Bez maksas. Bez maksas. Bez maksas. Bez maksas

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Bez maksas. Bez maksas. Bez maksas. Bez maksas"

Transkripts

1 Cenrādis privātpersonām Arhīvs Konti un Komplekti Pakalpojumu komplekts Mini komplekts Komplekta noformēšana Mēneša maksa par komplekta izmantošanu EUR 1,00* Neierobežota skaita RIKO*** Norēķinu kontu atvēršana un uzturēšana Neierobežota skaita maksājumi Bankas ietvaros no RIKO konta uz savu vai citas personas RIKO kontu***, izmantojot Internetbanku** Neierobežota skaita Standarta SEPA maksājumi, izmantojot Internetbanku** Neierobežota skaita Regulāro maksājumu rīkojumu izpilde Bankas ietvaros uz savu vai citas personas kontu vai uz citu banku Latvijā EUR valūtā** Komplekts ir pieejams klientiem un attiecas uz kontiem, kuru konta numurā ir redzami burti RIKO (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx). * Ja kopējais visu Klienta RIKO*** termiņnoguldījumu un norēķinu kontu vidējais atlikums kārtējā mēneša laikā pārsniedz EUR 5000, par attiecīgo mēnesi mēneša maksu par komplekta izmantošanu Klientam nav jāmaksā. ** Maksājumu pieņemšanas, pārtraukšanas un izpildes laiks noteikti Cenrāža nodaļā Maksājumi. *** Konts, kura numurā ir burti RIKO (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx). **** Konts, kura numurā ir burti NDEA (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx). Komisijas maksas par citiem Pakalpojumiem, ko Banka sniedz Klientam un kas nav iekļauti Mini komplektā, Klients maksā saskaņā ar Cenrādi. Komplekta maiņas gadījumā jaunais komplekts stājas spēkā no nākamās dienas. Mēneša maksa par komplekta izmantošanu maksājama katra mēneša sākumā par iepriekšējo kalendāro mēnesi. Ja Klients izvēlas mainīt pakalpojumu komplektu, par to mēnesi, kurā notikusi komplekta maiņa, Klients maksā Komisijas

2 maksu par dārgāko no Klienta izmantotajiem komplektiem. Ja Klients kļūst par Bankas klientu un noformē komplektu līdz mēneša 15. datumam, Komisijas maksa par komplekta noformēšanas mēnesi maksājama pilnā apmērā. Ja Klients kļūst par Bankas Klientu un noformē komplektu pēc mēneša 15. datuma, Komisijas maksa par komplekta noformēšanas mēnesi Klientam nav jāmaksā. Pamata komplekts Komplekta noformēšana Mēneša maksa par komplekta izmantošanu EUR 2,20 Mēneša maksa par komplekta izmantošanu Senioriem** ar 30% atlaidi Pamata komplekta izmantošanas maksai Neierobežota skaita RIKO***** Norēķinu kontu atvēršana un uzturēšana Vienas Visa Debit vai Galactico Visa Debit Debetkartes izgatavošana, mēneša maksa par apkalpošanu un atjaunošana derīguma termiņa beigās*** Komplektā iekļautās Kartes aizvietošana uz Karti ar bezkontakta maksājumu funkcionalitāti SMS info par darījumiem Kontā, kuram piesaistīta komplektā iekļautā Karte Neierobežota skaita maksājumi, izmantojot Internetbanku****: -Bankas ietvaros no RIKO konta uz savu vai citas personas RIKO kontu***** - standarta SEPA maksājumi Neierobežota skaita Regulāro maksājumu rīkojumu izpilde****: -Bankas ietvaros no RIKO Konta uz savu vai citas personas RIKO Kontu***** - EUR valūtā uz citu banku Latvijā vai uz NDEA****** kontiem

3 Neierobežota skaita Regulāro rēķinu apmaksa**** Komplekts ir pieejams klientiem un attiecas uz kontiem, kuru konta numurā ir redzami burti RIKO (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx). ** Seniori - Klienti, kuri sasnieguši 65 gadu vecumu. ***Skaidras naudas izņemšanai un atlikuma apskatei Bankomātā tiek piemērota Komisijas maksa saskaņā ar Cenrāža nodaļu "Norēķinu kartes". **** Maksājumu pieņemšanas, pārtraukšanas un izpildes laiks noteikti Cenrāža nodaļā Maksājumi. ***** Konts, kura numurā ir burti RIKO (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx). ****** Konts, kura numurā ir burti NDEA (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx). Komisijas maksas par citiem pakalpojumiem, ko Banka sniedz Klientam un kas nav iekļauti Pamata komplektā, Klients maksā saskaņā ar Cenrādi. Nenoformējot Pamata, Komforta vai Zelta komplektu, Klients maksā mēneša maksu par Mini komplekta izmantošanu un Cenrādī noteikto Komisijas maksu par katru no Pakalpojumiem, kas neietilpst Mini komplektā, atsevišķi. Komplekta maiņas gadījumā jaunais komplekts stājas spēkā no nākamās dienas. Mēneša maksa par komplekta izmantošanu maksājama katra mēneša sākumā par iepriekšējo kalendāro mēnesi. Ja Klients izvēlas mainīt pakalpojumu komplektu, par to mēnesi, kurā notikusi komplekta maiņa, Klients maksā Komisijas maksu par dārgāko no Klienta izmantotajiem komplektiem. Ja Klients kļūst par Bankas klientu un noformē komplektu līdz mēneša 15. datumam, Komisijas maksa par komplekta noformēšanas mēnesi maksājama pilnā apmērā. Ja Klients kļūst par Bankas Klientu un noformē komplektu pēc mēneša 15. datuma, Komisijas maksa par komplekta noformēšanas mēnesi Klientam nav jāmaksā. Black komplekts (1) Komplekta mēneša maksa 5.50 (2) Komplekta mēneša maksa Senioriem (klienti, kas sasnieguši 65 gadu vecumu) 5.50 (2) Komplekta mēneša maksa bērniem un jauniešiem (līdz 23 gadu vecumam) 5.50 (2) Neierobežota skaita Norēķinu kontu atvēršana un uzturēšana Debetkarte Visa Debit Kredītkarte Luminor Black SMS info par darījumiem Kontā, kuram piesaistīta komplektā iekļautā Karte Internetbankas izmantošana

4 Neierobežota skaita maksājumi, izmantojot Internetbanku: - bankas ietvaros Latvijā - standarta SEPA maksājumi Neierobežota skaita Regulāro maksājumu rīkojumu izpilde Latvijā Neierobežota skaita Regulāro rēķinu apmaksa (1) Black komplekts sastāv no Black kartes un Pamata komplekta priekšrocībām. (2) Mēneša maksa veidojas no Black kartes un Pamata komplekta standarta mēneša maksām. Ja Klients izvēlas mainīt pakalpojumu komplektu, par to mēnesi, kurā notikusi komplekta maiņa, Klients maksā Komisijas maksu par dārgāko no Klienta izmantotajiem komplektiem. Ja Klients kļūst par Bankas klientu un noformē komplektu līdz mēneša 15. datumam, Komisijas maksa par komplekta noformēšanas mēnesi maksājama pilnā apmērā. Ja Klients kļūst par Bankas Klientu un noformē komplektu pēc mēneša 15. datuma, Komisijas maksa par komplekta noformēšanas mēnesi Klientam nav jāmaksā. Pamata komplekts bērniem un pusaudžiem Komplekta noformēšana Mēneša maksa par komplekta izmantošanu ar 85% atlaidi no Pamata komplekta mēneša maksas Neierobežota skaita RIKO***** Norēķinu kontu atvēršana un uzturēšana Vienas Visa Debit vai Galactico Visa Debit Debetkartes izgatavošana, mēneša maksa par apkalpošanu un atjaunošana derīguma termiņa beigās*,** Komplektā iekļautās Kartes aizvietošana uz Karti ar bezkontakta maksājumu funkcionalitāti SMS info par darījumiem Kontā, kuram piesaistīta komplektā iekļautā Karte Neierobežota skaita maksājumi, izmantojot Internetbanku***:

5 - Bankas ietvaros no RIKO Konta uz savu vai citas personas RIKO Kontu***** - standarta SEPA maksājumi Neierobežota skaita Regulāro maksājumu rīkojumu izpilde***,****: - Bankas ietvaros no RIKO Konta uz savu vai citas personas RIKO Kontu***** - EUR valūtā uz citu banku Latvijā vai uz NDEA****** kontiem Komplekts ir pieejams klientiem un attiecas uz kontiem, kuru konta numurā ir redzami burti RIKO (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx). * Debetkartes izmantošanas noteikumi un ierobežojumi noteikti Cenrāža nodaļā "Bērnu un pusaudžu Debetkartes Visa Debit, Galactico Visa Debit". ** Skaidras naudas izņemšanai un atlikuma apskatei Bankomātā tiek piemērota Komisijas maksa saskaņā ar Cenrāža nodaļu "Bērnu un pusaudžu Debetkartes Visa Debit, Galactico Visa Debit". *** Maksājumu pieņemšanas, pārtraukšanas un izpildes laiks noteikti Cenrāža nodaļā Maksājumi. **** Pakalpojums ir pieejams tikai Klientiem, kuri sasnieguši 16 gadu vecumu. ***** Konts, kura numurā ir burti RIKO (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx). ****** Konts, kura numurā ir burti NDEA (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx). Komisijas maksas par citiem Pakalpojumiem, ko Banka sniedz Klientam un kas nav iekļauti Pamata komplektā, Klients maksā saskaņā ar Cenrādi. Nenoformējot Pamata komplektu, Klients maksā mēneša maksu par Mini komplekta izmantošanu un Cenrādī noteikto Komisijas maksu par katru no Pakalpojumiem, kas neietilpst Mini komplektā, atsevišķi. Komplekta maiņas gadījumā jaunais komplekts stājas spēkā no nākamās dienas. Mēneša maksa par komplekta izmantošanu maksājama katra mēneša sākumā par iepriekšējo mēnesi. Ja Klients izvēlas mainīt pakalpojumu komplektu, par to mēnesi, kurā notikusi komplekta maiņa, Klients maksā Komisijas maksu par dārgāko no Klienta izmantotajiem komplektiem. Ja Klients kļūst par Bankas Klientu un noformē komplektu līdz mēneša 15. datumam, Komisijas maksa par komplekta noformēšanas mēnesi maksājama pilnā apmērā. Ja Klients kļūst par Bankas Klientu un noformē komplektu pēc mēneša 15. datuma, Komisijas maksa par komplekta noformēšanas mēnesi Klientam nav jāmaksā. Klienta komplekts Komplekta noformēšana Mēneša maksa par komplekta izmantošanu EUR 2,20 Neierobežota skaita NDEA**** Norēķinu kontu atvēršana un uzturēšana

6 Viena Maestro vai MasterCard Debit Debetkarte* Bez mēneša maksas Skaidras naudas izņemšana vienu reizi mēnesī no jebkuras citas bankas bankomāta Latvijā Neierobežota skaita maksājumi, izmantojot Internetbanku**: -Bankas ietvaros no NDEA**** konta uz savu vai citas personas NDEA kontu**** - maksājumi uz RIKO*** kontiem EUR valūtā - standarta SEPA maksājumi Komplekts ir pieejams klientiem un attiecas uz kontiem, kuru konta numurā ir burti NDEA (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx). *Skaidras naudas izņemšanai un atlikuma apskatei Bankomātā tiek piemērota Komisijas maksa saskaņā ar Cenrāža nodaļu "Norēķinu kartes". ** Maksājumu pieņemšanas, pārtraukšanas un izpildes laiks noteikti Cenrāža nodaļā Maksājumi. *** Konts, kura numurā ir burti RIKO (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx). **** Konts, kura numurā ir burti NDEA (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx). Komisijas maksas par citiem pakalpojumiem, ko Banka sniedz Klientam un kas nav iekļauti Klienta komplektā, Klients maksā saskaņā ar Cenrādi. Komforta komplekts Komplekta noformēšana* Mēneša maksa par komplekta izmantošanu EUR 3,65 Neierobežota skaita RIKO******* Norēķinu kontu atvēršana un uzturēšana Vienas Visa Classic Kredītkartes izgatavošana, mēneša maksa par apkalpošanu un atjaunošana derīguma termiņa beigās** Līdz trīs Visa Debit vai Galactico Visa Debit Debetkaršu izgatavošana, mēneša maksa par apkalpošanu un atjaunošana derīguma termiņa beigās**

7 Komplektā iekļauto Karšu aizvietošana uz Karti ar bezkontakta maksājumu funkcionalitāti SMS info par darījumiem Kontā, kuram piesaistīta komplektā iekļautā Karte Kodu kalkulatora Digipass 270 pieslēgšana*** ar 70% atlaidi no cenas, kas ir norādīta Cenrāža nodaļā "Elektronisko kanālu izmantošana" Neierobežota skaita maksājumi, izmantojot Internetbanku****,*****: - Bankas ietvaros no RIKO Konta uz savu vai citas personas RIKO Kontu****** - maksājumi ārpus Eiropas EUR valūtā - standarta SEPA maksājumi - izejošie maksājumi citās valūtās Neierobežota skaita Regulāro maksājumu rīkojumu izpilde****: - Bankas ietvaros no RIKO Konta uz savu vai citas personas RIKO Kontu****** - EUR valūtā uz citu banku Latvijā vai uz NDEA******* kontiem - uz citu banku Latvijā vai uz NDEA******* kontiem pārējās valūtās Neierobežota skaita Regulāro rēķinu apmaksa**** Komplekts ir pieejams klientiem un attiecas uz kontiem, kuru konta numurā ir redzami burti RIKO (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx). * Jauni Komforta komplekti netiek izsniegti no ** Skaidras naudas izņemšanai un atlikuma apskatei Bankomātā tiek piemērota Komisijas maksa saskaņā ar Cenrāža nodaļām "Norēķinu kartes" vai Kredītkartes. *** Ja Klients izmanto iespēju saņemt Kodu kalkulatoru Digipass 270 ar 70% atlaidi un mazāk nekā pilnus 6 kalendāros mēnešus pēc Komforta komplekta noformēšanas brīža maina savu komplektu uz Pamata komplektu vai Mini komplektu, Klientam ir pienākums atlīdzināt Bankai saņemto Kodu kalkulatora atlaidi proporcionālā apmērā par katru kalendāro mēnesi, kurā Klients vairs neizmanto Komforta komplektu. **** Maksājumu pieņemšanas, pārtraukšanas un izpildes laiks noteikti Cenrāža nodaļā Maksājumi. ***** Starptautiskie, valūtu maksājumi, veids "Standarta", Komisijas maksas veids "Dalīta (SHA)". ****** Konts, kura numurā ir burti RIKO (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx). ******* Konts, kura numurā ir burti NDEA (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx). Komisijas maksas par citiem pakalpojumiem, ko Banka sniedz Klientam un kas nav iekļauti Komforta komplektā, Klients maksā saskaņā ar Cenrādi.

8 Nenoformējot Pamata, Komforta vai Zelta komplektu, Klients maksā Komisijas maksu par Mini komplekta izmantošanu un Cenrādī noteiktās Komisijas maksas un par katru no Pakalpojumiem, kas neietilpst Mini komplektā, atsevišķi. Komplekta maiņas gadījumā jaunais komplekts stājas spēkā no nākamās dienas. Mēneša maksa par komplekta izmantošanu maksājama katra mēneša sākumā par iepriekšējo mēnesi. Ja Klients izvēlas mainīt pakalpojumu komplektu, par to mēnesi, kurā notikusi komplekta maiņa, Klients maksā Komisijas maksu par dārgāko no Klienta izmantotajiem komplektiem. Ja Klients kļūst par Bankas Klientu un noformē komplektu līdz mēneša 15. datumam, Komisijas maksa par komplekta noformēšanas mēnesi maksājama pilnā apmērā. Ja Klients kļūst par Bankas Klientu un noformē komplektu pēc mēneša 15. datuma, Komisijas maksu par komplekta noformēšanas mēnesi Klientam nav jāmaksā. Klienta komplekts PLUS Komplekta noformēšana Mēneša maksa par komplekta izmantošanu EUR 4,00 Neierobežota skaita NDEA**** Norēķinu kontu atvēršana un uzturēšana Viena MasterCard Credit Kredītkarte* Bez mēneša maksas Vienas Maestro vai MasterCard Debit Debetkarte* Bez mēneša maksas Skaidras naudas izņemšana vienu reizi mēnesī no jebkuras citas bankas bankomāta Latvijā Neierobežota skaita maksājumi, izmantojot Internetbanku**: -Bankas ietvaros no NDEA**** konta uz savu vai citas personas NDEA**** kontu - maksājumi uz RIKO*** kontiem EUR valūtā - standarta SEPA maksājumi Komplekts ir pieejams klientiem un attiecas uz kontiem, kuru konta numurā ir burti NDEA (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx). *Skaidras naudas izņemšanai un atlikuma apskatei Bankomātā tiek piemērota Komisijas maksa saskaņā ar Cenrāža nodaļu "Norēķinu kartes" vai Kredītkartes. ** Maksājumu pieņemšanas, pārtraukšanas un izpildes laiks noteikti Cenrāža nodaļā Maksājumi. *** Konts, kura numurā ir burti RIKO (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx). **** Konts, kura numurā ir burti NDEA (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx). Komisijas maksas par citiem pakalpojumiem, ko Banka sniedz Klientam un kas nav iekļauti Klienta komplektā PLUS, Klients maksā saskaņā ar Cenrādi.

9 Zelta komplekts Komplekta noformēšana* Mēneša maksa par komplekta izmantošanu EUR 6,65 Neierobežota skaita RIKO****** Norēķinu kontu atvēršana un uzturēšana Vienas Visa Gold Kredītkartes izgatavošana, mēneša maksa par apkalpošanu un atjaunošana derīguma termiņa beigās** Neierobežota skaita Visa Debit vai Galactico Visa Debit Debetkaršu, Visa Classic Kredītkaršu** izgatavošana, mēneša maksa par apkalpošanu un atjaunošana derīguma termiņa beigās Neierobežota skaita Visa Debit vai Galactico Visa Debit Debetkaršu, Visa Classic Kredītkaršu aizvietošana uz Karti ar bezkontakta maksājumu funkcionalitāti SMS info par darījumiem Kontā, kuram piesaistīta komplektā ietilpstošā Karte Internetbankas izmantošana un viena Identifikācijas līdzekļa - Kodu kalkulatora Digipass pieslēgšana*** Neierobežota skaita maksājumi, izmantojot Internetbanku****,*****: - Bankas ietvaros no RIKO Konta uz savu vai citas personas RIKO Kontu****** - maksājumi ārpus Eiropas EUR valūtā - standarta SEPA maksājumi - izejošie maksājumi citās valūtās Neierobežota skaita Regulāro maksājumu rīkojumu izpilde****:

10 - Bankas ietvaros no RIKO Konta uz savu vai citas personas RIKO Kontu****** - uz citu banku Latvijā vai uz NDEA******* kontiem EUR valūtā - uz citu banku Latvijā vai uz NDEA******* kontiem pārējās valūtās Neierobežota skaita Regulāro rēķinu apmaksa**** Komplekts ir pieejams klientiem un attiecas uz kontiem, kuru konta numurā ir redzami burti RIKO (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx). * Jauni Zelta komplekti netiek izsniegti no ** Skaidras naudas izņemšanai un atlikuma apskatei Bankomātā tiek piemērota Komisijas maksa saskaņā ar Cenrāža nodaļām "Norēķinu kartes" vai Kredītkartes. *** Ja Klients izmanto iespēju saņemt Kodu kalkulatoru Digipass 270 bez maksas un mazāk nekā pilnus 6 kalendāros mēnešus pēc Zelta komplekta noformēšanas brīža maina savu komplektu uz Komforta komplektu, Pamata komplektu vai Mini komplektu, Klientam ir pienākums atlīdzināt Bankai saņemto Kodu kalkulatora atlaidi proporcionālā apmērā par katru kalendāro mēnesi, kurā Klients vairs neizmanto Zelta komplektu. **** Maksājumu pieņemšanas, pārtraukšanas un izpildes laiks noteikti Cenrāža nodaļā Maksājumi. ***** Starptautiskie, valūtu maksājumi, veids "Standarta", Komisijas maksas veids "Dalīta (SHA)". ****** Konts, kura numurā ir burti RIKO (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx). ******* Konts, kura numurā ir burti NDEA (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx). Komisijas maksas par citiem pakalpojumiem, ko Banka sniedz Klientam un kas nav iekļauti Zelta komplektā, Klients maksā saskaņā ar Cenrādi. Nenoformējot Pamata, Komforta vai Zelta komplektu, Klients maksā Komisijas maksu par Mini komplekta izmantošanu un Cenrādī noteikto Komisijas maksu par katru no Pakalpojumiem, kas neietilpst Mini komplektā, atsevišķi. Komplekta maiņas gadījumā jaunais komplekts stājas spēkā no nākamās dienas. Mēneša maksa par komplekta izmantošanu maksājama katra mēneša sākumā par iepriekšējo mēnesi. Ja Klients izvēlas mainīt pakalpojumu komplektu, par to mēnesi, kurā notikusi komplekta maiņa, Klients maksā Komisijas maksu par dārgāko no Klienta izmantotajiem komplektiem. Ja Klients kļūst par Bankas Klientu un noformē komplektu līdz mēneša 15. datumam, Komisijas maksa par komplekta noformēšanas mēnesi maksājama pilnā apmērā. Ja Klients kļūst par Bankas klientu un noformē komplektu pēc mēneša 15. datuma, Komisijas maksa par komplekta noformēšanas mēnesi Klientam nav jāmaksā.

11 Norēķinu konts Norēķinu konta atvēršana un uzturēšana Pirmā konta atvēršana Papildus Norēķinu konta atvēršana un Norēķinu konta slēgšana Apkalpošanas vietā vai Kontaktu centrā EUR 5,00 Papildu Norēķinu konta atvēršana un Norēķinu konta slēgšana internetbankā Nerezidenta dokumentu pirmreizējā pārbaude / konta atvēršana EUR 200,00** (EUR 100,00 tiek ieturēti pirms konta atvēršanas) Darījuma attiecību izbeigšana un Klienta pēdējā Norēķinu konta slēgšana Neaktīvo kontu administrēšanas maksa mēnesī, ja Klients Bankas paziņojumā norādītajā termiņā nav izpildījis Bankas lūgumu par Kontā esošo līdzekļu pārskaitīšanu un Konta slēgšanu EUR 40,00 Nokavējuma procenti NDEA***** 0.1% dienā * Komisijas maksa netiek piemērota konta atvēršanai ārvalsts studentam, kurš uzrāda šo statusu apliecinošu dokumentu (studiju līgums, studenta mobilitātes līgums Erasmus programmā). ** 100 EUR no komisijas tiek ieturēti pie dokumentu iesniegšanas (komisija netiek atgriezta, ja konta atvēršana tiek atteikta), atlikušā komisijas daļa tiek ieturēta pie konta atvēršanas.

12 Darījuma konts Darījuma konta noformēšana un izmaiņu veikšana Darījuma konta pieteikuma izskatīšana Darījuma konta atvēršana un standarta darījuma konta līguma sagatavošana darījumam, ja vienlaikus tiek noformēts hipotekārais kredīts nekustāmā īpašuma iegādei Bankā 0,4% no darījuma summas, min. EUR 75,00, max. EUR 500,00 Darījuma konta atvēršana un standarta darījuma konta līguma sagatavošana darījumam līdz EUR ,00 0,4% no darījuma summas, min. EUR 75,00 Darījuma konta atvēršana un standarta līguma sagatavošana darījumam virs EUR ,00 vai nestandarta līguma sagatavošana Saskaņā ar vienošanos, min. EUR 1000,00 Darījuma konta līguma grozījumi 0,1% no darījuma summas, min. EUR 50,00 Nestandarta Darījuma konta līguma grozījumi Saskaņā ar vienošanos Darījuma kontā iemaksāto naudas līdzekļu pārskaitījums no RIKO* darījuma konta uz Bankā atvērtu RIKO* kontu * Konts, kura numurā ir burti RIKO (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx).

13 Visa Debit, Galactico Visa Debit Debetkartes nodrošināšana Kartes konta valūta* EUR Kartes izgatavošana un aizvietošana (nozaudēšanas, zādzības, nolietošanās, bojājumu vai citu trūkumu gadījumā) - Visa Debit EUR 4,00 Papildu maksa par Kartes steidzamu izgatavošanu / aizvietošanu** EUR 25,00 Kartes piegāde Apkalpošanas vietā*** EUR 10,00 Kartes piegāde pa pastu: - Latvijas teritorijā - Uz ārzemēm EUR 10,00 PIN koda atgādinājums EUR 1,00 Mēneša maksa**** - Visa Debit EUR 1,30 - Galactico Visa Debit***** EUR 1,30 * Visa Debit pieejamas arī USD norēķinu valūtā. Komisijas maksas, kas norādītas euro, Banka ietur ASV dolāros pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā euro atsauces kursa, ievērojot Bankas Vispārējos darījumu noteikumos noteiktos šā valūtas kursa piemērošanas noteikumus. ** Pasūtot Karti Bankas darba dienās līdz plkst. 12:00, Karte tiek izgatavota un piegādāta Apkalpošanas vietās Rīgā 5 stundu laikā, bet Apkalpošanas vietās ārpus Rīgas nākamajā Bankas darba dienā. *** Komisijas maksu nepiemēro, ja Klients maksā Komisijas maksu par Kartes izgatavošanu steidzamā kārtā **** Mēneša maksa par Kartes apkalpošanu maksājama, sākot ar nākamo mēnesi pēc Kartes izgatavošanas mēneša, samaksu par iepriekšējo mēnesi veicot tajā mēneša datumā, kurā Karte tika izgatavota. ***** Jaunas Galactico VISA Debit kartes netiek izsniegtas no Esošās Galactico VISA Debit kartes netiek aizvietotas no

14 Darījumi ar karti Kartes konta valūta* EUR Skaidras naudas izņemšana** - Luminor Bankomātos (Latvijā, Lietuvā, Igaunijā): - līdz EUR 700,00 kalendārā mēneša laikā - virs EUR 700,00 kalendārā mēneša laikā 0,2% no summas, kas pārsniedz EUR 700,00 - citā bankā, citas bankas Bankomātos 2,00% no darījuma summas, min. EUR 3,50/ USD 4,00 - pie tirgotāja (ja tirgotājs šādu pakalpojumu piedāvā)*** Skaidrās naudas iemaksa savos Kontos Luminor Bankomātos (Latvijā) ar Karti (arī ja iemaksai tiek izmantotas vairākas Kartes): - līdz EUR 5 000,00 kalendārā mēneša laikā - virs EUR 5 000,00 kalendārā mēneša laikā 0,2% no summas, kas pārsniedz EUR 5000,00 (vai ekvivalents USD) Pirkumi Latvijas Republikā un ārzemēs**** Valūtas maiņas uzcenojums***** 3,0% * Visa Debit pieejamas arī USD norēķinu valūtā. Komisijas maksas, kas norādītas euro, Banka ietur ASV dolāros pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā euro atsauces kursa, ievērojot Bankas Vispārējos darījumu noteikumos noteiktos šā valūtas kursa piemērošanas noteikumus. ** Limits skaidras naudas izņemšanai Bankomātos: - Diennakts limits: EUR 5 000,00 (vai ekvivalents citā valūtā). - Limits 30 dienu periodā EUR ,00 (vai ekvivalents citā valūtā). - Limits skaidras naudas izņemšanai no Bankomātiem, kas aprīkoti tikai ar magnētiskas joslas nolasīšanas tehnoloģiju EUR 350,00 diennaktī. - Ja Kartes konta valūta nav euro, tad šajā nodaļā norādītie limiti skaidras naudas izņemšanai Bankomātos katra attiecīgā perioda sākumā tiek pārrēķināti Kartes konta valūtā pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā euro atsauces kursa, ievērojot Bankas Vispārējos darījumu noteikumos noteiktos šā valūtas kursa piemērošanas noteikumus. *** Limits skaidras naudas izņemšanai pie tirgotāja vienā pirkuma reizē - EUR 100,00. **** Pirkumu limits - EUR 5 000,00 diennaktī. ***** Valūtas maiņas uzcenojums tiek pieskaitīts valūtas maiņas kursam, kas piemērojams ar Karti veiktam darījumam, ja darījuma valūta atšķiras no Kartes konta valūtas.

15 Informācija par kartes darījumiem Kartes konta valūta* EUR SMS info EUR 0,09 par katru SMS īsziņu Informācijas par Konta atlikuma pieprasījums Bankomātos - Luminor Bankomātos (Latvijā) - citu banku Bankomātos (ja šāds pakalpojums tiek piedāvāts) EUR 0,50 / USD 0,60 * Visa Debit pieejamas arī USD norēķinu valūtā. Komisijas maksas, kas norādītas euro, Banka ietur ASV dolāros pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā euro atsauces kursa, ievērojot Bankas Vispārējos darījumu noteikumos noteiktos šā valūtas kursa piemērošanas noteikumus.

16 Citi pakalpojumi Kartes konta valūta* EUR Procenti par neatļautu debeta atlikumu 36% gadā Standarta naudas izmaksas vai pirkuma limitu maiņa klientu apkalpošanas centros vai attālinātās apkalpošanas centros EUR 10,00 Maksa par nepamatotas pretenzijas izskatīšanu, ja kartes lietotājs ir sniedzis Bankai nepatiesu informāciju un to apstiprina trešā persona; vai par darījuma apstiprinoša dokumenta pieprasījumu no tirgotāja EUR 15,00 Slēgto karšu kontu uzturēšana (komisijas maksu ietur, sākot ar nākamo gadu pēc klienta rakstiska iesnieguma par kartes slēgšanu saņemšanas, ja kontā ir naudas līdzekļi) EUR 40,00 par gadu * Visa Debit pieejamas arī USD norēķinu valūtā. Komisijas maksas, kas norādītas euro, Banka ietur ASV dolāros pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā euro atsauces kursa, ievērojot Bankas Vispārējos darījumu noteikumos noteiktos šā valūtas kursa piemērošanas noteikumus.

17 Mastercard Debit (Jaunas Kartes var izsniegt klientiem, kuriem ir atvērts NDEA konts (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx)) Debetkartes nodrošināšana Kartes konta valūta EUR Kartes izgatavošana un aizvietošana (nozaudēšanas, zādzības, nolietošanās, bojājumu vai citu trūkumu gadījumā) EUR 4,00 Papildu maksa par Kartes steidzamu izgatavošanu / aizvietošanu* EUR 25,00 Kartes piegāde Apkalpošanas vietā** EUR 10,00 Kartes piegāde pa pastu: - Latvijas teritorijā*** - Uz ārzemēm**** EUR 10,00 PIN koda atkārtota izgatavošana***** EUR 1,00 Mēneša maksa****** EUR 1,30 Vienreizēja maksa par brīvā dizaina kartes izvēli******* EUR 12,00 * Pasūtot Karti Bankas darba dienās līdz plkst. 12:00, Karte tiek izgatavota un piegādāta Apkalpošanas vietās Rīgā 5 stundu laikā, bet Apkalpošanas vietās ārpus Rīgas nākamajā Bankas darba dienā. ** Komisijas maksu nepiemēro, ja Klients maksā Komisijas maksu par Kartes izgatavošanu steidzamā kārtā. *** Banka pa pastu izsūta norēķinu kartes un/vai PIN kodus pēc tam, kad parakstīts līgums par kartes lietošanu. **** Banka drošības nolūkos karti un PIN kodu sūta divos, atsevišķos sūtījumos. Minētā maksa attiecas uz visu sūtījumu. ***** Pamatkartei ir iespējams apskatīties PIN kodu internetbankā bez maksas ****** Banka piemēro 100% atlaidi, ja klients konkrētajā mēnesī ar Mastercard Debit veic apmaksu par pirkumiem par kopsummu, kas vienāda vai lielāka par 600 EUR. ******* Ar netiek izsniegtas jaunas un aizvietotas brīvā dizaina kartes. Esošās brīvā dizaina kartes tiek atjaunotas (attēla maiņa nav iespējama), maksa tiek ieturēta pie katras brīvā dizaina kartes atjaunošanas. Piezīme: Kartes nosaukums līdz Nordea Debit

18 Darījumi ar karti Kartes konta valūta EUR Skaidras naudas izņemšana* - Luminor Bankomātos (Latvijā, Lietuvā, Igaunijā), Citadele bankas Bankomātos Latvijā vai pie tirgotāja (ja tirgotājs šādu pakalpojumu piedāvā)** - līdz EUR 700,00 kalendārā mēneša laikā - virs EUR 700,00 kalendārā mēneša laikā 0,2% no summas, kas pārsniedz EUR 700,00 mēnesī - citā bankā, citas bankas Bankomātos 2,00% no darījuma summas, min. EUR 3,50 Skaidrās naudas iemaksa savos kontos Luminor Bankomātos (Latvijā) un Citadeles bankas Bankomātā ar Karti: - līdz EUR 5 000,00 kalendārā mēneša laikā - virs EUR 5 000,00 kalendārā mēneša laikā 0,2% no summas, kas pārsniedz EUR 5000,00 (vai ekvivalents USD) Pirkumi Latvijas Republikā un ārzemēs* Valūtas maiņas uzcenojums*** 3,0% *Limits skaidras naudas izņemšanai bankomātos un bezskaidras naudas norēķiniem: - Diennakts limits: EUR 5 000,00. - Limits 30 dienu periodā EUR ,00. ** Banka aprēķina skaidrā naudā izņemto summu mēnesī, saskaitot darījumus, par kuriem ir saņēmusi informāciju no konkrētā mēneša pirmās dienas līdz konkrētā mēneša pēdējās darba dienas plkst. 11:00 *** Papildu var tikt piemērots valūtas konvertācijas uzcenojums, ja kartei piesaistītā pamatkonta valūta nav vienāda ar darījuma valūtu un norēķinu valūtu. Piezīme: Kartes nosaukums līdz Nordea Debit

19 Informācija par kartes darījumiem Kartes konta valūta EUR Informācijas par Konta atlikuma pieprasījums Bankomātos - Luminor Bankomātos (Latvijā) un Citadeles bankas Bankomātos - citu banku Bankomātos (ja šāds pakalpojums tiek piedāvāts) EUR 0,50 Piezīme: Kartes nosaukums līdz Nordea Debit Citi pakalpojumi Kartes konta valūta EUR Maksa par diennakts limita maiņu Maksa par nepamatotas pretenzijas izskatīšanu, ja kartes lietotājs ir sniedzis Bankai nepatiesu informāciju un to apstiprina trešā persona; vai par darījuma apstiprinoša dokumenta pieprasījumu no tirgotāja EUR 15,00 Maksa par pirkumu apdrošināšanu (spēkā līdz ) Maksa par PIN koda maiņu Luminor Bankomātā (Latvijā) (ja bankomāts piedāvā šādu iespēju) Piezīme: Kartes nosaukums līdz Nordea Debit

20 Bērnu un pusaudžu norēķinu kartes Visa Debit, Galactico Visa Debit Debetkartes nodrošināšana Kartes konta valūta EUR* Maksa par Kartes izgatavošanu / aizvietošanu - Visa Debit EUR 4,00 Papildu maksa par Kartes steidzamu izgatavošanu / aizvietošanu** EUR 25,00 Kartes piegāde Apkalpošanas vietā*** EUR 10,00 Kartes piegāde pa pastu - Latvijas teritorijā - Uz ārzemēm EUR 10,00 PIN koda atgādinājums EUR 1,00 Mēneša maksa**** - Visa Debit EUR 1,30 - Galactico Visa Debit***** EUR 1,30 * Ja izņēmuma gadījumā Konts, kuram ir piesaistīta bērnam vai pusaudzim izsniegtā Karte, ir atvērts USD valūtā, tad Komisijas maksas par šādas Kartes izsniegšanu un apkalpošanu tiek piemērotas saskaņā ar Cenrāža nodaļu Norēķinu kartes Visa Debit, Galactico Visa Debit. Ja pusaudzim izdotā Norēķinu karte tiks atjaunota pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas, ar jauno derīguma termiņu izgatavotajai Norēķinu kartei tiks piemēroti standarta limiti un ar Norēķinu kartes izgatavošanu un apkalpošanu saistītās Komisijas maksas, kas noteiktas Cenrādī attiecīgajam Kartes veidam. ** Pasūtot Karti Bankas darba dienās līdz plkst. 12:00, Karte tiek izgatavota un piegādāta Apkalpošanas vietās Rīgā 5 stundu laikā, bet Apkalpošanas vietās ārpus Rīgas nākamajā Bankas darba dienā. *** Komisijas maksu nepiemēro, ja Klients maksā Komisijas maksu par Kartes izgatavošanu steidzamā kārtā **** Mēneša maksa par Kartes apkalpošanu maksājama, sākot ar nākamo mēnesi pēc Kartes izgatavošanas mēneša, samaksu par iepriekšējo mēnesi veicot tajā mēneša datumā, kurā Karte tika izgatavota. Ja pusaudzim izdotā Norēķinu karte tiks atjaunota pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas, ar jauno derīguma termiņu izgatavotajai Norēķinu kartei tiks piemēroti standarta limiti un ar Norēķinu kartes izgatavošanu un apkalpošanu saistītās Komisijas maksas, kas noteiktas Cenrādī attiecīgajam Kartes veidam.

21 ***** Jaunas Galactico VISA Debit kartes netiek izsniegtas no Esošās Galactico VISA Debit kartes netiek aizvietotas no Darījumi ar karti Kartes konta valūta EUR Skaidras naudas izņemšana* -Luminor Bankomātos (Latvijā, Lietuvā, Igaunijā) - citā bankā, citas bankas Bankomātos 2% no darījuma summas, min. EUR 3,50 - pie tirgotāja (ja tirgotājs šādu pakalpojumu piedāvā)** Pirkumi Latvijas Republikā un ārzemēs*** Valūtas maiņas uzcenojums**** 3,0% * Limits skaidras naudas izņemšanai Bankomātos: - Diennakts limits: bērniem līdz 15 gadu vecumam - EUR 30,00; pusaudžiem no 16 gadu vecuma* - EUR 70,00; - Limits 30 dienu periodā: bērniem līdz 15 gadu vecumam - EUR 150,00; pusaudžiem no 16 gadu vecuma - EUR 700,00. Ja Kartes konta valūta ir USD vai darījumi notiek citā valūtā nekā EUR, tad šajā nodaļā norādītie limiti katra attiecīgā perioda sākumā tiek pārrēķināti Kartes konta valūtā pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā euro atsauces kursa, ievērojot Bankas Vispārējos darījumu noteikumos noteiktos šā valūtas kursa piemērošanas noteikumus. ** Limits skaidras naudas izņemšanai pie tirgotāja vienā pirkuma reizē - EUR 100,00. *** Limits pirkumiem 30 dienu periodā: bērniem līdz 15 gadu vecumam - EUR 150,00; jauniešiem no 16 gadu vecuma EUR 700,00 (noteiktajos limitos netiek iekļautas to darījumu summas, kas tiek veikti, maksājuma saņēmējam nepārliecinoties, vai Kontā ir pieejami naudas līdzekļi attiecīgā darījuma veikšanai (t.s. off-line darījumiem)). **** Valūtas maiņas uzcenojums tiek pieskaitīts valūtas maiņas kursam, kas piemērojams ar maksājumu karti veiktam darījumam, ja darījuma valūta atšķiras no Kartes konta valūtas. Piezīme: Ja uz pusaudža, kurš sasniedzis 16 gadu vecumu, pieprasījuma pamata limiti nav mainīti uz pusaudžiem izdotajām Kartēm noteiktajiem limitiem, tad arī turpmāk piemērojami bērna Kartei noteiktie limiti.

22 Informācija par kartes darījumiem Kartes konta valūta EUR SMS info EUR 0,09 par katru SMS īsziņu Informācijas par Konta atlikuma pieprasījums Bankomātos -Luminor Bankomātos (Latvijā) - citu banku Bankomātos (ja šāds pakalpojums tiek piedāvāts) EUR 0,50 Citi pakalpojumi Kartes konta valūta EUR Procenti par neatļautu debeta atlikumu 36 % gadā Maksa par nepamatotas pretenzijas izskatīšanu, ja kartes lietotājs ir sniedzis Bankai nepatiesu informāciju un to apstiprina trešā persona; vai par darījuma apstiprinoša dokumenta pieprasījumu no tirgotāja EUR 15,00

23 Dynamic VISA, Galactico Dynamic VISA, Galactico VISA Classic (Jaunas Kartes netiek izsniegtas, atjaunotas un aizvietotas) Kartes nodrošināšana Kartes konta valūta* EUR Mēneša maksa** - Dynamic Visa EUR 1,30 - Galactico Dynamic Visa EUR 1,30 - Galactico Visa Classic EUR 1,50 * Dynamic Visa USD norēķinu valūtā, komisijas maksas, kas norādītas euro, Banka ietur ASV dolāros pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā euro atsauces kursa, ievērojot Bankas Vispārējos darījumu noteikumos noteiktos šā valūtas kursa piemērošanas noteikumus. ** Mēneša maksa par Kartes apkalpošanu maksājama, sākot ar nākamo mēnesi pēc Kartes izgatavošanas mēneša, samaksu par iepriekšējo mēnesi veicot tajā mēneša datumā, kurā Karte tika izgatavota. Piezīme: Šī sadaļa attiecas uz Norēķinu kartēm, kuras piesaistītas kontam, kura numurā ir burti RIKO (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx).

24 Darījumi ar karti Kartes konta valūta* EUR Skaidras naudas izņemšana** - Luminor Bankomātos (Latvijā, Lietuvā, Igaunijā) - līdz EUR 700,00 kalendārā mēneša laikā - virs EUR 700,00 kalendārā mēneša laikā 0,2% no darījuma summas, kas pārsniedz EUR citā bankā, citas bankas Bankomātos 2,0% no darījuma summas, min. EUR 3,50/ USD 4,00 - pie tirgotāja (ja tirgotājs šādu pakalpojumu piedāvā)*** Skaidrās naudas iemaksa savos Kontos Luminor Bankomātos (Latvijā) ar Karti (arī ja iemaksai tiek izmantotas vairākas Kartes): - līdz EUR 5 000,00 kalendārā mēneša laikā - virs EUR 5 000,00 kalendārā mēneša laikā 0,2% no darījuma summas, kas pārsniedz EUR 5000 Pirkumi Latvijas Republikā un ārzemēs**** Valūtas maiņas uzcenojums***** 3,0% * Dynamic Visa USD norēķinu valūtā, komisijas maksas, kas norādītas euro, Banka ietur ASV dolāros pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā euro atsauces kursa, ievērojot Bankas Vispārējos darījumu noteikumos noteiktos šā valūtas kursa piemērošanas noteikumus. ** Limits skaidras naudas izņemšanai Bankomātos: - Diennakts limits: Dynamic Visa, Galactico Dynamic Visa, Galactico Visa Classic, MasterCard Standard, MasterCard Gold Kartēm EUR 5 000,00. - Limits 30 dienu periodā jebkuram Kartes veidam EUR ,00. - Limits skaidras naudas izņemšanai no Bankomātiem kas aprīkoti tikai ar magnētiskas joslas nolasīšanas tehnoloģiju EUR 350,00 diennāktī. - Ja Kartes konta valūta nav euro, tad šajā nodaļā norādītie limiti skaidras naudas izņemšanas Bankomātos katra attiecīgā perioda sākumā tiek pārrēķināti Kartes konta valūtā pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā euro atsauces kursa, ievērojot Bankas Vispārējos darījumu noteikumos noteiktos šā valūtas kursa piemērošanas noteikumus. *** Limits skaidras naudas izņemšanai pie tirgotāja vienā pirkuma reizē - EUR 100,00. **** Pirkumu limits - EUR 5 000,00 diennaktī. ***** Valūtas maiņas uzcenojums tiek pieskaitīts valūtas maiņas kursam, kas piemērojams ar Karti veiktam

25 darījumam, ja darījuma valūta atšķiras no Kartes konta valūtas. Piezīme: Šī sadaļa attiecas uz Norēķinu kartēm, kuras piesaistītas kontam, kura numurā ir burti RIKO (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx). Informācija par kartes darījumiem Kartes konta valūta* EUR Informācija par kartes darījumiem SMS info EUR 0,09 par katru SMS īsziņu Informācijas par Konta atlikuma pieprasījums Bankomātos - Luminor Bankomātos (Latvijā) - citu banku Bankomātos (ja šāds pakalpojums tiek piedāvāts) EUR 0,50/ USD 0,60 * Dynamic Visa USD norēķinu valūtā, komisijas maksas, kas norādītas euro, Banka ietur ASV dolāros pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā euro atsauces kursa, ievērojot Bankas Vispārējos darījumu noteikumos noteiktos šā valūtas kursa piemērošanas noteikumus. Piezīme: Šī sadaļa attiecas uz Norēķinu kartēm, kuras piesaistītas kontam, kura numurā ir burti RIKO (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx).

26 Citi pakalpojumi Kartes konta valūta* EUR Citi pakalpojumi Procenti par neatļautu debeta atlikumu 36% gadā Standarta naudas izmaksas vai pirkuma limitu maiņa klientu apkalpošanas centros vai attālinātās apkalpošanas centros** EUR 10,00 Maksa par nepamatotas pretenzijas izskatīšanu, ja kartes lietotājs ir sniedzis Bankai nepatiesu informāciju un to apstiprina trešā persona; vai par darījuma apstiprinoša dokumenta pieprasījumu no tirgotāja EUR 15,00 Slēgto Karšu kontu uzturēšana (Komisijas maksu ietur, sākot ar nākamo gadu pēc Klienta rakstiska iesnieguma par Kartes slēgšanu saņemšanas, ja Kontā ir naudas līdzekļi) EUR 40,00 par gadu * Dynamic Visa USD norēķinu valūtā, komisijas maksas, kas norādītas euro, Banka ietur ASV dolāros pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā euro atsauces kursa, ievērojot Bankas Vispārējos darījumu noteikumos noteiktos šā valūtas kursa piemērošanas noteikumus. ** Kontiem, kuru numurā ir burti RIKO (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx). Piezīme: Šī sadaļa attiecas uz Norēķinu kartēm, kuras piesaistītas kontam, kura numurā ir burti RIKO (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx).

27 Maestro (Jaunas Kartes netiek izsniegtas, atjaunotas un aizvietotas) Kartes nodrošināšana Kartes konta valūta* EUR Mēneša maksa** EUR 1,30 PIN koda atkārtota izgatavošana*** EUR 1,00 * Maestro norēķinu kartēm, kuras ir paredzētas norēķiniem USD valūtā, visas piemērojamās komisijas maksas tiek konvertētas no EUR uz USD pēc konkrētas dienas Bankas EUR-USD valūtas maiņas kursa. ** Banka ka piemēro 100% atlaidi, ja klients konkrētajā mēnesī ar Maestro veic apmaksu par pirkumiem par kopsummu, kas vienāda vai lielāka par 600 EUR. *** Pamatkartei ir iespējams apskatīties PIN kodu internetbankā bez maksas.

28 Darījumi ar karti Kartes konta valūta* EUR Skaidras naudas izņemšana** -Luminor Bankomātos (Latvijā, Lietuvā, Igaunijā), Citadele bankas bankomātos Latvijā vai pie tirgotāja (ja tirgotājs šādu pakalpojumu piedāvā)*** - līdz EUR 700,00 kalendārā mēneša laikā - virs EUR 700,00 kalendārā mēneša laikā 0,2% no summas, kas pārsniedz EUR 700,00 mēnesī - citā bankā, citas bankas Bankomātos 2,00% no darījuma summas, min. EUR 3,50 Skaidrās naudas iemaksa savos kontos Luminor Bankomātā (Latvijā) un Citadeles bankas bankomātā ar Karti: - līdz EUR 5 000,00 kalendārā mēneša laikā - virs EUR 5 000,00 kalendārā mēneša laikā 0,2% no darījuma summas, kas pārsniedz EUR 5000 Pirkumi Latvijas Republikā un ārzemēs** Valūtas maiņas uzcenojums**** 3,0% * Maestro norēķinu kartēm, kuras ir paredzētas norēķiniem USD valūtā, visas piemērojamās komisijas maksas tiek konvertētas no EUR uz USD pēc konkrētas dienas Bankas EUR-USD valūtas maiņas kursa. **Limits skaidras naudas izņemšanai bankomātos un bezskaidras naudas norēķiniem: - Diennakts limits: EUR 5 000,00. - Limits 30 dienu periodā EUR ,00. *** Banka aprēķina skaidrā naudā izņemto summu mēnesī, saskaitot darījumus, par kuriem ir saņēmusi informāciju no konkrētā mēneša pirmās dienas līdz konkrētā mēneša pēdējās darba dienas plkst. 11:00 **** Papildu var tikt piemērots valūtas konvertācijas uzcenojums, ja kartei piesaistītā pamatkonta valūta nav vienāda ar darījuma valūtu un norēķinu valūtu.

29 Informācija par kartes darījumiem Kartes konta valūta* EUR Informācijas par Konta atlikuma pieprasījums Bankomātos - Luminor Bankomātā (Latvijā) un Citadeles bankas Bankomātos - citu banku Bankomātos (ja šāds pakalpojums tiek piedāvāts) EUR 0,50 * Maestro norēķinu kartēm, kuras ir paredzētas norēķiniem USD valūtā, visas piemērojamās komisijas maksas tiek konvertētas no EUR uz USD pēc konkrētas dienas Bankas EUR-USD valūtas maiņas kursa. Citi pakalpojumi Kartes konta valūta* EUR Maksa par diennakts limita maiņu Maksa par nepamatotas pretenzijas izskatīšanu, ja kartes lietotājs ir sniedzis Bankai nepatiesu informāciju un to apstiprina trešā persona; vai par darījuma apstiprinoša dokumenta pieprasījumu no tirgotāja EUR 15,00 Maksa par PIN koda maiņu bankomātā (ja šāds pakalpojums tiek piedāvāts) * Maestro norēķinu kartēm, kuras ir paredzētas norēķiniem USD valūtā, visas piemērojamās komisijas maksas tiek konvertētas no EUR uz USD pēc konkrētas dienas Bankas EUR-USD valūtas maiņas kursa.

30 Luminor Visa Infinite Pasūtīšana un piegāde Mēneša maksa EUR 20,00 Noformēšana, atjaunošana, slēgšana Kartes piegāde - pa pastu Latvijas teritorijā - uz klientu apkalpošanas centru vai ārzemēm EUR 10,00 Kartes aizvietošana - pirms derīguma termiņa beigām EUR 5,00 - papildu maksa par steidzamu izgatavošanu EUR 25,00

31 Pirkumi ar karti* un skaidras naudas darījumi** Valūtas maiņas komisija, ja darījuma valūta nav eiro 3% Skaidras naudas izņemšana - Luminor bankomātos līdz EUR 1 000,00 kalendārā mēneša laikā, 2% no summas, kas pārsniedz EUR 1 000,00 - citas bankas bankomātos 2% no darījuma summas (min. EUR 3,50) Skaidras naudas iemaksa - Luminor bankomātos līdz EUR 1 000,00 kalendārā mēneša laikā, 2% no summas, kas pārsniedz EUR 1 000,00 Konta atlikuma pieprasījums - Luminor bankomātos - citas bankas bankomātos EUR 0,50 *Pirkumu limits - EUR 5 000,00 diennaktī **Limits skaidras naudas izņemšanai Bankomātos: - Diennakts limits: EUR 5 000,00. - Limits 30 dienu periodā EUR ,00. - Limits skaidras naudas izņemšanai no Bankomātiem, kas aprīkoti tikai ar magnētiskas joslas nolasīšanas tehnoloģiju EUR 350,00 diennaktī.

32 Kredīts Kredītlimita procentu likme gadā 14% Kredītlimita maiņa Pārskaitījums no kartes kredītlimita konta Saskaņā ar maksājumu cenrādi Procenti par neatļautu debeta atlikumu 25% gadā Bezprocentu periods Līdz nākošā mēneša 20. datumam Citi pakalpojumi Priority Pass zonas apmeklējums* - trīs vizītes gada laikā - sākot no ceturtās vizītes EUR 28,00 SMS info EUR 0,09 par katru SMS ziņu Standarta naudas izmaksas vai pirkuma limitu maiņa klientu apkalpošanas centros vai attālinātās apkalpošanas centrā EUR 10,00 Maksa par nepamatotas pretenzijas izskatīšanu, ja kartes lietotājs ir sniedzis Bankai nepatiesu informāciju un to apstiprina trešā persona EUR 25,00 Iekšzemes vai starptautiska maksājuma apstiprinājuma kopijas izsniegšana pēc klienta pieprasījuma EUR 25,00 *Kartes īpašnieks var apmeklēt atpūtas zonu kopā ar viesiem. Katra viesa vizīte tiek uzskatīta par atsevišķu apmeklējumu.

33 Luminor Black Pasūtīšana un piegāde Kartes noformēšana (1), atjaunošana, slēgšana Mēneša maksa 3,30 Kartes piegāde: - pa pastu Latvijas teritorijā - pa pastu uz ārzemēm 10,00 - uz klientu apkalpošanas centru (2) 10,00 Kartes aizvietošana: - pirms derīguma termiņa beigām 5,00 - papildu maksa par steidzamu izgatavošanu (3) 25,00 (1) Luminor Black karte ir pieejama tikai kopā ar Pamata komplektu. (2) Komisijas maksu nepiemēro, ja Klients maksā Komisijas maksu par steidzamu Kartes izgatavošanu. (3 )Pasūtot Karti darba dienās līdz plkst. 12:00, karte tiek piegādāta klientu apkalpošanas centros Rīgā 5 stundu laikā, bet ārpus Rīgas Latvijas robežās - nākamajā darba dienā.

34 Pirkumi ar karti* un skaidras naudas darījumi** Valūtas maiņas komisija, ja darījuma valūta nav eiro (1) 3% Skaidras naudas izņemšana: - Luminor bankomātos līdz 600,00 kalendārā mēneša laikā, 2% no summas, kas pārsniedz 600,00 (min. 3,50 ) - citas bankas bankomātos līdz 400,00 kalendārā mēneša laikā, 2% no summas, kas pārsniedz 400,00 (min. 3,50 ) Skaidras naudas iemaksa: - Luminor bankomātos Latvijā līdz 600,00 kalendārā mēneša laikā, 2% no summas, kas pārsniedz 600,00 (min. 3,50 ) Konta atlikuma pieprasījums: - Luminor bankomātos - citas bankas bankomātos 0,50 *Pirkumu limits ,00 diennaktī **Limits skaidras naudas izņemšanai Bankomātos: - Diennakts limits: 5 000,00. - Limits 30 dienu periodā ,00. - Limits skaidras naudas izņemšanai no Bankomātiem, kas aprīkoti tikai ar magnētiskas joslas nolasīšanas tehnoloģiju 350,00 diennaktī. (1) Valūtas maiņas uzcenojums tiek pieskaitīts valūtas maiņas kursam.

35 Kredītlimits Kredītlimita procentu likme gadā 18% Kredītlimita maiņa Citi pakalpojumi Gada procentu likme par neatļautu debeta atlikumu 25% SMS info par konta atlikumu 0,12 PIN koda atgādinājums 1,00 Standarta naudas izmaksas vai pirkuma limitu maiņa klientu apkalpošanas centros vai, izmantojot attālināto apkalpošanu 10,00 Darījuma pamatojošo dokumentu pieprasīšana un izsniegšana 25,00

36 Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum Kredītkartes nodrošināšana Kartes konta valūta EUR Kartes izgatavošana / aizvietošana (nozaudēšanas, zādzības, nolietošanās, bojājumu vai citu trūkumu gadījumā) - Visa Classic (kopā ar ceļojumu apdrošināšanu)* EUR 4,00 - Visa Gold (kopā ar PriorityPass karti un ceļojumu apdrošināšanu)* EUR 10,00 - Visa Platinum (kopā ar PriorityPass karti un ceļojumu apdrošināšanu)* Papildu maksa par Kartes steidzamu izgatavošanu / aizvietošanu** EUR 25,00 Kartes piegāde Apkalpošanas vietā*** EUR 10,00 Kartes piegāde pa pastu - Latvijas teritorijā - Uz ārzemēm EUR 10,00 PIN koda atgādinājums EUR 1,00 Mēneša maksa**** - Visa Classic EUR 2,00 - Visa Gold EUR 5,50 - Visa Platinum EUR 20,00 - Visa Platinum papildkarte EUR 10,00

37 * Jaunas Visa Platinum kredītkartes netiek izsniegtas no ; Jaunas Visa Classic un Visa Gold kredītkartes netiek izsniegtas no ** Pasūtot Karti Bankas darba dienās līdz plkst. 12:00, Karte tiek izgatavota un piegādāta Apkalpošanas vietās Rīgā 5 stundu laikā, bet Apkalpošanas vietās ārpus Rīgas nākamajā Bankas darba dienā. *** Komisijas maksu nepiemēro, ja Klients maksā Komisijas maksu par Kartes izgatavošanu steidzamā kārtā **** Mēneša maksa par Kartes apkalpošanu maksājama, sākot ar nākamo mēnesi pēc Kartes izgatavošanas mēneša, samaksu par iepriekšējo mēnesi veicot tajā mēneša datumā, kurā Karte tika izgatavota. Darījumi ar karti Kartes konta valūta EUR Skaidras naudas izņemšana bankomātos Latvijā un ārzemēs* 2,0% no darījuma summas, min. EUR 3,50 Skaidrās naudas iemaksa savos Kontos Luminor Bankomātā (Latvijā) ar Karti (arī ja iemaksai tiek izmantotas vairākas Kartes): - līdz EUR 5 000,00 kalendārā mēneša laikā - virs EUR 5 000,00 kalendārā mēneša laikā 0,2% no darījuma summas, kas pārsniedz EUR 5000,00 Pirkumi Latvijas Republikā un ārzemēs** Valūtas maiņas uzcenojums*** 3,0% * Limits skaidras naudas izņemšanai Bankomātos: - Diennakts limits: Visa Classic, Visa Gold, VISA Platinum Kartēm EUR 5 000,00. - Limits 30 dienu periodā VISA Classic, VISA Gold Kartēm EUR ,00, VISA Platinum Kartēm EUR ,00. - Limits skaidras naudas izņemšanai no Bankomātiem, kas aprīkoti tikai ar magnētiskas joslas nolasīšanas tehnoloģiju EUR 350,00 diennaktī. - Ja Kartes konta valūta nav euro, tad šajā nodaļā norādītie limiti skaidras naudas izņemšanas Bankomātos katra attiecīgā perioda sākumā tiek pārrēķināti kartes konta valūtā pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā euro atsauces kursa, ievērojot Bankas Vispārējos darījumu noteikumos noteiktos šā valūtas kursa piemērošanas noteikumus. - Komisijas maksa par skaidras naudas izņemšanu Bankomātos ar Visa Classic Kartēm, kas pasūtītas pirms , pārejas periodā līdz ir pielīdzināta Komisijas maksai par skaidras naudas izņemšanu ar Visa Debit Karti. ** Pirkumu limits - EUR 5 000,00 diennaktī. *** Valūtas maiņas uzcenojums tiek pieskaitīts valūtas maiņas kursam, kas piemērojams ar maksājumu karti veiktam darījumam, ja darījuma valūta atšķiras no Kartes konta valūtas.

38 Informācija par kartes darījumiem Kartes konta valūta EUR SMS info EUR 0,09 par katru SMS īsziņu Informācijas par Konta atlikuma pieprasījums Bankomātos - Luminor Bankomātā (Latvijā) - citu banku Bankomātos (ja šāds pakalpojums tiek piedāvāts) EUR 0,50 Kredītlīnija Kartes konta valūta EUR Kredīta procentu likme gadā: - Visa Classic, Visa Gold 18 % - Visa Platinum 14 % Kredīta atmaksas termiņš Kartes derīguma termiņa beigās Piezīme: Norādītajai procentu likmei ir informatīvs raksturs.

39 Citi pakalpojumi Maksa par 1 cilvēka vizīti lidostas biznesa zonā ("Priority Pass" programma) Visa Gold, Visa Platinum EUR 30,00 ieskaitot PVN Procenti par neatļautu debeta atlikumu 36% gadā Standarta naudas izmaksas vai pirkuma limitu maiņa klientu apkalpošanas centros vai attālinātās apkalpošanas centros EUR 10,00 Maksa par nepamatotas pretenzijas izskatīšanu, ja kartes lietotājs ir sniedzis Bankai nepatiesu informāciju un to apstiprina trešā persona; vai par darījuma apstiprinoša dokumenta pieprasījumu no tirgotāja EUR 15,00 Slēgto karšu kontu uzturēšana (komisijas maksu ietur, sākot ar nākamo gadu pēc klienta rakstiska iesnieguma par kartes slēgšanu saņemšanas, ja kontā ir naudas līdzekļi) EUR 40,00 par gadu

40 Mastercard Credit, Mastercard Gold, Mastercard Platinum, Stockmann Mastercard, PINS (Jaunas Kartes var izsniegt klientiem, kuriem ir atvērts NDEA konts (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx)) Kredītkartes nodrošināšana Kartes konta valūta* EUR Kartes izgatavošana / aizvietošana (nozaudēšanas, zādzības, nolietošanās, bojājumu vai citu trūkumu gadījumā) - Mastercard Credit, Stockmann Mastercard, PINS kredītkarte (jaunas Stockmann Mastercard un PINS kredītkartes netiek izgatvotas no ) EUR 4,00 Mastercard Gold ** EUR 10,00 -Mastercard Platinum Papildu maksa par Kartes steidzamu izgatavošanu / aizvietošanu******* EUR 25,00 Kartes piegāde Apkalpošanas vietā*** EUR 10,00 Kartes piegāde pa pastu - Latvijas teritorijā**** - Uz ārzemēm***** EUR 10,00 Maksa par PIN atkārtotu izgatavošanu****** - Mastercard Credit, Stockmann Mastercard, PINS kredītkarte EUR 1,00

41 -Mastercard gold, Mastercard Platinum Mēneša maksa - Mastercard Platinum EUR 20,00 - Mastercard Platinum papildkarte EUR 10,00 - Mastercard Gold EUR 3,90 - Mastercard Credit, Stockmann Mastercard, PINS kredītkarte EUR 2,50 * Mastercard Credit, Mastercard Gold, Mastercard Platinum USD norēķinu valūtā, kas izsniegtas līdz visas piemērojamās komisijas maksas tiek konvertētas no EUR uz USD pēc konkrētas dienas Bankas EUR-USD valūtas maiņas kursa. Jaunas kartes USD valūtā netiek izsniegtas no **Mastercard Gold aizvietošana ir bez maksas *** Komisijas maksu nepiemēro, ja Klients maksā Komisijas maksu par Kartes izgatavošanu steidzamā kārtā. Neattiecas uz jaunām pasūtītām kartēm, kuras tiek izsniegtas Bankas klientu apkalpošanas centrā vienlaicīgi ar līguma par kartes lietošanu parakstīšanu. ****Banka pa pastu izsūta norēķinu kartes un/vai PIN kodus pēc tam, kad parakstīts līgums par kartes lietošanu. *****Banka drošības nolūkos karti un PIN kodu sūta divos, atsevišķos sūtījumos. Minētā maksa attiecas uz visu sūtījumu. ******Pamatkartei ir iespējams apskatīties PIN kodu internetbankā bez maksas. *******Pasūtot Karti Bankas darba dienās līdz plkst. 12:00, Karte tiek izgatavota un piegādāta Apkalpošanas vietās Rīgā 5 stundu laikā, bet Apkalpošanas vietās ārpus Rīgas nākamajā Bankas darba dienā. Piezīme: Mastercard Credit, Mastercard Gold, Mastercard Platinum karšu nosaukumi līdz Nordea Credit, Nordea Gold, Nordea Platinum.

Cenrādis uzņēmumiem Spēkā no Arhīvs Konti un Komplekti Pakalpojumu komplekts Biznesa komplekts jaundibinātiem uzņēmum

Cenrādis uzņēmumiem Spēkā no Arhīvs Konti un Komplekti Pakalpojumu komplekts Biznesa komplekts jaundibinātiem uzņēmum Cenrādis uzņēmumiem 2019-01-02 2019-07-31 Spēkā no 01.10.2019 Arhīvs Konti un Komplekti Pakalpojumu komplekts Biznesa komplekts jaundibinātiem uzņēmumiem Komplekta noformēšana EUR 15,00 Neierobežota skaita

Sīkāk

Cenrādis uzņēmumiem Konti un Komplekti Pakalpojumu komplekts Biznesa komplekts jaundibinātiem uzņēmumiem PAKALPOJUMS CENA Neiero

Cenrādis uzņēmumiem Konti un Komplekti Pakalpojumu komplekts Biznesa komplekts jaundibinātiem uzņēmumiem PAKALPOJUMS CENA Neiero Cenrādis uzņēmumiem 2016-05-01 2016-10-31 Konti un Komplekti Pakalpojumu komplekts Biznesa komplekts jaundibinātiem uzņēmumiem Neierobežota skaita Norēķinu kontu atvēršana EUR 15,00 DNB internetbankas

Sīkāk

Tarifi un apkalpošanas nosacījumi

Tarifi un apkalpošanas nosacījumi VISA Electron 1, Visa Classic Debit (tai skaitā atverot pamatkontu) Maksa par kartes izsniegšanu Komplekts "Universālais" VISA Electron 1, Visa Classic Debit kartes gada maksa komplekta "Universālais"

Sīkāk

Microsoft Word - fiz_LV

Microsoft Word - fiz_LV GROZĪJUMI TARIFOS FIZISKĀM PERSONĀM LR REZIDENTIEM 1. Norēķinu konts Jaunais tarifs Katra konta apkalpošana, ja Klients neaktīvs nevienā Klienta norēķinu un/vai karšu kontā Bankā nav veiktas vismaz 3 (trīs)

Sīkāk

Apstiprināti ar bankas valdes

Apstiprināti ar bankas valdes RIGENSIS BANK AS Reģ. Nr. 40103429440 Teātra iela 3, Rīga, LV 1050, Latvija Tālr.: (+371) 675 555 51 / fakss: (+371) 673 333 03 E-pasts: info@rigensisbank.com / www.rigensisbank.com Norēķinu konts CENRĀDIS

Sīkāk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk Reģ.Nr.40003248087 Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr.+371 6 7232211, fakss +371 6 7232212, e-pasts info@dzks.lv,www.dzks.lv PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēkā no 05.12.2017.) Pakalpojums KONTA ATVĒRŠANA, APKALPOŠANA,

Sīkāk

Microsoft Word - klientiem_lat_ doc

Microsoft Word - klientiem_lat_ doc Tagad spēkā esošie tarifi: Tarifi, kuri stāsies spēkā no 7.0.20.: Kontu atvēršana, maksājumi Norēķinu konts Rezidents Nerezidents Neaktīva norēķinu konta uzturēšana: privātpersonām, ja gadu nav notikušas

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

1

1 Vienotais pakalpojumu cenrādis Privātpersonām /Rezidentiem/ Apstiprināts ar AS Citadele banka 2019. gada 16.augusta rīkojumu Nr. 721-04/21. Spēkā no 2019. gada 20.augusta. Saturs Konti Maksājumi darījumi

Sīkāk

1

1 Vienotais pakalpojumu cenrādis Privātpersonām /Rezidentiem/ Apstiprināts ar AS Citadele banka 2019. gada 16. maija valdes lēmumu Nr. 4/26/2019.. Saturs Konti Maksājumi darījumi Maksājumu kartes Citi maksājumu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Danske Bank A/S filiāles Latvijā Vadības komitejas gada 24.aprīļa protokola lēmumu Nr. 17/2017 Spēkā no DANSKE BANK A

APSTIPRINĀTS ar Danske Bank A/S filiāles Latvijā Vadības komitejas gada 24.aprīļa protokola lēmumu Nr. 17/2017 Spēkā no DANSKE BANK A APSTIPRINĀTS ar Danske Bank A/S filiāles Latvijā Vadības komitejas 2017. gada 24.aprīļa protokola lēmumu Nr. 17/2017 Spēkā no 01.07.2017 DANSKE BANK A/S FILIĀLES LATVIJĀ PAKALPOJUMU CENRĀDIS FIZISKĀM PERSONĀM

Sīkāk

Apstiprināti ar bankas valdes

Apstiprināti ar bankas valdes RIGENSIS BANK AS Reģ. Nr. 40103429440 Teātra iela 3, Rīga, LV 1050, Latvija Tālr.: (+371) 675 555 51 / fakss: (+371) 673 333 03 E-pasts: info@rigensisbank.com / www.rigensisbank.com Norēķinu konts Norēķinu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Danske Bank A/S filiāles Latvijā Vadības komitejas gada 16. novembra sēdes Nr. 47/2012 lēmumu Spēkā no DANSKE BANK A

APSTIPRINĀTS ar Danske Bank A/S filiāles Latvijā Vadības komitejas gada 16. novembra sēdes Nr. 47/2012 lēmumu Spēkā no DANSKE BANK A APSTIPRINĀTS ar Danske Bank A/S filiāles Latvijā Vadības komitejas 2012. gada 16. novembra sēdes Nr. 47/2012 lēmumu Spēkā no 06.12.2012. DANSKE BANK A/S FILIĀLES LATVIJĀ PAKALPOJUMU CENRĀDIS JURIDISKĀM

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

CENRĀDIS LATVIJAS UN ES KLIENTIEM FIZISKĀM PERSONĀM Spēkā no

CENRĀDIS LATVIJAS UN ES KLIENTIEM FIZISKĀM PERSONĀM  Spēkā no CENRĀDIS LATVIJAS UN ES KLIENTIEM FIZISKĀM PERSONĀM www.blueorangebank.com NORĒĶINU UN KASES PAKALPOJUMI 3 MAKSĀJUMI 6 ATTĀLINĀTĀ APKALPOŠANA 9 MAKSĀJUMU KARTES 10 KREDITĒŠANA 14 DOKUMENTĀRĀS OPERĀCIJAS

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Rīgā, LĪGUMS Nr. B2-2018/ par papildu anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas vienreizējas lietošanas medicīnisko preču un materiālu piegādi 2018.gada. SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca,

Sīkāk

SMS bankas pakalpojuma lietosanas rokasgramata

SMS bankas pakalpojuma lietosanas rokasgramata SMS BANKAS PAKALPOJUMA LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA SATURS 1. SMS bankas pakalpojuma vispārējs apraksts... 3 2. SMS bankas pakalpojuma parametri... 3 2.1. Īsziņu saņemšanas valoda... 3 2.2. Atlikumi un darījumi/

Sīkāk

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala,

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, lietošanas kārtību veikala Stockmann klientiem, turpmāk

Sīkāk

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs:

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003132723, juridiskā adrese: Bauskas ielā 58a, Rīgā, LV-1004,

Sīkāk

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Mēneša bilances pārskats VSPARK 27002001 MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Bankai Adrese Aktīvi (10 lapu) (veselos latos) Pozīcijas

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2007.gada 12.decembra lēmumu Nr.592 Elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodika saistītajiem lietotājiem Izdota saskaņā ar Elektroenerģijas

Sīkāk

(Microsoft PowerPoint - SEPA informacija tirgotajiem.ppt [Sader\356bas re\376\356ms])

(Microsoft PowerPoint - SEPA informacija tirgotajiem.ppt [Sader\356bas re\376\356ms]) Informācija par SEPA tirgotājiem Nacionālā SEPA darba grupa Rīgā, 2013 Saturs 1. Kas ir SEPA? 2. Projekta gaita Latvijā 3. Ko SEPA nozīmē tirgotājiem? 4. Turpmākais 1 Kas ir SEPA? Single euro payments

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts:

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts: KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr. 90009114171 Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis 64207690, fakss 64207688, e-pasts: info@kocenunovads.lv PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA Kocēnu

Sīkāk

PINB_NO-S-J-LV LV

PINB_NO-S-J-LV LV 1. Pakalpojuma noteikumos lietotie termini un to skaidrojumi: 1.1. Autentifikators kodi, paroles un citi identifikatori vai darbības, kuru izveidošana vai izmantošana ir iespējama, lietojot Autorizācijas

Sīkāk

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SATURS Lpp. 1.Bilance...3-4 2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins...5 3. Finanšu

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti 1. 2009.gada 4.augustā Ministru kabineta noteikumi Personām ar I invaliditātes Nr.872 Noteikumi

Sīkāk

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p. Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2019. gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.2.) Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola",

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģistrācijas Nr. 90010944679, direktora pienākumu

Sīkāk

Saistošie noteikumi Nr

Saistošie noteikumi Nr APSTIPRINĀTI Ādažu novada domes sēdē 31.05.2016. (protokols Nr.9 27) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažos, Ādažu novadā 2016.gada 31.maijā Nr.16/2016 Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1.

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr.1700 903 0366) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. Adrese Cīruļu iela 4-5, Liepāja, LV-3405. 1.2. Atrašanās

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

Full page photo

Full page photo LĪGUMS Nr. S-18/2015 Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtu piegādi Rēzeknē, 2015.gada 3.jūlijā SIA ALAAS, reģ.nr. 42403013918, juridkā adrese - Križevniki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

Iepirkuma dokumentācija

Iepirkuma dokumentācija APSTIPRINĀTS VSIA Autotransporta direkcija iepirkuma komisijas 2016. gada 25. novembra sēdē protokols Nr. AD 2016/14 Atklāta konkursa Degvielas iegāde Valsts SIA Autotransporta direkcija vajadzībām (iepirkuma

Sīkāk

PATĒRIŅA KREDĪTA LĪGUMS Nr. AIZDEVUMAM "NAUDAS KREDĪTS" Rīga Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIA SMS", vienotās reģistrācijas Nr. 4010

PATĒRIŅA KREDĪTA LĪGUMS Nr. AIZDEVUMAM NAUDAS KREDĪTS Rīga Sabiedrība ar ierobežotu atbildību VIA SMS, vienotās reģistrācijas Nr. 4010 PATĒRIŅA KREDĪTA LĪGUMS Nr. AIZDEVUMAM "NAUDAS KREDĪTS" Rīga 31.01.2019. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIA SMS", vienotās reģistrācijas Nr. 40103259867, juridiskā adrese 13. janvāra iela 3, Rīga,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

Ligums_Rutka_Nr574

Ligums_Rutka_Nr574 KREDĪTA LĪGUMS Nr. Vieta, Datums Kredīta konta Nr. AIZDEVĒJS Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība Dzelzceļnieks KS, Reģ.Nr. 40003248087, juridiskā adrese Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050 tālr. 67232211, mob.

Sīkāk

TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs Juridiskā a

TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs Juridiskā a TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs 90002183562 Juridiskā adrese Avotu iela 12, Saldus, Saldus novads, LV-3801

Sīkāk

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr. 6.2.-25/2016/1001 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Lielvārds, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Biznesa augstskola Turība”

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Biznesa augstskola Turība” SIA Biznesa augstskola Turība Vienotais reģistrācijas Nr.40003135880 Graudu ielā 68, Rīgā, LV-1058 N97 APSTIPRINĀTS Biznesa augstskola Turība Senāta 28.02.2018. sēdē, protokols Nr.3 SIA Biznesa augstskola

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis , fakss:

LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis , fakss: LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90000015912 Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis 63331555, fakss: 63350452, e-pasts: dome@skrunda.lv SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Sīkāk

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU Nr. BAO/ / AS "BAO" LR VR Nr. 40003320069 PVN reģ. Nr. LV40003320069 Norēķinu konts: A/S Swedbank HABALV22 LV85HABA0551010750161 JURIDISKĀ UN FAKTISKĀ ADRESE:

Sīkāk

RDI _Default_lv-LV

RDI _Default_lv-LV SADARBĪBAS LĪGUMA PARAUGS Rīga, 2019. gada 29. jūnijā STORENT, SIA, vienotais reģistrācijas numurs: 40103164284, turpmāk tekstā saukta par "Iznomātāju", kuru uz pilnvaras pamata pārstāv Pārdošanas vadītājs

Sīkāk

Microsoft Word _Internet_bank_LV_ doc

Microsoft Word _Internet_bank_LV_ doc 2.2. Attālinātās konta pārvaldīšanas pakalpojuma noteikumi Speciālie termini Lietotājs Klients un/vai cita fiziska persona, kura ir pilnvarota izmantot Attālinātās konta pārvaldīšanas pakalpojumus Klienta

Sīkāk

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr. 40003365783, juridiskā adrese: Aiviekstes iela 4, Rīga, Latvija, LV-1003, - turpmāk Pārdevējs.

Sīkāk

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv NOTEIKUMI Nr.2018/4 Aizkrauklē APSTIPRINĀTI ar

Sīkāk

KLIENTA LĪGUMA PAMATNOTEIKUMI 1. IZMANTOJAMIE TERMINI UN DEFINĪCIJAS 1.1. Abonements jebkurš no šajā Līgumā norādītājiem abonementa veidiem, kas piešķ

KLIENTA LĪGUMA PAMATNOTEIKUMI 1. IZMANTOJAMIE TERMINI UN DEFINĪCIJAS 1.1. Abonements jebkurš no šajā Līgumā norādītājiem abonementa veidiem, kas piešķ KLIENTA LĪGUMA PAMATNOTEIKUMI 1. IZMANTOJAMIE TERMINI UN DEFINĪCIJAS 1.1. Abonements jebkurš no šajā Līgumā norādītājiem abonementa veidiem, kas piešķir tiesības uz vairākkārtēju trenažieru zāles apmeklējumu

Sīkāk

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO Biedrība LATVIJAS DARTS ORGANIZĀCIJA GADA PĀRSKATS Par 2015.gadu SATURS Vadības ziņojums 3-4 Bilance 5 Ieņēmumu un izdevumu pārskats 6 Ziedojumu un davinājumu pārskats 7 Pielikumi 8-10 Administratīvo izdevumu

Sīkāk

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx Preču loterijas Laimē elektrisko skūteri! noteikumi 1) Loterijas preču ražotājs ir SIA Colgate-Palmolive (Latvia), Reģ. Nr. 40003274802, juridiskā adrese: Duntes iela 23A, Rīga, Latvija, LV-1005. 2) Loterijas

Sīkāk

Microsoft Word - saist_not27.doc

Microsoft Word - saist_not27.doc Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv Stājas spēkā

Sīkāk

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS: IEPIRKUMA KONKURSA NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde (identifikācijas Nr. ) NOLIKUMS Rīga, 2019 1 1. Pasūtītājs: 1.1. NATO Strategic Communications Centre

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr. 50003972481, (turpmāk tekstā Iznomātājs) tās valdes locekļa personā, kurš rīkojas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63428744, fakss 63428633, reģ. Nr. 90009569239 Dokumenta datums

Sīkāk

Vispārīgie noteikumi par starptautiskajām MasterCard un starptautiskajām

Vispārīgie noteikumi par starptautiskajām MasterCard un starptautiskajām APSTIPRINĀTI Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāles Vadības komitejas sēdē 2000. gada 6. decembrī, protokols Nr.36-2000 Grozījumi: 07.02.2001., Protokols Nr. 6-2001 Grozījumi: 28.02.2001., Protokols

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA AGLONAS NOVADA DOME Somersetas ielā 34, Aglonā, LV 5304, Tālr../fakss , Aglonā, Aglonas novadā SAISTOŠIE

LATVIJAS REPUBLIKA AGLONAS NOVADA DOME Somersetas ielā 34, Aglonā, LV 5304, Tālr../fakss ,  Aglonā, Aglonas novadā SAISTOŠIE LATVIJAS REPUBLIKA AGLONAS NOVADA DOME Somersetas ielā 34, Aglonā, LV 5304, Tālr../fakss +371 65324573, www.aglona.lv Aglonā, Aglonas novadā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2. APSTIPRINĀTI Aglonas novada domes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS LVF Senioru komisijas sēdē PROJEKTS APSTIPRINĀTS LVF Valdes sēdē A.Dakša LVF Ģener

APSTIPRINĀTS LVF Senioru komisijas sēdē PROJEKTS APSTIPRINĀTS LVF Valdes sēdē A.Dakša LVF Ģener APSTIPRINĀTS LVF Senioru komisijas sēdē 27.09.2017 APSTIPRINĀTS LVF Valdes sēdē 11.10.2017 -------------------------------- A.Dakša LVF Ģenerālsekretārs 2. Latvijas Senioru volejbola čempionāts sieviešu

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Liepājā, Iepirkuma līgums 3/01/2017 2017.gada 12.janvārī. VSIA Liepājas simfoniskais orķestris, reģistrācijas nr.42103049403, Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās valdes locekļa

Sīkāk

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga,

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga, ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, 2018. gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Rīga, Krustpils iela 4, turpmāk līgumā saukta- Iznomātājs,

Sīkāk

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats Latvijas tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrības kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības JŪRNIEKU FORUMS 2010.gada finanšu pārskats Saturs Vadības ziņojums... 3 Informācija par krājaizdevu sabiedrību...

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk

Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta no

Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta no Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti 1. 2009.gada 4.augustā Ministru kabineta noteikumi Personām ar II invaliditātes Nr.872 Noteikumi

Sīkāk

Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr , juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Li

Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr , juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Li Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr. 40003052790, juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Lidosta Rīga, Mārupes nov., Latvija, LV-1000 - turpmāk

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc BIEDRĪBA LATVIJAS AEROKLUBS 215. GADA PĀRSKATS Rīga 216 SATURS VADĪBAS ZIŅOJUMS 3 BILANCE 5 IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS 6 ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU PĀRSKATS 7 ZIEDOTĀJI UN DĀVINĀTĀJI 8 PĀRSKATS PAR ADMINISTRATĪVAJIEM

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: LĒMUMS Jūrma

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:  LĒMUMS Jūrma JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv LĒMUMS Jūrmalā 2017.gada 23.novembrī Nr. 522 Par rūpnieciskās zvejas

Sīkāk

%CustName%

%CustName% FL_JP_03 Spēkā no 2019.gada 31.maija Finanšu līzinga (nomas pirkuma) līguma Vispārējie Noteikumi 1. LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI, DEFINĪCIJAS UN LĪGUMA IZTULKOŠANA 1.1. Termini un definīcijas 1.1.1. Apdrošinātājs

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

Eiro Latvijā!?

Eiro Latvijā!? Eiro Latvijā?!? Sanita Putniņa, biedrība «Radošās Idejas» Šodien runāsim par... Kāpēc veido monetārās savienības? Kāpēc Latvijā ievieš eiro? Kā notiks eiro ieviešana? Kas ir monetārā savienība? Valstu

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA APSTIPRINĀTI ar 25.05.2018. AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA S T A T Ū T I JAUNĀ REDAKCIJA Valmiera 2018 1. Firma

Sīkāk

%CustName%

%CustName% OL_JP_03 Spēkā no 2019.gada 31.maija Nomas līguma Vispārējie Noteikumi 1. LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI, DEFINĪCIJAS UN LĪGUMA IZTULKOŠANA 1.1. Termini un definīcijas 1.1.1. Apdrošinātājs ir apdrošināšanas sabiedrība

Sīkāk

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē Līgums Nr. 01-29/127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, 2019. gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 15.1.2.-5/17 Elektroenerģijas piegāde Gaismas internātpamatskolai, Upesleju internātpamatskolai rehabilitācijas centram un Ulbrokas vidusskolai Ulbrokā 2017. gada 6.aprīlī Stopiņu

Sīkāk

LMT pakalpojumu loterijas LMT Kartes vasara noteikumi APSTIPRINĀTS ar "Latvijas Mobilais Telefons SIA Prezidenta gada 23. maija rīkojumu Nr.83 L

LMT pakalpojumu loterijas LMT Kartes vasara noteikumi APSTIPRINĀTS ar Latvijas Mobilais Telefons SIA Prezidenta gada 23. maija rīkojumu Nr.83 L APSTIPRINĀTS ar "Latvijas Mobilais Telefons SIA Prezidenta 2019. gada 23. maija rīkojumu Nr.83 LMT pakalpojumu loterijas LMT Kartes vasara noteikumi 2 no 8 1. Pakalpojumu sniedzējs un Loterijas organizētājs

Sīkāk

Neizīrēta dzīvokļa Rīgas ielā 57-29, Rūjiena, Rūjienas novads

Neizīrēta dzīvokļa Rīgas ielā 57-29, Rūjiena, Rūjienas novads LATVIJAS REPUBLIKAS RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009115162 Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240 tālr. 64263149, 64263706, fakss 64207820 e pasts rujiena@rujiena.lv; www.rujiena.lv Dzelzceļa

Sīkāk

Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifi

Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifi Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifikācijas numurs LMMDV 2017/15 PIKC Liepājas Mūzikas,

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk