Projekta darba plāns gadam

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Projekta darba plāns gadam"

Transkripts

1 . pielikums Ministru kabineta 206. gada 7. maija noteikumiem 30 Projekta darba plāns 207. gadam Finansējuma saņēmējs Projekta Projekta numurs Dagdas novada pašvaldība Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Dagdas novadā /6/I/020. Slimību profilakse 2 Pasākumi par sirds un asinsvadu slimību profilaksi. (.5.sadaļa-3..n.p.k.) īss apraksts 3 ietvaros plānots veicināt sabiedrības izpratni par sirdij labvēlīga uztura nozīmi. ietvaros iedzīvotāji tiek informēti par sirds un asinsvadu slimību (SAS) profilaktiskiem pasākumiem riska faktoriem un to mazināšanu. mērķi ir veicināt iedzīvotāju izpratni par hronisku SAS pazīmēm, kuru gadījumā savlaicīgi jāvēršas pie ģimenes ārsta, kā arī atpazīt miokarda infarkta un smadzeņu insulta pazīmes, kuru gadījumā nekavējoties jāsauc ātrā palīdzība. informēt par sirds un asinsvadu slimību profilaksi, apgūt veselības paškontroles metodes (arteriālā asinsspiediena noteikšana, ķermeņa masas indeksa un vidukļa apkārtmēra noteikšana). Īstenošanas vieta : Dagdā, Ezernieku ciems Lekcija - sertificēts/ diplomēts speciālists - projekta ietvaros tiks veikta ; Informatīvi izglītojošie izdales materiāli bukleti ( Slimību profilakses un kontroles centra izstrādātie). Iekārtas: projekta ietvaros iegādātas 2 lekcijas lekcijas Ilgums 2stundas(kopā ar lekciju un konsultāciju un diskusiju) Plānotais īstenošanas laiks: Maijs/jūnijs atbilstība Mirstība no sirds un asinsvadu sistēmas slimībām (SAS) Latgales reģionā ir augstākā valstī, arī priekšlaicīga mirstība (līdz 64 gadu vecumam) no SAS ir augstākā no reģioniem, Latvijas vidējo rādītāju pārsniedzot par 43% (skat. tabulu). Vecuma standartizētā mirstība no SAS 204. gadā Latgales reģionā bija 954 gad. uz iedzīvotāju, kamēr vidēji Latvijā 806 gad. uz iedzīvotāju. vecumā virs 54 gadiem. Dalībnieku skaits ~ 80 ( ~ 60 % sievietes, ~ 40% vīriešu). 0933_6p

2 2 2. Slimību profilakse 2 Pasākumi par onkoloģisko slimību profilaksi. (.5.sadaļa-3.2.n.p.k.) īss apraksts 3 paškontroles ierīces (asinsspiediena mērītājs - 2 vienības, ķermeņa struktūras mērītājs - 2 vienības) Infrastruktūra: pašvaldības iestāžu telpas Aprīkojums: nepieciešamības gadījumā kancelejas preces, datortehniku-nodrošina pašvaldība Onkoloģisko slimību profilakse, sabiedrības izglītošana un informēšana par onkoloģisko slimību riskiem un to samazināšanas iespējām, onkoloģijas veidi to pazīmes. Lekcija - sertificēts/ diplomēts speciālistsprojekta ietvaros tiks veikta ; Informatīvi izglītojošie izdales materiāli bukleti ( Slimību profilakses un kontroles centra izstrādātie). Infrastruktūra: pašvaldības iestāžu telpas Aprīkojums: nepieciešamības gadījumā kancelejas preces, datortehniku-nodrošina pašvaldība Īstenošanas vieta: Dagda un Ezernieku ciems 2 lekcija lekcijas Ilgums 2stundas(kopā ar lekciju un konsultāciju un diskusiju) Plānotais īstenošanas laiks: augusts atbilstība Latgales reģionā mirstība no ļaundabīgajiem audzējiem ir līdzīga kā vidēji valstī: 204.g. 36 uz iedz., tomēr, standartizējot pēc vecuma, šis rādītājs Latgalē ir zemākais Latvijā 296 gad. uz iedzīvotājiem. vecumā virs 54 gadiem. Dalībnieku skaits ~ Slimību profilakse Pasākumi par perinatālā un neonatālā perioda veselības aprūpi. (.5.sadaļa-3.3.n.p.k.) Izglītošana un informēšana par bērna un mātes veselības stāvokļa uzlabošanu, gan vecāku informēšanu par atkarību izraisošo vielu ietekmi uz grūtnieces un augļa veselību un mātes piena nozīmi bērna veselības nodrošināšanā. Perinatālās un neonatālā perioda veselības aprūpes principi un pasākumi. Lekcija - sertificēts/ diplomēts speciālistsprojekta ietvaros tiks veikta ; Informatīvi izglītojošie izdales materiāli bukleti ( Slimību profilakses un kontroles centra izstrādātie). Infrastruktūra: pašvaldības iestāžu telpas 2 lekcija lekcijas Ilgums 2stundas(kopā ar lekciju un konsultāciju un diskusiju) Plānotais īstenošanas laiks: IV cet. Perinatālā mirstība (nedzīvi dzimušie un pirmajā dzīves nedēļā mirušie) Latgales reģionā ir augstākā Latvijā, 204.g. par 37% pārsniedzot vidējo rādītāju valstī (vid. LV 7,3; Latgalē 0,0 uz 000 dzīvi un nedzīvi dzimušo), un par 80% pārsniedzot perinatālās mirstības rādītāju Vidzemes reģionā, kur invaliditāti. Dalībnieku skaits ~ 40 ( ~ 70 % sievietes, ~ 30% vīriešu). 0933_6p

3 3 4. Fiziskā 5. Fiziskā 2 ūjošanas grupas organizēšana Dagdā (.5.sadaļa4...n.p.k. ) ūjošanas grupa cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Dagdā (.5.sadaļa n.p.k.) īss apraksts 3 Aprīkojums: nepieciešamības gadījumā kancelejas preces, datortehniku-nodrošina pašvaldība Īstenošanas vieta: Dagda un Ezernieku ciems apgūt dažādus locītavu un muskuļu stiepšanās vingrojumus; apgūt pamata tehniku nūjošanā; aktīva dalībnieku iesaiste nūjošanas procesā Cilvēkresursi: fizioterapeits/treneris/sporta skolotājs - projekta ietvaros tiks veikta tirgus izpēte Inventārs: nūjošanas nūju 30 komplekti (paredzamais inventārs tiks izmantots arī pasākumā 5)- projekta ietvaros tiks veikta Infrastruktūra: pilsētas administratīvā teritorija apgūt dažādus locītavu un muskuļu stiepšanās vingrojumus; apgūt pamata tehniku nūjošanā; aktīva dalībnieku iesaiste nūjošanas procesā Cilvēkresursi: fizioterapeits/treneris/sporta skolotājs - projekta ietvaros tiks veikta tirgus izpēte Inventārs: nūjošanas komplekti (paredzamais inventārs tiks izmantots no pasākuma 4)- projekta ietvaros tiks veikta. maijs-oktobris 2 reizes nedēļā (62 nodarbības- apgūstot ieplānotu g.) nodarbības ilgums 45 minūtes maijs-oktobris, 2 reizes nedēļā (62 nodarbībasapgūstot ieplānotu g.) nodarbības ilgums 45 minūtes atbilstība 204.g.reģistrēta zemākā perinatālā mirstība (5,6). Pietiekama fiziskā (vismaz 30 minūšu ilgi fiziskie vingrojumi līdz vieglam elpas trūkumam vai svīšanai 4 un vairāk reizes nedēļā) ir 8% aptaujāto Latgales reģiona iedzīvotāju (vid. LV 0%) 5-64 gadu vecumā. 55% Latgales reģiona iedzīvotāju kā sev raksturīgu brīvā laika nodarbi atzīst mazkustīgu dzīvesveidu lasīšanu, TV skatīšanos u.c. (vid. LV 45%; Vidzemes reģionā, kur šis rādītājs ir zemākais 34%). Latgales reģionā ir zemākais to iedzīvotāju īpatsvars (5-64.g.v.), kuri ar smagiem fiziskiem treniņiem, sacensībām nodarbojas kaut reizi nedēļā tikai 0,7%. Pēdējā gada laikā veselības apsvērumu dēļ uztura un citus paradumus ir mainījuši 49% aptaujāto Latgales reģiona iedzīvotāju (vid. LV 44%) vecumā no 5- vecumā virs 54 gadiem. Dalībnieku skaits ~ ( ~ 80 % sievietes, ~ 20% vīriešu). Personas ar invaliditāti. Dalībnieku skaits ~ ( ~ 90 % sievietes, ~ 0% vīriešu). 0933_6p

4 4 6. Fiziskā 7. Fiziskā 8. Fiziskā 2 ūjošanas grupas organizēšana Svarincos, Ezerniekos, Andrupenē, Asūnē, Andzeļos, Šķaunē (.5.sadaļa n.p.k.) Zumbas Dagdā vecumā virs 54 gadiem, bērni. Dalībnieku skaits ~ 0-20 cilvēki pagastā, 6 pagastos dalībnieku skaits ~ ( ~ 80 % sievietes, ~ 20% vīriešu). (.5.sadaļa n.p.k.) Hip-hop Dagdā (.5.sadaļa- nodarbības nodarbības īss apraksts 3 atbilstība Infrastruktūra: pilsētas administratīvā teritorija 64 gadiem, sievietes maijs-oktobris, biežāk nekā vīrieši (64%; reizi nedēļā 35%). 3% aptaujāto Latgales reģionā ir apgūt dažādus locītavu un muskuļu stiepšanās vingrojumus; apgūt pamata tehniku nūjošanā; aktīva dalībnieku iesaiste nūjošanas procesā Cilvēkresursi: fizioterapeits/treneris/sporta skolotājs - projekta ietvaros tiks veikta tirgus izpēte Inventārs: nūjošanas nūju 20 komplekti - projekta ietvaros tiks veikta Infrastruktūra: pilsētas administratīvā teritorija Apgūt zumbas tehniku Apgūt aerobā treniņa un intervālu treniņa principus; Apgūt pareizu līdzekli pret stresu un nogurumu. aktīva dalībnieku iesaiste. Cilvēkresursi: treneris/speciālists atbilstoši tēmai - projekta ietvaros tiks veikta Inventārs: Atskaņošanas aparatūra- nodrošina pašvaldība Infrastruktūra: jauniešu iniciatīvu centrs. Īstenošanas vieta: Dagda Apgūt hip-hop tehniku (3 nodarbība katrā pagastā- apgūstot ieplānotu nodarbību skaitu no g., kopā 6 pagastos 86) nodarbības ilgums 45 minūtes reizi nedēļā no maija līdz decembrim. nodarbības ilgums 45 minūtes 48 nodarbībasapgūstot ieplānotu g. reizi nedēļā no maija līdz decembrim. palielinājuši fizisko aktivitāti, % samazinājuši alkohola patēriņu, 0% ievērojuši diētu. Ik dienu smēķē 29% Latgales reģiona aptaujāto iedzīvotāju, kas ir zemākais reģistrētais smēķēšanas rādītājs starp reģioniem (vid. LV 36%); sievietes mazāk nekā vīrieši (4%; 45%). Vidēji Latvijā ik dienu smēķē 2% sieviešu un 52% vīriešu. Par veselībai bīstamu alkohola patēriņu tiek uzskatītas sešas alkohola devas vienā iedzeršanas reizē ( deva: 40 ml stipro alkoholisko dzērienu vai 00ml vīna, vai pudele (500 ml) alus). Šādu daudzumu alkohola vismaz reizi mēnesī lieto 4% Latgales reģiona aptaujāto iedzīvotāju, sievietes daudz retāk nekā vīrieši (4%; 24%). Bērni, jaunieši Dalībnieku skaits ~ 5 ( ~ 80 % sievietes, ~ 20% vīriešu). Bērni, jaunieši Dalībnieku skaits ~ _6p

5 5 9. Fiziskā 0. Fiziskā n.p.k.) Futbola pulciņš Dagdā (.5.sadaļa n.p.k.) Velobrauciens pa novadu (.5.sadaļa n.p.k.) īss apraksts 3 aktīva dalībnieku iesaiste. Cilvēkresursi: treneris/speciālists atbilstoši tēmai - projekta ietvaros tiks veikta Inventārs: Atskaņošanas aparatūra Infrastruktūra: jauniešu iniciatīvu centrs. Īstenošanas vieta: Dagda Apgūt futbola tehniku Attīstīt koordināciju aktīva dalībnieku iesaiste. Cilvēkresursi: treneris/speciālists atbilstoši tēmai/skolotājs - projekta ietvaros tiks veikta Inventārs: futbola bumbas, konusi, vārtu tīkli - projekta ietvaros tiks veikta Infrastruktūra: pilsētas administratīvā teritorija/sporta laukums Īstenošanas vieta: Dagda Veicināt veselīgu dzīvesveidu un popularizēt riteņbraukšanu kā vienu no aktīvās atpūtas veidiem Dagdas novadā. Cilvēkresursi: speciālists atbilstoši tēmai Inventārs: atstarojošās vestes, ķiveres- no projekta līdzekļiem iegādātas, velosipēdipašvaldības inventārs. Aprīkojums: ūdens. Īstenošanas vieta: Dagdas novads nodarbības ilgums 45 minūtes 48 nodarbībasapgūstot ieplānotu g. 2 reizes nedēļā no maija līdz oktobrim. nodarbības ilgums 45 minūtes 62 nodarbībasapgūstot ieplānotu g. pasākums, ilgums 6h. jūlijs/augusts atbilstība ( ~ 80 % sievietes, ~ 20% vīriešu) Bērni, jaunieši Dalībnieku skaits ~ 20 ( ~ 3 % sievietes, ~ 97% vīriešu) vecumā virs 54 gadiem, bērni. Dalībnieku skaits ~ ( ~ 70 % sievietes, ~ 30% vīriešu). Fiziskā Pilates nodarbības reizi nedēļā Bērni līdz 8 gadiem 0933_6p

6 6 2. Fiziskā 3. Fiziskā 2 bērniem Dagdā.5.sadaļa-4..8.n.p.k. Pilates nodarbības sievietēm Dagdā.5.sadaļa-4..9.n.p.k. Vispārattīstošās vingrošanas grupas īss apraksts 3 Apgūt dažādus locītavu un muskuļu stiepšanās vingrinājumus Attīstīt pareizu elpošanas tehniku aktīva dalībnieku iesaiste. Cilvēkresursi: fizioterapeits/treneris/sporta skolotājs - projekta ietvaros tiks veikta tirgus izpēte Inventārs: vingrošanas matrači- projekta ietvaros tiks veikta Infrastruktūra: telpas Dagdas pilsētas administratīvajā teritorijā Īstenošanas vieta: Dagda Apgūt dažādus locītavu un muskuļu stiepšanās vingrinājumus Attīstīt pareizu elpošanas tehniku aktīva dalībnieku iesaiste. Cilvēkresursi: fizioterapeits/treneris/sporta skolotājs - projekta ietvaros tiks veikta tirgus izpēte Inventārs: vingrošanas matrači-20 gab., bumbas-20 gab.- projekta ietvaros tiks veikta Infrastruktūra: telpas Dagdas pilsētas administratīvajā teritorijā Īstenošanas vieta: Dagda Vingrojumu programma līdzsvara un koordinācijas uzlabošanai; o 207.g.maijam līdz 3.decembrim 207.g. nodarbības ilgums -45 minūtes Pavisam kopā 52 nodarbības (apgūstot ieplānotu g.) reizi nedēļā o 207.g.maijam līdz 3.decembrim 207.g. nodarbības ilgums -45 minūtes Pavisam kopā 52 nodarbības (apgūstot ieplānotu g.) reizi nedēļā no maija līdz atbilstība Dalībnieku skaits ~ 30 ( ~ 70 % sievietes, ~ 30% vīriešu) Sievietes (00%) Dalībnieku skaits ~ _6p

7 7 4. Fiziskā 2 Ezerniekos.5.sadaļa n.p.k. Jauniešu sporta diena Dagdā.5.sadaļa- 4...n.p.k. īss apraksts 3 Apgūt vingrošanas pamatelementus; Veicināt veselību veicinošu aktivitāšu ieviešanu ikdienā Demonstrēšana Aktīva dalībnieku iesaiste vingrošanas procesā Cilvēkresursi ( tiks veikta un iepirkts pakalpojums): sporta skolotājs un/vai treneris/tēmai atbilstošs, diplomēts speciālists - projekta ietvaros tiks veikta Aprīkojums projekta ietvaros iegādāts: vingrošanas matrači 20vien., 20 bumbasprojekta ietvaros tiks veikta Pasākumi jauniešu uzmanības pievēršanai fiziskās veselības jautājumiem un aktivitāšu veicināšanai. Uzdevums: jauniešu iesaiste veselības veicināšanas aktivitātēs, fiziskās veselības uzlabošana un motivēšana fizisko aktivitāšu ieviešanai ikdienā. decembrim stundas nodarbības ilgums 45 minūtes 48 nodarbībasapgūstot ieplānotu g. pasākums, ilgums 6h. jūlijs atbilstība vecumā virs 54 gadiem, bērni. Dalībnieku skaits ~ 20 ( ~ 70 % sievietes, ~ 30% vīriešu) Bērni un jaunieši. Dalībnieku skaits ~ 50 Interaktīvās s- pasākumi, paraugdemonstrējumi, sacensību elementu izmantošana, spēles, izglītojošas informācijas sniegšana. Aprīkojums: projekta ietvaros iegādātais inventārs ( futbola bumbas 4 gab., āra volejbola laukuma līnijas- 2 kompl., basketbola bumbas 4 gab., šautriņas 2 kompl., ķekatas 2 kompl., fotbolkroketa 2 kompl. (5 vārtiņi, mietiņš). Ūdens Cilvēkresursi: pasākumam atbilstoši speciālisti un organizācijas - projekta ietvaros tiks veikta 0933_6p

8 8 2 īss apraksts 3 atbilstība Infrastruktūra : pilsētas administratīvā teritorija 5. Fiziskā Dagdas novada sporta diena.5.sadaļa n.p.k. Pasākumi sabiedrības uzmanības pievēršanai fiziskās veselības jautājumiem un aktivitāšu veicināšanai. Uzdevums: iedzīvotāju iesaiste veselības veicināšanas aktivitātēs, fiziskās veselības uzlabošana un motivēšana fizisko aktivitāšu ieviešanai ikdienā. Interaktīvās s- pasākumi, paraugdemonstrējumi, sacensību elementu izmantošana, spēles, izglītojošas informācijas sniegšana. Aprīkojums: projekta ietvaros iegādātais inventārs ( futbola bumbas 4 gab., āra volejbola laukuma līnijas- 2 kompl., basketbola bumbas 4 gab., šautriņas 2 kompl., ķekatas 2 kompl., fotbolkroketa 2 kompl. (5 vārtiņi, mietiņš). ūdens, apbalvošana- projekta ietvaros tiks veikta pasākums, ilgums 6h Augusta mēnesis vecumā virs 54 gadiem Dalībnieku skaits ~ Fiziskā Veselīgs uzturs Atkarību mazināšan a Vasaras sporta nometne.5.sadaļa n.p.k. Cilvēkresursi: pasākumam atbilstoši speciālisti un organizācijas - projekta ietvaros tiks veikta. Infrastruktūra : novada administratīvā teritorija Vasaras dienas nometne. ometne sniegs iespēju skolas vecuma bērniem bez maksas iegūt zināšanas, prasmes un vērtīgu pieredzi caur dažādām sporta spēlēm un fiziskām aktivitātēm, vispusīgi attīstīt ķermeni un domāšanu, kā arī apgūt teorētiskās zināšanas par veselīga dzīvesveida priekšnoteikumiem. ometnes mērķis ir popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu. ometnē tiks skartas arī atkarību mazinošas un veselīga uztura tēmas. pasākums. Jūnijs 0 dienas-dienas nometne. Dienā: 6 h Bērniem un pusaudžiem Dalībnieku skaits ~ _6p

9 9 7. Fiziskā 2 Peldēšanas apmācības bērniem.5.sadaļa n.p.k. īss apraksts 3 Aprīkojums: projekta ietvaros iegādātais inventārs ( futbola bumbas 4 gab., āra volejbola laukuma līnijas- 2 kompl., basketbola bumbas 4 gab., šautriņas 2 kompl., ķekatas 2 kompl., fotbolkroketa 2 kompl. (5 vārtiņi, mietiņš). Ēdināšana, ūdens, kancelejas prece, degviela- uz projektu attiecinātas izmaksas Cilvēkresursi: sporta organizators, jauniešu centra darbinieki, konkrētu nodarbību vadītāji, nometņu vadītājs - projekta ietvaros tiks veikta,infrastruktūra : novada administratīvā teritorija Vieta: Dagda Uzdevums: apgūt pareizu peldēšanas tehniku un fiziskā, dažādu uzdevumu koordinācijas, spēka un izturības attīstīšana. Metode: demonstrēšana. Cilvēkresursi: treneris, bērnu pavadošais personāls - projekta ietvaros tiks veikta tirgus izpēte Infrastruktūra: peldbaseins - projekta ietvaros tiks veikta,transports reizi gadā, 8 nodarbības 2 mēnešu laikā III un IV cet nodarbības ilgums : 60 min atbilstība Latgales reģionā ir augsts noslīkušo skaits, pēdējos divos gados pārsniedzot mirušo skaitu no transporta nelaimes gadījumiem un 204.gadā pārsniedzot valsts vidējo rādītāju par 57% un 204.g. pieaudzis kritienu rezultātā izraisītu nāves gadījumu skaits, pārsniedzot vidējo rādītāju valstī par 7-27%; 204.g. 54% no mirušajiem bija virs 64 gadu vecuma. Bērni Dalībnieku skaits ~ _6p

10 0 2 īss apraksts 3 atbilstība 8. Veselīgs uzturs Izglītojošas nodarbības par veselīga uztura pamatprincipiem.5.sadaļa-4.2..n.p.k. Plānoti 8 interaktīvas nodarbības bērniem par veselības veicināšanas tēmu uzturs vecumā no 7 līdz 7 gadiem - 8 novada vispārizglītojošās skolās un 3 interaktīvās nodarbības bērniem par veselības veicināšanas tēmu uzturs vecumā no 3 līdz 6 gadiem 3 pirmsskolas izglītības iestādēs. : Veselīga uztura pamatprincipi Bērnu uzturs un paradumi Mērenības, sabalansētības un dažādības principi uzturā Ēšanas traucējumi (tēmas pielāgotas attiecīgi skolas vecuma bērniem). stāstījums, prezentācijas Cilvēkresursi: diplomēts/sertificēts speciālists atbilstoši tēmai - projekta ietvaros tiks veikta Aprīkojums: nepieciešamības gadījumā datortehnika - nodrošinās pašvaldība, kancelejas preces projekta ietvaros iegādāta aktivitāšu īstenošanai. Infrastruktūra: Dagdas novada izglītības iestādes. Informatīvi izglītojošie izdales materiāli bukleti ( Slimību profilakses un kontroles centra izstrādātie). interaktīva nodarbība visās novada skolās= kopā interaktīvās nodarbības Plānotais īstenošanas laiks 207.g.septembrisdecembris nodarbības ilgums 90 minūtes Latgales reģionā ir ļoti negatīvi vērtējami svaigu dārzeņu lietošanas paradumi tikai 0% aptaujāto (vidēji LV 37%) iedzīvotāju vecumā no 5 līdz 64 gadiem Latgales reģionā katru dienu lieto uzturā svaigus dārzeņus, sievietes nedaudz biežāk nekā vīrieši (%; 9%). 5% aptaujāto pēdējās nedēļas laikā svaigus dārzeņus uzturā vispār nav lietojuši (skat. attēlu). Vārītu vai sautētu dārzeņu īpatsvars uzturā Latgales reģionā ir nedaudz lielāks nekā vidēji Latvijā ikdienā (3-7 dienas nedēļā) vārītus vai sautētus dārzeņus lieto 25% aptaujāto Latgales reģiona iedzīvotāju (vidēji LV 24%). Bērni un jaunieši Dalībnieku skaits ~ _6p

11 9. Veselīgs uzturs 2 Vasaras dienas nometne bērniem un pusaudžiem par veselīgā uztura jautājumiem.5.sadaļa n.p.k. īss apraksts 3 Veselīgs uzturs - psiho-emocionāls labsajūtas rādītājs. : Veselīga uztura pamatprincipi Veselīga ēšana - psiho-emocionāls labsajūtas rādītājs Mūsdienu uztura prasības Atkarību mazināšana-plakātu konkurss, kuros attēlots, kāda ir atkarīga cilvēka dzīve un kāda tā ir, ja esi brīvs no jebkādām atkarībām. Fiziskā. Izprast kāds ir veselīgs uzturs un kā tas ietekmē cilvēka veselību Apgūt veselīga uztura pamatprincipus. Izpratnes veicināšana par atkarībām un to ietekmi stāstījums, diskusijas un jautājumi. Cilvēkresursi: diplomēts/ sertificēts speciālists atbilstoši tēmai - projekta ietvaros tiks veikta Aprīkojums: datortehnika- nepieciešamības gadījumā pašvaldība nodrošinās, kancelejas preces- projekta ietvaros tiks veikta tirgus izpēte, ēdināšana, degviela - uz projektu attiecinātas izmaksas Informatīvi izglītojošie izdales materiāli bukleti ( Slimību profilakses un kontroles centra izstrādātie). Infrastruktūra: telpas, kas pielāgotas dienas nometnes vajadzībām. Vieta: 207.g. Andrupene pasākums 0 dienas jūnijs Dienā:6h atbilstība Bērni un pusaudžiem Dalībnieku skaits ~ _6p

12 2 20. Veselīgs uzturs, Atkarību mazināšan a, fiziskā 2 ometne sociālās atstumtības riskam pakļautajiem bērniem.5.sadaļa n.p.k. īss apraksts 3 Veselīgs uzturs- psiho-emocionāls labsajūtas rādītājs. 0dienu dienas nometne. : Veselīga uztura pamatprincipi Veselīga ēšana- psiho-emocionāls labsajūtas rādītājs Mūsdienu uztura prasības izglītojošas nodarbības par fiziskajām aktivitātēm, atkarībām, veselīgu uzturu un garīgo veselību. Atkarību mazināšana-plakātu konkurss, kuros attēlots, kāda ir atkarīga cilvēka dzīve un kāda tā ir, ja esi brīvs no jebkādām atkarībām. stāstījums, diskusijas un jautājumi. Cilvēkresursi: diplomēts/ sertificēts speciālists atbilstoši tēmai, konkrētu nodarbību vadītāji, nometņu vadītājs, ēdinātāji - projekta ietvaros tiks veikta.aprīkojums: datortehnika- nepieciešamības gadījumā pašvaldība nodrošinās, kancelejas preces - projekta ietvaros tiks veikta tirgus izpēte, projekta ietvaros iegādātais inventārs ( futbola bumbas 4 gab., āra volejbola laukuma līnijas- 2 kompl., basketbola bumbas 4 gab., šautriņas 2 kompl., ķekatas 2 kompl., fotbolkroketa 2 kompl. (5 vārtiņi, mietiņš). Informatīvi izglītojošie izdales materiāli bukleti ( Slimību profilakses un kontroles centra izstrādātie). Infrastruktūra: telpas, kas pielāgotas dienas nometnes vajadzībām. Vieta: 207.g. Dagda pasākums 0 dienas dienu nometne Augusts Dienā: 6h atbilstība Latgales reģionā daudzi veselību raksturojošie rādītāji ir sliktāki nekā citos reģionos. Būtiskākais Latgales reģiona izaicinājums nākotnē būtu pietuvoties vidējiem Latvijas rādītājiem, uzlabojot situāciju tādās jomās kā demogrāfija, perinatālā un zīdaiņu veselība, uztura paradumi, samazinot sāls patēriņu, paaugstinot dārzeņu, augļu un ogu patēriņu, fiziskā, kā arī mazinot mirstību no SAS un ārējiem nāves cēloņiem, it sevišķi darbspējīgo iedzīvotāju vidū. Sociāli atstumtības riskam pakļautie bērni Dalībnieku skaits ~ _6p

13 3 2 īss apraksts 3 atbilstība 2. Seksuālā un reproduktī vā veselība Pasākumi par seksuālo un reproduktīvo veselību.5.sadaļa-4.3.n.p.k. Topošajiem vecākiem tiks organizēta izglītojoša lekcija par grūtniecību, kaitīgiem ieradumiem, pāra attiecībām. stāstījums, diskusijas un jautājumi. Cilvēkresursi: diplomēts/ sertificēts speciālists atbilstoši tēmai - projekta ietvaros tiks veikta Aprīkojums: datortehnika, kancelejas preces. Infrastruktūra: pašvaldības iestāžu telpas Vieta:;Dagda pasākumu cikls-6 nodarbības 207.g.3.cet. nodarbības ilgums stunda Līdz 2. grūtniecības nedēļai uzsākta grūtnieču aprūpe 204.g. Latvijā bija 94% dzemdētāju, Latgales reģionā šis rādītājs bija nedaudz zemāks 92%, iepriekšējos gados zem 90%, 202.g. pat 8,5%. Latgales reģionā reģistrēts zems ķeizargriezienu īpatsvars dzemdībās Latvijā 7,5% (LV 20,4%), t.sk., 6,6% ir plānoti ķeizargriezieni, bet 0,9% - neplānoti, kamēr vidēji Latvijā attiecīgi 9,2% un,2%. Dzīvi dzimušo jaundzimušo īpatsvars ar zemu dzimšanas svaru zem 2500 g Latgales reģionā ir 4,9% (vid. LV 4,4%). Topošie un jaunie vecāki Dalībnieku skaits ~ _6p

14 4 2 īss apraksts 3 atbilstība 22. Garīgā (psihiskā) veselība Atkarību mazināšan a 23. Garīgā (psihiskā) veselība Psihologa vadītas konsultatīvas nodarbības bērniem.5.sadaļa-4.4..n.p.k. Psihologa vadītas konsultatīvas nodarbības bērnu vecākiem.5.sadaļa n.p.k. Izglītības iestādēs organizētas psihologa vizītes. Grupu nodarbības: apskatāmās tēmas būs mācīšanās grūtības, uzvedības traucējumi, konfliktu risināšana, kā arī tēma par bērniem un atkarībām lekcija, diskusijas un jautājumi. Cilvēkresursi: diplomēts/ sertificēts speciālists atbilstoši tēmai - projekta ietvaros tiks veikta Aprīkojums: datortehnika, kancelejas preces. Infrastruktūra: pašvaldības izglītības iestāžu telpas Vieta: Pašvaldības izglītības iestādes Skolēnu vecākiem vecāku sapulču ietvaros tiks organizētas izglītojošas lekcijas. ir vērstas uz emocionālo, garīgo labklājības veicināšanu starp vecākiem un bērniem, fizioloģiskās un emocionālās bērnu pārmaiņas pusaudžu gados, pārmaiņu ietekme. lekcija, diskusijas un jautājumi. Cilvēkresursi: diplomēts/ sertificēts speciālists atbilstoši tēmai - projekta ietvaros tiks veikta Aprīkojums: datortehnika, kancelejas preces. Infrastruktūra: pašvaldības izglītības iestāžu telpas Vieta: Pašvaldības izglītības iestādes 2 reizes gadā 207./208.m.g. 3. vai 4.cet. lekcijas ilgums 2 stundas (8 vispārizglītojošās skolās katrā pa 2 stundām) 2 reizes gadā 207./208.m.g. 4. cet lekcijas ilgums stunda (8 vispārizglītojošās skolās- katrā pa 2 stundām) Latvijā pirmreizēji reģistrētās saslimstības ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem rādītājs dinamikā ir svārstīgs, arī reģionos nav vērojama noteikta dinamika. 204.g. Latgales reģionā tas bija par 29% augstāks nekā vidēji valstī, sasniedzot 378 gad. uz iedz. Kopš 200.g. šis ir zemākais pirmreizēji reģistrēto gadījumu skaits, tomēr tas ir augstākais Latvijā. Uzskaitē esošo pacientu ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem relatīvais skaits laika periodā no 200.g. līdz 204. g. pieaug Sociālās atstumtības riskam pakļautajiem bērniem Dalībnieku skaits ~ 60 Sociālās atstumtības riskam pakļautajiem bērnu vecākiem Dalībnieku skaits ~ 40 ( ~ 70 % sievietes, ~ 30% vīriešu) 0933_6p

15 5 2 īss apraksts 3 atbilstība 24. Atkarību mazināšan a Piezīmes. Pasākumi par atkarību mazināšanu.5.sadaļa-4.5.n.p.k. Izglītojošs pasākums atkarību mazināšanai Brīvs no atkarībām, kurā tiks pārrunāti jautājumi par to, kādas ir atkarības, kā tās ietekmē organismu, kā arī jautājums par to, kāpēc ir vēlme uzsmēķēt, iedzert. Cilvēkresursi: diplomēts/ sertificēts speciālists atbilstoši tēmai - projekta ietvaros tiks veikta Aprīkojums: datortehnika, kancelejas preces. Infrastruktūra: pašvaldības iestāžu telpas. 207.g.- pasākumu cikls-5 nodarbības odarbības ilgums stunda II/ III cet. Gan no jauna reģistrēto narkoloģisko pacientu (bez alkohola izraisītām slimībām) skaits, gan gada laikā ārstēto narkoloģisko pacientu relatīvais skaits Latgales reģionā ir zemāks nekā vidēji Latvijā. 204.g. bija raksturīgs ar jaunu apreibinošo vielu, t.s. spice izplatību. 4,4% aptaujāto Latgales reģiona iedzīvotāju atzinuši, ka ir lietojuši apreibinošos smēķējamos maisījumus spice, un šis rādītājs ir zemāks nekā vidēji Latvijā vecumā virs 54 gadiem. Dalībnieku skaits ~ 40 ( ~ 70 % sievietes, ~ 30% vīriešu) 0933_6p

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation K.Lankovska vecākā speciāliste veselības veicināšanas jautājumos Jelgavas sociālo lietu pārvalde Laba veselība palielina dzīves kvalitāti, stiprina ģimenes, veicina drošību, nabadzības samazināšanos un

Sīkāk

Ministru kabineta noteikumu projekta „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības v

Ministru kabineta noteikumu projekta „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības v 1. pielikums Ministru kabineta 2016. gada 17. maija noteikumiem 310 Projekta dba plāns 2017. gadam Finansējuma saņēmējs Projekta nosaukums Projekta numurs Balvu novada pašvaldība i vietējās sabiedrības

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

Diapositiva 1

Diapositiva 1 Kognitīvo procesu izpēte klīniskajā psiholoģijā Jeļena Lučkina, Mg.psych., klīniskais psihologs PSIHOLOĢIJA... Zinātne, kas pēta cilvēka vai cilvēku grupas psihes un psihiskas darbības izcelsmi, attīstību

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S  v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

Seminārs skolu sociāliem pedagogiem “Preventīvie pasākumi cilvēku tirdzniecības mazināšanai” 1.grupa un grupa - 31.

Seminārs skolu sociāliem pedagogiem  “Preventīvie pasākumi cilvēku tirdzniecības mazināšanai”  1.grupa un grupa - 31. Laba pārvaldība Rīgas domes Labklājības departamentā Inese Švekle Rīgas domes Labklājības departamenta direktore 2012.gada 21.novembris Zinātniski praktiskā konference: «Laba pārvaldība. Vīzija un realitāte»

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2018./2019.m.g. rezultāti un prioritātes 2019./2020.m.g. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova 09.07.2019. Mācību gada noslēgums vispārizglītojošo skolu 12.kl.absolventiem Ministru

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

Baltic HIV Association

Baltic HIV Association - 2014.gada pārskats 12/03/2015 Inga Upmace, Valdes priekšsēdētāja Dibināta 2010.gadā Reģ. Nr.40008153882 Fakti par biedrību Jurid. adrese Druvienas iela 36-144, LV-1079 Valdes sastāvs E.Dompalma-Linuža,

Sīkāk

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī,

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī, Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes 2012. gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei 2018. gada 18. oktobrī, prot. Nr. 9 Dokumenta mērķis: Dokumentā aprakstīti

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv LĒMUMS Dobelē 2017. gada 24. augustā Nr.223/10 Par grozījumu

Sīkāk

Alkohola lietošanas ietekme uz latviešu dabisko pieaugumu Biedrība «Latvietis» Rīga 2009

Alkohola lietošanas ietekme uz latviešu dabisko pieaugumu Biedrība «Latvietis» Rīga 2009 Alkohola lietošanas ietekme uz latviešu dabisko pieaugumu Biedrība «Latvietis» Rīga 2009 Satura rādītājs Anotācija...3 Projekta mērķi...3 1. Statistikas dati...3 2. Informācijas analize...7 2.1. Alkohola

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS SPORTA SKOLA Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, LV-2016, Reģ.Nr , PVN Reģ.Nr tālr , tālr./ fax 6

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS SPORTA SKOLA Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, LV-2016, Reģ.Nr , PVN Reģ.Nr tālr , tālr./ fax 6 JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS SPORTA SKOLA Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, LV-2016, Reģ.Nr.2971902208, PVN Reģ.Nr.90009249367 tālr. 67736378, tālr./ fax 67736379, e-pasts sportaskola@edu.jurmala.lv APSTIPRINU

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ATBALSTA CENTRS VISIEM KURUS SKAR HIV/AIDS HIV infekcija apdraudoša aktualitāte LV. Ārstēšanās pieejamības veicināšana sociāli atstumtajām riska grupām RD LD konference Rīgas pilsētas pašvaldības sociālā

Sīkāk

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas : Silvija Studena, e-pasts: silvija.studena@gmail.com, tel.64623720

Sīkāk

ESF projekts «Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē» Konsultatīvā nodaļa

ESF projekts «Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē» Konsultatīvā nodaļa ESF projekts «Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē» Konsultatīvā nodaļa 23.11.2016. Inga Millere Konsultatīvās nodaļas vadītāja Konsultatīvās

Sīkāk

4

4 4.pielikums Aizkraukles novada domes 2014.gada 24.janvāra saistošajiem noteikuminr.2014/1 AIZKRAUKLES NOVADA PASĀKUMU PLĀNS SPORTA NOZARĒ 2014.gadam UN NEPIECIEŠAMAIS FINANSĒJUMS Nr. p.k. Pasākums Laiks

Sīkāk

VALSTS FINANSĒTI SOCIĀLIE PAKALPOJUMI

VALSTS FINANSĒTI SOCIĀLIE PAKALPOJUMI VALSTS FINANSĒTI SOCIĀLIE PAKALPOJUMI Ministru kabineta noteikumi Nr.279 Noteikumi par kārtību, kādā persona saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijā, un prasībām

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Kokneses novada domes 2009. gada 30. septembra lēmumu Nr. 7 (protokols Nr. 6) Grozījumi apstiprināti ar Kokneses novada domes 2010. gada 28. aprīļa lēmumu Nr. 14 (protokols Nr. 4) Grozījumi

Sīkāk

Kurzemes plānošanas reģiona īstenotie pasākumi vienotā DI komunikācijas stratēģijas ietvaros gadā

Kurzemes plānošanas reģiona īstenotie pasākumi vienotā DI komunikācijas stratēģijas ietvaros gadā www.kurzemevisiem.lv Projekta Kurzeme visiem ieviešanas aktualitātes Kurzemes plānošanas reģions Talsos, 27.03.2019 Par projektu Kurzeme visiem Projekta «Kurzeme visiem» mērķis palielināt Kurzemes reģionā

Sīkāk

Rīgas 34. vidusskolas vasaras attīstošās atpūtas dienas nometnes Arcus APSTIPRINU: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Rīgas 34.vi

Rīgas 34. vidusskolas vasaras attīstošās atpūtas dienas nometnes Arcus APSTIPRINU: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Rīgas 34.vi Rīgas 34. vidusskolas vasaras attīstošās atpūtas dienas nometnes Arcus APSTIPRINU: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Rīgas 34.vidusskola direktore Nataļja Rogaļeva (paraksts) Rīgā,

Sīkāk

8

8 7. Obligātās veselības pārbaudes kartes aizpildīšanas kārtība ēdināšanas pakalpojumu nozarē Nosūtot nodarbinātos uz obligātajām veselības pārbaudēm, darba devējs var pārliecināties par nodarbināto veselības

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

Ruta_1

Ruta_1 Projekta pētniece Ruta Kaupe 19.10.2018., Rīga Mutes dobuma sekrēta testu pilotprojekts personu, kuras injicē narkotikas (PKIN), grupā HIV izplatība Latvijā PKIN grupā HIV izplatība personu, kas injicē

Sīkāk

LATVIJAS BASKETBOLS CEĻĀ UZ SASNIEGUMIEM – Dace

LATVIJAS BASKETBOLS CEĻĀ UZ  SASNIEGUMIEM – Dace LATVIJAS LATVIJAS BASKETBOLA BASKETBOLA SASNIEGUMI SASNIEGUMI LATVIJAS LATVIJAS LEPNUMS LEPNUMS Basketbola Basketbola attīstības attīstības programma programma STRATĒĢISKIE VIRZIENI KONKURĒTSPĒJĪGU KONKURĒTSPĒJĪGU

Sīkāk

Microsoft Word - KNSA_publiskais_parskats_2017_v2.doc

Microsoft Word - KNSA_publiskais_parskats_2017_v2.doc Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras 2017.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 1 Saturs 1. Pamatinformācija...3 1.1 Informācija par Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūru...3 1.1.1 Aģentūras mērķis...3

Sīkāk

PROFESIJAS STANDARTS

PROFESIJAS STANDARTS APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2002. gada 14. novembra rīkojumu Nr. 642 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0134 Profesija Sociālais rehabilitētājs Kvalifikācijas līmenis 4

Sīkāk

VALMIERAS PĀRGAUJAS ĢIMNĀZIJA

VALMIERAS PĀRGAUJAS ĢIMNĀZIJA VALMIERAS PĀRGAUJAS ĢIMNĀZIJA Drošības un veselības nedēļa 03.12. 07.12.2012. Aktivitātes Drošības un veselības nedēļā Drosme draudzēties aģentes Agnijas Bistrovas vadītās iecietības stundas. Skolēnu domes

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Sporta izglītības interešu programma 018. - 00.gads Siguldas Minimoto programma (-5 g.v. bērniem) SJC Triāls programma (6-1 g.v. jauniešiem) Siguldas Triāls junioriem (14-18 g.v. junioriem) Motosports

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

Aprūpe un atbalsts, ja domājams, ka kāds pavada pēdējās savas dzīves dienas Informācija, lai palīdzētu Jums izprast, kas parasti notiek un kā mēs pārv

Aprūpe un atbalsts, ja domājams, ka kāds pavada pēdējās savas dzīves dienas Informācija, lai palīdzētu Jums izprast, kas parasti notiek un kā mēs pārv Aprūpe un atbalsts, ja domājams, ka kāds pavada pēdējās savas dzīves dienas Informācija, lai palīdzētu Jums izprast, kas parasti notiek un kā mēs pārvaldām aprūpi, ja uzskatāms, ka kāds pavada savas dzīves

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

APSTIPRINU Sociālo lietu pārvaldes vadītāja B. Siliņa Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakst

APSTIPRINU Sociālo lietu pārvaldes vadītāja B. Siliņa Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakst APSTIPRINU Sociālo lietu pārvaldes vadītāja B. Siliņa Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem Programma,, Deju un kustību terapija

Sīkāk

APSTIPRINĀTS LVF Senioru komisijas sēdē PROJEKTS APSTIPRINĀTS LVF Valdes sēdē A.Dakša LVF Ģener

APSTIPRINĀTS LVF Senioru komisijas sēdē PROJEKTS APSTIPRINĀTS LVF Valdes sēdē A.Dakša LVF Ģener APSTIPRINĀTS LVF Senioru komisijas sēdē 27.09.2017 APSTIPRINĀTS LVF Valdes sēdē 11.10.2017 -------------------------------- A.Dakša LVF Ģenerālsekretārs 2. Latvijas Senioru volejbola čempionāts sieviešu

Sīkāk

Ievads 1. Sporta nozari ietekmējošie tiesību akti un politikas plānošanas dokumenti 2. Cēsu novada sporta nozares finansu mehānisms 3. Bērnu un jaunie

Ievads 1. Sporta nozari ietekmējošie tiesību akti un politikas plānošanas dokumenti 2. Cēsu novada sporta nozares finansu mehānisms 3. Bērnu un jaunie Ievads 1. Sporta nozari ietekmējošie tiesību akti un politikas plānošanas dokumenti 2. Cēsu novada sporta nozares finansu mehānisms 3. Bērnu un jauniešu sports 3.1. Cēsu novada vispārizglītojošās iestādes

Sīkāk

Microsoft Word _Pamatjoma.doc

Microsoft Word _Pamatjoma.doc Ogres sākumskola ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. 2017. gadam Skolas attīstības prioritātes 2014.- 2017.gadam 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. Mācību saturs Pamatzināšanu kodola izveide izglītojamiem

Sīkāk

KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS

KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS Studiju kursa nosaukums KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS Apjoms Apjoms kredītpunktos/ ECTS) 3/ 4,5 120 (stundās) Priekšzināšanas Latvijas valsts un tiesību vēsture, Valsts un tiesību teorija Zinātņu nozare Tiesību

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

SKOLĒNS SKOLĒNAM SKOLĒNS SKOLĒNAM Nodarbības ilgums: Materiāls un sagatavošanās: Mērķis: Darba metodes: minūtes (atkarībā no tā, vai skolēni izp

SKOLĒNS SKOLĒNAM SKOLĒNS SKOLĒNAM Nodarbības ilgums: Materiāls un sagatavošanās: Mērķis: Darba metodes: minūtes (atkarībā no tā, vai skolēni izp Nodarbības ilgums: Materiāls un sagatavošanās: Mērķis: Darba metodes: 40-80 minūtes (atkarībā no tā, vai skolēni izpilda vai neizpilda abus uzdevuma soļus) Lai veiktu šo uzdevumu, skolēniem nepieciešamas

Sīkāk

Atskaite

Atskaite VAS Latvijas valsts meži 2011.gada ziedojuma sociālajai jomai izlietojums 2012 LVM 2011.gadā sociālās jomas atbalstam piešķīra ziedojumu 400 000 latu apjomā. Ziedojums tika sadalīts nevalstiskajām organizācijām

Sīkāk

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja, Skola2030 1 Projekta mērķis Aprobēt, pilnveidot, pēctecīgi ieviest vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai, kas skolēnos attīstītu dzīvei 21. gadsimtā

Sīkāk

Introducing high blood pressure LV.qxp:BPA

Introducing high blood pressure LV.qxp:BPA Iepazīsties ar augstu asinsspiedienu BLOOD PRESSURE UK Augsts asinsspiediens ir lielākais zināmais invaliditātes un priekšlaicīgas nāves cēlonis AK sakarā ar insultu, sirdstrieku un sirdsslimībām. Vienam

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - Dompalma_21Apr_2009

Microsoft PowerPoint - Dompalma_21Apr_2009 UNODC grantu shēma un atbalstītie projekti Evija Dompalma, UNODC Nacionālā koordinatore Latvijā Prezentācijas saturs UNODC grantu shēmas mērķis un attīstības posmi HIV profilakses punktu iesniegto projektu

Sīkāk

Gadolinium containing contrast agents - EMEA/H/A-31/1437

Gadolinium containing contrast agents - EMEA/H/A-31/1437 III pielikums Grozījumi attiecīgos zāļu informācijas apakšpunktos un punktos Piezīme: Šie grozījumi attiecīgos zāļu informācijas punktos un apakšpunktos ir pārvērtēšanas procedūras gala iznākums. Zāļu

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai Ventspils ielā 53, Rīgā, LV 1002 BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU GADĀ Bāriņtiesas nosaukums Pasta a

Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai Ventspils ielā 53, Rīgā, LV 1002 BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU GADĀ Bāriņtiesas nosaukums Pasta a Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai Ventspils ielā 53, Rīgā, LV 12 BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 214. GADĀ Bāriņtiesas nosaukums Pasta adrese P Ā R G A U J A S NOVADA BĀRIŅTIESA Pagastmāja,

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

MoveForLife_web_aug13

MoveForLife_web_aug13 E-brošūra Aktīvs un vesels! Lai veicinātu Latvijas un Baltkrievijas pierobežu iedzīvotāju dzīves kvalitātes un pierobežu teritoriju pievilcības uzlabošanos caur sadarbību attīstot aktīva dzīvesveida infrastruktūru,

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Bērnu un ģimeņu politika Latvijā: prioritātes, aktualitātes un izaicinājumi Līga Āboliņa (Dr.demogr.) Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece 2017.gada 29.maijs BĒRNU UN ĢIMENES POLITIKA: starpdisciplināra

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS SPORTA SKOLA Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, LV-2016, Reģ.Nr , PVN Reģ.Nr tālr , tālr./ fax 6

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS SPORTA SKOLA Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, LV-2016, Reģ.Nr , PVN Reģ.Nr tālr , tālr./ fax 6 JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS SPORTA SKOLA Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, LV-2016, Reģ.Nr.2971902208, PVN Reģ.Nr.90009249367 tālr. 67736378, tālr./ fax 67736379, e-pasts sportaskola@edu.jurmala.lv Jūrmalā

Sīkāk

DPP

DPP IEVADS Darbības programma Infrastruktūra un pakalpojumi 2.prioritāte Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana 2.2. pasākums IKT infrastruktūra un pakalpojumi Pašreizējā sabiedrības attīstības

Sīkāk

JAUNUMS! KAS VAR SAŅEMT PABALSTU? Seniori, kas saņem LR valsts vecuma pensiju un Jūrmalā deklarēti ne mazāk kā gadu Ārstējies! Iegādājies zāles

JAUNUMS! KAS VAR SAŅEMT PABALSTU? Seniori, kas saņem LR valsts vecuma pensiju un Jūrmalā deklarēti ne mazāk kā gadu Ārstējies! Iegādājies zāles JAUNUMS! KAS VAR SAŅEMT PABALSTU? Seniori, kas saņem LR valsts vecuma pensiju un Jūrmalā deklarēti ne mazāk kā gadu. 1. 2. Ārstējies! Iegādājies zāles, medicīnas preces, optiku Paņem čeku, stingrās uzskaites

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai Solveiga Kabaka Pakalpojumu departamenta Nodarbinātības pasākumu nodaļas vadītāja Tālr. 67021712 Solveiga.Kabaka@nva.gov.lv 24.02.2015, Rīga Mērķis:

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90000074812 Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV 5101, tālrunis 65133930, fakss 65133934, e-pasts: dome@aizkraukle.lv Aizkrauklē

Sīkāk

Es esmu vadītājs –> es esmu profesionāls vadītājs

Es esmu vadītājs –> es esmu profesionāls vadītājs BRABANTIA LATVIA DARBINIEKU IEKŠĒJĀ MĀCĪBU UN ATTĪSTĪBAS SISTĒMA EVA NOLENDORFA 2019 MĒS ESAM DAĻA NO RISINĀJUMA, NEVIS DAĻA NO PROBLĒMAS SPĒJ SASNIEGT 112 KM/H Attīstības programmas vai sistēmas ieviešana

Sīkāk

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegš

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegš Pielikums Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.763 Valsts statistikas pārskata paraugs Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 2011. GADĀ Bāriņtiesas

Sīkāk

_ZINO_240413_00

_ZINO_240413_00 KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS KULDĪGAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA 2012. GADA DARBĪBAS PUBLISKAIS PĀRSKATS Saturs 1. Aģentūras izveidošanas mērķis 3 2. Aģentūras uzdevumi un funkcijas 3 3. Aģentūras svarīgākie

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

Latvijas pārtikas nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze

Latvijas pārtikas nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze Latvijas pārtikas nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze 08.12.2015. prof. Irina Pilvere Aleksejs Nipers Latvija Lietuva Igaunija Polija Krievija Analizējamās nozares/valstis/periods Pētījums

Sīkāk

Pielikums

Pielikums Pielikums Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.763 Valsts statistikas pārskata paraugs (Pielikums MK 17.12.2013. noteikumu Nr.1491 redakcijā) BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 2013. GADĀ Bāriņtiesas

Sīkāk

Gulbenes pilsētas dome

Gulbenes pilsētas dome APSTIPRINĀTS Gulbenes 2.vidusskolas direktore Edīte Kanaviņa (paraksts) Datums SASKAŅOTS Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis (paraksts) Datums Z.V. Z.V. Gulbenes 2.vidusskola Reģistrācijas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2018. 2019. gada kampaņa «Turi grožos bīstamās vielas» Renārs Lūsis Valsts darba inspekcijas direktors Kas ir bīstamas vielas? Jebkura viela (gāze, šķidrums vai cieta viela), kas apdraud darbinieku drošību

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja Dzīvo patstāvīgi un veselīgi Apzinās sevi, savas vēlmes un intereses, Spēj dzīvot patstāvīgi, saskaņā ar savām vērtībām, Saglabā un nostiprina savas garīgās

Sīkāk

Microsoft Word - Limbazu_sākumskola_3a_labie darbi.docx

Microsoft Word - Limbazu_sākumskola_3a_labie darbi.docx Limbažu sākumskolas 3.a klases labie darbi Šajā mācību gadā mēs, Limbažu sākumskolas 3.a klases skolēni, cītīgi darbojamies projektā Sporto visa klase. Mēs sportojam piecas reizes nedēļā: divas sporta

Sīkāk

Projekts

Projekts VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90000054750 Rīgas ielā 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, Latvija tālrunis / fakss 64860840, e-pasts: varaklani@varaklani.lv Swedbank konts Nr. LV25HABA0001402041751,

Sīkāk

questionnaire_for_the_module_2011_Latvia_LV

questionnaire_for_the_module_2011_Latvia_LV LATVIJAS REPUBLIKAS CENTRĀLĀ STATISTIKAS PĀRVALDE Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-1301, fakss: 67366658, www.csb.gov.lv PERSONU AR ILGSTOŠĀM VESELĪBAS PROBLĒMĀM VAI DARBSPĒJAS IEROBEŽOJUMIEM NODARBINĀTĪBA Darbaspēka

Sīkāk

1

1 1 Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Vispārējs skolas raksturojums (turpmāk tekstā skola) ir Jelgavas pilsētas pašvaldības dibināta

Sīkāk

Svarīgākais par skolēnu redzi

Svarīgākais par skolēnu redzi «Veselības mācības» stunda par redzi Svarīgākais par skolēnu redzi Saturs Redzes sistēma Redze un dators Sūdzības Redzes režīms Apgaismojums Mācību un darba vietas iekārtojums un ķermeņa pozīcija Redzes

Sīkāk

Klimatam draudzīga lauksaimniecības prakse Latvijā Barības devu plānošana liellopiem

Klimatam draudzīga lauksaimniecības prakse Latvijā Barības devu plānošana liellopiem Klimatam draudzīga lauksaimniecības prakse Latvijā Barības devu plānošana liellopiem Barības devu plānošana liellopiem Pasākuma mērķis Barības devu plānošanas mērķis ir optimizēt barības vielu saturu

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Atbalsts pašnodarbinātības vai uzņēmējdarbības uzsākšanai Diāna Balode Nodarbinātības valsts aģentūras Pakalpojumu departamenta Nodarbinātības pasākumu nodaļas Jauniešu garantijas eksperte Tālr. 67021696,

Sīkāk

State of Health in the EU Latvija Valsts veselības pārskats 2017 European on Health Systems and Policies a partnership hosted by WHO

State of Health in the EU Latvija Valsts veselības pārskats 2017 European on Health Systems and Policies a partnership hosted by WHO State of Health in the EU Valsts veselības pārskats 2017 European on Health Systems and Policies a partnership hosted by WHO Valstu profilu sērija Valstu profili ir kodolīgs, politikas veidošanai svarīgs

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Valsts darba inspekcijas un Valsts izglītības satura centra organizētais seminārs Droša un veselīga izglītības iestāde no zināšanām uz paradumiem Biežākie darba vides riska faktori izglītības iestādēs

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29 LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr.4271902525, Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29193543, e-pasts: lbjss@livani.lv APSTIPRINĀTS ar Līvānu

Sīkāk

Nr

Nr JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 24.AUGUSTA SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMI Nr. GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 9. FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.17-3 JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS

Sīkāk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA 31.08.2017. 1. Iestādes vispārīgs raksturojums 2009. gadā tika izveidots Skrundas novads, kurā iekļauti Raņķu, Rudbāržu, Nīkrāces

Sīkāk

Eiropas Jauniešu basketbola līgas (EJBL) sacensību nolikums 2018./ gada sezonā. 1. Mērķi un uzdevumi 1.1. Radīt vispusīgu bērnu un jauniešu attī

Eiropas Jauniešu basketbola līgas (EJBL) sacensību nolikums 2018./ gada sezonā. 1. Mērķi un uzdevumi 1.1. Radīt vispusīgu bērnu un jauniešu attī Eiropas Jauniešu basketbola līgas (EJBL) sacensību nolikums 2018./ 2019. gada sezonā. 1. Mērķi un uzdevumi 1.1. Radīt vispusīgu bērnu un jauniešu attīstību. 1.2. Sekot līdzi augsta līmeņa basketbolistu

Sīkāk

HIV infekcijas izplatība

HIV infekcijas izplatība Aktualitātes HIV profilaksē un ārstēšanā. Sociālo darbinieku iespējas. Seminārs sociālo dienestu darbiniekiem 2019. gada 25. aprīlis Inga Bulmistre «Baltijas HIV asociācija» Sagatavots sadarbībā ar GlaxoSmithKline

Sīkāk

PowerPoint Template

PowerPoint Template ĢENĒTISKĀ TESTĒŠANA MEDICĪNĀ: MĒRĶI PAŠREIZĒJĀ SITUĀCIJA NĀKOTNES PERSPEKTĪVAS Jānis Kloviņš, PhD Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs ĢENĒTISKĀS TESTĒŠANAS IDEĀLS NOVĒRST SLIMĪBU Noteikt ģenētisko

Sīkāk

Olimpiskā diena 2016 programma Svinīgā daļa 09:15 "Olimpiskās dienas 2016" dalībnieku ierašanās stadiona Daugava tribīnēs. 09:30 Stāšanās f

Olimpiskā diena 2016 programma Svinīgā daļa 09:15 Olimpiskās dienas 2016 dalībnieku ierašanās stadiona Daugava tribīnēs. 09:30 Stāšanās f 23.09.2016 Olimpiskā diena 2016 programma Svinīgā daļa 09:15 "Olimpiskās dienas 2016" dalībnieku ierašanās stadiona Daugava tribīnēs. 09:30 Stāšanās futbola laukumā uz vingrošanu (pēc izvietojuma plāna)

Sīkāk

PRESENTATION NAME

PRESENTATION NAME Klašu audzinātāju MA atskats par veikto darbu 2012./2013.māc.gadā SADARBĪBA MK vadītājs MK vadītājs Klašu audzinātāji Klašu audzinātāji Sadarbība Skolēni Skolēni Vecāki Vecāki Saulrietā kāds mūsu draugs

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode] Audzināšana ir mērķtiecīga izglītības procesa neatņemama sastāvdaļa Mēs, pieaugušie, esam bērniem paraugs, tāpēc mums visiem jāatceras latviešu tautas sakāmvārds: Kā tie lielie, tā tie mazie! Audzināšana

Sīkāk

Microsoft Word - NOLIKUMS_BASKETBOLS

Microsoft Word - NOLIKUMS_BASKETBOLS Basketbols 3x3 Talsos Nolikums 1. Turnīra mērķis. 1.1. Veicināt 3x3 basketbola starptautiskos turnīros; 1.2. Pilnveidot jauno sportistu treniņos iegūtās prasmes un iemaņas; 1.3. Sagatavoties Latvijas Jaunatnes

Sīkāk

8

8 7. Obligātās kartes aizpildīšanas kārtība autoservisā Nosūtot nodarbinātos uz obligātajām pārbaudēm, darba devējs var pārliecināties par viņu stāvokļa atbilstību veicamajam darbam, lai nodarbinātie ilgstoši

Sīkāk

nas_jauns.redirect_doc-30

nas_jauns.redirect_doc-30 APSTIPRINĀTS ar LU administratīvā direktora 13.05.2013. norādījumu Nr. 6/13 LATVIJAS UNIVERSITĀTES SPORTA SPĒLES 2013 NOLIKUMS 1. Mērėis un uzdevumi 1.1. Popularizēt sportu Latvijas Universitātes (LU)

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

VPVKAC darbības atskaite Par laika posmu līdz gada 31. oktobrim Lubānas novada VPVKAC VEIKTIE PAKALPOJUMI UN KONSULTĀCIJAS... 1 PAKALPOJUMU UN K

VPVKAC darbības atskaite Par laika posmu līdz gada 31. oktobrim Lubānas novada VPVKAC VEIKTIE PAKALPOJUMI UN KONSULTĀCIJAS... 1 PAKALPOJUMU UN K VPVKAC darbības atskaite Par laika posmu līdz 216. gada 31. oktobrim Lubānas novada VPVKAC VEIKTIE PAKALPOJUMI UN KONSULTĀCIJAS... 1 PAKALPOJUMU UN KONSULTĀCIJU INDEKSS... 1 VEIKTO PAKALPOJUMU UN KONSULTĀCIJU

Sīkāk

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3.

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3. PIELIKUMS Krustpils novada domes 2015. gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3., 6.p. ) Mežāres pamatskolas NOLIKUMS Izdots saskaņā

Sīkāk

1.pielikums Talsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas lēmumam Nr.4 "Par Talsu novada sporta un atpūtas pasākumu 2017.gad

1.pielikums Talsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas lēmumam Nr.4 Par Talsu novada sporta un atpūtas pasākumu 2017.gad 1.pielikums Talsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 03.10.2016. lēmumam Nr.4 "Par Talsu novada sporta un atpūtas pasākumu 2017.gada kalendāro plānu" SPORTA PASĀKUMI TALSU NOVADĀ 2017.GADĀ

Sīkāk