Satura rādītājs. 1. Vispārīgi drošības norādījumi

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Satura rādītājs. 1. Vispārīgi drošības norādījumi"

Transkripts

1 Cienījamais klient! Sirsnīgi sveicam ar jaunas T.I.P. ierīces iegādi! Tāpat kā visi mūsu ražojumi, arī šis izstrādājums ir attīstīts, par pamatu izmantojot jaunākās tehniskās atziņas. Ierīces ražošanā un montāžā izmantota modernākā sūkņu tehnika un drošākās elektriskās vai attiecīgi elektroniskās un mehāniskās detaļas, lai tādējādi jūsu jaunajiem izstrādājumiem nodrošinātu teicamu kvalitāti un ilgu darbmūžu. Lai varētu izmantot visas tehniskās priekšrocības, lūdzu, rūpīgi izlasiet lietošanas pamācību. Paskaidrojoši attēli atrodas lietošanas pamācības beigās kā pielikums. Vēlam jums patīkamu jaunās ierīces lietošanu! Satura rādītājs 1. Vispārīgi drošības norādījumi Tehniskie dati Lietošanas joma Piegādes komplekts Uzstādīšana Elektrības pieslēgums Ekspluatācijas sākšana Apkope un palīdzība traucējumu gadījumos Garantija Rezerves daļu pasūtīšana Pakalpojumi... 6 Pielikums: attēli 1. Vispārīgi drošības norādījumi Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas pamācību un iepazīstieties ar šā izstrādājuma vadības elementiem un pareizu lietošanu. Mēs neuzņemamies atbildību par bojājumiem, kas radušies, neievērojot šīs lietošanas pamācības norādījumus un priekšrakstus. Uz bojājumiem, kas radušies, neievērojot šīs lietošanas pamācības norādījumus un priekšrakstus, neattiecas garantijas pakalpojums. Uzglabājiet šo lietošanas pamācību un un pievienojiet to, ja nododat ierīci citam lietotājam. Ierīci nedrīkst lietot personas, kas nav iepazinušās ar šo lietošanas pamācību. Šo ierīci drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma, kā arī personas ar samazinātām fiziskām, taustes vai garīgām spējām vai personas, kam trūkst pieredzes un zināšanu, ja tās bija uzraudzītas vai instruētas par ierīces drošu lietošanu, un izprot šajā sakarā izrietošos riskus. Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci. Bērni nedrīkst veikt tīrīšanu un lietotāja apkopi bez uzraudzības. Sūkni nedrīkst lietot, ja ūdenī atrodas personas. Sūknis jāapgādā ar noplūdes strāvas aizsargierīci (RCD / automātisku drošības slēdzi) ar aprēķina noplūdes strāvu, kas nepārsniedz 30 ma. Ja šīs ierīces tīkla pieslēguma vads tiek bojāts, tas jānomaina ražotājam vai viņa klientu apkalpošanas dienestam vai tamlīdzīgi kvalificētai personai, lai izvairītos no apdraudējumiem. Īpaši jāievēro norādes un norādījumi ar šādiem simboliem: Šo norādījumu neievērošana ir saistīta ar personas un/vai mantas bojājumu risku. Šo norādījumu neievērošana ir saistīta ar elektrotraumas risku, kas var radīt personas un/vai mantas bojājumus. Pārbaudiet, vai ierīcei transportēšanas laikā nav radušies bojājumi. Bojājuma gadījumā ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā astoņu dienu laikā no iegādes datuma, par to jāpaziņo mazumtirgotājam. 1

2 2. Tehniskie dati Modelis EXTREMA 500/13 IX Tīkla spriegums / frekvence 230 V~ / 50 Hz Nominālā jauda 1,800 vati Aizsardzības klase IPX8 Spiediena īscaurule 59.61mm (2" ārējā) Maks. sūknēšanas apjoms (Q max) 1) 30,000 l/h Maks. spiediens 1.3 bar Maks. sūknēšanas augstums (H max) 1) 13 m Maks. iegremdēšanas dziļums 7 m Maksimālā sūknētā šķidruma temperatūra (T max) 50 C Maksimālā sūknētā šķidruma temperatūra (T max 4 min) 3) 95 C (maks. 4 min.) Maksimālais ieslēgšanas reižu skaits stundā 30, vienmērīgi izdalīti Pieslēguma kabeļa garums 10 m Kabeļa tips H07RN8-F Svars (neto) ~ 13 kg Minimālais pašiesūkšanas līmenis (A) 2) 125 mm Minimālais nosūkšanas līmenis (B) 2) 65 mm Palaišanas līmenis (C) 2) mm Atslēgšanās līmenis (D) 2) mm Izmēri cm (pl x dz x a) 24,5 x 23,5 x 45 cm Artikula numurs ) 2) 3) Norādītās maksimālās jaudas var sasniegt ar atbrīvotu un nesamazinātu izplūdi. Iekavās norādītie dati attiecas uz attēliem lietošanas pamācības beigās. Ja ūdens temperatūra ir starp 50 C un 95 C, ierīce darbojas tikai 4 minūtes un pēc tam automātiski izslēdzas, lai ļautu motoram pilnīgi atdzist 3. Lietošanas joma Uzņēmuma T.I.P. notekūdeņu iegremdējams sūknis ir ļoti efektīvs elektrosūknis tīra ūdens vai notekūdeņu, kas satur cietvielas līdz tehniskajos datos minētajam maksimālajam lielumam, sūknēšanai. Šie augstvērtīgie izstrādājumi ar pārliecinošajiem jaudas rādītājiem ir attīstīti daudzveidīgai izmantošanai atūdeņošanai un šķidrumu pārsūknēšanai. Raksturīgākās notekūdeņu iegremdējamo sūkņu izmantošanas jomas ir: Dīķu, baseinu, rezerves tvertņu, notekūdeņu un bioloģisko bedru izsūknēšanai, kā arī plūdu seku novēršanai pēc pārplūšanas vai plūdiem. Uzņēmuma T.I.P. notekūdeņu iegremdējamie sūkņi ir piemērotie patstāvīgai vai pagaidu uzstādīšanai. Šis izstrādājums ir paredzēts privātai lietošanai mājsaimniecībā, nevis profesionāliem vai rūpnieciskiem mērķiem. Sūknis nav piemērots ekspluatēšanai galda strūklakās, akvārijos un līdzīgās izmantošanas jomās. Izmantojot dīķī, jāveic attiecīgi pasākumi, lai netiktu iesūkti dīķa iemītnieki. 4. Piegādes komplekts Sūknis nav piemērots sālsūdens un fekāliju sūknēšanai, kā arī uzliesmojošiem, kodīgiem, sprādzienbīstamiem vai citiem bīstamiem šķidrumiem. Sūknējamais šķidrums nedrīkst pārsniegt tehniskajos datos minēto maksimālo temperatūru. Šim sūknim kā īpatnība ir iespējams īslaicīgs režīms (maks. 4 min.) ar šķidruma temperatūru līdz 95 C (sk. tehniskos datus). Sūknī tiek izmantota smērviela, kas ierīces nelietpratīgas izmantošanas vai bojājumu gadījumā var piesārņot sūknējamo šķidrumu. Izmantotā smērviela spēj bioloģiski noārdīties un nav kaitīga veselībai. Šā izstrādājuma piegādes komplektā ietilpst: Sūknis ar savienotājkabeli, instrukciju. Pilnīgi pārbaudiet piegādes komplektu. Atkarībā no lietošanas mērķa var būt pieejami citi piederumi (skatiet nodaļu Uzstādīšana un Rezerves daļu pasūtīšana ). Ja iespējams, līdz garantijas laika beigām saglabājiet iepakojumu. Iepakojuma materiālu utilizējiet saskaņā ar vides aizsardzības noteikumiem. 2

3 5. Uzstādīšana 5.1. Vispārīgi uzstādīšanas norādījumi Visu uzstādīšanas laiku ierīci nedrīkst pieslēgt strāvas tīklam. Sūknis un visa pieslēgumu sistēma ir jāaizsargā pret aizsalšanu. Visiem pieslēgumu pārvadiem jābūt absolūti hermētiskiem, jo nehermētiski pārvadi var ietekmēt sūkņa jaudu un izraisīt ievērojamus bojājumus. Izmantojiet šajā gadījumā piemērotu blīvēšanas materiālu, lai montāža būtu hermētiska. Pievelkot uzmavas, izvairieties no pārlieka spēka izmantošanas, kas var izraisīt bojājumus. Pārvietojot pieslēgumu pārvadus, pievērsiet uzmanību, lai uz sūkni neiedarbotos nekāds svars, kā arī vibrācijas vai spiedieni. Turklāt pieslēgumu pārvadiem nedrīkst būt lūzumi vai pretkritumi. Pievērsiet uzmanību arī attēliem, kas atrodas lietošanas pamācības beigās kā pielikums. Skaitļi un citi dati, kas norādīti turpmāk redzamo izpildījumu iekavās, attiecas uz šiem attēliem Spiedienvada uzstādīšana Spiedienvads transportē sūknējamo šķidrumu no sūkņa uz apgādes vietu. Lai izvairītos no plūsmas zaudējumiem, ieteicams izmantot spiedienvadu, kuram ir vismaz tāds pats diametrs kā sūkņa spiediena īscaurulei (1). Kā spiedienvads šādam izmantošanas mērķim jālieto piemērota elastīga šļūtene piemēram, īpaši konstruēta ūdens novadīšanas šļūtene Pastāvīga uzstādīšana Pastāvīgas uzstādīšanas gadījumā ideāls spiedienvads ir nekustīga caurule. Šāda veida uzstādīšanas gadījumā spiedienvadā tūlīt aiz sūkņa izejas ir jāuzstāda pretvārsts, lai pēc sūkņa izslēgšanas šķidrums neplūstu atpakaļ. Lai atvieglotu apkopes darbus, ieteicams aiz sūkņa un pretvārsta uzstādīt arī noslēgšanas vārstu. Tā priekšrocība ir, ka sūkņa demontāžas laikā, aizverot noslēgšanas vārstu, netiek iztukšots spiedienvads Pludiņslēdža iestatīšana Nodrošiniet, lai sūknis atslēgtos, ja samazinās ūdens līmenis un pludiņslēdzis sasniedz atslēgšanas līmeni. Uzstādīšanas laikā noteikti jāpievērš uzmanība, lai pludiņslēdzis varētu brīvi kustēties. Sūknim ir pludiņslēdzis (2), kas atkarībā no ūdens līmeņa, automātiski atslēdz vai ieslēdz ierīci. Ja ūdens līmenis sasniedz vai noslīd zem atslēgšanas līmeņa, sūknis tiek atslēgts. Ja ūdens līmenis sasniedz vai pārsniedz palaišanas līmeni, sūknis atsāk darboties. Palaišanas un atslēgšanas līmeņus var mainīt, saīsinot vai pagarinot brīvi kustošos pludiņslēdža kabeli (3). Kabeļa garumu var iestatīt kabeļa padevē (4), kas atrodas pie sūkņa roktura (5). Turklāt noteicošas ir trīs kustīgās kabeļa daļas, kas sniedzas no kabeļa padeves līdz pludiņslēdzim. Ar lielāku garumu tiek samazināts atslēgšanas un palielināts palaišanas līmenis. Rīkojoties pretēji un samazinot garumu, tiek samazināts palaišanas un palielināts atslēgšanas līmenis. Ja sūknim jāveic nosūkšana virs atslēgšanas līmeņa, tad manuāli jāaktivizē pludiņslēdzis, piem., nofiksējot stāvus pozīcijā. Tikai šajā darba stāvoklī ir iespējams sasniegt tehniskajos datos norādīto min. atslēgšanas līmeni. Taču šajā gadījumā sūknis tomēr pastāvīgi jākontrolē, lai tas nedarbotos tukšgaitā Sūkņa pozicionēšana Pozicionējot sūkni, uzmanība jāpievērš tam, lai netiktu pārsniegts tehniskajos datos minētais maksimālais iegremdēšanas dziļums. Tāpat nedrīkst pārsniegt minimālo pašiesūkšanas līmeni. Vēlākas ekspluatācijas laikā ūdens līmenis tad var samazināties līdz minimālajam atsūkšanas līmenim. Novietojiet sūkni uz cietas pamatnes. Nenovietojiet sūkni tiešu uz nestabiliem akmeņiem vai smiltīs. Pozicionēšanas laikā noteikti pievērsiet uzmanību, lai sūknis nevarētu apgāzties vai ar iesūkšanas atverēm (6) iegrimt gruntī. Jānovērš smilšu, dūņu vai līdzīgu vielu iesūkšana. Sūkņa pozicionēšanai, pacelšanas un nešanai izmantojams tikai un vienīgi rokturis. Tāpat nolaišanai un pacelšanai ir jāizmanto piemērota nolaišanas trose, kas tiek piestiprināta pie pārnēsāšanas roktura. Sūkņa pozicionēšanai, pacelšanai vai nešanai nekādā gadījumā nedrīkst izmantot spiediena šļūteni, tīkla pieslēguma kabeli vai pludiņslēdža kabeli. 3

4 6. Elektrības pieslēgums Ierīcei ir tīkla pieslēguma kabelis ar kontaktdakšu. Lai izvairītos no apdraudējuma, tīkla pieslēguma kabeli un kontaktdakšu drīkst nomainīt tikai speciālists. Nenesiet sūkni, turot aiz tīkla pieslēguma kabeļa, un neizmantojiet to kontaktdakšas atvienošanai no kontaktligzdas. Pasargājiet kontaktdakšu un tīkla pieslēguma kabeli no karstuma, eļļas un asām malām. Abām tehniskajos datos minētajām vērtībām jāatbilst pieejamajam tīkla spriegumam. Par uzstādīšanu atbildīgajai personai ir jāpārliecinās, vai elektrības pieslēgumam ir nodrošināts standartiem atbilstošs zemējums. Elektrības pieslēgumam ir jābūt ļoti jutīgam automātiskajam drošinātājam (Fi slēdzim): = 30 ma (DIN VDE ). Saskaņā ar VDE pagarinājuma kabelim nedrīkst būt mazāks šķērsgriezums nekā šļūteņvadam ar saīsināto apzīmējumu H07RN-F (3 x 1,0 mm²). Kontaktdakša un savienojumu vietas ir jāaizsargā pret ūdens šļakatām. 7. Ekspluatācijas sākšana Sūkņa ekspluatācijas laikā ūdenī nedrīkst uzturēties neviena persona. Sūkni drīkst izmantot tikai jaudas diapazonā, kas norādīts datu plāksnītē. Jāizvairās no sausas darbināšanas sūkņa ekspluatācijas bez ūdens sūknēšanas, jo ūdens trūkums var izraisīt sūkņa pārkaršanu. Tādējādi var radīt nopietnus ierīces bojājumus. Pārliecinieties, vai elektrības spraudņu savienojumi pret pārplūšanu drošā zonā. Ir absolūti aizliegts ar rokām pieskarties sūkņa atverei, ja ierīce ir pieslēgta strāvas tīklam. Pirms katras izmantošanas reizes veiciet vizuālu sūkņa pārbaudi. Tas jo īpaši noderīgi ir tīkla pieslēguma pārvadam un kontaktdakšai. Pievērsiet uzmanību, lai visas skrūves būtu cieši pievilktas un pieslēgumi nebūtu bojāti. Bojātu sūkni nedrīkst izmantot. Bojājuma gadījumā sūknis ir jāpārbauda remontdarbnīcā. Katrā ekspluatēšanas reizē visprecīzākā uzmanība jāpievērš sūkņa drošam un noturīgam uzstādījumam. Lai sāktu ekspluatāciju, iespraudiet kontaktdakšu 230 V maiņstrāvas kontaktligzdā. Ja ūdens līmenis sasniedz vai pārsniedz palaišanas līmeni, sūknis uzreiz iedarbojas. Lai beigtu ekspluatāciju, atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas. Sērijas T.I.P. EXTREMA elektrosūkņiem ir integrēta termiskā motora aizsargsistēma. Pārslodzes gadījumā motors izslēdzas un pēc atdzišanas atkal ieslēdzas. Iespējamie cēloņi un to novēršanas iespējas ir minētas nodaļā Apkope un palīdzība traucējumu gadījumos. Lūdzu, ievērojiet, ka režīms ar šķidrumiem > 50 C ir tikai īslaicīgi iespējams (sk. tehniskos datus). 8. Apkope un palīdzība traucējumu gadījumos Pirms apkopes darbu veikšanas sūknis ir jāatslēdz no strāvas tīkla. Ja tas netiek atvienots no strāvas tīkla, pastāv sūkņa nejaušas iedarbošanās risks. Mēs neuzņemamies atbildību par bojājumiem, kuru pamatā ir nelietpratīgi veikti labošanas mēģinājumi. Bojājumi, kas radušies nelietpratīgu labošanas mēģinājumu dēļ, anulē visas garantijas prasības. Šai ierīcei spēkā esošo lietošanas apstākļu un izmantošanas jomu ievērošana samazina iespējamo ekspluatācijas traucējumu risku un pagarina ierīces darbmūžu. Berzējošas vielas sūknējamā šķidrumā, piemēram, smiltis, paātrina nolietojumu un samazina jaudu. Lietpratīgas izmantošanas gadījumā ierīcei nav nepieciešama apkope. Tomēr ieteicams no hidrauliskajām daļā notīrīt nogulas un netīrumus. To var paveikt ar pretēju tīra ūdens cirkulāciju, kas, izmantojot šļūteni, tiek izvadīts caur sūkņa spiediena īscauruli. Noturīgu netīrumu noņemšanai, atskrū- 4

5 vējot skrūves, var atdalīt sūkņa pēdu (8), kas atrodas pie sūkņa pamatnes. Cita veida demontāžu un detaļu nomaiņu drīkst veikt tikai ražotājs vai viņa pilnvarots klientu apkalpošanas dienests, lai izvairītos no apdraudējumiem. Sala gadījumā sūknī esošais ūdens sasalstot var izraisīt ievērojamus bojājumus. Tādēļ sala gadījumā sūknis ir jāizņem no sūknēšanas šķidruma un pilnīgi jāiztukšo. Uzglabājiet sūkni sausā un no sala pasargātā vietā. Ekspluatācijas traucējumu gadījumā vispirms pārbaudiet, vai nav radusies apkopes kļūda vai kāds cits cēlonis, kas nav saistīts ar ierīces defektu, piemēram, strāvas padeves pārtraukums. Turpmāk redzamajā sarakstā ir uzskaitīti atsevišķi iespējamie ierīces traucējumi, iespējamie cēloņi un padomi to novēršanai. Visus minētos pasākumus drīkst veikt tikai tad, ja sūknis ir atvienots no strāvas tīkla. Ja traucējumu nevarat novērst patstāvīgi, lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu vai attiecīgi savu veikalu. Noteikti pievērsiet uzmanību, ka bojājumi, ko izraisījuši nelietpratīgi labošanas mēģinājumi, anulē visas garantijas prasības, un mēs neuzņemamies atbildību par to rezultātā radītajiem bojājumiem. Traucējums Iespējamais cēlonis Novēršana 1. Sūknis nesūknē šķidrumu un motors nedarbojas. 2. Motors darbojas, bet sūknis nesūknē šķidrumu. 3. Sūknis pēc īsa ekspluatācijas laika apstājas, jo ieslēgusies termiskā motora aizsargsistēma. 4. Pārtraukta darbība vai attiecīgi neregulāra ekspluatācija. 5. Sūknis piegādā pārāk mazu ūdens apjomu. 6. Sūknis neieslēdzas vai neizslēdzas. 9. Garantija 1. Nav pieejama strāva. 2. Ieslēgusies termiskā motora aizsargsistēma. (režīmam ar šķidrumu > 50 C sk. tehnisko datu piezīmi). 3. Bojāts kondensators. 4. Bloķēts darbrats. 5. Pludiņslēdža bojājums. 1. Nosprostotas iesūkšanas atveres. 2. Nosprostots spiedienvads. 3. Sūkņa korpusā iekļuvis gaiss. 4. Pārsniegs minimālais atsūkšanas līmenis. Iespējams, ka nepareizi iestatīts pludiņslēdzis, vai arī traucēta vai bojāta pludiņslēdža brīva kustība. 5. Iespējams, ka bloķēts vai bojāts pretvārsts. 1. Elektrības pieslēgums neatbilst datu plāksnītē norādītajiem datiem. 2. Cietvielas ir nosprostojušas sūkni vai iesūkšanas atveres. 3. Pārāk biezs šķidrums. 4. Pārāk augsta šķidruma temperatūra. 5. Sūkņa sausa darbināšana 1. Cietvielas traucē darbrata darbību. 2. Skatiet punktu Skatiet punktu 3,4. 4. Tīkla spriegums ārpus pielaides. 5. Motora vai darbrata bojājums. 1. Skatiet punktu 2,1. 2. Skatiet punktu 2,2. 3. Nolietots darbrats. 1. Traucēta pludiņslēdža brīva kustība. 2. Nepareizi iestatīts pludiņslēdzis. 3. Pludiņslēdža bojājums. 1. Ar līdzstrāvai paredzētu ierīci pārbaudiet, vai ir pieejams spriegums (ievērojiet drošības norādījumus!). Pārbaudiet, vai pareizi iesprausta kontaktdakša. 2. Atvienojiet sūkni no strāvas tīkla, ļaujiet sistēmai atdzist un pēc tam novērsiet cēloni. 3. Sazinieties ar klientu apkalpošanas 4. Atbrīvojiet darbratu no bloķējošajiem elementiem. 5. Pludiņslēdža bojājums. 1. Novērsiet nosprostojumus. 2. Novērsiet nosprostojumus. 3. Palaidiet sūkni vairākas reizes, lai tādējādi tiktu izspiests viss gaiss. 4. Pievērsiet uzmanību, lai netiktu pārsniegts minimālais atsūkšanas līmenis. Attiecīgi pareizi iestatiet pludiņslēdzi vai parūpējieties, lai tas varētu brīvi kustēties. Bojāta pludiņslēdža gadījumā sazinieties ar klientu apkalpošanas 5. Atbrīvojiet pretvārstu no bloķējošajiem elementiem vai bojājumu gadījumā nomainiet. 1. Ar līdzstrāvai paredzētu ierīci pārbaudiet spriegumu pie pieslēguma kabeļa pārvadiem (ievērojiet drošības norādījumus!). 2. Novērsiet nosprostojumus. 3. Sūknis nav piemērots šim šķidrumam. Šajā gadījumā atšķaidiet šķidrumu. 4. Pievērsiet uzmanību, lai sūknētā šķidruma temperatūra nepārsniegtu maksimāli atļauto vērtību. 5. Novērsiet sausas darbināšanas cēloņus. 1. Novāciet cietvielas. 2. Skatiet punktu Skatiet punktu 3,4. 4. Parūpējieties, lai tīkla spriegums atbilstu datu plāksnītē norādītajiem datiem. 5. Sazinieties ar klientu apkalpošanas 1. Skatiet punktu 2,1. 2. Skatiet punktu 2,2. 3. Sazinieties ar klientu apkalpošanas 1. Parūpējieties, lai nodrošinātu pludiņslēdža brīvu kustību. 2. Pareizi iestatiet pludiņslēdzi. 3. Sazinieties ar klientu apkalpošanas Šī ierīce ir ražota un pārbaudīta, izmantojot jaunākās pieejas. Pārdevējs aizpilda garantiju, kas apliecina izstrādājuma materiāla nevainojamu stāvokli, saskaņā ar attiecīgajā valstī, kurā nopirkta ierīce, spēkā esošajiem noteikumiem. Garantijas laiks sākas iegādes dienā ar šādiem nosacījumiem: 5

6 Garantijas laikā tiek bez maksas novērsti visi defekti, kas attiecināmi uz materiāla defektiem un ražošanas kļūdām. Par reklamācijām ir jāpaziņo uzreiz pēc to konstatēšanas. Garantijas prasības tiek anulētas, ja ir konstatēta pircēja vai trešās puses iejaukšanās. Uz bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas vai apkalpošanas, nepareizas uzstādīšanas vai uzglabāšanas, pieslēgšanas vai instalēšanas, kā arī pārlieka spēka lietošanas dēļ vai citu ārēju ietekmju dēļ, neattiecas garantijas pakalpojumi. Nodilstošās daļas, piem., darbrats un gredzenveida blīvējošās starplikas, ir izslēgtas no garantijas pakalpojuma. Visas daļas ir izstrādātas ar lielu rūpību un izmantojot augstvērtīgus materiālus un konstruētas ilgam darbmūžam. Nodilums tomēr ir atkarīgs no izmantošanas veida, izmantošanas intensitātes un apkopes intervāliem. Šajā lietošanas pamācībā minēto uzstādīšanas un apkopes norādījumu ievērošana nodrošina izšķiroši ilgāku dilstošo detaļu darbmūžu. Mēs paturam tiesības reklamācijas gadījumā bojātā detaļas uzlabot vai nomainīt, vai arī nomainīt ierīci. Nomainītās detaļas kļūst par mūsu īpašumu. Tiek izslēgtas zaudējumu atlīdzināšanas prasības, kas nav attiecināmas uz ražotāja ar nolūku vai rupju nolaidību. Citas prasības nav pamatojamas ar garantiju. Garantijas prasība pircējam jāapliecina ar pirkuma čeka oriģinālu. Šī garantija ir spēkā valstī, kurā nopirkta ierīce. Īpaši norādījumi: 1. Ja jūsu ierīce vairs nedarbojas pareizi, vispirms, lūdzu, pārbaudiet, vai nav radusies kāda apkopes kļūda vai cits cēlonis, kas var izraisīt ierīces sabojāšanu. 2. Gadījumā, ja bojāto ierīci nogādājiet vai nosūtiet uz labošanas darbnīcu, pievienojiet šādus dokumentus: - pirkuma čeku; - radušās bojājuma aprakstu (pēc iespējas precīzāks apraksts atvieglo ātrāku salabošanu). 3. Pirms bojātās ierīces nogādāšanas vai nosūtīšanas uz remontdarbnīcu, noņemiet, lūdzu, visas tai pievienotās montāžas detaļas, kas neatbilst ierīces oriģinālam. Ja pēc ierīces atdošanas trūkst kāda no šīm montāžas detaļām, mēs par tām neuzņemamies nekādu atbildību. 10. Rezerves daļu pasūtīšana Visātrākā, vienkāršākā un cenas ziņās izdevīgākā rezerves daļu pasūtīšanas iespēja ir internetā. Mūsu tīmekļvietnē ir pieejams ērts rezerves daļu veikals, kurā pasūtījumu var veikt tikai ar dažiem klikšķiem. Bez tam mēs tur paziņojam visaptverošu informāciju un vērtīgus padomus par mūsu izstrādājumiem un piederumiem, iepazīstinām ar jaunām ierīcēm un aktuāliem tendencēm un jaunveidojumiem sūkņu tehnikas jomā. 11. Pakalpojumi Garantijas prasību vai traucējumu gadījumā sazinieties ar savu veikalu. Pēc vajadzības ir iespējams pieprasīt aktuālo lietošanas instrukciju pa e-pastu: Tikai ES valstīm Neizmetiet elektroiekārtu mājsaimniecības atkritumos! Saskaņā ar Eiropas Savienības Direktīvu 2012/19/EU par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem un to pielāgošanu nacionālajos likumos izlietotās elektroiekārtas tiek savāktas šķirti un saskaņā ar vides aizsardzības noteikumiem tiek piegādātas atkārtotai izmantošanai. Jautājumu gadījumā sazinieties ar vietējo atkritumu utilizācijas uzņēmumu. 6

Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienoju

Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienoju Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienojumu, bloķējošās strāvas pārbaudes EC motors un integrēta

Sīkāk

Datu lapa: Wilo-TOP-Z 30/10 (1~230 V, PN 10, RG) Raksturlīknes Maiņstrāva H/m v 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 min. Wilo-TOP-Z 30/10 1~230V - Rp 1¼

Datu lapa: Wilo-TOP-Z 30/10 (1~230 V, PN 10, RG) Raksturlīknes Maiņstrāva H/m v 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 min. Wilo-TOP-Z 30/10 1~230V - Rp 1¼ Datu lapa: Wilo-TOP-Z 3/1 (1~23 V, PN 1, RG) Raksturlīknes Maiņstrāva H/m 9 8 7 6 5 4 3 v,5 1 1,5 2 2,5 3 Wilo-TOP-Z 3/1 1~23V - Rp 1¼ m/s Atļautie sūknējamie šķidrumi (citi šķidrumi pēc pieprasījuma)

Sīkāk

Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) v 3 4 Rp ½ 0,4 0,8 1,2 Rp 1 m/s 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Rp 1¼ H/m Wilo-Strato

Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) v 3 4 Rp ½ 0,4 0,8 1,2 Rp 1 m/s 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Rp 1¼ H/m Wilo-Strato Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) 1 2 v 3 4 Rp ½,4,8 1,2 Rp 1 m/s,2,4,6,8 1, Rp 1¼ H/m Wilo-Stratos PICO 15/1-4, 25/1-4, 3/1-4 1~23 V - Rp ½, Rp 1, Rp 1¼ 4 Atļautie sūknējamie

Sīkāk

AMV 655/658 SU / 658 SD / 659 SD

AMV 655/658 SU / 658 SD / 659 SD Datu lapa Izpildmehānismi trīs punktu vadībai bez drošības funkcijas SU, SD ar drošības funkciju (atspere uz augšu/uz leju) Apraksts Izpildmehānismus bez jebkāda adaptera var izmantot kopā ar: - Vārstu

Sīkāk

Untitled-1

Untitled-1 R-05 Lietošanas rokasgrāmata Elektriskā plīts virsma CDE 32/1 X Cienījamais lietotāj! Pateicamies, ka izvēlējāties vienu no mūsu iekārtām, kas ļauj iegūt vislabākos rezultātus. Lūdzu, uzmanīgi iepazīstieties

Sīkāk

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju, iestatījumu un iz

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju, iestatījumu un iz Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju, iestatījumu un izvēlnes taustiņiem, tiek iekļauts katla komplektācijā Plašs modulācijas diapazons 1 10: samazināts

Sīkāk

Kā nomainīt priekšējo bremžu suportu Ford Focus II

Kā nomainīt priekšējo bremžu suportu Ford Focus II Kā nomainīt priekšējo bremžu suportu Ford Focus II Veiciet nomaiņu šādā secībā: 1 Novelciet stāvbremzes sviru. 3 2 Uzstādiet ķīļatbalstus sem aizmugurējām riepām. 4 Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet

Sīkāk

Kā nomainīt bremžu lokus aizmugurējām trumuļbremzēm RENAULT CLIO II

Kā nomainīt bremžu lokus aizmugurējām trumuļbremzēm RENAULT CLIO II aizmugurējām trumuļbremzēm Veiciet nomaiņu šādā secībā: 1 Nomainiet bremžu klučus pilnā komplektācijā uz katras ass. Tas nodrošina efektīvu bremzēšanu. Nemazgājiet bremžu sistēmas daļas ar degvielu, dīzeļdegvielu

Sīkāk

Datu lapa Kombinētais automātiskās balansēšanas vārsts AB-PM vārsts DN 10-32, PN 16 Apraksts AB-PM ir kombinēts automātiskās balansēšanas vārsts. Tā k

Datu lapa Kombinētais automātiskās balansēšanas vārsts AB-PM vārsts DN 10-32, PN 16 Apraksts AB-PM ir kombinēts automātiskās balansēšanas vārsts. Tā k Datu lapa Kombinētais automātiskās balansēšanas vārsts AB-PM vārsts DN 10-32, PN 16 Apraksts AB-PM ir kombinēts automātiskās balansēšanas vārsts. Tā kompaktajā vārsta korpusā ir trīs funkcijas: 1. Diferenciālā

Sīkāk

PRIME NEW PIE SIENAS STIPRINĀMS GĀZES KONDENSĀCIJAS KATLS

PRIME NEW PIE SIENAS STIPRINĀMS GĀZES KONDENSĀCIJAS KATLS NEW PIE SIENAS STIPRINĀMS GĀZES KONDENSĀCIJAS KATLS Ideāli piemērots nomainot tradicionālos apkures katlus jaunais kondensācijas katlu klāsts iekļauj sevī divus modeļus, 24 un 28 kw apkurei un karstā 24

Sīkāk

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM Iebūvētais virtuves apgaismojums Labs, funkcionāls apgaismojums Funckionāls apgaismojums ir svarīgs jebkurā virtuves interjerā. Ar

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM Iebūvētais virtuves apgaismojums Labs, funkcionāls apgaismojums Funckionāls apgaismojums ir svarīgs jebkurā virtuves interjerā. Ar CEĻVEDIS PIRCĒJIEM Iebūvētais virtuves apgaismojums Labs, funkcionāls apgaismojums Funckionāls apgaismojums ir svarīgs jebkurā virtuves interjerā. Ar labu, vienmērīgu apgaismojumu virs darba virsmas gatavot

Sīkāk

Laboratorijas darbi mehānikā

Laboratorijas darbi mehānikā Laboratorijas darbs Nr..1 Elektrisko mēraparātu pārbaude un mērdiapazona paplašināšana Studenta vārds, uzvārds:... Fakultāte, grupa:... Studenta apliecības numurs:... Teorētiskais pamatojums Praksē ne

Sīkāk

Instrukcijas par riteņu bremžu metināto šuvju pārbaudi un uzlabošanu /1 1. Pārbaudāmo bremžu identificēšana Ir jāpārbauda šādas pazīmes: Riteņu

Instrukcijas par riteņu bremžu metināto šuvju pārbaudi un uzlabošanu /1 1. Pārbaudāmo bremžu identificēšana Ir jāpārbauda šādas pazīmes: Riteņu Instrukcijas par riteņu bremžu metināto šuvju pārbaudi un uzlabošanu 20-2425/1 1. Pārbaudāmo bremžu identificēšana Ir jāpārbauda šādas pazīmes: Riteņu bremžu tips: 20-2425/1 skatiet iekaltos datus uz bremžu

Sīkāk

SKODA_Universal

SKODA_Universal GARANTIJAS UN PAPILDU GARANTIJAS VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI UN PROCEDŪRAS NOTEIKUMI. DERĪGI SĀKOT NO 12.2017 JĒDZIENI Šajā dokumentā tiek definēti sekojoši jēdzieni: Ražotājs šī dokumenta izpratnē ir ŠKODA AUTO

Sīkāk

Presentation title

Presentation title Tehniskās ekspertīzes un diagnostikas dienests Daudzdzīvokļu ēku elektrotīklu testēšana Uģis Skopans, Dienesta vadītājs 23.01.2014, Jūrmala Saturs Elektrotīklu pieļaujamās slodzes noteikšana Elektroinstalācijas

Sīkāk

Slaids 1

Slaids 1 Superstatic 449 Statiskais siltumskaitītājs, statiskais dzesēšanas skaitītājs Pielietošana: Kompaktais siltumskaitītājs Superstatic 449 var tikt darbināts ar akumulatoru vai elektrotīklu. Tas tiek izmantots

Sīkāk

Dual TEMP PRO

Dual TEMP PRO Dual TEMP PRO 1 Darbības instrukcija Rezultāta nolasījums 5 Ievietotas zondes nolasījums HACCP pārbaudes gaismas diods (LED) SCAN poga (infrasarkanā) Režīma poga Zondes poga (zondes ievietošanas) Ievads

Sīkāk

pres-3

pres-3 JAUNA TIPA LĪDZ PAT 85% LĒTĀKA KODINĀŠANAS IEKĀRTA PRECĪZA, VIENMĒRĪGA UN REGULĒJAMA KODINĀŠANA ĻAUJ SAMAZINĀT KODINĀŠANAS IZMAKSAS LĪDZ 1.17 EUR/T* VAIRS NEPĀRMAKSĀJIET PAR GRAUDU KODINĀŠANU UN PAR IEKĀRTĀM,

Sīkāk

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA KFV Daudzpunktu slēdzenes ar atslēgu BS 230X BS 250X BS 260X ar 150 mm augstu papildu kārbu Durvju atvēruma fiksators T2 Papild

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA KFV Daudzpunktu slēdzenes ar atslēgu BS 230X BS 250X BS 260X ar 150 mm augstu papildu kārbu Durvju atvēruma fiksators T2 Papild LIETOŠANAS INSTRUKCIJA KFV Daudzpunktu slēdzenes ar atslēgu BS 230X BS 250X BS 260X ar 50 mm augstu papildu kārbu Durvju atvēruma fiksators T2 Papildslēdzene TR Priekšplāksnes pagarinājums BV X00- BV X00-2

Sīkāk

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju,iestatījumu un izv

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju,iestatījumu un izv BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju,iestatījumu un izvelnes taustiņiem, tiek iekļauts katla komplektācijā

Sīkāk

Komisijas Regula (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina

Komisijas Regula (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina L 191/26 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 23.7.2009. KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina

Sīkāk

(Latvian) DM-RCBR Izplatītāja rokasgrāmata ROAD MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Konsoles tipa bremzes BR-CX70 BR-CX50

(Latvian) DM-RCBR Izplatītāja rokasgrāmata ROAD MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Konsoles tipa bremzes BR-CX70 BR-CX50 (Latvian) DM-RCBR001-00 Izplatītāja rokasgrāmata ROAD MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Konsoles tipa bremzes BR-CX70 BR-CX50 BL-4700 BL-4600 BL-R780 BL-R3000 ST-7900 ST-6700 ST-5700

Sīkāk

Microsoft Word - Waterpik LT instrukcija_LV (1) (1)

Microsoft Word - Waterpik LT instrukcija_LV (1) (1) Waterpik Ultra Dental Water Jet www.waterpik.lt APSVEIKUMS Apsveicam! Izvēloties Waterpik Ultra Dental Water Jet, Jūs dodaties pareizā virzienā, lai saglabātu veselas smaganas un veselīgāku smaidu! Ar

Sīkāk

Prezentacja programu PowerPoint

Prezentacja programu PowerPoint EnergoRisku Latvenergo klientiem Jūrmala, 18.02.2015 Regnārs Levenovičs, AAS Balta Galvenais īpašuma un speciālo risku parakstītājs Kas ir EnergoRisku? Īpaši Latvenergo klientiem izstrādāts s pakalpojums.

Sīkāk

1ZSE lv Rev 4.indd

1ZSE lv Rev 4.indd 1ZSE 5492-156 lv, red. 4 UBB tipa sprieguma slogregulatori Lietotāja rokasgrāmata Oriģinālā instrukcija Dokumentā sniegtā informācija ir vispārīga, un tā neattiecas uz visiem iespējamiem lietojumiem. Ja

Sīkāk

Sanācijas apmetumu sistēmas Epasit Sanopro Klasifikācija un ierobežojumi Sanācijas apmetumi - Upura kārtas-/ kompresijas-/ atsāļošanas apmetumi

Sanācijas apmetumu sistēmas Epasit Sanopro Klasifikācija un ierobežojumi Sanācijas apmetumi - Upura kārtas-/ kompresijas-/ atsāļošanas apmetumi Sanācijas apmetumu sistēmas Epasit Sanopro2000 1. Klasifikācija un ierobežojumi Sanācijas apmetumi - Upura kārtas-/ kompresijas-/ atsāļošanas apmetumi - Poraini apakš apmetumi/ gaisa poru apmetumi - Reversīvie

Sīkāk

Lietošanas instrukcija iekārtas lietotājam VIESMANN Vitoconnect Tips OPTO2 Tips OT2 Komunikācijas saskarne apkures iekārtu kontrolei un tālvadībai, iz

Lietošanas instrukcija iekārtas lietotājam VIESMANN Vitoconnect Tips OPTO2 Tips OT2 Komunikācijas saskarne apkures iekārtu kontrolei un tālvadībai, iz Lietošanas instrukcija iekārtas lietotājam VIESMANN Vitoconnect Tips OPTO2 Tips OT2 Komunikācijas saskarne apkures iekārtu kontrolei un tālvadībai, izmantojot internetu, sekojošiem lietotāja interfeisiem:

Sīkāk

IMPRESSA Xs95/ Xs90 Īsa lietošanas pamācība

IMPRESSA Xs95/ Xs90 Īsa lietošanas pamācība IMPRESSA Xs95/ Xs90 Īsa lietošanas amācība Automāta vadības / kontroles elementi 2 Automāta vadības elementi 1. Notekalāte 2. Notekrežģis 3. Durtiņas uzstādījumu režīmu vadības iekļuvei 4. Daudzfunkcionālais

Sīkāk

Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma vai nekustamā īpašuma) padziļinātā juridiskā izpēte (angliski – „legal due diligence”) nu jau l

Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma vai nekustamā īpašuma) padziļinātā juridiskā izpēte (angliski – „legal due diligence”) nu jau l KAS IR PĀRDEVĒJA JURIDISKĀ IZPĒTE UN KAD TĀ IR VAJADZĪGA? Guntars Zīle, zvērināts advokāts, Zvērinātu advokātu biroja Lejiņš, Torgāns un Partneri Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma

Sīkāk

1ZSE lv Rev 4.indd

1ZSE lv Rev 4.indd 1ZSE 5492-154 lv, red. 4 UZ tipa sprieguma slogregulatori Lietotāja rokasgrāmata Oriģinālā instrukcija Dokumentā sniegtā informācija ir vispārīga, un tā neattiecas uz visiem iespējamiem lietojumiem. Ja

Sīkāk

TRT-BA-PSCS11-3,6V-TC-002-LV_

TRT-BA-PSCS11-3,6V-TC-002-LV_ PSCS 11-3,6V LV INSTRUKCIJU TULKOJUMAM NO ORIĢINĀLVALODAS AKUMULATORA SKRŪVGRIEZIS AR BITU ŽURNĀLS TRT-BA-PSCS11-3,6V-TC-002-LV Saturs Norādījumi lietošanas instrukcijai... 1 Drošība... 2 Informācija par

Sīkāk

S4M_Quick_Reference_Guide

S4M_Quick_Reference_Guide S4M Rokasgrāmata Izmantojiet šo rokasgrāmatu sava printera ikdienas ekspluatācijā. Plašāku informāciju meklējiet S4M lietošanas instrukcijā. Ārējais izskats. attēls Printera ārpuse Priekšpuse Aizmugure

Sīkāk

Drives, PLC and automation products for all needs

Drives, PLC and automation products for all needs BU Drives and Controls, May Frekvenču pārveidotāji visām vajadzībām. Slide 1 Biznesa struktūra piedziņa un vadība Pielietojuma nozares HVAC Pārtikas rūpniecība Dzērienu industrija Tīrais un netīrais ūdens

Sīkāk

AqueenaPro-LV.cdr

AqueenaPro-LV.cdr Ekspluatācijas instrukcija ZEPTER CLUB LIVE100 CIENĪJAMĀS DĀMAS UN GODĀTIE KUNGI! KOMPĀNIJA ZEPTER PIEDĀVĀ JUMS PIEDALĪTIES ZEPTER CLUB LIVE100 un izmantot VISAS klientu priekšrocības! Jebkurš kompānijas

Sīkāk

06LV0061

06LV0061 Kabeļu kanāli darbam un mājai Grīdlīstes kanāli perfekta elektroinstalācija Papildus info mūsu mājas lapā Modernas elektroinstalācijas ierīkošana bieži vien saistīta ar lieliem ieguldījumiem. Vadu un kabeļu

Sīkāk

Microsoft Word - TempoSelect.doc

Microsoft Word - TempoSelect.doc Lietošanas instrukcija Simboli, kas izmantoti instrukcijā Svarīga informācija Papildinformācija Atgādinājumi 1. Lietot tikai AA alkaline tipa baterijas 1.5V (LR06). 2. Nomainīt baterijas katras sezonas

Sīkāk

34020_00666_E_Combi_010918_LV.indb

34020_00666_E_Combi_010918_LV.indb Combi (E) LV Instalācijas instrukcija 2. lpp. Combi (E) 3 2 4 1 7 5 6 Montāžas piemērs 1 Sašķidrinātās gāzes sildītājs Combi (E) 2 Vadības panelis 3 Telpas temperatūras sensors 4 Cirkulējošā gaisa iesūkšana

Sīkāk

Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits

Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits 1. PIEREDZES STĀSTS... 3 2. IZEJVIELU, ŪDENS, NOTEKŪDENS, ATKRITUMU, GAISA, TROKŠŅU,

Sīkāk

(Microsoft Word - ZMP_mont\342\376as_instrukcija_LV.doc)

(Microsoft Word - ZMP_mont\342\376as_instrukcija_LV.doc) Saules kolektoru KSH, KSP montāžas instrukcija uz plakana jumta vai pamata. Ierīci nedrīkst iznīcināt kā sadzīves atkritumus. Ierīce tālākai utilizācijai jānodod attiecīgā elektronikas un elektrisko ierīču

Sīkāk

The Finnish Quality Since 1960 SNIEGS LEDUS DROŠĪBA UZ JUMTA Sniega barjeras Jumta laipas Kāpnes Nožogojumi

The Finnish Quality Since 1960 SNIEGS LEDUS DROŠĪBA UZ JUMTA Sniega barjeras Jumta laipas Kāpnes Nožogojumi The Finnish Quality Since 1960 SNIEGS LEDUS DROŠĪBA UZ JUMTA Sniega barjeras Jumta laipas Kāpnes Nožogojumi SOMU PROFESIONALITĀTES TRADĪCIJAS KOPŠ 1960. GADA ORIMA darbības tradīcijas ir aizsākušās jau

Sīkāk

Laura 90 koka gulta - Gultas no koka

Laura 90 koka gulta - Gultas no koka Laura 90 koka gulta Gultas no koka Guļamistaba Ļauj sev tas. mebeles.buv.lv Laura 90 koka gulta Gultas no koka 60.00 EUR Mēbeļu ražotājs Sendeko Laura 90 koka gulta - Gultas no koka - Guļamistaba - Sendeko

Sīkāk

K 5 ( )

K 5 ( ) Detaļu saraksts (1.180-633.0) K 5 27.01.2016 www.kaercher.com LV Lapa 2 / 66 Lapa 3 / 66 Lapa 4 / 66 Satura rādītājs Pasūtīšanas norādījumi K 5 (1.180-633.0) Short spare parts list 201 Spare parts list

Sīkāk

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Endoskopijas kabineta aprīkojumam jābūt jaunam, ražotam 2018.gadā, kurš savienojams ar slimnīcā esošo videoendoskopu GIF-Q165 u

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Endoskopijas kabineta aprīkojumam jābūt jaunam, ražotam 2018.gadā, kurš savienojams ar slimnīcā esošo videoendoskopu GIF-Q165 u TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Endoskopijas kabineta aprīkojumam jābūt jaunam, ražotam 2018.gadā, kurš savienojams ar slimnīcā esošo videoendoskopu GIF-Q165 un videokolonoskopu CF-Q165. Nr. p.k. Tehniskie parametri

Sīkāk

Polija

Polija Braukšanas ierobežojumi Polijā 2019. gadā Vispārējie ierobežojumi pilnu masu virs 12t Visaptverošs (visā valstī) no plkst. 18.00-22.00 dienu pirms valsts noteiktas svētku dienas(-ām). Aizliegums attiecināms

Sīkāk

CR 90 Crystaliser Trīskārša aizsardzība pret ūdeni 1. Blīvējošais pārklājums 2. Kristalizācijas process tiek novērsta ūdens iekļūšana materiālā 3. Mik

CR 90 Crystaliser Trīskārša aizsardzība pret ūdeni 1. Blīvējošais pārklājums 2. Kristalizācijas process tiek novērsta ūdens iekļūšana materiālā 3. Mik Trīskārša aizsardzība pret ūdeni 1. Blīvējošais pārklājums 2. Kristalizācijas process tiek novērsta ūdens iekļūšana materiālā 3. Mikroplaisu blīvēšana betonā Trīskārša aizsardzība pret ūdeni ir vairāk

Sīkāk

Stollar espresso kafijas automāti Ideālai kafijai nepieciešama precizitāte. Katrreiz.

Stollar espresso kafijas automāti Ideālai kafijai nepieciešama precizitāte. Katrreiz. Stollar espresso kafijas automāti Ideālai kafijai nepieciešama precizitāte. Katrreiz. www.stollar.eu The Dual Boiler Pirmais sadzīves kafijas automāts, kas atbilst Zelta standarta prasībām. Tomēr būtībā

Sīkāk

D110.book(d110_lv.fm)

D110.book(d110_lv.fm) Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Saturs Instrumenta uzstādīšana- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Ievads- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sīkāk

Tame_SAAC_apjomi.xls

Tame_SAAC_apjomi.xls Būves nosaukums Objekta nosaukums Objekta adrese Pasūtījuma Nr. Sporta un aktīvās atpūtas centrs Sporta un aktīvās atpūtas centrs "Laurenči", Sigulda, Siguldas novads Tāme sastādīta 2012.gada cenās, pamatojoties

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

CIETĀ KURINĀMĀ APKURES KATLIEKĀRTA AGB 400kW 04/2AH Sērijas. Nr. 10/14 TEHNISKAIS APRAKSTS UN EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJA 2014

CIETĀ KURINĀMĀ APKURES KATLIEKĀRTA AGB 400kW 04/2AH Sērijas. Nr. 10/14 TEHNISKAIS APRAKSTS UN EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJA 2014 CIETĀ KURINĀMĀ APKURES KATLIEKĀRTA AGB 400kW 04/2AH Sērijas. Nr. 10/14 TEHNISKAIS APRAKSTS UN EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJA 2014 VISPĀRĪGĀS ZIŅAS 1. Ražotājs vai piegādātājs un tā adrese: SIA AGB Serviss

Sīkāk

Iztvaicēšanas sistēmas argonam, slāpeklim un skābeklim.

Iztvaicēšanas sistēmas argonam, slāpeklim un skābeklim. Iztvaicēšanas sistēmas argonam, slāpeklim un skābeklim. 2 Iztvaicēšanas sistēmas argonam, slāpeklim un skābeklim Saturs. 3 Ievads 4 Tvertne 4 Iztvaicētājs 5 Gāzes apgādes sistēma 6 Uzstādīšanas vieta 8

Sīkāk

EPL_elementi

EPL_elementi Elektropārvades līniju elementu katalogs Traversas, kāši, kronšteini un citi elementi elektropārvades līnijām Saturs Ievads... 1. Āķi...4 2. Balstu savilces un atgāžņu mezgli...7. Traversas...9 4. Tapas...18

Sīkāk

Saturs 1. Par šo instrukcijas redakciju Drošības pasākumi Vispārēja informācija Darba uzsākšana Darbs ar iekārtu... 6

Saturs 1. Par šo instrukcijas redakciju Drošības pasākumi Vispārēja informācija Darba uzsākšana Darbs ar iekārtu... 6 Saturs 1. Par šo instrukcijas redakciju... 2 2. Drošības pasākumi... 3 3. Vispārēja informācija... 4 4. Darba uzsākšana... 5 5. Darbs ar iekārtu... 6 6. Specifikācija... 8 7. Pasūtīšanas informācija...

Sīkāk

SIA ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS Cēsu ielā 26-13, Rīgā, tel. Nr , mob. tel. Nr , e pasts: Reģ.Nr. 50

SIA ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS Cēsu ielā 26-13, Rīgā, tel. Nr , mob. tel. Nr , e pasts: Reģ.Nr. 50 SIA ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS Cēsu ielā 26-13, Rīgā, tel. Nr. 67379209, mob. tel. Nr. 29173009, e pasts: caunites.birojs@gmail.com, Reģ.Nr. 50003496771, būvkomersanta reģ.nr. 0242-R PASŪTĪTĀJS:

Sīkāk

untitled

untitled GRUNDFOS INSTRUKCIJA NB, NBG Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija Oriģinālās angļu valodas versijas tulkojums SATURS 2 Lpp. 1. Šajā dokumentā lietotie simboli

Sīkāk

Owner and installation Manual (DC duct FCU ).ai

Owner and  installation Manual (DC duct FCU ).ai UZSTĀDĪŠANAS UN ĪPAŠNIEKA ROKASGRĀMATA Kanālu tipa ventilatora spole KFC-PD-2T-200D KFC-PD-2T-300D KFC-PD-2T-400D KFC-PD-2T-600D KFC-PD-2T-800D KFC-PD-4T-200D KFC-PD-4T-300D KFC-PD-4T-500D KFC-PD-4T-600D

Sīkāk

Lietošanas instrukcija kafijas automātam J6/J600

Lietošanas instrukcija kafijas automātam J6/J600 Lietošanas instrukcija kafijas automātam J6/J600 JURA kafijas un espresso automātu starptautiskā garantija Cien. klient! Pateicamies Jums, ka iegādājaties JURA espresso un kafijas automātu! Ceram, ka esi

Sīkāk

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc SIA Krāslavas nami Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2007. gadā Saturs I. Ziņas par operatoru...3 II. Vispārīga informācija par piesārņojošajām darbībām...4 III. Emisijas aprēķini sadedzināšanas

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk

Uzstādīšanas un lietotāja rokasgrāmata eco viedais radiatora termostats

Uzstādīšanas un lietotāja rokasgrāmata eco viedais radiatora termostats Uzstādīšanas un lietotāja rokasgrāmata Uzstādīšanas rokasgrāmata Uzstādīšanas rokasgrāmata 1. Uzstādīšana 1.1 Identificējiet savu eco termostatu...4 1.2 Iepakojumā...4 1.3 Vārsta adapteru pārskats...5

Sīkāk

Instrukcija

Instrukcija 10.03.2009 Lietošanas pamācība Zema spiediena caurplūdes kaltēm TK Ar Valču tipa iztukšošanas mehānismu Ar Pulsāciju tipa iztukšošanas mehānismu Document No: 110 152 Address Visiting address Telephone

Sīkāk

Svarīgākais par skolēnu redzi

Svarīgākais par skolēnu redzi «Veselības mācības» stunda par redzi Svarīgākais par skolēnu redzi Saturs Redzes sistēma Redze un dators Sūdzības Redzes režīms Apgaismojums Mācību un darba vietas iekārtojums un ķermeņa pozīcija Redzes

Sīkāk

Microsoft Word - SiTech+ LV_Product Guide (NEW VERSION may Grey Inner Layer of P..._LV1

Microsoft Word - SiTech+ LV_Product Guide (NEW VERSION may Grey Inner Layer of P..._LV1 Wavin SiTech+ Sistēmas apraksts Wavin SiTech+ ir notekūdeņu novadīšanas sistēma, kas izgatavota no minerāli pastiprināta polipropilēna (PP). Sistēmai piemīt palielināta izturība, zems trokšņu līmenis un

Sīkāk

40091_00430_G_Av_comp_000119_LV.indb

40091_00430_G_Av_comp_000119_LV.indb Aventa compact Aventa compact plus LV Lietošanas instrukcija Brauciena laikā glabāt transportlīdzeklī 02. lpp. Aventa compact / plus Satura rādītājs Izmantotie simboli... 2 Norādījumi par drošību... 2

Sīkāk

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM GRÖNLID Dīvāni DIZAINS Frānsiss Kajuets (Francis Cayouette). DAĻAS Atpūtas krēsls Roku balsts Zviļņa modulis Stūra modulis Kāju sol

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM GRÖNLID Dīvāni DIZAINS Frānsiss Kajuets (Francis Cayouette). DAĻAS Atpūtas krēsls Roku balsts Zviļņa modulis Stūra modulis Kāju sol CEĻVEDIS PIRCĒJIEM GRÖNLID Dīvāni DIZAINS Frānsiss Kajuets (Francis Cayouette). DAĻAS Atpūtas krēsls Roku balsts Zviļņa modulis Stūra modulis Kāju soliņš Kāju soliņš ar nodalījumu mantu glabāšanai Vienvietīgs

Sīkāk

M (lv) decembris 2017 (Tulkots: janvāris 2018) Darbības un apkopes rokasgrāmata Product Link PL042 un PLE702 sistēmas PL7 1-UP (Mašīnas vadības

M (lv) decembris 2017 (Tulkots: janvāris 2018) Darbības un apkopes rokasgrāmata Product Link PL042 un PLE702 sistēmas PL7 1-UP (Mašīnas vadības M0088349 (lv) decembris 2017 (Tulkots: janvāris 2018) Darbības un apkopes rokasgrāmata Product Link PL042 un PLE702 sistēmas PL7 1-UP (Mašīnas vadības un vadīšanas produkti) SAFETY.CAT.COM Svarīga informācija

Sīkāk

Microsoft Word - Knauf SIA_Mauermortel 10_LV_2010sep06.doc

Microsoft Word - Knauf SIA_Mauermortel 10_LV_2010sep06.doc 1 1. VIELAS / PRODUKTA IDENTIFIKĀCIJA UN ZIŅAS PAR RAŽOTĀJU 1.1. Izstrādājuma nosaukums Knauf Mauermörtel 10 (MM10) 1.2. Paredzētais pielietojums Mūrjava ar spiedes izturību 10 Mpa 1.3. Ziņas par uzņēmumu

Sīkāk

Valsts pētījumu programmas Inovatīvi materiāli un viedās tehnoloģijas vides drošumam (IMATEH) 1.projekta Inovatīvi un daudzfunkcionāli kompozītmateriā

Valsts pētījumu programmas Inovatīvi materiāli un viedās tehnoloģijas vides drošumam (IMATEH) 1.projekta Inovatīvi un daudzfunkcionāli kompozītmateriā Valsts pētījumu programmas Inovatīvi materiāli un viedās tehnoloģijas vides drošumam (IMATEH) 1.projekta Inovatīvi un daudzfunkcionāli kompozītmateriāli ilgtspējīgām būvēm no vietējām izejvielām 5. nodevums

Sīkāk

Lietošanas instrukcija Modelim S06HS

Lietošanas instrukcija Modelim S06HS Lietošanas instrukcija Modelim S06HS Ievads Lietošanas mērķis... 3 Brīdinājumu un norādījumu simboli...3 Drošības norādījumi......4 Lietošanas un likvidācijas norādījumi......5 Saziņa ar Caffitaly System...5

Sīkāk

MONTĀŽAS INSTRUKCIJA KFV Daudzpunktu slēdzenes ar atslēgu Galvenās slēdzenes komplekts Window systems Door systems Comfort systems

MONTĀŽAS INSTRUKCIJA KFV Daudzpunktu slēdzenes ar atslēgu Galvenās slēdzenes komplekts Window systems Door systems Comfort systems MONTĀŽAS INSTRUKCIJA KFV Daudzpunktu slēdzenes ar atslēgu Window systems Door systems Comfort systems Saturs 1. IEVADS...4 1.1. Ražotājs un serviss... 4 1.2. Šī dokumenta mērķa grupa... 4 1.3. Atbilstoša

Sīkāk

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola",

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģistrācijas Nr. 90010944679, direktora pienākumu

Sīkāk

_DRP45DX, 4, lv_LV

_DRP45DX, 4, lv_LV Ekspluatācijas un apkopes pamācība Oriģinālā ekspluatācijas pamācība DRP45DX Vibrobliete ar reversu S/N 101 924 56 1001> DL8 203 53 LV 04/2018 2 Satura rādītājs Satura rādītājs 1 Ievads... 7 1.1 Priekšvārds...

Sīkāk

KATALOGS 2019

KATALOGS 2019 KATALOGS 2019 Labākie ventilācijas risinājumi 2 Mūsu uzņēmuma stāsts iesākās 1974. gada 1. aprīlī, kad tika izgudrots jauns sēnes formas stiprinājums. Gadu vēlāk tika izveidots uzņēmums SK Tuote Oy, un

Sīkāk

Nintex Workflow 2010 instalēšanas ceļvedis Instalēšanas ceļvedis Nintex USA LLC 2012, visas tiesības paturētas. Kļūdas un izlaidumi novērsti.

Nintex Workflow 2010 instalēšanas ceļvedis Instalēšanas ceļvedis Nintex USA LLC 2012, visas tiesības paturētas. Kļūdas un izlaidumi novērsti. Instalēšanas ceļvedis Nintex USA LLC 2012, visas tiesības paturētas. Kļūdas un izlaidumi novērsti. support@nintex.com 1 www.nintex.com Saturs 1. Nintex Workflow 2010 instalēšana... 4 1.1. Instalēšanas

Sīkāk

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM DELAKTIG Sēdmēbeļu kolekcija DIZAINS Toms Diksons (Tom Dixon) DAĻAS Atpūtas krēsls divvietīgs modulis trīsvietīgs modulis Atzveltne

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM DELAKTIG Sēdmēbeļu kolekcija DIZAINS Toms Diksons (Tom Dixon) DAĻAS Atpūtas krēsls divvietīgs modulis trīsvietīgs modulis Atzveltne CEĻVEDIS PIRCĒJIEM DELAKTIG Sēdmēbeļu kolekcija DIZAINS Toms Diksons (Tom Dixon) DAĻAS Atpūtas krēsls divvietīgs modulis trīsvietīgs modulis Atzveltne ar polsterējumu Roku balsts ar polsterējumu Sānu galdiņš

Sīkāk

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM LIDHULT dīvāni DIZAINS Henriks Preics (Henrik Preutz) MODUĻI Vienvietīgs modulis Divvietīgs modulis Trīsvietīgs modulis Divvietīgs

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM LIDHULT dīvāni DIZAINS Henriks Preics (Henrik Preutz) MODUĻI Vienvietīgs modulis Divvietīgs modulis Trīsvietīgs modulis Divvietīgs CEĻVEDIS PIRCĒJIEM LIDHULT dīvāni DIZAINS Henriks Preics (Henrik Preutz) MODUĻI Vienvietīgs modulis Divvietīgs modulis Trīsvietīgs modulis Divvietīgs modulis ar guļvietu Stūra modulis Zvilnis Modulis ar

Sīkāk

ENERGOEFEKTĪVI RISINĀJUMI LOGU MONTĀŽĀ

ENERGOEFEKTĪVI RISINĀJUMI LOGU MONTĀŽĀ ENERGOEFEKTĪVI RISINĀJUMI LOGU MONTĀŽĀ Eiropas Savienībā 0% no kopējā enerģijas patēriņa ir ēku enerģijas patēriņš. Spēkā esošajā Direktīvā par ēku energoefektivitāti cita starpā ir minēts, ka visām jaunajām

Sīkāk

CENAS PAR METRU: Rondo Plus STANDARTA Visas cenas ieskaitot PVN Diametrs Ø cm Dūmvada bloka izmērs cm 32/32 32/32 36/36 Dūmeņa augstums m Cen

CENAS PAR METRU: Rondo Plus STANDARTA Visas cenas ieskaitot PVN Diametrs Ø cm Dūmvada bloka izmērs cm 32/32 32/32 36/36 Dūmeņa augstums m Cen CENAS PAR METRU: Rondo Plus STANDARTA Diametrs Ø cm 6 8 Dūmvada bloka izmērs cm 32/32 32/32 36/36 Dūmeņa augstums m Cena Cena Cena 5,56 59,7 85,87 99,78 53,70 50,08 55,00 567,9 59,30 608,22 622,3 68,52

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2007.gada 12.decembra lēmumu Nr.592 Elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodika saistītajiem lietotājiem Izdota saskaņā ar Elektroenerģijas

Sīkāk

1

1 Latvijas Republika PĀVILOSTAS NOVADA DOME Adrese Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV3466 Tālrunis 63498261, fakss 63484567 APSTIPRINĀTI ar Pāvilostas novada domes 24.11. 2011. lēmumu (prot.

Sīkāk

Microsoft Word _MU_K_SUI_PORTABLE-LV.docx

Microsoft Word _MU_K_SUI_PORTABLE-LV.docx ĪPAŠNIEKA ROKASGRĀMATA Gaisa kondicionētāja iezemēšana KP-35 HN8 Pateicamies par portatīvās gaisa kondicionēšanas ierīces iegādi. Pirms gaisa kondicionētāja lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu

Sīkāk

KONTEINERU LIFTERS Ražotājs: SmartTEH Apraksts: SmartTEH piedāvā lielisku risinājumu beramkravas pārkraušanai. Revolucionārais konteineru lifters ļauj

KONTEINERU LIFTERS Ražotājs: SmartTEH Apraksts: SmartTEH piedāvā lielisku risinājumu beramkravas pārkraušanai. Revolucionārais konteineru lifters ļauj KONTEINERU LIFTERS Ražotājs: SmartTEH Apraksts: SmartTEH piedāvā lielisku risinājumu beramkravas pārkraušanai. Revolucionārais konteineru lifters ļauj pielādēt konteineru līdz malām, turklāt ātrākā veidā,

Sīkāk

Nr. p.k. Darba nosaukums Izmērs Daudzums Mērvien ība Piezīmes 1 Ārējā apakšzemes bezkanāla siltumtīkla izbūve no rūpnieciski izolētām tērauda caurulēm

Nr. p.k. Darba nosaukums Izmērs Daudzums Mērvien ība Piezīmes 1 Ārējā apakšzemes bezkanāla siltumtīkla izbūve no rūpnieciski izolētām tērauda caurulēm 1 rūpnieciski izolētām tērauda caurulēm DN 0/110 (ar xdn0 36 t.m 3 4 5 6 7 8 9 rūpnieciski izolētām tērauda caurulēm DN 5/110 (ar rūpnieciski izolētām tērauda caurulēm DN 3/15 (ar rūpnieciski izolētām

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Automātikas produkti Zemsprieguma sadales iekārta mns Sistēmas pārskats

Automātikas produkti Zemsprieguma sadales iekārta mns Sistēmas pārskats Automātikas produkti Zemsprieguma sadales iekārta mns Sistēmas pārskats Iepazīšanās ar mns sistēmu ABB ir pasaules līderis zemsprieguma sadales sistēmu ražošanā. 1992. gadā ABB uzsāka darbību Baltijas

Sīkāk

Vacon 100 FLOW Application Manual

Vacon 100 FLOW Application Manual vacon 100 flow FREKVENCES PĀRVEIDOTĀJI LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA PRIEKŠVĀRDS VACON 3 PRIEKŠVĀRDS Dokumenta ID: DPD01525E Datums: 18.3.2016 Programmatūras versija: FW0159V013 PAR ŠO ROKASGRĀMATU Šīs rokasgrāmatas

Sīkāk

Regio RC CDOC

Regio RC CDOC RC-CDOC Ieprogrammēts istabas kontrolieris ar displeju un komunikācijas iespēju RC-CDOC ir pilnībā ieprogrammēts istabas kontrolieris no Regio Midi sērijas, paredzēts sildīšanas, dzesēšanas un CO 2 regulēšanai

Sīkāk

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM VIMLE Dīvāni DIZAINS Elēna Jūhansone (Ehlén Johansson) DAĻAS Roku balsts Modulis ar 1 sēdvietu Modulis ar 2 sēdvietām Modulis ar 3

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM VIMLE Dīvāni DIZAINS Elēna Jūhansone (Ehlén Johansson) DAĻAS Roku balsts Modulis ar 1 sēdvietu Modulis ar 2 sēdvietām Modulis ar 3 CEĻVEDIS PIRCĒJIEM VIMLE Dīvāni DIZAINS Elēna Jūhansone (Ehlén Johansson) DAĻAS Roku balsts Modulis ar 1 sēdvietu Modulis ar 2 sēdvietām Modulis ar 3 sēdvietām Stūra modulis Zvilņa modulis Kāju soliņš

Sīkāk

Mischen Dosieren AME

Mischen Dosieren AME Industrial Solutions Sajaukšana un dozēšana ELEKTRONISKĀS SAJAUKŠANAS UN DOZĒŠANAS SISTĒMAS Ļoti ērti vadāmas Visaugstākā procesa uzticamība Universālas uzklāšanas iespējas Sajaukšanas un dozēšanas sistēmas:

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala,

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, lietošanas kārtību veikala Stockmann klientiem, turpmāk

Sīkāk

Rīga, gada 4. februāris PIEDĀVĀJUMS NMS ELPA piedāvā iegādāties Vācijas ražotāja KERN svarus, kas paredzēti izmantošanai ārstniecības iestādēs.

Rīga, gada 4. februāris PIEDĀVĀJUMS NMS ELPA piedāvā iegādāties Vācijas ražotāja KERN svarus, kas paredzēti izmantošanai ārstniecības iestādēs. Rīga, 2016. gada 4. februāris PIEDĀVĀJUMS NMS ELPA piedāvā iegādāties Vācijas ražotāja KERN svarus, kas paredzēti izmantošanai ārstniecības iestādēs. Visi svari atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām

Sīkāk

1

1 1. Ko der zināt par elektriskajām mašīnām 1.1. Vispārīgi par elektriskajām mašīnām Lai saprastu elektrisko mašīnu darbību ir labi jāorientējas magnētismā, elektrotehnikā, jābūt labām zināšanām par stacionāriem

Sīkāk

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA Pirms šīs ierīces izmantošanas rūpīgi izlasiet tās lietošanas pamācību un pārliecinieties, ka esat pilnībā izpratis pamācībā snieg

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA Pirms šīs ierīces izmantošanas rūpīgi izlasiet tās lietošanas pamācību un pārliecinieties, ka esat pilnībā izpratis pamācībā snieg LIETOŠANAS PAMĀCĪBA Pirms šīs ierīces izmantošanas rūpīgi izlasiet tās lietošanas pamācību un pārliecinieties, ka esat pilnībā izpratis pamācībā sniegtos norādījumus. Modelis MS91518FFB Latviski 2 Šī ierīce

Sīkāk

OPEL ZAFIRA paneļa apgaismojuma lampu maiņa Kā nomainīt apgaismojuma lampiņas ZAFIRA mēraparātu panelī tas ir viens no jautājumiem, kuru var lasīt daž

OPEL ZAFIRA paneļa apgaismojuma lampu maiņa Kā nomainīt apgaismojuma lampiņas ZAFIRA mēraparātu panelī tas ir viens no jautājumiem, kuru var lasīt daž OPEL ZAFIRA paneļa apgaismojuma lampu maiņa Kā nomainīt apgaismojuma lampiņas ZAFIRA mēraparātu panelī tas ir viens no jautājumiem, kuru var lasīt dažādos OPEL Zafira autoīpašnieku forumos. Līdz šim man

Sīkāk

Sūtījuma noformēšana Epaka.lv sūtījumu veidošanas programmā Autorizācija 1. Sekojiet norādei E-pastā, lai atvērtu DPD Epaka programmu. Pēcāk, lai auto

Sūtījuma noformēšana Epaka.lv sūtījumu veidošanas programmā Autorizācija 1. Sekojiet norādei E-pastā, lai atvērtu DPD Epaka programmu. Pēcāk, lai auto Sūtījuma noformēšana Epaka.lv sūtījumu veidošanas programmā Autorizācija 1. Sekojiet norādei E-pastā, lai atvērtu DPD Epaka programmu. Pēcāk, lai autorizētos programmā, jāatver lapa myprofile.dpd.lv. 2.

Sīkāk

Microsoft Word - Daugavgriva_SEG_08.doc

Microsoft Word - Daugavgriva_SEG_08.doc 1(8) Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2008. gadā I. Ziņas par operatoru 2.pielikums Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumiem 778 Operators: nosaukums vai vārds un uzvārds Akciju sabiedrība

Sīkāk

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus M, ETA 10/0320 sask. ar ETAG 004 Nr.

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus M, ETA 10/0320 sask. ar ETAG 004 Nr. 1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija 10 1020 CPD 020-024918 Knauf Termo Plus M, ETA 10/0320 sask. ar ETAG 004 Nr. 0115 Knauf Termo Plus M Ārējās siltumizolācijas kombinētā

Sīkāk

MRI pārbaudes saraksts MED EL CI un ABI modeļiem Mi1200 SYNCHRONY Mi1200 SYNCHRONY PIN Mi1210 SYNCHRONY ST...1 Mi1200 SYNCHRONY ABI Mi1200 SYNCHRONY P

MRI pārbaudes saraksts MED EL CI un ABI modeļiem Mi1200 SYNCHRONY Mi1200 SYNCHRONY PIN Mi1210 SYNCHRONY ST...1 Mi1200 SYNCHRONY ABI Mi1200 SYNCHRONY P MRI pārbaudes saraksts MED EL CI un ABI modeļiem Mi1200 SYNCHRONY Mi1200 SYNCHRONY PIN Mi1210 SYNCHRONY ST...1 Mi1200 SYNCHRONY ABI Mi1200 SYNCHRONY PIN ABI...2 Mi1000 CONCERTO Mi1000 CONCERTO PIN SONATA...3

Sīkāk