Cenrādis privātpersonām iekšzemes

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Cenrādis privātpersonām iekšzemes"

Transkripts

1 Cenrādis privātpersonām iekšzemes

2 SATURS Norēķinu konts spēkā no Pamatkonts spēkā no Darījuma konts spēkā no Skaidras naudas darījumi spēkā no Maksājumi spēkā no Elektroniskie maksājumi spēkā no Attālinātie pakalpojumi Internetbanka spēkā no Maksājumu karte Mastercard Standard spēkā no Maksājumu karte Mastercard Gold spēkā no Maksājumu karte Mastercard Platinum spēkā no Maksājumu karte Mastercard Virtual spēkā no Brokeru pakalpojumi spēkā no Termiņnoguldījumi spēkā no Seifi spēkā no Privātpersonu finansēšana spēkā no Cenrāžu sadaļas apzīmējums, kurā tika veiktas izmaiņas 2

3 Norēķinu konts spēkā no Konta atvēršana, apkalpošana, uzturēšana 1.1. Norēķinu konta atvēršana vai Maksājumu kartes konta atvēršana 10 EUR 1.2. Papildu komisija par steidzamu pieteikuma Norēķinu konta atvēršanai izskatīšanu 48 stundu laikā pēc pilna dokumentu komplekta iesniegšanas Bankā (Bankas darba laikā) 1 30 EUR 1.3. Papildu Norēķinu konta atvēršana 10 EUR 1.4. Papildu Maksājumu kartes konta atvēršana Bez maksas + gada maksa par kartes lietošanu saskaņā ar cenrādi Maksājumu kartes 1.5. Norēķina konta apkalpošana (mēnesī) * 2 EUR 1.6. Minimālais Konta atlikums 50 EUR 1.7. Papildu komisija par dokumentu iesniegšanu Bankā ar Bankas aģentu starpniecību 75 EUR 1.9. Naudas glabāšana USD valūtā Klienta Norēķinu un Maksājumu karšu kontos (mēnesī) 2 0,1%, min. 100 EUR 2. Pilnvaru noformēšana un pārbaude 2.1. Bankas Pilnvaras noformēšana 10 EUR 2.2. Notariāli apliecinātas Pilnvaras pirmreizēja pārbaude 10 EUR 2.3. Notariāli apliecinātas Pilnvaras katra atkārtota pārbaude 3 EUR 3. Parakstu un zīmoga paraugu kartiņa 3.1. Apstiprināšana Bez maksas 3.2. Maiņa 5 EUR 4. Konta izraksts 4.1. Saņemot Bankā par laika periodu līdz 1 gadam 3 EUR 4.2. Saņemot Bankā par laika periodu virs 1 gada 0,30 EUR par 1 lapu, min 5 EUR 4.3. Konta izraksta dublikāts 10 EUR 4.4. No slēgta Konta 0,50 EUR par 1 lapu, min 10 EUR 3

4 5. Izziņas 5.1. Izziņa par Konta esamību, Konta atlikumu 10 EUR 5.2. Cita satura izziņas pēc Klienta pieprasījuma 20 EUR 5.3. Informācijas sniegšana pēc audita pieprasījuma 35 EUR 5.4. Izziņas notariālā apstiprināšana 3 50 EUR + faktiskās izmaksas 5.5. Papildu komisija par steidzamu izziņu 2 stundu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas Bankā (Bankas darba laikā) 30 EUR 6. Konta slēgšana 5 EUR 7. Naudas glabāšana slēdzamajā Kontā (dienā) % no summas, min 50 EUR 8. Dokumentu nosūtīšana pa pastu Latvijā 5 EUR + faktiskās izmaksas 8.2. Ārpus Latvijas 10 EUR + faktiskās izmaksas 9. Informatīvais SMS 9.1. Pieslēgšana Bez maksas 9.2. Par darījumiem Norēķinu kontos (par katru SMS) 0,10 EUR 9.3. Par darījumiem Maksājumu kartes kontos (par katru SMS) Bez maksas 10. Arhīva dokumentu kopiju izsniegšana ( par 1 (vienu) dokumentu) No atvērta Konta 10 EUR 10.2 No slēgta Konta 5 20 EUR 11. Tiesībsargājošo iestāžu rīkojumu izpilde saskaņā ar normatīvajiem aktiem Tiesībsargājošo iestāžu rīkojumu pieņemšana izpildei 10 EUR Tiesībsargājošo iestāžu rīkojumu izpilde (par katru maksājumu) 12. Klienta dokumentu kopēšana pēc Klienta pieprasījuma par vienu lapu 3 5 EUR + maksa saskaņā ar cenrādi "Maksājumi" 0,50 EUR 13. Klienta identificēšana ārpus Bankas telpām 300 EUR 14. Komisija par nepieciešamo dokumentu un informācijas neiesniegšanu Bankas noteiktajā termiņā un/vai iesniegtās 10 EUR / dienā 4

5 informācijas (dokumentu) neatbilstību prasībām, ko Banka ir norādījusi pieprasījumā klientam 15. Citi Bankas pakalpojumi Informācija pieejama pēc pieprasījuma *Komisija netiek ieturēta, ja klientam ir aktīvs noguldījums, kredīts, finanšu instrumentu konts vai līgums par individuālā seifa apkalpošanu, kā arī par pirmo pilno kalendāro mēnesi pēc finanšu instrumentu konta slēgšanas, vai pēdējā noguldījuma līguma, kredīta līguma vai līguma par individuālā seifa apkalpošanu izbeigšanas. 1 Komisija tiek samaksāta, iesniedzot pieteikumu Norēķinu konta atvēršanai. Ja Banka atsaka Konta atvēršanu, komisija netiek atgriezta. 2 Komisiju aprēķina par mēneša vidējo konsolidēto atlikumu virs 1 milj. USD. 3 Komisijas maksā ir iekļauts PVN saskaņā ar LR Likumu Par pievienotās vērtības nodokli. 4 Saskaņā ar Vispārējo darījumu noteikumu punktu. 5 Pēc Klienta identifikācijas. 6 VID un Zvērinātu tiesu izpildītāju rīkojumi un izdoto rīkojumu atsaukumi, tiesu un citu tiesībaizsargājošo iestāžu spriedumi, lēmumi, nolēmumi un rīkojumi. 5

6 Pamatkonts 1 spēkā no Konta atvēršana, apkalpošana, uzturēšana (fiziskām personām - patērētājiem, kas ir ES rezidenti) Konta atvēršana (Mobilā tālruņa numura piereģistrēšana Vienreizējā drošības koda saņemšanai) 3 10 EUR 1.2. Konta apkalpošana (mēnesī) Bez maksas 1.3. Konta slēgšana 5 EUR 1.4. Internetbankas pieslēgšana Bez maksas 1.5. Internetbankas lietošana Bez maksas 2. Skaidras naudas darījumi 2.1. Skaidras naudas (banknotes) iemaksa savā Kontā 2 EUR 2.2. Skaidras naudas izmaksa no Konta 4 3,80 EUR 3. Maksājumi EUR saņēmējam EEZ valstīs (standarta SEPA maksājums) Ienākošā maksājuma ieskaitīšana Kontā Bez maksas 3.2. Maksājumi Bankas Klientu apkalpošanas centrā: iekšbankas maksājumi starp Klienta kontiem Bez maksas iekšbankas maksājumi uz cita Bankas Klienta kontu 1 EUR maksājums no Konta uz citu banku EEZ valstī 2 EUR 3.3. Elektroniskie maksājumi: iekšbankas maksājumi starp Klienta kontiem Bez maksas iekšbankas maksājumi uz cita Bankas Klienta kontu Bez maksas maksājumi uz citu banku EEZ valstī 0,40 EUR 4. Informatīvais SMS 4.1. Pieslēgšana Bez maksas 4.2. Par darījumiem Pamatkontā (par katru SMS) 0,10 EUR 5. Identifikācijas un autorizācijas līdzekļi: 5.1. Katra nākamā Mobilā tālruņa numura piereģistrēšana Vienreizējā drošības koda saņemšanai 3 EUR 6

7 5.2 Kodu kalkulators DigiPass 30 EUR 1 Maksa par citiem Bankas pakalpojumiem, kuri ir attiecināmi uz Pamatkontu kā norēķinu kontu, ir noteikta Bankas cenrādī Iekšzemes privātpersonām. 2 Par Eiropas Savienības rezidentu Pamatkonta izpratnē ir uzskatāms - Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis, kā arī persona, kurai ir tiesības uzturēties Latvijā, saskaņā ar Piemērojamiem tiesību aktiem, tai skaitā, persona, kas ir patvēruma meklētājs vai bēgļa vai alternatīvo statusu ieguvusi persona, arī tad, ja persona nav deklarējusi savu dzīvesvietu Latvijā. 3 Ja Banka atsaka Konta atvēršanu, komisija netiek atgriezta. 4 Skaidra nauda virs EUR jāpiesaka vienu Bankas darba dienu iepriekš līdz plkst.14:00 Internetbankā, Telefonbankā vai nosūtot Bankai informāciju rakstiski. Bankai ir tiesības atteikt skaidras naudas izmaksu, ja tā nav iepriekš pieteikta. 5 Eiropas Ekonomikas zonas valstis - Islande, Norvēģija, Lihtenšteina, Šveice un 28 ES valstis: Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Īrija, Itālija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija. 7

8 Darījuma konts spēkā no Darījuma konta apkalpošana 1.1. Darījuma konta līguma noformēšana, Darījuma konta atvēršana un slēgšana 0,3% no darījuma summas, min 250 EUR 1.2. Priekšapmaksa par Darījuma konta Līguma projekta sagatavošanu EUR 2. Bankas kurjera pakalpojumi 2.1. Bankas kurjera pakalpojumi (dokumentu nogādāšana) Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā u.c EUR 3. Līguma nosacījumu grozījumi 30 EUR 1 Iesniedzot Pieteikumu Darījuma konta atvēršanai, Klients maksā priekšapmaksu un tā tiek ieskaitīta kopējā komisijā. Darījuma atcelšanas gadījumā, priekšapmaksa netiek atgriezta. 2 Komisijas maksā ir iekļauts PVN saskaņā ar LR Likumu Par pievienotās vērtības nodokli. 8

9 Skaidras naudas darījumi spēkā no Skaidras naudas izmaksa no Konta EUR 2 0,25% no summas, min. 5 EUR 1.2. Papildu komisija par iepriekš nepieteiktu skaidras naudas izmaksu 0.1% no vienas dienas ietvaros izmaksātās EUR 2 2. Skaidras naudas iemaksa savā Kontā (banknotes) EUR 3 2 EUR 2.2. Termiņnoguldījumam (EUR 3 ) Bez maksas 3. Skaidras naudas iemaksa cita Klienta Kontā EUR 3 0,1% no summas, min. 5 EUR 4. Skaidras naudas pasūtīšana pēc nomināliem 4.1. Banknotes (EUR) 1% no summas, min. 8 EUR + komisija par skaidras naudas izmaksu no konta 4.2. Monētas (EUR) 1 EUR par katrām 50 monētām, min. 5 EUR + komisija par skaidras naudas izmaksu no konta 5. Monētu (EUR) apstrāde 1 EUR par katrām 50 monētām, min. 5 EUR 6. Skaidras naudas valūtas konvertācija (EUR) 6.1. Bankas klientiem 2 EUR 6.2. Klientiem, kuriem nav atvērts Norēķinu konts 5 EUR 7. Banknošu pārbaude pēc Klienta pieprasījuma (EUR) 1 EUR par vienu banknoti 8.Skaidras naudas apmaiņa 8.1. Banknošu (EUR) apmaiņa pret monētām, monētu (EUR) apmaiņa pret banknotēm 1 EUR par katrām 50 monētām, min. 5 EUR 8.2. Banknošu (EUR) apmaiņa pret banknotēm, izmainot nominālu 1 % no summas, min. 8 EUR 9. Komunālo pakalpojumu apmaksas pieņemšana SIA Lenoka veikalu tīklos 2 EUR 1 Termiņnoguldījuma (EUR, USD) pamatsummas un procentu izmaksa - bez maksas, ja iemaksa Termiņnoguldījumam pilnā apjomā tika veikta skaidrā naudā un izmaksa tiek veikta 30 dienu laikā no Termiņnoguldījuma beigu datuma. 2 Skaidra nauda virs EUR jāpiesaka vienu Bankas darba dienu iepriekš līdz plkst.14:00 Internetbankā vai nosūtot Bankai informāciju rakstiski. Bankai ir tiesības atteikt skaidras naudas izmaksu, ja tā nav iepriekš pieteikta. 3 Ja tiek iemaksātas monētas (EUR), papildus tiek iekasēta komisija par monētu apstrādi. 4 Bankai ir tiesības pieprasīt līdzekļu izcelsmi pamatojošus dokumentus. 9

10 Maksājumi spēkā no LAIKS¹ OUR² SHA³ 1. Iekšbankas maksājumi 1.1. Starp klienta kontiem 18:00 Bez maksas Bez maksas 1.2. Uz cita Bankas Klienta kontu 18:00 1 EUR 1 EUR 2. Maksājumi uz citu banku 2.1. EUR maksājumi uz SEPA 4 valstīm Bez Norēķinu konta atvēršanas (Latvijā) Līdz 7 000,00 EUR 15:30 10 EUR Komunālie maksājumi⁵ līdz 7 000,00 EUR 15:30 5 EUR No Norēķinu konta uz EEZ valstīm Standarta (D) 15:30 2 EUR Standarta (D)* 17:30 2 EUR Standarta (D+1) 18:00 2 EUR Steidzams (D) 17:00 15 EUR Ekspress (D)** 17:45 55 EUR ārpus EEZ valstīm Standarta (D+1) 18:00 25 EUR 20 EUR Steidzams (D) 17:00 30 EUR 25 EUR Ekspress (D)** 17:45 55 EUR 55 EUR 2.2. USD maksājumi Standarta (D+1) 18:00 40 EUR 30 EUR Steidzams (D) 17:00 50 EUR 40 EUR Ekspress (D)** 17:45 70 EUR 70 EUR 10

11 2.3. RUB maksājumi Standarta (D+1) 18:00 15 EUR Steidzams (D) 16:00 20 EUR Ekspress (D)** 17:45 50 EUR 2.4. PLN maksājumi Standarta (D+1) 18:00 45 EUR 40 EUR Steidzams (D) 14:00 55 EUR 50 EUR Ekspress (D)** 15:30 70 EUR 70 EUR 2.5. Maksājumi citās valūtās Standarta (D+2) 18:00 55 EUR 45 EUR Steidzams (D+1) 18:00 65 EUR 55 EUR 3. Papildu pakalpojumi 3.1. a) Izpildītā standarta EUR maksājuma uz EEZ valstīm izmeklēšana, atsaukšana un noteikumu grozīšana 10 EUR 3.1. b) Izpildītā maksājuma izmeklēšana, atsaukšana un noteikumu grozīšana, gaidāmā vai ienākošā maksājuma izmeklēšana vai atgriešana*** 40 EUR + faktiskie izdevumi 3.2. Apstiprinātas SWIFT 6 ziņojuma kopijas izsniegšana Klientam 5 EUR 3.3. Iekšbankas maksājuma atsaukšana 5 EUR 3.4. Kontā ieskaitītā maksājuma atgriešana pēc Klienta rīkojuma 15 EUR 3.5. Slēdzamajā Kontā esošo līdzekļu atgriešana bez Klienta rīkojuma *** 30 EUR 3.6. Atgrieztā izejošā maksājuma ieskaitīšana Bankas Klienta kontā 3.7. Atgrieztā bezkonta maksājuma turēšana tranzītkontā līdz pieprasījumam 3.8. Komisija par ienākošo vai izejošo maksājumu apstrādi saistībā ar paaugstināta riska valsti**** 20 EUR (SEPA maksājumiem bez maksas) 0.5% min 50 EUR/dienā min. 150 EUR 7 11

12 4. Ienākošo maksājumu ieskaitīšana Bankas Klientu kontos un maksājumu apstrāde 4.1. Ienākošā maksājuma ieskaitīšana Bankas Klienta kontā Bez maksas 4.2. Ienākošā maksājuma ar neprecīzo saņēmēja nosaukumu apstrāde 20 EUR 4.3. Ienākošā maksājuma ar neprecīzo saņēmēja IBAN 8 apstrāde 25 EUR 4.4. Ienākošā maksājuma bez maksājuma mērķa norādīšanas apstrāde 20 EUR 5. Bezskaidras valūtas konvertācija***** Pēc Bankas noteiktā kursa, bez komisijas maksas * Maksājuma saņēmēja banka ir EKS maksājuma sistēmas tiešais dalībnieks. EKS dalībnieku saraksts. ** Ekspress (D) - maksājums, kura izpilde tiek nodrošināta 1 stundas laikā tikai pēc vienošanās ar Banku (iepriekš saskaņojot maksājuma veikšanu ar Bankas darbinieku). *** Komisijas maksa tiek ieturēta no atgriežamā maksājuma summas. **** Valstu saraksts ar paaugstinātu sankciju risku: NVS valstis un Serbija. *****Iespēja vienoties ar Banku par individuālu valūtas kursu, sākot no 5000,00 EUR vai ekvivalentu summu citās valūtās, bez papildus komisijas. LAIKS 1 maksājuma pieteikšanas laiks jeb vēlākais laiks, kad šī veida maksājumu ir iespējams iesniegt. Ja maksājums tiek iesniegts pēc norādītā laika, pie izpildes laika tiek pieskaitīta vēl 1 darba diena. OUR 2 visas ar maksājumu saistītās komisijas (korespondentbanku, saņēmējbankas) sedz Maksātājs. Saņēmējs saņem pilnu pārveduma summu. Ja maksājumu pārveduma laikā iesaistītās bankas maina maksājuma komisijas veidu, AS "LPB Bank" atbildību nenes. Saņēmējbankas vai citas maksājumā iesaistīto banku ar šo maksājumu saistītās komisijas AS "LPB Bank" bezakcepta kārtībā noraksta no Klienta norēķinu konta Bankā. SHA 3 Maksātājs apmaksā tikai AS "LPB Bank" komisijas maksu. Visas pārējās ar maksājumu saistītās komisijas (korespondentbanku, saņēmējbankas) apmaksā Saņēmējs. Maksājuma ieskaitīšanu Saņēmēja kontā veic saņēmējbanka pēc visu komisiju, ja tādas rodas, ieturēšanas no maksājuma summas. Sākot ar gada 1. novembri, ja maksājums tiek veikts Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstu 4 ietvaros EUR vai citās valūtās (DKK, NOK, SEK, PLN, CZK, RON, BGN, HUF, HRK, CHF), kā arī norādīts Saņēmēja konta numurs IBAN 7 formātā, saņēmējbankas SWIFT 6 kods, komisijas veids SHA, citas komisijas no maksājuma summas vairs netiek ieturētas. Banka ir tiesīga mainīt komisijas veidu no OUR uz SHA, apstrādājot Klienta izejošo maksājumu nosūtīšanai uz EEZ dalībvalstīm, EUR vai citu dalībvalstu valūtā. SEPA 4 - EEZ dalībvalstis, kā arī Apvienotā Karaliste, Andora, Gibraltāra, Islande, Lihtenšteina, Sanmarīno, Monako, Norvēģija, Šveice, Vatikāna, Majota, Senpjēra un Mikelona, Gērnsija un Menas Sala. Komunālais maksājums 5 - ir maksājums par komunālajiem pakalpojumiem, uzrādot apsaimniekotāja izrakstītu rēķinu, kā arī apmaksa par elektroenerģiju, gāzi, ūdeni, kanalizāciju un atkritumu izvešanu. SWIFT 6 (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) - starpbanku elektroniskā komunikācijas sistēma, kur katrai bankai piešķirts starptautisks kods. 7 pieejams atsevišķi vienojoties. IBAN 8 (International Bank Account Number) - starptautisks bankas konta numurs, ko banka piešķīrusi klientam un kas atbilst starptautiskajam standartam ISO 13616:1997, kuru izstrādājušas Eiropas Banku standartu komiteja (European Committee for Banking Standards) un Starptautiskā Standartizācijas organizācija (International Organization for Standardization). 12

13 Elektroniskie maksājumi spēkā no LAIKS ¹ OUR² SHA³ 1. Iekšbankas maksājumi 1.1. Starp klienta kontiem Visu diennakti Bez maksas Bez maksas 1.2. Uz cita Bankas Klienta kontu Visu diennakti Bez maksas Bez maksas 2. Maksājumi uz citu banku 2.1. EUR maksājumi uz SEPA 4 valstīm Standarta (D) 15:30 0,40 EUR Standarta (D)* 17:30 0,40 EUR Standarta (D+1) 18:00 0,40 EUR Steidzams (D) 17:00 10 EUR Ekspress (D)** 17:45 50 EUR ārpus EEZ valstīm Standarta (D+1) 18:00 20 EUR 15 EUR Steidzams (D) 17:00 25 EUR 20 EUR Ekspress (D)** 17:45 50 EUR 50 EUR 2.2. USD maksājumi Standarta (D+1) 18:00 30 EUR 20 EUR Steidzams (D) 17:00 40 EUR 30 EUR Ekspress (D)** 17:45 60 EUR 60 EUR 2.3. RUB maksājumi Standarta (D+1) 18:00 11 EUR Steidzams (D) 16:00 15 EUR Ekspress (D)** 17:45 45 EUR 13

14 2.4. PLN maksājumi Standarta (D+1) 18:00 35 EUR 30 EUR Steidzams (D) 14:00 45 EUR 40 EUR Ekspress (D)** 15:30 60 EUR 60 EUR 2.5. Maksājumi citās valūtās Standarta (D+2) 18:00 50 EUR 40 EUR Steidzams (D+1) 18:00 60 EUR 50 EUR 3. Papildu pakalpojumi 3.1. a) Izpildītā EUR maksājuma uz EEZ valstīm izmeklēšana, atsaukšana un noteikumu grozīšana 10 EUR 3.1. b) Izpildītā maksājuma izmeklēšana, atsaukšana un noteikumu grozīšana, gaidāmā vai ienākošā maksājuma izmeklēšana vai atgriešana*** 40 EUR + faktiskie izdevumi 3.2. Apstiprinātas SWIFT 5 ziņojuma kopijas izsniegšana Klientam 5 EUR 3.3. Iekšbankas maksājuma atsaukšana 5 EUR 3.4. Kontā ieskaitītā maksājuma atgriešana pēc Klienta rīkojuma 15 EUR 3.5. Slēdzamajā Kontā esošo līdzekļu atgriešana bez Klienta rīkojuma *** 30 EUR 3.6. Atgrieztā izejošā maksājuma ieskaitīšana Bankas Klienta kontā 20 EUR (SEPA maksājumiem bez maksas) 3.7. Komisija par ienākošo vai izejošo maksājumu apstrādi saistībā ar paaugstināta riska valsti**** min. 150 EUR 6 4. Ienākošo maksājumu ieskaitīšana Bankas Klientu kontos un maksājumu apstrāde 4.1. Ienākošā maksājuma ieskaitīšana Bankas Klienta kontā Bez maksas 4.2. Ienākošā maksājuma ar neprecīzo saņēmēja nosaukumu apstrāde 20 EUR 4.3. Ienākošā maksājuma ar neprecīzo saņēmēja IBAN 7 apstrāde 25 EUR 4.4. Ienākošā maksājuma bez maksājuma mērķa norādīšanas apstrāde 20 EUR 14

15 5. Bezskaidras valūtas konvertācija***** Pēc Bankas noteiktā kursa, bez komisijas maksas * Maksājuma saņēmēja banka ir EKS maksājuma sistēmas tiešais dalībnieks. EKS dalībnieku saraksts. ** Ekspress (D) - maksājums, kura izpilde tiek nodrošināta 1 stundas laikā tikai pēc vienošanās ar Banku (iepriekš saskaņojot maksājuma veikšanu ar Bankas darbinieku). *** Komisijas maksa tiek ieturēta no atgriežamā maksājuma summas. **** Valstu saraksts ar paaugstinātu sankciju risku: NVS valstis un Serbija. ***** Iespēja vienoties ar Banku par individuālu valūtas kursu, sākot no 5000,00 EUR vai ekvivalentu summu citās valūtās, bez papildus komisijas. LAIKS 1 maksājuma pieteikšanas laiks jeb vēlākais laiks, kad šī veida maksājumu ir iespējams iesniegt. Ja maksājums tiek iesniegts pēc norādītā laika, pie izpildes laika tiek pieskaitīta vēl 1 darba diena. OUR 2 visas ar maksājumu saistītās komisijas (korespondentbanku, saņēmējbankas) sedz Maksātājs. Saņēmējs saņem pilnu pārveduma summu. Ja maksājumu pārveduma laikā iesaistītās bankas maina maksājuma komisijas veidu, AS "LPB Bank" atbildību nenes. Saņēmējbankas vai citas maksājumā iesaistīto banku ar šo maksājumu saistītās komisijas AS "LPB Bank"" bezakcepta kārtībā noraksta no Klienta norēķinu konta Bankā. SHA 3 Maksātājs apmaksā tikai AS "LPB Bank" komisijas maksu. Visas pārējās ar maksājumu saistītās komisijas (korespondentbanku, saņēmējbankas) apmaksā Saņēmējs. Maksājuma ieskaitīšanu Saņēmēja kontā veic saņēmējbanka pēc visu komisiju, ja tādas rodas, ieturēšanas no maksājuma summas. Sākot ar gada 1. novembri, ja maksājums tiek veikts Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstu 4 ietvaros EUR vai citās valūtās (DKK, NOK, SEK, PLN, CZK, RON, BGN, HUF, CHF, HRK), kā arī norādīts saņēmēja konta numurs IBAN 6 formātā, saņēmējbankas SWIFT 5 kods, komisijas veids ir SHA, citas komisijas no maksājuma summas vairs netiek ieturētas. Banka ir tiesīga mainīt komisijas veidu no OUR uz SHA apstrādājot izejošo maksajumu, nosūtīšanai uz EEZ dalībvalstīm EUR vai citā valūtā. SEPA 4 - EEZ dalībvalstis, kā arī Apvienotā Karaliste, Andora, Gibraltāra, Islande, Lihtenšteina, Sanmarīno, Monako, Norvēģija, Šveice, Vatikāna, Majota, Senpjēra un Mikelona, Gērnsija un Menas Sala. SWIFT 5 (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) - starpbanku elektroniskā komunikācijas sistēma, kur katrai bankai piešķirts starptautisks kods. 6 pieejams atsevišķi vienojoties. IBAN 7 (International Bank Account Number) - starptautisks bankas konta numurs, ko banka piešķīrusi klientam un kas atbilst starptautiskajam standartam ISO 13616:1997, kuru izstrādājušas Eiropas Banku standartu komiteja (European Committee for Banking Standards) un Starptautiskā Standartizācijas organizācija (International Organization for Standardization). 15

16 Attālinātie pakalpojumi Internetbanka spēkā no Pakalpojuma reģistrācija Bez maksas 2. Pirmā Identifikācijas un autorizācijas līdzekļu komplekta Izsniegšana: 2.1. Privātpersonām (Mobilā tālruņa numura piereģistrēšana Vienreizējā drošības koda saņemšanai) Bez maksas 2.2. Juridiskām personām (Mobilā tālruņa numura piereģistrēšana Vienreizējā drošības koda saņemšanai 1 un Kodu kalkulators DigiPass 2 ) Bez maksas 3. Identifikācijas un autorizācijas līdzekļi: 3.1. Katra nākamā Mobilā tālruņa numura piereģistrēšana Vienreizējā drošības koda saņemšana 3 EUR 3.2. Kodu kalkulators - DigiPass 30 EUR 4. Limiti Fiziskām personām Dienas vai mēneša limits, izmantojot Vienreizējo drošības kodu (pēc tā pārsniegšanas, jāizmanto kodu kalkulators DigiPass) 4500 EUR 4.2. Dienas vai mēneša limits, izmantojot Key2LPB (pēc tā pārsniegšanas, jāizmanto kodu kalkulators DigiPass) EUR 1 Komisiju, par īsziņas ar Vienreizējo drošības kodu nosūtīšanu Klientam, Banka neietur. Klientam, atrodoties ārzemēs, mobilo sakaru operators par nosūtīto īsziņu var piemērot viesabonēšanas cenrādi. 2 Kodu kalkulatora DigiPass garantijas laiks - 2 gadi no saņemšanas brīža. 3 Limits - maksimāli pieļaujamā summa, kuras ietvaros Klients var debetēt Kontu. 16

17 Maksājumu karte Mastercard Standard spēkā no Maksājumu kartes apkalpošana 1.1. Gada maksa par Maksājumu kartes lietošanu 20 EUR 1.2. Gada maksa par Papildkartes lietošanu 7 EUR 1.3. Maksājumu kartes vai Papildkartes aizvietošana 7 EUR 1.4. Steidzama Maksājumu kartes izgatavošana 8 stundu laikā (Bankas darba laikā) 15 EUR 2. Jaunas, atjaunotas un aizvietotas Maksājumu kartes derīguma termiņš 2 gadi 3. Komisijas maksa par pirkumu Bezmaksas 4. Valūtas konvertācijas uzcenojums, ja pirkuma valūta atšķiras no Maksājumu kartes konta valūtas 2% 5. Komisijas maksa par skaidras naudas izņemšanu 5.1. Citadeles bankas bankomātos Latvijā Pirmās divas reizes mēnesī - bez maksas, 0.70 EUR 5.2. Citu banku bankomātos 2 EUR + 1,5% 6. Komisijas maksa par iepazīšanos ar konta bilanci 6.1. Citadeles bankas bankomātos Latvijā 0.20 EUR 6.2. Citu banku bankomātos 0.70 EUR 7. Kredītlimits 7.1. Kredītlimita apjoms atkarībā no bankā ieguldītā Termiņnoguldījuma No līdz EUR vai ekvivalents citā valūtā 70% No līdz EUR vai ekvivalents citā valūtā 80% Virs EUR vai ekvivalents citā valūtā 90% 7.2. Kredītlimita apjoms atkarībā no klienta netto algas, kas tiek pārskaitīta uz Maksājumu kartes kontu AS LPB Bank 1 Līdz 700 EUR 100% No 701 līdz 2000 EUR 200% Virs 2000 EUR 300% 17

18 8. Komisijas maksa par Kredītlimita izmantošanu 8.1. Procentu likme gadā no izmantotās Kredītlimita summas 24% 8.2. Procentu likme gadā par Kredītlimita summas pārsniegšanu 48% 8.3. Minimālā summa Maksājumu kartes konta ikmēneša papildināšanai no izmantotā Kredītlimita 5% 8.4. Termiņš, līdz kuram jāpapildina Maksājumu kartes konts, Kredītlimita izmantošanas gadījumā Kalendārā mēneša pēdējā darba diena 9. Citi pakalpojumi 9.1. Komisijas maksa par pretenzijas izskatīšanu Bez maksas Komisijas maksa par Maksājumu kartes darījuma apliecinošo dokumentu pieprasīšanu 15 EUR 10. Maksājumu kartes standarta limiti Limits skaidras naudas izņemšanai, diennakts (24h) laikā Limits skaidras naudas izņemšanai mēnesī Limits pirkumiem diennakts (24h) laikā Limits pirkumiem mēnesī 1500 EUR vai ekvivalents citā valūtā 7500 EUR vai ekvivalents citā valūtā 1500 EUR vai ekvivalents citā valūtā 7500 EUR vai ekvivalents citā valūtā 11. Pārskaitījumi no Maksājumu kartes konta Saskaņā ar cenrādi "Maksājumi / Elektroniskie maksājumi" 12. Komisijas maksa, ja darījums Maksājumu kartes kontā ir USD, GBP vai CHF valūtās Komisijas maksa par skaidras naudas izņemšanu citu banku bankomātos Komisijas maksa par iepazīšanos ar Maksājumu kartes konta bilanci citu banku bankomātos 3 USD + 1,5%/ 2 GBP + 1,5%/ 3 CHF + 1,5% 1 USD/ 0,70 GBP/ 1 CHF 1 Tikai Latvijas Republikas pilsoņiem un nepilsoņiem 2 Ja pretenzijas izskatīšanai nepieciešams pieprasīt no attiecīgā darījuma apstrādē iesaistītajām trešajām personām darījumu apliecinošus dokumentus un tiek konstatēts, ka pretenzija ir nepamatota, tiek piemērota Bankas komisija EUR apmērā par katru izskatīto darījumu. 18

19 Maksājumu karte Mastercard Gold spēkā no Maksājumu kartes apkalpošana 1.1. Gada maksa par Maksājumu kartes lietošanu 100 EUR 1.2. Gada maksa par Papildkartes lietošanu 60 EUR 1.3. Maksājumu kartes vai Papildkartes aizvietošana 7 EUR 1.4. Steidzama Maksājumu kartes izgatavošana 8 stundu laikā (Bankas darba laikā) 15 EUR 2. Jaunas, atjaunotas un aizvietotas Maksājumu kartes derīguma termiņš 2 gadi 3. Komisijas maksa par pirkumu Bez maksas 4. Valūtas konvertācijas uzcenojums, ja pirkuma valūta atšķiras no Maksājumu kartes konta valūtas 2% 5. Komisijas maksa par skaidras naudas izņemšanu 5.1. Citadeles bankas bankomātos Latvijā Pirmās divas reizes mēnesī - bez maksas, 0.70 EUR 5.2. Citu banku bankomātos 2 EUR + 1,5% 6. Komisijas maksa par iepazīšanos ar konta bilanci 6.1. Citadeles bankas bankomātos Latvijā 0.20 EUR 6.2. Citu banku bankomātos 0.70 EUR 7. Kredītlimits 7.1. Kredītlimita apjoms atkarībā no bankā ieguldītā Termiņnoguldījuma No līdz EUR vai ekvivalents citā valūtā 80% Virs EUR vai ekvivalents citā valūtā 90% 7.2. Kredītlimita apjoms atkarībā no klienta netto algas, kas tiek pārskaitīta uz Maksājumu kartes kontu AS LPB Bank 1 No 701 līdz 2000 EUR 200% Virs 2000 EUR 300% 8. Komisijas maksa par Kredītlimita izmantošanu 8.1. Procentu likme gadā no izmantotās Kredītlimita summas 22% 8.2. Procentu likme gadā par Kredītlimita summas pārsniegšanu 48% 19

20 8.3. Minimālā summa Maksājumu kartes konta ikmēneša papildināšanai no izmantotā Kredītlimita 8.4. Termiņš, līdz kuram jāpapildina Maksājumu kartes konts, Kredītlimita izmantošanas gadījumā 5% Kalendārā mēneša pēdējā darba diena 9. Citi pakalpojumi 9.1. Komisijas maksa par pretenzijas izskatīšanu Bez maksas Komisijas maksa par Maksājumu kartes darījuma apliecinošo dokumentu pieprasīšanu 15 EUR 9.3. Ceļojumu apdrošināšana Bez maksas 9.4. Lounge Key zonas apmeklējums Kalendārā gadā 1 reize bez maksas Vienai personai 28 EUR Flight Delay programmas gadījumā līdz piecām personām Bez maksas 10. Maksājumu kartes standarta limiti Limits skaidras naudas izņemšanai, diennakts (24h) laikā Limits skaidras naudas izņemšanai mēnesī Limits pirkumiem diennakts (24h) laikā Limits pirkumiem mēnesī 11. Pārskaitījumi no Maksājumu kartes konta EUR vai ekvivalents citā valūtā EUR vai ekvivalents citā valūtā EUR vai ekvivalents citā valūtā EUR vai ekvivalents citā valūtā Saskaņā ar cenrādi "Maksājumi bankā / Elektroniskie maksājumi" 12. Komisijas maksa, ja darījums Maksājumu kartes kontā ir USD, GBP vai CHF valūtās Komisijas maksa par skaidras naudas izņemšanu citu banku bankomātos Komisijas maksa par iepazīšanos ar Maksājumu kartes konta bilanci citu banku bankomātos 3 USD + 1,5%/ 2 GBP + 1,5%/ 3 CHF + 1,5% 1 USD/ 0,70 GBP/ 1CHF 1 Tikai Latvijas Republikas pilsoņiem un nepilsoņiem 2 Ja pretenzijas izskatīšanai nepieciešams pieprasīt no attiecīgā darījuma apstrādē iesaistītajām trešajām personām darījumu apliecinošus dokumentus un tiek konstatēts, ka pretenzija ir nepamatota, tiek piemērota Bankas komisija EUR apmērā par katru izskatīto darījumu. 3 Cenu aprēķina un saņem pakalpojuma sniedzējs lidostā saskaņā ar Mastercard noteikumiem. 20

21 Maksājumu karte Mastercard Platinum spēkā no Maksājumu kartes apkalpošana 1.1. Gada maksa par Maksājumu kartes lietošanu 200 EUR 1.2. Gada maksa par Papildkartes lietošanu 120 EUR 1.3. Maksājumu kartes vai Papildkartes aizvietošana 7 EUR 1.4. Steidzama Maksājumu kartes izgatavošana 8 stundu laikā (Bankas darba laikā) 15 EUR 2. Jaunas, atjaunotas un aizvietotas Maksājumu kartes derīguma termiņš 2 gadi 3. Komisijas maksa par pirkumu Bez maksas 4. Valūtas konvertācijas uzcenojums, ja pirkuma valūta atšķiras no Maksājumu kartes konta valūtas 2% 5. Komisijas maksa par skaidras naudas izņemšanu 5.1. Citadeles bankas bankomātos Latvijā Pirmās divas reizes mēnesī - bez maksas, 0.70 EUR 5.2. Citu banku bankomātos 2 EUR + 1,5% 6. Komisijas maksa par iepazīšanos ar konta bilanci 6.1. Citadeles bankas bankomātos Latvijā 0.20 EUR 6.2. Citu banku bankomātos 0.70 EUR 7. Kredītlimits 7.1. Kredītlimita apjoms atkarībā no bankā ieguldītā Termiņnoguldījuma Virs EUR vai ekvivalents citā valūtā 90% 7.2. Kredītlimita apjoms atkarībā no klienta netto algas, kas tiek pārskaitīta uz Maksājumu kartes kontu AS LPB Bank 1 Virs 2000 EUR 300% 8. Komisijas maksa par Kredītlimita izmantošanu 8.1. Procentu likme gadā no izmantotās Kredītlimita summas 20% 8.2. Procentu likme gadā par Kredītlimita summas pārsniegšanu 48% 21

22 8.3. Minimālā summa Maksājumu kartes konta ikmēneša papildināšanai no izmantotā Kredītlimita 5% 8.4. Termiņš, līdz kuram jāpapildina Maksājumu kartes konts, Kredītlimita izmantošanas gadījumā Kalendārā mēneša pēdējā darba diena 9. Citi pakalpojumi 9.1. Komisijas maksa par pretenzijas izskatīšanu Bez maksas Komisijas maksa par Maksājumu kartes darījuma apliecinošo dokumentu pieprasīšanu 15 EUR 9.3. Ceļojumu apdrošināšana Bez maksas 9.4. Lounge Key zonas apmeklējums Kalendārā gadā 2 reizes bez maksas Vienai personai 28 EUR Flight Delay programmas gadījumā līdz piecām personām Bez maksas 10. Maksājumu kartes standarta limiti Limits skaidras naudas izņemšanai, diennakts (24h) laikā Limits skaidras naudas izņemšanai mēnesī Limits pirkumiem diennakts (24h) laikā Limits pirkumiem mēnesī EUR vai ekvivalents citā valūtā EUR vai ekvivalents citā valūtā EUR vai ekvivalents citā valūtā EUR vai ekvivalents citā valūtā 11. Pārskaitījumi no Maksājuma kartes konta Saskaņā ar cenrādi Maksājumi bankā / Elektroniskie maksājumi 12. Komisijas maksa, ja darījums Maksājumu kartes kontā ir USD, GBP vai CHF valūtās Komisijas maksa par skaidras naudas izņemšanu citu banku bankomātos Komisijas maksa par iepazīšanos ar Maksājumu kartes konta bilanci citu banku bankomātos 3 USD + 1,5%/ 2 GBP + 1,5%/ 3 CHF + 1,5% 1 USD/ 0,70 GBP/ 1 CHF 1 Tikai Latvijas Republikas pilsoņiem un nepilsoņiem 2 Ja pretenzijas izskatīšanai nepieciešams pieprasīt no attiecīgā darījuma apstrādē iesaistītajām trešajām personām darījumu apliecinošus dokumentus un tiek konstatēts, ka pretenzija ir nepamatota, tiek piemērota Bankas komisija EUR apmērā par katru izskatīto darījumu. 3 Cenu aprēķina un saņem pakalpojuma sniedzējs lidostā saskaņā ar Mastercard noteikumiem. 22

23 Maksājumu karte Mastercard Virtual spēkā no Maksājumu kartes apkalpošana 1.1. Gada maksa par Maksājumu kartes vai Papildkartes lietošanu 7 EUR 1.2. Maksājumu kartes vai Papildkartes aizvietošana 7 EUR 2. Jaunas, atjaunotas un aizvietotas Maksājumu kartes derīguma termiņš 1 gads 3. Komisijas maksa par pirkumu Bez maksas 4. Valūtas konvertācijas uzcenojums, ja pirkuma valūta atšķiras no Maksājumu kartes konta valūtas 2% 5. Citi pakalpojumi 5.1. Komisijas maksa par pretenzijas izskatīšanu Bez maksas Komisijas maksa par Maksājumu kartes darījuma apliecinošo dokumentu pieprasīšanu 15 EUR 6. Maksājumu kartes standarta limiti 6.1. Limits pirkumiem diennakts (24h) laikā Ekvivalents 3000 EUR 6.2. Limits pirkumiem mēnesī Ekvivalents EUR 1 Ja pretenzijas izskatīšanai nepieciešams pieprasīt no attiecīgā darījuma apstrādē iesaistītajām trešajām personām darījumu apliecinošus dokumentus un tiek konstatēts, ka pretenzija ir nepamatota, tiek piemērota Bankas komisija EUR apmērā par katru izskatīto darījumu. 23

24 Brokeru pakalpojumi spēkā no ) Akcijas 1 Cenrādis Classic Brokerage 4 Tirgus Brokeru pakalpojumi 2 DVP/RVP 3 Glabāšana (mēnesī) 6 1.1) Beļģija, Nīderlande, Francija (NYSE Euronext) 0.3% min. 30 EUR 30 EUR 0.025% 1.2) Latvija, Lietuva, Igaunija (NASDAQ OMX Baltic) 0.5% min. 30 EUR 30 EUR 0.025% 1.3) Norvēģija, Zviedrija (NASDAQ OMX Nordic) 0.3% min. 30 EUR 30 EUR 0.025% 1.4) Vācija 0.3% min. 30 EUR 30 EUR 0.025% 1.5) ASV 0.03 USD/akcija min. 30 USD 30 EUR 0.025% 1.6) Šveice 0.3% min. 30 EUR 30 EUR 0.025% 1.7) Itālija 0.3% min. 30 EUR 30 EUR 0.025% 1.8) Spānija 0.3% min. 30 EUR 30 EUR 0.025% 1.9) Lielbritānija 0.3% min. 30 EUR 30 EUR 0.025% 1.10) Lielbritānija (LSE IOB) 0.3% min. 30 EUR 30 EUR 0.025% 1.11) Īrija 0.3% min. 30 EUR 30 EUR 0.025% 1.12) Austrija 0.3% min. 30 EUR 30 EUR 0.025% 1.13) Kanāda 0.03 CAD/akcija min. 30 CAD 30 EUR 0.025% 1.14) Japāna 0.4% min. 40 EUR 30 EUR 0.025% 1.15) Austrālija 0.5% min. 60 EUR 60 EUR 0.025% 1.16) Honkonga 0.5% min. 60 EUR 60 EUR 0.025% 1.17) Krievija 0.3% min RUB 100 EUR 0.025% 1.18) Citas akcijas pēc vienošanās 24

25 1) Akcijas 1 Cenrādis DMA 4 Tirgus Brokeru pakalpojumi 2 Tirdzniecības platforma 8 Glabāšana (mēnesī) 6 1.1) Beļģija, Nīderlande, Francija (NYSE Euronext) 0.2% min. 20 EUR TWS 1.2) Latvija, Lietuva, Igaunija (NASDAQ OMX Baltic) 0.3% min. 20 EUR TWS bez maksas bez maksas 1.3) Norvēģija, Zviedrīja (NASDAQ OMX Nordic) 0.3% min. 50 NOK/50 SEK TWS bez maksas 1.4) Vācija 0.2% min. 20 EUR TWS bez maksas 1.5) ASV 0.02 USD/akcija min. 20 USD TWS bez maksas 1.6) Šveice 0.3% min. 20 CHF TWS 1.7) Itālija 0.2% min. 20 EUR TWS 1.8) Spānija 0.2% min. 20 EUR TWS 1.9) Lielbritānija 0.2% min. 15 GBP TWS 1.10) Lielbritānija (LSE IOB) 0.2% min. 20 USD TWS 1.11) Austrija 0.2% min. 20 EUR TWS bez maksas bez maksas bez maksas bez maksas bez maksas bez maksas 1.12) Kanāda CAD/akcija min. 20 CAD TWS bez maksas 1.13) Japāna 0.3% min JPY TWS 1.14) Austrālija 0.3% min. 20 AUD TWS 1.15) Honkonga 0.3% min. 100 HKD TWS bez maksas bez maksas bez maksas 1.16) Krievija 0.2% min RUB QUIK 0.025% 1.17) Citas akcijas pēc vienošanās 25

26 2) Obligācijas 1 Cenrādis Classic Brokerage 4 Depozitārijs/Tirgus Brokeru pakalpojumi 2 DVP/RVP 3 Glabāšana (mēnesī) 6 2.1) Clearstream 0.1% min 100 EUR 5 30 EUR 0.025% 2.2) Euroclear 0.1% min 100 EUR 5 30 EUR 0.025% 2.3) DTC (ASV) 0.1% min 100 EUR 5 30 EUR 0.025% 2.4) CREST (Lielbritānija) 0.1% min 100 EUR 5 30 EUR 0.025% 2.5) LCD (Latvija) 0.1% min 100 EUR 5 30 EUR 0.025% 2.6) NSD (Krievija) 0.2% min 100 EUR EUR 0.025% 2.7) Citas obligācijas pēc vienošanās 2) Obligācijas 1 Cenrādis DMA 4 Depozitārijs/Tirgus Brokeru pakalpojumi 2 Tirdzniecības platforma 8 Glabāšana (mēnesī) 6 2.1) Clearstream nav pieejams nav pieejams nav pieejams 2.2) Euroclear nav pieejams nav pieejams nav pieejams 2.3) DTC (ASV) nav pieejams nav pieejams nav pieejams 2.4) CREST (Lielbritānija) nav pieejams nav pieejams nav pieejams 2.5) LCD (Latvija) nav pieejams nav pieejams nav pieejams 2.6) NSD (Krievija) 0.2% min RUB QUIK 0.025% 2.7) Citas obligācijas pēc vienošanās 26

27 3) Nākotnes kontrakti (Futures) un opcijas (FOP) 1 Cenrādis Classic Brokerage 4 Cenrādis DMA 4 Tirgus Brokeru pakalpojumi 2 Brokeru pakalpojumi 2 Tirdzniecības platforma 8 3.1) USD kontrakti nav pieejams 5 USD/kontrakts TWS 3.2) EUR kontrakti nav pieejams 5 EUR/kontrakts TWS 3.3) Citi nākotnes kontrakti nav pieejams pēc vienošanās 4) FOREX Cenrādis Classic Brokerage 4 Cenrādis DMA 4 Tirgus Brokeru pakalpojumi 2 Brokeru pakalpojumi 2 Tirdzniecības platforma 8 4.1) Maržinālie FOREX darījumi nav pieejams 1.0 bp, min 11 USD TWS 4.2) Valūtas konvertācijas darījumi atbilstoši Bankas valūtas kursam 1.5 bp, min 11 USD TWS 5) Citi pakalpojumi Cenrādis Classic Brokerage 4 Cenrādis DMA 4 5.1) Maksa par finanšu instrumentu konta atvēršanu bez maksas 5.2) Maksa par finanšu instrumentu konta slēgšanu bez maksas 5.3) Vērtspapīru pārvedumi no Euroclear/Clearstream (Delivery free of Payment) 100 EUR 5.4) Likme par maržinālā kredīta izmantošanu USD, EUR, CHF, GBP 7 nav pieejams brokeru likme + 2.5% gadā 5.5) Akciju opcijas nav pieejams 5 EUR, 5 GBP, 5 USD, 5 CHF/kontrakts 5.6) Citi pakalpojumi pēc vienošanās 27

28 Paskaidrojumi: Cenrādis Classic Brokerage - darījumu noslēgšana neizmantojot tirdzniecības platformas TWS vai QUIK. Cenrādis DMA (Direct Market Access) - darījumu noslēgšana izmantojot tirdzniecības platformas TWS vai QUIK. 1 Ārvalstu nodokļi (Stamp Duty, PTM Levy un citi) tiek ieturēti atsevišķi 2 Cenrādis neietver biržu un ECN cenrādi 3 DVP - Deliver versus Payment RVP - Receive versus Payment 4 Neparedzēti un papildus izdevumi, kuri var rasties Bankai izpildot Līgumā noteiktos nosacījumus, tiek segti atbilstoši faktiskajām izmaksām 5 Cenrādis tiek aprēķināta no nominālvērtības 6 Portfeļa vētība tiek noteikta uz mēneša pēdējo darba dienu (akcijām pēc tirgus vērtības, obligācijām pēc nominālvērtības). Dažos gadījumos aprēķins tiek veikts par katru dienu. 7 Procenti tiek aprēķināti katru dienu. 8 Maksa par tirdzniecības platformas izmantošanu, tirgus datiem (live market data), tirgus ziņām (news and research) tiek ņemta atbilstoši faktiskajām izmaksām Cenrādis ir jebkura starp Banku un Klientu noslēgta līguma, kura noteikumi skar, vai attiecas uz ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakus pakalpojumu sniegšanu, neatņemama sastāvdaļa, kam klients piekrīt, apliecinot to ar savu parakstu. 28

29 Termiņnoguldījumi 1 spēkā no Likmes termiņnoguldījumiem ar procentu izmaksu termiņa beigās Valūta Minimālā Termiņnoguldījuma summa 6 mēn. 9 mēn. 1G 2G 3G 5G EUR ,80% 1,00% 2,00% 2,20% 2,40% 2,50% Likmes termiņnoguldījumiem ar ikmēneša procentu izmaksu Valūta Minimālā Termiņnoguldījuma summa 6 mēn. 9 mēn. 1G 2G 3G 5G EUR ,65% 0,85% 1,85% 2,05% 2,25% 2,35% 1 Piedāvājums ir indikatīvs, Banka patur tiesības koriģēt procentu likmes termiņnoguldījuma darījuma slēgšanas brīdī 29

30 Seifi spēkā no х240х360 62х240х360 87х240х х240х х240х360 1 mēnesis 20 EUR 30 EUR 40 EUR 60 EUR 70 EUR 6 mēneši 80 EUR 110 EUR 130 EUR 170 EUR 220 EUR 12 mēneši 130 EUR 160 EUR 200 EUR 270 EUR 390 EUR Seifa atslēgu uzglabāšana Bankā 1 : 1 atslēga - 10 EUR mēnesī; 2 atslēgas - 20 EUR mēnesī. Soda nauda: ja nozaudēta viena vai abas atslēgas EUR; par laikus neatbrīvotu Seifu par katru nokavēto dienu - 10% no mēneša cenrāža; Seifa piespiedu atvēršana EUR; Seifa satura uzglabāšana Bankas glabātuvē pēc līguma termiņa beigām - nomas maksa divkāršā apmērā. 1 Komisijas maksā ir iekļauts PVN saskaņā ar LR Likumu Par pievienotās vērtības nodokli. 30

31 Privātpersonu finansēšana spēkā no PIETEIKUMA IZSKATĪŠANA: Esošiem Bankas klientiem Jauniem Bankas klientiem Iekšzemes cenrādis 1 : 150 EUR 170 EUR Līgumu sagatavošana un noformēšana Maksa par neizmantotu limitu Atmaksa pirms termiņa No 1% min. 150 EUR 1% gadā (no piešķirtā limita neizmantotās daļas) Bez maksas KOMISIJA PAR IZMAIŅU VEIKŠANU LĪGUMĀ: Summas palielināšana Termiņa pagarināšana, % likmes maiņa 2 Maksājumu grafika maiņa Maksājuma datuma maiņa Citas izmaiņas Sākot no 0,8% no summas, uz kuru attiecās izmaiņas, min. 150 EUR 0,5% no summas, uz kuru attiecas izmaiņas, min. 150 EUR 150 EUR 25 EUR Individuāli, min. 150 EUR Klienta darījuma ar trešajām personām izvērtēšana, saskaņošana un/vai noformēšana EUR Izmaiņu veikšana līgumā, kas tiek veiktas pēc Bankas iniciatīvas Bezmaksas RAKSTISKO IZZIŅU SAGATAVOŠANA (PAR 1 IZZIŅU): Izziņas sagatavošana Izziņas svešvalodā sagatavošana 35 EUR 50 EUR Atskaišu sagatavošana pēc klienta pieprasījuma (līzinga darījumiem) pēc vienošanās, min. 10 EUR + PVN Nestandarta grāmatvedības izziņu izsniegšana (līzinga darījumiem) 50 EUR + PVN Dokumentu kopiju izsniegšana no arhīva Pilnvara izbraukšanai ārpus valsts 1,5 EUR par 1. lpp. 50 EUR 31

32 APDROŠINĀŠANAS POLISE (PAR 1 POLISI): Apdrošināšanas polises pasūtīšana un pirmreizēja apmaksa Klienta vietā 50 EUR Apdrošināšanas prēmijas apmaksa Klienta vietā 20 EUR 1 Privātpersonu aizdevumiem, kas saistīti ar saimnieciskās darbības veikšanu tiek piemērots cenrādis juridiskām personām. 2 Pagarinot termiņu maksājuma grafika ietvaros, piemēro minimālo komisiju. 3 Izņemot dokumentāciju/darījumus, kas tiek saskaņoti atbilstoši līguma Sevišķajiem noteikumiem. Līzinga darījumiem komisijas maksas tiek apliktas ar PVN saskaņā ar LR Likumu Par pievienotās vērtības nodokli. 32

Microsoft Word - fiz_LV

Microsoft Word - fiz_LV GROZĪJUMI TARIFOS FIZISKĀM PERSONĀM LR REZIDENTIEM 1. Norēķinu konts Jaunais tarifs Katra konta apkalpošana, ja Klients neaktīvs nevienā Klienta norēķinu un/vai karšu kontā Bankā nav veiktas vismaz 3 (trīs)

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Danske Bank A/S filiāles Latvijā Vadības komitejas gada 24.aprīļa protokola lēmumu Nr. 17/2017 Spēkā no DANSKE BANK A

APSTIPRINĀTS ar Danske Bank A/S filiāles Latvijā Vadības komitejas gada 24.aprīļa protokola lēmumu Nr. 17/2017 Spēkā no DANSKE BANK A APSTIPRINĀTS ar Danske Bank A/S filiāles Latvijā Vadības komitejas 2017. gada 24.aprīļa protokola lēmumu Nr. 17/2017 Spēkā no 01.07.2017 DANSKE BANK A/S FILIĀLES LATVIJĀ PAKALPOJUMU CENRĀDIS FIZISKĀM PERSONĀM

Sīkāk

Apstiprināti ar bankas valdes

Apstiprināti ar bankas valdes RIGENSIS BANK AS Reģ. Nr. 40103429440 Teātra iela 3, Rīga, LV 1050, Latvija Tālr.: (+371) 675 555 51 / fakss: (+371) 673 333 03 E-pasts: info@rigensisbank.com / www.rigensisbank.com Norēķinu konts CENRĀDIS

Sīkāk

Cenrādis uzņēmumiem Spēkā no Arhīvs Konti un Komplekti Pakalpojumu komplekts Biznesa komplekts jaundibinātiem uzņēmum

Cenrādis uzņēmumiem Spēkā no Arhīvs Konti un Komplekti Pakalpojumu komplekts Biznesa komplekts jaundibinātiem uzņēmum Cenrādis uzņēmumiem 2019-01-02 2019-07-31 Spēkā no 01.10.2019 Arhīvs Konti un Komplekti Pakalpojumu komplekts Biznesa komplekts jaundibinātiem uzņēmumiem Komplekta noformēšana EUR 15,00 Neierobežota skaita

Sīkāk

Microsoft Word - klientiem_lat_ doc

Microsoft Word - klientiem_lat_ doc Tagad spēkā esošie tarifi: Tarifi, kuri stāsies spēkā no 7.0.20.: Kontu atvēršana, maksājumi Norēķinu konts Rezidents Nerezidents Neaktīva norēķinu konta uzturēšana: privātpersonām, ja gadu nav notikušas

Sīkāk

Tarifi un apkalpošanas nosacījumi

Tarifi un apkalpošanas nosacījumi VISA Electron 1, Visa Classic Debit (tai skaitā atverot pamatkontu) Maksa par kartes izsniegšanu Komplekts "Universālais" VISA Electron 1, Visa Classic Debit kartes gada maksa komplekta "Universālais"

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Danske Bank A/S filiāles Latvijā Vadības komitejas gada 16. novembra sēdes Nr. 47/2012 lēmumu Spēkā no DANSKE BANK A

APSTIPRINĀTS ar Danske Bank A/S filiāles Latvijā Vadības komitejas gada 16. novembra sēdes Nr. 47/2012 lēmumu Spēkā no DANSKE BANK A APSTIPRINĀTS ar Danske Bank A/S filiāles Latvijā Vadības komitejas 2012. gada 16. novembra sēdes Nr. 47/2012 lēmumu Spēkā no 06.12.2012. DANSKE BANK A/S FILIĀLES LATVIJĀ PAKALPOJUMU CENRĀDIS JURIDISKĀM

Sīkāk

Cenrādis uzņēmumiem Konti un Komplekti Pakalpojumu komplekts Biznesa komplekts jaundibinātiem uzņēmumiem PAKALPOJUMS CENA Neiero

Cenrādis uzņēmumiem Konti un Komplekti Pakalpojumu komplekts Biznesa komplekts jaundibinātiem uzņēmumiem PAKALPOJUMS CENA Neiero Cenrādis uzņēmumiem 2016-05-01 2016-10-31 Konti un Komplekti Pakalpojumu komplekts Biznesa komplekts jaundibinātiem uzņēmumiem Neierobežota skaita Norēķinu kontu atvēršana EUR 15,00 DNB internetbankas

Sīkāk

Apstiprināti ar bankas valdes

Apstiprināti ar bankas valdes RIGENSIS BANK AS Reģ. Nr. 40103429440 Teātra iela 3, Rīga, LV 1050, Latvija Tālr.: (+371) 675 555 51 / fakss: (+371) 673 333 03 E-pasts: info@rigensisbank.com / www.rigensisbank.com Norēķinu konts Norēķinu

Sīkāk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk Reģ.Nr.40003248087 Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr.+371 6 7232211, fakss +371 6 7232212, e-pasts info@dzks.lv,www.dzks.lv PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēkā no 05.12.2017.) Pakalpojums KONTA ATVĒRŠANA, APKALPOŠANA,

Sīkāk

1

1 Vienotais pakalpojumu cenrādis Privātpersonām /Rezidentiem/ Apstiprināts ar AS Citadele banka 2019. gada 16.augusta rīkojumu Nr. 721-04/21. Spēkā no 2019. gada 20.augusta. Saturs Konti Maksājumi darījumi

Sīkāk

1

1 Vienotais pakalpojumu cenrādis Privātpersonām /Rezidentiem/ Apstiprināts ar AS Citadele banka 2019. gada 16. maija valdes lēmumu Nr. 4/26/2019.. Saturs Konti Maksājumi darījumi Maksājumu kartes Citi maksājumu

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

CENRĀDIS LATVIJAS UN ES KLIENTIEM FIZISKĀM PERSONĀM Spēkā no

CENRĀDIS LATVIJAS UN ES KLIENTIEM FIZISKĀM PERSONĀM  Spēkā no CENRĀDIS LATVIJAS UN ES KLIENTIEM FIZISKĀM PERSONĀM www.blueorangebank.com NORĒĶINU UN KASES PAKALPOJUMI 3 MAKSĀJUMI 6 ATTĀLINĀTĀ APKALPOŠANA 9 MAKSĀJUMU KARTES 10 KREDITĒŠANA 14 DOKUMENTĀRĀS OPERĀCIJAS

Sīkāk

Eiropas Savienības C 373 Oficiālais Vēstnesis 60. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi gada 4. novembris Saturs IV Pazi

Eiropas Savienības C 373 Oficiālais Vēstnesis 60. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi gada 4. novembris Saturs IV Pazi Eiropas Savienības C 373 Oficiālais Vēstnesis 60. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi 2017. gada 4. novembris Saturs IV Paziņojumi EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI

Sīkāk

COM(2014)520/F1 - LV (annex)

COM(2014)520/F1 - LV (annex) EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.7.2014. COM(2014) 520 final ANNEXES 1 to 3 PIELIKUMI dokumentam KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI Energoefektivitāte un tās ieguldījums enerģētiskajā drošībā

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.9.2016. COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu, un ziņojums, lai atvieglotu Savienībai, tās dalībvalstīm

Sīkāk

Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris Pāvilostas novada Tūrisma informācijas centra sta

Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris Pāvilostas novada Tūrisma informācijas centra sta Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris Pāvilostas novada Tūrisma informācijas centra statistika par 218. gadu 1. Apkalpoto tūristu (pieprasījumu)

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

(Microsoft PowerPoint - SEPA informacija tirgotajiem.ppt [Sader\356bas re\376\356ms])

(Microsoft PowerPoint - SEPA informacija tirgotajiem.ppt [Sader\356bas re\376\356ms]) Informācija par SEPA tirgotājiem Nacionālā SEPA darba grupa Rīgā, 2013 Saturs 1. Kas ir SEPA? 2. Projekta gaita Latvijā 3. Ko SEPA nozīmē tirgotājiem? 4. Turpmākais 1 Kas ir SEPA? Single euro payments

Sīkāk

Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka

Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka 28.3.219. Ekonomiskās izaugsmes tempi pasaulē kļūst lēnāki 8 7 6 5 4 3 2 1-1 Reālā IKP pārmaiņu tempi (%) -2 213 214

Sīkāk

Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai

Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai KLIENTA ANKETA IEGULDĪJUMU PAKALPOJUMU UN IEGULDĪJUMU BLAKUSPAKALPOJUMU DARĪJUMIEM AR FINANŠU INSTRUMENTIEM /APSTIPRINĀTA RIGENSIS BANK AS 31.05.2018. VALDES SĒDĒ / Cienījamo klient, Saskaņā ar Eopas Parlamenta

Sīkāk

Eiro Latvijā!?

Eiro Latvijā!? Eiro Latvijā?!? Sanita Putniņa, biedrība «Radošās Idejas» Šodien runāsim par... Kāpēc veido monetārās savienības? Kāpēc Latvijā ievieš eiro? Kā notiks eiro ieviešana? Kas ir monetārā savienība? Valstu

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala,

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, lietošanas kārtību veikala Stockmann klientiem, turpmāk

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

MX Klienta anketa ieguld pakalp saņemš_LV 1.3

MX Klienta anketa ieguld pakalp saņemš_LV 1.3 KLIENTA ANKETA IEGULDĪJUMU PAKALPOJUMU UN BLAKUSPAKALPOJUMU SAŅEMŠANAI Rīgā, Klients (vai tā pārstāvis) sniedz šajā Klienta anketā ieguldījumu pakalpojumu un blakuspakalpojumu saņemšanai (turpmāk tekstā

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009114148, Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 Pasta adrese: Vanagu iela 4,

Sīkāk

SMS bankas pakalpojuma lietosanas rokasgramata

SMS bankas pakalpojuma lietosanas rokasgramata SMS BANKAS PAKALPOJUMA LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA SATURS 1. SMS bankas pakalpojuma vispārējs apraksts... 3 2. SMS bankas pakalpojuma parametri... 3 2.1. Īsziņu saņemšanas valoda... 3 2.2. Atlikumi un darījumi/

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Rīgā, LĪGUMS Nr. B2-2018/ par papildu anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas vienreizējas lietošanas medicīnisko preču un materiālu piegādi 2018.gada. SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca,

Sīkāk

AS Rietumu Banka / Vesetas iela 7 / Rīga / LV-1013 / Latvija VR Nr / RTMBLV2X / REUTERS: RIET Tālrunis / Fakss

AS Rietumu Banka / Vesetas iela 7 / Rīga / LV-1013 / Latvija VR Nr / RTMBLV2X / REUTERS: RIET Tālrunis / Fakss IESNIEGUMS PAR KLIENTA STATUSA PIEŠĶIRŠANU/MAIŅU Datums / / 20 Apstiprināti AS Rietumu Banka Valdes 13.12.2013. sēdē, protokols Nr.58 Klients (juridiska persona: pilns nosaukums / fiziska persona: vārds,

Sīkāk

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Mēneša bilances pārskats VSPARK 27002001 MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Bankai Adrese Aktīvi (10 lapu) (veselos latos) Pozīcijas

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs:

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003132723, juridiskā adrese: Bauskas ielā 58a, Rīgā, LV-1004,

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Seminārs CEĻO DROŠI! Sandra Salmiņa-Šuke Konsulārais departaments Konsulārās palīdzības nodaļa Rīgā, 2016. gada 15. jūnijs KAS MĒS ESAM? DIPLOMĀTISKAIS UN KONSULĀRAIS DIENESTS 37 vēstniecības jaunākās

Sīkāk

Recent economic developments in Latvia

Recent economic developments in Latvia Eiro ieviešana Latvijā Ilmārs Rimšēvičs Latvijas Bankas prezidents 2012. gada 15. decembris Iedzīvotāji no eiro ieviešanas necietīs Eiro ieviešana NAV naudas reforma Latus Latvijas Bankā varēs apmainīt

Sīkāk

Ligums_Rutka_Nr574

Ligums_Rutka_Nr574 KREDĪTA LĪGUMS Nr. Vieta, Datums Kredīta konta Nr. AIZDEVĒJS Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība Dzelzceļnieks KS, Reģ.Nr. 40003248087, juridiskā adrese Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050 tālr. 67232211, mob.

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs Juridiskā a

TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs Juridiskā a TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs 90002183562 Juridiskā adrese Avotu iela 12, Saldus, Saldus novads, LV-3801

Sīkāk

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS)

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS) RIGENSIS BANKA AS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2015.GADA 6 MĒNEŠIEM (NEAUDITĒTS) Apstiprināts Rigensis Bank AS Valdes 2015.gada 06.augusta sēdē, Protokols Nr. 03/40 Saturs 1. INFORMĀCIJA PAR BANKU UN BANKAS

Sīkāk

Dinamika_03Q4_p.xls

Dinamika_03Q4_p.xls pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa AKTĪVI kods šējā pārskata gada decembrī A 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 6 096 767.49 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir EIROPAS KOMISIJA Briselē, 25.11.2016. COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir īpašu statusu Starptautiskajā Vīnkopības un vīna organizācijā

Sīkāk

Noteikumi_TCHIBO_LV_PDF

Noteikumi_TCHIBO_LV_PDF Preču loterijas Pērc Tchibo kafiju un laimē! noteikumi 1. Loterijas preču ražotājs ir Tchibo Warszawa Sp. Z o.o., reģ. nr. KRS 0000019739, juridiskā adrese: Fabryczna iela 5, 00-446, Varšava, Polija, -

Sīkāk

AS LPB Bank Reģ. Nr. LV SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV-1011 Tālr Vispārēja informācija Info

AS LPB Bank Reģ. Nr. LV SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV-1011 Tālr Vispārēja informācija Info AS LPB Bank Reģ. Nr. LV5010189561 SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV1011 Tālr. +71 6 777 2 999 info@lpb.lv www.lpb.lv Vispārēja informācija Informācijas atklāšana par AS LPB Bank darbību 2018.gadā Akciju

Sīkāk

AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 2012.GADS 2012.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUM

AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 2012.GADS 2012.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUM AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr. 965754 Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 212.GADS 212.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUMI Klasifikācijas kods Rādītāju nosaukums (latos) Pielikums

Sīkāk

ДОГОВОР О БРОКЕРСКИХ УСЛУГАХ № _______________

ДОГОВОР О БРОКЕРСКИХ УСЛУГАХ № _______________ BROKERPAKALPOJUMU NOTEIKUMI I SADAĻA VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI Noteikumos lietotie termini un to skaidrojumi Banka AS Baltic International Bank ; Brokeru pakalpojumi Klienta Rīkojumu pieņemšana un nosūtīšana;

Sīkāk

Saistošie noteikumi Nr

Saistošie noteikumi Nr APSTIPRINĀTI Ādažu novada domes sēdē 31.05.2016. (protokols Nr.9 27) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažos, Ādažu novadā 2016.gada 31.maijā Nr.16/2016 Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu

Sīkāk

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr. 6.2.-25/2016/1001 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Lielvārds, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p. Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2019. gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.2.) Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza

Sīkāk

2015 Finanšu pārskats

2015 Finanšu pārskats 2015 2 Neatkarīgā revidenta ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Mēs esam revidējuši pievienotos ( Uzņēmums ) finanšu pārskatus, kas ietver 2015. gada 31. decembra bilanci, ienākumu pārskatu,

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

Parskats_Dinamika xls

Parskats_Dinamika xls 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa KTĪVI kods šējā pārskata gada septembrī 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 3 935 663.81 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 0200 537 410.55 0300 Nākamo periodu

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr , juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Li

Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr , juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Li Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr. 40003052790, juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Lidosta Rīga, Mārupes nov., Latvija, LV-1000 - turpmāk

Sīkāk

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr. 50003972481, (turpmāk tekstā Iznomātājs) tās valdes locekļa personā, kurš rīkojas

Sīkāk

2013 Finanšu pārskats

2013 Finanšu pārskats 2013 2 Neatkarīgo revidentu ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Esam veikuši auditu klāt pievienotajiem ( Uzņēmums ) finanšu pārskatiem, kas sastāv no 2013.gada 31.decembra bilances, ienākumu

Sīkāk

PINB_NO-S-J-LV LV

PINB_NO-S-J-LV LV 1. Pakalpojuma noteikumos lietotie termini un to skaidrojumi: 1.1. Autentifikators kodi, paroles un citi identifikatori vai darbības, kuru izveidošana vai izmantošana ir iespējama, lietojot Autorizācijas

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 nvestīcijas: mazliet teorijas un situācija Latvijā gors Kasjanovs, Ekspertu saruna Latvijas Bankā 20.06.2011 nvestīciju jēdziens nvestīciju jēdziens un to pazīmes makroekonomikā Par investīcijām makroekonomiskajā

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr. 40003365783, juridiskā adrese: Aiviekstes iela 4, Rīga, Latvija, LV-1003, - turpmāk Pārdevējs.

Sīkāk

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SATURS Lpp. 1.Bilance...3-4 2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins...5 3. Finanšu

Sīkāk

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola",

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģistrācijas Nr. 90010944679, direktora pienākumu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1. Pielikums

Sīkāk

2018.gada 30.maijā IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. IeN 11/2018 Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā Izdoti saskaņā ar likuma Par pašva

2018.gada 30.maijā IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. IeN 11/2018 Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā Izdoti saskaņā ar likuma Par pašva 2018.gada 30.maijā IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. IeN 11/2018 Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Valsts pārvaldes

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

Izlozu un azartspeju uzraudzlbas inspekcija Juridiska adrese: SmilSu iela 1, Riga, LV-1050, faktiska adrese: Brlvlbas iela 33, Riga, LV-1010, talr.675

Izlozu un azartspeju uzraudzlbas inspekcija Juridiska adrese: SmilSu iela 1, Riga, LV-1050, faktiska adrese: Brlvlbas iela 33, Riga, LV-1010, talr.675 Izlozu un azartspeju uzraudzlbas inspekcija Juridiska adrese: SmilSu iela 1, Riga, LV-1050, faktiska adrese: Brlvlbas iela 33, Riga, LV-1010, talr.67504955, fakss 67504966, e-pasts pasts@iaui. gov.lv,

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293

Sīkāk

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO Biedrība LATVIJAS DARTS ORGANIZĀCIJA GADA PĀRSKATS Par 2015.gadu SATURS Vadības ziņojums 3-4 Bilance 5 Ieņēmumu un izdevumu pārskats 6 Ziedojumu un davinājumu pārskats 7 Pielikumi 8-10 Administratīvo izdevumu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2 APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces 2009. gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2009.gada 18.decembra sēdē (protokols Nr.6) un 2011.gada

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

PATĒRIŅA KREDĪTA LĪGUMS Nr. AIZDEVUMAM "NAUDAS KREDĪTS" Rīga Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIA SMS", vienotās reģistrācijas Nr. 4010

PATĒRIŅA KREDĪTA LĪGUMS Nr. AIZDEVUMAM NAUDAS KREDĪTS Rīga Sabiedrība ar ierobežotu atbildību VIA SMS, vienotās reģistrācijas Nr. 4010 PATĒRIŅA KREDĪTA LĪGUMS Nr. AIZDEVUMAM "NAUDAS KREDĪTS" Rīga 31.01.2019. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIA SMS", vienotās reģistrācijas Nr. 40103259867, juridiskā adrese 13. janvāra iela 3, Rīga,

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14. Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim Ieguldījumu

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 3 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Full page photo

Full page photo LĪGUMS Nr. S-18/2015 Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtu piegādi Rēzeknē, 2015.gada 3.jūlijā SIA ALAAS, reģ.nr. 42403013918, juridkā adrese - Križevniki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 2 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

IESNIEGUMS

IESNIEGUMS 1. Termini un to skaidrojumi: 1.1. Aktīvi Klientam piederošie FI, kuri tiek uzskaitīti FI kontā, un naudas līdzekļi, kuri tiek uzskaitīti Naudas kontā. 1.2. Apstiprinājums Klientam sniegts paziņojums par

Sīkāk

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3)

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3) Tirgus dalībnieka nosaukums: Swedbank Pārvaldes Sabiedrība AS Kods: 116 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

RDI _Default_lv-LV

RDI _Default_lv-LV SADARBĪBAS LĪGUMA PARAUGS Rīga, 2019. gada 29. jūnijā STORENT, SIA, vienotais reģistrācijas numurs: 40103164284, turpmāk tekstā saukta par "Iznomātāju", kuru uz pilnvaras pamata pārstāv Pārdošanas vadītājs

Sīkāk

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU Nr. BAO/ / AS "BAO" LR VR Nr. 40003320069 PVN reģ. Nr. LV40003320069 Norēķinu konts: A/S Swedbank HABALV22 LV85HABA0551010750161 JURIDISKĀ UN FAKTISKĀ ADRESE:

Sīkāk

Preču loterijas Apturi mirkli ar Mentos! noteikumi. 1. PREČU IZPLATĪTĀJS: 1.1. SIA Daisena Latvia (uzņēmuma reģistrācijas numurs: , juridis

Preču loterijas Apturi mirkli ar Mentos! noteikumi. 1. PREČU IZPLATĪTĀJS: 1.1. SIA Daisena Latvia (uzņēmuma reģistrācijas numurs: , juridis Preču loterijas Apturi mirkli ar Mentos! noteikumi. 1. PREČU IZPLATĪTĀJS: 1.1. SIA Daisena Latvia (uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003766195, juridiskā adrese: Biksēres iela 6, Rīga, LV-1073). 2. LOTERIJAS

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk

banku gada pārskats

banku gada pārskats Saīsinātie starpperioda koncerna konsolidētie un bankas atsevišķie finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2011. gada 30. jūnijā SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 Padomes un valdes sastāvs

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA APSTIPRINĀTI ar 25.05.2018. AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA S T A T Ū T I JAUNĀ REDAKCIJA Valmiera 2018 1. Firma

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Rīgā LĪGUMS Nr. B4-2016/229 par kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanas ar augstspiediena iekārtu pakalpojumiem 2016. gada 15. augustā SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003951628,

Sīkāk