PACIENTA ROKASGRĀMATA Kas jāzina par sirds mazspēju?

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "PACIENTA ROKASGRĀMATA Kas jāzina par sirds mazspēju?"

Transkripts

1 PACIENTA ROKASGRĀMATA Kas jāzina par sirds mazspēju?

2

3 Izmeklējumi Dzīvesveids Termini Kādi Dzīvesveida izmeklējumi izmaiņas un cik bieži Kā palīdzēt SIRDS MAZSPĒJAS tuviniekam ar jāveic pacientiem pašaprūpes SIRDS terminu MAZSPĒJU? vārdnīca plāns AR SIRDS MAZSPĒJU? Pašaprūpes plāns Kā palīdzēt?

4 GINTA KAMZOLA Kardioloģe, Latvijas Kardiologu biedrības Sirds mazspējas darba grupas vadītāja Foto: no personīgā arhīva Jau esam runājuši, ka, pastāvot aizdomām par sirds mazspēju, ikvienam ir jāveic elektrokardiogramma, krūškurvja rentgenogramma, bet vislielākā nozīme sirds mazspējas diagnozes apstiprināšanā ir nātrijurētisko peptīdu līmenim un transtorakālai eho kardio grāfijai. Skaidrosim, kādi izmeklējumi un cik bieži ir jāveic pacientiem ar jau zināmu sirds mazspēju. Elektrokardiogramma (EKG) Elektrokardiogramma atspoguļo summārā potenciāla svārstības sirds cikla laikā, tāpēc citiem vārdiem to varētu saukt par sirds elektrisko notikumu grafisku attēlu. EKG sniedz informāciju par sirds ritmu, par elektrisko impulsu vadīšanas traucējumiem, par sirds muskuļa pārslodzi, par pārciestiem miokarda infarktiem utt. Elektrokardiogramma ir jāveic vienmēr, kad sākas pēkšņas sirdsklauves vai spiedošas, dedzinošas sāpes krūtīs, kas pacientam ar zināmu koronāru sirds slimību nepāriet dažu minūšu laikā, pārtraucot fizisku piepūli. Pacientiem ar mirdzaritmiju EKG pierakstīšana ļauj labāk sekot sirdsdarbības frekvencei (sitienu skaitam minūtē), jo mirdzaritmijas gadījumā ne katrs pulsa vilnis nonāk līdz spieķa kaula artērijai, kur tradicionāli tiek palpēts pulss. Kā zināms, pacientiem ar sirds mazspēju pulsam nebūtu jāpārsniedz 70 sitienu minūtē, savukārt mirdzaritmijas gadījumā sirdsdarbības frekvence pieļaujama nedaudz augstāka, bet tai vidēji tāpat nevajadzētu pārsniegt 100 sitienu minūtē. Mirdzaritmijas pacientiem sirdsdarbības frekvences kontrolei EKG iesaka veikt ik pa trim mēnešiem. Krūškurvja rentgenogramma Krūškurvja rentgeno gramma ir krūškurvja orgānu rent geno loģisks attēls. Tas ļauj spriest par iespējamu sirds pa plašinā šanos (sirds ēna šajā attēlā ir palielināta). Sirds mazspējas gadījumā rentgenogrammas galvenā nozīme ir venoza sastrēguma un iespējama šķidruma uzkrāšanās diagnostikā.

5 Krūškurvja rentgenogrammu nepieciešams veikt pacientiem ar izteiktiem sirds mazspējas simptomiem pieaugošu elpas trūkumu, izteiktām tūskām, jo pastāv iespēja, ka šķidrums krājas arī plaušu audos un pleiras telpās. Venozs sastrēgums palielina risku arī pneimonijas (plaušu iekaisuma) attīstībai. Ehokardiogrāfija (EhoKG) Ehokardiogrāfija ir sirds un lielo asinsvadu izmeklēšana ar ultraskaņu. Eho kardio grāfijas laikā iespējams iegūt in formāciju par sirds anatomiju, morfoloģiju, sirds muskuļa un vārstuļu funkciju un perikardu jeb sirds somiņu. Jebkuram pacientam, atklājot sirds funkcijas traucējumus jeb sirds mazspēju, īpaši, ja ir sirds mazspējai raksturīgi simptomi, tiek uzsākta sirds mazspējas nemedikamentoza un medikamentoza ārstēšana. Lai novērtētu ārstēšanas rezultātus, ehokardiogrāfijas kontrole būtu jāveic pēc trim mēnešiem. Pacientiem, kuriem tiek implantēta sirds resinhronizācijas ierīce ar vai bez defibrilatora funkcijas (CRT vai CRT-D), ehokardiogrāfijas kontrole pirmajā gadā jāveic pēc trim, sešiem un 12 mēnešiem un turpmāk vienu reizi gadā. Ja tiek mainīti šo ierīču parametri, nākamā EhoKG kontrole parasti tiek nozīmēta pēc trim mēnešiem. Visiem sirds mazspējas pacientiem ar samazinātu kreisā kambara izsviedes frakciju (EF < 40%), EhoKG jāveic reizi gadā. Pilna asinsaina Sirds mazspējas pacientiem bieži attīstās anēmija, uz kuras esamību norāda samazināts hemoglobīna (Hb) līmenis. Vīriešiem Dzīvesveida izmaiņas Kā palīdzēt SIRDS MAZSPĒJAS tuviniekam ar pacientiem pašaprūpes SIRDS terminu MAZSPĒJU? vārdnīca plāns normāls hemoglobīna līmenis ir > 130 g/l, sievietēm > 120 g/l. AR SIRDS MAZSPĒJU Pilna asinsaina un hemoglobīna līmeņa kontrole pacientiem ar sirds mazspēju ar samazinātu izsviedes frakciju būtu veicama vismaz reizi gadā. Ja anēmija jau zināma un uzsākta hemo globīna līmeni paaugstinoša terapija, pilna asinsaina jāatkārto jau pēc mēneša. Dzīvesveids Termini Pašaprūpes plāns Kā palīdzēt?

6 Nātrijurētiskie peptīdi GINTA (BNP, KAMZOLA NT-proBNP) Kardioloģe, Latvijas Kardiologu biedrības Sirds mazspējas diagnostikā Sirds izmanto mazspējas B darba tipa grupas vadītāja nātrijurētisko peptīdu (BNP) un N termināla pro-b tipa nātrijurētisko Jau esam peptīdu runājuši, (NTproBNP). Pro-BNP, kurš izdalās, sirds mazspēju, ie stiepjoties ikvienam ir jāveic elektrokar- ka, pastāvot aizdomām par sirds muskuļšūnām, cirkulējošās diogramma, endoproteāzes sašķeļ divos polipeptīdos krūškurvja rentgenogramma, bet vislielākā nozīme sirds mazspējas diagnozes apstiprināšanā neaktīvā ir nātrijurētisko peptīdu NT-proBNP un bioaktīvā BNP. līmenim Abiem un transtorakālai šiem eho kardio grāfijai. peptīdiem normas ir atšķirīgas, Skaidrosim, taču kādi abu izmeklējumi un cik bieži ir jāveic pacientiem pieaugums ar ir jau proporcionāls zināmu sirds sirds mazspēju. maz- nātrijurētisko peptīdu līmeņa spējas izteiktības pakāpei. Taču jāatceras, ka šo peptīdu līmenis var būt Elektrokardiogramma paaugstināts arī citu slimību (EKG) gadījumā, piemēram, hroniskas nieru slimības, aknu slimību, pneimonijas, atspoguļo summārā sepses u. c. slimību gadījumā. Elektrokardiogramma potenciāla Nātrijurētisko svārstības peptīdu sirds noteikšanai cikla laikā, ir liela tāpēc nozīme sirds mazspējas diagnostikā, vārdiem un īpaši to jāuzsver varētu to saukt loma sirds par sirds mazspējas diagnozes noliegša- citiem elektrisko nai, proti, ja notikumu šo hormonu grafisku līmenis attēlu. ir normāls, EKG iespēja, ka cilvēkam ir sirds sniedz mazspēja, informāciju ir ārkārtīgi par niecīga. sirds ritmu, Nātrijurētiskie par elektrisko arī terapijas impulsu efektivitātes vadīšanas traucējumiem, izvērtēšanai, proti, par to līmeņa samazināšanās peptīdi var tikt izmantoti sirds liecina muskuļa par terapijas pārslodzi, efektivitāti, par pārciestiem savukārt mi-palielināšanāokarda mazspējas infarktiem progresēšanu utt. un nepieciešamību koriģēt medikamentozo par sirds Elektrokardiogramma terapiju vai apsvērt citas ir ārstēšanas jāveic vienmēr, metodes. kad sākas pēkšņas sirdsklauves Taču vai pacientiem, spiedošas, kuri dedzinošas sirds mazspējas sāpes ārstēšanai krūtīs, kas lieto pacientam angiotenzīna ar zināmu receptoru blokatora sirds valsartāna slimību nepāriet kombināciju dažu ar minūšu neprilizīna laikā, inhibitoru pārtraucot sakubitri- fizis- koronāru ku lu, jāatceras, piepūli. Pacientiem ka pie šī medikamenta ar mirdzaritmiju darbības EKG mehānisma pierakstīšana pieder ļauj aktīvā labāk sekot nātrijurētiskā sirdsdarbības peptīda frekvencei noārdīšanās (sitienu aizkavēšana, skaitam tāpēc minūtē), šajā gadījumā jo mirdzaritmijas BNP koncentrācijas gadījumā ne asinīs katrs nav pulsa iespējams vilnis spriest nonāk par līdz terapijas spieķa kaula efektivitāti. artēri- pēc jai, kur tradicionāli tiek palpēts pulss. Kā zināms, pacientiem ar sirds mazspēju pulsam nebūtu jāpārsniedz 70 sitienu minūtē, savukārt mirdzaritmijas Feritīns gadījumā sirdsdarbības frekvence pieļaujama nedaudz augstāka, Feritīns bet olbaltumvielu tai vidēji tāpat komplekss, nevajadzētu kas pārsniegt 100 sitienu minūtē. Mirdzaritmijas saista dzelzs hidroksīdu pacientiem un sirdsdarbības fosfātu. Feritīns frekvences kontrolei EKG iesaka ir galvenā veikt ik pa dzelzs trim mēnešiem. rezerve organismā. Tas uzkrājas dažādās šūnās, visvairāk liesā, kaulu smadzenēs, aknās un skeleta muskuļos. Nelielā daudzumā rentgenogramma feritīns cirkulē asins Krūškurvja Krūškurvja plazmā un atspoguļo rentgeno gramma dzelzs rezerves ir krūškurvja orga-orgānnismā. Tas Ja ļauj analīzēs spriest seruma par iespējamu feritīns ir sirds mazāks pa plašinā šanos (sirds ēna šajā rent geno loģisks attēls. attēlā par 100 ir palielināta). µg/l vai feritīns Sirds ir mazspējas µg/l gadījumā un transferīna rentgenogrammas saturācija galvenā mazāka nozīme par 20%, ir venoza tas liecina sastrēguma par dzelzs un iespējama deficītu, tādēļ šķidruma būtu uzkrāšanās apsverama ir diagnostikā. dzelzs preparātu lietošana, lai uzlabotu slodzes toleranci. Foto: no personīgā arhīva

7 Feritīna līmenis būtu jānosaka vismaz reizi gadā. Ja tā līmenis ir samazināts un pacients ir saņēmis dzelzs preparātus, kontroles analīzes jāveic trīs mēnešu laikā. Glomerulu filtrācijas ātrums Glomerulu filtrācijas ātrums (GFĀ) atspoguļo nieru funkciju. Samazinātas nieru funkcijas gadījumā var mainīties medikamentu devas, kā arī var būt kontrindicēta konkrētu medikamentu lietošana. Jānosaka reizi sešos mēnešos. Ja GFĀ ir mazāks nekā 60 ml/h, atkarībā no GFĀ reizi vienā līdz trijos mēnešos. Kreatinīns, kālijs Sirds mazspējas izplatība pieaug līdz ar vecumu. Pēc 80 gadu vecuma sirds mazspēju sastop jau 12 14% no populācijas. Līdz ar vecumu pasliktinās arī nieru funkcijas, bet jo īpaši pacientiem ar sirds mazspēju. Kreatinīns ir viens no nieru funkciju atspoguļojošiem rādītājiem. Kreatinīna un kālija līmeni var ietekmēt arī vairākas sirds mazspējas ārstēšanai izmantotās medikamentu grupas. Paaugstināts vai samazināts kālija līmenis var veicināt sirds ritma traucējumu attīstību, tādēļ kālija līmeņa kontrole sirds mazspējas pacientiem ir ļoti svarīga. Ja kālija līmenis ir lielāks par 5,5 mmol, angiotenzīnu konvertējošā enzīma inhibitoru, angiotenzīna receptoru blokatoru un minerālkortikoīdu receptoru antagonistu devas jāsamazina uz pusi, bet, ja tas pārsniedz 6 mmol/l, šo medikamentu lietošana jāpārtrauc pavisam un jāseko nieru funkcijai. Kreatinīna un kālija līmenis būtu jānosaka vismaz reizi sešos mēnešos, taču, ja GFĀ ir mazāks nekā 60 ml/h, tad atkarībā no GFĀ reizi vienā līdz trijos mēnešos. Ja pacients ir bijis stacionārā ar akūtu sirds mazspējas dekompensāciju (sirds maz spējas simptomu pasliktināšanos), kreatinīna līmenis būtu jānosaka jau pēc 7 14 dienām. Dzīvesveida izmaiņas Kā palīdzēt SIRDS MAZSPĒJAS tuviniekam ar pacientiem pašaprūpes SIRDS terminu MAZSPĒJU? vārdnīca plāns AR SIRDS MAZSPĒJU Digoksīna koncentrācija asinīs Sirds mazspējas pacientiem ar mirdzaritmiju dažkārt sirdsdarbības frekvences kontrolei tiek papildus nozīmēts digoksīns. Šim medikamentam raksturīga uzkrāšanās organismā, tāpēc īpaši pacientiem ar hronisku nieru slimību, kuriem ir lēnāka medikamenta izvade no Dzīvesveids Termini Pašaprūpes plāns Kā palīdzēt?

8 organisma, digoksīna līmenis GINTA var KAMZOLA pārsniegt terapeitisko līmeni un būt iemesls sliktākai pašsajūtai Kardioloģe, un sirds Latvijas ritma Kardiologu traucējumu biedrības attīstībai. Sirds mazspējas darba grupas vadītāja Digoksīna koncentrācijai asinīs nevajadzētu pārsniegt 1,0 ng/ml. Digoksīna koncentrācijas Jau asinīs esam noteikšanas runājuši, ka, biežums pastāvot ir aizdomām atkarīgs par no sirds mazspēju, ikvienam ir jāveic elektrokardiogramma, nieru funkcijas, bet tai nevajadzētu būt retākai krūškurvja kā reizi rentgenogramma, sešos mēnešos. bet vislielākā nozīme sirds mazspējas diagnozes apstiprināšanā ir nātrijurētisko peptīdu Vairogdziedzera hormoni līmenim un transtorakālai eho kardio grāfijai. Vairogdziedzera darbības Skaidrosim, traucējumi kādi var izmeklējumi un cik bieži ir jāveic pacientiem ar jau zināmu sirds mazspēju. būt iemesls sirds mazspējas attīstībai. Pastiprināta vairogdziedzera funkcija veicina sirdsdarbības paātrināšanos, (EKG) kā arī var Elektrokardiogramma Elektrokardiogramma būt iemesls mirdzaritmijas atspoguļo attīstībai, summārā savukārt samazināta svārstības vairogdziedzera sirds cikla laikā, funkcija tāpēc potenciāla citiem sirdsdarbību vārdiem parasti to varētu palēnina. saukt par sirds elektrisko notikumu grafisku attēlu. EKG TSH (tireotropā hormona) kontroles biežums ir atkarīgs no sākotnējā sniedz TSH līmeņa informāciju un lietotajiem par sirds medikamentiem, ritmu, par elektrisko piemēram, lietojot amiodaronu, vairogdziedzera impulsu vadīšanas funkcija traucējumiem, jākontrolē par biežāk. sirds muskuļa pārslodzi, par pārciestiem miokarda infarktiem utt. Foto: no personīgā arhīva INR Elektrokardiogramma ir jāveic vienmēr, kad sākas pēkšņas sirdsklauves Sirds vai mazspējas spiedošas, pacientiem, dedzinošas kuri sāpes lieto krūtīs, K vit amīna kas pacientam antagonistu ar varfarīnu, regulāri sirds jānosaka slimību INR nepāriet rādītājs, dažu kurš minūšu parāda, laikā, vai pārtraucot medikaments fizis- ir zināmu koronāru ku sašķidrinājis piepūli. Pacientiem asinis vajadzīgajā ar mirdzaritmiju pakāpē. EKG Pacientiem pierakstīšana ar mirdzaritmiju ļauj labāk sekot mērķa sirdsdarbības INR parasti ir frekvencei 2,0 3,0, ja (sitienu vien ārsts skaitam nav ieteicis minūtē), citas jo robežas. mirdzaritmijas Savukārt gadījumā sirds mazspējas ne katrs pacientiem pulsa vilnis ar nonāk mehānisku līdz spieķa protēzi kaula mitrālā artērijai, kur tradicionāli tiek palpēts pulss. Kā zināms, pacientiem ar sirds vārstuļa pozīcijā rekomendētais INR ir 2,5 3,5. mazspēju Uzsākot varfarīna pulsam nebūtu terapiju, jāpārsniedz INR jānosaka 70 sitienu vismaz minūtē, reizi nedēļā. savukārt Ja mirdzaritmijasniegts mērķa gadījumā INR, turpmāk sirdsdarbības INR kontrolē frekvence reizi mēnesī. pieļaujama Ja INR nedaudz < 2,0 vai sa- augstāka, INR > 3,0, varfarīna bet tai vidēji deva tāpat jākoriģē, nevajadzētu lai sasniegtu pārsniegt mērķi, 100 savukārt, sitienu minūtē. nomainot varfarīna devu, pacientiem INR kontrole sirdsdarbības jāveic jau frekvences pēc nedēļas. kontrolei EKG iesa- Mirdzaritmijas ka veikt ik pa trim mēnešiem. Krūškurvja rentgenogramma Krūškurvja rentgeno gramma ir krūškurvja orgānu rent geno loģisks attēls. Tas ļauj spriest par iespējamu sirds pa plašinā šanos (sirds ēna šajā attēlā ir palielināta). Sirds mazspējas gadījumā rentgenogrammas galvenā nozīme ir venoza sastrēguma un iespējama šķidruma uzkrāšanās diagnostikā.

9 Dzīvesveids Termini AICINĀJUMS PACIENTIEM Tā kā uz speciālistu konsultācijām un valsts apmaksātiem izmeklējumiem parasti ir jāgaida rindā, vēlams uz tiem pieteikties laikus uz ehokardiogrāfiju, ko rekomendēts veikt pēc trim mēnešiem, pierakstieties uzreiz, nevis tad, kad šie trīs mēneši jau pagājuši. Tāpat būtu vēlams atsaukt pierakstu, Dzīvesveida izmaiņas Kā palīdzēt SIRDS MAZSPĒJAS tuviniekam ar pacientiem pašaprūpes SIRDS terminu MAZSPĒJU? vārdnīca plāns ja kādu iemeslu dēļ netiekat uz izmeklējumu, laikus piezvanot uz medicīnas iestādi un informējot, ka nebūsiet. Tas dos iespēju kādam citam pacientam šajā AR laikā SIRDS saņemt viņam MAZSPĒJU nepieciešamo izmeklējumu, un gaidīšanas rinda nebūs kļuvusi garāka. Par visiem izmeklējumiem, kā arī medikamentu lietošanu konsultējieties ar savu ārstu! Pašaprūpes plāns Kā palīdzēt?

10 GINTA KAMZOLA Kardioloģe, Latvijas Kardiologu biedrības Sirds mazspējas darba grupas vadītāja Foto: no personīgā arhīva Jau esam runājuši, ka, pastāvot aizdomām par sirds mazspēju, ikvienam ir jāveic elektrokardiogramma, krūškurvja rentgenogramma, bet vislielākā nozīme sirds mazspējas diagnozes apstiprināšanā ir nātrijurētisko peptīdu līmenim un transtorakālai eho kardio grāfijai. Skaidrosim, kādi izmeklējumi un cik bieži ir jāveic pacientiem ar jau zināmu sirds mazspēju. Elektrokardiogramma (EKG) Elektrokardiogramma atspoguļo summārā potenciāla svārstības sirds cikla laikā, tāpēc citiem vārdiem to varētu saukt par sirds elektrisko notikumu grafisku attēlu. EKG sniedz informāciju par sirds ritmu, par elektrisko impulsu vadīšanas traucējumiem, par sirds muskuļa pārslodzi, par pārciestiem miokarda infarktiem utt. Elektrokardiogramma ir jāveic vienmēr, kad sākas pēkšņas sirdsklauves vai spiedošas, dedzinošas sāpes krūtīs, kas pacientam ar zināmu koronāru sirds slimību nepāriet dažu minūšu laikā, pārtraucot fizisku piepūli. Pacientiem ar mirdzaritmiju EKG pierakstīšana ļauj labāk sekot sirdsdarbības frekvencei (sitienu skaitam minūtē), jo mirdzaritmijas gadījumā ne katrs pulsa vilnis nonāk līdz spieķa kaula artērijai, kur tradicionāli tiek palpēts pulss. Kā zināms, pacientiem ar sirds mazspēju pulsam nebūtu jāpārsniedz 70 sitienu minūtē, savukārt mirdzaritmijas gadījumā sirdsdarbības frekvence pieļaujama nedaudz augstāka, bet tai vidēji tāpat nevajadzētu pārsniegt 100 sitienu minūtē. Mirdzaritmijas pacientiem sirdsdarbības frekvences kontrolei EKG iesaka veikt ik pa trim mēnešiem. Krūškurvja rentgenogramma Krūškurvja rentgeno gramma ir krūškurvja orgānu rent geno loģisks attēls. Tas ļauj spriest par iespējamu sirds pa plašinā šanos (sirds ēna šajā attēlā ir palielināta). Sirds mazspējas gadījumā rentgenogrammas galvenā nozīme ir venoza sastrēguma un iespējama šķidruma uzkrāšanās diagnostikā.

11 Dzīvesveids Termini Dzīvesveida izmaiņas Kā palīdzēt SIRDS MAZSPĒJAS tuviniekam ar pacientiem pašaprūpes SIRDS terminu MAZSPĒJU? vārdnīca plāns AR SIRDS MAZSPĒJU Pašaprūpes plāns Kā palīdzēt?

12 Dzīvesveida izmaiņas, kas uzlabos pašsajūtu un palīdzēs sadzīvot ar sirds mazspēju Sirds mazspēja ir nopietna diagnoze, kas atstāj iespaidu uz pacienta veselību un pašsajūtu. Taču līdzās zālēm, kas jālieto pēc ārsta norādījumiem, regulāriem izmeklējumiem un analīzēm, svarīgi atcerēties, ka jūs varat daudz darīt paši, lai kontrolētu sirds mazspējas simptomus. Šajā rakstā ir apkopoti ieteikumi, kā veselīga dzīvesveida izvēle var palīdzēt jums justies labāk un dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Sirds mazspējas pakāpe, kā arī simptomi katram pacientam var būt atšķirīgi, tomēr skaidrs, ka cilvēkiem ar sirds mazspējas diagnozi fiziskās iespējas var būt ierobežotākas, salīdzinot ar veseliem cilvēkiem. Tajā pašā laikā diagnoze sirds mazspēja nenozīmē, ka cilvēkam pilnīgi jāatsakās no līdzšinējām aktivitātēm un hobijiem. Pat klīniskos pētījumos ir pierādīts, ka veselīgs uzturs un mērena fiziskā aktivitāte (galvenokārt aerobā slodze, tai skaitā ātra staigāšana, nūjošana, peldēšana) uzlabo pacienta dzīves kvalitāti, pašsajūtu un prognozi. Arī manā pacientu lokā ir daudz tādu, kas, neraugoties uz sirds mazspēju, turpina strādāt, ceļot un pat kāpj kalnos. Protams, par jebkurām aktivitātēm vajadzētu konsultēties ar savu ārstu, tāpat svarīgi sekot līdzi tam, lai nepasliktinātos sirds funkcijas, ko nodrošina medikamentu lietošana, regulāras pārbaudes un ieklausīšanās savā organismā Ko jūs varat darīt, lai sadzīvotu ar sirds mazspēju? Fakts, ka jums ir sirds mazspēja, var būt nomācošs, taču labās ziņas ir, ka, saņemot atbilstošu sirds mazspējas ārstēšanu, jūs varat dzīvot pilnvērtīgi. Lai mazinātu satraukumu par diagnozi, ir ļoti svarīgi runāt par savām izjūtām ar cilvēkiem, kuriem jūs uzticaties un kurus cienāt, piemēram, ar ģimeni, draugiem vai ģimenes ārstu. Jūs varat justies satraukts vai nomākts, un šīs izjūtas ir pilnīgi normālas. Jums var nebūt apetītes, trauksmains miegs, var zust interese par savu ārējo izskatu un parastajām ikdienas aktivitātēm arī par vaļaspriekiem un tikšanos ar draugiem. Ir svarīgi iemācīties kontrolēt savas sajūtas un uzņemties atbildību par savu veselību. Te būs daži ieteikumi, kas varētu jums palīdzēt: Mēģiniet veikt ierastās ikdienas aktivitātes, pat ja nevēlaties to darīt. Izejiet ārā īsā pastaigā, kaut vai uz 5 10 minūtēm. Turpiniet nodarboties ar aktivitātēm un vaļaspriekiem, kuri jums sagādā prieku. Pārrunājiet savas izjūtas ar cilvēkiem, kuriem jūs uzticaties. Centieties naktī labi izgulēties.

13 Ieklausieties savā ķermenī. Jūs zināt savus ierobežojumus labāk nekā jebkurš cits. Sekojiet līdzi sirds funkcionālajam stāvoklim, lai varētu parūpēties savu veselību. Ieklausieties ārstu speciālistu padomos. Ja jūs joprojām nomāc negatīvas domas un izjūtas, pārrunājiet to ar savu ārstu. Iespējams, ārsta padoms jums palīdzēs justies labāk. Kādas izmaiņas dzīvesveidā palīdzēs labāk sadzīvot ar sirds mazspēju? Ēdiet veselīgi! Viena no visvienkāršākajām izmaiņām, ko varat veikt, ir lietot veselīgu un sabalansētu uzturu. Tas jums palīdzēs: sasniegt vai uzturēt veselīgu ķermeņa svaru; kontrolēt dažus no saviem simptomiem, kā arī justies labāk. Samaziniet sāls daudzumu! Tas ir ļoti svarīgi. Ja uzturā lietojat pārāk daudz sāls, jūsu ķermenī var uzkrāties šķidrums, kas var saasināt sirds mazspējas simptomus. Kā var samazināt sāls daudzumu ēdienā, gatavojot mājās? Sāls vietā pievienojiet piparus, ķiplokus, garšaugus, citrona sulu vai etiķi. Lietojiet dažādas garšvielas un garšaugus. Apgrauzdējiet sēklas, riekstus un garšvielas, lai pastiprinātu to garšu. Kā palīdzēt SIRDS MAZSPĒJAS tuviniekam ar pašaprūpes SIRDS terminu MAZSPĒJU? vārdnīca plāns Izmantojiet sinepes, lai padarītu pikantākas salātu mērces un ēdienu. Pievienojiet ēdienam svaigu čili, ingveru vai ķiploku. Izmantojiet konservētus tomātus un tomātu mērci kā sautējumu, mērču un zupu pamatu. Zivis vai gaļu pirms gatavošanas iemarinējiet, lai pastiprinātu garšu. Zivij pievienojiet citrona vai laima sulu. Termini Pašaprūpes plāns Kā palīdzēt?

14 Citi Dzīvesveida sāls veidi izmaiņas, kas uzlabos pašsajūtu un palīdzēs sadzīvot ar sirds mazspēju Jebkurš sāls veids var paaugstināt asinsspiedienu. Jūras sālī, akmenssālī Sirds un mazspēja ķiploku sālī ir nopietna ir tāds pats diagnoze, sāls vai kas nātrija atstāj saturs iespaidu kā uz parastajā pacienta sālī. veselību Sāls, kas un tiek pašsajūtu. aprakstīta Taču kā līdzās ar zemu zālēm, sāls kas saturu, jālieto pēc ir nātrija ārsta norādījumiem, regulāriem un kālija maisījums. Kālijs tai izmeklējumiem pievienots, lai un samazinātu analīzēm, svarīgi nātrija atcerēties, saturu. Ja ka jums jūs ir varat sirds daudz mazspēja, darīt jūs paši, nedrīkstat lai kontrolētu lietot sirds sāli ar mazspējas zemu nātrija simptomus. saturu, pirms Šajā tam rakstā nekonsultējoties ir apkopoti ieteikumi, ar medicīnas kā veselīga speciālistu. dzīvesveida izvēle var palīdzēt Veselīgs jums justies svars labāk un dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Kādēļ Sirds mazspējas veselīgs ķermeņa pakāpe, kā svars arī simptomi ir tik svarīgs? katram Uzturēt pacientam veselīgu var būt svaru atšķi- ir svarīgi, tomēr lai jūsu skaidrs, sirds ka strādātu cilvēkiem tik ar labi, sirds cik mazspējas vien tā spēj. diagnozi fiziskās iespējas var būt ierobežotākas, salīdzinot ar veseliem cilvēkiem. Tajā pašā laikā diagnoze jums sirds mazspēja liekais svars, nenozīmē, sirdij ka smagāk cilvēkam jāstrādā, pilnīgi jāatsakās lai apgādātu no līdzšinējām ķermeni Ja ar aktivitātēm asinīm. Lieko un hobijiem. ķermeņa Pat tauku klīniskos zaudēšana pētījumos var ir pierādīts, palīdzēt mazināt ka veselīgs sirds uzturs un mērena simptomus, fiziskā aktivitāte kā arī mazināt (galvenokārt citu veselības aerobā slodze, sarežģījumu, tai skaitā ātra pie- mazspējas mēram, staigāšana, cukura nūjošana, diabēta, peldēšana) risku. uzlabo pacienta dzīves kvalitāti, pašsajūtu un prognozi. Arī manā pacientu lokā ir daudz tādu, kas, neraugoties uz sirds Ja mazspēju, tomēr jums turpina ir slikta strādāt, apetīte ceļot un un pat strauji kāpj zaudējat kalnos. Protams, svaru, tas par var jebkurām kaitēt veselībai. aktivitātēm Samazināta vajadzētu konsultēties svara dēļ jums ar savu var pazemināties ārstu, tāpat svarīgi enerģijas sekot līmenis līdzi un tam, novājināties lai nepasliktinātos imūnā sirds sistēma, funkcijas, tādējādi ko nodrošina pieaug infekciju medikamentu slimību lietošana, risks. Neatkarīgi regulāras pārbaudes no tā, vai un jums ieklausīšanās jāpalielina savā vai jāzaudē organismā svars, jautājiet palīdzību un padomu uztura speciālistam, ārstam vai medmāsai. Ko jūs varat darīt, lai sadzīvotu ar sirds mazspēju? Ko darīt, lai samazinātu svaru? Fakts, ka jums ir sirds mazspēja, var būt nomācošs, taču labās ziņas ir, Labākais ka, saņemot veids, atbilstošu kā zaudēt sirds svaru, mazspējas ir samazināt ārstēšanu, uzņemto jūs kaloriju varat dzīvot daudzumu pilnvērtīgi. palielināt Lai mazinātu fiziskās aktivitātes, satraukumu citiem par vārdiem diagnozi, sakot, ir ļoti ēst svarīgi mazāk runāt vairāk par un kustēties. savām izjūtām Bet labāk ar cilvēkiem, zaudēt svaru kuriem lēnām jūs un uzticaties pakāpeniski un kurus aptuveni cienāt, puskilogrammēram, ar nedēļā, ģimeni, tādējādi draugiem ir mazāka vai ģimenes iespēja, ārstu. ka jūs atkal atgūsiet pie- svaru. Labs Jūs varat uzturs justies ir svarīgs satraukts jūsu veselībai. vai nomākts, Ēdot un dažādus šīs izjūtas produktus, ir pilnīgi jūs normālas. Jums svaru nebūt un uzlabot apetītes, vispārējo trauksmains veselības miegs, stāvokli var zust un pašsajūtu. interese par varat kontrolēt Ko savu darīt, ārējo ja izskatu ir slikta un apetīte parastajām un svars ikdienas samazinās? aktivitātēm arī par vaļaspriekiem un tikšanos ar draugiem. Ir svarīgi iemācīties kontrolēt savas sajūtas un uzņemties atbildību par savu veselību. Ir svarīgi pateikt medmāsai vai ār stam, ja jums ir samazināts svars vai jūs to zaudējat (bez cenšanās to izdarīt), vai ja jūs nevarat pieņemties svarā. Te būs Speciālisti daži ieteikumi, var ieteikt kas varētu konsultēties jums palīdzēt: pie uztura speciālista. Mēģiniet veikt ierastās ikdienas aktivitātes, pat ja nevēlaties to darīt. Kādus vēl veselīga dzīvesveida padomus vajadzētu ņemt vērā? Izejiet ārā īsā pastaigā, kaut vai uz 5 10 minūtēm. Turpiniet nodarboties ar aktivitātēm un vaļaspriekiem, kuri jums sagādā prieku. Alkohols. Alkohols nav aizliegts, ja jums ir sirds mazspēja, izņemot gadījumus, Pārrunājiet kad savas sirds izjūtas mazspējas ar cilvēkiem, iemesls kuriem ir pārmērīgas jūs uzticaties. alkohola lietošanas Centieties izraisīta naktī dilatācijas labi izgulēties. kardiomiopātija. Tomēr daudzums, kuru katrs

15 pacients drīkst lietot, ir atkarīgs no sirds mazspējas pakāpes un citiem apstākļiem. Jautājiet savam ārstam vai medmāsai, cik liels alkohola daudzums jums ir drošs. Tēja, kafija un kokakola. Tēja, kafija un kokakola satur daudz kofeīna. Kofeīns var paātrināt sirdsdarbību un paaugstināt asinsspiedienu. Centieties dzert ne vairāk kā divus trīs šos dzērienus dienā. Citi šķidrumi. Kopumā neiesaka ierobežot diennakts laikā patērēto šķidruma daudzumu. Dzeriet, kad jūtat slāpes. Tomēr reizēm un noteiktos apstākļos ārsts var lūgt ierobežot uzņemto šķidruma daudzumu. Smēķēšana. Ja smēķējat, smēķēšanas atmešana ir viena no labākajām lietām, ko varat darīt savas veselības labā. Smēķēšana liek jūsu sirdij smagāk strādāt. Tā samazina skābekļa daudzumu, ko asinis var pārnest, un sašaurina asinsvadus, kas var pasliktināt sirds asinsapgādi un pasliktināt sirds mazspējas simptomus. Ir daudz veidu, kā pārtraukt smēķēšanu. Saņemot palīdzību un atbalstu, jūsu izredzes atmest smēķēšanu, lai uzlabotu veselību, dubultojas. Ja esat mēģinājis to izdarīt jau agrāk, atcerieties, ka daudzi smēķētāji mēģina vairākkārtīgi, pirms viņiem izdodas atmest smēķēšanu. Fiziskās aktivitātes. Vingrojumi un fiziskās aktivitātes var palīdzēt: mazināt elpas trūkumu un nogurumu; uzlabot veselības stāvokli; mazināt stresu; pazemināt asinsspiedienu un uzlabot noskaņojumu. Cik ilgas fiziskās aktivitātes ieteicamas? Vislabāk, ja vingrojat vismaz 150 minūtes nedēļā katru reizi aptuveni 10 vai vairāk minūtes. Četru galveno principu ievērošana var palīdzēt plānot un organizēt iknedēļas fiziskās aktivitātes: 1. Biežums. Mēģiniet nodarboties ar aerobiem vingrojumiem piecas dienas nedēļā. Spēka vingrojumi jāveic divas dienas nedēļā. Kā palīdzēt SIRDS MAZSPĒJAS tuviniekam ar pašaprūpes SIRDS terminu MAZSPĒJU? vārdnīca plāns 2. Intensitāte. Sākumā dariet to viegli un pakāpeniski palieliniet slodzi. Nekad necentieties sevi pārāk piespiest ja esat sasniedzis mērenas slodzes līmeni, kad, veicot vingrojumus, varat runāt, jūs kontrolējat savu aktivitāšu intensitāti pareizi. Atcerieties pirms jebkurām aktivitātēm iesildīties un pēc tam atdzesēties. Ja jūtat sāpes krūtīs, galvas Termini Pašaprūpes plāns Kā palīdzēt?

16 reiboni vai vemšanu, nekavējoties pārtrauciet vingrojumus. Ja simpto- Dzīvesveida izmaiņas, kas uzlabos pašsajūtu mi saglabājas, sazinieties ar ārstu vai medmāsu. un palīdzēs sadzīvot sirds mazspēju 3. Sirds Laiks. mazspēja Vingrojumiem ir nopietna jāsākas diagnoze, pakāpeniski; kas atstāj tie iespaidu var būt uz 5 10 pacienta minūšu veselību Jūsu un mērķis, pašsajūtu. stāvoklim Taču līdzās stabilizējoties, zālēm, kas ir aptuveni jālieto pēc ārsta minūtes. norādīju- ilgi. 4. miem, Veids. regulāriem Aerobie vingrojumi izmeklējumiem ietver un staigāšanu, analīzēm, svarīgi peldēšanu, atcerēties, riteņbraukšanu, varat daudz lēnu skriešanu, darīt paši, skriešanu lai kontrolētu utt. Spēka sirds mazspējas vingrojumi simptomus. ietver vingroju- Šajā ka jūs mus rakstā svara ir apkopoti koriģēšanai. ieteikumi, kā veselīga dzīvesveida izvēle var palīdzēt jums justies labāk un dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Dzimumattiecības. Daudzi cilvēki ar sirds mazspēju nav pārliecināti, Sirds mazspējas pakāpe, kā arī simptomi katram pacientam var būt atšķirīgi, tomēr skaidrs, ka cilvēkiem ar sirds mazspējas diagnozi fiziskās iespējas vai viņi drīkst stāties dzimumattiecībās viņu vispārējā stāvokļa dēļ. Ir var svarīgi būt ierobežotākas, nekautrēties salīdzinot apspriest ar veseliem visus jūs cilvēkiem. satraucošos Tajā pašā jautājumus laikā diagnoze ārstu sirds vai mazspēja medmāsu. nenozīmē, Sirds mazspēja ka cilvēkam var pilnīgi ietekmēt jāatsakās jūsu enerģiju, no līdzšinējām vēlmi ar aktivitātēm vai spēju un piedalīties hobijiem. Pat seksuālās klīniskos aktivitātēs. pētījumos ir Lai pierādīts, gan daudz ka veselīgs ko no uzturs var un izraisīt mērena jūsu fiziskā lietotie aktivitāte medikamenti, (galvenokārt stresa, aerobā trauksmes slodze, tai un skaitā depresi- ātra tā staigāšana, jas dēļ jums nūjošana, var zust peldēšana) interese uzlabo par seksu. pacienta Labā dzīves ziņa kvalitāti, ir tā, ka pašsajūtu jums var un būt prognozi. normālas Arī manā dzimumattiecības, pacientu lokā ir ja daudz jūsu simptomi tādu, kas, neraugoties tiek labi kontrolēti. uz sirds mazspēju, Atcerieties, turpina ka dzimumattiecības strādāt, ceļot un pat ietver kāpj kalnos. gan fizisko, Protams, gan par emocionālo jebkurām aktivitātēm aspektu, tādēļ vajadzētu ir svarīgi konsultēties atklāti runāt ar savu ar savu ārstu, partneri. tāpat svarīgi Ja jums sekot ir kādas līdzi tam, neskaidrības, lai nepasliktinātos jautājiet sirds ārstam funkcijas, vai medmāsai. ko nodrošina medikamentu lietošana, regulāras pārbaudes un ieklausīšanās savā organismā Vakcinācija. Jums jāsaņem vakcīna pret gripu un pneimokoku infekciju, kā to ieteicis ģimenes ārsts. Ko jūs varat darīt, lai sadzīvotu ar sirds mazspēju? Kā sirds mazspēja ietekmē darba spējas? Fakts, ka jums ir sirds mazspēja, var būt nomācošs, taču labās ziņas ir, Vairākums ka, saņemot cilvēku atbilstošu ar sirds sirds mazspēju mazspējas var ārstēšanu, turpināt strādāt, jūs varat ja dzīvot viņi jūt, pilnvērtīgi. spēj, Lai un viņu mazinātu simptomi satraukumu ir stabili. par Tomēr diagnozi, dažiem ir cilvēkiem ļoti svarīgi ir runāt nepiecie- par ka to šams savām kaut izjūtām ko mainīt. ar cilvēkiem, kuriem jūs uzticaties un kurus cienāt, piemēram, strādājat ar ģimeni, ar rokām, draugiem piemēram, vai ģimenes ceļat smagumus, ārstu. jums var būt nepie- Ja ciešams Jūs varat padomāt justies satraukts par darba vai maiņu, nomākts, lai mazinātu un šīs izjūtas slodzi. ir pilnīgi Parunājiet normālas. Jums darba var devēju, nebūt iespējams, apetītes, trauksmains viņš spēs jums miegs, palīdzēt. var zust interese par ar savu Iespējams, savu ārējo izskatu jūs izlemsiet, un parastajām ka ir nepieciešams ikdienas aktivitātēm samazināt arī darba par vaļaspriekiem kontrolētu un tikšanos simptomus. ar draugiem. Apspriediet Ir svarīgi to iemācīties ar ārstu un kontrolēt darba devēju, savas sa- lai stundas, lai izlemtu, jūtas un kas uzņemties jums ir atbildību vispiemērotākais. par savu veselību. Te būs daži ieteikumi, kas varētu jums palīdzēt: Kā ar brīvdienām un lidošanu? Brīvdienas Mēģiniet var veikt jums ierastās palīdzēt ikdienas atpūsties aktivitātes, un atslābināties. pat ja nevēlaties Te daži to ieteikumi, Izejiet kā plānot ārā īsā savas pastaigā, brīvdienas. kaut vai uz 5 10 minūtēm. darīt. Dzīvojiet Turpiniet vietā, nodarboties kas ir viegli ar aktivitātēm pieejama vai un kur vaļaspriekiem, ir lifts. kuri jums sagādā prieku. Izvairieties no kalnainiem apvidiem. Pārrunājiet savas izjūtas ar cilvēkiem, kuriem jūs uzticaties. Glabājiet jaunāko jums nepieciešamo zāļu sarakstu, ja gadījumā kādu Centieties no tām naktī pazaudēsiet. labi izgulēties.

17 Nēsājiet savas zāles rokas bagāžā. Pārliecinieties, ka jums ir ceļojuma apdrošināšana. Jautājiet ārstam, vai drīkstat lidot. Ja ceļojat ar lidmašīnu, pārliecinieties, ka jums ir bieži pārtraukumi, kuros varat piecelties un pastaigāt īpaši ilgos pārlidojumos. Plānojiet visus ceļojumus tā, lai jums būtu pietiekami daudz laika nokļūtu visur, kur nepieciešams. Nenesiet smagas somas. Noorganizējiet ratiņkrēslu lidostā, ja jums tas nepieciešams. Atcerieties, ka: 80 % sāls tiek uzņemts ar apstrādātiem pārtikas produktiem, ēdnīcu un restorānu ēdienu % tiek pievienoti, gatavojot ēdienu mājās vai pie galda. Tikai 5 % sāls atrodami dabiski pārtikā. 11 padomi veiksmīgai svara zaudēšanai: 1. Vienmēr brokastojiet. 2. Ēdiet trīs reizes dienā. 3. Ēdiet daudz augļu un dārzeņu. 4. Izvēlieties pilngraudu maizi, makaronu, rīsu un brokastu pārslu šķirnes. 5. Lasiet produktu marķējumus, lai izvairītos no pārtikas ar augstu tauku, cukura un sāls saturu. 6. Plānojiet veselīgas mājās gatavotas maltītes, nevis ēšanu ārpus mājas. 7. Lietojiet mazāku šķīvi. 8. Samaziniet alkohola daudzumu tas satur daudz kalorijas. 9. Rakstiet sava uztura dienasgrāmatu. 10. Esiet aktīvāks. Vingrojumi palīdz zaudēt svaru. 11. Lūdziet ģimenes, draugu un veselības aprūpes speciālistu atbalstu. Kā palīdzēt SIRDS MAZSPĒJAS tuviniekam ar pašaprūpes SIRDS terminu MAZSPĒJU? vārdnīca plāns Termini Pašaprūpes plāns Kā palīdzēt?

18 Dzīvesveida izmaiņas, kas uzlabos pašsajūtu un palīdzēs sadzīvot ar sirds mazspēju Sirds mazspēja ir nopietna diagnoze, kas atstāj iespaidu uz pacienta veselību un pašsajūtu. Taču līdzās zālēm, kas jālieto pēc ārsta norādījumiem, regulāriem izmeklējumiem un analīzēm, svarīgi atcerēties, ka jūs varat daudz darīt paši, lai kontrolētu sirds mazspējas simptomus. Šajā rakstā ir apkopoti ieteikumi, kā veselīga dzīvesveida izvēle var palīdzēt jums justies labāk un dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Sirds mazspējas pakāpe, kā arī simptomi katram pacientam var būt atšķirīgi, tomēr skaidrs, ka cilvēkiem ar sirds mazspējas diagnozi fiziskās iespējas var būt ierobežotākas, salīdzinot ar veseliem cilvēkiem. Tajā pašā laikā diagnoze sirds mazspēja nenozīmē, ka cilvēkam pilnīgi jāatsakās no līdzšinējām aktivitātēm un hobijiem. Pat klīniskos pētījumos ir pierādīts, ka veselīgs uzturs un mērena fiziskā aktivitāte (galvenokārt aerobā slodze, tai skaitā ātra staigāšana, nūjošana, peldēšana) uzlabo pacienta dzīves kvalitāti, pašsajūtu un prognozi. Arī manā pacientu lokā ir daudz tādu, kas, neraugoties uz sirds mazspēju, turpina strādāt, ceļot un pat kāpj kalnos. Protams, par jebkurām aktivitātēm vajadzētu konsultēties ar savu ārstu, tāpat svarīgi sekot līdzi tam, lai nepasliktinātos sirds funkcijas, ko nodrošina medikamentu lietošana, regulāras pārbaudes un ieklausīšanās savā organismā Ko jūs varat darīt, lai sadzīvotu ar sirds mazspēju? Fakts, ka jums ir sirds mazspēja, var būt nomācošs, taču labās ziņas ir, ka, saņemot atbilstošu sirds mazspējas ārstēšanu, jūs varat dzīvot pilnvērtīgi. Lai mazinātu satraukumu par diagnozi, ir ļoti svarīgi runāt par savām izjūtām ar cilvēkiem, kuriem jūs uzticaties un kurus cienāt, piemēram, ar ģimeni, draugiem vai ģimenes ārstu. Jūs varat justies satraukts vai nomākts, un šīs izjūtas ir pilnīgi normālas. Jums var nebūt apetītes, trauksmains miegs, var zust interese par savu ārējo izskatu un parastajām ikdienas aktivitātēm arī par vaļaspriekiem un tikšanos ar draugiem. Ir svarīgi iemācīties kontrolēt savas sajūtas un uzņemties atbildību par savu veselību. Te būs daži ieteikumi, kas varētu jums palīdzēt: Mēģiniet veikt ierastās ikdienas aktivitātes, pat ja nevēlaties to darīt. Izejiet ārā īsā pastaigā, kaut vai uz 5 10 minūtēm. Turpiniet nodarboties ar aktivitātēm un vaļaspriekiem, kuri jums sagādā prieku. Pārrunājiet savas izjūtas ar cilvēkiem, kuriem jūs uzticaties. Centieties naktī labi izgulēties.

19 Termini Kā palīdzēt SIRDS MAZSPĒJAS tuviniekam ar pašaprūpes SIRDS terminu MAZSPĒJU? vārdnīca plāns Pašaprūpes plāns Kā palīdzēt?

20 Sirds mazspējas terminu vārdnīca Lai arī sirds mazspēja ir nopietna diagnoze, laikus atklājot un sekmīgi ārstējot, var uzlabot pacienta pašsajūtu un dzīvildzi. Taču jāņem vērā, ka sirds mazspējas ārstēšanā liela nozīme ir pacienta un ārsta sadarbībai, kā arī pacienta draugu un tuvinieka atbalstam. Pacientam, kuram ir sirds mazspējas simptomi vai riski, tiek nozīmēta virkne izmeklējumu un pārbaužu, un pacienta slimības aprakstā parādās dažādi medicīniski termini, kurus visbiežāk pacients nesaprot un kurus ārsts konsultācijas laikā ne vienmēr var izrunāt un izskaidrot. Tāpēc, lai labāk izprastu savu slimību, uzzinātu par medikamentu veidiem un iedarbību, veicamajiem izmeklējumiem un palīg ierīcēm sirds darbības regulēšanai, Latvijas Kardiologu biedrības Sirds mazspējas darba grupas vadītāja kardioloģe Ginta Kamzola apkopojusi un skaidrojusi biežāk sastopamos sirds mazspējas terminus. Akūta sirds mazspēja pēkšņa/ļoti strauja sirds mazspējas simptomu attīstība. To var izraisīt, piemēram, sirds ritma traucējumi, ļoti augsts asinsspiediens, vīrusu infekcija, pārpūle u. c. apstākļi. Elektrokardiogramma (EKG) sirds elektrisko impulsu grafisks pieraksts, kas sniedz informāciju par sirds ritmu, sirds ritma, vadīšanas vai apasiņošanas traucējumiem, sirds pārslodzi vai pārciestu miokarda infarktu. Holtera monitorēšana elektrokardiogrammas pieraksts vairāku stundu, visbiežāk 24 h, garumā sirds ritma vai vadīšanas traucējumu identificēšanai. Hroniska sirds mazspēja strukturālas un/vai funkcionālas sirds izmaiņas, kuru dēļ sirds nespēj sūknēt asinis atbilstoši orgānu un audu vielmaiņas vajadzībām. Kardiomiopātijas sirds muskuļa slimības, kas var būt kā iedzimtas, tā iegūtas. Kreisā kambara izsviedes frakcija (IF vai EF (no angļu val. ejection fraction)) kreisā kambara sistoles tilpuma (asins daudzums, ko sirds kreisais kambaris vienas saraušanās laikā izgrūž aortā) attiecība pret kreisā kambara kopējo tilpumu. Kreisā kambara izsviedes frakcija ir viens no pamatrādītājiem, kas atspoguļo tā sistolisko funkciju. Normāla kreisā kambara izsviedes frakcija ir virs 53%. Ja tā ir <30%, tā vērtējama kā izteikti samazināta. Normāla kreisā kambara izsviedes frakcija vēl nenoz īmē, ka nav iespējama sirds mazspēja, jo pastāv iespēja, ka sirds mazspējas simptomus nosaka diastoliskās funkcijas traucējumi.

21 Kreisā kambara diastoliskā funkcija atspoguļo kreisā kambara spēju atslābt un uzpildīties. Kreisā kambara dilatācija kreisā kambara paplašināšanās, palielināts kreisā kambara tilpums. Kreisā kambara hipertrofija sabiezēta kreisā kambara sieniņa. Visbiežāk attīstās paaugstināta arteriālā asinsspiediena, aortālā vārstuļa stenozes vai kardiomiopātijas dēļ. Viegla kreisā kambara hipertrofija var attīstīties arī intensīvu fizisku slodžu rezultātā, piemēram, profesionāliem sportistiem. Kreisā kambara sistoliskā funkcija atspoguļo kreisā kambara spēju sarauties un pumpēt asinis. Kreisā priekškambara austiņa anatomisks veidojums kreisajā priekškambarī, kur priekškambaru mirgošanas (mirdzaritmijas) gadījumā visbiežāk veidojas trombi. Nātrijurētiskie peptīdi (BNP B tipa nātrijurētiskais peptīds, NT probnp N termināla pro-b tipa nātrijurētskais peptīds) hormoni, kurus izdala sirds muskuļa šūnas pārmērīga iestiepuma rezultātā. To līmenis tieši saistīts ar sirds mazspējas pakāpi. Priekškambaru mirgošana (mirdz aritmija) visbiežākā aritmija pacientiem ar sirds mazspēju. Sirds mazspējas dekompensācija izteikta vispārējā stāvokļa un sirds mazspējas simptomu pasliktināšanās. Sirds mazspējas funkcionāla klase (FK) (NYHA (no angļu val. New York Heart Association)) atspoguļo sirds mazspējas pacienta funkcionālo stāvokli atkarībā no simptomu izteiktības: I FK II FK III FK IV FK Pacients var veikt jebkādas fiziskas aktivitātes, nejūtot elpas trūkumu, nogurumu vai paātrinātu sirdsdarbību Pacients jūtas labi miera stāvoklī, bet ikdienas aktivitātes izraisa nogurumu, sirdsklauves vai elpas trūkumu Kā palīdzēt SIRDS MAZSPĒJAS tuviniekam ar pašaprūpes SIRDS MAZSPĒJU? plāns Pacients jūt elpas trūkumu, nogurumu vai paātrinātu sirdsdarbību jau salīdzinoši nelielu aktivitāšu laikā Pacients jūt elpas trūkumu miera stāvoklī un pārsvarā neiziet no mājas, nespēj veikt nekādas fiziskas aktivitātes, nejūtot elpas trūkumu, nogurumu vai paātrinātu sirdsdarbību Pašaprūpes plāns Kā palīdzēt?

22 Sirds mazspējas terminu vārdnīca Sirds mazspējas raksturīgākie simptomi ir: Lai Pieaugoša arī sirds mazspēja potīšu un ir apakšstilbu nopietna diagnoze, tūska laikus atklājot un sekmīgi ārstējot, Elpas trūkums var uzlabot pacienta pašsajūtu un dzīvildzi. Taču jāņem vērā, ka sirds mazspējas ārstēšanā liela nozīme ir pacienta un ārsta sadarbībai, kā arī pacienta draugu un tuvinieka atbalstam. Pacientam, Nogurums un nespēks Paātrināta sirdsdarbība miera stāvoklī kuram ir sirds mazspējas simptomi vai riski, tiek nozīmēta virkne izmeklējumu un pārbaužu, ehokardiogrāfija un pacienta sirds slimības izmeklējums aprakstā ar ultraska- parādās Transezofageāla ņu dažādi caur medicīniski barības vadu, termini, kas tiek kurus izmantots visbiežāk precīzākai pacients konkrētu nesaprot sirds un struktūru, kurus ārsts piemēram, konsultācijas kreisā laikā priekškambara ne vienmēr austiņu var izrunāt vai sirds un vārstuļu, izskaidrot. Tāpēc, lai labāk izprastu savu slimību, uzzinātu par medikamentu izvērtēšanai. Transtorakāla veidiem un iedarbību, ehokardiogrāfija veicamajiem (EhoKG) izmeklējumiem sirds izmeklējums un palīg ierīcēm ar ultraskaņu, sirds darbības kas regulēšanai, sniedz informāciju Latvijas par Kardiologu sirds anatomiju biedrības (sirds Sirds dobumu mazspējas darba tilpumiem, grupas sirds vadītāja sieniņu kardioloģe biezumu, vārstuļiem) Ginta Kamzola un sirds apkopo- sisto- izmēriem, lisko jusi un un diastolisko skaidrojusi funkciju. biežāk Tas sastopamos ir pamatizmeklējums sirds mazspējas sirds mazspējas terminus. diagnozes Akūta sirds apstiprināšanai mazspēja pēkšņa/ļoti vai noliegšanai. strauja sirds mazspējas simptomu 6 attīstība. minūšu To iešanas var izraisīt, tests piemēram, tests pacienta sirds funkcionālā ritma traucējumi, stāvokļa ļoti novērtēšanai asinsspiediens, un sirds mazspējas vīrusu infekcija, smaguma pārpūle pakāpes u. c. apstākļi. novērtēšanai. Pacients ar augsts sirds Elektrokardiogramma mazspējas I FK 6 minūšu (EKG) laikā sirds parasti elektrisko var noiet impulsu > 550 grafisks m, pacients pieraksts, IV FK kas < 150 sniedz m. Taču informāciju jāatceras, par ka sirds samazināta ritmu, sirds slodzes ritma, tolerance vadīšanas var ar būt vai apasiņošanas arī citu iemeslu traucējumiem, dēļ, piemēram, sirds aptaukošanās, pārslodzi vai plaušu pārciestu slimības, miokarda mazasinība infarktu. utt. Holtera monitorēšana elektrokardiogrammas pieraksts vairāku stundu, Sirds mazspējas visbiežāk 24 ārstēšanā h, garumā biežāk sirds ritma lietotie vai vadīšanas medikamenti traucējumu identificēšanai. Beta blokatori. Šīs grupas medikamenti samazina sirdsdarbības frekvenci (sirds Hroniska sirds sāk strādāt mazspēja lēnāk) strukturālas un padara sirds un/vai darbu funkcionālas efektīvāku. sirds Šo medikamentu izmaiņas, kuru ķīmiskais dēļ sirds nosaukums nespēj sūknēt bieži asinis beidzas atbilstoši ar -olols. orgānu un audu Angiotenzīnu vielmaiņas vajadzībām. konvertējošā enzīma (AKE) inhibitori. Šie medikamenti atvieglo sirds darbu, atslābinot organisma asinsvadus. Šo medikamentu ķīmiskais nosaukums bieži beidzas ar -prils. Sākot terapiju, Kardiomiopātijas sirds muskuļa slimības, kas var būt kā iedzimtas, tā iegūtas. rūpīgāk jāseko līdzi arteriālajam asinsspiedienam, jo pirmās devas var pazemināt Kreisā kambara asinsspiedienu izsviedes nedaudz frakcija vairāk (IF vai nekā EF turpmākā (no angļu terapija. val. ejection fraction)) kreisā kambara sistoles tilpuma (asins daudzums, ko sirds Angiotenzīna receptoru blokatori. Darbojas līdzīgi angiotenzīnu kreisais kambaris vienas saraušanās laikā izgrūž aortā) attiecība pret konvertējošā enzīma inhibitoriem. Visbiežāk tos nozīmē pacientiem, kreisā kambara kopējo tilpumu. Kreisā kambara izsviedes frakcija ir kuri nepanes AKE inhibitorus. Šo medikamentu nosaukums bieži beidzas ar -sartāns. viens no pamatrādītājiem, kas atspoguļo tā sistolisko funkciju. Normāla kreisā kambara izsviedes frakcija ir virs 53%. Ja tā ir <30%, tā vērtējama Angiotenzīna kā izteikti samazināta. receptoru Normāla un neprilizīna kreisā kambara inhibitori izsviedes (ARNI). frakcija Jauna medikamentu nenoz īmē, ka grupa, nav iespējama kura apvieno sirds angiotenzīna mazspēja, jo receptoru pastāv iespēja, blokatoru sirds un vēl mazspējas simptomus nosaka diastoliskās funkcijas traucējumi.

23 neprilizīna inhibitora īpašības, tādējādi gan atslābinot asinsvadus, gan palielinot urīna izdalīšanos (diurēzi). Minerālkortikoīdu receptoru antagonisti. Mazina miokarda strukturālas izmaiņas un pastiprina diurētiķu darbību. Var pasliktināt nieru funkciju, tādēļ regulāri jākontrolē nieru funkcija un kālija līmenis asinīs. Minētajām medikamentu grupām sirds mazspējas ārstēšanas procesā ārkārtīgi svarīgi ir sasniegt mērķa devas. Mērķa deva medikamenta deva, kuru vēlams sasniegt, ārstējot sirds mazspēju, lai nodrošinātu maksimālo iespējamo efektu. Diurētiķi jeb urīndzenošie līdzekļi. Novērš sirds mazspējas simptomus, kas saistīti ar šķidruma aizturi organismā (tūskas, sastrēgums plaušās, šķidrums vēdera dobumā utt.). Devas koriģējamas atkarībā no simptomu izteiktības. Implantējamās ierīces / elektrokardiostimulatori Implantējamais kardioverters defibrilators (ICD no angļu val. implantable cardioverter defibrillator) ierīce, kura tiek implantēta dzīvībai bīstamu sirds ritma traucējumu novēršanai pacientiem, kam tādi jau ir bijuši vai kam ir potenciāli augsts šādu ritma traucējumu risks. Sirds resinhronizācijas terapija (CRT no angļu val. cardiac resynhronization therapy) ierīce, kas var tikt implantēta sirds mazspējas pacientiem ar samazinātu kreisā kambara izsviedes frakciju (parasti, ja EF < 35%) un vadīšanas traucējumiem elektrokardiogrammā, lai sinhronizētu abu sirds kambaru darbu, tādējādi uzlabojot sirds izsviedi. Sirds resinhronizācijas terapija ar implantējamu defibrilatoru (CRT-D no angļu val. cardiac resynhronization therapy-defibrillator) šajā ierīcē apvienotas abu iepriekšējo funkcijas. Mehāniskas palīgcirkulācijas ierīces mehāniskas ierīces, kuras spēj nodrošināt asins cirkulāciju, aizstājot kāda sirds kambara darbu, tā izteiktas mazspējas gadījumā. Kā palīdzēt SIRDS MAZSPĒJAS tuviniekam ar pašaprūpes SIRDS MAZSPĒJU? plāns Pašaprūpes plāns Kā palīdzēt?

24 Sirds mazspējas terminu vārdnīca Lai arī sirds mazspēja ir nopietna diagnoze, laikus atklājot un sekmīgi ārstējot, var uzlabot pacienta pašsajūtu un dzīvildzi. Taču jāņem vērā, ka sirds mazspējas ārstēšanā liela nozīme ir pacienta un ārsta sadarbībai, kā arī pacienta draugu un tuvinieka atbalstam. Pacientam, kuram ir sirds mazspējas simptomi vai riski, tiek nozīmēta virkne izmeklējumu un pārbaužu, un pacienta slimības aprakstā parādās dažādi medicīniski termini, kurus visbiežāk pacients nesaprot un kurus ārsts konsultācijas laikā ne vienmēr var izrunāt un izskaidrot. Tāpēc, lai labāk izprastu savu slimību, uzzinātu par medikamentu veidiem un iedarbību, veicamajiem izmeklējumiem un palīg ierīcēm sirds darbības regulēšanai, Latvijas Kardiologu biedrības Sirds mazspējas darba grupas vadītāja kardioloģe Ginta Kamzola apkopojusi un skaidrojusi biežāk sastopamos sirds mazspējas terminus. Akūta sirds mazspēja pēkšņa/ļoti strauja sirds mazspējas simptomu attīstība. To var izraisīt, piemēram, sirds ritma traucējumi, ļoti augsts asinsspiediens, vīrusu infekcija, pārpūle u. c. apstākļi. Elektrokardiogramma (EKG) sirds elektrisko impulsu grafisks pieraksts, kas sniedz informāciju par sirds ritmu, sirds ritma, vadīšanas vai apasiņošanas traucējumiem, sirds pārslodzi vai pārciestu miokarda infarktu. Holtera monitorēšana elektrokardiogrammas pieraksts vairāku stundu, visbiežāk 24 h, garumā sirds ritma vai vadīšanas traucējumu identificēšanai. Hroniska sirds mazspēja strukturālas un/vai funkcionālas sirds izmaiņas, kuru dēļ sirds nespēj sūknēt asinis atbilstoši orgānu un audu vielmaiņas vajadzībām. Kardiomiopātijas sirds muskuļa slimības, kas var būt kā iedzimtas, tā iegūtas. Kreisā kambara izsviedes frakcija (IF vai EF (no angļu val. ejection fraction)) kreisā kambara sistoles tilpuma (asins daudzums, ko sirds kreisais kambaris vienas saraušanās laikā izgrūž aortā) attiecība pret kreisā kambara kopējo tilpumu. Kreisā kambara izsviedes frakcija ir viens no pamatrādītājiem, kas atspoguļo tā sistolisko funkciju. Normāla kreisā kambara izsviedes frakcija ir virs 53%. Ja tā ir <30%, tā vērtējama kā izteikti samazināta. Normāla kreisā kambara izsviedes frakcija vēl nenoz īmē, ka nav iespējama sirds mazspēja, jo pastāv iespēja, ka sirds mazspējas simptomus nosaka diastoliskās funkcijas traucējumi.

25 Kā palīdzēt SIRDS MAZSPĒJAS tuviniekam ar pašaprūpes SIRDS MAZSPĒJU? plāns Pašaprūpes plāns Kā palīdzēt?

26 Praktiski ieteikumi pacientiem Sirds mazspēja attīstās, kad sirds kļūst vājāka, darbojas mazāk efektīvi un nespēj sūknēt asinis, lai pietiekami apasiņotu organismu. Ar sirds mazspēju var veiksmīgi sadzīvot, ja apzināties savu stāvokli, kā arī rūpīgi sekojat ārsta ieteikumiem, tādējādi izvairoties no nevajadzīgām hospitalizācijām un dzīvojot aktīvu dzīvi. Lai atvieglotu ārstēšanos un ļautu laikus pamanīt simptomus, kas liecina par stāvokļa pasliktināšanos, esam sagatavojuši ieteikumus ikdienas aktivitātēm.

27 Katru dienu No rīta pēc tualetes apmeklējuma nosverieties. Pierakstiet savu svaru. Salīdziniet to ar vakardienas svaru. Pēkšņs svara pieaugums par 2 kg divu dienu laikā ir šķidruma aiztures agrīna pazīme. Pārliecinieties, vai jūsu elpošana ir tāda pati kā parasti. Pārbaudiet, vai uz pēdām un potītēm nav tūskas, vai nav palielinājies vēdera apjoms. Lietojiet zāles atbilstoši norādījumiem. Fiziskie vingrinājumi Ideālā variantā jums vajadzētu veikt fiziskas nodarbības 150 minūtes katru nedēļu pa 10 vai vairāk minūtēm vienā reizē. Cilvēkiem ar sirds mazspēju ieteicams nodarboties ar pastaigām, nūjošanu, peldēšanu, tā pat var turpināt veikt ikdienas aktivitātes mājās kopā ar ģimeni. Sāciet palēnām un pakāpeniski palieliniet nodarbību intensitāti. Alkohola lietošana Samaziniet alkohola patēriņu. Pār mērīga alkohola lietošana nelabvēlīgi ietekmē sirds un asinsvadu veselību. Kardiologi neiesaka, bet atļauj vienu (sievietēm) līdz divām (vīriešiem) devām alkohola dienā. Smēķēšana Ja smēķējat, atmešana ir labākais, ko varat darīt savai veselībai. Smēķēšana liek jūsu sirdij vairāk piepūlēties. Lūdziet padomu ārstam par smēķēšanas atmešanu. Zāļu lietošana Ir ļoti svarīgi, lai jūs lietotu zāles pareizajā laikā un veidā, kādā ieteicis ārsts. Nekad nepārtrauciet lietot zāles, pirms to esat pārrunājis ar savu ārstu. Ja jums ir problēmas atcerēties, ka jāiedzer zāles, sekojiet šiem ieteikumiem: Lietojiet zāles katru dienu vienā un tajā pašā laikā. Lietojiet speciālas tablešu kārbiņas, kas palīdzēs sekot līdzi lietotajam daudzumam. Kā palīdzēt tuviniekam ar SIRDS MAZSPĒJU? Iekārtojiet zāļu lietošanas kalendāru un pierakstiet katru reizi, kad ieņemat devu. Palūdziet tuviem cilvēkiem, lai viņi jums atgādina. Uzlieciet uzlīmi vai atgādinājuma zīmīti uz zāļu skapīša vai ledusskapja. Kā palīdzēt?

28 Praktiski Uzturs ieteikumi pacientiem Sāls daudzums uzturā jāsamazina līdz 2 g dienā, ir jāizvairās no rūpnieciski gatavotiem ēdieniem, gaļas izstrādājumiem, jāpārbauda sāls saturs uz produktu etiķetēm. Jāizvairās no ēdiena ar augstu tauku saturu, uzturā jālieto augļi un dārzeņi, piena produkti ar zemu tauku saturu, graudu izstrādājumi un zivis. Ja jums ir palielināts svars, arī jūsu sirdij jāstrādā intensīvāk, lai apasiņotu ķermeni. Zaudējot svaru, arī jūsu sirds mazspējas simptomi var samazināties, kā arī citu veselības problēmu, piemēram, cukura diabēta, risks. Vakcinācija Sirds mazspējas pacientiem tiek strikti rekomendēts katru gadu vakcinēties pret gripu un pneimokokiem pie sava ģimenes ārsta. Sirds mazspēja attīstās, kad sirds kļūst vājāka, darbojas mazāk efektīvi un nespēj sūknēt asinis, lai pietiekami apasiņotu organismu. Ar sirds mazspēju var veiksmīgi sadzīvot, ja apzināties savu stāvokli, kā arī rūpīgi sekojat ārsta ieteikumiem, tādējādi izvairoties no nevajadzīgām hospitalizācijām un dzīvojot aktīvu dzīvi. Lai atvieglotu ārstēšanos un ļautu laikus pamanīt simptomus, kas liecina par stāvokļa pasliktināšanos, esam sagatavojuši ieteikumus ikdienas aktivitātēm.

29 LUKSOFORS sirds mazspējas ārstēšanai Simptomi, kuriem jāpievērš uzmanība Elpas trūkuma dēļ jūs pamostaties naktī Elpas trūkums miera stāvoklī Pēkšņs svara pieaugums par 2 kg divu dienu laikā ar simptomu pasliktināšanos Nekavējoties piesakieties vizītē pie sava ārsta! Klepus ar putojošu krēpu izdalīšanos Samaņas zudums Ātra sirdsdarbība, aritmija Pēkšņs svara pieaugums par 2 kg divu dienu laikā bez simptomu izmaiņām Jauns elpas trūkums vai jau esoša elpas trūkuma pieaugums Elpas trūkuma dēļ nepieciešami vairāki spilveni, lai varētu komfortabli izgulēties Traucējošs klepus Pastiprināts potīšu un kāju pietūkums Vēdera apjoma pieaugums Apetītes pasliktināšanās Nekavējoties sauciet ātro medicīnisko palīdzību! Pievērsiet uzmanību simptomiem un esiet piesardzīgi! Lūdzu, sazinieties ar savu ģimenes ārstu vai kardiologu! Iespējams, jums jāmaina izrakstītie medikamenti vai to devas Jaunu reiboņu parādīšanās vai jau esošo reiboņu pasliktināšanās Stabils ķermeņa svars ikrīta mērījumos Nav elpas trūkuma, vai tas strauji nepieaug Kā palīdzēt tuviniekam ar SIRDS MAZSPĒJU? Nav novērojama būtiska tūska uz pēdām un kājām Jūs spējat veikt ikdienas fiziskās aktivitātes Vairāk par sirds mazspēju lasiet: Lieliski turpiniet labi iesākto ārstēšanos! Kā palīdzēt?

30 Praktiski ieteikumi pacientiem Sirds mazspēja attīstās, kad sirds kļūst vājāka, darbojas mazāk efektīvi un nespēj sūknēt asinis, lai pietiekami apasiņotu organismu. Ar sirds mazspēju var veiksmīgi sadzīvot, ja apzināties savu stāvokli, kā arī rūpīgi sekojat ārsta ieteikumiem, tādējādi izvairoties no nevajadzīgām hospitalizācijām un dzīvojot aktīvu dzīvi. Lai atvieglotu ārstēšanos un ļautu laikus pamanīt simptomus, kas liecina par stāvokļa pasliktināšanos, esam sagatavojuši ieteikumus ikdienas aktivitātēm.

31 Kā palīdzēt tuviniekam ar SIRDS MAZSPĒJU? Kā palīdzēt?

32 Kā palīdzēt tuviniekam ar sirds mazspēju? Sirds mazspēja ir nopietna slimība, taču mūsdienās, pateicoties pētījumiem un medicīnas tehnoloģiju attīstībai, ir pieejama plaša informācija gan par sirds mazspējas attīstību, gan tās ārstēšanas iespējām. Šobrīd ir pieejami vairāki efektīvi medikamenti, kā arī speciālas implantējamas ierīces. Tāpat nozīmīga loma sirds mazspējas ārstēšanas procesā ir tuviniekiem un draugiem, kas ar savu atbalstu var būtiski uzlabot pacienta pašsajūtu un veicināt vispārējā stāvokļa uzlabošanos. Ja arī jūsu ģimenē vai draugu lokā ir pacients, kam ir sirds mazspēja, speciālistu padomi un ieteikumi noderēs ikdienas rūpēs par tuvinieka veselību un labsajūtu. Ja tuviniekam ir diagnosticēta sirds mazspēja, svarīgi regulāri sekot līdzi šādiem veselības rādītājiem: Pulsam miera stāvoklī jābūt aptuveni 60 sitieniem minūtē. Arteriālā asinsspiediena līmenim nevajadzētu pārsniegt 130/80 mmhg. Svaram. Tāpat jāseko līdzi arī holesterīna, hemoglobīna un nieru rādītāju līmenim. Tā kā sirds mazspēja ir hroniska slimība, kurai mēdz būt saasinājumi, tuvinieku un draugu atbalsts ir svarīgs gan emocionāli, gan tīri praktiski, lai kopīgiem spēkiem uzlabotu pacientu dzīves kvalitāti. Līdzās medikamentu lietošanai un izmeklējumiem pie speciālistiem pacientam ar sirds mazspēju svarīgi arī regulāri fiziskie vingrinājumi (kaut vai regulāras pastaigas), veselīgs uzturs un dzīvesveids. Tāpat svarīgi arī mājas apstākļos ikdienā sekot līdzi pašsajūtai, sirds veselības mērījumiem un svaram. Vienmēr centieties noskaņot sirds mazspējas pacientu pozitīvi izturēties pret dzīvi un priecāties par ikdienas sīkumiem! Veselīga dzīvesveida nozīme Diēta, kas palīdz mazināt sirds mazspējas simptomus Ja pacientam ir izteikti sirds mazspējas simptomi (elpas trūkums, tūskas), uzņemtā šķidruma daudzums jāierobežo līdz 1,5 2 l diennaktī. Ja elpas trūkums ir neliels un tūsku nav, šķidruma ierobežošana nav nepieciešama.

Gadolinium containing contrast agents - EMEA/H/A-31/1437

Gadolinium containing contrast agents - EMEA/H/A-31/1437 III pielikums Grozījumi attiecīgos zāļu informācijas apakšpunktos un punktos Piezīme: Šie grozījumi attiecīgos zāļu informācijas punktos un apakšpunktos ir pārvērtēšanas procedūras gala iznākums. Zāļu

Sīkāk

PowerPoint Template

PowerPoint Template ĢENĒTISKĀ TESTĒŠANA MEDICĪNĀ: MĒRĶI PAŠREIZĒJĀ SITUĀCIJA NĀKOTNES PERSPEKTĪVAS Jānis Kloviņš, PhD Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs ĢENĒTISKĀS TESTĒŠANAS IDEĀLS NOVĒRST SLIMĪBU Noteikt ģenētisko

Sīkāk

Aprūpe un atbalsts, ja domājams, ka kāds pavada pēdējās savas dzīves dienas Informācija, lai palīdzētu Jums izprast, kas parasti notiek un kā mēs pārv

Aprūpe un atbalsts, ja domājams, ka kāds pavada pēdējās savas dzīves dienas Informācija, lai palīdzētu Jums izprast, kas parasti notiek un kā mēs pārv Aprūpe un atbalsts, ja domājams, ka kāds pavada pēdējās savas dzīves dienas Informācija, lai palīdzētu Jums izprast, kas parasti notiek un kā mēs pārvaldām aprūpi, ja uzskatāms, ka kāds pavada savas dzīves

Sīkāk

Introducing high blood pressure LV.qxp:BPA

Introducing high blood pressure LV.qxp:BPA Iepazīsties ar augstu asinsspiedienu BLOOD PRESSURE UK Augsts asinsspiediens ir lielākais zināmais invaliditātes un priekšlaicīgas nāves cēlonis AK sakarā ar insultu, sirdstrieku un sirdsslimībām. Vienam

Sīkāk

Microsoft Word - Terbisil 250mg tabl doc

Microsoft Word - Terbisil 250mg tabl doc LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM TERBISIL 250 mg tabletes (terbinafinum) Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju. - Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to

Sīkāk

Adaptācijas

Adaptācijas Edvīns Lešenkovs Latvijas Olimpiskā vienība Adaptācijas veidi ir organisma pielāgošanās dažādiem sociālās un dzīves apstākļiem. Pielāgošanās sociālekonomiskām pārmaiņām. Pielāgošanās fizioloģiskām pārmaiņām.

Sīkāk

Juvenīls Idiopātisks Artrīts Versija DAŽĀDAS JIA FORMAS 2.1 Vai slimībai pastāv dažādas

Juvenīls Idiopātisks Artrīts Versija DAŽĀDAS JIA FORMAS 2.1 Vai slimībai pastāv dažādas https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/lv/intro Juvenīls Idiopātisks Artrīts Versija 2016 2. DAŽĀDAS JIA FORMAS 2.1 Vai slimībai pastāv dažādas formas? JIA pastāv dažādas formas. Tās parasti izdala,

Sīkāk

CILVĒKS, NEVIS DIAGNOZE

CILVĒKS, NEVIS DIAGNOZE CILVĒKS, NEVIS DIAGNOZE Garīga rakstura traucējumi (GRT) ir garīgās (intelektuālās) attīstības traucējumi vai psihiski traucējumi, kas ierobežo cilvēka spējas strādāt un pilnvērtīgi aprūpēt sevi. Tas var

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation K.Lankovska vecākā speciāliste veselības veicināšanas jautājumos Jelgavas sociālo lietu pārvalde Laba veselība palielina dzīves kvalitāti, stiprina ģimenes, veicina drošību, nabadzības samazināšanos un

Sīkāk

Kā noteikt savu konstitucionālo tipu-tests. Katram cilvēkam ir sava unikālā došu (konstitucionālā) harmonija. Visbiežāk harmoniju izjauc dominējošās d

Kā noteikt savu konstitucionālo tipu-tests. Katram cilvēkam ir sava unikālā došu (konstitucionālā) harmonija. Visbiežāk harmoniju izjauc dominējošās d Kā noteikt savu konstitucionālo tipu-tests. Katram cilvēkam ir sava unikālā došu (konstitucionālā) harmonija. Visbiežāk harmoniju izjauc dominējošās došas pastiprināšanās. Ja jūs varēsiet noteikt cilvēka

Sīkāk

Valsts bioloģijas olimpiāde klase Teorētiskie uzdevumi Dalībnieka kods 1. uzdevums (10 p) Sportistu energoapgādi limitējošais faktors vienmēr

Valsts bioloģijas olimpiāde klase Teorētiskie uzdevumi Dalībnieka kods 1. uzdevums (10 p) Sportistu energoapgādi limitējošais faktors vienmēr 1. uzdevums (10 p) Sportistu energoapgādi limitējošais faktors vienmēr ir ogļhidrāti neatkarīgi no tā, cik lieli ir tauku uzkrājumi ķermenī. Uzkrātās ogļhidrātu rezerves ir visai ierobežotas: aknās vidēji

Sīkāk

Ticejumi par akmeņiem

Ticejumi par akmeņiem Ticējumi par minerāliem V. Segliņš Ametists Ametists ir viens no pazīstamākajiem kvarca paveidiem. Tiek uzskatīts, ka tas: Sargā no burvestībām. Mazina tieksmi pēc alkohola. Palīdz pie sāpēm. Mīlētāju

Sīkāk

Microsoft Word - Inspra 25mg_50mg apv tabl_ZA_ _C

Microsoft Word - Inspra 25mg_50mg apv tabl_ZA_ _C ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS INSPRA 25 mg apvalkotās tabletes INSPRA 50 mg apvalkotās tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katra tablete satur 25 mg eplerenona (Eplerenonum). Katra tablete

Sīkāk

1

1 Zāļu apraksts 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Telmisartan-ratiopharm 40 mg tabletes Telmisartan-ratiopharm 80 mg tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katra tablete satur 40 mg telmisartāna (telmisartanum).

Sīkāk

Microsoft Word - Doltard 60 mg tabl doc

Microsoft Word - Doltard 60 mg tabl doc B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 1 LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM Doltard 60 mg ilgstošās darbības tabletes Morphini sulfas Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju. - Saglabājiet

Sīkāk

Dzemdes kakla skrīnings: kolposkopijas pārbaude Atjauninātās vadlīnijas

Dzemdes kakla skrīnings: kolposkopijas pārbaude Atjauninātās vadlīnijas Dzemdes kakla skrīnings: kolposkopijas pārbaude Atjauninātās vadlīnijas Page 2 Kāpēc man ir jādodas uz kolposkopijas klīniku? Jūs esat saņēmusi uzaicinājumu uz papildu apskati, jo dzemdes kakla skrīnings

Sīkāk

Alkohola lietošanas ietekme uz latviešu dabisko pieaugumu Biedrība «Latvietis» Rīga 2009

Alkohola lietošanas ietekme uz latviešu dabisko pieaugumu Biedrība «Latvietis» Rīga 2009 Alkohola lietošanas ietekme uz latviešu dabisko pieaugumu Biedrība «Latvietis» Rīga 2009 Satura rādītājs Anotācija...3 Projekta mērķi...3 1. Statistikas dati...3 2. Informācijas analize...7 2.1. Alkohola

Sīkāk

Dzīve ar jauno ceļa locītavu Informācija par ceļa protēzi Šī informatīvā bukleta mērķis ir sniegt vispusīgu informāciju par gaidāmo operāciju un nepie

Dzīve ar jauno ceļa locītavu Informācija par ceļa protēzi Šī informatīvā bukleta mērķis ir sniegt vispusīgu informāciju par gaidāmo operāciju un nepie Informācija par ceļa protēzi Šī informatīvā bukleta mērķis ir sniegt vispusīgu informāciju par gaidāmo operāciju un nepieciešamo pēcoperācijas aprūpi. Bukletā ir apkopoti praktiski padomi saistībā ar operāciju.

Sīkāk

8

8 7. Obligātās veselības pārbaudes kartes aizpildīšanas kārtība ēdināšanas pakalpojumu nozarē Nosūtot nodarbinātos uz obligātajām veselības pārbaudēm, darba devējs var pārliecināties par nodarbināto veselības

Sīkāk

HIV infekcijas izplatība

HIV infekcijas izplatība Aktualitātes HIV profilaksē un ārstēšanā. Sociālo darbinieku iespējas. Seminārs sociālo dienestu darbiniekiem 2019. gada 25. aprīlis Inga Bulmistre «Baltijas HIV asociācija» Sagatavots sadarbībā ar GlaxoSmithKline

Sīkāk

Klimatam draudzīga lauksaimniecības prakse Latvijā Barības devu plānošana liellopiem

Klimatam draudzīga lauksaimniecības prakse Latvijā Barības devu plānošana liellopiem Klimatam draudzīga lauksaimniecības prakse Latvijā Barības devu plānošana liellopiem Barības devu plānošana liellopiem Pasākuma mērķis Barības devu plānošanas mērķis ir optimizēt barības vielu saturu

Sīkāk

Sonicator Plus 930 (Kombinēts ultraskaņas ar divām darba frekvencēm un nervu-muskuļu elektrostimulācijas aparāts –2 izejas kan

Sonicator Plus 930 (Kombinēts ultraskaņas ar divām darba frekvencēm un nervu-muskuļu elektrostimulācijas aparāts –2 izejas kan Kombinēts elektrostimulācijas un ultraskaņas terapijas aparāts - Sonicator Plus 930 (Kombinēts ultraskaņas ar divām darba frekvencēm un nervumuskuļu elektrostimulācijas aparāts 2 izejas kanāli un 3 strāvu

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Valsts darba inspekcijas un Valsts izglītības satura centra organizētais seminārs Droša un veselīga izglītības iestāde no zināšanām uz paradumiem Biežākie darba vides riska faktori izglītības iestādēs

Sīkāk

KSS un sievietes

KSS un sievietes Sieviete ap 50 un + kardiologa praksē Dr. Sandis Sakne Paula Stradiņa KUS Latvijas Kardioloģijas Centrs Potenciālie riski sievietēm bīstamie mīti Kardiovaskulārais risks sievietēm ir zemāks nekā vīriešiem

Sīkāk

8

8 7. Obligātās kartes aizpildīšanas kārtība autoservisā Nosūtot nodarbinātos uz obligātajām pārbaudēm, darba devējs var pārliecināties par viņu stāvokļa atbilstību veicamajam darbam, lai nodarbinātie ilgstoši

Sīkāk

Svarīgākais par skolēnu redzi

Svarīgākais par skolēnu redzi «Veselības mācības» stunda par redzi Svarīgākais par skolēnu redzi Saturs Redzes sistēma Redze un dators Sūdzības Redzes režīms Apgaismojums Mācību un darba vietas iekārtojums un ķermeņa pozīcija Redzes

Sīkāk

MoveForLife_web_aug13

MoveForLife_web_aug13 E-brošūra Aktīvs un vesels! Lai veicinātu Latvijas un Baltkrievijas pierobežu iedzīvotāju dzīves kvalitātes un pierobežu teritoriju pievilcības uzlabošanos caur sadarbību attīstot aktīva dzīvesveida infrastruktūru,

Sīkāk

SKOLĒNS SKOLĒNAM SKOLĒNS SKOLĒNAM Nodarbības ilgums: Materiāls un sagatavošanās: Mērķis: Darba metodes: minūtes (atkarībā no tā, vai skolēni izp

SKOLĒNS SKOLĒNAM SKOLĒNS SKOLĒNAM Nodarbības ilgums: Materiāls un sagatavošanās: Mērķis: Darba metodes: minūtes (atkarībā no tā, vai skolēni izp Nodarbības ilgums: Materiāls un sagatavošanās: Mērķis: Darba metodes: 40-80 minūtes (atkarībā no tā, vai skolēni izpilda vai neizpilda abus uzdevuma soļus) Lai veiktu šo uzdevumu, skolēniem nepieciešamas

Sīkāk

Microsoft Word - Ketonal inj_ doc

Microsoft Word - Ketonal inj_ doc LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM KETONAL 100 mg/2 ml šķīdums injekcijām Ketoprofenum Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju. - Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams,

Sīkāk

Iedzimtās sirdskaites sastopamas apmēram 8 no 1000 dzīvi dzimušajiem

Iedzimtās sirdskaites sastopamas apmēram 8 no 1000 dzīvi dzimušajiem Latvijas Universitāte Medicīnas fakultāte Ainārs Rudzītis SIRDS PRIEKŠKAMBARU STARPSIENAS II TIPA DEFEKTU UN PERSISTĒJOŠAS OVĀLĀS ATVERES TRANSKATETRĀLAS SLĒGŠANAS ILGTERMIŅA REZULTĀTI Promocijas darbs

Sīkāk

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM Glurenorm 30 mg tabletes Gliquidone Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju. - Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs

Sīkāk

Binocrit, INN-epoetin alfa

Binocrit, INN-epoetin alfa I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS 1 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Binocrit 1 000 SV/0,5 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē Binocrit 2 000 SV/1 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē Binocrit 3 000 SV/0,3 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

Sīkāk

Microsoft Word - Prestarium 5mg tabl doc

Microsoft Word - Prestarium 5mg tabl doc LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM PRESTARIUM 5 mg apvalkotās tabletes perindoprili argininum Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju. Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams,

Sīkāk

Kas jāzin nieru slimniekam:

Kas jāzin nieru slimniekam: Kas jāzin nieru slimniekam: jautājumi un atbildes par nieres transplantāciju Saturs I. daļa. Ceļvedis nieres transplantācijā:... 2 1. Nieres un nieru mazspēja... 3 2. Pacienta sagatavošana nieres transplantācijai...

Sīkāk

Diapositiva 1

Diapositiva 1 Kognitīvo procesu izpēte klīniskajā psiholoģijā Jeļena Lučkina, Mg.psych., klīniskais psihologs PSIHOLOĢIJA... Zinātne, kas pēta cilvēka vai cilvēku grupas psihes un psihiskas darbības izcelsmi, attīstību

Sīkāk

Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma vai nekustamā īpašuma) padziļinātā juridiskā izpēte (angliski – „legal due diligence”) nu jau l

Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma vai nekustamā īpašuma) padziļinātā juridiskā izpēte (angliski – „legal due diligence”) nu jau l KAS IR PĀRDEVĒJA JURIDISKĀ IZPĒTE UN KAD TĀ IR VAJADZĪGA? Guntars Zīle, zvērināts advokāts, Zvērinātu advokātu biroja Lejiņš, Torgāns un Partneri Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma

Sīkāk

Tuberkuloze

Tuberkuloze Tuberkuloze Tuberkuloze ir sena, tomēr joprojām aktuāla un izārstējama infekcijas slimība, ko izraisa tuberkulozes nūjiņa Mycobacterium tuberculosis. Visizplatītākā ir plaušu tuberkuloze, tomēr tuberkuloze

Sīkāk

Microsoft Word - ! SkG makets 4-5. nodala.doc

Microsoft Word - ! SkG makets 4-5. nodala.doc 1. Ekonomikas priekšmets I variants Vārds Uzvārds Klase Punkti Datums Vērtējums 1. Apvelciet pareizās atbildes burtu (katram jautājumam ir tikai viena pareiza atbilde). (6 punkti) 1. Ražošanas iespēju

Sīkāk

Microsoft Word - Nurofen Forte tabl doc

Microsoft Word - Nurofen Forte tabl doc Instrukcija reģistrēta ZVA ar Nr. Lietošanas instrukcija: informācija zāļu lietotājam NUROFEN FORTE 400 mg apvalkotās tabletes (Ibuprofenum) Izlasiet uzmanīgi visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu

Sīkāk

VALSTS FINANSĒTI SOCIĀLIE PAKALPOJUMI

VALSTS FINANSĒTI SOCIĀLIE PAKALPOJUMI VALSTS FINANSĒTI SOCIĀLIE PAKALPOJUMI Ministru kabineta noteikumi Nr.279 Noteikumi par kārtību, kādā persona saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijā, un prasībām

Sīkāk

Sistēmas Sarkanā Vilkēde Versija DIAGNOZE UN ĀRSTĒŠANA 2.1 Kā tā tiek diagnosticēta? SSV

Sistēmas Sarkanā Vilkēde Versija DIAGNOZE UN ĀRSTĒŠANA 2.1 Kā tā tiek diagnosticēta? SSV https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/lv/intro Sistēmas Sarkanā Vilkēde Versija 2016 2. DIAGNOZE UN ĀRSTĒŠANA 2.1 Kā tā tiek diagnosticēta? SSV diagnoze tiek uzstādīta balstoties uz simptomu kopumu

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lauksaimniecības sektoru ekonomiskā analīze Latvijā SIA «Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs» Ekonomikas nodaļa 2016 Atsevišķu produktu vērtības dinamika 2010.-2015.gados (bāzes cenās, milj.

Sīkāk

grusniba

grusniba Grūsnības noteikšana laboratorijā piena un asins paraugos Dita Krastiņa SIA Piensaimnieku laboratorija, Ulbrokā Kā sauc šo laboratorijā izmantojamo grūsnības noteikšanas metodi? ELISA (enzyme-linked immunosorbent

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1 EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, 2015. gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1434 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: EIROPAS

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2018. 2019. gada kampaņa «Turi grožos bīstamās vielas» Renārs Lūsis Valsts darba inspekcijas direktors Kas ir bīstamas vielas? Jebkura viela (gāze, šķidrums vai cieta viela), kas apdraud darbinieku drošību

Sīkāk

Microsoft Word - CADUET 5;10mg tabl doc

Microsoft Word - CADUET 5;10mg tabl doc LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM CADUET 5MG/10MG APVALKOTĀS TABLETES CADUET 10MG/10MG APVALKOTĀS TABLETES (Amlodipinum/Atorvastatinum) Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju.

Sīkāk

Masu plānošanas pamati. Tēma 6

Masu plānošanas pamati. Tēma 6 Tēma #6 MEDIJU PLĀNOŠANAS PROCESS. Konstantīns Kuzikovs RISEBAA 2015 Sākotnējo datu izpēte Mediju plānošanas uzdevumu un mērķu formulēšana Mediju plāna izstrāde Brīfs/ galvenās veicamā darba vadlīnijas

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2015) 6787 final KOMISIJAS LĒMUMS ( ) par lielo projektu Paula Stradiņa slimnīcas būve A1, kas ir daļa n

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2015) 6787 final KOMISIJAS LĒMUMS ( ) par lielo projektu Paula Stradiņa slimnīcas būve A1, kas ir daļa n EIROPAS KOMISIJA Briselē, 30.9.2015 C(2015) 6787 final KOMISIJAS LĒMUMS (30.9.2015) par lielo projektu Paula Stradiņa slimnīcas būve A1, kas ir daļa no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas

Sīkāk

Microsoft Word - Dermovate cream ung

Microsoft Word - Dermovate cream ung ZĀĻU APRAKSTS 1 ZĀĻU NOSAUKUMS Dermovate 0,5 mg/g krēms Dermovate 0,5 mg/g ziede 2 KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Aktīvā viela ir klobetazola propionāts (Clobetasolum). 1 g krēma vai ziedes satur

Sīkāk

Spēkā no Mārupes novada Dome SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 4/2013 Mārupē Apstiprināti ar Mārupes novada Domes gada 24. aprīļa sēdes Nr.7,

Spēkā no Mārupes novada Dome SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 4/2013 Mārupē Apstiprināti ar Mārupes novada Domes gada 24. aprīļa sēdes Nr.7, Spēkā no 11.06.2013. Mārupes novada Dome SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 4/2013 Mārupē Apstiprināti ar Mārupes novada Domes 2013. gada 24. aprīļa sēdes Nr.7, lēmumu Nr.15 Par aprūpes mājās pakalpojumu Mārupes

Sīkāk

Šis buklets ir radīts nieru slimību pacientiem, kuriem diagnosticēts augsts fosfora līmenis asinīs.

Šis buklets ir radīts nieru slimību pacientiem, kuriem diagnosticēts augsts fosfora līmenis asinīs. Šis buklets ir radīts nieru slimību pacientiem, kuriem diagnosticēts augsts fosfora līmenis asinīs. Mīļo lasītāj! Ja tavās rokās ir nonācis šis izdevums, tas nozīmē, ka Tu vai Tev tuvs un svarīgs cilvēks

Sīkāk

Microsoft Word - Ibustar doc

Microsoft Word - Ibustar doc ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Ibustar 400 mg apvalkotās tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Apvalkotajā tabletē ir 400 mg ibuprofēna (Ibuprofenum). Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā

Sīkāk

questionnaire_for_the_module_2011_Latvia_LV

questionnaire_for_the_module_2011_Latvia_LV LATVIJAS REPUBLIKAS CENTRĀLĀ STATISTIKAS PĀRVALDE Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-1301, fakss: 67366658, www.csb.gov.lv PERSONU AR ILGSTOŠĀM VESELĪBAS PROBLĒMĀM VAI DARBSPĒJAS IEROBEŽOJUMIEM NODARBINĀTĪBA Darbaspēka

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 E.Petručeņa POZITĪVA BĒRNA AUDZINĀŠANA Psihologa un vecāku sadarbības ceļi... Robežas bērna audzināšanā. Pirms es apprecējos man bija sešas teorijas par bērnu audzināšanu, tagad man ir seši bērni un nevienas

Sīkāk

insults_09.indd

insults_09.indd 1. IEVADS Insults ir biežākais invaliditātes iemesls un trešā visbiežāk sastopamā slimība, kas var izraisīt dzīvībai bīstamu stāvokli. Pirmo vietu ieņem ļaundabīgi audzēji, un otrā vietā ir sirds išēmiskās

Sīkāk

MRI pārbaudes saraksts MED EL CI un ABI modeļiem Mi1200 SYNCHRONY Mi1200 SYNCHRONY PIN Mi1210 SYNCHRONY ST...1 Mi1200 SYNCHRONY ABI Mi1200 SYNCHRONY P

MRI pārbaudes saraksts MED EL CI un ABI modeļiem Mi1200 SYNCHRONY Mi1200 SYNCHRONY PIN Mi1210 SYNCHRONY ST...1 Mi1200 SYNCHRONY ABI Mi1200 SYNCHRONY P MRI pārbaudes saraksts MED EL CI un ABI modeļiem Mi1200 SYNCHRONY Mi1200 SYNCHRONY PIN Mi1210 SYNCHRONY ST...1 Mi1200 SYNCHRONY ABI Mi1200 SYNCHRONY PIN ABI...2 Mi1000 CONCERTO Mi1000 CONCERTO PIN SONATA...3

Sīkāk

Ranexa, INN-ranolazine

Ranexa, INN-ranolazine I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS 1 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Ranexa 375 mg ilgstošās darbības tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katra tablete satur 375 mg ranolazīna (ranolazine) Pilnu palīgvielu sarakstu

Sīkāk

Līgums Nr. par medicīnisko apaugļošanu Rīgā 201_. gada sievietes vārds uzvārds Personas kods: Deklarētā dzīvesvieta: turpmāk tekstā Sieviete, un partn

Līgums Nr. par medicīnisko apaugļošanu Rīgā 201_. gada sievietes vārds uzvārds Personas kods: Deklarētā dzīvesvieta: turpmāk tekstā Sieviete, un partn Līgums Nr. par medicīnisko apaugļošanu Rīgā 201_. gada sievietes vārds uzvārds_ Personas kods: Deklarētā dzīvesvieta: turpmāk tekstā Sieviete, un partnera vārds uzvārds_ Personas kods: Deklarētā dzīvesvieta:

Sīkāk

Lietošanas instrukcija

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam Dalacin C 150 mg kapsulas Dalacin C 300 mg kapsulas Clindamycinum Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Sīkāk

EU Platform on Diet Physical Activity and Health

EU Platform on Diet Physical Activity and Health 15.03.2005 DIĒTA, FIZISKĀ AKTIVITĀTE UN VESELĪBA EIROPAS RĪCĪBAS PLATFORMA 1. Problēma Eiropas Savienības pilsoņi pārāk maz kustas un pārāk daudz patērē pārāk daudz enerģijas, pārāk daudz kaloriju, pārāk

Sīkāk

European Commission

European Commission EIROPAS KOMISIJA PAZIŅOJUMS PRESEI Briselē, 2013. gada 3. maijā 2013. gada pavasara prognoze ES ekonomika lēnām atlabst no ieilgušas lejupslīdes Pēc ekonomikas lejupslīdes, kas bija raksturīga 2012. gadam,

Sīkāk

Presentation

Presentation Futbola spēles prasības Sporta skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide inovatīvo pieeju pielietošanā skolēnu fizisko spēju attīstīšanai 17.03.2014 Futbola mērķis: Uzvarēt Futbola momenti:

Sīkāk

Ievads par privātumu Dalībnieki izpētīs savu attieksmi pret privātumu, kā arī privātuma nozīmi savā dzīvē. Dalībnieki izvērtēs, kāda veida informāciju

Ievads par privātumu Dalībnieki izpētīs savu attieksmi pret privātumu, kā arī privātuma nozīmi savā dzīvē. Dalībnieki izvērtēs, kāda veida informāciju Ievads par privātumu Dalībnieki izpētīs savu attieksmi pret privātumu, kā arī privātuma nozīmi savā dzīvē. Dalībnieki izvērtēs, kāda veida informāciju viņi nepubliskotu, kā arī aplūkos situācijas, kad

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - IRASA APHP CONSENSUS UZ no ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - IRASA APHP CONSENSUS UZ no ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Primārs hiperparatireoidisms. Asimptomātisks hiperparatireoidisms. 4 th Consensus Statement: Guidelines for the management of asymptomatic primary hyperparathyroidism Ingvars Rasa LOKMSA prezidents Mob.

Sīkāk

Pacients pēc sirds operācijas Informācija un praktiskās rekomendācijas pacientiem Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca Sirds ķirurģijas cent

Pacients pēc sirds operācijas Informācija un praktiskās rekomendācijas pacientiem Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca Sirds ķirurģijas cent Pacients pēc sirds operācijas Informācija un praktiskās rekomendācijas pacientiem Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca Sirds ķirurģijas centrs 2016 Saturs Ievads 3 1. Pēcoperācijas ikdiena 4

Sīkāk

Microsoft Word - Arcoxia 30_60_90_120mg apv tabl_ZA_ _C

Microsoft Word - Arcoxia 30_60_90_120mg apv tabl_ZA_ _C 1. ZĀĻU NOSAUKUMS ARCOXIA 30 mg apvalkotās tabletes ARCOXIA 60 mg apvalkotās tabletes ARCOXIA 90 mg apvalkotās tabletes ARCOXIA 120 mg apvalkotās tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katra

Sīkāk

Microsoft Word - Limbazu_sākumskola_3a_labie darbi.docx

Microsoft Word - Limbazu_sākumskola_3a_labie darbi.docx Limbažu sākumskolas 3.a klases labie darbi Šajā mācību gadā mēs, Limbažu sākumskolas 3.a klases skolēni, cītīgi darbojamies projektā Sporto visa klase. Mēs sportojam piecas reizes nedēļā: divas sporta

Sīkāk

Microsoft Word - PS Edinas pakalp spec.doc

Microsoft Word - PS Edinas pakalp spec.doc Ēdināšanas pakalpojumu speciālista profesijas standarts 1. Vispārīgie jautājumi 1. Profesijas nosaukums ēdināšanas pakalpojumu speciālists. 2. Profesijas kods 5121 26. 2. Nodarbinātības apraksts 1. Profesionālās

Sīkāk

Summary of Product Characteristics in English

Summary of Product Characteristics in English INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM UNITIMOLOL 0,5 % acu pilieni, šķīdums Timololum Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju. - Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Sīkāk

Equisolon; INN prednisolone

Equisolon; INN prednisolone I PIELIKUMS VETERINĀRO ZĀĻU APRAKSTS 1 1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS Equisolon 100 mg pulveris iekšķīgai lietošanai zirgiem Equisolon 300 mg pulveris iekšķīgai lietošanai zirgiem Equisolon 600 mg pulveris

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 17. jūnijā (OR. en) 10277/16 DENLEG 63 AGRI 342 SAN 262 DARBA REZULTĀTI Sūtītājs: Padomes Ģenerālsekreta

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 17. jūnijā (OR. en) 10277/16 DENLEG 63 AGRI 342 SAN 262 DARBA REZULTĀTI Sūtītājs: Padomes Ģenerālsekreta Eiropas Savienības Padome Briselē, 2016. gada 17. jūnijā (OR. en) 10277/16 DENLEG 63 AGRI 342 SAN 262 DARBA REZULTĀTI Sūtītājs: Padomes Ģenerālsekretariāts Datums: 2016. gada 17. jūnijs Saņēmējs: delegācijas

Sīkāk

PDF_Saldudens_gids_A5

PDF_Saldudens_gids_A5 Saldūdens zivju ceļvedis, Pasaules Dabas Fonds. Pirmais izdevums. Teksta konsultants: Vides risinājumu institūts. Fotoattēli: www.latvijasdaba.lv; Karpa (Cyprinus carpio) un Strauta forele (Salmo trutta

Sīkāk

VIAGRA, INN-sildenafil citrate

VIAGRA, INN-sildenafil citrate I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS 1 1. ZĀĻU NOSAUKUMS VIAGRA 25 mg apvalkotās tabletes VIAGRA 50 mg apvalkotās tabletes VIAGRA 100 mg apvalkotās tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katra tablete

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

NORAKSTS Lieta Nr.A (A /44) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĒZEKNES TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rēzeknē 2013.gada

NORAKSTS Lieta Nr.A (A /44) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĒZEKNES TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rēzeknē 2013.gada NORAKSTS Lieta Nr.A420346212 (A00964-13/44) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĒZEKNES TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rēzeknē 2013.gada 25.janvārī Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā:

Sīkāk

Testosterone Art. 31

Testosterone Art. 31 II pielikums Zinātniskie secinājumi un pamatojums reģistrācijas apliecības nosacījumu izmaiņām, un detalizēts paskaidrojums par zinātniskā pamatojuma atšķirībām no PRAC rekomendācijām 33 Zinātniskie secinājumi

Sīkāk

Ko mēs vēlētos, lai speciālisti zinātu par bērnu ar AST uzvedības problēmām?

Ko mēs vēlētos, lai speciālisti zinātu par bērnu ar AST uzvedības problēmām? Problēmizraisoša uzvedība. Cēloņsakarību meklējumos 2018.gada 13.novembrī Līga Bērziņa Latvijas Autisma apvienība Stāsts nr 1 Ir bērni, kuri nonāk izglītības iestādēs, nezinot: kas ir droša distance, kas

Sīkāk

Zinātniskie raksti 2017

Zinātniskie raksti 2017 Kardioķirurģisko pacientu D vitamīna līmenis un tā ietekme uz ārstēšanas rezultātu Pēteris Stradiņš 1, 2, Kristiāns Meidrops 2, 3, Paula Zviedre 4, Maija Mukāne 5, Lita Jēkabsone 5, Renārs Erts 6 peteris.stradins@stradini.lv

Sīkāk

Informācija par gūžas protēzi Šī informatīvā bukleta mērķis ir sniegt vispusīgu informāciju par gaidāmo operāciju un nepieciešamo pēcoperācijas aprūpi

Informācija par gūžas protēzi Šī informatīvā bukleta mērķis ir sniegt vispusīgu informāciju par gaidāmo operāciju un nepieciešamo pēcoperācijas aprūpi Informācija par gūžas protēzi Šī informatīvā bukleta mērķis ir sniegt vispusīgu informāciju par gaidāmo operāciju un nepieciešamo pēcoperācijas aprūpi. Bukletā ir apkopoti praktiski padomi, kas ir saistīti

Sīkāk

MKN grozījumi

MKN grozījumi Latvijas graudu nozares attīstības tendences Rigonda Krieviņa 22.10.2015. Latvijas graudu un rapša sējumu platības, kopraža un ražība 2 Graudu kopraža (tūskt.t) un platība (tūkst.ha) Ražība, t/ha Latvijas

Sīkāk

Esi biodaudzveidības detektīvs! Tulkots no: HTFC Education ( Piemērots skolēniem vecuma

Esi biodaudzveidības detektīvs! Tulkots no: HTFC Education (  Piemērots skolēniem vecuma Esi biodaudzveidības detektīvs! Tulkots no: HTFC Education (http://hctfeducation.ca/lessons/earth-ecosystems-and-ecology/) Piemērots skolēniem vecuma posmā: Pirmsskola līdz 8. klase Kategorija: Ekosistēmas

Sīkāk

APSTIPRINU

APSTIPRINU APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2002. gada 8.janvāra rīkojumu Nr. 10 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0054 Profesija Viesnīcu servisa organizators Kvalifikācijas līmenis

Sīkāk

Microsoft Word - Fragmin šķ inj doc

Microsoft Word - Fragmin šķ inj doc LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM FRAGMIN šķīdums injekcijām 2500 SV/0,2 ml FRAGMIN šķīdums injekcijām 5000 SV/0,2 ml FRAGMIN 7500 SV /0,3 ml šķīdums injekcijām FRAGMIN 10 000 SV /0,4

Sīkāk

APSTIPRINU

APSTIPRINU Valsts asinsdonoru centra 2017. gada darbības plāns APSTIPRINU Valsts asinsdonoru centra direktora p.i. S.Zaharāne (personiskais paraksts) 2017. gada 23.janvārī Nr. Pasākums Sagaidāmais rezultāts / rādītājs

Sīkāk

Pamatelementi statistikā un Hipotēžu pārbaude

Pamatelementi statistikā un Hipotēžu pārbaude Pamatelementi statistikā un Hipotēžu pārbaude J. Valeinis 1 1 Latvijas Universitāte, Rīga 12.marts, 2010 Valeinis Pamatelementi statistikā un Hipotēžu pārbaude p. 1 of 22 Ievads I. Pamatelementi matemātiskajā

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

Pielikums Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumiem Nr.407 Pulmonālās hipertensijas biedrība (organizācijas nosaukums) (organizācija

Pielikums Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumiem Nr.407 Pulmonālās hipertensijas biedrība (organizācijas nosaukums) (organizācija Pielikums Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumiem Nr.407 Pulmonālās hipertensijas biedrība (organizācijas nosaukums) 40008181693 (organizācijas reģistrācijas numurs) Iepriekšējā gada darbības pārskats

Sīkāk

Profesionālās pilnveides seminārs Strādā vesels» Darba aizsardzības jautājumu ekonomiskā puse Ivars Vanadziņš, Dr.med., Darba drošības un vides veselī

Profesionālās pilnveides seminārs Strādā vesels» Darba aizsardzības jautājumu ekonomiskā puse Ivars Vanadziņš, Dr.med., Darba drošības un vides veselī Profesionālās pilnveides seminārs Strādā vesels» Darba aizsardzības jautājumu ekonomiskā puse Ivars Vanadziņš, Dr.med., Darba drošības un vides veselības institūts, Rīgas Stradiņa universitāte Kontakti:

Sīkāk

VBO Uzdevumi 10. klase KODS 1. uzdevums 1.1. Viena no Latvijā ekoloģiski un ekonomiski nozīmīgām kukaiņu sugām ir astoņzobu mizgrauzis Ips

VBO Uzdevumi 10. klase KODS 1. uzdevums 1.1. Viena no Latvijā ekoloģiski un ekonomiski nozīmīgām kukaiņu sugām ir astoņzobu mizgrauzis Ips . uzdevums.. Viena no Latvijā ekoloģiski un ekonomiski nozīmīgām kukaiņu sugām ir astoņzobu mizgrauzis Ips typographus, kas attēlots zīmējumā. Astoņzobu mizgrauzis dzīvo zem mizas uz nesen atmirušiem parastās

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

MAKETS.indd

MAKETS.indd Saturs Priekšvārds... 7 Aīda Rancāne ZIEMASSVĒTKU GRĀMATA VECĀKIEM UN SKOLOTĀJIEM I DAĻA LAIKS... 10 Gads. Saulgrieži... 10 Ziema vasara. Saules ceļš... 14 Svētku laiks. Svētie vakari... 16 Kalendārs.

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk

Exjade, INN-deferasirox

Exjade, INN-deferasirox I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS 1 Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ATBALSTA CENTRS VISIEM KURUS SKAR HIV/AIDS HIV infekcija apdraudoša aktualitāte LV. Ārstēšanās pieejamības veicināšana sociāli atstumtajām riska grupām RD LD konference Rīgas pilsētas pašvaldības sociālā

Sīkāk

Rapamune,INN-Sirolimus

Rapamune,INN-Sirolimus PIELIKUMS I ZĀĻU APRAKSTS 1 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Rapamune 1 mg/ml šķīdums iekšķīgai lietošanai 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Viens mililitrs satur 1 mg sirolima (Sirolimus). Palīgvielas: Pilnu

Sīkāk

Kiovig, INN-human normal immunoglobulin (IVIg)

Kiovig, INN-human normal immunoglobulin (IVIg) I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS 1 1. ZĀĻU NOSAUKUMS KIOVIG 100 mg/ml šķīdums infūzijām 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Immunoglobulinum humanum normale (cilvēka normālais imūnglobulīns) (IVIg) Viens

Sīkāk

BĒRNU VECUMA UN CITU RISKA GRUPU PERSONU VAKCINĀCIJA Praktiskas rekomendācijas

BĒRNU VECUMA UN CITU RISKA GRUPU PERSONU VAKCINĀCIJA Praktiskas rekomendācijas BĒRNU VECUMA UN CITU RISKA GRUPU PERSONU VAKCINĀCIJA Praktiskas rekomendācijas Bērnu vecuma un citu riska grupu personu vakcinācija: Praktiskas rekomendācijas. 1. versija, 2019. [Apstiprinātas LR Veselības

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation No profesijas standarta līdz reformai 2019. gada 16. martā. 19.03.2019 1 Reforma Sieviešu dzimtes vārds Pārkārtojums, pārveidojums, saglabājot galveno no līdzšinējā Pārmaiņa, pārkārtojums kādā sabiedrības

Sīkāk