6

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "6"

Transkripts

1 6.pielikums Ministru kabineta 2013.gada 13.maija noteikumiem Nr.250 "6.pielikums Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumiem Nr.559 Ēkas energoaudita pārskats KRASTA IELA 2, TAURENE, TAURENES PAGASTS, VECPIEBALGAS NOVADS, LV-4119 Rīga 2014.

2 2 1. Vispārīgā informācija 1.1. Ēkas identifikācija Adrese Krasta iela 2, Taurene, Taurenes pag., Vecpiebalgas novads, LV Ēkas kadastra numurs Ēkas klasifikācija Izglītības iestāžu ēka Ēkas daļa (paskaidro, ja Visa ēka novērtējums veikts ēkas daļai) 1.2. Pamatinformācija par ēkas īpašnieku vai turētāju Nosaukums/vārds, uzvārds (ja īpašnieks vai turētājs ir fiziska Vecpiebalgas novada pašvaldība. persona) Reģistrācijas numurs LV Juridiskā adrese Kontaktpersona Hugo Duksis Kontakttālrunis Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pag., Vecpiebalgas novads, LV Energoauditors Vārds, uzvārds Viktors Kitajevs Sertifikāta numurs EA2-0049, Izdevējs LSGŪTIS Uzņēmums* SIA Pērlītes Uzņēmuma reģistrācijas Nr numurs* Kontaktinformācija (tālrunis, e- "Pērlītes", Salas pagasts, Babītes novads, LV-2105 pasts, adrese) Izstrādāja (vārds, uzvārds) Mārtiņš Bernāns Piezīme. * Nenorāda ja energoauditors ir fiziska persona Dati par energoauditu Ēkas apsekošanas datums Energoaudita pārskata numurs

3 1.5. Energoefektivitātes novērtējuma robežas Vienības nosaukums Laukums, tilpums (ja attiecināms) Izglītības ēka iestādes 1226,5 laukums 3679,5 tilpums Īss procesu apraksts Enerģijas nesēju sadalījums un enerģijas plūsmas ** Novērtētais saražotās/patērētās enerģijas apjoms kwh gadā % no kopējā* Ēkas apkures nodrošināšanai. Siltumenerģija Karstā ūdens sagatavošanai Siltumenerģija Elektroenerģija apgaismes nodrošināšanai Elektroenerģija Elektroenerģija karstā ūdens ražošanas vajadzībām Elektroenerģija Elektroenerģija citiem patērētājiem Elektroenerģija Kopā 1226, Piezīme. Ja energoefektivitātes novērtējumā un energoaudita pārskatā ir iekļauta informācija par ēku, kurā nav atsevišķa energonesēju uzskaite, bet ēka ir viena no vairākām ēkām ar kopīgu energoresursu uzskaiti, šajā daļā jāuzrāda visaptveroša sistēmas enerģijas bilance, norādot visas loģiskās vienības, kas atrodas energoresursu uzskaites robežās un kurās tiek patērēta/saražota enerģija. Jāiekļauj enerģijas bilancē arī vienība, par kuru sastādīts pārskats. * kā daļa (%) no kopējā enerģijas nesēja patēriņa apjoma uzskaites robežās ** - ieteicams pievienot sagatavotu shematisku enerģijas plūsmu attēlojumu starp ēkām un procesiem. PIEZĪME. Ja ēkā tiek veikta tikai apgaismojuma iekštelpās uzlabošana, kuru darbība būtiski neietekmē ēkas energoefektivitātes novērtējumu un nomaināmo/uzlabojamo iekārtu esošais elektroenerģijas patēriņš nepārsniedz 20% no kopējā izmērītā elektroenerģijas patēriņa gadā, kā arī projektā plānotais kopējais finansējums nepārsniedz LVL ,00 energoaudita pārskatā aizpildīt vismaz šādas sadaļas: 1.daļa attiecināma visu sadaļu aizpildīšana, 2.daļa attiecināma visu sadaļu aizpildīšana, 3.daļa nav jāaizpilda, 4.daļa nav jāaizpilda, 5.daļa daļā 5.1. attiecināms aizpildīt un punktu un to veidojošās kopsummas punktā, punktā attiecināma visu sadaļu aizpildīšana. Pārējie punkti 5.daļā nav attiecināmi, 6.daļa attiecināma visu sadaļu aizpildīšana, 7.daļa attiecināms aizpildīt 7.5. un 7.6. punktu un to veidojošās kopsummas 7.7.punktā, 8.daļa nav attiecināms, Pielikums 1.daļa attiecināma visu sadaļu aizpildīšana, Pielikums 2.daļa nav jāaizpilda, Pielikums 3.daļa attiecināma visu sadaļu aizpildīšana, Pielikums 4.daļa attiecināma visu sadaļu aizpildīšana).

4 2. Pamatinformācija par ēku 2.1. Vispārīgā informācija Konstruktīvais risinājums Pamati Dzelzsbetons/betons Ārsienas Ķieģeļu mūris/paneļi Pārsegumi Dzelzsbetons/betons Jumts Gumijotie lokšņu materiāli/ruberoīds Ekspluatācijā nodošanas gads Stāvi pagrabs nav tipveida stāvi tehniskie stāvi mansarda stāvs nav jumta stāvs nav Kopējā aprēķina platība (m 2 ) 1226, Ēkas ārējie izmēri (ja ēkai ir neregulāra forma, garums (m) Pielikumā skice pielikumā pievieno skici) platums (m) Pielikumā skice augstums (m) Pielikumā skice Iepriekš veiktie energoefektivitātes pasākumi N.p.k. Gads Pasākums 1 - Nomainīti vecie koka logi uz PVC logiem 2 - Daļēji nomainītas ārdurvis uz jaunām PVC ārdurvīm Cita informācija Ēkas apsekošanas fotodokumentācija vai termogrammas pielikumā uz 6 lp.

5 Informācija par aprēķina zonām un telpu grupām Nr. p.k Zonas numurs un nosaukums ZONA 1 Iekļautās telpas/telpu grupas nosaukums Aprēķina parametri apkures periodā* Aprēķina parametri dzesēšanas periodā* Aprēķina Augstums, Aprēķina Temperatūra Perioda Gaisa Aprēķina Perioda Gaisa Platība vidējais tilpums ilgums apmaiņa temperatūra ilgums apmaiņa Aprēķina Āra gaisa Aprēķina Āra gaisa m 2 m m 3 C C dienas 1/h C C dienas 1/h Izglītības iestādes ēka 1226,5 3, ,5 18-1, ,5 Kopā 1226,5-3679,5 Vidēji - - Piezīme: * norāda aprēķinātās energoefektivitātes noteikšanai izmantotos periodu parametrus

6 6 3. Ēkas norobežojošās konstrukcijas 3.1. Informācija par katru ārējo norobežojošo konstrukciju veidu, kas aptver kopējā aprēķina platībā iekļautās apkurināmās telpas ZONA 1 Būvelementa Temperatūru starpība siltuma starp būvkonstrukcijas Nr. Norobežojošā Biezums Laukums Materiāls(-i) caurlaidības siltajām un aukstajām p.k. konstrukcija koeficients (U) pusēm Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients mm m 2 W/(m 2 K) K W/K 1 Ārsienas Māla ķieģeļi ,3 0,93 19,1 425,3 2 Ārsienas Paneļi ,6 1,53 19,1 912,8 3 Ēkas cokols Betons/dzelzs betons ,90 0,90 19,1 139,4 Jumta pārsegums Dzelzsbetona panelis, gāzbetona siltinājums, betons, ruberoīds ,90 0,99 19,1 865,2 4 Grīda uz grunts Betons, keramzīts, ,30 0,28 14,0 217,9 5 šķembas 6 Logi PVC - 242,60 1,30 19,1 315,4 7 Durvis PVC - 7,60 1,50 19,1 11,40 8 Durvis Koks - 10,50 3,70 19,1 38,85 Nr. Termiskie tilti Nosaukums Garums Termiskā tilta siltuma p.k. caurlaidības koeficients (ψ), Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients m W/(mK) K W/K 1 Ārsienas Lineārais 124 0,1 19,10 12,4 2 Ārsienas Lineārais 196 0,1 19,10 19,6 3 Ēkas cokols Lineārais 226 0,3 19,10 67,8 4 Jumta pārsegums Lineārais 173 0,1 19,10 17,3 5 Grīda uz grunts Lineārais 178 0,2 14,0 35,6 6 Logi Lineārais 525,9 0,2 19,10 105,18

7 7 7 Durvis Lineārais 22,62 0,2 19,10 4,52 8 Durvis Lineārais 16,38 0,3 19,10 4,91 Ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu koeficients H T faktiskais(w/k) 3193,5 normatīvais*(w/k) 1478 Piezīme. * Aprēķināts saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 27.novembra noteikumiem Nr.495 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"". **Ja nepieciešams papildināt pēc zonu skaita Ventilācijas sistēmas ēkas zonās Aprēķina parametri Nr.p.k Zonas numurs un nosaukums Aprēķina. Tilpums 4. Ēkas tehniskās sistēmas un enerģijas sadalījums Aprēķina temperatūra Gaisa apmaiņa* Vent. siltuma zudumu koeficients Hve, (W/K) Ventilācijas sistēmas veids Darbības ilgums Enerģijas atgūšana, vidēji m 3 C 1/h W/K h % Parametri apkures periodā ZONA 1, režīms 1** 3679,5 18 0,5 625,5 dabīgā - - ZONA 1, režīms 2** ZONA 2 ZONA... Parametri dzesēšanas periodā ZONA 1 ZONA 2 ZONA... Cita informācija: Piezīme: * iekļaujot infiltrāciju ** ja zona tiek ekspluatēta dažādos temperatūras un ventilācijas režīmos norāda katru režīmu atsevišķi, uzrādot režīma parametrus.

8 Gaisa kondicionēšana dati par iekārtām N.p.k. Iekārtas nosaukums, modelis Ražošanas gads Saražotās enerģijas Pārbaudes akts* daudzums (kwh/gadā) Pievienots (jā/nē) Datums Piezīme. * Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.504 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju", veicot energosertifikāciju ēkā, ir jāveic pārbaude un jāsastāda akts par dzesēšanas iekārtu pārbaudi saskaņā ar noteikumu 5.pielikumu Cita informācija 4.2. Aprēķinātie siltuma ieguvumi ēkā* Aprēķina parametri Nr.p.k Zonas numurs un nosaukums Iekšējie siltuma ieguvumi No karstā ūdens sistēmas Saules siltuma ieguvumi Ieguvumu izmantošanas koeficients Kopējie siltuma ieguvumi ** No No/uz No/uz AVK Metaboliskie apgaismojuma procesiem, sistēmām ierīcēm priekšmetiem kwh/m 2 kwh/m 2 kwh/m 2 kwh/m 2 kwh/m 2 kwh/m 2 kwh/m 2 Parametri apkures periodā ZONA 1, režīms 1** 9,65 5,99 0,15 0,00 4,99 30,88 0,9 46,5 ZONA 1, režīms 2** ZONA 2 Parametri dzesēšanas periodā ZONA 1 ZONA 2 ZONA... Piezīme: * sadalījums saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumu nr.39 Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode 79.punktu. ** - kopējie aprēķinātie siltuma ieguvumi dotajā periodā/režīmā Cita informācija

9 Siltuma piegāde/ražošana un pārvade Siltumenerģijas ražošanas iekārtas Iekārtas Ražoša Kurināmā nosaukums, modelis nas gads veids Kurināmā patēriņš (vidēji gadā), norādīt arī mērvienību Lietderības koeficients Saražotās enerģijas daudzums (kwh/gadā) Bratskas 2005 malka - 0, nē Pārbaudes akts* Pievienots Datums (jā/nē) Piezīme. * Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.504 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju", veicot energosertifikāciju ēkā, ir jāveic pārbaude un jāsastāda akts par apkures katlu pārbaudi saskaņā ar noteikumu 4.pielikumu Siltumenerģijas piegādes sistēma centralizēta siltumapgāde Atkarīgā pieslēguma shēma Neatkarīgā pieslēguma shēma X lokāla siltumapgāde Teritorijā izvietoti pazemes ārējie Informācija par energobilancē esošajiem, siltumapgādes tīkli apmēram 80 metru teritorijā izvietotajiem ārējiem siltumpārvades garumā. Cauruļu un siltumizolācijas tīkliem (tīklu garums, cauruļu un siltumizolācijas parametri, tehniskais stāvoklis) Cita informācija stāvokli nav iespējams noteikt bez siltumtīklu atrakšanas Siltuma sadale apkures sistēma* Apkures sistēma X vienas caurules divu cauruļu cita tipa (norādīt: ) Regulācija notiek ar turpgaitas temperatūras mainīšanu Siltumenerģijas piegādes regulēšana, kontrole un uzskaite zonās Kopējais siltumtrases garums ~ 452 m Cauruļu izolācijas tehniskais stāvoklis Caurules siltummezglā nav izolētas Cita informācija Piezīme: * ja situācija atšķiras dažādās ēkas zonās, var norādīt atsevišķā tabulā katrai zonai Karstā ūdens sadales sistēma Karstā ūdens piegādes vidējā temperatūra ( o C) Aukstā ūdens ieplūdes temperatūra ( o C) Karstā ūdens sagatavošana X sagatavošana siltummezglā centralizēta apgāde individuālā Karstā ūdens sadales sistēmas tips X bez cirkulācijas ar cirkulāciju Kopējais sadales shēmas cauruļu garums ~ 120 m Cauruļu izolācijas tehniskais stāvoklis Caurules siltummezglā nav izolētas Cita informācija Karstais ūdens tiek sagatavots izmantojot apkures katla siltumenerģiju.

10 10 5. Enerģijas patēriņš un uzskaite 5.1. Enerģijas patēriņa sadalījums (pamatojoties uz aprēķinātajiem datiem) Enerģijas patēriņa sadalījums* 3 Siltumenerģij a, vidējais kwh Izmērītie dati* 1 Elektroenerģij a, vidējais kwh Kopējais vidējais (kwh gadā) Īpatnējais (kwh/m 2 gadā) Vidējais koriģētais* 2 (kwh gadā) Īpatnējais koriģētais* 2 (kwh/m 2 gadā) Siltumener ģija, vidējais kwh Elektroener ģija, vidējais kwh Aprēķinātie dati * 3 Kopējais vidējais (kwh gadā) Īpatnējais (kwh/m 2 gadā) CO 2 izmešu daudzums gadā 4=3/kopējā 10=9/kopēj = =9 plat. ā plat Apkurei , , , , Karstā ūdens 4 623, , ,9 sagatavošanai Dzesēšanai , ,0 0, Mehāniskajai 0, , ,0 ventilācijai Apgaismojumam , , , Citi patērētāji* , , , Kopā , , , Paskaidrojumi par enerģijas patēriņa sadalījumu sistēmām ar kopīgu skaitītāju Apkurei un karstā ūdens sagatavošanai patērētais siltumenerģijas daudzums tiek aprēķināts vadoties no kopējā karstā ūdens patēriņa to rēzinot ar karstā ūdens uzsildīšanai nepieciešamo daudzumu. Elektroenerģijas uskaitei ir uzstādīts viens skaitītājs uz visu ēku. Elektroenerģijas patēriņa sadalījums rēkināts izmantojot datus par uzstādīto patērētāju, kas patērē elektroenerģiju, jaudu, darba stundām gadā, kā arī izmantojot citus aprēķiniem nepieciešamos izejas datus. Piezīme. * 1 uzrāda vidējos patēriņa datus par pēdējiem diviem gadiem (2012. un 2013.gadu) no tabulām 6.3.daļā. Ja nav izmērīto datu, uzrāda aprēķinātos datus no tabulām 6.3.daļā. Ja ir kopēja uzskaite, datus uzrāda vienā ailē, paskaidrojot daļā. * 2 norāda enerģijas patēriņu, kas ir koriģēts atbilstoši klimatiskajiem apstākļiem, korekcija nedrīkst pārsniegt 10% salīdzinot ar izmērītajiem vidējiem datiem. * 3 jāveic sadalījuma aprēķins pa pozīcijām arī ja nav dalīta uzskaite. * 4 norāda citus patērētājus, kas nav atsevišķi detalizējami, bet kopā nesastāda vairāk kā 10% no kopējā vidējā izmērītā elektroenerģijas vai siltumenerģijas patēriņa apjoma.

11 Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris Kurināmā patēriņš* norādīt visus kurināmā veidus, kas tiek patērēti apkures vai citu procesu nodrošināšanai sadalīti pa energoresursiem (ja nav skaitītāju rādījumi, norādīt aprēķināto daudzumu un sadalījumu pa mēnešiem pēc patēriņa, nevis iepirkšanas apjomiem). Sadalījums pa energoresursiem Gads Kurināmā veids Mērvienība Emisijas faktors Zemākais sadegšanas siltums* Kopā Siltumenerģiju sagatavo vietējā katlumājā, kuru kurina ar malku. Piezīme: neiekļauj transporta vajadzībām patērēto degvielu. * norādīt aprēķinā izmantoto zemāko sadegšanas siltumu (kwh/mērvienība) 5.3. Enerģijas patēriņa dati Siltumenerģijas patēriņš apkures nodrošināšanai Gads Kopā Kopējais vidējais (kwh gadā) Aprēķinātie dati (aizpilda, ja nav skaitītāju) 2012 Kopējais enerģijas patēriņš, kwh Kopējais enerģijas patēriņš, kwh Kopējais vidējais (kwh gadā) Eksperta izmantotās metodes apraksts Pēc pasūtītāja datiem no kopējā patēriņa atņemot karstā ūdens uzsildīšanai nepieciešamo enerģiju.

12 Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris Siltumenerģijas patēriņš karstā ūdens sagatavošanai Gads Kopā Aprēķinātie dati (aizpilda, ja nav skaitītāju) 2012 Kopējais enerģijas patēriņš, kwh Kopējais enerģijas patēriņš, kwh Kopējais vidējais (kwh gadā) Eksperta izmantotās metodes apraksts Karstā ūdens uzsildīšanai patērētais siltuma daudzums tiek rēķināts no kopējā karstā ūdens patēriņa to rēzinot ar vienam m3 nepeciešamo siltuma daudzumu (0,06475 MWh/m3) Vasaras mēnešos jūnijā, jūlijā un augustā ūdeni gatavo boileros patērējot elektroenerģiju ar vidējo patēriņu 3335 kwh. Atlikušo karstā ūdens daudzumu silda ar apkures sistēmu, kas vidēji divos gados vidēji sastādā kwh Aukstā ūdens patēriņš Gads Kopā 2012 Aukstā ūdens patēriņš, m Aukstā ūdens patēriņš, m Kopējais vidējais (m 3 gadā) 582 Eksperta izmantotās metodes apraksts Pēc pasūtītāja sniegtās informācijas.

13 Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris Karstā ūdens patēriņš Gads Kopā 2012 Karstā ūdens patēriņš, m Karstā ūdens patēriņš, m Kopējais vidējais (m 3 gadā) 244,5 Eksperta izmantotās metodes apraksts Pēc pasūtītāja sniegtās informācijas par patēriņu Elektroenerģijas patēriņš Gads Kopā Aprēķinātie dati (aizpilda, ja nav skaitītāju) 2012 Kopējais enerģijas patēriņš, kwh Kopējais enerģijas patēriņš, kwh Kopējais vidējais (kwh gadā) Eksperta izmantotās metodes apraksts Kopējs patēriņš ar apgaismojumu, iekārtām un karstajam ūdenim vasaras mēnešos.

14 Enerģijas un oglekļa dioksīda ietaupījumi Nr. p.k. 1 2 Pasākums* Ārsienu siltināšana ar 150 mm fasādes cieto akmens vati (siltumvadītspējas koeficients λ 0,037W/mK). Ēkas plakanā jumta pārseguma siltināšana ar 250 mm akmens vati (siltumvadītspējas koeficients λ 0,039W/mK). Jumta seguma nomaiņa un lietus ūdens novadīšanas enerģijas ietaupīju ms, kwh/gad ā Apkurei Emisijas faktors ** 0, , Energoefektivitātes uzlabošanas priekšlikumi Dzesēšanai enerģijas ietaupīju ms, kwh/gad ā Emisijas faktors ** Piegādātās enerģijas ietaupījums* Karstā ūdens sagatavošanai enerģijas ietaupīju ms, kwh/gad ā Emisijas faktors ** Mehāniskajai ventilācijai enerģijas ietaupīju ms, kwh/gad ā Emisijas faktors ** Apgaismo-jumam enerģijas ietaupīju ms, kwh/gad ā Emisijas faktors ** Citi patērētāji enerģijas ietaupīju ms, kwh/gad ā Emisijas faktors ** Oglekļa dioksīda ietaupījumi, nomainot tehnoloģijas, kurās izmanto fosilos energoresursus, pret tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus Aizvietot ās/saražot ās enerģijas daudzum s*** Emisijas faktors **

15 15 sistēmas nomaiņa. Ēkas cokola siltināšana ar 100 mm ekstrudēto putu polistirolu (siltumvadītspējas koeficients λ 0,039W/mK), cokola apmales betonēšana. Cokols tiek siltināts 3 virszemes daļā ,264 (saskaņā ar fasādes vienkāršotās renovācijas projektu) un cokolā daļā zem zemes līmeņa 1200 mm. Grunts temperatūras paaugstināšanās un aukstuma tilta samazināšanās. Koka ārdurvju 4 nomaiņa uz PVC durvīm (siltuma caurlaidības koeficients U 1.3 W/m2K) ,264 KOPĀ * Aprēķinātais enerģijas ietaupījums, ko dod energoefektivitātes pasākuma ieviešana. Atbilstoši ja kāds energoefektivitātes pasākums samazina viena energonesēja patēriņu, bet palielina cita energonesēja patēriņu tas detalizēti jānorāda. Ja energoefektivitātes pasākums dotajā pozīcijā palielina enerģijas patēriņu, norāda negatīvu ietaupījumu.

16 16 ** ja Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr pielikuma 1.tabulā noteiktās CO 2 faktoru vērtības ir koriģētas saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr pielikuma 5. vai 8.punktu, izmantoto emisijas faktoru aprēķins jāuzrāda 6.2.daļā. *** Ja tiek veikti energoefektivitātes pasākumi un arī fosilās enerģijas aizvietošana, aizvietotās fosilās enerģijas daudzumu aprēķina no enerģijas daudzuma, kas aprēķināts pēc pārējo energoefektivitātes pasākumu aprēķināšanas 6.2. Izmantotie emisijas faktori (norādīt kādi emisijas faktori izmantoti katram kurināmajam, iekārtai. Ja veikts emisijas faktora aprēķins saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr pielikuma 5. vai 8.punktu, uzrādīt emisijas faktora aprēķinu.) Elektroenerģijas ražošanas un pārvades CO 2 emisijas faktors 0,397 (kgco 2 /kwh). Siltumenerģijas ražošanai tiek izmantots vidējais emisijas faktors 0,264 (kgco 2 /kwh) Papildu pasākumi Pasākumi, kurus sertificēts arhitekts vai sertificēts būvinženieris uzskata par nepieciešamiem papildus energoaudita pārskatā norādītajiem pasākumiem un kuri tieši neietekmē sasniedzamo CO 2 emisiju samazinājumu (izmaksas obligāti iekļaujamas projektā kā neattiecināmās izmaksas). Pasākuma nosaukums Pamatojums un apraksts Informācija par papildu pasākumu saskaņošanu ar projekta iesniedzēju, kā arī par papildu pasākumu finansēšanas avotu

17 17 7. Energoefektivitātes rādītāji un izmaiņu prognoze pēc energoefektivitātes uzlabošanas priekšlikumi īstenošanas Enerģijas patēriņa sadalījums* Esošā situācija (Aprēķinātie dati no 5.1.tabulas) Kopējais patēriņš (kwh gadā) Īpatnējais (kwh/m 2 gadā) CO 2 emisija kgco 2 gadā Prognoze pēc energoefektivitātes pasākumu īstenošanas (saskaņā ar 7.sadaļu) Īpatnējais CO 2 emisija (kwh/m 2 gadā) kgco 2 gadā Kopējais patēriņš (kwh gadā) Starpība - CO 2 emisiju samazinājums** Patēriņa samazinājums 7.1. Apkurei , , , , , Karstā ūdens sagatavošanai , , , ,21 0, Dzesēšanai , Mehāniskajai ventilācijai 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0, Apgaismojumam , , , ,44 0, Citi patērētāji*** , , , ,91 0, Kopā , , , , , Oglekļa dioksīda ietaupījumi, nomainot tehnoloģijas, kurās izmanto fosilos energoresursus, pret tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus Pavisam kopā ,64 Piezīme Oglekļa dioksīda (CO 2 ) emisijas apjomu aprēķina, balstoties uz valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" publicētajiem emisijas faktoriem, kas izmantoti pēdējā siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību inventarizācijā atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 27.marta noteikumiem Nr.217 "Noteikumi par siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību inventarizācijas nacionālo sistēmu". * datiem precīzi jāsakrīt ar aprēķinātajiem datiem šīm pozīcijām, kas uzrādīti citās energoaudita pārskata sadaļās. ** Kopsummā ietaupāmais enerģijas apjoms un CO 2 emisiju samazinājums nevar pārsniegt sākotnēji aprēķinātos rādītājus pirms energoefektivitātes uzlabošanas priekšlikumiem. *** norāda citus patērētājus, kas nav atsevišķi detalizējami, bet kopā nesastāda vairāk kā 10% no kopējā vidējā izmērītā elektroenerģijas vai siltumenerģijas patēriņa apjoma. Kopsummu 7.6. Citi patērētāji jāsadala pa pozīcijām, ja tajā iekļautas iekārtas, kuru energoefektivitāte tiek izmainīta projekta ietvaros, uzrādot šīs iekārtas un to enerģijas patēriņa rādītājus atsevišķi. Energoauditors Viktors Kitajevs (vārds, uzvārds) (paraksts) (datums)

18 18 8. Apkures patēriņa korekcija (ja vidējais telpas augstums aprēķina zonās pārsniedz 3,5 m energoauditors veic siltumenerģijas patēriņa pārrēķinu apkurei uz augstumu 3,5 m visām zonām) Kopējais aprēķina tilpums Kopējais aprēķina tilpums dalīts ar Enerģijas patēriņa prognoze apkurei Pārrēķinātais patēriņš apkurei uz 3,5 (no 7.daļas Apkurei ) laukuma vienību ar augstumu 3,5m (3.kolonna dalīta ar 2.kolonnu).

19 19 PIELIKUMS 1. Ēkas apsekošanas foto dokumentācija vai termogrammas

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25 2. Ēkas norobežojošās konstrukcijas un tehniskās sistēmas sasniedzamie rādītāji pēc energoefektivitātes pasākumu veikšanas 2.1. Informācija par katru ārējo norobežojošo konstrukciju veidu, kas aptver kopējā aprēķina platībā iekļautās apkurināmās telpas ZONA 1 Būvelementa Temperatūru starpība siltuma starp būvkonstrukcijas Konstrukcijas siltuma Nr. Norobežojošā Biezums Laukums Materiāls(-i) caurlaidības siltajām un aukstajām zudumu koeficients p.k. konstrukcija koeficients (U) pusēm mm m 2 W/(m 2 K) K W/K Ārsienas Māla ķieģeļi, akmens ,3 0,20 19,1 91,5 1 vate 2 Ārsienas Paneļi, akmens vate ,6 0,20 19,1 119,3 Ēkas cokols Betons/dzelzs betons, ,9 0,28 19,1 43,4 3 estrudētais putu polistirols Jumta pārsegums Dzelzsbetona panelis, ,90 0,14 19,1 122,3 4 gāzbetona siltinājums, betons, ruberoīds, akmens vate Grīda uz grunts Betons, keramzīts, ,30 0,28 10,0 217,9 5 šķembas 6 Logi PVC - 242,60 1,30 19,1 315,4 7 Durvis PVC - 18,10 1,50 19,1 27,2 Termiskie tilti Nosaukums Termiskā tilta siltuma caurlaidības koeficients (ψ), Nr. p.k. Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients m W/(mK) K W/K 1 Ārsienas Lineārais 124 0,1 19,10 12,4 2 Ārsienas Lineārais 196 0,1 19,10 19,6

26 26 3 Ēkas cokols Lineārais 226 0,15 19,10 33,9 4 Jumta pārsegums Lineārais 173 0,1 19,10 17,3 5 Grīda uz grunts Lineārais 178 0,1 14,0 17,8 6 Logi Lineārais 525,9 0,2 19,10 105,18 7 Durvis Lineārais 39,0 0,2 19,10 7,79 Ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu koeficients H T prognozētais (W/K) 1150,9 normatīvais*(w/k) 1582,4 Piezīme. * Aprēķināts saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 27.novembra noteikumiem Nr.495 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"". **Ja nepieciešams papildināt pēc zonu skaita Ventilācija ēkas zonās sasniedzamie rādītāji pēc energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanas Aprēķina parametri Aprēķina Vent. siltuma Ventilācijas Zonas numurs un Aprēķina. Gaisa temperatūra Hve, zudumu koeficients sistēmas veids Nr.p.k nosaukums Tilpums apmaiņa* (W/K) Darbības ilgums Enerģijas atgūšana, vidēji m 3 C 1/h W/K h % Parametri apkures periodā ZONA 1, režīms 1** 3679,5 18 0,5 625,5 dabīgā - - ZONA 1, režīms 2** Parametri dzesēšanas periodā ZONA 1 Piezīme: * iekļaujot infiltrāciju ** ja zona tiek ventilēta dažādos režīmos norāda katru režīmu atsevišķi, uzrādot režīma parametrus Ventilācija un gaisa kondicionēšana dati par uzstādāmajām iekārtām N.p.k. Iekārtas nosaukums, modelis Iekārtas elektriskā Iekārtas ražība m 3 /h Siltuma atgūšanas jauda (kw) efektivitāte (%) Plānotais patērētās enerģijas daudzums Plānotais saražotās enerģijas daudzums (kwh/gadā) Plānotais darba stundu skaits gadā

27 27 1. (kwh/gadā) Piezīme. * Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.504 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju", veicot energosertifikāciju ēkā, ir jāveic pārbaude un jāsastāda akts par dzesēšanas iekārtu pārbaudi saskaņā ar noteikumu 5.pielikumu Aprēķinātie siltuma ieguvumi ēkā* Nr.p.k Zonas numurs un nosaukums Metaboliskie Iekšējie siltuma ieguvumi No karstā ūdens sistēmas No apgaismojuma ierīcēm No/uz AVK sistēmām No/uz procesiem, priekšmetiem Saules siltuma ieguvumi Ieguvumu Kopējie siltuma izmantošanas ieguvumi ** koeficients kwh/m 2 kwh/m 2 kwh/m 2 kwh/m 2 kwh/m 2 kwh/m 2 kwh/m 2 kwh gadā Parametri apkures periodā ZONA 1, režīms 1** 9,65 5,99 0,15 0,00 4,99 30,88 0,9 46, ZONA 1, režīms 2** Parametri dzesēšanas periodā ZONA 1 Cita informācija Piezīme: * sadalījums saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumu nr.39 Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode 79.punktu. ** - kopējie aprēķinātie siltuma ieguvumi dotajā periodā/režīmā. 3. Apgaismojuma tehniskā informācija un enerģijas patēriņš Nr.p.k. Telpa/vai telpu grupa 1 Skolas ēka Apgaismojuma iekārtas* Dienas gaismas gaismeklis, 176 Esošā situācija Prognoze Starpība Apgaismo Kopējā Stundas Patēriņš Apgaismojuma Apgaismoj Kopējā Stundas Patēriņš Energopatēriņš juma jauda gadā h kwh/gadā iekārtas* uma jauda gadā h kwh/gadā, līmenis W līmenis W kwh (vid.) lx (vid.) lx Dienas gaismas gaismeklis, 176

28 28 gab., 72W gab., 72W 2 Skolas Kvēlspūldžu Kvēlspūldžu ēka gaismeklis, 141 gab., 60W gaismeklis, 141 gab., 60W Kopā * - norāda gaismekļa tipu, spuldžu tipu, spuldzes jaudu, kopējo spuldžu skaitu. 4. Enerģijas patēriņš pirms un pēc renovācijas pasākumu veikšanas citas iekārtas* Nr. p.k. Iekārtas tips Pirms energoefektivitātes pasākumiem Pēc energoefektivitātes pasākumiem Starpība Vidējā Energopatēriņš, svērtā stundas patēriņš, Vidējā Darba Energo- Nominālā Darba Nominālā Energopatēriņš, svērtā jauda, kw stundas gadā Jauda, kw kwh jauda, kw kwh jauda, kw gadā kwh KOPĀ * nenorāda iekārtas, kuru darbība un energoresursu patēriņš netiek ietekmēts projekta ieviešanas rezultātā."

29 29 Pielikums Nr.3. Energoauditora sertifikāts

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS BIS-ĒED DERĪGS LĪDZ Ēkas veids viesnīcu un restorānu ēka 2.1 Adrese Daugavpils,

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS BIS-ĒED DERĪGS LĪDZ Ēkas veids viesnīcu un restorānu ēka 2.1 Adrese Daugavpils, Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS BISĒED120171128 DERĪGS LĪDZ 13.09.2027 1. Ēkas veids viesnīcu un restorānu ēka 2.1 Adrese Daugavpils, Sporta iela 8 3.1 Ēkas daļa 4.1 Ēkas vai tās daļas (telpu

Sīkāk

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja 2.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses p

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja 2.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses p Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS 017018-19-7a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, Indrānu iela 3.1 Ēkas daļa -.1 Ēkas vai tās daļas

Sīkāk

1. lapa ĒKAS ENERGOSERTIFIKĀTS REĢISTRĀCIJAS NUMURS BIS-ĒED DERĪGS LĪDZ ĒKAS VEIDS Daudzdzīvokļu māja 2. ADRESE Skolas iela

1. lapa ĒKAS ENERGOSERTIFIKĀTS REĢISTRĀCIJAS NUMURS BIS-ĒED DERĪGS LĪDZ ĒKAS VEIDS Daudzdzīvokļu māja 2. ADRESE Skolas iela 1. lapa ĒKAS ENERGOSERTIFIKĀTS REĢISTRĀCIJAS NUMURS BIS-ĒED-1-2017-407 DERĪGS LĪDZ 23.03.2027. 1. ĒKAS VEIDS Daudzdzīvokļu māja 2. ADRESE Skolas iela 24, Dobele, Dobeles nov., LV-3701 3. ĒKAS DAĻA Audits

Sīkāk

EnAud_Skolas_1_Iecava_1

EnAud_Skolas_1_Iecava_1 Ēkas energoaudita pārskats SKOLAS IELA 1, IECAVA, IECAVAS NOVADS, LV-3913 I. Vispārīgā informācija 1. Ēkas identifikācija 1.1. Adrese Skolas iela 1, Iecava, Iecavas novads, LV-3913 1.2. Ēkas kadastra numurs

Sīkāk

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc SIA Krāslavas nami Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2007. gadā Saturs I. Ziņas par operatoru...3 II. Vispārīga informācija par piesārņojošajām darbībām...4 III. Emisijas aprēķini sadedzināšanas

Sīkāk

Microsoft Word - Daugavgriva_SEG_08.doc

Microsoft Word - Daugavgriva_SEG_08.doc 1(8) Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2008. gadā I. Ziņas par operatoru 2.pielikums Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumiem 778 Operators: nosaukums vai vārds un uzvārds Akciju sabiedrība

Sīkāk

Microsoft Word - Latv_Gaze_SEG atskaite 2007.doc

Microsoft Word - Latv_Gaze_SEG atskaite 2007.doc 2.pielikums Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumiem Nr.778 Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2007. gadā I. Ziņas par operatoru 1. Operators: 1.1. nosaukums vai vārds un uzvārds Akciju

Sīkāk

Inovatīvi risinājumi viedai pilsētai Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs VARAM seminārs par L

Inovatīvi risinājumi viedai pilsētai Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs VARAM seminārs par L Inovatīvi risinājumi viedai pilsētai Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs VARAM seminārs par Latvijas oglekļa mazietilpīgas attīstības stratēģiju

Sīkāk

2

2 2. pielikums Ministru kabineta 2004. gada 7. septembra noteikumiem 778 Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2012. gadā 1. Ziņas par operatoru 1. Operators: 1.1. nosaukums vai vārds un uzvārds SIA

Sīkāk

PĀRSKATA UN MONITORINGA ZIŅOJUMS PAR Jelgavas pilsētas ILGTSPĒJĪGAS ENERĢĒTIKAS RĪCĪBAS PLĀNA gadam ieviešanu Jelgava,

PĀRSKATA UN MONITORINGA ZIŅOJUMS PAR Jelgavas pilsētas ILGTSPĒJĪGAS ENERĢĒTIKAS RĪCĪBAS PLĀNA gadam ieviešanu Jelgava, PĀRSKATA UN MONITORINGA ZIŅOJUMS PAR Jelgavas pilsētas ILGTSPĒJĪGAS ENERĢĒTIKAS RĪCĪBAS PLĀNA 2010. 2020.gadam ieviešanu Jelgava, 18.02.2015. Saturs Ievads... 6 Ziņojuma I. Daļa. Kopējā stratēģija... 8

Sīkāk

Microsoft Word - SEG_ atskaite_Bolderaja_2008.doc

Microsoft Word - SEG_ atskaite_Bolderaja_2008.doc SIA Bolderaja Ltd Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2008.gadā. Saturs I. Ziņas par operatoru.. 3 II. Vispārīga informācija par piesārņojošām darbībām. 4 III. Emisijas aprēķini sadedzināšanas procesiem

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

Microsoft Word - TiŃģere - VÄfismas - Copy.docx

Microsoft Word - TiŃģere - VÄfismas - Copy.docx 2017.gada 3. aprīlī Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks" Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Aktu apstiprinu: Komisijas locekļi: Jānis Svarinskis, Normunds Artis Bērziņš Aktu apstiprinu: Dzivojamās

Sīkāk

Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks" Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Artis Bērziņš Aktu apst

Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Pārvaldnieks: SIA Talsu namsaimnieks Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Artis Bērziņš Aktu apst Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks" Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Artis Bērziņš Aktu apstiprinu: Aktu apstiprinu: 2017.gada 12.aprīlī Dzivojamās

Sīkāk

Iespējamie risinājumi daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanas veicināšanai Dr.sc.ing. Maija Rubīna, Rīgas enerģētikas aģentūras direktore Di

Iespējamie risinājumi daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanas veicināšanai Dr.sc.ing. Maija Rubīna, Rīgas enerģētikas aģentūras direktore Di Iespējamie risinājumi daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanas veicināšanai Dr.sc.ing. Maija Rubīna, Rīgas enerģētikas aģentūras direktore Diskusija Rīgas pilsētas arhitektu birojā 20.11.2012

Sīkāk

Celtniecības darbu cenas Cenas par periodu: Darba nosaukums Cena Pamati Sagatavošanas darbi, zemes darbi, pamatu m2 2,52 nospraušana. Zeme

Celtniecības darbu cenas Cenas par periodu: Darba nosaukums Cena Pamati Sagatavošanas darbi, zemes darbi, pamatu m2 2,52 nospraušana. Zeme Celtniecības darbu cenas Cenas par periodu: 01.06-30.08 Darba nosaukums Cena Pamati Sagatavošanas darbi, zemes darbi, pamatu m2 2,52 nospraušana. Zemes rakšana ar traktortehniku pamatiem Stunda 32,55 Zemes

Sīkāk

Atbalsts skolotājiem, kā izmantot mācību materiālu Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības iestādēs Programmu Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības ie

Atbalsts skolotājiem, kā izmantot mācību materiālu Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības iestādēs Programmu Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības ie Atbalsts skolotājiem, kā izmantot mācību materiālu Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības iestādēs Programmu Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības iestādēs īsteno Vidzemes plānošanas reģions (VPR) projekta

Sīkāk

Logatherm WPS 10K L A ++ A + A B C D E F G A ++ A B C D E F G A 51 db kw kw kw db /2013

Logatherm WPS 10K L A ++ A + A B C D E F G A ++ A B C D E F G A 51 db kw kw kw db /2013 51 d 11 11 11 kw kw kw d 2015 811/2013 2015 811/2013 Izstrādājuma datu lapa par energopatēriņu Turpmākie izstrādājuma dati atbilst S regulu 811/2013, 812/2013, 813/2013 un 814/2013 prasībām, ar ko papildina

Sīkāk

ParskatsParKvotamAtbrivosanas2009

ParskatsParKvotamAtbrivosanas2009 Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2009. gadā I. ZiĦas par operatoru 1. Operators: 1.1. nosaukums vai vārds un uzvārds AS Rēzeknes siltumtīkli 1.2. adrese Rīgas iela 1, Rēzekne, LV 4601 1.3. tālruħa

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Tehnoloģijas un iespējas energoefektivitātes paaugstināšanai RTU Industriālās Elektronikas un elektrotehnikas institūts (IEEI): Ansis Avotiņš Laboratoriju vadītājs Ansis.avotins@rtu.lv Tel. +371 67 089919

Sīkāk

L I E P Ā J A S P I L S Ē T A S I L G T S P Ē J Ī G A S E N E R Ģ I J A S R Ī C Ī B A S P L Ā N S G A D A M

L I E P Ā J A S P I L S Ē T A S I L G T S P Ē J Ī G A S E N E R Ģ I J A S R Ī C Ī B A S P L Ā N S G A D A M L I E P Ā J A S P I L S Ē T A S I L G T S P Ē J Ī G A S E N E R Ģ I J A S R Ī C Ī B A S P L Ā N S 2 0 1 4. - 2 0 2 0. G A D A M SATURS Saturs... 2 Saīsinājumi... 4 Ievads... 5 1. Esošā situācija... 6 1.1.

Sīkāk

Kandavas Mākslas un mūzikas skola

Kandavas  Mākslas un mūzikas skola NOMINĀCIJA: PĀRBŪVE KANDAVAS MĀKSLAS UN MŪZIKAS SKOLA ADRESE: SABILES IELA 12, KANDAVA, KANDAVAS NOVADS PIETEICĒJS: KANDAVAS NOVADA DOME, DĀRZA IELA 6, KANDAVA PĀRSTĀVIS: BŪVUZŅĒMĒJA PROJEKTU VADĪTĀJA

Sīkāk

Presentation title

Presentation title Tehniskās ekspertīzes un diagnostikas dienests Daudzdzīvokļu ēku elektrotīklu testēšana Uģis Skopans, Dienesta vadītājs 23.01.2014, Jūrmala Saturs Elektrotīklu pieļaujamās slodzes noteikšana Elektroinstalācijas

Sīkāk

COM(2014)520/F1 - LV (annex)

COM(2014)520/F1 - LV (annex) EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.7.2014. COM(2014) 520 final ANNEXES 1 to 3 PIELIKUMI dokumentam KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI Energoefektivitāte un tās ieguldījums enerģētiskajā drošībā

Sīkāk

TENAPORS L EPS putu polistirola elementi betona plātņu pamatiem RĪCĪBAS UN MONTĀŽAS VADLĪNIJAS /13/2018

TENAPORS L EPS putu polistirola elementi betona plātņu pamatiem RĪCĪBAS UN MONTĀŽAS VADLĪNIJAS /13/2018 TENAPORS L EPS putu polistirola elementi betona plātņu pamatiem RĪCĪBAS UN MONTĀŽAS VADLĪNIJAS 2018 8/13/2018 Saturs 1. Vispārīgie norādījumi... 3 1.1. TENAPORS L EPS raksturojums... 3 1.2. Montāžas vadlīnijas...

Sīkāk

Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) v 3 4 Rp ½ 0,4 0,8 1,2 Rp 1 m/s 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Rp 1¼ H/m Wilo-Strato

Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) v 3 4 Rp ½ 0,4 0,8 1,2 Rp 1 m/s 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Rp 1¼ H/m Wilo-Strato Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) 1 2 v 3 4 Rp ½,4,8 1,2 Rp 1 m/s,2,4,6,8 1, Rp 1¼ H/m Wilo-Stratos PICO 15/1-4, 25/1-4, 3/1-4 1~23 V - Rp ½, Rp 1, Rp 1¼ 4 Atļautie sūknējamie

Sīkāk

Celtniecības darbu cenas Cenas par periodu: Darba nosaukums Pamati Cena Sagatavošanas darbi, zemes darbi, pamatu nospraušana. m EUR

Celtniecības darbu cenas Cenas par periodu: Darba nosaukums Pamati Cena Sagatavošanas darbi, zemes darbi, pamatu nospraušana. m EUR Celtniecības darbu cenas Cenas par periodu: 01.12-30.02 Darba nosaukums Pamati Cena Sagatavošanas darbi, zemes darbi, pamatu nospraušana. m2 2.16 EUR Zemes rakšana ar traktortehniku pamatiem Stunda 27.90

Sīkāk

Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits

Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits 1. PIEREDZES STĀSTS... 3 2. IZEJVIELU, ŪDENS, NOTEKŪDENS, ATKRITUMU, GAISA, TROKŠŅU,

Sīkāk

Microsoft Word - 44_Livberzes energija.doc

Microsoft Word - 44_Livberzes energija.doc Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauja Nr. JET-SEG-(II)-09 2008.- 2012.gadam Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā vides pārvalde adrese: Kazarmes iela 17a, Jelgava, LV - 3007 tālruņa numurs: 3023228

Sīkāk

Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte Būvmateriālu un būvizstrādājumu profesora grupa Būvju apsekošana un pārbaude Studiju darbs Ēkas St

Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte Būvmateriālu un būvizstrādājumu profesora grupa Būvju apsekošana un pārbaude Studiju darbs Ēkas St Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte Būvmateriālu un būvizstrādājumu profesora grupa Būvju apsekošana un pārbaude Ēkas Stabu ielā 17 apsekošanas atzinums un uzturēšanas pasākumi Izpildīja:

Sīkāk

2017.gada 8.jūnijā Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks" Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Arti

2017.gada 8.jūnijā Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Pārvaldnieks: SIA Talsu namsaimnieks Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Arti 2017.gada 8.jūnijā Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks" Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Artis Bērziņš Dzīvojamās mājas adrese Aspazijas iela 13,

Sīkāk

Ēku energoefektīvas renovācijas finansējumu risinājumi Ēku renovācijas finansēšana, izmantojot energotaupības pasākumus Raivo Damkevics SIA RENESCO va

Ēku energoefektīvas renovācijas finansējumu risinājumi Ēku renovācijas finansēšana, izmantojot energotaupības pasākumus Raivo Damkevics SIA RENESCO va Ēku energoefektīvas renovācijas finansējumu risinājumi Ēku renovācijas finansēšana, izmantojot energotaupības pasākumus Raivo Damkevics SIA RENESCO valdes loceklis Tālr.: 67027427 Fakss: 29371545 E-pasts:

Sīkāk

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju, iestatījumu un iz

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju, iestatījumu un iz Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju, iestatījumu un izvēlnes taustiņiem, tiek iekļauts katla komplektācijā Plašs modulācijas diapazons 1 10: samazināts

Sīkāk

INVESTĪCIJU TERITORIJA Cīrulīšu iela 65 Īpašnieks: SIA Cīrulīšu 65 Kadastra numurs: Platība: 6883 m 2 Teritorijas apraksts: Robežojas ar

INVESTĪCIJU TERITORIJA Cīrulīšu iela 65 Īpašnieks: SIA Cīrulīšu 65 Kadastra numurs: Platība: 6883 m 2 Teritorijas apraksts: Robežojas ar INVESTĪCIJU TERITORIJA Cīrulīšu iela 65 Īpašnieks: SIA Cīrulīšu 65 Kadastra numurs: 4201-007-1624 Platība: 6883 m 2 Teritorijas apraksts: Robežojas ar Cīrulīšu ielu un Kovārņu ielu Uz zemesgabala atrodas

Sīkāk

Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienoju

Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienoju Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienojumu, bloķējošās strāvas pārbaudes EC motors un integrēta

Sīkāk

PRIME NEW PIE SIENAS STIPRINĀMS GĀZES KONDENSĀCIJAS KATLS

PRIME NEW PIE SIENAS STIPRINĀMS GĀZES KONDENSĀCIJAS KATLS NEW PIE SIENAS STIPRINĀMS GĀZES KONDENSĀCIJAS KATLS Ideāli piemērots nomainot tradicionālos apkures katlus jaunais kondensācijas katlu klāsts iekļauj sevī divus modeļus, 24 un 28 kw apkurei un karstā 24

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2007.gada 12.decembra lēmumu Nr.592 Elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodika saistītajiem lietotājiem Izdota saskaņā ar Elektroenerģijas

Sīkāk

BŪTISKĀS PRASĪBAS INDIVIDUĀLAJIEM AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻIEM (turpmāk – IAL)

BŪTISKĀS PRASĪBAS INDIVIDUĀLAJIEM AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻIEM  (turpmāk – IAL) Reglamentētās sfēras būvizstrādājumu uzraudzība 01.01.2013.-28.04.2014. Par prasībām reglamentētās sfēras būvizstrādājumiem: Reglamentētās sfēras būvizstrādājumi - ja attiecināmi saskaņotās saskaņotie

Sīkāk

SIA "Kaviguda "Medņi", Ropažu novads, LV-2135, reģ. Nr t apsekotājs Mārtiņš Graudulis sert. Nr ; t. 283

SIA Kaviguda Medņi, Ropažu novads, LV-2135, reģ. Nr t apsekotājs Mārtiņš Graudulis sert. Nr ; t. 283 SIA "Kaviguda "Medņi", Ropažu novads, LV-2135, reģ. Nr. 40003989857 t. 26303264 www.kaviguda.lv apsekotājs Mārtiņš Graudulis sert. Nr. 20-6024; t. 28327682 (apsekotājs un tā rekvizīti - licences vai sertifikāta

Sīkāk

Notekūdeņu siltuma atgūšana Titel der Präsentation Ersteller der Präsentation Datum 1

Notekūdeņu siltuma atgūšana Titel der Präsentation Ersteller der Präsentation Datum 1 Notekūdeņu siltuma atgūšana Titel der Präsentation Ersteller der Präsentation Datum 1 Silto notekūdeņu avoti Notekūdeņi: veļas mazgātuves, dzīvojamās mājas, peldbaseini/ sporta kompleksi ķīmiskās tīrītavas,

Sīkāk

IEE projekts Līgums Nr.: IEE/12/856/SI D.3.1.c - Kopsavilkums. Biznesa plāns Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās, Zemgales reģions, Latvija

IEE projekts Līgums Nr.: IEE/12/856/SI D.3.1.c - Kopsavilkums. Biznesa plāns Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās, Zemgales reģions, Latvija D.3.1.c - Kopsavilkums. Biznesa plāns Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās, Zemgales reģions, Latvija Projekta nosaukums: Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās Vieta: Zemgales reģions, Latvija Iesniegšanas

Sīkāk

Drives, PLC and automation products for all needs

Drives, PLC and automation products for all needs BU Drives and Controls, May Frekvenču pārveidotāji visām vajadzībām. Slide 1 Biznesa struktūra piedziņa un vadība Pielietojuma nozares HVAC Pārtikas rūpniecība Dzērienu industrija Tīrais un netīrais ūdens

Sīkāk

Biogaze_CHP_GoesGreen [Read-Only] [Compatibility Mode]

Biogaze_CHP_GoesGreen [Read-Only] [Compatibility Mode] Biogāzes staciju tehnoloģiskie risinājumi Ilze Dzene, SIA Ekodoma projektu vadītāja Līguma Nr. IEE/09/848 SI2.558364 Projekta ilgums 01/05/2010 31/10/2012 Projektu atbalsta Rīga, 2011.gada 13.maijs Biogāze...

Sīkāk

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju,iestatījumu un izv

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju,iestatījumu un izv BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju,iestatījumu un izvelnes taustiņiem, tiek iekļauts katla komplektācijā

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

PROJEKTĒTĀJS: SIA CK Būvkomersanta reăistrācijas Nr R Reăistrācijas Nr Jur.adrese: Jaunliepas, Vaidavas pagasts, Kocēnu novads, LV-

PROJEKTĒTĀJS: SIA CK Būvkomersanta reăistrācijas Nr R Reăistrācijas Nr Jur.adrese: Jaunliepas, Vaidavas pagasts, Kocēnu novads, LV- PROJEKTĒTĀJS: SIA CK Būvkomersanta reăistrācijas Nr. 8563-R Reăistrācijas Nr. 44103064025 Jur.adrese: Jaunliepas, Vaidavas pagasts, Kocēnu novads, LV-4228 Biroja adrese: Beātes 23-700, Valmiera, LV-4201

Sīkāk

ALBAU SIA V 03 v1 Lapa 1 Lapas 5 Produkta tehniskā datu lapa RAWLPLUG TFIX-8ST Siltumizolācijas stiprinājums Pielietošana: Siltumizolācijas stiprināju

ALBAU SIA V 03 v1 Lapa 1 Lapas 5 Produkta tehniskā datu lapa RAWLPLUG TFIX-8ST Siltumizolācijas stiprinājums Pielietošana: Siltumizolācijas stiprināju Lapa 1 Pielietošana: Siltumizolācijas stiprinājumi ir paredzēti minerālvates un putu polistirola stiprināšanai visās pamatnēs (A, B, C, D, E). APSTIPRINĀJUMI Sertificēti saskaņā ar ETAG 014, ETA-09/0144

Sīkāk

Ēkas tehniskās apsekošanas atzinums Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka, Skolas iela 2, Iecava ELITA DREIMANE, Latvijas Būvinženieru Sav. Sert. No m. t

Ēkas tehniskās apsekošanas atzinums Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka, Skolas iela 2, Iecava ELITA DREIMANE, Latvijas Būvinženieru Sav. Sert. No m. t Ēkas tehniskās apsekošanas atzinums Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka, Skolas iela 2, Iecava ELITA DREIMANE, Latvijas Būvinženieru Sav. Sert. No20-4701 m. tel. 26452292 (apsekotājs un tā rekvizīti licences vai

Sīkāk

Rīga, gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris

Rīga, gada 31.oktobris VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris Rīga, 2 0 18.gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris NEREVIDĒTS VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas

Sīkāk

bilance lv

bilance lv AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328 ) FINANŠU PĀRSKATS 2017.gada 09 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Nerevidēts Rīgā 2017

Sīkāk

Kondensacijas tipa gazes iekartas_LV.cdr

Kondensacijas tipa gazes iekartas_LV.cdr Junkers kondensācijas tipa gāzes apkures iekārtas 2 Junkers kondensācijas tipa gāzes apkures iekārtas Vācu tehnoloģijas apkurei un karstā ūdens sagatavošanai Pateicoties zīmola kvalitātei, Junkers kondensācijas

Sīkāk

Microsoft Word - kn17p1.doc

Microsoft Word - kn17p1.doc Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā 1.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.17 Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa Projekta nosaukums: Darbības

Sīkāk

Komisijas Regula (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina

Komisijas Regula (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina L 191/26 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 23.7.2009. KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina

Sīkāk

Saistošie noteikumi-publiskie ūdeņi un krasti

Saistošie noteikumi-publiskie ūdeņi un krasti Latvijas Republika STOPIŅU NOVADA DOME Reģ. Nr 90000067986 Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV 2130 Talr. 67910518, fakss 67910532 Stopiņu novadā 2010.gada 15.decembra Nr. 13/10 Stopiņu novadā

Sīkāk

SIA ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS Cēsu ielā 26-13, Rīgā, tel. Nr , mob. tel. Nr , e pasts: Reģ.Nr. 50

SIA ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS Cēsu ielā 26-13, Rīgā, tel. Nr , mob. tel. Nr , e pasts: Reģ.Nr. 50 SIA ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS Cēsu ielā 26-13, Rīgā, tel. Nr. 67379209, mob. tel. Nr. 29173009, e pasts: caunites.birojs@gmail.com, Reģ.Nr. 50003496771, būvkomersanta reģ.nr. 0242-R PASŪTĪTĀJS:

Sīkāk

SCENĀRIJS OIK ATCELŠANAI

SCENĀRIJS OIK ATCELŠANAI Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam Jānis Patmalnieks Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks 10.10.2018., Rīga Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Koksnes biomasas produktu uzskaite: pieejamie dati Vides un enerģētikas statistikas daļa Anna Paturska 2016.gada 15.februāris Saturs Koksnes biomasa - CSP statistikas veidlapās - gada - reizi piecos gados

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Akciju sabiedrības Gaso Valdes gada 15. maija sēdē, protokols Nr. 16 (2019) Sadales sistēmas dabasgāzes neikdienas patēriņa apjoma

APSTIPRINĀTS Akciju sabiedrības Gaso Valdes gada 15. maija sēdē, protokols Nr. 16 (2019) Sadales sistēmas dabasgāzes neikdienas patēriņa apjoma APSTIPRINĀTS Akciju sabiedrības Gaso Valdes 209. gada 5. maija sēdē, protokols Nr. 6 (209) Sadales sistēmas neikdienas apjoma prognozēšanas modelis Rīgā 5.05.209 8/6 Sadales sistēmas apjoma prognozēšanas

Sīkāk

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/31/ES (2010. gada 19. maijs) par ēku energoefektivitāti

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/31/ES (2010. gada 19. maijs) par ēku energoefektivitāti 18.6.2010. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 153/13 EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2010/31/ES (2010. gada 19. maijs) par ēku energoefektivitāti (pārstrādāta versija) EIROPAS PARLAMENTS

Sīkāk

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus P, ETA 10/0390 sask. ar ETAG 004 Nr.

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus P, ETA 10/0390 sask. ar ETAG 004 Nr. 1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija 10 1020 CPD 020-024916 Knauf Termo Plus P, ETA 10/0390 sask. ar ETAG 004 Nr. 0115 Knauf Termo Plus P Ārējās siltumizolācijas kombinētā

Sīkāk

Slaids 1

Slaids 1 Superstatic 449 Statiskais siltumskaitītājs, statiskais dzesēšanas skaitītājs Pielietošana: Kompaktais siltumskaitītājs Superstatic 449 var tikt darbināts ar akumulatoru vai elektrotīklu. Tas tiek izmantots

Sīkāk

PROJEKTS tiešajiem norēķiniem Līgums par siltumenerģijas piegādi un lietošanu Nr. Ventspilī 2015.gada. Pašvaldības SIA Ventspils siltums, turpmāk Pieg

PROJEKTS tiešajiem norēķiniem Līgums par siltumenerģijas piegādi un lietošanu Nr. Ventspilī 2015.gada. Pašvaldības SIA Ventspils siltums, turpmāk Pieg Līgums par siltumenerģijas piegādi un lietošanu Nr. Ventspilī 2015.gada. Pašvaldības SIA Ventspils siltums, turpmāk Piegādātājs, valdes priekšsēdētāja Arņa Uzara un valdes locekļa Ata Mertena personā,

Sīkāk

Apgaismes produktu izpārdošanas cenas 2019

Apgaismes produktu izpārdošanas cenas 2019 Ielu gaismeklis 1x250W E40 IP65 HORNET 250S Montāžas metode: No augšas/sāniem Spuldze: Augstspiediena nātrija spuldze Spuldzes turētājs: E40 Nosegvāka materiāls: Plastmass matēts Staba augšas diametrs:

Sīkāk

Rīgā gada. jūnijā 1. PAPILDU VIENOŠANĀS Nr. LB-07/2017/ gada 2. maija līgumam Nr. LB-07/2017/177 Par būvdarbiem, grīdas konstrukcijas u

Rīgā gada. jūnijā 1. PAPILDU VIENOŠANĀS Nr. LB-07/2017/ gada 2. maija līgumam Nr. LB-07/2017/177 Par būvdarbiem, grīdas konstrukcijas u Rīgā 2017. gada. jūnijā 1. PAPILDU VIENOŠANĀS Nr. LB-07/2017/269 2017. gada 2. maija līgumam Nr. LB-07/2017/177 Par būvdarbiem, grīdas konstrukcijas un seguma nomaiņu un starpsienas skaņas izolācijas uzlabošanu,

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation . Projekts - Konkurss «Caur izpratni aktīvai rīcībai» Ūdens resursu audits skolā Juris Benders LU Ekonomikas un vadības fakultātes Vides pārvaldības katedra Ūdens saimniecības audita uzdevums - noteikt

Sīkāk

VALMIERA šodien

VALMIERA šodien Valmieras daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovāciju ieguvumi. IA VALMIERAS NAMSAIMNIEKS 2016.gada 23.februāris Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Valmierā Apsaimniekošanā nodoto privatizēto māju skaits Valmierā

Sīkāk

Datu lapa: Wilo-TOP-Z 30/10 (1~230 V, PN 10, RG) Raksturlīknes Maiņstrāva H/m v 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 min. Wilo-TOP-Z 30/10 1~230V - Rp 1¼

Datu lapa: Wilo-TOP-Z 30/10 (1~230 V, PN 10, RG) Raksturlīknes Maiņstrāva H/m v 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 min. Wilo-TOP-Z 30/10 1~230V - Rp 1¼ Datu lapa: Wilo-TOP-Z 3/1 (1~23 V, PN 1, RG) Raksturlīknes Maiņstrāva H/m 9 8 7 6 5 4 3 v,5 1 1,5 2 2,5 3 Wilo-TOP-Z 3/1 1~23V - Rp 1¼ m/s Atļautie sūknējamie šķidrumi (citi šķidrumi pēc pieprasījuma)

Sīkāk

APZĪMĒJUMS, NOSAUKUMS S1 Vieglbetona paneļu ārējās sienas siltinājums S2 Pamatu sienas siltinājums, caurbrauktuves siltinājums ŠĶĒLUMI * 150

APZĪMĒJUMS, NOSAUKUMS S1 Vieglbetona paneļu ārējās sienas siltinājums S2 Pamatu sienas siltinājums, caurbrauktuves siltinājums ŠĶĒLUMI * 150 APZĪMĒJUMS, NOSAUKUMS S1 Vieglbetona paneļu ārējās sienas siltinājums S2 Pamatu sienas siltinājums, caurbrauktuves siltinājums ŠĶĒLUMI + - 7 300* 150 + - 7 300* 120 SASTĀVS -Apmetuma sistēma virs siltinājuma

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63428744, fakss 63428633, reģ. Nr. 90009569239 Dokumenta datums

Sīkāk

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus M, ETA 10/0320 sask. ar ETAG 004 Nr.

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus M, ETA 10/0320 sask. ar ETAG 004 Nr. 1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija 10 1020 CPD 020-024918 Knauf Termo Plus M, ETA 10/0320 sask. ar ETAG 004 Nr. 0115 Knauf Termo Plus M Ārējās siltumizolācijas kombinētā

Sīkāk

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvainē, 2017 1 Saturs Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējuma aprēķins 6 Bilance 7-8 Pielikums

Sīkāk

LV Bio-Energy from the farm

LV Bio-Energy from the farm LV Bio-Energy from the farm www.host.lv HoSt Microferm: ilgtspējīga enerģija no šķidrmēsliem jaunlops 80 Microferm koncepcija izstrādāta fermām, kuras pārstrādā pašu saimniecībā esošo kūtsmēslu biomasu.

Sīkāk

lau i R has Ni h las Stan i Dzintars Jaunzems A ris Kamen ers ROKAS R ATA Kā r anizēt au z z v k u z v jam ēku visaptver u atjaun anu izmant j t ener

lau i R has Ni h las Stan i Dzintars Jaunzems A ris Kamen ers ROKAS R ATA Kā r anizēt au z z v k u z v jam ēku visaptver u atjaun anu izmant j t ener lau i R has Ni h las Stan i Dzintars Jaunzems A ris Kamen ers ROKAS R ATA Kā r anizēt au z z v k u z v jam ēku visaptver u atjaun anu izmant j t ener e ektivitātes pakalp juma l umu ROKASGRĀMATA Kā organizēt

Sīkāk

DETALPLANOJUMA_1.REDAKCIJA (1)

DETALPLANOJUMA_1.REDAKCIJA (1) 1. PASKAIDROJUMA RAKSTS 1.1. IEVADS Detālplānojuma grozījumi Cidoniju iela 47 izstrāde, uzsākta atbilstoši Stopiņu novada domes 2016. gada 14. septembra lēmumam Nr.82 Par detālplānojuma Saulīši (1.z.g.),

Sīkāk

Jaunums! ZANDA POLAR - izturīgs jumts matētos, dabīgos krāsu toņos

Jaunums! ZANDA POLAR - izturīgs jumts matētos, dabīgos krāsu toņos ZANDA POLAR - izturīgs jumts Betona dakstiņš ar matētu virsmu ir lielisks Zanda klāsta papildinājums Mēs esam padarījuši Zanda klāstu spēcīgāku, papildinot to ar jauno, matēto betona dakstiņu Polar. Šī

Sīkāk

Tame_SAAC_apjomi.xls

Tame_SAAC_apjomi.xls Būves nosaukums Objekta nosaukums Objekta adrese Pasūtījuma Nr. Sporta un aktīvās atpūtas centrs Sporta un aktīvās atpūtas centrs "Laurenči", Sigulda, Siguldas novads Tāme sastādīta 2012.gada cenās, pamatojoties

Sīkāk

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2 APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces 2009. gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2009.gada 18.decembra sēdē (protokols Nr.6) un 2011.gada

Sīkāk

ENERGOEFEKTĪVI RISINĀJUMI LOGU MONTĀŽĀ

ENERGOEFEKTĪVI RISINĀJUMI LOGU MONTĀŽĀ ENERGOEFEKTĪVI RISINĀJUMI LOGU MONTĀŽĀ Eiropas Savienībā 0% no kopējā enerģijas patēriņa ir ēku enerģijas patēriņš. Spēkā esošajā Direktīvā par ēku energoefektivitāti cita starpā ir minēts, ka visām jaunajām

Sīkāk

SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS Vispārīgā daļa Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršotā fasādes atjaunošana Skolas iela 14, Dobele AR daļas skaidrojošais apr

SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS Vispārīgā daļa Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršotā fasādes atjaunošana Skolas iela 14, Dobele AR daļas skaidrojošais apr SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS Vispārīgā daļa Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (zemes kadastra nr. 46010124202, būves kadastra nr. 46010124202 001), Skolas ielā 14, Dobelē, vienkāršotās fasādes atjaunošanas ieceres

Sīkāk

Uponor Ecoflex rūpnieciski izolētās caurules

Uponor Ecoflex rūpnieciski izolētās caurules Uponor Ecoflex rūpnieciski izolētās caurules Saturs Sistēmas apraksts un pielietošanas joma Sistēmas apraksts un pielietošanas joma Sistēmas apraksts Pielietošanas joma Apliecinātā kvalitāte 6 Produktu

Sīkāk

Microsoft Word - 1_Teritorijas_izmantosanas_un_apbuves_noteikumi.doc

Microsoft Word - 1_Teritorijas_izmantosanas_un_apbuves_noteikumi.doc Teritorijas izmantošana un apbūves noteikumi 1 Teritorijas izmantošana (zonējums), apbūves noteikumi Ķīpsalas teritorijas izmantošanas (zonējuma) pamatā likti iepriekš minētie nozīmīgie faktori, lai veicinātu

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

Microsoft Word - DP_ Kesan_paskaidrojuma raksts 1 redakcija.doc

Microsoft Word - DP_ Kesan_paskaidrojuma raksts 1  redakcija.doc Detālplānojums Mālpils pagasta zemes gabalā Ķešāni (kadastra nr. 8074-001-0094) 1. redakcija Mālpils, 2006 Saturs I PASKAIDROJUMA RAKSTS... 3 Ievads... 3 1.1. Teritorijas pašreizējā izmantošana... 3 1.2.

Sīkāk

Recticel Insulation ir daļa no biržā kotētās Recticel Group uzņēmumu grupas, kas ir viens no vadošajiem poliuretāna risinājumu piegādātājiem Eiropā. R

Recticel Insulation ir daļa no biržā kotētās Recticel Group uzņēmumu grupas, kas ir viens no vadošajiem poliuretāna risinājumu piegādātājiem Eiropā. R Recticel Insulation ir daļa no biržā kotētās Recticel Group uzņēmumu grupas, kas ir viens no vadošajiem poliuretāna risinājumu piegādātājiem Eiropā. Recticel Group nodarbina aptuveni 8400 cilvēkus 28 pasaules

Sīkāk

Energijas paterina vadibas sistemas ieviešana Rigas pašvaldibas eka s Jānis Šipkovs energodata.lv

Energijas paterina vadibas sistemas ieviešana Rigas pašvaldibas eka s Jānis Šipkovs energodata.lv Energijas paterina vadibas sistemas ieviešana Rigas pašvaldibas eka s Jānis Šipkovs energodata.lv Jānis Šipkovs (energodata.lv) = SIA Zedra valdes loceklis, RTU BF SGŪTI M.sc.ing Pieredze BMS jomā no 2002.g.

Sīkāk

RĪGAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA RĪGAS ENERĢĒTIKAS AĢENTŪRA RĪGAS PILSĒTAS ENERGOAPGĀDES EKSPERTU KONSULTATĪVĀ PADOME Reģistrācijas Nr.LV , Brīvīb

RĪGAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA RĪGAS ENERĢĒTIKAS AĢENTŪRA RĪGAS PILSĒTAS ENERGOAPGĀDES EKSPERTU KONSULTATĪVĀ PADOME Reģistrācijas Nr.LV , Brīvīb RĪGAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA RĪGAS ENERĢĒTIKAS AĢENTŪRA RĪGAS PILSĒTAS ENERGOAPGĀDES EKSPERTU KONSULTATĪVĀ PADOME Reģistrācijas Nr.LV90002316775, Brīvības iela 49/53, Rīga,LV1010, tālrunis 67012350, fakss

Sīkāk

3

3 37. teksta pielikums Pārskats Hidroģeoloģiskās izpētes rezultāti objektā Dolomīta atradne Arēni Kalnagrāvīši Ropažu novadā Pārskatu sagatavoja: Oļģerts Aleksāns Hidroģeologs Rīga, 2014. SATURS Ievads...

Sīkāk

A/s "

A/s Sabiedrības ar ierobežotu atbildību RĒZEKNES SATIKSME. GADA PĀRSKATS Rēzeknē 2015 SATURS Lpp. Informācija par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Finanšu pārskats: Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6

Sīkāk

Untitled

Untitled 1.pielikums Rīgas domes 2015.gada 15.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.185 Lokālplānojums zemesgabaliem Kantora ielā 10 (kadastra Nr.01001062132, kadastra Nr.01001062134) Redakcija 1.1. Teritorijas

Sīkāk

Masu plānošanas pamati. Tēma 6

Masu plānošanas pamati. Tēma 6 Tēma #6 MEDIJU PLĀNOŠANAS PROCESS. Konstantīns Kuzikovs RISEBAA 2015 Sākotnējo datu izpēte Mediju plānošanas uzdevumu un mērķu formulēšana Mediju plāna izstrāde Brīfs/ galvenās veicamā darba vadlīnijas

Sīkāk

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM LED spuldzes Apgaismojuma revolūcija Dzīvot ar LED spuldzēm ir viegli, skaisti un ekonomiski. Tās patērē daudz mazāk elektroenerģij

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM LED spuldzes Apgaismojuma revolūcija Dzīvot ar LED spuldzēm ir viegli, skaisti un ekonomiski. Tās patērē daudz mazāk elektroenerģij CEĻVEDIS PIRCĒJIEM LED spuldzes Apgaismojuma revolūcija Dzīvot ar LED spuldzēm ir viegli, skaisti un ekonomiski. Tās patērē daudz mazāk elektroenerģijas, tām ir izcils dizains un laba gaismas kvalitāte,

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc BIEDRĪBA LATVIJAS AEROKLUBS 215. GADA PĀRSKATS Rīga 216 SATURS VADĪBAS ZIŅOJUMS 3 BILANCE 5 IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS 6 ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU PĀRSKATS 7 ZIEDOTĀJI UN DĀVINĀTĀJI 8 PĀRSKATS PAR ADMINISTRATĪVAJIEM

Sīkāk

Istockphoto.com / WWF-Canada Kas ir Zaļais birojs? WWF Zaļais birojs ir praktiska vides pārvaldības sistēma birojiem. Ar tās palīdzību Jūs varat ietau

Istockphoto.com / WWF-Canada Kas ir Zaļais birojs? WWF Zaļais birojs ir praktiska vides pārvaldības sistēma birojiem. Ar tās palīdzību Jūs varat ietau Istockphoto.com / WWF-Canada Kas ir Zaļais birojs? WWF Zaļais birojs ir praktiska vides pārvaldības sistēma birojiem. Ar tās palīdzību Jūs varat ietaupīt līdzekļus, samazināt ekoloģiskās pēdas nospiedumu

Sīkāk

Laboratorijas darbi mehānikā

Laboratorijas darbi mehānikā Laboratorijas darbs Nr..1 Elektrisko mēraparātu pārbaude un mērdiapazona paplašināšana Studenta vārds, uzvārds:... Fakultāte, grupa:... Studenta apliecības numurs:... Teorētiskais pamatojums Praksē ne

Sīkāk

Nr. p.k. Darba nosaukums Izmērs Daudzums Mērvien ība Piezīmes 1 Ārējā apakšzemes bezkanāla siltumtīkla izbūve no rūpnieciski izolētām tērauda caurulēm

Nr. p.k. Darba nosaukums Izmērs Daudzums Mērvien ība Piezīmes 1 Ārējā apakšzemes bezkanāla siltumtīkla izbūve no rūpnieciski izolētām tērauda caurulēm 1 rūpnieciski izolētām tērauda caurulēm DN 0/110 (ar xdn0 36 t.m 3 4 5 6 7 8 9 rūpnieciski izolētām tērauda caurulēm DN 5/110 (ar rūpnieciski izolētām tērauda caurulēm DN 3/15 (ar rūpnieciski izolētām

Sīkāk

AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī (

AS Meridian Trade Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī ( AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 215. gada 3. septembrī Bilances pārskats Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām Prasības uz pieprasījumu

Sīkāk