R E G U L A M I N P R Z Y Z N A W A N I A Z N A K U S P B T D O B R Y T R A N S P O R T

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "R E G U L A M I N P R Z Y Z N A W A N I A Z N A K U S P B T D O B R Y T R A N S P O R T"

Transkripts

1 R E G U L A M I N P R Z Y Z N A W A N I A Z N A K U S P B T D O B R Y T R A N S P O R T

2 2

3 Regulamin przyznawania Znaku SPBT Dobry Transport 1.1. Dobry Transport y aktualnymi standardami 1.2. Dobry Transport Dobry Transport Dobry Transport zdu na budowy prowadzone przez firmy c prowadzenia i higieny pracy Laureat ma Dobry Transport legitymowa Certyfikatem Znaku Dobry Transport znakowa w widocznym miejscu wzorem Dobry Transport eszarka, pompa do betonu, pompo przyznawane aga ono uruchomienia normalnej procedury kwalifikacyjnej w oparciu o nowy wniosek Dobry Transport w Budownictwie Dobry Transport publikowana jest na stronie Dobry Transport procedury kwalifikacyjnej potwierd, peratorzy oraz betonu nie wymaga zawartych w aktualnej wersji Standardu BHP 14.8 Porozumienia dla B Budownictwie Maszyny do transportu i podawania betonu Dobry Transport 2.1. na terenie Polski, zgodny ze wzorem niniejszego Regulaminu jedynym i ostatecznym arbitrem w sprawie udzielenia Znaku Dobry Transport go Znaku Dobry Transport. 3

4 2.3. K ds. Znaku Dobry Transport Komitet Komitet Doradczy Komitet Komitet wybiera ze swego grona Zadaniem Komitetu jest rozpatrz nakiem Dobry Transport podsumowanie Grupy Projektowej SPBT Regulaminu Znakiem Dobry Transport Komitet przekazuje Komitetu Znak Dobry Transport Grupa Projektowa SPBT ds. BHP i Znaku Dobry Transport Grupa Projektowa ma prawo zweryfikowania wybranych do transportu/podawania Znaku Dobry Transport do transportu/podawania mieszanki betonowej Wnioskodawcy Przedstawiciele Grupy Projektowej, ewentualnie inni reprezentanci SPBT i Porozumienia dla B Budownictwie transportu/podawania mieszanki betonowej w zakresie BHP Znakiem Dobry Transport 2.5. Audytorzy ze strony Grupy Projektowej SPBT ds. BHP i Znaku Dobry Transport oraz po uzgodnieniu dwuosobowych tj. po jednym reprezentancie SPBT i Poro w Budownictwie inspekcji ), No kiedy Nakaz ). 4

5 Dobry Transport 3.1. Na adres Biura SPBT - Wnioskodawca kieruje wniosek o przyznanie Znaku Dobry Transport, 1) wraz z zestawieniem nr rejestracyjny, rok produkcji) w ramach kampanii spr transportu i podawania betonu, samokontroli dla do transportu/podawania mieszanki betonowej i/lub 2.2, 2.3, 2.4, dotyc wg uznania Wnioskodawcy w celu dalszego procedowania, lub oddala go wraz z uzasadnieniem swojej decyzji. 3.3., szty wybranych mieszanki betonowej, wskazanych we wniosku W terminie, wytypowanych inspekcji 3). Notatka z inspekcji inspekcji uznano, 4 oficjalnego powiadomienia Biura SPBT o wyeliminowaniu wykazanych podczas do Biura SPBT Podczas inspekcji wszystkie wytypowane 5

6 3.7. W trakcie inspekcji Wnioskodawca oraz warunki do sprawdzenia (na adres Biura SPBT) lub Certyfikatu Znaku SPBT Dobry Transport Znakiem Dobry Transport Wnioskodawcy i uzasadnieniem tej decyzji Znaku Dobry Transport stanowisko Komitetu Doradczego W przypadku odmowy przyznania znaku Dobry Transport Wnioskodawca ma prawo Dobry Transport Dobry Transport 4.1. a w procedurze kwalifikacyjnej Znaku Dobry Transport Dokumentacja Dobry Transport audytorzy oryginalnych 4.3. w ramach kampani Dobry Transport poczty Formularz akcesyjny samokontroli betonomieszarki samokontroli. 5.4 samokontroli pompy do betonu samokontroli pompogruszki

7 1 Znak Dobry Transport FORMULARZ AKCESYJNY ul. Morawskiego Firma : adres pocztowy z numerem telefonu i adresem owym) kierowana przez :... Dyrektora/Kierownika) iem Dobry Transport, W ramach procedury kwalifikacyjnej Lp. 1 Typ pojazdu/producent (pompa do betonu, pompogruszka, betonomieszarka, Numer rejestracyjny i rok produkcji Adres bazowania

8 Lp. 14 Typ pojazdu/producent (pompa do betonu, pompogruszka, betonomieszarka, Numer rejestracyjny i rok produkcji Adres bazowania Maszyny do transportu i podawania betonu Dobry Transport i i podawania betonu nich wymagania

9 SPRAWOZ Z SAMOKONTROLI BETONOMIESZARKI 2.1 Znak SPBT Dobry Transport Firma... Adres:... Typ pojazdu/producent:... Data :... Lp. Obszar TAK NIE NIE DOTYCZY UWAGI A MASZYNY DO TRANSPORTU I PODAWANIA BETONU WYMAGANIA MINIMALNE 2. ochronne klasy 1F, obuwie ochronne kategorii min. S3, lub, kamizelka zawodowego. 3. Na terenie budowy/ o poinformowany). 4. wskazanych p W przypadku potrzeby nadania komunikatu przez CB rozmowy przez CB radio podczas prowadzenia pojazdu.

10 Lp. Obszar TAK NIE 7. cz - 8. kierownictw kierowca jest poinformowany). 9. operator/kierowca o tym wie?). 10. Przestrzeganie norm czasu pra dokumentowania (tachograf+godziny pracy). 11. w kabinie kierowcy). 12. A. prawo jazdy B. d C. potwierdzenie polisy OC D. dokument przewozowy E. wypis z zezwolenia na wykonywanie zawodu 14. Kierowca/Ope na stanowisku Kierowcy/Operatora w tym praca na NIE DOTYCZY UWAGI B. 1. Spr 2. Lusterka (panoramiczne klasy VI, lusterka boczne klasy IV i V) Tylna bariera przeciwnajazdowa peda 10. Czytelne wszystkie oznaczenia, piktogramy, tabliczki 11.

11 Lp. Obszar TAK NIE NIE DOTYCZY UWAGI C. Betonomieszarki 1. mieszalnika i otworu wlotowego) min. 15 cm... Kierowca/Operator : Kierownik/Dyrektor:......

12

13 2.2 Znak SPBT Dobry Transport SPRAWOZ SAMOKONTROLI Firma... Adres:... Typ pojazdu/producent:... Data :... Lp. Obszar TAK NIE NIE DOTYCZY UWAGI A MASZYNY DO TRANSPORTU I PODAWANIA BETONU WYMAGANIA MINIMALNE 2. ochronne klasy 1F, obuwie ochronne kategorii min. S3, lub, kamizelk zawodowego. 3. Na terenie budowy/ poinformowany). 4. wskazanych 5. (czy. 6. W przypadku potrzeby nadania komunikatu przez CB rozmowy przez CB radio podczas prowadzenia pojazdu. 7. cz -

14 Lp. Obszar TAK NIE 8. jest poinformowany). 9. operator/kierowca o tym wie?). 10. Przestrzeganie norm czasu pra dokumentowania (tachograf+godziny pracy). 11. w kabinie kierowcy). 12. kierowca: A. prawo jazdy B. ny C. potwierdzenie polisy OC D. dokument przewozowy E. wypis z zezwolenia na wykonywanie zawodu 14. Kierowca/Operator posiada ak na stanowisku Kierowcy/Operatora w tym praca na NIE DOTYCZY UWAGI B. 1. Sprawny akustyczny 2. Lusterka (panoramiczne klasy VI, lusterka boczne klasy IV i V) Tylna bariera przeciwnajazdowa Czytelne wszystkie oznaczenia, piktogramy, tabliczki 11. C. Samochody samo

15 Lp. Obszar TAK NIE 5. NIE DOTYCZY UWAGI... Kierowca/Operator : Kierownik/Dyrektor:... (imi...

16

17 2.3 Znak SPBT Dobry Transport SPRAWOZ SAMOKONTROLI POMPY DO BETONU Firma... Adres:... Typ pojazdu/producent:... Data :... Lp. Obszar TAK NIE NIE DOTYCZY UWAGI A MASZYNY DO TRANSPORTU I PODAWANIA BETONU WYMAGANIA MINIMALNE 2. ochronne klasy 1F, obuwie ochronne kategorii min. S3, lub, kamizelka ostrze zawodowego. 3. Na terenie budowy/ poinformowany). 4. wskazanych przez ki W przypadku potrzeby nadania komunikatu przez CB rozmowy przez CB radio podczas prowadzenia pojazdu.

18 Lp. Obszar TAK NIE kierown jest poinformowany). 9. operator/kierowca o tym wie?). 10. Przestrzeganie norm czasu pracy i ja dokumentowania (tachograf+godziny pracy). 11. w kabinie kierowcy). 12. betonowej: A. prawo jazdy B. C. D. potwierdzenie polisy OC E. Techniczny) F. Zezwolenie na przejazdy pojazdem ponadnormatywnym 13. na stanowisku Kierowcy/Operatora w tym praca na NIE DOTYCZY UWAGI B Lusterka (panoramiczne klasy VI, lusterka boczne klasy IV i V) Elementy odb 7. Tylna bariera przeciwnajazdowa zgowe na wszystkie 10. Czytelne wszystkie oznaczenia, piktogramy, tabliczki 11.

19 Lp. Obszar TAK NIE NIE DOTYCZY UWAGI C. Pompy do betonu Krata zabezp nie okuty) w dobrym stanie technicznym Kierowca/Operator : Dyrektor/Kierownik:......

20

21 SPRAWOZ SAMOKONTROLI POMPOGRUSZKI 2.4 Znak SPBT Dobry Transport Firma... Adres:... Typ pojazdu/producent: Lp. Obszar TAK NIE NIE DOTYCZY UWAGI A MASZYNY DO TRANSPORTU I PODAWANIA BETONU WYMAGANIA MINIMALNE 2. ochronne klasy 1F, obuwie ochronne kategorii min. S3, lub, kamizelka zawodowego. 3. Na terenie budowy/ o poinformowany). 4. wskazanych p W przypadku potrzeby nadania komunikatu przez CB rozmowy przez CB radio podczas prowadzenia pojazdu.

22 Lp. Obszar TAK NIE 7. cz - 8. jest poinformowany). 9. operator/kierowca o tym wie?). 10. Przestrzeganie norm czasu pra dokumentowania (tachograf+godziny pracy). 11. w kabinie kierowcy). 12. pompogruszki: A. prawo jazdy B. d rejestracyjny C. potwierdzenie polisy OC D. dokument przewozowy E. wypis z zezwolenia na wykonywanie zawodu F. maszyny do pracy Techniczny) 14. na stanowisku Kierowcy/Operatora w tym praca na ne szkolenie okresowe BHP. NIE DOTYCZY UWAGI B Lusterka (panoramiczne klasy VI, lusterka boczne klasy IV i V) Kliny Tylna bariera przeciwnajazdowa 8. na drodze, wid Czytelne wszystkie oznaczenia, piktogramy, tabliczki 11.

23 Lp. Obszar TAK NIE NIE DOTYCZY UWAGI C. Pompogruszki go nie okuty) w dobrym stanie technicznym 7. y 8. mieszalnika i otworu wlotowego) i min. 15 cm... Kierowca/Operator : Dyrektor/Kierownik:......

24

25 SPRAWOZ INSPEKCJI 3 Znak SPBT Dobry Transport Firma... Adres:... Typ pojazdu/producent:... Audytorzy... Data audytu:... Lp. Obszar TAK NIE NIE DOTYCZY UWAGI A. 1. tandardu 14.8 MASZYNY DO TRANSPORTU I PODAWANIA BETONU WYMAGANIA MINIMALNE 2. ochronne klasy 1F, obuwie ochronne kategorii min. S3,. mieszanki betonowej lub zawodowego. 3. Na terenie budowy/ poinformowany). 4. aczone miejsca dla palaczy) W przypadku potrzeby nadania komunikatu przez CB rozmowy przez CB radio podczas prowadzenia pojazdu.

26 Lp. Obszar TAK NIE jest poinformowany). 9. operator/kierowca o tym wie?). 10. dokumentowania (tachograf+godziny pracy). 11. w kabinie kierowcy). 12. A. prawo jazdy B. C. potwierdzenie polisy OC D. dokument przewozowy E. wypis z zezwolenia na wykonywanie zawodu ji) 13. betonowej: A. prawo jazdy B. C. cyjny D. potwierdzenie polisy OC E. Techniczny) F. Zezwolenie na przejazdy pojazdem ponadnormatywnym 14. iadczenie na stanowisku Kierowcy/Operatora w tym praca na NIE DOTYCZY UWAGI B. 1. ania 2. Lusterka (panoramiczne klasy VI, lusterka boczne klasy IV i V) Tylna bariera przeciwnajazdowa

27 Lp. Obszar TAK NIE Czytelne wszystkie oznaczenia, piktogramy, tabliczki 11. NIE DOTYCZY UWAGI C D. Pompy do betonu nie okuty) w dobrym stanie technicznym 7. E. Betonomieszarki 1. odbioru mocy, mieszalnika i otworu wlotowego) min. 15 cm F. Pompogruszki ania awaryjnego 4. 5.

28 Lp. Obszar TAK NIE 6. technicznym 7. oderwan 8. mieszalnika i otworu wlotowego) min. 15 cm NIE DOTYCZY UWAGI... Przedstawiciel firmy : Audytorzy:... (im (podpis)

29 4 Znak Dobry Transport w ramach procedury Znaku SPBT Dobry Transport Podczas audytu Dobry Transport przeprowadzonego w dniu : na adres poczty elektronicznej w Polsce niniejszego nakazu. Audytorzy:

30

31 5 Znak Dobry Transport znak :... Grupy Projektowej SPBT ds. BHP i Znaku Dobry Transport Spra samokontroli, inspekcji ; -... ; -... ;... o przyznanie Znaku Dobry Transport Zbiorcze Lp. Typ pojazdu/producent (pompa do betonu, pompogruszka, betonomieszarka, Numer rejestracyjny i rok produkcji Sprawozdanie kompletne niekompletne

32 Grupa Projektowa SPBT ds. BHP i Znaku Dobry Transport - pr SPBT Dobry Transport i/lub podawania betonu Lp. Typ pojazdu/producent Numer rejestracyjny i rok produkcji - pr SPBT Dobry Transport i/lub podawania betonu pod warunkiem : Lp. Typ pojazdu/producent (pompa do betonu, pompogruszka, Numer rejestracyjny i rok produkcji Warunek przyznania

33 - iosek o przyznanie Znaku SPBT Dobry Transport do transportu i/lub podawania betonu z powodu: Lp. Typ pojazdu/producent (pompa do betonu, pompogruszka, Numer rejestracyjny i rok produkcji przyznania dnia... Grupa Projektowa SPBT ds. BHP i Znaku Dobry Transport :.

34

Art.Nr / / /2014 HP800S HP1100S HP1300S D GB PL FR NL IT SE NO DK Rüttelplatte Original-Anleitung Vibra

Art.Nr / / /2014 HP800S HP1100S HP1300S D GB PL FR NL IT SE NO DK Rüttelplatte Original-Anleitung Vibra Art.Nr. 5904602903 / 5904603903 / 5904604903 5904603850 02/2014 HP800S HP1100S HP1300S D GB PL FR NL IT SE NO DK Rüttelplatte Original-Anleitung Vibratory Plates Translation from the original instruction

Sīkāk

Tirgus dal bnieka nosaukums: Ieguld jumu p rvaldes akciju sabiedr ba "Finasta Asset Management" Kods: 100 Invalda konservativais ieguldijumu plans 1.

Tirgus dal bnieka nosaukums: Ieguld jumu p rvaldes akciju sabiedr ba Finasta Asset Management Kods: 100 Invalda konservativais ieguldijumu plans 1. Tirgus dal bnieka nosaukums: p rvaldes akciju sabiedr ba "Finasta Asset Management" 1. pielikums Finanšu un kapit la tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 J iesniedz Finanšu un

Sīkāk

HR HU LT LV MT PL HR/ UREDBA (EU) 2016/425 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 9. ožujka EU IZJAVA O SUKLADNOSTI HU/ AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁ

HR HU LT LV MT PL HR/ UREDBA (EU) 2016/425 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 9. ožujka EU IZJAVA O SUKLADNOSTI HU/ AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁ HR/ UREDBA (EU) 2016/425 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 9. ožujka 2016. EU IZJAVA O SUKLADNOSTI HU/ AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/425 RENDELETE (2016. március 9.) EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Sīkāk

Microsoft Word - Daugavgriva_SEG_08.doc

Microsoft Word - Daugavgriva_SEG_08.doc 1(8) Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2008. gadā I. Ziņas par operatoru 2.pielikums Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumiem 778 Operators: nosaukums vai vārds un uzvārds Akciju sabiedrība

Sīkāk

2

2 2. pielikums Ministru kabineta 2004. gada 7. septembra noteikumiem 778 Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2012. gadā 1. Ziņas par operatoru 1. Operators: 1.1. nosaukums vai vārds un uzvārds SIA

Sīkāk

Microsoft Word - SEG_ atskaite_Bolderaja_2008.doc

Microsoft Word - SEG_ atskaite_Bolderaja_2008.doc SIA Bolderaja Ltd Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2008.gadā. Saturs I. Ziņas par operatoru.. 3 II. Vispārīga informācija par piesārņojošām darbībām. 4 III. Emisijas aprēķini sadedzināšanas procesiem

Sīkāk

Logatherm WPS 10K L A ++ A + A B C D E F G A ++ A B C D E F G A 51 db kw kw kw db /2013

Logatherm WPS 10K L A ++ A + A B C D E F G A ++ A B C D E F G A 51 db kw kw kw db /2013 51 d 11 11 11 kw kw kw d 2015 811/2013 2015 811/2013 Izstrādājuma datu lapa par energopatēriņu Turpmākie izstrādājuma dati atbilst S regulu 811/2013, 812/2013, 813/2013 un 814/2013 prasībām, ar ko papildina

Sīkāk

Microsoft Word - Latv_Gaze_SEG atskaite 2007.doc

Microsoft Word - Latv_Gaze_SEG atskaite 2007.doc 2.pielikums Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumiem Nr.778 Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2007. gadā I. Ziņas par operatoru 1. Operators: 1.1. nosaukums vai vārds un uzvārds Akciju

Sīkāk

A9R1q9nsan_v63m4l_2ow.tmp

A9R1q9nsan_v63m4l_2ow.tmp Studiju programmas raksturojums 2015./2016. a 1. uzdevumi. Programm Studiju programmas. 1. Sagatavot. 2. N. 3. N 1 2. 4. V. 5., balstoties noteikt izm Studiju programmas uzdevumi. 1.. 2. V ir. 3. Nodro.

Sīkāk

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc SIA Krāslavas nami Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2007. gadā Saturs I. Ziņas par operatoru...3 II. Vispārīga informācija par piesārņojošajām darbībām...4 III. Emisijas aprēķini sadedzināšanas

Sīkāk

SAUSZEMES TRANSPORTL DZEK U APDROŠIN ŠANAS NOTEIKUMI Nr.41.6 APSTIPRIN TI AR IF LATVIA AAS VALDES 2008.GADA 24.J LIJA L MUMU 1. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI 1.1. Apdrošin šanas sabiedr ba - If Latvia apdrošin

Sīkāk

ParskatsParKvotamAtbrivosanas2009

ParskatsParKvotamAtbrivosanas2009 Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2009. gadā I. ZiĦas par operatoru 1. Operators: 1.1. nosaukums vai vārds un uzvārds AS Rēzeknes siltumtīkli 1.2. adrese Rīgas iela 1, Rēzekne, LV 4601 1.3. tālruħa

Sīkāk

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA EĪD Nr CPR-M 561-7/11.14-LV 1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: Fix Master Toge skrūve bet

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA EĪD Nr CPR-M 561-7/11.14-LV 1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: Fix Master Toge skrūve bet EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA EĪD Nr. 1343-CPR-M 561-7/11.14-LV 1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: Fix Master Toge skrūve betonam, TSM, augstas ekspluatācijas 2. Tipa, partijas

Sīkāk

Microsoft Word - Noteikumi_Dizaina pakalpojumi_

Microsoft Word - Noteikumi_Dizaina pakalpojumi_ VAS STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA Tirgus izpētes Dizaina pakalpojumu sniegšana VAS Starptautiskā lidosta Rīgā (Identifikācijas Nr. TI-13/60) NOTEIKUMI M rupes novad 1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

PM_Izglītības _prasības_v.1.1

PM_Izglītības _prasības_v.1.1 Valsts atbalsta programma dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai PALĪGMATERIĀLS PAR IZGLĪTĪBU PAMATOJOŠAJIEM DOKUMENTIEM MĀJOKĻU GARANTIJU PROGRAMMĀ Mājokļu garantijas VAR piešķirt personām, kuras ieguvušas

Sīkāk

/0 01/2019 CP1 430 Li D48 CP1 480 Li D48 IT BG BS CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU LT LV MK NL NO Tosaerba a batteria con conducente a piedi

/0 01/2019 CP1 430 Li D48 CP1 480 Li D48 IT BG BS CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU LT LV MK NL NO Tosaerba a batteria con conducente a piedi 171506285/0 01/2019 CP1 430 Li D48 CP1 480 Li D48 IT G S CS D DE EL EN ES ET FI FR HR HU LT LV MK NL NO Tosaerba a batteria con conducente a piedi MNULE DI ISTRUZIONI TTENZIONE: prima di usare la macchina,

Sīkāk

Jaunums! ZANDA POLAR - izturīgs jumts matētos, dabīgos krāsu toņos

Jaunums! ZANDA POLAR - izturīgs jumts matētos, dabīgos krāsu toņos ZANDA POLAR - izturīgs jumts Betona dakstiņš ar matētu virsmu ir lielisks Zanda klāsta papildinājums Mēs esam padarījuši Zanda klāstu spēcīgāku, papildinot to ar jauno, matēto betona dakstiņu Polar. Šī

Sīkāk

Renault Master furgona versiju cenu lapa

Renault Master furgona versiju cenu lapa FWD (priekšpiedziņa) L1H1 L1H2 L2H2 L2H3 L3H2 3,5 L3H3 GVW Motors / Versija dci 110 Euro6 26440 20890 27360 21610 2,8t dci 130 Euro6 28350 22400 Energy dci 170 Euro6 30290 23930 dci 110 Euro6 26920 21270

Sīkāk

Nevienādības starp vidējiem

Nevienādības starp vidējiem Nevienādības starp vidējiem Mārtin, š Kokainis Latvijas Universitāte, NMS Rīga, 07 Ievads Atrisināt nevienādību nozīmē atrast visus tās atrisinājumus un pierādīt, ka citu atrisinājumu nav. Pierādīt nevienādību

Sīkāk

Folie 0

Folie 0 SIA CEMEX LABAS PRAKSES PIEMĒRI PASLĪDĒŠANAS, AIZĶERŠANĀS UN PAKLUPŠANAS RISKU NOVĒRŠANA 2012-2015 Uzņēmums dibināts 1906.gadā, Meksikā Viens no lielākajiem cementa, betona un inerto materiālu ražotājiem

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos otrās kārtas otrā apakškārta 2011.gada maijs Nodarbinātības valsts aģentūras

Sīkāk

CR 90 Crystaliser Trīskārša aizsardzība pret ūdeni 1. Blīvējošais pārklājums 2. Kristalizācijas process tiek novērsta ūdens iekļūšana materiālā 3. Mik

CR 90 Crystaliser Trīskārša aizsardzība pret ūdeni 1. Blīvējošais pārklājums 2. Kristalizācijas process tiek novērsta ūdens iekļūšana materiālā 3. Mik Trīskārša aizsardzība pret ūdeni 1. Blīvējošais pārklājums 2. Kristalizācijas process tiek novērsta ūdens iekļūšana materiālā 3. Mikroplaisu blīvēšana betonā Trīskārša aizsardzība pret ūdeni ir vairāk

Sīkāk

Iespējamie risinājumi daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanas veicināšanai Dr.sc.ing. Maija Rubīna, Rīgas enerģētikas aģentūras direktore Di

Iespējamie risinājumi daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanas veicināšanai Dr.sc.ing. Maija Rubīna, Rīgas enerģētikas aģentūras direktore Di Iespējamie risinājumi daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanas veicināšanai Dr.sc.ing. Maija Rubīna, Rīgas enerģētikas aģentūras direktore Diskusija Rīgas pilsētas arhitektu birojā 20.11.2012

Sīkāk

Rudens KampaŅa JAUDA kā instrumentiem ar vadu BRĪVĪBA kā bezvadu instrumentiem Akcijas periods:

Rudens KampaŅa JAUDA kā instrumentiem ar vadu BRĪVĪBA kā bezvadu instrumentiem Akcijas periods: Rudens KampaŅa JAUDA kā instrumentiem ar vadu BRĪVĪBA kā bezvadu instrumentiem Akcijas periods: 01.08.2016. 31.10.2016. WWW.LICGOTUS.LV 18V XR XPS Leņķzāģis Akumulatoru kapacitāte 4Ah Apgriezieni min.

Sīkāk

Page 1 of 8 Biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskats: Bilance - Aktīvs Taksācijas periods no: 01.01.2009 līdz: 31.12.2009 Bilance - Aktīvs Bilancē summas jānorāda veselos latos. Nr. p.k. Posteņa

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

Publiskā apspriešana

Publiskā apspriešana BŪVNIECĪBS IECERES PUBLISKĀ PSPRIEŠN JUNS TRMVJU INFRSTRUKTŪRS POSM IZBŪVE UN ESOŠS TRMVJU LĪNIJS PĀRBŪVE. BŪVNIECĪBS IEROSINĀTĀJS: Rīgas Pašvaldības SI Rīgas satiksme Reģ.Nr.40003619950, Kleistu 28, Rīga,

Sīkāk

Amigo_Darba-lapas_skolotajiem_1

Amigo_Darba-lapas_skolotajiem_1 TELEFONS UN TĀ FUNKCIJAS Nodarbība 40 min Stundas mērķis (skolēna sasniedzamais rezultāts): 1. ZINU, kāpēc nepieciešams telefons un kādas darbības ar to var veikt; 2. PROTU nosaukt, kas jāievēro, lai telefons

Sīkāk

1.pielikums Talsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas lēmumam Nr.4 "Par Talsu novada sporta un atpūtas pasākumu 2017.gad

1.pielikums Talsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas lēmumam Nr.4 Par Talsu novada sporta un atpūtas pasākumu 2017.gad 1.pielikums Talsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 03.10.2016. lēmumam Nr.4 "Par Talsu novada sporta un atpūtas pasākumu 2017.gada kalendāro plānu" SPORTA PASĀKUMI TALSU NOVADĀ 2017.GADĀ

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lotē Aizpute, Kuldīga, Priekule, Saldus, Ventspils (identifikācijas

Sīkāk

Kurzemes plānošanas reģiona īstenotie pasākumi vienotā DI komunikācijas stratēģijas ietvaros gadā

Kurzemes plānošanas reģiona īstenotie pasākumi  vienotā DI komunikācijas stratēģijas ietvaros gadā www.kurzemevisiem.lv Projekta Kurzeme visiem ieviešanas aktualitātes Kurzemes plānošanas reģions Talsos, 27.03.2019 Par projektu Kurzeme visiem Projekta «Kurzeme visiem» mērķis palielināt Kurzemes reģionā

Sīkāk

Ministerstvo kultury České republiky

Ministerstvo kultury České republiky PROTOKOLS Tulkojums no čehu valodas TEHNOLOĢIJAS LABORATORIJA Pasūtītājs: Milošs Gavenda Jūsu vēstules reģ. nr. / datums: - / 11. 1. 2016 Mūsu reģ. nr.: NPÚ/310/2282/2016 Kārto / telefons: Ing. Dagmar

Sīkāk

SMS bankas pakalpojuma lietosanas rokasgramata

SMS bankas pakalpojuma lietosanas rokasgramata SMS BANKAS PAKALPOJUMA LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA SATURS 1. SMS bankas pakalpojuma vispārējs apraksts... 3 2. SMS bankas pakalpojuma parametri... 3 2.1. Īsziņu saņemšanas valoda... 3 2.2. Atlikumi un darījumi/

Sīkāk

LV L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maks

LV L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maks L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 27.6.2014. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maksu, kas maksājama Eiropas Zāļu aģentūrai par farmakovigilances

Sīkāk

Recent economic developments in Latvia

Recent economic developments in Latvia Eiro ieviešana Latvijā Ilmārs Rimšēvičs Latvijas Bankas prezidents 2012. gada 15. decembris Iedzīvotāji no eiro ieviešanas necietīs Eiro ieviešana NAV naudas reforma Latus Latvijas Bankā varēs apmainīt

Sīkāk

NORAKSTS LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDīBA SALlENAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Centrāles iela 21, Saliena, Salienas pagasts, Daugav

NORAKSTS LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDīBA SALlENAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Centrāles iela 21, Saliena, Salienas pagasts, Daugav NORAKSTS LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDīBA SALlENAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 42139512, Centrāles iela 21, Saliena, Salienas pagasts, Daugavpils novads, LV 5469, tālr. 65475311, fakss 65475287,

Sīkāk

A LĪMENIS

A  LĪMENIS KLAUSĪŠANĀS PRASMES PĀRBAUDE Jūs dzirdēsit īsu sarunu. Tagad izlasiet jautājumu un apskatiet zīmējumus! Zem jautājuma ir 3 atbildes. Izvēlieties vienu pareizo atbildi (A, B vai C) un apvelciet to! Tekstu

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - RP_ _TV_zinojums_n.akti.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - RP_ _TV_zinojums_n.akti.ppt [Compatibility Mode] Par izmaiņām normatīvajos aktos, kuri skar augstāko izglītību Tatjana Volkov a Rektoru padomes priek s d t ja Banku augstskolas rektore Zi ojums Rektoru padomes 23.05.2008. s d Saturs 2 1. PVN likums 2.

Sīkāk

4PPL book

4PPL book INSTRUKCJA INSTALACJI R410A typu Split Installation manual R410A Split series Modele ERWQ02AAV3 English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français

Sīkāk

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums Pārskats par Jaunauces pagasta bibliotēkas darbību 214.gadā Bibliotēku darba vispārīgs raksturojums Jaunauces pagasta bibliotēka dibināta 1922.gadā kā Jaunauces pagasta valdes bibliotēka. Bibliotēka atrodas

Sīkāk

3PPL A_ book

3PPL A_ book 3PPL410035-1A_2016-02.book Page 1 Wednesday, February 3, 2016 213 PM INSTRUKCJA INSTALACJI R410A typu Split Installation manual R410A Split series Modele ERWQ02AAV3 English Installationsanleitung Split-Baureihe

Sīkāk

gradska B liga statistika 1718.xlsm

gradska B liga statistika 1718.xlsm I kolo 1 12 0 : 0 1. set 2. set 3. set 4. set 5. set partija meč 2 11 Mopet Vranješ III * Bolnica 1 : 6 1. set 2. set 3. set 4. set 5. set partija meč par Milanović-Gerbesa par Bunford-Nikolić 07-11 07-11

Sīkāk

Rituļu preses ROLLANT

Rituļu preses ROLLANT Rituļu preses ROLLANT 350 340 Labi noapaļota ROLLANT no CLAAS. Saturs Produkta līnija 4 ROLLANT 350 RC 6 ROLLANT 340 RC 8 Tehnoloģija 10 Pacēlājs 12 ROTO CUT / ROTO FEED / padeves rampa 14 Presēšanas kamera

Sīkāk

Rituļu preses ROLLANT

Rituļu preses ROLLANT Rituļu preses ROLLANT 350 340 Labi noapaļota ROLLANT no CLAAS. 2 Saturs Produkta līnija 4 ROLLANT 350 RC 6 ROLLANT 340 RC 8 Tehnoloģija 10 Pacēlājs 12 ROTO CUT / ROTO FEED / padeves rampa 14 Presēšanas

Sīkāk

LIEPĀJAS SPORTA SPĒĻU SKOLA 2018.GADA NOVEMBRA-DECEMBRA PASĀKUMU KALENDĀRS BASKETBOLĀ UN VOLEJBOLĀ Datums Laiks Pasākums Norises vieta Ieejas maksa 3.

LIEPĀJAS SPORTA SPĒĻU SKOLA 2018.GADA NOVEMBRA-DECEMBRA PASĀKUMU KALENDĀRS BASKETBOLĀ UN VOLEJBOLĀ Datums Laiks Pasākums Norises vieta Ieejas maksa 3. LIEPĀJAS SPORTA SPĒĻU SKOLA 2018.GADA NOVEMBRA-DECEMBRA PASĀKUMU KALENDĀRS BASKETBOLĀ UN VOLEJBOLĀ Datums Laiks Pasākums Norises vieta Ieejas maksa 3.11. 10:00-16:30 LJBL Persil U12; U13 zēni Liepājas

Sīkāk

TN KURZEME loterijas DĀVANAS BŪS TEV UN MAN! noteikumi

TN KURZEME loterijas DĀVANAS BŪS TEV UN MAN! noteikumi TN KURZEME loterijas DĀVANAS BŪS TEV UN MAN! noteikumi 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Loterijas organizētājs: SIA Lielās ielas centrs, vienotais reģistrācijas numurs LV40103836183, Lielā iela 13, Liepāja,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2 APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces 2009. gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2009.gada 18.decembra sēdē (protokols Nr.6) un 2011.gada

Sīkāk

C instructions Kit 754 Rapid System 480R Rapid Traverse (North America) 480 Traverse (North America) ISO E 1522 CHEVROLET S

C instructions Kit 754 Rapid System 480R Rapid Traverse (North America) 480 Traverse (North America) ISO E 1522 CHEVROLET S C.20110509. 503-1522-02instructions Kit 754 Rapid System 480R Rapid Traverse 480 Traverse ISO 11154-E 1522 CHEVROLET Silverado / Silverado Classic, 2-dr Standard Cab, 99-07 CHEVROLET Silverado / Silverado

Sīkāk

A/S"Fēnikss""(reģ.nr.: ) Apstiprinu: Pumpuru vidusskolas direktore Irēna Kausiniece Pumpuru vidusskola 2019.gada Dienas ēdienkarte pirmsskol

A/SFēnikss(reģ.nr.: ) Apstiprinu: Pumpuru vidusskolas direktore Irēna Kausiniece Pumpuru vidusskola 2019.gada Dienas ēdienkarte pirmsskol Pumpuru vidusskol 2019.gd s ēdienkrte pirmsskols izglītojmjiem (5-6g) 5dienām Dtu ms Lik posmā: 27.05.19.-31.05.19. Tuki Ogļhidr āti 27.05. Rīsu pārslu biezputr r ievārījumu PK 150/10 189,2 6,2 2,3 24

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - 1_2_EirPol_Bol_2009 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 1_2_EirPol_Bol_2009 [Compatibility Mode] Eiropas kopējā augstākās izglītības politika (I) Eiropas augstākās izglītības telpas veidošanas nepieciešamība un tās pamatprincipi Prof. Andrejs Rauhvargers, informācija par Eiropas kopējo politiku pieejama

Sīkāk

TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs Juridiskā a

TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs Juridiskā a TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs 90002183562 Juridiskā adrese Avotu iela 12, Saldus, Saldus novads, LV-3801

Sīkāk

JAUNUMI

JAUNUMI 2/2/2019 www.eapn.lv JAUNUMI EAPN-Latvia, biedrība Adrese: Vaļņu iela 32-508, Rīga, LV-1010 Tel. +371 22311545, +371 29664063 E-pasts: info@eapn.lv 2 Empowering NGOs for efficient social rights advocacy

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums (2018. gada 16. jūlijs), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrob

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums (2018. gada 16. jūlijs), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrob 21.9.2018. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 338/1 I (Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi) IETEIKUMI EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS IETEIKUMS (2018. gada

Sīkāk

AGV / Apaļie gaisa vadi Izmērs AL90 / Apaļo gaisa vadu līkums 90 o Izmērs

AGV / Apaļie gaisa vadi Izmērs AL90 / Apaļo gaisa vadu līkums 90 o Izmērs AGV / Apaļie gaisa vadi 100 125 160 200 250 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1250 AL90 / Apaļo gaisa vadu līkums 90 o 100 125 160 200 250 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1250 125-100

Sīkāk

APSTIPRINU VAS Starptautiskā lidosta Rīga Valdes priekšsēdētāja Ilona Līce (vārds, uzvārds) [personiskais paraksts] ) GROZĪJUMI Nr.1 Cenu a

APSTIPRINU VAS Starptautiskā lidosta Rīga Valdes priekšsēdētāja Ilona Līce (vārds, uzvārds) [personiskais paraksts] ) GROZĪJUMI Nr.1 Cenu a APSTIPRINU Starptautisā lidosta Rīga Valdes priešsēdētāja Ilona Līce (vārds, uzvārds) [personisais parasts] 16.11.2018.) GROZĪJUMI Nr.1 Cenu aptaujas Lidostas transportlīdzeļu KASKO apdrošināšana (Identifiācs

Sīkāk

GUTS Generacije koje koriste trening za socijalno uključivanje u 2020 Model učenja Europskog projekta GUTS

GUTS Generacije koje koriste trening za socijalno uključivanje u 2020 Model učenja Europskog projekta GUTS GUTS Generacije koje koriste trening za socijalno uključivanje u 2020 Model učenja Europskog projekta GUTS GUTS Generacije koje koriste trening za socijalno uključivanje u 2020 Dipl. Päd. Dieter Zisenis,

Sīkāk

LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME LIEPĀJAS A. PUŠKINA 2.VIDUSSKOLA Reģ.Nr Liedaga ielā 5, Liepājā, LV 3416, tālrunis , mājas lapa:

LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME LIEPĀJAS A. PUŠKINA 2.VIDUSSKOLA Reģ.Nr Liedaga ielā 5, Liepājā, LV 3416, tālrunis , mājas lapa: LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME LIEPĀJAS A. PUŠKINA 2.VIDUSSKOLA Reģ.Nr. 3013900936 Liedaga ielā 5, Liepājā, LV 3416, tālrunis 634 31772, mājas lapa: www.2vsk.liepaja.edu.lv, epasts: 2 vsk@liepaja.edu.lv Liepājā

Sīkāk

Preču loterijas Actimel Santa kampaņa! noteikumi 1. Loterijas preču izplatītājs ir SIA Danone, reģ. nr , juridiskā adrese: Skanstes hela 2

Preču loterijas Actimel Santa kampaņa! noteikumi 1. Loterijas preču izplatītājs ir SIA Danone, reģ. nr , juridiskā adrese: Skanstes hela 2 Preču loterijas Actimel Santa kampaņa! noteikumi 1. Loterijas preču izplatītājs ir SIA Danone, reģ. nr. 40003379213, juridiskā adrese: Skanstes hela 27, Rīga, LV 1013, Latvija, turpmāk - Danone. 2. Actimel

Sīkāk

2019. GADS LATVIJAS RALLIJKROSA ČEMPIONĀTS LADA RX 1.posms posms posms posms Rīga, BKSB Birži, Bar

2019. GADS LATVIJAS RALLIJKROSA ČEMPIONĀTS LADA RX 1.posms posms posms posms Rīga, BKSB Birži, Bar LADA RX 1.posms 04-05.05.19. 2.posms 15.06.19. 3.posms 06.-07.07.19 4.posms 17.08.19. Rīga, BKSB Birži, Barona trase Rīga, BKSB Ropaži, s/k 333 5.posms 08.09.19. Bauska, Mūsa Raceland 1 10 Sigmar TAMMEMAGI

Sīkāk

Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks" Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Artis Bērziņš Aktu apst

Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Pārvaldnieks: SIA Talsu namsaimnieks Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Artis Bērziņš Aktu apst Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks" Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Artis Bērziņš Aktu apstiprinu: Aktu apstiprinu: 2017.gada 12.aprīlī Dzivojamās

Sīkāk

7. Tēma: Polinomi ar veseliem koeficientiem Uzdevums 7.1 (IMO1982.4): Prove that if n is a positive integer such that the equation x 3 3xy 2 + y 3 = n

7. Tēma: Polinomi ar veseliem koeficientiem Uzdevums 7.1 (IMO1982.4): Prove that if n is a positive integer such that the equation x 3 3xy 2 + y 3 = n 7. Tēma: Polinomi ar veseliem koeficientiem Uzdevums 7.1 (IMO1982.): Prove that if n is a positive integer such that the equation x xy 2 + y = n has a solution in integers x, y, then it has at least three

Sīkāk

Akciju sabiedrības PROTEZĒŠANAS UN ORTOPĒDIJAS CENTRS K A T A L O G S iepirkuma 3. daļai Atklātam konkursam Par tiesībām pielāgot un izsniegt gatavos

Akciju sabiedrības PROTEZĒŠANAS UN ORTOPĒDIJAS CENTRS K A T A L O G S iepirkuma 3. daļai Atklātam konkursam Par tiesībām pielāgot un izsniegt gatavos Akciju sabiedrības PROTEZĒŠANAS UN ORTOPĒDIJAS CENTRS K A T A L O G S iepirkuma 3. daļai Atklātam konkursam Par tiesībām pielāgot un izsniegt gatavos ortopēdiskos apavus. 1.1. Dažādas etioloģijas vieglas

Sīkāk

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV - 3135 Reģ. Nr. 90009930116, Tālrunis 63155356, fakss 631 55356, e-pasts:

Sīkāk

Kafijas cienītāju rokasgrāmata Viss, kas Tev jāzina, lai pagatavotu lielisku kafiju.

Kafijas cienītāju rokasgrāmata Viss, kas Tev jāzina, lai pagatavotu lielisku kafiju. Kafijas cienītāju rokasgrāmata 2014. Viss, kas Tev jāzina, lai pagatavotu lielisku kafiju. Jauns produkts drukāto mediju tirgū! «Aģentūra LILITA» sadarbībā ar Lielbritānijas izdevniecību «FUTURE Publishing»

Sīkāk

Sūtījuma noformēšana Epaka.lv sūtījumu veidošanas programmā Autorizācija 1. Sekojiet norādei E-pastā, lai atvērtu DPD Epaka programmu. Pēcāk, lai auto

Sūtījuma noformēšana Epaka.lv sūtījumu veidošanas programmā Autorizācija 1. Sekojiet norādei E-pastā, lai atvērtu DPD Epaka programmu. Pēcāk, lai auto Sūtījuma noformēšana Epaka.lv sūtījumu veidošanas programmā Autorizācija 1. Sekojiet norādei E-pastā, lai atvērtu DPD Epaka programmu. Pēcāk, lai autorizētos programmā, jāatver lapa myprofile.dpd.lv. 2.

Sīkāk

Ievads (1) g. Tautas skaitīšanas dati Kādas pēdas publiskajā telpā atstāj divkopienu sabiedrība? Vai tās vispār ir novērojamas Rīgas telpā? Kas

Ievads (1) g. Tautas skaitīšanas dati Kādas pēdas publiskajā telpā atstāj divkopienu sabiedrība? Vai tās vispār ir novērojamas Rīgas telpā? Kas Ievads (1) 2011. g. Tautas skaitīšanas dati Kādas pēdas publiskajā telpā atstāj divkopienu sabiedrība? Vai tās vispār ir novērojamas Rīgas telpā? Kas liecina par to? Kāda ir kopienu struktūra Rīgā? Etniskā

Sīkāk

Microsoft Word - VacuValodaBFa003.doc

Microsoft Word - VacuValodaBFa003.doc Studiju kursa nosaukums Vācu 1 1. kurss 2 KP ECTS kredītpunktu 3 ECTS Semestris, kad kurss tiek 2 Kursa īstenošanas mērėis Attīstīt saruns prasmi un spēju lietot valodu ikdienas situācijās, apgūt saruns

Sīkāk