Apstiprinu:

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Apstiprinu:"

Transkripts

1 Lapa : 1 (24) 1

2 Lapa : 2 (24) Ievads Salaspils kodolreaktora (turpmāk SKR) teritorijā un tā tuvākajā apkārtnē VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs veic Speciālās atļaujas darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem licences Nr. RD12JL0044 ietvaros paredzētos vides radioaktivitātes mērījumus. Vides radiācijas monitoringa programma SKR teritorijai un tuvākai apkārtnei: Veicamais mērījums Regularitāte Mērāmais parametrs, dimensija Pazemes ūdeņu radioaktīvā piesārņojuma mērījumi urbumos Nr. 1A, 1B, 1V, 2A, 2B, 2V, 3A, 3B, 3V, 4A, 4B, 4V ārpus SKR teritorijas Pazemes ūdeņu radioaktīvā piesārņojuma mērījumi urbumos Nr. 5V, 9V, 10V SKR teritorijā Pazemes ūdeņu radioaktīvā piesārņojuma mērījumi urbumos Nr. 11B, 11V, 12B, 12V, 13B, 13V, 14B, 14V SKR teritorijā 4 x gadā α (Bq/l) β (Bq/l) A γ (Bq/l) A T (Bq/l) 4 x gadā α (Bq/l) β (Bq/l) A γ (Bq/l) A T (Bq/l) 2 x gadā α (Bq/l) β (Bq/l) A γ (Bq/l) Pazemes ūdeņu radioaktīvā piesārņojuma mērījumi urbumos Nr. 6, 7, 8 SKR teritorijā 4 x gadā α (Bq/l) β (Bq/l) A γ (Bq/l) Gamma starojuma dozas jauda SKR teritorijā ar tīkla soli 10x10m 2 x gadā nsv/h Gamma starojuma dozas jauda 10 punktos SKR tehnoloģiskajā 1 x cet. nsv/h zonā Gamma starojuma dozas jauda ārpus SKR teritorijas 1 x gadā nsv/h Virszemes ūdeņu radioaktīvā piesārņojuma kontrole (lietus ūdeņu kanalizācija pie Krasta ielas grāvja) 2 x gadā α (Bq/l) β (Bq/l) A γ (Bq/l) Nokrišņu radioaktīvā piesārņojuma kontrole 2 x gadā α (Bq/l) β (Bq/l) A γ (Bq/l) Augsnes radioaktīvā piesārņojuma kontrole 3 punktos SKR teritorijā Augsnes radioaktīvā piesārņojuma kontrole 3 punktos ārpus SKR teritorijas Gaisa radioaktīvā piesārņojuma kontrole specventilācijas skurstenī 1 x gadā A γ (Bq/kg) 1 x gadā A γ (Bq/kg) Ventilācijas darbības laikā β (Bq/m 3 ) A γ (Bq/m 3 ) 2

3 Lapa : 3 (24) 1. Pazemes ūdeņu radioaktīvā piesārņojuma monitoringa rezultāti Pazemes ūdeņu radioaktīvā piesārņojuma kontrolei ir izveidoti dažāda dziļuma (3m, 5 m, 610 m) urbumi Nr ūdens paraugu iegūšanai (sk. 1. attēlu). Ūdens paraugi tiek iesniegti testēšanai VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs akreditētā laboratorijā, kur tiek noteikts iespējamā radioaktīvā piesārņojuma radioizotopiskais sastāvs, īpatnējā gamma radioaktivitāte, īpatnējā tritija radioaktivitāte, summārā īpatnējā alfa radioaktivitāte un summārā īpatnējā beta radioaktivitāte. Informācija par urbumiem pazemes ūdeņu monitoringam: Urbumi ar indeksu A ir 3m dziļi un to 1 m garie ieplūdes filtri atrodas pirmajā ūdeni nesošajā horizontā smilšu slānī dziļumā 1,7 līdz 2,7 m. Urbumi ar indeksu B ir 4 līdz 5m dziļi un to 1 m garie ieplūdes filtri atrodas otrajā ūdeni nesošajā horizontā smilšu slānī dziļumā 3 līdz 4 m. Urbumi ar indeksu V ir 7 līdz 10m dziļi un to 1 m garie ieplūdes filtri atrodas trešajā ūdeni nesošajā horizontā slānī, kurš sastāv no plaisājuša dolomīta dziļumā 5 līdz 8 m. Urbumu grupas 1A, 1B, 1V līdz 4A, 4B, 4V atrodas ~ 40 līdz 70 m attālumā no pazemes tvertnēm Nr.1 un Nr.2 to ZR pusē, ārpus iežogotās SKR teritorijas. Urbumi Nr. 5V, 9V un 10V atrodas 1,5 3 m attālumā no pazemes tvertnēm Nr.1 un Nr.2 to DA pusē. Pazemes ūdens plūsma ir virzienā no DA uz ZR. 3

4 Lapa : 4 (24) Attēls Nr.1 Pazemes ūdens kontrolaku izvietojums 4

5 Lapa : 5 (24) 1.1. Pazemes ūdens radioaktivitātes mērījumu rezultāti 1. tabula Urbums Nr./ koordinātas 1 Z A Z A Urbuma dziļums 3m (A) Bq/l Urbuma dziļums 5m (B) Bq/l Urbuma dziļums 6 10m (V) Bq/l Paraugu ņemšanas datums Izotops Urbums sauss <4,4 Urbums sauss H <2, H <2, H <3, K 5, K <14, K 0, U 1, U <1, U <0, Th <0, Th <1, Th <0, Cs <0, Cs <0, Cs <4,4 <4,4 Urbums sauss H <2,3 <2, H <2,3 <2, H <2,3 <2, H <3,8 <3, K <3,0 <3, K <4,7 27,5±2, K <3,2 6, K 0,7 0, U 0,4 0, U 0,7 0, U 0,92 0, U <0,3 <0, Th <0,3 <0, Th <0,37 <0, Th <0,35 <0, Th <0,15 <0, Cs <0,1 <0, Cs <0,11 <0, Cs 0,1 <0, Cs 5

6 Lapa : 6 (24) 3 Z A Z A Z A Z A Z A gadā 3. urbuma akas bija sausas un noņemt paraugus nebija iespējams. <4,4 <4,4 Urbums sauss H <2,3 <2, H <3,8 < K <15,0 <15, K 0,4 <1, U <1,5 <2, U <0,3 <1, Th <1,2 <1, Th 0,15 <0, Cs <0,4 <0, Cs 72,9±3,6% H 100,1±4,2% H 86,2±3,8% H 65,3±3,2% H 1,5±0,1% K <5, K 8, K <3, K <0, U <0, U 0, U <0, U <0, Th 0, Th <0, Th <0, Th 0,06±0,005% Cs <0, Cs <0, Cs <0, Cs Urbums sauss <4,4 Urbums sauss H 2,2±0,2% K <0, U <0, Th <0, Cs gadā 8. urbuma akas bija sausas un noņemt paraugus nebija iespējams ,4±6,7% H 6

7 Lapa : 7 (24) Z A Z A B Z A ,3±1,8% H 17,4±1, H 11,9±1,5% H 1, K <3, K 7, K 7, K <0, U <0, U <0, U 1,4±0, U <0, Th <0, Th <0, Th <0, Th 0,09±0,007% Cs <0, Cs <0, Cs <0, Cs 13,6±2,4% H 12,0±1,4% H 7,2±1,4% H 16,4±1, H 2,4±0,2% K <3, K <3, K 3, K <0, U 0, U <0, U 0, U <0, Th <0, Th <0, Th <0, Th 38,8±2.8% Cs <0, Cs <0, Cs <0, Cs Urbums sauss Urbums sauss 12B <4,4 Urbums sauss H 7

8 Lapa : 8 (24) Z A B Z A B Z A <1, K <0, U <0, Th 0,05±0, Cs <4,4 Urbums sauss H <1, H 0, K < K 0, U 0, U 0, Th <0, Th <0, Cs <0, Cs <4,4 Urbums sauss H <1, H 1,5±0, K 1,9±0, K <0, U 0, U <0, Th <0, Th <0, Cs <0, Cs Secinājums. Kopš gadā konstatētās radioaktīvi piesārņoto ūdeņu noplūdes no 100 m 3 tilpuma speckanalizācijas pazemes divām tvertnēm mērījumi urbumos tiek veikti biežāk. Radioaktīvā ūdens noplūde no tvertnes Nr.2 tika novērsta un tvertne Nr.2 tika iztīrīta un sametināta. Ūdens no abām tvertnēm Nr.1 un Nr.2 tika pārsūknēts mucās, kuras tika novietotas glabāšanā SKR ēkā. Kopš gada kopumā urbumos turpina samazināties tritija piesārņojuma līmenis. 5. urbumā joprojām vērojams pārsniegums, salīdzinot ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās dzeramā ūdens kvalitātes normām. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, tritija piesārņojuma līmenis 5. urbumā tiešā tvertnes Nr.2 tuvumā nav palielinājies, un ir vērojama neliela tendence samazināties. 9. urbumā gada sākumā konstatēts tritija līmeņa pieaugums, bet nākamie trīs gada laikā veikto mērījumu rezultāti ir ievērojami zemāki. Tritija piesārņojuma izplatība tiek kontrolēta SKR vides monitoringa programmas ietvaros Pazemes ūdens summārās īpatnējās beta radioaktivitātes ( β) mērījumu rezultāti 2. tabula Urbuma Nr./ koordinātas Urbuma dziļums 3m (A) Urbuma dziļums 5m (B) Urbuma dziļums 6 9m (V) Paraugu ņemšanas datums 8

9 Lapa : 9 (24) 1 Z A Z A Z A Z A Z A Z A Z A Z A Z A Z A Z A Bq/l Bq/l Bq/l <0,2 <0,3 <0,2 0,6 <0,3 0,5 <0,2 0, g. urbumā ūdens netika konstatēts <0,2 <0,3 <0,3 <0,3 <0,2 0, Daļa kontrolaku bija sausas periodiski un daļa kontrolaku (Nr.3, Nr.6 un Nr.8, Nr.11) bija sausas visu gadu. Secinājums. Radionuklīdu summārās īpatnējās beta radioaktivitātes līmenis pazemes ūdens paraugos salīdzinot ar gadā fiksēto radionuklīdu summāro īpatnējo beta radioaktivitātes līmeni SKR teritorijā nav ievērojami mainījies. 0,2 0,4 <0,3 0, <0, ,31 0,3 <0,3 <0,3 0,2 0,5 <0,3 0, <0, <0,2 <0,2 0,3 <0,

10 Lapa : 10 (24) 1.2. Pazemes ūdens summārās īpatnējās alfa radioaktivitātes ( ) mērījumu rezultāti Urbuma Nr./ koordinātas 1 Z A Z A Z A Z A Z A Z A Z A Z A Z A Z A Urbuma dziļums 3m (A) Urbuma dziļums 5m (B) Urbuma dziļums 6 9m (V) Bq/l Bq/l Bq/l <0,06 0,07 0,05 <0, g. urbumā ūdens netika konstatēts <0,06 <0,04 <0,06 Paraugu ņemšanas datums <0, <0,04 <0,06 <0,04 <0, , ,04 <0, tabula 10

11 Lapa : 11 (24) 14 Z A ,04 <0, Daļa kontrolaku bija sausas periodiski un daļa kontrolaku (Nr.3, Nr.6 un Nr.8, Nr.11) bija sausas visu gadu. Secinājums. Radionuklīdu summārās īpatnējās alfa radioaktivitātes līmenis pazemes ūdens paraugos salīdzinot ar gadā fiksēto radionuklīdu summārās īpatnējās alfa radioaktivitātes līmeni SKR teritorijā nav ievērojami mainījies. 11

12 Lapa : 12 (24) 2. Gamma starojuma mērījumi 2.1. Gamma starojuma līmeņi SKR pārraudzības zonā (nsv/h) Gamma starojuma līmeņa mērījumi SKR pārraudzības zonā tika veikti divas reizes gadā 1m augstumā no zemes virsmas ar tīkla soli 10m 10m. Mērījumu rezultāti parādīti shematiskos attēlos. Maijs 2018 nsv/h A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 3 Ēkas Aizsargžogs Piezīmes: Maks. = 133 Vidējais = 99 Min. = 65 skaits 347 Pavisam 1041 Attēls Nr.2 Gamma starojuma līmeņa mērījumi SKR pārraudzības zonā 2018.gada maijā 12

13 Lapa : 13 (24) Septembris 2018 nsv/h A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 3 Ēkas Aizsargžogs Piezīmes: Maks. = 144 Vidējais = 108 Min. = 71 skaits 347 Pavisam 1041 Attēls Nr.3 Gamma starojuma līmeņa mērījumi SKR pārraudzības zonā 2018.gada septembrī Secinājums: 2018.gadā vidējais gamma starojuma līmenis SKR teritorijā, salīdzinot ar 2017.gadā fiksēto gamma starojums līmeni SKR teritorijā nav ievērojami mainījies un ir dabiskā gamma starojuma līmeņa robežās. 13

14 Lapa : 14 (24) 2.2. Gamma starojuma fona mērījumu rezultāti desmit punktos SKR tehnoloģiskajā zonā un gadā (nsv/h) 4. tabula Mērījumu punkts 1.cet.2017/ cet.2017/ cet.2017/ cet.2017/2018 Vid.2017/2018 K5 85,0/84,9 85,4/80,6 89,8/99,1 87,3/97,0 86,9/90,4 K10 101,4/99,2 91,6/90,4 90,5/97,9 91,2/97,0 94,5/96,1 K11 102,3/99,3 89,2/95,3 99,2/100,1 96,1/96,8 96,7/97,9 H8 102/86,6 91,7/83,5 87,6/110,2 95,6/94,1 94,3/93,6 J10 94,5/91,9 95,2/91,1 91,0/104,3 87,6/95,6 92,0/95,7 H12 89,1/74,0 84,6/81,0 79,7/100,8 85,3/82,2 84,7/84,5 J13 82,1/85,4 88,1/85,7 85,8/89,9 85,5/84,0 85,4/86,3 E /71,0 82,9/77,6 74,1/96,8 76,3/85,2 79,4/82,7 J11 100,5/87,0 89,0/83,1 85,6/103,3 93,3/92,1 92,1/88,0 F11 97,8/87,8 88,8/85,9 83,1/94,4 87,0/84,6 89,2/88,2 Attēls Nr.4 Gamma starojuma līmeņa mērījumu punkti SKR tehnoloģiskajā zonā Secinājums. Gamma starojuma dozas jaudas mērījumi 10 punktos SKR tehnoloģiskajā zonā gadā ir dabīgā fona līmenī 14

15 Lapa : 15 (24) 2.3. Gamma fona mērījumu rezultāti (nsv/h) ārpus SKR teritorijas gadā (sk. Att.Nr.5) 5. tabula Mērījuma vietas nosaukums (Nr. Z A Monitoringa programmā) 1. mēr. 2. mēr. 3. mēr. 4. mēr. 5. mēr. Vidējais 2017./2018.g. Futbola laukums aiz SKR (Nr.1) / Ceļš uz karjeru 500 m no SKR (Nr.2) /87 Sporta laukums (pusceļā uz fizikas institūtu) (Nr.3) / Ceļa sākums uz purvu Miera ielā (Nr.4) /67 Pie grāvja 200 m no Miera ielas ziemeļu virzienā (Nr.5) /74 Bijušie SKR kanalizācijas nosēdlauki (Nr.6) /195 Pie bijušās SKR ēdnīcas (tagad auto serviss) (Nr.7) / Ceļu krustojums Nr.1 (uz apvedceļu uz fizikas institūtu) (Nr.8) / ,,Baltie bērzi (Nr.9) /81 Ceļu krustojums Nr.2 (uz karjeru uz futbola laukumu) (Nr.10) /60 Secinājums. Gamma starojuma fona līmenis SKR apkārtnē ir nemainīgs, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. 15

16 Lapa : 16 (24) Attēls Nr.5 Gamma starojuma dozas jaudas mērījumu vietas ārpus SKR teritorijas 16

17 Lapa : 17 (24) 3. Augsnes radioaktivitātes mērījumu rezultāti (Bq/kg) gadā tika ņemti augsnes paraugi trīs vietās SKR teritorijā (Attēls Nr.7) un trīs vietās ārpus SKR teritorijas (Attēls Nr.6). 6. tabulā attēlota augsnes paraugos noteiktā radionuklīdu īpatnējā aktivitāte, Bq/kg Attēls Nr.6 Augsnes radioaktīvā piesārņojuma kontrole ārpus SKR teritorijas 17

18 Lapa : 18 (24) Attēls Nr.7 Augsnes radioaktīvā piesārņojuma kontrole SKR teritorijā 6. tabula Augsnes paraugi Datums 232 Th 238 U 137 Cs 40 K Nr.1 Paraugs noņemts ārpus SKR teritorijas pie lielā ,8±10% 4,7±10% 13,6±5% 8,3 ±5% 1,9 ±10% 7,3 ±10% 496±4% 387±4% grāvja ,0±25% 13 ±10% 18,3±5% 425±4% Z ,3±11% 10±9% 3±3% 500±4% <0,45 <0,6 <0,3 <8,0 A ,5±3,1 16,4±2,1 1,65±0,17 440±35 Nr.2 Paraugs noņemts ārpus SKR teritorijā pie futbola laukuma. Z A ,7±1,4 6,3±10% 4,7±10% 6,2±30% 13,8+11% <0,45 30,3±3,0 12,5±1,0 13,5±5% 7,8 ±5% 9,1 ±15% 12,3±10% <0,6 14,3±2,0 12,25±1,0 2,0 ±10% 4,4 ±10% 4,4%5% 3,5±3% <0,3 2,3±0,23 575±46 400±4% 388±4% 373±4% 526±4% < ±27 18

19 Lapa : 19 (24) Nr.3 Paraugs noņemts ārpus SKR teritorijas bijušajā kanalizācijas nosēdlaukā. Z A Nr.4 Paraugs noņemts SKR teritorijā pie bijušās kriogēnās laboratorija korpusa. Z A Nr.5 Paraugs noņemts SKR teritorijā pie sabrukšanas glabātavas. Z A Nr.6 Paraugs noņemts SKR teritorijā pie ūdenstorņa. Z A ,4±1,1 9,5±0,8 3,4±0,4 466± ,8±1,1 10,7±0,9 5,4±0,5 455± ,0±10% 10,6±10% 10,2±20% 15,2±12% 9,1±0,8 14,1±1,1 17,0±1,4 6,9±10% 9,7±5% 3,3±10% 17,5±14% 17,5±1,3 15,2±1,3 24,1±1,9 8,8±10% 5,9±5% 8,9±20% 14,1±11% 7,3±0,6% 14,0±1,9 12,3±1,0 27,3±5% 10,1 ±5% 11,2 ±5% 12,1±1% 10,3±0,9 13,0±1,1 22,9±5% 8,9 ±5% 8,3 ±17% 14,4±12% 12,9±1,2 11,2±0,9 17,0±1,4 23,5±5% 11,0 ±5% 11 ±15% 10,8±9% 5,6±0,5% 10,3±0,8 9,1±0,9 7,0 ±20% 1,4 ±10% 19,5±5% 8,5±8% 1,3±0,2% 5,6±0,5 2,9±0,3 4,4 ±10% 3,7 ±20% 6,9 ±4% 2,7±3% 6,8±0,6 2,9±0,23 0,3 29 ±20% 14,3±20% 9,5 ±5% 1,9±2% 8,6±0,75 2,6±0,25 4,8±0,5 600±4% 423±4% 452±4% 490±4% 387±32 448±36 483±39 523±4% 400±4% 387±4% 580±4% 560±47 549±47 697±56 725±4% 409±4% 380±4% 530±4% 346±28 500±40 406±33 Secinājums. Augsnes radioaktivitātes mērījumu rezultāti augsnes paraugošanas punktos ir līdzīgi iepriekšējo gadu mērījumu rezultātiem, piesārņojums netika konstatēts. 19

20 Lapa : 20 (24) 4. Virszemes (grāvja) ūdens radioaktivitātes mērījumu rezultāti (Bq/l) Grāvī pie SKR teritorijas tiek veikti virszemes ūdeņu radioaktivitātes mērījumi. Parauga ņemšanas vietu skatīt attēlā Nr.8, punkts Nr tabula Paraugs Virszemes ūdeņu radioaktīvā piesārņojuma kontrole pie SKR lietus ūdeņu kanalizācijas ieplūdes grāvī Z A Th 238 U 137 Cs 40 K ,5 0,8 <0,03 <0, <0,4 <0,6 <0, <0,45 <0,6 <0,03 <0, <0,25 <0,4 <0,11 <3, ,6 <0,28 <0,18 <3, <0,2 0,7 <0,01 <0,35 Kopējā beta radioaktivitāte 0,34 0,25 <0,2 <0,2 <0,3 <0,2 Kopējā alfa radioaktivitāte 0,09 0,11 Secinājums. Radioaktivitātes līmenis analizētajā virszemes ūdens paraugā ir zems, radioaktīvais piesārņojums nav konstatēts. 5. Nokrišņu radioaktivitātes mērījumu rezultāti (Bq/l) SKR teritorijā atrodas nokrišņu ūdens paraugu ņemšanas vieta. Parauga ņemšanas vietu skatīt attēlā Nr.8, punkts Nr tabula Nokrišņu parauga datums 238 U 137 Cs 40 K 232 Th Kopējā beta radioaktivitāte <0,2 <0,2 <0,4 <0,2 0, <0,2 <0,2 <0,4 <0,2 0, <0,2 <0,2 <0,4 <0,2 0, <0,2 <0,2 <0,4 <0,2 0, <0,2 <0,2 <0,4 <0,2 0, <0,2 < par MDA=0,5 < par MDA=<5 <0,2 0, <0,11 0,04±0,01 <0,18 <0,2 0, <0,6 <0,03 <0,85 <0,45 <0, g. 1.pusgads 2017.g. 2.pusgads 2018.g. 1.pusgads 2018.g. 2.pusgads <3,8 0,16 <3,8 0,74 0,5 <0,8 0,08 0,64 <0,6 0,31 Kopējā alfa radioaktivitāte 0,46 <0,1 <3,2 <0,3 <0,3 <0,06 0,9 <0,1 5,3 0,56 <0,2 0,05 20

21 Lapa : 21 (24) Secinājums. Radioaktivitātes līmenis nokrišņu ūdens paraugos ir zems, nav konstatēts radioaktīvais piesārņojums. 6. SKR lietus kanalizācijas notekūdens summārās īpatnējās beta radioaktivitātes mērījumu un summārās īpatnējās alfa radioaktivitātes mērījumu rezultāti (Bq/l) SKR teritorijā tiek veikts lietus notekūdeņu monitorings. Ūdens paraugs tiek ņemts SKR teritorijā esošā lietus kanalizācijas akā. Parauga ņemšanas vietu skatīt attēlā Nr.8, punkts Nr. 3. Lietus kanalizācijas aka (KK15) Akas koordinātes Summārā īpatnējā beta radioaktivitāte (Bq/l) 0, , , , Z , A ,08 Summārā īpatnējā alfa radioaktivitāte (Bq/l) , <0, <0, <0, <0, , <0, <0,3 9. tabula Secinājums. Summārās īpatnējās beta un summārās īpatnējās alfa radioaktivitātes līmenis lietus kanalizācijas notekūdeņu paraugos ir zems, nav konstatēts radioaktīvais piesārņojums. 7. SKR saimnieciskās kanalizācijas notekūdens summārās īpatnējās beta radioaktivitātes mērījumu un summārās īpatnējās alfa radioaktivitātes mērījumu rezultāti (Bq/l) SKR teritorijā tiek veikts saimniecisko notekūdeņu monitorings. Ūdens paraugs tiek ņemts SKR teritorijā esošā saimnieciskās kanalizācijas akā. Parauga ņemšanas vietu skatīt attēlā Nr.8, punkts Nr tabula Saimnieciskās kanalizācijas aka (KK 12) Akas koordinātes Summārā īpatnējā beta Summārā īpatnējā alfa radioaktivitāte 21

22 Lapa : 22 (24) radioaktivitāte (Bq/l) (Bq/l) , , , , Z , A , , , , , ,68±0, , ,76±0, ,85±0, , ,3±0, , , <0,3 Secinājums. Summārās īpatnējās beta un summārās īpatnējās alfa radioaktivitātes līmenis lietus kanalizācijas notekūdeņu paraugos ir zems, nav konstatēts radioaktīvais piesārņojums. 22

23 Lapa : 23 (24) Attēls Nr.8 Ūdens paraugu radioaktīvā piesārņojuma kontrole 8. Gaisa radioaktīvā piesārņojuma kontrole specventilācijas skurstenī summārā beta (Bq/m 3 ), gamma (Bq/m 3 ) Mērījumi netika veikti, ņemot vērā, ka pārskata periodā SKR netika veikti darbi, kuru veikšanas laikā būtu jānodrošina specventilācijas sistēmas darbība. 23

24 Lapa : 24 (24) 9. Izmantotā radiometriskā aparatūra un metodes 1. Gamma fona sistemātiskos mērījumus veica SKR speciālisti ar radiometru EXPLORANIUM GR 110 Nr. 2950, Nr.SSDL 053/1208, ; 2. Vides paraugus SSDL speciālisti ieguva ar Eiropas standartā EN un norādījumos ISO 56672: 1991 noteiktajiem paņēmieniem; 3. Paraugu kopējā beta aktivitāte tika noteikta saskaņā ar LVS ISO LCS metodi izmantojot šķidrās scintilācijas spektrometru QUANTULUS 1220 Nr Alfa radioaktivitātes kontrole paraugos noteikta automātiski, mērot paraugu beta radioaktivitāti. Pazemes ūdeņos, notekūdeņos, virszemes ūdeņos, nokrišņos veikto mērījumu pielietotās metodikas MDAα = 0,04 Bq/l, MDAβ = 0,2 4. Paraugu gamma spektrometriskos mērījumi tika veikti izmantojot gamma spektrometru ORTEC ar germānija detektoru GEM45P4; 5. Tritija mērījumi tika veikti izmantojot šķidrās scintilācijas spektrometru QUANTULUS 1220 Nr

RAG Radons Civilās aizsardzības plāns

RAG Radons Civilās aizsardzības plāns SATURA RĀDĪTĀJS Plānā izmantotie saīsinājumi... 4 Plāna sagatavošanā izmantotie normatīvie akti un informatīvie materiāli... 5 1. Plāna mērķis, uzdevumi un prognozējamie rezultāti... 6 2. Īss Radioaktīvo

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Valsts augu aizsardzības dienests AKTUALITĀTES Mēslošanas līdzekļu lietošana Ar kūtsmēsliem un digestātu iestrādātais slāpekļa daudzums uz 1 ha LIZ gadā nedrīkst pārsniegt 170 kg Jāievēro virszemes ūdensobjektu

Sīkāk

IEVADS

IEVADS SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment Kūdras izstrādes procesa Kalnasalas (Beržovkas) purvā radītā trokšņa novērtējums Rīga, 2017. gada marts SATURS IEVADS... 3 1. PROGRAMMATŪRA UN APRĒĶINU METODES...

Sīkāk

3

3 37. teksta pielikums Pārskats Hidroģeoloģiskās izpētes rezultāti objektā Dolomīta atradne Arēni Kalnagrāvīši Ropažu novadā Pārskatu sagatavoja: Oļģerts Aleksāns Hidroģeologs Rīga, 2014. SATURS Ievads...

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

Latvijas Universitātes 74. zinātniskā konference

Latvijas Universitātes 74. zinātniskā konference Klimats skolēnu zinātniski pētnieciskajos darbos: idejas un risinājumi, meklējumi un atradumi Mg. geogr. Andris Ģērmanis, Rīgas Valsts 2. ģimnāzija Klimats no A līdz Z, Latvijas Universitāte, 26.02.2016.

Sīkāk

/Logo/ UAB GEOBALTIC Savanoriu 11A-76, LT Viļņa, Lietuva, tel: , web: KARJERĀ TŪRKALNE

/Logo/ UAB GEOBALTIC Savanoriu 11A-76, LT Viļņa, Lietuva, tel: ,   web:   KARJERĀ TŪRKALNE /Logo/ UAB GEOBALTIC Savanoriu 11A-76, LT-03116 Viļņa, Lietuva, tel: +370 699 54953, e-mail: info@geobaltic.lt, web: www.geobaltic.lt KARJERĀ TŪRKALNE DOLOMĪTA SPRIDZINĀŠANAS LAIKĀ IZRAISĪTO SVĀRSTĪBU

Sīkāk

Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks" Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Artis Bērziņš Aktu apst

Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Pārvaldnieks: SIA Talsu namsaimnieks Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Artis Bērziņš Aktu apst Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks" Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Artis Bērziņš Aktu apstiprinu: Aktu apstiprinu: 2017.gada 12.aprīlī Dzivojamās

Sīkāk

Rīga, gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris

Rīga, gada 31.oktobris VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris Rīga, 2 0 18.gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris NEREVIDĒTS VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas

Sīkāk

Darba aizsardzības prasības darbā ar jonizējošo starojumu

Darba aizsardzības prasības darbā ar jonizējošo starojumu Darba aizsardzības prasības darbā ar jonizējošo starojumu Ievads Cilvēki un citas dzīvās būtnes vienmēr ir bijušas pakļautas dažāda starojuma iedarbībai daudzi no tiem ir mūsu ikdienas sastāvdaļa. Piemēram,

Sīkāk

1.Vaks_saturs_atskaite

1.Vaks_saturs_atskaite Inženierģeoloģija, Ģeotehnika, Ģeoekoloģija SIA Ģeologu grupa Silūrs Tērbatas iela 88-45, Rīga, LV-1001, Tālrunis 7294324 Marka : ĢT Pasūtītājs : Siguldas novada dome Projektēšanas stadija : Tehniskais

Sīkāk

Gaisa kvalitātes izmaiņas Prognozētā gaisu piesārņojošo vielu emisija un izmaiņas gaisa kvalitātē teritorijas sagatavošanas, kūdras iegūšanas, glabāša

Gaisa kvalitātes izmaiņas Prognozētā gaisu piesārņojošo vielu emisija un izmaiņas gaisa kvalitātē teritorijas sagatavošanas, kūdras iegūšanas, glabāša Gaisa kvalitātes izmaiņas Prognozētā gaisu piesārņojošo vielu emisija un izmaiņas gaisa kvalitātē teritorijas sagatavošanas, kūdras iegūšanas, glabāšanas un transportēšanas rezultātā. Piesārņojuma izplatība

Sīkāk

3D_modeli_atskaite.pages

3D_modeli_atskaite.pages Projektā ietverto dabas liegumu un tiem piegulošo teritoriju vizualizācijai sagatavoti reljefa virsmas 3D modeļi. Dati modeļu sagatavošanai iegūti digitizējot bijušās PSRS armijas ģenerālštāba kartes M

Sīkāk

Microsoft Word - DP_ Kesan_paskaidrojuma raksts 1 redakcija.doc

Microsoft Word - DP_ Kesan_paskaidrojuma raksts 1  redakcija.doc Detālplānojums Mālpils pagasta zemes gabalā Ķešāni (kadastra nr. 8074-001-0094) 1. redakcija Mālpils, 2006 Saturs I PASKAIDROJUMA RAKSTS... 3 Ievads... 3 1.1. Teritorijas pašreizējā izmantošana... 3 1.2.

Sīkāk

Presentation title

Presentation title Tehniskās ekspertīzes un diagnostikas dienests Daudzdzīvokļu ēku elektrotīklu testēšana Uģis Skopans, Dienesta vadītājs 23.01.2014, Jūrmala Saturs Elektrotīklu pieļaujamās slodzes noteikšana Elektroinstalācijas

Sīkāk

Gala atskaite par hidroloģiskā režīma monitoringa novērojumiem DL Aizkraukles purvs un meži ; DL Aklais purvs ; DL Melnā ezera purvs ; DL Rožu purvs A

Gala atskaite par hidroloģiskā režīma monitoringa novērojumiem DL Aizkraukles purvs un meži ; DL Aklais purvs ; DL Melnā ezera purvs ; DL Rožu purvs A Gala atskaite par hidroloģiskā režīma monitoringa novērojumiem DL Aizkraukles purvs un meži ; DL Aklais purvs ; DL Melnā ezera purvs ; DL Rožu purvs Aija Dēliņa, Dr. ģeol. LU Ģeogrāfijas un zemes zinātņu

Sīkāk

Vēja elektrostaciju parku Dobele un Pienava būvniecība Dobeles un Tukuma novados Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas mat

Vēja elektrostaciju parku Dobele un Pienava būvniecība Dobeles un Tukuma novados Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas mat Vēja elektrostaciju parku Dobele un Pienava būvniecība Dobeles un Tukuma novados Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas materiāli Rīga, 2017. gada oktobris Vides pārraudzības

Sīkāk

DETALPLANOJUMA_1.REDAKCIJA (1)

DETALPLANOJUMA_1.REDAKCIJA (1) 1. PASKAIDROJUMA RAKSTS 1.1. IEVADS Detālplānojuma grozījumi Cidoniju iela 47 izstrāde, uzsākta atbilstoši Stopiņu novada domes 2016. gada 14. septembra lēmumam Nr.82 Par detālplānojuma Saulīši (1.z.g.),

Sīkāk

Microsoft Word - Daugavgriva_SEG_08.doc

Microsoft Word - Daugavgriva_SEG_08.doc 1(8) Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2008. gadā I. Ziņas par operatoru 2.pielikums Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumiem 778 Operators: nosaukums vai vārds un uzvārds Akciju sabiedrība

Sīkāk

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc SIA Krāslavas nami Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2007. gadā Saturs I. Ziņas par operatoru...3 II. Vispārīga informācija par piesārņojošajām darbībām...4 III. Emisijas aprēķini sadedzināšanas

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - VMF LATVIA 2018_2

Microsoft PowerPoint - VMF LATVIA 2018_2 SIA VMF LATVIA 2017.gada darbības rezultāti un uzdevumi 2018.gadam Jānis Buļs Valdes priekšsēdētājs SIA VMF LATVIA 23.03.2018. Esošie VMF LATVIA stratēģiskie mērķi 1. Nodrošināt efektīvu un ilgtspējīgu

Sīkāk

Untitled

Untitled 1.pielikums Rīgas domes 2015.gada 15.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.185 Lokālplānojums zemesgabaliem Kantora ielā 10 (kadastra Nr.01001062132, kadastra Nr.01001062134) Redakcija 1.1. Teritorijas

Sīkāk

Sapropelis Latvijā

Sapropelis Latvijā Ogre, 10.decembris 2015. gads Andrejs Maršāns biedrība LPZAB tel. 29853674; amarshans@gmail.com Pētījuma mērķis Veikt Lobes ezera priekšizpēti, lai noskaidrotu ezera potenciālos, iespējamos attīstības

Sīkāk

Ministerstvo kultury České republiky

Ministerstvo kultury České republiky PROTOKOLS Tulkojums no čehu valodas TEHNOLOĢIJAS LABORATORIJA Pasūtītājs: Milošs Gavenda Jūsu vēstules reģ. nr. / datums: - / 11. 1. 2016 Mūsu reģ. nr.: NPÚ/310/2282/2016 Kārto / telefons: Ing. Dagmar

Sīkāk

Microsoft Word - Latv_Gaze_SEG atskaite 2007.doc

Microsoft Word - Latv_Gaze_SEG atskaite 2007.doc 2.pielikums Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumiem Nr.778 Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2007. gadā I. Ziņas par operatoru 1. Operators: 1.1. nosaukums vai vārds un uzvārds Akciju

Sīkāk

Book 1

Book 1 1. MEŽA RESURSI LATVIJĀ, TO NOZĪME TAUTSAIMNIECĪBĀ PLATĪBA KRĀJA ĪPAŠNIEKI MEŽSAIMNIECISKO DARBU APJOMI IETEKME UZ EKSPORTU, IEKŠZEMES KOPPRODUKTU, ENERĢIJAS BILANCI UN NODARBINĀTĪBU Kas jāzina MEŽA ĪPAŠNIEKAM

Sīkāk

v, m/s Projekta numurs: /16/I/002 Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai 10 1 Velobraukšanas sace

v, m/s Projekta numurs: /16/I/002 Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai 10 1 Velobraukšanas sace v, m/s Projekta numurs: 8.3.2.1/16/I/002 Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai 10 1 Velobraukšanas sacensības Fizikas valsts 68. olimpiāde Otrā posma uzdevumi

Sīkāk

VPVKAC darbības atskaite Par laika posmu līdz gada 31. oktobrim Lubānas novada VPVKAC VEIKTIE PAKALPOJUMI UN KONSULTĀCIJAS... 1 PAKALPOJUMU UN K

VPVKAC darbības atskaite Par laika posmu līdz gada 31. oktobrim Lubānas novada VPVKAC VEIKTIE PAKALPOJUMI UN KONSULTĀCIJAS... 1 PAKALPOJUMU UN K VPVKAC darbības atskaite Par laika posmu līdz 216. gada 31. oktobrim Lubānas novada VPVKAC VEIKTIE PAKALPOJUMI UN KONSULTĀCIJAS... 1 PAKALPOJUMU UN KONSULTĀCIJU INDEKSS... 1 VEIKTO PAKALPOJUMU UN KONSULTĀCIJU

Sīkāk

SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment Trokšņa stratēģisko karšu izstrāde valsts reģionālā autoceļa P100 Jelgava Dalbe posmam no Ozolniekiem l

SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment Trokšņa stratēģisko karšu izstrāde valsts reģionālā autoceļa P100 Jelgava Dalbe posmam no Ozolniekiem l SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment Trokšņa stratēģisko karšu izstrāde valsts reģionālā autoceļa P100 Jelgava Dalbe posmam no Ozolniekiem līdz autoceļam A8 Rīga Jelgava Lietuvas robeža (Meitene)

Sīkāk

Jaunums! ZANDA POLAR - izturīgs jumts matētos, dabīgos krāsu toņos

Jaunums! ZANDA POLAR - izturīgs jumts matētos, dabīgos krāsu toņos ZANDA POLAR - izturīgs jumts Betona dakstiņš ar matētu virsmu ir lielisks Zanda klāsta papildinājums Mēs esam padarījuši Zanda klāstu spēcīgāku, papildinot to ar jauno, matēto betona dakstiņu Polar. Šī

Sīkāk

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA EĪD Nr CPR-M 561-7/11.14-LV 1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: Fix Master Toge skrūve bet

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA EĪD Nr CPR-M 561-7/11.14-LV 1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: Fix Master Toge skrūve bet EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA EĪD Nr. 1343-CPR-M 561-7/11.14-LV 1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: Fix Master Toge skrūve betonam, TSM, augstas ekspluatācijas 2. Tipa, partijas

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lotē Aizpute, Kuldīga, Priekule, Saldus, Ventspils (identifikācijas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Rīgas Tehniskās universitātes Ģeomātikas katedra LU 77. SZK sekcija «Ģeodinamika un ģeokosmiskie pētījumi 2019» Jānis Kaminskis, Mārtiņš Reiniks, Anete Kiopa 22.03.2019. 1 Atrašanās vieta 2 56 56'39.3"N

Sīkāk

CR 90 Crystaliser Trīskārša aizsardzība pret ūdeni 1. Blīvējošais pārklājums 2. Kristalizācijas process tiek novērsta ūdens iekļūšana materiālā 3. Mik

CR 90 Crystaliser Trīskārša aizsardzība pret ūdeni 1. Blīvējošais pārklājums 2. Kristalizācijas process tiek novērsta ūdens iekļūšana materiālā 3. Mik Trīskārša aizsardzība pret ūdeni 1. Blīvējošais pārklājums 2. Kristalizācijas process tiek novērsta ūdens iekļūšana materiālā 3. Mikroplaisu blīvēšana betonā Trīskārša aizsardzība pret ūdeni ir vairāk

Sīkāk

TEHNISKI EKONOMISKAIS PAMATOJUMS AMATAS NOVADA SKUJENES PAGASTA SKUJENES CIEMA ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA AMATA 2012

TEHNISKI EKONOMISKAIS PAMATOJUMS AMATAS NOVADA SKUJENES PAGASTA SKUJENES CIEMA ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA AMATA 2012 TEHNISKI EKONOMISKAIS PAMATOJUMS AMATAS NOVADA SKUJENES PAGASTA SKUJENES CIEMA ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA AMATA 2012 SATURA RĀDĪTĀJS PIELIKUMI 4 Ievads 6 I PROJEKTA IESNIEDZĒJA PAMATINFORMĀCIJA 8 II ESOŠĀS

Sīkāk

PĀRSKATS PAR GAISA KVALITĀTI LATVIJĀ GADĀ RĪGA, 2019

PĀRSKATS PAR GAISA KVALITĀTI LATVIJĀ GADĀ RĪGA, 2019 PĀRSKATS PAR GAISA KVALITĀTI LATVIJĀ 2018. GADĀ RĪGA, 2019 Pārskats par gaisa kvalitāti sagatavots pamatojoties uz: 1. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.101 21.02.2017.g. Grozījumi Ministru

Sīkāk

PASKAIDROJUMA RAKSTS

PASKAIDROJUMA RAKSTS PASKAIDROJUMA RAKSTS 1. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA MEŽAPARKS IZSTRĀDES PAMATOJUMS TERITORIJAS SITUĀCIJAS UN PAŠREIZĒJĀS IZMANTOŠANAS APRAKSTS Plānojamās teritorijas novietne Nekustamā īpašuma Mežaparks, Tīnūžu

Sīkāk

Dinamiskā Blīvēšana DC

Dinamiskā Blīvēšana DC Dinamiskā Blīvēšana DC Dinamiskā Blīvēšana DC Strona główna Tehnoloģijas Dinamiskā Blīvēšana DC Dinamiskās Blīvēšanas (DC) tehnoloģiju, kas zināma arī kā dinamiskās konsolidācijas metode, izgudroja un

Sīkāk

LIELRĪGAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr , fakss , e-pasts:

LIELRĪGAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr , fakss , e-pasts: LIELRĪGAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084278, fakss 67084244, e-pasts: lielriga@lielriga.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas

Sīkāk

2

2 2. pielikums Ministru kabineta 2004. gada 7. septembra noteikumiem 778 Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2012. gadā 1. Ziņas par operatoru 1. Operators: 1.1. nosaukums vai vārds un uzvārds SIA

Sīkāk

Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits

Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits 1. PIEREDZES STĀSTS... 3 2. IZEJVIELU, ŪDENS, NOTEKŪDENS, ATKRITUMU, GAISA, TROKŠŅU,

Sīkāk

KŪDRAS ĪPAŠĪBU PĒTĪJUMI DAŽĀDI IETEKMĒTAJĀS LAUGAS PURVA TERITORIJĀS

KŪDRAS ĪPAŠĪBU PĒTĪJUMI DAŽĀDI IETEKMĒTAJĀS LAUGAS PURVA TERITORIJĀS KŪDRAS ĪPAŠĪBU IZMAIŅAS DABAS APSTĀKĻU UN CILVĒKA DARBĪBAS IETEKMES REZULTĀTĀ Laimdota KALNIŅA 1,5, Jānis Dreimanis 1, Ilze OZOLA 2, Elīza PLATPĪRE 1,2, ReInis BITENIEKS 1, Inārs DREIMANIS 3, Ingrīda KRĪGERE

Sīkāk

ALBAU SIA V 03 v1 Lapa 1 Lapas 5 Produkta tehniskā datu lapa RAWLPLUG TFIX-8ST Siltumizolācijas stiprinājums Pielietošana: Siltumizolācijas stiprināju

ALBAU SIA V 03 v1 Lapa 1 Lapas 5 Produkta tehniskā datu lapa RAWLPLUG TFIX-8ST Siltumizolācijas stiprinājums Pielietošana: Siltumizolācijas stiprināju Lapa 1 Pielietošana: Siltumizolācijas stiprinājumi ir paredzēti minerālvates un putu polistirola stiprināšanai visās pamatnēs (A, B, C, D, E). APSTIPRINĀJUMI Sertificēti saskaņā ar ETAG 014, ETA-09/0144

Sīkāk

Microsoft Word - 44_Livberzes energija.doc

Microsoft Word - 44_Livberzes energija.doc Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauja Nr. JET-SEG-(II)-09 2008.- 2012.gadam Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā vides pārvalde adrese: Kazarmes iela 17a, Jelgava, LV - 3007 tālruņa numurs: 3023228

Sīkāk

3

3 IESNIEGUMS GROZĪJUMU IZDARĪŠANAI B KATEGORIJAS PIESĀRŅOJOŠĀS DARBĪBAS ATĻAUJĀ MA13IB0019 SIA Zaļās Zemes Enerģija Veibēni 1, Skrīveru novads, LV-5125 Biogāzes ražotne un koģenerācijas stacija Pasūtītājs:

Sīkāk

pres-3

pres-3 JAUNA TIPA LĪDZ PAT 85% LĒTĀKA KODINĀŠANAS IEKĀRTA PRECĪZA, VIENMĒRĪGA UN REGULĒJAMA KODINĀŠANA ĻAUJ SAMAZINĀT KODINĀŠANAS IZMAKSAS LĪDZ 1.17 EUR/T* VAIRS NEPĀRMAKSĀJIET PAR GRAUDU KODINĀŠANU UN PAR IEKĀRTĀM,

Sīkāk

Microsoft Word - SEG_ atskaite_Bolderaja_2008.doc

Microsoft Word - SEG_ atskaite_Bolderaja_2008.doc SIA Bolderaja Ltd Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2008.gadā. Saturs I. Ziņas par operatoru.. 3 II. Vispārīga informācija par piesārņojošām darbībām. 4 III. Emisijas aprēķini sadedzināšanas procesiem

Sīkāk

8

8 7. Obligātās kartes aizpildīšanas kārtība autoservisā Nosūtot nodarbinātos uz obligātajām pārbaudēm, darba devējs var pārliecināties par viņu stāvokļa atbilstību veicamajam darbam, lai nodarbinātie ilgstoši

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Hidrometeoroloģiskā situācija Latvijas upju baseinos 2019. gadā Ķegums, 08.03.2019. Andris Vīksna Prognožu un klimata daļas vadītājs Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs RUDENS ZIEMAS PERIODA

Sīkāk

Alkohola lietošanas ietekme uz latviešu dabisko pieaugumu Biedrība «Latvietis» Rīga 2009

Alkohola lietošanas ietekme uz latviešu dabisko pieaugumu Biedrība «Latvietis» Rīga 2009 Alkohola lietošanas ietekme uz latviešu dabisko pieaugumu Biedrība «Latvietis» Rīga 2009 Satura rādītājs Anotācija...3 Projekta mērķi...3 1. Statistikas dati...3 2. Informācijas analize...7 2.1. Alkohola

Sīkāk

Komandu sacensības informātikā un matemātikā Cēsis 2017 Izteiksmes Fināla uzdevumi Aplūkosim aritmētiskas izteiksmes, kurās tiek izmantoti deviņi atšķ

Komandu sacensības informātikā un matemātikā Cēsis 2017 Izteiksmes Fināla uzdevumi Aplūkosim aritmētiskas izteiksmes, kurās tiek izmantoti deviņi atšķ Izteiksmes Aplūkosim aritmētiskas izteiksmes, kurās tiek izmantoti deviņi atšķirīgi viencipara naturāli skaitļi un astoņas aritmētisko darbību zīmes (katra no tām var būt tikai +, -, * vai /). Iekavas

Sīkāk

Pašreizējās situācijas raksturojums

Pašreizējās situācijas raksturojums Apstiprināts ar Stopiņu novada domes 10.04.2019.sēdes lēmumu, protokols nr. 49.,4.8.p, Par Stopiņu novada attīstības programmas 2019. 2025. gadam apstiprināšanu STOPIŅU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2019.

Sīkāk

Parex index - uzņēmēju aptaujas atskaite

Parex index - uzņēmēju aptaujas atskaite PAREX INDEX LATVIJAS UZŅĒMĒJU APTAUJAS ATSKAITE 2008. gada jūnijs Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs market and public opinion research centre SATURA

Sīkāk

Laboratorijas darbi mehānikā

Laboratorijas darbi mehānikā Laboratorijas darbs Nr..1 Elektrisko mēraparātu pārbaude un mērdiapazona paplašināšana Studenta vārds, uzvārds:... Fakultāte, grupa:... Studenta apliecības numurs:... Teorētiskais pamatojums Praksē ne

Sīkāk

Apgaismes produktu izpārdošanas cenas 2019

Apgaismes produktu izpārdošanas cenas 2019 Ielu gaismeklis 1x250W E40 IP65 HORNET 250S Montāžas metode: No augšas/sāniem Spuldze: Augstspiediena nātrija spuldze Spuldzes turētājs: E40 Nosegvāka materiāls: Plastmass matēts Staba augšas diametrs:

Sīkāk

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni 3.pielikums Vērtēšanas formas (pēc vietas mācību procesā) Ievadvērtēšana mācību procesa sākumā pirms temata vai mācību priekšmeta apguves, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, lai pieņemtu

Sīkāk

Jelgavas šķiro bīstamo atkritumu izgāztuve “Kosmoss”

Jelgavas šķiro bīstamo atkritumu izgāztuve “Kosmoss” ĢEOLOĢISKĀS IZPĒTES REZULTĀTI DOBELES PAZEMES GĀZES STRUKTŪRĀ Līgumdarbs: Par ģeoloģiskās izpētes veikšanu dabasgāzes pazemes krātuves iespējamai izveidei Latvijā, Dobeles rajonā Eiropas Savienības līdzfinansēta

Sīkāk

Microsoft Word - 1_Teritorijas_izmantosanas_un_apbuves_noteikumi.doc

Microsoft Word - 1_Teritorijas_izmantosanas_un_apbuves_noteikumi.doc Teritorijas izmantošana un apbūves noteikumi 1 Teritorijas izmantošana (zonējums), apbūves noteikumi Ķīpsalas teritorijas izmantošanas (zonējuma) pamatā likti iepriekš minētie nozīmīgie faktori, lai veicinātu

Sīkāk

Civilās aizsardzības likums Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: 1.pants. Likumā lietotie termini Likumā ir lietoti šādi te

Civilās aizsardzības likums Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: 1.pants. Likumā lietotie termini Likumā ir lietoti šādi te Civilās aizsardzības likums Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: 1.pants. Likumā lietotie termini Likumā ir lietoti šādi termini: 1) civilā aizsardzība organizatorisku, inženiertehnisku,

Sīkāk

9

9 AKREDITĒTA VIDES PIESĀRŅOJUMA ANALĪTISKĀS KONTROLES LABORATORIJA T-221 Ganību dambis 24a, Rīga, LV-1005, Latvija Tālr.: 67393976, 29275241. Fakss: 67396529, dmitrij@mail.com *****************************************************************

Sīkāk

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja 2.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses p

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja 2.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses p Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS 017018-19-7a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, Indrānu iela 3.1 Ēkas daļa -.1 Ēkas vai tās daļas

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

Speckurss materiālu pretestībā 3. lekcija

Speckurss materiālu pretestībā 3. lekcija Speckurss materiālu pretestībā 3. lekcija Ģeometriski mainīgas un nemainīgas sistēmas Stieņu sistēmu struktūras analīzes uzdevums ir noskaidrot, vai apskatāmā sistēma ir ģeometriski mainīga, vai nemainīga.

Sīkāk

Nigr_apbuv_not.doc

Nigr_apbuv_not.doc Apstiprināti ar Saldus novada domes 2009.gada 23.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.12, 7. ) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.7 Par Saldus novada teritorijas plānojumiem SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.7 NĪGRANDES PAGASTA

Sīkāk

LABORATORIJAS MĒBELES Darba galdi GALDI-SALAS Apakšskapji Sienas skapji Skapji ar izlietnēm Svaru galdi Uzglabāšanas skapji ĶĪMISKO VIELU UZGLABĀŠANA

LABORATORIJAS MĒBELES Darba galdi GALDI-SALAS Apakšskapji Sienas skapji Skapji ar izlietnēm Svaru galdi Uzglabāšanas skapji ĶĪMISKO VIELU UZGLABĀŠANA LABORATORIJAS MĒBELES Darba galdi GALDI-SALAS Apakšskapji Sienas skapji Skapji ar izlietnēm Svaru galdi Uzglabāšanas skapji ĶĪMISKO VIELU UZGLABĀŠANA SKAPJI VAAKUMPUMBAD VILKMES SKAPJI DARBA GALDI Darba

Sīkāk

Mitrinātājs un attīrītājs Divi vienā Revolucionāra, pasaulē nebijusi tehnoloģija. Sausu gaisu ir grūti attīrīt. Mitrināšana kopā ar attīrīšanu ir daud

Mitrinātājs un attīrītājs Divi vienā Revolucionāra, pasaulē nebijusi tehnoloģija. Sausu gaisu ir grūti attīrīt. Mitrināšana kopā ar attīrīšanu ir daud Mitrinātājs un attīrītājs Divi vienā Revolucionāra, pasaulē nebijusi tehnoloģija. Sausu gaisu ir grūti attīrīt. Mitrināšana kopā ar attīrīšanu ir daudz efektīvāka. JAUNUMS! l Īpaši zems enerģijas patēriņš

Sīkāk

Svarīgākais par skolēnu redzi

Svarīgākais par skolēnu redzi «Veselības mācības» stunda par redzi Svarīgākais par skolēnu redzi Saturs Redzes sistēma Redze un dators Sūdzības Redzes režīms Apgaismojums Mācību un darba vietas iekārtojums un ķermeņa pozīcija Redzes

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63428744, fakss 63428633, reģ. Nr. 90009569239 Dokumenta datums

Sīkāk

Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk?

Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk? Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk? 08.06.2016. Kā notiek aprobācijas pētījums? Pētījumos balstītu piemēru radīšana (research based design) Piemēru un modeļu izstrāde Teorētiskais pamatojums un modelis

Sīkāk

Notekūdeņu siltuma atgūšana Titel der Präsentation Ersteller der Präsentation Datum 1

Notekūdeņu siltuma atgūšana Titel der Präsentation Ersteller der Präsentation Datum 1 Notekūdeņu siltuma atgūšana Titel der Präsentation Ersteller der Präsentation Datum 1 Silto notekūdeņu avoti Notekūdeņi: veļas mazgātuves, dzīvojamās mājas, peldbaseini/ sporta kompleksi ķīmiskās tīrītavas,

Sīkāk

Valsts pētījumu programmas Inovatīvi materiāli un viedās tehnoloģijas vides drošumam (IMATEH) 1.projekta Inovatīvi un daudzfunkcionāli kompozītmateriā

Valsts pētījumu programmas Inovatīvi materiāli un viedās tehnoloģijas vides drošumam (IMATEH) 1.projekta Inovatīvi un daudzfunkcionāli kompozītmateriā Valsts pētījumu programmas Inovatīvi materiāli un viedās tehnoloģijas vides drošumam (IMATEH) 1.projekta Inovatīvi un daudzfunkcionāli kompozītmateriāli ilgtspējīgām būvēm no vietējām izejvielām 5. nodevums

Sīkāk

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes un kontroles mehānismi. Kapitālsabiedrību pārraudzības

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation . Projekts - Konkurss «Caur izpratni aktīvai rīcībai» Ūdens resursu audits skolā Juris Benders LU Ekonomikas un vadības fakultātes Vides pārvaldības katedra Ūdens saimniecības audita uzdevums - noteikt

Sīkāk

Polija

Polija Braukšanas ierobežojumi Polijā 2019. gadā Vispārējie ierobežojumi pilnu masu virs 12t Visaptverošs (visā valstī) no plkst. 18.00-22.00 dienu pirms valsts noteiktas svētku dienas(-ām). Aizliegums attiecināms

Sīkāk

Presentation

Presentation Futbola spēles prasības Sporta skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide inovatīvo pieeju pielietošanā skolēnu fizisko spēju attīstīšanai 17.03.2014 Futbola mērķis: Uzvarēt Futbola momenti:

Sīkāk

Klimatam draudzīga lauksaimniecības prakse Latvijā Barības devu plānošana liellopiem

Klimatam draudzīga lauksaimniecības prakse Latvijā Barības devu plānošana liellopiem Klimatam draudzīga lauksaimniecības prakse Latvijā Barības devu plānošana liellopiem Barības devu plānošana liellopiem Pasākuma mērķis Barības devu plānošanas mērķis ir optimizēt barības vielu saturu

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Biznesa plāna sagatavošana, nauda plūsmas plānošana IZGĀZIES PLĀNS? Biznesa plāns Kāpēc ir vajadzīgs biznesa plāns? - lai finansētājs (banka) spētu izvērtēt riskus saimnieciskās darbības attīstībā; -

Sīkāk

APSTIPRINU

APSTIPRINU APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2002. gada 8.janvāra rīkojumu Nr. 10 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0054 Profesija Viesnīcu servisa organizators Kvalifikācijas līmenis

Sīkāk

RM-9 Radiālās riepas sānu bojājumu remonts CENTECH 1 Pārbaudīt riepu, lokalizēt bojājumu. 2 Marķēt bojājuma vietu riepas iekšpusē un ārpusē. Izņemt sv

RM-9 Radiālās riepas sānu bojājumu remonts CENTECH 1 Pārbaudīt riepu, lokalizēt bojājumu. 2 Marķēt bojājuma vietu riepas iekšpusē un ārpusē. Izņemt sv RM-9 Radiālās riepas sānu bojājumu remonts CENTECH 1 Pārbaudīt riepu, lokalizēt bojājumu. 2 Marķēt bojājuma vietu riepas iekšpusē un ārpusē. Izņemt svešķermeni, ja tāds atrasts. 3 Noskaidrot bojājuma apjomu,

Sīkāk

Microsoft Word - 5_Mehaniskaas_iipash-3.doc

Microsoft Word - 5_Mehaniskaas_iipash-3.doc 5.3.11. ĶERMEŅU SAGRŪŠANA: PLASTISKĀ UN TRAUSLĀ SAGRŪŠANA Pietiekami lielu spriegumu gadījumā attālumi, kuros struktūrvienības pārvietojas var pārsniegt saišu darbības rādiusu r S. Saites sabrūk, kā rezultātā

Sīkāk

Microsoft Word - Knauf SIA_Mauermortel 10_LV_2010sep06.doc

Microsoft Word - Knauf SIA_Mauermortel 10_LV_2010sep06.doc 1 1. VIELAS / PRODUKTA IDENTIFIKĀCIJA UN ZIŅAS PAR RAŽOTĀJU 1.1. Izstrādājuma nosaukums Knauf Mauermörtel 10 (MM10) 1.2. Paredzētais pielietojums Mūrjava ar spiedes izturību 10 Mpa 1.3. Ziņas par uzņēmumu

Sīkāk

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus M, ETA 10/0320 sask. ar ETAG 004 Nr.

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus M, ETA 10/0320 sask. ar ETAG 004 Nr. 1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija 10 1020 CPD 020-024918 Knauf Termo Plus M, ETA 10/0320 sask. ar ETAG 004 Nr. 0115 Knauf Termo Plus M Ārējās siltumizolācijas kombinētā

Sīkāk

Microsoft Word - TiŃģere - VÄfismas - Copy.docx

Microsoft Word - TiŃģere - VÄfismas - Copy.docx 2017.gada 3. aprīlī Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks" Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Aktu apstiprinu: Komisijas locekļi: Jānis Svarinskis, Normunds Artis Bērziņš Aktu apstiprinu: Dzivojamās

Sīkāk

Microsoft Word - PROCEDŪRA Nr VKP projekts

Microsoft Word - PROCEDŪRA Nr VKP projekts PROCEDŪRA Nr.VKP4/2019 Latvijas Kokmateriālu pircēju biedrība Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrība Vienotā konsultatīvā padome SIA Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība Grupveida tilpuma

Sīkāk

RietumuAPI_PSD2_v1_LV

RietumuAPI_PSD2_v1_LV Rietumu PSD2 API vispa re jais apraksts v.1.0 0 Izmaiņu saraksts... 2 Vispārējā informācija... 3 Rietumu PSD2 API pārskats... 3 Informācija par kontiem Account Information Services (AIS)... 3 Maksājumu

Sīkāk

atzinums_Bikernieku79-saskanosanai

atzinums_Bikernieku79-saskanosanai ATZINUMS PAR IETEKMI UZ VIDI UN IEDZĪVOTĀJU SADZĪVES APSTĀKĻIEM DAUDZDZĪVOKĻU MĀJA AR TRANSPORTLĪDZEKĻU NOVIETNI Rīgā, Biķernieku ielā 79A 2013. gada novembris 2 Atzinums par ietekmi uz vidi un iedzīvotāju

Sīkāk

8

8 7. Obligātās veselības pārbaudes kartes aizpildīšanas kārtība ēdināšanas pakalpojumu nozarē Nosūtot nodarbinātos uz obligātajām veselības pārbaudēm, darba devējs var pārliecināties par nodarbināto veselības

Sīkāk

Rīgas pilsētas specifikai atbilstoša lietus notekūdeņu pārvaldības un plānošanas instrumenta izstrāde un tā pielāgošana izmantošanai Rīgas pilsētas pa

Rīgas pilsētas specifikai atbilstoša lietus notekūdeņu pārvaldības un plānošanas instrumenta izstrāde un tā pielāgošana izmantošanai Rīgas pilsētas pa Rīgas pilsētas specifikai atbilstoša lietus notekūdeņu pārvaldības un plānošanas instrumenta izstrāde un tā pielāgošana izmantošanai Rīgas pilsētas pašvaldībā ID Nr. RD PAD 2017/18 Zaļās infrastruktūras

Sīkāk

Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) v 3 4 Rp ½ 0,4 0,8 1,2 Rp 1 m/s 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Rp 1¼ H/m Wilo-Strato

Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) v 3 4 Rp ½ 0,4 0,8 1,2 Rp 1 m/s 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Rp 1¼ H/m Wilo-Strato Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) 1 2 v 3 4 Rp ½,4,8 1,2 Rp 1 m/s,2,4,6,8 1, Rp 1¼ H/m Wilo-Stratos PICO 15/1-4, 25/1-4, 3/1-4 1~23 V - Rp ½, Rp 1, Rp 1¼ 4 Atļautie sūknējamie

Sīkāk

ParskatsParKvotamAtbrivosanas2009

ParskatsParKvotamAtbrivosanas2009 Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2009. gadā I. ZiĦas par operatoru 1. Operators: 1.1. nosaukums vai vārds un uzvārds AS Rēzeknes siltumtīkli 1.2. adrese Rīgas iela 1, Rēzekne, LV 4601 1.3. tālruħa

Sīkāk

LOKĀLPLĀNOJUMS ZEMESGABALIEM ZEMGALES PROSPEKTĀ 19A, SPORTA IELĀ 2B UN SPORTA IELĀ 2C, JELGAVĀ Informācija par lokālplānojuma izstrādi Jelgavas pilsēt

LOKĀLPLĀNOJUMS ZEMESGABALIEM ZEMGALES PROSPEKTĀ 19A, SPORTA IELĀ 2B UN SPORTA IELĀ 2C, JELGAVĀ Informācija par lokālplānojuma izstrādi Jelgavas pilsēt LOKĀLPLĀNOJUMS ZEMESGABALIEM ZEMGALES PROSPEKTĀ 19A, SPORTA IELĀ 2B UN SPORTA IELĀ 2C, JELGAVĀ Informācija par lokālplānojuma izstrādi Jelgavas pilsētas dome 2019 Saturs Informācija par lokālplānojuma

Sīkāk

Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienoju

Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienoju Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienojumu, bloķējošās strāvas pārbaudes EC motors un integrēta

Sīkāk

2017.gada 8.jūnijā Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks" Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Arti

2017.gada 8.jūnijā Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Pārvaldnieks: SIA Talsu namsaimnieks Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Arti 2017.gada 8.jūnijā Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks" Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Artis Bērziņš Dzīvojamās mājas adrese Aspazijas iela 13,

Sīkāk

Inovatīvi risinājumi viedai pilsētai Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs VARAM seminārs par L

Inovatīvi risinājumi viedai pilsētai Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs VARAM seminārs par L Inovatīvi risinājumi viedai pilsētai Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs VARAM seminārs par Latvijas oglekļa mazietilpīgas attīstības stratēģiju

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ultraplatjoslas (UWB) radaru sensoru signālu apstrāde objektu izsekošanai VPP SOPHIS GUDPILS UWB sensoru (radaru) grupa Rolands Šāvelis Pētnieks Elektronikas un datorzinātņu institūts 1 UWB sensoru signālu

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKAS

LATVIJAS REPUBLIKAS Latvijas Republikas Civilās aizsardzības plāns Ulbroka 2013. Satura radītājs 1. STOPIŅU NOVADA PLĀNA MĒRĶIS, UZDEVUMI UN PROGNOZĒJAMIE REZULTĀTI... 4 2. STOPIŅU NOVADA ADMINISTRATĪVI TERITORIĀLAIS UN EKONOMISKAIS

Sīkāk

Klimata valoda eksperimenta būtība Klimats vai laikapstākļi? Kurš ir kurš? Kas ir kas? Laikapstākļi ir tas, ko mēs šobrīd redzam aiz loga. Var būt sau

Klimata valoda eksperimenta būtība Klimats vai laikapstākļi? Kurš ir kurš? Kas ir kas? Laikapstākļi ir tas, ko mēs šobrīd redzam aiz loga. Var būt sau Klimata valoda eksperimenta būtība Klimats vai laikapstākļi? Kurš ir kurš? Kas ir kas? Laikapstākļi ir tas, ko mēs šobrīd redzam aiz loga. Var būt saulains, līt lietus vai snigt sniegs, pūst stiprs vējš

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk