Bauskas novada pasākumu plāns 2019.gada APRĪLIM

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Bauskas novada pasākumu plāns 2019.gada APRĪLIM"

Transkripts

1 Bauskas novada pasākumu plāns 2019.gada APRĪLIM Nr. p.k. Norises laiks Norises vieta Pasākuma nosaukums Atbildīgais, darbinieks Domes, komiteju un komisiju sēdes 1. tiks precizēts Novada domē Uzņēmējdarbības konsultatīvā A.Svarenieks padomes sēde 2. 4.aprīlī plkst Novada domē Iestāžu, nodaļu un pārvalžu J.Kalinka vadītāju darba sanāksme 3. 9.aprīlī Novada domē Administratīvās komisijas sēde E.Grigorjeva 4. 9.aprīlī Novada domē, Dzīvojamo māju privatizācijas S.Kazāka 3.stāva zālē un dzīvokļu komisijas sēde aprīlī plkst Novada domē Sociālo, izglītības, kultūras un K.Andreika sporta lietu komitejas sēde aprīlī plkst Novada domē Vides un attīstības komitejas G.Skurba sēde aprīlī plkst Novada domē Apbalvojumu piešķiršanas G.Liepa padomes sēde aprīlī plkst Novada domē Finanšu komitejas sēde A.Jātnieks aprīlī Novada domē Administratīvās komisijas sēde E.Grigorjeva aprīlī plkst Novada domē Novada domes sēde A.Jātnieks Sociālais dienests 1. 2.aprīlī Rūpniecības ielā 7, Sociālā dienesta sēde D.Romanovska 2. 2.aprīlī (turpmāk katru otrdienu) plkst Rūpniecības ielā 7, Kovīzija sociālajiem darbiniekiem I.Kalniņa 3. 3.aprīlī (turpmāk katru trešdienu) no plkst aprīlī (turpmāk katru ceturtdienu) 5. 9.aprīlī 6. 9.aprīlī plkst Rūpniecības ielā 7, Rūpniecības ielā 7, Rūpniecības ielā 7, Rūpniecības ielā 7, 7. 9.aprīlī plkst Rūpniecības ielā 7, aprīlī Rūpniecības ielā 7, aprīlī Rūpniecības ielā 7, aprīlī Rūpniecības ielā 7, plkst aprīlī Rūpniecības ielā 7, plkst aprīlī Rūpniecības ielā 7, Bāriņtiesa SOS projekta Ģimeņu atbalsta centrs atbalsta grupa vecākiem Sieviešu invalīdu asociācijas ASPAZIJA Bauskas nodaļas dalībnieču nodarbības Sociālā dienesta sēde Nodarbības vecākiem, kuri audzina jauniešus ar funkcionāliem traucējumiem Kovīzija sociālajiem pedagogiem Sociālā dienesta sēde Sociālā dienesta sēde Supervīzija sociālajiem pedagogiem Supervīzija sociālajiem darbiniekiem Sociālā dienesta sēde G.Ūdre D.Supe D.Romanovska D.Supe I.Kalniņa D.Romanovska D.Romanovska I.Krūmiņa I.Krūmiņa D.Romanovska

2 1. 2.aprīlī. plkst plkst aprīlī plkst plkst aprīlī. plkst plkst aprīlī. plkst plkst aprīlī plkst plkst Uzvaras iela 6, Bauska Uzvaras iela 6, Bauska Uzvaras iela 6, Bauska Uzvaras iela 6, Bauska Uzvaras iela 6, Bauska Bāriņtiesas organizatoriskā sēde Bāriņtiesas sēde Bāriņtiesas organizatoriskā sēde Bāriņtiesas sēde Bāriņtiesas organizatoriskā sēde Bāriņtiesas sēde Bāriņtiesas organizatoriskā sēde Bāriņtiesas sēde Bāriņtiesas organizatoriskā sēde Bāriņtiesas sēde A.Stabule H. Greiere A. Stabule A.Stabule H. Greiere A. Stabule H. Greiere A. Stabule Izglītība 1. Līdz 1.aprīlim Izglītības nodaļā Iesūtīt pieteikumus starpnovadu konkursam Gada skolēns Iesniegt darbus 7.-9.klašu 2. Līdz 3.aprīlim Izglītības nodaļā mājturības un tehnoloģiju portretu konkursam Mēs esam Latvija 3. Līdz 5.aprīlim Izglītības nodaļā Iesniegt atskaites projektiem 4. 3.aprīlī plkst Bauskas Valsts ģimnāzijā 5. 3.aprīlī plkst Bauskas sākumskolā 6. 4.aprīlī plkst aprīlī plkst aprīlī plkst aprīlī 11.aprīlī plkst IN datorklasē, Katoļu iela 3 IN datorklasē, Katoļu iela 3 Bauskas Valsts ģimnāzijā Iecavas vidusskolā aprīlim Rīgā aprīlī Dobelē aprīlī plkst.9.30 Kursi mācību darba organizatoriem Mācību stundu vērošana. Lektore Iveta Dziedātāja Metakognīcija vērošanas procesā Lektors Aivars Dresmanis Latviešu valodas konkurss 2.klasēm Pieteikties līdz Izglītības iestāžu vadītāju seminārs Starpnovadu konkursa Gada skolēns dalībniekiem erudīcijas tests un eseja Kursi mācību darba organizatoriem Personības un profesionālās kompetences ietekme uz mācību un audzināšanas procesu. Personiskā līderība pedagogu profesionālajā darbībā Lektore Ieva Kalniņa Starpnovadu ekonomikas erudīcijas konkurss vidusskolēniem Starpnovadu konkursa Gada skolēns dalībnieku radošais konkurss Skolēnu Zinātniski pētniecisko darbu valsts konference 4.klašu reģionālā matemātikas olimpiāde B.Stūre L.Kļaviņa D.Sējēja L.Kirilko L.Kirilko B.Šumina B.Stūre M.Lagzdiņa B.Stūre S.Nākmane L.Kirilko M.Bauvare B.Stūre B.Stūre L.Kļaviņa M.Lagzdiņa B.Stūre M. Pāruma B.Stūre L.Kļaviņa L.Kļaviņa S.Nākmane L.Kirilko Sociālajā dienestā Supervīzija skolu psihologiem E.Krišjāne

3 aprīlī plkst aprīlī plkst aprīlī plkst aprīlī plkst aprīlī plkst IN datorklasē, Katoļu iela 3 Domnīca (pieredzes apmaiņa) par Bauskas novada mācību. Aicināti tie izglītības iestāžu pedagogi, kas skolā atbild par novada mācību. Stāstītāju konkurss Pieteikties līdz klašu koru skate- koncerts Sākumskolas skolotāju Bauskas sākumskolā seminārs Bērnu un jaunatnes sporta skola (BJSS) Bauskas novada s/c Bauskas novada sacensības Mēmele, Florbolā, 2005./2006.g.dz. Codes psk. V.Cerusa L.Kirilko V.Cerusa D.Siliņa L.Kirilko S.Nākmane A.Grandovskis 2. 5.aprīlī plkst Bauskas novada s/c Mēmele, Codes psk. Bauskas novada sacensības Florbolā, 2007./2008.g.dz. A.Grandovskis aprīlī plkst aprīlī plkst aprīlī Bauskas BJSS Bauskas nov. Pilskalnā Bērnu un jauniešu centrs (BJC) Bauskas BJC, Kalna iela 14 2.aprīlī TJN, Annas 2 3.aprīlī 3.aprīlī 6.aprīlī 8.aprīlī 7. 9.aprīlī plkst aprīlī plkst aprīlī 11.aprīlī Jelgava Rīgas VKM Ogres KC Rīga Bauskas BJC, Kalna iela 14 Bauskas BJC, Rīgas iela 8 Rīgas motormuzejs Rīgas jauno tehniķu centrs Bauskas novada sporta skolotāju Metodiskā apvienība Bauskas novada sacensības Pavasara krosā, 1999./2010.g.dz Latvijas Dabas muzeja ceļojošā izstāde Daba krāso Dalība simpozijā Interešu izglītība 21.gs. Radošums. Personība. Karjera. Reģionālais skatuves runas konkurss Bauskas skapja detaļu, uzbūves, mākslinieciskās vērtības un noformējuma izpēte Deju kopas Mēmelīte dalība koncertā Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību jomas koordinatoru seminārs Interešu izglītības metodiķu sanāksme Deju apguves seminārs tautas deju festivālam Latvju bērni danci veda Trases automodelisma sacensības Rīgas Bauskas Jelgavas aplis Lego pulciņa dalība konkursā Kad pasaciņa ciemos nāk B.Grantiņa M.Šekavs A.Solzemnieks M.Šekavs V.Puķe B.Svareniece V.Puķe M.Šulce L.Irbīte V.Puķe B.Svareniece L.Irbīte A.Kiršteins I.Krieviņa

4 aprīlī aprīlis Kurzemes BJC, Rīga Izmit, Turcija 25. aprīlī Bieriņi, Rīga 26.aprīlī 27.aprīlī 28.aprīlī Jaunpils Īslīces KN Saldus Bauskas Mūzikas un mākslas skola 1. aprīlī Mākslas nodaļas zālē Dārza ielā 9 Ģitārspēles pulciņa audzēkņu dalība konkursā Es un mūzika Deju kopas Mēmelīte dalība 11.starptautiskajā Kocaeli Bērnu festivālā Bauskas BJC Velopulciņa dalība Riteņvasaras krosā Mūsdienu deju grupas dalība kustību festivālā Jaunpils 2019 Mūsdienu deju grupas dalība konkursā - festivālā Aprīļa pilieni 2019 Baltijas valstu interešu izglītības iestāžu komandu sacensības trases automodelismā Bauskas Mākslas skolas absolventa fotogrāfa Reiņa Hofmaņa darbu izstāde. Bauskas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde. 2. aprīlī Bauskas Bērnu 3. aprīlī Grenctāles Bauskas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde ,2.aprīlī Daugavpils Kultūras XV starptautiskā akordeonistu solistu konkurss Naujene 5. 5.aprīlī plkst Skrīveru Mūzikas mākslas skolā 6. 6.aprīlī Mārupes Mūzikas mākslas skolā 7. 6.aprīlī Mūzikas nodaļas zālē plkst Upmalas aprīlī Rojas kultūras plkst aprīlī plkst Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē aprīlī Mūzikas nodaļas zālē Upmalas aprīlī Iecavas Mūzikas un mākslas skolā aprīlī Mākslas nodaļas zālē Dārza ielā aprīlī plkst Jelgavas Mūzikas vidusskolā 2019" Zemgales reģiona mūzikas skolu 2. klavierspēles klases audzēkņu festivāls Saldumu pasaulē Jauno ģitāristu konkurss "Kur tad tu nu biji?" Koru sadraudzības koncerts V Vieglās un džeza mūzika ansambļu konkurss Rojas ritmi 2019 Konkurss koncertcikls TALANTS LATVIJAI Rīgas Saksofonu kvarteta koncerts un meistarklases saksofona spēlē Latvijas klasiskās ģitārspēles konkurss Latvijas gada ģitārists 2019 BMMS audzēkņu un pedagogu tikšanās ar skolas absolventu fotogrāfu Reini Hofmani. Solo dziedāšanas konkurss CĪRUĻA DZIESMA A.Voitišķis B.Svareniece Ģ.Donerblics K.Zosa K.Zosa A.Kiršteins A.Pastors I.Līdere I.Līdere A.Rušmane L.Kārkliņa L.Krasņikovs P.Straume I.Bukša I.Ūdre P.Straume I.Idere-Bankava J.Krūmmalis L.Krasņikovs A.Pastors I.Bukša

5 aprīlī plkst aprīlī plkst plkst aprīlī Mūzikas nodaļas zālē Upmalas ielā 5 Mūzikas nodaļas zālē Upmalas 5 plkst aprīlī Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolā aprīlī plkst aprīlī 2. 1.aprīlī plkst aprīlī plkst aprīlī plkst aprīlī plkst aprīlī plkst aprīlī plkst aprīlī plkst aprīlī plkst aprīlī plkst aprīlī aprīlī plkst Dobeles Mūzikas skolā Kultūras Kamarde Kultūra Interešu Mežotne Interešu Mežotne Īslīces Kultūras DFC Strēlnieki Codes Jauncodes Grenctāles kultūras nams Absolventu un Jelgavas Mūzikas vsk. audzēkņu koncerts un mūzikas programmu absolventu vecāku sapulce Koncerts muzikāla pasaka PII vecāko grupiņu bērniem Audzēkņu un pedagogu pavasara koncerts Latvijas mākslas skolu pedagogu Valsts konkursa mākslā noslēguma seminārs Mākslas laboratorija. Zemgales reģiona mūzikas skolu klavierspēles 8.klases audzēkņu festivāls - audzēkņu koncerts Mans mīļākais skaņdarbs skolu beidzot Ivetas Kūlas foto personālizstāde Es dzīvoju tepat starp jums Psiholoģes Ilzes Ābelnieces lekcija Psiholoģes Ilzes Ābelnieces lekcija *Pavasara balle *Iepazīšanās komēdija ar trillera elementiem Viņi melo labāk (Ģ.Ķesteris, A.Siliņš) Latvijas vokālo ansambļu sadziedāšanās svētki 13. pavasara mirklis Bauskas koru apriņķa parāde Melngaiļa taktīs *Filmas Blakus demonstrācija (rež. Alise Zariņa) *Filmas Blakus demonstrācija (rež. Alise Zariņa) Prāta Spēles Latvijas kauss 2019 (vairāk informācijas un pieteikšanās: Lieldienu iešūpošana Bauskas Tautas teātra pirmizrāde Pildspalva I.Idere-Bankava A.Velmunska I.Ūdre I.Idere-Bnakava M.Šulce L.Kārkliņa I.Puķīte I.Mauriņa I.Mauriņa A.Baltalksne N.Mediņa I.Mauriņa E.Māla S.Rotberga S.Rotberga I.Lujāne H.L.Gavrilka E.Māla

6 aprīlī aprīlis plkst aprīlī plkst aprīlī plkst aprīlī plkst aprīlī plkst aprīlī plkst aprīlī plkst aprīlī plkst aprīlis aprīlī plkst aprīlī plkst aprīlī plkst Pie Bauskas stadiona, Mūsas upes krastā Vecsaules saietu Kultūras Dāvis Vimbu svētki un Lieldienu svinēšana (Reģistrācija Labas gribas makšķerēšanas sacensībām sākās no plkst. 7.30) Lieldienu pasākums Lieldienu pasākums. Apvienība "Brīnumu Kalēji" piedāvās spēles un rotaļas visai ģimenei L.Stankeviča R.Maldute I.Viļuma Codes pamatskolā Lieldienu Jampadracis S.Rotberga Līgo dārza estrādē, Mežotnes pagastā Īslīces Kultūras Kultūras Kamarde Kultūras Kamarde Ceraukstes Tautas Īslīces Kultūras Grenctāles Kultūras Kultūras Kamarde Bauskas muzejs Lieldienu Jampadracis bērniem un ģimenēm Lieldienu pasākums kopā ar Pārsteigumu karuseli Lieldienu rotaļas ģimenēm *Animācijas filmas Lote un pazudušie pūķi demonstrācija Lieldienu pēcpusdiena XII Starptautiskais populārās mūzikas izpildītāju konkurssfestivāls Aprīļa pilieni 2019 Bauskas deju apriņķa koncertskate Zemgaliešu danči dun (plkst dejo I grupas kolektīvi, plkst dejo II grupas kolektīvi) *Filmas Blakus demonstrācija (rež. Alise Zariņa) *Filmas Blakus demonstrācija (rež. Alise Zariņa) 1. AIJA BAUMANE UN Līdz 14.aprīlim Bauskas muzejā STUDENTI. Tekstila un šķiedras māksla Latvijas Mākslas akadēmijā 2. Līdz 28.aprīlim Bauskas muzejā Hasena Drisi /Alžīra/ gleznu izstāde 3. Hasena Drisi /Alžīra/ gleznu 12.aprīlī plkst Bauskas muzejā izstādes ietvaros - tikšanās ar ANDRI GEIDĀNU IMPRO CEĻOJUMI gidu un grupu vadītāju aprīlis 22.maijs atklāšanas pasākums plkst Bauskas muzejā Gleznotājas ĪRAS ROZENTĀLES jubilejas izstāde Simfonija. Ieskats izdevniecības Neputns izdotajā albūmā Īra I.Mauriņa E.Novicka I.Puķīte I.Puķīte I.Gilberte N.Berezina E. Māla N.Mediņa I.Puķīte I.Balode I.Balode I.Balode I.Balode

7 Rozentāle glezniecība / paiting aprīlī plkst No aprīlim no plkst Bauskas pils muzejs Kinovakars Robins Huds Bauskas pils muzejs (2018. gada filma) I.Ozola Bauskas Centrālā bibliotēka Bauskas Centrālajā Filozofam, rakstniekam Kalna ielā 18 Konstantīnam Raudivem 110 A.Mūrniece Biznesa 2. No aprīlim Bauskas Centrālajā Kalna ielā aprīlī plkst Codes pagasta Codes Virsaišos 4. 5.aprīlī plkst Bauskas Centrālajā Kalna ielā aprīlī plkst Bauskas Centrālajā Kalna ielā aprīlī Bauskas CB abonementā Kalna ielā , 17. aprīlī Latvijas Nacionālajā Mūkusalas ielā 3 8. Bibliotēku nedēļas pasākumi (no aprīlim) 9. No aprīlim no plkst Bauskas CB Interneta lasītavā Kalna ielā aprīlī plkst centra Izstāžu zālē Dārzs un dzīvesstils Zaļa, zaļa zālīte Lieldienas rītā ES nākotnes enerģijas politika Darbinieks uzņēmuma veiksmei Balsošana par 2018.gada skaistāko monētu. Piedalīšanās erudīcijas spēlē portālā Izglītojošs pasākums Amats un amatnieki un Bauskas novadā. Piedalās Codes pamatskolas 7. un 8.klases skolēni Izglītojošs pasākums Amats un amatnieki un Bauskas novadā. Piedalās Bauskas Valsts ģimnāzijas 9.c klases audzēkņi Izglītojošs pasākums Skolēnu mācību uzņēmumu reklāma un vizītkartes. Piedalās Bauskas Valsts ģimnāzijas 5.b klases audzēkņi Jauno grāmatu diena Latvijas bibliotekāru 20.konference Bibliotēkas dialogs ceļā uz pārmaiņām. Piedalās novadu bibliotēku darbinieki Individuālas konsultācijas interesentiem par e- pakalpojumiem Tematisks pasākums 1919.gada notikumiem veltīta tematiska I.Vadapāla Ē. Pelcere I.Vadapāla Ē.Pelcere A.Ģēvele Ē.Pelcere O.Lavrecka Ē.Pelcere A.Barkova E. Dūmiņa S.Gudža I.Vadapāla L.Ozoliņa

8 1. No aprīlim no No aprīlim no plkst , 18. aprīlī no plkst Kalna ielā 18 Bauskas Bērnu bibliotēka Bauskas bērnu Uzvaras ielā 3 Bauskas bērnu Uzvaras ielā 3 Bauskas bērnu Uzvaras ielā aprīlī plkst Pirmskolas izglītības iestādē Pasaulīte pēcpusdiena Laiks un straume mūžam neapstājas (Plūdons) Bauskas mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbu Dzejoļu grāmatu izstāde 3 daļās. 2. daļa - Grāmatiņas. (Apskati, lasi, vērtē!) Kas? Kur? Kad? 1.aprīlis - māņu diena: Aprill, aprill,..pirmdienas rītā, Izstāsti bibliotekārēm savu anekdoti! Mana mīļā grāmatiņa, - /Starptautiskā bērnu grāmatu diena / Lielmeža pasakas, jeb Pīkstīte un Kriksis mežmājā - /Rakstniekam Jānim Širmanim - 115/ Bite runā to pašu, ko es! - /Dzejniekam un rakstniekam L. Vāczemniekam 90/ Angļu dramaturgam dzejniekam Viljamam Šekspīram Saule brauca augstu kalnu - /Lieldienas/ Radoša darbnīca Lieldienu noskaņās Oliņš- Boliņš Bērnu grāmatu kopas Zanes bibliotēka prezentācijas pasākums. Lasīšanas veicināšanas programmas Mūsu mazā bibliotēka ietvaros P. Vehteroviča grāmatas Vista vai ola lasījums Novada bibliotēkas Brunavas pagasta Grenctāles bibliotēka 1. No aprīlim Grenctāles Grenctāles kultūras Rakstniekam Vikam (Viktoram Kalniņam) - 80 Bauskas mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde S. Freimane G. Blūmane S.Freimane K. Čakāne S. Freimane B. Kopilova 2. 2.aprīlī plkst Grenctāles Grenctāles kultūras 3. No aprīlim Grenctāles Radoša pēcpusdiena,,visi putni šai zemē. (Veidosim putnus no dzijas) Bibliotēku nedēļas ietvaros Lasītāko grāmatu izstāde B.Kopilova B. Kopilova

9 Grenctāles kultūras aprīlī plkst Grenctāles Grenctāles kultūras Muzikālā pēcpusdiena Jānim Lūsēnam 60 B.Kopilova 1. No aprīlim Ceraukstes,,Tautas nams 2. No aprīlim Ceraukstes,,Tautas nams 3. 5.aprīlī no plkst Ceraukstes pagasta Ceraukstes bibliotēka Ceraukstes,,Tautas nams 4. No aprīlim Ceraukstes,,Tautas nams 5. No aprīlim Ceraukstes,,Tautas nams aprīlī no plkst Iecavas novada Zorģu Ceraukstes pagasta Mūsas bibliotēka 1. No aprīlim Mūsas Centra ielā 6,,Veido savu dārzu pats! Mākslinieces Aivas Linkevičas gleznu izstāde,,rakstniekam Vikam 80,,Rakstniekam Jānim Širmanim 115 Starptautiskās bērnu grāmatu dienas ietvaros stāstījums par bilžu grāmatām (M.Zuša grāmata,,nenotikušais atklājums ), piedalās PII,,Dzirnaviņas bērni Izstāde,,Dzejniecei Broņislavai Martuževai 95 Tematiska izstāde,,..ar gaismu dvēselē un sirdī aust... - /Pavasara saulgriežu svētki/ Lieldienu pasākums, radošās darbnīcas Tematiska izstāde Putni Latvijā V.Tarvide V.Tarvide V.Tarvide V.Tarvide V. Tarvide V.Tarvide A.Ezergaile R. Dubinska 2. No aprīlim Mūsas Centra ielā 6 3. No aprīlim Mūsas Centra ielā 6 4. No aprīlim Mūsas Centra ielā aprīlī plkst Mūsas Centra ielā aprīlī plkst Mūsas Centra ielā 6 Izstāde,,Ceraukstietes Biruta Hermanes gleznas Tematiska izstāde Priecīgas Lieldienas! Bibliotēku nedēļas ietvaros lasīšanas veicināšanas pasākums,,satikšanās ar nezināmo Bibliotēku nedēļas ietvaros lasīšanas veicināšanas pasākums,,pirmsskolas Mūsa audzēkņu (grupiņa,,sienāzīši ) bibliotēkas apmeklējums Bibliotēku nedēļas ietvaros lasīšanas veicināšanas pasākums,,pirmsskolas Mūsa audzēkņu (grupiņa,,mazie R. Dubinska R.Dubinska R. Dubinska R. Dubinska I. Dzidruma R. Dubinska J. Pukova

10 Codes pagasta Codes bibliotēka 1. No aprīlim Codes Virsaišos 2. 2.aprīlī plkst aprīlī plkst aprīlī plkst Codes Virsaišos Codes Virsaišos Codes Virsaišos Codes pagasta Jauncodes bibliotēka 1. No aprīlim Jauncodes, Draudzības ielā No aprīlim Jauncodes, Draudzības ielā aprīlī plkst Jauncodes, Draudzības ielā aprīlī plkst Jauncodes, Draudzības ielā No aprīlim Jauncodes, Draudzības ielā aprīlī plkst Jauncodes, Draudzības ielā 3-32 Gailīšu pagasta Gailīšu bibliotēka sauleszaķīši) ciemošanās Vika dzejoli vajag! /Dzejniekam Vikam (Viktoram Kalniņam) -80/ Grāmata jāizlasa no vāka līdz vākam - /Grāmatas Kriksis autoram J.Širmanim -115/ Informatīvi izglītojošs pasākums Amati un amatniecība un Bauskas novadā ar Codes pamatskolas 7. un 8.klases skolēnu piedalīšanos Codietes I. Andrejevas jubilejai veltītās gleznu izstādes Turpinājums atklāšana Bibliotēkas nedēļas ietvaros, izglītojoša pēcpusdiena Cik viegli ir piekļūt informācijai?,,viņam ir ko teikt - /Rakstniekam Vikam-80/,,Leģendārais aktieris - / Ēvaldam Valteram-125/,,Vesela leģenda - /Broņislavai Martuževai-95/,,Zāļu lietošana - atbildīgs process,,pasakās nekas nav neiespējams - /Rakstniekam Jānim Širmanim- 115/ Foto izstāde,,ūdeņi Turpināsim balsošanu -,,Gada monēta Radošā darbnīca kluba Magonītes dalībniecēm,,sapņu ķērāji Pēcpusdiena skolēniem,,senā dokumenta stāsts Bibliotēku nedēļā,,aklais randiņš ar grāmatu Pēcpusdiena kluba,,austraskoks dalībniekiem,,plostnieki Mēmeles krastos A.Ģēvele A.Ģēvele Ē.Pelcere A.Ģēvele A.Ģēvele I. Krieviņa A.Indriks I.Krieviņa I.Krieviņa I.Ķēbere I.Krieviņa I.Krieviņa A.Urtāns I.Krieviņa

11 1. No aprīlim Gailīšu Skolas ielā 3 2. No aprīlim Gailīšu Skolas ielā 3 Izstāde Nāc, nākdama Lielā diena! Izstāde Skolotājam, grāmatizdevējam, tulkotājam Andrejam Jesenam- 145 I.Pētersone I.Pētersone apīlī plkst Gailīšu Skolas ielā aprīlī plkst Gailīšu Skolas ielā 3 Gailīšu pagasta Pāces bibliotēka 1. No aprīlim Pāces Pāce 5-2 Pasākums Ieskandinām Lieldienas. Jauncodes bibliotēkas sieviešu kluba Austraskoks dalībnieces tiekas ar Gailīšu pensionāriem Gailīšu bibliotēkas un Rundāles novada bibliotēku sadarbības pasākums Starptautiskā bērnu grāmatu diena Rakstniekam Jānim Širmanim Rakstniekam Vikam - 80 I.Pētersone I.Pētersone I.Rācināja aprīlī plkst , 25.aprīlī plkst No aprīlim Ādžūnu Birztalās 1 2. No aprīlim Ādžūnu Birztalās 1 3. No aprīlim Ādžūnu Birztalās aprīlī no plkst Ādžūnu Birztalās 1 5. No aprīlim Ādžūnu bibliotēkas grāmatu izsniegšanas punktā Bērzos, E.K Pāces Lasītāju klubiņa dalībnieku Pāce 5-2 tikšanās Papīra pinumi Pāces Bibliotēku nedēļas ietvaros Pāce 5-2 konsultācijas par bibliotēkas piedāvātajām iespējām mūžizglītībā Īslīces pagasta Ādžūnu bibliotēka Izstāde Izcilajam angļu dzejniekam un dramaturgam Viljamam Šekspīram Rakstniekam Vladimiram Nabokovam Rakstniekam Vikam (Viktoram Kalniņam) - 80 Izstāde 23. aprīlī - Vispasaules grāmatu diena Tematiskais Lieldienu pasākums un izstāde Ar Lieldienu sauli sirdī pretī pavasarim Bibliotēkas nedēļas ietvaros Informācijpratība - apmācības stunda apmeklētājiem informācijas meklēšanā bibliotēkas e- kopkatalogā un datubāzēs Galda spēļu pēcpusdiena I.Rācināja I.Rācināja D.Kuzmina D.Kuzmina D.Kuzmina D.Kuzmina D.Kuzmina aprīlī no plkst Ādžūnu Birztalās 1 D.Kuzmina Īslīces pagasta Rītausmu bibliotēka 1. No aprīlim Rītausmu bibliotēka I.Simsone

12 2. 5.aprīlī plkst Rītausmu bibliotēka Lauktehnikā No aprīlim Rītausmu bibliotēka Lauktehnikā 22 Lauktehnikā 22 Kabatas formāta paradīzes - /Rakstniekam Vikam 80/ Ne asakas! Bērnu grāmatas pašiem mazākajiem - Starptautiskā bērnu grāmatu diena G.Kāles rokdarbu izstāde Rokdarbi neatņemama dzīves sastāvdaļa Radošā darbnīca bērniem Lielās, krāsainās Lieldienu olas Bibliotēku nedēļas ietvaros datorapmācība senioriem Apgūstam jauno kopā! aprīlī plkst Rītausmu bibliotēka Lauktehnikā 22 Sieviešu klubiņa pasākums Tradicionālie latviešu ēdieni! Mežotnes pagasta Jumpravas bibliotēka 1. No aprīlim Jumpravas Izstāde Rakstniekam Viktoram Kalniņam (Vikam) 80 Jumpravās 3 2. No aprīlim Jumpravas Jumpravās 3 3. No aprīlim Jumpravas Jumpravās aprīlī plkst Jumpravas Jumpravās 3 Mežotnes pagasta Mežotnes bibliotēka 1. No aprīlim Mežotnes, Pils ielā aprīlī plkst Mežotnes, Pils ielā 8 3. No aprīlim Mežotnes, Pils ielā aprīlī plkst Mežotnes, Pils ielā 8 Izstāde Dzejniecei Broņislavai Martuževai - 95 Izstāde Auksti vēji norimuši, mākonīši izgaisuši, veras plaša debestiņa atnāk gaiša Lieldieniņa Pasākums bibliotēku nedēļas ietvaros Tikšanās ar rakstnieci Māru Jakubovsku Izstāde Dižas domas varbūt pārāk gaišas, Diži vārdi var būt pārāk stipri (Viks) - /Dzejniekam Viktoram Kalniņam - 80/ Pasākums Čirrr! Čirīīī 5- gadnieku un 6-gadnieku grupiņa iepazīstas ar Sarežģīto zvirbulēnu Izstāde Klausījos(i), brīnījos(i), Kas aiz kalna gavilēja: Lieldieniņa braukšus brauca, Asnus veda vezumā (l.t.dz.) Pasākums Iepazīsti autoru!. Mežotnes sākumskolas skolēnu tikšanās ar rakstnieci M.Jakubovsku Mežotnes pagasta Strēlnieku bibliotēka S.Šarka S.Šarka S.Šarka A.Zoliņa A.Zoliņa A.Zoliņa A.Zoliņa E. Nagliša E. Nagliša E.Nagliša E. Nagliša

13 1. No aprīlim Strēlnieku Parka ielā 1 2. No aprīlim Strēlnieku Parka ielā 1 3. No aprīlim Strēlnieku Parka ielā 1 Izstāde Rakstniekam, dzejniekam Laimonim Vāczemniekam -95 Foto izstāde Mans pavasaris Izstāde Dzejniecei Broņislavai Martuževai - 80 L.Vārna L.Vārna L.Vārna aprīlī plkst No aprīlim Jaunsaules 2. No aprīlim Jaunsaules aprīlī plkst Jaunsaules Strēlnieku Pasākums Tikšanās ar Parka ielā 1 rakstnieci Māru Jakubovsku Vecsaules pagasta Jaunsaules bibliotēka Rakstniekam Vladimiram Nabokovam- 120 Lieli un mazi putni grāmatās Esi dzīvespriecīgs un aktīvs! Vecsaules pagasta Ozolaines bibliotēka 1. No aprīlim Ozolaines Skolas ēka 2. No aprīlim Ozolaines Skolas ēka 3. No aprīlim Ozolaines Skolas ēka Vecsaules pagasta Vecsaules bibliotēka 1. No aprīlim Vecsaules aprīlī plkst Vecsaules 3. No aprīlim Vecsaules aprīlī plkst Vecsaules Vecumnieku tautas nama Floristikas studijas izstāde Lai top pavasarī! Konkurss bibliotēkas lietotājiem Vai Tu pazīsti savu bibliotēku? Rakstniekam Vikam (Viktoram Kalniņam) 80 Rakstniekam, dzejniekam Laimonim Vāczemniekam 90 Lieldienu radošās darbnīcas bērniem Bibliotēku nedēļas ietvaros konkurss skolēniem Stils un mode - bibliotekārs šodien Ar zilbi sācies, bet sācies! - /Rakstniekam Vikam 80/ Andra Štāla fotoizstāde Putni Jaunākās literatūras apskats sākumskolas bērniem Izstāde Es nāku uzticību dzirdināt no rītazvaigznes kausa - /Dzejniecei Broņislavai Mārtuževai 95/ Neklātienes ceļojums uz Gruziju kopā ar Agru Ķēniņu L.Vārna L.Šņore L.Šņore L.Šņore Z.Stankevica Z.Stankevica Z.Stankevica A.Hatkēviča A.Hatkēviča A.Hatkēviča A.Hatkēviča A.Ķēniņa aprīlī plkst Vecsaules aprīlī plkst Vecsaules aprīlī plkst Vecsaules Radošā darbnīca bērniem Lieldienu priekam Tematisks Lieldienu pasākums Sirds ticēt grib Tematisks pasākums Mantojuma sardzē - /Ritas A.Hatkēviča A.Hatkēviča R.Maldute A.Hatkēviča

14 1. 3.aprīlī plkst aprīlī 3. 6.aprīlī 4. 6.aprīlī 5. 7.aprīlī 6. 7.aprīlī 7. 7.aprīlī aprīlī plkst aprīlī aprīlī aprīlī aprīlī aprīlī plkst aprīlī aprīlī aprīlī plkst aprīlī plkst aprīlī Ozoliņas atmiņu stāsta prezentācija/ Sporta centrs Mēmele SN Mēmele Sporta lietu sabiedriskās padomes sēde Codes psk. Bauskas novada atklātais čempionāts telpu futbolā Griķu psk. SC Mēmele kausa izcīņa volejbolā veterāniem. Fināls. SN Mēmele Bauskas novada atklātais čempionāts taekwondo Griķu psk. SC Mēmele kausa izcīņa volejbolā sievietēm. Fināls. Pašvaldības sporta Bauskas novada atklātais bāzes manēža čempionāts novusā veterāniem Vecsaules Saieta Vecsaules pagasta kausa izcīņa nams zolē Īslīces psk. Īslīces pagasta kausa izcīņa jauktajā volejbolā 2+2 Garozas ciema Mežotnes pagasta atklātais sporta bāze čempionāts florbolā SN Mēmele Latvijas florbola čempionāts veterāniem 45+. Fināls SN Mēmele Bauskas novada atklātais Bauskas novada dome Codes psk. sporta zāle KC Kamarde DFC Strēlnieks čempionāts telpu futbolā. Fināls Starptautiskas dambretes jubilejas sacensības Lieldienu kauss 2019 Sporta viktorīnas vakars 3.kārta Gailīšu pagasta zoles sacensības Lieldienu kauss 2019 Galda spēļu daudzcīņas sacensības Lieldienu kauss 2019 L.Rimševica J.Rotbergs I.Ūbele G.Mašinskis S.Kirtovskis I.Ūbele G.Mašinskis A.Pavilons J.Skrējāns S.Ose G.Mašinskis A.Grandovskis J.Rotbergs J.Štāls I.Ūbele J.Rotbergs K.Priedols A.Pavilons Garozas ciems Ģimeņu jautrās Lieldienu spēles G.Kalnmalis Brunavas pagasta Ērgļi Bauskas novada sporta bāzes Brunavas pagasta Pavasara čempionāts dambretē un šahā LSVS 56.sporta spēles dartos, dambretē, florbolā, basketbolā, svara stieņa spiešanā guļus D.Kalniņa I.Ūbele Apkopoja: Artūrs Dulbe, sabiedrisko attiecību speciālists

Bauskas novada pasākumu plāns 2016.gada JANVĀRIM Nr. p.k. Norises laiks Norises vieta Pasākuma nosaukums Atbildīgais, darbinieks Domes, komi

Bauskas novada pasākumu plāns 2016.gada JANVĀRIM Nr. p.k. Norises laiks Norises vieta Pasākuma nosaukums Atbildīgais, darbinieks Domes, komi Bauskas novada pasākumu plāns 2016.gada JANVĀRIM Nr. p.k. Norises laiks Norises vieta Pasākuma nosaukums Atbildīgais, darbinieks 1 2 3 4 5 Domes, komiteju un komisiju sēdes 1. 12.janvārī Uzvaras ielā 6

Sīkāk

LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU PLĀNS GADA FEBRUĀRIM IZSTĀŽU PLĀNS GADA JANVĀRIM C

LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU PLĀNS GADA FEBRUĀRIM IZSTĀŽU PLĀNS GADA JANVĀRIM C LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU PLĀNS 2016. GADA FEBRUĀRIM IZSTĀŽU PLĀNS 2015. GADA JANVĀRIM Centrālā zinātniskā bibliotēka info@liepajasczb.lv)

Sīkāk

LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU UN PASĀKUMU PLĀNS GADA NOVEMBRIS Liepājas publiskajās bibliotēkās no 13. līdz 19. novembrim tiek

LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU UN PASĀKUMU PLĀNS GADA NOVEMBRIS Liepājas publiskajās bibliotēkās no 13. līdz 19. novembrim tiek LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU UN PASĀKUMU PLĀNS 2017. GADA NOVEMBRIS Liepājas publiskajās bibliotēkās no 13. līdz 19. novembrim tiek atzīmēta Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa. Centrālā

Sīkāk

1.pielikums Talsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas lēmumam Nr.4 "Par Talsu novada sporta un atpūtas pasākumu 2017.gad

1.pielikums Talsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas lēmumam Nr.4 Par Talsu novada sporta un atpūtas pasākumu 2017.gad 1.pielikums Talsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 03.10.2016. lēmumam Nr.4 "Par Talsu novada sporta un atpūtas pasākumu 2017.gada kalendāro plānu" SPORTA PASĀKUMI TALSU NOVADĀ 2017.GADĀ

Sīkāk

1 Pielikums Rīgas domes lēmumam Nr.5376 Līdzfinansējuma apmērs interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmām Rīgas pil

1 Pielikums Rīgas domes lēmumam Nr.5376 Līdzfinansējuma apmērs interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmām Rīgas pil 1 Pielikums Rīgas domes 23.10.2012. lēmumam Nr.5376 interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmām Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs un tā aprēķināšanas kārtība 1. 1.1.

Sīkāk

LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS PASĀKUMU PLĀNS JANVĀRIS Datums Norises vieta Pasākums Lāčplēša bibliotēka Kūp atmiņu ugunskuri... /at

LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS PASĀKUMU PLĀNS JANVĀRIS Datums Norises vieta Pasākums Lāčplēša bibliotēka Kūp atmiņu ugunskuri... /at LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS PASĀKUMU PLĀNS - 2016 JANVĀRIS Datums Norises vieta Pasākums 12.01.2016. Lāčplēša bibliotēka Kūp atmiņu ugunskuri... /atmiņu pēcpusdiena senioriem -1991.gada janvāris/ 15.01.2016.

Sīkāk

Rīgas 34. vidusskolas vasaras attīstošās atpūtas dienas nometnes Arcus APSTIPRINU: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Rīgas 34.vi

Rīgas 34. vidusskolas vasaras attīstošās atpūtas dienas nometnes Arcus APSTIPRINU: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Rīgas 34.vi Rīgas 34. vidusskolas vasaras attīstošās atpūtas dienas nometnes Arcus APSTIPRINU: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Rīgas 34.vidusskola direktore Nataļja Rogaļeva (paraksts) Rīgā,

Sīkāk

Datums

Datums DAUGAVPILS KRIEVU VIDUSSKOLAS-LICEJA PASĀKUMU PLĀNS 2016. gada decembrim APSTIPRINĀTS Ar Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja direktora 2016. gada 30. novembra rīkojumu Nr. 352 01.12.2016.- Labdarības

Sīkāk

Digitālās nedēļas pasākumi Jelgavas pilsētā gada marts Datums, laiks Pasākuma nosaukums Norises vieta no plkst. 9 līdz 10; no plk

Digitālās nedēļas pasākumi Jelgavas pilsētā gada marts Datums, laiks Pasākuma nosaukums Norises vieta no plkst. 9 līdz 10; no plk Digitālās nedēļas pasākumi Jelgavas pilsētā 2018. gada 19. 23. marts Datums, laiks Pasākuma nosaukums Norises vieta no plkst. 9 līdz 10; no plkst. 9 līdz 20 11; no plkst. 11 līdz 12 no plkst. 14 līdz 15

Sīkāk

Līksnas pagasta kultūras nama darbības pārskats par gadu Līksnas pagasta kultūras nams gadā aktīvi strādāja, noorganizējot 37 pasākumus, k

Līksnas pagasta kultūras nama darbības pārskats par gadu Līksnas pagasta kultūras nams gadā aktīvi strādāja, noorganizējot 37 pasākumus, k Līksnas pagasta kultūras nama darbības pārskats par 2014. gadu Līksnas pagasta kultūras nams 2014. gadā aktīvi strādāja, noorganizējot 37 pasākumus, kuros kopā ieradās 9594 apmeklētāju, tai skaitā Latgales

Sīkāk

KULTŪRAS PASĀKUMU PLĀNS GADAM TUKUMA NOVADĀ JANVĀRIS Datums Laiks Pasākuma nosaukums Norises vieta 07-08/01/2018 Latvija komandu čempionāts šauš

KULTŪRAS PASĀKUMU PLĀNS GADAM TUKUMA NOVADĀ JANVĀRIS Datums Laiks Pasākuma nosaukums Norises vieta 07-08/01/2018 Latvija komandu čempionāts šauš KULTŪRAS PASĀKUMU PLĀNS 2018. GADAM TUKUMA NOVADĀ JANVĀRIS 07-08/01/2018 Latvija komandu čempionāts šaušanā ar 09/01/2018 Bērnu teātru festivāls 12/01/2018 15/01/2018 16:00 20/01/2018 18:00 Domes priekšsēdētāja

Sīkāk

Dziesma pretī pavasarim…

Dziesma pretī pavasarim… Dziesma pretī pavasarim Date : 17/04/2019 Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku sekmīga norise ir saistīta ar starpsvētku posmu. Šajā laika periodā ir būtiska nepārtraukta kolektīvu darbība. Ikviens

Sīkāk

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums Pārskats par Jaunauces pagasta bibliotēkas darbību 214.gadā Bibliotēku darba vispārīgs raksturojums Jaunauces pagasta bibliotēka dibināta 1922.gadā kā Jaunauces pagasta valdes bibliotēka. Bibliotēka atrodas

Sīkāk

4

4 4.pielikums Aizkraukles novada domes 2014.gada 24.janvāra saistošajiem noteikuminr.2014/1 AIZKRAUKLES NOVADA PASĀKUMU PLĀNS SPORTA NOZARĒ 2014.gadam UN NEPIECIEŠAMAIS FINANSĒJUMS Nr. p.k. Pasākums Laiks

Sīkāk

BIBLIOTĒKU NEDĒĻA PREIĻU REĢIONA PAGASTU BIBLIOTĒKĀS ATTIECĪBAS. SADARBĪBA. KOPIENA NOVADS BIBLIOTĒKA PASĀKUMI NORISES LAIKS PREIĻU SAU

BIBLIOTĒKU NEDĒĻA PREIĻU REĢIONA PAGASTU BIBLIOTĒKĀS ATTIECĪBAS. SADARBĪBA. KOPIENA NOVADS BIBLIOTĒKA PASĀKUMI NORISES LAIKS PREIĻU SAU BIBLIOTĒKU NEDĒĻA PREIĻU REĢIONA PAGASTU BIBLIOTĒKĀS ATTIECĪBAS. SADARBĪBA. KOPIENA 24.04.2016 NOVADS BIBLIOTĒKA PASĀKUMI NORISES LAIKS PREIĻU SAUNAS Novadpētniecības materiālu izstādes: Bibliotēka toreiz

Sīkāk

Izstādes un pasākumi

Izstādes un pasākumi Izstādes un pasākumi 2013.gada aprīlī Alsungas, Skrundas un Kuldīgas novadu bibliotēkās Bibliotēka Izstādes Laiks Pasākumi Laiks Kontakti Alsungas novads Alsungas pagasta UNESCO mantojums Izstāde, prezentācija

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Lifelong Learning Grundtvig Partnership Project 2012-1-LV1-GRU06-03580 1 How to Ensure Qualitative Lifelong Learning for Different Age Groups Adult education teachers will discuss the ways how to involve

Sīkāk

BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2016.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS Bauska, 2017

BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2016.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS Bauska, 2017 BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2016.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS Bauska, 2017 SATURS 1. Bauskas novada domes priekšsēdētāja ziņojums... 3 2. Pašvaldības raksturojums... 4 2. Pārvalde... 8 3. Personāls... 10 3.

Sīkāk

J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija MK Sākumskola II semestra darba kopsavilkums 2015./2016.m.g. Pasākumu apkopojums 1.Skolas vide Pasākuma

J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija MK Sākumskola II semestra darba kopsavilkums 2015./2016.m.g. Pasākumu apkopojums 1.Skolas vide Pasākuma J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija MK Sākumskola II semestra darba kopsavilkums 2015./2016.m.g. Pasākumu apkopojums 1.Skolas vide Pasākuma nosaukums Skolas un klašu telpu noformējums svētkiem

Sīkāk

1 PĀRSKATS

1 PĀRSKATS PĀRSKATS PAR BAUSKAS REĢIONA NOVADU BIBLIOTĒKU DARBU 2014.GADĀ PĀRSKATS PAR BAUSKAS REĢIONA NOVADU BIBLIOTĒKU DARBU 2014. GADĀ 1. Bibliotēku darbības vispārējais raksturojums. Bauskas reģiona novadu bibliotēku

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2018./2019.m.g. rezultāti un prioritātes 2019./2020.m.g. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova 09.07.2019. Mācību gada noslēgums vispārizglītojošo skolu 12.kl.absolventiem Ministru

Sīkāk

Nr

Nr JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 24.AUGUSTA SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMI Nr. GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 9. FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.17-3 JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS

Sīkāk

Slaids 1

Slaids 1 Bilskas pagasta Birzuļu bibliotēkas vēsture fotogrāfijās Smiltenes novada Bilskas pagasta Birzuļu bibliotēka dibināta 1945.g. Bibliotēka sākotnēji atrodas Birzuļu pamatskolas ēkā, bijušajā Mēru muižā,

Sīkāk

Microsoft Word _JauniesuAptauja_Jaunatnes_politikas_istenosanas_indekss_Anketas_GALAVersija.docx

Microsoft Word _JauniesuAptauja_Jaunatnes_politikas_istenosanas_indekss_Anketas_GALAVersija.docx JAUNIEŠU APTAUJAS ANKETA Sveicināti! Aicinām Tevi piedalīties jauniešu aptaujā par Tavām ikdienas aktivitātēm! Aptaujas ilgums 0- minūtes. Lūdzu, sekojiet norādēm, uz kuriem jautājumiem jāatbild un cik

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija BIBLIOTĒKAS POPULARIZĒŠANA SOCIĀLAJOS TĪKLOS: krājums, pakalpojumi, tēla veidošana LATGALES CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS SABIEDRISKO AT TIECĪBU VADĪTĀJA INGA GEDŽŪNE Latvijas Bibliotekāru biedrības Jauno speciālistu

Sīkāk

Uzzini, ko vari darīt Rūjienā

Uzzini, ko vari darīt Rūjienā Uzzini, ko vari darīt Rūjienā Ja esi jaunietis vecumā no 13 līdz 25 Multifunkcionālais jauniešu iniciatīvu centrs, 2013, gada oktobris Mākslas skola Skola realizē 7 gadu izglītības programmu "Vizuāli plastiskā

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Ceļojums laikā: manas bibliotēkas ēkas vēsture Variņu bibliotēka 1951. gadā dibinātās Variņu pagasta (tolaik Sebru ciema) bibliotēkas pirmā mājvieta ir Vilciņi. Ēkā atrodas arī Sebru ciema padome. 1954.

Sīkāk

Lielkoncerts "Rīgai - 810" Dziesmas koriem MEISTARS DZIESMA LEĢENDA

Lielkoncerts Rīgai - 810 Dziesmas koriem MEISTARS DZIESMA LEĢENDA Lielkoncerts "Rīgai - 810" Dziesmas koriem MEISTARS DZIESMA LEĢENDA R īgas B rīvostas p ā rv a ld e Kruīza kuģu un pasažieru daļa Kalpaka bulv. 12, Rīga LV-1050 Tālrunis+ 371 67030822 Fakss+371 67030835

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Jelgavas Zinātniskā bibliotēka reģiona galvenā bibliotēka Pārskats par darbu 2015.gadā 2 2015. gada galvenās atziņas un secinājumi Arvien populārāks pakalpojums - grāmatu un citu iespieddarbu rezervēšana

Sīkāk

2018.gada 30.maijā IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. IeN 11/2018 Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā Izdoti saskaņā ar likuma Par pašva

2018.gada 30.maijā IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. IeN 11/2018 Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā Izdoti saskaņā ar likuma Par pašva 2018.gada 30.maijā IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. IeN 11/2018 Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Valsts pārvaldes

Sīkāk

DECEMBRA PASĀKUMU KALENDĀRS P/a SALDUS TIKS CENTRS RĪKOTIE PASĀKUMI Saldus pilsētā Pilsētas egles iedegšanas pasākums O. Kalpaka laukumā. Muzikālā pas

DECEMBRA PASĀKUMU KALENDĀRS P/a SALDUS TIKS CENTRS RĪKOTIE PASĀKUMI Saldus pilsētā Pilsētas egles iedegšanas pasākums O. Kalpaka laukumā. Muzikālā pas DECEMBRA PASĀKUMU KALENDĀRS Saldus pilsētā Pilsētas egles iedegšanas pasākums O. Kalpaka laukumā. Muzikālā pasaka Ziemassvētku vecīša cimdiņš. Piedalās Jānis 3.12. plkst. 17.00 Skanis, Samanta Tīna un

Sīkāk

Ozolnieku novada bibliotēkas 2015 Ikvienas pilsētas un ciema bibliotēkas ir vietējās Gaismas pilis, tāpat kā Nacionālā bibliotēka, tikai mazāka mēroga

Ozolnieku novada bibliotēkas 2015 Ikvienas pilsētas un ciema bibliotēkas ir vietējās Gaismas pilis, tāpat kā Nacionālā bibliotēka, tikai mazāka mēroga Ozolnieku novada bibliotēkas 2015 Ikvienas pilsētas un ciema bibliotēkas ir vietējās Gaismas pilis, tāpat kā Nacionālā bibliotēka, tikai mazāka mēroga. Ozolnieku novadā darbojas 5 publiskās bibliotēkas:

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - sporta_skola.pptx

Microsoft PowerPoint - sporta_skola.pptx Latvijas Republika Bauskas novads Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes BAUSKAS NOVADA BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA 1 Skolas moto Kārlis Ulmanis Sports ir visā pasaulē

Sīkāk

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī,

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī, Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes 2012. gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei 2018. gada 18. oktobrī, prot. Nr. 9 Dokumenta mērķis: Dokumentā aprakstīti

Sīkāk

VALMIERAS PĀRGAUJAS ĢIMNĀZIJA

VALMIERAS PĀRGAUJAS ĢIMNĀZIJA VALMIERAS PĀRGAUJAS ĢIMNĀZIJA Drošības un veselības nedēļa 03.12. 07.12.2012. Aktivitātes Drošības un veselības nedēļā Drosme draudzēties aģentes Agnijas Bistrovas vadītās iecietības stundas. Skolēnu domes

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

Rīgā

Rīgā APSTIPRINĀTS ar Privātās pamatskolas un Rīgas ģimnāzijas Maksima direktora 2016. gada 01.septembra rīkojumiem Nr. 78/47 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā METODISKĀS KOMISIJAS REGLAMENTS Izdots saskaņā Vispārējās

Sīkāk

Microsoft Word - PLAANS_I_sem.doc

Microsoft Word - PLAANS_I_sem.doc SEPTEMBRIS Datums Laiks Pasākums Dalībnieki Vieta Atbildīgais pedagogs 01.09.2017. 13.00 Svinīgais mācību gada sākums Skolas audzēkņi, pedagogi Ulbrokas kultūras nams Vita Pinne 02.09.2017. 03.09.2017.

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konference Starpdisciplinaritāte, radošums un uzņēmība mūsdienu izglītības aktualitātes, 2014. gada 29. oktobris ESF projekts Atbalsts izglītības pētījumiem 2011/0011/1DP/1.2.2.3.2/11/IPIA/VIAA/001 Pētījums

Sīkāk

AIC-9gadi-plakāti

AIC-9gadi-plakāti Saeimas Apmeklētāju un informācijas centram 9 GADI Viena no Saeimas darba prioritātēm ir dialogs ar sabiedrību un iedzīvotāju iesaistīšana likumu pieņemšanas procesā Lai veicinātu sabiedrības izpratni

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eiropas Savienības programma JAUNATNE DARBĪBĀ 2007.gada 01.janvāris 2013.gada 31.decembris v/a Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra jauniešu neformālā izglītība JSPA darbības virzieni ES programma

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums ES programma Radošā Eiropa (2014-2020) Andrejs.Lukins@km.gov.lv www.km.gov.lv/radosaeiropa facebook.com/radosaeiropa @radosaeiropa 05/04/2018, Valmiera ES programma RADOŠĀ EIROPA 2014-2020 - Eiropas Komisija

Sīkāk

Racionāls finanšu plūsmas plānošana izglītības finansēšanā novadā un reģionā. Izglītības iestāžu sadarbība.

Racionāls finanšu plūsmas plānošana izglītības finansēšanā novadā un reģionā.  Izglītības iestāžu sadarbība. Racionālas finanšu plūsmas plānošana izglītības finansēšanā novadā un reģionā. Izglītības iestāžu sadarbība. Valdis Bārda Alojas novada domes priekšsēdētājs 22.04.2016, Zaļenieki Budžets 1762635 EUR jeb

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

Microsoft Word - publiskais_parskats_ozvsk_2011.doc

Microsoft Word - publiskais_parskats_ozvsk_2011.doc Ozolnieku vidusskola Ozolnieku novads, Jelgavas iela 35, LV 3018, tel./fax: 63050688, e pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv Publiskais pārskats 2011. gads Saturs Vispārējs skolas raksturojums... 3 Izglītības

Sīkāk

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV - 3135 Reģ. Nr. 90009930116, Tālrunis 63155356, fakss 631 55356, e-pasts:

Sīkāk

Bauskas novada attīstības programmas Rīcības plāna izpildes atskaite laika posmā no 2012.līdz 2014.gadam. Nr Projekta nosaukums Autobusu satiks

Bauskas novada attīstības programmas Rīcības plāna izpildes atskaite laika posmā no 2012.līdz 2014.gadam. Nr Projekta nosaukums Autobusu satiks Bauskas novada attīstības programmas Rīcības plāna izpildes atskaite laika posmā no 2012.līdz 2014.gadam. 1 2 3 Autobusu satiksmes (novads, reģiona, starpreģionu, pārrobežu) optimizācija Tranzītielu sakārtošana

Sīkāk

Ceļojumu sajūtu aģentūra Travel Biiz >>> Ziema vasarā Lietuvā ZIEMA VASARĀ Lietuvā Lietuvieši, lai arī dzīvo mums līdzās, tomēr ir atšķirīgi gan ar sa

Ceļojumu sajūtu aģentūra Travel Biiz >>> Ziema vasarā Lietuvā ZIEMA VASARĀ Lietuvā Lietuvieši, lai arī dzīvo mums līdzās, tomēr ir atšķirīgi gan ar sa ZIEMA VASARĀ Lietuvā Lietuvieši, lai arī dzīvo mums līdzās, tomēr ir atšķirīgi gan ar savu kultūru, ēdieniem, tradīcijām un pat temperamentu. Kopā dosimies izbaudīt interesantāko no Lietuvas, izzināt neparastas

Sīkāk

Ievads 1. Sporta nozari ietekmējošie tiesību akti un politikas plānošanas dokumenti 2. Cēsu novada sporta nozares finansu mehānisms 3. Bērnu un jaunie

Ievads 1. Sporta nozari ietekmējošie tiesību akti un politikas plānošanas dokumenti 2. Cēsu novada sporta nozares finansu mehānisms 3. Bērnu un jaunie Ievads 1. Sporta nozari ietekmējošie tiesību akti un politikas plānošanas dokumenti 2. Cēsu novada sporta nozares finansu mehānisms 3. Bērnu un jauniešu sports 3.1. Cēsu novada vispārizglītojošās iestādes

Sīkāk

Klase: 1. klase Mēnesis: septembris Tēma: Skola, krāsu nosaukumi Mana skola un ģimene Latviešu valoda: Runāšana: Rodas cieņa pret latviešu valodu. Att

Klase: 1. klase Mēnesis: septembris Tēma: Skola, krāsu nosaukumi Mana skola un ģimene Latviešu valoda: Runāšana: Rodas cieņa pret latviešu valodu. Att Klase: 1. klase Mēnesis: septembris Skola, krāsu nosaukumi Mana skola un ģimene Rodas cieņa pret latviešu valodu. Attīstas skaidra izruna. Uzsver vārdus un zilbes pareizi. Izrunā pareizi gaŗos un īsos

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

DOBELES SPORTA SKOLA

DOBELES SPORTA SKOLA DOBELES SPORTA SKOLA E.Francmaņa iela 5, Dobele, Dobeles novads sportaskola@tvnet.lv Tālr. 63700169 Mērķis Sporta profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošana, izglītojamo fizisko un garīgo spēju

Sīkāk

8

8 . RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA Jāņa Grestes iela 14, Rīga, LV-1021, tālrunis 67246868, fakss 67246868, e-pasts plavniekups@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2015./2016. 2017./2018. mācību gadam 1.Skolas vispārīgs

Sīkāk

This is your presentation title

This is your presentation title Ziņojums par darbību 2018.gadā 2019.gada 27.marts 1. Pārstāvniecība 2018.gadā 2. Galvenie darbības virzieni un aktivitātes 2018.gadā 3. LETERA biedru aptauja 2 LETERA pārstāvniecība 2018.gadā Aerones 19

Sīkāk

LATVIJAS BASKETBOLS CEĻĀ UZ SASNIEGUMIEM – Dace

LATVIJAS BASKETBOLS  CEĻĀ UZ   SASNIEGUMIEM – Dace LATVIJAS LATVIJAS BASKETBOLA BASKETBOLA SASNIEGUMI SASNIEGUMI LATVIJAS LATVIJAS LEPNUMS LEPNUMS Basketbola Basketbola attīstības attīstības programma programma STRATĒĢISKIE VIRZIENI KONKURĒTSPĒJĪGU KONKURĒTSPĒJĪGU

Sīkāk

Diapositiva 1

Diapositiva 1 KARJERAS IZGLĪTĪBA VIDUSSKOLAS KLASĒS Pedagoģiskās padomes sēde 27.10.2016. Pārskatu sagatavojusi skolotāja Aina Slesare Nepieciešamais atbalsts vidusskolēniem karjeras izglītībā Vecāku dzīvesveids piemērs

Sīkāk

Biedrības Latvijas Basketbola Savienība VALDES SĒDE Biedrība Latvijas Basketbola Savienība, Ieriķu ielā 3, Rīgā gada 11.janvārī Nr.1 Sēde sasauk

Biedrības Latvijas Basketbola Savienība VALDES SĒDE Biedrība Latvijas Basketbola Savienība, Ieriķu ielā 3, Rīgā gada 11.janvārī Nr.1 Sēde sasauk Biedrības Latvijas Basketbola Savienība VALDES SĒDE Biedrība Latvijas Basketbola Savienība, Ieriķu ielā 3, Rīgā 2017. gada 11.janvārī Nr.1 Sēde sasaukta: 2017. gada 11.janvārī pl.10:00 Sēdi vada: Sēdē

Sīkāk

nolikums 53 sporta speles.cdr

nolikums  53 sporta speles.cdr LATVIJAS PAŠVALDĪBU SPORTA VETERĀNU SENIORU 53. SPORTA SPĒLES (06. gads) NOLIKUMS . 3. Satura rādītājs Vispārīgie noteikumi...3 Mērķis un uzdevumi...3 Vadība...4 Dalībnieki...4 Sacensību vieta, laiks un

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

4.6. kalendāra gada laikā organizē vismaz divus informatīvi izglītojošus pasākumus par iekļaujošo izglītību un palīdzības iespējām izglītojamiem ar sp

4.6. kalendāra gada laikā organizē vismaz divus informatīvi izglītojošus pasākumus par iekļaujošo izglītību un palīdzības iespējām izglītojamiem ar sp 4.6. kalendāra gada laikā organizē vismaz divus informatīvi izglītojošus pasākumus par iekļaujošo izglītību un palīdzības iespējām izglītojamiem ar speciālām vajadzībām: 4.6.1. vismaz vienu pedagogu profesionālās

Sīkāk

Eiropas Jauniešu basketbola līgas (EJBL) sacensību nolikums 2018./ gada sezonā. 1. Mērķi un uzdevumi 1.1. Radīt vispusīgu bērnu un jauniešu attī

Eiropas Jauniešu basketbola līgas (EJBL) sacensību nolikums 2018./ gada sezonā. 1. Mērķi un uzdevumi 1.1. Radīt vispusīgu bērnu un jauniešu attī Eiropas Jauniešu basketbola līgas (EJBL) sacensību nolikums 2018./ 2019. gada sezonā. 1. Mērķi un uzdevumi 1.1. Radīt vispusīgu bērnu un jauniešu attīstību. 1.2. Sekot līdzi augsta līmeņa basketbolistu

Sīkāk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA 31.08.2017. 1. Iestādes vispārīgs raksturojums 2009. gadā tika izveidots Skrundas novads, kurā iekļauti Raņķu, Rudbāržu, Nīkrāces

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Šeit top veiksmīgas karjeras Galvenie nosacījumi reflektantu uzņemšanai pamatstudijās 2019./2020. studiju gadam Uzņemšanas komisija Lielā iela 2, 180.telpa, Jelgava, LV-3001 Tālr.: 20227755, e-pasts: ukom@llu.lv

Sīkāk

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ Laurenču sākumskola Reģ. Nr.4311902928 Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr. 67347920, e-pasts: laurencuskola@sigulda.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Skolas direktore: Sanita Ungura 2015.

Sīkāk

LV_Lielakie pasakumi 2019_web

LV_Lielakie pasakumi 2019_web Ceļvedis Pasākumi 2019 Valmiera Kocēni Burtnieki Beverīna JANVĀRĪ 01.01. Jaunā gada sagaidīšanas pasākumi Valmierā, Kocēnu, Burtnieku un Beverīnas novadā. 17.-20.01. Starptautiskais Ziemas mūzikas festivāls

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

Atskaites koncerts 25.aprīlī izskanēja tradicionālais interešu izglītības pulciņu atskaites koncerts. Šogad koncertu papildināja smilšu kino Krāsainā

Atskaites koncerts 25.aprīlī izskanēja tradicionālais interešu izglītības pulciņu atskaites koncerts. Šogad koncertu papildināja smilšu kino Krāsainā Atskaites koncerts 25.aprīlī izskanēja tradicionālais interešu izglītības pulciņu atskaites koncerts. Šogad koncertu papildināja smilšu kino Krāsainā saruna, māksliniece Guna Miķelsone. Sakrālās mūzikas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation K.Lankovska vecākā speciāliste veselības veicināšanas jautājumos Jelgavas sociālo lietu pārvalde Laba veselība palielina dzīves kvalitāti, stiprina ģimenes, veicina drošību, nabadzības samazināšanos un

Sīkāk

nolikums 52 sporta speles.cdr

nolikums  52 sporta speles.cdr LATVIJAS PAŠVALDĪBU SPORTA VETERĀNU SENIORU 5. SPORTA SPĒLES (05. gads) NOLIKUMS . 3. Satura rādītājs Vispārīgie noteikumi...3 Mērķis un uzdevumi...3 Vadība...4 Dalībnieki...4 Sacensību vieta, laiks un

Sīkāk

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība TUKUMA VAKARA UN NEKLĀTIENES VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4314900206 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001637109 Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 63129196 - direktors,

Sīkāk

KONTAKTINFORMĀCIJA VALSTS APMAKSĀTU PSIHIATRU KONSULTĀCIJU SAŅEMŠANAI Materiāls sagatavots Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles c

KONTAKTINFORMĀCIJA VALSTS APMAKSĀTU PSIHIATRU KONSULTĀCIJU SAŅEMŠANAI Materiāls sagatavots Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles c KONTAKTINFORMĀCIJA VALSTS APMAKSĀTU PSIHIATRU KONSULTĀCIJU SAŅEMŠANAI Materiāls sagatavots Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra kampaņas Nenovērsies! ietvaros. Kampaņas mērķis

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Izglītojamo mācību

Sīkāk

Karjeras nedēļas 2016 pasākumu plāns ES BŪŠU...darba tirgū Simbols: Karjeras kompass Kad? Kas? Pasākuma nosaukums Kur? Pasākuma vieta Kam? Mērķa audit

Karjeras nedēļas 2016 pasākumu plāns ES BŪŠU...darba tirgū Simbols: Karjeras kompass Kad? Kas? Pasākuma nosaukums Kur? Pasākuma vieta Kam? Mērķa audit Karjeras nedēļas 2016 pasākumu plāns ES BŪŠU...darba tirgū Simbols: Karjeras kompass Kad? Kas? Pasākuma nosaukums Kur? Pasākuma vieta Kam? Mērķa auditorija Par ko? Pasākuma anotācija Kontaktpersona, e-pasts,

Sīkāk

MĪLI ZINĀTNISKO FANTASTIKU? Amerikāņu rakstnieks zinātniskās fantastikas un populārzinātnisku darbu autors. Mūža laikā sarakstījis vairāk kā 500 grāma

MĪLI ZINĀTNISKO FANTASTIKU? Amerikāņu rakstnieks zinātniskās fantastikas un populārzinātnisku darbu autors. Mūža laikā sarakstījis vairāk kā 500 grāma MĪLI ZINĀTNISKO FANTASTIKU? Amerikāņu rakstnieks zinātniskās fantastikas un populārzinātnisku darbu autors. Mūža laikā sarakstījis vairāk kā 500 grāmatas. Latviski izdoti darbi Es, robots, No augšas raugoties,

Sīkāk

Apstiprināts ar

Apstiprināts ar Apstiprinu: Normunds Grinbergs Latvijas Būvnieku asociācijas prezidents 2018.gada 1.februārī Latvijas profesionālās izglītības iestāžu būvniecības nozares audzēkņu profesionālās meistarības konkursa Sienu

Sīkāk

Microsoft Word - Rūjienas_vidusskola_3b.docx

Microsoft Word - Rūjienas_vidusskola_3b.docx Izglītības iestāde un klase : Rūjienas vidusskola, 3.b klase 11.februārī Rūjienas vidusskolas 3.b klases skolēni, skolotāja un daži vecāki devās ciemos uz Valmieras SOS bērnu ciematu, lai Labdarības akcijas

Sīkāk

LV_Lielakie pasakumi 2018 web

LV_Lielakie pasakumi 2018 web LV PASĀKUMU CEĻVEDIS 2018 VALMIERA KOCĒNI BURTNIEKI BEVERĪNA JANVĀRĪ 01.01. Jaunā gada sagaidīšanas pasākumi Valmierā un apkārtējos novados. 12.01. Pirmizrāde 104 lappuses par mīlestību. Valmieras drāmas

Sīkāk

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63 Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr. 2213900621 Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63232192, fax 63232194 e-pasts: sekretare@skola.dundaga.lv

Sīkāk

Apstiprinu: ESF projekta Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai vadītāja L. Voroņenko gada 13. nov

Apstiprinu: ESF projekta Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai vadītāja L. Voroņenko gada 13. nov Apstiprinu: ESF projekta Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai vadītāja L. Voroņenko 2017. gada 13. novembrī Projekts Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation LAUKU TŪRISMA SPĒKS: uzņēmēju, pašvaldības un vietējās kopienas sadarbība Mežotnes pils, 2015. gada 30. oktobris Mārketinga kampaņa, veidojot un popularizējot lauku tūrisma produktus skolu jauniešiem,

Sīkāk

_ZINO_240413_00

_ZINO_240413_00 KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS KULDĪGAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA 2012. GADA DARBĪBAS PUBLISKAIS PĀRSKATS Saturs 1. Aģentūras izveidošanas mērķis 3 2. Aģentūras uzdevumi un funkcijas 3 3. Aģentūras svarīgākie

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr. 4413900966 Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss 64474141, e-pasts 2.vidusskola@gulbene.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Gulbenē 2014 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

tblVisiNrPos1

tblVisiNrPos1 Tautas skrējiens Mārupe 2008 Jaunārupe, 13.09.2008 Individuālie rezultāti Galvenais tiesnesis: Galvenais sekretārs: Māris Ozoliņš SE, distance 4000 1. 69 Vanesa Belova 1999 LSC 0:25:03 9,58 2. 67 Aleksa

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 NACIONĀLAIS KULINĀRAIS CEĻŠ apsekojumi, secinājumi, turpmākie plāni Lauku tūrisma pārskata seminārs, 11.09.2014., Bīriņu pils APTAUJA: VAI TŪRISTIEM PATĪK NACIONĀLIE ĒDIENI? VAI CITĀS VALSTĪS CENŠATIES

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība PROJEKTA SAM 8.2.1. ĪSTENOŠANA DAUGAVPILS UNIVERSITĀTĒ Starpdisciplinārais seminārs Daugavpils Universitātē, 06.11.2018. Eiropas Sociālā fonda projekta Daugavpils

Sīkāk

nas_jauns.redirect_doc-30

nas_jauns.redirect_doc-30 APSTIPRINĀTS ar LU administratīvā direktora 13.05.2013. norādījumu Nr. 6/13 LATVIJAS UNIVERSITĀTES SPORTA SPĒLES 2013 NOLIKUMS 1. Mērėis un uzdevumi 1.1. Popularizēt sportu Latvijas Universitātes (LU)

Sīkāk

ESF projekts Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/ /09/IPIA/VIAA/001 Pr

ESF projekts Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/ /09/IPIA/VIAA/001 Pr ESF projekts Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001 Projekta 6.posms: 2012.gada janvāris - aprīlis Balvu

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA TĒRVETES NOVADA DOME Reģ.Nr "Zelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr , fakss , e-pas

LATVIJAS REPUBLIKA TĒRVETES NOVADA DOME Reģ.Nr Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr , fakss , e-pas LATVIJAS REPUBLIKA TĒRVETES NOVADA DOME Reģ.Nr.90001465562 "Zelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr.63726012, fakss 63726012, e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ

Sīkāk

PRESENTATION NAME

PRESENTATION  NAME Klašu audzinātāju MA atskats par veikto darbu 2012./2013.māc.gadā SADARBĪBA MK vadītājs MK vadītājs Klašu audzinātāji Klašu audzinātāji Sadarbība Skolēni Skolēni Vecāki Vecāki Saulrietā kāds mūsu draugs

Sīkāk

APSTIPRINU

APSTIPRINU APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2002. gada 8.janvāra rīkojumu Nr. 10 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0054 Profesija Viesnīcu servisa organizators Kvalifikācijas līmenis

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos otrās kārtas otrā apakškārta 2011.gada maijs Nodarbinātības valsts aģentūras

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mācību satura un pieejas piedāvājums: aktualitātes, sabiedriskā apspriešana LPS, 2018.gada 17.aprīlī GUNTARS CATLAKS, VISC vadītājs Daudzviet pasaulē un arī Latvijā izpratne par to, kādas zināšanas un

Sīkāk