Copeland Scroll kompresoru. montāžas instrukcija

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Copeland Scroll kompresoru. montāžas instrukcija"

Transkripts

1 Copeland Scroll kompresoru montāžas instrukcija

2 Drošības instrukcija darbam ar Copeland markas kompresoriem Pirms kompresora uzstādīšanas rūpīgi izlasiet šo darba drošības instrukciju. Šīs prasības neizpildīšana var novest pie cilvēku traumām. Šī instrukcija jāsaglabā visā kompresora kalpošanas laikā. Copeland markas kompresori paredzēti uzstādīšanai sistēmās saskaņā ar EK Mašīnu Direktīvu. Copeland markas kompresori var tikt iedarbināti tikai tad, ja šajās sistēmās tie bija uzstādīti saskaņā ar instrukcijām un atbilst attiecīgajiem likumdošanas noteikumiem un nosacījumiem. Drošības pamatnoteikumi Saldēšanas kompresorus atļauts izmantot vienīgi tiem mērķiem, kādiem tie ir paredzēti. Šīs iekārtas atļauts uzstādīt, nodot ekspluatācijā un uzturēt darba kārtībā tikai kvalificētam un pilnvarotam HVAC (siltuma, ventilācijas, gaisa kondicionēšanas) un atdzesēšanas iekārtu personālam. Elektriskus savienojumus atļauts veikt tikai kvalificētiem elektrības speciālistiem. Veicot elektrisko un dzesēšanas iekārtu pieslēgšanu ir jāievēro visi spēkā esošie drošības standarti. Lietojiet personīgos aizsardzības līdzekļus. Jālieto aizsargbrilles, cimdi, aizsargapģērbi, aizsargzābaki un kaskas, kad ir nepieciešams. Vispārējās instrukcijas BRĪDINĀJUMS Gāšanās risks! Ievainojumu risks! Pārvietojiet kompresorus tikai ar piemērotu mehānisku vai manipulēšanas ierīču palīdzību atbilstoši to svaram. Turiet stāvus. Paletes var kraut vienu uz otras, ja katras paletes svars nepārsniedz 300 kg, kraujiet maksimāli pa 3 gab augšā glābāšanai un maksimāli pa 2 gab augšā transportēšanai. Nekraujiet atsevišķas kārbas/kastes vienu uz otras. Vienmēr turiet iepakojumus sausus. Ātrā saspiestās gāzes izlaišana! Traumu risks! Kompresoros rūpnīcā uzpild ar saspiestu zem spiediena no 1,35 līdz 1,5 Bar sauso gaisu, lai novērstu gaisa vai mitruma iekļūšanu to transportēšanas laikā. Spiediens ir droši jāsamazina pirms kompresoru savienojumu atvēršanas vai to hermetizējošo komponentu noņemšanas. Sistēmu bojājumu risks! Personu ievainojumu risks! Gadījumā, ja pilnīgi nepiepildītas sistēmas vai sistēmas ar noslēgtiem servisa ventiļiem tiek atstātas bez uzraudzības, tām jābūt nobloķētām no elektrības/nodrošinātām ar atbilstošām etiķetēm. Tikai atzītie aukstuma aģenti un atdzesēšanas iekārtu eļļas var tikt izmantoti. Augsts spiediens! Iespējami ādas un acu bojājumi! Esiet piesārdzīgi atverot savienojumus uz nohermetizētām iekārtām. Augsts spiediens! Personu ievainojumu risks! Drošības izlaišanas ventiļu izmantošana saskaņā ar standartu EN 378 ir obligāta. Ievērojiet personu drošības prasības un sistēmas pārbaudi sāciet ar spiediena testiem. BRĪDINĀJUMS Strāvu vadošie kabeļi! Elektriskās strāvas trieciena risks! Atslēdziet elektropadevi un noņemiet visus drošinātājus pirms sākt darbus ar elektrību. BRĪDINĀJUMS Dīzeļa efekta risks! Kompresora sagraušanas risks! Gaisa un eļļas maisījums augstas temperatūras iedarbībā var izraisīt sprādzienu. Izvairieties no darbībām ar gaisu. Sistēmas sprādziena risks! Personu ievainojumu risks! Neizmantojiet citas rūpnieciskās gāzes. Sprāgstoša liesma! Degošs! Eļļas un aukstuma aģentu maisījumi ir īpaši viegli uzliesmojoši. Likvidējiet visu aukstuma aģentu pirms atvērt sistēmu. Izvairieties no darba ar atklātu liesmu sistēmā, kas ir iepildīta ar aukstuma aģentu. BRĪDINĀJUMS Karstas virsmas! Apdegumu risks! Nepieskarieties kompresoram vai cauruļvadiem, kamēr tie neatdziest. Pārliecinieties, ka citi materiāli kompresora tuvumā nav saskārušies ar kompresoru. Virsmas ar zemo temperatūru! Apsaldēšanās risks! Nepieskarieties pie jebkurām virsmām vai kompresora cauruļvadiem, kamēr tie neiegūst istabas temperatūru. 2

3 Copeland Scroll kompresoru montāžas instrukcija Šī montāžas instrukcija attiecas uz visiem atsevišķajiem Copeland Scroll kompresoriem. Šī instrukcija ir paredzēta, lai lietotāji varētu veikt Copeland Scroll kompresoru drošu uzstādīšanu, iedarbināšanu, ekspluatāciju un tehnisko apkopi. To mērķis nav aizstāt specializēto sistēmas informāciju, kas pieejama no sistēmas ražotājiem. 1 Ražojuma apraksts 1.1 Kvalificēti aukstuma aģenti un eļļas Modeļi Aukstuma aģenti Copeland zīmola standarta eļļas Eļļas tehniskajai apkopei ZP, ZPD ZR, ZH ZRD, ZH...KVE ZB, ZS, ZF ZBD, ZFD 1.2 Pielietojuma ierobežojumi R410A R407C, R134a R407C R404A, R507, R407A/C/F, R134a R404A, R407F Emkarate RL32 3MAF Emkarate RL32 3MAF Emkarate RL32 3MAF Mobil Arctic 22CC ZO, ZOD R744 Emkarate RL68 HB Emkarate RL68 HB 1. tabula: Kvalificētiaukstuma aģenti un eļļas Attiecībā uz pielietojuma ierobežojumiem lūdzu skatīt Copeland zīmola produktu izlases programmatūru vietnē 2 Uzstādīšana 2.1 Darbības ar kompresoru Transportēšana un uzglabāšana Sabrukšanas risks! Miesas bojājumi! Pārvietojiet kompresorus tikai ar piemērotu mehānisko vai celšanas aprīkojumu atbilstoši svaram. Turiet vertikālā pozīcijā. Salieciet paletes citu virs citas, nepārsniedzot 300 kg. Nekraujiet atsevišķas kastes citu virs citas. Vienmēr uzturiet iepakojumu sausu. Uzglabāšana max. 300 kg Transportēšana max. 300 kg Atsevišķa kārba 1. attēls Novietošana un nostiprināšana SVARĪGA INFORMĀCIJA Bojājumi pārvietošanas laikā! Kompresora darbības traucējumi! Ikreiz, kad kompresors ir jānovieto pozīcijā, izmantojiet tikai pacelšanas cilpas. Kompresora iesūknēšanas un uzsūkšanas savienojumu izmantošana pacelšanai var radīt bojājumus vai noplūdes. Ja iespējams, kompresors pārvietošanas laikā jātur vertikāli. Pirms uzsūkšanas savienojuma spraudņa izņemšanas vispirms ir jāizņem iesūknēšanas savienojuma spraudnis, lai izlaistu gaisa spiedienu no kompresora. Izraujot spraudņus šādā secībā, tiks novērsta eļļas miglas pārklājuma veidošanās uz uzsūkšanas caurules, kas apgrūtina lodēšanu. Tērauda uzsūkšans caurule ar vara pārklājumu ir jāiztīra pirms lodēšanas. Priekšmetus, piemēram, štancēšanas instrumentu, nedrīkst ievietot uzsūkšanas caurulē dziļāk par 51 mm, jo tādējādi var tikt sabojāts uzsūkšans siets un motors. 3

4 2.1.3 Uzstādīšanas vieta Nodrošiniet kompresoru uzstādīšanu un stingras, līdzenas pamatnes Montāžas detaļas Komplektā ar katru kompresoru parasti tiek piegādāti četri triecienabsorbcijas riņķi. Tie nodrošina amortizāciju kompresora iedarbināšanas brīdī un mazina skaņas un vibrāciju pārnesi uz kompresora pamatni darbības laikā. Metāla uzmava iekšpusē ir paredzēta kā orientieris riņķa noturēšanai vietā. To nav paredzēts izmantot kā slodzi nesošu komponentu, un pārmērīga vērpes momenta piemērošana bultskrūvēm var salauzt uzmavu. Tās iekšējais diametrs ir aptuveni 8,5 mm, pielāgots, lai uzskrūvētu, piemēram, M8 skrūvi. Griezes spēkam ir jābūt 13 ± 1 Nm. Ir ļoti svarīgi, lai riņķis netiktu saspiests. PIEZĪME: Informāciju par montāžas detaļām lūdzu skatīt Tehniskajā informācijā C Scroll montāžas detaļas, kas ir pieejama vietnē Lodēšanas procedūra SVARĪGA INFORMĀCIJA Nobloķēšanās! Kompresora darbības atteice! Lodēšanas laikā uzturiet ļoti zemu spiedienu skābekli nesaturošā slāpekļa plūsmai caur sistēmu. Slāpeklis izspiež gaisu un novērš vara oksīdu veidošanos sistēmā. Ja tiem ļauj veidoties, tad vara oksīda materiāls var vēlāk tikt aizrauts caur sistēmu un nobloķēt sietus, piemēram, tos, kuri aizsargā kapilārās caurules, termiskās izplešanās vārstus un akumulatora eļļas atteces atveres. Piesārņojums vai mitrums! Gultņu atteice! Neizņemiet spraudņus, līdz kompresors nav ievietots agregātā. Tādējādi tiks mazināta piesārņojuma un mitruma iekļūšana. 2. attēls: Uzsūkšanas caurules lodējums Copeland Scroll kompresoriem ir ar varu pārklātas tērauda uzsūkšanas un iesūknēšanas caurules. Šādas caurules ir daudz izturīgākas un retāk pieļauj noplūdes nekā vara caurules. Tērauda un vara atšķirīgo termisko īpašību dēļ var būt nepieciešams mainīt vispārizmantotās lodēšanas procedūras. 2. attēlā ir norādītas atbilstošās procedūras Scroll kompresora uzsūkšanas un iesūknēšanas līniju lodēšanai. Ar varu pārklātas tērauda caurules Scroll kompresoriem var lodēt apmēram tādā pašā veidā kā jebkuru vara cauruli. Ieteicamie lodmateriāli: ir ieteicams jebkura lode ar sudraba un fosfora saturu, vēlams ar vismaz 5 % sudraba saturu. Tomēr lode ar sudraba saturu 0 % arī ir pieņemama. Pirms montāžas pārliecinieties, vai cauruļu savienotājelementu iekšējais diametrs un cauruļu ārējais diametrs ir tīri. Izmantojot divu uzgaļu degli, pievadiet karstumu 1. zonai. Kad caurule ir gandrīz sasniegusi lodēšanas temperatūru, pārvirziet degļa liesmu uz 2. zonu. Karsējiet 2. zonu, līdz tiek sasniegta lodēšanas temperatūra, virzot degli augšup un lejup un apkārt caurulei pēc vajadzības, lai vienmērīgi sakarsētu cauruli. Pievienojiet lodmateriālu savienojumam, vienlaikus virzot degli apkārt savienojumam, lai izpludinātu lodmateriālu pa riņķa līniju. Pēc tam, kad lodmateriāls izplūst ap savienojumu, pārvirziet degli uz 3. zonu. Tādējādi lodmateriāls tiks iespiests savienojumā. 3. zonas karsēšanas ilgumam jābūt minimālam. Kā jebkura lodēta savienojuma gadījumā, pārkarsēšana var nelabvēlīgi ietekmēt galīgo rezultātu. Lai atvienotu: Lēnām un vienmērīgi karsējiet 2. un 3. savienojuma zonu, līdz lodmateriāls kļūst mīksts un cauruli var izraut no stiprinājuma. Lai pievienotu atpakaļ: Ieteicamie lodmateriāli: Sudrabu un fosfora saturoša lode ar sudraba saturu vismaz 5 % vai sudraba lodmateriāls, ko izmanto citiem kom presoriem. Tērauda un vara atšķirīgo termisko īpašību dēļ var būt nepieciešams mainīt vispārizmantotās lodēšanas procedūras. PIEZĪME: Tā kā izplūdes aizbāznī ir kontrolvārsts, jāuzmanās, lai to nepārkarsētu, jo pretējā gadījumā tajā var ieplūst lodējamais materiāls. 4

5 2.3 Noslēgvārsti un adapteri Noplūde sistēmā! Sistēmas darbības atteice! Pēc tam, kad sistēma ir laista ekspluatācijā, ir stingri ieteicams periodiski piegriezt visus cauruļu un stiprinājumu savienojumus līdz sākotnējiem rūpnīcas iestatījumiem. 3. attēls Copeland Scroll kompresori tiek piegādāti kopā ar lodsavienojumiem vai Rotalock savienojumiem. Ir iespējams uzstādīt vai nu Rotalock vārstus, Rotalock adapterus vai vienkārši veidot lodsavienojumus. Vērpes moments [Nm] Rotalock 3/4-16UNF Rotalock 1-14UNF Rotalock 1 1/4-12UNF Rotalock 1 3/4-12UNF Rotalock 2 1/4-12UNF PIEZĪME: Plašāka informācija par adapteriem un noslēgvārstiem ir pieejama Rezerves detaļu sarakstā. 2. tabula: Atbilstošie griezes spēki 3 Elektropieslēgums 3.1 Vispārīgi ieteikumi Kompresora pieslēgkārbas vāka iekšpusē ir norādīta elektrisko vadu shēma. Pirms kompresora pieslēgšanas tīklam pārliecinieties, vai barošanas spriegums, fāzes un frekvence atbilst pases datiem. 3.2 Elektroinstalācija Ieteicamā elekstriskā pieslēguma shēma (spēka ķēde un vadības ķēde) ir norādītas 11 un 12 lappusē. PIEZĪME: Maiņstrāvas (AC) un lielās jaudas (HP) pielietojumiem mēs iesakām izmantot K2 kontaktoru drošības ķēdei, lai ievērotu standartu EN tabula Vienfāzes PF* Trīsfāžu TF* ar INT69SC2 Trīsfāžu TF* ar INT69SCY2 Spēka ķēde 5. attēls 6. attēls 7. attēls Vadības ķēde 9./10. attēls 11. attēls 12. attēls Vienfāzes kompresori tiek pieslēgti kopējais (C), palaides (S) un darba (R) pieslēgumam, trīsfāžu kompresori tiek pieslēgti T1, T2 un T3 slēgumam (sk. 8. attēlu). 5

6 3.3 Kartera sildītāji SVARĪGA INFORMĀCIJA Eļļas atšķaidīšana! Gultņu darbības traucējumi! Ieslēdziet kartera sildītāju 12 stundas pirms kompresora iedarbināšanas. Kartera sildītāju izmanto, lai novērstu aukstuma aģenta iekļūšanu apvalkā dīkstāves laikā. Ņemot vērā Copeland Scroll raksturīgo īpašību kontrolēt šķidru aukstuma aģentu pārplūdes apstākļos, kartera sildītājs nav vajadzīgs, ja sistēmas uzpilde nepārsniedz 4. tabulā norādītos uzpildes ierobežojumus. Kartera sildītājs vienmēr ir vajadzīgs ZO kompresoriem. Modelis Vidēja temperatūra Zema temperatūra A/C Siltumsūknis ZR18K* no ZB15K* līdz ZB26K* no ZS21K* līdz ZS26K* no ZB30K* līdz ZB45K* no ZS30K* līdz ZS45K* no ZB56K* līdz ZB11M* no ZB50K* līdz ZB114K* no ZS56K* līdz ZS11M* no ZF06K* līdz ZF11K* ZF13K* un ZF18K* no ZF24K* līdz ZF48K* no ZR22K* līdz ZR81K* no ZP24K* līdz ZP83K* no ZR94K* līdz ZR190K* no ZP24K* līdz ZP91K* no ZH15K* līdz ZH26K* ZH09KVE no ZH30K* līdz ZH45K* no ZH13KVE līdz ZH18KVE no ZH56K* līdz ZH11M* no ZH24KVE līdz ZH48KVE Aukstuma aģenta daudzuma ierobežojums 2,7 kg ZB220K* ZR250K* un ZP235K* 11,3 kg no ZR310K* līdz ZR380K* no ZP295K* līdz ZP385K* 13,6 kg ZP485K* 16,0 kg 4. tabula: Aukstuma aģenta daudzuma ierobežojumi 3,6 kg 4,5 kg 7,0 kg 7,5 kg Ja ir uzstādīts kartera sildītājs, ir ieteicams to ieslēgt vismaz 12 stundas pirms kompresora iedarbināšanas. Tādējādi tiks novērsta eļļas atšķaidīšana un slodze uz gultņiem sākotnējās iedarbināšanas laikā. Kartera sildītājam jāpaliek ieslēgtam kompresora dīkstāves ciklu laikā. Kartera sildītājam jābūt uzstadītam zem Šredera eļļas ventiļa, kas atrodas uz apakšējā apvalka. 4. attēls: Kartera sildītāja atrašanās vieta 6

7 3.4 Spiediena drošības kontrolierīces Ir ieteicamas augstspiediena un zemspiediena atslēgšanas ierīces ar manuālas atiestatīšanas opciju, lai nodrošinātu sistēmas visaugstākā līmeņa aizsardzību. Vajadzīgie iestatījumi ir norādīti turpmāk 5. tabulā. HP bar(g) LP bar(g) ZB, ZBD 2,6 ZS ZF 28 0,3 (R404A), 0,0 (R22), 1,5 (R134a) ZFD 0,3 (R404A) ZH 0,5 (R407C), 0,0 (R134a) ZR 2-0,5*( R407C), 2,3 (R134a), 28,8 2,8 (R22) ZRD 2-0,5* ZP, ZPD 4,4-2* 43 ZO, ZOD 5,8 * Ieteik ums izmantošanai siltumsūk ņu sistēmā 5. tabula 3.5 Motora aizsardzība Motora aizsardzības sistēmu apzīmē ar vidējo burtu motora kodā: F nozīmē motora standarta aizsardzību ar iekšējā savienojuma atvienošanu W nozīmē elektronisko motora aizsardzības sistēmu. 3.6 Aizsardzība pret augstu iesūknēšanas temperatūru Iekšējā augsta iesūknēšanas temperatūra, kas tiek sasniegta atsevišķos ekstremālos darbības apstākļos (piemēram, aukstuma aģenta līmeņa zudums sistēmā vai pārāk augstas saspiedes pakāpes gadījumā) var izraisīt kompresora bojājumus. Turpmāk 6. tabulā ir raksturotas dažādas izplūdes temperatūras aizsardzības ierīces, kas pieejamas Scroll kompresoriem. Papildu informācija par aizsardzību pret izplūdes temperatūru ir pieejama Lietošanas norādījumos. Iekšējā termoaizsardzība Klixon Iekšējā termoaizsardzība ASTP Iekšējais termorezistors + Elektroniskais modulis ZR ZP ZB ZF ZS ZH ZO no ZR18K* līdz ZR81K* no ZR94K* līdz ZR190K* no ZP24K* līdz ZP83K* no ZP90K* līdz ZP182K* no ZB15K* līdz ZB45K* no ZB50K* līdz ZB114K* Tikai motora versija TW.. Ārējais termostats ZRD / ZRH ZPD ZBD / ZBH Tikai TF.. vai PF.. visi NTC sensors ZRD ZPD ZBD ZFD visi 6. tabula: Ierīces aizsardzībai pret iesūknēšanas temperatūru 3.7 Augstā potenciāla testēšana Dzīslu kabeļi! Elektrošoks! Pirms augsta potenciāla testēšanas atslēdziet strāvas padevi. Dzirksteļošana! Motora sagraušana! Neveiciet augstsprieguma vai izolācijas testus, ja kompresora apvalks atrodas zem vakuuma. 7

8 Emerson Climate Technologies visiem Scroll kompresoriem pirms galīgās montāžas veic augstsprieguma testu. Katrs motora fāzes tinums tiek testēts atbilstoši standarta EN 0530 vai VDE daļai pie mainīga sprieguma 1000 V plus divreiz lielāks nominālais spriegums. Tā kā augstsprieguma testi izraisa tinuma izolācijas pāragru nolietojumu, šāda veida papildu testi nav ieteicami. Ja tie tomēr jāveic jebkāda iemesla dēļ, jāizmanto zemāks spriegums. Pirms testēšanas atvienojiet visas elektroierīces, piemēram, motora aizsardzības moduli, ventilatora griešanās ātruma kontrolierīci u. c. 4 Iedarbināšana un ekspluatācija Eksplozījas bīstamība! Kompresora sagraušana! Gaisa un eļļas maisījums augstā temperatūrā var izraisīt eksploziju. Izvairieties no gaisa izmantošanas ekspluatācijā. SVARĪGA INFORMĀCIJA Eļļas atšķaidīšana! Gultņu darbības traucējumi! Ieslēdziet kartera sildītāju 12 stundas pirms kompresora iedarbināšanas. 4.1 Spiedes izturības tests Kompresoram rūpnīcā ir veikts spiedes izturības tests. Klientam nav nepieciešamības veikt atkārtotu spiedes izturības vai noplūdes testu, lai gan kompresors parasti tiks pakļauts testēšanai, ko veic sistēmas testēšanas ietvaros. 4.2 Hermētiskuma /spiediena tests Augsts spiediens! Miesas bojājumi! Ievērojiet personīgās drošības prasības un pirms testēšanas noskaidrojiet testa spiedienus. Sistēmas eksplozija! Miesas bojājumi! NEIZMANTOJIET citas rūpnieciskās gāzes. Sistēmas piesārņojums! Gultņu darbības traucējumi! Spiediena testēšanai izmantojiet tikai sausu slāpekli vai sausu gaisu. Izmantojot sausu gaisu, neiekļaujiet spiediena testā kompresoru vispirms to izolējiet. Nekad nepievienojiet aukstuma aģentu testa gāzei (lai konstatētu noplūdes). 4.3 Sistēmas iztīrīšana Pirms iekārta tiek nodota ekspluatācijā, ir jāveic tās iztīrīšana ar vakuumsūkni. Atbilstoša iztīrīšana samazina lieko mitrumu līdz 50 ppm. Sākotnējās procedūras laikā uzsūkšanas un iesūknēšanas noslēgvārsti uz kompresora paliek aizvērti. Ir ieteicams uzstādīt atbilstoša izmēra piekļuves vārstus vistālākajā punktā no kompresora uzsūkšans un šķidruma līnijās. 8

9 4.4 Uzpildes procedūra Zems uzsūkšanas darba spiediens! Kompresora bojājums! Nedarbiniet kompresoru, ja tam ir ierobežota uzsūkšana. Nedarbiniet kompresoru, ja ir pieslēgta zemspiediena atslēgšanas ierīce. Nedarbiniet kompresoru, ja sistēmas uzpilde ir nepietiekama, lai uzturētu vismaz 0,5 bāru uzsūkšanas spiedienu. Ja pieļauj spiediena krišanos līdz mazāk par 0,5 bāriem vairāk nekā pāris sekundes, var pārkarst spirāles un rasties pāragri piedziņas gultņu bojājumi. Sistēmas uzpilde ar šķidrumu jāveic caur šķidruma resīvera noslēgvārstu vai caur vārstu šķidruma līnijā. Ir ļoti ieteicams uzpildes līnijā izmantot filtru žāvētāju. Tā kā spirālēm ir drošības pretvārsts, sistēmas uzpilde ar šķidrumu ir jāveic augstajā un zemajā pusē vienlaicīgi, lai nodrošinātu, ka kompresorā pirms tā darbības uzsākšanas ir pozitīvs aukstuma aģentaspiediens. Lielākā daļa uzpildes šķidruma jāizvieto sistēmas augstajā pusē, lai novērstu gultņu izskalošanos pirmās iedarbināšanas reizē montāžas līnijā. 4.5 Iepriekšējas pārbaudes Pasākumi pirms iedarbināšanas Apspriežiet uzstādīšanas specifikāciju ar montāžas speciālistu. Ja iespējams, iegūstiet rasējumus, vadojumshēmas utt. Vēlams izmantot pārbaudes punktu sarakstu, tomēr vienmēr veiciet šādas pārbaudes: Vizuāli pārbaudiet elektroautomātiku, elektroinstalāciju, drošinātājus utt. Vizuāli pārbaudiet, vai iekārtai nav noplūžu, vaļīgu stiprinājumu, piemēram, termoregulējošo vārstu termobaloņiņu utt. Kompresora eļļas līmenis Augsta spiediena (HP) un zema spiediena (LP) slēdžu kalibrācija un jebkuri ar spiedienu iedarbināmie vārsti Pārbaudiet visa drošības aprīkojuma un aizsardzības ierīču iestatījumus un darbību Vai visi vārsti atrodas pareizajā darbības pozīcijā Vai ir uzstādīti spiediena un kombinētie mērierīces Vai sistēma ir pareizi uzpildīta ar aukstuma aģentu Kompresora elektroizolatora atrašanās vieta un stāvoklis 4.6 Griešanās virziens Scroll kompresori tāpat kā vairāku citu veidu kompresori saspiešanu veic tikai vienā griešanās virzienā. Griešanās virziens nav aktuāls attiecībā uz vienfāzes kompresoriem, jo tie vienmēr darbību uzsāk un darbojas ar pareizo griešanās virzienu. Trīsfāžu kompresoriem griešanās notiek jebkurā virzienā atkarībā no strāvas fāzēšanas uz L1, L2 un L3. Tā kā ir 50/50 iespējamība pieslēgt strāvu tā, ka griešanās notiks pretējā virzienā, ir svarīgi attiecīgajās vietās uz aprīkojuma izvietot atbilstošus paziņojumus un norādījumus, lai nodrošinātu pareizo griešanās virzienu sistēmas uzstādīšanas un darbināšanas laikā. 4.7 Darbināšana ar dziļu vakuumu Darbība zem vakuuma! Kompresora bojājums! Copeland Scroll kompresorus nekad nedrīkst izmantot, lai iztīrītu dzesēšanas vai gaisa kondicionēšanas sistēmu. Scroll kompresoru var izmantot, lai iesūknētu aukstuma aģentu agregātā, kamēr vien spiediens atbilst darba spiediena ierobežojumiem. Zems uzsūkšanas spiediens izraisīs spirāļu pārkaršanu un kompresora piedziņas gultņu neatgriezeniskus bojājumus. Scroll kompresoros ir iebūvēta iekšējā aizsardzība pret zemu vakuumu; peldošais blīvētājs atveras, kad spiediens krīt attiecībā apmēram 20:1 modeļiem ZS un ZF un 10:1 modeļiem ZB, ZH, ZO, ZP un ZR. 9

10 5 Tehniskā apkope un remonts 5.1 Rotalock vārsti Rotalock vārsti ir regulāri jāpievelc, lai nodrošinātu nepārtrauktu hermētiskumu pret noplūēm. 5.2 Kompresora nomaiņa Neatbilstoša eļļošana! Gultņu sagraušana! Pēc tam, kad ir nomainīts kompresors ar pārdegušu motoru, nomainiet akumulatoru. Akumulatora eļļas atgriezes caurums vai siets var būt aizsērējis ar nosēdumiem vai var aizsērēt. Tas izraisīs eļļas neieplūšanu jaunajā kompresorā un atkārtotu jaunā kompresora bojājumu. 5.3 Sistēmas komponentu atlodēšana Sprādzienbīstama liesma! Degšana! Eļļas un aukstuma aģentu maisījumi ir īpaši uzliesmojoši. Pirms sistēmas atvēršanas izvadiet visu aukstuma aģentu. Izvairieties veikt darbības ar neaizsegtu liesmu ar ausktuma aģentu pildītā sistēmā. 6 Demontāža un utilizācija Eļļas un aukstuma aģenta izlaišana: Nepieļaujiet nokļūšanu apkārtējā vidē Izmantojiet atbilstošu aprīkojumu un izlaišanas metodi Atbilstoši utilizējiet eļļu un aukstuma aģentu Atbilstoši utilizējiet kompresoru 10

11 7 Elekstriskā pieslēguma shēma 7.1 Vadojumshēmas apzīmējumi B1 Istabas termostats B3 Gāzes aizvades termostats C2 Darba kondensators F1, F6 Drošinātāji F3 Augsta spiediena (HP) slēdzis F4 Zema spiediena (LP) slēdzis K1 Kontaktors K2 K35 Q1 R2 S1 Y5 Rekomendējamais s kontaktors, kurš atbilst EN 60335, AC / HP Strāvas relejs (ja nepieciešams) Galvenais slēdzis Kartera sildītājs Palīgslēdzis Solenoīda vārsts iesmidzināšanai (ja pieejams) 7.2 Elekstriskā pieslēguma shēma 5. attēls 6. attēls TW* - INT69SCY2 8. attēls 7. attēls 11

12 PF*, TF* ZR, ZP, ZH PF*, TF* ZB, ZF, ZO, ZS 9. attēls 10. attēls TW* ZR, ZP, ZH TW* ZB, ZF, ZS 11. attēls 12. attēls 12

Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienoju

Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienoju Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienojumu, bloķējošās strāvas pārbaudes EC motors un integrēta

Sīkāk

Datu lapa: Wilo-TOP-Z 30/10 (1~230 V, PN 10, RG) Raksturlīknes Maiņstrāva H/m v 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 min. Wilo-TOP-Z 30/10 1~230V - Rp 1¼

Datu lapa: Wilo-TOP-Z 30/10 (1~230 V, PN 10, RG) Raksturlīknes Maiņstrāva H/m v 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 min. Wilo-TOP-Z 30/10 1~230V - Rp 1¼ Datu lapa: Wilo-TOP-Z 3/1 (1~23 V, PN 1, RG) Raksturlīknes Maiņstrāva H/m 9 8 7 6 5 4 3 v,5 1 1,5 2 2,5 3 Wilo-TOP-Z 3/1 1~23V - Rp 1¼ m/s Atļautie sūknējamie šķidrumi (citi šķidrumi pēc pieprasījuma)

Sīkāk

Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) v 3 4 Rp ½ 0,4 0,8 1,2 Rp 1 m/s 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Rp 1¼ H/m Wilo-Strato

Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) v 3 4 Rp ½ 0,4 0,8 1,2 Rp 1 m/s 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Rp 1¼ H/m Wilo-Strato Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) 1 2 v 3 4 Rp ½,4,8 1,2 Rp 1 m/s,2,4,6,8 1, Rp 1¼ H/m Wilo-Stratos PICO 15/1-4, 25/1-4, 3/1-4 1~23 V - Rp ½, Rp 1, Rp 1¼ 4 Atļautie sūknējamie

Sīkāk

AMV 655/658 SU / 658 SD / 659 SD

AMV 655/658 SU / 658 SD / 659 SD Datu lapa Izpildmehānismi trīs punktu vadībai bez drošības funkcijas SU, SD ar drošības funkciju (atspere uz augšu/uz leju) Apraksts Izpildmehānismus bez jebkāda adaptera var izmantot kopā ar: - Vārstu

Sīkāk

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju, iestatījumu un iz

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju, iestatījumu un iz Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju, iestatījumu un izvēlnes taustiņiem, tiek iekļauts katla komplektācijā Plašs modulācijas diapazons 1 10: samazināts

Sīkāk

Tame_SAAC_apjomi.xls

Tame_SAAC_apjomi.xls Būves nosaukums Objekta nosaukums Objekta adrese Pasūtījuma Nr. Sporta un aktīvās atpūtas centrs Sporta un aktīvās atpūtas centrs "Laurenči", Sigulda, Siguldas novads Tāme sastādīta 2012.gada cenās, pamatojoties

Sīkāk

Instrukcija

Instrukcija 10.03.2009 Lietošanas pamācība Zema spiediena caurplūdes kaltēm TK Ar Valču tipa iztukšošanas mehānismu Ar Pulsāciju tipa iztukšošanas mehānismu Document No: 110 152 Address Visiting address Telephone

Sīkāk

Presentation title

Presentation title Tehniskās ekspertīzes un diagnostikas dienests Daudzdzīvokļu ēku elektrotīklu testēšana Uģis Skopans, Dienesta vadītājs 23.01.2014, Jūrmala Saturs Elektrotīklu pieļaujamās slodzes noteikšana Elektroinstalācijas

Sīkāk

Datu lapa Kombinētais automātiskās balansēšanas vārsts AB-PM vārsts DN 10-32, PN 16 Apraksts AB-PM ir kombinēts automātiskās balansēšanas vārsts. Tā k

Datu lapa Kombinētais automātiskās balansēšanas vārsts AB-PM vārsts DN 10-32, PN 16 Apraksts AB-PM ir kombinēts automātiskās balansēšanas vārsts. Tā k Datu lapa Kombinētais automātiskās balansēšanas vārsts AB-PM vārsts DN 10-32, PN 16 Apraksts AB-PM ir kombinēts automātiskās balansēšanas vārsts. Tā kompaktajā vārsta korpusā ir trīs funkcijas: 1. Diferenciālā

Sīkāk

PRIME NEW PIE SIENAS STIPRINĀMS GĀZES KONDENSĀCIJAS KATLS

PRIME NEW PIE SIENAS STIPRINĀMS GĀZES KONDENSĀCIJAS KATLS NEW PIE SIENAS STIPRINĀMS GĀZES KONDENSĀCIJAS KATLS Ideāli piemērots nomainot tradicionālos apkures katlus jaunais kondensācijas katlu klāsts iekļauj sevī divus modeļus, 24 un 28 kw apkurei un karstā 24

Sīkāk

Drives, PLC and automation products for all needs

Drives, PLC and automation products for all needs BU Drives and Controls, May Frekvenču pārveidotāji visām vajadzībām. Slide 1 Biznesa struktūra piedziņa un vadība Pielietojuma nozares HVAC Pārtikas rūpniecība Dzērienu industrija Tīrais un netīrais ūdens

Sīkāk

Kā nomainīt bremžu lokus aizmugurējām trumuļbremzēm RENAULT CLIO II

Kā nomainīt bremžu lokus aizmugurējām trumuļbremzēm RENAULT CLIO II aizmugurējām trumuļbremzēm Veiciet nomaiņu šādā secībā: 1 Nomainiet bremžu klučus pilnā komplektācijā uz katras ass. Tas nodrošina efektīvu bremzēšanu. Nemazgājiet bremžu sistēmas daļas ar degvielu, dīzeļdegvielu

Sīkāk

ALBAU SIA V 03 v1 Lapa 1 Lapas 5 Produkta tehniskā datu lapa RAWLPLUG TFIX-8ST Siltumizolācijas stiprinājums Pielietošana: Siltumizolācijas stiprināju

ALBAU SIA V 03 v1 Lapa 1 Lapas 5 Produkta tehniskā datu lapa RAWLPLUG TFIX-8ST Siltumizolācijas stiprinājums Pielietošana: Siltumizolācijas stiprināju Lapa 1 Pielietošana: Siltumizolācijas stiprinājumi ir paredzēti minerālvates un putu polistirola stiprināšanai visās pamatnēs (A, B, C, D, E). APSTIPRINĀJUMI Sertificēti saskaņā ar ETAG 014, ETA-09/0144

Sīkāk

Komisijas Regula (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina

Komisijas Regula (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina L 191/26 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 23.7.2009. KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina

Sīkāk

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju,iestatījumu un izv

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju,iestatījumu un izv BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju,iestatījumu un izvelnes taustiņiem, tiek iekļauts katla komplektācijā

Sīkāk

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus M, ETA 10/0320 sask. ar ETAG 004 Nr.

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus M, ETA 10/0320 sask. ar ETAG 004 Nr. 1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija 10 1020 CPD 020-024918 Knauf Termo Plus M, ETA 10/0320 sask. ar ETAG 004 Nr. 0115 Knauf Termo Plus M Ārējās siltumizolācijas kombinētā

Sīkāk

Slaids 1

Slaids 1 Superstatic 449 Statiskais siltumskaitītājs, statiskais dzesēšanas skaitītājs Pielietošana: Kompaktais siltumskaitītājs Superstatic 449 var tikt darbināts ar akumulatoru vai elektrotīklu. Tas tiek izmantots

Sīkāk

(Microsoft Word - ZMP_mont\342\376as_instrukcija_LV.doc)

(Microsoft Word - ZMP_mont\342\376as_instrukcija_LV.doc) Saules kolektoru KSH, KSP montāžas instrukcija uz plakana jumta vai pamata. Ierīci nedrīkst iznīcināt kā sadzīves atkritumus. Ierīce tālākai utilizācijai jānodod attiecīgā elektronikas un elektrisko ierīču

Sīkāk

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus P, ETA 10/0390 sask. ar ETAG 004 Nr.

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus P, ETA 10/0390 sask. ar ETAG 004 Nr. 1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija 10 1020 CPD 020-024916 Knauf Termo Plus P, ETA 10/0390 sask. ar ETAG 004 Nr. 0115 Knauf Termo Plus P Ārējās siltumizolācijas kombinētā

Sīkāk

Untitled-1

Untitled-1 R-05 Lietošanas rokasgrāmata Elektriskā plīts virsma CDE 32/1 X Cienījamais lietotāj! Pateicamies, ka izvēlējāties vienu no mūsu iekārtām, kas ļauj iegūt vislabākos rezultātus. Lūdzu, uzmanīgi iepazīstieties

Sīkāk

Dual TEMP PRO

Dual TEMP PRO Dual TEMP PRO 1 Darbības instrukcija Rezultāta nolasījums 5 Ievietotas zondes nolasījums HACCP pārbaudes gaismas diods (LED) SCAN poga (infrasarkanā) Režīma poga Zondes poga (zondes ievietošanas) Ievads

Sīkāk

KONTEINERU LIFTERS Ražotājs: SmartTEH Apraksts: SmartTEH piedāvā lielisku risinājumu beramkravas pārkraušanai. Revolucionārais konteineru lifters ļauj

KONTEINERU LIFTERS Ražotājs: SmartTEH Apraksts: SmartTEH piedāvā lielisku risinājumu beramkravas pārkraušanai. Revolucionārais konteineru lifters ļauj KONTEINERU LIFTERS Ražotājs: SmartTEH Apraksts: SmartTEH piedāvā lielisku risinājumu beramkravas pārkraušanai. Revolucionārais konteineru lifters ļauj pielādēt konteineru līdz malām, turklāt ātrākā veidā,

Sīkāk

Iztvaicēšanas sistēmas argonam, slāpeklim un skābeklim.

Iztvaicēšanas sistēmas argonam, slāpeklim un skābeklim. Iztvaicēšanas sistēmas argonam, slāpeklim un skābeklim. 2 Iztvaicēšanas sistēmas argonam, slāpeklim un skābeklim Saturs. 3 Ievads 4 Tvertne 4 Iztvaicētājs 5 Gāzes apgādes sistēma 6 Uzstādīšanas vieta 8

Sīkāk

Kā nomainīt priekšējo bremžu suportu Ford Focus II

Kā nomainīt priekšējo bremžu suportu Ford Focus II Kā nomainīt priekšējo bremžu suportu Ford Focus II Veiciet nomaiņu šādā secībā: 1 Novelciet stāvbremzes sviru. 3 2 Uzstādiet ķīļatbalstus sem aizmugurējām riepām. 4 Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet

Sīkāk

1ZSE lv Rev 4.indd

1ZSE lv Rev 4.indd 1ZSE 5492-156 lv, red. 4 UBB tipa sprieguma slogregulatori Lietotāja rokasgrāmata Oriģinālā instrukcija Dokumentā sniegtā informācija ir vispārīga, un tā neattiecas uz visiem iespējamiem lietojumiem. Ja

Sīkāk

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA EĪD Nr CPR-M 561-7/11.14-LV 1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: Fix Master Toge skrūve bet

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA EĪD Nr CPR-M 561-7/11.14-LV 1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: Fix Master Toge skrūve bet EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA EĪD Nr. 1343-CPR-M 561-7/11.14-LV 1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: Fix Master Toge skrūve betonam, TSM, augstas ekspluatācijas 2. Tipa, partijas

Sīkāk

pres-3

pres-3 JAUNA TIPA LĪDZ PAT 85% LĒTĀKA KODINĀŠANAS IEKĀRTA PRECĪZA, VIENMĒRĪGA UN REGULĒJAMA KODINĀŠANA ĻAUJ SAMAZINĀT KODINĀŠANAS IZMAKSAS LĪDZ 1.17 EUR/T* VAIRS NEPĀRMAKSĀJIET PAR GRAUDU KODINĀŠANU UN PAR IEKĀRTĀM,

Sīkāk

1ZSE lv Rev 4.indd

1ZSE lv Rev 4.indd 1ZSE 5492-154 lv, red. 4 UZ tipa sprieguma slogregulatori Lietotāja rokasgrāmata Oriģinālā instrukcija Dokumentā sniegtā informācija ir vispārīga, un tā neattiecas uz visiem iespējamiem lietojumiem. Ja

Sīkāk

Valsts pētījumu programmas Inovatīvi materiāli un viedās tehnoloģijas vides drošumam (IMATEH) 1.projekta Inovatīvi un daudzfunkcionāli kompozītmateriā

Valsts pētījumu programmas Inovatīvi materiāli un viedās tehnoloģijas vides drošumam (IMATEH) 1.projekta Inovatīvi un daudzfunkcionāli kompozītmateriā Valsts pētījumu programmas Inovatīvi materiāli un viedās tehnoloģijas vides drošumam (IMATEH) 1.projekta Inovatīvi un daudzfunkcionāli kompozītmateriāli ilgtspējīgām būvēm no vietējām izejvielām 5. nodevums

Sīkāk

SIA ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS Cēsu ielā 26-13, Rīgā, tel. Nr , mob. tel. Nr , e pasts: Reģ.Nr. 50

SIA ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS Cēsu ielā 26-13, Rīgā, tel. Nr , mob. tel. Nr , e pasts: Reģ.Nr. 50 SIA ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS Cēsu ielā 26-13, Rīgā, tel. Nr. 67379209, mob. tel. Nr. 29173009, e pasts: caunites.birojs@gmail.com, Reģ.Nr. 50003496771, būvkomersanta reģ.nr. 0242-R PASŪTĪTĀJS:

Sīkāk

S4M_Quick_Reference_Guide

S4M_Quick_Reference_Guide S4M Rokasgrāmata Izmantojiet šo rokasgrāmatu sava printera ikdienas ekspluatācijā. Plašāku informāciju meklējiet S4M lietošanas instrukcijā. Ārējais izskats. attēls Printera ārpuse Priekšpuse Aizmugure

Sīkāk

(Latvian) DM-RCBR Izplatītāja rokasgrāmata ROAD MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Konsoles tipa bremzes BR-CX70 BR-CX50

(Latvian) DM-RCBR Izplatītāja rokasgrāmata ROAD MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Konsoles tipa bremzes BR-CX70 BR-CX50 (Latvian) DM-RCBR001-00 Izplatītāja rokasgrāmata ROAD MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Konsoles tipa bremzes BR-CX70 BR-CX50 BL-4700 BL-4600 BL-R780 BL-R3000 ST-7900 ST-6700 ST-5700

Sīkāk

OPEL ZAFIRA paneļa apgaismojuma lampu maiņa Kā nomainīt apgaismojuma lampiņas ZAFIRA mēraparātu panelī tas ir viens no jautājumiem, kuru var lasīt daž

OPEL ZAFIRA paneļa apgaismojuma lampu maiņa Kā nomainīt apgaismojuma lampiņas ZAFIRA mēraparātu panelī tas ir viens no jautājumiem, kuru var lasīt daž OPEL ZAFIRA paneļa apgaismojuma lampu maiņa Kā nomainīt apgaismojuma lampiņas ZAFIRA mēraparātu panelī tas ir viens no jautājumiem, kuru var lasīt dažādos OPEL Zafira autoīpašnieku forumos. Līdz šim man

Sīkāk

Microsoft Word - SikaAnchorfix-1_lv_c.doc

Microsoft Word - SikaAnchorfix-1_lv_c.doc Materiāla apraksts Rediģēts 06.01.2009. Versijas Nr. 0002 Sika AnchorFix -1 Sika AnchorFix -1 Ātri cietējoša enkurošanas līmviela Construction Produkta raksturojums Pielietojums Īpašības / priekšrocības

Sīkāk

SIA Jūrmalas Mežaparki TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS Bērnu rotaļu laukuma elementu iegāde un uzstādīšana Nr.p.k. Preces nosaukums Detalizēts apraksts, skice

SIA Jūrmalas Mežaparki TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS Bērnu rotaļu laukuma elementu iegāde un uzstādīšana Nr.p.k. Preces nosaukums Detalizēts apraksts, skice SIA Jūrmalas Mežaparki TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS Bērnu rotaļu laukuma elementu iegāde un uzstādīšana Nr.p.k. Preces nosaukums Detalizēts apraksts, skice vai vizuālais attēls atbilstoši tehniskajai specifikācijai

Sīkāk

Owner and installation Manual (DC duct FCU ).ai

Owner and  installation Manual (DC duct FCU ).ai UZSTĀDĪŠANAS UN ĪPAŠNIEKA ROKASGRĀMATA Kanālu tipa ventilatora spole KFC-PD-2T-200D KFC-PD-2T-300D KFC-PD-2T-400D KFC-PD-2T-600D KFC-PD-2T-800D KFC-PD-4T-200D KFC-PD-4T-300D KFC-PD-4T-500D KFC-PD-4T-600D

Sīkāk

CIETĀ KURINĀMĀ APKURES KATLIEKĀRTA AGB 400kW 04/2AH Sērijas. Nr. 10/14 TEHNISKAIS APRAKSTS UN EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJA 2014

CIETĀ KURINĀMĀ APKURES KATLIEKĀRTA AGB 400kW 04/2AH Sērijas. Nr. 10/14 TEHNISKAIS APRAKSTS UN EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJA 2014 CIETĀ KURINĀMĀ APKURES KATLIEKĀRTA AGB 400kW 04/2AH Sērijas. Nr. 10/14 TEHNISKAIS APRAKSTS UN EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJA 2014 VISPĀRĪGĀS ZIŅAS 1. Ražotājs vai piegādātājs un tā adrese: SIA AGB Serviss

Sīkāk

M (lv) decembris 2017 (Tulkots: janvāris 2018) Darbības un apkopes rokasgrāmata Product Link PL042 un PLE702 sistēmas PL7 1-UP (Mašīnas vadības

M (lv) decembris 2017 (Tulkots: janvāris 2018) Darbības un apkopes rokasgrāmata Product Link PL042 un PLE702 sistēmas PL7 1-UP (Mašīnas vadības M0088349 (lv) decembris 2017 (Tulkots: janvāris 2018) Darbības un apkopes rokasgrāmata Product Link PL042 un PLE702 sistēmas PL7 1-UP (Mašīnas vadības un vadīšanas produkti) SAFETY.CAT.COM Svarīga informācija

Sīkāk

EPL_elementi

EPL_elementi Elektropārvades līniju elementu katalogs Traversas, kāši, kronšteini un citi elementi elektropārvades līnijām Saturs Ievads... 1. Āķi...4 2. Balstu savilces un atgāžņu mezgli...7. Traversas...9 4. Tapas...18

Sīkāk

Instrukcijas par riteņu bremžu metināto šuvju pārbaudi un uzlabošanu /1 1. Pārbaudāmo bremžu identificēšana Ir jāpārbauda šādas pazīmes: Riteņu

Instrukcijas par riteņu bremžu metināto šuvju pārbaudi un uzlabošanu /1 1. Pārbaudāmo bremžu identificēšana Ir jāpārbauda šādas pazīmes: Riteņu Instrukcijas par riteņu bremžu metināto šuvju pārbaudi un uzlabošanu 20-2425/1 1. Pārbaudāmo bremžu identificēšana Ir jāpārbauda šādas pazīmes: Riteņu bremžu tips: 20-2425/1 skatiet iekaltos datus uz bremžu

Sīkāk

Microsoft Word - Waterpik LT instrukcija_LV (1) (1)

Microsoft Word - Waterpik LT instrukcija_LV (1) (1) Waterpik Ultra Dental Water Jet www.waterpik.lt APSVEIKUMS Apsveicam! Izvēloties Waterpik Ultra Dental Water Jet, Jūs dodaties pareizā virzienā, lai saglabātu veselas smaganas un veselīgāku smaidu! Ar

Sīkāk

06LV0061

06LV0061 Kabeļu kanāli darbam un mājai Grīdlīstes kanāli perfekta elektroinstalācija Papildus info mūsu mājas lapā Modernas elektroinstalācijas ierīkošana bieži vien saistīta ar lieliem ieguldījumiem. Vadu un kabeļu

Sīkāk

TENAPORS L EPS putu polistirola elementi betona plātņu pamatiem RĪCĪBAS UN MONTĀŽAS VADLĪNIJAS /13/2018

TENAPORS L EPS putu polistirola elementi betona plātņu pamatiem RĪCĪBAS UN MONTĀŽAS VADLĪNIJAS /13/2018 TENAPORS L EPS putu polistirola elementi betona plātņu pamatiem RĪCĪBAS UN MONTĀŽAS VADLĪNIJAS 2018 8/13/2018 Saturs 1. Vispārīgie norādījumi... 3 1.1. TENAPORS L EPS raksturojums... 3 1.2. Montāžas vadlīnijas...

Sīkāk

CENAS PAR METRU: Rondo Plus STANDARTA Visas cenas ieskaitot PVN Diametrs Ø cm Dūmvada bloka izmērs cm 32/32 32/32 36/36 Dūmeņa augstums m Cen

CENAS PAR METRU: Rondo Plus STANDARTA Visas cenas ieskaitot PVN Diametrs Ø cm Dūmvada bloka izmērs cm 32/32 32/32 36/36 Dūmeņa augstums m Cen CENAS PAR METRU: Rondo Plus STANDARTA Diametrs Ø cm 6 8 Dūmvada bloka izmērs cm 32/32 32/32 36/36 Dūmeņa augstums m Cena Cena Cena 5,56 59,7 85,87 99,78 53,70 50,08 55,00 567,9 59,30 608,22 622,3 68,52

Sīkāk

Apgaismes produktu izpārdošanas cenas 2019

Apgaismes produktu izpārdošanas cenas 2019 Ielu gaismeklis 1x250W E40 IP65 HORNET 250S Montāžas metode: No augšas/sāniem Spuldze: Augstspiediena nātrija spuldze Spuldzes turētājs: E40 Nosegvāka materiāls: Plastmass matēts Staba augšas diametrs:

Sīkāk

The Finnish Quality Since 1960 SNIEGS LEDUS DROŠĪBA UZ JUMTA Sniega barjeras Jumta laipas Kāpnes Nožogojumi

The Finnish Quality Since 1960 SNIEGS LEDUS DROŠĪBA UZ JUMTA Sniega barjeras Jumta laipas Kāpnes Nožogojumi The Finnish Quality Since 1960 SNIEGS LEDUS DROŠĪBA UZ JUMTA Sniega barjeras Jumta laipas Kāpnes Nožogojumi SOMU PROFESIONALITĀTES TRADĪCIJAS KOPŠ 1960. GADA ORIMA darbības tradīcijas ir aizsākušās jau

Sīkāk

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM Iebūvētais virtuves apgaismojums Labs, funkcionāls apgaismojums Funckionāls apgaismojums ir svarīgs jebkurā virtuves interjerā. Ar

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM Iebūvētais virtuves apgaismojums Labs, funkcionāls apgaismojums Funckionāls apgaismojums ir svarīgs jebkurā virtuves interjerā. Ar CEĻVEDIS PIRCĒJIEM Iebūvētais virtuves apgaismojums Labs, funkcionāls apgaismojums Funckionāls apgaismojums ir svarīgs jebkurā virtuves interjerā. Ar labu, vienmērīgu apgaismojumu virs darba virsmas gatavot

Sīkāk

AqueenaPro-LV.cdr

AqueenaPro-LV.cdr Ekspluatācijas instrukcija ZEPTER CLUB LIVE100 CIENĪJAMĀS DĀMAS UN GODĀTIE KUNGI! KOMPĀNIJA ZEPTER PIEDĀVĀ JUMS PIEDALĪTIES ZEPTER CLUB LIVE100 un izmantot VISAS klientu priekšrocības! Jebkurš kompānijas

Sīkāk

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA KFV Daudzpunktu slēdzenes ar atslēgu BS 230X BS 250X BS 260X ar 150 mm augstu papildu kārbu Durvju atvēruma fiksators T2 Papild

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA KFV Daudzpunktu slēdzenes ar atslēgu BS 230X BS 250X BS 260X ar 150 mm augstu papildu kārbu Durvju atvēruma fiksators T2 Papild LIETOŠANAS INSTRUKCIJA KFV Daudzpunktu slēdzenes ar atslēgu BS 230X BS 250X BS 260X ar 50 mm augstu papildu kārbu Durvju atvēruma fiksators T2 Papildslēdzene TR Priekšplāksnes pagarinājums BV X00- BV X00-2

Sīkāk

RM-9 Radiālās riepas sānu bojājumu remonts CENTECH 1 Pārbaudīt riepu, lokalizēt bojājumu. 2 Marķēt bojājuma vietu riepas iekšpusē un ārpusē. Izņemt sv

RM-9 Radiālās riepas sānu bojājumu remonts CENTECH 1 Pārbaudīt riepu, lokalizēt bojājumu. 2 Marķēt bojājuma vietu riepas iekšpusē un ārpusē. Izņemt sv RM-9 Radiālās riepas sānu bojājumu remonts CENTECH 1 Pārbaudīt riepu, lokalizēt bojājumu. 2 Marķēt bojājuma vietu riepas iekšpusē un ārpusē. Izņemt svešķermeni, ja tāds atrasts. 3 Noskaidrot bojājuma apjomu,

Sīkāk

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Endoskopijas kabineta aprīkojumam jābūt jaunam, ražotam 2018.gadā, kurš savienojams ar slimnīcā esošo videoendoskopu GIF-Q165 u

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Endoskopijas kabineta aprīkojumam jābūt jaunam, ražotam 2018.gadā, kurš savienojams ar slimnīcā esošo videoendoskopu GIF-Q165 u TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Endoskopijas kabineta aprīkojumam jābūt jaunam, ražotam 2018.gadā, kurš savienojams ar slimnīcā esošo videoendoskopu GIF-Q165 un videokolonoskopu CF-Q165. Nr. p.k. Tehniskie parametri

Sīkāk

Sanācijas apmetumu sistēmas Epasit Sanopro Klasifikācija un ierobežojumi Sanācijas apmetumi - Upura kārtas-/ kompresijas-/ atsāļošanas apmetumi

Sanācijas apmetumu sistēmas Epasit Sanopro Klasifikācija un ierobežojumi Sanācijas apmetumi - Upura kārtas-/ kompresijas-/ atsāļošanas apmetumi Sanācijas apmetumu sistēmas Epasit Sanopro2000 1. Klasifikācija un ierobežojumi Sanācijas apmetumi - Upura kārtas-/ kompresijas-/ atsāļošanas apmetumi - Poraini apakš apmetumi/ gaisa poru apmetumi - Reversīvie

Sīkāk

KATALOGS 2019

KATALOGS 2019 KATALOGS 2019 Labākie ventilācijas risinājumi 2 Mūsu uzņēmuma stāsts iesākās 1974. gada 1. aprīlī, kad tika izgudrots jauns sēnes formas stiprinājums. Gadu vēlāk tika izveidots uzņēmums SK Tuote Oy, un

Sīkāk

ENERGOEFEKTĪVI RISINĀJUMI LOGU MONTĀŽĀ

ENERGOEFEKTĪVI RISINĀJUMI LOGU MONTĀŽĀ ENERGOEFEKTĪVI RISINĀJUMI LOGU MONTĀŽĀ Eiropas Savienībā 0% no kopējā enerģijas patēriņa ir ēku enerģijas patēriņš. Spēkā esošajā Direktīvā par ēku energoefektivitāti cita starpā ir minēts, ka visām jaunajām

Sīkāk

v, m/s Projekta numurs: /16/I/002 Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai 10 1 Velobraukšanas sace

v, m/s Projekta numurs: /16/I/002 Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai 10 1 Velobraukšanas sace v, m/s Projekta numurs: 8.3.2.1/16/I/002 Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai 10 1 Velobraukšanas sacensības Fizikas valsts 68. olimpiāde Otrā posma uzdevumi

Sīkāk

Apstiprinu:

Apstiprinu: Lapa : 1 (24) 1 Lapa : 2 (24) Ievads Salaspils kodolreaktora (turpmāk SKR) teritorijā un tā tuvākajā apkārtnē VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs veic Speciālās atļaujas darbībām ar

Sīkāk

LABORATORIJAS MĒBELES Darba galdi GALDI-SALAS Apakšskapji Sienas skapji Skapji ar izlietnēm Svaru galdi Uzglabāšanas skapji ĶĪMISKO VIELU UZGLABĀŠANA

LABORATORIJAS MĒBELES Darba galdi GALDI-SALAS Apakšskapji Sienas skapji Skapji ar izlietnēm Svaru galdi Uzglabāšanas skapji ĶĪMISKO VIELU UZGLABĀŠANA LABORATORIJAS MĒBELES Darba galdi GALDI-SALAS Apakšskapji Sienas skapji Skapji ar izlietnēm Svaru galdi Uzglabāšanas skapji ĶĪMISKO VIELU UZGLABĀŠANA SKAPJI VAAKUMPUMBAD VILKMES SKAPJI DARBA GALDI Darba

Sīkāk

NISSAN NAVARA MY LV-14C-1192 Nissan Navara

NISSAN NAVARA MY LV-14C-1192 Nissan Navara NISSAN NAVARA MY19 10.07.2019. 10.07.2019. CENU LAPA Transmisija (bez PVN) PVN (21%) (iesk. PVN) King Cab 2,3 dci 160 ZS 4x4 Visia 24 885 5 315 30 625 King Cab 2,3 dci 160 ZS 4x4 Acenta 26 493 5 653 32

Sīkāk

Saturs 1. Par šo instrukcijas redakciju Drošības pasākumi Vispārēja informācija Darba uzsākšana Darbs ar iekārtu... 6

Saturs 1. Par šo instrukcijas redakciju Drošības pasākumi Vispārēja informācija Darba uzsākšana Darbs ar iekārtu... 6 Saturs 1. Par šo instrukcijas redakciju... 2 2. Drošības pasākumi... 3 3. Vispārēja informācija... 4 4. Darba uzsākšana... 5 5. Darbs ar iekārtu... 6 6. Specifikācija... 8 7. Pasūtīšanas informācija...

Sīkāk

Microsoft Word - TempoSelect.doc

Microsoft Word - TempoSelect.doc Lietošanas instrukcija Simboli, kas izmantoti instrukcijā Svarīga informācija Papildinformācija Atgādinājumi 1. Lietot tikai AA alkaline tipa baterijas 1.5V (LR06). 2. Nomainīt baterijas katras sezonas

Sīkāk

Lietošanas instrukcija iekārtas lietotājam VIESMANN Vitoconnect Tips OPTO2 Tips OT2 Komunikācijas saskarne apkures iekārtu kontrolei un tālvadībai, iz

Lietošanas instrukcija iekārtas lietotājam VIESMANN Vitoconnect Tips OPTO2 Tips OT2 Komunikācijas saskarne apkures iekārtu kontrolei un tālvadībai, iz Lietošanas instrukcija iekārtas lietotājam VIESMANN Vitoconnect Tips OPTO2 Tips OT2 Komunikācijas saskarne apkures iekārtu kontrolei un tālvadībai, izmantojot internetu, sekojošiem lietotāja interfeisiem:

Sīkāk

Logatherm WPS 10K L A ++ A + A B C D E F G A ++ A B C D E F G A 51 db kw kw kw db /2013

Logatherm WPS 10K L A ++ A + A B C D E F G A ++ A B C D E F G A 51 db kw kw kw db /2013 51 d 11 11 11 kw kw kw d 2015 811/2013 2015 811/2013 Izstrādājuma datu lapa par energopatēriņu Turpmākie izstrādājuma dati atbilst S regulu 811/2013, 812/2013, 813/2013 un 814/2013 prasībām, ar ko papildina

Sīkāk

IMPRESSA Xs95/ Xs90 Īsa lietošanas pamācība

IMPRESSA Xs95/ Xs90 Īsa lietošanas pamācība IMPRESSA Xs95/ Xs90 Īsa lietošanas amācība Automāta vadības / kontroles elementi 2 Automāta vadības elementi 1. Notekalāte 2. Notekrežģis 3. Durtiņas uzstādījumu režīmu vadības iekļuvei 4. Daudzfunkcionālais

Sīkāk

1

1 1. Ko der zināt par elektriskajām mašīnām 1.1. Vispārīgi par elektriskajām mašīnām Lai saprastu elektrisko mašīnu darbību ir labi jāorientējas magnētismā, elektrotehnikā, jābūt labām zināšanām par stacionāriem

Sīkāk

Zeparo ZU Automātiskie atgaisotāji un gaisa atdalītāji Mikroburbuļi, nogulsnes, kombinēti

Zeparo ZU Automātiskie atgaisotāji un gaisa atdalītāji Mikroburbuļi, nogulsnes, kombinēti Zeparo ZU Automātiskie atgaisotāji un gaisa atdalītāji Mikroburbuļi, nogulsnes, kombinēti IMI PNEUMATEX / Ūdens kvalitāte / Zeparo ZU Zeparo ZU Plašs produktu klāsts atgaisošanai un mikroburbuļu, nogulšņu,

Sīkāk

Kondensacijas tipa gazes iekartas_LV.cdr

Kondensacijas tipa gazes iekartas_LV.cdr Junkers kondensācijas tipa gāzes apkures iekārtas 2 Junkers kondensācijas tipa gāzes apkures iekārtas Vācu tehnoloģijas apkurei un karstā ūdens sagatavošanai Pateicoties zīmola kvalitātei, Junkers kondensācijas

Sīkāk

_DRP45DX, 4, lv_LV

_DRP45DX, 4, lv_LV Ekspluatācijas un apkopes pamācība Oriģinālā ekspluatācijas pamācība DRP45DX Vibrobliete ar reversu S/N 101 924 56 1001> DL8 203 53 LV 04/2018 2 Satura rādītājs Satura rādītājs 1 Ievads... 7 1.1 Priekšvārds...

Sīkāk

Uzstādīšanas un lietotāja rokasgrāmata eco viedais radiatora termostats

Uzstādīšanas un lietotāja rokasgrāmata eco viedais radiatora termostats Uzstādīšanas un lietotāja rokasgrāmata Uzstādīšanas rokasgrāmata Uzstādīšanas rokasgrāmata 1. Uzstādīšana 1.1 Identificējiet savu eco termostatu...4 1.2 Iepakojumā...4 1.3 Vārsta adapteru pārskats...5

Sīkāk

Microsoft Word - Knauf SIA_Mauermortel 10_LV_2010sep06.doc

Microsoft Word - Knauf SIA_Mauermortel 10_LV_2010sep06.doc 1 1. VIELAS / PRODUKTA IDENTIFIKĀCIJA UN ZIŅAS PAR RAŽOTĀJU 1.1. Izstrādājuma nosaukums Knauf Mauermörtel 10 (MM10) 1.2. Paredzētais pielietojums Mūrjava ar spiedes izturību 10 Mpa 1.3. Ziņas par uzņēmumu

Sīkāk

Renault Master furgona versiju cenu lapa

Renault Master furgona versiju cenu lapa FWD (priekšpiedziņa) L1H1 L1H2 L2H2 L2H3 L3H2 3,5 L3H3 GVW Motors / Versija dci 110 Euro6 26440 20890 27360 21610 2,8t dci 130 Euro6 28350 22400 Energy dci 170 Euro6 30290 23930 dci 110 Euro6 26920 21270

Sīkāk

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc SIA Krāslavas nami Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2007. gadā Saturs I. Ziņas par operatoru...3 II. Vispārīga informācija par piesārņojošajām darbībām...4 III. Emisijas aprēķini sadedzināšanas

Sīkāk

Regio RC CDOC

Regio RC CDOC RC-CDOC Ieprogrammēts istabas kontrolieris ar displeju un komunikācijas iespēju RC-CDOC ir pilnībā ieprogrammēts istabas kontrolieris no Regio Midi sērijas, paredzēts sildīšanas, dzesēšanas un CO 2 regulēšanai

Sīkāk

Nintex Workflow 2010 instalēšanas ceļvedis Instalēšanas ceļvedis Nintex USA LLC 2012, visas tiesības paturētas. Kļūdas un izlaidumi novērsti.

Nintex Workflow 2010 instalēšanas ceļvedis Instalēšanas ceļvedis Nintex USA LLC 2012, visas tiesības paturētas. Kļūdas un izlaidumi novērsti. Instalēšanas ceļvedis Nintex USA LLC 2012, visas tiesības paturētas. Kļūdas un izlaidumi novērsti. support@nintex.com 1 www.nintex.com Saturs 1. Nintex Workflow 2010 instalēšana... 4 1.1. Instalēšanas

Sīkāk

Nr. p.k. Darba nosaukums Izmērs Daudzums Mērvien ība Piezīmes 1 Ārējā apakšzemes bezkanāla siltumtīkla izbūve no rūpnieciski izolētām tērauda caurulēm

Nr. p.k. Darba nosaukums Izmērs Daudzums Mērvien ība Piezīmes 1 Ārējā apakšzemes bezkanāla siltumtīkla izbūve no rūpnieciski izolētām tērauda caurulēm 1 rūpnieciski izolētām tērauda caurulēm DN 0/110 (ar xdn0 36 t.m 3 4 5 6 7 8 9 rūpnieciski izolētām tērauda caurulēm DN 5/110 (ar rūpnieciski izolētām tērauda caurulēm DN 3/15 (ar rūpnieciski izolētām

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Seminārs Droša kuģošana CSDD 2017 CSDD loma kuģošanas drošības jomā Kuģu vadītāju apliecību izsniegšana. CSDD izsniedz divu veidu atpūtas kuģu vadītāju apliecības: atpūtas kuģu vadītāju apliecības; starptautiskās

Sīkāk

NODAĻA: VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA

NODAĻA: VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.NODAĻA: VIELAS/MAISĪJUMA UN UZĽĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZĽĒMUMA APZINĀŠANA 1.1 Produkta identifikators 1.1.1 Produkta nosaukums Mazgāšanas līdzeklis Antigraffity 1.1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie

Sīkāk

Notekūdeņu siltuma atgūšana Titel der Präsentation Ersteller der Präsentation Datum 1

Notekūdeņu siltuma atgūšana Titel der Präsentation Ersteller der Präsentation Datum 1 Notekūdeņu siltuma atgūšana Titel der Präsentation Ersteller der Präsentation Datum 1 Silto notekūdeņu avoti Notekūdeņi: veļas mazgātuves, dzīvojamās mājas, peldbaseini/ sporta kompleksi ķīmiskās tīrītavas,

Sīkāk

34020_00666_E_Combi_010918_LV.indb

34020_00666_E_Combi_010918_LV.indb Combi (E) LV Instalācijas instrukcija 2. lpp. Combi (E) 3 2 4 1 7 5 6 Montāžas piemērs 1 Sašķidrinātās gāzes sildītājs Combi (E) 2 Vadības panelis 3 Telpas temperatūras sensors 4 Cirkulējošā gaisa iesūkšana

Sīkāk

ILG200LV2

ILG200LV2 Turpu un atpakaļvirziena vibroplates LG200 Pielietojums un uzturēšana ILG200LV2, 2004 Dzinējs: Honda GX200 Degvielas dzinējs: Hatz B20 (manuālā iedarbināšana) Hatz B20 (elektriskā iedarbināšana) Šī instrukcija

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 5. februāra sēdes lēmumu 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas v

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 5. februāra sēdes lēmumu 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas v APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas 2018. gada 5. februāra sēdes lēmumu 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas vadītāja KONKURSA NOLIKUMS Par ventilācijas un aukstumapgādes

Sīkāk

8

8 7. Obligātās veselības pārbaudes kartes aizpildīšanas kārtība ēdināšanas pakalpojumu nozarē Nosūtot nodarbinātos uz obligātajām veselības pārbaudēm, darba devējs var pārliecināties par nodarbināto veselības

Sīkāk

BŪTISKĀS PRASĪBAS INDIVIDUĀLAJIEM AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻIEM (turpmāk – IAL)

BŪTISKĀS PRASĪBAS INDIVIDUĀLAJIEM AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻIEM  (turpmāk – IAL) Reglamentētās sfēras būvizstrādājumu uzraudzība 01.01.2013.-28.04.2014. Par prasībām reglamentētās sfēras būvizstrādājumiem: Reglamentētās sfēras būvizstrādājumi - ja attiecināmi saskaņotās saskaņotie

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Tehnoloģijas un iespējas energoefektivitātes paaugstināšanai RTU Industriālās Elektronikas un elektrotehnikas institūts (IEEI): Ansis Avotiņš Laboratoriju vadītājs Ansis.avotins@rtu.lv Tel. +371 67 089919

Sīkāk

Stollar espresso kafijas automāti Ideālai kafijai nepieciešama precizitāte. Katrreiz.

Stollar espresso kafijas automāti Ideālai kafijai nepieciešama precizitāte. Katrreiz. Stollar espresso kafijas automāti Ideālai kafijai nepieciešama precizitāte. Katrreiz. www.stollar.eu The Dual Boiler Pirmais sadzīves kafijas automāts, kas atbilst Zelta standarta prasībām. Tomēr būtībā

Sīkāk

Microsoft Word - Latv_Gaze_SEG atskaite 2007.doc

Microsoft Word - Latv_Gaze_SEG atskaite 2007.doc 2.pielikums Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumiem Nr.778 Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2007. gadā I. Ziņas par operatoru 1. Operators: 1.1. nosaukums vai vārds un uzvārds Akciju

Sīkāk

Jaunums! ZANDA POLAR - izturīgs jumts matētos, dabīgos krāsu toņos

Jaunums! ZANDA POLAR - izturīgs jumts matētos, dabīgos krāsu toņos ZANDA POLAR - izturīgs jumts Betona dakstiņš ar matētu virsmu ir lielisks Zanda klāsta papildinājums Mēs esam padarījuši Zanda klāstu spēcīgāku, papildinot to ar jauno, matēto betona dakstiņu Polar. Šī

Sīkāk

CR 90 Crystaliser Trīskārša aizsardzība pret ūdeni 1. Blīvējošais pārklājums 2. Kristalizācijas process tiek novērsta ūdens iekļūšana materiālā 3. Mik

CR 90 Crystaliser Trīskārša aizsardzība pret ūdeni 1. Blīvējošais pārklājums 2. Kristalizācijas process tiek novērsta ūdens iekļūšana materiālā 3. Mik Trīskārša aizsardzība pret ūdeni 1. Blīvējošais pārklājums 2. Kristalizācijas process tiek novērsta ūdens iekļūšana materiālā 3. Mikroplaisu blīvēšana betonā Trīskārša aizsardzība pret ūdeni ir vairāk

Sīkāk

Microsoft Word _MU_K_SUI_PORTABLE-LV.docx

Microsoft Word _MU_K_SUI_PORTABLE-LV.docx ĪPAŠNIEKA ROKASGRĀMATA Gaisa kondicionētāja iezemēšana KP-35 HN8 Pateicamies par portatīvās gaisa kondicionēšanas ierīces iegādi. Pirms gaisa kondicionētāja lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu

Sīkāk

FORD TRANSIT/TOURNEO COURIER Spēkā no Dzinējs, transmisija Aprīkojums Dzinēja tips CO 2 (g/km) Cena, EUR ar PVN Atlaide Akcijas cena, EUR

FORD TRANSIT/TOURNEO COURIER Spēkā no Dzinējs, transmisija Aprīkojums Dzinēja tips CO 2 (g/km) Cena, EUR ar PVN Atlaide Akcijas cena, EUR Dzinējs, transmisija Aprīkojums Dzinēja tips CO 2 (g/km) ar PVN Atlaide Akcijas cena, EUR VAN 1,0l EcoBoost 100 ZS Ambiente Benzīns 154 15 810 1 500 14 310 1,5l TDCi 75 ZS Ambiente Dīzeļdegviela 144 16

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

Automātikas produkti Zemsprieguma sadales iekārta mns Sistēmas pārskats

Automātikas produkti Zemsprieguma sadales iekārta mns Sistēmas pārskats Automātikas produkti Zemsprieguma sadales iekārta mns Sistēmas pārskats Iepazīšanās ar mns sistēmu ABB ir pasaules līderis zemsprieguma sadales sistēmu ražošanā. 1992. gadā ABB uzsāka darbību Baltijas

Sīkāk

NISSAN LEAF & LEAF e+ tabula, Nissan papildu pakalpojumi LV-04C-1186 NISSAN LEAF

NISSAN LEAF & LEAF e+ tabula, Nissan papildu pakalpojumi LV-04C-1186 NISSAN LEAF & LEAF e+ tabula, Nissan papildu pakalpojumi. CENU LAPA Transmisija LEAF 40 kwh Acenta 100% elektrisks 4x2 Acenta 100% elektrisks 4x2 N-Connecta 100% elektrisks 4x2 Tekna 100% elektrisks 4x2 LEAF 62 kwh

Sīkāk

Valsts bioloģijas olimpiāde klase Teorētiskie uzdevumi Dalībnieka kods 1. uzdevums (10 p) Sportistu energoapgādi limitējošais faktors vienmēr

Valsts bioloģijas olimpiāde klase Teorētiskie uzdevumi Dalībnieka kods 1. uzdevums (10 p) Sportistu energoapgādi limitējošais faktors vienmēr 1. uzdevums (10 p) Sportistu energoapgādi limitējošais faktors vienmēr ir ogļhidrāti neatkarīgi no tā, cik lieli ir tauku uzkrājumi ķermenī. Uzkrātās ogļhidrātu rezerves ir visai ierobežotas: aknās vidēji

Sīkāk

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja 2.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses p

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja 2.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses p Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS 017018-19-7a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, Indrānu iela 3.1 Ēkas daļa -.1 Ēkas vai tās daļas

Sīkāk

Laboratorijas darbi mehānikā

Laboratorijas darbi mehānikā Laboratorijas darbs Nr..1 Elektrisko mēraparātu pārbaude un mērdiapazona paplašināšana Studenta vārds, uzvārds:... Fakultāte, grupa:... Studenta apliecības numurs:... Teorētiskais pamatojums Praksē ne

Sīkāk

JH_Konzernpräsentation

JH_Konzernpräsentation Darba drošība lietojot kravu pārvietošanas tehniku un strādājot noliktavās Jungheinrich Lift Truck SIA Māris Supe Rīga, 2015. gada 06.februāris Produkti Vilcēji Elektriskie palešu ratiņi, krautņotāji Bīdmasta

Sīkāk

Prezentacja programu PowerPoint

Prezentacja programu PowerPoint EnergoRisku Latvenergo klientiem Jūrmala, 18.02.2015 Regnārs Levenovičs, AAS Balta Galvenais īpašuma un speciālo risku parakstītājs Kas ir EnergoRisku? Īpaši Latvenergo klientiem izstrādāts s pakalpojums.

Sīkāk

Sadzīves ķīmija - ir dažas lietas, ko Tev derētu zināt! Sadzīves ķīmijas veidi Bīstamības simboli Ekoloģiskais marķējums Ieteikumi produktu pareizai u

Sadzīves ķīmija - ir dažas lietas, ko Tev derētu zināt! Sadzīves ķīmijas veidi Bīstamības simboli Ekoloģiskais marķējums Ieteikumi produktu pareizai u Sadzīves ķīmija - ir dažas lietas, ko Tev derētu zināt! Sadzīves ķīmijas veidi Bīstamības simboli Ekoloģiskais marķējums Ieteikumi produktu pareizai un drošai lietošanai Materiālu iespiešanai sagatavoja:

Sīkāk

MONTĀŽAS INSTRUKCIJA KFV Daudzpunktu slēdzenes ar atslēgu Galvenās slēdzenes komplekts Window systems Door systems Comfort systems

MONTĀŽAS INSTRUKCIJA KFV Daudzpunktu slēdzenes ar atslēgu Galvenās slēdzenes komplekts Window systems Door systems Comfort systems MONTĀŽAS INSTRUKCIJA KFV Daudzpunktu slēdzenes ar atslēgu Window systems Door systems Comfort systems Saturs 1. IEVADS...4 1.1. Ražotājs un serviss... 4 1.2. Šī dokumenta mērķa grupa... 4 1.3. Atbilstoša

Sīkāk

Microsoft Word - Ti-085 Atskaite Nr 9_1.docx

Microsoft Word - Ti-085 Atskaite Nr 9_1.docx EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDS Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai Projekts Nr. 1.1.1.1./16/A/85 ( Progresa ziņojums 9/1) 2019 01.01 31.03. *Projekta zinātniskais vadītājs:

Sīkāk