-ÿ0)#ÿ$#ÿ0& ($ÿ0)7))$&)1)$&)ÿ!)ÿ ($ÿ!)ÿÿ"')%&!))ÿ$)")% 1)%&)ÿ4'ÿ ($ÿ!)ÿÿ "#-ÿ2ÿ)$ÿ 0$ÿ #/ "#)#ÿ))"&($ "'.' )7)9ÿ#%ÿ0'$&#%ÿÿ&&-ÿ'3ÿ2ÿ8#ÿ!)ÿ"))," 2ÿÿ4)")&!)ÿÿ%)% %ÿ2ÿ#%ÿ% 0#ÿ"#)#ÿ))"&($ Bÿ=ÿ)% )ÿ#&#ÿ1)! ($ÿ.')-ÿ"#$ÿ)ÿ %&)$&)%-ÿ0) ÿ#ÿ%)")&!)$&ÿ#ÿ)% "#-ÿ%#ÿ"%#%ÿ!)ÿ'3)$" #-ÿ&))7($ ÿ%'ÿ)"&'-ÿ)$ÿÿ1 #ÿ3)$)-ÿ#ÿ.' %&#ÿ,')$#ÿ!)ÿÿ0)%!)$&)-ÿ#ÿ.' "#-ÿ7;ÿ#ÿ1)$%9)ÿ0#ÿ1( )$ÿ)ÿ%'%& ÿ)$ÿ.')ÿ%)ÿ0#!ÿ) %1ÿ%)%!)$" &'2-ÿ! &'2-ÿ);&)$!)ÿ"&ÿ ÿ%)ÿ0#,!ÿ0#ÿ ($ ($-ÿ2ÿ%)ÿ)1 3 ÿ6$ÿ)ÿ%)ÿ ÿ)ÿ!),&)ÿ Aÿ0#ÿ 0ÿ%'ÿ"#$#" % $#ÿ"#$#"ÿ*'$&ÿ!)ÿ+#, 10)ÿ!)ÿ%'%ÿ%!)$&ÿ#ÿ)% Cÿ=#%ÿ"')!#%ÿ!)ÿÿ*'$&ÿ!)ÿ+#, Dÿ6$ÿ"'.' 1!)$&)-ÿ#ÿ.' %&)$&)%-ÿ% )ÿ"%#-ÿ% )$&# "#ÿÿ)%&#ÿ!)ÿ )$ÿ)ÿ%'%& ÿ.' )$!#ÿ! )$#ÿ)$ÿ#%ÿ0a#%ÿ2ÿ0) )$ÿ)%'&)ÿ))3 $&)3$&)%ÿ!)ÿÿ*'$&ÿ!)ÿ+#, 1)$&)ÿ)ÿ%)$& &'2-ÿ)$ÿ"%#ÿ!)ÿ)10&) )$#ÿ%)ÿ!#0&$ÿ0#ÿ12#:ÿ!#ÿ)%!#ÿ!)ÿ#&#ÿ!)ÿÿ)/!)$&ÿ#ÿ)% "!!ÿ)%&,)/!)$&)ÿ & "(3$#-ÿ"#$ÿ);0)% ",#ÿ!)$&#ÿ!)ÿ#%ÿ! 0A#-ÿ.' $#ÿ)$ÿ#%ÿ" *'$&ÿ!)ÿ+#, 12#ÿ)!!-ÿ2ÿ))$!#ÿÿ)$#-ÿ0#%&) 0ÿ!)&)1!#%-ÿ0#!ÿ%)ÿ).') )$)%ÿ#ÿ).' $"#ÿ!:%ÿ% )$#ÿ.')ÿ%:ÿ%)ÿ")),)-ÿ.')ÿ)")ÿ)$ÿÿ#ÿ)ÿ ($ÿ!)ÿ#%ÿ%'$&#%ÿÿ&&-ÿ#, )Aÿ!:%ÿ% 3' )$ÿ0#!$ÿ"#$#"ÿ2ÿ")),ÿ*'$&ÿ!)ÿ+#,!#ÿ0ÿ)#ÿ0#ÿ)ÿ)%&#ÿ!)ÿ )$&)%-ÿ!)% 3' )$&)%Eÿ2ÿ"%#ÿ!)ÿ$#ÿ8")#ÿ)$ÿ! 3$$!#ÿ0)% #1)$&)-ÿ!!)$" 3$!#)ÿÿ)#ÿÿ $&)3$&)%ÿ!)ÿ! "8%ÿ" ÿ"" "'$%&$" $&)3$&)ÿ!)ÿ!)$&ÿ!)ÿÿ "8#ÿ "#1#ÿ!)ÿÿ) "#1#ÿ0'$&#ÿ!)ÿ#!)$ÿ!)ÿ!:-ÿ%ÿ%# Fÿ6$ÿ"!ÿ*'$&ÿ!)ÿ+#, $ÿ%ÿ0#% %($ÿ2ÿ,)%ÿ)%0#$%,!)aÿ!)ÿ&#!#ÿ#ÿ"#!!# )$#ÿ.')ÿ%)ÿ")),)ÿ%)ÿ!!)%ÿÿ.')ÿ8', $"' )ÿ'3-ÿ%:ÿ ÿ% )10)-ÿ )/ $3)%#%ÿ0ÿ%'ÿ))" ÿ9GÿH7ÿ451I7ÿÿ5ÿ4724 ($ÿ$&)ÿ)ÿ)$#ÿ"'$!#ÿ0#")! "&'!)%ÿ#ÿ0)& "#$)%ÿ!)ÿ$')#%ÿ %ÿ %)$ÿ %! )$&)-ÿ);0)! %&#ÿ,')$#ÿ!)ÿÿ0)%!#%-ÿ0#7)% #ÿÿ")& ÿj$&#ÿ#%ÿ"')!#%ÿ!)ÿ)$#ÿ"#1#ÿ#%ÿ!)ÿÿ*'$&ÿ!)ÿ+#, Lÿ6ÿ $1)! &1)$&)ÿ)9)"'& 7 ($-ÿ!#1!-ÿ)$ÿ%'ÿ"%#-ÿ0#ÿÿ%)")& ""($ÿ.')ÿ!)ÿ#%ÿ1 $&)3$&)%-ÿ)$ÿ)ÿ.')ÿ"#$%&$ÿ%'%ÿ$#1,)%ÿ2ÿ0)/ ÿ%)ÿ)$ÿ#,!)$" " #ÿ2ÿ!)1%ÿ" #%-ÿ% %1#%ÿ"#$%&)ÿ)$ÿ)ÿ"&ÿ"#)%0#$/ 3&# "'$%&$" )$!#ÿ!)ÿ,%)ÿ)$ÿ#ÿ.')ÿ%)ÿ$)")/ 1)$&)ÿ#%ÿ% ÿ#ÿ%)")& %ÿ))$&)%ÿÿ)7)"&#-ÿ #ÿ3)$)ÿ"#$ÿ)ÿ 3' )$&)%ÿ,#%k )$#ÿ )%0)" " %#%ÿ2ÿÿ ($ÿ3)$)ÿ!)ÿ0#&)"" ILÿ=#%ÿ MLÿ6ÿ 4Lÿ6ÿ 7 "$!#ÿ#%ÿ"3#%ÿ.')ÿ)9)a$ÿ#ÿ82$ÿ)9)" $)%,#ÿ!)ÿ"&%ÿ!)ÿ%ÿ%)% ÿ"'%&#!,#%ÿ!)ÿÿ"#$&, ($ÿ)7)"&'!ÿ!)ÿ#%ÿ3%&#% ÿ#%ÿ!&#%ÿ"#$ÿ%ÿ1)! ($ÿ!)ÿ!&#% -ÿ0)"!!-ÿ)$ÿ#%ÿ.')ÿ7 #$)%ÿ!)ÿÿ*'$&ÿ!)ÿ+#, #$)%ÿ!)ÿ)$# %$!#%)ÿÿ0#")!)$"!%ÿ!) ÿ!)ÿ#%ÿ )$#$3)/ %/ ÿ

11 01ÿ3454ÿ64ÿ7895ÿ44ÿ8ÿ6ÿ485ÿ8ÿ5545ÿ ÿ6ÿ78ÿÿ4ÿ7ÿ444ÿ47ÿ8ÿ858ÿ 8758ÿ8ÿ8ÿ4548ÿ64ÿ484ÿÿ86ÿ8ÿ8ÿ64ÿ441!"#$ÿ&'(ÿ)$*+,-.*!,/#,-/- 0ÿ6ÿ4ÿ544ÿ4ÿ8ÿ86ÿ368ÿ7ÿ8ÿ14ÿ8ÿ 2385ÿ85ÿ4585ÿ4846ÿ5ÿ6ÿ8ÿ64ÿÿ6ÿ447 ÿ8ÿ4385ÿ8ÿ485ÿ536ÿ46ÿ4546ÿ87584ÿ8ÿ64ÿ 5884ÿ8ÿ64ÿ84874ÿ6ÿ485ÿ44ÿÿ64ÿ8ÿ 584ÿ8ÿ8ÿ44ÿ51!"#$ÿ&9(ÿ:/#/ÿ-.ÿ/;,;.*!,/ÿ/ÿ#/;ÿ!$*<$!/$,/; =1ÿ>4ÿÿ6ÿ8548ÿ858888ÿ4ÿ64ÿ14ÿ8ÿ2385ÿ8 8ÿ64ÿ3646ÿ8ÿ45ÿ4ÿ64ÿ88ÿ8ÿ8ÿ868358ÿ4ÿ84ÿ 41ÿ>4ÿ484ÿ588544ÿÿÿ9444ÿ4ÿ45ÿ88ÿ 54ÿ64ÿÿ484ÿ4ÿÿ88ÿ84ÿÿ46854ÿ8 5ÿ86ÿ77ÿ4A1ÿ04ÿ9446ÿ8385ÿ58758ÿ38ÿ48ÿ8ÿ 7845ÿ64ÿ86ÿÿ38ÿ85ÿ8ÿ64ÿ845ÿ54ÿ88ÿ 8ÿÿ ÿB4ÿ8ÿÿ645ÿ4ÿ64ÿ3494ÿ8ÿ86ÿ45ÿ5ÿ84ÿ44ÿ8ÿ845ÿ 4ÿ6ÿ8ÿ8ÿ6ÿ45C6ÿ00ÿÿ0Dÿ8ÿ8ÿ841 B83E0F>GÿH I8ÿ64ÿ35884ÿÿ35888ÿÿ58ÿ8ÿ45ÿ8ÿ64ÿ14ÿ8ÿ 2385ÿÿÿ48!"#$ÿ&J(ÿK.ÿ#/ÿL.;,-.*/ÿ$ÿL.;,-.*. =1ÿ>4ÿ35884ÿÿ35888ÿ845ÿ64ÿ7774ÿ ÿ8ÿ 64ÿ84874ÿ8ÿ86845ÿÿ ÿ8ÿ64ÿ4574ÿ584ÿ ÿÿ85ÿ854ÿ7ÿ654ÿ8ÿ385ÿ8ÿ64ÿ 84874ÿÿ54478ÿ8ÿM7868C74ÿÿM7868C71?1ÿB588ÿ4ÿ64ÿ35884ÿÿ35888N /OÿP858845ÿ ÿ4ÿ64ÿ QOÿB45ÿ585ÿÿ68445ÿ64ÿ88ÿ86ÿ68ÿ8ÿ64ÿ14ÿÿ 8ÿ64ÿ78ÿ4Cÿ7ÿ55ÿÿ !OÿG5845ÿ6ÿ4ÿÿ4545ÿ64ÿ44ÿ5884ÿÿ85 448ÿÿÿÿ381 -OÿB765ÿÿ485ÿ765ÿ6ÿ84ÿÿ6ÿ485ÿ8ÿ ÿ8ÿ481.OÿG545ÿ858ÿ8ÿ ÿ5846ÿ4ÿ45ÿ8ÿ R4ÿ8ÿ6ÿ053468ÿÿ>854R41 +OÿG84ÿ64ÿ464ÿ8ÿ4574ÿ8ÿÿÿ8ÿ78ÿ54ÿ ÿ8ÿ38ÿ5ÿcÿ6ÿ9ÿÿ5ÿ45ÿÿ584ÿ454 6ÿ86ÿ368ÿ4ÿ8ÿ58854ÿ SOÿ845ÿ4685ÿ784ÿ588ÿ8ÿ64ÿ384ÿ7454ÿ8ÿ64ÿ 84874ÿ58854ÿÿ859ÿ8ÿ45ÿ84ÿ8ÿ864ÿ855788ÿ 4ÿ64ÿ14ÿ8ÿ23851 TOÿB4685ÿ54ÿ46ÿ8ÿ68ÿ4534ÿ6ÿ84ÿÿÿ58 4ÿ4ÿ5ÿ654ÿ4578ÿ4ÿ64ÿ574ÿ !"#$ÿ&U(ÿK.ÿ#/;ÿV,!.W.;,-.*/ÿ$ÿV,!.W.;,-.*.; =1ÿ>4ÿ854ÿ645ÿ8ÿ46854ÿ8ÿ64ÿH85884ÿ5ÿ 5ÿÿ58ÿ8ÿÿ48ÿ4ÿ64ÿ854ÿ645ÿ8ÿ64ÿ35884ÿ8ÿ 4ÿ8ÿ86846ÿ448ÿ484ÿÿ444ÿÿ64ÿ774ÿ 4538ÿÿ8ÿ6ÿ8ÿXÿ85884ÿÿ85888ÿ8ÿ 48ÿ8ÿ5884ÿÿ5888Y?1ÿB643545ÿÿ64ÿ35884ÿ8ÿ64ÿ48ÿ8ÿ84ÿ68ÿ8 788ÿ8ÿ45745ÿ8ÿ6ÿ85ÿÿ4ÿ8ÿ64ÿ84874ÿ784ÿ 4ÿÿ874781!"#$ÿ&Z(ÿK.ÿ#/ÿ[.!./,/ÿ$ÿ;.!./,$ÿS.*./# 868ÿ5ÿ86ÿ368ÿ8ÿ64ÿ4574ÿ584ÿ8ÿ6ÿ84ÿÿ5ÿ856ÿ /OÿM4845ÿ5ÿ58ÿ8ÿ64ÿ5884ÿ64ÿ454ÿ86ÿ368ÿ 8ÿ64ÿ14ÿ8ÿ2385ÿÿ8ÿÿ4ÿ8ÿ64ÿ781 QOÿP8445ÿ64ÿ44ÿ8ÿ64ÿ88ÿÿ8785ÿ6ÿ8544ÿ8ÿ 45745ÿ9ÿÿ8ÿ584ÿ64ÿ ÿ385ÿ4ÿ64ÿ765ÿ\4ÿ86ÿ45ÿ]454ÿ]5545ÿ ÿ86ÿ794ÿÿ68ÿ^8ÿ7ÿ44_4ÿ478ÿ8ÿ58ÿ87 58ÿ8ÿ8ÿ4544ÿ6]484ÿÿ86ÿÿ8ÿ68ÿ481,!#.ÿ&'(ÿ)$*+,-.*!,/#,/ 0ÿ86ÿ478ÿ544ÿ4ÿ8ÿ86ÿ368ÿ7ÿ8ÿ64ÿ14ÿ8ÿ285ÿ 54ÿ45\85ÿ4846ÿ85ÿ64ÿ46ÿ4ÿ68ÿ44^78ÿÿ44 ^7ÿ]4354ÿ8ÿ485ÿ536ÿ8788ÿÿÿ4ÿ4ÿ4546ÿ 87584ÿ8ÿ64ÿ58^4ÿ8ÿ6]84^74ÿ86ÿ45ÿ44ÿÿ68ÿ ÿ5^8ÿ8ÿ]48ÿ5`1,!#.ÿ&9(ÿ:/#/ÿ-a/;,;b*!,/ÿ/ÿ#.;ÿ!$*<$!/c,.; =1ÿ>8ÿÿ86ÿ854ÿ8548ÿ4ÿ64ÿ14ÿ8ÿ285ÿ88ÿ6]36 46ÿ]45ÿ4ÿ68ÿ8ÿ8ÿ8ÿ868358ÿ4ÿ8ÿ41ÿ >]43^4ÿ588544ÿÿÿ9444ÿ4ÿ458ÿ8ÿ45\ÿ6ÿ4ÿ64ÿ 3474ÿ8ÿ86ÿ\58ÿ8ÿ8ÿ4ÿ8ÿ64ÿ14ÿ8ÿ2851?1ÿMÿ8545\ÿ588546ÿ4ÿ88ÿ4ÿ9446ÿÿ]4 4ÿ4ÿ8ÿ8ÿ88ÿÿ46858ÿÿ86ÿ7487ÿ41ÿ04ÿ 9446ÿ]45\ÿ8ÿ587858ÿ3ÿ434ÿ8ÿ78_45ÿ64ÿ86ÿ3ÿÿ 8ÿ68ÿ458ÿ58ÿ8d8ÿ8ÿ64ÿ84ÿ ÿe4ÿ8ÿ8ÿ6ÿ4ÿ64ÿ3474ÿ8ÿ86ÿ\58ÿ85ÿ488ÿ48ÿ46ÿ 49458ÿ46ÿ8ÿ8ÿ4ÿ8ÿ86ÿ4568ÿ00ÿÿ0Dÿ]48ÿ841 B83E0G>ÿH I8ÿ64ÿ5884ÿÿ588ÿÿ584ÿ8ÿ\58ÿ8ÿ64ÿ14ÿ8ÿ285ÿÿ 68ÿ88ÿ4,!#.ÿ&J(ÿK.ÿ#/ÿW.;,-.*/ÿ$ÿW.;,-.* =1ÿ>4ÿ5884ÿÿ588ÿ5\ÿ64ÿ7\774ÿ ÿ8ÿ 6]84^74ÿÿ5\ÿ86845ÿ64ÿ84ÿ ÿ8ÿ64ÿ4574ÿ584ÿ 473ÿ54478ÿ]8786g68C74ÿÿ8786g68C71?1ÿB58ÿ4ÿ64ÿ5884ÿÿ588N /OÿP858845ÿ684678ÿ6]84^741 QOÿB45ÿ585ÿÿ46_45ÿ68ÿ8ÿ86ÿ368ÿ8ÿ64ÿ14ÿÿ8ÿ68ÿ 7ÿ47Cÿ7ÿ55ÿ68ÿ88ÿ !OÿG5845ÿ86ÿ4478ÿÿ4545ÿ68ÿ48ÿ58^4ÿÿ 8544ÿ473ÿ86ÿ8ÿ641 -OÿB765ÿÿ485ÿ765ÿ86ÿ84ÿÿ86ÿ45ÿ8ÿ]48ÿ \54781.Oÿ8545ÿ85ÿ8ÿ ÿ5846ÿ4ÿ45ÿ8ÿ5545R 58ÿ86ÿ5346ÿÿ6854R481 +Oÿ3887ÿ64ÿ464ÿ8ÿ45ÿÿÿ8ÿ78ÿ548ÿÿ 8ÿ3ÿ85ÿÿ6ÿ9478ÿ473ÿ4658ÿ\58ÿÿ473ÿ4ÿ45 46ÿ5^4ÿ86ÿ368ÿ4ÿ8ÿ58854ÿ84\54781 SOÿ845ÿ4686ÿ7854ÿ58ÿ8ÿ64ÿ34ÿ74574ÿ8ÿ6]84^ 74ÿ58854ÿ88ÿ859ÿ8ÿ458ÿ78ÿ85578ÿ4ÿ64ÿ 14ÿ8ÿ2851 TOÿe4686ÿ4654ÿ46ÿ8ÿ6ÿ453`8ÿ86ÿ84ÿÿÿ58 4ÿ4ÿ4658ÿf54ÿ]45ÿ473ÿ68ÿ578ÿ ,!#.ÿ&U(ÿK.ÿ#.;ÿ<,!.W.;,-.*.;ÿ$ÿ<,!.W.;,-.*; =1ÿ>4ÿ854ÿ645ÿ8ÿ4686ÿ8ÿ68ÿ858^8ÿ35\ÿ 85ÿ64ÿ84ÿ558ÿ8ÿ68ÿ88ÿ4ÿ64ÿ854ÿ645ÿ8ÿ64ÿ358 ^4ÿ8ÿ4ÿ8ÿ86846ÿ44ÿ43^4ÿÿ444ÿ473ÿ68ÿ 74878ÿ453ÿÿ8ÿ6ÿ8ÿX85884ÿÿ8588ÿ 8ÿ4ÿ8ÿ5884ÿÿ588Y1?1ÿB6g643545\ÿ473ÿ64ÿ358^4ÿ8ÿ68ÿ4ÿ8ÿ484ÿ6ÿ 8748ÿÿ45745\ÿ86ÿ85ÿÿ478ÿ8ÿ6]84^74ÿ784ÿ 4ÿ874746ÿ841,!#.ÿ&Z(ÿK.ÿ#/ÿ;.!.h,/ÿ$ÿ;.!./,ÿS.*./# >]84^74ÿ5\ÿ4ÿ858\54ÿÿ85845ÿ88546ÿ8ÿ85\ÿ54ÿ 86ÿ368ÿ8ÿ64ÿ4574ÿ584ÿ8ÿ86ÿ84ÿÿ5\ÿ85ÿ473ÿ8ÿ68ÿ 7ÿ8ÿ8ÿ8ÿ5845ÿ8ÿÿ451 >8ÿ88ÿ4ÿ6ÿ68ÿ8d8N /OÿM4845ÿ85ÿ558ÿ8ÿ64ÿ358^4ÿ64ÿ4f54ÿ86ÿ368ÿ8ÿ 64ÿ14ÿ8ÿ285ÿÿÿ84ÿ8ÿ68ÿ71 QOÿP8445ÿ68ÿ48ÿ8ÿ68ÿ8ÿÿ8785ÿ86ÿ8544ÿ8ÿ 45\ÿ9478ÿ473ÿÿ584ÿ6]84^741 ijklÿnopqÿrÿpnlstlpsun ptnps

Peaceful Silhouette

Peaceful Silhouette Page 1 35108 Peaceful Silhouette (2) (4) (5) 10 20 30 40 50 60 10 20 30 40 50 60 70 80 ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ_ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ_ ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ_ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ_ ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ

Sīkāk

Ò w Æ Æ Æ Ç Æ!#"! - α $ -%& &')( -Mod *+,+ -. / : ;=< 93>? B> CD93E? 4 F + G+ GH I J3K /. 25:. 4 *+ F > < LM4 ND+ 8/. 4,+

Ò w Æ Æ Æ Ç Æ!#! - α $ -%& &')( -Mod *+,+ -. / : ;=< 93>? B> CD93E? 4 F + G+ GH I J3K /. 25:. 4 *+ F > < LM4 ND+ 8/. 4,+ Ò w Ç!#"! α $ %& &')( Mod *+,+. / 0 13254 67+ 89367: ;=< 93>? 4 @A+ B> 1313. CD93E? 4 F + G+ GH I J3K /. 25:. 4 *+ F > < LM4 ND+ 8/. 4,+ @O93P3H > 13. Q : 4 @O+ R: > Q : E 93< SUT VDWMX Y[Z \ Y]^[_ `[ab^

Sīkāk

A4 Audi Vorsprung durch Technik

A4 Audi Vorsprung durch Technik Audi Vorsprung durch Technik Satura rādītājs Cenas Tehniskie dati Standarta aprīkojums 9 Riteņi / diski 10 Gaismas 10 Spoguļi 11 Slēgšanas sistēmas 11 Stiklojums 11 Ārējās apdares aprīkojums 12 Sēdekļi

Sīkāk

COMBO LIFE

COMBO LIFE COMBO LIFE Opel COMBO LIFE Combo Life Pārnesumkārba kw ZS CO 2 izmeši (g/km) WLTP L1H1 L1H1 L2H1 1.2 Turbo ECOTEC Start/Stop 0DL26 EH61 / XIAA M6 81 110 157 1.5 DT ECOTEC Start/Stop 0DL26 HE51 / XIAA M5

Sīkāk

Pilīs un parkos Latvijas valsts meži un mammadaba gaida tevi ciemos!

Pilīs un parkos Latvijas valsts meži un mammadaba gaida tevi ciemos! Pilīs un parkos Latvijas valsts meži un mammadaba gaida tevi ciemos! Īsta atpūta dabā nāc! Pavasara vējā Ir aprīlis, krīt sēklas eglēm, jo ir tāds pavasara vējš rakstīja Imants Ziedonis. Dabas māte šajā

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Medumu internātpamatskolas direktores 2015.gada 15.septembra rīkojumu Nr.4 1/74 Medumu internāpamatskolas pamatizglītības programma (2

APSTIPRINĀTS ar Medumu internātpamatskolas direktores 2015.gada 15.septembra rīkojumu Nr.4 1/74 Medumu internāpamatskolas pamatizglītības programma (2 Medumu internāpamatskolas pamatizglītības programma (21015921) LAIKS 1. -3. klase 5. -7. klase 8. klase 9. klase 9.1-9.2 klase 1.11.00-11.30 Krievu val. Mājt. un tehn. Krievu val. Vizuālā m. Mājt. un tehn.

Sīkāk

ARONA Kods Tips Dzinējs Jauda kw/zs Transmisija Cena EUR ar PVN KJ71CV REFERENCE 1.0 TSI 70/95 5 MAN 15,880 KJ72CV STYLE 1.0 TSI 70/95 5 MAN 17,010 KJ

ARONA Kods Tips Dzinējs Jauda kw/zs Transmisija Cena EUR ar PVN KJ71CV REFERENCE 1.0 TSI 70/95 5 MAN 15,880 KJ72CV STYLE 1.0 TSI 70/95 5 MAN 17,010 KJ Kods Tips Dzinējs Jauda kw/zs Transmisija Cena EUR ar PVN KJ71CV REFERENCE 1.0 TSI 5 MAN 15,880 KJ72CV STYLE 1.0 TSI 5 MAN 17,010 KJ74CV XCELLENCE 1.0 TSI 5 MAN 18,780 KJ72KX STYLE 1.0 TSI 6 MAN 17,430

Sīkāk

PALĪGS SKOLĒNIEM UM STUDENTIEM

PALĪGS SKOLĒNIEM UM STUDENTIEM PALĪGS SKOLĒNIEM UM STUDENTIEM JĀ Ņ A FO M IN A sakārtojums Krājumā «Matem ātikas formulas» sakopotas daudzas elementārās matemātikas un augstākās matemātikas formulas. Krājums galvenokārt paredzēts tiem,

Sīkāk

ro40_atr

ro40_atr Mateiāls ņemts no gāmatas:andžāns Agnis, Bēziņa Anna, Bēziņš Aivas "Latvijas matemātikas olimpiāžu (5-5) kātas (ajonu) uzdevumi un atisinājumi" LATVIJAS RAJONU 4 OLIMPIĀDE ATRISINĀJUMI 4 I jāapēķina -ais

Sīkāk

Jaunais Polo Modelis Līnija Dzinējs Jauda Transmisija Сena Kods Tips Tips kw / Zs Tips EUR ar PVN AW12GV Trendline / 80 5MAN AW12LV Tren

Jaunais Polo Modelis Līnija Dzinējs Jauda Transmisija Сena Kods Tips Tips kw / Zs Tips EUR ar PVN AW12GV Trendline / 80 5MAN AW12LV Tren Jaunais Polo Modelis Līnija Dzinējs Jauda Transmisija Сena Tips Tips kw / Zs Tips AW12GV 1.0 59 / 80 15 833 AW12LV 16 552 AW13LV 17 044 AW13LZ DSG-7 18 549 AW133V 1.6 TDI SCR 19 457 AW14LZ DSG-7 20 094

Sīkāk

SUPERB_2018_SPORTLINE_lv.cdr

SUPERB_2018_SPORTLINE_lv.cdr PĀRVIETOJIES AR SPORTISKU STILU, IZBAUDI TELPU! ŠKODA SUPERB SPORTLINE Cena sākot no: 26 900 1.5 TSI MAN 6 110kW (150zs) 1.5 TSI DSG 7 110kW (150zs) 2.0 TSI DSG 7 4x4 200kW (272zs) 26 900 29 000 34 200

Sīkāk

PROJEKTS BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , ,

PROJEKTS BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , PROJEKTS BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv

Sīkāk

Environment. Technology. Resorces 1999 LITERATŪRA 1. Bankovskis P. Ekoloģijas makdonalds vai bruņinieku ordenis //Diena - SestDiena. i aug. 2.

Environment. Technology. Resorces 1999 LITERATŪRA 1. Bankovskis P. Ekoloģijas makdonalds vai bruņinieku ordenis //Diena - SestDiena. i aug. 2. LITERATŪRA 1. Bankovskis P. Ekoloģijas makdonalds vai bruņinieku ordenis //Diena - SestDiena. i 995. 12.aug. 2. Bērziņa I. Ceļā uz ekoloģisko kultūru //Vide. Nr.2. - 1991. 3. Bojārs J. Starptautiskās tiesības.

Sīkāk

Cenas i10 i10 MY19 Komplektācija Transmisija Jauda kw/zs Cena EUR iesk. PVN 1.0 MPI Fresh 5MT 47/ MPI Comfort 5MT 47/

Cenas i10 i10 MY19 Komplektācija Transmisija Jauda kw/zs Cena EUR iesk. PVN 1.0 MPI Fresh 5MT 47/ MPI Comfort 5MT 47/ i10 i10 MY19 1.0 MPI Fresh 5MT 47/65 9 990 1.0 MPI Comfort 5MT 47/65 11 990 1.2 MPI Comfort AT 63/87 12 990 Metāliska krāsa Salona dizaina pakotnes 295 145 1.2 MPI Fresh 5MT 55/75 11 890 1.2 MPI Comfort

Sīkāk

Jaunais T-Roc Modelis Līnija Dzinējs Jauda Transmisija Сena Akcijas cena Ieguvums Kods Tips Tips kw / Zs Tips EUR ar PVN EUR ar PVN EUR ar PVN A1136Z

Jaunais T-Roc Modelis Līnija Dzinējs Jauda Transmisija Сena Akcijas cena Ieguvums Kods Tips Tips kw / Zs Tips EUR ar PVN EUR ar PVN EUR ar PVN A1136Z Jaunais T-Roc Modelis Līnija Dzinējs Jauda Transmisija Сena Akcijas cena Ieguvums Tips Tips kw / Zs Tips A1136Z T-Roc 2.0 TDI SCR 110 / 150 DSG-7 28 080 22 900 5 180 TSI Tiešās iesmidzināšanas turbopūtes

Sīkāk

Fiat_Ducato_Goods_LT

Fiat_Ducato_Goods_LT FIAT DBL CENRĀDI FIAT DBL CENRĀDI Doblo Models Jauda, kw (AG) Degvelas tps Kravnesība, kg* Cena, Eur su PVM 263.11T.2 CARG B.1.4 BZ 70 (95) B 750 15816 263.11U.2 CARG B.1.4 CNG 88 (120) B/CNG 750 19454

Sīkāk

Saturs Sākums Beigas Atpakaļ Aizvērt Pilns ekrāns 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studij

Saturs Sākums Beigas Atpakaļ Aizvērt Pilns ekrāns 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studij 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studiju programma Matemātika Studiju kurss Lineārā algebra I 5.lekcija Docētājs: Dr. P. Daugulis 2012./2013.studiju

Sīkāk

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. un 23. pantu 28/03/2018 ESMA70-151-435 LV Satura rādītājs 1 Piemērošanas joma... 3 2 Mērķis... 5 3 Atbilstības un ziņošanas

Sīkāk

Sūtījuma noformēšana Epaka.lv sūtījumu veidošanas programmā Autorizācija 1. Sekojiet norādei E-pastā, lai atvērtu DPD Epaka programmu. Pēcāk, lai auto

Sūtījuma noformēšana Epaka.lv sūtījumu veidošanas programmā Autorizācija 1. Sekojiet norādei E-pastā, lai atvērtu DPD Epaka programmu. Pēcāk, lai auto Sūtījuma noformēšana Epaka.lv sūtījumu veidošanas programmā Autorizācija 1. Sekojiet norādei E-pastā, lai atvērtu DPD Epaka programmu. Pēcāk, lai autorizētos programmā, jāatver lapa myprofile.dpd.lv. 2.

Sīkāk

Audi Vorsprung durch Technik Q5

Audi Vorsprung durch Technik Q5 Audi Vorsprung durch Technik Q5 Satura rādītājs Cenas Tehniskie dati Standarta aprīkojums 5 Riteņi / diski 6 Gaismas 6 Spoguļi 6 Slēgšanas sistēmas 6 Stiklojums 7 Papildus ārējās apdares aprīkojums 7 Sēdekļi

Sīkāk

FORD MONDEO Spēkā no Dzinējs, transmisija Aprīkojums Degviela Virsbūves tips CO 2 (g/km) Cena, EUR ar PVN Atlaide Akcijas cena, EUR ar PVN

FORD MONDEO Spēkā no Dzinējs, transmisija Aprīkojums Degviela Virsbūves tips CO 2 (g/km) Cena, EUR ar PVN Atlaide Akcijas cena, EUR ar PVN Dzinējs, transmisija Aprīkojums Degviela Virsbūves tips CO 2 (g/km) ar PVN Atlaide Akcijas cena, EUR 1,5l EcoBoost 165 ZS B6 Trend Benzīns 5 durvis 175 24 248 5 758 18 490 1,5l EcoBoost 165 ZS A6 Trend

Sīkāk

Saturs Sākums Beigas Atpakaļ Aizvērt Pilns ekrāns 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studij

Saturs Sākums Beigas Atpakaļ Aizvērt Pilns ekrāns 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studij 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studiju programma Matemātika Studiju kurss Polinomu algebra 2.lekcija Docētājs: Dr. P. Daugulis 2012./2013.studiju

Sīkāk

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA EĪD Nr CPR-M 561-7/11.14-LV 1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: Fix Master Toge skrūve bet

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA EĪD Nr CPR-M 561-7/11.14-LV 1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: Fix Master Toge skrūve bet EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA EĪD Nr. 1343-CPR-M 561-7/11.14-LV 1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: Fix Master Toge skrūve betonam, TSM, augstas ekspluatācijas 2. Tipa, partijas

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - Ppt ppt [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Ppt ppt [Read-Only] Kompostētāju klubs bioatkritumu kompostēšanas popularizēšanas kampaņa Reģ. nr. 1 08/508/2014 2015. gada 23. aprīlī, Ķekavā Ināra Teibe, projekta vadītāja Saturs 10:00 Semināra atklāšana 10:05 10:15 Kompostētāju

Sīkāk

Kārtības 2. pielikums "Latvijas Bankas elektroniskās klīringa sistēmas (EKS) funkcionālais apraksts"

Kārtības 2. pielikums Latvijas Bankas elektroniskās klīringa sistēmas (EKS) funkcionālais apraksts 2. pielikums Latvijas Bankas valdes 2019. gada 11. aprīļa kārtībai Nr. 1560/5 Latvijas Bankas elektroniskās klīringa sistēmas (EKS sistēmas) zibmaksājumu servisa funkcionālais apraksts Saturs 1. Zibmaksājumu

Sīkāk

IANSEO - Integrated Result System - Version ( ( )) - Release STABLE

IANSEO - Integrated Result System - Version ( ( )) - Release STABLE čempionāts 2015 Summary SUMMARY Medal Standings... 2 Medallists by Event... 3 Number of Entries by Country... 4 Number of Entries by Event... 5 Entries by Country... 6 Final Ranking Individual... 8 Recurve

Sīkāk

Microsoft Word - 2.d. EKS_funkc_apr_AMS_v2.docx

Microsoft Word - 2.d. EKS_funkc_apr_AMS_v2.docx Latvijas Bankas elektroniskās klīringa sistēmas (EKS sistēmas) funkcionālais apraksts 2. daļa Ātro maksājumu serviss Saturs 2 1. EKS sistēmas ĀMS servisa darbības shēma un ziņojumu apmaiņas principi...

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk

Regates.lv | Sacensību paziņojums

Regates.lv | Sacensību paziņojums Baltic Open, Latvijas atklātais jūras burāšanas čempionāts Sacensību paziņojums sep 13 21:27 jan 6 02:36 1. Sacensību rīkotāji Sacensības rīko: 1.1 Latvijas Zēģelētāju savienība (LZS), 1.2 Baltic OPEN

Sīkāk

VALSTS SEKCIJA Panama Zvejniecības produkti Apstiprināšanas datums 24/06/2019 Publicēšanas datums 11/06/ Spēkā esošs sarkasts Atzīšanas numu

VALSTS SEKCIJA Panama Zvejniecības produkti Apstiprināšanas datums 24/06/2019 Publicēšanas datums 11/06/ Spēkā esošs sarkasts Atzīšanas numu VALSTS SEKCIJA Panama Zvejniecības produkti Apstiprināšanas 24/06/2019 Publicēšanas 11/06/2019 00422 1004 Syota Maru Panama Panama [lv] RV 19/06/2016 1005-FV Tuna Princess Panama Panama FV 22/10/2015 1006-FV

Sīkāk

Regates.lv | Instrukcijas

Regates.lv | Instrukcijas Baltic Open, Latvijas atklātais jūras burāšanas čempionāts Instrukcijas jūl 27 22:21 jan 6 02:33 1. NOTEIKUMI 1.1 Sacensībās tiks pielietoti: 1.1.1 2017. - 2020. gada Burāšanas sacensību noteikumi (BSN).

Sīkāk

2017. GADA LATVIJAS ATKLĀTAIS JŪRAS BURĀŠANAS ČEMPIONĀTS BALTIC OPEN REGATTA 17. jūlijs 22. jūlijs SACENSĪBU INSTRUKCIJA 1. NOTEIKUMI 1.1 Sacens

2017. GADA LATVIJAS ATKLĀTAIS JŪRAS BURĀŠANAS ČEMPIONĀTS BALTIC OPEN REGATTA 17. jūlijs 22. jūlijs SACENSĪBU INSTRUKCIJA 1. NOTEIKUMI 1.1 Sacens 2017. GADA LATVIJAS ATKLĀTAIS JŪRAS BURĀŠANAS ČEMPIONĀTS BALTIC OPEN REGATTA 17. jūlijs 22. jūlijs 2017. SACENSĪBU INSTRUKCIJA 1. NOTEIKUMI 1.1 Sacensībās tiks pielietoti: 1.1.1 2017. - 2020. gada Burāšanas

Sīkāk

(Microsoft Word - Retransl\342cijas at\357aujas porgrammu saraksts, 2015., j\373lijs)

(Microsoft Word - Retransl\342cijas at\357aujas porgrammu saraksts, 2015., j\373lijs) Retranslācijas atļaujas Nr.RR-40 pielikums Nr.1 Retranslējamo programmu saraksts N.p.k. Programmas nosaukums Tematiskā ievirze Valoda Izplatīšanas laiks Jurisdikcija Programmas tiesību īpašnieks/tiesību

Sīkāk

Kārtības 2. pielikums "Latvijas Bankas elektroniskās klīringa sistēmas (EKS) funkcionālais apraksts"

Kārtības 2. pielikums Latvijas Bankas elektroniskās klīringa sistēmas (EKS) funkcionālais apraksts 1. pielikums Latvijas Bankas valdes 2019. gada 11. aprīļa kārtībai Nr. 1560/5 Latvijas Bankas elektroniskās klīringa sistēmas (EKS sistēmas) klīringa servisa funkcionālais apraksts Saturs 1. Ziņojumu apmaiņa

Sīkāk

Komandu sacensības informātikā un matemātikā Cēsis 2017 Izteiksmes Fināla uzdevumi Aplūkosim aritmētiskas izteiksmes, kurās tiek izmantoti deviņi atšķ

Komandu sacensības informātikā un matemātikā Cēsis 2017 Izteiksmes Fināla uzdevumi Aplūkosim aritmētiskas izteiksmes, kurās tiek izmantoti deviņi atšķ Izteiksmes Aplūkosim aritmētiskas izteiksmes, kurās tiek izmantoti deviņi atšķirīgi viencipara naturāli skaitļi un astoņas aritmētisko darbību zīmes (katra no tām var būt tikai +, -, * vai /). Iekavas

Sīkāk

AUTODNA AUTO VĒSTURES ATSKAITE ATSKAITE AUTODNA VIN: WBAYC21000D Marka: BMW Model: 730D 3.00 Degvielas tips: - Virsbūves tips: SEDANS Atskaites

AUTODNA AUTO VĒSTURES ATSKAITE ATSKAITE AUTODNA VIN: WBAYC21000D Marka: BMW Model: 730D 3.00 Degvielas tips: - Virsbūves tips: SEDANS Atskaites AUTODNA AUTO VĒSTURES ATSKAITE ATSKAITE AUTODNA VIN: Marka: BMW Model: 730D 3.00 Degvielas tips: - Virsbūves tips: SEDANS Atskaites izveidošanas datums: 2018-08-13 16:00:59 UTC +0300 AUTOMAŠĪNAS VECUMS

Sīkāk

Baltic HIV Association

Baltic HIV Association - 2014.gada pārskats 12/03/2015 Inga Upmace, Valdes priekšsēdētāja Dibināta 2010.gadā Reģ. Nr.40008153882 Fakti par biedrību Jurid. adrese Druvienas iela 36-144, LV-1079 Valdes sastāvs E.Dompalma-Linuža,

Sīkāk

The Finnish Quality Since 1960 SNIEGS LEDUS DROŠĪBA UZ JUMTA Sniega barjeras Jumta laipas Kāpnes Nožogojumi

The Finnish Quality Since 1960 SNIEGS LEDUS DROŠĪBA UZ JUMTA Sniega barjeras Jumta laipas Kāpnes Nožogojumi The Finnish Quality Since 1960 SNIEGS LEDUS DROŠĪBA UZ JUMTA Sniega barjeras Jumta laipas Kāpnes Nožogojumi SOMU PROFESIONALITĀTES TRADĪCIJAS KOPŠ 1960. GADA ORIMA darbības tradīcijas ir aizsākušās jau

Sīkāk

Ievads (1) g. Tautas skaitīšanas dati Kādas pēdas publiskajā telpā atstāj divkopienu sabiedrība? Vai tās vispār ir novērojamas Rīgas telpā? Kas

Ievads (1) g. Tautas skaitīšanas dati Kādas pēdas publiskajā telpā atstāj divkopienu sabiedrība? Vai tās vispār ir novērojamas Rīgas telpā? Kas Ievads (1) 2011. g. Tautas skaitīšanas dati Kādas pēdas publiskajā telpā atstāj divkopienu sabiedrība? Vai tās vispār ir novērojamas Rīgas telpā? Kas liecina par to? Kāda ir kopienu struktūra Rīgā? Etniskā

Sīkāk

BD Totalys SlidePrep Installation Document Pack (instalācijas dokumentu pakete)

BD Totalys SlidePrep Installation Document Pack (instalācijas dokumentu pakete) BD Totalys SlidePrep Installation Document Pack (instalācijas dokumentu pakete) 491292 BD Totalys SlidePrep Installation Document Pack MSDS piekļuves instrukcijas LATVIEŠU: Lai iegūtu instrukcijas un piekļūtu

Sīkāk

Saturs Sākums Beigas Atpakaļ Aizvērt Pilns ekrāns 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studij

Saturs Sākums Beigas Atpakaļ Aizvērt Pilns ekrāns 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studij 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studiju programma Matemātika Studiju kurss SKAITĻU TEORIJA 11.lekcija Docētājs: Dr. P. Daugulis 2012./2013.studiju

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas

Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk LAPK) 201.

Sīkāk

Mēbeļu izpārdošana 2019

Mēbeļu izpārdošana 2019 2. DC 290 dīvāns 285x103x78 cm, koks, tumši pelēks audums 13 250 EUR (26 155 EUR) 2. Star Trek klubkrēsls 65x61x109 cm, koks, āda 4 250 EUR (8 135 EUR) 2. 3. Stella galdiņš D55, H45 cm, koks, stikls 1

Sīkāk

Saturs 1. Par šo instrukcijas redakciju Drošības pasākumi Vispārēja informācija Darba uzsākšana Darbs ar iekārtu... 6

Saturs 1. Par šo instrukcijas redakciju Drošības pasākumi Vispārēja informācija Darba uzsākšana Darbs ar iekārtu... 6 Saturs 1. Par šo instrukcijas redakciju... 2 2. Drošības pasākumi... 3 3. Vispārēja informācija... 4 4. Darba uzsākšana... 5 5. Darbs ar iekārtu... 6 6. Specifikācija... 8 7. Pasūtīšanas informācija...

Sīkāk

Apple TV Lietotāja instrukcija

Apple TV Lietotāja instrukcija Apple TV Lietotāja instrukcija Saturs 5 Darba sākšana 5 Pārskats 6 Siri Remote 6 Iestatīt Apple TV 8 Iestatiet kontus 10 Pamati 10 Naviģēt Apple TV: 11 Pārvaldiet savas lietojumprogrammas 12 Vadiet to,

Sīkāk

Saturs Sākums Beigas Atpakaļ Aizvērt Pilns ekrāns 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studij

Saturs Sākums Beigas Atpakaļ Aizvērt Pilns ekrāns 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studij 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studiju programma Matemātika Studiju kurss Veselo skaitļu teorija 10.lekcija (datoriķiem) Docētājs: Dr. P.

Sīkāk

(Microsoft Word - Retransl\342cijas at\357aujas porgrammu saraksts j\373nijs)

(Microsoft Word - Retransl\342cijas at\357aujas porgrammu saraksts j\373nijs) Apstiprināts ar Padomes 2013.gada 12. decembra lēmumu Nr. 216 Grozīts ar Padomes 2014. gada 6. marta lēmumu Nr. 79 Grozīts ar Padomes 2015. gada 23. aprīļa lēmumu Nr. 72 Grozīts ar Padomes 2015. gada 23.

Sīkāk

NISSAN NAVARA MY LV-14C-1192 Nissan Navara

NISSAN NAVARA MY LV-14C-1192 Nissan Navara NISSAN NAVARA MY19 10.07.2019. 10.07.2019. CENU LAPA Transmisija (bez PVN) PVN (21%) (iesk. PVN) King Cab 2,3 dci 160 ZS 4x4 Visia 24 885 5 315 30 625 King Cab 2,3 dci 160 ZS 4x4 Acenta 26 493 5 653 32

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Citadele investīciju stratēģija Apskats un perspektīvas 2016. gada februāris Šajā apskatā Globālā ekonomika Resursu cenu krituma dramatisms pārvērtis to no dažu valstu problēmas par globālu risku. Valstis

Sīkāk

Jaunais T-Cross Auto katrai kabatai. Izvēlieties savu Volkswagen apvidus auto. T-Roc T-Roc T-Cross Modelis Līnija Dzinējs Jauda T

Jaunais T-Cross Auto katrai kabatai. Izvēlieties savu Volkswagen apvidus auto. T-Roc T-Roc T-Cross Modelis Līnija Dzinējs Jauda T Jaunais T-Cross Auto katrai kabatai. Izvēlieties savu Volkswagen apvidus auto. T-Roc T-Roc T-Cross 22 900 23 500 15 990 Modelis Līnija Dzinējs Jauda Transmisija Сena Tips Tips kw / Zs Tips C112LV 1.0 TSI

Sīkāk

OPEL Astra 4-durvju

OPEL Astra 4-durvju OPEL Astra Opel Astra 1 Benzīns Dzinējs 1.6 ECOTEC 85 kw/115 Z 1.6 ECOTEC 85 kw/115 Z tart/top LPG Pārnesumkārba 5-pakāpju mehāniskā 15 42 12 975 16 411 13 824 16 18 13 569 16 73 14 71 17 117 14 419 17

Sīkāk

Periods: Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata

Periods: Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata Periods: 01.01.2019-31.03.2019 Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns aktīvu un saistību pārskats iepriekšējā pārskata gada beigās NETO AKTĪVI (0500-1500) AKTĪVI (0100+0200+0300+0 400) Finanšu ieguldījumi

Sīkāk

OPEL Astra 4-durvju

OPEL Astra 4-durvju OPEL Astra Opel Astra 1 Benzīns Dzinējs 1.6 85 kw/115 Z 1.6 85 kw/115 Z 1.4 Turbo 1.4 Turbo tart/top 1.4 Turbo 1.4 LPG ECOTEC Pārnesumkārba 5-pakāpju mehāniskā 15 573 13 119 16 582 13 969 16 279 13 714

Sīkāk

(Microsoft Word - Retransl\342cijas%20at\357aujas%20Nr_6%20IZZI%20FAO[1].doc)

(Microsoft Word - Retransl\342cijas%20at\357aujas%20Nr_6%20IZZI%20FAO[1].doc) Retranslācijas atļaujas Nr.RR-6 pielikums Nr.1 Retranslējamo programmu saraksts Programmas nosaukums Tematiskā ievirze Valoda Izplatīšanas laiks Jurisdikcija Programmas tiesību īpašnieks/tiesību īpašnieka

Sīkāk

[vieta skolas emblēmai]

[vieta skolas emblēmai] [vieta skolas emblēmai] Sveiki! Mēs esam Kuldīgas Alterna8vās sākumskolas 3.b klase. Kopā ar klases audzinātāju Santu Reimani esam ļoc priecīgi par iespēju piedalīces LOK rīkotajā projektā «Sporto visa

Sīkāk

Enkuru tehnika Hilti. Strādā vislabāk. Kalpo visilgāk. 171

Enkuru tehnika Hilti. Strādā vislabāk. Kalpo visilgāk. 171 Enkuru tehnika Hilti. Strādā vislabāk. Kalpo visilgāk. 171 Diametru diapazons Betons Betons ar plaisām Putu betons Bāzes materiāls Ciets dabīgais akmens Mīksts dabīgais akmens Pilnais ķieģelis Dobķieģelis

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation LABDIEN, GODĀTIE KOLĒĢI DARBA VIDES RISKA FAKTORI A/S CATA, OBLIGĀTĀS VESELĪBADS PĀRBAUDES UN DARBINIEKU APMĀCĪBA 1. Autovadītājs; A/S CATA pamatprofesijas: 2. Autoremontatslēdznieks; 3. Metinātājs; 4.

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Droša darba vide kā uzņēmuma vērtība Rūta Lūse 2015.23.10. Kā jūs jūtaties un ko jūs domājat, kad esat negadījuma aculiecinieks, lasāt vai skatāties par negadījumiem TV? Kādi līdzīgi notikumi varētu atgadīties

Sīkāk

Targocid Art 30 - CHMP Opinion

Targocid Art 30 - CHMP Opinion I pielikums Zāļu nosaukumi, zāļu formas, stiprumi, lietošanas veidi, reģistrācijas apliecības īpašnieki dalībvalstīs 1 Beļģija Beļģija Bulgārija Čehija Čehija Dānija GmbH, Targocid 100 mg Leonard-Bernstein-Straße

Sīkāk

FORD C-MAX Spēkā no Dzinējs, transmisija Aprīkojums Dzinēja tips CO 2 (g/km) COMPACT Cena, EUR ar PVN Atlaide Akcijas cena, EUR ar PVN 1,0

FORD C-MAX Spēkā no Dzinējs, transmisija Aprīkojums Dzinēja tips CO 2 (g/km) COMPACT Cena, EUR ar PVN Atlaide Akcijas cena, EUR ar PVN 1,0 Dzinējs, transmisija Aprīkojums Dzinēja tips CO 2 (g/km) COMPACT ar PVN Atlaide Akcijas cena, EUR 1,0l EcoBoost 100 ZS M6 Trend Benzīns 152 17 110 2 120 14 990 1,0l EcoBoost 125 ZS M6 Trend Benzīns 153

Sīkāk

Tipiskās kļūdas; dažādi valodas jautājumi Bauska, gada 18. maijs Arturs Hansons

Tipiskās kļūdas; dažādi valodas jautājumi Bauska, gada 18. maijs Arturs Hansons Tipiskās kļūdas; dažādi valodas jautājumi Bauska, 2017. gada 18. maijs Arturs Hansons Internetā pieejamie valodas avoti tezaurs.lv (290 avotu) tezaurs.lv/llvv (ar lietojuma piemēriem) valoda.ailab.lv (gramatikas

Sīkāk

FORD ECOSPORT Spēkā no Dzinējs, transmisija Aprīkojums Degviela CO 2 (g/km) Cena, EUR ar PVN Atlaide Akcijas cena, EUR ar PVN 1,0l EcoBoos

FORD ECOSPORT Spēkā no Dzinējs, transmisija Aprīkojums Degviela CO 2 (g/km) Cena, EUR ar PVN Atlaide Akcijas cena, EUR ar PVN 1,0l EcoBoos Dzinējs, transmisija Aprīkojums Degviela CO 2 (g/km) ar PVN Atlaide Akcijas cena, EUR 1,0l EcoBoost 125 ZS M6 Trend Benzīns 119 17.880 2.040 15.840 1,0l EcoBoost 125 ZS A6 Trend Benzīns 134 19.270 2.120

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums ES programma Radošā Eiropa (2014-2020) Andrejs.Lukins@km.gov.lv www.km.gov.lv/radosaeiropa facebook.com/radosaeiropa @radosaeiropa 05/04/2018, Valmiera ES programma RADOŠĀ EIROPA 2014-2020 - Eiropas Komisija

Sīkāk

Contents

Contents ENGLISH - Latvian MATHS WORDBOOK Angļu latviešu Matemātikas vārdnīca Contents Saturs 1 Signs and Symbols Zīmes un simboli 2 Area Laukums/Platība 3 Volume Tilpums 4 Money Nauda 5 Lines Līnijas 6 Angles

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final Līgums Nr. 01-29/188 Rīgā 2015. gada 18. jūnijā. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrēta Latvijas Uzņēmumu reģistrā 2004. gada 11. novembrī ar reģ.

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Jūrtaka: Nida Tallina. Daba, kultūra, pakalpojumi 24.-25. aprīlis, 2018, Liepāja, Roja Jūrtaka garas distances maršruts divās valstīs LV & EST statistika o Dienu skaits: 50; o Noietie kilometri: ~ 1230

Sīkāk