I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS"

Transkripts

1 I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS 1

2 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Insulin lispro Sanofi 100 vienību/ml šķīdums injekcijām flakonā Insulin lispro Sanofi 100 vienību/ml šķīdums injekcijām kārtridžā Insulin lispro Sanofi 100 vienību/ml šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Vienā ml šķīduma ir 100 vienību (atbilst 3,5 mg) lispro insulīna (insulinum lisprum)*. Insulin lispro Sanofi 100 vienību/ml šķīdums injekcijām flakonā Vienā flakonā ir 10 ml, kas atbilst 1000 vienībām lispro insulīna. Insulin lispro Sanofi 100 vienību/ml šķīdums injekcijām kārtridžā Vienā kārtridžā ir 3 ml, kas atbilst 300 vienībām lispro insulīna. Insulin lispro Sanofi 100 vienību/ml šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē Vienā pildspalvveida pilnšļircē ir 3 ml, kas atbilst 300 vienībām lispro insulīna. Ar katru pildspalvveida pilnšļirci var ievadīt 1-80 vienības ar vienas vienības soli. * Producējušas E.coli, izmantojot rekombinantās DNS tehnoloģiju Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā. 3. ZĀĻU FORMA Insulin lispro Sanofi 100 vienību/ml šķīdums injekcijām flakonā un kārtridžā Šķīdums injekcijām (injekcija). Insulin lispro Sanofi 100 vienību/ml šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē Šķīdums injekcijām (injekcija) pildspalvveida pilnšļircē (SoloStar). Dzidrs, bezkrāsas ūdens šķīdums. 4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA 4.1. Terapeitiskās indikācijas Pieaugušo un bērnu, kuri slimo ar cukura diabētu un kuriem normālas glikozes homeostāzes uzturēšanai nepieciešams insulīns, ārstēšanai. Insulin lispro Sanofi paredzēts arī sākotnējai cukura diabēta stabilizācijai Devas un lietošanas veids Devas Deva jānosaka ārstam, un tai jābūt pacienta vajadzībām atbilstošai. 2

3 Lispro insulīnu drīkst ievadīt neilgi pirms ēdienreizēm. Ja nepieciešams, lispro insulīnu var lietot arī neilgi pēc ēdienreizēm. Lisproinsulīns sāk darboties ātri, un, salīdzinot ar regulāro insulīnu, pēc subkutānas ievadīšanas tam ir īsāks darbības laiks (no 2 līdz 5 stundām). Šāds ātrs darbības sākums ļauj ievadīt Insulin lispro Sanofi injekciju (vai, ja to ievada nepārtrauktas subkutānas infūzijas veidā, Insulin lispro Sanofi bolus devu) ļoti tuvu ēdienreizes laikam. Jebkura insulīna darbības laiks dažādiem cilvēkiem vai vienam un tam pašam cilvēkam, bet dažādos laikos, var ievērojami variēt. Ātrāks darbības sākums, salīdzinot ar šķīstošo cilvēka insulīnu, saglabājas neatkarīgi no injekcijas vietas. Tāpat kā lietojot jebkuru insulīna preparātu, lispro insulīna darbības laiks ir atkarīgs no devas, injekcijas vietas, asinsapgādes, temperatūras un fiziskās aktivitātes. Pēc ārsta ieteikuma Insulin lispro Sanofi var lietot kopā ar ilgākas darbības insulīnu vai perorāli lietojamām sulfonilurīnvielas grupas zālēm. Īpašas pacientu grupas Nieru darbības traucējumi Nieru darbības traucējumu gadījumā nepieciešamais insulīna daudzums var būt mazāks. Aknu darbības traucējumi Pacientiem ar aknu darbības traucējumiem samazinātas glikozes neoģenēzes kapacitātes dēļ un samazinātas insulīna noārdīšanās dēļ var būt nepieciešams mazāks insulīna daudzums, taču pacientiem ar hroniskiem aknu darbības traucējumiem var būt nepieciešams lielāks insulīna daudzums insulīna rezistences palielināšanās dēļ. Pediatriskā populācija Insulin lispro Sanofi var lietot pusaudžiem un bērniem (skatīt 5.1. apakšpunktu). Lietošanas veids Insulin lispro Sanofi šķīdums injekcijām jāievada subkutānas injekcijas veidā vai ar nepārtrauktas subkutānas infūzijas sūkni (skatīt 4.2. apakšpunktu); to var ievadīt arī intramuskulāras injekcijas veidā, lai gan tas nav ieteicams. Ja nepieciešams, Insulin lispro Sanofi var ievadīt arī intravenozi, piemēram, lai kontrolētu glikozes līmeni asinīs ketoacidozes laikā, akūtas saslimšanas gadījumā vai operācijas laikā vai pēcoperācijas periodā. Insulin lispro Sanofi subkutāna ievadīšana Insulin lispro Sanofi subkutāni ievada, injicējot augšdelmā, augšstilbā, sēžas muskuļa apvidū vai vēdera priekšējā sienā. Injekcijas vietas viena anatomiskā apvidus robežās vienmēr jāmaina, lai mazinātu lipodistrofijas un ādas amiloidozes risku (skatīt 4.4. un 4.8. apakšpunktu). Subkutāni ievadot Insulin lispro Sanofi, jāievēro piesardzība, lai neiedurtu adatu asinsvadā. Pēc injekcijas tās vietu nedrīkst masēt. Pacienti jāapmāca izmantot pareizu injekcijas tehniku. Insulin lispro Sanofi 100 vienību/ml šķīdums injekcijām kārtridžā Insulin lispro Sanofi 100 vienību/ml kārtridžos ir piemērots tikai injicēšanai zem ādas ar atkārtoti lietojamu pildspalvveida injektoru. Ja nepieciešama ievadīšana ar šļirci, intravenozu injekciju vai infūzijas sūkni, jāizmanto flakons (skatīt 4.4. apakšpunktu). Vairāk informācijas par rīkošanos skatīt (6.6. apakšpunktā). Insulin lispro Sanofi kārtridžus drīkst lietot tikai ar šādiem pildspalvveida injektoriem: - JuniorSTAR, ar kuru var ievadīt 1-30 lispro insulīna vienību ar 0,5 devas vienības soli, - Tactipen, ar kuru var ievadīt 1-60 lispro insulīna vienību ar 1 devas vienības soli, 3

4 - AllStar un AllStar PRO, ar kuriem var ievadīt 1-80 lispro insulīna vienību ar 1 devas vienības soli. Šos kārtridžus nedrīkst izmantot ne ar kādiem citiem atkārtoti izmantojamiem pildspalvveida injektoriem, jo dozēšanas precizitāte ir noteikta tikai ar norādītajiem pildspalvveida injektoriem (skatīt 6.6. apakšpunktu). Insulin lispro Sanofi 100 vienību/ml šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē Lispro insulīns pildspalvveida pilnšļircē ir pieejams divos stiprumos (100 vienības/ml un 200 vienības ml). Taču Insulin lispro Sanofi pildspalveida pilnšļircē ir pieejams tikai vienā stiprumā: 100 vienības/ml. Abos gadījumos nepieciešamā deva tiek iestatīta vienībās. Devas lodziņā ir redzams insulīna vienību skaits neatkarīgi no zāļu stipruma pildspalvveida pilnšļircē, un, pacientam sākot lietot zāles ar citu stiprumu vai citu lispro insulīna pildspalvveida pilnšļirci ar atšķirīgu devas soli, deva nav jāpārveido. Ar Insulin lispro Sanofi pildspalvveida pilnšļirci vienā injekcijā var ievadīt 1-80 vienību ar vienas vienības soli. Ņemot vērā, ka Insulin lispro Sanofi pildspalvveida pilnšļircē ir pieejams tikai stiprumā 100 vienības/ml, ja nepieciešams cits stiprums, jālieto citi lispro insulīna preparāti, kuri nodrošinās tādu stiprumu. Insulin lispro Sanofi pildspalvveida pilnšļircē ir piemērots tikai subkutānām injekcijām. Ja nepieciešama ievadīšana ar šļirci, intravenozu injekciju vai infūziju sūkni, jāizmanto flakons (skatīt 4.4. apakšpunktu). Insulin lispro Sanofi lietošana ar insulīna infūziju sūkni Insulin lispro Sanofi 100 vienību /ml šķīdums injekcijām flakonā Insulin lispro Sanofi var izmantot nepārtrauktai subkutānai insulīna infūzijai (NSII) sūkņu sistēmās, kas piemērotas insulīna infūzijām. Lispro insulīna infūzijai drīkst izmantot tikai noteiktus insulīna infūziju sūkņus ar CE marķējumu. Pirms lispro insulīna infūzijas jāiepazīstas ar ražotāja norādījumiem, lai pārliecinātos par konkrētā sūkņa piemērotību vai citām iezīmēm. Izlasiet un ievērojiet infūziju sūknim pievienoto instrukciju. Izmantojiet sūknim atbilstošu rezervuāru un katetru. Infūzijas komplekts (caurulītes un kanile) jāmaina saskaņā ar infūzijas komplekta lietošanas instrukciju. Hipoglikēmijas gadījumā infūzija jāpārtrauc, līdz problēma ir novērsta. Ja zems glikozes līmenis asinīs rodas atkārtoti vai ja tas ir ļoti zems, informējiet veselības aprūpes speciālistu un apsveriet nepieciešamību samazināt vai pārtraukt insulīna infūziju. Sūkņa bojājuma gadījumā vai ja rodas nosprostojums infūziju komplektā, glikozes līmenis var strauji paaugstināties. Ja ir aizdomas par pārtrauktu insulīna plūsmu, rīkojieties saskaņā ar literatūrā sniegtajiem norādījumiem un, ja vajadzīgs, informējiet veselības aprūpes speciālistu. Izmantojot Insulin lispro Sanofi ar insulīna infūziju sūkni, šīs zāles nedrīkst lietot maisījumā ne ar vienu citu insulīnu. Insulin lispro Sanofi intravenoza ievadīšana Insulin lispro Sanofi 100 vienību /ml šķīdums injekcijām flakonā Ja nepieciešama ievadīšana ar intravenozu injekciju, ir pieejams Insulin lispro Sanofi 100 vienību /ml šķīdums injekcijām flakonā. Lispro insulīna intravenoza injekcija jāveic atbilstoši ierastajai klīniskajai praksei attiecībā uz intravenozām injekcijām, piemēram, intravenozas bolus injekcijas veidā vai ar infūziju sistēmu. Bieži jāuzrauga glikozes līmenis asinīs. Infūziju sistēmas ar lispro insulīna koncentrāciju no 0,1 vienības/ml līdz 1,0 vienībai/ml 0,9% nātrija hlorīda šķīduma vai 5% glikozes šķīduma istabas temperatūrā ir stabilas 48 stundas. Pirms infūzijas sākšanas pacientam ieteicams uzpildīt sistēmu Kontrindikācijas Paaugstināta jutība pret aktīvo(-ām) vielu(-ām) vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām. Hipoglikēmija. 4

5 4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā Izsekojamība Lai uzlabotu bioloģisko zāļu izsekojamību, ir skaidri jāreģistrē lietoto zāļu nosaukums un sērijas numurs. Ja pacients sāk lietot cita veida vai zīmola insulīnu Ja pacientam tiek veikta pāreja uz cita veida vai zīmola insulīnu, tam jānotiek stingrā medicīniskā uzraudzībā. Mainoties stiprumam, zīmolam (ražotājam), veidam (regulārais, NPH, lente u.c.), izcelsmei (dzīvnieku, cilvēka, cilvēka insulīna analogs) un/vai ražošanas metodei (rekombinantās DNS tehnoloģija vai dzīvnieku izcelsmes insulīns), var būt nepieciešams mainīt devu. Ātras darbības insulīnu gadījumā pacientiem, kuri saņem arī bazālo insulīnu, jāoptimizē abu insulīnu deva, lai nodrošinātu glikozes regulāciju visas dienas garumā, it īpaši nakts laikā un tukšā dūšā. Injekcijas metode Pacientiem jānorāda, ka injekcijas vietas ir pastāvīgi jāmaina, lai mazinātu lipodistrofijas un ādas amiloidozes attīstības risku. Ja insulīnu ievada vietās ar šādām reakcijām, pastāv potenciāls aizkavētas insulīna uzsūkšanās un pasliktinātas glikēmiskās kontroles risks. Ziņots, ka, pēkšņi mainot injekcijas vietu uz neskartu ķermeņa apvidu, rodas hipoglikēmija. Pēc injekcijas vietas maiņas ieteicams kontrolēt glikozes līmeni asinīs un var būt jāapsver pretdiabēta zāļu devas pielāgošana. Hipoglikēmija vai hiperglikēmija Ilgstoši bijis cukura diabēts, intensificēta insulīnterapija, diabētiska nervu slimība vai zāles, piemēram, bēta blokatori, ir apstākļi, kas hipoglikēmijas agrīnos brīdinājuma simptomus var mainīt vai padarīt mazāk izteiktus. Daži pacienti, kuriem bijusi hipoglikēmijas reakcija pēc pārejas no dzīvnieku izcelsmes insulīna uz cilvēka insulīnu, ir ziņojuši, ka hipoglikēmijas agrīnie brīdinājuma simptomi bijuši mazāk izteikti vai atšķīrušies no tiem, kādi pieredzēti iepriekšējā insulīna lietošanas laikā. Nekoriģēta hipoglikēmija vai hiperglikēmija var izraisīt samaņas zudumu, komu vai nāvi. Neatbilstošas devas vai ārstēšanas pārtraukšana, it īpaši insulīnatkarīgā diabēta gadījumā, var izraisīt hiperglikēmiju un diabētisko ketoacidozi; tie ir stāvokļi ar iespējami letālu iznākumu. Nepieciešamais insulīna daudzums un devas pielāgošana Slimības vai emocionālu traucējumu laikā var palielināties nepieciešamība pēc insulīna. Devas pielāgošana var būt nepieciešama arī tad, ja pacientiem ir palielināta fiziskā aktivitāte vai mainās viņu ierastais uzturs. Fiziskā aktivitāte tūlīt pēc ēdienreizes var palielināt hipoglikēmijas risku. Ja rodas hipoglikēmija, tad ātras darbības insulīna analogu farmakodinamikas rezultātā tā var rasties agrāk nekā pēc šķīstošā cilvēka insulīna lietošanas. Insulin lispro Sanofi kombinācija ar pioglitazonu Ir ziņots par sirds mazspējas gadījumiem, kad pioglitazons lietots kombinācijā ar insulīnu, it īpaši pacientiem ar sirds mazspējas attīstības riska faktoriem. Tas jāņem vērā, apsverot ārstēšanu ar pioglitazona un Insulin lispro Sanofi kombināciju. Ja tiek lietota šāda kombinācija, jāvēro, vai pacientiem nerodas sirds mazspējas pazīmes un simptomi, ķermeņa masas palielināšanās un tūska. Ja vērojama jebkāda kardiālo simptomu pastiprināšanās, pioglitazona lietošana jāpārtrauc. Izvairīšanās no zāļu lietošanas kļūdām, lietojot Insulin lispro Sanofi Pacientiem jānorāda, ka pirms katras injekcijas vienmēr jāpārbauda insulīna etiķete, lai izvairītos no 5

6 Insulin lispro Sanofi nejaušas sajaukšanas ar citiem insulīna preparātiem. Pacientiem jāspēj vizuāli pārbaudīt uzstādīto vienību skaits pildspalvveida pilnšļirces devas lodziņā. Tādēļ priekšnosacījums, lai pacients pats sev varētu veikt injekcijas, ir spēja nolasīt vienību skaitu pildspalvveida pilnšļirces devas lodziņā. Neredzīgiem pacientiem vai pacientiem ar pasliktinātu redzi jābūt apmācītiem, veicot injekcijas, vienmēr lūgt palīdzību cilvēkam, kuram ir laba redze un kurš apmācīts lietot insulīna ievadīšanas ierīci. Insulin lispro Sanofi 100 vienību/ml šķīdums injekcijām flakonā Lietojot lispro insulīnu maisījumā ar ilgākas darbības insulīnu, īsākas darbības Insulin lispro Sanofi jāievelk šļircē kā pirmais, lai flakonā nenonāktu ilgākas darbības insulīns. Insulīnu maisījuma iepriekšēja sagatavošana vai sagatavošana tieši pirms injekcijas jāveic saskaņā ar ārsta norādījumiem. Taču vienmēr jāizmanto viena un tā pati metode. Vairāk informācijas par rīkošanos skatīt 6.6. apakšpunktā. Insulin lispro Sanofi 100 vienību/ml šķīdums injekcijām kārtridžā Insulin lispro Sanofi 100 vienību/ml kārtridžā ir piemērots tikai injicēšanai zem ādas ar atkārtoti lietojamu pildspalvveida injektoru. Ja nepieciešama ievadīšana ar šļirci, intravenozu injekciju vai infūzijas sūkni, jāizmanto flakons. Lai novērstu slimību iespējamu pārnesi, katrs kārtridžs jāizmanto tikai vienam pacientam, pat ja tiek mainīta ievadīšanas ierīces adata. Insulin lispro Sanofi 100 vienību/ml šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē Insulin lispro Sanofi 100 vienību/ml pildspalvveida pilnšļircē ir piemērots tikai injicēšanai zem ādas. Ja nepieciešama ievadīšana ar šļirci, intravenozu injekciju vai infūziju sūkni, jāizmanto flakons. Lai novērstu slimību iespējamu pārnesi, katra pildspalvveida pilnšļirce jāizmanto tikai vienam pacientam, pat ja tiek mainīta adata. Palīgvielas Šīs zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā devā, - būtībā tās ir nātriju nesaturošas Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi Zāles, kuras paaugstina glikozes līmeni asinīs, piemēram, perorālie kontracepcijas līdzekļi, kortikosteroīdi vai vairogdziedzera aizstājterapijas līdzekļi, danazols, bēta 2 adrenoreceptorus stimulējoši līdzekļi (piemēram, ritodrīns, salbutamols, terbutalīns), var palielināt nepieciešamību pēc insulīna. Zāles, kuras pazemina glikozes līmeni asinīs, piemēram, perorālie hipoglikemizējošie līdzekļi, salicilāti (piemēram, acetilsalicilskābe), sulfonamīdu grupas antibiotikas, noteikti antidepresanti (monoamīnoksidāzes inhibitori, selektīvie serotonīna atpakaļsaistīšanas inhibitori), noteikti angiotensīnu konvertējošā enzīma inhibitori (kaptoprils, enalaprils), angiotensīna II receptoru blokatori, bēta blokatori, oktreotīds vai alkohols, var samazināt nepieciešamību pēc insulīna. Papildus Insulin lispro Sanofi lietojot citas zāles, jākonsultējas ar ārstu (skatīt 4.4. apakšpunktu). 6

7 4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti Grūtniecība Dati par lielu skaitu iedarbībai pakļautu grūtnieču neliecina par nevēlamu lispro insulīna ietekmi uz grūtniecību vai augļa/jaundzimušā veselību. Svarīgi visā grūtniecības laikā saglabāt labu kontroli ar insulīnu ārstētajām pacientēm (ar insulīnatkarīgo vai gestācijas diabētu). Pirmajā trimestrī nepieciešamība pēc insulīna parasti samazinās, bet otrajā un trešajā trimestrī tā parasti pieaug. Pacientēm ar cukura diabētu jāiesaka informēt ārstu, ja iestājusies grūtniecība vai tā tiek plānota. Grūtniecēm, kurām ir cukura diabēts, ieteicams rūpīgi uzraudzīt glikozes regulāciju, kā arī veselību kopumā. Barošana ar krūti Pacientēm ar cukura diabētu, kuras baro bērnu ar krūti, var būt nepieciešams pielāgot insulīna devu, diētu, vai abus. Fertilitāte Pētījumos ar dzīvniekiem lispro insulīns neizraisīja fertilitātes traucējumus (skatīt 5.3. apakšpunktu) Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus Hipoglikēmijas rezultātā var būt traucēta pacienta koncentrēšanās un reakcijas spēja. Tas var radīt bīstamas situācijas apstākļos, kad minētajām spējām ir īpaša nozīme (piemēram, vadot transportlīdzekli vai apkalpojot mehānismus). Pacientiem jāiesaka ievērot piesardzības pasākumus, lai izvairītos no hipoglikēmijas transportlīdzekļu vadīšanas laikā; īpaši svarīgi tas ir pacientiem, kuriem ir mazāk izteiktas hipoglikēmijas brīdinājuma pazīmes vai kuri tās neapzinās, vai kuriem ir biežas hipoglikēmijas epizodes. Tādos apstākļus jāvērtē, vai ieteicams vadīt transportlīdzekli Nevēlamās blakusparādības Drošuma profila kopsavilkums Hipoglikēmija ir biežākā insulīnterapijas nevēlamā blakusparādība pacientiem ar cukura diabētu. Smaga hipoglikēmija var izraisīt samaņas zudumu, bet galējos gadījumos nāvi. Tā kā hipoglikēmija var rasties gan insulīna devas, gan citu faktoru, piemēram, pacienta uztura un fizisko aktivitāšu līmeņa, rezultātā, nav norādīts konkrēts hipoglikēmijas biežums. Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulas veidā Tālāk minētās klīniskajos pētījumos novērotās nevēlamās blakusparādības sakārtotas pēc sistēmas orgānu klasēm un sastopamības samazināšanās secībā (ļoti bieži: 1/10; bieži: 1/100 līdz <1/10; retāk: 1/1000 līdz <1/100; reti: 1/ līdz <1/1000; ļoti reti: < 1/10 000) un nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem). 7

8 Katrā biežuma grupā nevēlamās blakusparādības minētas to nopietnības samazinājuma secībā. MedDRA sistēmas orgānu klases Bieži Retāk Reti Nav zināmi Imūnās sistēmas traucējumi Vietēja alerģija X Sistēmiska alerģija X Ādas un zemādas audu bojājumi Lipodistrofija X Ādas amiloidoze X Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts Vietēja alerģija Vietēja alerģija pacientiem rodas bieži. Insulīna injekcijas vietā var rasties apsārtums, pietūkums un nieze. Šis stāvoklis parasti izzūd dažu dienu līdz dažu nedēļu laikā. Dažos gadījumos šis stāvoklis var būt saistīts ar citiem faktoriem, nevis insulīnu, piemēram, kairinošām sastāvdaļām ādas tīrīšanas līdzeklī vai neapmierinošu injekcijas tehniku. Sistēmiska alerģija Sistēmiska alerģija, kas ir reta, bet iespējami nopietnāka, ir ģeneralizēta alerģija pret insulīnu. Tā var izraisīt izsitumus uz visa ķermeņa, elpas trūkumu, sēcošu elpošanu, asinsspiediena pazemināšanos, ātru pulsu vai svīšanu. Smagi ģeneralizētas alerģijas gadījumi var būt bīstami dzīvībai. Ādas un zemādas audu bojājumi Injekcijas vietā var rasties lipodistrofija un ādas amiloidoze un aizkavēt lokālo insulīna uzsūkšanos. Pastāvīgi mainot injekcijas vietu noteiktā injicēšanas apvidū, var samazināt vai novērst šādu reakciju rašanās risku (skatīt 4.4. apakšpunktu). Tūska Saistībā ar insulīnterapiju ir ziņots par tūskas gadījumiem, it īpaši, ja intensificētas insulīnterapijas rezultātā uzlabojas iepriekš neapmierinoša metaboliskā regulācija. Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju Pārdozēšana Insulīniem nepastāv noteiktas pārdozēšanas definīcijas, jo glikozes koncentrācija serumā ir rezultāts kompleksai mijiedarbībai starp insulīna līmeni, glikozes pieejamību un citiem vielmaiņas procesiem. Pārmērīgas insulīna aktivitātes rezultātā attiecībā pret uztura uzņemšanu un enerģijas patēriņu var rasties hipoglikēmija. Hipoglikēmija var būt saistīta ar apātiju, apmulsumu, sirdsklauvēm, galvassāpēm, svīšanu un vemšanu. Vieglu hipoglikēmijas epizožu gadījumā būs reakcija uz glikozes vai citu cukuru vai cukuru saturošu produktu iekšķīgu lietošanu. 8

9 Vidēji smagu hipoglikēmiju var novērst, intramuskulāri vai subkutāni ievadot glikagonu, un pēc tam, kad pacients pietiekami atguvies, perorāli lietojot ogļhidrātus. Pacientiem, kuriem nav reakcijas uz glikagonu, intravenozi jāievada glikozes šķīdums. Ja pacients ir komatozs, intramuskulāri vai subkutāni jāievada glikagons. Tomēr, ja glikagons nav pieejams vai ja pacients uz to nereaģē, intravenozi jāievada glikozes šķīdums. Tiklīdz pacients atkal ir pie apziņas, viņam jāuzņem barība. Var būt nepieciešama ilgstoša ogļhidrātu lietošana un novērošana, jo pēc šķietama klīniska uzlabojuma hipoglikēmija var atkārtoties. 5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS 5.1. Farmakodinamiskās īpašības Farmakoterapeitiskā grupa: zāles diabēta ārstēšanai, ātras darbības insulīni un to analogi injekcijām. ATĶ kods: A10AB04. Insulin lispro Sanofi ir biolīdzīgās zāles. Detalizēta informācija ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē Lispro insulīna primārā darbība ir glikozes vielmaiņas regulācija. Turklāt insulīniem piemīt vairāki anaboliski un antikataboliski efekti uz daudziem un dažādiem audiem. Muskuļaudos tie ietver glikogēna, taukskābju, glicerīna un olbaltumvielu sintēzes un aminoskābju uzņemšanas palielināšanos, vienlaicīgi samazinot glikogenolīzi, glikoneoģenēzi, ketoģenēzi, lipolīzi, proteīnu katabolismu un aminoskābju izvadīšanu. Lispro insulīnam ir ātrs darbības sākums (aptuveni 15 minūtes), tāpēc to var lietot tuvāk ēdienreizei (0 līdz 15 minūtes no ēdienreizes) nekā regulāro insulīnu (30 līdz 45 minūtes pirms ēdienreizes). Lispro insulīns sāk darboties ātri, un, salīdzinot ar regulāro insulīnu, tam ir īsāks darbības laiks (no 2 līdz 5 stundām). Klīniskajos pētījumos, kuros piedalījušies pacienti ar 1. vai 2. tipa cukura diabētu, ar lispro insulīnu pierādīta samazināta postprandiālā hiperglikēmija salīdzinājumā ar šķīstošo cilvēka insulīnu. Tāpat kā lietojot jebkuru insulīna preparātu, lispro insulīna darbības laiks dažādiem cilvēkiem vai vienam un tam pašam cilvēkam dažādos laikos var atšķirties un ir atkarīgs no devas, injekcijas vietas, asinsapgādes, temperatūras un fiziskās aktivitātes. Turpmāk attēlā parādīts tipiskais darbības profils pēc subkutānas injekcijas. Lispro insulīns Regulārais cilvēka insulīns Hipoglikēmiskā aktivitāte Laiks (stundas) 9

10 Iepriekš parādīts relatīvais glikozes daudzums laika gaitā, kāds nepieciešams, lai glikozes koncentrācija pētāmās personas pilnasinīs būtu tuvu tukšas dūšas līmenim, un tas ir indikators šo insulīnu ietekmei uz glikozes metabolismu laika gaitā. Klīniskie pētījumi veikti ar bērniem (61 pacients vecumā no 2 līdz 11 gadiem) un ar bērniem un pusaudžiem (481 pacients vecumā no 9 līdz 19 gadiem), un tajos lispro insulīns salīdzināts ar šķīstošo cilvēka insulīnu. Bērniem lispro insulīna farmakodinamiskās īpašības ir līdzīgas pieaugušajiem novērotajām. Pierādīts, ka, lietojot lispro insulīnu subkutānas infūzijas sūkņos, rezultātā panāktais glikozētā hemoglobīna līmenis ir zemāks nekā tad, ja tiek lietots šķīstošais insulīns. Dubultmaskētā krusteniskajā pētījumā glikozētā hemoglobīna līmeņa pazeminājums pēc 12 nedēļu ilgas lietošanas bija 0,37 procentpunkti, lietojot lispro inuslīnu, un 0,03 procentpunkti, lietojot šķīstošo insulīnu (p = 0,004). Pētījumos pierādīts, ka pacientiem ar 2. tipa cukura diabētu, kuri lieto maksimālās sulfonilurīnvielas grupas līdzekļu devas, terapijā pievienojot lispro insulīnu, HbA1c vērtība kļūst būtiski mazāka nekā tad, ja lieto tikai sulfonilurīnvielas grupas līdzekļus. HbA1c vērtības samazinājums paredzams arī ar citiem insulīna preparātiem, piemēram, šķīstošajiem vai izofāna insulīniem. Klīniskajos pētījumos, kuros piedalījušies pacienti ar 1. vai 2. tipa cukura diabētu, ar lispro insulīnu pierādīts mazāks nakts hipoglikēmijas gadījumu skaits salīdzinājumā ar šķīstošo cilvēka insulīnu. Dažos pētījumos nakts hipoglikēmijas gadījumu skaita samazināšanās bija saistīta ar palielinātu tādu gadījumu skaitu, kad hipoglikēmija bija dienas laikā. Glikodinamisko atbildes reakciju uz lispro insulīnu neietekmē nieru vai aknu darbības traucējumi. Glikozes līmeņa fiksēšanas procedūrā noteiktās glikodinamiskās atšķirības starp lispro insulīnu un šķīstošo cilvēka insulīnu saglabājās arī plašā nieru darbības rādītāju gammā. Pierādīts, ka molārā ziņā lispro insulīns ir vienlīdz spēcīgas iedarbības kā cilvēka insulīns, taču tā efekts ir ātrāks, bet darbības laiks ir īsāks Farmakokinētiskās īpašības Lispro insulīna farmakokinētika liecina, ka savienojums ātri uzsūcas, un maksimālā koncentrācija asinīs tiek sasniegta 30 līdz 70 minūšu laikā pēc subkutānas injekcijas. Vērtējot šīs kinētikas klīnisko nozīmīgumu, atbilstošāk ir novērtēt glikozes utilizācijas līknes (kā aprakstīts 5.1. apakšpunktā). Arī pacientiem ar nieru darbības traucējumiem lispro insulīns uzsūcas ātrāk nekā šķīstošais cilvēka insulīns. Pacientiem ar 2. tipa cukura diabētu plašā nieru darbības rādītāju gammā farmakokinētiskās atšķirības starp lispro insulīnu un šķīstošo cilvēka insulīnu kopumā saglabājās un nebija atkarīgas no nieru darbības rādītājiem. Arī pacientiem ar aknu darbības traucējumiem lispro insulīns uzsūcas un tiek eliminēts ātrāk nekā šķīstošais cilvēka insulīns Preklīniskie dati par drošumu In vitro testos, tostarp saistīšanās pie insulīna receptora testā un ietekmes uz augošām šūnām testā, lispro insulīna efekti lielā mērā līdzinājās cilvēka insulīna efektiem. Pētījumi liecina arī par to, ka disociācija pēc saistīšanās pie insulīna receptoriem lispro insulīnam ir ekvivalenta kā cilvēka insulīnam. Vienu mēnesi ilgos akūtas un divpadsmit mēnešus ilgos toksicitātes pētījumos netika iegūti būtiski pierādījumi par toksicitāti. Pētījumos ar dzīvniekiem lispro insulīns neizraisīja fertilitātes traucējumus, embriotoksicitāti vai teratogenitāti. 10

11 6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA 6.1. Palīgvielu saraksts Metakrezols Glicerīns Nātrija hidrogēnfosfāta heptahidrāts Cinka oksīds Ūdens injekcijām Sālsskābe (ph vērtības regulēšanai) Nātrija hidroksīds (ph vērtības regulēšanai) 6.2. Nesaderība Insulin lispro Sanofi 100 vienību/ml šķīdums injekcijām flakonā Šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm, izņemot 6.6. apakšpunktā minētās. Insulin lispro Sanofi 100 vienību/ml šķīdums injekcijām kārtridžā un pildspalvveida pilnšļircē Šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citiem insulīniem vai citām zālēm Uzglabāšanas laiks Pirms pirmās lietošanas reizes 3 gadi. Pēc pirmās lietošanas reizes Jālikvidē pēc 4 nedēļām Īpaši uzglabāšanas nosacījumi Insulin lispro Sanofi 100 vienību/ml šķīdums injekcijām flakonā Uzglabāt ledusskapī (2 C 8 C). Nesasaldēt. Uzglabāt flakonu ārējā kastītē, lai pasargātu no gaismas. Pēc pirmās lietošanas reizes Uzglabāt temperatūrā līdz 30 C. Neatdzesēt. Uzglabāt flakonu ārējā kastītē, lai pasargātu no gaismas. Insulin lispro Sanofi 100 vienību/ml šķīdums injekcijām kārtridžā Uzglabāt ledusskapī (2 C 8 C). Nesasaldēt. Uzglabāt kārtridžu ārējā kastītē, lai pasargātu no gaismas. Pēc pirmās lietošanas reizes Uzglabāt temperatūrā līdz 30 C un sargāt no tiešas karstuma un gaismas iedarbības. Neatdzesēt. Glabājiet pildspalvveida injektoru ar uzliktu uzgali, lai pasargātu no gaismas. Insulin lispro Sanofi 100 vienību/ml šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē Uzglabāt ledusskapī (2 C 8 C). Nesasaldēt. 11

12 Uzglabāt pildspalvveida pilnšļirci ārējā kastītē, lai pasargātu no gaismas. Pēc pirmās lietošanas reizes Uzglabāt temperatūrā līdz 30 C. Neatdzesēt. Lai pasargātu no gaismas, pēc katras injekcijas pildspalvveida pilnšļircei jāuzliek atpakaļ pildspalvveida pilnšļirces uzgalis Iepakojuma veids un saturs Insulin lispro Sanofi 100 vienību/ml šķīdums injekcijām flakonā 1. klases bezkrāsas stikla flakons ar (alumīnija) vāciņu ar atloku un blīvējošo disku (hlorbutilgumija) un ar noplēšamu vāciņu (polipropilēns); flakonā ir 10 ml šķīduma. Iepakojuma lielums: 1 vai 5 flakoni. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami. Insulin lispro Sanofi 100 vienību/ml šķīdums injekcijām kārtridžā 1. klases bezkrāsas stikla kārtridžs ar melnu virzuli (brombutilgumija) un vāciņu ar atloku (alumīnijs) un blīvējošo disku (izoprēna un brombutilgumijas lamināts). Katrā kārtridžā ir 3 ml šķīduma. Iepakojuma lielums: 5 vai 10 kārtridži. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami. Insulin lispro Sanofi 100 vienību/ml šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē 1. klases bezkrāsas stikla kārtridžs ar melnu virzuli (brombutilgumija) un vāciņu ar atloku (alumīnijs) un blīvējošo disku (izoprēna un brombutilgumijas lamināts), ievietots vienreizējās lietošanas pildspalvveida injektorā. Katra pildspalvveida pilnšļirce satur 3 ml šķīduma. Iepakojuma lielums: 1, 3, 5 vai 10 pildspalvveida pilnšļirces. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām. Insulin lispro Sanofi 100 vienību/ml šķīdums injekcijām flakonā Norādījumi par lietošanu un rīkošanos Flakons jālieto kopā ar atbilstošu šļirci (atzīmes pa 100 vienībām). Devas sagatavošana Pārbaudiet Insulin lispro Sanofi šķīdumu. Tam jābūt dzidram un bezkrāsainam. Nelietojiet zāles, ja tās izskatās duļķainas, sabiezējušas vai viegli krāsainas vai ja ir redzamas cietas daļiņas. Ja terapijas shēma paredz bazālā insulīna un Insulin lispro Sanofi vienlaicīgu injicēšanu, abus šos preparātus var sajaukt šļircē. Insulīna preparātu sajaukšanas (lietošanas maisījumā) gadījumā skatīt punktu Insulin lispro Sanofi sajaukšana ar ilgākas darbības cilvēka insulīnu turpmāk un 6.2. apakšpunktu. 1. Nomazgājiet rokas. 2. Ja izmantojat jaunu flakonu, noņemiet aizsargājošo plastmasas vāciņu, taču neizņemiet aizbāzni. 3. Ievelciet šļircē gaisu, kura daudzums atbilst parakstītajai Insulin lispro Sanofi devai. Noslaukiet flakona virspusi ar spirta salveti. Izduriet adatu caur Insulin lispro Sanofi flakona gumijoto augšdaļu 12

13 un ievadiet gaisu flakonā. 4. Apgrieziet flakonu un šļirci no augšas uz leju. Stingri turiet flakonu un šļirci vienā rokā. 5. Pārliecinieties, vai adatas gals atrodas Insulin lispro Sanofi, un ievelciet šļircē vajadzīgo devu. 6. Pirms adatas izņemšanas no flakona pārbaudiet, vai šļircē nav gaisa pūslīšu, kas samazina tajā esošo Insulin lispro Sanofi daudzumu. Ja ir pūslīši, turiet šļirci taisni uz augšu un izdariet vieglus sitienus pa tās sānu, līdz pūslīši uzpeld augšā. Ar virzuli izspiediet tos un ievelciet pareizu devu. 7. Izņemiet adatu no flakona un nolieciet šļirci tā, lai adata nekam nepieskartos. Insulin lispro Sanofi sajaukšana (lietošana maisījumā) ar ilgākas darbības cilvēka insulīniem (skatīt 6.2. apakšpunktu) 1. Insulin lispro Sanofi drīkst sajaukt ar ilgākas darbības cilvēka insulīniem tikai saskaņā ar ārsta ieteikumiem. Insulīnu flakonos nedrīkst sajaukt ar insulīnu kārtridžos. 2. Ievelciet šļircē gaisu, kura daudzums atbilst lietotajam ilgākas darbības insulīna daudzumam. Ievietojiet adatu ilgākas darbības insulīna flakonā un ievadiet gaisu. Izņemiet adatu. 3. Tagad tādā pašā veidā injicējiet gaisu Insulin lispro Sanofi flakonā, taču neizņemiet adatu. 4. Apgrieziet flakonu un šļirci no augšas uz leju. 5. Pārliecinieties, vai adatas gals atrodas Insulin lispro Sanofi, un ievelciet šļircē vajadzīgo Insulin lispro Sanofi devu. 6. Pirms adatas izņemšanas no flakona pārbaudiet, vai šļircē nav gaisa pūslīšu, kas samazina tajā esošo Insulin lispro Sanofi daudzumu. Ja ir pūslīši, turiet šļirci taisni uz augšu un izdariet vieglus sitienus pa tās sānu, līdz pūslīši uzpeld augšā. Ar virzuli izspiediet tos un ievelciet pareizu devu. 7. Izņemiet adatu no Insulin lispro Sanofi flakona un ievietojiet to ilgākas darbības insulīna flakonā. Apgrieziet flakonu un šļirci no augšas uz leju. Stingri turiet flakonu un šļirci vienā rokā un uzmanīgi sakratiet. Pārliecinieties, vai adatas gals atrodas insulīnā, un ievelciet ilgākas darbības insulīna devu. 8. Izņemiet adatu un nolieciet šļirci tā, lai adata nekam nepieskartos. Devas injicēšana 1. Izvēlieties injekcijas vietu. 2. Notīriet ādu saskaņā ar norādījumiem. 3. Stabilizējiet ādu, izkliedējot to vai paceļot uz augšu lielākā krokā. Ievadiet adatu un injicējiet saskaņā ar norādījumiem. 4. Izvelciet adatu un vairākas sekundes viegli uzspiediet injekcijas vietai. Neberzējiet šo zonu. 5. Drošā veidā iznīciniet šļirci un adatu. 6. Izmantojamās injekciju vietas jāmaina, lai vienu un to pašu vietu neizmantotu biežāk nekā aptuveni reizi mēnesī. 13

14 Insulin lispro Sanofi 100 vienību/ml šķīdums injekcijām kārtridžā Norādījumi par lietošanu un rīkošanos Insulin lispro Sanofi 100 vienību/ml kārtridžā ir piemērots tikai subkutānām injekcijām ar atkārtoti izmantojamu pildspalvveida injektoru. Ja nepieciešama ievadīšana ar šļirci, intravenozu injekciju vai infūzijas sūkni, jāizmanto flakons. Lai novērstu slimību iespējamu pārnesi, katrs kārtridžs jāizmanto tikai vienam pacientam, pat ja tiek mainīta ievadīšanas ierīces adata. Insulin lispro Sanofi kārtridžus paredzēts lietot ar JuniorSTAR, Tactipen, AllStar vai AllStar PRO pildspalvveida injektoriem, kā ieteikts lietotāja rokasgrāmatā (skatīt 4.2. apakšpunktu). Visi šie pildspalvveida injektori visās valstīs var nebūt pieejami. Pildspalvveida injektoru, kurā ievietots kārtridžs, nedrīkst uzglabāt ar pievienotu adatu. Devas sagatavošana Pārbaudiet Insulin lispro Sanofi šķīdumu. Tam jābūt dzidram un bezkrāsainam. Nelietojiet zāles, ja tās izskatās duļķainas, sabiezējušas vai viegli krāsainas vai ja ir redzamas cietas daļiņas. Turpmāk dots vispārīgs apraksts. Attiecībā uz kārtridža ievietošanu, adatas pievienošanu un insulīna injicēšanu jāievēro ražotāja norādījumi par konkrēto pildspalvveida injektoru. Devas injicēšana 1. Nomazgājiet rokas. 2. Izvēlieties injekcijas vietu. 3. Notīriet ādu saskaņā ar norādījumiem. 4. Noņemiet ārējo adatas uzgali. 5. Stabilizējiet ādu, nostiepjot to vai paceļot uz augšu lielākā krokā. Ievadiet adatu saskaņā ar norādījumiem. 6. Nospiediet pogu. 7. Izvelciet adatu un vairākas sekundes viegli uzspiediet injekcijas vietai. Neberzējiet šo zonu. 8. Izmantojot adatas ārējo uzgali, noskrūvējiet adatu un drošā veidā to likvidējiet. 9. Izmantojamās injekciju vietas jāmaina, lai vienu un to pašu vietu neizmantotu biežāk nekā aptuveni reizi mēnesī. Insulin lispro Sanofi 100 vienību/ml šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē Norādījumi par lietošanu un rīkošanos Insulin lispro Sanofi 100 vienību/ml pildspalvveida pilnšļircē ir piemērots tikai subkutānām injekcijām. Ja nepieciešama ievadīšana ar šļirci, intravenozu injekciju vai infūzijas sūkni, jāizmanto flakons. Lai novērstu slimību iespējamu pārnesi, katra pildspalvveida pilnšļirce jāizmanto tikai vienam pacientam, pat ja tiek mainīta adata. Pārbaudiet Insulin lispro Sanofi šķīdumu. Tam jābūt dzidram un bezkrāsainam. Nelietojiet šīs zāles, ja tās izskatās duļķainas, sabiezējušas vai viegli krāsainas vai ja ir redzamas cietas daļiņas. Pirms pildspalvveida pilnšļirces lietošanas uzmanīgi jāizlasa lietošanas instrukcijā ietvertā lietošanas pamācība. Pildspalvveida pilnšļirce jālieto saskaņā ar lietotāja rokasgrāmatā sniegtajiem ieteikumiem. 14

15 Pildspalvveida pilnšlirci nedrīkst uzglabāt ar pievienotu adatu. Katrai injekcijai vienmēr jāizmanto jauna adata. Adatas iepakojumam nav pievienotas. 7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS sanofi-aventis groupe 54 rue La Boétie F Paris Francija 8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/17/1203/001 EU/1/17/1203/002 EU/1/17/1203/003 EU/1/17/1203/004 EU/1/17/1203/005 EU/1/17/1203/006 EU/1/17/1203/007 EU/1/17/1203/ PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS Reģistrācijas datums: gada 19. jūlijs Pēdējās pārreģistrācijas datums: 10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http : /www,ema.europa.eu. 15

16 II PIELIKUMS A. BIOLOĢISKI AKTĪVĀS VIELAS RAŽOTĀJS UN RAŽOTĀJI, KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI B. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI C. CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ DROŠU UN EFEKTĪVU ZĀĻU LIETOŠANU 16

17 A. BIOLOĢISKI AKTĪVĀS VIELAS RAŽOTĀJS UN RAŽOTĀJI, KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI Bioloģiski aktīvās vielas ražotāja nosaukums un adrese Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Brüningstrasse 50 Industriepark Höchst Frankfurt am Main Vācija Ražotāju, kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Brüningstrasse 50 Industriepark Höchst Frankfurt am Main Vācija Sanofi-Aventis Private Co. Ltd., Budapest Logistics and Distribution Platform Bdg. DC5, Campona utca 1., Budapest, 1225, Ungārija Drukātajā lietošanas instrukcijā jānorāda ražotāja, kas atbild par attiecīgās sērijas izlaidi, nosaukums un adrese. B. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI Recepšu zāles. C. CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS Periodiski atjaunojamais drošuma ziņojums (PSUR) Šo zāļu periodiski atjaunojamo drošuma ziņojumu iesniegšanas prasības ir norādītas Eiropas Savienības atsauces datumu un periodisko ziņojumu iesniegšanas biežuma sarakstā (EURD sarakstā), kas sagatavots saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 107.c panta 7. punktu, un visos turpmākajos saraksta atjauninājumos, kas publicēti Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē. D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ DROŠU UN EFEKTĪVU ZĀĻU LIETOŠANU Riska pārvaldības plāns (RPP) Reģistrācijas apliecības īpašniekam (RAĪ) jāveic nepieciešamās farmakovigilances darbības un pasākumi, kas sīkāk aprakstīti reģistrācijas pieteikuma modulī iekļautajā apstiprinātajā RPP un visos turpmākajos atjauninātajos apstiprinātajos RPP. 17

18 Atjaunināts RPP jāiesniedz: pēc Eiropas Zāļu aģentūras pieprasījuma; ja ieviesti grozījumi riska pārvaldības sistēmā, jo īpaši gadījumos, kad saņemta jauna informācija, kas var būtiski ietekmēt ieguvumu/riska profilu, vai nozīmīgu (farmakovigilances vai riska mazināšanas) rezultātu sasniegšanas gadījumā. 18

19 III PIELIKUMS MARĶĒJUMA TEKSTS UN LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 19

20 A. MARĶĒJUMA TEKSTS 20

21 INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJĀ KASTĪTE (10 ml flakons) 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Insulin lispro Sanofi 100 vienību/ml šķīdums injekcijām flakonā insulinum lisprum 2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) Vienā ml šķīduma ir 100 vienību (atbilst 3,5 mg) lispro insulīna. Vienā flakonā ir 10 ml, kas atbilst 1000 vienībām lispro insulīna. 3. PALĪGVIELU SARAKSTS Palīgvielas: metakrezols, glicerīns, cinka oksīds, nātrija hidrogēnfosfāta heptahidrāts, sālsskābe un nātrija hidroksīds (ph regulēšanai), ūdens injekcijām. Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā. 4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Šķīdums injekcijām 1 x 10 ml 5 x 10 ml 5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Subkutānai un intravenozai lietošanai 6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS 8. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP 9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Pirms pirmās lietošanas reizes Uzglabāt ledusskapī. 21

22 Nesasaldēt. Uzglabāt flakonu ārējā kastītē, lai pasargātu no gaismas. Pēc pirmās lietošanas reizes Uzglabāt temperatūrā līdz 30 C. Neatdzesēt. Uzglabāt flakonu ārējā kastītē, lai pasargātu no gaismas. Jālikvidē pēc 4 nedēļām. 10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS 11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE sanofi-aventis groupe 54 rue La Boétie F Paris Francija 12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/17/1203/007 1 flakons EU/1/17/1203/008 5 flakoni 13. SĒRIJAS NUMURS Lot 14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA 15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU 16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ Insulin lispro Sanofi UNIKĀLS IDENTIFIKATORS 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kas ietver unikālu identifikatoru. 22

23 18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS DATI, KO VAR NOLASĪT PERSONA PC SN NN 23

24 MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA MARĶĒJUMS (10 ml flakons) 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Insulin lispro Sanofi 100 vienību/ml injekcija insulinum lisprum s.c./i.v. 2. LIETOŠANAS VEIDS Subkutānai vai intravenozai lietošanai 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 10 ml 6. CITA 24

25 INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJĀ KASTĪTE (kārtridžs) 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Insulin lispro Sanofi 100 vienību/ml šķīdums injekcijām kārtridžā insulinum lisprum 2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) Vienā ml šķīduma ir 100 vienību (atbilst 3,5 mg) lispro insulīna. Vienā kārtridžā ir 3 ml, kas atbilst 300 vienībām lispro insulīna. 3. PALĪGVIELU SARAKSTS Palīgvielas: metakrezols, glicerīns, cinka oksīds, nātrija hidrogēnfosfāta heptahidrāts, sālsskābe un nātrija hidroksīds (ph regulēšanai), ūdens injekcijām. Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā. 4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Šķīdums injekcijām 5 x 3 ml 10 x 3 ml 5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Šos kārtridžus paredzēts izmantot tikai ar šādiem pildspalvveida injektoriem: Tactipen, AllStar, AllStar PRO, JuniorSTAR. Jūsu valstī var nebūt pieejami visi šie pildspalvveida injektori. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Subkutānai lietošanai 6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS Lietošanai tikai vienam pacientam. 8. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP 25

26 9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Pirms pirmās lietošanas reizes Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt. Uzglabāt kārtridžu ārējā kastītē, lai pasargātu no gaismas. Pēc pirmās lietošanas reizes Uzglabāt temperatūrā līdz 30 C. Neatdzesēt. Glabājiet pildspalvveida injektoru ar uzliktu uzgali, lai pasargātu no gaismas. Jālikvidē pēc 4 nedēļām. 10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS 11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE sanofi-aventis groupe 54 rue La Boétie F Paris Francija 12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/17/1203/001 5 kārtridži EU/1/17/1203/ kārtridžu 13. SĒRIJAS NUMURS Lot 14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA 15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU 16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ Insulin lispro Sanofi UNIKĀLS IDENTIFIKATORS 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kas ietver unikālu identifikatoru. 26

27 18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS DATI, KO VAR NOLASĪT PERSONA PC SN NN 27

28 MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA MARĶĒJUMS (kārtridžs) 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Insulin lispro Sanofi 100 vienību/ml šķīdums injekcijā kārtridžā insulinum lisprum s.c. 2. LIETOŠANAS VEIDS Izmantot noteiktus pildspalvveida injektorus. Subkutānai lietošanai 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 3 ml 6. CITA 28

29 INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJĀ KASTĪTE (3 ml pildspalvveida pilnšļirce) 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Insulin lispro Sanofi 100 vienību/ml šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē insulinum lisprum 2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) Vienā ml šķīduma ir 100 vienību (atbilst 3,5 mg) lispro insulīna. Vienā pildspalvveida pilnšļircē ir 3 ml, kas atbilst 300 vienībām lispro insulīna. 3. PALĪGVIELU SARAKSTS Palīgvielas: metakrezols, glicerīns, cinka oksīds, nātrija hidrogēnfosfāta heptahidrāts, sālsskābe un nātrija hidroksīds (ph regulēšanai), ūdens injekcijām. Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā. 4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē SoloStar 1 pildspalvveida pilnšļirce, 3 ml 3 pildspalvveida pilnšļirces, 3 ml 5 pildspalvveida pilnšļirces, 3 ml 10 pildspalvveida pilnšļirces, 3 ml 5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Atvērt šeit Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Subkutānai lietošanai 6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS Katrai injekcijai vienmēr izmantojiet jaunu adatu. Lietošanai tikai vienam pacientam. 8. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP 29

30 9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Pirms pirmās lietošanas reizes Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt. Uzglabāt pildspalvveida pilnšļirci ārējā kastītē, lai pasargātu no gaismas. Pēc pirmās lietošanas reizes Uzglabāt temperatūrā līdz 30 C. Neatdzesēt. Lai sargātu no gaismas, pēc katras injekcijas pildspalvveida pilnšļircei jāuzliek atpakaļ pildspalvveida pilnšļirces uzgalis. Jālikvidē pēc 4 nedēļām. 10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS 11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE sanofi-aventis groupe 54 rue La Boétie F Paris Francija 12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/17/1203/003 1 pildspalvveida pilnšļirce EU/1/17/1203/004 3 pildspalvveida pilnšļirces EU/1/17/1203/005 5 pildspalvveida pilnšļirces EU/1/17/1203/ pildspalvveida pilnšļirces 13. SĒRIJAS NUMURS Lot 14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA 15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU 16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ Insulin lispro 100 SoloStar 30

31 17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kas ietver unikālu identifikatoru. 18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS DATI, KO VAR NOLASĪT PERSONA PC SN NN 31

32 MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCES MARĶĒJUMS (pildspalvveida pilnšļirce) 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Insulin lispro Sanofi 100 vienību/ml injekcija insulinum lisprum s.c. 2. LIETOŠANAS VEIDS Subkutānai lietošanai 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 3 ml 6. CITA SoloStar 32

33 B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 33

34 Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam Insulin lispro Sanofi 100 vienību/ml šķīdums injekcijām flakonā insulinum lisprum Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. - Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. - Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam. - Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes. - Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu. Šajā instrukcijā varat uzzināt: 1. Kas ir Insulin lispro Sanofi un kādam nolūkam to lieto 2. Kas Jums jāzina pirms Insulin lispro Sanofi lietošanas 3. Kā lietot Insulin lispro Sanofi 4. Iespējamās blakusparādības 5. Kā uzglabāt Insulin lispro Sanofi 6. Iepakojuma saturs un cita informācija 1. Kas ir Insulin lispro Sanofi un kādam nolūkam to lieto Insulin lispro Sanofi lieto cukura diabēta ārstēšanai. Tas darbojas ātrāk nekā parastais cilvēka insulīns, jo insulīna molekula ir nedaudz izmainīta. Cukura diabēts rodas, ja Jums aizkuņģa dziedzerī neveidojas pietiekami daudz insulīna, lai regulētu glikozes līmeni asinīs. Insulin lispro Sanofi aizvieto Jūsu paša organisma veidoto insulīnu, un to lieto glikozes līmeņa ilgtermiņa kontrolei. Tas iedarbojas ļoti ātri un darbojas īsāku laiku nekā šķīstošais insulīns (2 5 stundas). Parasti Insulin lispro Sanofi jālieto 15 minūšu laikā pirms ēdienreizes. Jūsu ārsts var Jums norādīt lietot gan Insulin lispro Sanofi, gan ilgstošas darbības insulīnu. Katram insulīna veidam ir sava lietošanas instrukcija: informācija pacientam, kurā sniegta informācija par to. Nemainiet insulīnu, ja vien to neliek darīt Jūsu ārsts. Ja tiek mainīts insulīns, jābūt ļoti uzmanīgam. Insulin lispro Sanofi ir piemērots lietošanai pieaugušajiem un bērniem. 2. Kas Jums jāzina pirms Insulin lispro Sanofi lietošanas Nelietojiet Insulin lispro Sanofi šādos gadījumos - ja Jums šķiet, ka sākas hipoglikēmija (zems cukura līmenis asinīs). Tālāk šajā instrukcijā ir pastāstīts, kā rīkoties vieglas hipoglikēmijas gadījumā (skatīt 3. punkta apakšpunktu Ja esat lietojis Insulin lispro Sanofi vairāk nekā nepieciešams ); - ja Jums ir alerģija pret lispro insulīnu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu. Brīdinājumi un piesardzība lietošanā Reģistrējiet lietoto zāļu tirdzniecības nosaukumu ( Insulin lispro Sanofi ) un sērijas numuru (norādīts uz ārējām kastītēm un katra flakona, kārtridža un pildspalvveida pilnšļirces marķējumā) un norādiet šo informāciju, ziņojot par jebkādām blakusparādībām. Ādas izmaiņas injekcijas vietā Injekcijas vieta ir pastāvīgi jāmaina, lai novērstu ādas izmaiņas, piemēram, sacietējumu veidošanos zem ādas. Ja insulīnu injicē apvidū ar sacietējumiem zem ādas, tas var nedarboties tik labi (skatīt sadaļu Kā lietot Insulin lispro Sanofi ). Ja Jūs pašlaik veicat injekcijas apvidū ar sacietējumiem zem 34

35 ādas, konsultējieties ar ārstu, pirms sākat veikt injekcijas citā apvidū. Ārsts var Jums likt rūpīgāk kontrolēt cukura līmeni asinīs un pielāgot insulīna vai citu pretdiabēta zāļu devu. Pirms Insulin lispro Sanofi lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu: Ja, lietojot pašreizējo insulīnterapiju, cukura līmenis asinīs tiek labi kontrolēts, Jūs varat nejust brīdinājuma simptomus, kad cukura līmenis asinīs kļūst pārāk zems. Brīdinājuma pazīmes ir minētas tālāk šajā instrukcijā. Jums rūpīgi jāpārdomā ēdienreižu laiki un fizisko aktivitāšu biežums un apjoms. Jums arī rūpīgi jāseko līdzi cukura līmenim asinīs, bieži nosakot glikozes koncentrāciju asinīs. Daži cilvēki, kuriem bijusi hipoglikēmija pēc pārejas no dzīvnieka insulīna uz cilvēka insulīna lietošanu, ir ziņojuši, ka agrīnie brīdinājuma simptomi bija mazāk pamanāmi vai atšķirīgi. Ja Jums bieži ir hipoglikēmija vai ja Jums ir grūtības to atpazīt, lūdzam konsultēties ar ārstu. Informējiet ārstu, farmaceitu vai diabēta aprūpes māsu, ja atbilde uz jebkuru no turpmākajiem jautājumiem ir JĀ: - Vai Jūs nesen esat bijis slims? - Vai Jums ir nieru vai aknu veselības problēmas? - Vai Jums ir lielāka fiziskā slodze nekā parasti? Jums jāinformē ārsts, farmaceits vai diabēta aprūpes māsa, ja plānojat doties ārpus valsts. Laika atšķirība starp valstīm var nozīmēt to, ka injekcijas un ēdienreizes ir citādos laikos nekā mājās. Dažiem pacientiem ar ilgstošu 2. tipa cukura diabētu un sirds slimību vai iepriekš bijušu insultu, kuri tika ārstēti ar pioglitazonu un insulīnu, radās sirds mazspēja. Ja Jums rodas sirds mazspējas pazīmes, piemēram, neparasts elpas trūkums, ķermeņa masas strauja palielināšanās vai lokalizēts pietūkums (tūska), informējiet savu ārstu, cik drīz vien iespējams. Citas zāles un Insulin lispro Sanofi Jums nepieciešamā insulīna daudzums var mainīties, ja lietojat: kontracepcijas līdzekļus; steroīdus; vairogdziedzera hormonu aizstājterapiju; perorālos glikozes līmeni pazeminošos līdzekļus; acetilsalicilskābi; sulfonamīdu grupas antibiotikas; oktreotīdu; bēta 2 stimulējošos līdzekļus (piemēram, ritodrīnu, salbutamolu vai terbutalīnu); bēta blokatorus vai dažus antidepresantus (monoamīnoksidāzes inhibitorus vai selektīvos serotonīna atpakaļsaistīšanas inhibitorus); danazolu; dažus angiotensīnu konvertējošā enzīma (AKE) inhibitorus (piemēram, kaptoprilu, enalaprilu) un angiotensīna II receptoru blokatorus. Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot (skatīt arī sadaļu "Brīdinājumi un piesardzība lietošanā"). Insulin lispro Sanofi kopā ar alkoholu Lietojot alkoholu, var mainīties cukura līmenis Jūsu asinīs. Tāpēc var mainīties nepieciešamais insulīna daudzums. Grūtniecība un barošana ar krūti Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu. Parasti pirmajos trīs grūtniecības mēnešos Jums nepieciešamais insulīna daudzums samazinās, bet atlikušajos sešos mēnešos tas palielinās. Ja Jūs barojat bērnu ar krūti, Jums var būt jāmaina insulīna deva vai diēta. 35

36 Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana Hipoglikēmijas gadījumā var būt samazināta Jūsu koncentrēšanās un reaģēšanas spēja. Lūdzu, paturiet šo iespējamo problēmu prātā visās situācijās, kad Jūs varētu pakļaut riskam sevi un citus cilvēkus (piemēram, vadot transportlīdzekli vai apkalpojot mehānismus). Jums jākonsultējas ar ārstu par transportlīdzekļu vadīšanas piemērotību, ja Jums ir: biežas hipoglikēmijas epizodes; pavājinātas hipoglikēmijas brīdinājuma pazīmes vai to nav. Insulin lispro Sanofi satur nātriju Šīs zāles satur mazāk par 1 mmol (23 mg) nātrija katrā devā, - būtībā tās ir nātriju nesaturošas. 3. Kā lietot Insulin lispro Sanofi Vienmēr pārbaudiet aptiekā saņemtā insulīna nosaukumu un veidu, pārbaudot iepakojuma un flakona marķējumu. Pārliecinieties, ka esat saņēmis Insulin lispro Sanofi, ko ārsts Jums noteicis lietot. Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam. Deva Parasti Insulin lispro Sanofi jāinjicē 15 minūšu laikā pirms ēdienreizes. Ja nepieciešams, to var injicēt neilgi pēc ēdienreizes. Jūsu ārsts būs Jums norādījis, cik daudz lietot, kad to lietot un cik bieži. Šie norādījumi domāti tikai Jums. Precīzi ievērojiet tos un regulāri apmeklējiet diabēta klīniku. Ja maināt lietotā insulīna veidu (piemēram, pārejot no cilvēka vai dzīvnieku insulīna lietošanas uz Insulin lispro Sanofi lietošanu), Jums tas var būt jālieto vairāk vai mazāk nekā iepriekš. Tas tā var būt tikai pirmajā injekcijā, vai arī pārmaiņas var notikt pakāpeniski vairāku nedēļu vai mēnešu laikā. Injicējiet Insulin lispro Sanofi zem ādas (subkutāna jeb s.c. lietošana). Preparāts muskulī jāinjicē tikai tad, ja tā rīkoties norādījis ārsts. Insulin lispro Sanofi sagatavošana Insulin lispro Sanofi jau ir izšķīdināts ūdenī, tāpēc Jums tas nav jāsajauc. Taču Jūs to drīkstat lietot tikai tad, ja tas izskatās līdzīgs ūdenim. Tam jābūt dzidram, bezkrāsainam un bez cietām daļiņām. Pārbaudiet to katrā injekcijas reizē. Insulin lispro Sanofi injicēšana Vispirms nomazgājiet rokas. Pirms injekcijas notīriet ādu saskaņā ar norādījumiem. Notīriet flakona gumijas aizbāzni, taču neizņemiet to. Izmantojiet tīru, sterilu šļirci un adatu, lai pārdurtu gumijas aizbāzni un ievilktu vēlamo Insulin lispro Sanofi daudzumu. Jūsu ārsts vai klīnikas personāls pastāstīs Jums, kā to darīt. Nedodiet citiem savas adatas un šļirces. Injicējiet zem ādas, kā Jums tika mācīts. Neinjicējiet tieši vēnā. Pēc injekcijas uz piecām sekundēm atstājiet adatu ādā, lai būtu drošs, ka esat injicējis visu devu. Neberzējiet vietu, kur nupat injicējāt zāles. Pārliecinieties, ka injekciju veiksiet vismaz pus collas (1 cm) attālumā no iepriekšējās injekcijas vietas un ka maināt injekciju vietas, kā Jums mācīts. Neatkarīgi no tā, kuru injekcijas vietu (augšdelmu, augšstilbu, sēžamvietu vai vēderu) Jūs izmantojat, Insulin lispro Sanofi pēc injicēšanas tik un tā darbosies ātrāk nekā šķīstošais cilvēka insulīns. Jūsu ārsts informēs, vai Jums jāsajauc Insulin lispro Sanofi ar kādu no cilvēka insulīniem. Piemēram, ja Jums jāinjicē maisījums, ievelciet Insulin lispro Sanofi šļircē pirms ilgstošas darbības insulīna. Injicējiet šķidrumu, tiklīdz tas ir sajaukts. Ikreiz rīkojieties šādi. Parasti Insulin lispro Sanofi nedrīkst sajaukt ar kādu no cilvēka insulīnu maisījumiem. Insulin lispro Sanofi nekādā gadījumā nedrīkst sajaukt ar citu ražotāju insulīniem vai ar dzīvnieku insulīniem. 36

37 Insulin lispro Sanofi Jūs nedrīkstat ievadīt intravenozi (i.v.). Injicējiet Insulin lispro Sanofi, kā ārsts vai medmāsa Jums mācījuši. Intravenozi Insulin lispro Sanofi drīkst ievadīt tikai ārsts. Tas tiks darīts tikai īpašos apstākļos, piemēram, ķirurģiskas operācijas gadījumā vai ja būsiet slims un Jums būs pārāk augsts glikozes līmenis. Insulin lispro Sanofi lietošana infūziju sūknī Lispro insulīna infūzijai drīkst izmantot tikai noteiktus insulīna infūziju sūkņus ar CE marķējumu. Pirms lispro insulīna infūzijas jāiepazīstas ar ražotāja norādījumiem, lai pārliecinātos par konkrētā sūkņa piemērotību vai citām iezīmēm. Izlasiet un ievērojiet norādījumus insulīna sūknim pievienotajā izstrādājuma aprakstā. Pārliecinieties, ka tiek izmantots Jūsu sūknim atbilstošais rezervuārs un katetrs. Infūzijas komplekts (caurulītes un adata) jāmaina saskaņā ar norādījumiem, kas izklāstīti infūzijas komplektam pievienotajā produkta informācijā. Hipoglikēmijas epizodes gadījumā infūzija jāpārtrauc, līdz epizode ir novērsta. Ja zems glikozes līmenis asinīs rodas atkārtoti vai ja tas ir ļoti zems, informējiet savu ārstu vai klīniku un apsveriet nepieciešamību samazināt vai pārtraukt insulīna infūziju. Sūkņa darbības traucējumu gadījumā vai ja rodas nosprostojums infūzijas komplektā, glikozes līmenis var strauji paaugstināties. Ja ir aizdomas par pārtrauktu insulīna plūsmu, rīkojieties saskaņā ar izstrādājuma aprakstā sniegtajiem norādījumiem un, ja vajadzīgs, informējiet savu ārstu vai klīniku. Izmantojot Insulin lispro Sanofi ar insulīna infūziju sūkni, šīs zāles nedrīkst lietot maisījumā ne ar vienu citu insulīnu. Ja esat lietojis Insulin lispro Sanofi vairāk nekā nepieciešams Ja esat lietojis Insulin lispro Sanofi vairāk nekā nepieciešams, vai neesat drošs, cik injicējāt, var pazemināties cukura līmenis asinīs. Pārbaudiet cukura līmeni asinīs. Ja cukura līmenis asinīs ir zems (viegla hipoglikēmija), lietojiet glikozes tabletes, cukuru vai iedzeriet cukuru saturošu dzērienu. Tad apēdiet augli, cepumus vai sviestmaizi, kā ieteicis Jūsu ārsts, un atpūtieties. Bieži vien tas palīdzēs novērst vieglu hipoglikēmiju vai nelielu insulīna pārdozēšanu. Ja Jums kļūst sliktāk, elpošana ir sekla un āda kļūst bāla, nekavējoties vērsieties pie ārsta. Samērā smagu hipoglikēmiju var novērst ar glikagona injekciju. Pēc glikagona injekcijas uzņemiet glikozi vai cukuru. Ja Jums nebūs atbildes reakcijas pret glikagonu, Jums vajadzēs doties uz slimnīcu. Lūdziet ārstam pastāstīt Jums par glikagonu. Ja esat aizmirsis lietot Insulin lispro Sanofi Ja esat lietojis Insulin lispro Sanofi mazāk nekā nepieciešams, vai neesat drošs, cik injicējāt, var paaugstināties cukura līmenis asinīs. Pārbaudiet cukura līmeni asinīs. Ja hipoglikēmiju (zemu cukura līmeni asinīs) vai hiperglikēmiju (augstu cukura līmeni asinīs) neārstē, tās var būt ļoti nopietnas problēmas un izraisīt galvassāpes, sliktu dūšu, vemšanu, šķidruma zudumu (dehidratāciju), bezsamaņu, komu vai pat nāvi (skatīt "Hipoglikēmija, hiperglikēmija un diabētiskā ketoacidoze 4. punktā Iespējamās blakusparādības ). Trīs vienkārši soļi, lai izvairītos no hipoglikēmijas vai hiperglikēmijas, ir šādi: vienmēr glabājiet rezerves šļirces un rezerves flakonu ar Insulin lispro Sanofi; vienmēr turiet pie sevis materiālu ar informāciju par to, ka Jums ir cukura diabēts; vienmēr ņemiet līdzi cukuru. Ja Jūs pārtraucat lietot Insulin lispro Sanofi Ja esat lietojis Insulin lispro Sanofi mazāk nekā nepieciešams, var paaugstināties cukura līmenis asinīs. Nemainiet insulīnu, ja vien to neliek darīt Jūsu ārsts. Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam. 37

38 4. Iespējamās blakusparādības Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Sistēmiska alerģija rodas reti (tā var rasties līdz 1 no 1000 cilvēkiem). Simptomi ir šādi: izsitumi uz visa ķermeņa; asinsspiediena strauja pazemināšanās; apgrūtināta elpošana; paātrināta sirdsdarbība; sēcoša elpošana; svīšana. Ja domājat, ka Jums ir šāda veida alerģija pret insulīnu, lietojot Insulin lispro Sanofi, nekavējoties informējiet par to ārstu. Lokāla alerģija rodas bieži (var rasties līdz 1 no 10 cilvēkiem). Dažiem cilvēkiem rodas apsārtums, pietūkums vai nieze insulīna injekcijas rajonā. Tas parasti izzūd dažu dienu līdz dažu nedēļu laikā. Ja tā notiek ar Jums, pastāstiet to savam ārstam. Ādas izmaiņas injekcijas vietā Lipodistrofija ir retāk sastopama (tā var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem). Ja pārāk bieži injicējat insulīnu vienā un tajā pašā vietā, taukaudi zem ādas var sarauties (lipoatrofija) vai sabiezēt (lipohipertrofija). Zem ādas var izveidoties arī sacietējumi, ko izraisa olbaltumvielas amiloīda uzkrāšanās (ādas amiloidoze; rašanās biežums nav zināms). Ja insulīnu injicē apvidū ar sacietējumiem zem ādas, tas var nedarboties tik labi. Lai izvairītos no šādām ādas izmaiņām, katrā injekcijas reizē mainiet injekcijas vietu. Ir ziņots par tūsku (piemēram, roku, potīšu pietūkumu; šķidruma aizturi), it īpaši insulīna terapijas sākumā vai laikā, kad ar mērķi uzlabot glikozes līmeņa asinīs regulāciju, terapija tiek mainīta. Ziņošana par blakusparādībām Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu. Biežas cukura diabēta problēmas A. Hipoglikēmija Hipoglikēmija (zems cukura līmenis asinīs) nozīmē, ka asinīs nav pietiekami daudz cukura. Iespējamie cēloņi ir šādi: Jūs injicējat pārāk daudz Insulin lispro Sanofi vai cita insulīna; Jūs izlaižat vai kavējat ēdienreizes vai maināt diētu; Jums ir pārāk liela fiziskā aktivitāte vai pārāk liela darba slodze neilgi pirms vai pēc ēdienreizes; Jums ir infekcija vai slimība (it īpaši caureja vai vemšana); mainījusies Jūsu vajadzība pēc insulīna vai Jums ir problēmas ar nieru vai aknu veselību, un tās kļūst izteiktākas. Alkohols un dažas zāles var ietekmēt cukura līmeni Jūsu asinīs (skatīt 2. punktu). Pirmie zema cukura līmeņa asinīs simptomi parasti parādās ātri un ietver šādas pazīmes: nogurums, paātrināta sirdsdarbība, nervozitāte vai trīce, slikta dūša, galvassāpes, auksti sviedri. Kamēr neesat pārliecināts par to, ka atpazīstat savus brīdinājuma simptomus, izvairieties no situācijām, kurās hipoglikēmijas dēļ varat apdraudēt sevi vai citus (piemēram, transportlīdzekļa vadīšanas). 38

39 B. Hiperglikēmija un diabētiskā ketoacidoze Hiperglikēmija (pārāk liels cukura daudzums asinīs) nozīmē, ka Jūsu organismā nav pietiekami daudz insulīna. Hiperglikēmiju var izraisīt: Insulin lispro Sanofi vai cita insulīna nelietošana; mazāka insulīna daudzuma lietošana, nekā to Jums noteicis ārsts; apjomīgāka ēšana, nekā paredz diēta vai drudzis, infekcija vai emocionālais stress. Hiperglikēmija var izraisīt diabētisko ketoacidozi. Pirmie simptomi parādās lēni daudzu stundu vai dienu laikā. Iespējamie simptomi ir šādi: miegainība, ēstgribas trūkums, sejas pietvīkums, augļu smarža elpā, slāpes, slikta dūša vai vemšana. Smagi simptomi ir apgrūtināta elpošana un paātrināts pulss. Nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību. C. Slimība Ja esat slims, it īpaši ja Jums ir slikta dūša vai vemšana, var mainīties nepieciešamais insulīna daudzums. Jums joprojām ir nepieciešams insulīns, pat ja Jūs neēdat normāli. Pārbaudiet urīnu vai asinis, ievērojiet noteikumus par rīcību slimības gadījumā un informējiet ārstu. 5. Kā uzglabāt Insulin lispro Sanofi Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. Nelietot Insulin lispro Sanofi pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz etiķetes un kastītes. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu. Pirms pirmās lietošanas reizes zāles jāuzglabā ledusskapī (2 C 8 C). Nesasaldēt. Uzglabāt flakonu ārējā kastītē, lai pasargātu no gaismas. Lietošanā esošo flakonu uzglabāt istabas temperatūrā (temperatūrā līdz 30 C) un pēc 4 nedēļām likvidēt. Neglabāt flakonu ledusskapī. Uzglabāt flakonu ārējā kastītē, lai pasargātu no gaismas. Nelietot Insulin lispro Sanofi, ja šķīdums ir krāsains vai ja tajā ir cietas daļiņas. To drīkst lietot tikai tad, ja tas izskatās līdzīgs ūdenim. Pārbaudiet to katrā injekcijas reizē. Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi. 6. Iepakojuma saturs un cita informācija Ko Insulin lispro Sanofi satur Aktīvā viela ir lispro insulīns. Vienā ml šķīduma ir 100 vienību (atbilst 3,5 mg) lispro insulīna. Katrā flakonā ir 10 ml šķīduma injekcijām, kas atbilst 1000 vienībām. Citas sastāvdaļas ir metakrezols, glicerīns, nātrija hidrogēnfosfāta heptahidrāts, cinka oksīds un ūdens injekcijām. Skābuma regulēšanai var būt izmantots nātrija hidroksīds vai sālsskābe (skatīt 2. punktu, Insulin lispro Sanofi satur nātriju ). Insulin lispro Sanofi ārējais izskats un iepakojums Insulin lispro Sanofi šķīdums injekcijām flakonā ir dzidrs, bezkrāsains ūdens šķīdums. Katrs flakons satur 10 ml. 39

40 Insulin lispro Sanofi flakonā ir pieejams iepakojumā pa 1 vai 5 flakoniem. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami. Reģistrācijas apliecības īpašnieks sanofi-aventis groupe, 54 rue La Boétie, F Paris, Francija Ražotājs Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D Frankfurt am Main, Vācija Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību: België/Belgique/Belgien Sanofi Belgium Tél/Tel: +32 (0) България Swixx Biopharma EOOD Тел.: +359 (0) Česká republika sanofi-aventis, s.r.o. Tel: Danmark Sanofi A/S Tlf: Deutschland Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Tel.: Tel. aus dem Ausland: Eesti Swixx Biopharma OÜ Tel: Ελλάδα sanofi-aventis AEBE Τηλ: España sanofi-aventis, S.A. Tel: France sanofi-aventis France Tél: Appel depuis l étranger : Lietuva Swixx Biopharma UAB Tel: Luxembourg/Luxemburg Sanofi Belgium Tél/Tel: +32 (0) (Belgique/Belgien) Magyarország SANOFI-AVENTIS Zrt. Tel.: Malta Sanofi S.r.l. Tel: Nederland Genzyme Europe B.V. Tel: Norge sanofi-aventis Norge AS Tlf: Österreich sanofi-aventis GmbH Tel: Polska sanofi-aventis Sp. z o.o. Tel.: Portugal Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda Tel:

41 Hrvatska Swixx Biopharma d.o.o. Tel: Ireland sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI Tel: +353 (0) Ísland Vistor hf. Sími: Italia Sanofi S.r.l. Tel: (domande di tipo tecnico) (altre domande) Κύπρος C.A. Papaellinas Ltd. Τηλ: Latvija Swixx Biopharma SIA Tel: România Sanofi Romania SRL Tel: +40 (0) Slovenija Swixx Biopharma d.o.o. Tel: Slovenská republika Swixx Biopharma s.r.o. Tel: Suomi/Finland Sanofi Oy Puh/Tel: +358 (0) Sverige Sanofi AB Tel: +46 (0) United Kingdom (Northern Ireland) sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI Tel: +44 (0) Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta Citi informācijas avoti Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē: http : /www,ema.europa.eu. 41

42 Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam Insulin lispro Sanofi 100 vienību/ml šķīdums injekcijām kārtridžā insulinum lisprum Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. - Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. - Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam. - Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes. - Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu. Šajā instrukcijā varat uzzināt: 1. Kas ir Insulin lispro Sanofi un kādam nolūkam to lieto 2. Kas Jums jāzina pirms Insulin lispro Sanofi lietošanas 3. Kā lietot Insulin lispro Sanofi 4. Iespējamās blakusparādības 5. Kā uzglabāt Insulin lispro Sanofi 6. Iepakojuma saturs un cita informācija 1. Kas ir Insulin lispro Sanofi un kādam nolūkam to lieto Insulin lispro Sanofi lieto cukura diabēta ārstēšanai. Tas darbojas ātrāk nekā parastais cilvēka insulīns, jo insulīna molekula ir nedaudz izmainīta. Cukura diabēts rodas, ja Jums aizkuņģa dziedzerī neveidojas pietiekami daudz insulīna, lai regulētu glikozes līmeni asinīs. Insulin lispro Sanofi aizvieto Jūsu paša organisma veidoto insulīnu, un to lieto glikozes līmeņa ilgtermiņa kontrolei. Tas iedarbojas ļoti ātri un darbojas īsāku laiku nekā šķīstošais insulīns (2 5 stundas). Parasti Insulin lispro Sanofi jālieto 15 minūšu laikā pirms ēdienreizes. Jūsu ārsts var Jums norādīt lietot gan Insulin lispro Sanofi, gan ilgstošas darbības insulīnu. Katram insulīna veidam ir sava lietošanas instrukcija: informācija pacientam, kurā sniegta informācija par to. Nemainiet insulīnu, ja vien to neliek darīt Jūsu ārsts. Ja tiek mainīts insulīns, jābūt ļoti uzmanīgam. Insulin lispro Sanofi ir piemērots lietošanai pieaugušajiem un bērniem. 2. Kas Jums jāzina pirms Insulin lispro Sanofi lietošanas Nelietojiet Insulin lispro Sanofi šādos gadījumos: - ja Jums šķiet, ka sākas hipoglikēmija (zems cukura līmenis asinīs). Tālāk šajā instrukcijā ir pastāstīts, kā rīkoties vieglas hipoglikēmijas gadījumā (skatīt 3. punkta apakšpunktu Ja esat lietojis Insulin lispro Sanofi vairāk nekā nepieciešams ); - ja Jums ir alerģija pret lispro insulīnu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu. Brīdinājumi un piesardzība lietošanā Insulin lispro Sanofi kārtridžos ir piemērots tikai injicēšanai zem ādas ar atkārtoti lietojamu pildspalvveida injektoru (skatīt arī 3. punktu). Ja Jums insulīnu nepieciešams injicēt citādā veidā, konsultējieties ar ārstu. Reģistrējiet lietoto zāļu tirdzniecības nosaukumu ( Insulin lispro Sanofi ) un sērijas numuru (norādīts uz ārējās kastītes un katra flakona, kārtridža un pildspalvveida pilnšļirces marķējumā) un norādiet šo informāciju, ziņojot par jebkādām blakusparādībām. 42

43 Ādas izmaiņas injekcijas vietā Injekcijas vieta ir pastāvīgi jāmaina, lai novērstu ādas izmaiņas, piemēram, sacietējumu veidošanos zem ādas. Ja insulīnu injicē apvidū ar sacietējumiem zem ādas, tas var nedarboties tik labi (skatīt sadaļu Kā lietot Insulin lispro Sanofi ). Ja Jūs pašlaik veicat injekcijas apvidū ar sacietējumiem zem ādas, konsultējieties ar ārstu, pirms sākat veikt injekcijas citā apvidū. Ārsts var Jums likt rūpīgāk kontrolēt cukura līmeni asinīs un pielāgot insulīna vai citu pretdiabēta zāļu devu. Pirms Insulin lispro Sanofi lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu: Ja, lietojot pašreizējo insulīnterapiju, cukura līmenis asinīs tiek labi kontrolēts, Jūs varat nejust brīdinājuma simptomus, kad cukura līmenis asinīs kļūst pārāk zems. Brīdinājuma pazīmes ir minētas turpmāk šajā instrukcijā. Jums rūpīgi jāpārdomā ēdienreižu laiki un fizisko aktivitāšu biežums un apjoms. Jums arī rūpīgi jāseko līdzi cukura līmenim asinīs, bieži nosakot glikozes koncentrāciju asinīs. Daži cilvēki, kuriem bijusi hipoglikēmija pēc pārejas no dzīvnieka insulīna uz cilvēka insulīna lietošanu, ir ziņojuši, ka agrīnie brīdinājuma simptomi bija mazāk pamanāmi vai atšķirīgi. Ja Jums bieži ir hipoglikēmija vai ja Jums ir grūtības to atpazīt, lūdzam konsultēties ar ārstu. Informējiet ārstu, farmaceitu vai diabēta aprūpes māsu, ja atbilde uz jebkuru no turpmākajiem jautājumiem ir JĀ: - Vai Jūs nesen esat bijis slims? - Vai Jums ir nieru vai aknu veselības problēmas? - Vai Jums ir lielāka fiziskā slodze nekā parasti? Jums jāinformē ārsts, farmaceits vai diabēta aprūpes māsa, ja plānojat doties ārpus valsts. Laika atšķirība starp valstīm var nozīmēt to, ka injekcijas un ēdienreizes ir citādos laikos nekā mājās. Dažiem pacientiem ar ilgstošu 2. tipa cukura diabētu un sirds slimību vai iepriekš bijušu insultu, kuri tika ārstēti ar pioglitazonu un insulīnu, radās sirds mazspēja. Ja Jums rodas sirds mazspējas pazīmes, piemēram, neparasts elpas trūkums, ķermeņa masas strauja palielināšanās vai lokalizēts pietūkums (tūska), informējiet savu ārstu, cik drīz vien iespējams. Citas zāles un Insulin lispro Sanofi Jums nepieciešamais insulīna daudzums var mainīties, ja lietojat: kontracepcijas līdzekļus; steroīdus; vairogdziedzera hormonu aizstājterapiju; perorālos glikozes līmeni pazeminošos līdzekļus; acetilsalicilskābi; sulfonamīdu grupas antibiotikas; oktreotīdu; bēta 2 stimulējošos līdzekļus (piemēram, ritodrīnu, salbutamolu vai terbutalīnu); bēta blokatorus vai dažus antidepresantus (monoamīnoksidāzes inhibitorus vai selektīvos serotonīna atpakaļsaistīšanas inhibitorus); danazolu; dažus angiotensīnu konvertējošā enzīma (AKE) inhibitorus (piemēram, kaptoprilu, enalaprilu) un angiotensīna II receptoru blokatorus. Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot (skatīt arī sadaļu "Brīdinājumi un piesardzība lietošanā"). Insulin lispro Sanofi kopā ar alkoholu Lietojot alkoholu, var mainīties cukura līmenis Jūsu asinīs. Tāpēc var mainīties nepieciešamais insulīna daudzums. 43

44 Grūtniecība un barošana ar krūti Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu. Parasti pirmajos trīs grūtniecības mēnešos Jums nepieciešamais insulīna daudzums samazinās, bet atlikušajos sešos mēnešos tas palielinās. Ja Jūs barojat bērnu ar krūti, Jums var būt jāmaina insulīna deva vai diēta. Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana Hipoglikēmijas gadījumā var būt samazināta Jūsu koncentrēšanās un reaģēšanas spēja. Lūdzu, paturiet šo iespējamo problēmu prātā visās situācijās, kad Jūs varētu pakļaut riskam sevi un citus cilvēkus (piemēram, vadot transportlīdzekli vai apkalpojot mehānismus). Jums jākonsultējas ar ārstu par transportlīdzekļu vadīšanas piemērotību, ja Jums ir: biežas hipoglikēmijas epizodes; pavājinātas hipoglikēmijas brīdinājuma pazīmes vai to nav. Insulin lispro Sanofi satur nātriju Šīs zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā devā, - būtībā tās ir nātriju nesaturošas. 3. Kā lietot Insulin lispro Sanofi Vienmēr pārbaudiet aptiekā saņemtā insulīna nosaukumu un veidu, pārbaudot iepakojumu un kārtridža marķējumu. Pārliecinieties, ka esat saņēmis Insulin lispro Sanofi, ko ārsts Jums noteicis lietot. Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam. Lai novērstu slimību iespējamu pārnesi, katrs kārtridžs jāizmanto tikai Jums, pat ja tiek mainīta ievadīšanas ierīces adata. Deva Parasti Insulin lispro Sanofi jāinjicē 15 minūšu laikā pirms ēdienreizes. Ja nepieciešams, to var injicēt neilgi pēc ēdienreizes. Jūsu ārsts būs Jums norādījis, cik daudz lietot, kad to lietot un cik bieži. Šie norādījumi domāti tikai Jums. Precīzi ievērojiet tos un regulāri apmeklējiet diabēta klīniku. Ja maināt lietotā insulīna veidu (piemēram, pārejas gadījumā no cilvēka vai dzīvnieku insulīna lietošanas uz Insulin lispro Sanofi lietošanu), Jums tas var būt jālieto vairāk vai mazāk nekā iepriekš. Tas tā var būt tikai pirmajā injekcijā, vai arī pārmaiņas var notikt pakāpeniski vairāku nedēļu vai mēnešu laikā. Injicējiet Insulin lispro Sanofi zem ādas (subkutāna jeb s.c. lietošana). Preparāts muskulī jāinjicē tikai tad, ja tā rīkoties norādījis ārsts. Insulin lispro Sanofi sagatavošana Insulin lispro Sanofi jau ir izšķīdināts ūdenī, tāpēc Jums tas nav jāsajauc. Taču Jūs to drīkstat lietot tikai tad, ja tas izskatās līdzīgs ūdenim. Tam jābūt dzidram, bezkrāsainam un bez cietām daļiņām. Pārbaudiet to katrā injekcijas reizē. Pildspalvveida injektora sagatavošana lietošanai Vispirms nomazgājiet rokas. Dezinficējiet kārtridža gumijas membrānu. 3 ml kārtridžs der tikai 3 ml pildspalvveida injektoram. Insulin lispro Sanofi kārtridžos ir piemērots tikai injicēšanai zem ādas ar atkārtoti lietojamu pildspalvveida injektoru. Ja Jums insulīnu nepieciešams injicēt citādā veidā, konsultējieties ar ārstu. Lai nodrošinātu pareizas devas saņemšanu, Insulin lispro Sanofi kārtridži paredzēti izmantošanai tikai ar šādiem pildspalvveida injektoriem: - JuniorSTAR, ar ko var ievadīt zāļu devu ar soli 0,5 vienības; - Tactipen, AllStar un AllStar PRO, ar ko var ievadīt zāļu devu ar soli 1 vienība. Jūsu valstī var nebūt pieejami visi šie pildspalvveida injektori. Ievērojiet pildspalvveida injektoram pievienoto instrukciju. Attiecībā uz kārtridža ievietošanu, adatas pievienošanu un insulīna injicēšanu jāievēro ražotāja norādījumi par pildspalvveida injektora lietošanu. 44

45 Pirms katras injekcijas vienmēr veiciet drošības pārbaudi. Insulin lispro Sanofi injicēšana Pirms injekcijas notīriet ādu saskaņā ar norādījumiem. Injicējiet zem ādas, kā Jums tika mācīts. Neinjicējiet tieši vēnā. Pēc injekcijas uz desmit sekundēm atstājiet adatu ādā, lai būtu drošs, ka esat injicējis visu devu. Neberzējiet vietu, kur nupat injicējāt zāles. Pārliecinieties, ka injekciju veiksiet vismaz pus collas (1 cm) attālumā no iepriekšējās injekcijas vietas un ka maināt injekciju vietas, kā Jums mācīts. Neatkarīgi no tā, kuru injekcijas vietu (augšdelmu, augšstilbu, sēžamvietu vai vēderu) Jūs izmantojat, Insulin lispro Sanofi pēc injicēšanas tik un tā darbosies ātrāk nekā šķīstošais cilvēka insulīns. Insulin lispro Sanofi Jūs nedrīkstat ievadīt intravenozi (i.v.). Injicējiet Insulin lispro Sanofi, kā ārsts vai medmāsa Jums mācījuši. Intravenozi Insulin lispro Sanofi drīkst ievadīt tikai ārsts. Tas tiks darīt īpašos apstākļos, piemēram, ķirurģiskas operācijas gadījumā vai ja būsiet slims un Jums būs pārāk augsts glikozes līmenis. Pēc zāļu injicēšanas Tiklīdz injekcija ir veikta, no pildspalvveida injektora jānoņem adata, izmantojot adatas ārējo uzgali. Nedodiet savas adatas citiem cilvēkiem. Neļaujiet citām personām izmantot Jūsu pildspalvveida injektoru. Uzlieciet pildspalvveida injektoram atpakaļ uzgali. Atstājiet kārtridžu pildspalvveida injektorā. Nākamās injekcijas Katrai injekcijai vienmēr izmantojiet jaunu sterilu adatu. Pirms katras injekcijas vienmēr veiciet drošības pārbaudi. Insulin lispro Sanofi kārtridžā esošo insulīnu nedrīkst sajaukt ne ar kādu citu insulīnu. Kad kārtridžs ir tukšs, to nedrīkst izmantot atkārtoti. Ja esat lietojis Insulin lispro Sanofi vairāk nekā nepieciešams Ja esat lietojis Insulin lispro Sanofi vairāk nekā nepieciešams, vai neesat drošs, cik injicējāt, var pazemināties cukura līmenis asinīs. Pārbaudiet cukura līmeni asinīs. Ja cukura līmenis asinīs ir zems (viegla hipoglikēmija), lietojiet glikozes tabletes, cukuru vai iedzeriet cukuru saturošu dzērienu. Tad apēdiet augli, cepumus vai sviestmaizi, kā ieteicis Jūsu ārsts, un atpūtieties. Bieži vien tas palīdzēs novērst vieglu hipoglikēmiju vai nelielu insulīna pārdozēšanu. Ja Jums kļūst sliktāk, elpošana ir sekla un āda kļūst bāla, nekavējoties vērsieties pie ārsta. Samērā smagu hipoglikēmiju var novērst ar glikagona injekciju. Pēc glikagona injekcijas uzņemiet glikozi vai cukuru. Ja Jums nebūs atbildes reakcijas uz glikagonu, Jums vajadzēs doties uz slimnīcu. Lūdziet ārstam pastāstīt Jums par glikagonu. Ja esat aizmirsis lietot Insulin lispro Sanofi Ja esat lietojis Insulin lispro Sanofi mazāk nekā nepieciešams, vai neesat drošs, cik injicējāt, var paaugstināties cukura līmenis asinīs. Pārbaudiet cukura līmeni asinīs. Ja hipoglikēmiju (zemu cukura līmeni asinīs) vai hiperglikēmiju (augstu cukura līmeni asinīs) neārstē, tās var būt ļoti nopietnas problēmas un izraisīt galvassāpes, sliktu dūšu, vemšanu, šķidruma zudumu (dehidartāciju), bezsamaņu, komu vai pat nāvi (skatīt "Hipoglikēmija, hiperglikēmija un diabētiskā ketoacidoze 4. punktā Iespējamās blakusparādības ). Trīs vienkārši soļi, lai izvairītos no hipoglikēmijas vai hiperglikēmijas, ir šādi: vienmēr glabājiet rezerves šļirces un rezerves flakonu ar Insulin lispro Sanofi vai rezerves pildspalvveida injektoru un kārtridžus gadījumam, ja nozaudējat pildspalvveida injektoru vai kārtridžus vai ja tie sabojājas; vienmēr turiet pie sevis materiālu ar informāciju par to, ka Jums ir cukura diabēts; vienmēr ņemiet līdzi cukuru. Ja Jūs pārtraucat lietot Insulin lispro Sanofi Ja esat lietojis Insulin lispro Sanofi mazāk nekā nepieciešams, var paaugstināties cukura līmenis asinīs. Nemainiet insulīnu, ja vien to neliek darīt Jūsu ārsts. 45

46 Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam. 4. Iespējamās blakusparādības Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Sistēmiska alerģija rodas reti (tā var rasties līdz 1 no 1000 cilvēkiem). Simptomi ir šādi: izsitumi uz visa ķermeņa; asinsspiediena strauja pazemināšanās; apgrūtināta elpošana; paātrināta sirdsdarbība; sēcoša elpošana; svīšana. Ja domājat, ka Jums ir šāda veida alerģija pret insulīnu, lietojot Insulin lispro Sanofi, nekavējoties informējiet par to ārstu. Lokāla alerģija rodas bieži (var rasties līdz 1 no 10 cilvēkiem). Dažiem cilvēkiem rodas apsārtums, pietūkums vai nieze insulīna injekcijas rajonā. Tas parasti izzūd dažu dienu līdz dažu nedēļu laikā. Jā tā notiek ar Jums, pastāstiet to savam ārstam. Ādas izmaiņas injekcijas vietā Lipodistrofija ir retāk sastopama (tā var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem). Ja pārāk bieži injicējat insulīnu vienā un tajā pašā vietā, taukaudi zem ādas var sarauties (lipoatrofija) vai sabiezēt (lipohipertrofija). Zem ādas var izveidoties arī sacietējumi, ko izraisa olbaltumvielas amiloīda uzkrāšanās (ādas amiloidoze; rašanās biežums nav zināms). Ja insulīnu injicē apvidū ar sacietējumiem zem ādas, tas var nedarboties tik labi. Lai izvairītos no šādām ādas izmaiņām, katrā injekcijas reizē mainiet injekcijas vietu. Ir ziņots par tūsku (piemēram, roku, potīšu pietūkumu; šķidruma aizturi), it īpaši insulīnterapijas sākumā vai laikā, kad ar mērķi uzlabot glikozes līmeņa asinīs regulāciju, terapija tiek mainīta. Ziņošana par blakusparādībām Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu. Biežas cukura diabēta problēmas A. Hipoglikēmija Hipoglikēmija (zems cukura līmenis asinīs) nozīmē, ka asinīs nav pietiekami daudz cukura. Iespējamie cēloņi ir šādi: Jūs injicējat pārāk daudz Insulin lispro Sanofi vai cita insulīna; Jūs izlaižat vai kavējat ēdienreizes vai maināt diētu; Jums ir pārāk liela fiziskā aktivitāte vai pārāk liela darba slodze neilgi pirms vai pēc ēdienreizes; Jums ir infekcija vai slimība (it īpaši caureja vai vemšana); ir izmaiņas Jūsu vajadzībā pēc insulīna vai Jums ir problēmas ar nieru vai aknu veselību, un tās kļūst izteiktākas. Alkohols un dažas zāles var ietekmēt cukura līmeni Jūsu asinīs (skatīt 2. punktu). Zema cukura līmeņa asinīs pirmie simptomi parasti parādās ātri un ietver šādas pazīmes: nogurums, paātrināta sirdsdarbība, nervozitāte vai trīce, slikta dūša, galvassāpes, auksti sviedri. 46

47 Kamēr neesat pārliecināts par to, ka atpazīstat savus brīdinājuma simptomus, izvairieties no situācijām, kurās hipoglikēmijas dēļ varat apdraudēt sevi vai citus (piemēram, transportlīdzekļa vadīšanas). B. Hiperglikēmija un diabētiskā ketoacidoze Hiperglikēmija (pārāk liels cukura daudzums asinīs) nozīmē, ka Jūsu organismā nav pietiekami daudz insulīna. Hiperglikēmiju var izraisīt: Insulin lispro Sanofi vai cita insulīna nelietošana; mazāka insulīna daudzuma lietošana, nekā to Jums noteicis ārsts; apjomīgāka ēšana, nekā paredz diēta vai drudzis, infekcija vai emocionālais stress. Hiperglikēmija var izraisīt diabētisko ketoacidozi. Pirmie simptomi parādās lēni daudzu stundu vai dienu laikā. Iespējamie simptomi ir šādi: miegainība, ēstgribas trūkums, sejas pietvīkums, augļu smarža elpā, slāpes, slikta dūša vai vemšana. Nopietni simptomi ir smaga elpošana un paātrināts pulss. Nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību. C. Slimība Ja esat slims, it īpaši ja Jums ir slikta dūša vai vemšana, var mainīties nepieciešamais insulīna daudzums. Jums joprojām ir nepieciešams insulīns, pat ja Jūs neēdat normāli. Pārbaudiet urīnu vai asinis, ievērojiet noteikumus par rīcību slimības gadījumā un informējiet ārstu. 5. Kā uzglabāt Insulin lispro Sanofi Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. Nelietot Insulin lispro Sanofi pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz etiķetes un kastītes. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu. Pirms pirmās lietošanas reizes Insulin lispro Sanofi jāuzglabā ledusskapī (2 C 8 C). Nesasaldēt. Uzglabāt kārtridžu ārējā kastītē, lai pasargātu no gaismas. Lietošanā esošo kārtridžu uzglabāt istabas temperatūrā (temperatūrā līdz 30 C) un pēc 4 nedēļām likvidēt. To nedrīkst novietot tuvu karstuma avotam vai saulē. Glabājiet pildspalvveida injektoru ar uzliktu uzgali, lai pasargātu no gaismas. Neglabāt lietošanā esošo pildspalvveida injektoru vai kārtridžus ledusskapī. Pildspalvveida injektoru ar ievietotu kārtridžu nedrīkst uzglabāt ar pievienotu adatu. Nelietot Insulin lispro Sanofi, ja šķīdums ir krāsains vai ja tajā ir cietas daļiņas. To drīkst lietot tikai tad, ja tas izskatās līdzīgs ūdenim. Pārbaudiet to katrā injekcijas reizē. Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi. 6. Iepakojuma saturs un cita informācija Ko Insulin lispro Sanofi satur Aktīvā viela ir lispro insulīns. Vienā ml šķīduma ir 100 vienību (atbilst 3,5 mg) lispro insulīna. Katrā kārtridžā ir 3 ml šķīduma injekcijām, kas atbilst 300 vienībām. 47

48 Citas sastāvdaļas ir metakrezols, glicerīns, nātrija hidrogēnfosfāta heptahidrāts, cinka oksīds un ūdens injekcijām. Skābuma regulēšanai var būt izmantots nātrija hidroksīds vai sālsskābe (skatīt 2. punktu, Insulin lispro Sanofi satur nātriju ). Insulin lispro Sanofi ārējais izskats un iepakojums Insulin lispro Sanofi šķīdums injekcijām ir dzidrs, bezkrāsains ūdens šķīdums. Katrs kārtridžs satur 3 ml. Insulin lispro Sanofi kārtridži pieejami iepakojumos pa 5 vai 10 kārtridžiem. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami. Reģistrācijas apliecības īpašnieks sanofi-aventis groupe, 54 rue La Boétie, F Paris, Francija Ražotājs Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D Frankfurt am Main, Vācija Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību: België/Belgique/Belgien Sanofi Belgium Tél/Tel: +32 (0) България Swixx Biopharma EOOD Тел.: +359 (0) Česká republika sanofi-aventis, s.r.o. Tel: Danmark Sanofi A/S Tlf: Deutschland Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Tel.: Tel. aus dem Ausland: Eesti Swixx Biopharma OÜ Tel: Ελλάδα sanofi-aventis AEBE Τηλ: España sanofi-aventis, S.A. Tel: France sanofi-aventis France Tél: Appel depuis l étranger : Lietuva Swixx Biopharma UAB Tel: Luxembourg/Luxemburg Sanofi Belgium Tél/Tel: +32 (0) (Belgique/Belgien) Magyarország SANOFI-AVENTIS Zrt. Tel.: Malta Sanofi S.r.l Tel: Nederland Genzyme Europe B.V. Tel: Norge sanofi-aventis Norge AS Tlf: Österreich sanofi-aventis GmbH Tel: Polska sanofi-aventis Sp. z o.o. Tel.: Portugal Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda Tel:

49 Hrvatska Swixx Biopharma d.o.o. Tel: Ireland sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI Tel: +353 (0) Ísland Vistor hf. Sími: Italia Sanofi S.r.l. Tel: (domande di tipo tecnico) (altre domande) Κύπρος C.A. Papaellinas Ltd. Τηλ: Latvija Swixx Biopharma SIA Tel: România Sanofi Romania SRL Tel: +40 (0) Slovenija Swixx Biopharma d.o.o. Tel: Slovenská republika Swixx Biopharma s.r.o. Tel: Suomi/Finland Sanofi Oy Puh/Tel: +358 (0) Sverige Sanofi AB Tel: +46 (0) United Kingdom (Northern Ireland) sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI Tel: +44 (0) Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta Citi informācijas avoti Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē: http : /www,ema.europa.eu. 49

50 Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam Insulin lispro Sanofi 100 vienību/ml šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē insulinum lisprum Ar katru pildspalvveida pilnšļirci var ievadīt 1-80 vienības ar vienas vienības soli. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. - Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. - Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam. - Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes. - Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu. Šajā instrukcijā varat uzzināt: 1. Kas ir Insulin lispro Sanofi un kādam nolūkam to lieto 2. Kas Jums jāzina pirms Insulin lispro Sanofi lietošanas 3. Kā lietot Insulin lispro Sanofi 4. Iespējamās blakusparādības 5. Kā uzglabāt Insulin lispro Sanofi 6. Iepakojuma saturs un cita informācija 1. Kas ir Insulin lispro Sanofi un kādam nolūkam to lieto Insulin lispro Sanofi lieto cukura diabēta ārstēšanai. Tas darbojas ātrāk nekā parastais cilvēka insulīns, jo insulīna molekula ir nedaudz izmainīta. Cukura diabēts rodas, ja Jums aizkuņģa dziedzerī neveidojas pietiekami daudz insulīna, lai regulētu glikozes līmeni asinīs. Insulin lispro Sanofi aizvieto Jūsu paša organisma veidoto insulīnu, un to lieto glikozes līmeņa ilgtermiņa kontrolei. Tas iedarbojas ļoti ātri un darbojas īsāku laiku nekā šķīstošais insulīns (2 līdz 5 stundas). Parasti Insulin lispro Sanofi jālieto 15 minūšu laikā pirms ēdienreizes. Jūsu ārsts var Jums norādīt lietot gan Insulin lispro Sanofi, gan ilgstošas darbības insulīnu. Katram insulīna veidam ir sava lietošanas instrukcija: informācija pacientam, kurā sniegta informācija par to. Nemainiet insulīnu, ja vien to neliek darīt Jūsu ārsts. Ja tiek mainīts insulīns, jābūt ļoti uzmanīgam. Insulin lispro Sanofi ir piemērots lietošanai pieaugušajiem un bērniem. Insulin lispro Sanofi SoloStar ir vienreizlietojama pildspalvveida pilnšļirce, kurā ir 3 ml (300 vienību jeb 100 vienību/ml) lispro insulīna. Vienā Insulin lispro Sanofi pildspalvveida pilnšļircē ir vairākas insulīna devas. Insulin lispro Sanofi pildspalvveida pilnšļircē devu var iestatīt ar vienas vienības soli. Iestatīto vienību skaits ir redzams devas lodziņā pirms injekcijas veikšanas vienmēr pārbaudiet iestatīto devu. Ar vienu injekciju ir iespējams ievadīt 1 80 vienības. Ja nepieciešamā deva ir lielāka par 80 vienībām, Jums sev būs jāizdara vairāk nekā viena injekcija. 2. Kas Jums jāzina pirms Insulin lispro Sanofi lietošanas Nelietojiet Insulin lispro Sanofi šādos gadījumos - ja Jums šķiet, ka sākas hipoglikēmija (zems cukura līmenis asinīs). Turpmāk šajā instrukcijā ir pastāstīts, kā rīkoties vieglas hipoglikēmijas gadījumā (skatīt 3. punkta apakšpunktu Ja esat lietojis Insulin lispro Sanofi vairāk nekā nepieciešams ); - ja Jums ir alerģija pret lispro insulīnu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu. 50

51 Brīdinājumi un piesardzība lietošanā Insulin lispro Sanofi pildspalvveida pilnšļircē ir piemērots tikai injicēšanai zem ādas (skatīt arī 3. punktu). Ja Jums insulīnu nepieciešams injicēt citādā veidā, konsultējieties ar ārstu. Reģistrējiet lietoto zāļu tirdzniecības nosaukumu ( Insulin lispro Sanofi ) un sērijas numuru (norādīts uz ārējās kastītes un katra flakona, kārtridža un pildspalvveida pilnšļirces marķējumā) un norādiet šo informāciju, ziņojot par jebkādām blakusparādībām. Ādas izmaiņas injekcijas vietā Injekcijas vieta ir pastāvīgi jāmaina, lai novērstu ādas izmaiņas, piemēram, sacietējumu veidošanos zem ādas. Ja insulīnu injicē apvidū ar sacietējumiem zem ādas, tas var nedarboties tik labi (skatīt sadaļu Kā lietot Insulin lispro Sanofi ). Ja Jūs pašlaik veicat injekcijas apvidū ar sacietējumiem zem ādas, konsultējieties ar ārstu, pirms sākat veikt injekcijas citā apvidū. Ārsts var Jums likt rūpīgāk kontrolēt cukura līmeni asinīs un pielāgot insulīna vai citu pretdiabēta zāļu devu. Pirms Insulin lispro Sanofi lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu: Ja, lietojot pašreizējo insulīnterapiju, cukura līmenis asinīs tiek labi kontrolēts, Jūs varat nejust brīdinājuma simptomus, kad cukura līmenis asinīs kļūst pārāk zems. Brīdinājuma pazīmes ir minētas turpmāk šajā instrukcijā. Jums rūpīgi jāpārdomā ēdienreižu laiki un fizisko aktivitāšu biežums un apjoms. Jums arī rūpīgi jāseko līdzi cukura līmenim asinīs, bieži nosakot glikozes koncentrāciju asinīs. Daži cilvēki, kuriem bijusi hipoglikēmija pēc pārejas no dzīvnieka insulīna uz cilvēka insulīna lietošanu, ir ziņojuši, ka agrīnie brīdinājuma simptomi bija mazāk pamanāmi vai atšķirīgi. Ja Jums bieži ir hipoglikēmija vai ja Jums ir grūtības to atpazīt, lūdzam konsultēties ar ārstu. Informējiet ārstu, farmaceitu vai diabēta aprūpes māsu, ja atbilde uz jebkuru no turpmākajiem jautājumiem ir JĀ: Vai Jūs nesen esat bijis slims? Vai Jums ir nieru vai aknu veselības problēmas? Vai Jums ir lielāka fiziskā slodze nekā parasti? Jums jāinformē ārsts, farmaceits vai diabēta aprūpes māsa, ja plānojat doties ārpus valsts. Laika atšķirība starp valstīm var nozīmēt to, ka injekcijas un ēdienreizes ir citādos laikos nekā mājās. Dažiem pacientiem ar ilgstošu 2. tipa cukura diabētu un sirds slimību vai iepriekš bijušu insultu, kuri tika ārstēti ar pioglitazonu un insulīnu, radās sirds mazspēja. Ja Jums rodas sirds mazspējas pazīmes, piemēram, neparasts elpas trūkums, ķermeņa masas strauja palielināšanās vai lokalizēts pietūkums (tūska), informējiet savu ārstu, cik drīz vien iespējams. Šo pildspalvveida pilnšļirci nav ieteicams lietot neredzīgajiem vai personām ar redzes traucējumiem, ja šiem cilvēkiem nepalīdz pildspalvveida pilnšļirces lietošanā apmācīta persona. Citas zāles un Insulin lispro Sanofi Jums nepieciešamā insulīna daudzums var mainīties, ja lietojat: kontracepcijas līdzekļus; steroīdus; vairogdziedzera hormonu aizstājterapiju; perorālos glikozes līmeni pazeminošos līdzekļus; acetilsalicilskābi; sulfonamīdu grupas antibiotikas; oktreotīdu; bēta 2 stimulējošos līdzekļus (piemēram, ritodrīnu, salbutamolu vai terbutalīnu); bēta blokatorus vai dažus antidepresantus (monoamīnoksidāzes inhibitorus vai selektīvos serotonīna atpakaļsaistīšanas inhibitorus); danazolu; dažus angiotensīnu konvertējošā enzīma (AKE) inhibitorus (piemēram, kaptoprilu, enalaprilu) un angiotensīna II receptoru blokatorus. 51

52 Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot (skatīt arī punktu "Brīdinājumi un piesardzība lietošanā"). Insulin lispro Sanofi kopā ar alkoholu Lietojot alkoholu, var mainīties cukura līmenis Jūsu asinīs. Tāpēc var mainīties nepieciešamais insulīna daudzums. Grūtniecība un barošana ar krūti Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu. Parasti pirmajos trīs grūtniecības mēnešos Jums nepieciešamais insulīna daudzums samazinās, bet atlikušajos sešos mēnešos tas palielinās. Ja Jūs barojat bērnu ar krūti, Jums var būt jāmaina insulīna deva vai diēta. Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana Hipoglikēmijas gadījumā var būt samazināta Jūsu koncentrēšanās un reaģēšanas spēja. Lūdzu, paturiet šo iespējamo problēmu prātā visās situācijās, kad Jūs varētu pakļaut riskam sevi un citus cilvēkus (piemēram, vadot transportlīdzekli vai apkalpojot mehānismus). Jums jākonsultējas ar ārstu par transportlīdzekļu vadīšanas piemērotību, ja Jums ir: biežas hipoglikēmijas epizodes; pavājinātas hipoglikēmijas brīdinājuma pazīmes vai to nav. Insulin lispro Sanofi satur nātriju Šīs zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā devā, - būtībā tās ir nātriju nesaturošas. 3. Kā lietot Insulin lispro Sanofi Vienmēr pārbaudiet aptiekā saņemtā insulīna nosaukumu un veidu, pārbaudot iepakojumu un pilnšļirces marķējumu. Pārliecinieties, ka esat saņēmis Insulin lispro Sanofi, ko ārsts Jums noteicis lietot. Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam. Lai novērstu slimību iespējamu pārnesi, katra pildspalvveida pilnšļirce jāizmanto tikai Jums, pat ja tiek mainīta adata. Deva Parasti Insulin lispro Sanofi jāinjicē 15 minūšu laikā pirms ēdienreizes. Ja nepieciešams, to var injicēt neilgi pēc ēdienreizes. Jūsu ārsts būs Jums norādījis, cik daudz lietot, kad to lietot un cik bieži. Šie norādījumi domāti tikai Jums. Precīzi ievērojiet tos un regulāri apmeklējiet diabēta klīniku. Ja maināt lietotā insulīna veidu (piemēram, pārejas gadījumā no cilvēka vai dzīvnieku insulīna lietošanas uz Insulin lispro Sanofi lietošanu), Jums tas var būt jālieto vairāk vai mazāk nekā iepriekš. Tas tā var būt tikai pirmajā injekcijā, vai arī pārmaiņas var notikt pakāpeniski vairāku nedēļu vai mēnešu laikā. Injicējiet Insulin lispro Sanofi zem ādas (subkutāna jeb s.c. lietošana). Preparāts muskulī jāinjicē tikai tad, ja tā rīkoties norādījis ārsts. Insulin lispro Sanofi sagatavošana Insulin lispro Sanofi jau ir izšķīdināts ūdenī, tāpēc Jums tas nav jāsajauc. Taču Jūs to drīkstat lietot tikai tad, ja tas izskatās līdzīgs ūdenim. Tam jābūt dzidram, bezkrāsainam un bez cietām daļiņām. Pārbaudiet to katrā injekcijas reizē. SoloStar pildspalvveida pilnšļirces sagatavošana lietošanai (lūdzam skatīt lietotāja rokasgrāmatu) Insulin lispro Sanofi pildspalvveida pilnšļircē ir piemērots tikai injicēšanai zem ādas. Ja Jums insulīnu nepieciešams injicēt citādā veidā, konsultējieties ar ārstu. 52

53 Vispirms nomazgājiet rokas. Izlasiet norādījumus par insulīna pildspalvveida pilnšļirces izmantošanu. Lūdzam rūpīgi ievērot norādījumus. Šeit ir daži atgādinājumi. Izmantojiet tīru adatu. (Adatas komplektā nav iekļautas). Pirms katras injekcijas vienmēr veiciet drošības pārbaudi. Insulin lispro Sanofi injicēšana Pirms injekcijas notīriet ādu saskaņā ar norādījumiem. Injicējiet zem ādas, kā Jums tika mācīts. Neinjicējiet tieši vēnā. Pēc injekcijas uz desmit sekundēm atstājiet adatu ādā, lai būtu drošs, ka esat injicējis visu devu. Neberzējiet vietu, kur nupat injicējāt zāles. Pārliecinieties, ka injekciju veiksiet vismaz pus collas (1 cm) attālumā no iepriekšējās injekcijas vietas un ka maināt injekciju vietas, kā Jums mācīts. Neatkarīgi no tā, kuru injekcijas vietu (augšdelmu, augšstilbu, sēžamvietu vai vēderu) Jūs izmantojat, Insulin lispro Sanofi pēc injicēšanas tik un tā darbosies ātrāk nekā šķīstošais cilvēka insulīns. Insulin lispro Sanofi Jūs nedrīkstat ievadīt intravenozi (i.v.). Injicējiet Insulin lispro Sanofi, kā ārsts vai medmāsa Jums mācījuši. Intravenozi Insulin lispro Sanofi drīkst ievadīt tikai ārsts. Tas tiks darīts tikai īpašos apstākļos, piemēram, ķirurģiskas operācijas gadījumā, vai ja būsiet slims un Jums būs pārāk augsts glikozes līmenis. Pēc zāļu injicēšanas Tiklīdz injekcija ir veikta, no pildspalvveida pilnšļirces jānoskrūvē adata, izmantojot adatas ārējo uzgali. Nedodiet savas adatas citiem cilvēkiem. Neļaujiet citām personām izmantot Jūsu pildspalvveida pilnšļirci. Uzlieciet pildspalvveida pilnšļircei atpakaļ uzgali. Nākamās injekcijas Katrā pildspalvveida pilnšļirces lietošanas reizē jāizmanto jauna adata. Pirms katras injekcijas vienmēr veiciet drošības pārbaudi. Atkarībā no virzuļa atrašanās vietas insulīna skalā Jūs varat aptuveni redzēt, cik daudz insulīna vienību atlicis. Pildspalvveida pilnšļircē esošo insulīnu nedrīkst sajaukt ne ar kādu citu insulīnu. Kad pildspalvveida pilnšļirce ir tukša, to nedrīkst izmantot atkārtoti. Lūdzam uzmanīgi atbrīvoties no tās to, kā to darīt, Jums pastāstīs farmaceits vai diabēta aprūpes māsa. Ja esat lietojis Insulin lispro Sanofi vairāk nekā nepieciešams Ja esat lietojis Insulin lispro Sanofi vairāk nekā nepieciešams, vai neesat drošs, cik injicējāt, var pazemināties cukura līmenis asinīs. Pārbaudiet cukura līmeni asinīs. Ja cukura līmenis asinīs ir zems (viegla hipoglikēmija), lietojiet glikozes tabletes, cukuru vai iedzeriet cukuru saturošu dzērienu. Tad apēdiet augli, cepumus vai sviestmaizi, kā ieteicis Jūsu ārsts, un atpūtieties. Bieži vien tas palīdzēs novērst vieglu hipoglikēmiju vai nelielu insulīna pārdozēšanu. Ja Jums kļūst sliktāk, elpošana ir sekla un āda kļūst bāla, nekavējoties vērsieties pie ārsta. Samērā smagu hipoglikēmiju var novērst ar glikagona injekciju. Pēc glikagona injekcijas uzņemiet glikozi vai cukuru. Ja Jums nebūs atbildes reakcijas uz glikagonu, Jums vajadzēs doties uz slimnīcu. Lūdziet ārstam pastāstīt Jums par glikagonu. Ja esat aizmirsis lietot Insulin lispro Sanofi Ja esat lietojis Insulin lispro Sanofi mazāk nekā nepieciešams, vai neesat drošs, cik injicējāt, var paaugstināties cukura līmenis asinīs. Pārbaudiet cukura līmeni asinīs. Ja hipoglikēmiju (zemu cukura līmeni asinīs) vai hiperglikēmiju (augstu cukura līmeni asinīs) neārstē, tās var būt ļoti nopietnas problēmas un izraisīt galvassāpes, sliktu dūšu, vemšanu, šķidruma zudumu (dehidratāciju), bezsamaņu, komu vai pat nāvi (skatīt "Hipoglikēmija, hiperglikēmija un diabētiskā ketoacidoze 4. punktā Iespējamās blakusparādības ). Trīs vienkārši soļi, lai izvairītos no hipoglikēmijas vai hiperglikēmijas, ir šādi: vienmēr glabājiet rezerves šļirces un rezerves flakonu ar Insulin lispro Sanofi vai rezerves pildspalvveida injektoru un kārtridžus gadījumam, ja nozaudējat SoloStar pildspalvveida pilnšļirci vai ja tā sabojājas. vienmēr turiet pie sevis materiālu ar informāciju par to, ka Jums ir cukura diabēts; 53

54 vienmēr ņemiet līdzi cukuru. Ja Jūs pārtraucat lietot Insulin lispro Sanofi Ja esat lietojis Insulin lispro Sanofi mazāk nekā nepieciešams,var paaugstināties cukura līmenis asinīs. Nemainiet insulīnu, ja vien to neliek darīt Jūsu ārsts. Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam. 4. Iespējamās blakusparādības Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Sistēmiska alerģija rodas reti (tā var rasties līdz 1 no 1000 cilvēkiem). Simptomi ir šādi: izsitumi uz visa ķermeņa; asinsspiediena strauja pazemināšanās; apgrūtināta elpošana; paātrināta sirdsdarbība; sēcoša elpošana; svīšana. Ja domājat, ka Jums ir šāda veida alerģija pret insulīnu, lietojot Insulin lispro Sanofi, nekavējoties informējiet par to ārstu. Lokāla alerģija rodas bieži (var rasties līdz 1 no 10 cilvēkiem). Dažiem cilvēkiem rodas apsārtums, pietūkums vai nieze insulīna injekcijas rajonā. Tas parasti izzūd dažu dienu līdz dažu nedēļu laikā. Jā tā notiek ar Jums, pastāstiet to savam ārstam. Ādas izmaiņas injekcijas vietā Lipodistrofija ir retāk sastopama (tā var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem). Ja pārāk bieži injicējat insulīnu vienā un tajā pašā vietā, taukaudi zem ādas var sarauties (lipoatrofija) vai sabiezēt (lipohipertrofija). Zem ādas var izveidoties arī sacietējumi, ko izraisa olbaltumvielas amiloīda uzkrāšanās (ādas amiloidoze; rašanās biežums nav zināms). Ja insulīnu injicē apvidū ar sacietējumiem zem ādas, tas var nedarboties tik labi. Lai izvairītos no šādām ādas izmaiņām, katrā injekcijas reizē mainiet injekcijas vietu. Ir ziņots par tūsku (piemēram, roku, potīšu pietūkumu; šķidruma aizturi), it īpaši insulīnterapijas sākumā vai laikā, kad ar mērķi uzlabot glikozes līmeņa asinīs regulāciju, terapija tiek mainīta. Ziņošana par blakusparādībām Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu. Biežas cukura diabēta problēmas A. Hipoglikēmija Hipoglikēmija (zems cukura līmenis asinīs) nozīmē, ka asinīs nav pietiekami daudz cukura. Iespējamie cēloņi ir šādi: Jūs injicējat pārāk daudz Insulin lispro Sanofi vai cita insulīna; Jūs izlaižat vai kavējat ēdienreizes vai maināt diētu; Jums ir pārāk liela fiziskā aktivitāte vai pārāk liela darba slodze neilgi pirms vai pēc ēdienreizes; Jums ir infekcija vai slimība (it īpaši caureja vai vemšana); ir mainījusies Jūsu vajadzība pēc insulīna vai Jums ir problēmas ar nieru vai aknu veselību, un tās kļūst izteiktākas. Alkohols un dažas zāles var ietekmēt cukura līmeni Jūsu asinīs (skatīt 2. punktu). 54

55 Zema cukura līmeņa asinīs pirmie simptomi parasti parādās ātri un ietver šādas pazīmes: nogurums, paātrināta sirdsdarbība, nervozitāte vai trīce, slikta dūša, galvassāpes, auksti sviedri. Kamēr neesat pārliecināts par to, ka atpazīstat savus brīdinājuma simptomus, izvairieties no situācijām, kurās hipoglikēmijas dēļ varat apdraudēt sevi vai citus (piemēram, transportlīdzekļa vadīšanas). B. Hiperglikēmija un diabētiskā ketoacidoze Hiperglikēmija (pārāk liels cukura daudzums asinīs) nozīmē, ka Jūsu organismā nav pietiekami daudz insulīna. Hiperglikēmiju var izraisīt: Insulin lispro Sanofi vai cita insulīna nelietošana; mazāka insulīna daudzuma lietošana, nekā to Jums noteicis ārsts; apjomīgāka ēšana, nekā paredz diēta vai drudzis, infekcija vai emocionālais stress. Hiperglikēmija var izraisīt diabētisko ketoacidozi. Pirmie simptomi parādās lēni daudzu stundu vai dienu laikā. Iespējamie simptomi ir šādi. miegainība, ēstgribas trūkums, sejas pietvīkums, augļu smarža elpā, slāpes, slikta dūša vai vemšana. Smagi simptomi ir apgrūtināta elpošana un paātrināts pulss. Nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību. C. Slimība Ja esat slims, it īpaši ja Jums ir slikta dūša vai vemšana, var mainīties nepieciešamais insulīna daudzums. Jums joprojām ir nepieciešams insulīns, pat ja Jūs neēdat normāli. Pārbaudiet urīnu vai asinis, ievērojiet noteikumus par rīcību slimības gadījumā un informējiet ārstu. 5. Kā uzglabāt Insulin lispro Sanofi Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. Nelietot Insulin lispro Sanofi pildspalvveida pilnšļircē pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz etiķetes un kastītes. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu. Pirms Jūsu zāļu pildspalvveida pilnšļirces pirmās lietošanas reizes tā jāuzglabā ledusskapī (2 C 8 C). Nesasaldēt. Uzglabāt pildspalvveida pilnšļirci ārējā kartona kastītē, lai pasargātu no gaismas. Lietošanā esošo Insulin lispro Sanofi pildspalvveida pilnšļirci uzglabāt istabas temperatūrā (temperatūrā līdz 30 C) un pēc 4 nedēļām likvidēt. Neuzglabāt lietošanā esošo pildspalvveida pilnšļirci ledusskapī. Pildspalvveida pilnšļirci nedrīkst uzglabāt ar pievienotu adatu. Kad nelietojat pildspalvveida pilnšļirci, vienmēr uzglabājiet to ar uzliktu uzgali, lai pasargātu no gaismas. Nelietot Insulin lispro Sanofi pildspalvveida pilnšļirci, ja šķīdums ir krāsains vai ja tajā ir cietas daļiņas. To drīkst lietot tikai tad, ja tas izskatās līdzīgs ūdenim. Pārbaudiet to katrā injekcijas reizē. Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi. 55

56 6. Iepakojuma saturs un cita informācija Ko Insulin lispro Sanofi satur Aktīvā viela ir lispro insulīns. Vienā ml šķīduma ir 100 vienību (atbilst 3,5 mg) lispro insulīna. Katrā pildspalvveida pilnšļircē ir 3 ml šķīduma injekcijām, kas atbilst 300 vienībām. Citas sastāvdaļas ir metakrezols, glicerīns, nātrija hidrogēnfosfāta heptahidrāts, cinka oksīds un ūdens injekcijām. Skābuma regulēšanai var būt izmantots nātrija hidroksīds vai sālsskābe (skatīt 2. punktu, Insulin lispro Sanofi satur nātriju ). Insulin lispro Sanofi ārējais izskats un iepakojums Insulin lispro Sanofi šķīdums injekcijām ir dzidrs, bezkrāsains ūdens šķīdums. Katra pildspalvveida pilnšļirce satur 3 ml šķīduma. Insulin lispro Sanofi pildspalvveida pilnšļircē (SoloStar) pieejams iepakojumos pa 1, 3, 5 vai 10 pildspalvveida pilnšļircēm. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami. Insulin lispro Sanofi pildspalvveida pilnšļircē ir tāds pats kā Insulin lispro Sanofi, kas pieejams atsevišķos Insulin lispro Sanofi kārtridžos. Vienkārši pildspalvveida pilnšļircē kārtridžs jau ir iepriekš ievietots. Kad pildspalvveida pilnšļirce ir tukša, to nevar izmantot atkārtoti. Reģistrācijas apliecības īpašnieks sanofi-aventis groupe, 54 rue La Boétie, F Paris, Francija Ražotājs Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D Frankfurt am Main, Vācija Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību: België/Belgique/Belgien Sanofi Belgium Tél/Tel: +32 (0) България Swixx Biopharma EOOD Тел.: +359 (0) Česká republika sanofi-aventis, s.r.o. Tel: Danmark Sanofi A/S Tlf: Deutschland Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Tel.: Tel. aus dem Ausland: Eesti Swixx Biopharma OÜ Tel: Ελλάδα sanofi-aventis AEBE Τηλ: Lietuva Swixx Biopharma UAB Tel: Luxembourg/Luxemburg Sanofi Belgium Tél/Tel: +32 (0) (Belgique/Belgien) Magyarország SANOFI-AVENTIS Zrt. Tel.: Malta Sanofi S.r.l. Tel: Nederland Genzyme Europe B.V. Tel: Norge sanofi-aventis Norge AS Tlf: Österreich sanofi-aventis GmbH Tel:

57 España sanofi-aventis, S.A. Tel: France sanofi-aventis France Tél: Appel depuis l étranger : Hrvatska Swixx Biopharma d.o.o. Tel: Ireland sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI Tel: +353 (0) Ísland Vistor hf. Sími: Italia Sanofi S.r.l. Tel: (domande di tipo tecnico) (altre domande) Κύπρος C.A. Papaellinas Ltd. Τηλ: Latvija Swixx Biopharma SIA Tel: Polska sanofi-aventis Sp. z o.o. Tel.: Portugal Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda Tel: România Sanofi Romania SRL Tel: +40 (0) Slovenija Swixx Biopharma d.o.o. Tel: Slovenská republika Swixx Biopharma s.r.o. Tel: Suomi/Finland Sanofi Oy Puh/Tel: +358 (0) Sverige Sanofi AB Tel: +46 (0) United Kingdom (Northern Ireland) sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI Tel: +44 (0) Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta Citi informācijas avoti Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē: http : /www,ema.europa.eu. 57

58 Insulin lispro Sanofi šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē (SoloStar) NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU Vispirms izlasiet šo informāciju Svarīga informācija Nekādā gadījumā nedodiet savu pildspalvveida pilnšļirci citiem cilvēkiem tā paredzēta tikai Jums. Nekādā gadījumā nelietojiet pildspalvveida pilnšļirci, ja tā ir bojāta vai ja neesat pārliecināts par tās pareizu darbību. Vienmēr veiciet drošības pārbaudi. Vienmēr ņemiet līdzi rezerves pildspalvveida pilnšļirci un rezerves adatas gadījumam, ja tās tiktu nozaudētas vai nedarbotos. Nekādā gadījumā neizmantojiet adatas atkārtoti. Tā rīkojoties, Jūs varat nesaņemt vajadzīgo devu (nepietiekama deva) vai saņemt pārāk lielu devu (pārdozēšana), jo adata var aizsērēt. Iemācieties injicēt Pirms pildspalvveida pilnšļirces lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu par to, kā izdarīt injekciju. Ja Jums ir problēmas rīkoties ar pildspalvveida pilnšļirci, piemēram, redzes traucējumu dēļ, lūdziet palīdzību. Šo pildspalvveida pilnšļirci nav ieteicams lietot neredzīgajiem vai personām ar redzes traucējumiem, ja šiem cilvēkiem nepalīdz pildspalvveida pilnšļirces lietošanā apmācīta persona. Pirms pildspalvveida pilnšļirces lietošanas izlasiet visus šos norādījumus. Neievērojot visus šos norādījumus, Jūs varat saņemt pārāk daudz vai pārāk maz insulīna. Vajadzīga palīdzība? Ja Jums ir kādi jautājumi par Jūsu pildspalvveida pilnšļirci vai cukura diabētu, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai vai zvaniet uz sanofi-aventis numuru, kas minēts šīs lietošanas instrukcijas sākumā. Papildus Jums vajadzēs: jaunu sterilu adatu (skatīt "2. POSMS"); pret pārduršanu drošu tvertni lietotajām adatām un pildspalvveida pilnšļircēm (skatīt Pildspalvveida pilnšļirces izmešana ). 58

59 Apgūstiet savu pildspalvveida pilnšļirci Kārtridža turētājs Insulīna nosaukums Devas lodziņš Devas rādītājs * Virzulis nebūs redzams, iekams nebūsit injicējis dažas devas. 1. POSMS: pārbaudiet pildspalvveida šļirci Devas izvēles poga Pildspalvveida pilnšļirces uzgalis Gumijas plombējums Insulīna skala Virzulis* Injicēšanas poga 1. POSMS: pārbaudiet pildspalvveida pilnšļirci * Virzulis nebūs redzams, iekams nebūsit injicējis dažas devas. Izņemiet no ledusskapja jaunu pildspalvveida pilnšļirci vismaz 1 stundu pirms zāļu injicēšanas. Auksta insulīna injicēšana ir sāpīgāka. A Pildspalvveida pilnšļirces marķējumā pārbaudiet nosaukumu un derīguma termiņu. Pārliecinieties, vai Jums ir pareizais insulīns. Tas ir īpaši svarīgi, ja Jums ir citi pildspalvveida injektori. Nekādā gadījumā nelietojiet pildspalvveida pilnšļirci pēc derīguma termiņa. B Noņemiet pildspalvveida pilnšļirces uzgali. C Pārbaudiet, vai insulīns ir dzidrs. Ja insulīns izskatās duļķains vai krāsains vai satur daļiņas, nelietojiet pildspalvveida pilnšļirci. 59

60 2. POSMS: uzlieciet jaunu adatu Katrai injekcijai vienmēr izmantojiet jaunu sterilu adatu. Tas palīdz izvairīties no adatas aizsērēšanas, kontaminācijas un infekcijas. Izmantojiet tikai tādas adatas, kas ir savietojamas lietošanai ar Insulin lispro Sanofi. A Paņemiet jauno adatu un noņemiet aizsargājošo materiālu. B Turiet adatu taisni un uzskrūvējiet pildspalvveida pilnšļircei, līdz adata ir fiksēta. Nepievelciet pārāk cieši. C Noņemiet adatas ārējo uzgali. Saglabājiet to. 60

61 D Noņemiet un izmetiet adatas iekšējo uzgali. Rīkošanās ar adatām Rīkojoties ar adatām, ievērojiet piesardzību tas nepieciešams, lai izvairītos no savainošanās un infekciju pārneses. 3. POSMS: veiciet drošības pārbaudi Vienmēr veiciet drošības pārbaudi pirms katras injekcijas tas nepieciešams, lai: pārliecinātos par pildspalvveida pilnšļirces un adatas pareizu darbību; pārliecinātos par to, ka saņemsit pareizu insulīna devu. A Izvēlieties 2 vienības, griežot devas izvēles pogu, līdz devas rādītājs ir pret atzīmi 2. B Iespiediet injicēšanas pogu līdz galam uz iekšu. Ja no adatas gala izplūst insulīns, pildspalvveida pilnšļirce darbojas pareizi. 61

62 Ja insulīns neparādās Jums var nākties atkārtot šo posmu līdz 3 reizēm, pirms insulīns kļūst redzams. Ja insulīns neizplūst pēc trešās reizes, adata varētu būt aizsērējusi. Ja tā notiek: - nomainiet adatu (skatīt 6. POSMU un 2. POSMU); - pēc tam atkārtojiet drošības pārbaudi (3. POSMS). Ja no adatas gala joprojām neizplūst insulīns, nelietojiet pildspalvveida pilnšļirci. Izmantojiet jaunu pildspalvveida pilnšļirci. Nekādā gadījumā neizmantojiet šļirci, lai paņemtu insulīnu no pildspalvveida pilnšļirces. Ja redzat gaisa pūslīšus Insulīnā var būt redzami gaisa pūslīši. Tas ir normāli un nekaitēs Jums. 4. POSMS: izvēlieties devu Nekādā gadījumā neizvēlieties devu un nespiediet injicēšanas pogu, ja nav uzlikta adata. Tas var bojāt pildspalvveida pilnšļirci. A Pārliecinieties, ka adata ir uzlikta un ka deva ir iestatīta uz 0. B Pagrieziet devas izvēles pogu, līdz devas rādītājs ir pret Jūsu devu. Ja esat noregulējis lielāku devu, Jūs to varat samazināt. Ja pildspalvveida pilnšļircē nebūs atlicis pietiekami daudz vienību Jūsu devai, devas izvēles poga apstāsies pie atlikušā vienību skaita. Ja nevarat izvēlēties pilnu parakstīto devu, izmantojiet jaunu pildspalvveida pilnšļirci vai injicējiet atlikušās vienības un izmantojiet jaunu pildspalvveida pilnšļirci, lai saņemtu pārējo devas daļu. Kā lasīt devu lodziņā redzamo informāciju Pāra skaitļi tiek rādīti vienā līmenī ar devu rādītāju: Izvēlētas 20 vienības 62

63 Nepāra skaitļi tiek rādīti kā līnija starp pāra skaitļiem: Izvēlēta 21 vienība Insulīna vienības pildspalvveida pilnšļircē Pavisam Jūsu pildspalvveida pilnšļircē ir 300 vienību insulīna. Jūs varat iestatīt devu no 1 līdz 80 vienībām ar 1 vienības soli. Katrā pildspalvveida pilnšļircē ir vairāk nekā viena deva. Atkarībā no virzuļa atrašanās vietas insulīna skalā Jūs varat aptuveni redzēt, cik daudz insulīna vienību atlicis. 5. POSMS: injicējiet zāļu devu Ja ir grūti iespiest injicēšanas pogu, nespiediet to ar spēku, jo tā var salauzt pildspalvveida pilnšļirci. Informāciju par palīdzību skatiet turpmāk tekstā. A Izvēlieties injekcijas vietu, kā parādīts attēlā Augšdelmi Vēders Augšstilbi Sēžas apvidus B Iespiediet adatu ādā, kā rādījis ārsts, farmaceits vai medmāsa. Pagaidām vēl nepieskarieties injicēšanas pogai. C Uzlieciet īkšķi uz injicēšanas pogas. Pēc tam līdz galam nospiediet to un turiet. 63

64 Nespiediet leņķī īkšķis var neļaut griezties devas izvēles pogai. D Turiet injicēšanas pogu nospiestu un, kad devas lodziņa rādījums ir "0", lēni skaitiet līdz 10. Tā nodrošināsit, ka saņemat visu devu. E Pēc turēšanas un lēnas izskaitīšanas līdz 10 atlaidiet injicēšanas pogu. Pēc tam izņemiet adatu no ādas. Ja jūtat, ka pogu ir grūti nospiest Nomainiet adatu (skatīt 6. POSMU un 2. POSMU) un pēc tam veiciet drošības pārbaudi (skatīt 3. POSMU). Ja Jums joprojām šķiet, ka to ir grūti nospiest, ņemiet jaunu pildspalvveida pilnšļirci. Nekādā gadījumā neizmantojiet šļirci, lai paņemtu insulīnu no pildspalvveida pilnšļirces. 6. POSMS: noņemiet adatu Rīkojoties ar adatām, ievērojiet piesardzību tas nepieciešams, lai izvairītos no savainošanās un infekciju pārneses. Nekādā gadījumā neuzlieciet atpakaļ adatas iekšējo uzgali. A Uzlieciet atpakaļ uz adatas ārējo uzgali un ar tā palīdzību noskrūvējiet adatu no pildspalvveida pilnšļirces. Lai mazinātu nejaušas savainošanās ar adatu risku, nekādā gadījumā nelieciet atpakaļ adatas iekšējo uzgali. Ja injekciju veic cita persona vai ja Jūs injicējat citai personai, šai personai jāievēro īpaša piesardzība, noņemot un likvidējot adatu. Ievērojiet ieteiktos drošības pasākumus adatu noņemšanai un iznīcināšanai (sazinieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu), lai mazinātu nejaušas savainošanās ar adatu un infekcijas slimību pārnešanas risku. 64

65 B Izmetiet izlietoto adatu pret pārduršanu drošā tvertnē vai saskaņā ar farmaceita vai vietējās kompetentās iestādes norādījumiem. C Uzlieciet atpakaļ pildspalvveida pilnšļirces uzgali. Neievietojiet pildspalvveida pilnšļirci atpakaļ ledusskapī. Kā rūpēties par pildspalvveida pilnšļirci Rīkojieties ar pildspalvveida pilnšļirci uzmanīgi Nemetiet pildspalvveida pilnšļirci zemē un nesitiet ar to pret cietām virsmām. Ja domājat, ka pildspalvveida pilnšļirce varētu būt bojāta, nemēģiniet to salabot, bet izmantojiet jaunu pildspalvveida pilnšļirci. Sargiet savu pildspalvveida pilnšļirci no putekļiem un netīrumiem Jūs varat notīrīt pildspalvveida pilnšļirces ārpusi ar mitru drānu (tikai ar ūdeni). Pildspalvveida pilnšļirci nedrīkst iegremdēt ūdenī, mazgāt vai eļļot tā to var bojāt. Pildspalvveida pilnšļirces izmešana Pirms pildspalvveida pilnšļirces izmešanas noņemiet adatu. Izmetiet izlietoto pildspalvveida pilnšļirci saskaņā ar farmaceita vai vietējās kompetentās iestādes norādījumiem. Papildu informāciju par pildspalvveida pilnšļirces uzglabāšanu un lietošanu skatīt lietošanas instrukcijas 2. un 5. punktā. 65

Microsoft Word - Terbisil 250mg tabl doc

Microsoft Word - Terbisil 250mg tabl doc LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM TERBISIL 250 mg tabletes (terbinafinum) Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju. - Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to

Sīkāk

Gadolinium containing contrast agents - EMEA/H/A-31/1437

Gadolinium containing contrast agents - EMEA/H/A-31/1437 III pielikums Grozījumi attiecīgos zāļu informācijas apakšpunktos un punktos Piezīme: Šie grozījumi attiecīgos zāļu informācijas punktos un apakšpunktos ir pārvērtēšanas procedūras gala iznākums. Zāļu

Sīkāk

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM Glurenorm 30 mg tabletes Gliquidone Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju. - Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs

Sīkāk

VZA reģ

VZA reģ ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Actovegin 200 mg/5 ml šķīdums injekcijām 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katra 5 ml ampula satur 200 mg žāvētu deproteinizētu teļu asiņu serumu (Deproteinized

Sīkāk

Microsoft Word - Dermovate cream ung

Microsoft Word - Dermovate cream ung ZĀĻU APRAKSTS 1 ZĀĻU NOSAUKUMS Dermovate 0,5 mg/g krēms Dermovate 0,5 mg/g ziede 2 KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Aktīvā viela ir klobetazola propionāts (Clobetasolum). 1 g krēma vai ziedes satur

Sīkāk

UBAC

UBAC I PIELIKUMS VETERINĀRO ZĀĻU APRAKSTS 1 1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS UBAC emulsija injekcijām liellopiem 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Viena deva (2 ml) satur: Aktīvās vielas: Streptococcus

Sīkāk

Summary of Product Characteristics in English

Summary of Product Characteristics in English INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM UNITIMOLOL 0,5 % acu pilieni, šķīdums Timololum Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju. - Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Sīkāk

Increlex, INN-Mecasermin

Increlex, INN-Mecasermin PIELIKUMS I ZĀĻU APRAKSTS 1 Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot

Sīkāk

Microsoft Word - Doltard 60 mg tabl doc

Microsoft Word - Doltard 60 mg tabl doc B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 1 LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM Doltard 60 mg ilgstošās darbības tabletes Morphini sulfas Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju. - Saglabājiet

Sīkāk

PowerPoint Template

PowerPoint Template ĢENĒTISKĀ TESTĒŠANA MEDICĪNĀ: MĒRĶI PAŠREIZĒJĀ SITUĀCIJA NĀKOTNES PERSPEKTĪVAS Jānis Kloviņš, PhD Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs ĢENĒTISKĀS TESTĒŠANAS IDEĀLS NOVĒRST SLIMĪBU Noteikt ģenētisko

Sīkāk

ZOSTAVAX, INN-shingles (herpes zoster) vaccine (live)

ZOSTAVAX, INN-shingles (herpes zoster) vaccine (live) I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS 1 1. ZĀĻU NOSAUKUMS ZOSTAVAX pulveris un šķīdinātājs injekciju suspensijas pagatavošanai ZOSTAVAX pulveris un šķīdinātājs injekciju suspensijas pagatavošanai pilnšļircē shingles

Sīkāk

Lietošanas instrukcija

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam Dalacin C 150 mg kapsulas Dalacin C 300 mg kapsulas Clindamycinum Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Sīkāk

Microsoft Word - Ketonal inj_ doc

Microsoft Word - Ketonal inj_ doc LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM KETONAL 100 mg/2 ml šķīdums injekcijām Ketoprofenum Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju. - Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams,

Sīkāk

Binocrit, INN-epoetin alfa

Binocrit, INN-epoetin alfa I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS 1 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Binocrit 1 000 SV/0,5 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē Binocrit 2 000 SV/1 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē Binocrit 3 000 SV/0,3 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

Sīkāk

Microsoft Word - Mezym U doc

Microsoft Word - Mezym U doc ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Mezym 20 000 V zarnās šķīstošās tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Tabletē ir 200 266,67 mg cūkas aizkuņģa dziedzera pulvera (Pancreatis pulvis) (Lipāzes

Sīkāk

Aerius, INN-desloratadine

Aerius, INN-desloratadine I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS 1 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Aerius 5 mg apvalkotās tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Tabletē ir 5 mg desloratadīna (desloratadine). Palīgviela(s) ar zināmu iedarbību:

Sīkāk

Kiovig, INN-human normal immunoglobulin (IVIg)

Kiovig, INN-human normal immunoglobulin (IVIg) I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS 1 1. ZĀĻU NOSAUKUMS KIOVIG 100 mg/ml šķīdums infūzijām 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Immunoglobulinum humanum normale (cilvēka normālais imūnglobulīns) (IVIg) Viens

Sīkāk

alli, INN-orlistat

alli, INN-orlistat I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS 1 1. ZĀĻU NOSAUKUMS alli 60 mg cietās kapsulas 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katra cietā kapsula satur 60 mg orlistata (Orlistat). Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt

Sīkāk

Gardasil 9, INN-Human Papillomavirus 9 valent Vaccine (Recombinant, adsorbed)

Gardasil 9, INN-Human Papillomavirus 9 valent Vaccine (Recombinant, adsorbed) I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS 1 Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot

Sīkāk

Microsoft Word - Elosalic 1mg_50mg_g ziede_ZA_ _C

Microsoft Word - Elosalic 1mg_50mg_g ziede_ZA_ _C ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Elosalic 1mg/50 mg/g ziede 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katrs ziedes grams satur 1 mg mometazona furoāta (Mometasoni furoas) un 50 mg salicilskābes (Acidum

Sīkāk

Extavia, INN-recombinant interferon beta-1b

Extavia, INN-recombinant interferon beta-1b I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS 1 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Extavia 250 mikrogrami/ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai. 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Extavia flakons satur 300 mikrogramus

Sīkāk

Yellox,INN-bromfenac

Yellox,INN-bromfenac PIELIKUMS I ZĀĻU APRAKSTS 1 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Yellox 0,9 mg/ml acu pilieni, šķīdums 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS 1 ml šķīduma satur 0,9 mg bromfenaka (Bromfenac) (nātrija seskvihidrāta veidā).

Sīkāk

Microsoft Word - Prestarium 5mg tabl doc

Microsoft Word - Prestarium 5mg tabl doc LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM PRESTARIUM 5 mg apvalkotās tabletes perindoprili argininum Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju. Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams,

Sīkāk

Valsts bioloģijas olimpiāde klase Teorētiskie uzdevumi Dalībnieka kods 1. uzdevums (10 p) Sportistu energoapgādi limitējošais faktors vienmēr

Valsts bioloģijas olimpiāde klase Teorētiskie uzdevumi Dalībnieka kods 1. uzdevums (10 p) Sportistu energoapgādi limitējošais faktors vienmēr 1. uzdevums (10 p) Sportistu energoapgādi limitējošais faktors vienmēr ir ogļhidrāti neatkarīgi no tā, cik lieli ir tauku uzkrājumi ķermenī. Uzkrātās ogļhidrātu rezerves ir visai ierobežotas: aknās vidēji

Sīkāk

Equisolon; INN prednisolone

Equisolon; INN prednisolone I PIELIKUMS VETERINĀRO ZĀĻU APRAKSTS 1 1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS Equisolon 100 mg pulveris iekšķīgai lietošanai zirgiem Equisolon 300 mg pulveris iekšķīgai lietošanai zirgiem Equisolon 600 mg pulveris

Sīkāk

Poulvac E. Coli

Poulvac E. Coli I PIELIKUMS VETERINĀRO ZĀĻU APRAKSTS 1 1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS Poulvac E. coli liofilizāts suspensijas pagatavošanai izsmidzināmai vakcīnai vistām un tītariem vai lietošanai ar dzeramo ūdeni vistām

Sīkāk

Microsoft Word - H-770-PI-lv

Microsoft Word - H-770-PI-lv PIELIKUMS I ZĀĻU APRAKSTS 1 1. ZĀĻU NOSAUKUMS AVAMYS 27,5 mikrogrami/devā deguna aerosols, suspensija 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katra deva atbrīvo 27,5 mikrogramus flutikazona furoāta

Sīkāk

Microsoft Word - Fragmin šķ inj doc

Microsoft Word - Fragmin šķ inj doc LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM FRAGMIN šķīdums injekcijām 2500 SV/0,2 ml FRAGMIN šķīdums injekcijām 5000 SV/0,2 ml FRAGMIN 7500 SV /0,3 ml šķīdums injekcijām FRAGMIN 10 000 SV /0,4

Sīkāk

Juvenīls Idiopātisks Artrīts Versija DAŽĀDAS JIA FORMAS 2.1 Vai slimībai pastāv dažādas

Juvenīls Idiopātisks Artrīts Versija DAŽĀDAS JIA FORMAS 2.1 Vai slimībai pastāv dažādas https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/lv/intro Juvenīls Idiopātisks Artrīts Versija 2016 2. DAŽĀDAS JIA FORMAS 2.1 Vai slimībai pastāv dažādas formas? JIA pastāv dažādas formas. Tās parasti izdala,

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk

Microsoft Word - Ibustar doc

Microsoft Word - Ibustar doc ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Ibustar 400 mg apvalkotās tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Apvalkotajā tabletē ir 400 mg ibuprofēna (Ibuprofenum). Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā

Sīkāk

Microsoft Word - CADUET 5;10mg tabl doc

Microsoft Word - CADUET 5;10mg tabl doc LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM CADUET 5MG/10MG APVALKOTĀS TABLETES CADUET 10MG/10MG APVALKOTĀS TABLETES (Amlodipinum/Atorvastatinum) Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju.

Sīkāk

Mepact, INN-mifamurtide

Mepact, INN-mifamurtide I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS 1 1. ZĀĻU NOSAUKUMS MEPACT 4 mg pulveris infūziju dispersijas koncentrāta pagatavošanai 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Vienā flakonā ir 4 mg mifamurtīda*. Pēc pagatavošanas

Sīkāk

Microsoft Word - Nurofen Forte tabl doc

Microsoft Word - Nurofen Forte tabl doc Instrukcija reģistrēta ZVA ar Nr. Lietošanas instrukcija: informācija zāļu lietotājam NUROFEN FORTE 400 mg apvalkotās tabletes (Ibuprofenum) Izlasiet uzmanīgi visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu

Sīkāk

LV

LV I pielikums Zāļu nosaukumi, zāļu forma(s), stiprums(-i), lietošanas veids(-i), pieteikuma iesniedzējs(-i) un reģistrācijas apliecības(-u) īpašnieks(-i) dalībvalstīs 1 Dalībvalsts ES/EEA Reģistrācijas apliecības

Sīkāk

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx 04/10/2018 JC 2018 35 Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru un banku nozarē Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru (EVTI) un banku (EBI) nozarē Mērķis 1. Lai nodrošinātu patērētāju

Sīkāk

Infanrix hexa, INN-Diphtheria (D), tetanus (T), pertussis (acellular, component) (Pa), hepatitis B (rDNA) (HBV), poliomyelitis (inactivated) (IPV) and

Infanrix hexa, INN-Diphtheria (D), tetanus (T), pertussis (acellular, component) (Pa), hepatitis B (rDNA) (HBV), poliomyelitis (inactivated) (IPV) and I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS 1 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Infanrix hexa, pulveris un suspensija injekciju suspensijas pagatavošanai. Difterijas (D), stingumkrampju (T), garā klepus (acelulārs komponents) (Pa), B hepatīta

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2018. 2019. gada kampaņa «Turi grožos bīstamās vielas» Renārs Lūsis Valsts darba inspekcijas direktors Kas ir bīstamas vielas? Jebkura viela (gāze, šķidrums vai cieta viela), kas apdraud darbinieku drošību

Sīkāk

8

8 7. Obligātās veselības pārbaudes kartes aizpildīšanas kārtība ēdināšanas pakalpojumu nozarē Nosūtot nodarbinātos uz obligātajām veselības pārbaudēm, darba devējs var pārliecināties par nodarbināto veselības

Sīkāk

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Endoskopijas kabineta aprīkojumam jābūt jaunam, ražotam 2018.gadā, kurš savienojams ar slimnīcā esošo videoendoskopu GIF-Q165 u

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Endoskopijas kabineta aprīkojumam jābūt jaunam, ražotam 2018.gadā, kurš savienojams ar slimnīcā esošo videoendoskopu GIF-Q165 u TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Endoskopijas kabineta aprīkojumam jābūt jaunam, ražotam 2018.gadā, kurš savienojams ar slimnīcā esošo videoendoskopu GIF-Q165 un videokolonoskopu CF-Q165. Nr. p.k. Tehniskie parametri

Sīkāk

Xgeva, INN-denosumab

Xgeva, INN-denosumab PIELIKUMS I ZĀĻU APRAKSTS 1 1. ZĀĻU NOSAUKUMS XGEVA 120 mg šķīdums injekcijām 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katrs flakons satur 120 mg denosumaba (denosumab) 1,7 ml šķīduma (70 mg/ml). Denosumabs

Sīkāk

Adaptācijas

Adaptācijas Edvīns Lešenkovs Latvijas Olimpiskā vienība Adaptācijas veidi ir organisma pielāgošanās dažādiem sociālās un dzīves apstākļiem. Pielāgošanās sociālekonomiskām pārmaiņām. Pielāgošanās fizioloģiskām pārmaiņām.

Sīkāk

PAMATNOSTĀDNES PAR SFPS 9 PĀREJAS PASĀKUMU VIENOTU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu

PAMATNOSTĀDNES PAR SFPS 9 PĀREJAS PASĀKUMU VIENOTU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 473.a pantu attiecībā uz pārejas pasākumiem saistībā ar SFPS 9 par pašu kapitālu ieviešanas

Sīkāk

INVANZ, INN-ertapenem

INVANZ, INN-ertapenem I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS 1 1. ZĀĻU NOSAUKUMS INVANZ 1 g pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katrs flakons satur 1,0 g ertapenēma (Ertapenemum).

Sīkāk

Kā nomainīt priekšējo bremžu suportu Ford Focus II

Kā nomainīt priekšējo bremžu suportu Ford Focus II Kā nomainīt priekšējo bremžu suportu Ford Focus II Veiciet nomaiņu šādā secībā: 1 Novelciet stāvbremzes sviru. 3 2 Uzstādiet ķīļatbalstus sem aizmugurējām riepām. 4 Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet

Sīkāk

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. un 23. pantu 28/03/2018 ESMA70-151-435 LV Satura rādītājs 1 Piemērošanas joma... 3 2 Mērķis... 5 3 Atbilstības un ziņošanas

Sīkāk

Aprūpe un atbalsts, ja domājams, ka kāds pavada pēdējās savas dzīves dienas Informācija, lai palīdzētu Jums izprast, kas parasti notiek un kā mēs pārv

Aprūpe un atbalsts, ja domājams, ka kāds pavada pēdējās savas dzīves dienas Informācija, lai palīdzētu Jums izprast, kas parasti notiek un kā mēs pārv Aprūpe un atbalsts, ja domājams, ka kāds pavada pēdējās savas dzīves dienas Informācija, lai palīdzētu Jums izprast, kas parasti notiek un kā mēs pārvaldām aprūpi, ja uzskatāms, ka kāds pavada savas dzīves

Sīkāk

Holoclar

Holoclar I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS 1 Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot

Sīkāk

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam Sortis 10 mg apvalkotās tabletes Sortis 20 mg apvalkotās tabletes Sortis 40 mg apvalkotās tabletes Sortis 80 mg apvalkotās tabletes Atorvastatinum Pirms zāļu

Sīkāk

Microsoft Word - Inspra 25mg_50mg apv tabl_ZA_ _C

Microsoft Word - Inspra 25mg_50mg apv tabl_ZA_ _C ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS INSPRA 25 mg apvalkotās tabletes INSPRA 50 mg apvalkotās tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katra tablete satur 25 mg eplerenona (Eplerenonum). Katra tablete

Sīkāk

1

1 Zāļu apraksts 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Telmisartan-ratiopharm 40 mg tabletes Telmisartan-ratiopharm 80 mg tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katra tablete satur 40 mg telmisartāna (telmisartanum).

Sīkāk

questionnaire_for_the_module_2011_Latvia_LV

questionnaire_for_the_module_2011_Latvia_LV LATVIJAS REPUBLIKAS CENTRĀLĀ STATISTIKAS PĀRVALDE Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-1301, fakss: 67366658, www.csb.gov.lv PERSONU AR ILGSTOŠĀM VESELĪBAS PROBLĒMĀM VAI DARBSPĒJAS IEROBEŽOJUMIEM NODARBINĀTĪBA Darbaspēka

Sīkāk

Microsoft Word - LV_SPC_Xalacom_ doc

Microsoft Word - LV_SPC_Xalacom_ doc ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Xalacom 50 mikrogrami/5 mg/ml acu pilieni, šķīdums 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Viens mililitrs šķīduma satur 50 mikrogramus latanoprosta (latanoprostum) un

Sīkāk

Prialt, INN-ziconotide

Prialt, INN-ziconotide I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS 1 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Prialt 25 mikrogrami/ml šķīdums infūzijām 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Viens ml šķīduma satur 25 μg zikonotīda (ziconotide) (acetāta veidā).

Sīkāk

Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai sem

Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai sem Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai semināra modulī tiek paplašināta uzdevuma funkcionalitāte.

Sīkāk

untitled

untitled Ziņojumu lietošanas pamācība DIABĒTA ĀRSTĒŠANAS VADĪBAS PROGRAMMATŪRA 2. lpp. Adherence Report (ziņojums par režīma ievērošanu). Šajā ziņojumā tiek atspoguļota pacienta uzvedība izvēlētajā laikposmā. Tas

Sīkāk

Dzemdes kakla skrīnings: kolposkopijas pārbaude Atjauninātās vadlīnijas

Dzemdes kakla skrīnings: kolposkopijas pārbaude Atjauninātās vadlīnijas Dzemdes kakla skrīnings: kolposkopijas pārbaude Atjauninātās vadlīnijas Page 2 Kāpēc man ir jādodas uz kolposkopijas klīniku? Jūs esat saņēmusi uzaicinājumu uz papildu apskati, jo dzemdes kakla skrīnings

Sīkāk

Exjade, INN-deferasirox

Exjade, INN-deferasirox I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS 1 Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot

Sīkāk

Microsoft Word - Papildmaterials.doc

Microsoft Word - Papildmaterials.doc SATURS DARBĪBAS AR DARBGRĀMATAS LAPĀM... 2 1.1. Pārvietošanās pa lapām...2 1.2. Lapas nosaukuma maiņa...3 1.3. Jaunas darblapas pievienošana...3 1.4. Lapas pārvietošana un dublēšana, lietojot peli...4

Sīkāk

Introducing high blood pressure LV.qxp:BPA

Introducing high blood pressure LV.qxp:BPA Iepazīsties ar augstu asinsspiedienu BLOOD PRESSURE UK Augsts asinsspiediens ir lielākais zināmais invaliditātes un priekšlaicīgas nāves cēlonis AK sakarā ar insultu, sirdstrieku un sirdsslimībām. Vienam

Sīkāk

Dual TEMP PRO

Dual TEMP PRO Dual TEMP PRO 1 Darbības instrukcija Rezultāta nolasījums 5 Ievietotas zondes nolasījums HACCP pārbaudes gaismas diods (LED) SCAN poga (infrasarkanā) Režīma poga Zondes poga (zondes ievietošanas) Ievads

Sīkāk

Sadzīves ķīmija - ir dažas lietas, ko Tev derētu zināt! Sadzīves ķīmijas veidi Bīstamības simboli Ekoloģiskais marķējums Ieteikumi produktu pareizai u

Sadzīves ķīmija - ir dažas lietas, ko Tev derētu zināt! Sadzīves ķīmijas veidi Bīstamības simboli Ekoloģiskais marķējums Ieteikumi produktu pareizai u Sadzīves ķīmija - ir dažas lietas, ko Tev derētu zināt! Sadzīves ķīmijas veidi Bīstamības simboli Ekoloģiskais marķējums Ieteikumi produktu pareizai un drošai lietošanai Materiālu iespiešanai sagatavoja:

Sīkāk

untitled

untitled D I A BĒ TA Ā R S T Ē Š A N A S VA DĪ B AS PR O G R AM M AT ŪR A Ziņojuma rokasgrāmata Report sastādīšanas Interpretation Guide 2007 Medtronic MiniMed. Autortiesības aizsargātas. MP6025274-321 _Date 120707

Sīkāk

EBA Guidelines on AMA changes and extensions

EBA Guidelines on AMA changes and extensions EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana un izmaiņas (EBI/GL/2012/01) Londona, 2012. gada 6. janvāris EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana

Sīkāk

Alkohola lietošanas ietekme uz latviešu dabisko pieaugumu Biedrība «Latvietis» Rīga 2009

Alkohola lietošanas ietekme uz latviešu dabisko pieaugumu Biedrība «Latvietis» Rīga 2009 Alkohola lietošanas ietekme uz latviešu dabisko pieaugumu Biedrība «Latvietis» Rīga 2009 Satura rādītājs Anotācija...3 Projekta mērķi...3 1. Statistikas dati...3 2. Informācijas analize...7 2.1. Alkohola

Sīkāk

Microsoft Word - Uniflox 0_3% acu pilieni_ZA_ _C

Microsoft Word - Uniflox 0_3% acu pilieni_ZA_ _C ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UNIFLOX 0,3 % acu pilieni, šķīdums. 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS 1 ml acu pilienu, šķīduma, satur 3 mg ofloksacīna (Ofloxacinum) (1 ml = 30 pilieni). Palīgviela:

Sīkāk

ZĀĻU APRAKSTS

ZĀĻU  APRAKSTS ZĀĻU APRAKSTS 1 ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Metoclopramid Polpharma 10 mg/2 ml šķīdums injekcijām 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Metoklopramīda hidrohlorīds (Metoclopramidi hydrochloridum)

Sīkāk

HIV infekcijas izplatība

HIV infekcijas izplatība Aktualitātes HIV profilaksē un ārstēšanā. Sociālo darbinieku iespējas. Seminārs sociālo dienestu darbiniekiem 2019. gada 25. aprīlis Inga Bulmistre «Baltijas HIV asociācija» Sagatavots sadarbībā ar GlaxoSmithKline

Sīkāk

PL in Latvian

PL in Latvian PATIENT LEAFLET IN LATVIAN Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam Diacomit 250 mg cietās kapsulas Diacomit 500 mg cietās kapsulas Stiripentol Pirms Jūsu bērns sāk lietot šīs zāles uzmanīgi izlasiet

Sīkāk

8

8 7. Obligātās kartes aizpildīšanas kārtība autoservisā Nosūtot nodarbinātos uz obligātajām pārbaudēm, darba devējs var pārliecināties par viņu stāvokļa atbilstību veicamajam darbam, lai nodarbinātie ilgstoši

Sīkāk

Microsoft Word - Knauf SIA_Mauermortel 10_LV_2010sep06.doc

Microsoft Word - Knauf SIA_Mauermortel 10_LV_2010sep06.doc 1 1. VIELAS / PRODUKTA IDENTIFIKĀCIJA UN ZIŅAS PAR RAŽOTĀJU 1.1. Izstrādājuma nosaukums Knauf Mauermörtel 10 (MM10) 1.2. Paredzētais pielietojums Mūrjava ar spiedes izturību 10 Mpa 1.3. Ziņas par uzņēmumu

Sīkāk

Microsoft Word - Arcoxia 30_60_90_120mg apv tabl_ZA_ _C

Microsoft Word - Arcoxia 30_60_90_120mg apv tabl_ZA_ _C 1. ZĀĻU NOSAUKUMS ARCOXIA 30 mg apvalkotās tabletes ARCOXIA 60 mg apvalkotās tabletes ARCOXIA 90 mg apvalkotās tabletes ARCOXIA 120 mg apvalkotās tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katra

Sīkāk

Ticejumi par akmeņiem

Ticejumi par akmeņiem Ticējumi par minerāliem V. Segliņš Ametists Ametists ir viens no pazīstamākajiem kvarca paveidiem. Tiek uzskatīts, ka tas: Sargā no burvestībām. Mazina tieksmi pēc alkohola. Palīdz pie sāpēm. Mīlētāju

Sīkāk

Kā nomainīt bremžu lokus aizmugurējām trumuļbremzēm RENAULT CLIO II

Kā nomainīt bremžu lokus aizmugurējām trumuļbremzēm RENAULT CLIO II aizmugurējām trumuļbremzēm Veiciet nomaiņu šādā secībā: 1 Nomainiet bremžu klučus pilnā komplektācijā uz katras ass. Tas nodrošina efektīvu bremzēšanu. Nemazgājiet bremžu sistēmas daļas ar degvielu, dīzeļdegvielu

Sīkāk

Plendil, INN- felodipine

Plendil, INN- felodipine I pielikums Zāļu nosaukumi, zāļu forma(-s), stiprums(-i), lietošanas veids(-i), reģistrācijas apliecības(-u) īpašnieks(-i) dalībvalstīs 1 Dalībvalsts ES/EEA Austrija Austrija Beļģija Beļģija Bulgārija

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.9.2016. COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu, un ziņojums, lai atvieglotu Savienībai, tās dalībvalstīm

Sīkāk

Jebkuras neskaidrības, negadījuma vai palīdzības nepieciešamības gadījumā tuvāk esošajam darbiniekam ir nekavējoties jāsazvana bērna ārstējošais vai k

Jebkuras neskaidrības, negadījuma vai palīdzības nepieciešamības gadījumā tuvāk esošajam darbiniekam ir nekavējoties jāsazvana bērna ārstējošais vai k Jebkuras neskaidrības, negadījuma vai palīdzības nepieciešamības gadījumā tuvāk esošajam darbiniekam ir nekavējoties jāsazvana bērna ārstējošais vai konsultējošais ārsts un vecāki. Vecāku tālrunis: Ārsta

Sīkāk

Jaunums! ZANDA POLAR - izturīgs jumts matētos, dabīgos krāsu toņos

Jaunums! ZANDA POLAR - izturīgs jumts matētos, dabīgos krāsu toņos ZANDA POLAR - izturīgs jumts Betona dakstiņš ar matētu virsmu ir lielisks Zanda klāsta papildinājums Mēs esam padarījuši Zanda klāstu spēcīgāku, papildinot to ar jauno, matēto betona dakstiņu Polar. Šī

Sīkāk

Testosterone Art. 31

Testosterone Art. 31 II pielikums Zinātniskie secinājumi un pamatojums reģistrācijas apliecības nosacījumu izmaiņām, un detalizēts paskaidrojums par zinātniskā pamatojuma atšķirībām no PRAC rekomendācijām 33 Zinātniskie secinājumi

Sīkāk

Diapositiva 1

Diapositiva 1 Kognitīvo procesu izpēte klīniskajā psiholoģijā Jeļena Lučkina, Mg.psych., klīniskais psihologs PSIHOLOĢIJA... Zinātne, kas pēta cilvēka vai cilvēku grupas psihes un psihiskas darbības izcelsmi, attīstību

Sīkāk

Slaids 1

Slaids 1 Superstatic 449 Statiskais siltumskaitītājs, statiskais dzesēšanas skaitītājs Pielietošana: Kompaktais siltumskaitītājs Superstatic 449 var tikt darbināts ar akumulatoru vai elektrotīklu. Tas tiek izmantots

Sīkāk

S4M_Quick_Reference_Guide

S4M_Quick_Reference_Guide S4M Rokasgrāmata Izmantojiet šo rokasgrāmatu sava printera ikdienas ekspluatācijā. Plašāku informāciju meklējiet S4M lietošanas instrukcijā. Ārējais izskats. attēls Printera ārpuse Priekšpuse Aizmugure

Sīkāk

DROŠĪBAS DATU LAPA 1./6 lapa Versija Nr. 1 Aktualizācija: DDL izstrādāta: 2015/01/09 Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: Smilts maisījums ar tehnisk

DROŠĪBAS DATU LAPA 1./6 lapa Versija Nr. 1 Aktualizācija: DDL izstrādāta: 2015/01/09 Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: Smilts maisījums ar tehnisk 1./6 lapa VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMEJDARBĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.1 Produkta identifikators: Smilts maisījums ar tehnisko sāli 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi,

Sīkāk

Kā noteikt savu konstitucionālo tipu-tests. Katram cilvēkam ir sava unikālā došu (konstitucionālā) harmonija. Visbiežāk harmoniju izjauc dominējošās d

Kā noteikt savu konstitucionālo tipu-tests. Katram cilvēkam ir sava unikālā došu (konstitucionālā) harmonija. Visbiežāk harmoniju izjauc dominējošās d Kā noteikt savu konstitucionālo tipu-tests. Katram cilvēkam ir sava unikālā došu (konstitucionālā) harmonija. Visbiežāk harmoniju izjauc dominējošās došas pastiprināšanās. Ja jūs varēsiet noteikt cilvēka

Sīkāk

Microsoft Word - Terbisil 250 mg_ doc

Microsoft Word - Terbisil 250 mg_ doc ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS TERBISIL 250 mg tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Viena tablete satur 281,25 mg terbinafīna hidrohlorīda (terbinafini hydrochloridum) atbilst 250 mg terbinafīna

Sīkāk

Gadolinium containing contrast agents - EMEA/H/A-31/1437

Gadolinium containing contrast agents - EMEA/H/A-31/1437 II pielikums Zinātniskie secinājumi 32 Zinātniskie secinājumi Saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 107.k pantu, Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja izskatīja Farmakovigilances riska novērtējuma komitejas (PRAC)

Sīkāk

1

1 ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Nolpaza 20 mg zarnās šķīstošās tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Viena zarnās šķīstošā tablete satur 20 mg pantoprazola (Pantoprazolum; pantoprazola nātrija

Sīkāk

Rotarix, INN-Rotavirus vaccine, live

Rotarix, INN-Rotavirus vaccine, live I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS 1 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Rotarix pulveris un šķīdinātājs iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai Rotavīrusa vakcīna, dzīvā 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Pēc izšķīdināšanas

Sīkāk

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam Caduet 5 mg/10 mg apvalkotās tabletes Caduet 10 mg/10 mg apvalkotās tabletes (Amlodipinum/Atorvastatinum) Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju,

Sīkāk

PIELIKUMS III

PIELIKUMS III Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam Diflucan 150 mg cietās kapsulas Fluconazolum Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. - Saglabājiet

Sīkāk

Svarīgākais par skolēnu redzi

Svarīgākais par skolēnu redzi «Veselības mācības» stunda par redzi Svarīgākais par skolēnu redzi Saturs Redzes sistēma Redze un dators Sūdzības Redzes režīms Apgaismojums Mācību un darba vietas iekārtojums un ķermeņa pozīcija Redzes

Sīkāk

Rapamune,INN-Sirolimus

Rapamune,INN-Sirolimus PIELIKUMS I ZĀĻU APRAKSTS 1 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Rapamune 1 mg/ml šķīdums iekšķīgai lietošanai 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Viens mililitrs satur 1 mg sirolima (Sirolimus). Palīgvielas: Pilnu

Sīkāk

KONTEINERU LIFTERS Ražotājs: SmartTEH Apraksts: SmartTEH piedāvā lielisku risinājumu beramkravas pārkraušanai. Revolucionārais konteineru lifters ļauj

KONTEINERU LIFTERS Ražotājs: SmartTEH Apraksts: SmartTEH piedāvā lielisku risinājumu beramkravas pārkraušanai. Revolucionārais konteineru lifters ļauj KONTEINERU LIFTERS Ražotājs: SmartTEH Apraksts: SmartTEH piedāvā lielisku risinājumu beramkravas pārkraušanai. Revolucionārais konteineru lifters ļauj pielādēt konteineru līdz malām, turklāt ātrākā veidā,

Sīkāk

Equisolon, prednisolone

Equisolon, prednisolone I PIELIKUMS VETERINĀRO ZĀĻU APRAKSTS 1 1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS Equisolon 100 mg pulveris iekšķīgai lietošanai zirgiem Equisolon 300 mg pulveris iekšķīgai lietošanai zirgiem Equisolon 600 mg pulveris

Sīkāk

Provenge, Common name - Autologous peripheral blood mononuclear cells activated with PAP-GM-CSF (Sipuleucel-T)

Provenge, Common name - Autologous peripheral blood mononuclear cells activated with PAP-GM-CSF (Sipuleucel-T) I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS 1 Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot

Sīkāk

SKOLĒNS SKOLĒNAM SKOLĒNS SKOLĒNAM Nodarbības ilgums: Materiāls un sagatavošanās: Mērķis: Darba metodes: minūtes (atkarībā no tā, vai skolēni izp

SKOLĒNS SKOLĒNAM SKOLĒNS SKOLĒNAM Nodarbības ilgums: Materiāls un sagatavošanās: Mērķis: Darba metodes: minūtes (atkarībā no tā, vai skolēni izp Nodarbības ilgums: Materiāls un sagatavošanās: Mērķis: Darba metodes: 40-80 minūtes (atkarībā no tā, vai skolēni izpilda vai neizpilda abus uzdevuma soļus) Lai veiktu šo uzdevumu, skolēniem nepieciešamas

Sīkāk

Humilat grow ietekme uz augu. Humilat grow un augu sakņu sistēma. Humilat grow sastāvā esošās humīnvielas veido visu barības elementu, ogļhidrātu un a

Humilat grow ietekme uz augu. Humilat grow un augu sakņu sistēma. Humilat grow sastāvā esošās humīnvielas veido visu barības elementu, ogļhidrātu un a Humilat grow ietekme uz augu. Humilat grow un augu sakņu sistēma. Humilat grow sastāvā esošās humīnvielas veido visu barības elementu, ogļhidrātu un aminoskābju ilgtermiņa krājumus augsnē, kā arī nodrošina

Sīkāk

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx Preču loterijas Laimē elektrisko skūteri! noteikumi 1) Loterijas preču ražotājs ir SIA Colgate-Palmolive (Latvia), Reģ. Nr. 40003274802, juridiskā adrese: Duntes iela 23A, Rīga, Latvija, LV-1005. 2) Loterijas

Sīkāk

100802_EU_Bio_Logo_Guidelines_cos.indd

100802_EU_Bio_Logo_Guidelines_cos.indd ES BIOLOĢISKĀS LAUKSAIMNIECĪBAS LOGOTIPS ES BIOLOĢISKĀS LAUKSAIMNIECĪBAS LOGOTIPS IEVADS ES bioloģiskās lauksaimniecības logotipa pamatā ir divi plaši pazīstami simboli: Eiropas karogs Eiropas Savienības

Sīkāk