Cenrāža izmaiņas juridiskām personām no gada 1. novembra Cenrādis uzņēmumiem spēkā no Arhīvs

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Cenrāža izmaiņas juridiskām personām no gada 1. novembra Cenrādis uzņēmumiem spēkā no Arhīvs"

Transkripts

1 Cenrādis uzņēmumiem Cenrāža izmaiņas juridiskām personām no gada 1. novembra Cenrādis uzņēmumiem spēkā no Arhīvs Konti un Komplekti Pakalpojumu komplekts Uzņēmuma komplekts 10 Mēneša maksa 9,00 EUR Maksājumi EUR valūtā Internetbankā un mobilajā bankā 10 bezmaksas maksājumi Maksājumi uz kontiem Luminor Latvijas filiālē Business Debit kartes mēneša maksa līdz 5 kartēm Neierobežots skaits norēķinu kontu Neierobežots Internetbankas lietotāju skaits Smart-ID Komisijas maksas par citiem pakalpojumiem, ko Banka sniedz Klientam un kas nav iekļauti Uzņēmuma komplektā, Klients maksā saskaņā ar Cenrādi. Vairāk informācijas par Uzņēmumu komplektiem atrodama šeit. Uzņēmuma komplekts 25

2 Mēneša maksa 18,00 EUR Maksājumi EUR valūtā Internetbankā un mobilajā bankā 25 bezmaksas maksājumi Maksājumi uz kontiem Luminor Latvijas filiālē Business Debit kartes mēneša maksa līdz 5 kartēm Neierobežots skaits norēķinu kontu Neierobežots Internetbankas lietotāju skaits Smart-ID Komisijas maksas par citiem pakalpojumiem, ko Banka sniedz Klientam un kas nav iekļauti Uzņēmuma komplektā, Klients maksā saskaņā ar Cenrādi. Vairāk informācijas par Uzņēmumu komplektiem atrodama šeit. Uzņēmuma komplekts 50 Mēneša maksa 21,00 EUR Maksājumi EUR valūtā Internetbankā un mobilajā bankā 50 bezmaksas maksājumi Maksājumi uz kontiem Luminor Latvijas filiālē Business Debit kartes mēneša maksa līdz 5 kartēm Neierobežots skaits norēķinu kontu Neierobežots Internetbankas lietotāju skaits Smart-ID Komisijas maksas par citiem pakalpojumiem, ko Banka sniedz Klientam un kas nav iekļauti Uzņēmuma komplektā, Klients maksā saskaņā ar Cenrādi. Vairāk informācijas par Uzņēmumu komplektiem atrodama šeit.

3 Uzņēmuma komplekts 150 Mēneša maksa 40,00 EUR Maksājumi EUR valūtā Internetbankā un mobilajā bankā 150 bezmaksas maksājumi Maksājumi uz kontiem Luminor Latvijas filiālē Business Debit kartes mēneša maksa līdz 5 kartēm Visa Business kartes mēneša maksa 1 kartei Neierobežots skaits norēķinu kontu Neierobežots Internetbankas lietotāju skaits Smart-ID Komisijas maksas par citiem pakalpojumiem, ko Banka sniedz Klientam un kas nav iekļauti Uzņēmuma komplektā, Klients maksā saskaņā ar Cenrādi. Vairāk informācijas par Uzņēmumu komplektiem atrodama šeit.

4 Norēķinu konts Konta atvēršana Konta atvēršana: (1) Pagaidu (2) / Norēķinu konta atvēršana Latvijas rezidentiem 15,00 EUR (3) Konta atvēršana esošam Luminor grupas klientam, kas nav Latvijas rezidents (4) 100,00 EUR Konta atvēršana Latvijas nerezidentiem, kas reģistrēti EEZ pēc vienošanās, min. 1000,00 EUR Konta atvēršana Latvijas nerezidentiem, kas reģistrēti ārpus EEZ pēc vienošanās, min. 1000,00 EUR Elektroniskās naudas iestādes, maksājumu iestādes vai bankas dokumentu pirmreizējā pārbaude pēc vienošanās, min. 1000,00 EUR Uzņēmumu īpašnieku pārbaude, ja īpašnieks nav ES rezidents (5) EUR 500 par uzņēmumu Konta atvēršana Luminor citā valstī (6) Saskaņā ar līgumu, min. EUR 300 Komplicēta dokumentu pārbaude un/ vai konta atvēršana vai konta atvēršana uzņēmumiem, kuriem ir uzsākts maksātnespējas/likvidācijas process, biedrībām, nodibinājumiem un citām bezpeļņas organizācijām pēc vienošanās, min. 40,00 EUR Papildu Norēķinu konta atvēršana un Norēķinu konta slēgšana: - internetbankā - klientu apkalpošanas centrā vai Kontaktu centrā 10,00 EUR

5 (1) Komisijas maksa tiek maksāta pirms konta atvēršanas un nav atmaksājama. (2) Pārveidojot pagaidu kontu par pastāvīgu Norēķinu kontu, Klientam nav papildus jāmaksā komisijas maksa par attiecīgā Norēķinu konta atvēršanu. (3) Komisijas maksa netiek piemērota, ja Klients ar Banku noslēdz līgumu par maksājumu karšu pieņemšanu tirdzniecības vietās, maksājumu karšu pieņemšanu internetā vai Bank Link pakalpojumu. (4) Klients, kuram jau ir atvērts konts Luminor Bank AS Igaunijā vai Lietuvā. (5) Komisijas maksa tiek piemērota uzņēmumam, kas ir reģistrēts Latvijā un kura īpašnieks (-i) ar vismaz 25% uzņēmuma daļām/ akcijām/ balstiesībām nav ES rezidents. Komisijas maksa tiek piemērota pirms dokumentu pārbaudes un lēmuma pieņemšanas par darījuma attiecību uzsākšanu/turpināšanu. (6) Pakalpojums ir pieejams tikai Luminor bank AS Latvijas filiāles klientiem. Vairāk informācijas par Konta atvēršanu atrodama šeit.

6 Konta uzturēšana Mēneša maksa par norēķinu konta apkalpošanu 4,50 EUR par vienu norēķinu kontu mēnesī Papildu mēneša maksa par norēķinu konta apkalpošanu: - Latvijas nerezidentam, kas reģistrēts EEZ (izņemot Luminor grupas klientu, kas nav Latvijas rezidents) 60,00 EUR - Latvijas nerezidentam, kas reģistrēts ārpus EEZ 60,00 EUR - Latvijas rezidentam ar vismaz vienu tiešo īpašnieku (1), kurš ir EEZ nerezidents 60,00 EUR - Juridiskām personām padziļinātas izpētes piemērošanas gadījumā (2) (3) 30,00 EUR Mēneša maksa elektroniskās naudas iestādēm, maksājumu iestādēm un bankām 500,00 EUR Konta atlikuma maksa (4) finanšu iestādēm (5), ja kontu atlikuma kopsumma pārsniedz: EUR 0; SEK 0; DKK 0; CHF 0; JPY 0; CZK 0. (Centrālās bankas gada procentu likme (6) mīnuss 0.3% punkti) /360 Konta atlikuma maksa (1) juridiskām personām, ja Banka brīdina klientu 15 kalendārās dienas iepriekš: - ja kontu atlikuma kopsumma pārsniedz: EUR ; SEK ; DKK ; CHF ; JPY ; CZK (Centrālās bankas gada procentu likme (6) mīnuss 0.1% punkti)/360 Darījuma attiecību izbeigšana Paraksttiesību (pilnvarojuma dokumenta) izmaiņas 15,00 EUR Neaktīvo kontu administrēšanas maksa mēnesī, ja Klients Bankas paziņojumā norādītajā termiņā nav izpildījis Bankas lūgumu par Kontā esošo līdzekļu pārskaitīšanu un Konta slēgšanu 40 EUR

7 (1) Par īpašnieku tiek uzskatīta persona (juridiska persona vai fiziska persona), kurai tieši pieder > 25% juridiskās personas akciju. (2) Komisijas maksa tiek piemērota klientiem, kuru saimnieciskā darbība ir saistīta ar kādu no noradītajām jomām: Loteriju un azartspēļu organizēšana un vadīšana Uzņēmējdarbība, kas saistīta ar metāliem, dārgmetāliem, dārgakmeņiem, juvelierizstrādājumiem Ieroču un munīcijas tirdzniecība Virtuālo valūtu tirdzniecība/darbības, kas saistītas ar virtuālajām valūtām Elektroniskās naudas iestāde/darbības, kas saistītas ar elektronisko naudu Maksājumu iestāde/maksājumu pakalpojumu sniegšana Finanšu pakalpojumi un valūtas maiņa/finanšu starpniecība (3) Mēneša maksu piemēro klientiem, kuru saimnieciskā darbība nav norādīta atsaucē (2), ja Banka par to informējusi klientu vismaz 30 kalendārās dienas iepriekš. (4) Komisijas maksa tiek aprēķināta katras dienas beigās un ir piemērojama, ja aprēķina brīdī klienta norēķinu kontu kopējais atlikums vienā valūtā pārsniedz kontu atlikuma kopsummu attiecīgajā valūtā, kas norādīta augstāk. Komisijas maksa tiek aprēķināta, reizinot kontu kopējo atlikumu, kas pārsniedz noteikto limitu, kontu atlikuma kopsummu, ar augstāk norādītās attiecīgās maksas absolūto vērtību, t.i., moduli. Maksa netiek piemērota, ja Centrālās bankas gada procentu likme kļūst pozitīva vai ir nulle (finanšu iestādēm - ja Centrālās bankas gada procentu likme ir vienāda vai lielāka par 0,3%). (5) Finanšu iestāde ir komersants (tostarp filiāle, pārstāvniecība utt.), kas sniedz finanšu pakalpojumus, tostarp, bet ne tikai: kredītiestāde, krājaizdevumu sabiedrība, kredīta devējs un kredīta starpnieks, maksājumu iestāde, elektroniskās naudas iestāde, cits maksājumu pakalpojumu sniedzējs, apdrošināšanas komersants, pārapdrošināšanas pakalpojumu sniedzējs, apdrošināšanas starpnieks, finanšu brokeris, ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, ieguldījumu brokeru sabiedrība, kolektīvo ieguldījumu sabiedrība, aktīvu pārvaldes sabiedrība (tostarp pensiju fonds), sabiedrība, kas nodarbojas ar ārvalstu valūtas skaidrās naudas pirkšanu un pārdošanu, finanšu līzinga pakalpojumu sniedzējs, patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējs, pūļa finansēšanas (crowdfunding) sabiedrība, aizdevumu (piemēram, savstarpējo aizdevumu (peer-to-peer)) platformas. (6) Centrālās bankas gada procentu likmes ir gada procentu likmes, kuras nosaka katrai valūtai atbilstošā Centrālā banka: EUR valūtai - ECB deposit facility rate, SEK valūtai - Sveriges Riksbank repo rate, DKK valūtai - Danmarks Nationalbank Certificates of deposit rate, CHF valūtai - Swiss National Bank negative interest rate, JPY valūtai - Bank of Japan complementary deposit facility rate, CZK valūtai - Czech National Bank deposit facility rate. Darījuma konts Darījuma konta noformēšana un izmaiņu veikšana Darījuma konta atvēršana un līguma sagatavošana: -standarta Darījuma konta līguma sagatavošana 0,50% no darījuma summas, min. 150,00 EUR - nestandarta Darījuma konta līguma sagatavošana Saskaņā ar vienošanos, min. 1000,00 EUR Grozījumi: - standarta Darījuma konta līgumā 0,10% no darījuma summas, min. 50,00 EUR - nestandarta Darījuma konta līgumā Saskaņā ar vienošanos, min. 50,00 EUR

8 Norēķinu kartes Visa Business Debit Debetkartes nodrošināšana (izgatavošana un apkalpošana) Kartes konta valūta EUR Kartes izgatavošana 10,00 EUR Kartes aizvietošana (nozaudēšanas, zādzības, nolietošanās, bojājumu vai citu trūkumu gadījumā) 10,00 EUR Papildu maksa par Kartes steidzamu izgatavošanu / aizvietošanu (1) 30,00 EUR Kartes piegāde uz klientu apkalpošanas centru (2) 10,00 EUR Kartes piegāde pa pastu - Latvijas teritorijā - Uz ārzemēm 10,00 EUR Mēneša maksa par Kartes nodrošināšanu - Visa Business Debit 2,00 EUR (1) Pasūtot Karti darba dienās līdz plkst. 12:00, karte tiek piegādāta klientu apkalpošanas centros Rīgā 5 stundu laikā, bet ārpus Rīgas Latvijas robežās - nākamajā darba dienā. (2) Komisijas maksu nepiemēro, ja Klients maksā Komisijas maksu par Kartes izgatavošanu steidzamā kārtā. Papildu informācija par Maksājumu kartēm ir šeit un Droša maksājumu kartes lietošanas šeit.

9 Darījumi ar karti Kartes konta valūta EUR Skaidras naudas izņemšana bankomātos Latvijā un ārzemēs - Luminor Bankomātos (Latvijā, Lietuvā, Igaunijā) 1% no darījuma summas, min. 1,00 EUR - Pārējos bankomātos Latvijā un ārzemēs 2% no darījuma summas, min. 3,50 EUR Skaidras naudas iemaksa savos Kontos Luminor Bankomātā (Latvijā) ar Karti (arī ja iemaksai tiek izmantotas vairākas Kartes) - līdz 5 000,00 EUR kalendārā mēneša laikā (1) - virs 5 000,00 EUR kalendārā mēneša laikā 0,20% no darījuma summas, kas pārsniedz 5000 EUR Pirkumi Latvijas Republikā un ārzemēs Valūtas maiņas uzcenojums (2) 3% (1) Aprēķins ir veikts, ņemot vērā iepriekšējā mēnesī grāmatotos darījumus. Grāmatots darījums ir darījums, kurš tiek atspoguļots kartes konta izrakstā. (2) Valūtas maiņas uzcenojums tiek pieskaitīts valūtas maiņas kursam, kas piemērojams ar Karti veiktam darījumam, ja darījuma valūta atšķiras no Kartes konta valūtas. Papildu informācija par Maksājumu kartēm ir šeit un Droša maksājumu kartes lietošanas šeit.

10 Informācija par kartes darījumiem Kartes konta valūta EUR SMS info 0,12 EUR Informācijas par Konta atlikuma pieprasījums Bankomātos - Luminor Bankomātos (Latvijā) - citu banku Bankomātos (ja šāds pakalpojums tiek piedāvāts) 0,50 EUR Papildu informācija par Maksājumu kartēm ir šeit un Droša maksājumu kartes lietošanas šeit.

11 Citi pakalpojumi Kartes konta valūta EUR Procenti par neatļautu debeta atlikumu 36% gadā Standarta naudas izmaksas vai pirkuma limitu maiņa klientu apkalpošanas centros vai attālinātās apkalpošanas centros 10,00 EUR Slēgto karšu Kontu uzturēšana (Komisijas maksu Banka ietur, sākot ar nākamo gadu pēc klienta rakstiska iesnieguma par Kartes slēgšanu saņemšanas, ja Kontā ir naudas līdzekļi) 40,00 EUR PIN koda atgādinājums - Internetbankā - Klientu apkalpošanas centros vai, izmantojot attālināto apkalpošanu 5,00 EUR Maksa par Drošība+ pakalpojumu 0,79 EUR Papildu informācija par Maksājumu kartēm ir šeit un Droša maksājumu kartes lietošanas šeit.

12 Kredītkarte ar kredītlīniju Visa Business Kredītkartes nodrošināšana (izgatavošana un apkalpošana) Kartes konta valūta EUR Kartes izgatavošana 5,00 EUR Kartes aizvietošana (nozaudēšanas, zādzības, nolietošanās, bojājumu vai citu trūkumu gadījumā) - Visa Business 5,00 EUR Visa Business ar Priotity Pass (1) 10,00 EUR Papildu maksa par Kartes steidzamu izgatavošanu / aizvietošanu (2) 30,00 EUR Kartes piegāde uz klientu apkalpošanas centru (3) 10,00 EUR Kartes piegāde pa pastu - Latvijas teritorijā - Uz ārzemēm 10,00 EUR PIN koda atgādinājums - Internetbankā - Klientu apkalpošanas centros vai, izmantojot attālināto apkalpošanu 5,00 EUR Mēneša maksa par Kartes nodrošināšanu - Visa Business 5,00 EUR

13 (1) Aizvietojot Visa Business karti, kurai ir piesaistīta Priority Pass, tiek aizvietotas abas kartes. (2)Pasūtot Karti darba dienās līdz plkst. 12:00, karte tiek piegādāta klientu apkalpošanas centros Rīgā 5 stundu laikā, bet ārpus Rīgas Latvijas robežās - nākamajā darba dienā. (3) Komisijas maksu nepiemēro, ja Klients maksā Komisijas maksu par Kartes izgatavošanu steidzamā kārtā. Darījumi ar karti Skaidras naudas izņemšana bankomātos Latvijā un ārzemēs 2% no darījuma summas, min. 3,50 EUR Skaidras naudas iemaksa savos Kontos Luminor Bankomātā (Latvijā) ar Karti (arī ja iemaksai tiek izmantotas vairākas Kartes) - līdz 5 000,00 EUR kalendārā mēneša laikā (2) - virs 5 000,00 EUR kalendārā mēneša laikā 0,20% no darījuma summas, kas pārsniedz 5 000,00 EUR Pirkumi Latvijas Republikas teritorijā un ārzemēs Valūtas maiņas uzcenojums (1) 3% (1) Valūtas maiņas uzcenojums tiek pieskaitīts valūtas maiņas kursam, kas piemērojams ar Karti veiktam darījumam, ja darījuma valūta atšķiras no Kartes konta valūtas. (2) Aprēķins ir veikts, ņemot vērā iepriekšējā mēnesī grāmatotos darījumus. Grāmatots darījums ir darījums, kurš tiek atspoguļots kartes konta izrakstā. Papildu informācija par Maksājumu kartēm ir šeit un Droša maksājumu kartes lietošanas šeit.

14 Informācija par kartes darījumiem SMS info 0,12 EUR Informācijas par Konta atlikuma pieprasījums Bankomātos - Luminor Bankomātos (Latvijā) - citu banku Bankomātos (ja šāds pakalpojums tiek piedāvāts) 0,50 EUR Papildu informācija par Maksājumu kartēm ir šeit un Droša maksājumu kartes lietošanas šeit. Kredītlimits Līguma maksa par kredītlimita noformēšanu Kredīta procentu likme gadā 18% Kredīta atmaksas termiņš Kartes derīguma termiņa beigās Norādītajai procentu likmei ir informatīvs raksturs. Papildu informācija par Maksājumu kartēm ir šeit un Droša maksājumu kartes lietošanas šeit.

15 Citas komisijas maksas Maksa par 1 cilvēka vizīti Priority Pass lidostas biznesa zonā 30,00 EUR ieskaitot PVN Priority Pass pasūtīšana un uzturēšana - izgatavošana 15,00 EUR - aizvietošana 10,00 EUR - gada maksa (sākot no otrā gada) 15,00 EUR Priority Pass piegāde - pa pastu Latvijas teritorijā - pa pastu uz ārzemēm 10,00 EUR Procenti par neatļautu debeta atlikumu 36% gada Standarta naudas izmaksas vai pirkuma limitu maiņa klientu apkalpošanas centros vai attālinātās apkalpošanas centros 10,00 EUR PIN koda atgādinājums - Internetbankā - Klientu apkalpošanas centros vai, izmantojot attālināto apkalpošanu 5,00 EUR Maksa par Drošība+ pakalpojumu 0,79 EUR Papildu informācija par Maksājumu kartēm ir šeit un Droša maksājumu kartes lietošanas šeit.

16 Izejošie maksājumi EUR valūtā Bankas iekšējie maksājumi Klientu apkalpošanas centrā vai sazinoties ar klientu atbalsta dienestu pa tālruni Digitālajos kanālos Uz savu kontu Luminor Latvija filiāles 5,00 EUR Uz cita klienta kontu Luminor Latvija filiāles 5,00 EUR 0,10 EUR Noteikumus par maksājumiem EUR valūtā skatīt šeit. Vairāk informācijas par Maksājumiem atrodama šeit. Maksājumi uz Eiropas valstīm Klientu apkalpošanas centrā vai sazinoties ar klientu atbalsta dienestu pa tālruni Digitālajos kanālos Maksājumi EUR valūtā (1) 5,00 EUR 0,36 EUR Steidzami maksājumi EUR valūtā (2) Pakalpojums nav pieejams 14,00 EUR (1) SEPA pārskaitījums. Maksājumi uz vienotās EUR maksājumu telpas (SEPA) dalībvalstīm. Pilns valstu saraksts atrodams Eiropas Centrālās bankas mājaslapā šeit. (2) Steidzami maksājumi uz bankām, kas ir Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstu sarakstā. Pilns banku saraksts atrodams šeit. Vairāk informācijas par Maksājumiem atrodama šeit.

17 Maksājumi uz citām valstīm ( 1) Standarta SHA/SHAR maksājums (2) 13,00 EUR Steidzams SHA/SHAR maksājums (2) 16,00 EUR Ekspress SHA/SHAR maksājums (2) 25,00 EUR Standarta OUR/DEBT maksājums (3) 26,00 EUR Steidzams OUR/DEBT maksājums (3) 29,00 EUR Ekspress OUR/DEBT maksājums (3) 46,00 EUR (1) Pārskaitījums EUR valūtā uz valstīm, kas neietilpst vienotajā EUR maksājumu telpā (SEPA) member states. Maksājumus var veikt tikai digitālajos kanālos. (2) SHA/SHAR (Dalīti) maksas sedz gan maksātājs, gan saņēmējs: Klients maksā Bankas komisijas maksu, bet saņēmējs maksā saņēmēja bankas un korespondentbankas/starpniekbankas komisijas maksas (šādas maksas var tikt ieturētas no pārskaitītās summas). (3) OUR/DEBT (visas maksas sedz maksātājs) kad tiek veikts maksājums ar OUR tipa maksu, maksātājs sedz visas saņēmēja bankas un / vai korespondentbankas komisijas. Tomēr Banka neuzņemas atbildību, ja saņēmējs nesaņem maksājuma summu pilnā apmērā citu no Bankas neatkarīgu iemeslu dēļ (korespondentbanka/starpniekbanka no maksājuma summas var ieturēt papildu komisijas maksas). Noteikumus par maksājumiem EUR valūtā skatīt šeit. Vairāk informācijas par Maksājumiem atrodama šeit.

18 Izejošie maksājumi citās valūtās Bankas iekšējie maksājumi Klientu apkalpošanas centrā vai sazinoties ar klientu atbalsta dienestu pa tālruni Digitālajos kanālos Uz savu kontu Luminor Latvija filiāles 5,00 EUR Uz cita klienta kontu Luminor Latvija filiāles 5,00 EUR 0,10 EUR Noteikumus par maksājumiem citās valūtās skatīt šeit. Vairāk informācijas par Maksājumiem atrodama šeit.

19 Maksājumi uz citām bankām (1) Digitālajos kanālos Standarta SHA/SHAR maksājums (2) 13,00 EUR Steidzams SHA/SHAR maksājums (2) 16,00 EUR Ekspress SHA/SHAR maksājums (2) 25,00 EUR Standarta OUR/DEBT maksājums (3) 26,00 EUR Steidzams OUR/DEBT maksājums (3) 29,00 EUR Ekspress OUR/DEBT maksājums (3) 46,00 EUR (1) Maksājumus var veikt tikai digitālajos kanālos. (1) (2) SHA/SHAR (Dalīti) maksas sedz gan maksātājs, gan saņēmējs: Klients maksā Bankas komisijas maksu, bet saņēmējs maksā saņēmēja bankas un korespondentbankas/starpniekbankas komisijas maksas (šādas maksas var tikt ieturētas no pārskaitītās summas). (2) (3) OUR/DEBT (visas maksas sedz maksātājs) kad tiek veikts maksājums ar OUR tipa maksu, maksātājs sedz visas saņēmēja bankas un / vai korespondentbankas komisijas. Tomēr Banka neuzņemas atbildību, ja saņēmējs nesaņem maksājuma summu pilnā apmērā citu no Bankas neatkarīgu iemeslu dēļ (korespondentbanka/starpniekbanka no maksājuma summas var ieturēt papildu komisijas maksas). OUR maksas atļautas gadījumā, ja saņēmēja konts tiek turēts bankā ārpus EEZ dalībvalstīm. Noteikumus par maksājumiem citās valūtās skatīt šeit. Vairāk informācijas par Maksājumiem atrodama šeit.

20 Ienākošie maksājumi Ienākošie maksājumi Maksājumi EUR valūtā, kas saņemti no vienotās EUR maksājumu telpas dalībvalstīm (1) Ienākošie SHA/BEN (SHAR/CRED) maksājumi 5,00 EUR Ienakošie OUR (DEBT) maksājumi (3) (1 ) Maksājumi, kas saņemti no vienotās EUR maksājumu telpas (SEPA) dalībvalstīm un kas atbilst SEPA prasībām. Pilns valstu saraksts atrodams Eiropas Centrālās bankas tīmekļa vietnē šeit. (2) Maksa tiek piemērota ienākošajiem SHA/BEN maksājumiem, kas saņemti caur SWIFT, jebkurā valūtā no valstīm, kas ir ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, kā arī jebkurā valūtā, kas nav eiro, no valstīm, kas ietilpst Eiropas Ekonomikas zonā. SHA (SHAR) saņēmējs maksā saņēmējbankas un starpniekbanku maksas. BEN (CRED) - saņēmējs maksā visas komisijas maksas. (3) OUR (DEBT) saņēmējam netiek piemērotas nekādas komisijas maksas. Taču starpniekbankas var no pārskaitītās summas atskaitīt papildu maksas. Noteikumus par maksājumiem EUR valūtā skatīt šeit. Vairāk informācijas par Maksājumiem atrodama šeit. Citi maksājumu pakalpojumi Algu maksājumi Uz kontiem Luminor Latvijas filiāle Maksājumi EUR valūtā (1) 0,36 EUR (1) Maksājumi uz vienotās EUR maksājumu telpas dalībvalstīm. Pilns valstu saraksts atrodams Eiropas Centrālās bankas mājaslapā šeit. Vairāk informācijas par Algu maksājumiem atrodama šeit.

21 Regulārie maksājumi Klientu apkalpošanas centrā vai sazinoties ar klientu atbalsta dienestu pa tālruni Digitālajos kanālos Regulārā maksājuma reģistrēšana 5,00 EUR Elektroniska rēķina regulāras apmaksas (ERRA) reģistrēšana 5,00 EUR Labošana un atcelšana 5,00 EUR Regulārā maksājuma veikšana Saskaņā ar maksājumu cenrādi Saskaņā ar maksājumu cenrādi Elektroniska rēķina regulārās apmaksas veikšana Saskaņā ar maksājumu cenrādi Saskaņā ar maksājumu cenrādi Vairāk informācijas par Maksājumiem atrodama šeit. Automatizēts naudas līdzekļu pārnešanas pakalpojums (Sweeping services) Pakalpojuma pieslēgšana un labošana Pēc individuālās vienošanās Apkalpošana Pēc individuālās vienošanās

22 Maksājuma rīkojuma atsaukšana, labošana un izmeklēšana Luminor kļūdas gadījumā Maksājumi EUR valūtā uz citu banku Latvijā vai uz vienotās EUR maksājumu telpas (SEPA) dalībvalstīm (1) 20,00 EUR Maksājumi jebkurā valūtā uz valstīm, kas neietilpst vienotajā EUR maksājumu telpā (SEPA), kā arī maksājumi jebkurā valūtā, kas nav eiro, uz valstīm, kas ietilpst vienotajā EUR maksājumu telpā (SEPA) (1): - līdz 6 mēn. pēc maksājuma rīkojuma saņemšanas 50,00 EUR + papildu izmaksas (2) - pēc 6 mēn. pēc maksājuma rīkojuma saņemšanas 100,00 EUR + papildu izmaksas (2) (1) Pilns valstu saraksts atrodams Eiropas Centrālās bankas mājaslapā šeit. (2) Papildu izmaksas komisija, ko nosaka korespondentbanka un/vai saņēmējbanka papildus Bankas noteiktajai maksai par maksājumu uzdevuma izmeklēšanu vai labošanu. Citi pakalpojumi Maksājuma rīkojuma izdruka un apliecinājums 5,00 EUR Izpildīta maksājuma (SWIFT vai SEPA) bankas apstiprinājuma izniegšana 10,00 EUR Komisijas maksa par konvertoru ISO ,00 EUR gadā

23 Luminor E-Komercijas savienojums Luminor E-Komercijas savienojums Reģistrācija Mēneša maksa E-komercijas pakalpojuma spraudņu izmantošana Darījuma apstrāde Individuāli vienojoties (1) (1) Darījumu apstrādes komisijas maksa, ja līgums noslēgts pirms : % no darījuma summas, min. EUR 0.15; - (Biznesa un ārpus ES un EEZ izniegtām kartēm) 3% no Darījuma summas, min. EUR Vairāk informācijas par Luminor E-komercijas savienojumu atrodama šeit.

24 Luminor Link pakalpojumi Luminor Link pakalpojumi Luminor Link identifikācijas pakalpojums: - reģistrēšana 50,00 EUR - ikmēneša abonēšanas maksa (1) 15,00 EUR - līguma grozījumi 25,00 EUR Luminor Link maksājumu pakalpojums: - reģistrēšana 50,00 EUR - maksājuma uzdevuma izpilde 1,50% no maksājuma summas, min. 0,07 EUR - līguma grozījumi 25,00 EUR (1) Komisijas maksa tiek aprēķināta sākot ar nākamo mēnesi pēc līguma noslēgšanas. Vairāk informācijas par Maksājumu pieņemšanu un klientu autentifikāciju internetā (Luminor Link) atrodama šeit.

25 Maksājumu karšu pieņemšana tirdzniecības vietā Maksājumu karšu pieņemšana tirdzniecības vietā Maksa par katru darījumu ar karti (% no darījuma summas) Individuāli vienojoties Komisijas maksa par karšu pieņemšanas iekārtas apkalpošanu Individuāli vienojoties POS termināla uzstādīšana paātrinātā kārtībā (1) 35,00 EUR Skaidras naudas izsniegšana, izmantojot POS termināli Elektroniski sagatavota atskaite Komisijas maksa par pamatotas Kartes pretenzijas (reklamācijas) apstrādi 15,00 EUR (1) POS termināla uzstādīšana paātrinātā kārtībā 24 stundu laikā no paziņojuma saņemšanas brīža. Vairāk informācijas par Karšu pieņemšanu tirdzniecības vietās atrodama šeit.

26 Internetbanka Internetbanka Internetbankas apkalpošanas maksa (1) 5,00 EUR Kodu kalkulatora Digipass 270 izsniegšana vai nomaiņa (3) 18,00 EUR Kodu kalkulatora Digipass 300C izsniegšana vai nomaiņa (2) (3) 25,00 EUR Kodu kalkulatora atbloķēšana Klientu apkalpošanas centrā vai attālināti 5,00 EUR Internetbankas parametru maiņa (lietotāji, lietotāju uzstādījumi, maksājumu limiti u.c.) internetbankas vidē (neiesaistot Bankas darbinieku) Internetbankas parametru maiņa (lietotāji, lietotāju uzstādījumi, maksājumu limiti u.c.), iesaistot Bankas darbinieku (par katru lietotāju) 5,00 EUR (1) Komisijas maksa maksājama par katru kalendāro mēnesi, samaksu par kārtējo kalendāro mēnesi veicot nākamā kalendārā mēneša pirmajā Bankas darba dienā. (2) Pieejams ierobežotā daudzumā, tādēļ nomaiņas gadījumā var tikt izsniegts kodu kalkulators Digipass 270. (3) Kodu kalkulators tiek piesaistīts privātpersonas internetbankas lietotājvārdam. Vairāk informācijas par Digitālajiem kanāliem atrodama šeit.

27 Bridge Bridge Reģistrācijas maksa bez maksas Digitālās atslēgas izsniegšana vai nomaiņa 30,00 EUR Mēneša maksa 25,00 EUR Mēneša maksa par katru papildu grupas uzņēmumu 10,00 EUR Bridge lietotāju piekļuves tiesību izmaiņas, ja tās veic Bankas darbinieks (1) 20,00 EUR (1) Bridge lietotāju piekļuves tiesību izmaiņas, ja tās veic Klienta iecelts administrators, ir bez maksas. Vairāk informācijas par Bridge atrodama šeit. WEB Servisa kanāls WEB Servisa kanāls Pirmreizējā reģistrācija un pieslēgšana sistēmai 50,00 EUR Izmaiņas WEB Servisa līgumā 25,00 EUR Abonēšanas maksa mēnesī Klientam 20,00 EUR

28 Failu apmaiņas pakalpojumi Norēķinu konta informācija (ISO XML formātā camt.052./camt.053): - Reģistrācija 50,00 EUR - Abonēšanas maksa mēnesī 15,00 EUR Maksājumu pakalpojumi (ISO XML formātā pain / pain ): - Reģistrācija 15,00 EUR - Abonēšanas maksa mēnesī 15,00 EUR Maksājuma rīkojuma izpildes pieprasījums ar SWIFT ziņojumu (MT101) Maksājuma rīkojuma izpildes pieprasījums ar SWIFT ziņojumu (MT101) Pakalpojuma pieslēgšana (par katru kontu (IBAN) uz IN/OUT MT101 pakalpojumu) 50,00 EUR Pakalpojuma nodrošināšana (par katru kontu (IBAN) uz IN/OUT MT101 pakalpojumu) 15,00 EUR mēnesī Pakalpojuma izbeigšana Maksājuma rīkojuma izpildes pieprasījuma nosūtīšana (MT101 OUT) MT101 IN ziņojumā ietvertā maksājuma rīkojuma izpilde Saskaņā ar Cenrāža nodaļas "Maksājumi" noteiktajām komisijas maksām

29 Kontu izraksti un atskaites (MT940, MT941, MT942) Kontu izraksti un atskaites (MT940, MT941, MT942) Pakalpojuma pieslēgšana (par katru BIC, kas katram kontam (IBAN) norādīts līgumā uz IN/OUT MT940/MT941/MT942 pakalpojumiem) 50,00 EUR Pakalpojuma izbeigšana Konta izraksta MT940 nosūtīšana citai bankai (par katru BIC, kas katram kontam (IBAN) norādīts līgumā) 30,00 EUR mēnesī Atskaites MT941 nosūtīšana citai bankai par tekošās dienas konta atlikumiem (par katru BIC, kas katram kontam norādīts līgumā) 1,00 EUR par ziņojumu Atskaites MT942 nosūtīšana citai bankai par tekošās dienas darījumiem kontā (par katru BIC, kas katram kontam norādīts līgumā) 1,00 EUR par ziņojumu Konta izraksta vai atskaites (MT940, MT941, MT942) saņemšana no citas bankas (par katru kontu (IBAN)). 15,00 EUR mēnesī

30 Termiņnoguldījuma konta apkalpošana Termiņnoguldījuma konta apkalpošana Termiņnoguldījuma darbības izbeigšana pirms Noguldījuma termiņa beigu datuma (1) 1% no pārskaitāmās Noguldījuma pamatsummas, min. 5,00 EUR Noguldījumu gada procentu likmes iespējams apskatīt šeit. (1) Klients nesaņem Uzkrātos procentus. Bankai ir tiesības ieturēt no Noguldījuma pamatsummas tos Uzkrātos procentus, kuri iepriekš izmaksāti Klientam. Vairāk informācijas par Termiņnoguldījumu atrodama šeit.

31 Kredīti Visa veida kredīti Kredīta noformēšana 1% no kredīta summas, min. 150,00 EUR Līguma grozījumi 1% no kredīta summas, min. 150,00 EUR Kredīta pirmstermiņa atmaksa (ja ar klientu noslēgtajā līgumā nav noteikts cits apmērs) Sākot ar 2% no saistību apmēra, min. 500,00 EUR Bankas sniegtie papildu pakalpojumi (ieskaitot ķīlu reģistrāciju) (1) Pēc vienošanās, min. 45,00 EUR Bankas piekrišanas, apstiprinājumu vai izrakstu izsniegšana pēc klienta pieprasījuma (2) Pēc vienošanās, min. 45,00 EUR Komisijas maksas korporatīvajiem klientiem tiek noteiktas individuāli, pamatojoties uz savstarpēju vienošanos starp Klientu un Banku. (1) Ja Bankas piekrišana ir notariāli jāapliecina, tad papildus komisijas maksai Klients sedz notāra pakalpojumu izmaksas. (2) Piekrišanas, apstiprinājumi un izraksti tiek sagatavoti 10 darba dienu laikā. Apraksti atrodami: Kredīts investīcijām šeit, Kredītlīnijai šeit, Kredīti lauksaimniekiem šeit, Aizdevums bez ķīlas šeit.

32 Faktoringa pakalpojumi Faktoringa pakalpojumi Faktoringa līguma noformēšana 1,50% no faktoringa limita (min. 350,00 EUR) Faktoringa limita palielināšana / Faktoringa termiņa pagarināšana 1,50% no palielinātā limita / pagarinātā limita (min. 200,00 EUR) Faktoringa līguma grozījumu sagatavošana par izmaiņām pircēju / piegādātāju sarakstā 100,00 EUR Citi faktoringa līguma grozījumi min. 200,00 EUR Rēķinu administrēšanas komisija Sākot ar 0,10% no rēķina summas (min. 3,00 EUR) Pircēja limita pievienošana, izmaiņas, izskatīšana vai pagarināšana 65,00 EUR Naudas līdzekļu pārskaitījums par nenodotām prasījumu tiesībām EUR + maksājuma komisijas maksa saskaņā ar cenrādi Standartizētas atlikumu atskaites sagatavošana 15,00 EUR Nestandarta atskaites sagatavošana pēc klienta pieprasījuma 50,00 EUR Dokumentu kopiju sagatavošana un izsniegšana no arhīva 15,00 EUR par katru dokumentu Cenas ir norādītas bez PVN. Vairāk informācijas par Faktoringu atrodama šeit.

33 Luminor Līzings SIA un Luminor Līzings Latvija SIA pakalpojumu cenrādis Līzinga pakalpojumi Luminor Līzings SIA līzinga pakalpojumu cenrādis Līzinga pieteikuma izskatīšana Saistību maksa (1) 1,50% no līzinga objekta cenas, min. 165,00 EUR Papildus komisijas maksa juridiskām personām par līgumu dokumentu sagatavošanu 2 valodās (latviešu un angļu) 121,00 EUR Saistību maksa Līzinga ņēmēja maiņas gadījumā 1,50% no līzinga objekta cenas, min. 165,00 EUR Komisijas maksa pamatsummas samazināšanas vai pirmstermiņa saistību dzēšanas gadījumā juridiskām personām un privātpersonām, kas veic saimniecisko darbību 1,50% no atmaksājamās pamatsummas, bet ne mazāk kā 60,50 EUR Papildu komisijas maksa, piemērojama juridiskām personām un privātpersonām, kas veic saimniecisko darbību, par finansētā apmēra samazināšanu vai pirmstermiņa saistību dzēšanu līgumam ar fiksēto procentu likmi (2) 1.50% no atmaksājamā finansējuma apmēra, bet ne mazāk kā 90,75 EUR Komisijas maksa, piemērojama juridiskām personām un privātpersonām, kas veic saimniecisko darbību, fiksētās procentu likmes grozījumu, mainot to uz citu procentu likmes veidu vai nosakot jaunu fiksēto procentu likmi, gadījumā (3) 1.50% no neatmaksātā finansējuma apmēra, bet ne mazāk kā 90,75 EUR Luminor Līzings Latvija SIA līzinga pakalpojumu cenrādis Komisijas maksa par dokumentu noformēšana pirmstermiņa saistību dzēšanas vai refinansēšanās 1,50% no līzinga objekta cenas, bet ne mazāk kā 60,50 EUR

34 Luminor Līzings SIA un Luminor Līzings Latvija SIA līzinga pakalpojumu cenrādis Grozījumi līzinga līgumā 121,00 EUR Cenas norādītas, iekļaujot PVN. (1) Cenrādī ir norādīta standarta maksa; tā var atšķirties, pamatojoties uz starp pusēm noslēgto līzinga līgumu. (2) Šī komisijas maksa piemērojama papildu komisijas maksai par pamatsummas samazināšanu vai pirmstermiņa saistību dzēšanu. (3) Šī komisijas maksa piemērojama papildu komisijas maksai par līguma grozījumiem. Vairāk informācijas par Līzingu atrodama šeit.

35 Citi Līzinga pakalpojumi Luminor Līzings SIA citu līzinga pakalpojumu cenrādis Rēķina nosūtīšana pa pastu 1,82 EUR Komercķīlas dzēšana (Pieteikuma sagatavošana un iesniegšana Uzņēmumu Reģistrā) 25,00 EUR Luminor Līzings SIA un Luminor Līzings Latvija SIA citu līzinga pakalpojumu cenrādis Apakšnomu vai patapinājuma saskaņošana un atļaujas izsniegšana 60,50 EUR Piekrišanas izsniegšana gāzes iekārtas uzstādīšanai vai citu veida pārbūvi Līzinga Objektam 25,00 EUR Piekrišanas izsniegšana transportlīdzekļa nodošanai tirdzniecībā (transportlīdzekļu tirgotājam) 25,00 EUR Pilnvaru sagatavošana 25,00 EUR Standarta izziņas sagatavošana (izziņa par līzinga saistībām, t.sk. par līgumiem, samaksātiem procentiem, parādiem un salīdzināšanas aktu saskaņošana) 25,00 EUR Nestandarta izziņas sagatavošana Līdz 60,50 EUR Atskaišu sagatavošana pēc klienta pieprasījuma 60,50 EUR Pilnvaras pārbaude 15,00 EUR Dokumentu kopiju sagatavošana un izsniegšana no arhīva 5,00 EUR par katru lapu CSDD komisijas maksa (1) Līdz 12,00 EUR

36 Komisijas maksa par ekspress pārskaitījumu Saskaņā ar Luminor (Latvija) cenrādi Cenas norādītas, iekļaujot PVN. (1) Maksa var mainīties saskaņā ar CSDD izcenojumiem. Vairāk informācijas par Līzingu atrodama šeit.

37 Ieguldījumu pakalpojumi Darījumi ar finanšu instrumentiem Darījumi ar akcijām un biržā tirgotiem fondiem (ETF): Darījumi ar akcijām ārvalstu biržās/etf internetbankā vai pa telefonu 0,50% no darījuma summas, min. 50,00 EUR Darījumi ar akcijām Baltijas biržās (1) 0,40% no darījuma summas, min. 5,70 EUR Darījumi ar obligācijām: Darījumi ar obligācijām internetbankā vai pa tālruni līdz 2% no cenas, min. 50,00 EUR Indeksam piesaistīto obligāciju pārdošana otrreizējā tirgū (2) 0.20% Darījumi ar ieguldījumu fondiem: Darījumi ar ieguldījumu fondiem Luminor internetbankā vai pa tālruni 1% no darījuma summas, min. 15,00 EUR Darījumi ar Nordea ieguldījumu fondiem Luminor internetbankā vai pa tālruni 1% no darījuma summas, min. 1,00 EUR (1) Komisijas maksa tiek ieturēta tikai par izpildītu vai daļēji izpildītu darījumu. Tā tiek norakstīta darījuma tirdzniecības valūtā vai tās ekvivalentā citā valūtā pēc Bankas noteiktā valūtas kursa darījuma norēķinu datumā. Atsevišķos regulētos tirgos var tikt piemērotas papildu nodevas un komisijas maksas. Maksa par rīkojuma iesniegšanu Private Banking klientiem ir min. EUR 15,00. (2) Par rīkojumu izpildi var tikt piemērotas trešo pušu komisijas, kas tiks iekļautas finanšu instrumentu cenā. Ieguldījumu produktu ex-ante informācija par maksām un izmaksām atrodama šeit. Vairāk informācijas par Ieguldījumu pakalpojumiem atrodama šeit.

38 Finanšu instrumentu pārvedumi Finanšu instrumentu pārvešana/saņemšana bez apmaksas (FOP): - Bankas ietvaros (maksā tikai sūtītājs) 10,00 EUR - Baltijas valstīs reģistrēto finanšu instrumentu pārvešana no Luminor uz citu kredītiestādi Baltijā 15,00 EUR - Baltijas valstīs reģistrēto finanšu instrumentu saņemšana Luminor kontā no citas kredītiestādes Baltijā 1,50 EUR - Ārvalstīs (izņemot Baltijas valstis) reģistrēto finanšu instrumentu pārvešana no Luminor uz citu kredītiestādi Skandināvijas valstu (Norvēģija, Zviedrija, Somija, Islande) vērtspapīru pārvedums: 40,00 EUR; Parējo ES valstu (ne Skandināvijas valstu), Šveices, ASV, Kanādas un Japānas vērtspapīru pārvedums: 50,00 EUR; Pārējo vērtspapīru, kas nav minēti augstāk, pārvedums: 160,00 EUR - Ārvalstīs (izņemot Baltijas valstis) reģistrēto finanšu instrumentu saņemšana Luminor kontā no citas kredītiestādes 40,00 EUR Finanšu instrumentu pārvešana/saņemšana pret apmaksu (DVP): - Bankas ietvaros 10,00 EUR - Ja darījums ietver finanšu instrumentu pārvešanu/saņemšanu no/uz citu banku Skandināvijas valstu (Norvēģija, Zviedrija, Somija, Islande) vērtspapīru pārvedums: 40,00 EUR; Parējo ES valstu (ne Skandināvijas valstu), Šveices, ASV, Kanādas un Japānas vērtspapīru pārvedums: 50,00 EUR; Pārējo vērtspapīru, kas nav minēti augstāk, pārvedums: 160,00 EUR - Ja darījums ietver Baltijas valstu depozitārijos reģistrētu finanšu instrumentu pārvešanu/saņemšanu no/uz citu banku 15,00 EUR Vairāk informācijas par Ieguldījumu pakalpojumiem atrodama šeit.

39 Finanšu instrumentu konta apkalpošana Komisija par finanšu instrumentu glabāšanu (ikmēneša maksājums): (1) - indeksam piesaistītās obligācijas - citi finanšu instrumenti 0,015%, min. 1,00 EUR (1) Komisijas maksu par finanšu instrumentu glabāšanu aprēķina un ietur no Klienta norēķinu/ieguldījumu konta līdz nākamā mēneša 15.datumam. Komisijas maksu par finanšu instrumentu glabāšanu aprēķina no finanšu instrumentu portfeļa vērtības mēneša pēdējā darba dienā. Portfeļa vērtību aprēķina, pamatojoties uz obligāciju un biržas sarakstā neiekļauto finanšu instrumentu nominālvērtību, akciju un biržā tirgoto fondu tirgus cenu, ieguldījumu fondu neto aktīvu vērtību (NAV). Ja finanšu instrumentu tirgus cena nav pieejama, portfeļa vērtības aprēķinam izmanto pēdējo zināmo cenu. Ja šīs cenas nav pieejamas, portfeļa vērtību aprēķina, pamatojoties uz finanšu instrumentu nominālvērtību. Komisijas maksu par finanšu instrumentu glabāšanu aprēķina euro, ārvalstu valūtā emitētiem finanšu instrumentiem maksu aprēķina saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas oficiālo valūtas maiņas kursu. Vairāk informācijas par Ieguldījumu pakalpojumiem atrodama šeit.

40 Citi ar finanšu instrumentiem saistīti pakalpojumi Finanšu instrumentu konta atvēršana un slēgšana Finanšu instrumentu dereģistrācija 8,00 EUR Finanšu instrumentu bloķēšana, t.sk. akcionāru sapulcei 10,00 EUR Dalība akcionāru sapulcē Pēc individuālās vienošanās Izvēles vērtspapīru notikumu apkalpošana 20,00 EUR + ārējās izmaksas Citi pakalpojumi, kas saistīti ar vērtspapīru notikumu apkalpošanu Pēc individuālās vienošanās Finanšu instrumentu konta izraksts un saistītie dokumenti: - internetbankā - klientu apkalpošanas centrā - pa pastu 10,00 EUR Finanšu instrumentu darījumu un saistīto notikumu izmeklēšana Bankas izmaksas + 10% (1) Piezīme: Cenrāža izpratnē vārdiem "finanšu instrumenti" un vārdam "vērtspapīrs" ir identiska nozīme. Atsauce uz vārdu "vērtspapīrs" nozīmē atsauci uz šajā cenrādī lietotajiem vārdiem "finanšu instruments". (1) 10% tiek aprēķināti no vērtspapīru notikuma prasījuma summas, kas tiek saņemta pēc izmeklēšanas. Ja Bankai iestājas pienākums maksāt kādus nodokļus, komisijas maksas, procentus vai soda naudas vai tai rodas citi izdevumi (tādi, kas nav minēti šajā Bankas cenrādī), sniedzot vērtspapīru turēšanas un darījumu pakalpojumus klientam, Bankai ir tiesības attiecīgo summu norakstīt no klienta Naudas konta bez iepriekšējas saskaņošanas ar klientu.

41 Luminor Investor platforma Darījumi ar finanšu instrumentiem Darījumi ar akcijām un biržā tirgotiem fondiem (ETF): American Stock Exchange, NASDAQ, NASDAQ (Small Cap), New York Stock Exchange, New York Stock Exchange (ARCA), ja vienas akcijas vērtība ir mazāka vai vienāda ar USD 10,00 0,015 USD par akciju, min. 14,00 USD American Stock Exchange, NASDAQ, NASDAQ (Small Cap), New York Stock Exchange, New York Stock Exchange (ARCA), ja vienas akcijas vērtība pārsniedz USD 10,00 0,018 USD par akciju, min. 14,00 USD Deutsche BORSE (XETRA), NASDAQ OMX Helsinki, Euronext Lisbon, Borsa Italiana/Milan Stock Exchange, Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Paris, BME Spanish Exchanges, Vienna Stock Exchange 0,10% no darījuma summas, min. 10,00 EUR Deutsche Borse Frankfurt Floor 0,35% no darījuma summas, min. 60,00 EUR NASDAQ OMX Copenhagen, NASDAQ OMX Copenhagen (First North) 0,10% no darījuma summas, min. 29,00 DKK London Stock Exchange (IOB) 0,10% no darījuma summas, min. 14,00 USD London Stock Exchange 0,10% no darījuma summas, min. 7,00 GBP OTC Markets group (Pink Sheets), OTC Bulletin Board, ja darījuma summa ir mazāka vai vienāda ar USD ,00 25,00 USD OTC Markets group (Pink Sheets), OTC Bulletin Board, ja darījuma summa pārsniedz USD ,00 0,15% no darījuma summas, min. 25,00 USD Oslo Stock Exchange 0,10% no darījuma summas, min. 62,00 NOK

42 NASDAQ OMX Stockholm, NASDAQ OMX Stockholm (First North) 0,10% no darījuma summas, min. 62,00 SEK SIX Swiss Exchange, SIX Swiss Exchange (Bluechip) 0,10% no darījuma summas, min. 15,00 CHF Hong Kong Exchange 0,15% no darījuma summas, min. 140,00 HKD BlackRock ESG dažādu aktīvu klašu biržā tirgotie fondi (ETF): 1) BlackRock ESG dažādu aktīvu klašu konservatīvais portfelis UCITS ETF (ISIN: IE00BLP53M98) 0,1 % no darījuma summas 2) BlackRock ESG dažādu aktīvu klašu sabalansētais portfelis UCITS ETF (ISIN: IE00BLLZQS08) 0,1 % no darījuma summas 3) BlackRock ESG dažādu aktīvu klašu izaugsmes portfelis UCITS ETF (ISIN: IE00BLLZQ805) 0,1 % no darījuma summas Darījumi ar obligācijām: Obligāciju pirkšana/pārdošana otrreizējā tirgū 0,20% no darījuma summas, min. 15,00 EUR Darījumi ar ieguldījumu fondiem: Darījumi ar ieguldījumu fondiem Luminor Investor platformas ietvaros 1% no darījuma summas Vairāk informācijas par Luminor Investor platformu var atrast šeit.

43 Finanšu instrumentu pārvedumi Finanšu instrumentu saņemšana Luminor Investor platformā no citas bankas vai brokera Finanšu instrumentu pārvešana no Luminor Investor platformas uz citu banku vai citam brokerim 30,00 EUR par katru ISIN Finanšu instrumentu pārvedums uz dāvinājuma vai mantojuma pamata Luminor Investor platformas ietvaros 10,00 USD par katru ISIN Vairāk informācijas par Luminor Investor platformu var atrast šeit šeit. Luminor Investor platformas konta apkalpošana Ikmēneša komisija par finanšu instrumentu glabāšanu Luminor Investor platformā (1) 0,01% no finanšu instrumentu kopējās vērtības (1) Komisiju par finanšu instrumentu glabāšanu aprēķina atsevišķi akcijām, ETF, obligācijām un ieguldījumu fondiem. Minimālā ikmēneša maksa 0,50 EUR apmērā tiek piemērota ieguldījumu fondiem un netiek piemērota akcijām, ETF un obligācijām. Komisiju par finanšu instrumentu glabāšanu aprēķina katru dienu no finanšu instrumentu portfeļa vērtības dienas beigās, un ietur vienu reizi mēnesī (bez PVN, kur tas ir piemērojams). Jebkuras valūtas maiņai uz EUR sadarbības partneris SAXO bank AS izmanto tirgus pašreizējo (šī brīža) valūtas kursu, piemērojot tam 0,50% uzcenojumu. Pašreizējais valūtas kurss ir pašreizējā (šī brīža) tirgus cena vienas valūtas apmaiņai pret otru valūtu agrākajā iespējamajā valutēšanas dienā, ko nodrošina vairums Elektronisko komunikāciju tīkla (ECN) brokeru (piemēram, Reuters). Vairāk informācijas par Luminor Investor platformu var atrast šeit šeit.

44 Citi ar Luminor Investor platformu saistīti pakalpojumi W-8BEN veidlapas apstrāde un apstiprināšana, ASV tirgus piekļuvei Luminor Investor platformā 30,00 EUR vai 35,00 USD Maksa par ASV izcelsmes ienākumu ziņošanu IRS (1) 90,00 USD Finanšu instrumentu iegādes cenas korekcijas Luminor Investor platformā 10 USD par katru ISIN Vērtspapīru notikumu apkalpošana + trešo pušu komisijas Reālā laika tirgus cenu abonēšana Luminor Investor platformā Cenas pieejamas Luminor Investor platformas "Abonenti" sadaļā (1) Maksa tiek piemērota par kalendāro gadu, kurā klientam īpašumā ir bijuši ASV reģistrēti vērtspapīri un nav bijusi spēkā esošas W-8BEN forma. Detalizēta informācija par gadskārtējo maksu par ASV ienākumiem var atrast šeit. Vairāk informācijas par Luminor Investor platformu var atrast šeit šeit. Ieguldījumu produktu Ex-ante informācija par maksām un izmaksām Luminor Investor pieejama katra produkta Tirdzniecības nosacījumu sadaļā - Izmaksas.

45 Ieguldījumu pārvaldes pakalpojums Ieguldījumu pārvaldes pakalpojums Pārvaldības maksa Pēc vienošanās ar klientu (pieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN)) Snieguma komisija Pēc vienošanās ar klientu (pieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN)) Finanšu instrumentu glabāšana (1) 0,01%, min. 0,50 EUR mēnesī Naudas līdzekļu pārskaitīšana no Ieguldījumu pārvaldes konta Maksa par ASV izcelsmes ienākumu ziņošanu IRS (2) 90,00 USD (1) Maksu par finanšu instrumentu glabāšanu aprēķina katru dienu no finanšu instrumentu portfeļa vērtības dienas beigās, un tiek ieturēta reizi mēnesī (bez PVN, kur tas ir piemērojams). Jebkuras valūtas maiņai uz EUR sadarbības partneris SAXO banka AS izmanto tirgus pašreizējo valūtas kursu, piemērojot tam 0.5% uzcenojumu. Pašreizējais valūtas kurss ir pašreizējā (šī brīža) tirgus cena vienas valūtas apmaiņai pret otru valūtu agrākajā iespējamajā valutēšanas dienā, ko nosaka vairums Elektronisko komunikāciju tīkla (ECN) brokeru (piemēram, Reuters). (2) Detalizētu informāciju par gadskārtējo maksu par ASV ienākumiem var atrast šeit. Ieguldījumu produktu ex-ante informācija par maksām un izmaksām var atrast šeit. Vairāk informācijas par Luminor Investor platformu var atrast šeit šeit.

46 Darījumi ar finanšu instrumentiem Ieguldījumu pārvaldes pakalpojuma ietvaros Darījumi ar akcijām un biržā tirgotiem fondiem (ETF): American Stock Exchange, NASDAQ, NASDAQ (Small Cap), New York Stock Exchange, New York Stock Exchange (ARCA), ja vienas akcijas vērtība ir mazāka vai vienāda ar USD ,015 USD par akciju, min. 14,00 USD American Stock Exchange, NASDAQ, NASDAQ (Small Cap), New York Stock Exchange, New York Stock Exchange (ARCA), ja vienas akcijas vērtība pārsniedz USD ,018 USD par akciju, min. 14,00 USD BME Spanish Exchanges, Borsa Italiana/Milan Stock Exchange, Deutsche BORSE (XETRA), Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris, NASDAQ OMX Helsinki, Vienna Stock Exchange 0,10% no darījuma summas, min. 10,00 EUR Deutsche Borse Frankfurt Floor 0,35% no darījuma summas, min. 60,00 EUR NASDAQ OMX Copenhagen, NASDAQ OMX Copenhagen (First North) 0,10% no darījuma summas, min. 29,00 DKK London Stock Exchange (IOB) 0,10% no darījuma summas, min. 14,00 USD London Stock Exchange 0,10% no darījuma summas, min. 7,00 GBP OTC Markets group (Pink Sheets), OTC Bulletin Board, ja darījuma summa ir mazāka vai vienāda ar USD ,00 25,00 USD OTC Markets group (Pink Sheets), OTC Bulletin Board, ja darījuma summa pārsniedz USD ,00 0,15% no darījuma summas, min. 25,00 USD Oslo Stock Exchange 0,10% no darījuma summas, min. 62,00 NOK NASDAQ OMX Stockholm, NASDAQ OMX Stockholm (First North) 0,10% no darījuma summas, min. 62,00 SEK SIX Swiss Exchange, SIX Swiss Exchange (Bluechip) 0,10% no darījuma summas, min. 15,00 CHF

47 Hong Kong Exchange 0,15% no darījuma summas, min. 140,00 HKD Darījumi ar ieguldījumu fondiem 0,25% no darījuma summas Darījumi ar parāda vērtspapīriem 0,20% no darījuma summas, min. 15,00 EUR Finanšu instrumentu pārvedumi no/uz Ieguldījumu pārvaldes kontu Finanšu instrumentu saņemšana Ieguldījumu pārvaldes pakalpojuma ietvaros no citas kredītiestādes vai brokera Finanšu instrumentu pārvešana no Ieguldījumu pārvaldes pakalpojuma uz citu kredītiestādi vai brokeri 30,00 EUR par katru ISIN

48 Garantijas Garantijas Garantijas izsniegšana: - ja nodrošina ar finanšu ķīlu uz naudas līdzekļiem kontā/ termiņnoguldījumu 100,00 EUR - ja ir cits nodrošinājums Pēc vienošanās, min. 150,00 EUR Garantijas izmantošana: - ja nodrošina ar finanšu ķīlu uz naudas līdzekļiem kontā/ termiņnoguldījumu 1% gadā, min. 50,00 EUR - ja ir cits nodrošinājums Pēc vienošanās, min. 80,00 EUR Garantijas izsniegšana pēc citas bankas pieprasījuma 250,00 EUR un riska cena pēc vienošanās Garantijas noteikumu grozījumi 80,00 EUR Steidzama garantijas / garantijas noteikumu grozījumu izsniegšana (1) 100,00 EUR / 70,00 EUR Garantijas anulēšana vai garantijas pieteikuma atsaukšana 75,00 EUR Garantijas projekta sagatavošana (piemērojama, ja garantija netiek izsniegta) 80,00 EUR Samaksas pieprasījuma apstrāde 0,25% no pieprasītās summas, min. 350,00 EUR Citas bankas izsniegtas garantijas vai garantijas grozījumu paziņojums 85,00 EUR Samaksas pieprasījuma apstrāde saskaņā ar citas bankas izsniegtu garantiju 100,00 EUR

49 Citas bankas izsniegtas garantijas autentiskuma pārbaude (piemērojama, ja Banka nav paziņotāja banka) 40,00 EUR Izziņas vai informācijas sagatavošana pēc klienta pieprasījuma 75,00 EUR SWIFT ziņojuma nosūtīšana 15,00 EUR Dokumentu nosūtīšana ar kurjerpastu Faktiskās izmaksas Līguma par garantiju izsniegšanu/līguma grozījumu noformēšana Pēc vienošanās (1) Papildu maksa pie maksas par garantijas /garantijas noteikumu izmaiņu izsniegšanu. Steidzama garantijas vai garantijas izmaiņu izsniegšana tiek veikta vienas darba dienas laikā no pareizi aizpildīta un parakstīta pieteikuma iesniegšanas brīža bankā. Iesniedzot pieteikumu, jābūt izpildītiem visiem priekšnoteikumiem garantijas vai tās izmaiņu izsniegšanai. Vairāk informācijas par Garantijām atrodama šeit.

50 Dokumentu inkaso Dokumentu inkaso Inkaso uzdevuma paziņošana/pieņemšana 45,00 EUR Inkaso uzdevuma izmaiņas 40,00 EUR Dokumentu apmaksa 0,20% no summas, min. 50,00 EUR, max. 450,00 EUR Dokumentu izsniegšana bez maksājuma/nesamaksātu dokumentu atgriešana 85,00 EUR Pilnvaras noformēšana Bankai adresētu preču saņemšanai 70,00 EUR SWIFT ziņojuma nosūtīšana 15,00 EUR Dokumentu nosūtīšana ar kurjerpastu Faktiskās izmaksas Komisijas maksas attiecas uz importa un/vai eksporta dokumentu inkaso. Vairāk informācijas par Dokumenta inkaso atrodama šeit.

51 Kredīta vēstules Importa kredīta vēstules Kredīta vēstules izsniegšana 150,00 EUR Kredīta vēstules izmantošana: - ja nodrošina ar finanšu ķīlu uz naudas līdzekļiem kontā 1% gadā, min. 50,00 EUR - ja ir cits nodrošinājums Pēc vienošanās, min. 100,00 EUR Kredīta vēstules noteikumu grozījumi 85,00 EUR Kredīta vēstules anulēšana 85,00 EUR Dokumentu pārbaude un samaksa 0,25% no summas, min. 90,00 EUR Atliktā maksājuma administrēšana 100,00 EUR Neatbilstošu dokumentu apstrāde (apmaksā kredīta vēstules saņēmējs) 125,00 EUR Neapmaksātu dokumentu atgriešana 85,00 EUR Pilnvaras noformēšana Bankai adresētu preču saņemšanai 70,00 EUR Kredīta vēstules projekta sagatavošana (piemērojama, ja kredīta vēstule netiek izsniegta) 85,00 EUR SWIFT ziņojuma nosūtīšana 15,00 EUR Dokumentu nosūtīšana ar kurjerpastu Faktiskās izmaksas Līguma par kredīta vēstuļu izsniegšanu/līguma grozījumu noformēšana Pēc vienošanās

52 Vairāk informācijas par Kredīta vēstulēm atrodama šeit. Eksporta kredīta vēstules Kredīta vēstules paziņošana 90,00 EUR Kredīta vēstules grozījumu paziņošana 70,00 EUR Dokumentu pārbaude un samaksa (par katru dokumentu komplektu) 0,25% no summas, min. 90,00 EUR Dokumentu iepriekšēja pārbaude (par katru dokumentu komplektu) 70,00 EUR Atliktā maksājuma administrēšana 100,00 EUR Kredīta vēstules anulēšana 85,00 EUR Kredīta vēstules apstiprināšana Pēc vienošanās, min. 100,00 EUR Kredīta vēstules pārvešana (1) 0,30% no pārvedamās summas, min. 150,00 EUR Kredīta vēstules dokumentu diskontēšana Pēc vienošanās, min. 150,00 EUR Kredīta vēstules summas cesijas paziņojums 70,00 EUR Kredīta vēstules summas cedēšana 0,10% no summas, min. 70,00 Kredīta vēstules vai tās izmaiņu projekta sagatavošana vai pārbaude 85,00 EUR SWIFT ziņojuma nosūtīšana 15,00 EUR Dokumentu nosūtīšana ar kurjerpastu Faktiskās izmaksas (1) Papildus komisijas maksai par kredīta vēstules pārvešanu uz pārvesto kredīta vēstuli attiecas arī pārējās Cenrādī noteiktās komisijas maksas. Vairāk informācijas par Kredīta vēstulēm atrodama šeit.

53 Skaidras naudas iemaksa vai izmaksa ar kodu bankas bankomātos Skaidras naudas iemaksa vai izmaksa ar kodu bankas bankomātos Pieteikuma noformēšana Koda saņemšanai: - klientu apkalpošanas centros vai, izmantojot attālināto apkalpošanu (1) 10,00 EUR - internetbankā (1) 3,00 EUR Operācija Bankomātā 1% no summas (1) Ja pakalpojums ir pieteikts internetbankā vai izmantojot attālināto apkalpošanu, diennakts limits skaidras naudas izņemšanai ,00 EUR, diennakts limits skaidras naudas iemaksai 5000,00 EUR.

Cenrādis uzņēmumiem Spēkā no Arhīvs Konti un Komplekti Pakalpojumu komplekts Biznesa komplekts jaundibinātiem uzņēmum

Cenrādis uzņēmumiem Spēkā no Arhīvs Konti un Komplekti Pakalpojumu komplekts Biznesa komplekts jaundibinātiem uzņēmum Cenrādis uzņēmumiem 2019-01-02 2019-07-31 Spēkā no 01.10.2019 Arhīvs Konti un Komplekti Pakalpojumu komplekts Biznesa komplekts jaundibinātiem uzņēmumiem Komplekta noformēšana EUR 15,00 Neierobežota skaita

Sīkāk

Apstiprināti ar bankas valdes

Apstiprināti ar bankas valdes RIGENSIS BANK AS Reģ. Nr. 40103429440 Teātra iela 3, Rīga, LV 1050, Latvija Tālr.: (+371) 675 555 51 / fakss: (+371) 673 333 03 E-pasts: info@rigensisbank.com / www.rigensisbank.com Norēķinu konts CENRĀDIS

Sīkāk

Microsoft Word - fiz_LV

Microsoft Word - fiz_LV GROZĪJUMI TARIFOS FIZISKĀM PERSONĀM LR REZIDENTIEM 1. Norēķinu konts Jaunais tarifs Katra konta apkalpošana, ja Klients neaktīvs nevienā Klienta norēķinu un/vai karšu kontā Bankā nav veiktas vismaz 3 (trīs)

Sīkāk

Cenrādis uzņēmumiem Konti un Komplekti Pakalpojumu komplekts Biznesa komplekts jaundibinātiem uzņēmumiem PAKALPOJUMS CENA Neiero

Cenrādis uzņēmumiem Konti un Komplekti Pakalpojumu komplekts Biznesa komplekts jaundibinātiem uzņēmumiem PAKALPOJUMS CENA Neiero Cenrādis uzņēmumiem 2016-05-01 2016-10-31 Konti un Komplekti Pakalpojumu komplekts Biznesa komplekts jaundibinātiem uzņēmumiem Neierobežota skaita Norēķinu kontu atvēršana EUR 15,00 DNB internetbankas

Sīkāk

Apstiprināti ar bankas valdes

Apstiprināti ar bankas valdes RIGENSIS BANK AS Reģ. Nr. 40103429440 Teātra iela 3, Rīga, LV 1050, Latvija Tālr.: (+371) 675 555 51 / fakss: (+371) 673 333 03 E-pasts: info@rigensisbank.com / www.rigensisbank.com Norēķinu konts Norēķinu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Danske Bank A/S filiāles Latvijā Vadības komitejas gada 24.aprīļa protokola lēmumu Nr. 17/2017 Spēkā no DANSKE BANK A

APSTIPRINĀTS ar Danske Bank A/S filiāles Latvijā Vadības komitejas gada 24.aprīļa protokola lēmumu Nr. 17/2017 Spēkā no DANSKE BANK A APSTIPRINĀTS ar Danske Bank A/S filiāles Latvijā Vadības komitejas 2017. gada 24.aprīļa protokola lēmumu Nr. 17/2017 Spēkā no 01.07.2017 DANSKE BANK A/S FILIĀLES LATVIJĀ PAKALPOJUMU CENRĀDIS FIZISKĀM PERSONĀM

Sīkāk

Tarifi un apkalpošanas nosacījumi

Tarifi un apkalpošanas nosacījumi VISA Electron 1, Visa Classic Debit (tai skaitā atverot pamatkontu) Maksa par kartes izsniegšanu Komplekts "Universālais" VISA Electron 1, Visa Classic Debit kartes gada maksa komplekta "Universālais"

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Danske Bank A/S filiāles Latvijā Vadības komitejas gada 16. novembra sēdes Nr. 47/2012 lēmumu Spēkā no DANSKE BANK A

APSTIPRINĀTS ar Danske Bank A/S filiāles Latvijā Vadības komitejas gada 16. novembra sēdes Nr. 47/2012 lēmumu Spēkā no DANSKE BANK A APSTIPRINĀTS ar Danske Bank A/S filiāles Latvijā Vadības komitejas 2012. gada 16. novembra sēdes Nr. 47/2012 lēmumu Spēkā no 06.12.2012. DANSKE BANK A/S FILIĀLES LATVIJĀ PAKALPOJUMU CENRĀDIS JURIDISKĀM

Sīkāk

Microsoft Word - klientiem_lat_ doc

Microsoft Word - klientiem_lat_ doc Tagad spēkā esošie tarifi: Tarifi, kuri stāsies spēkā no 7.0.20.: Kontu atvēršana, maksājumi Norēķinu konts Rezidents Nerezidents Neaktīva norēķinu konta uzturēšana: privātpersonām, ja gadu nav notikušas

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk Reģ.Nr.40003248087 Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr.+371 6 7232211, fakss +371 6 7232212, e-pasts info@dzks.lv,www.dzks.lv PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēkā no 05.12.2017.) Pakalpojums KONTA ATVĒRŠANA, APKALPOŠANA,

Sīkāk

1

1 Vienotais pakalpojumu cenrādis Privātpersonām /Rezidentiem/ Apstiprināts ar AS Citadele banka 2019. gada 16.augusta rīkojumu Nr. 721-04/21. Spēkā no 2019. gada 20.augusta. Saturs Konti Maksājumi darījumi

Sīkāk

1

1 Vienotais pakalpojumu cenrādis Privātpersonām /Rezidentiem/ Apstiprināts ar AS Citadele banka 2019. gada 16. maija valdes lēmumu Nr. 4/26/2019.. Saturs Konti Maksājumi darījumi Maksājumu kartes Citi maksājumu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14. Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim Ieguldījumu

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Mēneša bilances pārskats VSPARK 27002001 MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Bankai Adrese Aktīvi (10 lapu) (veselos latos) Pozīcijas

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0 Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1 Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01 Periods: 01.04.2018-30.06.2018 Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI (0500-1500) AKTĪVI (0100+0200+0300+0400) SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400) Finanšu ieguldījumi

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3)

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3) Tirgus dalībnieka nosaukums: Swedbank Pārvaldes Sabiedrība AS Kods: 116 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus

Sīkāk

CENRĀDIS LATVIJAS UN ES KLIENTIEM FIZISKĀM PERSONĀM Spēkā no

CENRĀDIS LATVIJAS UN ES KLIENTIEM FIZISKĀM PERSONĀM  Spēkā no CENRĀDIS LATVIJAS UN ES KLIENTIEM FIZISKĀM PERSONĀM www.blueorangebank.com NORĒĶINU UN KASES PAKALPOJUMI 3 MAKSĀJUMI 6 ATTĀLINĀTĀ APKALPOŠANA 9 MAKSĀJUMU KARTES 10 KREDITĒŠANA 14 DOKUMENTĀRĀS OPERĀCIJAS

Sīkāk

Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai

Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai KLIENTA ANKETA IEGULDĪJUMU PAKALPOJUMU UN IEGULDĪJUMU BLAKUSPAKALPOJUMU DARĪJUMIEM AR FINANŠU INSTRUMENTIEM /APSTIPRINĀTA RIGENSIS BANK AS 31.05.2018. VALDES SĒDĒ / Cienījamo klient, Saskaņā ar Eopas Parlamenta

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 līdz 15.

Sīkāk

2015 Finanšu pārskats

2015 Finanšu pārskats 2015 2 Neatkarīgā revidenta ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Mēs esam revidējuši pievienotos ( Uzņēmums ) finanšu pārskatus, kas ietver 2015. gada 31. decembra bilanci, ienākumu pārskatu,

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

Periods: Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata

Periods: Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata Periods: 01.01.2019-31.03.2019 Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns aktīvu un saistību pārskats iepriekšējā pārskata gada beigās NETO AKTĪVI (0500-1500) AKTĪVI (0100+0200+0300+0 400) Finanšu ieguldījumi

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 līdz 15.

Sīkāk

TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs Juridiskā a

TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs Juridiskā a TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs 90002183562 Juridiskā adrese Avotu iela 12, Saldus, Saldus novads, LV-3801

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

VFP_1293_Aktivi_Saistibas_EUR (02_10_2014, 2)

VFP_1293_Aktivi_Saistibas_EUR (02_10_2014, 2) Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Investment Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15.

Sīkāk

(Microsoft PowerPoint - SEPA informacija tirgotajiem.ppt [Sader\356bas re\376\356ms])

(Microsoft PowerPoint - SEPA informacija tirgotajiem.ppt [Sader\356bas re\376\356ms]) Informācija par SEPA tirgotājiem Nacionālā SEPA darba grupa Rīgā, 2013 Saturs 1. Kas ir SEPA? 2. Projekta gaita Latvijā 3. Ko SEPA nozīmē tirgotājiem? 4. Turpmākais 1 Kas ir SEPA? Single euro payments

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA APSTIPRINĀTI ar 25.05.2018. AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA S T A T Ū T I JAUNĀ REDAKCIJA Valmiera 2018 1. Firma

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 31.03.2019. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 492 217 8 144 604 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 30.06.2019. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 492 217 8 486 410 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

Dinamika_03Q4_p.xls

Dinamika_03Q4_p.xls pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa AKTĪVI kods šējā pārskata gada decembrī A 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 6 096 767.49 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 30.09.2018. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 306 504 7 956 619 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

MX Klienta anketa ieguld pakalp saņemš_LV 1.3

MX Klienta anketa ieguld pakalp saņemš_LV 1.3 KLIENTA ANKETA IEGULDĪJUMU PAKALPOJUMU UN BLAKUSPAKALPOJUMU SAŅEMŠANAI Rīgā, Klients (vai tā pārstāvis) sniedz šajā Klienta anketā ieguldījumu pakalpojumu un blakuspakalpojumu saņemšanai (turpmāk tekstā

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293

Sīkāk

AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī (

AS Meridian Trade Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī ( AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 215. gada 3. septembrī Bilances pārskats Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām Prasības uz pieprasījumu

Sīkāk

2013 Finanšu pārskats

2013 Finanšu pārskats 2013 2 Neatkarīgo revidentu ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Esam veikuši auditu klāt pievienotajiem ( Uzņēmums ) finanšu pārskatiem, kas sastāv no 2013.gada 31.decembra bilances, ienākumu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125 Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz

Sīkāk

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS)

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS) RIGENSIS BANKA AS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2015.GADA 6 MĒNEŠIEM (NEAUDITĒTS) Apstiprināts Rigensis Bank AS Valdes 2015.gada 06.augusta sēdē, Protokols Nr. 03/40 Saturs 1. INFORMĀCIJA PAR BANKU UN BANKAS

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SATURS Lpp. 1.Bilance...3-4 2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins...5 3. Finanšu

Sīkāk

Ligums_Rutka_Nr574

Ligums_Rutka_Nr574 KREDĪTA LĪGUMS Nr. Vieta, Datums Kredīta konta Nr. AIZDEVĒJS Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība Dzelzceļnieks KS, Reģ.Nr. 40003248087, juridiskā adrese Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050 tālr. 67232211, mob.

Sīkāk

Parskats_Dinamika xls

Parskats_Dinamika xls 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa KTĪVI kods šējā pārskata gada septembrī 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 3 935 663.81 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 0200 537 410.55 0300 Nākamo periodu

Sīkāk

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

Atskaites Dinamika xls

Atskaites Dinamika xls 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa KTĪVI kods šējā pārskata gada septembris 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 6 096 767.49 11 688 963.45 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 0200 2 256.20 116

Sīkāk

UPDK _2_c

UPDK _2_c Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "SEB Wealth Management" 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam,

Sīkāk

banku gada pārskats

banku gada pārskats Saīsinātie starpperioda koncerna konsolidētie un bankas atsevišķie finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2011. gada 30. jūnijā SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 Padomes un valdes sastāvs

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

Kas ir birža un kā tā strādā?

Kas ir birža un kā tā strādā? BIRŽA- GREZNĪBA VAI TOMĒR NEPIECIEŠAMĪBA? PAR MUMS 2 Group Lielākā biržu grupa pasaulē. Pārstāvēta 6 kontinentos. Grupas biržās kotētas vairāk kā 3 300 kompānijas no 50 valstīm. Piemēram: Pasaulē ātrākā

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125 Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15.

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk

ДОГОВОР О БРОКЕРСКИХ УСЛУГАХ № _______________

ДОГОВОР О БРОКЕРСКИХ УСЛУГАХ № _______________ BROKERPAKALPOJUMU NOTEIKUMI I SADAĻA VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI Noteikumos lietotie termini un to skaidrojumi Banka AS Baltic International Bank ; Brokeru pakalpojumi Klienta Rīkojumu pieņemšana un nosūtīšana;

Sīkāk

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata Konsolidētais bilances pārskats EUR 000 Pārskata periodā Pārskata periodā 30.06.2015 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2014 Grupa Banka Grupa Banka Nerevidēts Nerevidēts Revidēts Revidēts Kase un prasības uz

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1. Pielikums

Sīkāk

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala,

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, lietošanas kārtību veikala Stockmann klientiem, turpmāk

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO Biedrība LATVIJAS DARTS ORGANIZĀCIJA GADA PĀRSKATS Par 2015.gadu SATURS Vadības ziņojums 3-4 Bilance 5 Ieņēmumu un izdevumu pārskats 6 Ziedojumu un davinājumu pārskats 7 Pielikumi 8-10 Administratīvo izdevumu

Sīkāk

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr. 1.0 15.01.2014. 1 no 5 2.0 17.06.2016. 1 no 5 3.0 03.01.2018. 1 no 6 Amenda Markets AS

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

bilance lv

bilance lv AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328 ) FINANŠU PĀRSKATS 2017.gada 09 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Nerevidēts Rīgā 2017

Sīkāk

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 3 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SATURS Informācija par sabiedrību 3 Peļņas

Sīkāk

AS Rietumu Banka / Vesetas iela 7 / Rīga / LV-1013 / Latvija VR Nr / RTMBLV2X / REUTERS: RIET Tālrunis / Fakss

AS Rietumu Banka / Vesetas iela 7 / Rīga / LV-1013 / Latvija VR Nr / RTMBLV2X / REUTERS: RIET Tālrunis / Fakss IESNIEGUMS PAR KLIENTA STATUSA PIEŠĶIRŠANU/MAIŅU Datums / / 20 Apstiprināti AS Rietumu Banka Valdes 13.12.2013. sēdē, protokols Nr.58 Klients (juridiska persona: pilns nosaukums / fiziska persona: vārds,

Sīkāk

Informacijas atklasanas atskaite_ LV

Informacijas atklasanas atskaite_ LV Informācija par AS Meridian Trade Bank darbībai 2014.gadā piemītošajiem riskiem, risku pārvaldīšanas mērķiem, metodēm un politikām, kā arī par pašu kapitāla prasībām un iekšējā kapitāla pietiekamību. Informācija

Sīkāk

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. un 23. pantu 28/03/2018 ESMA70-151-435 LV Satura rādītājs 1 Piemērošanas joma... 3 2 Mērķis... 5 3 Atbilstības un ziņošanas

Sīkāk

Bild 1

Bild 1 Kā plānot naudas plūsmu un nākotnes finanšu situāciju Jānis Kļimenkovs 12.03.2015. Apskatāmie temati: Kāpēc jāplāno naudas plūsma Bilance, PZA, Naudas plūsma Kur visbiežāk pazūd nauda? Kā veidojas naudas

Sīkāk

PINB_NO-S-J-LV LV

PINB_NO-S-J-LV LV 1. Pakalpojuma noteikumos lietotie termini un to skaidrojumi: 1.1. Autentifikators kodi, paroles un citi identifikatori vai darbības, kuru izveidošana vai izmantošana ir iespējama, lietojot Autorizācijas

Sīkāk

1

1 1 AS CBL Atklātais pensiju fonds un pensiju plāni 2017. gada pārskati SATURS Informācija par CBL Atklātais pensiju fonds 3 Paziņojums par vadības atbildību 4 Vadības ziņojums 5 Visaptverošais ieņēmumu

Sīkāk

Microsoft Word - kn17p1.doc

Microsoft Word - kn17p1.doc Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā 1.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.17 Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa Projekta nosaukums: Darbības

Sīkāk

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs:

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003132723, juridiskā adrese: Bauskas ielā 58a, Rīgā, LV-1004,

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 3 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 2 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola",

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģistrācijas Nr. 90010944679, direktora pienākumu

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc BIEDRĪBA LATVIJAS AEROKLUBS 215. GADA PĀRSKATS Rīga 216 SATURS VADĪBAS ZIŅOJUMS 3 BILANCE 5 IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS 6 ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU PĀRSKATS 7 ZIEDOTĀJI UN DĀVINĀTĀJI 8 PĀRSKATS PAR ADMINISTRATĪVAJIEM

Sīkāk

SMS bankas pakalpojuma lietosanas rokasgramata

SMS bankas pakalpojuma lietosanas rokasgramata SMS BANKAS PAKALPOJUMA LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA SATURS 1. SMS bankas pakalpojuma vispārējs apraksts... 3 2. SMS bankas pakalpojuma parametri... 3 2.1. Īsziņu saņemšanas valoda... 3 2.2. Atlikumi un darījumi/

Sīkāk

Nolikums_Cash_Reserve_Fund_LV_updated

Nolikums_Cash_Reserve_Fund_LV_updated Atvērtā ieguldījumu fonda Rietumu Asset Management Cash Reserve Fund PĀRVALDES NOLIKUMS Fonds ir reģistrēts Latvijā, Finanšu un kapitāla tirgus komisijā Reģistrācijas datums: 23.07.2014. Reģistrācijas

Sīkāk

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums 859.87 0 0 0 859.87 0 1290 Pamatlīdzekļu nolietojums (P) 0 570.94

Sīkāk

Gada parskats

Gada parskats reģistrācijas numurs Biedrību un nodibinājumu reģistrā 40008250497 2016. GADA PĀRSKATS Saturs Lpp. Vispārīga informācija par biedrību VĀCU KALNU ĪPAŠNIEKI 3 Bilance 4 Ieņēmumu un izdevumu pārskati 5 Ziedojumu

Sīkāk

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx 04/10/2018 JC 2018 35 Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru un banku nozarē Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru (EVTI) un banku (EBI) nozarē Mērķis 1. Lai nodrošinātu patērētāju

Sīkāk

PUBLIC GUIDANCE on the review of the qualification of capital instruments as Additional Tier 1 and Tier 2 instruments

PUBLIC GUIDANCE on the review of the qualification of capital instruments as Additional Tier 1 and Tier 2 instruments DANIÈLE NOUY Uzraudzības valdes priekšsēdētāja ECB PUBLISKAI LIETOŠANAI Frankfurtē pie Mainas 2016. gada 6. jūnijs PUBLISKI NORĀDĪJUMI attiecībā uz kapitāla instrumentu, kas klasificēti par pirmā līmeņa

Sīkāk

SIA ExpressCredit OBLIGĀCIJU PROSPEKTS Finanšu instrumenti: Obligācijas ISIN: LV Finanšu instrumentu skaits: 2,100 Nominālvērtība: EUR 1,000

SIA ExpressCredit OBLIGĀCIJU PROSPEKTS Finanšu instrumenti: Obligācijas ISIN: LV Finanšu instrumentu skaits: 2,100 Nominālvērtība: EUR 1,000 SIA ExpressCredit OBLIGĀCIJU PROSPEKTS Finanšu instrumenti: Obligācijas ISIN: LV0000801322 Finanšu instrumentu skaits: 2,100 Nominālvērtība: EUR 1,000.00 Kopējā nominālvērtība: EUR 2,100,000.00 Kupona

Sīkāk

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti 1. 2009.gada 4.augustā Ministru kabineta noteikumi Personām ar I invaliditātes Nr.872 Noteikumi

Sīkāk