Dear customer!

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Dear customer!"

Transkripts

1 Dear customer! Congratulations for purchasing high quality CANYON product. We are happy to present you our gaming accessories, which are the combination of new technology and fresh design. Our own design bureau implements the latest trends in the technical design of gaming products, while our scrupulous quality control system ensures a long lifetime of CANYON products. To take full advantage of this product, we recommend that you read this manual completely.

2 Package contents Connection 123 mm GM-12 v mm 81 mm

3 The functional buttons 1. Right key 2. Left key 3. Forward 4. Backward 6. Middle button & wheel Technical specifications High quality optical Sunplus Sensor Adjustable DPI 800/1600/2400/3200/4800/ programmable buttons 7 RGB backlight modes Braided USB cable 1.65 m with a ferrite ring to protect of signal loss Onboard memory profiles Additional software to setup the settings Polling Rate: 125/250/500/1000 Hz Macros assignments EN Support and warranty To avoid conflict, please uninstall other mouse drivers before installing the driver for this mouse. Do not disassemble your product, or expose it to liquid, humidity, moisture or temperatures out of the specified operating range. If your product is exposed to out-of-range temperatures, unplug it and wait until its temperature returns to the normal operating range. This product comes with 24 months limited warranty. For more information about usage and warranty, please refer to Driver

4 Функционални бутони: 1. Десен бутон 2. Ляв бутон 3. Напред 4. Назад 6. Среден бутон и колелце BG Технически спецификации Висококачествен оптичен сензор Sunplus Програмируеми DPI настройки 800/1600/2400/3200/4800/ програмируеми бутона 7 режима на ефекта на подсветката Плетен USB кабел 1,65 м с феритен пръстен Вградена памет за профили Допълнителен софтуер за настройка Честота на реакция: 125/250/500/1000 GHz Макроси Поддръжка и гаранция За да избегнете конфликти, моля деинсталирайте драйверите на други мишки, преди да инсталирате драйвера за закупената от Вас мишка. Не разглобявайте продукта, не го излагайте на температури, влажност и други, извън посочените по-горе параметри. Ако продуктът бъде изложен на температури извън посочения работен обхват, изключете го и изчакайте, докато температурата се нормализира. Продуктът е с 24 месеца лимитирана гаранция. За повече информация относно употребата и гаранцията, моля отидете на Продуктът е в съответствие с изисканията на Директива 2015/863/EC (or other) Всички декларации може да изтеглите от уеб сайт bg/sertifikati/ и/или търсейки по модела на устройството.

5 Funkční tlačítka 1. Pravé tlačítko 2. Levé tlačítko 3. Dopředu 4. Dozadu 6. Prostřední tlačítko a kolečko CZ Technické specifikace Optický sensor vysoké kvality Sunplus Programovatelné nastavení DPI 800/1600/2400/3200/4800/ programovatelných tlačítek 7 módů podsvícení Opletený USB kabel 1.65 m s ferritovým kroužkem proti ztrátě signálu Vnitřní paměť herních profile Dodatečný software pro další nastavení Míra odezvy: 125/250/500/1000 Hz Možnost nastavit makra Podpora a záruka Z důvodu zabránění konfliktu odpojte prosím před instalací zařízení od počítače všechny ostatní myši. Zařízení nedemontujte a chraňte jeho kontaktu s tekutinou, vlhkostí či teplotami mimo funkční teplotní rozsah. Bylo-li zařízení vystaveno teplotě mimo funkční teplotní rozsah, odpojte jej a počkejte, až se teplota navrátí do hodnot v jeho rámci. Na tento produkt se vztahuje záruční doba 24 měsíců. Pro více informací o používání produktu a záruce navštivte webovou stránku

6 Az egér gombjai 1. Jobb gomb 2. Bal gomb 3. Előre 4. Vissza 6. Középső gomb és kerék HU Technikai jellemzők Sunplus optikai szenzor 800/1600/2400/3200/4800/6400 programozható DPI beállítások 6 programozható gomb 7 különböző háttérvilágítás effekt 1,65 m szövetborítású USB kábel, ferrit zavarszűrővel Beépített memória Kiegészítő szoftver a beállításokhoz Válaszidők: 125/250/500/1000 Hz Makró hozzárendelés Támogatás és jótállás Az illesztőprogram-ütközések elkerülése érdekében, a korábbi egér eszközmeghajtókat távolítsa el az egér telepítése előtt Soha ne szerelje szét az eszközt, ne tegye ki nedvesség, folyadék hatásainak, ügyeljen arra, hogy ne kerüljön bele szennyeződés. Ne használja a megadott hőmérséklet-tartományokon kívül. Amennyiben túl hideg, vagy túl meleg helyen használta, tárolta az eszközt - ne használja azt, amíg el nem éri a normális (megadott) tartományon belüli hőmérsékletet. A termék 24 hónapos, korlátozott gyártói garanciával kerül forgalomba. További támogatási és jótállási információkért látogasson el a webhelyre.

7 Funkciniai mygtukai 1. Dešinysis mygtukas 2. Kairysis mygtukas 3. Mygtukas Į priekį 4. Mygtukas Atgal 6. Vidurinysis mygtukas ir ratukas LT Techniniai duomenys Ypač kokybiškas optinis jutiklis Sunplus Programuojama DPI nuostata: 800/1600/2400/3200/4800/ programuojamieji mygtukai 7 foninio apšvietimo režimai 1,65 m ilgio apipintasis USB kabelis su feritiniu žiedu, apsaugančiu nuo signalo trukdžių Įmontuotoji atmintinė nuostatoms įrašyti Papildoma programinė įranga nuostatoms konfigūruoti Atsako dažnis: 125 / 250 / 500 / Hz Didelio duomenų srauto galimybė Techninė pagalba ir garantija Siekiant išvengti nesklandumų, prieš įdiegiant šios kompiuterinės pelės tvarkyklę reikia pašalinti visas kitas kompiuterinių pelių tvarkykles. Neardykite produkto, saugokite nuo skysčių, drėgmės bei nerekomenduojamos temperatūros, netinkamos darbo rėžimui. Jei produkto temperatūra neatitinka rekomenduojamos, išjunkite įrenginį ir palaukite kol temperatūra pasieks normalią darbinę temperatūrą. Šiam produktui taikoma 24 mėnesių ribota garantija. Daugiau informacijos apie naudojimą ir garantiją ieškokite

8 Funkcionālās pogas 1. Labā poga 2. Kreisā poga 3. Uz priekšu 4. Atpakaļ 6. Vidējā poga un rullītis LV Tehniskās specifikācija Augstas kvalitātes optiskais Sunplus sensors Programmējama izšķirtspēja (DPI) 800, 1600, 2400, 3200, 4800 un 6400 Sešas programmējamas pogas Septiņi fona izgaismojuma efektu režīmi Vīts 1,65 m garš USB kabelis ar ferīta gredzenu aizsardzībai pret signāla zudumu Iebūvēti atmiņas profili Papildprogrammatūra iestatījumu izvēlei Reakcijas ātrums: 125, 250, 500, 1000 Hz Macros uzdevumi Atbalsts un garantija Lai nerastos problēmas, lūdzu atinstalējiet citu peļu draiverus pirms instalējat šīs peles draiverus. Neizjauciet šo produktu, nepieļaujiet šķidrumu vai mitruma iekļūšanu produktā kā arī nepakļaujiet produktu temperatūrām, kas ir ārpus atbalstītā diapozona. Ja jūsu produkts tiek pakļauts temperatūrām ārpus atbalstītā diapozona, izslēdziet to un gaidiet, kamēr produkta temperatūra sasniedz pieļaujamo. Šim produktam tiek piedāvāta 24 mēnešu ierobežotā garantija. Lai iegūtu vairāk informācijas par lietošanu un garantiju, lūdzu apmeklējiet

9 Butoane functionale 1. Buton dreapta 2. Buton stanga 3. Inainte 4. Inapoi 6. Buton mijloc & rotita Specificatii tehnice Senzor optic Sunplus de înaltă calitate Setări DPI programabile 800/1600/2400/3200/4800/ butoane programabile 7 moduri de efecte de iluminare de fundal Cablu USB împletit de 1,65 m cu inel de ferită pentru a proteja pierderea de semnal Memorare profile Software suplimentar pentru configurarea setărilor Rata de răspuns: 125/250/500/1000 Hz Alocari de macro RO Suport si garantie Pentru o functionare corecta, dezinstalati orice alte drivere inainte de a instala driverul acestui mouse. Nu dezasamblati produsul, nu l expuneti la umiditate excesiva sau temperaturi foarte ridicate. Daca mouse-ul este expus la temperaturi extrem de ridicate, dezinstalati-l si asteptati ca temperatura sa revina la normal. Produsul are garantie de 24 de luni. Pentru mai multe informatii despre utilizare si garantie, vizitati site-ul

10 Уважаемый покупатель! Поздравляем с приобретением продукта высокого качества CANYON. Мы рады представить Вам наши игровые аксессуары, которые воплотили в себе новейшие технологии и современный дизайн. Наше собственное конструкторское бюро реализует последние тенденции в области технического дизайна игровых продуктов, а скрупулезная система контроля качества гарантирует длительный срок службы изделий CANYON. Для того, чтобы в полной мере воспользоваться этим продуктом, мы рекомендуем Вам прочитать данное руководство полностью. Функциональные кнопки RU 1. Правая кнопка 2. Левая кнопка 3. Вперед 4. Назад 6. Средняя кнопка и колесо прокрутки Технические характеристики Оптический сенсор высокого качества Sunplus Программируемая настройка DPI: 800/1600/2400/3200/4800/ Программируемых кнопок 7 режимов подсветки USB кабель в оплетке с ферритовым кольцом для защиты от потери сигнала 1.65 m Встроенная дополнительная память Дополнительное программное обеспечение для настройки параметров Частота отклика:125/250/500/1000 Гц Поддержка макрокоманд Техническая поддержка Чтобы избежать конфликта, удалите другие драйвера мыши перед установкой драйвера для этой мыши. Не разбирайте изделие, не подвергайте его воздействию жидкости, влаги, сырости или температуры вне указанного диапазона Если ваш продукт подвергается перегреву, отключите его и подождите, пока его температура не вернется в нормальный рабочий диапазон. Для получения дополнительной информации об использовании, пожалуйста, обратитесь к

11 Возможные неисправности и способы их устранения: Проблема 1. Мышь не работает. Решение 1. Подключите приемник к другому USB-порту. 2. Отключите и включите разъем мышки или перезагрузите компьютер. 3. Стоит проверить работает ли мышь на другом компьютере. Гарантийные обязательства Гарантийный срок исчисляется со дня покупки товара у авторизованного Продавца Canyon. За дату покупки принимается дата, указанная на Вашем товарном чеке или же на транспортной накладной. В течение гарантийного периода ремонт, замена либо возврат средств за покупку производится на усмотрение Canyon. Для предоставления гарантийного обслуживания товар должен быть возвращен Продавцу на место покупки вместе с доказательством покупки (чек или транспортная накладная). Гарантия 2 года с момента приобретения товара потребителем. Срок службы 2 года. Дополнительная информация об использовании и гарантии доступна на сайте RU Производитель: Asbisc Enterprises PLC, Кипр, Лимассол 4103, Даймонд Корт, ул. Колонакиу 43, Агиос Атанасиос. Импортер в Российской Федерации: ООО "АСБИС", , г. Москва, ул. Академика Королева, дом 13 стр. 1, тел

12 Tasteri 1. Desni taster 2. Levi taster 3. Napred 4. Nazad 6. Srednji taster RS Tehnička specifikacija: Visokokvalitetni optički senzor Sunplus Programabilne DPI postavke 800/1600/2400/3200/4800/ tastera koji se mogu programirati 7 načina rada pozadinskog osvjetljenja Pleteni USB kabl 1.65 m sa feritnim prstenom radi sprečavanja gubitka signala Ugrađena memorija za čuvanje vaših podešavanja Dodatni softver za podešavanja Odziv: 125/250/500/1000 Hz Mogućnost makro naredbi Podrška i garancija Pre instalacija drajvera za ovaj miš obrišite ranije instalirane drajvere koje su koristili Nemojte rastavljati naš proizvod,izlagati tečostima,vlazi ili temperaturama koje su drugačije od radnog opsega. Ako je prouzvod izložen temeraturi van radnog opsega isključite ga i sačekajte da se temperatura vrati u normalan temeraturni opseg. Ovaj proizvod ima garanciju 24 meseca. Za više informacija oko korišenja i garancije možete se informisati na:

13 Funkcijski gumbi 1. Desni gumb 2. Levi gumb 3. Naprej 4. Nazaj 6. Srednji gumb in kolešček SI Tehnična specifikacija Visoko kakovostni optični senzor Sunplus Možnost nastavitev ločljivosti senzorja DPI 800/1600/2400/3200/4800/ programabilnih gumbov 7 različnih osvetlitev Pleteni kabel USB 1,65 m s feritnim obročem za zaščito izgube signala Vgrajeni pomnilnik za shranjevanje nastavitev Dodatna programska oprema za nastavitve Delovna frekvenca 125/250/500/1000 Hz Podpora in garancija Da bi se izognili neskladju med napravami, najprej odstranite gonilnike drugih mišk, preden namestite gonilnik za vašo novo Canyon miško. Ne razstavljajte vašega izdelka, ne izpostavljajte ga vlagi, tekočinam ali temperaturam izven območja dovoljene temperature. Če je bil izdelek izpostavljen temperaturam, ki presegajo dovoljene temperature med delovanjem, napravo odklopite in počakajte, da se temperatura spusti na normalno temperaturo delovanja. Izdelek ima 24 mesecev omejene garancije. Za več informacij o uporabi in garanciji pojdite na

14 Funkčné tlačidlá 1. Pravé tlačidlo 2. Ľavé tlačidlo 3. Dopredu 4. Dozadu 6. Stredné tlačidlo a koliesko SK Technické parametre Kvalitný optický senzor Sunplus Programovateľné nastavenia DPI (800/1600/2400/3200/4800/6400) 6 programovateľných tlačidiel 7 režimov podsvietenia Opletaný 1,65 m USB kábel s feritovým prstencom na ochranu pred stratou signálu Integrované pamäťové profily Doplnkový softvér na konfiguráciu nastavení Rýchlosť odozvy: 125/250/500/1000 Hz Priradenie makier Podpora a záruka Aby nedochádzalo ku konfliktom, pred inštaláciou ovládačov k tejto myši odinštalujte ovládače k iným myšiam. Výrobok nerozoberajte, nevystavujte kvapalinám, vlhkosti alebo teplotám mimo určeného prevádzkového rozsahu. Ak ste výrobok vystavili teplote mimo prevádzkového rozsahu, odpojte ho od napájania a počkajte, pokiaľ sa teplota nevráti do normálneho prevádzkového rozsahu. Na tento výrobok sa vzťahuje 24-mesačná záručná doba. Viac informácií o používaní a záruke sa dozviete na stránke

15 Шановний покупець! Вітаємо Вас із придбанням продукції високої якості торгової марки CANYON. Ми раді представити Вам наші ігрові аксесуари, які поєднуюсь в собі новітні технології і сучасний дизайн. Наше власне дизайнерське бюро реалізує останні тенденції в області технічного дизайну ігрових продуктів, а скрупульозна перевірка і контроль якості гарантує тривалий термін служби товарів CANYON. Ми рекомендуємо Вам повністю прочитати цей посібник, щоб повною мірою скористатися перевагами цього товару. Функціональні кнопки 1. Права кнопка 2. Ліва кнопка 3. Вперед 4. Назад + 6. Середня кнопка і колесо прокручування UA Технічні характеристики Високоякісний оптичний сенсор Sunplus Програмоване налаштування DPI: 800/1600/2400/3200/4800/ Програмованих кнопок 7 режимів підсвічування Плетений USB кабель з феритовим кільцем для захисту від втрати сигналу 1.65 m Вбудована додаткова пам'ять Додаткове програмне забезпечення для налаштування параметрів Частота опитування: 125/250/500/1000 Гц Підтримка макрокоманд Технічна підтримка Для уникнення можливих програмних конфліктів перед встановленням даного драйвера видаліть інші драйвера для мишей Не розбирайте пристрій та не піддавайте впливу рідини, підвищеної вологості, або температури поза межами встановленого діапазону робочих температур. Якщо продукт піддається впливу температур поза межами робочого діапазону, вимкніть і зачекайте, поки його температура не повернеться до норми. Для отримання додаткової інформації щодо використання звертайтесь в службу підтримки на веб-сайті Canyon: або

16 Можливі несправності і способи їх усунення: Проблема 1. Миша не працює. Рішення 1. Підключіть приймач до іншого USB-порту. 2. Вимкніть і увімкніть роз'єм миші, чи перезавантажте комп'ютер. 3. Варто перевірити чи працює миша на іншому комп'ютері. UA Гарантійні зобов'язання Гарантійний термін обчислюється з дня покупки товару у авторизованого Продавця Canyon. За дату покупки приймається дата, зазначена на Вашому товарному чеку, або на транспортній накладній. Протягом гарантійного періоду ремонт, заміна або повернення коштів за покупку проводиться на розсуд Canyon. Для надання гарантійного обслуговування товар повинен бути повернутий Продавцю на місце купівлі разом із підтвердженням придбання (чек або транспортна накладна). Гарантія 2 роки з моменту придбання товару споживачем. Термін служби 2 роки. Додаткова інформація про використання та гарантійні умови доступна на сайті Виробник: Asbisc Enterprises PLC, Кіпр, Лімассол 4103, Даймонд Корт, вул. Колонакі 43, Агіос Атанасіос. Імпортер в Україні: ТОВ ПІІ «АСБІС-УКРАЇНА», 03061, м. Київ, вул. Газова, будинок 30, тел ,

17 Los botones funcionales 1. Tecla derecha 2. Tecla izquierda 3. Adelante 4. Hacia atrás 6. Botón central y rueda Especificaciones técnicas Sensor óptico Sunplus de alta calidad DPI ajustable 800/1600/2400/3200/4800/ botones programables 7 modos de luz de fondo RGB Cable USB trenzado de 1,65 m con anillo de ferrita para protegerlo de la pérdida de señal Perfiles de memoria integrados Software adicional para configurar los ajustes Tasa de sondeo: 125/250/500/1000 Hz Asignaciones de macros ES Soporte y garantía Para evitar conflictos, desinstale otros controladores del mouse antes de instalar el controlador para este mouse. No desarme el producto ni lo exponga a líquidos, humedad o temperaturas fuera del rango de funcionamiento especificado. Si su producto está expuesto a temperaturas fuera de rango, desconéctelo y espere hasta que su temperatura vuelva al rango de funcionamiento normal. Este producto viene con una garantía limitada de 24 meses. Para obtener más información sobre el uso y la garantía, consulte Conductora

Problem Your smartwatch doesn t turn on Your smartwatch isn t detected by a smartphone Your smartwatch is detected by a smartphone, but fails to conne

Problem Your smartwatch doesn t turn on Your smartwatch isn t detected by a smartphone Your smartwatch is detected by a smartphone, but fails to conne Problem Your smartwatch doesn t turn on Your smartwatch isn t detected by a smartphone Your smartwatch is detected by a smartphone, but fails to connect Solution Connect to charging USB cable and wait

Sīkāk

series_155

series_155 RAILING SERIES 155 RIPO fabrika SIA Hanzas Street 2, Pinki, Babite district, LV 2107, Latvia 155 Alumīnija margu sērija Aluminum railing series AL.01 AL.02 AL.03 AL.04 AL.05 AL.06 AL.07 AL.08 AL.09 155

Sīkāk

2 1

2 1 2 1 Problem Your smartwatch doesn t turn on Your smartwatch isn t detected by a smartphone Your smartwatch is detected by a smartphone, but fails to connect Solution Make sure that it s fully charged.

Sīkāk

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Endoskopijas kabineta aprīkojumam jābūt jaunam, ražotam 2018.gadā, kurš savienojams ar slimnīcā esošo videoendoskopu GIF-Q165 u

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Endoskopijas kabineta aprīkojumam jābūt jaunam, ražotam 2018.gadā, kurš savienojams ar slimnīcā esošo videoendoskopu GIF-Q165 u TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Endoskopijas kabineta aprīkojumam jābūt jaunam, ražotam 2018.gadā, kurš savienojams ar slimnīcā esošo videoendoskopu GIF-Q165 un videokolonoskopu CF-Q165. Nr. p.k. Tehniskie parametri

Sīkāk

Mounting_Instruction_Owl_Class_II_High_Bay_

Mounting_Instruction_Owl_Class_II_High_Bay_ VIZULO OWL LED high bay Mounting instruction Montāžas instrukcija Mонтажная инструкция IEC EN 60598 IP66 min 40 C max + 50 C (+45 C)* 198-264 V AC * Depends on configuration. Check label or technical specification.

Sīkāk

Инструкция - Смеситель для умывальника Oras Aquita (2911F) | 2911F.pdf

Инструкция - Смеситель для умывальника Oras Aquita   (2911F) | 2911F.pdf Интернет-магазин Сантехники Kranik.by Oras Aquita INSTALLATION AND MAINTENANCE GUIDE Contents LT Turinys LV Saturs PL Spis treści RU Coдержание UA Зміст Technical data... 4-6 Installation... 9-0 Operation...

Sīkāk

Tehniskās prasības darbam ar VISMA Horizon un HoP Aktualizēts

Tehniskās prasības darbam ar VISMA Horizon un HoP Aktualizēts Tehniskās prasības darbam ar VISMA Horizon un HoP Aktualizēts 21.08.2019. 2 Saturs Interneta pieslēgums 4 Darbstacija un ierīces 4 DBVS serveris 6 Servera rekomendācijas 6 Horizon datu bāzu vadības sistēmas

Sīkāk

AMV 655/658 SU / 658 SD / 659 SD

AMV 655/658 SU / 658 SD / 659 SD Datu lapa Izpildmehānismi trīs punktu vadībai bez drošības funkcijas SU, SD ar drošības funkciju (atspere uz augšu/uz leju) Apraksts Izpildmehānismus bez jebkāda adaptera var izmantot kopā ar: - Vārstu

Sīkāk

K 5 ( )

K 5 ( ) Detaļu saraksts (1.180-633.0) K 5 27.01.2016 www.kaercher.com LV Lapa 2 / 66 Lapa 3 / 66 Lapa 4 / 66 Satura rādītājs Pasūtīšanas norādījumi K 5 (1.180-633.0) Short spare parts list 201 Spare parts list

Sīkāk

943184

943184 Oras Medipro INSTALLATION AND MAINTENANCE GUIDE Contents DK Indholdsfortegnelse EE Sisukord FI Sisällysluettelo LT Turinys LV Saturs NO Innhold PL Spis treści RU Coдержание SE Innehållsförteckning UA

Sīkāk

Regio RC CDOC

Regio RC CDOC RC-CDOC Ieprogrammēts istabas kontrolieris ar displeju un komunikācijas iespēju RC-CDOC ir pilnībā ieprogrammēts istabas kontrolieris no Regio Midi sērijas, paredzēts sildīšanas, dzesēšanas un CO 2 regulēšanai

Sīkāk

Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienoju

Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienoju Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienojumu, bloķējošās strāvas pārbaudes EC motors un integrēta

Sīkāk

State Revenue Services of the Republic Latvia Talejas iela 1, Riga LV-1978 Latvia Ihr Vor- und Zuname Ihre Straße und Hausnummer Ihre Postleitzahl Ihr

State Revenue Services of the Republic Latvia Talejas iela 1, Riga LV-1978 Latvia Ihr Vor- und Zuname Ihre Straße und Hausnummer Ihre Postleitzahl Ihr State Revenue Services of the Republic Latvia Talejas iela 1, Riga LV-1978 Latvia Ihr Vor- und Zuname Ihre Straße und Hausnummer Ihre Postleitzahl Ihr Wohnort aktuelles Datum Ihre ZINSPILOT-Kundennummer

Sīkāk

Slaids 1

Slaids 1 Superstatic 449 Statiskais siltumskaitītājs, statiskais dzesēšanas skaitītājs Pielietošana: Kompaktais siltumskaitītājs Superstatic 449 var tikt darbināts ar akumulatoru vai elektrotīklu. Tas tiek izmantots

Sīkāk

Nintex Workflow 2010 instalēšanas ceļvedis Instalēšanas ceļvedis Nintex USA LLC 2012, visas tiesības paturētas. Kļūdas un izlaidumi novērsti.

Nintex Workflow 2010 instalēšanas ceļvedis Instalēšanas ceļvedis Nintex USA LLC 2012, visas tiesības paturētas. Kļūdas un izlaidumi novērsti. Instalēšanas ceļvedis Nintex USA LLC 2012, visas tiesības paturētas. Kļūdas un izlaidumi novērsti. support@nintex.com 1 www.nintex.com Saturs 1. Nintex Workflow 2010 instalēšana... 4 1.1. Instalēšanas

Sīkāk

SNP3000_UM_LV_2.2.indd

SNP3000_UM_LV_2.2.indd Register your product and get support at www.philips.com/welcome Philips Presenter SNP3000 LV Lietotāja rokasgrāmata 1 a b c d e g f h 2 3 4 LASER LIGHT DO NOT STARE INTO BEAM CLASS 2 LASER PRODUCT Wavelength

Sīkāk

SolidCAM Solution Presentation

SolidCAM Solution Presentation SolidCAM Integrētā CAM līderis Dibināta 1984. - 35 gadu pieredze CAM programmatūras izstrādē SolidCAM Ltd. galvenais birojs Izraēlā 2 birojii Eiropā: SolidCAM GmbH, Vācijā 7 biroji Saistītās kompānijas:

Sīkāk

ViedTV_instrukcija_10x21cm_apvien_2017Nov_new

ViedTV_instrukcija_10x21cm_apvien_2017Nov_new VIEDTELEVĪZIJAS PRIEKŠROCĪBAS Atklājiet jaunu TV pieredzi! Pieslēdzot savam televizoram Mājas Viedtelevīziju, skatieties vietējos un ārzemju TV kanālus, filmas, seriālus un LMT Straumes tiešraides, kā

Sīkāk

Dual TEMP PRO

Dual TEMP PRO Dual TEMP PRO 1 Darbības instrukcija Rezultāta nolasījums 5 Ievietotas zondes nolasījums HACCP pārbaudes gaismas diods (LED) SCAN poga (infrasarkanā) Režīma poga Zondes poga (zondes ievietošanas) Ievads

Sīkāk

Microsoft Word - M-80XT

Microsoft Word - M-80XT Izplatītājs SIA Mednieks LV Reģ. Nr.: 40003884948 info@mednieks.lv Lietošanas instrukcija ierīcei: digitālajam fotoaparātam ar kustību sensoru M-80XT; M80BLX Paldies par Jūsu izvēli iegādāties Moultrie

Sīkāk

2.2/20 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! Eiropas Reģionālās attīstības fonds Prioritāte: 2.1. Zinātne un inovācijas Pasākums: Zinātne, pētniecība un at

2.2/20 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! Eiropas Reģionālās attīstības fonds Prioritāte: 2.1. Zinātne un inovācijas Pasākums: Zinātne, pētniecība un at 2.2/20 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! Eiropas Reģionālās attīstības fonds Prioritāte: 2.1. Zinātne un inovācijas Pasākums: 2.1.1. Zinātne, pētniecība un attīstība Aktivitāte: 2.1.1.1. Atbalsts zinātnei un pētniecībai

Sīkāk

MRI pārbaudes saraksts MED EL CI un ABI modeļiem Mi1200 SYNCHRONY Mi1200 SYNCHRONY PIN Mi1210 SYNCHRONY ST...1 Mi1200 SYNCHRONY ABI Mi1200 SYNCHRONY P

MRI pārbaudes saraksts MED EL CI un ABI modeļiem Mi1200 SYNCHRONY Mi1200 SYNCHRONY PIN Mi1210 SYNCHRONY ST...1 Mi1200 SYNCHRONY ABI Mi1200 SYNCHRONY P MRI pārbaudes saraksts MED EL CI un ABI modeļiem Mi1200 SYNCHRONY Mi1200 SYNCHRONY PIN Mi1210 SYNCHRONY ST...1 Mi1200 SYNCHRONY ABI Mi1200 SYNCHRONY PIN ABI...2 Mi1000 CONCERTO Mi1000 CONCERTO PIN SONATA...3

Sīkāk

7422 ( ) ø 18 ø M26 x EN 1111 I (ISO 3822) Oras lab kpa 0.12 l/s (300 kpa with flow controller) max. +80 C

7422 ( ) ø 18 ø M26 x EN 1111 I (ISO 3822) Oras lab kpa 0.12 l/s (300 kpa with flow controller) max. +80 C 7 (76+50) ø 70 5 60 M6 x.5 700 650 0. l/s (00 kpa with flow controller) 58 77 (76+50) 9 ø 70 5 60 7 (766+50) M6 x.5 700 650 0.8 l/s (00 kpa) 0. l/s (Eco-flow at 00 kpa) 55 kpa (0. l/s) 9 58 0. l/s (00

Sīkāk

suzuki vitara izpardošana-2

suzuki vitara izpardošana-2 Suzuki Vitara GL 127135 127137 127138 127139 127149 Riepas 215 / 60R16 + tērauda diski (pilna lieluma vāciņi) Melns priekšējais režģis Priekšējā bufera rotājums pelēks (vidus) / melns (sāni) Melns spārna

Sīkāk

Инструкция - Смеситель для умывальника Oras Saga (3912f) | 3912F.pdf

Инструкция - Смеситель для умывальника Oras Saga   (3912f) | 3912F.pdf Интернет-магазин Сантехники Kranik.by Oras Saga INSTALLATION AND MAINTENANCE GUIDE Contents CZ Obsah DE Inhaltsübersicht DK Indholdsfortegnelse EE Sisukord ES Contenidos FI Sisällysluettelo FR Sommaire

Sīkāk

C instructions Kit 1461 CHEVROLET Colorado, 4-dr Double Cab, 04 CHEVROLET Colorado, 4-dr Extended Cab, 04 CHEVROLET Colorado, 4-d

C instructions Kit 1461 CHEVROLET Colorado, 4-dr Double Cab, 04 CHEVROLET Colorado, 4-dr Extended Cab, 04 CHEVROLET Colorado, 4-d C.20110505. 506-1461-04instructions Kit 1461 CHEVROLET Colorado, 4-dr Double Cab, 04 CHEVROLET Colorado, 4-dr Extended Cab, 04 CHEVROLET Colorado, 4-dr Crew Cab, *04 CHEVROLET Colorado, 4-dr Extra Cab,

Sīkāk

Stollar espresso kafijas automāti Ideālai kafijai nepieciešama precizitāte. Katrreiz.

Stollar espresso kafijas automāti Ideālai kafijai nepieciešama precizitāte. Katrreiz. Stollar espresso kafijas automāti Ideālai kafijai nepieciešama precizitāte. Katrreiz. www.stollar.eu The Dual Boiler Pirmais sadzīves kafijas automāts, kas atbilst Zelta standarta prasībām. Tomēr būtībā

Sīkāk

Imants Gorbāns. E-kursa satura rādītāja izveide IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Imants Gorbāns E-kursa satura rādītāja izveide Materiāls izstrādāts ESF Darbī

Imants Gorbāns. E-kursa satura rādītāja izveide IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Imants Gorbāns E-kursa satura rādītāja izveide Materiāls izstrādāts ESF Darbī IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Imants Gorbāns E-kursa satura rādītāja izveide Materiāls izstrādāts ESF Darbības programmas 2007. - 2013.gadam Cilvēkresursi un nodarbinātība prioritātes 1.2. Izglītība un prasmes

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Pētījums Augstas pretestības plāno rezistīvo slāņu pēcapstrādes procesu izzināšana Latvijas elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs Pārskata periods 1.6.217. 3.11.217. Pētnieciskie

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation MODERNIE VIESNĪCU TELEFONA APARĀTI UN VIESU ISTABAS KOPTĒLS Katrīna Levita Adventus Solutions SATURS Viesnīcu telefonu priekšrocības Kolekcija AEI telefoni Cetis (Teledex, Telematrix) telefoni VTech telefoni

Sīkāk

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM Iebūvētais virtuves apgaismojums Labs, funkcionāls apgaismojums Funckionāls apgaismojums ir svarīgs jebkurā virtuves interjerā. Ar

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM Iebūvētais virtuves apgaismojums Labs, funkcionāls apgaismojums Funckionāls apgaismojums ir svarīgs jebkurā virtuves interjerā. Ar CEĻVEDIS PIRCĒJIEM Iebūvētais virtuves apgaismojums Labs, funkcionāls apgaismojums Funckionāls apgaismojums ir svarīgs jebkurā virtuves interjerā. Ar labu, vienmērīgu apgaismojumu virs darba virsmas gatavot

Sīkāk

Datu lapa: Wilo-TOP-Z 30/10 (1~230 V, PN 10, RG) Raksturlīknes Maiņstrāva H/m v 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 min. Wilo-TOP-Z 30/10 1~230V - Rp 1¼

Datu lapa: Wilo-TOP-Z 30/10 (1~230 V, PN 10, RG) Raksturlīknes Maiņstrāva H/m v 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 min. Wilo-TOP-Z 30/10 1~230V - Rp 1¼ Datu lapa: Wilo-TOP-Z 3/1 (1~23 V, PN 1, RG) Raksturlīknes Maiņstrāva H/m 9 8 7 6 5 4 3 v,5 1 1,5 2 2,5 3 Wilo-TOP-Z 3/1 1~23V - Rp 1¼ m/s Atļautie sūknējamie šķidrumi (citi šķidrumi pēc pieprasījuma)

Sīkāk

E1-BS _F-Cover(100312).indd

E1-BS _F-Cover(100312).indd EN BG CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IT DIGITAL VOICE RECORDER VN-7500 VN-6500 VN-5500 INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ NÁVOD K POUŽITÍ BEDIENUNGSANLEITUNG BETJENINGSVEJLEDNING JUHEND INSTRUCCIONES

Sīkāk

Drives, PLC and automation products for all needs

Drives, PLC and automation products for all needs BU Drives and Controls, May Frekvenču pārveidotāji visām vajadzībām. Slide 1 Biznesa struktūra piedziņa un vadība Pielietojuma nozares HVAC Pārtikas rūpniecība Dzērienu industrija Tīrais un netīrais ūdens

Sīkāk

KONTEINERU LIFTERS Ražotājs: SmartTEH Apraksts: SmartTEH piedāvā lielisku risinājumu beramkravas pārkraušanai. Revolucionārais konteineru lifters ļauj

KONTEINERU LIFTERS Ražotājs: SmartTEH Apraksts: SmartTEH piedāvā lielisku risinājumu beramkravas pārkraušanai. Revolucionārais konteineru lifters ļauj KONTEINERU LIFTERS Ražotājs: SmartTEH Apraksts: SmartTEH piedāvā lielisku risinājumu beramkravas pārkraušanai. Revolucionārais konteineru lifters ļauj pielādēt konteineru līdz malām, turklāt ātrākā veidā,

Sīkāk

943217

943217 Oras Polara INSTALLATION AND MAINTENANCE GUIDE Contents DK Indholdsfortegnelse EE Sisukord FI Sisällysluettelo LT Turinys LV Saturs NO Innhold PL Spis treści RU Coдержание SE Innehållsförteckning UA Зміст

Sīkāk

Vacon 100 FLOW Application Manual

Vacon 100 FLOW Application Manual vacon 100 flow FREKVENCES PĀRVEIDOTĀJI LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA PRIEKŠVĀRDS VACON 3 PRIEKŠVĀRDS Dokumenta ID: DPD01525E Datums: 18.3.2016 Programmatūras versija: FW0159V013 PAR ŠO ROKASGRĀMATU Šīs rokasgrāmatas

Sīkāk

Ldz vpn INSTRUKCIJA WINDOWS LIETOTĀJIEM.

Ldz vpn INSTRUKCIJA WINDOWS LIETOTĀJIEM. 2018 Dokumenta versija: 2018.003 Pēdējie labojumi: 2018-06-13 [LDZ VPN INSTRUKCIJA WINDOWS LIETOTĀJIEM.] Instrukcija iepazīstina ar CheckPoint Endpoint VPN programmatūru, tā instalāciju / konfigurāciju

Sīkāk

Frequently Asked Questions

Frequently Asked Questions Saturs 1. Audio... 1 2. Tālrunis... 2 3. Apple CarPlay... 2 4. Android Auto... 5 5. Galerija... 8 6. Citi... 8 1. Audio J: Kā es varu pārslēgties starp dažādiem radio un multivides avotiem, piemēram, FM

Sīkāk

Rīga gada. LĪGUMS Nr. LB 07/2019/221 Par videokameru piegādi (Iepirkums LB/2019/34) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS) tās iepirkuma pastā

Rīga gada. LĪGUMS Nr. LB 07/2019/221 Par videokameru piegādi (Iepirkums LB/2019/34) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS) tās iepirkuma pastā Rīga 2019. gada. LĪGUMS LB 07/2019/221 Par videokameru piegādi (Iepirkums LB/2019/34) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS) tās iepirkuma pastāvīgās komisijas vadītāja vietnieces Ivetas Krastiņas personā,

Sīkāk

Microsoft Word - Papildmaterials.doc

Microsoft Word - Papildmaterials.doc SATURS DARBĪBAS AR DARBGRĀMATAS LAPĀM... 2 1.1. Pārvietošanās pa lapām...2 1.2. Lapas nosaukuma maiņa...3 1.3. Jaunas darblapas pievienošana...3 1.4. Lapas pārvietošana un dublēšana, lietojot peli...4

Sīkāk

Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) v 3 4 Rp ½ 0,4 0,8 1,2 Rp 1 m/s 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Rp 1¼ H/m Wilo-Strato

Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) v 3 4 Rp ½ 0,4 0,8 1,2 Rp 1 m/s 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Rp 1¼ H/m Wilo-Strato Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) 1 2 v 3 4 Rp ½,4,8 1,2 Rp 1 m/s,2,4,6,8 1, Rp 1¼ H/m Wilo-Stratos PICO 15/1-4, 25/1-4, 3/1-4 1~23 V - Rp ½, Rp 1, Rp 1¼ 4 Atļautie sūknējamie

Sīkāk

Gudrās mājas sistēmas ceļvedis Mūsdienu risinājumi māju un ēku projektēšanai

Gudrās mājas sistēmas ceļvedis Mūsdienu risinājumi māju un ēku projektēšanai Gudrās mājas sistēmas ceļvedis Mūsdienu risinājumi māju un ēku projektēšanai www.dominuss.lv www.jameramajas.lv inels prezentācija Jūs turat rokās gudrās mājas sistēmu pasaules ceļvedi. Mēs ceram, ka mūsu

Sīkāk

Nevienādības starp vidējiem

Nevienādības starp vidējiem Nevienādības starp vidējiem Mārtin, š Kokainis Latvijas Universitāte, NMS Rīga, 07 Ievads Atrisināt nevienādību nozīmē atrast visus tās atrisinājumus un pierādīt, ka citu atrisinājumu nav. Pierādīt nevienādību

Sīkāk

Multifunkcionāla viesnīca Apart Hotel TOMO" Divvietīga vai vienvietīga istaba Cenas: EUR mēnesī (dzivo viena persona) EUR jāmaksā ka

Multifunkcionāla viesnīca Apart Hotel TOMO Divvietīga vai vienvietīga istaba Cenas: EUR mēnesī (dzivo viena persona) EUR jāmaksā ka Multifunkcionāla viesnīca Apart Hotel TOMO" Divvietīga vai vienvietīga istaba - 270.00 EUR mēnesī (dzivo viena persona) - 160.00 EUR jāmaksā katrai personai/ mēnesī (dzivo divi studenti) Istaba ar virtuvi

Sīkāk

RietumuAPI_PSD2_v1_LV

RietumuAPI_PSD2_v1_LV Rietumu PSD2 API vispa re jais apraksts v.1.0 0 Izmaiņu saraksts... 2 Vispārējā informācija... 3 Rietumu PSD2 API pārskats... 3 Informācija par kontiem Account Information Services (AIS)... 3 Maksājumu

Sīkāk

Viss labs Daces Copeland teksts Andras Otto ilustrācijas Lietus līst. Lietus līst lielām, lēnām lāsēm. Labi, lai līst! Lietus ir labs. A1:12

Viss labs Daces Copeland teksts Andras Otto ilustrācijas Lietus līst. Lietus līst lielām, lēnām lāsēm. Labi, lai līst! Lietus ir labs. A1:12 Viss labs Daces Copeland teksts Andras Otto ilustrācijas Lietus līst. Lietus līst lielām, lēnām lāsēm. Labi, lai līst! Lietus ir labs. A1:12 Vabole lien. Vabole lien lēnām. Labi, lai lien! Vabole ir laba.

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ultraplatjoslas (UWB) radaru sensoru signālu apstrāde objektu izsekošanai VPP SOPHIS GUDPILS UWB sensoru (radaru) grupa Rolands Šāvelis Pētnieks Elektronikas un datorzinātņu institūts 1 UWB sensoru signālu

Sīkāk

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju, iestatījumu un iz

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju, iestatījumu un iz Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju, iestatījumu un izvēlnes taustiņiem, tiek iekļauts katla komplektācijā Plašs modulācijas diapazons 1 10: samazināts

Sīkāk

(Microsoft Word - Retransl\347jamo%20programmu%20saraksts,%202014[1].doc)

(Microsoft Word - Retransl\347jamo%20programmu%20saraksts,%202014[1].doc) Retranslācijas atļajas Nr. RR-19 pielikms Nr. 1 Retranslējamo programm saraksts Nr. p.k. Programmas nosakms Tematiskā ievirze Valoda Izplatīšana s laiks Jrisdikcija Programmas tiesīb īpašnieks / tiesīb

Sīkāk

Autentifikācija Windows darbstacijās ar eid viedkarti Konfigurācijas rokasgrāmata Konfigurācija atbilst Windows Server 2012 R2 un Windows Server 2008

Autentifikācija Windows darbstacijās ar eid viedkarti Konfigurācijas rokasgrāmata Konfigurācija atbilst Windows Server 2012 R2 un Windows Server 2008 Autentifikācija Windows darbstacijās ar eid viedkarti Konfigurācijas rokasgrāmata Konfigurācija atbilst Windows Server 2012 R2 un Windows Server 2008 R2 domēna kontroleriem ar atbilstošu Aktīvās Direktorijas

Sīkāk

Mēbeļu piedāvājums / Office furniture offer

Mēbeļu piedāvājums / Office furniture offer Mēbeļu piedāvājums / Office furniture offer Ovāls pārrunu galds 1 - kļava, 1 - tumši pelēks Uz divām mono-kājām (nerūs.tērauds) 200cm virsmas garums, 90cm virsmas platums, 75cm augstums Skaits - 2 Cena

Sīkāk

untitled

untitled EN Installation Instruction Warning! Before proceeding with installation, read the safety information in the User Manual. DE Montageanweisung Achtung! Lesen Sie vor Beginn der Installation die Sicherheitshinweise

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation IZGLĪTOJOŠO ROBOTIKAS PRODUKTU ATTĪSTĪBAS TENDENCES Makeblock PRODUKTU JAUNUMI Sergejs Nikiforovs 2019.05.11 ROBOTS - kustīga, programmējama ierīce, kas spēj darboties bez tiešas cilvēka iejaukšanās (radies

Sīkāk

820 DOD II.indd

820 DOD II.indd Installation Instruction Montageanweisung Instructions d installation Istruzioni di installazione Installationsvejledning Instruções de instalação Instrucciones de instalación Installatie-instructies Инструкции

Sīkāk

Pamatelementi statistikā un Hipotēžu pārbaude

Pamatelementi statistikā un Hipotēžu pārbaude Pamatelementi statistikā un Hipotēžu pārbaude J. Valeinis 1 1 Latvijas Universitāte, Rīga 12.marts, 2010 Valeinis Pamatelementi statistikā un Hipotēžu pārbaude p. 1 of 22 Ievads I. Pamatelementi matemātiskajā

Sīkāk

Installation Instruction Montageanweisung Instructions d installation Istruzioni di installazione Installationsvejledning Instruções de instalação Ins

Installation Instruction Montageanweisung Instructions d installation Istruzioni di installazione Installationsvejledning Instruções de instalação Ins Installation Instruction Montageanweisung Instructions d installation Istruzioni di installazione Installationsvejledning Instruções de instalação Instrucciones de instalación Installatie-instructies Инструкции

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1. Pielikums

Sīkāk

NISSAN LEAF & LEAF e+ tabula, Nissan papildu pakalpojumi LV-04C-1186 NISSAN LEAF

NISSAN LEAF & LEAF e+ tabula, Nissan papildu pakalpojumi LV-04C-1186 NISSAN LEAF & LEAF e+ tabula, Nissan papildu pakalpojumi. CENU LAPA Transmisija LEAF 40 kwh Acenta 100% elektrisks 4x2 Acenta 100% elektrisks 4x2 N-Connecta 100% elektrisks 4x2 Tekna 100% elektrisks 4x2 LEAF 62 kwh

Sīkāk

Kablolar ve Adaptörler Ürün Marka Stok Fiyat INCA IPW-15TP POWER KABLO 1,5 METRE Inca 10+ 2,10 USD INCA IPR-01 USB 2.0 YAZICI KABLOSU+ASKILI (1.5MT) I

Kablolar ve Adaptörler Ürün Marka Stok Fiyat INCA IPW-15TP POWER KABLO 1,5 METRE Inca 10+ 2,10 USD INCA IPR-01 USB 2.0 YAZICI KABLOSU+ASKILI (1.5MT) I Kablolar ve Adaptörler Ürün Marka Stok Fiyat INCA IPW-15TP POWER KABLO 1,5 METRE Inca 10+ 2,10 USD INCA IPR-01 USB 2.0 YAZICI KABLOSU+ASKILI (1.5MT) Inca 10+ 3,15 USD INCA IMHD-15T HDMI KABLO 1,8 METRE

Sīkāk

Kablolar ve Adaptörler Ürün Marka Stok Fiyat INCA IMHD-15T HDMI KABLO 1,8 METRE Inca 1 3,15 USD DIGITUS USB UZATMA KABLOSU 1.8MT(AK S) Digi

Kablolar ve Adaptörler Ürün Marka Stok Fiyat INCA IMHD-15T HDMI KABLO 1,8 METRE Inca 1 3,15 USD DIGITUS USB UZATMA KABLOSU 1.8MT(AK S) Digi Kablolar ve Adaptörler Ürün Marka Stok Fiyat INCA IMHD-15T HDMI KABLO 1,8 METRE Inca 1 3,15 USD DIGITUS USB UZATMA KABLOSU 1.8MT(AK-300200-018-S) Digitus 3 3,68 USD INCA INPW-06TP NOTEBOOK POWER KABLO

Sīkāk

943403

943403 Oras Vega INSTALLATION AND MAINTENANCE GUIDE Contents DK Indholdsfortegnelse EE Sisukord FI Sisällysluettelo LT Turinys LV Saturs NO Innhold PL Spis treści RU Coдержание SE Innehållsförteckning UA Зміст

Sīkāk

INSTRUCTIUNI

INSTRUCTIUNI CNA29120T НЕЗАМЕРЗАЮЩЕЕ ХОЛОДИЛЬНИК-МОРОЗИЛЬНИК типа I НЕЗАМЕРЗАЮЧЕ ХОЛОДИЛЬНИК-МОРОЗИЛЬНИК типу I FROST FREE ŠALDYTUVAS-ŠALDIKLIS I tipo FROST FREE KÜLMIK-SÜGAVKÜLMIK I tüüpi FROST FREE AUKSTUMA KAMERU

Sīkāk

BASS + SHB3175 Lietošanas instrukcija Bluetooth bezvadu austiņas Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu

BASS + SHB3175 Lietošanas instrukcija Bluetooth bezvadu austiņas Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu BASS + SHB3175 Lietošanas instrukcija Bluetooth bezvadu austiņas Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu www.philips.com/support 2 LV Satura rādītājs 1 Svarīgi drošības norādījumi 4 Dzirdes drošība

Sīkāk

C instructions Kit 754 Rapid System 480R Rapid Traverse (North America) 480 Traverse (North America) ISO E 1522 CHEVROLET S

C instructions Kit 754 Rapid System 480R Rapid Traverse (North America) 480 Traverse (North America) ISO E 1522 CHEVROLET S C.20110509. 503-1522-02instructions Kit 754 Rapid System 480R Rapid Traverse 480 Traverse ISO 11154-E 1522 CHEVROLET Silverado / Silverado Classic, 2-dr Standard Cab, 99-07 CHEVROLET Silverado / Silverado

Sīkāk

Tame_SAAC_apjomi.xls

Tame_SAAC_apjomi.xls Būves nosaukums Objekta nosaukums Objekta adrese Pasūtījuma Nr. Sporta un aktīvās atpūtas centrs Sporta un aktīvās atpūtas centrs "Laurenči", Sigulda, Siguldas novads Tāme sastādīta 2012.gada cenās, pamatojoties

Sīkāk

100802_EU_Bio_Logo_Guidelines_cos.indd

100802_EU_Bio_Logo_Guidelines_cos.indd ES BIOLOĢISKĀS LAUKSAIMNIECĪBAS LOGOTIPS ES BIOLOĢISKĀS LAUKSAIMNIECĪBAS LOGOTIPS IEVADS ES bioloģiskās lauksaimniecības logotipa pamatā ir divi plaši pazīstami simboli: Eiropas karogs Eiropas Savienības

Sīkāk

Traucējummeklēšanas rokasgrāmata HP rp3000

Traucējummeklēšanas rokasgrāmata HP rp3000 Traucējummeklēšanas rokasgrāmata HP rp3000 Copyright 2008 Hewlett Packard Development Company, L.P. Šajā dokumentā iekļautā informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Microsoft, Windows

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 30.09.2018. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 306 504 7 956 619 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

Futbola spēles, rotaļas un vingrinājumi, kur nepieciešamas bumbas vadīšanas prasmes Noķer un izsit! Laukuma izmēri: apmēram 15x15m (atkarībā no vecuma

Futbola spēles, rotaļas un vingrinājumi, kur nepieciešamas bumbas vadīšanas prasmes Noķer un izsit! Laukuma izmēri: apmēram 15x15m (atkarībā no vecuma Futbola spēles, rotaļas un vingrinājumi, kur nepieciešamas bumbas vadīšanas prasmes Noķer un izsit! Laukuma izmēri: apmēram 15x15m (atkarībā no vecuma un dalībnieku skaita Rotaļas apraksts: Katram spēlētājam

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125 Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15.

Sīkāk

AGV / Apaļie gaisa vadi Izmērs AL90 / Apaļo gaisa vadu līkums 90 o Izmērs

AGV / Apaļie gaisa vadi Izmērs AL90 / Apaļo gaisa vadu līkums 90 o Izmērs AGV / Apaļie gaisa vadi 100 125 160 200 250 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1250 AL90 / Apaļo gaisa vadu līkums 90 o 100 125 160 200 250 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1250 125-100

Sīkāk