LEMUMS_GND_2015_26

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "LEMUMS_GND_2015_26"

Transkripts

1 Gulbenes novada domes iepirkuma komisijas LĒMUMS Gulbenē, gada 4.augustā Nr. GND-2015/26 Gulbenes novada domes iepirkuma komisija izveidota saskaņā ar Gulbenes domes sēdes 2015.gada 29.janvāra lēmumu Par Gulbenes novada domes Iepirkuma komisiju (protokols Nr. 1, 31. ) šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētājas vietnieks Juris Graumanis - Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvaldes vadītājs, komisijas loceklis Daiga Krēsliņa - Gulbenes novada domes Finanšu un ekonomikas nodaļas finanšu ekonomiste, komisijas loceklis, sekretāre Evita Lode - Gulbenes novada domes Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste izvērtēja iepirkumā Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada sociālās aprūpes centram Siltais, identifikācijas Nr. GND-2015/26, iesniegtos piedāvājumus. Atbilstoši iepirkuma instrukcijas punktam iepirkuma priekšmets ir pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada sociālās aprūpes centram Siltais, saskaņā tehniskajām specifikācijām. Iepirkuma instrukcijas punktā noteiktais CPV kods: Iepirkuma priekšmets ir iedalīts 14 (četrpadsmit) daļās. Saskaņā ar iepirkuma instrukcijas punktu Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu vai vairākām iepirkuma priekšmeta daļām, ievērojot iepirkuma instrukcijā, t. sk. Tehniskajās specifikācijās noteiktās prasības. Iepirkumu komisija konstatēja, ka: [1] saskaņā ar Gulbenes novada domes iepirkuma Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada sociālās aprūpes centram Siltais, identifikācijas Nr. GND-2015/26, 1.daļā Piens un piena produkti iesniegto piedāvājumu sarakstu, piedāvājumu iesniedza 1 (viens) pretendents: 1) SIA LAKI FRUIT, reģ. Nr , Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, (piedāvātā līgumcena iepirkuma priekšmeta 1.daļā 2981,15 EUR). [2] saskaņā ar Gulbenes novada domes iepirkuma Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada sociālās aprūpes centram Siltais, identifikācijas Nr. GND-2015/26, 2.daļā Kartupeļi iesniegto piedāvājumu sarakstu, piedāvājumus iesniedza 3 (trīs) pretendenti: 1) SIA Lietas MD, reģ. Nr , Buļļu iela 45, Rīga, LV-1067, (piedāvātā līgumcena iepirkuma priekšmeta 2.daļā 1540,00 EUR); 2) SIA LAKI FRUIT, reģ. Nr , Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, (piedāvātā līgumcena iepirkuma priekšmeta 2.daļā 1036,00 EUR); 3) SIA Kabuleti Fruit, reģ. Nr , Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, (piedāvātā līgumcena iepirkuma priekšmeta 2.daļā 1043,00 EUR). [3] saskaņā ar Gulbenes novada domes iepirkuma Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada sociālās aprūpes centram Siltais, identifikācijas Nr. GND-2015/26, 3.daļā Cūkgaļa un tās subprodukti iesniegto piedāvājumu sarakstu, piedāvājumus iesniedza 3 (trīs) pretendenti: 1) SIA BAJARDS, reģ. Nr , Skolas iela 61-43, Jūrmala, LV-2016, (piedāvātā līgumcena iepirkuma priekšmeta 3.daļā 2461,20 EUR); 2) SIA Kabuleti Fruit, reģ. Nr , Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, (piedāvātā līgumcena iepirkuma priekšmeta 3.daļā 3107,00 EUR);

2 3) SIA Rēzeknes gaļas kombināts, reģ. Nr , Rīgas iela 22, Rēzekne, LV- 4601, (piedāvātā līgumcena iepirkuma priekšmeta 3.daļā 2136,00 EUR). [4] saskaņā ar Gulbenes novada domes iepirkuma Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada sociālās aprūpes centram Siltais, identifikācijas Nr. GND-2015/26, 4.daļā Gaļas produkti un desas iesniegto piedāvājumu sarakstu, piedāvājumus iesniedza 3 (trīs) pretendenti: 1) SIA BAJARDS, reģ. Nr , Skolas iela 61-43, Jūrmala, LV-2016, (piedāvātā līgumcena iepirkuma priekšmeta 4.daļā 2557,55 EUR); 2) SIA Kabuleti Fruit, reģ. Nr , Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, (piedāvātā līgumcena iepirkuma priekšmeta 4.daļā 2771,35 EUR); 3) SIA Rēzeknes gaļas kombināts, reģ. Nr , Rīgas iela 22, Rēzekne, LV- 4601, (piedāvātā līgumcena iepirkuma priekšmeta 4.daļā 2898,00 EUR). [5] saskaņā ar Gulbenes novada domes iepirkuma Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada sociālās aprūpes centram Siltais, identifikācijas Nr. GND-2015/26, 5.daļā Zivis kā akvakultūras produkti iesniegto piedāvājumu sarakstu, piedāvājumus iesniedza 2 (divi) pretendenti: 1) SIA LAKI FRUIT, reģ. Nr , Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, (piedāvātā līgumcena iepirkuma priekšmeta 5.daļā 1246,10 EUR); 2) SIA Kabuleti Fruit, reģ. Nr , Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, (piedāvātā līgumcena iepirkuma priekšmeta 5.daļā 1056,50 EUR). [6] saskaņā ar Gulbenes novada domes iepirkuma Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada sociālās aprūpes centram Siltais, identifikācijas Nr. GND-2015/26, 6.daļā Olas iesniegto piedāvājumu sarakstu, piedāvājumus iesniedza 4 (četri) pretendenti: 1) SIA Lietas MD, reģ. Nr , Buļļu iela 45, Rīga, LV-1067, (piedāvātā līgumcena iepirkuma priekšmeta 6.daļā 715,00 EUR); 2) SIA Futurus Food, reģ. Nr , Vienības gatve 26A, Rīga, LV-1004, (piedāvātā līgumcena iepirkuma priekšmeta 6.daļā 650,00 EUR); 3) SIA LAKI FRUIT, reģ. Nr , Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, (piedāvātā līgumcena iepirkuma priekšmeta 6.daļā 598,00 EUR); 4) SIA Kabuleti Fruit, reģ. Nr , Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, (piedāvātā līgumcena iepirkuma priekšmeta 6.daļā 520,00 EUR). [7] saskaņā ar Gulbenes novada domes iepirkuma Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada sociālās aprūpes centram Siltais, identifikācijas Nr. GND-2015/26, 7.daļā Lauku platībās audzētās dārzeņu kultūras iesniegto piedāvājumu sarakstu, piedāvājumus iesniedza 3 (trīs) pretendenti: 1) SIA Lietas MD, reģ. Nr , Buļļu iela 45, Rīga, LV-1067, (piedāvātā līgumcena iepirkuma priekšmeta 7.daļā 306,00 EUR); 2) SIA LAKI FRUIT, reģ. Nr , Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, (piedāvātā līgumcena iepirkuma priekšmeta 7.daļā 259,80 EUR); 3) SIA Kabuleti Fruit, reģ. Nr , Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, (piedāvātā līgumcena iepirkuma priekšmeta 7.daļā 228,95 EUR). [8] saskaņā ar Gulbenes novada domes iepirkuma Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada sociālās aprūpes centram Siltais, identifikācijas Nr. GND-2015/26, 8.daļā Segtās 2

3 platībās audzētas dārzeņu un garšaugu kultūras iesniegto piedāvājumu sarakstu, piedāvājumus iesniedza 3 (trīs) pretendenti: 1) SIA Lietas MD, reģ. Nr , Buļļu iela 45, Rīga, LV-1067, (piedāvātā līgumcena iepirkuma priekšmeta 8.daļā 373,90 EUR); 2) SIA LAKI FRUIT, reģ. Nr , Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, (piedāvātā līgumcena iepirkuma priekšmeta 8.daļā 299,60 EUR); 3) SIA Kabuleti Fruit, reģ. Nr , Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, (piedāvātā līgumcena iepirkuma priekšmeta 8.daļā 307,85 EUR). [9] saskaņā ar Gulbenes novada domes iepirkuma Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada sociālās aprūpes centram Siltais, identifikācijas Nr. GND-2015/26, 9.daļā Maize iesniegto piedāvājumu sarakstu, piedāvājumus iesniedza 2 (divi) pretendenti: 1) SIA Madonas patērētāju biedrība, reģ. Nr , Poruka iela 4, Madona, Madonas novads, LV-4801, (piedāvātā līgumcena iepirkuma priekšmeta 9.daļā 1986,00 EUR); 2) SIA Alta S, reģ. Nr , Pils iela 29, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301, (piedāvātā līgumcena iepirkuma priekšmeta 9.daļā 1646,40 EUR). [10] saskaņā ar Gulbenes novada domes iepirkuma Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada sociālās aprūpes centram Siltais, identifikācijas Nr. GND-2015/26, 10.daļā Bakalejas preces iesniegto piedāvājumu sarakstu, piedāvājumus iesniedza 5 (pieci) pretendenti: 1) SIA Lietas MD, reģ. Nr , Buļļu iela 45, Rīga, LV-1067, (piedāvātā līgumcena iepirkuma priekšmeta 10.daļā 2285,62 EUR); 2) SIA Futurus Food, reģ. Nr , Vienības gatve 26A, Rīga, LV-1004, (piedāvātā līgumcena iepirkuma priekšmeta 10.daļā 2095,86 EUR); 3) SIA Ažiņa komercfirma Markets, reģ. Nr , Rūpniecības iela 8A, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, (piedāvātā līgumcena iepirkuma priekšmeta 10.daļā 2089,86 EUR); 4) SIA LAKI FRUIT, reģ. Nr , Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, (piedāvātā līgumcena iepirkuma priekšmeta 10.daļā 2088,12 EUR); 5) SIA Kabuleti Fruit, reģ. Nr , Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, (piedāvātā līgumcena iepirkuma priekšmeta 10.daļā 2042,16 EUR). [11] saskaņā ar Gulbenes novada domes iepirkuma Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada sociālās aprūpes centram Siltais, identifikācijas Nr. GND-2015/26, 11.daļā Pārstrādātie dārzeņi konservētā produkcija iesniegto piedāvājumu sarakstu, piedāvājumus iesniedza 5 (pieci) pretendenti: 1) SIA Lietas MD, reģ. Nr , Buļļu iela 45, Rīga, LV-1067, (piedāvātā līgumcena iepirkuma priekšmeta 11.daļā 191,75 EUR); 2) SIA Futurus Food, reģ. Nr , Vienības gatve 26A, Rīga, LV-1004, (piedāvātā līgumcena iepirkuma priekšmeta 11.daļā 128,41 EUR); 3) SIA Ažiņa komercfirma Markets, reģ. Nr , Rūpniecības iela 8A, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, (piedāvātā līgumcena iepirkuma priekšmeta 11.daļā 127,61 EUR); 4) SIA LAKI FRUIT, reģ. Nr , Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, (piedāvātā līgumcena iepirkuma priekšmeta 11.daļā 149,00 EUR); 5) SIA Kabuleti Fruit, reģ. Nr , Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, (piedāvātā līgumcena iepirkuma priekšmeta 11.daļā 144,62 EUR). 3

4 [12] saskaņā ar Gulbenes novada domes iepirkuma Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada sociālās aprūpes centram Siltais, identifikācijas Nr. GND-2015/26, 12.daļā Graudaugi un to produkti iesniegto piedāvājumu sarakstu, piedāvājumus iesniedza 5 (pieci) pretendenti: 1) SIA Lietas MD, reģ. Nr , Buļļu iela 45, Rīga, LV-1067, (piedāvātā līgumcena iepirkuma priekšmeta 12.daļā 943,80 EUR); 2) SIA Futurus Food, reģ. Nr , Vienības gatve 26A, Rīga, LV-1004, (piedāvātā līgumcena iepirkuma priekšmeta 12.daļā 742,65 EUR); 3) SIA Ažiņa komercfirma Markets, reģ. Nr , Rūpniecības iela 8A, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, (piedāvātā līgumcena iepirkuma priekšmeta 12.daļā 746,90 EUR); 4) SIA LAKI FRUIT, reģ. Nr , Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, (piedāvātā līgumcena iepirkuma priekšmeta 12.daļā 643,23 EUR); 5) SIA Kabuleti Fruit, reģ. Nr , Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, (piedāvātā līgumcena iepirkuma priekšmeta 12.daļā 742,20 EUR). [13] saskaņā ar Gulbenes novada domes iepirkuma Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada sociālās aprūpes centram Siltais, identifikācijas Nr. GND-2015/26, 13.daļā Dienvidu reģionu augļi un ogas iesniegto piedāvājumu sarakstu, piedāvājumus iesniedza 3 (trīs) pretendenti: 1) SIA Lietas MD, reģ. Nr , Buļļu iela 45, Rīga, LV-1067, (piedāvātā līgumcena iepirkuma priekšmeta 13.daļā 534,90 EUR); 2) SIA LAKI FRUIT, reģ. Nr , Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, (piedāvātā līgumcena iepirkuma priekšmeta 13.daļā 486,40 EUR); 3) SIA Kabuleti Fruit, reģ. Nr , Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, (piedāvātā līgumcena iepirkuma priekšmeta 13.daļā 504,90 EUR). [14] saskaņā ar Gulbenes novada domes iepirkuma Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada sociālās aprūpes centram Siltais, identifikācijas Nr. GND-2015/26, 14.daļā Saldēti augu izcelsmes produkti iesniegto piedāvājumu sarakstu, piedāvājumus iesniedza 2 (divi) pretendenti: 1) SIA LAKI FRUIT, reģ. Nr , Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, (piedāvātā līgumcena iepirkuma priekšmeta 14.daļā 221,65 EUR); 2) SIA Kabuleti Fruit, reģ. Nr , Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, (piedāvātā līgumcena iepirkuma priekšmeta 14.daļā 395,00 EUR). Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta devīto daļu un instrukcijas prasībām iepirkuma komisija veica iesniegto piedāvājumu izvērtēšanu. 2. Iepirkuma Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada sociālās aprūpes centram Siltais 1.daļā Piens un piena produkti iesniegto piedāvājumu vērtēšana [1] Izvērtējot SIA LAKI FRUIT iesniegto piedāvājumu, iepirkuma komisija atzina, ka tas [2] Apkopojot komisijas locekļu individuālajās vērtēšanas tabulās norādītos datus, iepirkuma 1.daļā Piens un piena produkti SIA LAKI FRUIT iesniegtais piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais, iegūstot 40 punktus. 3. Iepirkuma Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada sociālās aprūpes centram Siltais 2.daļā Kartupeļi iesniegto piedāvājumu vērtēšana 4

5 [1] Izvērtējot SIA Lietas MD iesniegto piedāvājumu, iepirkuma komisija atzina, ka tas atbilst [2] Izvērtējot SIA LAKI FRUIT iesniegto piedāvājumu, iepirkuma komisija atzina, ka tas [3] Izvērtējot SIA Kabuleti Fruit iesniegto piedāvājumu, iepirkuma komisija atzina, ka tas [4] Apkopojot komisijas locekļu individuālajās vērtēšanas tabulās norādītos datus, iepirkuma 2.daļā Kartupeļi SIA LAKI FRUIT iesniegtais piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais, iegūstot 55 punktus. 4. Iepirkuma Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada sociālās aprūpes centram Siltais 3.daļā Cūkgaļa un tās subprodukti iesniegto piedāvājumu vērtēšana [1] Izvērtējot SIA BAJARDS iesniegto piedāvājumu, iepirkuma komisija atzina, ka tas atbilst [2] Izvērtējot SIA Kabuleti Fruit iesniegto piedāvājumu, iepirkuma komisija atzina, ka tas [3] Izvērtējot SIA Rēzeknes gaļas kombināts iesniegto piedāvājumu, iepirkuma komisija atzina, ka tas [4] Apkopojot komisijas locekļu individuālajās vērtēšanas tabulās norādītos datus, iepirkuma 3.daļā Cūkgaļa un tās subprodukti SIA Rēzeknes gaļas kombināts iesniegtais piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais, iegūstot 60 punktus. 5. Iepirkuma Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada sociālās aprūpes centram Siltais 4.daļā Gaļas produkti un desas iesniegto piedāvājumu vērtēšana [1] Izvērtējot SIA BAJARDS iesniegto piedāvājumu, iepirkuma komisija atzina, ka tas atbilst [2] Izvērtējot SIA Kabuleti Fruit iesniegto piedāvājumu, iepirkuma komisija atzina, ka tas [3] Izvērtējot SIA Rēzeknes gaļas kombināts iesniegto piedāvājumu, iepirkuma komisija atzina, ka tas [4] Apkopojot komisijas locekļu individuālajās vērtēšanas tabulās norādītos datus, iepirkuma 4.daļā Gaļas produkti un desas SIA Rēzeknes gaļas kombināts iesniegtais piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais, iegūstot 55,3 punktus. 6. Iepirkuma Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada sociālās aprūpes centram Siltais 5.daļā Zivis kā akvakultūras produkti iesniegto piedāvājumu vērtēšana [1] Izvērtējot SIA LAKI FRUIT iesniegto piedāvājumu, iepirkuma komisija atzina, ka tas [2] Izvērtējot SIA Kabuleti Fruit iesniegto piedāvājumu, iepirkuma komisija atzina, ka tas [3] Apkopojot komisijas locekļu individuālajās vērtēšanas tabulās norādītos datus, iepirkuma 5.daļā Zivis kā akvakultūras produkti SIA Kabuleti Fruit iesniegtais piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais, iegūstot 40 punktus. 5

6 7. Iepirkuma Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada sociālās aprūpes centram Siltais 6.daļā Olas iesniegto piedāvājumu vērtēšana [1] Izvērtējot SIA Lietas MD iesniegto piedāvājumu, iepirkuma komisija atzina, ka tas atbilst [2] Izvērtējot SIA Futurus Food iesniegto piedāvājumu, iepirkuma komisija atzina, ka tas [3] Izvērtējot SIA LAKI FRUIT iesniegto piedāvājumu, iepirkuma komisija atzina, ka tas [4] Izvērtējot SIA Kabuleti Fruit iesniegto piedāvājumu, iepirkuma komisija atzina, ka tas [5] Apkopojot komisijas locekļu individuālajās vērtēšanas tabulās norādītos datus, iepirkuma 6.daļā Olas SIA Kabuleti Fruit iesniegtais piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais, iegūstot 55 punktus. 8. Iepirkuma Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada sociālās aprūpes centram Siltais 7.daļā Lauku platībās audzētās dārzeņu kultūras iesniegto piedāvājumu vērtēšana [1] Izvērtējot SIA Lietas MD iesniegto piedāvājumu, iepirkuma komisija atzina, ka tas atbilst [2] Izvērtējot SIA LAKI FRUIT iesniegto piedāvājumu, iepirkuma komisija atzina, ka tas [3] Izvērtējot SIA Kabuleti Fruit iesniegto piedāvājumu, iepirkuma komisija atzina, ka tas [4] Apkopojot komisijas locekļu individuālajās vērtēšanas tabulās norādītos datus, iepirkuma 7.daļā Lauku platībās audzētās dārzeņu kultūras SIA Kabuleti Fruit iesniegtais piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais, iegūstot 55 punktus. 9. Iepirkuma Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada sociālās aprūpes centram Siltais 8.daļā Segtās platībās audzētas dārzeņu un garšaugu kultūras iesniegto piedāvājumu vērtēšana [1] Izvērtējot SIA Lietas MD iesniegto piedāvājumu, iepirkuma komisija atzina, ka tas atbilst [2] Izvērtējot SIA LAKI FRUIT iesniegto piedāvājumu, iepirkuma komisija atzina, ka tas [3] Izvērtējot SIA Kabuleti Fruit iesniegto piedāvājumu, iepirkuma komisija atzina, ka tas [4] Aapkopojot komisijas locekļu individuālajās vērtēšanas tabulās norādītos datus, iepirkuma 8.daļā Segtās platībās audzētas dārzeņu un garšaugu kultūras SIA Kabuleti Fruit iesniegtais piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais, iegūstot 53,93 punktus. 10. Iepirkuma Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada sociālās aprūpes centram Siltais 9.daļā Maize iesniegto piedāvājumu vērtēšana 6

7 [1] Izvērtējot SIA Madonas patērētāju biedrība iesniegto piedāvājumu, iepirkuma komisija atzina, ka tas [2] Izvērtējot SIA Alta S iesniegto piedāvājumu, iepirkuma komisija atzina, ka tas atbilst [3] Apkopojot komisijas locekļu individuālajās vērtēšanas tabulās norādītos datus, iepirkuma 9.daļā Maize SIA Madonas patērētāju biedrība iesniegtais piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais, iegūstot 78,16 punktus. 11. Iepirkuma Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada sociālās aprūpes centram Siltais 10.daļā Bakalejas preces iesniegto piedāvājumu vērtēšana [1] Izvērtējot SIA Lietas MD iesniegto piedāvājumu, iepirkuma komisija atzina, ka tas atbilst [2] Izvērtējot SIA Futurus Food iesniegto piedāvājumu, iepirkuma komisija atzina, ka tas [3] Izvērtējot SIA Ažiņa komercfirma Markets iesniegto piedāvājumu, iepirkuma komisija atzina, ka tas [4] Izvērtējot SIA LAKI FRUIT iesniegto piedāvājumu, iepirkuma komisija atzina, ka tas [5] Izvērtējot SIA Kabuleti Fruit iesniegto piedāvājumu, iepirkuma komisija atzina, ka tas [6] Apkopojot komisijas locekļu individuālajās vērtēšanas tabulās norādītos datus, iepirkuma 10.daļā Bakalejas preces SIA Kabuleti Fruit iesniegtais piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais, iegūstot 55 punktus. 12. Iepirkuma Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada sociālās aprūpes centram Siltais 11.daļā Pārstrādātie dārzeņi konservētā produkcija iesniegto piedāvājumu vērtēšana [1] Izvērtējot SIA Lietas MD iesniegto piedāvājumu, iepirkuma komisija atzina, ka tas atbilst [2] Izvērtējot SIA Futurus Food iesniegto piedāvājumu, iepirkuma komisija atzina, ka tas [3] Izvērtējot SIA Ažiņa komercfirma Markets iesniegto piedāvājumu, iepirkuma komisija atzina, ka tas [4] Izvērtējot SIA LAKI FRUIT iesniegto piedāvājumu, iepirkuma komisija atzina, ka tas [5] Izvērtējot SIA Kabuleti Fruit iesniegto piedāvājumu, iepirkuma komisija atzina, ka tas [6] Apkopojot komisijas locekļu individuālajās vērtēšanas tabulās norādītos datus, iepirkuma 11.daļā Pārstrādātie dārzeņi konservētā produkcija SIA Ažiņa komercfirma Markets iesniegtais piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais, iegūstot 50 punktus. 13. Iepirkuma Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada sociālās aprūpes centram Siltais 12.daļā Graudaugi un to produkti iesniegto piedāvājumu vērtēšana 7

8 [1] Izvērtējot SIA Lietas MD iesniegto piedāvājumu, iepirkuma komisija atzina, ka tas atbilst [2] Izvērtējot SIA Futurus Food iesniegto piedāvājumu, iepirkuma komisija atzina, ka tas [3] Izvērtējot SIA Ažiņa komercfirma Markets iesniegto piedāvājumu, iepirkuma komisija atzina, ka tas [4] Izvērtējot SIA LAKI FRUIT iesniegto piedāvājumu, iepirkuma komisija atzina, ka tas [5] Izvērtējot SIA Kabuleti Fruit iesniegto piedāvājumu, iepirkuma komisija atzina, ka tas [6] Apkopojot komisijas locekļu individuālajās vērtēšanas tabulās norādītos datus, iepirkuma 12.daļā Graudaugi un to produkti SIA Ažiņa komercfirma Markets iesniegtais piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais, iegūstot 50,46 punktus. 14. Iepirkuma Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada sociālās aprūpes centram Siltais 13.daļā Dienvidu reģionu augļi un ogas iesniegto piedāvājumu vērtēšana [1] Izvērtējot SIA Lietas MD iesniegto piedāvājumu, iepirkuma komisija atzina, ka tas atbilst [2] Izvērtējot SIA LAKI FRUIT iesniegto piedāvājumu, iepirkuma komisija atzina, ka tas [3] Izvērtējot SIA Kabuleti Fruit iesniegto piedāvājumu, iepirkuma komisija atzina, ka tas [4] Apkopojot komisijas locekļu individuālajās vērtēšanas tabulās norādītos datus, iepirkuma 13.daļā Dienvidu reģionu augļi un ogas SIA LAKI FRUIT iesniegtais piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais, iegūstot 40 punktus. 15. Iepirkuma Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada sociālās aprūpes centram Siltais 14.daļā Saldēti augu izcelsmes produkti iesniegto piedāvājumu vērtēšana [1] Izvērtējot SIA LAKI FRUIT iesniegto piedāvājumu, iepirkuma komisija atzina, ka tas [2] Izvērtējot SIA Kabuleti Fruit iesniegto piedāvājumu, iepirkuma komisija atzina, ka tas [3] Apkopojot komisijas locekļu individuālajās vērtēšanas tabulās norādītos datus, iepirkuma 14.daļā Saldēti augu izcelsmes produkti SIA LAKI FRUIT iesniegtais piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais, iegūstot 40 punktus. Kopsavilkums pēc individuālajām vērtēšanas tabulām: Maksimālais punktu skaits 100 Iegūto punktu skaits 1.daļa 2.daļa 3.daļa 4.daļa 5.daļa 6.daļa 7.daļa SIA LAKI FRUIT, reģ. Nr ,91 34,78 50,25 SIA Lietas MD, reģ. Nr ,90 29,09 44,93 SIA Kabuleti Fruit, reģ. Nr ,73 42,5 51, SIA BAJARDS, reģ. Nr ,71 45 SIA Rēzeknes gaļas kombināts, reģ. Nr , SIA Futurus Food, reģ. Nr

9 Kopsavilkums pēc individuālajām vērtēšanas tabulām: Maksimālais punktu skaits 100 Iegūto punktu skaits 8.daļa 9.daļa 10.daļa 11.daļa 12.daļa 13.daļa 14.daļa SIA Madonas patērētāju biedrība, reģ. Nr. 78, SIA Alta S, reģ. Nr SIA Ažiņa komercfirma Markets, reģ. 49, ,46 Nr SIA LAKI FRUIT, reģ. Nr ,75 39,12 34, SIA Lietas MD, reģ. Nr ,05 35,74 26,62 33,26 36,37 SIA Kabuleti Fruit, reģ. Nr , ,3 47,17 38,53 22,45 SIA Futurus Food, reģ. Nr ,98 39,75 49,65 1. Iepirkuma Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada sociālās aprūpes centram Siltais 1.daļā Piens un piena produkti iesniegto piedāvājumu vērtēšana, lēmuma pieņemšana un paziņošana piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, proti, SIA LAKI FRUIT, reģ. Nr , Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, nav pasludināts maksātnespējas process, sabiedrība neatrodas likvidācijas stadijā un nav apturēta tās saimnieciskā darbība, un secināja, ka nav pasludināts tās maksātnespējas process, sabiedrība neatrodas likvidācijas stadijā un nav apturēta vai pārtraukta tās saimnieciskā darbība. SIA LAKI FRUIT, reģ. Nr , Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, nav nodokļu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu. Pārbaudot informāciju Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu parādnieku datu bāzē, iepirkuma komisija secināja, ka SIA LAKI FRUIT nav nodokļu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro Atzīt par uzvarētāju iepirkuma Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada sociālās aprūpes centram Siltais, identifikācijas Nr. GND-2015/26, 1.daļā Piens un piena produkti, SIA LAKI FRUIT, reģ. Nr , Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, ar līgumcenu bez PVN EUR 2981,15 (divi tūkstoši deviņi simti astoņdesmit viens euro, 15 centi) Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta astoņpadsmito daļu pretendents, kas 9

10 2. Iepirkuma Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada sociālās aprūpes centram Siltais 2.daļā Kartupeļi iesniegto piedāvājumu vērtēšana, lēmuma pieņemšana un paziņošana piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, proti, SIA LAKI FRUIT, reģ. Nr , Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, nav pasludināts maksātnespējas process, sabiedrība neatrodas likvidācijas stadijā un nav apturēta tās saimnieciskā darbība, un secināja, ka nav pasludināts tās maksātnespējas process, sabiedrība neatrodas likvidācijas stadijā un nav apturēta vai pārtraukta tās saimnieciskā darbība. SIA LAKI FRUIT, reģ. Nr , Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, nav nodokļu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu. Pārbaudot informāciju Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu parādnieku datu bāzē, iepirkuma komisija secināja, ka SIA LAKI FRUIT nav nodokļu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro Atzīt par uzvarētāju iepirkuma Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada sociālās aprūpes centram Siltais, identifikācijas Nr. GND-2015/26, 2.daļā Kartupeļi, SIA LAKI FRUIT, reģ. Nr , Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, ar līgumcenu bez PVN EUR 1036,00 (viens tūkstotis trīsdesmit seši euro, 00 centi) Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta astoņpadsmito daļu pretendents, kas 3. Iepirkuma Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada sociālās aprūpes centram Siltais 3.daļā Cūkgaļa un tās subprodukti iesniegto piedāvājumu vērtēšana, lēmuma pieņemšana un paziņošana piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, proti, SIA Rēzeknes gaļas kombināts, reģ. Nr , Rīgas iela 22, Rēzekne, LV-4601, nav pasludināts maksātnespējas process, sabiedrība neatrodas likvidācijas stadijā un nav apturēta tās saimnieciskā darbība, un secināja, ka 10

11 nav pasludināts tās maksātnespējas process, sabiedrība neatrodas likvidācijas stadijā un nav apturēta vai pārtraukta tās saimnieciskā darbība. SIA Rēzeknes gaļas kombināts, reģ. Nr , Rīgas iela 22, Rēzekne, LV-4601, nav nodokļu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu. Pārbaudot informāciju Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu parādnieku datu bāzē, iepirkuma komisija secināja, ka SIA Rēzeknes gaļas kombināts nav nodokļu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro Atzīt par uzvarētāju iepirkuma Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada sociālās aprūpes centram Siltais, identifikācijas Nr. GND-2015/26, 3.daļā Cūkgaļa un tās subprodukti, SIA Rēzeknes gaļas kombināts, reģ. Nr , Rīgas iela 22, Rēzekne, LV-4601, ar līgumcenu bez PVN EUR 2136,00 (divi tūkstoši viens simts trīsdesmit seši euro, 00 centi) Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta astoņpadsmito daļu pretendents, kas 4. Iepirkuma Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada sociālās aprūpes centram Siltais 4.daļā Gaļas produkti un desas iesniegto piedāvājumu vērtēšana, lēmuma pieņemšana un paziņošana piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, proti, SIA Rēzeknes gaļas kombināts, reģ. Nr , Rīgas iela 22, Rēzekne, LV-4601, nav pasludināts maksātnespējas process, sabiedrība neatrodas likvidācijas stadijā un nav apturēta tās saimnieciskā darbība, un secināja, ka nav pasludināts tās maksātnespējas process, sabiedrība neatrodas likvidācijas stadijā un nav apturēta vai pārtraukta tās saimnieciskā darbība. SIA Rēzeknes gaļas kombināts, reģ. Nr , Rīgas iela 22, Rēzekne, LV-4601, nav nodokļu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu. Pārbaudot informāciju Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu parādnieku datu bāzē, iepirkuma komisija secināja, ka SIA Rēzeknes gaļas kombināts nav nodokļu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. 11

12 4.1. Atzīt par uzvarētāju iepirkuma Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada sociālās aprūpes centram Siltais, identifikācijas Nr. GND-2015/26, 4.daļā Gaļas produkti un desas, SIA Rēzeknes gaļas kombināts, reģ. Nr , Rīgas iela 22, Rēzekne, LV-4601, ar līgumcenu bez PVN EUR 2898,00 (divi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit astoņi euro, 00 centi) Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta astoņpadsmito daļu pretendents, kas 5. Iepirkuma Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada sociālās aprūpes centram Siltais 5.daļā Zivis kā akvakultūras produkti iesniegto piedāvājumu vērtēšana, lēmuma pieņemšana un paziņošana piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, proti, SIA Kabuleti Fruit, reģ. Nr , Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, nav pasludināts maksātnespējas process, sabiedrība neatrodas likvidācijas stadijā un nav apturēta tās saimnieciskā darbība, un secināja, ka nav pasludināts tās maksātnespējas process, sabiedrība neatrodas likvidācijas stadijā un nav apturēta vai pārtraukta tās saimnieciskā darbība. SIA Kabuleti Fruit, reģ. Nr , Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, nav nodokļu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu. Pārbaudot informāciju Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu parādnieku datu bāzē, iepirkuma komisija secināja, ka SIA Kabuleti Fruit nav nodokļu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro Atzīt par uzvarētāju iepirkuma Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada sociālās aprūpes centram Siltais, identifikācijas Nr. GND-2015/26, 5.daļā Zivis kā akvakultūras produkti, SIA Kabuleti Fruit, reģ. Nr , Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, ar līgumcenu bez PVN EUR 1056,50 (viens tūkstotis piecdesmit seši euro, 50 centi) Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta astoņpadsmito daļu pretendents, kas 12

13 6. Iepirkuma Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada sociālās aprūpes centram Siltais 6.daļā Olas iesniegto piedāvājumu vērtēšana, lēmuma pieņemšana un paziņošana piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, proti, SIA Kabuleti Fruit, reģ. Nr , Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, nav pasludināts maksātnespējas process, sabiedrība neatrodas likvidācijas stadijā un nav apturēta tās saimnieciskā darbība, un secināja, ka nav pasludināts tās maksātnespējas process, sabiedrība neatrodas likvidācijas stadijā un nav apturēta vai pārtraukta tās saimnieciskā darbība. SIA Kabuleti Fruit, reģ. Nr , Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, nav nodokļu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu. Pārbaudot informāciju Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu parādnieku datu bāzē, iepirkuma komisija secināja, ka SIA Kabuleti Fruit nav nodokļu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro Atzīt par uzvarētāju iepirkuma Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada sociālās aprūpes centram Siltais, identifikācijas Nr. GND-2015/26, 6.daļā Olas, SIA Kabuleti Fruit, reģ. Nr , Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, ar līgumcenu bez PVN EUR 520,00 (pieci simti divdesmit euro, 00 centi) Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta astoņpadsmito daļu pretendents, kas 7. Iepirkuma Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada sociālās aprūpes centram Siltais 7.daļā Lauku platībās audzētās dārzeņu kultūras iesniegto piedāvājumu vērtēšana, lēmuma pieņemšana un paziņošana piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, proti, SIA Kabuleti Fruit, reģ. Nr , Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, nav pasludināts maksātnespējas process, sabiedrība neatrodas likvidācijas 13

14 stadijā un nav apturēta tās saimnieciskā darbība, un secināja, ka nav pasludināts tās maksātnespējas process, sabiedrība neatrodas likvidācijas stadijā un nav apturēta vai pārtraukta tās saimnieciskā darbība. SIA Kabuleti Fruit, reģ. Nr , Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, nav nodokļu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu. Pārbaudot informāciju Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu parādnieku datu bāzē, iepirkuma komisija secināja, ka SIA Kabuleti Fruit nav nodokļu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro Atzīt par uzvarētāju iepirkuma Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada sociālās aprūpes centram Siltais, identifikācijas Nr. GND-2015/26, 7.daļā Lauku platībās audzētās dārzeņu kultūras, SIA Kabuleti Fruit, reģ. Nr , Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, ar līgumcenu bez PVN EUR 228,95 (divi simti divdesmit astoņi euro, 95 centi) Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta astoņpadsmito daļu pretendents, kas 8. Iepirkuma Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada sociālās aprūpes centram Siltais 8.daļā Segtās platībās audzētas dārzeņu un garšaugu kultūras iesniegto piedāvājumu vērtēšana, lēmuma pieņemšana un paziņošana piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, proti, SIA Kabuleti Fruit, reģ. Nr , Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, nav pasludināts maksātnespējas process, sabiedrība neatrodas likvidācijas stadijā un nav apturēta tās saimnieciskā darbība, un secināja, ka nav pasludināts tās maksātnespējas process, sabiedrība neatrodas likvidācijas stadijā un nav apturēta vai pārtraukta tās saimnieciskā darbība. SIA Kabuleti Fruit, reģ. Nr , Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, nav nodokļu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu. Pārbaudot informāciju Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu parādnieku datu bāzē, iepirkuma komisija secināja, ka SIA Kabuleti Fruit nav nodokļu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. 14

15 8.1. Atzīt par uzvarētāju iepirkuma Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada sociālās aprūpes centram Siltais, identifikācijas Nr. GND-2015/26, 8.daļā Segtās platībās audzētas dārzeņu un garšaugu kultūras, SIA Kabuleti Fruit, reģ. Nr , Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, ar līgumcenu bez PVN EUR 307,85 (trīs simti septiņi euro, 85 centi) Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta astoņpadsmito daļu pretendents, kas 9. Iepirkuma Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada sociālās aprūpes centram Siltais 9.daļā Maize iesniegto piedāvājumu vērtēšana, lēmuma pieņemšana un paziņošana piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, proti, SIA Madonas patērētāju biedrība, reģ. Nr , Poruka iela 4, Madona, Madonas novads, LV-4801, nav pasludināts maksātnespējas process, sabiedrība neatrodas likvidācijas stadijā un nav apturēta tās saimnieciskā darbība, un secināja, ka nav pasludināts tās maksātnespējas process, sabiedrība neatrodas likvidācijas stadijā un nav apturēta vai pārtraukta tās saimnieciskā darbība. SIA Madonas patērētāju biedrība, reģ. Nr , Poruka iela 4, Madona, Madonas novads, LV-4801, nav nodokļu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu. Pārbaudot informāciju Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu parādnieku datu bāzē, iepirkuma komisija secināja, ka SIA Madonas patērētāju biedrība nav nodokļu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro Atzīt par uzvarētāju iepirkuma Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada sociālās aprūpes centram Siltais, identifikācijas Nr. GND-2015/26, 9.daļā Maize, SIA Madonas patērētāju biedrība, reģ. Nr , Poruka iela 4, Madona, Madonas novads, LV-4801, ar līgumcenu bez PVN EUR 1986,00 (viens tūkstotis deviņi simti astoņdesmit seši euro, 00 centi) Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta astoņpadsmito daļu pretendents, kas 15

16 10. Iepirkuma Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada sociālās aprūpes centram Siltais 10.daļā Bakalejas preces iesniegto piedāvājumu vērtēšana, lēmuma pieņemšana un paziņošana piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, proti, SIA Kabuleti Fruit, reģ. Nr , Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, nav pasludināts maksātnespējas process, sabiedrība neatrodas likvidācijas stadijā un nav apturēta tās saimnieciskā darbība, un secināja, ka nav pasludināts tās maksātnespējas process, sabiedrība neatrodas likvidācijas stadijā un nav apturēta vai pārtraukta tās saimnieciskā darbība. SIA Kabuleti Fruit, reģ. Nr , Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, nav nodokļu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu. Pārbaudot informāciju Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu parādnieku datu bāzē, iepirkuma komisija secināja, ka SIA Kabuleti Fruit nav nodokļu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro Atzīt par uzvarētāju iepirkuma Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada sociālās aprūpes centram Siltais, identifikācijas Nr. GND-2015/26, 10.daļā Bakalejas preces, SIA Kabuleti Fruit, reģ. Nr , Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, ar līgumcenu bez PVN EUR 2042,16 (divi tūkstoši četrdesmit divi euro, 16 centi) Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta astoņpadsmito daļu pretendents, kas 11. Iepirkuma Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada sociālās aprūpes centram Siltais 11.daļā Pārstrādātie dārzeņi konservētā produkcija iesniegto piedāvājumu vērtēšana, lēmuma pieņemšana un paziņošana 16

17 piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, proti, SIA Ažiņa komercfirma Markets, reģ. Nr , Rūpniecības iela 8A, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, nav pasludināts maksātnespējas process, sabiedrība neatrodas likvidācijas stadijā un nav apturēta tās saimnieciskā darbība, un secināja, ka nav pasludināts tās maksātnespējas process, sabiedrība neatrodas likvidācijas stadijā un nav apturēta vai pārtraukta tās saimnieciskā darbība. SIA Ažiņa komercfirma Markets, reģ. Nr , Rūpniecības iela 8A, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, nav nodokļu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu. Pārbaudot informāciju Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu parādnieku datu bāzē, iepirkuma komisija secināja, ka SIA Ažiņa komercfirma Markets nav nodokļu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro Atzīt par uzvarētāju iepirkuma Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada sociālās aprūpes centram Siltais, identifikācijas Nr. GND-2015/26, 11.daļā Pārstrādātie dārzeņi konservētā produkcija, SIA Ažiņa komercfirma Markets, reģ. Nr , Rūpniecības iela 8A, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, ar līgumcenu bez PVN EUR 127,61 (viens simts divdesmit septiņi euro, 61 cents) Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta astoņpadsmito daļu pretendents, kas 12. Iepirkuma Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada sociālās aprūpes centram Siltais 12.daļā Graudaugi un to produkti iesniegto piedāvājumu vērtēšana, lēmuma pieņemšana un paziņošana piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, proti, SIA Ažiņa komercfirma Markets, reģ. Nr , Rūpniecības iela 8A, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, nav pasludināts maksātnespējas process, sabiedrība neatrodas likvidācijas stadijā un nav apturēta tās saimnieciskā darbība, un secināja, ka nav pasludināts tās maksātnespējas process, sabiedrība neatrodas likvidācijas stadijā un nav apturēta vai pārtraukta tās saimnieciskā darbība. SIA Ažiņa komercfirma Markets, reģ. Nr , Rūpniecības iela 8A, Cēsis, Cēsu 17

18 novads, LV-4101, nav nodokļu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu. Pārbaudot informāciju Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu parādnieku datu bāzē, iepirkuma komisija secināja, ka SIA Ažiņa komercfirma Markets nav nodokļu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro Atzīt par uzvarētāju iepirkuma Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada sociālās aprūpes centram Siltais, identifikācijas Nr. GND-2015/26, 12.daļā Graudaugi un to produkti, SIA Ažiņa komercfirma Markets, reģ. Nr , Rūpniecības iela 8A, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, ar līgumcenu bez PVN EUR 746,90 (septiņi simti četrdesmit seši euro, 90 centi) Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta astoņpadsmito daļu pretendents, kas 13. Iepirkuma Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada sociālās aprūpes centram Siltais 13.daļā Dienvidu reģionu augļi un ogas iesniegto piedāvājumu vērtēšana, lēmuma pieņemšana un paziņošana piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, proti, SIA LAKI FRUIT, reģ. Nr , Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, nav pasludināts maksātnespējas process, sabiedrība neatrodas likvidācijas stadijā un nav apturēta tās saimnieciskā darbība, un secināja, ka nav pasludināts tās maksātnespējas process, sabiedrība neatrodas likvidācijas stadijā un nav apturēta vai pārtraukta tās saimnieciskā darbība. SIA LAKI FRUIT, reģ. Nr , Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, nav nodokļu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu. Pārbaudot informāciju Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu parādnieku datu bāzē, iepirkuma komisija secināja, ka SIA LAKI FRUIT nav nodokļu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro Atzīt par uzvarētāju iepirkuma Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada sociālās aprūpes centram Siltais, identifikācijas Nr. GND-2015/26, 13.daļā Dienvidu reģionu augļi un 18

19 ogas, SIA LAKI FRUIT, reģ. Nr , Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, ar līgumcenu bez PVN EUR 486,40 (četri simti astoņdesmit seši euro, 40 centi) Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta astoņpadsmito daļu pretendents, kas 14. Iepirkuma Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada sociālās aprūpes centram Siltais 14.daļā Saldēti augu izcelsmes produkti iesniegto piedāvājumu vērtēšana piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, proti, SIA LAKI FRUIT, reģ. Nr , Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, nav pasludināts maksātnespējas process, sabiedrība neatrodas likvidācijas stadijā un nav apturēta tās saimnieciskā darbība, un secināja, ka nav pasludināts tās maksātnespējas process, sabiedrība neatrodas likvidācijas stadijā un nav apturēta vai pārtraukta tās saimnieciskā darbība. SIA LAKI FRUIT, reģ. Nr , Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, nav nodokļu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu. Pārbaudot informāciju Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu parādnieku datu bāzē, iepirkuma komisija secināja, ka SIA LAKI FRUIT nav nodokļu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro Atzīt par uzvarētāju iepirkuma Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada sociālās aprūpes centram Siltais, identifikācijas Nr. GND-2015/26, 14.daļā Saldēti augu izcelsmes produkti, SIA LAKI FRUIT, reģ. Nr , Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, ar līgumcenu bez PVN EUR 221,65 (divi simti divdesmit viens euro, 65 centi) Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta astoņpadsmito daļu pretendents, kas Komisijas priekšsēdētājas vietnieks (personīgais paraksts) J.Graumanis 19

LEMUMS_GND_2015_27

LEMUMS_GND_2015_27 Gulbenes novada domes iepirkuma komisijas LĒMUMS Gulbenē, 2015. gada 4.augustā Nr. GND-2015/27 Gulbenes novada domes iepirkuma komisija izveidota saskaņā ar Gulbenes domes sēdes 2015.gada 29.janvāra lēmumu

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

NORAKSTS LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDīBA SALlENAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Centrāles iela 21, Saliena, Salienas pagasts, Daugav

NORAKSTS LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDīBA SALlENAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Centrāles iela 21, Saliena, Salienas pagasts, Daugav NORAKSTS LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDīBA SALlENAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 42139512, Centrāles iela 21, Saliena, Salienas pagasts, Daugavpils novads, LV 5469, tālr. 65475311, fakss 65475287,

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija

Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ. 40003273900) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācijas Nr. VSIA NRC Vaivari 2018/12 TPC ZIŅOJUMS Pasūtītāja

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx Uzaicinājums iepirkumam LU CFI 2015/13 Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.nr.lv90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss

Sīkāk

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts:

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts: KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr. 90009114171 Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis 64207690, fakss 64207688, e-pasts: info@kocenunovads.lv PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA Kocēnu

Sīkāk

Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifi

Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifi Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifikācijas numurs LMMDV 2017/15 PIKC Liepājas Mūzikas,

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

CENU APTAUJAS

CENU APTAUJAS ATKLĀTĀ KONKURSA ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA ALŪKSNES NOVADA TERITORIJĀ (IDENTIFIKĀCIJAS NR.ANP2017/11) Z I Ņ O J U M S Alūksnē, 2017. gada 8. augustā 1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Alūksnes

Sīkāk

• ATKLĀTS KONKURSS saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība 2.1.apakšnodaļu

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lotē Aizpute, Kuldīga, Priekule, Saldus, Ventspils (identifikācijas

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

Microsoft Word - Zinjojums

Microsoft Word - Zinjojums Valsts sabiedrība ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca Duntes iela 22, Rīga, LV-1005 Atklāta konkursa Artroskopisko instrumentu un implantu piegāde, iepirkuma identifikācijas Nr.

Sīkāk

'PĀRTIKAS KVALITĀTES SHĒMAS Bauska.pptx

'PĀRTIKAS KVALITĀTES SHĒMAS Bauska.pptx PĀRTIKAS KVALITĀTES SHĒMAS Ginta Dzerkale Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta Biotehnoloģijas un kvalitātes nodaļa Pārtikas kvalitātes shēmas *ES pārtikas kvalitātes shēmas: Bioloģiskās

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

Polija

Polija Braukšanas ierobežojumi Polijā 2019. gadā Vispārējie ierobežojumi pilnu masu virs 12t Visaptverošs (visā valstī) no plkst. 18.00-22.00 dienu pirms valsts noteiktas svētku dienas(-ām). Aizliegums attiecināms

Sīkāk

Nolikumsi

Nolikumsi APSTIPRINĀTS SIA Getliņi EKO komisijas 2017.gada 9.novembra sēdē protokols Nr. GEKO 2017/11-13 IEPIRKUMA Projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošana (identifikācijas Nr. GEKO 2017/11/01)

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA APSTIPRINĀTI ar 25.05.2018. AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA S T A T Ū T I JAUNĀ REDAKCIJA Valmiera 2018 1. Firma

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

Rīgā gada. jūnijā 1. PAPILDU VIENOŠANĀS Nr. LB-07/2017/ gada 2. maija līgumam Nr. LB-07/2017/177 Par būvdarbiem, grīdas konstrukcijas u

Rīgā gada. jūnijā 1. PAPILDU VIENOŠANĀS Nr. LB-07/2017/ gada 2. maija līgumam Nr. LB-07/2017/177 Par būvdarbiem, grīdas konstrukcijas u Rīgā 2017. gada. jūnijā 1. PAPILDU VIENOŠANĀS Nr. LB-07/2017/269 2017. gada 2. maija līgumam Nr. LB-07/2017/177 Par būvdarbiem, grīdas konstrukcijas un seguma nomaiņu un starpsienas skaņas izolācijas uzlabošanu,

Sīkāk

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1.

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr.1700 903 0366) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. Adrese Cīruļu iela 4-5, Liepāja, LV-3405. 1.2. Atrašanās

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Liepājā, Iepirkuma līgums 3/01/2017 2017.gada 12.janvārī. VSIA Liepājas simfoniskais orķestris, reģistrācijas nr.42103049403, Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās valdes locekļa

Sīkāk

1

1 Apstiprināts ar Iepirkuma komisijas 06.07.2011. sēdes protokolu Nr.1 Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītā daļa, likuma 2. pielikuma B daļa IEPIRKUMA Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jelgavas pilsētas

Sīkāk

Nolikums_LUCFI ERAF

Nolikums_LUCFI ERAF APSTIPRINĀTS LUCFI iepirkumu komisijas 2017. gada 21.septembra sēdē protokols Nr. LUCFI 2017/19/ERAF Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Piegādes iepirkuma

Sīkāk

APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/ ar 2015.gada 7.decembra i

APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/ ar 2015.gada 7.decembra i APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas 2015. gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/100-02 ar 2015.gada 7.decembra iepirkuma komisijas sēdē veiktajiem grozījumiem (iepirkuma

Sīkāk

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā 2017. gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI Latvijas Organiskās sintēzes institūts, tā direktora Osvalda Pugoviča personā, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs,

Sīkāk

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē Līgums Nr. 01-29/127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, 2019. gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas 2017. gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas vadītāja IEPIRKUMA NOLIKUMS Par konferenču zāles un lektora

Sīkāk

WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības a

WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības a WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija Reģistrācijas Nr.: 40008010789 Juridiskā

Sīkāk

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs:

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003132723, juridiskā adrese: Bauskas ielā 58a, Rīgā, LV-1004,

Sīkāk

Balvu fondu un dalības maksu noteikumi

Balvu fondu un dalības maksu noteikumi Latvijas Darts Organizācijas Latvijas Darts Organizācija spēkā no 2019. gada 01. janvāra Noteikumu ceturtā redakcija Banka: A/S Swedbank, SWIFT: HABALV22, Konts: LV41HABA0551014308137 Saturs 1. Vispārējie

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Apstiprināts 26.08.2011. Iepirkuma komisijas sēdē (Protokols Nr.5) Nolikums iepirkumam Nr. KNIPP-2011/4 Jumta seguma nomaiņa ēkai Jubilejas ielā 18 A, Indrā 1. Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti:

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi  PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

Nolikums Silava_2010_1_AK

Nolikums Silava_2010_1_AK Apstiprināts: LVMI Silava pastāvīgās iepirkuma komisijas sēdē 2010. gada 22. janvārī Protokols Nr. Silava/2010/1/AK-1 ATKLĀTA KONKURSA Izejvielas un materiāli molekulārai bioloăijai un koksnes īpašību

Sīkāk

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Kārtējās sēdes protokols nr.5 Rīgā gada 21.martā Autotransporta direkcija Vaļņu ielā 30, Rīgā Sēdi vada Sabiedrisk

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Kārtējās sēdes protokols nr.5 Rīgā gada 21.martā Autotransporta direkcija Vaļņu ielā 30, Rīgā Sēdi vada Sabiedrisk SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Kārtējās sēdes protokols nr.5 Rīgā 2014. gada 21.martā Autotransporta direkcija Vaļņu ielā 30, Rīgā Sēdi vada Sabiedriskā transporta padomes priekšsēdētājs: Dins Merirands

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr ,

LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr , LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr.90000059071, Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr.63464333, 63464954, fakss 63407924, e-pasts dome@vainode.lv 2016.gada

Sīkāk

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola",

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģistrācijas Nr. 90010944679, direktora pienākumu

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009114148, Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 Pasta adrese: Vanagu iela 4,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Ar

APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Ar APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas 2016. gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Arnis ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMS DEGVIELAS IEGĀDE SAULKRASTU

Sīkāk

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Sabiedriskā transporta padomes Lēmums Nr gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par Sabiedriskā trans

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Sabiedriskā transporta padomes Lēmums Nr gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par Sabiedriskā trans SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Lēmums Nr.1 2019.gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par lēmumu izpildi. Pamatojoties uz 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 nolikums

Sīkāk

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g Līgums Nr. 04-13/252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā 2016. gada 18. jūlijā Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru koncertzāle organizē iepirkumu ar ID Nr. DZK 2016/12

Sīkāk

Latvijas reitinga punktu piešķiršanas noteikumi

Latvijas reitinga punktu piešķiršanas noteikumi Latvijas Darts Organizācijas Latvijas reitinga punktu piešķiršanas noteikumi Latvijas Darts Organizācija Spēkā no 2019. gada 01. janvāra Noteikumu septītā redakcija Banka: A/S Swedbank, SWIFT: HABALV22,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS: IEPIRKUMA KONKURSA NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde (identifikācijas Nr. ) NOLIKUMS Rīga, 2019 1 1. Pasūtītājs: 1.1. NATO Strategic Communications Centre

Sīkāk

Microsoft Word - arkartas sede

Microsoft Word - arkartas sede Ar *** apzīmēts lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. LATVIJAS REPUBLIKA V A L K A S N O

Sīkāk

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx Preču loterijas Laimē elektrisko skūteri! noteikumi 1) Loterijas preču ražotājs ir SIA Colgate-Palmolive (Latvia), Reģ. Nr. 40003274802, juridiskā adrese: Duntes iela 23A, Rīga, Latvija, LV-1005. 2) Loterijas

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Iepirkumu komisijas 2018.gada 27.decembra sēdē protokols nr.1 IEPIRKUMA Komandējumu pakalpojumu nodrošināšana Rīgas pilsētas būvvaldes va

APSTIPRINĀTS Iepirkumu komisijas 2018.gada 27.decembra sēdē protokols nr.1 IEPIRKUMA Komandējumu pakalpojumu nodrošināšana Rīgas pilsētas būvvaldes va APSTIPRINĀTS Iepirkumu komisijas 2018.gada 27.decembra sēdē protokols nr.1 IEPIRKUMA Komandējumu pakalpojumu nodrošināšana Rīgas pilsētas būvvaldes vajadzībām (Id. Nr. RD RPB 2018/7) NOLIKUMS (Iepirkums

Sīkāk

Parex index - uzņēmēju aptaujas atskaite

Parex index - uzņēmēju aptaujas atskaite PAREX INDEX LATVIJAS UZŅĒMĒJU APTAUJAS ATSKAITE 2008. gada jūnijs Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs market and public opinion research centre SATURA

Sīkāk

TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs Juridiskā a

TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs Juridiskā a TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs 90002183562 Juridiskā adrese Avotu iela 12, Saldus, Saldus novads, LV-3801

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk

Microsoft Word - kn17p1.doc

Microsoft Word - kn17p1.doc Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā 1.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.17 Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa Projekta nosaukums: Darbības

Sīkāk

Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēde

Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēde Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 16 ) 1. Vispārīgie noteikumi

Sīkāk

LĪGUMS NR

LĪGUMS NR LĪGUMS NR. 3-19/2015/387 Par tehniskās apsardzes pakalpojumiem Viesīte, Viesītes novads 2015.gada 24. novembrī Viesītes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. LV90000045353, juridiskā adrese: Brīvības iela

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. p

APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. p APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā Kurināmās šķeldas iegāde Alojas pilsētas

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Rīgā, LĪGUMS Nr. B2-2018/ par papildu anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas vienreizējas lietošanas medicīnisko preču un materiālu piegādi 2018.gada. SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca,

Sīkāk

Microsoft Word - LATRAPS_statuti_2018_11_07_izmainas.docx

Microsoft Word - LATRAPS_statuti_2018_11_07_izmainas.docx Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības LATRAPS STATŪTI jaunā redakcijā Apstiprināti ar Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības LATRAPS 2014.gada 11.decembra Kopsapulces lēmumu

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

2013.gada 14.decembrī notika ārkārtas domes sēde, kurā tika pieņemti trīs lēmumi, tai skaitā: 1. Piešķirt finanšu līdzekļus no pašvaldības sociāliem p

2013.gada 14.decembrī notika ārkārtas domes sēde, kurā tika pieņemti trīs lēmumi, tai skaitā: 1. Piešķirt finanšu līdzekļus no pašvaldības sociāliem p 2013.gada 14.decembrī notika ārkārtas domes sēde, kurā tika pieņemti trīs lēmumi, tai skaitā: 1. Piešķirt finanšu līdzekļus no pašvaldības sociāliem pabalstiem paredzētā finansējuma 351 Ziemassvētku saldumu

Sīkāk

Nolikums klarnešu iegādei LSO

Nolikums klarnešu iegādei LSO APSTIPRINĀTS Liepājas Simfoniskā orķestra iepirkumu komisijas sēdē 2015. gada 1. jūlijā (protokols Nr. 1) NOLIKUMS IEPIRKUMAM Klarnešu piegāde Liepājas Simfoniskajam orķestrim Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS VAS Starptautiskā lidosta Rīga Pastāvīgās iepirkumu komisijas 2017. gada 9. oktobra sēdē (protokols Nr. 1) VAS ATKLĀTA KONKURSA VAS Starptautiskā lidosta Rīga transportlīdzekļu KASKO apdrošināšana

Sīkāk

Latvijas pārtikas nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze

Latvijas pārtikas nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze Latvijas pārtikas nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze 08.12.2015. prof. Irina Pilvere Aleksejs Nipers Latvija Lietuva Igaunija Polija Krievija Analizējamās nozares/valstis/periods Pētījums

Sīkāk

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h APSTIPRINĀTS 2012. gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā hematoloģiskā analizatora piegāde NOLIKUMS pasūtījuma

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Pārvades gāzesvada atzaru uz GRS Sigulda un GRS Cēsis sagatavošana iekšējai diagnostikai NOLIKUMS 2 daļās

ATKLĀTA KONKURSA Pārvades gāzesvada atzaru uz GRS Sigulda un GRS Cēsis sagatavošana iekšējai diagnostikai NOLIKUMS 2 daļās ATKLĀTA KONKURSA Pārvades gāzesvada atzaru uz GRS Sigulda un GRS Cēsis sagatavošana iekšējai diagnostikai NOLIKUMS 2 daļās Rīga, 2019 1. Mērķis I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI Atklāta konkursa (turpmāk Konkurss)

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS Alūksnes novada pašvaldības Iepirkuma komisijas apakškomisijas 2018. gada 22. februāra sēdē, protokols Nr.36 ATKLĀTA KONKURSA INFORMĀCIJAS ZĪMJU, NORĀŽU, STENDU UN ROBEŽZĪMJU MAKETĒŠANA, IZGATAVOŠANA

Sīkāk

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš Iepirkuma līgums Nr. 10.4./21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, reģ.nr.40003480798, juridiskā

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va LĪGUMS Nr. 2/4-1-16-8/44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr.0100 006 0025) Rīgā, 2016. gada 8. janvārī VAS Valsts nekustamie īpašumi, vienotais reģistrācijas Nr.

Sīkāk

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi 1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Rīgā LĪGUMS Nr. B4-2016/229 par kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanas ar augstspiediena iekārtu pakalpojumiem 2016. gada 15. augustā SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003951628,

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes

Sīkāk

Latvijas Universitātes atklāta konkursa Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde Latvijas Universitātes vajadzībām (Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2

Latvijas Universitātes atklāta konkursa Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde Latvijas Universitātes vajadzībām (Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2 Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde vajadzībām Nolikums apstiprināts ar LU Centralizēto iepirkumu komisijas 2017.gada 20.februāra lēmumu (protokols Nr.LU 2017/14-1) Dažādu iespieddarbu iespiešana

Sīkāk

Full page photo

Full page photo LĪGUMS Nr. S-18/2015 Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtu piegādi Rēzeknē, 2015.gada 3.jūlijā SIA ALAAS, reģ.nr. 42403013918, juridkā adrese - Križevniki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes

Sīkāk

Presentazione standard di PowerPoint

Presentazione standard di PowerPoint LATVIJA PASAULĒ UN ES (2015, avoti: FAO un Eurostat) ir 13. lielākā zvejas produkcijas un 24. lielākā akvakultūras produkcijas ražotāja ES. (1.000 tonnas) Pasaule ES-28 % pasaule % ES-28 Nozveja 104.635

Sīkāk

Biogaze_CHP_GoesGreen [Read-Only] [Compatibility Mode]

Biogaze_CHP_GoesGreen [Read-Only] [Compatibility Mode] Biogāzes staciju tehnoloģiskie risinājumi Ilze Dzene, SIA Ekodoma projektu vadītāja Līguma Nr. IEE/09/848 SI2.558364 Projekta ilgums 01/05/2010 31/10/2012 Projektu atbalsta Rīga, 2011.gada 13.maijs Biogāze...

Sīkāk

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr. 6.2.-25/2016/1001 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Lielvārds, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

Title

Title Stratēģija un koncepcija ilgtspējīgai ātraudzīgo kokaugu stādījumu ierīkošanai un izmantošanai VPR Projekts SRCplus IEE/13/574/SI2.675729 Aivars Žandeckis SIA EKODOMA Mērķi Piedāvāt stratēģiju un ieviešanas

Sīkāk

Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes n

Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes n Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes novada pašvaldības budžets ir iedalīts pamatbudžetā,

Sīkāk

Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens,

Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens, Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens, reģ. Nr. 40103023035, tās valdes priekšsēdētājas Dagnijas

Sīkāk

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr. 40003365783, juridiskā adrese: Aiviekstes iela 4, Rīga, Latvija, LV-1003, - turpmāk Pārdevējs.

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis , Fakss 671

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis , Fakss 671 SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr.42803002568 Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis 67762551, Fakss 67147450 e-pasts: gaisma@jurmalasgaisma.lv 30.01.2018.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90000074812 Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV 5101, tālrunis 65133930, fakss 65133934, e-pasts: dome@aizkraukle.lv Aizkrauklē

Sīkāk

Microsoft Word - Publicēt_VAS_LVRTC_KASKO_OCTA_2013.doc

Microsoft Word - Publicēt_VAS_LVRTC_KASKO_OCTA_2013.doc LĪGUMS NR. LVRTC-2013/52 UN NR. LV1_3001/07-11-2013-237 Rīga, sagatavošanas datums 2013.gada 4.decembrī Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

Sīkāk

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr. 48-23/2017/0019 Par medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegādi mācību

Sīkāk

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3.

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3. PIELIKUMS Krustpils novada domes 2015. gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3., 6.p. ) Mežāres pamatskolas NOLIKUMS Izdots saskaņā

Sīkāk