Redaktorzy serii: Michał T. Gronowski OSB. Szymon Hiżycki OSB

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Redaktorzy serii: Michał T. Gronowski OSB. Szymon Hiżycki OSB"

Transkripts

1 12

2 12 Redaktorzy serii: Michał T. Gronowski OSB Szymon Hiżycki OSB 12 RADA NAUKOWA: Marek Derwich Dariusz Kasprzak OFMCap. Przemysław Nehring Krzysztof Ożóg ks. Marek Starowieyski Ewa Wipszycka Rafał Zarzeczny SJ

3 PALLADIUSZ OPOWIADNIA DLA LAUSOSA (HISTORIA LAUSIACA) Przekład: Stanisław Kalinkowski Wstęp i opracowanie: Ks. Marek Starowieyski

4 Tytuł oryginału: (Historia Lausiaca) Przekład z wydania: Palladio, La storia Lausiaca, introduzione di Christine Mohrmann, testo critico e commento a cura di G.J.M. Bartelink, Fondazione Lorenzo Valla, Arnoldo Mondadori editore, [1974]. Redakcja tomu: Józef Kozak Projekt okładki i stron tytułowych: Andrzej Ciepłucha Opracowanie typograficzne: Jan Nieć Imprimi potest: Opactwo Benedyktynów L.dz. 5/2022, Tyniec, dnia Szymon Hiżycki OSB, opat tyniecki Wydanie drugie, niezmienione: Kraków 2022 ISBN ISSN Copyright by Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów 2021 ul. Benedyktyńska 37, Kraków tel.: +48 (12) ; tel./fax: +48 (12) zamowienia@tyniec.com.pl; Druk i oprawa: Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów; druk@tyniec.com.pl

5 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI SKRÓTY... 9 WSTĘP Palladiusz i jego dzieło a. Źródła b. Życie c. Przyjaciele Palladiusza Melania i Ewagriusz d. Twórczość Palladiusza: Dialog o życiu Jana Chryzostoma i O plemionach Indii i Braminach Opowiadania dla Lausosa a. Tajemnice tekstu b. Charakterystyka Opowiadań dla Lausosa c. Przesłanie Opowiadań dla Lausosa BIBLIOGRAFIA OPOWIADANIA DLA LAUSOSA Prolog I. Izydor II. Doroteusz III. Potamiajna IV. Dydym V. Aleksandra VI. Bogata dziewica VII. Anachoreci z Nitrii VIII. Amun z Nitrii IX. Or 107 X. Pambo XI. Ammonios XII. Beniamin XIII. Apollonios XIV. Paezjos i Izajasz

6 6 Spis treści XV. Makary Młodszy XVI. Natanael XVII. Makary Egipcjanin XVIII. Makary z Aleksandrii XIX. Mojżesz Etiopczyk XX. Paweł XXI. Eulogiusz i kaleka XXII. Paweł Prostak XXIII. Pachon XXIV. Stefan z Libii XXV. Walens XXVI. Heron XXVII. Ptolemeusz XXVIII. Upadła dziewica XXIX. Eliasz XXX. Doroteusz XXXI. Piamun XXXII. Pachomiusz i mnisi z Tabennesis XXXIII. Klasztor żeński XXXIV. Mniszka uznana za szaloną XXXV. Jan z Lykopolis XXXVI. Posejdonios XXXVII. Serapion XXXVIII. Ewagriusz XXXIX. Pior XL. Efrem XLI. Święte niewiasty XLII. Julian XLIII. Adolios XLIV. Innocenty [XLV. Filoromos XLVI. Melania Starsza XLVII. Chronios i Pafnucy XLVIII. Elpidiusz [XLIX. Sisinniusz L. Gaddanas

7 Spis treści 7 LI. Eliasz [LII. Sabas LIII. Abramios LIV LV. Święta Melania LVI. Olimpiada LVII. Kandyda i Gelazja LVIII. Mnisi z Antinoe LIX. Amma Talida i Taor LX. Dziewica i męczennik Kolluthos LXI. Melania Młodsza LXII. Pammachiusz LXIII. Dziewica, która udzieliła schronienia błogosławionemu Atanazemu LXIV. Julianna LXV. Opowiadanie Hipolita LXVI. Komes Werus LXVII. Magna LXVIII. Miłosierny mnich LXIX. O dziewicy, która zgrzeszyła i pokutowała LXX. Oczerniony lektor LXXI. Brat, towarzyszący autorowi [Epilog] INDEKS BIBLIJNY INDEKS IMION I NAZW WŁASNYCH

8

9 SKRÓTY SKRÓTY ABol Analecta Bollandiana, Bruxelles 1882 Bartelink Wydanie HL przez G.J.M. Bartelinka, Fundazione Lorenzo Valla, b. m. w BHG BHL Bibliotheca hagiographica Graeca, t. 1 3, Bruxelles i jej Auctaria (1969, 1984). Bibliotheca hagiographica Latina, t. 1 2, Bruxelles (Suplementum 1986). BHO Bibliotheca hagiographica orientalis, Bruxelles BKV Bibliothek der Kirchenväter, wyd. O. Bardenhewer i in., Kempten 1911 BS Bibliotheca Sanctorum, Roma 1962 Butler The Lausiac History of Palladius, t. 1 2, wyd. C. Butler, Cambridge ByZ Byzantinische Zeitschrift, Leipzig, Berlin , München 1943/49 CoptE Coptic Encyclopaedia, red. Aziz S. Atiya, New York CPG Clavis Patrum Graecorum, red. M. Geerard 1 5, Turnhout CSCO DACL Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, Paris, Louvain Dictionnaire d archéologie chrétienne et de liturgie, Paris DIP Dizionario degli Istituti di perfezione, Roma 1974

10 10 Skróty DSAM Dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique, red. M. Viller, Paris 1937 DThC Dictionnaire de Théologie Catholique, Paris HE HL HM Historia Kościoła (Historia Ecclesiastica). Opowiadania dla Lausosa (Historia Lausiaca). Opowiadania o mnichach w Egipcie (Historia Monachorum in Aegypto) wersja grecka, o ile zaznaczono w nawiasie Rufin, chodzi o wersję łacińską. JTS The Journal of Theological Studies, London 1899 MBOK Mała Biblioteka Ojców Kościoła, Kraków 1993 Muséon Le Muséon. Revue d études orientales, Louvain 1882 OC Oriens christianus, Roma, Wiesbaden 1901 OCP Orientalia Christiana Periodica, Roma 1935 Orsiesi OŻ PG Horsiesi, Księga (Liber). Ojcowie żywi, Karmię was tym, czym sam żyję, oprac. M. Starowieyski, Kraków 1978 Patrologiae cursus completus. Series Graeca, t , wyd. J. P. Migne, Paris PL Patrologiae cursus completus. Series Latina, t , Indices 1 4, wyd. J. P. Migne, Paris Prz PrzO PrzP PrzPr Pachomiusz, Przykazania (Praecepta). Pachomiusz, Przykazania i Orzeczenia (Praecepta et Iudicia). Pachomiusz, Przykazania i Postanowienia (Praecepta et Instituta). Pachomiusz, Przykazania i Prawa (Praecepta et Leges).

11 Skróty 11 PW RAC Pauly s Realenzyklopädie der classischen Altertumswissenschaft, wyd. G. Wissowa, W. Kroll, Stuttgart Reallexicon für Antike und Christentum, red. T. Klauser i in., Stuttgart 1950 RAM Revue d ascétique et mystique, Toulouse 1920 RHE Revue d histoire ecclésiastique, Louvain 1910 ROC Revue de l Orient chrétien, Paris RSR Recherches de science religieuse, Paris 1910 SCh Sources Chrétiennes, Paris 1941 StPatr Studia Patristica, Oxford , Leuven 1989 SteT Studi e testi, Città del Vaticano 1900 SWP VA Słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa, red. J. M. Szymusiak, M. Starowieyski, Poznań Żywot św. Antoniego pióra Atanazego (Vita Antonii). VigCh Vigiliae Christianae, Amsterdam, Leiden 1947 VS ZNW La vie spirituelle Ascétique et Mystique, Paris 1919 Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde des Urchristentums, Giessen, Berlin, New York 1900 ŹrMon Źródła monastyczne, Kraków 1993

12

13 WSTĘP WSTĘP Opowiadania dla Lausosa, obok Żywotu św. Antoniego św. Atanazego z Aleksandrii oraz Apoftegmatów Ojców Pustyni stanowią jedno z najważniejszych źródeł dotyczących monastycyzmu egipskiego, a także jedno z najpopularniejszych w świecie starożytnym dzieł hagiograficznych. Odgrywały one podwójną rolę. Przez całe wieki były jedną z podstawowych lektur duchowych nie tylko mnichów, szczególnie wschodnich, dla których bohaterowie dzieła Palladiusza stanowili przykłady do naśladowania oraz regułę życia i postępowania, a wypowiedziane przez nich nakazy ascetyczne ważne wskazania na ich drodze do Boga, ale także dla ludzi świeckich dedykowane są przecież człowiekowi świeckiemu, wysokiemu urzędnikowi na dworze cesarskim. Obok funkcji ascetycznej odegrały one ważną rolę jako dokument historyczny, jeden z najstarszych dokumentów dotyczących monastycyzmu egipskiego, gdyż mimo wszystkich nieścisłości i błędów, stanowią nieoceniony dokument, czasami niepowtarzalny, oparty zazwyczaj na autopsji, czyli mówiący o ludziach, z którymi Palladiusz miał kontakt osobisty lub o których zebrał wiadomości, dotyczący wielu postaci monastycyzmu egipskiego i palestyńskiego i tych pierwszoplanowych, jak Ewagriusz czy Melania, i tych mniej ważnych, często skądinąd nieznanych, o których wiadomości czerpiemy niemalże wyłącznie z dzieła Palladiusza.

14 14 Wstęp Opowiadania dla Lausosa, mimo pozornej łatwości, są tekstem trudnym. Dla tłumacza ze względu na konieczność znalezienia współczesnych terminów dla realiów życia Pustyni i odpowiedników dla terminologii ascetycznej i dla historyka literatury starożytnej istny matecznik, jak zobaczymy, tradycji rękopiśmiennej, tak że Opowiadania dla Lausosa uchodzą za jeden z najtrudniejszych, jeżeli nie najtrudniejszy tekst do wydania z całej literatury wczesnochrześcijańskiej, który, mimo bardzo licznych prac i badań, ciągle jeszcze nie doczekał się wydania w pełni odpowiadającego normom nowoczesnej krytyki tekstu i ciągle kryje jeszcze tajemnice edytorskie. Ponadto, są to opowiadania o postaciach historycznych, pod zewnętrzną szatą barwnej opowieści ukrywające treść teologiczną wyrażoną toposami dobrze zrozumiałymi dla ludzi ówczesnych, ale trudno czytelnymi dla ludzi współczesnych, traktujących w inny sposób prawdę historyczną. Wszystko to każe teologowi, historykowi czy historykowi literatury postępować z dużą ostrożnością przy interpretowaniu tekstu. Są to zresztą trudności występujące we wszystkich dziełach hagiograficzno-monastycznych literatury starożytnego chrześcijaństwa. W tej sytuacji wstęp do dzieła Palladiusza jest szczególnie potrzebny. Stanowi on kontynuację wstępów do poprzednich tomów Źródeł monastycznych, szczególnie dotyczących monastycyzmu egipskiego, a więc apoftegmatów Ojców Pustyni (tom 4 i 9) i Pachomiana Latina (tom 11), ponieważ nie można ciągle zaczynać ab ovo i tłumaczyć co to była Nitria, Sketis i jak wyglądało życie mnicha.

15 Wstęp 15 Omówimy w nim więc życie i twórczość Palladiusza, ze szczególnym uwzględnieniem ważnych postaci dla powstania Opowiadań dla Lausosa, a więc Ewagriusza i Melanii; św. Jan Chryzostom, trzecia postać decydująca w życiu Palladiusza został tu pominięty, ponieważ dotyczy go inne dzieło Dialog o życiu Jana Chryzostoma i tylko w niewielkim stopniu wpłynął na Opowiadania dla Lausosa. Mówiąc zaś o twórczości, krótko omówimy Dialog i dzieło O plemionach Indii i Braminach, by skupić się następnie, w osobnym rozdziale, na najsławniejszym dziele Palladiusza, Opowiadaniach dla Lausosa. Uwzględnimy tu, obok innych elementów, zawsze omawianych w takich przypadkach, a więc zawartości, wartości artystycznej, kompozycji itd., skomplikowane zagadnienia krytyczne, jednak konieczne do zrozumienia problemu Opowiadań, ich Nachleben i roli w dziejach monastycyzmu chrześcijańskiego. Wobec braku źródeł dotyczących Palladiusza i płynności danych chronologicznych, daty możemy podawać tylko w przybliżeniu. 1. Palladiusz i jego dzieło a. Źródła Posiadamy stosunkowo niewiele źródeł do poznania życia Palladiusza. Podstawowy materiał przynoszą nam jego własne dzieła, a więc Opowiadania dla Lausosa i Dialog o życiu Jana Chryzostoma.

16 16 Wstęp W prologu do Opowiadań dla Lausosa znajdujemy wiadomości pozwalające ustalić z grubsza chronologię jego życia 1, natomiast w ostatnim rozdziale tego dzieła Palladiusz pisze sam o sobie i opowiada o swoich przeżyciach duchowych 2. Wiadomości autobiograficzne są również rozrzucone po całym jego dziele, czasami nawet bardzo ważne, jak opowiadanie o trudnościach autora w życiorysie mnicha Pachoma 3, do którego Palladiusz udał się z prośbą o pomoc; służą one jednak szczególnie do poznania tylko pierwszego etapu jego życia, a więc pobytu w Palestynie i w Egipcie, a o późniejszych losach Palladiusza znajdujemy w nich tylko wiadomości fragmentaryczne. O jego pracy biskupiej przy boku Jana Chryzostoma znajdujemy liczne, choć również fragmentaryczne wiadomości w Dialogu, natomiast o ostatnim okresie jego życia brakuje wiadomości. Poza dziełami samego Palladiusza wiadomości o nim znajdujemy szczególnie u starożytnych historyków Kościoła, a więc u Sokratesa 4 i Sozomena 5. W jednym z listów Epifaniusz z Salaminy wspomina o Palladiuszu 1 HL, Prolog 2. 2 HL HL HE 4,23. 5 HE 7,36; 8,27.

17 Wstęp 17 i ostrzega przed jego orygenizmem 6, podobnie jak czyni to również św. Hieronim 7. W tej sytuacji w życiorysie Palladiusza znajdują się miejsca niejasne, szczególnie na temat dzieciństwa i młodości, okoliczności objęcia biskupstwa, zesłania do Egiptu, drugiego biskupstwa w Aspunie i ostatnich lat jego życia o tych wydarzeniach mamy tylko fragmentaryczne wiadomości; nie potrafimy nawet określić daty jego śmierci. Także chronologia pozostaje wątpliwa. Istnieją dwa systemy chronologii życia Palladiusza: stary, na ogół przyjmowany, opracowany przez Butlera, i nowszy Bucka. Przyjmujemy schemat Butlera, który modyfikujemy, sygnalizując równocześnie różnice u Bucka 8. b. Życie Palladiusz pochodził z Galacji, a więc ze środkowej części Azji Mniejszej, z okolic dzisiejszej Ankary. Urodził się około 363 roku. 6 List Epifaniusza do Jana Jerozolimskiego wśród listów św. Hieronima list 51,9: A strzeż się Galata Palladiusza, który ongiś był nam drogi, a teraz miłosierdzia Bożego potrzebuje, ponieważ głosi herezję Orygenesa i naucza by przypadkiem kogoś z ludu tobie powierzonego nie uwiódł swym przewrotnym błędem, Św. Hieronim, Listy, t. 1, tłum. J. Czuj, Warszawa 1952, Palladiusz, sługa niegodziwości, starał się odnowić tę samą herezję [orygenizm] i skorzystał z mego przekładu hebrajskiego, aby z nowym przeciw mnie wystąpić oszczerstwem, Dialog przeciw pelagianom, Prolog, tłum. W. Szołdrski, PSP 10, 1970, s D.F. Buck, The structure, Bibliografia.

18 18 Wstęp Wiemy, że miał brata Brissona, który następnie również podjął życie ascetyczne, a w końcu został biskupem, nie wiemy jednak gdzie; po wygnaniu Jana Chryzostoma opuścił on swoje biskupstwo lub został zmuszony do jego opuszczenia i oddał się pracy na roli. Miał on również siostrę, która, podobnie jak i jego ojciec, poświęciła się życiu ascetycznemu 9. Stoimy tu wobec zjawiska stosunkowo często spotykanego w starożytności chrześcijańskiej i typowego dla niej, gdy cała rodzina poświęca się życiu ascetycznemu; najbardziej znanym przykładem jest tu rodzina św. Bazylego Wielkiego. Nie wiemy nic o jego młodości. Musiał otrzymać dość dobrą formację klasyczną. Język grecki jest poprawny, a w jego dziele odkrywamy ślady pisarzy antycznych, szczególnie gdy w Opowiadaniach dla Lausosa z upodobaniem cytuje przysłowia pisarzy antycznych i interesujące gry słów 10. Prolog do Opowiadań jest napisany językiem wyszukanym, wskazującym na jego znajomość retoryki. W wieku lat dwudziestu trzech, a wiec około 386 roku, zostaje mnichem, być może w rodzinnej Galacji, ale wkrótce ją opuszcza, by udać się do Palestyny. Tam przebywa pewien czas, między innymi przy boku mnicha Elipidiusza koło Jerycha, w laurze Duka 11, następnie na Górze Oliwnej przy mnichu Innocentym 12. Tam spo- 9 Por. Jan Chryzostom, Listy 190 i 234; o rodzinie Dialog R.T. Meyer, Proverbs, Bibliografia. 11 HL 48; por. 49,1. 12 HL 44. Niektórzy badacze sądzili, że tym mnichem był późniejszy papież Innocenty I, który przyjął Palladiusza w Rzymie. Hipoteza ta jednak nie ma podstaw.

19 Wstęp 19 tyka również Melanię Starszą, która wywarła decydujący wpływ na jego życie. Melania, o której jeszcze będzie mowa, cieszyła się ogromnym autorytetem w środowisku mnichów jerozolimskich, nie tylko z powodu świętości życia, ale także ze względu na pomoc udzielaną hojnie klasztorom i liczne fundacje. Ona to nakierowała Ewagriusza Pontyjskiego ku życiu ascetycznemu w Egipcie, a w klasztorze przez nią ufundowanym gromadzili się ludzie orientacji orygenesowskiej. Ona także prawdopodobnie zachęciła Palladiusza do udania się do Egiptu, dokąd wyjechał po trzech latach pobytu w Palestynie. Ona też ukierunkowała, jak się zdaje, jego podróż po Egipcie: Palladiusz odwiedza szczególnie mnichów orygenistów, a więc Izydora, Amuna, Pambo i w końcu Ewagriusza, który zostaje jego mistrzem; wielu innych spośród odwiedzanych mnichów znało Melanię. Wpływ Melanii jest więc w Opowiadaniach dla Lausosa bardzo wyraźny, a trzy rozdziały, które jej poświęca 13 i jeden jej wnuczce, Melanii Młodszej 14, świadczą najdobitniej o roli, którą ona odegrała w jego życiu 15. Wedle chronologii Bucka trzyletni pobyt w Palestynie miał miejsce po jego podróży do Egiptu. Palladiusz przybył do Aleksandrii w drugim roku konsulatu cesarza Teodozjusza 16, czyli w 388 roku. Tam 13 HL 54 i HL Liczne wzmianki o Melanii Starszej w Opowiadaniach (por. indeks) świadczą najlepiej o jej roli w życiu Palladiusza. 16 HL 1,1.

20 20 Wstęp zaprzyjaźnił się z Izydorem 17, zarządcą hospicjum, powszechnie szanowanym mnichem aleksandryjskim, który pozostawał wtedy jeszcze w bliskich stosunkach z patriarchą Teofilem. Należał on do zwolenników Orygenesa; po wybuchu sporu orygenesowskiego był prześladowany przez swego dawnego przyjaciela, Teofila, zbiegł wraz z Długimi Braćmi 18 do Konstantynopola, gdzie umarł około 403 roku. Izydor skierował Palladiusza na dwuletnią praktykę do mnicha Doroteusza 19, który żył pięć mil od miasta. Jednak niesłychanie ostra asceza uprawiana przez Doroteusza zmogła Palladiusza, który, jak się wydaje, był raczej słabego zdrowia. Palladiusz powrócił więc do Aleksandrii, gdzie w ciągu trzech lat spotykał się z mnichami i zbierał wiadomości o nich. Odwiedził również, i to czterokrotnie, sławnego uczonego biblistę i teologa Dydyma Ślepego, choć jak się wydaje, zachował się w stosunku do niego raczej powściągliwie 20. Około 390 roku Palladiusz udał się na pustynię, najpierw do mnichów na pustyni w Nitrii 21. Nie wchodzimy tu w szczegóły topograficzne, które zostały omówione 17 HL Chodzi tu o tzw. Długich Braci, nazwanych tak z powodu wzrostu, prześladowanych przez arcybiskupa Teofila, którzy zbiegli następnie do Konstantynopola, pod opiekę św. Jana Chryzostoma (Sokrates, HE 8,12). 19 HL HL 4. Nie bardzo rozumiemy, dlaczego nie chciał się modlić w celi Dydyma (HL 4,2). 21 HL 7 14.

21 Wstęp 21 w czwartym tomie Źródeł monastycznych. Tam odwiedzał wielkich mnichów: Arsisiosa, Putubastosa, Asiona, Kroniosa i Serapiona 22 oraz wielu innych. Pobyt w Nitrii był uważany za wstęp do prawdziwego życia na pustyni Ewagriusz, podobnie jak Palladiusz, najpierw przebywał w Nitrii, by dopiero potem udać się do Cel. Po dłuższym pobycie w Nitrii Palladiusz udał się dalej w głąb pustyni do Sketis (Cel), oddalonych od Nitrii o około 19 kilometrów, gdzie, według jego świadectwa, przebywał około dziesięciu lat. Ta wędrówka Palladiusza to nie tylko prosta zmiana miejsca. Palladiusz, podobnie jak św. Antoni, wchodzi coraz głębiej w pustynię, czyli w życie ascezy. Wprowadzenie do opisu tego pobytu w Celach stanowią rozdziały o obydwu wielkich Makarych 23. Tam spotkał, jak się wydaje, nieprzypadkowo Ewagriusza Pontyjskiego i został jego uczniem 24 : on też wywarł na niego zasadniczy wpływ. Jak się wydaje, Palladiusz służył za pośrednika pomiędzy Melanią i Ewagriuszem, przenosząc ich korespondencję. Palladiusz więc nie przebywał stale w na pustyni, ale opuszczał ją kilkakrotnie, by udać się do Palestyny, a ponadto korzystał z każdej okazji, by odwiedzać innych mnichów: są to zazwyczaj mnisi o nastawieniu orygenesowskim. Kontakt ten jednak, jak sam zapewnia, nie był bynajmniej powierz- 22 HL HL HL 38.

22 22 Wstęp chowny; poszukiwał ludzi pobożnych, aby zyskać to, czego sam nie posiadał 25. Jak się wydaje, Palladiusz nie pozostawał bynajmniej wierny nakazowi mnichów egipskich, którzy zalecali, by zakonnik nie opuszczał nigdy swojej celi, lecz by w niej zawsze przebywał 26. Nie tylko bowiem odbywał on podróże do Palestyny, ale także wędrował po Egipcie, by odwiedzać sławnych mnichów, jak np. Jana z Likopolis 27. W Opowiadaniach znajdziemy nawet uzasadnienie tych podróży. W literaturze monastycznej wprawdzie spotykamy opisy licznych wędrowców, jak np. w Opowiadaniach Serapion Sydonita 28, ale i negatywną ocenę takich wędrówek, co znalazło wyraz kilka wieków później w sławnym potępieniu podróży przez Tomasza à Kempis: Kto wiele podróżuje, rzadko się uświęca. Wędrówka, dodajmy, będzie odgrywała w życiu Palladiusza ważną rolę: z Galacji do Palestyny, wędrówki z Egiptu do Palestyny i z powrotem, wędrówki po Egipcie, z Egiptu do Bitynii, podróże w zasięgu biskupstwa w Helenopolis, podróż do Rzymu, którą wykorzystał do udania się również do Kampanii 29, powrót do Konstantynopola, zesłanie do Egiptu, podróż do Galacji. Jak widzimy, nie wszystkie te podróże odbył Palladiusz z własnej woli... Nie był z pewnością przykła- 25 HL, Prolog Cały rozdział o Natanaelu (HL 16) jest wielką apologią wierności celi. Por. Gerontikon 10 (Antoni,10), 49 i 59 (Arseniusz 11 i 21), itd. Por. ŹrMon 4, indeks cela, s HL HL HL 61,6.

23 Wstęp 23 dem mnicha zachowującego stabilitas loci, ale raczej ascetą-wędrowcem. W tej sytuacji podróż Palladiusza do Indii, opisana w dziełku O plemionach Indii i Braminach nie wydaje się bynajmniej fikcją literacką. Ten pobyt w Egipcie odegrał decydującą rolę w życiu Palladiusza, i to z dwojakiej przyczyny. Po pierwsze, pobyt ten nadał mu orientację ascetyczno-teologiczną; wielki wpływ wywarł tu Ewagriusz, o którym jeszcze będzie szerzej mowa. Tę właśnie orientację orygenesowsko-ewagriańską widać bardzo wyraźnie w Opowiadaniach dla Lausosa. Ona też będzie powodem jego kłopotów: potępień ze strony Epifaniusza i Hieronima, z którym, jak wyraźnie widać z Opowiadań, stosunki Palladiusza nie układały się bynajmniej gładko 30. Ona też miała wpłynąć na dalsze jego burzliwe losy. Po drugie, pobyt ten dostarczył mu materiału do Opowiadań dla Lausosa, w których opisał w ogromnej większości mnichów egipskich, z dodaniem kilku nie-egipcjan. Tam też, jak się sądzi, napisał on Monobiblion zawierający życiorysy sławnych mnichów, o którym wspomina historyk Kościoła Sokrates, a którego części zachowały się w przekładzie koptyjskim; do tego problemu jeszcze powrócimy. W czasie pobytu na pustyni egipskiej Palladiusz otrzymał święcenia kapłańskie, których udzielił 31 mu Dioskur, biskup Hermopolis Magna, jeden z Długich Braci. 30 Por. przypis nr 7 i 8; HL 36,6 i 41,2 Palladiusz cytuje opinie mnichów, które, jak się wydaje, wiernie odzwierciedlają jego zdanie. 31 Por. Butler 2, 29 nota 16 w aparacie krytycznym; wiadomość pochodzi z rękopisu syryjskiego.

24 24 Wstęp Pobyt na pustyni naderwał i tak słabe, jak już widzieliśmy, zdrowie Palladiusza i lekarze nakazali mu jej opuszczenie 32. Palladiusz udał się do Palestyny. Było to około 397 roku. Czy Palladiusz był przy śmierci swego mistrza, Ewagriusza, który zmarł w dzień Epifanii 399 roku? Czy też może wyjazd ten był również związany ze śmiercią mistrza? Buck w cytowanym artykule, który umieszcza dłuższy pobyt Palladiusza w Palestynie po śmierci Ewagriusza, twierdzi, że było to rzeczą niemożliwą. W czasie tego drugiego pobytu w Palestynie Palladiusz być może odwiedził między innymi w Betlejem Posejdoniusza z Teb, wyraźnie wrogo nastawionego do św. Hieronima, który w twardych słowach oceniał mnicha z Betlejem 33. Jeżeli jednak Palladiusz daje surową ocenę Hieronima, to nie mówi złego słowa o Pauli, co pozostaje w kontraście z postawą Hieronima, który zwalczając Rufina nie zostawia suchej nitki na całym jego środowisku. Wiemy, że Palladiusz w 399 roku towarzyszył Melanii i Sylwanii (Sylwii) w ich podróży do Egiptu 34. W tym miejscu załamuje się nasza chronologia życia Palladiusza i wyraźnie brakuje nam ogniw. Prawdopodobnie wtedy udał się do Galacji i Konstantynopola (gdzie najpierw, nie wiemy) i został biskupem jak mu to przepowiedział Jan z Likopolis w mieście Hele- 32 HL 35,11. Słabe zdrowie zmusiło Palladiusza, już na początku pobytu w Egipcie, do przerwania praktyki u mnicha Doroteusza, HL 2,1. 33 HL 36,6. 34 HL 55.

25 Wstęp 25 nopolis w Bitynii. Powszechnie uważa się, że konsekracji biskupiej dokonał św. Jan Chryzostom, a musiała się ona odbyć około 399/400 roku, bo na wiosnę roku 400 spotykamy go już jako biskupa Helenopolis na synodzie w Konstantynopolu, zwołanym w związku z nadużyciami biskupa Efezu, Antonina. Palladiusz został jednym z członków komisji badającej na miejscu sprawę biskupa Efezu, a procedury z nią związane będą się odwlekały aż do śmierci Antonina. Wtedy sam Jan Chryzostom udał się do Efezu a następnie był przyjmowany w Helenopolis przez Palladiusza. Przyjaźń z Janem spowodowała, że Palladiusz stanął również jako oskarżony o orygenizm na synodzie Pod dębem w 403 roku i musiał się bronić. Organizatorem tego synodu był biskup Teofil, który około roku 400 rozpoczął prześladowanie orygenistów. Zostali wtedy potępieni egipscy przyjaciele Palladiusza. Dłudzy Bracia (wspomniany Dioskur z Hermopolis, Ammoniusz, Euzebiusz i Eutymiusz) zbiegli do Konstantynopola szukając opieki u Jana Chryzostoma, co wywołało gniew Teofila i jego ataki na Jana 35. Do orygenistów zaliczano również i Palladiusza, któremu główny oskarżyciel Jana na tym synodzie, Epifaniusz zarzucał, jak widzieliśmy, sprzyjanie orygenizmowi. Palladiusz pozostał w Konstantynopolu aż do potępienia i wygnania Jana Chryzostoma. Był w stolicy, gdy 35 O tej sprawie por. J.N.D. Kelly, Golden Mouth. The Story of John Chrysostom Ascetic, Preacher, Bishop, London 1995, s

26 26 Wstęp Jan w 404 roku opuszczał ją na zawsze, by udać się na wygnanie. W tymże roku Palladiusz udał się wraz z przyjaciółmi Jana do Rzymu, aby tam bronić Jana i szukać pomocy papieża Innocentego I. W czasie swego pobytu w Rzymie Palladiusz udał się również do Kampanii, gdzie był goszczony przez rodzinę Melanii Starszej 36. W Rzymie Palladiusz otrzymał listy od papieża i od cesarza Honoriusza do cesarza Arkadiusza w sprawie Jana i z nimi udał się z powrotem do Grecji, tam jednak został zatrzymany, zaaresztowany i wtrącony do ciężkiego więzienia w Athyras w Tracji 37, skąd zesłano go do Górnego Egiptu: najpierw przebywał w Sjene, a następnie w Antinoe 38. Tam prawdopodobnie około 408 roku powstał Dialog o życiu Jana Chryzostoma. Czy wtedy Palladiusz odwiedził klasztory pachomiańskie w Tabennesis 39? Mimo dość długiego i to dwukrotnego pobytu w Egipcie, nawet niedaleko od skupisk klasztorów pachomiańskich, jak się wydaje Palladiusz nigdy ich nie odwiedził, gdyż, jak zobaczymy, jego dość bałamutne wiadomości o klasztorach pachomiańskich pochodzą prawdopodobnie z drugiej ręki. Wygnanie Palladiusza kończy się po śmierci protagonistów jego zesłania. Cesarzowa Eudoksja umiera w 404 roku, cesarz Arkadiusz w 408, patriarcha Teofil w 412. Następuje rehabilitacja Jana Chryzostoma 36 HL 61,6n. 37 HL 35, HL 58,1. 39 HL 32nn.

27 Wstęp 27 i amnestia dla jego zwolenników. Palladiusz został zwolniony z wygnania, ale nie powrócił już na swoją stolicę w Helenopolis, które zostało prawdopodobnie obsadzone tymczasem przez kogoś innego, co nas zresztą nie dziwi, bo Palladiusz przebywał poza biskupstwem przynajmniej osiem lat, jeżeli nie więcej. Palladiusz powraca więc do Galacji, gdzie przez pewien czas żył u boku mnicha Filoroma 40, a następnie zostaje biskupem w Aspuna w Galacji 41. Uważa się, że Opowiadania dla Lausosa powstały tam właśnie, około 420 roku. O dalszych losach Palladiusza nie posiadamy żadnych wiadomości. W 431 na soborze efeskim stolicę w Aspuna reprezentuje inny biskup, Euzebiusz 42 ; Palladiusz musiał więc umrzeć pomiędzy rokiem 420 a 431. c. Przyjaciele Palladiusza Melania i Ewagriusz Mówiąc o Palladiuszu, nie można nie wspomnieć szerzej o dwóch postaciach, z którymi spotkał się Palladiusz i które odegrały zasadniczą rolę w jego życiu; ich życiorysy pozostawił Palladiusz w Opowiadaniach dla Lausosa. Byli to arystokratka rzymska, a zarazem mniszka w Palestynie Melania Starsza i Ewagriusz Pontyjski, jeden 40 HL 45. Nie można jednak wykluczyć, że było to przed jego pobytem w Jerozolimie. 41 Sokrates, HE 7, A.J. Festugière, Ephèse et Chalcedoine. Actes des conciles, Paris 1982, s. 250, nr 73.

28 28 Wstęp z największych teologów, teoretyków życia duchowego świata starożytnego. Źródła do poznania życia i działalności Melanii Starszej 43 są stosunkowo liczne, ale fragmentaryczne: znajdują się w Opowiadaniach dla Lausosa (3 rozdziały, które się dopełniają), w listach św. Paulina z Noli, oraz w pismach św. Hieronima tu jednak od strony negatywnej. Melania pochodziła z wielkiej rodziny arystokracji rzymskiej zamieszkałej w Hiszpanii. Jak było wtedy we zwyczaju, bardzo wcześnie wyszła za mąż. Jej mężem został prefekt Rzymu Valerius Maximus, z którym miała troje dzieci; dwoje z nich i mąż umarli w jednym roku. Mimo nalegań rodziny Melania pozostawiła maleńkiego synka Publikolę i w 372 roku udała się na Wschód, aby podjąć życie mnisze, najpierw do Nitrii i Cel. Z mnichami będzie następnie utrzymywała serdeczne stosunki, wspierała ich, a czytając Opowiadania dla Lausosa widzimy, jak trwałe ślady zostawiła ta podróż Melanii w pamięci mnichów egipskich; znajdujemy je bowiem rozsiane po całym dziele. W czasie prześladowań ariańskich broniła ich, a gdy ich wygnano do Diocezare i w Palestynie, nawet im usługiwała, co spowodowało jej chwilowe aresztowanie przez nie zdającego sobie sprawy z kim ma do czynienia urzędnika rzymskiego, który musiał ją potem przepraszać O Melanii Starszej por. W. Ensslin, PW 29,1931, s. 415n; F.X. Murphy, Melania the Elder, Bibliografia; N. Moine, DSAM 10 (1980), s HL 46,3.

29 Wstęp 29 Gdy nastał pokój, osiadła w Jerozolimie i zbudowała klasztor na Górze Oliwnej, w którym kapłanem został Rufin z Akwilei. Klasztor Melanii szybko stał się ważnym centrum kultury łacińskiej w Jerozolimie, jeśli nie pierwszym w ogóle, to przynajmniej pierwszym, o którym wiemy. Służył on bowiem za pied-à-terre dla licznie przybywających do Jerozolimy pielgrzymów z Zachodu oraz był punktem pomocy dla mnichów, gdyż Melania hojnie rozdzielała pomoc ze swoich ogromnych bogactw, sama jednak żyjąc w bardzo surowej ascezie. W swoim klasztorze oddawała się studiom i dobrym uczynkom. Studiowała przede wszystkim Pismo Święte i komentarze do niego jak donosi Palladiusz a więc dzieła aleksandryjczyków Orygenesa i Pieriusza, ojców kapadockich Grzegorza z Nazjanzu i Bazylego, oraz nieznanego bliżej Stefana 45. Ona to nakierowała Ewagriusza Pontyjskiego ku ascezie, a gdy osiedlił się w Egipcie, utrzymywała z nim kontakty listowne. Do niej właśnie Ewagriusz wysłał swoje ważne pismo dogmatyczne, zachowane po syryjsku, List do Melanii. Ona również, jak widzieliśmy, skierowała Palladiusza do Egiptu, a jej wpływ w Opowiadaniach dla Lausosa jest widoczny niemalże na każdym kroku. Obok Ewagriusza i Palladiusza widzimy w kręgu Melanii Sylwanię (Sylwię), krewną potężnego prefekta Rufina jej wpływy na dworze z pewnością wspierały ten krąg jerozolimski, natomiast po upadku Rufina mogły stać się dodatkowym argumentem przeciw nim. W kręgu Melanii widzimy również Rufina z Akwilei, naj- 45 HL 55,3.

30 30 Wstęp wybitniejszego, obok św. Hieronima, tłumacza w literaturze wczesnochrześcijańskiej. Utrzymywała również bliskie kontakty z Janem, biskupem Jerozolimy. Od Palladiusza dowiadujemy się o jeszcze innej działalności Melanii, a więc apostolskiej. Miała ona doprowadzić do jedności wiary mnichów macedoniańskich oraz do zakończenia schizmy Paulina 46. Ponadto Melania była pierwszą, oczywiście po cesarzowej Helenie, kobietą, znowu w miarę naszych dość niekompletnych wiadomości, która podjęła pielgrzymkę do Jerozolimy i w ogóle do Ziemi Świętej. Jej śladami pójdą w IV i V wieku znakomite matrony rzymskie jak Sylwania, Furia, Paula i Eustochium, Melania Młodsza, Ikelia, a w końcu cesarzowa Eudoksja, nie mówiąc o nie zidentyfikowanej do końca autorce Dziennika podróży Egerii 47. Ale jej kontakty z kręgiem orygenesowskim spowodowały wmieszanie jej w spory teologiczne, zwłaszcza w Palestynie, i ataki św. Hieronima, który pisze o niej w Liście do Ktezyfonta, że jej imię pochodzące od czarnego koloru [gr. melainos czarny] świadczy o ciemnościach wiarołomności 48. To one spowodowały swoiste damnatio memoriae: nie jest ona nawet wspomniana w żywocie św. Melanii Młodszej, swojej wnuczki. 46 HL 46,3. 47 O pielgrzymkach por. Ku ziemi świętej, oprac. P. Iwaszkiewicz, OŻ 13, ,3, [w:] św. Hieronim, Listy, 3, Warszawa 1954, s. 372.

31 Wstęp 31 Ale oddziaływanie Melanii widzimy również i poza Palestyną. Około roku 400 Melania powróciła do Rzymu, aby skłonić członków swojej rodziny do podjęcia życia zakonnego. Odwiedziła Nolę i swego krewnego biskupa Paulina, starała się nawrócić arystokratycznych krewnych ku życiu zakonnemu, bez większego, jak się zdaje, powodzenia, jeśli Palladiusz porównuje tę pracę do walki z dzikimi zwierzętami 49 ; wyjątkiem był tu Apronianus. Potem powróciła do Palestyny, gdzie umarła około roku 410. Melania bez wątpienia była jedną z wybitnych postaci zachodniego świata chrześcijańskiego drugiej połowy IV wieku. Jej wnuczka, Melania Młodsza, którą też spotykamy na kartach Opowiadań dla Lausosa 50, postać równie wybitna, odegrała niemałą rolę w życiu Palestyny V wieku; zresztą Palladiusz poświęca jej również osobny rozdział w swoim dziele; nie wywarła większego wpływu na powstanie Opowiadań. Inną rolę odegrał w życiu Palladiusza Ewagriusz Pontyjski 51. Melania nakłoniła Palladiusza do podróży do Egiptu i do życia ascetycznego, a podziw dla niej odbija się na kartach Opowiadań, natomiast Ewagriusz był tym, który prawdopodobnie z jej polecenia został mistrzem Palladiusza. 49 HL 54,5. 50 HL O Ewagriuszu por. podstawowa literatura w tomie czwartym ŹrMon 4, 1994, s W przygotowaniu jest tom ŹrMon poświęcony całkowicie Ewagriuszowi. Dzieła: por. M. Geerard, CPG 2, 1974, nr

32 32 Wstęp Podstawowymi źródłami do życia Ewagriusza są znowu teksty Palladiusza: jego życiorys napisany po grecku zawarty w Opowiadaniach dla Lausosa i drugi tekst Palladiusza stanowiący prawdopodobnie część jego dzieła Monobiblion, zachowany w języku koptyjskim. Pierwszy z nich kładzie nacisk na jego nawrócenie, drugi natomiast mówi więcej o jego życiu na pustyni. Poza tymi dwoma tekstami posiadamy jeszcze wzmianki o nim u historyków Kościoła Sokratesa 52 i Sozomena 53. Inne źródła dotyczące Ewagriusza zostały zniszczone w czasie sporów orygenesowskich, podobnie jak wiele spośród jego pism. Ewagriusz urodził się w miejscowości Ibora w Poncie około 345 roku. Bazyli, biskup Cezarei, udzielił mu lektoratu, po jego śmierci związał się on z Grzegorzem z Nazjanzu, który udzielił mu diakonatu. Gdy Grzegorz opuścił Konstantynopol, Ewagriusz pozostał przy Nektariuszu, jego następcy na stolicy biskupiej, i wsławił się wybitnymi zdolnościami i umiejętnością polemiki z heretykami. Wtedy to miała miejsce sławna wizja, tak barwnie opisana przez Palladiusza 54. Ewagriusz wstrząśnięty tym wydarzeniem zrezygnował z kariery, opuścił Konstantynopol i postanowił zerwać ze światem. Tak skończył się pierwszy etap jego życia. Ewagriusz udał się do Jerozolimy, gdzie spotkał się z Melanią Starszą, podobnie jak on gorącą zwolenniczką Orygenesa, którego naukę poznał prawdopodobnie już 52 HE 4, HE 6, HL 38, 4 7.

33 Wstęp 33 w czasie pobytu przy Bazylim i Grzegorzu, będących pod wpływem genialnego egzegety aleksandryjskiego. Prawdopodobnie Melania wywarła decydujący wpływ na dalsze życie Ewagriusza, przekonała go do życia ascetycznego i skierowała do Egiptu. Tak więc Ewagriusz osiadł w Nitrii w 383 roku, a po dwóch latach tam spędzonych osiedlił się w Celach, gdzie spotkał obydwu Makarych. Pozycja Ewagriusza nie była łatwa. On, wybitny intelektualista, znalazł się w środowisku ludzi prostych, czasami nawet nastawionych antyintelektualnie. Na nic się nie przydała jego wzorowa i surowa asceza, pozostawał postacią podejrzaną, podobnie jak św. Hieronim na pustyni syryjskiej, gdyż mnisi odnosili się z podejrzliwością do jego wiedzy książkowej 55. Dodajmy, że w apoftegmatach znajdujemy tylko niewielką grupę jemu przypisanych są to przeważnie fragmenty jego dzieł 56. Wokół Ewagriusza gromadzi się krąg ludzi (gr. synodia wspólnota), co jest faktem powszechnie znanym, jeśli wie o nich żyjący daleko w swej pustelni Jan z Likopolis 57. Jest to pewnego rodzaju stowarzyszenie (gr. hetajreja). Do tej grupy należał Amun, Dłudzy Bracia, Melania, która z nim korespondowała korzystając z pośrednictwa Palladiusza; do tej grupy należał też początkowo patriarcha Teofil, który nawet pragnął wyświęcić Ewagriusza na biskupa Thmuis; i wielu innych, jeżeli do Konstantynopola przybyło wraz z Długimi Brać- 55 Por. np. Gerontikon, Euprepios 7 (224). 56 Gerontikon , HL 35,5.

34 34 Wstęp mi około pięćdziesięciu mnichów zbiegłych z Egiptu w obawie przez Teofilem. Zmieniła się bowiem postawa Teofila, który z przyjaciela orygenistów stał się ich zaciętym wrogiem i rozpoczął kampanię przeciw po roku 400, a wiec już po śmierci Ewagriusza, który zmarł w dzień Epifanii roku 399, w wieku lat pięćdziesięciu czterech. Nie potrafimy powiedzieć, czy Palladiusz był przy śmierci Ewagriusza, czy nie. Ewagriusz w tradycji Kościoła ormiańskiego, koptyjskiego i syryjskiego jest uważany za świętego i czczony 11 lutego. Dzieło Ewagriusza pozostaje rozproszone. Kampania przeciw Orygenesowi, podjęta przez Teofila, a następnie Hieronima, doprowadziła do tego, że zniszczono większość jego dzieł w wersji oryginalnej; niektóre jednak zachowały się pod innym imieniem, szczególnie Nila z Ancyry. Część jego dzieł zachowała się w języku syryjskim czy ormiańskim. Nie wchodzimy tu jednak w skomplikowaną sprawę przekazu dzieł Ewagriusza. Nas interesują szczególnie dzieła monastyczne, a wiec najważniejsze: Praktikos, jedna centuria (sto) sentencji (SCh ,1971), Gnostikos (pół centurii, pięćdziesiąt sentencji), Antirretikos, Zasady życia monastycznego, O ośmiu duchach złośliwych i Traktat o modlitwie. Ewagriusz przedstawił swoją naukę w nowym, prawdopodobnie przez siebie wynalezionym gatunku literackim, w krótkich i dobitnych sentencjach, które następnie zbierał w setki (centurie). Ten gatunek jest w jakiś sposób związany z apoftegmatami Ojców pustyni; brakuje jednak w tych sentencjach Ewagriusza wątku anegdotyczne-

35 Wstęp 35 go, zawierają natomiast skondensowaną treść teologiczną. Ta zwięzłość wyrażeń powoduje częste niejasności, zresztą zamierzone przez samego Ewagriusza, który nie chce rzucać pereł przed wieprze; daje więc wskazówki duchowe raz jasne, raz w zagadce, jak komu odpowiada 58. W swych dziełach Ewagriusz zajął się zarówno ascezą i mistyką, jak i dogmatem. Ta ostatnia dziedzina, opracowana przez Ewagriusza, niemało przyczyniła się do potępienia Orygenesa. Ewagriusz bowiem, starając ująć w system naukę mistrza aleksandryjskiego opuszczał jednak niektóre elementy, a podkreślał inne, dorzucając do nich jeszcze elementy gnostyckie. Ten system brany za dzieło Orygenesa nie bez słuszności potępiali Teofil, Hieronim czy Epifaniusz. Ci jednak również nie byli bez winy: wyszukiwali bowiem coraz nowe elementy heretyckie u Orygenesa, którego naukę interpretowali w świetle teologii IV wieku, uważając go za winnego wszystkim herezjom, szczególnie arianizmowi. Ponadto wyrywali niektóre elementy z ich kontekstu, które w całości nauki Orygenesa brzmiały zupełnie ortodoksyjnie. Do tych racji dochodziły jeszcze upór i złośliwość dyskutantów, które wywołały gwałtowne spory i waśnie, których echa spotykamy w Opowiadaniach dla Lausosa 59. To jednak, co stanowi istotną wartość dzieła Ewagriusza, to jego nauka ascetyczna i mistyczna. Jeśli chodzi 58 PG 40,1221c; O sporach orygenesowskich syntetycznie H. Crouzel, [w:] Dizionario Patristico e di Antichità Cristiana, t. 2, Casal Monf., 1984, s

36 36 Wstęp o tę ostatnią, to zbudował on koherentny system mistyki chrześcijańskiej na wiek przed Dionizym Pseudo-Areopagitą. Mistyka Ewagriusza nas tutaj mniej interesuje, ponieważ znajduje mniejsze zastosowanie w dziełach Palladiusza, natomiast jego nauka ascetyczna przenika do głębi Opowiadania dla Lausosa. Wedle Ewagriusza 60 droga ku Bogu zaczyna się od opuszczenia świata (gr. xeniteia) i dążenia do wewnętrznego wyciszenia się (gr. hesychia). Opuszczając świat człowiek wkracza na drogę życia praktycznego (gr. praktike), to jest praktykowania cnót i przykazań, a więc oczyszcza część zmysłową duszy, która prowadzi przez rozwój cnót i odrzucenie wad do apatheia wyzwolenia się z namiętności (gr. pathe); termin grecki apatheia nie ma odpowiednika w języku polskim. A więc apatheia Ewagriusza prowadzi ku mistyce, czyli stoi w połowie drogi pomiędzy punktem wyjścia a punktem dojścia, którym jest agape. A więc nie powoduje ona bynajmniej, jak złośliwie zarzucał mu św. Hieronim, że umysł staje się jak kamień albo Bóg 61, ale tylko sprawia, że staje się on wolny od namiętności, które z kolei oddzielają nas od miłości; apatheia więc prowadzi nas do miłości, a więc do szczytu tego, co stanowi gnosis, inaczej theologia lub theoria to jest do poznania Boga, do kontemplacji Trójcy. 60 Syntetycznie poglądy Ewagriusza omawiają: L. Bouyer, La spiritualité du Nouveau Testament et des Pères, Paris 1964, s i M. Viller, K. Rahner, Ascetica e mistica nella patristica, Brescia 1991, s Epist. 133,3.

37 Wstęp 37 Na pierwszym etapie dąży człowiek do wyzwolenia się z widzenia rzeczy i świata poprzez namiętności (gr. pathe), podburzane przez szatana, który podsuwa mnichom myśli (gr. logismoi), a ludziom świeckim [złe] czyny (gr. pragmata). Na tym więc etapie człowiek musi walczyć z szatanem. Ewagriusz układa systematycznie cnoty i wady. To jemu właśnie zawdzięczamy układ ośmiu grzechów podstawowych, z ktorego zrodził się nasz katalog siedmiu grzechów głównych 62. Są nimi wedle Ewagriusza: obżarstwo (gr. gastromagia), nieczystość (gr. porneia), skąpstwo (gr. fylaryria), smutek (gr. lupe), gniew (gr. orge), zniechęcenie (gr. akedia, łac. acedia) Ewagriusz daje doskonałą analizę tego grzechu tak typowego dla mnichów pustyni 63 próżna chwała (gr. kenodoxia) i pycha (gr. hyperfania). Te osiem grzechów podstawowych analizuje i opisuje teoretycznie w swych dziełach Ewagriusz, natomiast Palladiusz daje nam znakomicie i żywo narysowane opisy ich zastosowania w życiu mnichów. U Palladiusza spotykamy ponadto wyliczenia, nie zawsze kompletne, tychże grzechów. R. Draguet nazwał dzieło Palladiusza katechizmem w obrazach nauki Ewagriusza 64. Nie przecząc wielkiego wpływu nauki Ewagriusza na Palladiusza, należy to 62 Por. I. Hausherr, L Origine de la théorie orientale des huit péchés capitaux, OCP 30/3, 86, 1933, s PG 40,1273BC. 64 L histoire Lausiaque, une oeuvre écrite dans l esprit d Evagre, RHE 42 (1947), s. 43.

38 38 Wstęp twierdzenie wyrazić w sposób nieco bardziej stonowany. Otóż Ewagriusz, gruntownie wykształcony w teologii, ujął w system i uszeregował doświadczenia ascetyczne i mistyczne Ojców Pustyni opierając się na systemie teologicznym Orygenesa. O tych samych doświadczeniach ascetycznych i mistycznych Ojców mówi również i Palladiusz, ale ujmuje je w opowiadania. Nie dziw wiec, że znajdujemy podobne określenia u obydwu pisarzy, opisujących te same doświadczenia, tym bardziej jeśli weźmiemy pod uwagę ich wzajemną przyjaźń i fakt, że przecież Ewagriusz był mistrzem Palladiusza 65. Melania Starsza i Ewagriusz Pontyjski stanowią dwie postaci kluczowe dla zrozumienia dzieła Palladiusza Melania przez swoją działalność, Ewagriusz zarówno przez działalność jak i przez swoją naukę. d. Twórczość Palladiusza: Dialog o życiu Jana Chryzostoma i O plemionach Indii i Braminach Na początku trzeba stwierdzić, że Palladiusz nie uważał się za pisarza. Dzieła jego powstawały okazjonalnie, z potrzeby chwili, jak Dialog, w którym broni swojego przyjaciela, czy też potrzeby serca, jak Opowiadania dla Lausosa, gdy z kolei na prośbę innego, tym razem świec- 65 Tutti i grandi temi di Evagrio vi sono rappresentati: economia generale della vita spirituale concepita come purificazione dalla passioni, ascesi culminante nell apatheia, teoria delle cause della derelizione divina e molti altri elementi, C. Mohrmann, wstęp do Bartelink, XXII, omawiając dzieło Dragueta.

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

Latvijas Nacionâlâ aizsardzîbas akadçmija Droðîbas un stratçìiskâs pçtniecîbas centrs Sabiedrîbas destabilizâcijas iespçjamîba Latvijâ: potenciâlie na

Latvijas Nacionâlâ aizsardzîbas akadçmija Droðîbas un stratçìiskâs pçtniecîbas centrs Sabiedrîbas destabilizâcijas iespçjamîba Latvijâ: potenciâlie na Latvijas Nacionâlâ aizsardzîbas akadçmija Droðîbas un stratçìiskâs pçtniecîbas centrs Sabiedrîbas destabilizâcijas iespçjamîba Latvijâ: potenciâlie nacionâlâs droðîbas apdraudçjumi Kopsavilkums Redaktore

Sīkāk

Publiskā apspriešana

Publiskā apspriešana BŪVNIECĪBS IECERES PUBLISKĀ PSPRIEŠN JUNS TRMVJU INFRSTRUKTŪRS POSM IZBŪVE UN ESOŠS TRMVJU LĪNIJS PĀRBŪVE. BŪVNIECĪBS IEROSINĀTĀJS: Rīgas Pašvaldības SI Rīgas satiksme Reģ.Nr.40003619950, Kleistu 28, Rīga,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

4_Pellet4Energia_SBR_LV_16sep17 (1)

4_Pellet4Energia_SBR_LV_16sep17 (1) Biomasas ražotājs SI Pellet 4Energia Pamatpiegādes atskaite Publicēts: 30.aprīlis 2017 Papildināts: 30. jūlijs 2017 Papildināts 8. augusts 2017 Versija 1.2 Jūnijs, 2016. gadā Lai iegūtu turpmāku informāciju

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

Nevienādības starp vidējiem

Nevienādības starp vidējiem Nevienādības starp vidējiem Mārtin, š Kokainis Latvijas Universitāte, NMS Rīga, 07 Ievads Atrisināt nevienādību nozīmē atrast visus tās atrisinājumus un pierādīt, ka citu atrisinājumu nav. Pierādīt nevienādību

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

gradska B liga statistika 1718.xlsm

gradska B liga statistika 1718.xlsm I kolo 1 12 0 : 0 1. set 2. set 3. set 4. set 5. set partija meč 2 11 Mopet Vranješ III * Bolnica 1 : 6 1. set 2. set 3. set 4. set 5. set partija meč par Milanović-Gerbesa par Bunford-Nikolić 07-11 07-11

Sīkāk

Sākuma papildinformācija AMHR (2018) XI: 01-10; Front matter AMHR (2018) XI: 01-10

Sākuma papildinformācija AMHR (2018) XI: 01-10; Front matter AMHR (2018) XI: 01-10 XI V O L U M E 2018 acta MEDICO-HISTORICA RIGENSIA RSU Medicīnas vēstures institūts Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs Acta medico-historica Rigensia (2018) XI: 01-10 Acta medico-historica Rigensia

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

GAISA TEMPERATŪRAS ĢEOGRĀFISKAIS SADALĪJUMS LATVIJĀ PIE ATŠĶIRĪGIEM GAISA MASU TIPIEM

GAISA TEMPERATŪRAS ĢEOGRĀFISKAIS SADALĪJUMS LATVIJĀ PIE ATŠĶIRĪGIEM GAISA MASU TIPIEM Klimata pārmaiņu raksturs Latvijas klimata mainība A.Briede, M.Kļaviņš, LU ĢZZF Globālās klimata izmaiņas- novērojumi un paredzējumi ES mājas Sarunu istaba, 2012.gada 16.maijā Gaisa temperatūras raksturs

Sīkāk

MKN grozījumi

MKN grozījumi Latvijas graudu nozares attīstības tendences Rigonda Krieviņa 22.10.2015. Latvijas graudu un rapša sējumu platības, kopraža un ražība 2 Graudu kopraža (tūskt.t) un platība (tūkst.ha) Ražība, t/ha Latvijas

Sīkāk

A9R1q9nsan_v63m4l_2ow.tmp

A9R1q9nsan_v63m4l_2ow.tmp Studiju programmas raksturojums 2015./2016. a 1. uzdevumi. Programm Studiju programmas. 1. Sagatavot. 2. N. 3. N 1 2. 4. V. 5., balstoties noteikt izm Studiju programmas uzdevumi. 1.. 2. V ir. 3. Nodro.

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

Page 1 of 8 Biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskats: Bilance - Aktīvs Taksācijas periods no: 01.01.2009 līdz: 31.12.2009 Bilance - Aktīvs Bilancē summas jānorāda veselos latos. Nr. p.k. Posteņa

Sīkāk

Ssz. Cserepartner kódja (a partnernek járó folyóiratok listája a megjegyzésben található) Intézmény neve A cserepartnertől az MTA KIK-nek járó periodi

Ssz. Cserepartner kódja (a partnernek járó folyóiratok listája a megjegyzésben található) Intézmény neve A cserepartnertől az MTA KIK-nek járó periodi Ssz. Cserepartner kódja (a partnernek járó folyóiratok listája a megjegyzésben található) Intézmény neve A cserepartnertől az MTA KIK-nek járó periodika 1 2 3 Athens 338 4 Ankara 1055 Ann Arbor 1253 Athens

Sīkāk

Microsoft Word - AT2018_sakums_MAKETS_ docx

Microsoft Word - AT2018_sakums_MAKETS_ docx Latvijas Republikas Senāta spriedumi un lēmumi 2018. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2019. 1037 lpp. (VII, A 401, C 351, K 275) Krājumu sagatavoja: Latvijas Republikas Senāta Administratīvo lietu departamenta

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats Reģistrācijas numurs 40008174776 Nosaukums RĪGAS 64.VIDUSSKOLAS ATBALSTA FONDS NODIBINĀJUMS Adrese Ūnijas iela 93, Rīga, LV-1084 Taksācijas periods

Sīkāk

Akciju sabiedrības PROTEZĒŠANAS UN ORTOPĒDIJAS CENTRS K A T A L O G S iepirkuma 3. daļai Atklātam konkursam Par tiesībām pielāgot un izsniegt gatavos

Akciju sabiedrības PROTEZĒŠANAS UN ORTOPĒDIJAS CENTRS K A T A L O G S iepirkuma 3. daļai Atklātam konkursam Par tiesībām pielāgot un izsniegt gatavos Akciju sabiedrības PROTEZĒŠANAS UN ORTOPĒDIJAS CENTRS K A T A L O G S iepirkuma 3. daļai Atklātam konkursam Par tiesībām pielāgot un izsniegt gatavos ortopēdiskos apavus. 1.1. Dažādas etioloģijas vieglas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Kokneses novada domes 2009. gada 30. septembra lēmumu Nr. 7 (protokols Nr. 6) Grozījumi apstiprināti ar Kokneses novada domes 2010. gada 28. aprīļa lēmumu Nr. 14 (protokols Nr. 4) Grozījumi

Sīkāk

Ievadlekcija.

Ievadlekcija. Telpisko datu digitālā apstrāde Biol2021 Ievadlekcija Kārlis Kalviškis, LU Bioloģijas fakultāte 2013. gada 8. februārī Īss kursa apraksts Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt ar telpisko datu ieguvi un

Sīkāk

4PPL book

4PPL book INSTRUKCJA INSTALACJI R410A typu Split Installation manual R410A Split series Modele ERWQ02AAV3 English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français

Sīkāk

3PPL A_ book

3PPL A_ book 3PPL410035-1A_2016-02.book Page 1 Wednesday, February 3, 2016 213 PM INSTRUKCJA INSTALACJI R410A typu Split Installation manual R410A Split series Modele ERWQ02AAV3 English Installationsanleitung Split-Baureihe

Sīkāk

Reģistrācijas numurs 40008153882 Nosaukums BALTIJAS HIV ASOCIĀCIJA BIEDRĪBA Adrese Druvienas iela 36 144, Rīga, LV-1079 Taksācijas periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017 Pamatinformācija Darbinieku skaits

Sīkāk

Recent economic developments in Latvia

Recent economic developments in Latvia Eiro ieviešana Latvijā Ilmārs Rimšēvičs Latvijas Bankas prezidents 2012. gada 15. decembris Iedzīvotāji no eiro ieviešanas necietīs Eiro ieviešana NAV naudas reforma Latus Latvijas Bankā varēs apmainīt

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

Nr. p.k.* Transporta līdzekļa marka / modelis Transporta līdzekļa veids Valsts Reģ. Nr. saraksts un sākuma cenas izsolei Stopiņu novada Lī

Nr. p.k.* Transporta līdzekļa marka / modelis Transporta līdzekļa veids Valsts Reģ. Nr. saraksts un sākuma cenas izsolei Stopiņu novada Lī 1 FIAT DOBLO Kravas transporta HA8036 2008 1368 Benzīns 95 159 724 2 (slikts) 1 000.00 826.45 TEC-2, Acone, 2 FIAT DOBLO Kravas transporta HA8085 2008 1368 Benzīns 95 167 599 3 (viduvējs) 1 700.00 1404.96

Sīkāk

APSTIPRINU VAS Starptautiskā lidosta Rīga Valdes priekšsēdētāja Ilona Līce (vārds, uzvārds) [personiskais paraksts] ) GROZĪJUMI Nr.1 Cenu a

APSTIPRINU VAS Starptautiskā lidosta Rīga Valdes priekšsēdētāja Ilona Līce (vārds, uzvārds) [personiskais paraksts] ) GROZĪJUMI Nr.1 Cenu a APSTIPRINU Starptautisā lidosta Rīga Valdes priešsēdētāja Ilona Līce (vārds, uzvārds) [personisais parasts] 16.11.2018.) GROZĪJUMI Nr.1 Cenu aptaujas Lidostas transportlīdzeļu KASKO apdrošināšana (Identifiācs

Sīkāk

Saturs Krājuma sastādītāja priekšvārds (J.Pleps) Profesors Edgars Meļķisis (E.Danovskis) Kristāla pūce (I.Ziemele) Atmiņu mirkļi (D.

Saturs Krājuma sastādītāja priekšvārds (J.Pleps) Profesors Edgars Meļķisis (E.Danovskis) Kristāla pūce (I.Ziemele) Atmiņu mirkļi (D. Saturs Krājuma sastādītāja priekšvārds (J.Pleps)... 10 Profesors Edgars Meļķisis (E.Danovskis)... 12 Kristāla pūce (I.Ziemele)... 15 Atmiņu mirkļi (D.Rezevska)... 17 I nodaļa. Tiesību filozofija No tiesību

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

State Revenue Services of the Republic Latvia Talejas iela 1, Riga LV-1978 Latvia Ihr Vor- und Zuname Ihre Straße und Hausnummer Ihre Postleitzahl Ihr

State Revenue Services of the Republic Latvia Talejas iela 1, Riga LV-1978 Latvia Ihr Vor- und Zuname Ihre Straße und Hausnummer Ihre Postleitzahl Ihr State Revenue Services of the Republic Latvia Talejas iela 1, Riga LV-1978 Latvia Ihr Vor- und Zuname Ihre Straße und Hausnummer Ihre Postleitzahl Ihr Wohnort aktuelles Datum Ihre ZINSPILOT-Kundennummer

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426 LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr.90009115247 Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 64268795, 64268288, e-pasts- dome@naukseni.lv ---------------------------

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3.

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3. PIELIKUMS Krustpils novada domes 2015. gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3., 6.p. ) Mežāres pamatskolas NOLIKUMS Izdots saskaņā

Sīkāk

Nakts_labirints.xlsx

Nakts_labirints.xlsx IZAICINĀJUMS 1 GR3186 Normunds Laipnieks Suzuki Jimny 16:46 23:27:28 06:41 0 16:56:18 00:10:18 618 5 45 20 2645 1 2 PT98 Uldis Moisejs MITSUBISHI PAJERO 16:32 23:15:22 06:43 0 16:42:09 00:10:09 609 4 41

Sīkāk

GADA PĀRSKATS

GADA PĀRSKATS Apstiprināts Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrības Atbalss biedru sapulcē 2017.gada 07.martā Protokols Nr.14 Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrība ATBALSS gada pārskats par 2016.gadu

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

Microsoft Word - Papildmaterials.doc

Microsoft Word - Papildmaterials.doc SATURS DARBĪBAS AR DARBGRĀMATAS LAPĀM... 2 1.1. Pārvietošanās pa lapām...2 1.2. Lapas nosaukuma maiņa...3 1.3. Jaunas darblapas pievienošana...3 1.4. Lapas pārvietošana un dublēšana, lietojot peli...4

Sīkāk

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV - 3135 Reģ. Nr. 90009930116, Tālrunis 63155356, fakss 631 55356, e-pasts:

Sīkāk

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 12.9.2017 A8-0133/32 Grozījums Nr. 32 Sven Giegold, Fabio Massimo Castaldo, Helmut Scholz, Kazimierz Michał Ujazdowski, Molly Scott Cato, Eva Joly, Pascal Durand, Indrek Tarand, Florent Marcellesi, Igor

Sīkāk

Microsoft Word - Lekcija_Nr3.doc

Microsoft Word - Lekcija_Nr3.doc INFORMĀCIJAS MEKLĒŠANA Jebkuru pētniecības darbu uzsākot, pētniekam ir jāiepazīstas ar informāciju par risināmo jautājumu, t.i., pēc iespējas pilnīgi jāizstudē pieejamā literatūra, kas attiecas uz izraudzīto

Sīkāk

C instructions Kit 1430 NISSAN Frontier, 4-dr Crew Cab Pickup, 05 NISSAN Frontier, 4-dr King Cab Pickup, 05 NISSAN King Cab, 4-dr

C instructions Kit 1430 NISSAN Frontier, 4-dr Crew Cab Pickup, 05 NISSAN Frontier, 4-dr King Cab Pickup, 05 NISSAN King Cab, 4-dr C.20130325. 503-1430-04instructions Kit 1430 NISSAN Frontier, 4-dr Crew Cab Pickup, 05 NISSAN Frontier, 4-dr King Cab Pickup, 05 NISSAN King Cab, 4-dr Pickup Double Cab, 05 * NISSAN Navara, 4-dr Pickup

Sīkāk

C instructions Kit 1461 CHEVROLET Colorado, 4-dr Double Cab, 04 CHEVROLET Colorado, 4-dr Extended Cab, 04 CHEVROLET Colorado, 4-d

C instructions Kit 1461 CHEVROLET Colorado, 4-dr Double Cab, 04 CHEVROLET Colorado, 4-dr Extended Cab, 04 CHEVROLET Colorado, 4-d C.20110505. 506-1461-04instructions Kit 1461 CHEVROLET Colorado, 4-dr Double Cab, 04 CHEVROLET Colorado, 4-dr Extended Cab, 04 CHEVROLET Colorado, 4-dr Crew Cab, *04 CHEVROLET Colorado, 4-dr Extra Cab,

Sīkāk

SEAT NOLIKTAVAS IZPĀRDOŠANA LĪDZ 30. JŪNIJAM Piesakies testa braucienam! Automašīnu skaits ierobežots Autobrava, SIA Biķernieku iela 145, Rīga, LV-102

SEAT NOLIKTAVAS IZPĀRDOŠANA LĪDZ 30. JŪNIJAM Piesakies testa braucienam! Automašīnu skaits ierobežots Autobrava, SIA Biķernieku iela 145, Rīga, LV-102 SEAT NOLIKTAVAS IZPĀRDOŠANA LĪDZ 30. JŪNIJAM Automašīnu skaits ierobežots Autobrava, SIA Biķernieku iela 145, Rīga, LV-1021 tālr. +371 671 462 55, info@autobrava.lv www.autobrava.lv, facebook.com/autobravalv

Sīkāk

/0 01/2019 CP1 430 Li D48 CP1 480 Li D48 IT BG BS CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU LT LV MK NL NO Tosaerba a batteria con conducente a piedi

/0 01/2019 CP1 430 Li D48 CP1 480 Li D48 IT BG BS CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU LT LV MK NL NO Tosaerba a batteria con conducente a piedi 171506285/0 01/2019 CP1 430 Li D48 CP1 480 Li D48 IT G S CS D DE EL EN ES ET FI FR HR HU LT LV MK NL NO Tosaerba a batteria con conducente a piedi MNULE DI ISTRUZIONI TTENZIONE: prima di usare la macchina,

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

YG _instr.indd

YG _instr.indd YG-05250 YG-05251 YG-05255 YG-05260 YG-05262 YG-05270 YG-05280 YG-05290 YG-05300 YG-05310 YG-05256 YG-05275 YG-05305 PL GB D RUS LT LV CZ H RO E F I STÓŁ CHŁODNICZY UNDER COUNTER FRIDGE KÜHLTISCH ХОЛОДИЛЬНЫЙ

Sīkāk