ES ESMU VĒRTĪBA. Izglītības posms 4. klase. Mācību priekšmeti Sociālās zinības un vēsture, latviešu valoda, matemātika. Metode Vērtību kūka.

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "ES ESMU VĒRTĪBA. Izglītības posms 4. klase. Mācību priekšmeti Sociālās zinības un vēsture, latviešu valoda, matemātika. Metode Vērtību kūka."

Transkripts

1 ES ESMU VĒRTĪBA Izglītības posms 4. klase Mācību priekšmeti Sociālās zinības un vēsture, latviešu valoda, matemātika. Metode Vērtību kūka. Sasniedzamais rezultāts saskaņā ar sociālo zinību un vēstures programmas paraugu Salīdzina cilvēku uzvedības normas, uzskatus un tikumus pagātnē un mūsdienās, secina, kādu ietekmi uz sabiedrību vēsturiski ir radījusi un rada dažādu grupu darbība. Spraudņa sasniedzamie rezultāti Analizējot situācijas un vizuālos informācijas avotus, izprast, ka sabiedrībā ir pastāvējušas un pastāv sociālās grupas jeb kopienas, kurām ir dažādas vērtības un intereses; ka cilvēks var ietilpt dažādās grupās jeb kopienās, lai izmantotu zināšanas, veidojot attiecības ar līdzcilvēkiem, un plānotu savas personības pilnveidošanu, kā arī veiksmīgāk iekļautos dažādās kopienās. 1. Skolotājs iepazīstina ar uzdevumu kopīgi tiks veidota klases vērtību kūka. Ievadā tiek veidots vērtību zirneklis, saucot visu, kas nāk prātā par tēmu Vērtības. Vērtību zirnekli ir vieglāk veidot, atbildot uz jautājumu: Kas ir vērtība? Tas, kas rada prieku u.c. Ierosmei izmanto Vērtību labirintu. Ja spraudni izmanto vecākās klasēs, sarunu var sākt ar mūzikas grupas Mesa dziesmu Vērtības. Dziesmas klausīšanās laikā skolēniem ir iespēja sekot līdzi dziesmas tekstam, izmantojot dziesmas transkriptu, tajā iekrāsojot izskanējušās vērtības. Pēc dziesmas noklausīšanās skolēni, darbojoties pāros, salīdzina iekrāsoto dziesmas tekstu un vienojas par vērtībām, kas bija minētas dziesmā (1. pielikums). Pamatskolas skolēniem piemērota ir Ralfa Eilanda un mūziķu kora dziesma Mana sirds. Idejas izvērstākam darbam par vērtībām: ej.uz/materials_vertibizglitiba. un Domātprieks maciunmacies. valoda.lv/wp-content/uploads/2019/10/vertibas.pdf 2. Skolēni sadalās grupās un kopā vienojas par vērtī bu kūkas sastāvdaļām, piemēram, smaids, draudzī ba, izpalīdzība u. c. Var izmantot aktivitāti, kurā katrs no grupas izvirza idejas un pārējie balso. Vērtības, kas ieguvušas vairāk balsu, tiek iekļautas vērtību kūkas sastāvā. 3. Var paaugstināt grūtības pakāpi, katrai grupai dodot kādu priekšnosacījumu kūkas izveidē: - kūka tiek cepta tikai no pozitīvām lietām (vērtībām); - kūka tiek veidota, atspoguļojot realitāti klasē, sabiedrībā iekļaujot gan pozitīvas, gan negatīvas lietas; - kūka tiek cepta no tām lietām, no kurām klasei vajadzētu atbrīvoties. 5. Pēc kūkas prezentācijas seko klases slepenās valodas izveide. Piemēram, Esi draudzīgāks vietā klase turpmāk teiks: Pieber šokolādi u. c. 4. Kūkas cepšanā jāievēro recepte (2. pielikums). 6. Pēc klases vērtību kūkas parauga var veidot arī Latvijas, Eiropas un pasaules kūkas. Skolotāja piezīmes

2 ES ESMU VĒRTĪBA 1. pielikums / 1 Mūzikas grupas Mesa dziesmas Vērtības teksts Ne pirmo reizi runāju par atrunām. Pinos kā vista pa pakulām. Rūgtā patiesība liekas pūles neprasa. Sākumā vai beigās var pielikt vārdu nekas. Visam savs laiks, savi apstākļi un vieta. 5 pāri plikai rokai, veikals jau ir ciet. Ja nedēļā būtu vismaz savas dienas astoņas. Es noteikti visu paspētu. Aizvest, savākt, atdot. Kam man trakot? Tā zemeslode pati griežas. Laiks nav inkaso. Lai tak min uz papēžiem. Mazsvarīgām lietām laiku neatrodu. Viss, kas nav parāds, pagaidīs, var neatdot. Uzlieku uz svariem ģimeni un darbu. Kausiņš nosveras pa labi un es ar. Mīļotās rokas vietā rokā telefons, TV, Discovery par rozā NLO. Veltīgām lietām grēdu uzmanības. Kur pazudusi diena, tu jautā sev pusnaktī. Kaut kas iesākts, kaut kas pusdarīts. Bet tuvajiem neatlika laika uzzvanīt. Liekas, ka esmu tepat... Blakus, tepat... Bet tik tālu, tālu, tālu, tālu... (2x) Liekvārdība draugu starpā kā sunim blusa. Ikdienas mainīgā informācijas plūsma. Šodien nepateiktais rīt pateikts būs. Apsēstības paveids, kas stumda, grūsta mūs. Kad izdevīgi pašam, laiks top elastīgs. Tā ir tikai vēstule no ģimenes, var nelasīt. Svarīgāk ir pretī atlaidēm skriet. Nekā zvans mammai: Sveiki, kā Tev iet? Piecas stundas internetā pavadīt ir nieks. Bet aizbraukt uz kapiem neatrodas stunda lieka. Kad pakaļa svilst, tad Dievam uzklausīt pienākas. Bet par to, ka viss ir labi, pateikties piemirstas. Jautājumi beidzas tad, kad vilciens jau ir gabalā. Reto reizi pirms cilvēks pamosties pamanās. Ar vaigu sevi salamāt neizbrauks cauri. Sākam tikai saprast, ka atpakaļ ceļa nav. Ar āmuri pa galvu, lai tu tagad aptvertu. Tev ir tukšas rokas, bet dzīvei pilna aptvere. Visiem viens liktenis, bijāt vienā virzienā. Mosties, tas ir mīts, ka dzīve sākas pirmdienā. Liekas, ka esmu tepat... Blakus, tepat... Bet tik tālu, tālu, tālu, tālu... (2x) Kaut kur esmu es... Kaut kur esam mēs... Kaut kur tālu prom... prom... Tik tālu, tālu, tālu, tālu... Liekas, ka esmu tepat... Blakus, tepat... Bet tik tālu, tālu, tālu, tālu... (2x)

3 ES ESMU VĒRTĪBA 1. pielikums / 2 Pasvītro dziesmas tekstā un izraksti no tās desmit darbības, ko veic cilvēks! Pēc tam pretī pieraksti, kādu vērtību šī darbība stiprina! Veic šo uzdevumu kopā ar klasesbiedru! Darbs, ko veica cilvēks Kādu vērtību šī darbība stiprina? 0. Zvans mammai Rūpes par vecākiem un citiem cilvēkiem

4 ES ESMU VĒRTĪBA 2. pielikums Vērtību kūkas recepte 1. Izveidojiet kūkas sastāvdaļu sarakstu! 2. Izvēlieties katras sastāvdaļas apjomu gramos, vienībās u. c.! 3. Pamatojiet izvēlēto apjomu! 4. Aprakstiet, kādā secībā sastāvdaļas tiks pievienotas mīklai! Vai tās jāmaisa, jāsilda, jārīvē? Pamatojiet izvēlēto secību! Vai kūka būs ar kārtām, ar pildījumu? 5. Sāciet cept kūku! Ilustrējiet vai aprakstiet procesu! 6. Dekorējiet kūku! 7. Izveidojiet īsu kūkas aprakstu! 8. Prezentējiet paveikto virtuves šova veidā! SASTĀVDAĻAS Sastāvdaļa Apjoms Pamatojums MĪKLAS GATAVOŠANA 1. KŪKAS APRAKSTS

5 NO KURIENES NĀKAM? Izglītības posms 5. klase Mācību priekšmeti Sociālās zinības un vēsture, latviešu valoda, matemātika. Metode Laika kapsula. Sasniedzamais rezultāts saskaņā ar sociālo zinību un vēstures programmas paraugu Izvērtē un izmanto vēstures avotu sniegto informāciju un faktus, lai meklētu līdzības un atšķirības. Spraudņa sasniedzamie rezultāti Apgūt vēstures avotu analīzes pamatprasmes, iepazīstot, analizējot un izvērtējot dažādu veidu vēstures avotus. 1. Šajā nodarbībā skolēni pilnveido prasmi saskatīt vēsturisku notikumu ietekmi uz mūsu dzīvi. Skolēni strādā individuāli. Katrs saņem darba lapu (1. pielikums) un saiti uz atgādni Kas ir Eiropas Savienība. Atgādnes saturs pievienots arī 2. pielikumā. Izmantojot atgādni, skolēni darba lapā ieraksta trūkstošo informāciju. Tas ir darba pirmais posms, padarītais netiek pārrunāts. 2. Skolēni sadalās grupās pa pieci. Uzdevums ir izpētīt visas piecas laika kapsulas, lai kopīgi izplānotu īsu televīzijas sižetu. Plānojot sižetu, katram ir jāieņem viena no piedāvātajām lomām (3. pielikums). Uzdevuma veikšanai palīdzēs pirms tam individuāli paveiktais. 4. Tiek veidotas ekspertu grupas, kurās sanāk kopā visi skolēni ar 1. numuru, 2. numuru utt. Katra grupa saņem uzdevumu iegūt papildu informāciju par konkrētās laika kapsulas notikumu. Izziņas avoti. Skolēni paši izlemj, ko rakstīt par gadu. 3. Lai varētu sagatavoties ziņu sižeta veidošanai, ir jāveic izpēte. Tādēļ katram grupas dalībniekam tiek piešķirts numurs no 1 līdz 5. Līdz ar to katrs skolēns kļūst par konkrētās laika kapsulas ekspertu. 5. Skolēni atgriežas mājas grupās un sāk plānot televīzijas sižetu (3. pielikums). 6. Dzīvajā ēterā klases TV. 7. Pēc uzdevuma veikšanas skolēni kopīgi izveido gada laika kapsulu, kurā glabāsies informācija par aktuālākajiem notikumiem, kas, viņuprāt, būs nozīmīgi ilgākā periodā. Skolotāja piezīmes

6 NO KURIENES NĀKAM? 1. pielikums Ir atrastas 5 laika kapsulas. Atjaunojiet to vēstījumu! gadā Robērs Šūmanis gadā gadā Latvija pievienojās gadā gadā

7 NO KURIENES NĀKAM? 2. pielikums esmaja.lv/sites/default/files/inline-files/atgadne_kasireiropassavieniba.pdf

8 NO KURIENES NĀKAM? 3. pielikums Ziņu sižeta plānošana 1. Iesaistītās personas Ziņu moderators atrodas studijā, piesaka ziņu sižetu un pēc tā izsaka vērtējumu (vārds ). Korespondents dodas uz notikuma vietu, stāsta par atradumu 5 laika kapsulām un intervē divus aculieciniekus, kā arī cilvēku, kurš atrada kapsulas (vārds ). Pirmais aculiecinieks bija klāt brīdī, kad atrada laika kapsulas, stāsta emocionāli, detalizēti (vārds ). Otrais aculiecinieks bija klāt brīdī, kad atrada laika kapsulas, stāsta emocionāli, uzsver būtisko, salīdzina ar svarīgākajiem pasaules notikumiem (vārds ). Cilvēks, kurš atrada kapsulas stāsta, kā tas notika (vārds ). 2. Notikuma CV Nosaukums: Norises laiks: Norises vieta: Nozīme: personīga reģionāla valsts Eiropas Iesaistītās personas: Notikuma iemesls (cēlonis): Notikuma norise (pa soļiem kas pēc kā sekoja): Notikuma ietekme (rezultāts jeb sekas): Ko šis notikums nozīmē mums? 3. Teksts, ko stāsta korespondents a) Sākot stāstīt par notikumu: b) Piesakot intervējamos: c) Beidzot sižetu: 4. Intervijas jautājumi a) Pirmajam aculieciniekam: b) Otrajam aculieciniekam: c) Cilvēkam, kurš atrada kapsulas:

9 ES UN NAUDA Izglītības posms 6. klase Mācību priekšmeti Sociālās zinības un vēsture, matemātika, latviešu valoda. Metodes Stratēģija Datu vizualizēšana, domāšanas rutīna Es saku... un saku to.... Sasniedzamais rezultāts saskaņā ar sociālo zinību un vēstures programmas paraugu Izmantojot avotus, novērtē noteiktas sabiedrības grupas budžetu. Piedāvā priekšlikumus, kā sabiedrībā mainīt paradumus, lai taupītu pieejamos resursus tuvākajā kopienā un valstī. Spraudņa sasniedzamie rezultāti Pārzina valsts budžeta un Eiropas Savienības budžeta veidošanas pamatprincipus un prot tos attiecināt uz personīgo līmeni. Veidojot un analizējot dažādus budžetus, izvērtējot saimniekošanas modeļus, apgūt saprātīgas saimniekošanas pamatprincipus, kas veicina ilgtspējīgāku resursu izmantošanu. 1. Skolotājs atgādina, ka jebkura veida datus un informāciju var vizualizēt un tas ir būtiski, jo atvieglo informācijas uztveri un atcerēšanos. 3. Skolēni viens pēc otra sauc pirktās lietas. Trīs skolēni paralēli pilda viņiem uzticēto pienākumu. Nosacījums: viņi nedrīkst lūgt atkārtot, runāt lēnāk vai kā citādi ietekmēt procesu. 4. Katram no trim skolēniem tiek lūgts pastāstīt, ko viņi dzirdēja. Tikai tad skolēni atklāj viņiem uzticēto uzdevumu un raksturo darba gaitu. Kuram bija vieglāk tikt galā? Kāpēc? Kādās grupās varēja sadalīt skolēnu sauktos pirkumus? Atbildes tiek pierakstītas. Secinājums izveidotās sadaļas raksturo ģimenes budžeta sfēras. 2. Skolotājs lūdz katru skolēnu padomāt par trim lietām, ko nesen viņš vai viņa ģimene ir pirkusi. Pirms skolēni sāk lietas saukt, tiek izvēlēti trīs skolēni, kas nāk klases priekšā un saņem uzdevumu, citiem to nedzirdot. Vienam skolēnam ir jāpieraksta viss, ko citi skolēni sauc; otram jāzīmē viss, ko skolēni sauc; trešais saņem darba lapu (1. pielikums), kurā ar X atzīmē nosaukto lietu atbilstošā sektorā. 5. Skolotājs parāda (vai izdala) Latvijas gada budžeta attēlu un aicina to izvērtēt, atzīmējot pie katras sfēras Saprotu vai Nesaprotu. Pārrunas par katru sfēru. (2. pielikums) 6. Skolēni iepazīstas ar Eiropas Savienības budžetu gadam (3. pielikums). 8. Noslēgumā skolēni rakstveidā pabeidz teikumus: Eiropas Savienība rūpējas par... Valsts rūpējas par... Ģimene rūpējas par... Minējumus var salīdzināt un pilnveidot, izmantojot avotus: Eiropas Savienības mērķis, uzdevumi Valsts mērķis, uzdevumi Bērnu tiesību aizsardzības likums 7. Skolēni sadalās grupās un lapu sadala trīs kolonnās. Pirmajā kolonnā ieraksta valsts budžeta pamatpozīcijas, otrajā Eiropas Savienības budžeta pamatpozīcijas, bet trešajā ģimenes izdevumu pamatpozīcijas. Skolotājs uzdod atvērto jautājumu: Ko jūs redzat šajos sarakstos, un kas par to liecina? Skolēni sauc piemērus, izmantojot teikuma konstrukciju Es saku... un to saku, jo.... Piemēram, es saku, ka Eiropas Savienība rūpējas par vidi, un to saku, jo tam ir paredzēti lieli finanšu līdzekļi. Skolotāja piezīmes

10 ES UN NAUDA 1. pielikums PĀRTIKA APĢĒRBS CITI UN ATPŪTA HOBIJI LIETAS IKDIENAS PIEDERUMI SKOLAS DĀVANAS

11 ES UN NAUDA 2. pielikums

12 ES UN NAUDA 3. pielikums recovery-plan-mff /

13 VEIDO SAVU DZĪVI PATS Izglītības posms 7. klase Mācību priekšmeti Sociālās zinības, māksla, latviešu valoda. Metode Rokas ir, lai. Sasniedzamais rezultāts saskaņā ar sociālo zinību programmas paraugu Izvērtē un apzinās savas stiprās puses un izaicinājumus. Spraudņa sasniedzamie rezultāti Aktualizē personīgo pieredzi, diskutē par līdzdalības iespējām sabiedrībā. 1. Skolēni individuāli uzzīmē shematisku cilvēka figūru. Virs tās uzraksta: Es esmu atbildīgs pilsētas, novada, valsts, Eiropas Savienības, pasaules iedzīvotājs. 2. Pie rokām, kājām un galvas pieraksta, ko ar šīm ķermeņa daļām atbilstoši virsrakstam dara. Piemēram, paceļ nomestu papīru, aiziet uz vēlēšanu iecirkni u. c. 3. Kad darbs pabeigts, skolēni apvienojas pāros, pārrunā un papildina uzrakstīto. Tad katrs pāris izvēlas 3 būtiskākās lietas, ko var darīt ar kājām, rokām un galvu, un izveido saukļus, pamudinājumus vai grafiskus simbolus par to lomu efektīvā līdzdalībā sabiedrības procesos. Piemēram: ŠĶIRO! Skolotāja piezīmes

14 NAUDAS VĒSTURE LATVIJĀ Izglītības posms 8. klase Mācību priekšmeti Sociālās zinības, matemātika, vēsture, latviešu valoda. Metodes Stacijas, domāšanas rutīna Es redzu... Es domāju... Es pieņemu.... Sasniedzamais rezultāts saskaņā ar sociālo zinību programmas paraugu Analizē sakarības starp nepieciešamajiem finanšu resursiem un iedzīvotāju vajadzībām un vērtībām. Spraudņa sasniedzamie rezultāti Prot skaidrot naudas apriti un principus Latvijas teritorijā dažādos laika posmos. 1. Skolēni nodarbībā pētīs naudas vēsturi. Ievaddaļā tiek izmantots 1. pielikums un domāšanas rutīna Es redzu (ko?) Es domāju, ka (dalies ar faktu) Es pieņemu, ka (tavs pieņēmums). 2. Darbs stacijās. Uzdevumi jāveic dotajā secībā, apmeklējot visas stacijas. Skolēni tiek sadalīti 5 komandās (3 5 skolēni vienā), katrai grupai tiek dota uzdevumu veikšanas secība (2. pielikums) un atbilžu lapa (4. pielikums). Katrā stacijā tiek izlikts konkrētās stacijas uzdevums (3. pielikums). Atbildes skolēni sniedz, aktualizējot iepriekšējās zināšanas (dažādas mācību jomas) un meklējot informāciju publiski pieejamos informācijas avotos (internetā, grāmatās). Pareizās atbildes redzamas 5. pielikumā. Skolotāja piezīmes

15 NAUDAS VĒSTURE LATVIJĀ 1. pielikums Es redzu (ko?) Es domāju, ka Es pieņemu, ka

16 NAUDAS VĒSTURE LATVIJĀ 2. pielikums Uzdevumu veikšanas secība 1. komanda 1. stacija 2. stacija 3. stacija 4. stacija 5. stacija 2. komanda 2. stacija 3. stacija 4. stacija 5. stacija 1. stacija 3. komanda 3. stacija 4. stacija 5. stacija 1. stacija 2. stacija 4. komanda 4. stacija 5. stacija 1. stacija 2. stacija 3. stacija 5. komanda 5. stacija 1. stacija 2. stacija 3. stacija 4. stacija

17 NAUDAS VĒSTURE LATVIJĀ 3. pielikums / 1. stacija Izvērtējiet dotos apgalvojumus! Atbilžu lapā ar x atzīmējiet pareizo atbildi! APGALVOJUMS 1. Senākā Latvijā atrastā nauda ir romiešu monētas (1. 4. gs.). 2. Arī Latvijā ir atrastas grieķu monētas, kas uzskatāmas par senākajām Eiropas teritorijā kaltajām monētām. 3. Agrie viduslaiki Latvijas teritorijā dēvēti par bezmonētu posmu. 4. Latvijas teritorijā laikā no 5. līdz 8. gs. beigām par maksāšanas līdzekli galvenokārt izmantoja bronzu. 5. Pēc Rīgas pakļaušanās poļu varai gadā Latvijas teritorijā sāka kalt naudu pēc poļu naudas sistēmas, kuras pamatā bija dālderis. 6. Pirmā papīra nauda Latvijā parādījās 19. gadsimtā gadā par oficiālo maksāšanas līdzekli kļuva lati un santīmi. 8. Latu nomināli un izskats laika gaitā nemainījās gadā par Latvijas oficiālo valūtu kļuva lats gadā par Latvijas oficiālo valūtu kļuva eiro.

18 NAUDAS VĒSTURE LATVIJĀ 3. pielikums / 2. stacija Izpildiet testu! Katram jautājumam ir tikai viena pareiza atbilde. 1. Sākotnējais vienotās ES valūtas nosaukums bija: a) eiro b) ekijs c) marka d) eira 2. Patlaban eirozonā ir: a) 16 valstis b) 17 valstis c) 18 valstis d) 19 valstis 3. Rundāles pils ansamblis ir viens no izcilākajiem sava laika noteikta arhitektūras stila pieminekļiem Latvijā. Kuras eiro banknotes dizains veltīts šim arhitektūras stilam? a) 20 eiro b) 50 eiro c) 100 eiro d) 200 eiro 4. Kurš no šiem simboliem nav bijis uz 1 lata monētas? a) Ezis b) Pūcessakta c) Ūdensroze d) Līdaka 5. Kādi materiāli bija lata jubilejas un piemiņas monētu sastāvā? a) Tikai sudrabs b) Tikai zelts un sudrabs c) Zelts, sudrabs, niolijs, dzintars, granīts d) Zelts, sudrabs, dzintars, smaragds 6. Atjaunotā lata dzimšanas diena ir gada 5. marts. Kura naudaszīme šajā dienā tika laista apgrozībā? a) 1 lata un 5 latu banknote b) 5 latu banknote un visu veidu monētas c) Tikai 5 latu banknote d) Visas nominālvērtības banknotes un monētas 7. 5 eiro pretviltošanas elementa ūdenszīmē attēlots: a) ES robežas b) ES prezidenta portrets c) mitoloģijas tēls Eiropa d) arka 8. Kāds bija lata un rubļa kurss gadā pēc Latvijas okupācijas? a) 1 lats : 2 rubļi b) 1 lats : 1 rublis c) 2 rubļi : 1 lats d) 5 rubļi : 1 lats gs. Latvijas teritorijā bija bezmonētu laiks, jo par maksāšanas līdzekli galvenokārt izmantoja: a) sudrabu b) varu c) vara un misiņa sakausējumu d) dzelzs stienīšus 10. Latvijā 20. gs. sākumā apgrozībā bija: a) tikai lati b) tikai rubļi c) rubļi un markas d) rubļi, markas un dukāti

19 NAUDAS VĒSTURE LATVIJĀ 3. pielikums / 3. stacija Atrisiniet krustvārdu mīklu! Vertikāli: 1. Kādu monētu pasakā atrada skopais Ansis (dsk.)? gadā ieviesa Latvijas rubli. Kā to sauca tautā? gadā sāka kalt pirmo zelta naudu, kuras nosaukums bija... (dsk.). 4. Naudas vienība vācu okupācijas laikā gs. sudraba stienītis gadā apstiprināta naudas vienība. 7. Papīra naudaszīme. Horizontāli: 3. Latviešu pasakās bieži minēta monēta. 8. Seno kuršu maksāšanas līdzeklis gadā mazākā naudas vienība gs. Krievijas monēta.

20 NAUDAS VĒSTURE LATVIJĀ 3. pielikums / 4. stacija Aizpildiet tabulu atbilžu lapā, pirmajā rindā ierakstot atbilstošo attēla burtu (mazo) un otrajā rindā nosaukuma burtu (lielo)! gs. Nosaukums A santīms Attēls a gs g. B brakteāts b gs. (1526. g.) C reihsmarka c gs. D dirhēms d gs. E cents e g. F dālderis f g. G santīms g g. H zelta rublis (červoņecs) h g. I vērdiņš i 10. No g. K kapeika k

21 NAUDAS VĒSTURE LATVIJĀ 3. pielikums / 5. stacija Literatūrā ir atrodami teksti, kuros ir lietoti naudas vienību nosaukumi dažādos Latvijas vēstures posmos. Atbilžu ailītē ierakstiet iztrūkstošo naudas vienību dotajā fragmentā: santīms, rublis, reihsmarka, feniņš, mārka, sestercijs, vērdiņš, dālderis, kapeika, lats. FRAGMENTI 1. Rīga savu neatkarību apliecināja gadā, kad bīskaps Alberts sāka kalt naudu, kas bija ļoti līdzīga bīskapa Alberta zīmogam. Tās nosaukums nāca no lejasvācu valodas. ( 100 Latvijas vēstures relikvijas ) 2. Tā pagāja daudz gadu. Ansim piederēja jau puspilsētas, nu visi viņu sauca par Bagāto Ansi. Viņa namos cilvēki sakrāja daudz draudzības un mīlestības, tik Bagātam Ansim nebija draugu, izņemot. (K. Skalbe. Pasaka par Ansi ) 3. Nav tā, ka Boņukam nebūtu savas naudas. Viņam ir vectēva dāvinātais maks... Vajag saskaitīt, rīko Justs, un Boņs dara, kā sacīts. Justs izber Boņa maka krājumu cepurē un nopūšas: vienpadsmit. (J. Klīdzējs. Cilvēka bērns ) 4. Leģionāri ir sastājušies aplī ap vīru, kurš metīs gaisā, un skatās, kas nu būs. Sviedējs smaida puiciski, bet prāvo apdomājies liek uz īkšķa. Tā nebūs labi! kāds joko. Mildiņu mētāt! (A. Zelčs. Leģionāri ) 5. Es piesolījos tulkot to no ebreju un grieķu avotiem. Zviedrijas karalis Kārlis XI atzina to par pie ņemamu un lika izsniegt līdzekļus uz to (Ernests Gliks par Bībeles tulkošanu) 6. Jaunais Gaitiņš bija kādam vīram precību lietās pretinieks šis tad iekārdināja Oliņus uz Gaitiņu māju. Iedeva pats vecajam Gaitiņam 25 naudas un piemānīja viņu slepen. (R. un M. Kaudzītes. Mērnieku laiki ) 7. Duļķaini brūnā saulespuķu eļļas pudele par 91 jau ir filozofiskas apceres vērta. (G. Repše. Alvas kliedziens ) 8. vērtība kritās acīm redzot, bieži vien vajadzēja simt un vairāk, lai nopirktu to, ko senāk samaksāja ar vienu vienīgu mūsu spožo sidraba latiņu. (A. Eglītis. Izsalkuša zēna pavārgrāmata ) 9. Katrs, kam ir ģimene un paša iztika, savā noliktajā reizē būs par naktssargu; ja to nebūs darījis, pilsētas pārvaldei maksās trīs. (Rīgas rātes rīkojums) 10. Nav drošu ziņu, ka šīs monētas Latvijas teritorijā būtu pildījušas naudas funkcijas mūsdienu izpratnē, bet kā maiņas līdzeklis tās gan lietotas. Romiešu monētas dotas līdzi mirušajam kā kapa piedeva, kas liecina par to, ka tās uzskatītas par vērtīgām. (Lielā Latvijas enciklopēdija)

22 NAUDAS VĒSTURE LATVIJĀ 4. pielikums / 1 Atbilžu lapa 1. stacijas uzdevums. Ar x atzīmējiet pareizo atbildi! Apgalvojums Pareizi Nepareizi stacijas uzdevums. Atzīmējiet pareizās atbildes! A B C D

23 NAUDAS VĒSTURE LATVIJĀ 4. pielikums / 2 Atbilžu lapa 3. stacijas uzdevums. Atrisiniet krustvārdu mīklu! stacijas uzdevums. Veidojiet atbilstošas kombinācijas! Laikmeta Nr Attēla burts Nosaukuma burts 5. stacijas uzdevums. Ierakstiet atbilstošo naudas vienību pretī citāta numuram! Avots Nauda Avots Nauda

24 NAUDAS VĒSTURE LATVIJĀ 5. pielikums / 1 Pareizās atbildes 1. stacijas uzdevums. Apgalvojums Pareizi Nepareizi 1. X 2. X 3. X 4. X 5. X 6. X 7. X 8. X 9. X 10. X 2. stacijas uzdevums A X B X X X C X X X X D X X

25 NAUDAS VĒSTURE LATVIJĀ 5. pielikums / 2 Pareizās atbildes 3. stacijas uzdevums. 8. D 2. R E P Š 1. Ā L D E R I S 7. V Ē R I Ņ U 9. Z I N T A R S S C E N T S K S 3. D U K Ā I B N K N O T E 10. Č 4. E I H M A E R V O Ņ E C S K A 5. O Z R I Š 6. L A S 4. stacijas uzdevums. Laikmeta Nr A vai A vai Attēla burts D B I F H C K E G G Nosaukuma g k f d b e a i h c burts 5. stacijas uzdevums. Avots Nauda Feniņš Vērdiņš Santīms Lats Dālderis Avots Nauda Rublis Kapeika Reihsmarka Mārka Sestercijs

26 ES BALSOJU PAR... Izglītības posms 9. klase Mācību priekšmeti Sociālās zinības, vēsture, latviešu valoda. Metode Simulācija Vēlēšanas. Sasniedzamais rezultāts saskaņā ar sociālo zinību programmas paraugu Piedalās vēlēšanu simulācijas sagatavošanā un norisē. Spraudņa sasniedzamie rezultāti Balstoties uz informācijas avotiem, noskaidro, ka pastāv dažādi sabiedriskās līdzdalības veidi: vēlēšanas, piketi, demonstrācijas, streiki u. tml.; atrod piemērus Latvijas vai Eiropas sociālpolitiskajā dzīvē, kad tika izmantoti konkrētie līdzdalības veidi, un spriež par to ietekmi uz lēmumu pieņemšanu kopienā, valstī. Diskutē par vēlēšanu nozīmi demokrātiskā sabiedrībā. Simulē vēlēšanu vai referenduma norisi, lai veidotu vēlēšanu pratību un izprastu katras balss nozīmi vēlēšanās. Pēc vēlēšanām analizē procesu un rezultātus, identificē likumsakarības. 1. Skolēni tiek informēti, ka tūlīt notiks vēlēšanas un viņiem ir jābalso par kandidātu A, B, C vai D. Skolotājs nedod laiku uzdot jautājumus, mudina balsot pēc iespējas ātrāk. Katrs skolēns var balsot tikai par vienu kandidātu. Rezultāti tiek apkopoti, bet skolotājs tos skaļi nepaziņo. Diskusija klasē: Par ko jūs balsojāt? Kā izdarījāt izvēli? Vai kādam ir bažas par vēlēšanu iznākumu? Kāpēc balsojāt? Kas šajās vēlēšanās nebija pareizi? 4. Vēlēšanu kampaņas simulācija. Tiek izlozētas lomas: 4 deputātu kandidāti, 4 politikas analītiķi, 4 preses sekretāri, diskusiju un debašu moderators, vēlēšanu iecirkņa vadītājs, pārējie vēlētāji. Katram ir noteikts mērķis, pārliecība, vērtības, politiskās idejas: Jauniešu draugs 23 gadus vecs vīrietis. Sola īstenot visas jauniešu idejas, lai ko tas arī prasītu. Nav sagatavota priekšvēlēšanu programma, bet ir interesants, pozitīvs sarunu biedrs. Zaļā dzīvesveida aktīviste sieviete gados, kura vēlas sodīt visus, kuri nešķiro atkritumus, veicot rūpīgas pārbaudes katra cilvēka mājās. Viņas idejas aizstāv atkritumu apsaimniekotāji un uzņēmumi, kas ražo pārstrādājamos materiālus. Jaunā māmiņa, kura visos priekšvēlēšanu pasākumos un aktivitātēs piedalās ar savu pirms pusgada dzimušo bērnu. Iestājas par jauno vecāku tiesībām un iespējām. Vēlas piecas reizes palielināt valsts atbalstu jaunajiem vecākiem, bet līdz šim nav prezentējusi plānu, no kurienes iegūt finanšu līdzekļus. Students, kurš aktīvi iestājas pret viendzimuma laulībām. Uzskata, ka jāpalielina policijas pilnvaras, cilvēki vairāk un stingrāk jāsoda. Vairākkārt ir aizgulējies, nokavējis sanāksmes. Katram kandidātam ir savs: politikas analītiķis, preses sekretārs. Visi pārējie klases skolēni ir vēlētāji. Katrs izvēlas un ieņem kādu lomu, formulē un simulācijas laikā pauž savu attieksmi pret kandidātiem, solījumiem un vēlēšanām kopumā. Piemēram, Pēteris, 43 gadi, nekad neiet uz vēlēšanām; Ilze, 21 gads, zaļā dzīvesstila aktīviste; Anna, 35 gadi, pasīva vērotāja no malas utt. 2. Tiek atklāta informācija par kandidātiem A, B, C, D (1. pielikums). Skolēni uzzina, ka viņi piedalījās Skolas pašpārvaldes vadītāja vēlēšanās. Saskaņā ar vēlēšanu rezultātu iezīmējiet vīziju kā strādās nupat ievēlētā skolas pašpārvalde, kādas būs tās prioritātes, efektivitāte? 3. Pēc informācijas ieguves par kandidātiem notiek atkārtots balsojums. Diskusija: Vai un kāpēc iegūtie rezultāti atšķiras? Kāda ir informācijas, zināšanu loma balsošanā? 5. Deputātu aktivitātes. Katrs deputāts piedalās 3 aktivitātēs: tikšanās ar vēlētājiem publiskā pasākumā (1 minūtes uzruna un individuāli rokas spiedieni, fotografēšanās); vides reklāma (vai nu sevi slavinoša, vai citus nomelnojoša); kandidātu debates ar moderatoru. Katra deputāta komandā ir trīs cilvēki: deputāts, politikas analītiķis, preses sekretārs. Viņi kopā veido vēstījumus vēlētājiem. 6. Vēlēšanu 7. Vēlēšanu diena ar vēlēšanu procesa simulāciju, vēlēšanu urnu, balsojuma lapām. Šo procesu organizē vēlēšanu iecirkņa vadītājs. ballīte, kurā paziņo uzvarētājus. Šo procesu vada moderators. 8. Pārrunas par katra lomu, sajūtām, vēlēšanu rezultātiem. Aktivitātes noslēgumā skolēni nostājas aplī un dalās pārdomās, pabeidzot teikumu: Ir vērts iepazīt kandidātus pirms vēlēšanām. Katram skolēnam tiek piedāvāts vai izlozēts cits saistvārds, piemēram, jo, lai, un, tādējādi utt. Piemērs: Ir vērts iepazīt kandidātus pirms vēlēšanām, tādējādi var izvēlēties savām interesēm atbilstošāko kandidātu.

27 UN MANA BALSS IR PAR 1. pielikums KANDIDĀTS A Skolas skaistākā meitene Sabīne. Skaisti izskatās skolas avīzes fotogrāfijās. Ir basketbola komandas karsējmeitene. KANDIDĀTS B Atlētiskais Kārlis. Piedalās sporta sacensībās, pārstāv skolu pilsētas mērogā. Katru dienu uzreiz pēc skolas dodas uz treniņiem un visu brīvo laiku pavada sporta zālē. KANDIDĀTS C Ilze ir veģetāriete. Lai nodrošinātu iespēju skolā ēst veģetāru pārtiku, viņa izstrādāja ideju par Salātu bāru, veica aptauju skolā un, izmantojot iegūtos datus, pārliecināja skolas vadību par šādu nepieciešamību. Ilze uzaicināja vēl dažus aktīvus jauniešus, kuri palīdzēja izplānot Salātu bāra izkārtojumu un izveidoja skici tā dizainam. Salātu bārs veiksmīgi darbojas jau otro gadu. KANDIDĀTS D Rasma ir ļoti aktīva. Parasti viņa organizē ekskursijas, atpūtas vakarus. Mācības skolā viņu īpaši neinteresē. Rasma domā, ka ir pati gudrākā, un vairāk neko jaunu uzzināt negrib.

AKTĪVĀS METODES SKOLĒNU IZGLĪTOŠANĀ LATVIJAS BANKAS ZINĀŠANU CENTRA "NAUDAS PASAULE" APMEKLĒJUMS DARBA LAPAS PAMATSKOLAI (7. 9. KLASEI) 8 varianti Lat

AKTĪVĀS METODES SKOLĒNU IZGLĪTOŠANĀ LATVIJAS BANKAS ZINĀŠANU CENTRA NAUDAS PASAULE APMEKLĒJUMS DARBA LAPAS PAMATSKOLAI (7. 9. KLASEI) 8 varianti Lat AKTĪVĀS METODES SKOLĒNU IZGLĪTOŠANĀ LATVIJAS BANKAS ZINĀŠANU CENTRA "NAUDAS PASAULE" APMEKLĒJUMS DARBA LAPAS PAMATSKOLAI (7. 9. KLASEI) 8 varianti Latvijas Banka, 2019 1. darba lapa pamatskolai Atbildi

Sīkāk

*Pareizā atbilde un pareizo atbilžu daudzums procentos zaļā krāsā. 3. klase 1. Ja Tu esi sadraudzējies un vēlies satikties ar kādu, ar ko esi iepazini

*Pareizā atbilde un pareizo atbilžu daudzums procentos zaļā krāsā. 3. klase 1. Ja Tu esi sadraudzējies un vēlies satikties ar kādu, ar ko esi iepazini 1. Ja Tu esi sadraudzējies un vēlies satikties ar kādu, ar ko esi iepazinies internetā, bet dzīvē nekad neesi saticis, kā visdrošāk būtu rīkoties?: Pareizas atbildes: 6728 no 8404 1) Tikties publiskā vietā.

Sīkāk

Dārzā Lidijas Edenas teksts Andras Otto ilustrācijas Zaķis skatās lielām, brūnām acīm. Ko tu redzi, zaķīt? Skaties, re, kur māmiņas puķu dārzs! Nē, nē

Dārzā Lidijas Edenas teksts Andras Otto ilustrācijas Zaķis skatās lielām, brūnām acīm. Ko tu redzi, zaķīt? Skaties, re, kur māmiņas puķu dārzs! Nē, nē Dārzā Lidijas Edenas teksts Andras Otto ilustrācijas Zaķis skatās lielām, brūnām acīm. Ko tu redzi, zaķīt? Skaties, re, kur māmiņas puķu dārzs! Nē, nē, zaķīt! Māmiņas puķes nevar ēst! Zaķis lēkā mūsu dārzā.

Sīkāk

Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk?

Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk? Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk? 08.06.2016. Kā notiek aprobācijas pētījums? Pētījumos balstītu piemēru radīšana (research based design) Piemēru un modeļu izstrāde Teorētiskais pamatojums un modelis

Sīkāk

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni 3.pielikums Vērtēšanas formas (pēc vietas mācību procesā) Ievadvērtēšana mācību procesa sākumā pirms temata vai mācību priekšmeta apguves, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, lai pieņemtu

Sīkāk

Ūsas Autors nezināms Andras Otto ilustrācijas Kaķis savas ūsas izmanto, lai mērītu telpu vai attālumu. Tas ir sevišķi svarīgi, ja viņš mēģina ielīst š

Ūsas Autors nezināms Andras Otto ilustrācijas Kaķis savas ūsas izmanto, lai mērītu telpu vai attālumu. Tas ir sevišķi svarīgi, ja viņš mēģina ielīst š Ūsas Autors nezināms Andras Otto ilustrācijas Kaķis savas ūsas izmanto, lai mērītu telpu vai attālumu. Tas ir sevišķi svarīgi, ja viņš mēģina ielīst šaurā vietā vai mazā caurumā. Ūsas viņam darbojas kā

Sīkāk

Eiro Latvijā!?

Eiro Latvijā!? Eiro Latvijā?!? Sanita Putniņa, biedrība «Radošās Idejas» Šodien runāsim par... Kāpēc veido monetārās savienības? Kāpēc Latvijā ievieš eiro? Kā notiks eiro ieviešana? Kas ir monetārā savienība? Valstu

Sīkāk

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja, Skola2030 1 Projekta mērķis Aprobēt, pilnveidot, pēctecīgi ieviest vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai, kas skolēnos attīstītu dzīvei 21. gadsimtā

Sīkāk

Masu plānošanas pamati. Tēma 6

Masu plānošanas pamati. Tēma 6 Tēma #6 MEDIJU PLĀNOŠANAS PROCESS. Konstantīns Kuzikovs RISEBAA 2015 Sākotnējo datu izpēte Mediju plānošanas uzdevumu un mērķu formulēšana Mediju plāna izstrāde Brīfs/ galvenās veicamā darba vadlīnijas

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Lifelong Learning Grundtvig Partnership Project 2012-1-LV1-GRU06-03580 1 How to Ensure Qualitative Lifelong Learning for Different Age Groups Adult education teachers will discuss the ways how to involve

Sīkāk

Diapositiva 1

Diapositiva 1 KARJERAS IZGLĪTĪBA VIDUSSKOLAS KLASĒS Pedagoģiskās padomes sēde 27.10.2016. Pārskatu sagatavojusi skolotāja Aina Slesare Nepieciešamais atbalsts vidusskolēniem karjeras izglītībā Vecāku dzīvesveids piemērs

Sīkāk

Rise & Tell

Rise & Tell E-pasta mārketings ir tikai rīks. Tas ir visefektīvākais digitālā mārketinga un pārdošanas rīks. Precīzāk 1:43 EUR atdeve. Bet... Tas ir vienkārši instruments nevis burvju nūjiņa. Rezultāti būs, ja to

Sīkāk

Klase: 1. klase Mēnesis: septembris Tēma: Skola, krāsu nosaukumi Mana skola un ģimene Latviešu valoda: Runāšana: Rodas cieņa pret latviešu valodu. Att

Klase: 1. klase Mēnesis: septembris Tēma: Skola, krāsu nosaukumi Mana skola un ģimene Latviešu valoda: Runāšana: Rodas cieņa pret latviešu valodu. Att Klase: 1. klase Mēnesis: septembris Skola, krāsu nosaukumi Mana skola un ģimene Rodas cieņa pret latviešu valodu. Attīstas skaidra izruna. Uzsver vārdus un zilbes pareizi. Izrunā pareizi gaŗos un īsos

Sīkāk

Microsoft Word - ! SkG makets 4-5. nodala.doc

Microsoft Word - ! SkG makets 4-5. nodala.doc 1. Ekonomikas priekšmets I variants Vārds Uzvārds Klase Punkti Datums Vērtējums 1. Apvelciet pareizās atbildes burtu (katram jautājumam ir tikai viena pareiza atbilde). (6 punkti) 1. Ražošanas iespēju

Sīkāk

Eiro viltojumi Latvijā

Eiro viltojumi Latvijā Eiro drošības pazīmes un to pārbaude Andris Tauriņš Kases un naudas apgrozības pārvaldes Naudas tehnoloģiju daļas vadītājs 5, 10, 20 eiro naudas zīmes 120 x 62 mm 127 x 67 mm 133 x 72 mm Jaunā 5 eiro naudas

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - RTU_Karjeras_dienas_CV_Mar2012 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - RTU_Karjeras_dienas_CV_Mar2012 [Compatibility Mode] DARBA MEKLĒŠANAS ABC 1. Iepazīstamies 2. Informācija (un, cerams, diskusija) par: o CV izstrādes principi; o Ko rakstīt CV, ja nav darba pieredzes; o Efektīvs pieteikums (motivācijas vēstule); o Pieteikumu

Sīkāk

AIC-9gadi-plakāti

AIC-9gadi-plakāti Saeimas Apmeklētāju un informācijas centram 9 GADI Viena no Saeimas darba prioritātēm ir dialogs ar sabiedrību un iedzīvotāju iesaistīšana likumu pieņemšanas procesā Lai veicinātu sabiedrības izpratni

Sīkāk

Anita Palapa Liepājas Universitātes Studiju programmas Logopēdija 3. kursa studente Liepājas Katoļu pamatskolas praktikante Jautras spēles visai ģimen

Anita Palapa Liepājas Universitātes Studiju programmas Logopēdija 3. kursa studente Liepājas Katoļu pamatskolas praktikante Jautras spēles visai ģimen Anita Palapa Liepājas Universitātes Studiju programmas Logopēdija 3. kursa studente Liepājas Katoļu pamatskolas praktikante Jautras spēles visai ģimenei, kas attīsta, pilnveido bērna lasītprasmi un rakstītprasmi,

Sīkāk

Viss labs Daces Copeland teksts Andras Otto ilustrācijas Lietus līst. Lietus līst lielām, lēnām lāsēm. Labi, lai līst! Lietus ir labs. A1:12

Viss labs Daces Copeland teksts Andras Otto ilustrācijas Lietus līst. Lietus līst lielām, lēnām lāsēm. Labi, lai līst! Lietus ir labs. A1:12 Viss labs Daces Copeland teksts Andras Otto ilustrācijas Lietus līst. Lietus līst lielām, lēnām lāsēm. Labi, lai līst! Lietus ir labs. A1:12 Vabole lien. Vabole lien lēnām. Labi, lai lien! Vabole ir laba.

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 BIZNESA LABORATORIJA Piektdiena, 24.oktobris, plkst.15:05 Mums dzīvē nepieciešama ne tikai veiksme un zināšanas, bet arī iespēja veikt izvēles, izmēģināt un iespējas kļūdīties. Un šķiet, reti kura auditorija

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Prezentācija: Runas taktika Notikums: Latvijas Studentu apvienības Senatoru seminārs 2011. gada 22. janvārī Zināšanas brīvība saruna Mijiedarbības māksla Sarunas laikā Notiek izmaiņas Izdomā no kā atteiksies

Sīkāk

skaitampuzle instrukcija

skaitampuzle instrukcija MUZLE SKAITĀMPUZLE UZDEVUMU VARIANTI ARITMĒTIKAS PAMATU APGŪŠANAI. 1. 1. Saliek pamatni ar 10 rindām (pirmajā rindā 1 kauliņš, apakšējā 10 kauliņi). Kauliņus aiz apļiem atstāj tukšus. Skaita kauliņus katrā

Sīkāk

LĪDZPĀRVALDES STRUKTŪRA PREZIDENTS VADOŠAIS PEDAGOGS PREZIDENTA VIETNIEKS SĀKUMSKOLAS KULTŪRAS KOMISIJA KULTŪRAS KOMISIJA MEDIJU UN IZZIŅAS KOMISIJA P

LĪDZPĀRVALDES STRUKTŪRA PREZIDENTS VADOŠAIS PEDAGOGS PREZIDENTA VIETNIEKS SĀKUMSKOLAS KULTŪRAS KOMISIJA KULTŪRAS KOMISIJA MEDIJU UN IZZIŅAS KOMISIJA P LĪDZPĀRVALDES STRUKTŪRA PREZIDENTS VADOŠAIS PEDAGOGS PREZIDENTA VIETNIEKS SĀKUMSKOLAS KULTŪRAS KULTŪRAS MEDIJU UN IZZIŅAS PĒTĪJUMU FORMĀLIE PASĀKUMI IZKLAIDES PASĀKUMI Komisijas vadītāja pienākumi: Dokumentēt

Sīkāk

Klimata valoda eksperimenta būtība Klimats vai laikapstākļi? Kurš ir kurš? Kas ir kas? Laikapstākļi ir tas, ko mēs šobrīd redzam aiz loga. Var būt sau

Klimata valoda eksperimenta būtība Klimats vai laikapstākļi? Kurš ir kurš? Kas ir kas? Laikapstākļi ir tas, ko mēs šobrīd redzam aiz loga. Var būt sau Klimata valoda eksperimenta būtība Klimats vai laikapstākļi? Kurš ir kurš? Kas ir kas? Laikapstākļi ir tas, ko mēs šobrīd redzam aiz loga. Var būt saulains, līt lietus vai snigt sniegs, pūst stiprs vējš

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija lai mācītos jebkurā laikā un vietā 2016. gada 24. augusts Lielais dzintars, Liepāja www.iespejutilts.lv IESPĒJU TILTS 2016, lai mācītos jebkurā laikā un vietā Liepājas koncertzālē Lielais dzintars norisināsies

Sīkāk

Austra Avotiņa autora vai autoru grupas vārds, uzvārds Kultūras izpausmes formas. Māksla kā kultūras forma. Ievads. darba nosaukums Materiāls izstrādā

Austra Avotiņa autora vai autoru grupas vārds, uzvārds Kultūras izpausmes formas. Māksla kā kultūras forma. Ievads. darba nosaukums Materiāls izstrādā Austra Avotiņa autora vai autoru grupas vārds, uzvārds Kultūras izpausmes formas. Māksla kā kultūras forma. Ievads. darba nosaukums Materiāls izstrādāts ESF Darbības programmas 2007. - 2013.gadam Cilvēkresursi

Sīkāk

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV - 3135 Reģ. Nr. 90009930116, Tālrunis 63155356, fakss 631 55356, e-pasts:

Sīkāk

Microsoft Word - Vēlēšanu nolikums projekts.docx

Microsoft Word - Vēlēšanu nolikums projekts.docx Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS LU Studentu padomes 2006.gada

Sīkāk

10.klasei

10.klasei Par mācību priekšmetu vēsturi... Latvijas un pasaules vēstures skolotājs, Dr.paed. Pāvels JURS www.pavelsjurs.lv Vēsture ir zinātne, kas pēta cilvēku sabiedrības attīstību un šīs attīstības posmus no tālas

Sīkāk

Ievads par privātumu Dalībnieki izpētīs savu attieksmi pret privātumu, kā arī privātuma nozīmi savā dzīvē. Dalībnieki izvērtēs, kāda veida informāciju

Ievads par privātumu Dalībnieki izpētīs savu attieksmi pret privātumu, kā arī privātuma nozīmi savā dzīvē. Dalībnieki izvērtēs, kāda veida informāciju Ievads par privātumu Dalībnieki izpētīs savu attieksmi pret privātumu, kā arī privātuma nozīmi savā dzīvē. Dalībnieki izvērtēs, kāda veida informāciju viņi nepubliskotu, kā arī aplūkos situācijas, kad

Sīkāk

Rīgas dimdinātājs Līvijas Leimanes teksts Andras Otto ilustrācijas Kādam mazam puikam tika uzdāvinātas bungas un bundzinieka apģērbs. Bungas skaļi rīb

Rīgas dimdinātājs Līvijas Leimanes teksts Andras Otto ilustrācijas Kādam mazam puikam tika uzdāvinātas bungas un bundzinieka apģērbs. Bungas skaļi rīb Rīgas dimdinātājs Līvijas Leimanes teksts Andras Otto ilustrācijas Kādam mazam puikam tika uzdāvinātas bungas un bundzinieka apģērbs. Bungas skaļi rībēja. Apģērbs saulē mirdzēja. Puika gāja pa ielu, bungas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eiropas Savienības programma JAUNATNE DARBĪBĀ 2007.gada 01.janvāris 2013.gada 31.decembris v/a Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra jauniešu neformālā izglītība JSPA darbības virzieni ES programma

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konference Starpdisciplinaritāte, radošums un uzņēmība mūsdienu izglītības aktualitātes, 2014. gada 29. oktobris ESF projekts Atbalsts izglītības pētījumiem 2011/0011/1DP/1.2.2.3.2/11/IPIA/VIAA/001 Pētījums

Sīkāk

infografika-valsts prezidenta ievēlesanas

infografika-valsts prezidenta ievēlesanas VALSTS PREZIDENTA IEVĒLĒŠANA Latvijas Valsts prezidents Latvijas augstākā amatpersona 51 BALSS 4 GADi Ievēlēšanai nepieciešama vismaz 51 deputāta balss Ievēlē Saeima uz četriem gadiem 8 GADI Ievēlēšanu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINU: Profesionālās izglītības kompetences centra Liepājas Valsts tehnikums direktors A. Ruperts 2013.gada 7. maijā Profesionālās izglītības kompetenču centrs Liepājas Valsts tehnikums audzēkņu biznesa

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Kā sākumskolā skolotājiem izdodas veidot stundas, lai mācītu skolēniem domāt kā inženieriem? Ilze France, Dina Sarceviča - Kalviške 02.02.2016. VPP 2014 2017 Jaunā pedagoģija un kompetences attīstoša mācīšanās

Sīkāk

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība TUKUMA VAKARA UN NEKLĀTIENES VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4314900206 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001637109 Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 63129196 - direktors,

Sīkāk

Komandu sacensības informātikā un matemātikā Cēsis 2017 Izteiksmes Fināla uzdevumi Aplūkosim aritmētiskas izteiksmes, kurās tiek izmantoti deviņi atšķ

Komandu sacensības informātikā un matemātikā Cēsis 2017 Izteiksmes Fināla uzdevumi Aplūkosim aritmētiskas izteiksmes, kurās tiek izmantoti deviņi atšķ Izteiksmes Aplūkosim aritmētiskas izteiksmes, kurās tiek izmantoti deviņi atšķirīgi viencipara naturāli skaitļi un astoņas aritmētisko darbību zīmes (katra no tām var būt tikai +, -, * vai /). Iekavas

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 IZM VISC Eiropas Sociālā fonda projekts Dabaszinātnes un matemātika SKOLOTĀJU STUDIJU PROGRAMMU NODARBĪBU MATERIĀLI DABASZINĀTŅU UN MATEMĀTIKAS DIDAKTIKĀ Latvijas Universitāte Liepājas Universitāte Daugavpils

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja Dzīvo patstāvīgi un veselīgi Apzinās sevi, savas vēlmes un intereses, Spēj dzīvot patstāvīgi, saskaņā ar savām vērtībām, Saglabā un nostiprina savas garīgās

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKAS 10. SAEIMAS VĒLĒŠANAS gada 2. oktobris republikas pilsēta / novads. vēlēšanu iecirkņa komisijas atrašanās vieta adrese VĒLĒŠ

LATVIJAS REPUBLIKAS 10. SAEIMAS VĒLĒŠANAS gada 2. oktobris republikas pilsēta / novads. vēlēšanu iecirkņa komisijas atrašanās vieta adrese VĒLĒŠ LATVIJAS REPUBLIKAS 10. SAEIMAS VĒLĒŠANAS 2010. gada 2. oktobris republikas pilsēta / novads. vēlēšanu iecirkņa komisijas atrašanās vieta adrese VĒLĒŠANU GAITAS PROTOKOLS Vēlēšanu iecirkņa komisijas sastāvs:

Sīkāk

Microsoft Word - VacuValodaBFa003.doc

Microsoft Word - VacuValodaBFa003.doc Studiju kursa nosaukums Vācu 1 1. kurss 2 KP ECTS kredītpunktu 3 ECTS Semestris, kad kurss tiek 2 Kursa īstenošanas mērėis Attīstīt saruns prasmi un spēju lietot valodu ikdienas situācijās, apgūt saruns

Sīkāk

Microsoft Word - NOLIKUMS_BASKETBOLS

Microsoft Word - NOLIKUMS_BASKETBOLS Basketbols 3x3 Talsos Nolikums 1. Turnīra mērķis. 1.1. Veicināt 3x3 basketbola starptautiskos turnīros; 1.2. Pilnveidot jauno sportistu treniņos iegūtās prasmes un iemaņas; 1.3. Sagatavoties Latvijas Jaunatnes

Sīkāk

Es esmu vadītājs –> es esmu profesionāls vadītājs

Es esmu vadītājs –>  es esmu profesionāls vadītājs BRABANTIA LATVIA DARBINIEKU IEKŠĒJĀ MĀCĪBU UN ATTĪSTĪBAS SISTĒMA EVA NOLENDORFA 2019 MĒS ESAM DAĻA NO RISINĀJUMA, NEVIS DAĻA NO PROBLĒMAS SPĒJ SASNIEGT 112 KM/H Attīstības programmas vai sistēmas ieviešana

Sīkāk

Preču loterijas Pērc jebkuru Fazer Svaigi Cepta Tev! maizi RIMI un laimē kafijas

Preču loterijas Pērc jebkuru Fazer Svaigi Cepta Tev! maizi RIMI un laimē kafijas Preču loterijas Pērc jebkuru Fazer Svaigi Cepta Tev! maizi RIMI un laimē kafijas automātu no Illy! noteikumi 1. Loterijas preču ražotājs ir Fazer Latvija SIA, reģ. nr. 40003519875, juridiskā adrese: Druvas

Sīkāk

ESF projekts Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/ /09/IPIA/VIAA/001 Pr

ESF projekts Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/ /09/IPIA/VIAA/001 Pr ESF projekts Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001 Projekta 6.posms: 2012.gada janvāris - aprīlis Balvu

Sīkāk

Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr , juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Li

Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr , juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Li Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr. 40003052790, juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Lidosta Rīga, Mārupes nov., Latvija, LV-1000 - turpmāk

Sīkāk

LV IEVĒRO: VISAS LAPASPUŠU NORĀDES ATTIECAS UZ SPĒLES KOMPLEKTĀ IEKĻAUTO SPĒLES NOTEIKUMU GRĀMATIŅU. SPĒLES KOMPLEKTS: 12 pentamino, 5 sarkani klucīši

LV IEVĒRO: VISAS LAPASPUŠU NORĀDES ATTIECAS UZ SPĒLES KOMPLEKTĀ IEKĻAUTO SPĒLES NOTEIKUMU GRĀMATIŅU. SPĒLES KOMPLEKTS: 12 pentamino, 5 sarkani klucīši LV IEVĒRO: VISAS LAPASPUŠU NORĀDES ATTIECAS UZ SPĒLES KOMPLEKTĀ IEKĻAUTO SPĒLES NOTEIKUMU GRĀMATIŅU. SPĒLES KOMPLEKTS: 12 pentamino, 5 sarkani klucīši, 3 brūni klucīši, 1 spēles laukums, 1 barjera izvēlētā

Sīkāk

Microsoft Word _JauniesuAptauja_Jaunatnes_politikas_istenosanas_indekss_Anketas_GALAVersija.docx

Microsoft Word _JauniesuAptauja_Jaunatnes_politikas_istenosanas_indekss_Anketas_GALAVersija.docx JAUNIEŠU APTAUJAS ANKETA Sveicināti! Aicinām Tevi piedalīties jauniešu aptaujā par Tavām ikdienas aktivitātēm! Aptaujas ilgums 0- minūtes. Lūdzu, sekojiet norādēm, uz kuriem jautājumiem jāatbild un cik

Sīkāk

LETTISKA Solnas pilsēta Ievads 1

LETTISKA Solnas pilsēta Ievads 1 LETTISKA Solnas pilsēta Ievads 1 Tā tiek vadīta Solna Pilsētas deputāti likumu un noteikumu robežās var brīvi izlemt, kā tiks vadīta Solna. Politiskā vīzija ir tāda, ka Solnai ir jābūt vienotai un dzīvotspējīgai

Sīkāk

11

11 LR 12.Saeimas deputāts, profesors Kārlis Krēsliņš PĀRDOMAS UN KOMENTĀRI PAR BUDŽETU - 2016 22.08.2015. IEVADS. Budžeta veidošanas laikā, diskusijas bieži aiziet tikai par atsevišķām nozarēm. Pirms budžetu

Sīkāk

Ko mēs vēlētos, lai speciālisti zinātu par bērnu ar AST uzvedības problēmām?

Ko mēs vēlētos, lai speciālisti zinātu par bērnu ar AST uzvedības problēmām? Problēmizraisoša uzvedība. Cēloņsakarību meklējumos 2018.gada 13.novembrī Līga Bērziņa Latvijas Autisma apvienība Stāsts nr 1 Ir bērni, kuri nonāk izglītības iestādēs, nezinot: kas ir droša distance, kas

Sīkāk

KORPORATĪVĀS SOCIĀLĀS ATBILDĪBAS POLITIKA

KORPORATĪVĀS SOCIĀLĀS ATBILDĪBAS POLITIKA KORPORATĪVĀS SOCIĀLĀS ATBILDĪBAS POLITIKA 2016 Saturs Vispārējie principi... 2 Misija, vīzija un vērtības... 2 Korporatīvā sociālā atbildība... 3 KSA mērķis... 3 KSA aktivitāšu virzieni un prioritātes...

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Velotūrisma nacionālās īpatnības īpaši aizsargājamā dabas teritorijās. Ķemeru nacionālā parka piemērs Agnese Balandiņa Carnikavas novads 27.03.2013 Velotūrisms ĪADT kāpēc par krietni zaļāka un videi draudzīgāka

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013

LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013 LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013 Ievads Saskaņā ar Nacionālās drošības koncepciju viens no aktuālākajiem nacionālās

Sīkāk

Microsoft Word - JURI_CM_2010_452778_LV.doc

Microsoft Word - JURI_CM_2010_452778_LV.doc EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Juridiskā komiteja 11.11.2010 PAZIĥOJUMS KOMITEJAS LOCEKěIEM (26/2010) Temats: Zviedrijas Karalistes Riksdāga pamatots atzinums par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation LAUKU TŪRISMA SPĒKS: uzņēmēju, pašvaldības un vietējās kopienas sadarbība Mežotnes pils, 2015. gada 30. oktobris Mārketinga kampaņa, veidojot un popularizējot lauku tūrisma produktus skolu jauniešiem,

Sīkāk

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss ,

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss , Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4513901295, Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss 63922473, e-pasts: 2.vidusskola@bauska.lv, www.bauska.lv APSTIPRINĀTI

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Izglītojamo mācību

Sīkāk

Microsoft Word - JAL_6.kl.GRAMATA.doc

Microsoft Word - JAL_6.kl.GRAMATA.doc LATVIJAS VALSTS TERITORIJA Latvija ir valsts, kas atrodas Eiropas ziemeļaustrumos. Mūsu valsts ir viena no 3 Baltijas valstīm, tai ir 490 km gara jūras robeža gar Baltijas jūru un Rīgas jūras līci. Jūra

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode] Audzināšana ir mērķtiecīga izglītības procesa neatņemama sastāvdaļa Mēs, pieaugušie, esam bērniem paraugs, tāpēc mums visiem jāatceras latviešu tautas sakāmvārds: Kā tie lielie, tā tie mazie! Audzināšana

Sīkāk

Rīgas 34. vidusskolas vasaras attīstošās atpūtas dienas nometnes Arcus APSTIPRINU: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Rīgas 34.vi

Rīgas 34. vidusskolas vasaras attīstošās atpūtas dienas nometnes Arcus APSTIPRINU: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Rīgas 34.vi Rīgas 34. vidusskolas vasaras attīstošās atpūtas dienas nometnes Arcus APSTIPRINU: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Rīgas 34.vidusskola direktore Nataļja Rogaļeva (paraksts) Rīgā,

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

Valsts bioloģijas olimpiāde klase Teorētiskie uzdevumi Dalībnieka kods 1. uzdevums (10 p) Sportistu energoapgādi limitējošais faktors vienmēr

Valsts bioloģijas olimpiāde klase Teorētiskie uzdevumi Dalībnieka kods 1. uzdevums (10 p) Sportistu energoapgādi limitējošais faktors vienmēr 1. uzdevums (10 p) Sportistu energoapgādi limitējošais faktors vienmēr ir ogļhidrāti neatkarīgi no tā, cik lieli ir tauku uzkrājumi ķermenī. Uzkrātās ogļhidrātu rezerves ir visai ierobežotas: aknās vidēji

Sīkāk

Esi biodaudzveidības detektīvs! Tulkots no: HTFC Education ( Piemērots skolēniem vecuma

Esi biodaudzveidības detektīvs! Tulkots no: HTFC Education (  Piemērots skolēniem vecuma Esi biodaudzveidības detektīvs! Tulkots no: HTFC Education (http://hctfeducation.ca/lessons/earth-ecosystems-and-ecology/) Piemērots skolēniem vecuma posmā: Pirmsskola līdz 8. klase Kategorija: Ekosistēmas

Sīkāk

Alkohola lietošanas ietekme uz latviešu dabisko pieaugumu Biedrība «Latvietis» Rīga 2009

Alkohola lietošanas ietekme uz latviešu dabisko pieaugumu Biedrība «Latvietis» Rīga 2009 Alkohola lietošanas ietekme uz latviešu dabisko pieaugumu Biedrība «Latvietis» Rīga 2009 Satura rādītājs Anotācija...3 Projekta mērķi...3 1. Statistikas dati...3 2. Informācijas analize...7 2.1. Alkohola

Sīkāk

Diapositiva 1

Diapositiva 1 Kognitīvo procesu izpēte klīniskajā psiholoģijā Jeļena Lučkina, Mg.psych., klīniskais psihologs PSIHOLOĢIJA... Zinātne, kas pēta cilvēka vai cilvēku grupas psihes un psihiskas darbības izcelsmi, attīstību

Sīkāk

J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija MK Sākumskola II semestra darba kopsavilkums 2015./2016.m.g. Pasākumu apkopojums 1.Skolas vide Pasākuma

J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija MK Sākumskola II semestra darba kopsavilkums 2015./2016.m.g. Pasākumu apkopojums 1.Skolas vide Pasākuma J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija MK Sākumskola II semestra darba kopsavilkums 2015./2016.m.g. Pasākumu apkopojums 1.Skolas vide Pasākuma nosaukums Skolas un klašu telpu noformējums svētkiem

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

EIROPAS SĒRIJAS BANKNOTES

EIROPAS SĒRIJAS BANKNOTES EIROPAS SĒRIJAS BANKNOTES VISAS EIROPAS SĒRIJAS BANKNOTES 153 mm 77 mm 147 mm 77 mm 140 mm 77 mm 133 mm 72 mm 127 mm 67 mm 120 mm 62 mm IEVIEŠANA Kāpēc vajadzīgas jaunas banknotes? Banknotes ik pa laikam

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 VIĻĀNU NOVADA DOME VIĻĀNU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2015. 2022. GADAM IZSTRĀDE Projekta uzsākšanas sanāksme 2014. gada 27. jūnijs 2 SATURS Pasūtītājs Izpildītājs Tiesiskais ietvars Viļānu novada attīstības

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

Meza skola metodes pirmsskola

Meza skola metodes pirmsskola FIGŪRU APGŪŠANA Veidot konkrēto figūru sadarbojoties ar citu bērnu Ar maziem solīšiem viens pāris sniegā veido vienu figūru Ar sniegu pārklāts laukums, laminētas kartiņas ar figūrām Bērni sadalās pa pāriem.

Sīkāk

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī,

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī, Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes 2012. gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei 2018. gada 18. oktobrī, prot. Nr. 9 Dokumenta mērķis: Dokumentā aprakstīti

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

Informācijas tehnoloģiju integrēšana mācību priekšmetos J.Joksts J.Brakšs

Informācijas tehnoloģiju integrēšana mācību priekšmetos J.Joksts J.Brakšs Informācijas tehnoloģiju integrēšana mācību priekšmetos J.Joksts J.Brakšs Mūsdienu tendence! Dažādas dzīves sfēras = mācību priekšmeti Arvien nozīmīgāka ir informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pielietošanas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS LVF Senioru komisijas sēdē PROJEKTS APSTIPRINĀTS LVF Valdes sēdē A.Dakša LVF Ģener

APSTIPRINĀTS LVF Senioru komisijas sēdē PROJEKTS APSTIPRINĀTS LVF Valdes sēdē A.Dakša LVF Ģener APSTIPRINĀTS LVF Senioru komisijas sēdē 27.09.2017 APSTIPRINĀTS LVF Valdes sēdē 11.10.2017 -------------------------------- A.Dakša LVF Ģenerālsekretārs 2. Latvijas Senioru volejbola čempionāts sieviešu

Sīkāk

Konkursa «Latvijas Labākais tirgotājs 2008» nolikums

Konkursa «Latvijas Labākais tirgotājs 2008» nolikums Konkursa «Latvijas labākais tirgotājs 2015» nolikums KONKURSA MĒRĶIS 1. Panākt pircēju un apmeklētāju apkalpošanas kultūras uzlabošanu. 2. Paaugstināt tirgotāju un krodzinieku profesionalitāti. 3. Popularizēt

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr. 4212900356 Daugavpils ielā 34, Preiļu novadā, LV-5301, Tālruņi: 65322749, 65322084, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv APSTIPRINĀTS ar Preiļu 1.pamatskolas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA AGLONAS NOVADA DOME Somersetas ielā 34, Aglonā, LV 5304, Tālr../fakss , Aglonā, Aglonas novadā SAISTOŠIE

LATVIJAS REPUBLIKA AGLONAS NOVADA DOME Somersetas ielā 34, Aglonā, LV 5304, Tālr../fakss ,   Aglonā, Aglonas novadā SAISTOŠIE LATVIJAS REPUBLIKA AGLONAS NOVADA DOME Somersetas ielā 34, Aglonā, LV 5304, Tālr../fakss +371 65324573, www.aglona.lv Aglonā, Aglonas novadā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2. APSTIPRINĀTI Aglonas novada domes

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

Amigo_Darba-lapas_skolotajiem_1

Amigo_Darba-lapas_skolotajiem_1 TELEFONS UN TĀ FUNKCIJAS Nodarbība 40 min Stundas mērķis (skolēna sasniedzamais rezultāts): 1. ZINU, kāpēc nepieciešams telefons un kādas darbības ar to var veikt; 2. PROTU nosaukt, kas jāievēro, lai telefons

Sīkāk

B_Briede

B_Briede LLU pirmā kursa studentu pašvirzītās studijas LLU TF IMI prof. Baiba Briede Saturs Pašvirzīto studiju būtība Aktualitāte Pasaules ekonomikas foruma 2018 un Boloņas procesa kontekstā LLU 1. kursa studentu

Sīkāk

Simetrija spēlēs Teorija un piemēri, gatavojoties Atklātajai matemātikas olimpiādei 2018./2019. mācību gadā Olimpiādes uzdevumu komplektā katrai klašu

Simetrija spēlēs Teorija un piemēri, gatavojoties Atklātajai matemātikas olimpiādei 2018./2019. mācību gadā Olimpiādes uzdevumu komplektā katrai klašu Simetrija spēlēs Teorija un piemēri, gatavojoties Atklātajai matemātikas olimpiādei 28./29. mācību gadā Olimpiādes uzdevumu komplektā katrai klašu grupai tiek iekļauts algebras, ģeometrijas, kombinatorikas

Sīkāk

Sociālo tīklu neizmērojamais spēks

Sociālo tīklu neizmērojamais spēks Sociālo tīklu neizmērojamais spēks Sociālo tīklu izplatība Latvijā lieto 2/3 Latvijas iedzīvotāju Populārākie Draugiem (1.2M/ 665 tk), Facebook (415 tk), Youtube un Twitter (180 tk/ 82 tk) Facebook & Draugiem.lv

Sīkāk

LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU UN PASĀKUMU PLĀNS GADA NOVEMBRIS Liepājas publiskajās bibliotēkās no 13. līdz 19. novembrim tiek

LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU UN PASĀKUMU PLĀNS GADA NOVEMBRIS Liepājas publiskajās bibliotēkās no 13. līdz 19. novembrim tiek LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU UN PASĀKUMU PLĀNS 2017. GADA NOVEMBRIS Liepājas publiskajās bibliotēkās no 13. līdz 19. novembrim tiek atzīmēta Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa. Centrālā

Sīkāk

Школа как потребитель

Школа как потребитель Globālā izglītība sociālajās zinībās. Sabiedriskās preces un pakalpojumi: Kas ir patērētājs? Sociālās zinības 6.B klase Skolotājs Jevgenijs Butorins 2016.gada 26.janvārī Ekonomista uzdevums Prece Kas pirka?

Sīkāk

Slaids 1

Slaids 1 Bilskas pagasta Birzuļu bibliotēkas vēsture fotogrāfijās Smiltenes novada Bilskas pagasta Birzuļu bibliotēka dibināta 1945.g. Bibliotēka sākotnēji atrodas Birzuļu pamatskolas ēkā, bijušajā Mēru muižā,

Sīkāk

Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma vai nekustamā īpašuma) padziļinātā juridiskā izpēte (angliski – „legal due diligence”) nu jau l

Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma vai nekustamā īpašuma) padziļinātā juridiskā izpēte (angliski – „legal due diligence”) nu jau l KAS IR PĀRDEVĒJA JURIDISKĀ IZPĒTE UN KAD TĀ IR VAJADZĪGA? Guntars Zīle, zvērināts advokāts, Zvērinātu advokātu biroja Lejiņš, Torgāns un Partneri Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

Pārskatu aizpildīšana

Pārskatu aizpildīšana Atkritumu pārvadājumu pavadzīmju izveides instrukcija Atkritumu Pārvadājumu Uzskaites Sistēma (APUS) ir jālieto ir visiem, kam to nosaka MK noteikumi Nr.494 (07.08.2018) (https://likumi.lv/ta/id/300874-atkritumu-parvadajumuuzskaites-kartiba)

Sīkāk

Daugavpils 13.pirmsskolas iestādes APU Vieta Drošība Atbildība Cieņa Sporta zālē Pastaiga ārpus iestades teritorijas. Ekskursijā Guļamistābā Klausies

Daugavpils 13.pirmsskolas iestādes APU Vieta Drošība Atbildība Cieņa Sporta zālē Pastaiga ārpus iestades teritorijas. Ekskursijā Guļamistābā Klausies Daugavpils 13.pirmsskolas iestādes APU Vieta Drošība Atbildība Cieņa Sporta zālē Pastaiga ārpus iestades teritorijas. Ekskursijā Guļamistābā Klausies un izpildi skolotāja norādījumu Sporta inventāru izmanto

Sīkāk