Pateicības pilna sirds

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Pateicības pilna sirds"

Transkripts

1 Cesvaines evaņģēliski luteriskās Nr.10(67) gada 4.oktobris 31. oktobris GANA SLEJA Pateicības pilna sirds Evaņģēlists Reinis Bikše Jo Tas Kungs, tavs Dievs, tevi vada uz labu zemi - uz zemi ar ūdens strautiem, avotiem un ūdeņiem, kas nāk no ielejām un kalniem, uz zemi, kur ir kvieši un mieži... uz zemi, kur tev maizes būs gana, kur tev nekā netrūks. 5 Moz. 8:7-9. Oktobra mēnesi iesākam ar pļaujas svētkiem, kuros ar pateicību varam raudzīties uz Dieva dāvāto ražu. Lasot Dieva teiktos vārdus, pamanām, ka lielā mērā šie apsolījumi attiecas arī uz mūsu tautu un zemi. Dievs gādāja par Israēla tautu, to atbrīvoja no verdzības Ēģiptes zemē un tai dāvāja apsolīto zemi. Arī mūsu tauta var pateikties par Dieva vadību caur apspiestības laikiem un par dāvāto brīvību un zemi, kurā varam dzīvot. Dievs patiesi mums ir dāvājis zemi, kur kvieši un mieži un kur maize mums ir gana, kur nekā mums netrūkst. Bet vai tiešam mums nekā netrūkst? Cik gan ātri mēs spējam pierast pie bagātīgām ražām un esam neapmierināti, ja raža nav izdevusies, pie lielas izvēles veikalos un interneta pieejamības visur. Un ja kāda no šīm lietām mums trūks, tad nejūtamies, ka esam apsolītajā zemē, kur medus un piens tek. Apustulis Pāvils atgādina kādu svarīgu patiesību: Patiesi lielu ieguvumu dod dievbijība ar pieticību, jo mēs nenieka neesam pasaulē ienesuši, tāpēc nenieka nevaram iznest; bet kad mums ir barība un apģērbs, tad ar to mēs pietiksim. Lai atceramies, ka Dievs savā žēlastībā uztur mūs ikdienu, dāvājot ēdienu, apģērbu un mājvietu. Pieticība ir dievbijības izpausme, kurā mēs patiesām sirdīm varam pateikties Dievam par iespējām, kuras Viņš mums dāvā. Reiz lasīju stāstu par izgudrotāju Samuelu Morzi, kurš bija mācījies pateicību Dievam gana mazās, gan lielās lietās. Reiz kāds draugs jautāja telegrāfa izgudrotājam Samuelam Morzem: - Profesor, vai kādreiz eksperimentējot jums ir bijis tāds moments, kad vairs nezinājāt, ko darīt tālāk? - Protams, ne reizi vien, - atbildējā Morze. - Un ko jūs tādos brīžos darījāt? - No sirds jums atzīšos, ko vēl nevienam neesmu stāstījis, - teica izgudrotājs. Brīžos, kad vairs nezināju, kas jādara, nometos ceļos un lūdzu no Dieva gaismu un gudrību. - Un tad tā gudrība un gaisma nāca? pajautāja draugs. - Jā, atbildēja Morze. Un vēlos piebilst, ka laikā, kad Amerikā un Eiropā mani sāka slavēt par manā vārdā nosaukto izgudrojumu, nekad nedomāju, ka esmu to pelnījis. Sekmīgi izmantoju elektrības īpašības ne tāpēc, ka būtu pārāks par citiem cilvēkiem savu zināšanu dēļ, bet vienīgi tādēļ, lai ar tām kalpotu Dievam, vēloties tās dāvāt tālāk cilvēcei, jo šīs lietas bija kādam jāatklāj. Un Viņš izvēlējās mani. Pateicība Dievam par Viņa dāvātām dāvanām.

2 5 gadi un 4 mēneši Cesvaines draudzē Mācītāja Hansa Jensona atvadu uzruna Cesvaines baznīcā, 2015.gada 27.septembrī Nosūtījums no Arhibīskapa kalpot Cesvaines draudzē stājās spēkā ar 2010.gada 1.jūniju un to es arī toreiz savā pir - majā dievkalpojumā 6.jūnijā 2010.gadā lasīju draudzei. Tagad, pēc vairāk nekā pieciem gadiem, man jālasa jums rī - kojums par nosūtījuma atcelšanu: Brālim Kristū un amatā, prāvestam Hansam Jensonam. Ar šo rakstu atceļu Tavu nosūtījumu kalpot Cesvaines draudzē, sākot ar 2015.gada 30. septembri. Paldies par Tavu uzticamo kalpošanu. Lai Tevi vada un uztur mūsu Kunga padoms un svētība. + Jānis Vanags, Rīgas arhibīskaps Pirmkārt, gribu teikt paldies visiem, kas ir bijuši man līdzās šos gadus kalpošanā, par satikšanām, dalīšanām par to, kā Dievs darbojas mūsu dzīvē un vidū. Esmu pateicīgs par šīm tikšanās reizēm un šo etapu, kopīgi ejot ar jums, un nesu to līdzi kā bagātību turpmāka ceļā. Ticams, ka mēs atkal satiksimies, bet tad vairs nebūšu jūsu draudzes gans, bet vairāk kā pazīstams brālis Kristū un kā jūsu prāvests. Atskatoties atpakaļ uz šiem vairāk nekā pieciem gadiem, daudz kas man nāk priekšā. Brīdī, kad man bija izdevība pie tā apstāties, es pierakstīju dažas lietas. Tas nav viss un arī nav kādā nozīmības prioritārā kārtā, bet spontāni, tas, kas man atklājas par šiem gadiem. Draudzes avīze Tieši pirms pieciem gadiem rakstīju pirmo gana sleju jaunuzsāktajai Cesvaines draudzes avīzei, kuras pirmais numurs iznāca 2010.gada oktobrī. Es biju pieradis, ka tur, kur es kalpoju, ir draudzes avīze, lai nodrošinātu informāciju par draudzes dzīvi un, arī lai varētu uzrunāt visus draudzes locekļus. Tad neviens nevarēja teikt, ka es neesmu in - formējis, ja tas bija rakstīts avīzē. Un īpaši draudzes locekļiem, kas nevar nākt uz dievkalpojumiem, ir iespēja dzīvot līdzi un aizlūgt par draudzes dažādajām norisēm. Kapela Pateicīgs par to, ka jau pirmajā ziemā Cesvainē varējām aukstajā laikā svinēt dievkalpojumu jaunizremontētajā kapelā aiz altāra. Kaut arī šis process vienmēr nebija tik viegls, esmu ļoti pateicīgs par šīs telpas sakārtošanu, lai nodrošinātu draudzes aktivitātes. Esmu pārliecināts, ka tas bija pareizs virziens un tagad mēs esam tik pieraduši pie šīm ērtajām un "jaunajām" telpām, ka vairs nedomājam par to, kā bija agrāk. Tagad varam ērti būt kopā sadraudzībā un mācībās. Piektdienas dievkalpojumi, kas iesākās regulāri pirmā gavēņa laikā, dabiski turpinājās arī pēc tam, par ko esmu pateicīgs. Rekolekcijas Sakārtotās telpas veicināja to, ka mums arī šajā laikā ir bijušas vairākas rekolekcijas ar dalībniekiem no vairākām apkārtnes draudzēm. Mūzika Ir arī piedzīvoti daudz skaisti muzikāli brīži. Līdz šim savā kalpošanā neesmu tik daudz dziedājis kā šeit - gan kā so - lists, gan korists un liturgs. Šeit ir potenciāls un resursi. Apzinoties, ka Cesvainē ir liels potenciāls un resursi, sapratu, ka man bija vajadzīgs palīgs, jo nevarēju būt klāt uz vietas pietiekami daudz, lai to izmantotu un attīstītu. Pēc aizlūgšanām un kopīgas apspriešanas tika aicināts, toreiz lektors, tagad evaņģēlists Jānis Diekonts ar sievu Ievu. Viņš ir bijis palīgs ar dievkalpojumiem, Bībeles stundām un īpašais pienesums ir viņa darbošanās organizācijā 'Luterāņi dzīvībai' par dzīvības svētumu. Domājot par mācītājmuižas attīstību, Jāņa saimnieciskās dāvanas ir nozīmīgas un Ievas šūšanas spējas ir draudzei un cilvēkiem noderī - gas. Sarunas ar mani, kā garīdznieku Pateicos par dalīšanos sarunās ar mani, par parādīto uzticību. Tas mani ir bagātinājis.

3 Krusta ceļš Sākumā tas tika izveidots kā ceļš starp baznīcām, kam bija sava svētība. Pēdējā reizē tas bija mūsu baznīcā un arī bija man ļoti uzrunājoši. Diakonijas centrs Madonas prāvesta iecirknī izveidojās tīkls ar diakonijas centriem un arī Cesvainē tas notika sadarbībā ar Sociālo dienestu. Altāra remonts Dievkalpojumos mūsu acu priekšā mēs redzam restaurēto altāra daļu, kas ir pacēlums šajā skaistajā baznīcā. Dievkalpojumi Svinēt dievkalpojumus kopā ar jums šajā katedrāliskajā baznīcā ir bijusi privilēģija. Pateicīgs par atsauksmi un pie - dalīšanos dievkalpojumu veidošanā to krāsainībā un bagātībā. Bēres. Savā kalpošanas laikā kā mācītājam ir bijušas daudz bēres, tomēr no kalpošanas laika šeit, Cesvainē, ir dažas izva - dīšanas, kas paliek atmiņā kā īpašas. Kristības. Man ir bijis aizkustinoši redzēt vecākus, kas ir atnesuši savus bērnus, lai tie kristībās tiktu atdzemdināti kā Dieva bērni. Iesvētāmie Atmiņā arī paliek daudzi no tiem, kas ir izgājuši iesvētības kursus šajā laikā, sarunas lekciju laikā un individuāli. Svaidīšana ar eļļu Pateicīgs par tiem, kas ir pieteikuši slimnieka svaidīšanu ar eļļu un par tiem, kas ir arī liecinājuši par Dieva dziedinā - šanu caur to. Paldies! Pateicīgs par atbalstu daudz un dažādos veidos, par sveikšanām, kuru ir bijušas daudz un dāsnas! Pārdomas un novērojums Dažas pārdomas, kas rodas skatot atpakaļ šo laiku. Protams, ir sāpīgi redzēt, ka tik maz cilvēku dažreiz nāk uz dievkalpojumiem. Jābūt uzmanīgiem ar attaisnojumiem. Draudzei un Cesvainei ir tik daudz dots. Dažreiz ir gribējies raudāt, kā Jēzum par Jeruzālemi! "Kaut arī tu šodien zinātu, kas tev pie miera vajadzīgs! Bet vēl tas ir apslēpts tavām acīm." /Lk.19:42/ Lai mēs neesam tik aizņemti ar ikdienas skrējienu un sīkumiem, ka zaudējam svarīgāko. Teikt "nav laika" Dieva priekšā nav arguments, viņš ir devis mums trešo bausli - 'Tev būs svēto dienu svētīt'. Ja mēs to neievērojam, tad sa - mazinām svētību gan sev, gan draudzei un sabiedrībai, kurā mēs dzīvojam. Ir bijis laiks, kad gājiens uz baznīcu neiztika bez represijām, kad lielie Baznīcas svētki nebija brīvdienas, kad baznīca bija spiesta nodot atslēgu. Bet tagad esam brīvi, jautājums kā mēs to izmantojam? Esmu pateicīgs par katru, kas regulāri nāk. Gribu salīdzināt jūs ar tiem dažiem dievbijīgiem, kas varēja izglābt Sodomu un Gomoru, ja būtu vismaz desmit taisnie pilsētā. Tas, ka esiet lūg - šanas par pilsētu un par šo vietu, ir ietekmējis, lai nav vēl sliktāk! Esmu pateicīgs par katru, kas dod desmito tiesu draudzei. Redzēt ticību un paļāvību tādā konkrētā veidā izpauža - mies rīcībā, ir stiprinoši. Ir manāms ziedošanas apjoms, ja kāds aiziet, kas praktizēja 10.tiesu un ir tāpat arī ma - nāms, ja kāds sāk to praktizēt. Tas ir veselības zīme, kad draudze vairāk un vairāk sāk dzīvot no saviem pašas zie - dojumiem. Man nebija nodoma jau noslēgt kalpošanu šeit kā draudzes mācītājam, bet situācija iecirknī mainījās un, kopā ar ar - hibīskapu, nonācām pie risinājuma, ka ir labāk, ja ir viens pilna laika mācītājs, kas kalpo Lubānā un Cesvainē. Palikšu kā prāvests, būšu jums blakus kaimiņu draudzē, bet jums būs jauns mācītājs. Uzņemiet viņu un atbalstiet viņu, lai jūs kopā variet augt ticībā, cerībā un mīlestībā. Noslēdzot kalpošanu šeit, gribu teikt jums to pašu, ko es Dieva priekšā gribu teikt, kad dzīve šeit beigsies. Jēzus tā māca:

4 "Tas pats arī ar jums: kad jūs visu, kas jums uzdots, būsit izpildījuši, sakait: mēs esam necienīgi kalpi, mēs esam darījuši, kas bija mūsu pienākums." /Lk.17:10/ Dzīvojot kopā šos gadus, esmu dažreiz manījis, ka savstarpējās attiecības varētu būt labākas. Tāpēc gribu jums teikt to pašu, ko apustulis Pāvils teica draudzei Filipos un, kas arī tiek atgādināts, slēdzot laulību baznīcā: "Ja nu ir kāds iepriecinājums Kristū, ja kāds mīlestības mierinājums, ja kāda gara sadraudzība, kāda sirsnība vai līdzcietība, tad piepildait manu prieku, turēdamies vienā prātā, lolodami vienu mīlestību, dvēselēs vienoti, ar vienu mērķi, ne strīdēdamies, ne tukšā lielībā, bet pazemībā cits citu uzskatīdami augstāku par sevi, neraudzīdamies katrs uz savām, bet arī uz citu vajadzībām." /Fil.2:1-4/ Un pašā noslēgumā gribu teikt to pašu, ko saka iesvētībās par iedrošinājumu palikt ticībā: un jums apliecinu, ka, ja paliksiet ticībā līdz galam, jums arī būs daļa pie neiznīcīgās mantības un neizteicamā prieka mūžīgā dzīvošanā. Uz to mēs visi sakām: Āmen! Mācītājs Hanss Jensons P.S. Pateicos par sirsnīgo uzmanību, kuru man parādījāt pēc dievkalpojuma: uzrunājošiem vārdiem, labajiem vēlējumiem, skaistajiem ziediem, piemiņas veltēm, patīkamiem pārsteigumiem un atziņām pilno filmu, ierāmēto 'māju Ces - vainē' un garšīgo sadraudzību. Viss paliks sirds atmiņā. Būsim vienoti mūsu Kunga darba laukā. /Rom.12:21/ Paldies! PĀRDOMĀM Evaņģēlista Reiņa Bikšes ordinācija paredzēta Reformācijas dienā 31.oktobrī plkst Rīgas Domā. Luterāņi Dzīvībai vadītājs Jānis Diekonts 4.oktobris - 19.svētdiena pēc Vasarsvētkiem Dzīvnieku parāde palīdzēja Ādamam saprast, ka viņam nav vajadzīgs vienkārši kompanjons, bet gan attiecības, kas atspoguļotu viņa attiecības ar Dievu. Tāpēc Dievs veidoja sievieti pēc Sava tēla. Viņa bija kā Ādams, bet citāda. Šī citādība padarīja iespējamas vienas miesas attiecības, kuras vēlējās Dievs. Attiecības, kas atspoguļoti Kristus un Baznīcas vienotību. 11.oktobris - 20.svētdiena pēc Vasarsvētkiem Meklējiet labu, ne ļaunu, ka jūs paliekat dzīvi (Amosa 5:14). Mūsu kultūra ir atmetusi vēlēšanos atšķirt šos abus. Diemžēl arī baznīcā daudzi dara tā pat, īpaši dzīvības jautājumos. Dieva Vārds skaidri saka, ka ļauns ir tas, kas nepakļaujas Dieva pavēlēm. Dieva Vārds saka, ka labs ir tas, kas nāk no Dieva caur Kristu dārgumi ne tikai Debesīs (Marka 10:21), bet arī tagad Vārdā un Sakramentos. Lūgšana: Tēvs, palīdzi mums ienīst ļaunumu sevī un mums apkārt un dod mums Tavu Garu, lai mēs meklējam Tavu labumu Jēzū Kristū. Āmen. 18.oktobris - 21.svētdiena pēc Vasarsvētkiem Tikai caur Dieva žēlastību Jēzū Kristū ir iespējams ieiet Dieva valstībā (Marka 10:27). Stingri stāvēt par šo patiesību un citām lietām, kas to uztur, reizēm prasa uzupurēšanos. Tomēr mēs to darām uzticoties Dievam, kurš apsola tūkstoškārtīgu svētību šeit un mūžībā (10:30). Lūgšana: Kungs, mēs tev pateicamies, ka esi mūs aicinājis Savā valstībā. Palīdzi mums turēties pie Tavas valstības patiesības. 25.oktobris - 22.svētdiena pēc Vasarsvētkiem Cik gan dziedinoša vēsts ir Evaņģēlijs mums grēka aklumā mītošajiem. "Esi drošs, celies, viņš tevi sauc" (Marka 10:49). Lai arī kāds būtu mūsu grēks, mēs varam meklēt Viņa žēlastību un dziedināšanu mūsu satrauktajām sirdīm. Lūgšana: Jēzu, Dāvida dēls, apžēlojies par mani! Āmen. 1.novembris - Visu svēto diena Kristiešu vajāšanas arvien pieņemas spēkā. Lai tās notiek! Priecājieties un gavilējiet jūsu alga ir liela debesīs. (Mateja 5:12) Jau Jēzū Kristū pasludināti par svētajiem, mēs lūkojamies uz gaidāmo mūžību, kurā Dievs noslaucīs visas asaras no mūsu acīm (Atkl. 7:17). Lūgšana: Tēvs, dod mums drosmi dzīvot kā Taviem svētajiem vajāšanu priekšā.

5 INFORMĀCIJA Visi draudzes locekļi ir aicināti 23.oktobrī plkst uz draudzes kopsapulci. Runāsim par paveikto un plānoto, gatavosimies jaunās draudzes padomes vēlēšanām un ievēlēsim nominācijas komisiju, kurai būs jānosaka ievēlamās draudzes padomes amati, un jāaicina kandidēt balsstiesīgie un pilngadīgie draudzes locekļi, kuri ir gatavi uzņemties atbildīgu kalpošanu draudzes padomē. Plkst kopā svinēsim dievkalpojumu, bet pēc tam būsim kopīgā sadraudzībā. IESVĒTES MĀCĪBAS KONCERTS Cesvaines draudzē ir iesācies kārtējais iesvētību nodarbību kurss. Nākamā nodarbība gada 10. oktobrī plkst Nodarbības notiek Cesvaines ev. lut. baznīcā. Nodarbības vada evaņģēlists Reinis Bikše. Piedalīties Iesvētību mācību kursā sirsnīgi aicināti visi, kas vēlas: iepazīt kristietību, tapt kristīti un iesvētīti, atsvaidzināt ticības mācības pamatus. Vēl ir iespēja pievienoties! gada 9. oktobrī plkst Cesvaines ev. lut baznīcā koncerts Saulrietu violeto ērģeļu stāsts Cesvainē Latvijas Nacionālās operas soliste Ieva Parša un ērģelnieks Jānis Pelše Programmā Marģeris Zariņš, Alfrēds Kalniņš u.c. Uz koncertu visi mīļi aicināti, koncerts būs vienkārši brīnišķīgs! VAI ZINĀJI? Ērika Dogana Mūsu baznīcā svētdienas skolas telpā var apskatīt zīmējumus uz sienām. Šo zīmējumu autors ir mākslinieks Māris Subačs. Mākslinieks plašākai publikai pazīstams kā ilustrāciju autors mācītāja Jura Rubeņa grāmatām. Šajā vasarā mākslinieks viesojās arī pie mums Cesvainē un piedalījās mūsu mākslas plenērā. Zīmējumi tapa ne tikai uz papīra, bet arī uz sienām. Mākslinieks savas doma, izjūtas fiksējis lakoniskos kontūrzīmējumos. Bieži šis zīmējums tiek papildināts ar tekstu. Zīmējums ir vienkāršs un saprotams, un mākslinieka rakstītais atklāj viņa filozofisko pasaules redzējumu. Atnāciet, ieskatieties svētdienas skolas telpās mūsu baznīcā un apskatiet šos zīmējumus. Māra Subača daudzie zīmējumi vairāk apskatāmi būs plenēra darbu izstādē, kas plānota atklāt Adventes laikā Cesvaines domes zālē. SVĒTDARBĪBAS DRAUDZĒ 18. septembrī iesvētīta Maiga Ludberga

6 KALENDĀRS Ja Tas Kungs tā gribēs, mēs dzīvosim un darīsim to un to. Cesvaines draudzes kalendārs /Jēk. 4:15/ 4. oktobris SVĒTDIENA Pļaujas svētki 9. oktobris piektdiena Koncerts 10. oktobris sestdiena Iesvētes mācības Bībeles stunda 11. oktobris SVĒTDIENA 20.svētdiena pēc Vasarsvētkiem 16. oktobris piektdiena Sarunas par dzīvi un ticību Dievkalpojums 18. oktobris SVĒTDIENA 21.svētdiena pēc Vasarsvētkiem Pēc dievkalpojuma sadraudzība 23. oktobris piektdiena Draudzes kopsapulce Dievkalpojums 24. oktobris sestdiena Bībeles stunda 25. oktobris SVĒTDIENA Reformācijas dienas tēma 30. oktobris piektdiena Sarunas par dzīvi un ticību Dievkalpojums 1. novembris SVĒTDIENA Visu svēto diena KONTAKTI Mācītāja pieņemšanas laiks ir piektdienās no plkst , iepriekš piesakoties pa telefonu. Ir iespējams vienoties arī par citu laiku. Evaņģēlists - mācītāja p.i. Reinis Bikše, tel , Evaņģēlists Jānis Diekonts, tel , mail.com Draudzes priekšnieks Normunds Kārkliņš, tel , Cesvaines evaņģēliski luteriskā draudze, Baznīcas ielā 4, Cesvainē, LV4871, Reģ. nr , AS SEB banka, konta Nr. LV 92UNLA Draudzes avīzi varat lasīt mūsu draudzes mājas lapā:

Microsoft Word - Dievkalpkartibamajaslapa.docx

Microsoft Word - Dievkalpkartibamajaslapa.docx DIEVKALPOJUMA KĀRTĪBA LELB TALSU DRAUDZĒ Ienākot baznīcā cilvēkam, kurš vēl nav kļuvis par kristieti, rodas jautājums - kāpēc dievkalpojums notiek tā un ne citādi? Kāda nozīme un jēga vārdiem un darbībām,

Sīkāk

PĒRS GRUNNANS MĪLESTĪBA, PATIESĪBA, UN ŽĒLASTĪBA KĀDS IR DIEVS? Neredzamais Dievs ir ļāvis mums Sevi iepazīt caur Bībeli un Jēzu Kristu. Mēs nekad pa

PĒRS GRUNNANS MĪLESTĪBA, PATIESĪBA, UN ŽĒLASTĪBA KĀDS IR DIEVS? Neredzamais Dievs ir ļāvis mums Sevi iepazīt caur Bībeli un Jēzu Kristu. Mēs nekad pa KĀDS IR DIEVS? Neredzamais Dievs ir ļāvis mums Sevi iepazīt caur Bībeli un Jēzu Kristu. Mēs nekad pa īstam nespēsim izprast Viņa varenumu. Kas ir Tā Kunga Garam noteicis tā apjomu? (Jes. 40:13). Dieva

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 E.Petručeņa POZITĪVA BĒRNA AUDZINĀŠANA Psihologa un vecāku sadarbības ceļi... Robežas bērna audzināšanā. Pirms es apprecējos man bija sešas teorijas par bērnu audzināšanu, tagad man ir seši bērni un nevienas

Sīkāk

3. TĒMA JANVĀRIS DIEVS VAI NAUDA? Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Ps. 33:6-9; Mat. 19:16-22; 1. Pēt. 1:18; Ebr. 2:14, 15; 2. Moz. 9:14

3. TĒMA JANVĀRIS DIEVS VAI NAUDA? Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Ps. 33:6-9; Mat. 19:16-22; 1. Pēt. 1:18; Ebr. 2:14, 15; 2. Moz. 9:14 3. TĒMA 13. 19. JANVĀRIS DIEVS VAI NAUDA? Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Ps. 33:6-9; Mat. 19:16-22; 1. Pēt. 1:18; Ebr. 2:14, 15; 2. Moz. 9:14; Ps. 50:10. ATMIŅAS PANTS: Tādēļ arī Dievs viņu paaugstināja

Sīkāk

2. TĒMA JANVĀRIS STARP LUKTURIEM Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Atkl 1:9 18, Apd 7:54 60, Mt 12:8, 2Moz 20:11, Dan 10:5, 6, Atkl 1:20,

2. TĒMA JANVĀRIS STARP LUKTURIEM Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Atkl 1:9 18, Apd 7:54 60, Mt 12:8, 2Moz 20:11, Dan 10:5, 6, Atkl 1:20, 2. TĒMA 5. 11. JANVĀRIS STARP LUKTURIEM Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Atkl 1:9 18, Apd 7:54 60, Mt 12:8, 2Moz 20:11, Dan 10:5, 6, Atkl 1:20, Atkl 2:1 7. ATMIŅAS PANTS: Kam ausis, lai dzird, ko

Sīkāk

Inga Borg Ziema pie Plupa

Inga Borg Ziema pie Plupa Inga Borg Ziema pie Plupa Plups ir maziņš neredzamais, kas var sarunāties ar dzīvniekiem. Cilvēki viņu neredz, izņemot tevi un mani. Plups dzīvo tālu tālu starp augstajiem kalniem. Viņš dzīvo maziņā kūdras

Sīkāk

Pērs Anderss Grunnans MĪLESTĪBA, PATIESĪBA UN ŽĒLASTĪBA Kristīgais Katehisms Luterisma mantojuma fonds Rīga, 2010

Pērs Anderss Grunnans MĪLESTĪBA, PATIESĪBA UN ŽĒLASTĪBA Kristīgais Katehisms Luterisma mantojuma fonds Rīga, 2010 Pērs Anderss Grunnans MĪLESTĪBA, PATIESĪBA UN ŽĒLASTĪBA Kristīgais Katehisms Luterisma mantojuma fonds Rīga, 2010 UDK 284 Gr903 Per-Anders Grunnan, Kärlek, sanning och nåd kristen katekes Anno Domini 2000

Sīkāk

*Pareizā atbilde un pareizo atbilžu daudzums procentos zaļā krāsā. 3. klase 1. Ja Tu esi sadraudzējies un vēlies satikties ar kādu, ar ko esi iepazini

*Pareizā atbilde un pareizo atbilžu daudzums procentos zaļā krāsā. 3. klase 1. Ja Tu esi sadraudzējies un vēlies satikties ar kādu, ar ko esi iepazini 1. Ja Tu esi sadraudzējies un vēlies satikties ar kādu, ar ko esi iepazinies internetā, bet dzīvē nekad neesi saticis, kā visdrošāk būtu rīkoties?: Pareizas atbildes: 6728 no 8404 1) Tikties publiskā vietā.

Sīkāk

XV nodaļa: Evaņģēlijs ir spēks (Rom 1:16) [b] Šajā nodaļā: Vai Bībeles liecība ir uzticama - Bībele salīdzinājumā ar citām svētajām grāmatām - Kurš Di

XV nodaļa: Evaņģēlijs ir spēks (Rom 1:16) [b] Šajā nodaļā: Vai Bībeles liecība ir uzticama - Bībele salīdzinājumā ar citām svētajām grāmatām - Kurš Di XV nodaļa: Evaņģēlijs ir spēks (Rom 1:16) [b] Šajā nodaļā: Vai Bībeles liecība ir uzticama - Bībele salīdzinājumā ar citām svētajām grāmatām - Kurš Dievs darbojās mūsu pasaulē - Ko Dievs un ko Bībele dara

Sīkāk

6. TĒMA MAIJS ĶĒNIŠĶĪGĀ MĪLESTĪBAS DZIESMA Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Dziesmu dziesma; 1Moz 2:7; 1kor 7:3 5; Jņ 17:3; 1Jņ 1:9; Rm

6. TĒMA MAIJS ĶĒNIŠĶĪGĀ MĪLESTĪBAS DZIESMA Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Dziesmu dziesma; 1Moz 2:7; 1kor 7:3 5; Jņ 17:3; 1Jņ 1:9; Rm 6. TĒMA 4. 10. MAIJS ĶĒNIŠĶĪGĀ MĪLESTĪBAS DZIESMA Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Dziesmu dziesma; 1Moz 2:7; 1kor 7:3 5; Jņ 17:3; 1Jņ 1:9; Rm 1:24 27; Gal 5:24. ATMIŅAS PANTS: Liec mani kā zīmogu

Sīkāk

Reliģiskā un racionālā domāšanas ceļa izvēles modelis

Reliģiskā un racionālā domāšanas ceļa izvēles modelis Reliģiskā jeb racionālā domāšanas ceļa izvēles modelis. Aigars Atvars, Biomehānikas un fizikālo pētījumu institūts, Rēzekne, Maskavas iela 22-1, LV-4604 Baznīcās parasti māca, ka pirms problēmas risināšanas

Sīkāk

JĒZUS DRAUDZES Nr. 84 (137) DZĪVE Viņš Savā žēlastībā mums devis mūžīgo iepriecu un labu cerību. (1Tim 2:16) Kad bērēs uz kapu kopiņām gulst

JĒZUS DRAUDZES Nr. 84 (137) DZĪVE Viņš Savā žēlastībā mums devis mūžīgo iepriecu un labu cerību. (1Tim 2:16) Kad bērēs uz kapu kopiņām gulst JĒZUS DRAUDZES Nr. 84 (137) 11. 2010. DZĪVE Viņš Savā žēlastībā mums devis mūžīgo iepriecu un labu cerību. (1Tim 2:16) Kad bērēs uz kapu kopiņām gulst vainagi un ziedi un skan daudz labu un cildinošu vārdu

Sīkāk

4. TĒMA JŪLIJS ŽĒLASTĪBA UN TAISNĪBA PSALMOS UN SAKĀMVĀRDOS Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Ps 9:7 9, 13 20; Ps 82; Ps 101; Ps 146; Sp

4. TĒMA JŪLIJS ŽĒLASTĪBA UN TAISNĪBA PSALMOS UN SAKĀMVĀRDOS Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Ps 9:7 9, 13 20; Ps 82; Ps 101; Ps 146; Sp 4. TĒMA 20. 26. JŪLIJS ŽĒLASTĪBA UN TAISNĪBA PSALMOS UN SAKĀMVĀRDOS Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Ps 9:7 9, 13 20; Ps 82; Ps 101; Ps 146; Spam 10:4; Spam 13:23, 25; 30:7 9. ATMIŅAS PANTS: Spriediet

Sīkāk

Paļaujieties uz Dievu, tad ejiet un dariet Prezidents Henrijs B. Airings pirmais padomnieks Augstākajā Prezidijā gada pusgada Vispārējā konferen

Paļaujieties uz Dievu, tad ejiet un dariet Prezidents Henrijs B. Airings pirmais padomnieks Augstākajā Prezidijā gada pusgada Vispārējā konferen Paļaujieties uz Dievu, tad ejiet un dariet Prezidents Henrijs B. Airings pirmais padomnieks Augstākajā Prezidijā 2010. gada pusgada Vispārējā konference Svētdienas rīta sesija, 2010. gada 3. oktobrī Jūs

Sīkāk

7. TĒMA MAIJS MATEJA 24. UN 25. NODAĻA Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Mat. 24:1 25, Atkl. 13:11 17, Mat. 7:24 27, Lūk. 21:20, Mat. 25

7. TĒMA MAIJS MATEJA 24. UN 25. NODAĻA Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Mat. 24:1 25, Atkl. 13:11 17, Mat. 7:24 27, Lūk. 21:20, Mat. 25 7. TĒMA 12. 18. MAIJS MATEJA 24. UN 25. NODAĻA Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Mat. 24:1 25, Atkl. 13:11 17, Mat. 7:24 27, Lūk. 21:20, Mat. 25:1 30. ATMIŅAS PANTS: Jo celsies viltus kristi un viltus

Sīkāk

6. TĒMA FEBRUĀRIS DIEVA APZĪMOGOTIE ĻAUDIS Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Atkl 7; 2Pēt 3:9 14, 5Moz 8:11 17; Atkl 14:4, 5, 12; Atkl 17:

6. TĒMA FEBRUĀRIS DIEVA APZĪMOGOTIE ĻAUDIS Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Atkl 7; 2Pēt 3:9 14, 5Moz 8:11 17; Atkl 14:4, 5, 12; Atkl 17: 6. TĒMA 2. 8. FEBRUĀRIS DIEVA APZĪMOGOTIE ĻAUDIS Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Atkl 7; 2Pēt 3:9 14, 5Moz 8:11 17; Atkl 14:4, 5, 12; Atkl 17:5; Rom 3:19 24. 40 ATMIŅAS PANTS: Šie ir tie, kas nāk

Sīkāk

LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU UN PASĀKUMU PLĀNS GADA NOVEMBRIS Liepājas publiskajās bibliotēkās no 13. līdz 19. novembrim tiek

LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU UN PASĀKUMU PLĀNS GADA NOVEMBRIS Liepājas publiskajās bibliotēkās no 13. līdz 19. novembrim tiek LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU UN PASĀKUMU PLĀNS 2017. GADA NOVEMBRIS Liepājas publiskajās bibliotēkās no 13. līdz 19. novembrim tiek atzīmēta Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa. Centrālā

Sīkāk

LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS PASĀKUMU PLĀNS JANVĀRIS Datums Norises vieta Pasākums Lāčplēša bibliotēka Kūp atmiņu ugunskuri... /at

LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS PASĀKUMU PLĀNS JANVĀRIS Datums Norises vieta Pasākums Lāčplēša bibliotēka Kūp atmiņu ugunskuri... /at LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS PASĀKUMU PLĀNS - 2016 JANVĀRIS Datums Norises vieta Pasākums 12.01.2016. Lāčplēša bibliotēka Kūp atmiņu ugunskuri... /atmiņu pēcpusdiena senioriem -1991.gada janvāris/ 15.01.2016.

Sīkāk

SAUCIENS UZ PAKLAUSIBU

SAUCIENS UZ PAKLAUSIBU SAUCEINS UZ PAKLAUSĪBU Tu vari sekot drūmiem, nolemtiem sludinātājiem jeb arī pievienoties grupai, kas lūdz pēc atmodas. Reimars A.C.Šulcs VAI BŪS ATMODA VISĀ PASAULĒ? #216 Ak, kaut Tu pāršķeltu debesis

Sīkāk

Atpūta pie Sarkanās jūras Izraēlas Eilatas kūrortā Brauciena datums Cena Brīvo vietu skaits no 459 ir no 4

Atpūta pie Sarkanās jūras Izraēlas Eilatas kūrortā Brauciena datums Cena Brīvo vietu skaits no 459 ir no 4 Atpūta pie Sarkanās jūras Izraēlas Eilatas kūrortā Brauciena datums Cena Brīvo vietu skaits 29.10.2017-05.11.2017 no 459 ir 05.11.2017-12.11.2017 no 459 ir 12.11.2017-19.11.2017 no 459 ir 19.11.2017-26.11.2017

Sīkāk

Vidzemes jūrmalas katoļu draudžu lapa Nr. 10 (23) 20. decembris Izdevums ir par ziedojumiem Priestera katehēze Brāļi un māsas Kristū! Tuvojas Ja

Vidzemes jūrmalas katoļu draudžu lapa Nr. 10 (23) 20. decembris Izdevums ir par ziedojumiem Priestera katehēze Brāļi un māsas Kristū! Tuvojas Ja Vidzemes jūrmalas katoļu draudžu lapa 2015. Nr. 10 (23) 20. decembris Izdevums ir par ziedojumiem Priestera katehēze Brāļi un māsas Kristū! Tuvojas Jaunais gads. Tuvojas Ziemassvētki, rit pēdējās Adventa

Sīkāk

Mārtiņš Luters MAZAIS KATEHISMS Luterisma mantojuma fonds Rīga, 2012

Mārtiņš Luters MAZAIS KATEHISMS Luterisma mantojuma fonds Rīga, 2012 Mārtiņš Luters MAZAIS KATEHISMS Luterisma mantojuma fonds Rīga, 2012 Luterisma mantojuma fonds, tulkojums latviešu valodā, piektais atkārtotais izdevums, 2012 Luterisma mantojuma fonds Reģ. nr. 50003360631

Sīkāk

Klimata valoda eksperimenta būtība Klimats vai laikapstākļi? Kurš ir kurš? Kas ir kas? Laikapstākļi ir tas, ko mēs šobrīd redzam aiz loga. Var būt sau

Klimata valoda eksperimenta būtība Klimats vai laikapstākļi? Kurš ir kurš? Kas ir kas? Laikapstākļi ir tas, ko mēs šobrīd redzam aiz loga. Var būt sau Klimata valoda eksperimenta būtība Klimats vai laikapstākļi? Kurš ir kurš? Kas ir kas? Laikapstākļi ir tas, ko mēs šobrīd redzam aiz loga. Var būt saulains, līt lietus vai snigt sniegs, pūst stiprs vējš

Sīkāk

Ja nu Dēls jūs darīs brīvus, jūs patiesi būsit brīvi. /Jņ.8:36/ Nr. 107/ Kad dzirdam vārdu brīvība, šķiet, pirmais, kas tūlīt nāk prātā, ir va

Ja nu Dēls jūs darīs brīvus, jūs patiesi būsit brīvi. /Jņ.8:36/ Nr. 107/ Kad dzirdam vārdu brīvība, šķiet, pirmais, kas tūlīt nāk prātā, ir va Ja nu Dēls jūs darīs brīvus, jūs patiesi būsit brīvi. /Jņ.8:36/ Nr. 107/11. 2012 Kad dzirdam vārdu brīvība, šķiet, pirmais, kas tūlīt nāk prātā, ir valstiskā brīvība. Ikviens, kas pieredzējis apspiestību

Sīkāk

MAKETS.indd

MAKETS.indd Saturs Priekšvārds... 7 Aīda Rancāne ZIEMASSVĒTKU GRĀMATA VECĀKIEM UN SKOLOTĀJIEM I DAĻA LAIKS... 10 Gads. Saulgrieži... 10 Ziema vasara. Saules ceļš... 14 Svētku laiks. Svētie vakari... 16 Kalendārs.

Sīkāk

13. TĒMA DECEMBRIS KRISTĪGA DZĪVE Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Rom nod. ATMIŅAS PANTS: Kādēļ tu tiesā savu brāli? Un kādēļ

13. TĒMA DECEMBRIS KRISTĪGA DZĪVE Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Rom nod. ATMIŅAS PANTS: Kādēļ tu tiesā savu brāli? Un kādēļ 13. TĒMA 23. 29. DECEMBRIS KRISTĪGA DZĪVE Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Rom. 14.-16. nod. ATMIŅAS PANTS: Kādēļ tu tiesā savu brāli? Un kādēļ tu noniecini savu brāli? Mums visiem būs jāstājas

Sīkāk

Programma LOVE NOW M

Programma LOVE NOW M Programmas autore: Dace Pavloviča Ievads "Love Now" programmai Tikai EJOT un DAROT, vari mainīt to, ko vēlies mainīt. Un ja darīsi kā vienmēr - nonāksi tur, kur vienmēr. Dari savādāk. Sev Par Labu. Un

Sīkāk

KATOLISKĀS BAZNĪCAS ĪSS KATEHISMS RĒZEKNES - AGLONAS DIECĒZES KŪRIJA 2016

KATOLISKĀS BAZNĪCAS ĪSS KATEHISMS RĒZEKNES - AGLONAS DIECĒZES KŪRIJA 2016 KATOLISKĀS BAZNĪCAS ĪSS KATEHISMS RĒZEKNES - AGLONAS DIECĒZES KŪRIJA 2016 IKDIENIŠĶĀS LŪGŠANAS SVĒTĀ KRUSTA ZĪME Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Āmen. KUNGA LŪGŠANA JEB TĒVS MŪSU Tēvs mūsu, kas

Sīkāk

Ūsas Autors nezināms Andras Otto ilustrācijas Kaķis savas ūsas izmanto, lai mērītu telpu vai attālumu. Tas ir sevišķi svarīgi, ja viņš mēģina ielīst š

Ūsas Autors nezināms Andras Otto ilustrācijas Kaķis savas ūsas izmanto, lai mērītu telpu vai attālumu. Tas ir sevišķi svarīgi, ja viņš mēģina ielīst š Ūsas Autors nezināms Andras Otto ilustrācijas Kaķis savas ūsas izmanto, lai mērītu telpu vai attālumu. Tas ir sevišķi svarīgi, ja viņš mēģina ielīst šaurā vietā vai mazā caurumā. Ūsas viņam darbojas kā

Sīkāk

DecembriS Pašizmaksa 0.30 Ls LATVIJAS BAPTISTU DRAUDŽU SAVIENĪBA Par ko priecāties? Visi 13 Baltijas Pastorālā institūta studenti, pārvarot da

DecembriS Pašizmaksa 0.30 Ls LATVIJAS BAPTISTU DRAUDŽU SAVIENĪBA Par ko priecāties? Visi 13 Baltijas Pastorālā institūta studenti, pārvarot da DecembriS 2008 70 Pašizmaksa 0.30 Ls LATVIJAS BAPTISTU DRAUDŽU SAVIENĪBA Par ko priecāties? Visi 13 Baltijas Pastorālā institūta studenti, pārvarot dažādas grūtības, ir turpinājuši mācības un decembrī

Sīkāk

REV

REV 1 PRĀV. DR. FRITZ TRAUGOTT KRISTBERGS B.A., M.A., M.DIV., D.MIN. 1088 MONASTERY DRIVE OAKVILLE, ON L6M 2A1 905.827.8326 416.575.9268 fritz. kristbergs @ sympatico.ca 1. Kāda ir Jūsu personīgā motivācija

Sīkāk

DR. MĀRTIŅŠ LUTERS MAZAIS KATEHISMS UN LIELAIS KATEHISMS I daļa Svētā lūgšana, kā namatēvam tā savai saimei vienkāršā veidā jāmāca [ Mazais Katehisms

DR. MĀRTIŅŠ LUTERS MAZAIS KATEHISMS UN LIELAIS KATEHISMS I daļa Svētā lūgšana, kā namatēvam tā savai saimei vienkāršā veidā jāmāca [ Mazais Katehisms I daļa Svētā lūgšana, kā namatēvam tā savai saimei vienkāršā veidā jāmāca [ Mazais Katehisms ] Uzrunas vārdi Mūsu Tēvs debesīs! Ko tas nozīmē? Dievs grib mūs ar to iedrošināt, lai mēs ticam, ka Viņš ir

Sīkāk

02/2016/LV Uzvarēt ar Kristu: Dievbijība un paļāvība Dievkalpojums Brazīlijā: Liecināt par ticību Katehisms: Sakramenti Jautājumi un atbildes: Dzīve p

02/2016/LV Uzvarēt ar Kristu: Dievbijība un paļāvība Dievkalpojums Brazīlijā: Liecināt par ticību Katehisms: Sakramenti Jautājumi un atbildes: Dzīve p 02/2016/LV Uzvarēt ar Kristu: Dievbijība un paļāvība Dievkalpojums Brazīlijā: Liecināt par ticību Katehisms: Sakramenti Jautājumi un atbildes: Dzīve pēc nāves New Apostolic Church International IEVADRAKSTS

Sīkāk

8. TĒMA FEBRUĀRIS SĀTANS SAKAUTS IENAIDNIEKS Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Atkl. 12, 1Moz 3:15, Jes 14:12 15, Dan 7:23 25, 2tes 2:8

8. TĒMA FEBRUĀRIS SĀTANS SAKAUTS IENAIDNIEKS Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Atkl. 12, 1Moz 3:15, Jes 14:12 15, Dan 7:23 25, 2tes 2:8 8. TĒMA 16. 22. FEBRUĀRIS SĀTANS SAKAUTS IENAIDNIEKS Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Atkl. 12, 1Moz 3:15, Jes 14:12 15, Dan 7:23 25, 2tes 2:8 12, Atkl 13:13, 14, Atkl 19:20. ATMIŅAS PANTS: Viņi

Sīkāk

7. tēma februāris Jēzus mācības un lielā cīņa Sabata pēcpusdienai Nedēļas pētījumiem: Mat. 11:29, Rom. 4:1-6, Mat. 13:3-8, 18-23, Mat. 7:21-27,

7. tēma februāris Jēzus mācības un lielā cīņa Sabata pēcpusdienai Nedēļas pētījumiem: Mat. 11:29, Rom. 4:1-6, Mat. 13:3-8, 18-23, Mat. 7:21-27, 7. tēma 6. 12. februāris Jēzus mācības un lielā cīņa Sabata pēcpusdienai Nedēļas pētījumiem: Mat. 11:29, Rom. 4:1-6, Mat. 13:3-8, 18-23, Mat. 7:21-27, Jēk. 2:17, Mat. 7:1-5. At m i ņ a s pa n t s : Nāciet

Sīkāk

2015. gada jūnijs, jūlijs un augusts* Nr. 72 Slavēts Jēzus Kristus! Kas pasaulei ir nepieciešams? Tāpat mēs varam pajautāt, kas mums ir nepieciešams.

2015. gada jūnijs, jūlijs un augusts* Nr. 72 Slavēts Jēzus Kristus! Kas pasaulei ir nepieciešams? Tāpat mēs varam pajautāt, kas mums ir nepieciešams. 2015. gada jūnijs, jūlijs un augusts* Nr. 72 Slavēts Jēzus Kristus! Kas pasaulei ir nepieciešams? Tāpat mēs varam pajautāt, kas mums ir nepieciešams. Ar šādu jautājumu mēs varam griezties pie mūsu augstā

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Prezentācija: Runas taktika Notikums: Latvijas Studentu apvienības Senatoru seminārs 2011. gada 22. janvārī Zināšanas brīvība saruna Mijiedarbības māksla Sarunas laikā Notiek izmaiņas Izdomā no kā atteiksies

Sīkāk

HERBERTS GIRGENSONS MĀRTIŅA LUTERA KATEHISMA SKAIDROJUMS OTRAIS LŪGUMS Lai nāk Tava valstība. Ko tas nozīmē? Dieva valstība gan nāk bez mūsu lūgšana,

HERBERTS GIRGENSONS MĀRTIŅA LUTERA KATEHISMA SKAIDROJUMS OTRAIS LŪGUMS Lai nāk Tava valstība. Ko tas nozīmē? Dieva valstība gan nāk bez mūsu lūgšana, OTRAIS LŪGUMS Lai nāk Tava valstība. Ko tas nozīmē? Dieva valstība gan nāk bez mūsu lūgšana, pati no sevis; bet mēs lūdzam šajā lūgšanā, lai tā nāk arī pie mums. Kā tas notiek? Kad Debesu Tēvs mums dod

Sīkāk

Dziediet Tam Kungam, visa zeme. /1. Lku. 16:23/ Nr. 101/ Bībelē atrodam ķēniņa Salamana sacītos vārdus: Savs laiks raudāt, un savs laiks smiet

Dziediet Tam Kungam, visa zeme. /1. Lku. 16:23/ Nr. 101/ Bībelē atrodam ķēniņa Salamana sacītos vārdus: Savs laiks raudāt, un savs laiks smiet Dziediet Tam Kungam, visa zeme. /1. Lku. 16:23/ Nr. 101/04. 2012 Bībelē atrodam ķēniņa Salamana sacītos vārdus: Savs laiks raudāt, un savs laiks smieties; savs laiks sērot, un savs laiks diet. (Sal. māc.

Sīkāk

LATVIJAS ZIŅAS REĢIONA PREZIDIJA VĒSTĪJUMS Svētības, ko saņemam, ik dienas studējot Svētos Rakstus V ienā no pirmajiem Mormona Grāmatā ietvertajiem st

LATVIJAS ZIŅAS REĢIONA PREZIDIJA VĒSTĪJUMS Svētības, ko saņemam, ik dienas studējot Svētos Rakstus V ienā no pirmajiem Mormona Grāmatā ietvertajiem st LATVIJAS ZIŅAS REĢIONA PREZIDIJA VĒSTĪJUMS Svētības, ko saņemam, ik dienas studējot Svētos Rakstus V ienā no pirmajiem Mormona Grāmatā ietvertajiem stāstiem ir vēstīts par to, kā pravietis Lehijs ar savu

Sīkāk

grand-media-buklets-final higher prices

grand-media-buklets-final higher prices capture the moment in film iemūžini mirkli ar video Kāzas ir brīnumjauks, satraucošs un neaizmirstams dzīves notikums. Šī ir diena, kad likteņus mij divas mīlošas sirdis. Ir svarīgi, lai tā tiktu iemūžināta

Sīkāk

JūLijS / augusts Pašizmaksa Ir atnākusi ilgi gaidītā vasara, kas daudziem nozīmē siltu laiku, sauli, atpūtu, ziedus, zaļu zā

JūLijS / augusts Pašizmaksa Ir atnākusi ilgi gaidītā vasara, kas daudziem nozīmē siltu laiku, sauli, atpūtu, ziedus, zaļu zā JūLijS / augusts 2016 154 Pašizmaksa 0.60 www.lbds.lv Ir atnākusi ilgi gaidītā vasara, kas daudziem nozīmē siltu laiku, sauli, atpūtu, ziedus, zaļu zāli un auglīgus kokus. Tomēr zinām, ka nekas neaugtu,

Sīkāk

ĀDAŽU EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS DRAUDZES ZIŅAS Pie Jonas zīmes Lieldienās! Kristus simbols agrīno kristiešu zīmējumos ir zivs. Zivs grieķu valodā nozīmē

ĀDAŽU EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS DRAUDZES ZIŅAS Pie Jonas zīmes Lieldienās! Kristus simbols agrīno kristiešu zīmējumos ir zivs. Zivs grieķu valodā nozīmē ĀDAŽU EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS DRAUDZES ZIŅAS Pie Jonas zīmes Lieldienās! Kristus simbols agrīno kristiešu zīmējumos ir zivs. Zivs grieķu valodā nozīmē - ΙΧΘΥΣ (ichtys). Šie pieci burti ir lietoti kā sākums

Sīkāk

2015. gada Gavēnis * Nr. 70 atrod kādu cilvēku Noasu, kurš vienīgais ir paklausīgs. Dievs liek viņam izgatavot šķirstu, kurā liek paslēpties ne tikai

2015. gada Gavēnis * Nr. 70 atrod kādu cilvēku Noasu, kurš vienīgais ir paklausīgs. Dievs liek viņam izgatavot šķirstu, kurā liek paslēpties ne tikai 2015. gada Gavēnis * Nr. 70 atrod kādu cilvēku Noasu, kurš vienīgais ir paklausīgs. Dievs liek viņam izgatavot šķirstu, kurā liek paslēpties ne tikai viņa ģimenei, bet visāda veida zvēriem un rāpuļiem.

Sīkāk

Draudzes Apkārtraksts

Draudzes Apkārtraksts Draudzes Apkārtraksts Apvienotā Londonas latviešu ev. lut. un Miera draudze, 2017. gada vasara/ziema (Nr 48) Sveiciens Vasarsvētkos Beidzamajā, lielajā svētku dienā Jēzus uzstājās un sauca: "Ja kam slāpst,

Sīkāk

Rīgas dimdinātājs Līvijas Leimanes teksts Andras Otto ilustrācijas Kādam mazam puikam tika uzdāvinātas bungas un bundzinieka apģērbs. Bungas skaļi rīb

Rīgas dimdinātājs Līvijas Leimanes teksts Andras Otto ilustrācijas Kādam mazam puikam tika uzdāvinātas bungas un bundzinieka apģērbs. Bungas skaļi rīb Rīgas dimdinātājs Līvijas Leimanes teksts Andras Otto ilustrācijas Kādam mazam puikam tika uzdāvinātas bungas un bundzinieka apģērbs. Bungas skaļi rībēja. Apģērbs saulē mirdzēja. Puika gāja pa ielu, bungas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TŪRISMA UZŅĒMĒJU TIKŠANĀS VASARA/RUDENS 2016 Kurzemes uzņēmēju dienas LOC 27. 28.maijs Brīvdabas muzeja gadatirgus 3.-5.jūnijs, 7.augusts Palangas un Klaipēdas info dienas 7.jūlijs, 29. 31.jūlijs, 3.augusts

Sīkāk

Roberts Feldmanis Evaņģēliski luteriskā baznīca un dievkalpojums

Roberts Feldmanis Evaņģēliski luteriskā baznīca un dievkalpojums Roberts Feldmanis Evaņģēliski luteriskā baznīca un dievkalpojums Roberts Feldmanis Evaņģēliski luteriskā baznīca un dievkalpojums Luterisma mantojuma fonds Rīga, 2009 Attēlā uz vāka mācītājs Roberts Feldmanis

Sīkāk

MLELD Draudzes vēstis Nr. 14

MLELD Draudzes vēstis Nr. 14 Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze DRAUDZES VĒSTIS The Melbourne Latvian Evangelical Lutheran Congregation of the Holy Cross ABN 40 146 672 407 Print Post Approved PP 339549/00039 Draudzes

Sīkāk

LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU PLĀNS GADA FEBRUĀRIM IZSTĀŽU PLĀNS GADA JANVĀRIM C

LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU PLĀNS GADA FEBRUĀRIM IZSTĀŽU PLĀNS GADA JANVĀRIM C LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU PLĀNS 2016. GADA FEBRUĀRIM IZSTĀŽU PLĀNS 2015. GADA JANVĀRIM Centrālā zinātniskā bibliotēka info@liepajasczb.lv)

Sīkāk

VII saruna Kādai būtu jābūt sievas attieksmei pret vīru? Guntars: Gribētu sākt šo sarunu aplūkojot kādu Rakstu vietu no Pāvila vēstules efeziešiem. Un

VII saruna Kādai būtu jābūt sievas attieksmei pret vīru? Guntars: Gribētu sākt šo sarunu aplūkojot kādu Rakstu vietu no Pāvila vēstules efeziešiem. Un VII saruna Kādai būtu jābūt sievas attieksmei pret vīru? Guntars: Gribētu sākt šo sarunu aplūkojot kādu Rakstu vietu no Pāvila vēstules efeziešiem. Un esiet paklausīgi cits citam Kristus bijībā. [Ef 5:21]

Sīkāk

03/2017/LV Svētā vakarēdiena svinēšana 100 gadu kombinētajām hostijām Dievkalpojums Ndžamenā: mēs esam uzticīgi savam apsolījumam Ievadraksts: slavēt

03/2017/LV Svētā vakarēdiena svinēšana 100 gadu kombinētajām hostijām Dievkalpojums Ndžamenā: mēs esam uzticīgi savam apsolījumam Ievadraksts: slavēt 03/2017/LV Svētā vakarēdiena svinēšana 100 gadu kombinētajām hostijām Dievkalpojums Ndžamenā: mēs esam uzticīgi savam apsolījumam Ievadraksts: slavēt un pateikties Baznīcas mācība: pazemība New Apostolic

Sīkāk

1 Ievads 15 minūtes Bērnu sagaidīšana Sagaidiet bērnus un aiciniet, lai viņi traukā vai grozā ieliek ziedojumu. Atzīmējiet atnākušos. Palīdziet iesais

1 Ievads 15 minūtes Bērnu sagaidīšana Sagaidiet bērnus un aiciniet, lai viņi traukā vai grozā ieliek ziedojumu. Atzīmējiet atnākušos. Palīdziet iesais 1 Ievads 15 minūtes Bērnu sagaidīšana Sagaidiet bērnus un aiciniet, lai viņi traukā vai grozā ieliek ziedojumu. Atzīmējiet atnākušos. Palīdziet iesaistīties nodarbēs, lai modinātu interesi par nodarbību.

Sīkāk

2017. gada DECEMBRIS Ar * atzīmētie pasākumi sīkāk aprakstīti Īsziņās. Baznīcas Kalendārs #7 (213) SVĒTDIENĀS: 9:15 Latviešu skola, 10:00 Zaķīšu nodar

2017. gada DECEMBRIS Ar * atzīmētie pasākumi sīkāk aprakstīti Īsziņās. Baznīcas Kalendārs #7 (213) SVĒTDIENĀS: 9:15 Latviešu skola, 10:00 Zaķīšu nodar 2017. gada DECEMBRIS Ar * atzīmētie pasākumi sīkāk aprakstīti Īsziņās. SVĒTDIENĀS: 9:15 Latviešu skola, 10:00 Zaķīšu nodarbības, 11:00 DIEVKALPOJUMS. Seko kristīga sadraudzība. LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZE

Sīkāk

DV ASV Vanadžu apkārtraksts gada sākumā Mīļās vanadzes un apvienību vadītāji, Man ir prieks jūs atkal uzrunāt jaunajā gadā Latvijas simtga

DV ASV Vanadžu apkārtraksts gada sākumā Mīļās vanadzes un apvienību vadītāji, Man ir prieks jūs atkal uzrunāt jaunajā gadā Latvijas simtga DV ASV Vanadžu apkārtraksts 2018. gada sākumā Mīļās vanadzes un apvienību vadītāji, Man ir prieks jūs atkal uzrunāt jaunajā 2018. gadā Latvijas simtgades gadā. Tik daudz darbu ir padarīts Latvijas labā

Sīkāk

02/2019/LV Apmeklējums Indonēzijā Ievadraksts: neaizmirst apsolījumu Dievkalpojums: bagāts Kristū Baznīcas mācība: Kristus baznīca New Apostolic Churc

02/2019/LV Apmeklējums Indonēzijā Ievadraksts: neaizmirst apsolījumu Dievkalpojums: bagāts Kristū Baznīcas mācība: Kristus baznīca New Apostolic Churc 02/2019/LV Apmeklējums Indonēzijā Ievadraksts: neaizmirst apsolījumu Dievkalpojums: bagāts Kristū Baznīcas mācība: Kristus baznīca New Apostolic Church International IEVADRAKSTS Neaizmirst apsolījumu Mīļie

Sīkāk

AUGSTĀKĀ PREZIDIJA VĒSTĪJUMS, GADA MAIJS Tempļa svētības Apmeklējot templi, mēs varam iegūt jaunu garīguma pakāpi un miera sajūtu. Mani mīļie br

AUGSTĀKĀ PREZIDIJA VĒSTĪJUMS, GADA MAIJS Tempļa svētības Apmeklējot templi, mēs varam iegūt jaunu garīguma pakāpi un miera sajūtu. Mani mīļie br AUGSTĀKĀ PREZIDIJA VĒSTĪJUMS, 2015. GADA MAIJS Tempļa svētības Apmeklējot templi, mēs varam iegūt jaunu garīguma pakāpi un miera sajūtu. Mani mīļie brāļi un māsas, cik pateicīgs es esmu, ka šajā skaistajā

Sīkāk

FEBRUĀRIS Pašizmaksa gads iesākās ar terora aktiem Francijā, kas laupīja dzīvību 17 cilvēkiem. Starptautiskie un Latvi

FEBRUĀRIS Pašizmaksa gads iesākās ar terora aktiem Francijā, kas laupīja dzīvību 17 cilvēkiem. Starptautiskie un Latvi FEBRUĀRIS 2015 138 Pašizmaksa 0.60 www.lbds.lv 2015. gads iesākās ar terora aktiem Francijā, kas laupīja dzīvību 17 cilvēkiem. Starptautiskie un Latvijas mediji par šiem uzbrukumiem daudz runāja, un šķiet,

Sīkāk

DR. MĀRTIŅŠ LUTERS MAZAIS KATEHISMS UN LIELAIS KATEHISMS Otrais bauslis [ Mazais Katehisms ] Tev nebūs Tā Kunga, sava Dieva, vārdu 1 tukši un necienīg

DR. MĀRTIŅŠ LUTERS MAZAIS KATEHISMS UN LIELAIS KATEHISMS Otrais bauslis [ Mazais Katehisms ] Tev nebūs Tā Kunga, sava Dieva, vārdu 1 tukši un necienīg Otrais bauslis [ Mazais Katehisms ] Tev nebūs Tā Kunga, sava Dieva, vārdu 1 tukši un necienīgi lietot, jo Tas Kungs to nepametīs nesodītu, kas Viņa vārdu tukši un necienīgi lieto. Ko tas nozīmē? Mums būs

Sīkāk

Praviesi un Kenini

Praviesi un Kenini Еlena Vaita PRAVIEŠI UN ĶĒNIŅI Paskaidrojumi par Israēla gūstniecību un valsts atjaunošanu IEVADS Visai Ābrahāma pēcnācēju, izredzētās tautas vēsturei ir milzīga, sevišķi svarīga nozīme. Galvenokārt tāpēc,

Sīkāk

“Mana sēta, mana māja , mans pagalms”

“Mana sēta, mana māja , mans pagalms” Skaista mana tēvu zeme par visām zemītēm: Plaši lauki, zaļi meži, Zilis jūras ūdentiņš. Mana sēta, mana māja, mans pagalms Projekta autori 5.a klase 2018.g. 18.-20.aprīlis Projekta mērķis Veidot sadarbības

Sīkāk

SIDNEJAS EV.LUT.LATVIEŠU Draudzes Vēstnesis CHURCH MESSENGER of the Latvian Ev. Lutheran Church in Sydney. A.B.N g. septembris DI

SIDNEJAS EV.LUT.LATVIEŠU Draudzes Vēstnesis CHURCH MESSENGER of the Latvian Ev. Lutheran Church in Sydney. A.B.N g. septembris DI SIDNEJAS EV.LUT.LATVIEŠU Draudzes Vēstnesis CHURCH MESSENGER of the Latvian Ev. Lutheran Church in Sydney. A.B.N. 82 001 210 144 2011.g. septembris DIEVIŠĶA IZMAIŅA Mūsu baznīcas Tēvs Mārtiņš Luters Dieva

Sīkāk

Rīgas 34. vidusskolas vasaras attīstošās atpūtas dienas nometnes Arcus APSTIPRINU: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Rīgas 34.vi

Rīgas 34. vidusskolas vasaras attīstošās atpūtas dienas nometnes Arcus APSTIPRINU: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Rīgas 34.vi Rīgas 34. vidusskolas vasaras attīstošās atpūtas dienas nometnes Arcus APSTIPRINU: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Rīgas 34.vidusskola direktore Nataļja Rogaļeva (paraksts) Rīgā,

Sīkāk

Microsoft Word - Ev.lut.banica un dk

Microsoft Word - Ev.lut.banica un dk Feldmanis R. Evaņģēliski luteriskā baznīca un dievkalpojums. - Rīga, 1976. - 94.lpp. Roberts Feldmanis Evaņģēliski luteriskā baznīca un dievkalpojums R. Feldmaņa veltījums (rokrakstā uz atsevišķām lapām):

Sīkāk

DR. MĀRTIŅŠ LUTERS MAZAIS KATEHISMS UN LIELAIS KATEHISMS Devītais bauslis [ Mazais Katehisms ] Tev nebūs iekārot sava tuvākā namu. Ko tas nozīmē? Mums

DR. MĀRTIŅŠ LUTERS MAZAIS KATEHISMS UN LIELAIS KATEHISMS Devītais bauslis [ Mazais Katehisms ] Tev nebūs iekārot sava tuvākā namu. Ko tas nozīmē? Mums Devītais bauslis [ Mazais Katehisms ] Tev nebūs iekārot sava tuvākā namu. Ko tas nozīmē? Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka ar viltu sava tuvākā mantojumu vai namu neizkrāpjam, nedz šķietami likumīgi to

Sīkāk

Nr. 97 (151) JĒZUS DZĪVE DRAUDZES Jo mums ir piedzimis Bērns, mums ir dots Dēls, valdība guļ uz Viņa kamiešiem. Viņa vārds ir: Brīnums, Padom

Nr. 97 (151) JĒZUS DZĪVE DRAUDZES Jo mums ir piedzimis Bērns, mums ir dots Dēls, valdība guļ uz Viņa kamiešiem. Viņa vārds ir: Brīnums, Padom Nr. 97 (151) 12. 2011 JĒZUS DZĪVE DRAUDZES Jo mums ir piedzimis Bērns, mums ir dots Dēls, valdība guļ uz Viņa kamiešiem. Viņa vārds ir: Brīnums, Padoma devējs, Varenais Dievs, Mūžīgais tēvs un Miera valdnieks.

Sīkāk

NAOS, SIA Zemitānu iela 2b, Rīga, LV 1012, Latvija Tālrunis/phone: , Fakss/Fax: E pasts/e mail:

NAOS, SIA Zemitānu iela 2b, Rīga, LV 1012, Latvija Tālrunis/phone: , Fakss/Fax: E pasts/e mail: Grand Rose Spa Hotel /www.grandrose.ee/ Pagājušā gada decembrī savas durvis Kuresāres centrā vēra jauna, ekskluzīva 130 vietīga Grand Rose SPA viesnīca ar luksusa SPA un pirts kompleksu Rosaarium. Pēc

Sīkāk

Microsoft Word - ! SkG makets 4-5. nodala.doc

Microsoft Word - ! SkG makets 4-5. nodala.doc 1. Ekonomikas priekšmets I variants Vārds Uzvārds Klase Punkti Datums Vērtējums 1. Apvelciet pareizās atbildes burtu (katram jautājumam ir tikai viena pareiza atbilde). (6 punkti) 1. Ražošanas iespēju

Sīkāk

899. Es izvēlējos divpadsmit vienkāršus vīriešus - Svētajos Rakstos neizglītotus un nekompetentus - kas bija nabadzīgi zvejnieki Svētdiena, 2013.g. 1.

899. Es izvēlējos divpadsmit vienkāršus vīriešus - Svētajos Rakstos neizglītotus un nekompetentus - kas bija nabadzīgi zvejnieki Svētdiena, 2013.g. 1. 899. Es izvēlējos divpadsmit vienkāršus vīriešus - Svētajos Rakstos neizglītotus un nekompetentus - kas bija nabadzīgi zvejnieki Svētdiena, 2013.g. 1.septembris, pl.11.08 Mana mīļotā meita, kad Es staigāju

Sīkāk

Klase: 1. klase Mēnesis: septembris Tēma: Skola, krāsu nosaukumi Mana skola un ģimene Latviešu valoda: Runāšana: Rodas cieņa pret latviešu valodu. Att

Klase: 1. klase Mēnesis: septembris Tēma: Skola, krāsu nosaukumi Mana skola un ģimene Latviešu valoda: Runāšana: Rodas cieņa pret latviešu valodu. Att Klase: 1. klase Mēnesis: septembris Skola, krāsu nosaukumi Mana skola un ģimene Rodas cieņa pret latviešu valodu. Attīstas skaidra izruna. Uzsver vārdus un zilbes pareizi. Izrunā pareizi gaŗos un īsos

Sīkāk

Meza skola metodes pirmsskola

Meza skola metodes pirmsskola FIGŪRU APGŪŠANA Veidot konkrēto figūru sadarbojoties ar citu bērnu Ar maziem solīšiem viens pāris sniegā veido vienu figūru Ar sniegu pārklāts laukums, laminētas kartiņas ar figūrām Bērni sadalās pa pāriem.

Sīkāk

Dievs izdzēsa parādrakstu ar tiem noteikumiem, kas bija vērsti pret mums, un to iznīcināja, pienaglodams pie krusta. /Kol 2:14/ Nr. 111/ Grūtī

Dievs izdzēsa parādrakstu ar tiem noteikumiem, kas bija vērsti pret mums, un to iznīcināja, pienaglodams pie krusta. /Kol 2:14/ Nr. 111/ Grūtī Dievs izdzēsa parādrakstu ar tiem noteikumiem, kas bija vērsti pret mums, un to iznīcināja, pienaglodams pie krusta. /Kol 2:14/ Nr. 111/03. 2013 Grūtības, smaga slimība, nojausma par nāves tuvumu. Ļaudis

Sīkāk

LŪGŠANU GRĀMATA Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Sinode Rīga 2015

LŪGŠANU GRĀMATA Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Sinode Rīga 2015 LŪGŠANU GRĀMATA Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Sinode Rīga 2015 Ar Viņa Eminences Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta ALEKSANDRA svētību Grāmatas izdevums veltīts dievkalpojumu latviešu

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - 10 sesija kampana.ppt

Microsoft PowerPoint - 10 sesija kampana.ppt Kas ir komunikāciju kampaņa? Case Study Jauns cilvēks ienāk kafejnīcā un pie galdiņa pamana jauku vientuļi sēdošu meiteni. Ko darīt? Ķerties vērsim pie ragiem, lieki nedomājot? Tas var būt kļūdaini. Taču

Sīkāk

VII nodaļa: Jaunās Derības izcelsme [b] Šajā nodaļā: Ko Vecā Derība vēstīja par Dieva nodomiem - Jēzus dzīve - Jēzus nāve - Apustuļu kalpošana - Apust

VII nodaļa: Jaunās Derības izcelsme [b] Šajā nodaļā: Ko Vecā Derība vēstīja par Dieva nodomiem - Jēzus dzīve - Jēzus nāve - Apustuļu kalpošana - Apust VII nodaļa: Jaunās Derības izcelsme [b] Šajā nodaļā: Ko Vecā Derība vēstīja par Dieva nodomiem - Jēzus dzīve - Jēzus nāve - Apustuļu kalpošana - Apustuļu liecība - Jaunās Derības sarakstīšana - Kas ir

Sīkāk

Daugavpils 13.pirmsskolas iestādes APU Vieta Drošība Atbildība Cieņa Sporta zālē Pastaiga ārpus iestades teritorijas. Ekskursijā Guļamistābā Klausies

Daugavpils 13.pirmsskolas iestādes APU Vieta Drošība Atbildība Cieņa Sporta zālē Pastaiga ārpus iestades teritorijas. Ekskursijā Guļamistābā Klausies Daugavpils 13.pirmsskolas iestādes APU Vieta Drošība Atbildība Cieņa Sporta zālē Pastaiga ārpus iestades teritorijas. Ekskursijā Guļamistābā Klausies un izpildi skolotāja norādījumu Sporta inventāru izmanto

Sīkāk

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums Pārskats par Jaunauces pagasta bibliotēkas darbību 214.gadā Bibliotēku darba vispārīgs raksturojums Jaunauces pagasta bibliotēka dibināta 1922.gadā kā Jaunauces pagasta valdes bibliotēka. Bibliotēka atrodas

Sīkāk

Septītās dienas adventistu Latvijas draudžu savienības izdevums gada decembris, #12 (154) Vienoti Kristus cerībā TĒMA: Ziemassvētku vēsts: Dievs

Septītās dienas adventistu Latvijas draudžu savienības izdevums gada decembris, #12 (154) Vienoti Kristus cerībā TĒMA: Ziemassvētku vēsts: Dievs Septītās dienas adventistu Latvijas draudžu savienības izdevums 2008. gada decembris, #12 (154) Vienoti Kristus cerībā TĒMA: Ziemassvētku vēsts: Dievs ar mums Liecības: Nožēlas pārveidojošais spēks Svētruna:

Sīkāk

Nr.9(267) gada 1. maijs VATIKĀNA VALSTS SEKRETĀRA PJETRO KARDINĀLA PAROLINA SVĒTĀ MISE CETURTDIEN 12. MAIJĀ PLKST. 18 Pjetro Parolins dzimis Itā

Nr.9(267) gada 1. maijs VATIKĀNA VALSTS SEKRETĀRA PJETRO KARDINĀLA PAROLINA SVĒTĀ MISE CETURTDIEN 12. MAIJĀ PLKST. 18 Pjetro Parolins dzimis Itā Nr.9(267) 2016. gada 1. maijs VATIKĀNA VALSTS SEKRETĀRA PJETRO KARDINĀLA PAROLINA SVĒTĀ MISE CETURTDIEN 12. MAIJĀ PLKST. 18 Pjetro Parolins dzimis Itālijā, Vinčensas provincē. Tēvs saimniecības preču veikala

Sīkāk

MLELD Draudzes vēstis Nr. 10

MLELD Draudzes vēstis Nr. 10 Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze DRAUDZES VĒSTIS The Melbourne Latvian Evangelical Lutheran Congregation of the Holy Cross ABN 40 146 672 407 Print Post Approved PP 339549/00039 Draudzes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

02/2017/LV Jauna apgabala baznīca: Āfrikas dienvidi Dievkalpojums Austrālijā: Drošs enkurs Ievadraksts: Atpazīt Dievu un Viņa radīto Baznīcas mācība:

02/2017/LV Jauna apgabala baznīca: Āfrikas dienvidi Dievkalpojums Austrālijā: Drošs enkurs Ievadraksts: Atpazīt Dievu un Viņa radīto Baznīcas mācība: 02/2017/LV Jauna apgabala baznīca: Āfrikas dienvidi Dievkalpojums Austrālijā: Drošs enkurs Ievadraksts: Atpazīt Dievu un Viņa radīto Baznīcas mācība: Grēku piedošana un apustuļa amats New Apostolic Church

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Komunikācijas veidi un tās kritēriji transpersonālā vidē Profesore Agita Ābele Komunikācijas īpatnības dažādās vidēs Profesionālās darbības vide Sociālo vienaudžu vide Masu mēdiju vide Etiķete Etiķete

Sīkāk

Dārzā Lidijas Edenas teksts Andras Otto ilustrācijas Zaķis skatās lielām, brūnām acīm. Ko tu redzi, zaķīt? Skaties, re, kur māmiņas puķu dārzs! Nē, nē

Dārzā Lidijas Edenas teksts Andras Otto ilustrācijas Zaķis skatās lielām, brūnām acīm. Ko tu redzi, zaķīt? Skaties, re, kur māmiņas puķu dārzs! Nē, nē Dārzā Lidijas Edenas teksts Andras Otto ilustrācijas Zaķis skatās lielām, brūnām acīm. Ko tu redzi, zaķīt? Skaties, re, kur māmiņas puķu dārzs! Nē, nē, zaķīt! Māmiņas puķes nevar ēst! Zaķis lēkā mūsu dārzā.

Sīkāk

ZELTA VĀRTU VĒSTIS ZIEMEĻKALIFORNIJAS LATVIEŠU LUTERĀŅU DRAUDZES IZDEVUMS GADA JŪNIJS, Nr. 296 e-pasts: Adrese: 425 Hoffman A

ZELTA VĀRTU VĒSTIS ZIEMEĻKALIFORNIJAS LATVIEŠU LUTERĀŅU DRAUDZES IZDEVUMS GADA JŪNIJS, Nr. 296 e-pasts: Adrese: 425 Hoffman A ZELTA VĀRTU VĒSTIS ZIEMEĻKALIFORNIJAS LATVIEŠU LUTERĀŅU DRAUDZES IZDEVUMS 2017. GADA JŪNIJS, Nr. 296 e-pasts: zvvestis@gmail.com Adrese: 425 Hoffman Ave, San Francisco, CA 94114 Mājas lapa: https://zkldraudze.wordpress.com

Sīkāk

skolotajip81_p85.xls

skolotajip81_p85.xls LATVIJAS UNIVERSITĀTE PEDAGOĢIJAS UN PSIHOLOĢIJAS INSTITŪTS PIELIKUMI MAĢISTRA DARBAM PEDAGOĢIJĀ PEDAGOGU PAŠIZJŪTAS NOSACĪJUMI UN PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES ATTĪSTĪBA 1.pielikums Anketa skolotājiem Kādi

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija BIBLIOTĒKAS POPULARIZĒŠANA SOCIĀLAJOS TĪKLOS: krājums, pakalpojumi, tēla veidošana LATGALES CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS SABIEDRISKO AT TIECĪBU VADĪTĀJA INGA GEDŽŪNE Latvijas Bibliotekāru biedrības Jauno speciālistu

Sīkāk

Liepājas pils.10.vsk. 9.c klases skolnieki Elvis Beldavs,Deniss Ļitviņuks,Rihards Rusānovs. Drošs ceļš uz skolu.

Liepājas pils.10.vsk. 9.c klases skolnieki Elvis Beldavs,Deniss Ļitviņuks,Rihards Rusānovs. Drošs ceļš uz skolu. Liepājas pils.10.vsk. 9.c klases skolnieki Elvis Beldavs,Deniss Ļitviņuks,Rihards Rusānovs. Drošs ceļš uz skolu. Ievads. Sveicināti. Mēs piedalamies šajā projektā, lai parādītu mūsu drošo ceļu uz skolu.

Sīkāk

Labklājības un pašpaļāvības pamatprincipi Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca i

Labklājības un pašpaļāvības pamatprincipi Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca i Labklājības un pašpaļāvības pamatprincipi Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca i Uz vāka: Labais samarietis ierodas mājvietā, Pauls Gustavs Dorē. Izdevusi Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca Soltleiksitija,

Sīkāk

BIBLIOTĒKU NEDĒĻA PREIĻU REĢIONA PAGASTU BIBLIOTĒKĀS ATTIECĪBAS. SADARBĪBA. KOPIENA NOVADS BIBLIOTĒKA PASĀKUMI NORISES LAIKS PREIĻU SAU

BIBLIOTĒKU NEDĒĻA PREIĻU REĢIONA PAGASTU BIBLIOTĒKĀS ATTIECĪBAS. SADARBĪBA. KOPIENA NOVADS BIBLIOTĒKA PASĀKUMI NORISES LAIKS PREIĻU SAU BIBLIOTĒKU NEDĒĻA PREIĻU REĢIONA PAGASTU BIBLIOTĒKĀS ATTIECĪBAS. SADARBĪBA. KOPIENA 24.04.2016 NOVADS BIBLIOTĒKA PASĀKUMI NORISES LAIKS PREIĻU SAUNAS Novadpētniecības materiālu izstādes: Bibliotēka toreiz

Sīkāk

Bībele ir mūsu vīnadārzs. Tajā mums visiem būs strādāt un nopūlēties. /M. Luters/ Nr. 158 Jūnijs, 2017 Bībele ir mūsu vīnadārzs. Tajā mums visiem būs

Bībele ir mūsu vīnadārzs. Tajā mums visiem būs strādāt un nopūlēties. /M. Luters/ Nr. 158 Jūnijs, 2017 Bībele ir mūsu vīnadārzs. Tajā mums visiem būs Bībele ir mūsu vīnadārzs. Tajā mums visiem būs strādāt un nopūlēties. /M. Luters/ Nr. 158 Jūnijs, 2017 Bībele ir mūsu vīnadārzs. Tajā mums visiem būs strādāt un nopūlēties, tā reiz sacījis Dr. Mārtiņš

Sīkāk

Augsburgas ticības apliecība PRIEKŠVĀRDI ĶEIZARAM KĀRLIM V 1] Neuzvaramais valdniek, augstais ķeizar, visžēlīgais kungs! Jūsu ķeizariskā majestāte ir

Augsburgas ticības apliecība PRIEKŠVĀRDI ĶEIZARAM KĀRLIM V 1] Neuzvaramais valdniek, augstais ķeizar, visžēlīgais kungs! Jūsu ķeizariskā majestāte ir Augsburgas ticības apliecība PRIEKŠVĀRDI ĶEIZARAM KĀRLIM V 1] Neuzvaramais valdniek, augstais ķeizar, visžēlīgais kungs! Jūsu ķeizariskā majestāte ir izziņojusi valsts reihstāgu Augsburgā, lai spriestu

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - RTU_Karjeras_dienas_CV_Mar2012 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - RTU_Karjeras_dienas_CV_Mar2012 [Compatibility Mode] DARBA MEKLĒŠANAS ABC 1. Iepazīstamies 2. Informācija (un, cerams, diskusija) par: o CV izstrādes principi; o Ko rakstīt CV, ja nav darba pieredzes; o Efektīvs pieteikums (motivācijas vēstule); o Pieteikumu

Sīkāk

Kā noteikt savu konstitucionālo tipu-tests. Katram cilvēkam ir sava unikālā došu (konstitucionālā) harmonija. Visbiežāk harmoniju izjauc dominējošās d

Kā noteikt savu konstitucionālo tipu-tests. Katram cilvēkam ir sava unikālā došu (konstitucionālā) harmonija. Visbiežāk harmoniju izjauc dominējošās d Kā noteikt savu konstitucionālo tipu-tests. Katram cilvēkam ir sava unikālā došu (konstitucionālā) harmonija. Visbiežāk harmoniju izjauc dominējošās došas pastiprināšanās. Ja jūs varēsiet noteikt cilvēka

Sīkāk

Maijs 2017 Madonas Romas katoļu draudzes vēstis K A L N Ā (Jēzus jautāja:) Kas ir mana māte un mani brāļi? (un Viņš paskaidroja)...kas pilda Dieva prā

Maijs 2017 Madonas Romas katoļu draudzes vēstis K A L N Ā (Jēzus jautāja:) Kas ir mana māte un mani brāļi? (un Viņš paskaidroja)...kas pilda Dieva prā Maijs 2017 Madonas Romas katoļu draudzes vēstis K A L N Ā (Jēzus jautāja:) Kas ir mana māte un mani brāļi? (un Viņš paskaidroja)...kas pilda Dieva prātu, tas ir mans brālis un mana māsa, un māte. (sal.

Sīkāk

1. Pirmais Vēstījums no Jaunavas Marijas Pirmdiena, 2010.g. 8.novembris, pl (mājās, pēc Dieva Žēlsirdības kronīša lūgšanas) (Paskaidrojums nākam

1. Pirmais Vēstījums no Jaunavas Marijas Pirmdiena, 2010.g. 8.novembris, pl (mājās, pēc Dieva Žēlsirdības kronīša lūgšanas) (Paskaidrojums nākam 1. Pirmais Vēstījums no Jaunavas Marijas Pirmdiena, 2010.g. 8.novembris, pl.15.30 (mājās, pēc Dieva Žēlsirdības kronīša lūgšanas) (Paskaidrojums nākamajiem pravietojumiem, kurus saņem vēl apslēpts pravietis,

Sīkāk

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Sabiedriskā transporta padomes Lēmums Nr gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par Sabiedriskā trans

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Sabiedriskā transporta padomes Lēmums Nr gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par Sabiedriskā trans SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Lēmums Nr.1 2019.gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par lēmumu izpildi. Pamatojoties uz 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 nolikums

Sīkāk