PASTA PAKALPOJUMU TARIFI

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "PASTA PAKALPOJUMU TARIFI"

Transkripts

1 PASTA PAKALPOJUMU TARIFI

2 SATURA RĀDĪTĀJS VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI 1. IEKŠZEMES PASTA SŪTĪJUMI 1.1. VĒSTUĻU KORESPONDENCES SŪTĪJUMI 1.2. PASTA PAKAS 1.3. PĒCMAKSAS SŪTĪJUMI 2. PĀRROBEŽU PASTA SŪTĪJUMI 2.1. VĒSTUĻU KORESPONDENCES SŪTĪJUMI 2.2. PASTA PAKAS 2.3. PĒCMAKSAS SŪTĪJUMI 3. PAPILDU PASTA PAKALPOJUMI 4. EKSPRESPASTA PAKALPOJUMI 4.1. IEKŠZEMES EKSPRESPASTS 4.2. BALTIJAS EXPRESS 4.3. EXPRESS MAIL SERVICE 4.4 APMAKSĀTIE EKSPRESPASTA SŪTĪJUMI 5. NAUDAS PĀRVEDUMU UN PĀRSKAITĪJUMU PAKALPOJUMI 5.1. NAUDAS PĀRVEDUMI 5.2. PASTA NORĒĶINU SISTĒMAS (PNS) PAKALPOJUMI 6. LAIKRAKSTU UN ŽURNĀLU ABONĒŠANA 7. CITI PAKALPOJUMI 7.1. ABONENTA KASTĪTES ABONĒŠANA 7.2. CITI PAKALPOJUMI

3 VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI Šajā Pasta pakalpojumu tarifu grāmatā ir attēloti VAS Latvijas Pasts (turpmāk tekstā Latvijas Pasts) sniegto pakalpojumu tarifi. Vēstuļu korespondences sūtījumu un pasta paku tarifi tiek noteikti atkarībā no pakalpojuma veida, sūtījuma svara un nosūtīšanas galamērķa. Pakalpojumu tarifi pasta sūtījumiem ir apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.173. Vēstuļu korespondences sūtījumi svarā virs 2kg un pasta paku sūtījumi svarā virs 10kg tiek aplikti ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk tekstā - PVN). PVN likmes apmērs šiem sūtījumiem ir atkarīgs no nosūtīšanas galamērķa: sūtījumiem Latvijā 21%; sūtījumiem uz Eiropas Savienības dalībvalstīm 21% apmērā; sūtījumiem uz pārējām valstīm 0% apmērā. PVN, ja vien nav norādīts citādi, ir iekļauts norādītajos tarifos, un tā ir galīgā pakalpojuma maksa. Latvijas Pasts atkarībā no pakalpojuma veida nosūtīšanai pieņem šādus sūtījumus: Vienkāršs sūtījums nereģistrēts pasta sūtījums, par kuru netiek izsniegta kvīts un kuru piegādā adresātam, ievietojot tā pastkastītē un nesaņemot parakstu par saņemšanu. Izsekojams sūtījums vienkāršs pasta sūtījums, kurš ir izsekojams visos apstrādes posmos un izsniedzams klienta pastkastītē, ja izmērs to ļauj. Ierakstīts sūtījums reģistrēts pasta sūtījums, par kuru sūtītājam izsniedz kvīti, kas apstiprina, ka pasta sūtījums ir nodots pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, un kuru adresātam izsniedz pret parakstu. Apdrošināts sūtījums reģistrēts pasta sūtījums, par kuru sūtītājam izsniedz kvīti, kas apstiprina, ka pasta sūtījums ir nodots pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, un kuru adresātam izsniedz pret parakstu; apdrošināta sūtījuma saturs ir apdrošināts par deklarētu vērtību pret zudumu, nolaupīšanu vai sabojāšanu. Atlīdzība par sūtījuma nozaudēšanu, satura bojājumu vai iztrūkumu Ja saņemts bojāts sūtījums un tas jau ir izsniegts un pasta sūtījuma satura bojājums vai iztrūkums konstatēts, to izsniedzot, saņēmējs var iesniegt iesniegumu par atlīdzības saņemšanu. Iekšzemes pasta sūtījuma nozaudēšanas, tā satura bojājuma vai iztrūkuma gadījumā Latvijas Pasts izmaksā atlīdzību Ministru kabineta noteikumos Nr.227 noteiktajā kārtībā. Atlīdzību par pārrobežu pasta sūtījumu nozaudēšanu, satura bojājumu vai iztrūkumu Latvijas Pasts izmaksā saskaņā ar Latvijas Republikai saistošiem starptautiskajiem līgumiem. Sūtījumu izsniegšana Pasta sūtījumu piegāde adresātiem Latvijā tiek nodrošināta reizi dienā katru darba dienu. Sūtījums atkarībā no sūtītāja izvēlētā pakalpojuma veida var tikt piegādāts adresāta pastkastītē, norādītajā adresē, pasta nodaļā vai pie Latvijas Pasta sadarbības partneriem pret parakstu. Ja adresāta pastkastīte ir bojāta, sūtījumu tajā nav iespējams ievietot vai adresāts piegādes brīdī nav sasniedzams, pastkastītē tiek ievietots Aicinājums vai nosūtīta īsziņa uz adresāta telefonu par iespēju sūtījumu saņemt pasta nodaļā. Sūtījuma saņemšanas brīdī privātpersonām jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Pasta sūtījumus, kas adresēti personām, jaunākām par 15 gadiem, izsniedz, ja adresāts uzrāda personu apliecinošu dokumentu vai citu dokumentu (piemēram, skolēna apliecību, studenta apliecību), kurā ir dokumenta īpašnieka fotogrāfija un personīgais paraksts (ja tāds ir paredzēts), kā arī norādīts attiecīgā dokumenta izdevējs un derīguma termiņš. Pasta sūtījumus var izsniegt arī nepilngadīgo adresātu likumīgajiem pārstāvjiem, ja viņi uzrāda personu apliecinošu dokumentu un dokumentu, kas apliecina viņu likumīgās attiecības ar nepilngadīgo adresātu (piemēram, adresāta dzimšanas apliecību, adresāta ierakstu vecāku pasē, lēmuma norakstu par attiecīgās personas iecelšanu par adresāta aizbildni). Pilnvarotām personām papildus jāuzrāda arī pilnvara sūtījuma saņemšanai. Komersantiem personu apliecinošs dokuments un organizācijas izsniegta pilnvara vai pārstāvības tiesības apliecinošs dokuments.!!! Saņemot pasta sūtījumus no valstīm ārpus Eiropas Savienības, sūtījumam var tikt aprēķināti muitas nodokļu maksājumi. Sīkāka informācija pieejama Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā 3

4 1. IEKŠZEMES PASTA SŪTĪJUMI Iekšzemes vēstuļu korespondences sūtījumi svarā virs 2kg un pasta paku sūtījumi svarā virs 10kg tiek aplikti ar PVN 21% apmērā. Attiecīgajiem sūtījumiem PVN norādītajā tarifā nav iekļauts VĒSTUĻU KORESPONDENCES SŪTĪJUMI Aploksnē ievietots vai citādi līdzvērtīgi noformēts pasta sūtījums, kurā pārsūta rakstveida paziņojumus, dokumentus, mākslinieciskas atklātnes, fotogrāfijas, dažāda veida iespieddarbus, vai neplīstošus sīkus priekšmetus. Sūtījuma izmēri: min. 14x9 cm, ruļļiem garuma un divkārša diametra summa līdz 17 cm, garākā mala līdz 10 cm; maks. garuma, platuma un biezuma izmēru summa līdz 90 cm, garākā mala līdz 60 cm, ruļļiem garuma un divkārša diametra summa līdz 104 cm, garākā mala līdz 90 cm. Vienkārši vēstuļu korespondences sūtījumi Sūtījuma svars (g) <20 g 1, g 1, g 1, g 2, g 2,80 Izsekojami vēstuļu korespondences sūtījumi Sūtījuma svars (g) Sūtījumu noformējot MansPasts klientu pašapkalpošanās sistēmā <20 g 1,59 1, g 1,86 1, g 2,30 2, g 3,07 2, g 3,39 3,19 Ierakstīti vēstuļu korespondences sūtījumi Sūtījuma svars (g) Sūtījumu noformējot MansPasts klientu pašapkalpošanās sistēmā <20 g 1,62 1, g 1,89 1, g 2,33 2, g 3,10 2, g 3,42 3,24 Apdrošināti vēstuļu korespondences sūtījumi Sūtījuma svars (g) Sūtījumu noformējot MansPasts klientu pašapkalpošanās sistēmā <20 g 1,64 1, g 1,91 1, g 2,35 2, g 3,12 2, g 3,44 3,26 * Apdrošinātam vēstuļu korespondences sūtījumam papildus maksai par svaru tiek iekasēta maksa par apdrošināšanu 2% par katru pilnu vai nepilnu apdrošinājuma summas euro. 4

5 1. IEKŠZEMES PASTA SŪTĪJUMI 1.2. PASTA PAKAS Pasta sūtījums, kurā pārsūta rūpniecības, sadzīves, kultūras preces, pārtikas produktus un citus priekšmetus ar komercvērtību vai bez tās. Sūtījuma izmēri: min. 9x14 cm, maks. garuma un lielākā apkārtmēra summa līdz 200 cm, garākā mala līdz 105 cm*. Pasta pakas sūtījums virs 10 kg tiek aplikts ar PVN 21% apmērā. Pasta pakas maksimālais svars līdz 20 kilogramiem. Ierakstīti pasta paku sūtījumi Sūtījuma svars (g) Sūtījumu noformējot MansPasts klientu pašapkalpošanās sistēmā 0-20 g 1,62 1, g 1,89 1, g 2,33 2, g 3,10 2, g 3,42 3,24 Par katru nākamo kg Apdrošināti pasta paku sūtījumi** Sūtījuma svars (g) Sūtījumu noformējot MansPasts klientu pašapkalpošanās sistēmā 0-20 g 1,64 1, g 1,91 1, g 2,35 2, g 3,12 2, g 3,44 3,26 Par katru nākamo kg * Lielāka izmēra pasta pakas iespējams nosūtīt, izmantojot papildu pakalpojumu Lielizmēra (skat. tarifu sadaļu 3. Papildu pasta pakalpojumi). ** Apdrošinātam pasta pakas sūtījumam papildus maksai par svaru tiek iekasēta maksa par apdrošināšanu 2% par katru pilnu vai nepilnu apdrošinājuma summas euro PĒCMAKSAS SŪTĪJUMI Apdrošinātus iekšzemes pasta sūtījumus iespējams nosūtīt ar pēcmaksu. Pēcmaksas summu nosaka sūtītājs, un tā nedrīkst pārsniegt attiecīgā pasta sūtījuma apdrošinājuma summu. Pēcmaksas pasta sūtījums adresātam tiek izsniegts tikai pēc tam, kad iekasēta pilna pēcmaksas summa. Iekasētā pēcmaksas summa tiek pārskaitīta sūtītājam saskaņā ar izvēlēto naudas pārveduma veidu uz PNS kontu, uz kontu kredītiestādē vai ar pasta pārvedumu. Pēcmaksas summas pārskaitīšana: - uz PNS kontu - uz kontu kredītiestādē - ar pasta pārvedumu * 2 % no pēcmaksas summas, min. 3,50 2,5 % no summas; min. 1,00 * Šī maksa tiek ieturēta papildus maksai par attiecīgās kategorijas pasta sūtījuma pārsūtīšanu. Gadījumos, kad sūtījuma adresāts nav sasniedzams, nevēlas vai nespēj veikt pēcmaksas summas apmaksu, sūtījums tiek uzskatīts par nepiegādājamu un tiek nosūtīts atpakaļ sūtītājam bez šīs maksas atgriešanas. 5

6 Pārrobežu pasta paku sūtījumus svarā virs 10kg apliek ar PVN: pasta sūtījumiem uz Eiropas Savienības dalībvalstīm 21% apmērā; pasta sūtījumiem uz pārējām pasaules valstīm 0% apmērā. Attiecīgajiem sūtījumiem PVN norādītajā tarifā nav iekļauts VĒSTUĻU KORESPONDENCES SŪTĪJUMI 2. PĀRROBEŽU PASTA SŪTĪJUMI Aploksnē ievietots vai citādi līdzvērtīgi noformēts pasta sūtījums, kurā pārsūta rakstveida paziņojumus, dokumentus, mākslinieciskas atklātnes, fotogrāfijas, iespieddarbus vai neplīstošus sīkus priekšmetus. Sūtījuma izmēri: min. 9x14 cm, ruļļiem garuma un divkārša diametra summa līdz 17 cm, garākā mala līdz 10 cm; maks. garuma, platuma un biezuma izmēru summa līdz 90 cm, garākā mala līdz 60 cm, ruļļiem garuma un divkārša diametra summa līdz 104 cm, garākā mala līdz 90 cm. Vienkārši vēstuļu korespondences sūtījumi Valstu grupas 1.grupa 2. grupa 3.grupa 4.grupa Sūtījuma svars (g) <20 g 1,29 1,35 1,42 1, g 1,77 2,14 2,25 2, g 3,19 3,70 4,72 5, g 4,44 5,77 7,27 9, g 6,49 8,70 11,77 15,62 Izsekojami vēstuļu korespondences sūtījumi Valstu grupas** 1.grupa 2.grupa 3.grupa 4.grupa Sūtījuma svars (g) Tarifs MP Tarifs* Tarifs MP Tarifs* Tarifs MP Tarifs* Tarifs MP Tarifs* <20 g 2,80 2,60 2,86 2,66 2,93 2,73 3,05 2, g 3,28 3,08 3,65 3,45 3,76 3,56 4,20 4, g 4,70 4,50 5,21 5,01 6,23 6,03 7,25 7, g 5,95 5,75 7,28 7,08 8,78 8,58 11,04 10, g 8,00 7,80 10,21 10,01 13,28 13,08 17,13 16,93 Ierakstīti vēstuļu korespondences sūtījumi Valstu grupas 1.grupa 2.grupa 3.grupa 4.grupa Sūtījuma svars (g) Tarifs MP Tarifs* Tarifs MP Tarifs* Tarifs MP Tarifs* Tarifs MP Tarifs* <20 g 3,63 3,45 3,69 3,51 3,76 3,58 3,88 3, g 4,11 3,93 4,48 4,30 4,59 4,41 5,03 4, g 5,53 5,35 6,04 5,86 7,06 6,88 8,08 7, g 6,78 6,60 8,11 7,93 9,61 9,43 11,87 11, g 8,83 8,65 11,04 10,86 14,11 13,93 17,96 17,78 * Sūtījumu noformējot MansPasts klientu pašapkalpošanās sistēmā. ** Izsekojamus sūtījumus iespējams nosūtīt uz valstīm atbilstoši Latvijas Pasta mājas lapai norādītajai informācijai. 6

7 Apdrošināti vēstuļu korespondences sūtījumi** Valstu grupas 1.grupa 2.grupa 3.grupa 4.grupa Sūtījuma svars (g) Tarifs MP Tarifs* Tarifs MP Tarifs* * Sūtījumu noformējot MansPasts klientu pašapkalpošanās sistēmā. ** Apdrošinātus vēstuļu korespondences sūtījumus iespējams nosūtīt atbilstoši Starptautisko pasta sūtījumu pieņemšanas rokasgrāmatai. Apdrošinātiem vēstuļu korespondences sūtījumiem papildus maksai par svaru tiek iekasēta maksa par apdrošināšanu 2% par katru pilnu vai nepilnu apdrošinājuma summas euro. Maksimālā apdrošinājuma summa nedrīkst pārsniegt katras valsts noteikto maksimālo apdrošināšanas summu. 1. grupa KIRGIZSTĀNA Kirgīzu Republika IGAUNIJA ĶĪNA Igaunijas Republika Ķīnas Tautas Republika (ĶTR) LIETUVA LIBĀNA Lietuvas Republika Libānas Republika LIBĒRIJA 2. grupa Libērijas Republika APVIENOTIE ARĀBU EMIRĀTI LUKSEMBURGA Apvienotie Arābu Emirāti Luksemburgas Lielhercogiste ARGENTĪNA MALAIZIJA Argentīnas Republika Malaizija ARMĒNIJA MALI Armēnijas Republika Mali Republika AZERBAIDŽĀNA MALTA Azerbaidžānas Republika Maltas Republika BAHREINA MAROKA Bahreinas Karaliste Marokas Karaliste BALTKRIEVIJA MAURĪCIJA Baltkrievijas Republika Maurīcijas Republika BENINA MEKSIKA Beninas Republika Meksikas Savienotās Valstis BRAZĪLIJA MOLDOVA Brazīlijas Federatīvā Republika Moldovas Republika BULGĀRIJA MONGOLIJA Bulgārijas Republika Mongolija ČEHIJA NĪDERLANDE Čehijas Republika Nīderlande 3. grupa ČĪLE OMĀNA Čīles Republika Omānas Sultanāts DIENVIDĀFRIKA PAKISTĀNA Dienvidāfrikas Republika Pakistānas Islāma Republika EKVADORA POLIJA Ekvadoras Republika Polijas Republika FILIPĪNAS PORTUGĀLE Filipīnu Republika Portugāles Republika GRUZIJA RUMĀNIJA Gruzija Rumānija HORVĀTIJA SAŪDA ARĀBIJA Horvātijas Republika Saūda Arābijas Karaliste INDIJA SERBIJA Indijas Republika Serbijas Republika INDONĒZIJA SINGAPŪRA Indonēzijas Republika Singapūras Republika IRĀNA SĪRIJA Irānas Islāma Republika Sīrijas Arābu Republika IZRAĒLA SLOVĒNIJA Izraēlas Valsts Slovēnijas Republika JEMENA SPĀNIJA Jemenas Republika Spānijas Karaliste KAZAHSTĀNA ŠRILANKA Kazahstānas Republika Šrilankas Demokrātiskā KIPRA Sociālistiskā Republika Kipras Republika Tarifs TADŽIKISTĀNA Tadžikistānas Republika TAIVĀNA Ķīnas Republika Taivānā TAIZEME Taizemes Karaliste TUNISIJA Tunisijas Republika TURCIJA Turcijas Republika TURKMENISTĀNA Turkmenistāna UKRAINA Ukraina UNGĀRIJA Ungārija UZBEKISTĀNA Uzbekistānas Republika VĀCIJA Vācijas Federatīvā Republika (VFR) VJETNAMA Vjetnamas Sociālistiskā Republika ZVIEDRIJA Zviedrijas Karaliste ALBĀNIJA Albānijas Republika ALŽĪRIJA Alžīrijas Tautas Demokrātiskā Republika ASV Amerikas Savienotās Valstis AUSTRIJA Austrijas Republika BEĻĢIJA Beļģijas Karaliste ĒĢIPTE Ēģiptes Arābu Republika FRANCIJA Francijas Republika GRIEĶIJA Grieķijas Republika ITĀLIJA Itālijas Republika JAPĀNA Japāna KABOVERDE Kaboverdes Republika KAMERŪNA Kamerūnas Republika MP Tarifs* Tarifs KANĀDA Kanāda KOLUMBIJA Kolumbijas Republika KONGO Kongo Republika KRIEVIJA Krievijas Federācija LIELBRITĀNIJA Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotā Karaliste MOZAMBIKA Mozambikas Republika NAMĪBIJA Namībijas Republika NIGĒRIJA Nigērijas Federatīvā Republika PARAGVAJA Paragvajas Republika PERU Peru Republika SLOVĀKIJA Slovākijas Republika SOMIJA Somijas Republika SURINAMA Surinamas Republika ŠVEICE Šveices Konfederācija TANZĀNIJA Tanzānijas Savienotā Republika VANUATU Vanuatu ZIEMEĻMAĶEDONIJA Ziemeļmaķedonijas Republika 4. grupa MP Tarifs* <20 g 3,92 3,74 3,98 3,80 4,05 3,87 4,17 3, g 4,40 4,22 4,77 4,59 4,88 4,70 5,32 5, g 5,82 5,64 6,33 6,15 7,35 7,17 8,37 8, g 7,07 6,89 8,40 8,22 9,90 9,72 12,16 11, g 9,12 8,94 11,33 11,15 14,40 14,22 18,25 18,07 AFGANISTĀNA Afganistānas Islāma Republika ANDORA Andoras Firstiste ANGILJA Angiljas teritorija ANGOLA Angolas Republika ANTIGVA UN BARBUDA Antigva un Barbuda ARUBA Aruba AUSTRĀLIJA Austrālijas Savienība AZORU SALAS Azoru salu autonomais reģions 7

8 4. grupa BAHAMU SALAS Bahamu Sadraudzība BANGLADEŠA Bangladešas Tautas Republika BARBADOSA Barbadosa BELIZA Beliza BERMUDU SALAS Bermudu salu teritorija BOLĪVIJA Bolīvijas Daudznacionālā Valsts BONAIRE, SINTĒSTATIUSA UN SABA Bonaire, Sintēstatiusa un Saba BOSNIJA UN HERCEGOVINA Bosnija un Hercegovina BOTSVĀNA Botsvānas Republika BRITU VIRDŽĪNU SALAS Britu Virdžīnu salu teritorija BRUNEJA Bruneja Darusalama BURKINAFASO Burkinafaso BURUNDIJA Burundijas Republika BUTĀNA Butānas Karaliste CENTRĀLĀFRIKAS REPUBLIKA Centrālāfrikas Republika ČADA Čadas Republika DĀNIJA Dānijas Karaliste DIENVIDKOREJA Korejas Republika DOMINIKA Dominikas Sadraudzība DOMINIKĀNA Dominikānas Republika DŽIBUTIJA Džibutijas Republika EKVATORIĀLĀ GVINEJA Ekvatoriālās Gvinejas Republika ERITREJA Eritrejas Valsts ETIOPIJA Etiopijas Federatīvā Demokrātiskā Republika FARĒRU SALAS Fēru salas FIDŽI Fidži Republika FOLKLENDA (MALVINU) SALAS Folklenda (Malvinu) salu teritorija FRANČU GVIĀNA Francijas Gviānas departaments GABONA Gabonas Republika GAJĀNA Gajānas Kooperatīvā Republika GAMBIJA Gambijas Republika GANA Ganas Republika GIBRALTĀRS Gibraltāra teritorija GRENĀDA Grenāda GRENLANDE Grenlande GVADELUPA Francijas Gvadelupas departaments GVATEMALA Gvatemalas Republika GVINEJA Gvinejas Republika GVINEJA-BISAVA Gvinejas Bisavas Republika HAITI Haiti Republika HONDURASA Hondurasas Republika IRĀKA Irākas Republika ISLANDE Islandes Republika ĪRIJA Īrijas Republika JAMAIKA Jamaika JAUNKALEDONIJA Francijas Jaunkaledonijas teritorija JAUNZĒLANDE Jaunzēlande JORDĀNIJA Jordānijas Hāšimītu Karaliste KAIMANU SALAS Kaimanu salu teritorija KAMBODŽA Kambodžas Karaliste KATARA Kataras Valsts KENIJA Kenijas Republika KIRASAO Kirasao Valsts KIRIBATI Kiribati Republika KOMORAS Komoru Savienība KONGO Kongo Demokrātiskā Republika KOSTARIKA Kostarikas Republika KOTDIVUĀRA Kotdivuāras Republika KUBA Kubas Republika KUVEITA Kuveitas Valsts LAOSA Laosas Tautas Demokrātiskā Republika LESOTO Lesoto Karaliste LIHTENŠTEINA Lihtenšteinas Firstiste LĪBIJA Lībijas Valsts MADAGASKARA Madagaskaras Republika MAJOTA Francijas Majotas departaments MAKAO Makao īpašais administratīvais reģions (ĶTR) MALĀVIJA Malāvijas Republika MALDĪVIJA Maldīvijas Republika MARTINIKA Francijas Martinikas departaments MAURITĀNIJA Mauritānijas Islāma Republika MELNKALNE Melnkalne MJANMA Mjanmas Savienības Republika MONAKO Monako Firstiste MONTSERRATA Montserratas teritorija NAURU Nauru Republika NEPĀLA Nepālas Demokrātiskā Federatīvā Republika NIGĒRA Nigēras Republika NIKARAGVA Nikaragvas Republika NORVĒĢIJA Norvēģijas Karaliste PANAMA Panamas Republika PAPUA-JAUNGVINEJA Papua Jaungvinejas Neatkarīgā Valsts PITKĒRNA Pitkērnas salu teritorija POLINĒZIJA Francijas Polinēzijas teritorija REINJONA Francijas Reinjonas departaments RUANDA Ruandas Republika SALVADORA Salvadoras Republika SAMOA Samoa Neatkarīgā Valsts SANMARĪNO Sanmarīno Republika SANTOME UN PRINSIPI Santomē un Prinsipi Demokrātiskā Republika SEIŠELAS Seišelu Salu Republika SENEGĀLA Senegālas Republika SENPJĒRA UN MIKELONA Francijas Senpjēras un Mikelonas kopiena SENTKITSA UN NEVISA Sentkitsas un Nevisas Federācija SENTLŪSIJA Sentlūsija SENTVINSENTA UN GRENADĪNAS Sentvinsenta un Grenadīnas SJERRALEONE Sjerraleones Republika SOMĀLIJA Somālijas Federatīvā Republika SUDĀNA Sudānas Republika SVATINI Svatini Karaliste SVĒTĀS HELĒNAS SALA, DEBESBRAUKŠANAS SALA UN TRISTANA DA KUŅAS SALAS Svētās Helēnas salas, Debesbraukšanas salas un Tristana da Kuņas salu teritorija TĒRKSAS UN KAIKOSAS Tērksas un Kaikosas salu teritorija TOGO Togo Republika TONGA Tongas Karaliste TRINIDĀDA UN TOBĀGO Trinidādas un Tobāgo Republika TUVALU Tuvalu UGANDA Ugandas Republika URUGVAJA Urugvajas Austrumu Republika VATIKĀNS Vatikāna Pilsētvalsts (Svētais Krēsls) VENECUĒLA Venecuēlas Bolivāra Republika VOLISA UN FUTUNA Volisa un Futunas salu teritorija ZAMBIJA Zambijas Republika ZĀLAMANA SALAS Zālamana Salas ZIEMEĻKOREJA Korejas Tautas Demokrātiskā Republika (KTDR) 8

9 2. PĀRROBEŽU PASTA SŪTĪJUMI 2.2. PASTA PAKAS Pasta sūtījums, kurā pārsūta rūpniecības, sadzīves, kultūras preces, pārtikas produktus un citus priekšmetus ar komercvērtību vai bez tās. Sūtījuma izmēri: min. 9x14 cm, maks. garuma un lielākā apkārtmēra summa līdz 200 cm, garākā mala līdz 105 cm. Uz atsevišķām valstīm, izmantojot papildu pakalpojumu Lielizmēra (skat. tarifu sadaļu 3. Papildu pasta pakalpojumi), iespējams nosūtīt arī lielāka izmēra pasta pakas. Pasta pakas maksimālais svars noteikts Starptautisko pasta sūtījumu pieņemšanas rokasgrāmatā atkarībā no galamērķa valsts. Ierakstīti pasta paku sūtījumi Valstu grupas 1.grupa 2. grupa 3. grupa 4.grupa 5.grupa Sūtījuma svars (g) g 11,69 15,05 18,04 16,00 20,82 Par katru nākamo kg 1,14 2,59 3,65 6,87 8,84 Ierakstīti pasta paku sūtījumi: sūtījumu noformējot MansPasts klientu pašapkalpošanās sistēmā Valstu grupas 1.grupa 2. grupa 3. grupa 4.grupa 5.grupa Sūtījuma svars (g) g 11,51 14,87 17,86 15,82 20,64 Par katru nākamo kg 1,14 2,59 3,65 6,87 8,84 Apdrošinātu pasta paku sūtījumi* Valstu grupas 1.grupa 2. grupa 3. grupa 4.grupa 5.grupa Sūtījuma svars (g) g 11,98 15,34 18,33 16,29 21,11 Par katru nākamo kg 1,14 2,59 3,65 6,87 8,84 Apdrošinātu pasta paku sūtījumi: sūtījumu noformējot MansPasts klientu pašapkalpošanās sistēmā* Valstu grupas 1.grupa 2. grupa 3. grupa 4.grupa 5.grupa Sūtījuma svars (g) g 11,80 15,16 18,15 16,11 20,93 Par katru nākamo kg 1,14 2,59 3,65 6,87 8,84 * Apdrošinātus pasta paku sūtījumus iespējams nosūtīt atbilstoši Starptautisko pasta sūtījumu pieņemšanas rokasgrāmatai. Apdrošinātiem pasta paku sūtījumiem papildus maksai par svaru tiek iekasēta maksa par apdrošināšanu 2% par katru pilnu vai nepilnu apdrošinājuma summas euro. Maksimālā apdrošinājuma summa nedrīkst pārsniegt katras valsts noteikto maksimālo apdrošināšanas summu. 9

10 1. grupa 3. grupa IGAUNIJA Igaunijas Republika LIETUVA Lietuvas Republika 2. grupa ALBĀNIJA Albānijas Republika ANDORA Andoras Firstiste AUSTRIJA Austrijas Republika BALTKRIEVIJA Baltkrievijas Republika BEĻĢIJA Beļģijas Karaliste BOSNIJA UN HERCEGOVINA Bosnija un Hercegovina BULGĀRIJA Bulgārijas Republika ČEHIJA Čehijas Republika DĀNIJA Dānijas Karaliste FRANCIJA Francijas Republika GRIEĶIJA Grieķijas Republika ITĀLIJA Itālijas Republika IZRAĒLA Izraēlas Valsts ĪRIJA Īrijas Republika KIPRA Kipras Republika LIHTENŠTEINA Lihtenšteinas Firstiste LUKSEMBURGA Luksemburgas Lielhercogiste MONAKO Monako Firstiste NĪDERLANDE Nīderlande NORVĒĢIJA Norvēģijas Karaliste POLIJA Polijas Republika PORTUGĀLE Portugāles Republika SERBIJA Serbijas Republika SLOVĀKIJA Slovākijas Republika SLOVĒNIJA Slovēnijas Republika SOMIJA Somijas Republika SPĀNIJA Spānijas Karaliste ŠVEICE Šveices Konfederācija UNGĀRIJA Ungārija VATIKĀNS Vatikāna Pilsētvalsts (Svētais Krēsls) VĀCIJA Vācijas Federatīvā Republika (VFR) ZVIEDRIJA Zviedrijas Karaliste APVIENOTIE ARĀBU EMIRĀTI Apvienotie Arābu Emirāti ARMĒNIJA Armēnijas Republika AZERBAIDŽĀNA Azerbaidžānas Republika ĒĢIPTE Ēģiptes Arābu Republika FARĒRU SALAS Fēru salas GIBRALTĀRS Gibraltāra teritorija HORVĀTIJA Horvātijas Republika IRĀKA Irākas Republika ISLANDE Islandes Republika JORDĀNIJA Jordānijas Hāšimītu Karaliste KIRGIZSTĀNA Kirgīzu Republika KRIEVIJA Krievijas Federācija LIBĀNA Libānas Republika LIELBRITĀNIJA Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste LĪBIJA Lībijas Valsts MALTA Maltas Republika MAROKA Marokas Karaliste MELNKALNE Melnkalne MOLDOVA Moldovas Republika PAKISTĀNA Pakistānas Islāma Republika RUMĀNIJA Rumānija SĪRIJA Sīrijas Arābu Republika TADŽIKISTĀNA Tadžikistānas Republika TĒRKSAS UN KAIKOSAS Tērksas un Kaikosas salu teritorija TURKMENISTĀNA Turkmenistāna UKRAINA Ukraina ZIEMEĻMAĶEDONIJA Ziemeļmaķedonijas Republika 4. grupa ALŽĪRIJA Alžīrijas Tautas Demokrātiskā Republika ASV Amerikas Savienotās Valstis BAHREINA Bahreinas Karaliste BENINA Beninas Republika ČADA Čadas Republika DOMINIKĀNA Dominikānas Republika ERITREJA Eritrejas Valsts ETIOPIJA Etiopijas Federatīvā Demokrātiskā Republika GAMBIJA Gambijas Republika GANA Ganas Republika GRUZIJA Gruzija IRĀNA Irānas Islāma Republika JAPĀNA Japāna KABOVERDE Kaboverdes Republika KANĀDA Kanāda KATARA Kataras Valsts KAZAHSTĀNA Kazahstānas Republika KONGO Kongo Demokrātiskā Republika KUBA Kubas Republika KUVEITA Kuveitas Valsts ĶĪNA Ķīnas Tautas Republika (ĶTR) MAURITĀNIJA Mauritānijas Islāma Republika MEKSIKA Meksikas Savienotās Valstis OMĀNA Omānas Sultanāts SAŪDA ARĀBIJA Saūda Arābijas Karaliste SENEGĀLA Senegālas Republika SUDĀNA Sudānas Republika ŠRILANKA Šrilankas Demokrātiskā Sociālistiskā Republika TUNISIJA Tunisijas Republika TURCIJA Turcijas Republika UZBEKISTĀNA Uzbekistānas Republika VJETNAMA Vjetnamas Sociālistiskā Republika 5. grupa AFGANISTĀNA Afganistānas Islāma Republika ANGILJA Angiljas teritorija ANGOLA Angolas Republika ANTIGVA UN BARBUDA Antigva un Barbuda ARGENTĪNA Argentīnas Republika ARUBA Aruba AUSTRĀLIJA Austrālijas Savienība BAHAMU SALAS Bahamu Sadraudzība BANGLADEŠA Bangladešas Tautas Republika BARBADOSA Barbadosa BELIZA Beliza BERMUDU SALAS Bermudu salu teritorija BOLĪVIJA Bolīvijas Daudznacionālā Valsts BONAIRE, SINTĒSTATIUSA UN SABA Bonaire, Sintēstatiusa un Saba BOTSVĀNA Botsvānas Republika BRAZĪLIJA Brazīlijas Federatīvā Republika BRITU VIRDŽĪNU SALAS Britu Virdžīnu salu teritorija BRUNEJA Bruneja Darusalama BURKINAFASO Burkinafaso BURUNDIJA Burundijas Republika BUTĀNA Butānas Karaliste CENTRĀLĀFRIKAS REPUBLIKA Centrālāfrikas Republika ČĪLE Čīles Republika DIENVIDĀFRIKA Dienvidāfrikas Republika DIENVIDKOREJA Korejas Republika DOMINIKA Dominikas Sadraudzība DŽIBUTIJA Džibutijas Republika EKVADORA Ekvadoras Republika EKVATORIĀLĀ GVINEJA Ekvatoriālās Gvinejas Republika FIDŽI Fidži Republika FILIPĪNAS Filipīnu Republika FOLKLENDA (MALVINU) SALAS Folklenda (Malvinu) salu teritorija FRANČU GVIĀNA Francijas Gviānas departaments GABONA Gabonas Republika GAJĀNA Gajānas Kooperatīvā Republika GRENĀDA Grenāda GRENLANDE Grenlande GVADELUPA Francijas Gvadelupas departaments GVATEMALA Gvatemalas Republika GVINEJA Gvinejas Republika GVINEJA-BISAVA Gvinejas Bisavas Republika HAITI Haiti Republika HONDURASA Hondurasas Republika 10

11 5. grupa HONKONGA (SJANGANA) Honkongas / Sjanganas īpašais administratīvais rajons (ĶTR) INDIJA Indijas Republika INDONĒZIJA Indonēzijas Republika JAMAIKA Jamaika JAUNKALEDONIJA Francijas Jaunkaledonijas teritorija JAUNZĒLANDE Jaunzēlande JEMENA Jemenas Republika KAIMANU SALAS Kaimanu salu teritorija KAMBODŽA Kambodžas Karaliste KAMERŪNA Kamerūnas Republika KENIJA Kenijas Republika KIRASAO Kirasao Valsts KIRIBATI Kiribati Republika KOLUMBIJA Kolumbijas Republika KOMORAS Komoru Savienība KONGO Kongo Republika KOSTARIKA Kostarikas Republika KOTDIVUĀRA Kotdivuāras Republika LAOSA Laosas Tautas Demokrātiskā Republika LESOTO Lesoto Karaliste LIBĒRIJA Libērijas Republika MADAGASKARA Madagaskaras Republika MAJOTA Francijas Majotas departaments MAKAO Makao īpašais administratīvais reģions (ĶTR) MALAIZIJA Malaizija MALĀVIJA Malāvijas Republika MALDĪVIJA Maldīvijas Republika MALI Mali Republika MARTINIKA Francijas Martinikas departaments MAURĪCIJA Maurīcijas Republika MJANMA Mjanmas Savienības Republika MONGOLIJA Mongolija MONTSERRATA Montserratas teritorija MOZAMBIKA Mozambikas Republika NAMĪBIJA Namībijas Republika NAURU Nauru Republika NEPĀLA Nepālas Demokrātiskā Federatīvā Republika NIGĒRA Nigēras Republika NIGĒRIJA Nigērijas Federatīvā Republika NIKARAGVA Nikaragvas Republika PANAMA Panamas Republika PAPUA-JAUNGVINEJA Papua Jaungvinejas Neatkarīgā Valsts PARAGVAJA Paragvajas Republika PERU Peru Republika PITKĒRNA Pitkērnas salu teritorija POLINĒZIJA Francijas Polinēzijas teritorija REINJONA Francijas Reinjonas departaments RUANDA Ruandas Republika SALVADORA Salvadoras Republika SAMOA Samoa Neatkarīgā Valsts SANTOME UN PRINSIPI Santomē un Prinsipi Demokrātiskā Republika SEIŠELAS Seišelu Salu Republika SENPJĒRA UN MIKELONA Francijas Senpjēras un Mikelonas kopiena SENTKITSA UN NEVISA Sentkitsas un Nevisas Federācija SENTLŪSIJA Sentlūsija SENTVINSENTA UN GRENADĪNAS Sentvinsenta un Grenadīnas SINGAPŪRA Singapūras Republika SJERRALEONE Sjerraleones Republika SOMĀLIJA Somālijas Federatīvā Republika SURINAMA Surinamas Republika SVATINI Svatini Karaliste SVĒTĀS HELĒNAS SALAS, DEBESBRAUKŠANAS SALAS UN TRISTANA DA KUŅAS SALAS Svētās Helēnas salas, Debesbraukšanas salas un Tristana da Kuņas salu teritorija TAIVĀNA Ķīnas Republika Taivānā TAIZEME Taizemes Karaliste TANZĀNIJA Tanzānijas Savienotā Republika TOGO Togo Republika TONGA Tongas Karaliste TRINIDĀDA UN TOBĀGO Trinidādas un Tobāgo Republika TUVALU Tuvalu UGANDA Ugandas Republika URUGVAJA Urugvajas Austrumu Republika VANUATU Vanuatu VENECUĒLA Venecuēlas Bolivāra Republika VOLISA UN FUTUNA Volisa un Futunas salu teritorija ZAMBIJA Zambijas Republika ZĀLAMANA SALAS Zālamana Salas ZIMBABVE Zimbabves Republika ZIEMEĻKOREJA Korejas Tautas Demokrātiskā Republika (KTDR) 2.3. PĒCMAKSAS SŪTĪJUMI Apdrošinātus pārrobežu pasta sūtījumus iespējams nosūtīt ar pēcmaksu. Pēcmaksas summu nosaka sūtītājs, un tā nedrīkst pārsniegt attiecīgā pasta sūtījuma apdrošinājuma summu. Pēcmaksas pasta sūtījums adresātam tiek izsniegts tikai pēc tam, kad iekasēta pilna pēcmaksas summa. Iekasētā pēcmaksas summa tiek pārskaitīta sūtītājam. Pakalpojums tiek nodrošināts pasta sūtījumiem tikai uz noteiktām valstīm saskaņā ar Starptautisko pasta sūtījumu pieņemšanas rokasgrāmatu. Maksu par pēcmaksas summas pārskaitīšanu sūtītājam nosaka šīs valsts pasta operators un tā tiek ieturēta no pēcmaksas summas. Pēcmaksas summa sūtītājam tiek ieskaitīta euro valūtā. Reāli saņemtā summa var atšķirties valūtas svārstību dēļ, ja adresāts apmaksu veicis citā valūtā, kā arī pārrobežu pasta operatora ieturētās pakalpojuma maksas dēļ. 11

12 Norādītajos papildu pakalpojumu tarifos ir iekļauts PVN 21% apmērā. Pakalpojumi Paziņojums klientam par sūtījuma izsniegšanu (par katru sūtījumu) Paziņojums par izsniegšanu iekšzemes sūtījumam Tikai kopā ar reģistrēta pasta sūtījuma nosūtīšanu Paziņojums par izsniegšanu pārrobežu sūtījumam Tikai kopā ar reģistrēta pasta sūtījuma nosūtīšanu 3. PAPILDU PASTA PAKALPOJUMI Izziņa par reģistrēta sūtījuma izsniegšanu Par sūtījuma izsniegšanu līdz 6 mēnešiem, ja nav bijis izmantots pakalpojums Paziņojums par izsniegšanu Steidzama iekšzemes izziņa par reģistrēta sūtījuma izsniegšanu Par sūtījuma izsniegšanu līdz 6 mēnešiem, ja nav bijis izmantots pakalpojums Paziņojums par izsniegšanu Izziņa par iekšzemes reģistrēta sūtījuma izsniegšanu Par sūtījuma izsniegšanu periodā no 6 mēnešiem līdz 2 gadiem Vairumā nodoto sūtījumu saraksta dublikāts (ja pieprasīts atkārtoti pēc 1 mēneša) Satura saraksta apstiprināšana (par katru sūtījumu) Iekšzemes apdrošinātām vēstuļu korespondences sūtījumiem un pasta pakām. Pasta paku Lielizmēra un Plīstošs nosūtīšana Iekšzemes un izejošajām pārrobežu pasta pakām. Tarifs tiek aprēķināts no pasta pakas pārsūtīšanas maksas pirms PVN piemērošanas. Izvēloties vienai pasta pakai gan Lielizmēra, gan Plīstošs, tarifs tiek piemērots vienreiz. Piegāde samaksāta (par katru sūtījumu) Iekšzemes un ienākošajām pārrobežu pasta pakām, un iekšzemes un ienākošajām pārrobežu vēstuļu korespondences sūtījumiem, kas satur preces (svarā virs 500 gramiem), un atkārtotai iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences sūtījumu piegādei. Pakalpojumu var pieteikt sūtītājs vai adresāts. Korespondences pāradresācija (mēnesī) - fiziskai personai - juridiskai personai Datu maiņas pieprasījumi (par katru sūtījumu) Pasta sūtījumu uzglabāšana (par katru sūtījumu) Sūtījuma adreses maiņa, precizēšana Sūtījuma adresāta maiņa Sūtījuma pēcmaksas summas maiņa Sūtījuma atsaukums (atpakaļ sūtīšana) Sūtītājs sedz papildu faktiskās izmaksas, kas saistītas ar pasta sūtījuma transportēšanu. Netiek atmaksāta pārsūtīšanas maksa Pasta sūtījumu glabāšana pasta nodaļā virs 10 diennaktīm (par katru diennakti) Glabāšanas dienu skaitā netiek ieskaitītas pasta nodaļas brīvdienas un svētku dienas. Uz pieprasījumu adresēto sūtījumu glabāšana tiek apmaksāta vispārējā kārtībā. Glabāšanas maksas summa nav ierobežota. Maksa netiek piemērota pārrobežu vēstuļu korespondences sūtījumiem, kas satur preces un kuru svars nepārsniedz 500 g. 2,20 3,00 2,20 10,00 25,00 +50% no pārsūtīšanas maksas 4,99 7,00 14,00 2,20 3,53 + faktiskās izmaksas 0, Sūtījuma glabāšanas termiņa pagarināšana līdz 2 mēnešiem 2,20 Vēstuļu korespondences noformēšana (par katru sūtījumu) Maksa tiek iekasēta gadījumos, kad Latvijas Pasta darbinieks noformē vienkāršus vēstuļu korespondences sūtījumus. Vēstuļu korespondences un pasta paku iesaiņošana (par katru sūtījumu) Iesaiņošana papīrā, pārsiešana ar auklu, sūtījuma aizlīmēšana ar līmlenti, ieskaitot izmantojamo materiālu vērtību. Maksa par aizlīmēšanu tiek piemērota tikai iekšzemes pasta sūtījumiem. Piemaksas (nepilnīgi apmaksātu) sūtījumu apstrāde (par katru sūtījumu) Par nepilnīgi apmaksātiem iekšzemes pasta sūtījumiem tiek iekasēta nesamaksātā (iztrūkstošā) pārsūtīšanas maksas daļa un piemaksas sūtījumu tarifs. Nepilnīgi apmaksāti izejošie pārrobežu pasta sūtījumi tiek nosūtīti atpakaļ sūtītājam, dzēšot pastmarkas, iekasējot piemaksas sūtījumu tarifu. 0,06 1,05 0,36 12

13 Norādītajos papildu pakalpojumu tarifos ir iekļauts PVN 21% apmērā. 3. PAPILDU PASTA PAKALPOJUMI Pakalpojumi 3.11 Sūtījumu pārvirzīšana Latvijas Pasta mobilajā lietotnē (par katru sūtījumu) Pirms saņemšanas Latvijas Pastā uz Latvijas Pasta pasta nodaļu 0, Pirms saņemšanas Latvijas Pastā uz Circle K degvielas uzpildes staciju 2, Pirms saņemšanas Latvijas Pastā uz klienta izvēlētu adresi 4, Pirms saņemšanas Latvijas Pastā uz Latvijas Pasta pakomātu 0, Pēc saņemšanas Latvijas Pastā uz Latvijas Pasta pasta nodaļu 1, Pēc saņemšanas Latvijas Pastā uz Circle K degvielas uzpildes staciju 3, Pēc saņemšanas Latvijas Pastā uz klienta izvēlētu adresi 4, Pēc saņemšanas Latvijas Pastā uz Latvijas Pasta pakomātu 1,39 13

14 Norādītajos eksprespasta pakalpojumu tarifos ir iekļauts PVN 21% apmērā IEKŠZEMES EKSPRESPASTS 4. EKSPRESPASTA PAKALPOJUMI Pakalpojums STANDARTS X2 nodrošina standarta piegādi līdz plkst. 11:00 Rīgā un lielākajās Latvijas pilsētās. Piegādes pakalpojums EKONOMISKS X1 nodrošina piegādi nākamajā darba dienā visā Latvijas teritorijā. Pieejama arī vakara piegāde līdz plkst. 21:00. Pakalpojuma veids Zona Sūtījuma svars / 250g 500g 1kg 3kg 5kg 10kg 15kg 20kg 25kg 30kg 35kg* 1. 3,87 3,87 4,22 4,56 5,42 7,41 8,43 8,87 11,02 11,71 15,50 Standarts X2 2. 4,56 4,56 5,69 5,94 7,32 10,25 11,53 11,88 15,67 16,01 19, ,38 9,38 11,01 11,62 14,03 18,08 20,83 21,95 27,21 29,70 34,26 Ekonomisks X1 1. 3,27 3,27 3,62 4,04 4,31 6,20 7,05 7,57 9,29 10,33 13, ,79 3,79 4,22 5,08 6,03 8,18 8,95 10,07 11,88 13,08 15, ,32 7,32 8,43 9,29 11,71 15,23 16,53 18,42 22,39 25,31 29,96 * Sūtījumiem svarā virs 35 kg pakalpojums tiek sniegts, noslēdzot līgumu par Eksprespasta pakalpojumu izmantošanu. Lai noslēgtu līgumu, lūdzam sazināties ar Pakalpojumu pārdošanas daļu Norādījumi: Kurjera izsaukums - klientiem - līguma klientiem Uzmanīgi, plīstošs! Lielgabarīta sūtījumi* Sūtījumi, kuru triju dimensiju (malu) summa pārsniedz 210cm. Dokumentu (preču pavadzīmju-rēķinu) atgriešana* Maksa tiek ieturēta par katru dokumentu atgriešanas reizi, neatkarīgi no to skaita. Līzinga dokumentu, kredīta grafiku vai tamlīdzīga rakstura dokumentu apstrāde un atgriešana* Pēcmaksas iekasēšana* Tiek iekasēts papildus PNS pakalpojuma maksai. Apdrošināšana 6,89 +20% no pārsūtīšanas maksas +25% no pārsūtīšanas maksas 1,55 0,87 0,87 0,4% no sūtījuma vērtības Sūtījuma atgriešana nosūtītājam 4,31 Sods par nepamatotu izsaukumu 6,89 Sods par kurjera aizkavēšanu Tiek piemērota, ja kurjers tiek aizkavēts ilgāk par 30 minūtēm. Kurjera pieteikšana 2,59 tālrunis / e-pasts / internets * Tikai līguma klientiem. 14

15 4. EKSPRESPASTA PAKALPOJUMI 4.2. BALTIJAS EXPRESS Valsts Sūtījuma svars / ,5* Lietuva 6,80 8,52 10,25 13,69 16,53 18,08 23,24 26,68 * Sūtījumiem svarā virs 31,5 kg pakalpojums tiek sniegts, noslēdzot līgumu par Eksprespasta pakalpojumu izmantošanu. Lai noslēgtu līgumu, lūdzam sazināties ar Pakalpojumu pārdošanas daļu EXPRESS MAIL SERVICE Maksimālais sūtījumu izmērs: sūtījuma vienas malas garums 1,5 m, apkārtmēra un garākās malas summa 3 m. Valsts Sūtījuma svars / 250g 500g 1kg + 1kg Maksimālais svars (kg) Muitas deklarāciju CN23 skaits Pārsūtīšanas laiks* (darba dienas) AAE 20,77 22,20 24,33 4,55 31, Argentīna 25,61 28,46 33,44 13, Armēnija 21,34 22,62 24,19 3, ASV 19,21 21,34 24,90 4,84 31, Austrālija 22,77 25,47 29,88 11, Austrija 17,22 18,94 20,65 3,19 31, Azerbaidžāna 17,50 19,35 21,20 1,99 31, Baltkrievija 18,36 19,21 21,34 1, Beļģija 21,53 24,44 27,89 2, Brazīlija 23,48 25,90 28,46 12, Bulgārija 22,30 24,44 27,89 2, Čehija 19,54 22,22 24,10 1, Dānija 21,34 22,39 23,58 1,12 31, Francija 20,65 21,53 22,39 3, Grieķija 26,17 27,03 28,24 2, Gruzija 20,20 21,34 22,77 2, Honkonga 23,76 25,68 30,59 8, Horvātija 21,70 23,24 25,82 2, Indija 19,78 21,20 22,77 5, Īrija 18,77 19,80 21,18 2, Itālija 24,54 26,34 28,75 3, Izraēla 17,07 19,07 20,35 2, Japāna 17,36 19,92 22,91 7, Jaunzēlande 27,75 31,52 39,27 17, Kanāda 23,12 24,40 26,89 6, Kazahstāna 23,76 27,03 30,16 4, Kipra 17,47 19,63 22,39 2,49 31, Kirgizstāna 23,48 25,33 28,03 4, Krievija 20,63 22,62 23,90 1,

16 Valsts Sūtījuma svars / 250g 500g 1kg + 1kg Maksimālais svars (kg) Muitas deklarāciju CN23 skaits Pārsūtīšanas laiks* (darba dienas) Ķīna 18,92 21,49 24,33 5, Lielbritānija 24,79 26,68 28,75 2, Maķedonija 20,42 21,41 24,19 3, Malaizija 26,32 29,88 34,15 9, Malta 23,76 24,96 26,68 3, Meksika 23,76 25,68 28,46 10, Moldova 22,05 24,19 26,47 2,70 31, Nīderlande 22,22 23,24 24,62 2, Norvēģija 23,05 23,41 23,76 1,42 31, Polija 19,63 20,84 22,39 1, Portugāle 22,72 23,76 24,96 3, Rumānija 20,65 21,86 23,76 3,27 31, Singapūra 20,20 22,05 26,32 9, Slovākija 19,88 21,34 23,24 1, Slovēnija 18,42 19,63 21,01 1, Somija 24,10 25,31 27,03 1,47 31, Spānija 21,53 22,39 24,10 3, Šveice 20,63 21,77 23,48 1, Tadžikistāna 21,06 22,77 25,61 4, Taizeme 20,63 22,77 25,61 8, Turcija 19,35 20,63 22,77 2, Turkmenistāna 23,34 25,61 28,03 3, Ukraina 21,06 22,48 24,33 1, Ungārija 26,51 28,41 30,90 3, Uzbekistāna 25,61 27,11 28,60 3, Vācija 20,84 22,72 24,44 2, Zviedrija 22,55 23,76 25,13 1, * Pārsūtīšanas laiks neietver brīvdienas un svētku dienas. Pārsūtīšanas laikā nav iekļautas sūtījuma pārbaudes un muitas kontroles iziešanas laiks, jo pasta operators nenes atbildību par muitas darbībām un kontroles laiku. Pārsūtīšanas laiks var mainīties laika apstākļu, situācijas galamērķa valstī, kā arī citu iemeslu dēļ. 16

17 4. EKSPRESPASTA PAKALPOJUMI 4.4. APMAKSĀTIE EKSPRESPASTA SŪTĪJUMI Pakalpojums nodrošina iespēju privātpersonām un juridiskām personām Eksprespasta sūtījumus noformēt internetā ( adresātiem Latvijā, Lietuvā vai Igaunijā. Pakalpojums nodrošina iespēju veikt apmaksu ar norēķinu karti vai izmantojot AS Swedbank, AS SEB banka vai AS Citadele banka internetbanku. Eksprespasta sūtījumus ir iespēja nodot piegādei pasta pakalpojumu sniegšanas vietā vai kurjeram*. * Eksprespasts ar Jums sazināsies, lai precizētu sūtījumu nodošanas vietu un laiku. Zona Svars (kg) Sūtījuma nodošana kurjeram piegādei ar kurjeru pa Latviju Sūtījuma nodošana kurjeram piegādei uz jebkuru Pasta nodaļu** Latvijā Sūtījuma nodošana kurjeram piegādei uz jebkuru Pasta terminālu Latvijā Sūtījuma nodošana jebkurā Pasta nodaļā piegādei ar kurjeru pa Latviju Sūtījuma nodošana jebkurā Pasta nodaļā piegādei uz jebkuru Pasta nodaļu Latvijā Sūtījuma nodošana jebkurā Pasta nodaļā piegādei uz jebkuru Pasta terminālu Latvijā Sūtījuma nodošana jebkurā Pasta nodaļā vai kurjeram piegādei ar kurjeru uz Lietuvu vai Igauniju Sūtījuma nodošana jebkurā Pasta nodaļā piegādei uz jebkuru Pasta terminālu Lietuvā Sūtījuma nodošana kurjeram piegādei uz jebkuru Pasta terminālu Lietuvā ** Pasta nodaļa, pasta centrs vai sadarbības partneris 1. 6, , ,00 Līdz 20 6,00 Līdz 20 4,49 Līdz 31,5 6,00 Līdz 20 2,70 Līdz 10 4,69 10,01 līdz 20 2,82 Līdz 31,5 13,00 Līdz 10 16,00 10,01 līdz 15 18,00 15,01 līdz 20 2,82 Līdz 30 4,49 Līdz 30 17

18 5. NAUDAS PĀRVEDUMU UN PĀRSKAITĪJUMU PAKALPOJUMI Pakalpojumi nav apliekami ar PVN NAUDAS PĀRVEDUMI Iekšzemes naudas pārvedumi Iekšzemes naudas pārvedumus, nosūtīšanai ar iemaksu skaidrā naudā, pieņem jebkurā Latvijas Pasta nodaļā. Tos var nosūtīt uz adresāta dzīvesvietas adresi, adresātam uz pieprasījumu Latvijas Pasta nodaļā vai uz viesnīcu. Iekšzemes naudas pārvedums 2,5% no summas, min. 1,00 Nosūtot iekšzemes naudas pārvedumu, klients var nosūtīt naudas saņēmējam arī rakstisku ziņojumu līdz 50 rakstzīmēm Pārrobežu naudas pārvedumi Latvijas Pasts pieņem pārrobežu naudas pārvedumus uz šādām valstīm: Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Brazīlija, Čehija, Grieķija, Gruzija, Itālija, Kazahstāna, Krievija, Lietuva, Moldova, Polija, Portugāle, Slovākija, Slovēnija, Spānija, Turcija, Ukraina, Ungārija. Adresāts pārrobežu naudas pārvedumu saņems 5-14 darba dienu laikā. Naudas pārvedumiem uz citām valstīm tiek ieteikts izmantot Western Union pakalpojumus. Pārrobežu naudas pārvedums 10% no summas, min. 5,00 Visiem pārrobežu pēcmaksas naudas pārvedumiem (neatkarīgi no valsts un pārveduma nosūtīšanā izmantojamās sistēmas) pakalpojuma apmērs ir līdzvērtīgs maksai par pārrobežu naudas pārvedumu 10% no summas (min. EUR 5,00). Papildu pakalpojumi Papildu pakalpojumi tiek aplikti ar pievienotās vērtības nodokli, un tas ir iekļauts norādītajā tarifā. Jebkura naudas pārveduma meklēšana, labošana Jebkura naudas pārveduma atgriešana Naudas pārveduma piegāde Var apmaksāt naudas pārveduma sūtītājs vai saņēmējs 1,75 + faktiskās izmaksas* 3,53 + faktiskās izmaksas** * Faktiskās izmaksas tiek piemērotas, ja adresāta pasta administrācija vai kredītiestāde ir noteikusi komisijas maksu par pārrobežu naudas pārveduma meklēšanu vai labošanu. ** Atgriežot pārrobežu naudas pārvedumu sūtītājam, tā atgriešanas brīdī adresāta pasta administrācija vai kredītiestāde no pārrobežu naudas pārveduma summas ietur tās noteikto komisijas maksu par naudas pārveduma atgriešanu. 8,00 18

19 5. NAUDAS PĀRVEDUMU UN PĀRSKAITĪJUMU PAKALPOJUMI Western Union naudas pārvedumi Western Union naudas pārvedumi uz SEPA dalībvalstīm, Austrumeiropas valstīm, Krieviju un NVS valstīm Pakalpojumu maksa naudas pārvedumiem uz Albāniju, Austriju, Azerbaidžānu, Baltkrieviju, Beļģiju, Bosniju un Hercegovinu, Bulgāriju, Čehiju, Franciju, Franču Gviānu, Grieķiju, Gruziju, Gvadelupu, Horvātiju, Igauniju, Itāliju, Īriju, Kazahstānu, Kipru, Kirgizstānu, Kosovu, Krieviju, Latviju, Lietuvu, Luksemburgu, Maķedoniju, Maltu, Martiniku, Moldovu, Melnkalni, Nīderlandi, Poliju, Portugāli, Rumāniju, Serbiju, Slovākiju, Slovēniju, Somiju, Spāniju, Tadžikistānu, Turkmenistānu, Ukrainu, Ungāriju, Uzbekistānu, Vāciju, Zviedriju. Naudas pārveduma summa no līdz 0,01 80,00 4,20 80,01 150,00 7,40 150,01 230,00 9,40 230,01 400,00 13,60 400,01 550,00 17,80 550,01 700,00 22,00 Papildu pakalpojumi Virs 700,00 3% Naudas pārveduma summa no līdz Naudas piegāde uz norādīto adresi 10,90 Saņēmēja informēšana pa norādīto tālruni 2,40 Paziņojuma nosūtīšana (līdz 20 vārdiem) 2,40 Western Union naudas pārvedumi uz pārējām pasaules valstīm 0,01 50,00 4,90 50,01 100,00 9,80 100,01 200,00 14,70 200,01 400,00 20,00 400, ,00 5% 1 000, ,00 4% Virs 5 000,00 200,00 Western Union naudas pārvedumi uz bankas kontu Pakalpojumu maksa naudas pārvedumiem uz Austriju, Andoru, Apvienotajiem Arābu Emirātiem, Austrāliju, Amerikas Savienotajām valstīm, Bahreinu, Bangladešu, Beļģiju, Bulgāriju, Brazīliju, Čehiju, Franciju, Grieķiju, Igauniju, Itāliju, Īriju, Indiju, Jaunzēlandi, Japānu, Kipru, Krieviju, Lietuvu, Lielbritāniju, Luksemburgu, Maltu, Maroku, Nigēriju, Nīderlandi, Poliju, Pakistānu, Portugāli, Rumāniju, Singapūru, Slovākiju, Slovēniju, Somiju, Spāniju, Šveici, Taizemi, Ungāriju, Vāciju, Zviedriju*. Naudas pārvedums uz Saņēmēja bankas kontu 6,00 * Pilns valstu saraksts pieejams 19

20 5.2. PASTA NORĒĶINU SISTĒMAS (PNS) PAKALPOJUMI Konta atvēršana - fiziskai personai - juridiskai personai Dokumentu izvērtēšana juridiskai personai konta atvēršanai 30,00 Konta atvēršana uz pilnvaras pamata (izņemot personas ar invaliditāti un maznodrošinātās personas) Konta atvēršana fiziskai personai ārvalstniekam* uzturēšanās atļaujas saņemšanai (tikai dokumentu iesniegšana Rīgas 14. pasta nodaļā un Pasta centrā Sakta ) 50,00 200,00 Dokumentu izvērtēšana konta atvēršanai ārvalstniekam* 30,00 Konta apkalpošana (mēnesī) - fiziskai personai - juridiskai personai 3,50 Neaktīva konta uzturēšana (mēnesī)** 1,00 Konta slēgšana Rēķinu apmaksa, skenējot svītru kodu (žiro maksājumi) 0,60 Skaidras naudas iemaksa PNS kontā - savā PNS kontā - citas personas PNS kontā - citas personas PNS kontā pēcapmaksas sūtījumu apmaksai* - citas personas PNS kontā, ar Latvijas Pasta standartam atbilstošu svītrkodu Skaidras naudas izmaksa no PNS konta - no fiziskas personas PNS konta - no juridiskas personas PNS konta: - līdz EUR virs EUR NAUDAS PĀRVEDUMU UN PĀRSKAITĪJUMU PAKALPOJUMI Pasta norēķinu sistēmas (PNS) konta atvēršana, apkalpošana, slēgšana * Fiziska persona, ārvalsts pilsonis. ** Pakalpojuma maksa tiek ieturēta no kontiem, kuros pēdējos 12 (divpadsmit) mēnešus nav veikti darījumi Skaidras naudas darījumi 1% no summas, min. 1,00 2% no summas, min. 3,00 0,60 0,90 0,1% no summas, min. 0,95 1% no summas, min. 3,00 2% no summas Skaidras naudas izmaksas iepriekšēja pieteikšana (summai virs EUR 2 000) 10,00 Fiziskas personas maksājums ar iemaksu skaidrā naudā uz kredītiestādi Latvijā 2% no summas, min. 4,00 Juridiskas personas maksājums ar iemaksu skaidrā naudā uz kredītiestādi Latvijā 2% no summas, min. 10,00 Maksa par skaidras naudas piegādi uz klienta norādīto adresi no PNS konta** 8,00 * Pakalpojuma maksa tiek ieturēta no sūtītāja PNS konta. ** Norādītajā pakalpojuma tarifā ir iekļauts pievienotās vērtības nodoklis (PVN). Papildus tiek ieturēta pakalpojumu maksa par skaidras naudas izmaksu no Konta. Piegādājamās summas limits ir EUR

21 5. NAUDAS PĀRVEDUMU UN PĀRSKAITĪJUMU PAKALPOJUMI Darījumi ar maksājumu karti Iemaksa PNS kontā ar maksājumu karti - savā PNS kontā - citas personas PNS kontā 2% no summas, min. 1,00 2% no summas, min. 1, Bezskaidras naudas darījumi Pārskaitījums no sava PNS konta uz savu vai citas personas PNS kontu SEPA* pārskaitījums no PNS konta uz kredītiestādi 1,00 Pārskaitījums uz kredītiestādi ārvalstīs** (ārpus SEPA*) no PNS konta 15,00 PMLP reģistra pārbaude pilnvaras izmantošanas brīdī 2,00 Maksājuma atsaukuma pieprasījums Regulārais maksājums* - rīkojuma reģistrēšana - viena maksājuma veikšana uz citu PNS kontu - viena maksājuma veikšana uz kontu kredītiestādē Latvijā 10,00 + faktiskās izmaksas * SEPA vienotā euro maksājumu telpa (Eiropas Savienības dalībvalstis un to aizjūras teritorijas, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija, Šveice un Monako). ** Komisijas maksu sedz maksātājs (atsevišķi no maksājuma summas), bet saņēmēja kontā tiks ieskaitīta maksājuma summa, no kuras atskaitītas korespondējošās bankas un citu starpniekbanku komisijas maksas Regulārie maksājumi Pakalpojuma pieslēgšana un atslēgšana 0,15 0,30 * Pārskaitījums tiek veikts ne vēlāk kā 4 dienu laikā no maksājuma rīkojuma saņemšanas, ja saņēmēja maksājumu pakalpojuma sniedzējs atrodas Eiropas Ekonomiskajā telpā SMS paziņojumi par PNS konta atlikuma izmaiņām* Paziņojumu saņemšana** 0,09 * Norādītajā pakalpojuma tarifā ir iekļauts PVN. ** Katra kalendārā mēneša ietvaros divi paziņojumi tiek nosūtīti, tarifs tiek piemērots sākot ar trešo nosūtīto paziņojumu Konta izraksti un izziņas Informācija par PNS konta atlikumu - fiziskai personai* - juridiskai personai** Regulārā PNS konta izraksta izsniegšana - pasta sūtījuma veidā uz Klienta norādīto adresi (reizi mēnesī, ceturksnī, pusgadā, gadā) - elektroniski uz Klienta norādīto e-pasta adresi (par Klienta norādīto periodu) Steidzams PNS konta izraksts Par periodu no konta izraksta formēšanas pēdējā datuma (mēneša ietvaros) PNS konta izraksts par periodu no 1 līdz 3 mēnešiem 3,00 0,50 0,50 2,50 0,15 5,00 21

22 PNS konta izraksts par periodu no 3 līdz 18 mēnešiem 10,00 Izziņu noformēšana pasta nodaļā - standarta izziņa par PNS norēķinu kontu 1,50 Izziņu noformēšana uz klienta iesnieguma pamata*** - uz klienta iesnieguma pamata sagatavota izziņa - izziņu sagatavošana pēc auditoru, revidentu pieprasījuma**** **** Informāciju var saņemt jebkurā pasta nodaļā. **** Informāciju var saņemt tajā pasta nodaļā, kurā atvērts konts. **** Maksa tiek ieturēta no klienta PNS konta. **** Norādītajā pakalpojuma tarifā ir iekļauts PVN Citi pakalpojumi Klienta datu izmaiņas - fiziskai personai - juridiskai personai 5. NAUDAS PĀRVEDUMU UN PĀRSKAITĪJUMU PAKALPOJUMI 7,00 36,00 7,20 Pilnvaras noformēšana vai anulēšana 5,00 Konta bloķēšana Konta atbloķēšana 2,85 Orderu grāmatiņas izsniegšana juridiskām personām (50 orderi) 3,50 Orderu grāmatiņas bloķēšana Orderu grāmatiņas atbloķēšana 2,85 Izmaksas ordera anulēšana 10,00 Nosūtīto / neienākušo maksājumu meklēšana pēc faktiskajām izmaksām, min. 10,00 Rīkojuma pieņemšana par naudas līdzekļu piedziņu izpildei (VID, ZTI u.c.)* 15,00 Mantojuma iesniegumu izskatīšana (pakalpojuma maksa tiek ieturēta no mantiniekam izmaksājamās naudas summas) Līgumsods par dokumentu un informācijas nesniegšanu termiņā, ko Latvijas Pasts norādījis informācijas pieprasījumā Klienta analīze, kuras rezultātā pieņemts lēmums par darījuma attiecību pārtraukšanu sakarā ar neatbilstību Latvijas Pasta politikai Konta uzturēšanas maksa klientiem, kuriem noteikti sadarbības ierobežojumi (mēnesī) ***Rīkojuma izpildes gadījumā par katru maksājumu papildus tiek piemērots tarifs par bezskaidras naudas pārskaitījumu uz Kontu. 10,00 30,00 30,00 30,00 22

23 6. LAIKRAKSTU UN ŽURNĀLU ABONĒŠANA Norādītajos pakalpojumu tarifos ir iekļauts PVN 21% apmērā. Pasta nodaļā Pie pastnieka Pa tālruni Latvijas Pasta mājas lapā Abonementa noformēšana (par katru preses izdevumu) - Fiziskām personām - Juridiskām personām Abonementa pārtraukšana* (par katru preses izdevumu) Abonementa pāradresācija (par katru preses izdevumu) Abonēšanas rēķina apmaksa uz PNS kontu Rēķina noformēšana - Fiziskām personām - Juridiskām personām Ārzemju abonomenti maksa par katra izdevuma izsūtīšanas reizi 1,50 1,50 1,50 1,50 0,50 0,50 5,00 5, ,00 5,00-1,50 0,90 0,90 0, * Maksa netiek ieturēta, ja abonents pierāda, ka Latvijas Pasts vainas dēļ nav tikusi veikta piegāde ,00 3, ,

Apstiprināti ar bankas valdes

Apstiprināti ar bankas valdes RIGENSIS BANK AS Reģ. Nr. 40103429440 Teātra iela 3, Rīga, LV 1050, Latvija Tālr.: (+371) 675 555 51 / fakss: (+371) 673 333 03 E-pasts: info@rigensisbank.com / www.rigensisbank.com Norēķinu konts CENRĀDIS

Sīkāk

Apstiprināti ar bankas valdes

Apstiprināti ar bankas valdes RIGENSIS BANK AS Reģ. Nr. 40103429440 Teātra iela 3, Rīga, LV 1050, Latvija Tālr.: (+371) 675 555 51 / fakss: (+371) 673 333 03 E-pasts: info@rigensisbank.com / www.rigensisbank.com Norēķinu konts Norēķinu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Danske Bank A/S filiāles Latvijā Vadības komitejas gada 24.aprīļa protokola lēmumu Nr. 17/2017 Spēkā no DANSKE BANK A

APSTIPRINĀTS ar Danske Bank A/S filiāles Latvijā Vadības komitejas gada 24.aprīļa protokola lēmumu Nr. 17/2017 Spēkā no DANSKE BANK A APSTIPRINĀTS ar Danske Bank A/S filiāles Latvijā Vadības komitejas 2017. gada 24.aprīļa protokola lēmumu Nr. 17/2017 Spēkā no 01.07.2017 DANSKE BANK A/S FILIĀLES LATVIJĀ PAKALPOJUMU CENRĀDIS FIZISKĀM PERSONĀM

Sīkāk

Microsoft Word - fiz_LV

Microsoft Word - fiz_LV GROZĪJUMI TARIFOS FIZISKĀM PERSONĀM LR REZIDENTIEM 1. Norēķinu konts Jaunais tarifs Katra konta apkalpošana, ja Klients neaktīvs nevienā Klienta norēķinu un/vai karšu kontā Bankā nav veiktas vismaz 3 (trīs)

Sīkāk

NOLĪGUMS, AR KURU GROZA PARTNERATTIECĪBU NOLĪGUMU STARP ĀFRIKAS, KARĪBU JŪRAS REĢIONA UN KLUSĀ OKEĀNA VALSTU GRUPAS LOCEKĻIEM, NO VIENAS PUSES, UN EIR

NOLĪGUMS, AR KURU GROZA PARTNERATTIECĪBU NOLĪGUMU STARP ĀFRIKAS, KARĪBU JŪRAS REĢIONA UN KLUSĀ OKEĀNA VALSTU GRUPAS LOCEKĻIEM, NO VIENAS PUSES, UN EIR NOLĪGUMS, AR KURU GROZA PARTNERATTIECĪBU NOLĪGUMU STARP ĀFRIKAS, KARĪBU JŪRAS REĢIONA UN KLUSĀ OKEĀNA VALSTU GRUPAS LOCEKĻIEM, NO VIENAS PUSES, UN EIROPAS KOPIENU UN TĀS DALĪBVALSTĪM, NO OTRAS PUSES, KAS

Sīkāk

Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris Pāvilostas novada Tūrisma informācijas centra sta

Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris Pāvilostas novada Tūrisma informācijas centra sta Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris Pāvilostas novada Tūrisma informācijas centra statistika par 218. gadu 1. Apkalpoto tūristu (pieprasījumu)

Sīkāk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk Reģ.Nr.40003248087 Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr.+371 6 7232211, fakss +371 6 7232212, e-pasts info@dzks.lv,www.dzks.lv PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēkā no 05.12.2017.) Pakalpojums KONTA ATVĒRŠANA, APKALPOŠANA,

Sīkāk

Eiropas Savienības C 373 Oficiālais Vēstnesis 60. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi gada 4. novembris Saturs IV Pazi

Eiropas Savienības C 373 Oficiālais Vēstnesis 60. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi gada 4. novembris Saturs IV Pazi Eiropas Savienības C 373 Oficiālais Vēstnesis 60. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi 2017. gada 4. novembris Saturs IV Paziņojumi EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI

Sīkāk

Tarifi un apkalpošanas nosacījumi

Tarifi un apkalpošanas nosacījumi VISA Electron 1, Visa Classic Debit (tai skaitā atverot pamatkontu) Maksa par kartes izsniegšanu Komplekts "Universālais" VISA Electron 1, Visa Classic Debit kartes gada maksa komplekta "Universālais"

Sīkāk

Cenrādis uzņēmumiem Spēkā no Arhīvs Konti un Komplekti Pakalpojumu komplekts Biznesa komplekts jaundibinātiem uzņēmum

Cenrādis uzņēmumiem Spēkā no Arhīvs Konti un Komplekti Pakalpojumu komplekts Biznesa komplekts jaundibinātiem uzņēmum Cenrādis uzņēmumiem 2019-01-02 2019-07-31 Spēkā no 01.10.2019 Arhīvs Konti un Komplekti Pakalpojumu komplekts Biznesa komplekts jaundibinātiem uzņēmumiem Komplekta noformēšana EUR 15,00 Neierobežota skaita

Sīkāk

Microsoft Word - klientiem_lat_ doc

Microsoft Word - klientiem_lat_ doc Tagad spēkā esošie tarifi: Tarifi, kuri stāsies spēkā no 7.0.20.: Kontu atvēršana, maksājumi Norēķinu konts Rezidents Nerezidents Neaktīva norēķinu konta uzturēšana: privātpersonām, ja gadu nav notikušas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Danske Bank A/S filiāles Latvijā Vadības komitejas gada 16. novembra sēdes Nr. 47/2012 lēmumu Spēkā no DANSKE BANK A

APSTIPRINĀTS ar Danske Bank A/S filiāles Latvijā Vadības komitejas gada 16. novembra sēdes Nr. 47/2012 lēmumu Spēkā no DANSKE BANK A APSTIPRINĀTS ar Danske Bank A/S filiāles Latvijā Vadības komitejas 2012. gada 16. novembra sēdes Nr. 47/2012 lēmumu Spēkā no 06.12.2012. DANSKE BANK A/S FILIĀLES LATVIJĀ PAKALPOJUMU CENRĀDIS JURIDISKĀM

Sīkāk

Cenrādis uzņēmumiem Konti un Komplekti Pakalpojumu komplekts Biznesa komplekts jaundibinātiem uzņēmumiem PAKALPOJUMS CENA Neiero

Cenrādis uzņēmumiem Konti un Komplekti Pakalpojumu komplekts Biznesa komplekts jaundibinātiem uzņēmumiem PAKALPOJUMS CENA Neiero Cenrādis uzņēmumiem 2016-05-01 2016-10-31 Konti un Komplekti Pakalpojumu komplekts Biznesa komplekts jaundibinātiem uzņēmumiem Neierobežota skaita Norēķinu kontu atvēršana EUR 15,00 DNB internetbankas

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.9.2016. COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu, un ziņojums, lai atvieglotu Savienībai, tās dalībvalstīm

Sīkāk

Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka

Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka 28.3.219. Ekonomiskās izaugsmes tempi pasaulē kļūst lēnāki 8 7 6 5 4 3 2 1-1 Reālā IKP pārmaiņu tempi (%) -2 213 214

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Seminārs CEĻO DROŠI! Sandra Salmiņa-Šuke Konsulārais departaments Konsulārās palīdzības nodaļa Rīgā, 2016. gada 15. jūnijs KAS MĒS ESAM? DIPLOMĀTISKAIS UN KONSULĀRAIS DIENESTS 37 vēstniecības jaunākās

Sīkāk

COM(2014)520/F1 - LV (annex)

COM(2014)520/F1 - LV (annex) EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.7.2014. COM(2014) 520 final ANNEXES 1 to 3 PIELIKUMI dokumentam KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI Energoefektivitāte un tās ieguldījums enerģētiskajā drošībā

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs Juridiskā a

TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs Juridiskā a TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs 90002183562 Juridiskā adrese Avotu iela 12, Saldus, Saldus novads, LV-3801

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir EIROPAS KOMISIJA Briselē, 25.11.2016. COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir īpašu statusu Starptautiskajā Vīnkopības un vīna organizācijā

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs:

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003132723, juridiskā adrese: Bauskas ielā 58a, Rīgā, LV-1004,

Sīkāk

Sūtījuma noformēšana Epaka.lv sūtījumu veidošanas programmā Autorizācija 1. Sekojiet norādei E-pastā, lai atvērtu DPD Epaka programmu. Pēcāk, lai auto

Sūtījuma noformēšana Epaka.lv sūtījumu veidošanas programmā Autorizācija 1. Sekojiet norādei E-pastā, lai atvērtu DPD Epaka programmu. Pēcāk, lai auto Sūtījuma noformēšana Epaka.lv sūtījumu veidošanas programmā Autorizācija 1. Sekojiet norādei E-pastā, lai atvērtu DPD Epaka programmu. Pēcāk, lai autorizētos programmā, jāatver lapa myprofile.dpd.lv. 2.

Sīkāk

1

1 Vienotais pakalpojumu cenrādis Privātpersonām /Rezidentiem/ Apstiprināts ar AS Citadele banka 2019. gada 16.augusta rīkojumu Nr. 721-04/21. Spēkā no 2019. gada 20.augusta. Saturs Konti Maksājumi darījumi

Sīkāk

1

1 Vienotais pakalpojumu cenrādis Privātpersonām /Rezidentiem/ Apstiprināts ar AS Citadele banka 2019. gada 16. maija valdes lēmumu Nr. 4/26/2019.. Saturs Konti Maksājumi darījumi Maksājumu kartes Citi maksājumu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2 APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces 2009. gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2009.gada 18.decembra sēdē (protokols Nr.6) un 2011.gada

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala,

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, lietošanas kārtību veikala Stockmann klientiem, turpmāk

Sīkāk

Grindeks-Gada_gramata_2015_LV.cdr

Grindeks-Gada_gramata_2015_LV.cdr Gada grāmata 2015 SATURS 1. Skaitļi un fakti 2. Padomes priekšsēdētāja un valdes priekšsēdētāja uzruna 3. Korporatīvā pārvaldība 4. Ražošana 5. Produkti 6. Tirgi 7. Personāla politika 8. Komunikācijas

Sīkāk

APSTIPRINU

APSTIPRINU APSTIPRINU Arnis Cimdars Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs 2016. gada 29. jūnijā Centrālās vēlēšanu komisijas publiskais pārskats 2015 Rīga 2016 1 SATURS 1. Pamatinformācija...... 1.1. Iestādes

Sīkāk

(Microsoft PowerPoint - SEPA informacija tirgotajiem.ppt [Sader\356bas re\376\356ms])

(Microsoft PowerPoint - SEPA informacija tirgotajiem.ppt [Sader\356bas re\376\356ms]) Informācija par SEPA tirgotājiem Nacionālā SEPA darba grupa Rīgā, 2013 Saturs 1. Kas ir SEPA? 2. Projekta gaita Latvijā 3. Ko SEPA nozīmē tirgotājiem? 4. Turpmākais 1 Kas ir SEPA? Single euro payments

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 nvestīcijas: mazliet teorijas un situācija Latvijā gors Kasjanovs, Ekspertu saruna Latvijas Bankā 20.06.2011 nvestīciju jēdziens nvestīciju jēdziens un to pazīmes makroekonomikā Par investīcijām makroekonomiskajā

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs Eiropas Savienības Padome Briselē, 2018. gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 8. februārī (OR. en) 5974/1/17 REV 1 OJ CRP2 5 PAGAIDU DARBA KĀRTĪBA Temats: PASTĀVĪGO PĀRSTĀVJU KOMITEJ

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 8. februārī (OR. en) 5974/1/17 REV 1 OJ CRP2 5 PAGAIDU DARBA KĀRTĪBA Temats: PASTĀVĪGO PĀRSTĀVJU KOMITEJ Eiropas Savienības Padome Briselē, 2017. gada 8. februārī (OR. en) 5974/1/17 REV 1 OJ CRP2 5 PAGAIDU DARBA KĀRTĪBA Temats: PASTĀVĪGO PĀRSTĀVJU KOMITEJAS (II) 2615. sanāksme Datums: 2017. gada 9. februāris

Sīkāk

MKN grozījumi

MKN grozījumi Latvijas graudu nozares attīstības tendences Rigonda Krieviņa 22.10.2015. Latvijas graudu un rapša sējumu platības, kopraža un ražība 2 Graudu kopraža (tūskt.t) un platība (tūkst.ha) Ražība, t/ha Latvijas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus – EACEA/33/2017 – 2014.–2020. gada programma “Eiropa pilsoņiem” – Darbības dotācijas – Strukturālais atbalsts Eiro

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus – EACEA/33/2017 – 2014.–2020. gada programma “Eiropa pilsoņiem” – Darbības dotācijas – Strukturālais atbalsts Eiro C 282/4 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 26.8.2017. V (Atzinumi) ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS EIROPAS KOMISIJA UZAICINĀJUMS IESNIEGT PRIEKŠLIKUMUS EACEA/33/2017 2014. 2020. gada programma Eiropa

Sīkāk

Eiro Latvijā!?

Eiro Latvijā!? Eiro Latvijā?!? Sanita Putniņa, biedrība «Radošās Idejas» Šodien runāsim par... Kāpēc veido monetārās savienības? Kāpēc Latvijā ievieš eiro? Kā notiks eiro ieviešana? Kas ir monetārā savienība? Valstu

Sīkāk

Full page photo

Full page photo LĪGUMS Nr. S-18/2015 Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtu piegādi Rēzeknē, 2015.gada 3.jūlijā SIA ALAAS, reģ.nr. 42403013918, juridkā adrese - Križevniki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes

Sīkāk

Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr , juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Li

Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr , juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Li Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr. 40003052790, juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Lidosta Rīga, Mārupes nov., Latvija, LV-1000 - turpmāk

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1. Pielikums

Sīkāk

Microsoft Word - EB71 Résultats bruts Crise financière LV.doc

Microsoft Word - EB71 Résultats bruts Crise financière LV.doc Komunikācijas ģenerāldirektorāts (C) Direktorāts attiecībām ar pilsoņiem SABIEDRISKĀS DOMAS NOVĒROŠANAS NODAĻA 2009. gada 24. martā EIROPIEŠI UN EKONOMISKĀ KRĪZE Standard Eurobarometer (EB 71) Iedzīvotāji:

Sīkāk

Pārskats par Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna – 2021.gadam īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojumu 20___. gadā

Pārskats par Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna – 2021.gadam īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojumu 20___. gadā 2. pielikums Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra rīkojumam Nr. 769 Pārskats par Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017. 2021. gadam īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojumu

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Rīgā, LĪGUMS Nr. B2-2018/ par papildu anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas vienreizējas lietošanas medicīnisko preču un materiālu piegādi 2018.gada. SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca,

Sīkāk

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi 1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

Konkurētspēja un klāsteris

Konkurētspēja un klāsteris Projekts Ilgtspējīga dabas resursu izmantošana un apsaimniekošana Natura 2000 teritorijās populāros un potenciālos tūrisma galamērķos Projekta īstenošanai saņemts atbalsts no Islandes, Lihtenšteinas un

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 6. martā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6266/18 FISC 72 ECOFIN 127 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CI

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 6. martā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6266/18 FISC 72 ECOFIN 127 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CI Eiropas Savienības Padome Briselē, 2018. gada 6. martā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6266/18 FISC 72 ECOFIN 127 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS, ar

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv NOTEIKUMI Nr.2018/4 Aizkrauklē APSTIPRINĀTI ar

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

Ligums_Rutka_Nr574

Ligums_Rutka_Nr574 KREDĪTA LĪGUMS Nr. Vieta, Datums Kredīta konta Nr. AIZDEVĒJS Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība Dzelzceļnieks KS, Reģ.Nr. 40003248087, juridiskā adrese Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050 tālr. 67232211, mob.

Sīkāk

Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas

Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk LAPK) 201.

Sīkāk

LMT pakalpojumu loterijas LMT Kartes vasara noteikumi APSTIPRINĀTS ar "Latvijas Mobilais Telefons SIA Prezidenta gada 23. maija rīkojumu Nr.83 L

LMT pakalpojumu loterijas LMT Kartes vasara noteikumi APSTIPRINĀTS ar Latvijas Mobilais Telefons SIA Prezidenta gada 23. maija rīkojumu Nr.83 L APSTIPRINĀTS ar "Latvijas Mobilais Telefons SIA Prezidenta 2019. gada 23. maija rīkojumu Nr.83 LMT pakalpojumu loterijas LMT Kartes vasara noteikumi 2 no 8 1. Pakalpojumu sniedzējs un Loterijas organizētājs

Sīkāk

Recent economic developments in Latvia

Recent economic developments in Latvia Eiro ieviešana Latvijā Ilmārs Rimšēvičs Latvijas Bankas prezidents 2012. gada 15. decembris Iedzīvotāji no eiro ieviešanas necietīs Eiro ieviešana NAV naudas reforma Latus Latvijas Bankā varēs apmainīt

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

SMS bankas pakalpojuma lietosanas rokasgramata

SMS bankas pakalpojuma lietosanas rokasgramata SMS BANKAS PAKALPOJUMA LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA SATURS 1. SMS bankas pakalpojuma vispārējs apraksts... 3 2. SMS bankas pakalpojuma parametri... 3 2.1. Īsziņu saņemšanas valoda... 3 2.2. Atlikumi un darījumi/

Sīkāk

2018.gada 30.maijā IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. IeN 11/2018 Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā Izdoti saskaņā ar likuma Par pašva

2018.gada 30.maijā IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. IeN 11/2018 Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā Izdoti saskaņā ar likuma Par pašva 2018.gada 30.maijā IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. IeN 11/2018 Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Valsts pārvaldes

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

Saistošie noteikumi Nr

Saistošie noteikumi Nr APSTIPRINĀTI Ādažu novada domes sēdē 31.05.2016. (protokols Nr.9 27) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažos, Ādažu novadā 2016.gada 31.maijā Nr.16/2016 Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 15.1.2.-5/17 Elektroenerģijas piegāde Gaismas internātpamatskolai, Upesleju internātpamatskolai rehabilitācijas centram un Ulbrokas vidusskolai Ulbrokā 2017. gada 6.aprīlī Stopiņu

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums ES programma Radošā Eiropa (2014-2020) Andrejs.Lukins@km.gov.lv www.km.gov.lv/radosaeiropa facebook.com/radosaeiropa @radosaeiropa 05/04/2018, Valmiera ES programma RADOŠĀ EIROPA 2014-2020 - Eiropas Komisija

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

CENRĀDIS LATVIJAS UN ES KLIENTIEM FIZISKĀM PERSONĀM Spēkā no

CENRĀDIS LATVIJAS UN ES KLIENTIEM FIZISKĀM PERSONĀM  Spēkā no CENRĀDIS LATVIJAS UN ES KLIENTIEM FIZISKĀM PERSONĀM www.blueorangebank.com NORĒĶINU UN KASES PAKALPOJUMI 3 MAKSĀJUMI 6 ATTĀLINĀTĀ APKALPOŠANA 9 MAKSĀJUMU KARTES 10 KREDITĒŠANA 14 DOKUMENTĀRĀS OPERĀCIJAS

Sīkāk

Noteikumi_TCHIBO_LV_PDF

Noteikumi_TCHIBO_LV_PDF Preču loterijas Pērc Tchibo kafiju un laimē! noteikumi 1. Loterijas preču ražotājs ir Tchibo Warszawa Sp. Z o.o., reģ. nr. KRS 0000019739, juridiskā adrese: Fabryczna iela 5, 00-446, Varšava, Polija, -

Sīkāk

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr. 40003365783, juridiskā adrese: Aiviekstes iela 4, Rīga, Latvija, LV-1003, - turpmāk Pārdevējs.

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SATURS Lpp. 1.Bilance...3-4 2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins...5 3. Finanšu

Sīkāk

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr. 6.2.-25/2016/1001 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Lielvārds, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

Microsoft Word - 206C8062.doc

Microsoft Word - 206C8062.doc NACIONĀLĀ RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOME Smilšu ielā 1/3, Rīga LV 1939, Latvija, tālrunis: 7221848, 7220564; fakss 7220448 Rīgā, 2001.gada20.aprīlī Rīkojums Nr. 01-06-45 Par "Nolikums par kārtību, kādā Nacionālās

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Seminārs Droša kuģošana CSDD 2017 CSDD loma kuģošanas drošības jomā Kuģu vadītāju apliecību izsniegšana. CSDD izsniedz divu veidu atpūtas kuģu vadītāju apliecības: atpūtas kuģu vadītāju apliecības; starptautiskās

Sīkāk

GEN

GEN Eiropas Savienības Padome Briselē, 2015. gada 28. aprīlīx` (OR. en) 7119/15 Starpiestāžu lieta: 2015/0044 (NLE) VISA 93 COASI 27 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: Nolīgums starp Eiropas Savienību

Sīkāk

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU Nr. BAO/ / AS "BAO" LR VR Nr. 40003320069 PVN reģ. Nr. LV40003320069 Norēķinu konts: A/S Swedbank HABALV22 LV85HABA0551010750161 JURIDISKĀ UN FAKTISKĀ ADRESE:

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009114148, Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 Pasta adrese: Vanagu iela 4,

Sīkāk

SANTE/11917/2016-EN Rev, 1

SANTE/11917/2016-EN Rev, 1 EIROPAS KOMISIJA Briselē, 20.12.2016. COM(2016) 808 final KOMISIJAS DARBA DOKUMENTS Dalībvalstu pieredze darbā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 6. maija Direktīvu 2009/41/EK par ģenētiski modificētu

Sīkāk

GEN

GEN Eiropas Savienības Padome Briselē, 2015. gada 20. oktobrī (OR. en) 12094/15 Starpiestāžu lieta: 2015/0198 (NLE) VISA 304 COLAC 93 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: Nolīgums starp Eiropas Savienību

Sīkāk

• ATKLĀTS KONKURSS saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība 2.1.apakšnodaļu

Sīkāk

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti 1. 2009.gada 4.augustā Ministru kabineta noteikumi Personām ar I invaliditātes Nr.872 Noteikumi

Sīkāk

RDI _Default_lv-LV

RDI _Default_lv-LV SADARBĪBAS LĪGUMA PARAUGS Rīga, 2019. gada 29. jūnijā STORENT, SIA, vienotais reģistrācijas numurs: 40103164284, turpmāk tekstā saukta par "Iznomātāju", kuru uz pilnvaras pamata pārstāv Pārdošanas vadītājs

Sīkāk

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx Preču loterijas Laimē elektrisko skūteri! noteikumi 1) Loterijas preču ražotājs ir SIA Colgate-Palmolive (Latvia), Reģ. Nr. 40003274802, juridiskā adrese: Duntes iela 23A, Rīga, Latvija, LV-1005. 2) Loterijas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Nodokļu administrēšanas attīstība Dace Pelēkā VID ģenerāldirektora vietniece nodokļu jomā Konference «Revīzija, nodokļi un grāmatvedība 2017» 2017.gada 15.decembrī Deklarāciju iesniegšana kā tas notika

Sīkāk

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1.

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr.1700 903 0366) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. Adrese Cīruļu iela 4-5, Liepāja, LV-3405. 1.2. Atrašanās

Sīkāk

Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai

Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai KLIENTA ANKETA IEGULDĪJUMU PAKALPOJUMU UN IEGULDĪJUMU BLAKUSPAKALPOJUMU DARĪJUMIEM AR FINANŠU INSTRUMENTIEM /APSTIPRINĀTA RIGENSIS BANK AS 31.05.2018. VALDES SĒDĒ / Cienījamo klient, Saskaņā ar Eopas Parlamenta

Sīkāk

Projekts

Projekts VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90000054750 Rīgas ielā 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, Latvija tālrunis / fakss 64860840, e-pasts: varaklani@varaklani.lv Swedbank konts Nr. LV25HABA0001402041751,

Sīkāk

Microsoft Word - kn17p1.doc

Microsoft Word - kn17p1.doc Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā 1.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.17 Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa Projekta nosaukums: Darbības

Sīkāk

Dinamika_03Q4_p.xls

Dinamika_03Q4_p.xls pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa AKTĪVI kods šējā pārskata gada decembrī A 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 6 096 767.49 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

Sīkāk

Iestādes ieskats un rīcības brīvības konteksts

Iestādes ieskats un rīcības brīvības konteksts Satversmes 3.nodaļa «Valsts prezidents» 12. SAEIMAS JURIDISKĀS KOMISIJAS DARBA GRUPA VALSTS PREZIDENTA PILNVARU UN IEVĒLĒŠANAS KĀRTĪBAS IZVĒRTĒŠANAI 2015.GADA 6.OKTOBRIS (SAEIMA, SARKANĀ ZĀLE) 1 SATVERSMES

Sīkāk