(11) LV B1 (51) Starpt.pat.kl. C04B 11/00 C04B 111/40 C04B 28/22 C04B 5/06 LATVIJAS REPUBLIKAS PATENTU VALDE (19)

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "(11) LV B1 (51) Starpt.pat.kl. C04B 11/00 C04B 111/40 C04B 28/22 C04B 5/06 LATVIJAS REPUBLIKAS PATENTU VALDE (19)"

Transkripts

1 (19) LATVIJAS REPUBLIKAS PATENTU VALDE Latvijas patents izgudrojumam 2007g. 15.februāra Latvijas Republikas likums (12) Īsziņas (21) Pieteikuma numurs: LVP (22) Pieteikuma datums: (43) Pieteikuma publikācijas datums: (45) Patenta publikācijas datums: (11) B1 (51) Starpt.pat.kl. C04B 11/00 C04B 111/40 C04B 28/22 C04B 5/06 (71) Īpašnieks(i): RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE,Kaļķu iela 1,Rīga,LV (72) Izgudrotājs(i): Aleksandrs KORJAKINS (LV) Andrejs ŠIŠKINS (LV) Diāna BAJĀRE (LV) Eva NAMSONE (LV) Genādijs ŠAHMENKO (LV) (54) Izgudrojuma nosaukums: SMALKGRAUDAINA PUTUBETONA IZGATAVOŠANAS TEHNOLOĢIJA, IZMANTOJOT DIVPAKĀPJU AKTIVĀCIJU: MEHĀNISKO UN AR KAVITĀCIJAS EFEKTU METHOD OF MANUFACTURING FINE-GRAINED FOAM CONCRETE USING TW O-STAGE ACTIVATION: MECHANICAL AND W ITH A CAVITATION EFFECT (57) Kopsavilkums: Izgudrojums attiecas uz betona ražošanu. Piedāvāts putubetona divpakāpju izgatavošanas process ar sajaukšanu un aktivāciju sausos un mitros apstākļos, kā arī sausā maisījuma homogenizēšanu. Aktivācijas procesos tiek izmantots dezintegratora un kavitācijas paņēmiens. Kā piedevas putubetonam pievieno superplastifikatoru un uzputošanas aģentus. Rezultātā tiek samazināts putubetona iegūšanas laiks, enerģijas un materiāla patēriņš.

2 1 IZGUDROJUMA APRAKSTS [001] Izgudrojums attiecas uz būvniecības nozari, konkrēti uz putubetonu un tā izgatavošanas paņēmienu. Zināmais tehnikas līmenis [002] Atkarībā no izmantotās saistvielas būvniecībā ir zināmi un izmantojami dažādi porizētu betonu veidi, silikāta komponentes un tehnoloģijas: putubetons, gāzbetons, putusilikāts, ģipšaputubetons u.c. Putubetons ir universāls materiāls, kura galvenās priekšrocības ir tā zemais blīvums, ērtā iestrādāšana, vienkāršā ražošanas tehnoloģija un labas fizikāli mehāniskās īpašības [1, 2]. Pateicoties putubetona slēgtajai šūnu struktūrai, mazai ūdens uzsūkšanas spējai un labai salizturībai un mitrumizturībai, putubetons kļuva par vienu no modernajiem būvmateriāliem, kura izmantošana aizvien pieaug [3]. [003] Kopš gada ir zināmi divi putubetona iegūšanas paņēmieni: iepriekš sagatavotu putu sajaukšana ar cementa javu, un putu veidojošās piedevas pievienošana cementa javā, kad intensīvas maisīšanas laikā tiek nodrošināta maisījuma porizācija. Mūsdienās šīs divas metodes ir zināmas kā klasiskā jeb divpakāpju maisīšanas tehnoloģija pre-foaming aprakstīta [4] un aerācijas paņēmiens ( mixed-foaming ), kura laikā tiek nodrošināta vienlaicīga maisījuma samaisīšana un porizācija [5]. [004] Ir zināma metode putubetona ražošanai [6], kas satur portlandcementu, silīcija komponentu (smilts), superplastifikatoru C-3 (iegūts naftalīnsulfonskābes un formaldehīda kondensācijas rezultātā), alumīnija pulveri un ūdeni. Iegūtais produkts ir dārgs superplastifikatora un alumīnija pulvera izmantošanas dēļ. Turklāt alumīnija pulvera izmantošana piesārņo vidi ar alumīnija/sārmu reakcijas produktiem. Lai nodrošinātu putubetonu masveida ražošanu, ir nepieciešams putojošs līdzeklis, kam vienlaikus būtu zemas izmaksas, pieejams izejvielu avots, augsta putu stabilitāte un iespēja realizēt tehnoloģiski. [005] Aerācijas jeb mixed-foaming metodē sajaukšanas, porizācijas un aktivācijas procesi notiek liela ātruma maisītājā. Līdz ar to putubetona maisīšanas laikā tiek nodrošināta ne vien komponentu samaisīšana, bet arī daļiņu dispergācija un saistvielas aktivācija. Tiek izmantoti dažādu konstrukciju maisītāji ar turbulences efektu: maisītāji ar šnekveida tipa aktivatoru (vertikālais, horizontālais). Maisītājā rodas kavitācijas efekts, kas nodrošina porizācijas procesu. Maisīšanas beigās gatavā izstrādājumā gaisa poras ir izkārtotas vienmērīgi [5].

3 2 [006] Tiek izmantots arī barotehnoloģijas maisīšanas process, kura laikā portlandcements, silikāta komponentes, ūdens un putu veidojošā viela tiek sajaukti hermētiskā putubetona maisītājā zem spiediena. Ar kompresora palīdzību radot iekšēju spiedienu, tiek veicināta papildu gaisa iesaistīšana. Beidzoties maisīšanas procesam, putubetons tiek pakļauts spiediena ietekmei. Pēc spiediena samazināšanās notiek gatavā maisījuma papildu tilpuma palielināšanās (izplešanās) [7]. [007] Vēl efektīvāka putubetona ražošanas tehnoloģija tiek nodrošināta, izmantojot liela ātruma maisītājus ar turbulences-kavitācijas efektu. Maisīšana notiek pēc mixed-foaming tehnoloģijas principa, sajaucot putu veidojošo vielu ar galvenajām izejkomponentēm (portlandcements, silikāta komponentes, ūdens), pēc tam pievienojot minerālās komponentes. Ar kompresora palīdzību radītais papildu spiediens ļauj gatavo putubetonu transportēt gan vertikālā, gan horizontālā virzienos [8]. Izmantojot maisīšanas elementus ar lielu kustības lineāro ātrumu, tiek panākta intensīva maisīšana ar ātrumu 5 m/s un vairāk radot turbulences efektu, bet ar ātrumu 15 m/s un vairāk kavitācijas efektu. Putubetona maisīšanā turbulence un kavitācija ir lietderīgie procesi, jo uzlabojas maisījuma kvalitāte, efektīvāk tiek izmantotas cementa īpašības, palielinot cementa saistvielas reaktivitāti, vienlaicīgi disperiģējot ar nanopiedevām visā materiāla apjomā. Līdz ar to tiek optimizēti putubetona tehnoloģiskie parametri. Gala rezultātā putubetonam ir sasniedzama lielāka stiprība un ir mazāks blīvums, kā arī mazāka siltumvadāmība, ko nav iespējams panākt izmantojot aerācijas maisīšanas tehnoloģiju [9]. [008] Tradicionālās tehnoloģijās putubetonam par saistvielu tiek izmantots portlandcements, par pildvielu smilts, kas veic ne vien pildvielas funkcijas, bet veicina arī putu veidošanos. Mūsdienu augstas veiktspējas putubetonu iegūšanas tehnoloģijas paredz pievienot dažādas piedevas ar pucolānu īpašībām, kā arī strukturējošas mikro un nanopiedevas. Mikrosilīcijs jeb dūmsilīcijs ir aktīvā pucolānu piedeva ar smalkām, sfēriskas formas daļiņām, ar daļiņu izmēriem nm, kas ir aptuveni 100 reizes mazākas nekā portlandcementa daļiņas. Mikrosilīcijs tiek iegūts izmantojot silīcija, dzelzssilīcija jeb ferosilīcija (retāk arī cirkonija) ražošanas blakusproduktus [10]. Tas palīdz uzlabot cementa matricas struktūru un iegūt labāku pildvielu pakojumu [5, 10]. Ja neizmanto liela ātruma maisītājus, var veidoties mikrodaļinu aglomerāti. Lai panāktu mikrosilīcija efektīvu disperģēšanu cementa maisījumā, jāizmanto intensīvās (liela ātruma) maisīšanas tehnoloģijas. Tika pierādīts, ka izmantojot kavitācijas dispergatoru [11], var iegūt stabilu mikrosilīcija suspensiju, rezultātā tiek uzlabota maisījuma viendabīgums un mehāniskās īpašības [9]. Pucolānu reakcijā starp amorfu silīcija dioksīdu un kalcija hidroksīdu

4 3 (portlandcementa hidratācijas blakusproduktu) tiek iegūts papildu cementējošs efekts, nodrošinot blīvas cementa akmens struktūras veidošanos. Smalki disperso pelnu daļiņu izmēri ir robežās no 1 mikrona līdz vairāk nekā 100 mikroniem, kas uzlabo putubetona struktūru, padarot to vienmērīgi aizpildītu un ar lielāku stiprību. Pucolānu reakcija notiek starp kalcija hidroksīdu un pelnos ietilpstošo silīciju, alumīniju un dzelzi [12]. [009] Ir zināms patents [13], kurā maisītājā iebērtās smilts tiek sajauktas ar cementu līdz viendabīga maisījuma iegūšanai. Tālāk tas tiek sajaukts ar ūdeni, atbilstoši nepieciešama sastāva receptūrai, līdz tiek iegūta viendabīga, plastiska masa. Atsevišķi tiek pagatavotas putas, kas tiek sajauktas ar smilšu-cementa javu ( pre-foaming metode). Lai arī putubetona izgatavošanas pre-foaming tehnoloģijai ir savas priekšrocības (iepriekš pagatavotas noturīgas putas, kas nodrošina vienmērīgu putubetona struktūras iegūšanu, neveidojot lielas gaisa poras), tā nav pietiekami efektīva. Putubetona izgatavošanai pēc šīs metodes nepieciešams liels daudzums darbību, kas paildzina iegūšanas procesu, mazinot darba ražību. Turklāt, lai nodrošinātu smalko poru izmēru, ir nepieciešamas smalkgraudainas izejvielas, kas ierobežo šīs metodes izmantošanu. [010] Patentā [14] aprakstīta poraina betona izgatavošana tehnoloģija, kurā pirmā stadijā (i) sausās komponentes (portlandcements, smilts) no sauso izejvielu tvertnes ar šneku padod uz dozatoru, un tālāk uz dezintegratora tipa maisītāju, kurā pievieno ūdeni un šķidrās piedevas (sacietēšanas regulētājus), otrajā stadijā (ii), maisījumu padod uz šneka veida maisītāju, kur notiek maisījumu homogenizācija, trešajā stadijā (iii), maisījumu ar sūkņa palīdzību padod maisītajā-porizatorā, kur ātri padod putu veidojošo vielu un gaisu, maisītajā-porizatorā notiek maisījuma uzputošana. Par šī patenta trūkumu var uzskatīt sauso izejvielu samaisīšanu bez aktivācijas sausā veidā un bez kavitācijas uzputošanas stadijā. Šīs risinājums pieņemts par prototipu izgudrojumam. [011] Lai novērstu prototipa trūkumus tiek piedāvāta divpakāpju aktivācijas putubetona iegūšanas tehnoloģija, kurā pirmā stadija (i) cementa, smilti, un mikrosilicija maisījumu sausā veidā apstrādā dezintegratorā, bet otrajā stadijā (ii) šķidrā vidē veic samaisīšanu un aerāciju liela ātruma dispergatorā, rezultātā notiek komponentu papildus aktivācija, aerācija un gaisa burbuļu sasmalcināšana ar kavitācijas palīdzību. Izgudrojuma mērķis un būtība [012] Izgudrojuma mērķis ir izstrādāt tehnoloģiju augstas veiktspējas putubetonu ar paaugstinātu īpatnējo stiprību, izmantojot divpakāpju aktivāciju, kur pirmajā (i) stadijā visi

5 4 komponenti (portlandcements, smilts, mikrosilīcijs) tiek sajaukti, sasmalcināti un vienlaicīgi aktivēti ar dezintegraora palīdzību, otrajā (ii) stadijā sagatavotais sausais maisījums sajukts ar ūdeni un superplastifikatoru, lai iegūtu pastas veida maisījumu ar ūdens saturu no 8 līdz 12 masas % un pēc tam beidzamajā posmā (iii) aktivēts dispergatorā ar kavitācijas palīdzību, secīgi pievienojot putu veidojošo vielu uzputošana. [013] Lai raksturotu dezintegratora apstrādes efektivitāti sausā veidā, tika veikti portlandcementa javas cietēšanas testi izmantojot divus komerciāli pieejams portlandcementa tipus (TIPS1 un TIPS2). Komponenšu saturs ir noradīts tabulās 1 un 2, spiedes stiprība noteikta dažādos cietēšanas laika posmos 3, 7, 28 un 56 dienās. Kā redzams 1. zīmējumā, veicot divkāršo apstrādi dezintegratorā, abi cementa paraugi, kas tika divreiz apstrādāti ar dezintegrātoru, sasniedz augstāku spiedes stiprību, salīdzinot ar paraugiem apstrādātiem vienu reizi. [014] Izgudrojums ir skaidrots ar šādiem zīmējumiem: 1. zīm. Izgatavoto smalkgraudainu blīvas javas sastāvu, izmantojot divus stiprības klases portlandcementus (TIPS1 un TIPS2), ar vienreizēju (apzīmēts ar X1) un divkāršo (apzīmēts ar X2) apstrādi ar dezintegratoru. Apzīmējumi: TIPS1-X1 sausais maisījums ar TIPS1 portlandcementu vienreiz apstrādāts dezintegratorā; TIPS1-X2 sausais maisījums ar TIPS1 portlandcementu divas reizes apstrādāts dezintegratorā; TIPS2-X1 sausais maisījums ar TIPS2 portlandcementu vienreiz apstrādāts dezintegratorā; TIPS2-X2 sausais maisījums ar TIPS2 portlandcementu divas reizes apstrādāts dezintegratorā. Spiedes stiprība tika noteikta dažādos cietēšanas laika posmos 3, 7, 28 un 56 dienās. [015] 2. zīm. Divpakāpju aktivācijas putubetona iegūšanas tehnoloģijas shēma: tvertnes ar sausajām izejvielām (1), dezintegrators (2) un (3), mikseris (4), tvertnes ar šķidrajām izejvielām (5), (6) un (8), tvertne ar lāpstas maisītāju (7), dispergators (9), kompresors (10), veidnes (11); (a) līnija atkārtotai dezintegrācijai, (b) dispergatora cirkulācijas līnija. Izgudrojuma īstenošanas piemēri [016] Divpakāpju putubetona iegūšanas tehnoloģijas 1. piemērs (2. zīm.): pirmā (i) stadijā izmanto 1. tabulā rādīto sauso izejvielu sastāvu, kuru padod no tvertnēm (1) un apstrādā dezintegratorā (2) ar rotora ātrumu no 6000 līdz rpm min -1, izlaižot cauri dezintegratoram vienu reizi. Otrajā stadijā (ii) sagatavoto sauso maisījumu sajauc mikserī (4) ar superplastifikatoru aprēķināto daudzumu (skat. 2. tabulu) un 50 % no aprēķināta ūdens

6 5 daudzuma (skat. 2. tabulu), kurus iepilda no tvertnēm (5) un (6) un maisa, lai iegūtu viendabīgu pastu. Tvertnē ar lāpstas maisītāju (7), kas savienota ar dispergatoru (9), iepilda atlikušo aprēķināto ūdens daudzumu. Trešajā stadijā (iii) strādājošā cirkulācijas režīmā dispergatora no maisītāja (4) pakāpeniski ievada iegūto pastu. Pēc visa pasta daudzuma pievienošanas, neapturot dispergatora darbību cikliska režīmā, palielina dispergatora rotora ātrumu līdz 9000 rpm min -1, lai lineārais ātrums sasniedz vismaz 40 m sec -1, tad tvertnē (7) ievada putu veidojošas vielas aprēķināto daudzumu (skat. 2. tabulu) no tvertnes (8). Neapturot dispergatora darbību cikliska režīmā, ar kompresoru (10) ievada gaisu un cementa javu uzputo līdz tilpuma apjoma pieaugumam par 70 % un turpina maisīšanu ar kavitāciju, veicot visa maisījuma cirkulēšanu posmā (b) caur dispergatoru (9) vismaz piecas reizes. Iegūto svaigu putubetonu iepilda veidņos (11). Sausa maisījuma sastāvs, (masas %) Viela % Portlandcements 41 % Smilts <0,1 mm 52 % Mikrosilīcijs 7 % 1. tabula Putubetona javas maisījuma sastāvs, (masas %) Viela % Portlandcements 32,9 % Smilts <0,1 mm 42,6 % Mikrosilīcijs 5,8 % Ūdens 16,3 % Superplastifikators 0,8 % Putu veidojoša viela 1,6 % 2. tabula [017] 2. piemērs: putubetons ir izgatavots analogi 1. piemēram, atšķiras ar to, ka, pirmajā stadijā (i) sausās izejvielas apstrādā dezentegratorā izlaižot to cauri divas reizes, laižot maisījumu pa (a) ciklisku līniju (2. zīm.). [018] 3. piemērs: putubetons ir izgatavots analogi 1. vai 2. piemēram, atšķiras ar to, ka, trešajā stadijā (iii) uzputošanu dispergatorā veic zem paaugstināta spiediena no 1,1 līdz 1,3 atm. [019] 4. piemērs: putubetons ir izgatavots analogi piemēram, atšķiras ar to, ka, cementa java satur superplastifikatoru no 0,8 līdz 1,5 masas %.

7 6 [020] 5. piemērs: putubetons ir izgatavots analogi piemēram, atšķiras ar to, ka, cementa java satur ūdeni no 17 līdz 23 masas %. [021] 6. piemērs: putubetons ir izgatavots analogi piemēram, atšķiras ar to, ka, cementa saturs cementa javā ir no 33 līdz 45 masas %, smilts saturs ir no 30,4 līdz 42,5 masas %. [022] 7. piemērs: putubetons ir izgatavots analogi piemēram, atšķiras ar to, ka, otrajā stadijā, ievadot strādājošā cikliskā režīmā dispergatorā gaisu, cementa javu uzputo līdz apjoma pieaugumam no 71 līdz 150 %. Izmantotie informācijas avoti 1. F. Tanveer, A., Jagdeesh, K., Ahmed, Foam Concrete, Int. J. Civ. Eng. Res., vol. 8, no. 1, pp. 1 14, X. Tan, W. Chen, Y. Hao, and X. Wang, Experimental study of ultralight (<300 kg/m3) foamed concrete, Adv. Mater. Sci. Eng., vol. 2014, N. Mohd Zamzani, M. A. Othuman Mydin, and A. N. Abdul Ghani, Mathematical regression models for prediction of durability properties of foamed concrete with the inclusion of coir fibre, Int. J. Eng. Adv. Technol., vol. 8, no. 6, pp , Z. A. Wehmet, FG.3 ay 42z, a , pp. 3 7, C.-L. Hwang and V.-A. Tran, A study of the properties of foamed lightweight aggregate for self-consolidating concrete, Constr. Build. Mater., vol. 87, pp , Jul V. Morgunov, Сырьевая смесь для изготовления ячеистого бетона, RU C1, С. Ружинский, А. Портик, and A. Савиных, Все о пенобетоне, СТРОЙ-БЕТО. Санкт-Петербург: Книги, С. Д.Р., Новый способ получения пенобетона и гомогенных систем в турбулентном смесителе кавитационного типа., СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА, vol. 8, no. 67, K. P. Justs J., Shakhmeno G., Mironovs V., Cavitation Treatment of Nano and Micro Filler and Its Effect on the Properties of UHCP, Proceedings of Hipermat rd Inernational Symposium on UHPC and Nanotechnology for High Performance Construction Materials, vol. 19. pp , A. Just and B. Middendorf, Microstructure of high-strength foam concrete, Mater. Charact., vol. 60, pp , 2009.

8 7 11. A. Polyakov and E. Polyakova, Dispergators-maisītājs, B, T. U. of Memphis, Fly ash, Slag, silica fume, and natural Pozzolans, Design and Control of Concrete Mixtures, A. Vinarov, D. Sokolov, E. Sokolova, and V. Panteleev, Method of producing foam concrete using a protein foamer, WO A1, Г. БАКАЛЕЙНИК, А. БУРЬЯНОВ, В. ГОНЧАР, В. ИВАНИЦКИЙ, and В. КОРЧАГИН, Смеситель, SU A1, 1989.

9 8 PRETENZIJAS 1. Divpakāpju smalkgraudaina putubetona iegūšanas tehnoloģija, kurā: (i) pirmajā stadijā cementa, smilts un mikrosilīcija sauso maisījumu apstrādā dezintegratorā, kas atšķiras ar to, ka, rotora apgriezienu ātrums ir no 6000 līdz rpm min -1, izlaižot to cauri dezintegratoram vienu reizi; (ii) otrajā stadijā sagatavoto sauso maisījumu sajauc mikserī ar superplastifikatora aprēķināto daudzumu un 50 % no aprēķināta ūdens daudzuma, lai iegūtu viendabīgu betona pastu, savukārt atlikušo aprēķināto ūdens daudzumu iepilda tvertnē ar lāpstas maisītāju, kas savienota ar dispergatoru; (iii) trešajā stadijā iegūto pastu no maisītāja pakāpeniski ievada strādājošā cirkulācijas režīmā dispergatorā, tad, pēc visas pastas pievienošanas, palielina dispergatora rotora ātrumu līdz 9000 rpm min -1, un, neapturot dispergatora darbību cikliska režīmā, ievada putu veidojošas vielas aprēķināto daudzumu un gaisu, cementa javu uzputo līdz apjoma palielināšanas par 70 % un turpina apstrādāt ar kavitāciju, laižot visu maisījumu caur dispergatoru vismaz piecas reizes, tad iegūto svaigo putu betonu iepilda veidņos. 2. Putubetona iegūšanas tehnoloģijas saskaņā ar 1. pretenziju, atšķiras ar to, ka, pirmajā stadijā sausās izejvielas apstrādā dezintegratorā izlaižot to cauri divas reizes. 3. Putubetona iegūšanas tehnoloģija saskaņā ar 1. vai 2. pretenziju, atšķiras ar to, ka, uzputošanu dispergatorā veic zem paaugstināta spiediena no 1,1 līdz 1,3 atm. 4. Putubetona iegūšanas tehnoloģija saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 3. pretenzijas, atšķiras ar to, ka, cementa java satur superplastifikatoru no 0,8 līdz 1,5 masas %. 5. Putubetona iegūšanas tehnoloģija saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 4. pretenzijas, atšķiras ar to, ka, cementa java satur ūdeni no 17 līdz 23 masas %. 6. Putubetona iegūšanas tehnoloģija saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 5. pretenzijas, atšķiras ar to, ka cementa java satur cementu no 33 līdz 45 masas % un smiltis no 30,4 līdz 42,5 masas %. 7. Putubetona iegūšanas tehnoloģija saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 6. pretenzijas, atšķiras ar to, ka, trešajā stadijā (iii), ievadot dispergatorā strādājošā cikliska režīmā gaisu, cementa javu uzputo līdz apjoma palielināšanas no 71 līdz 150 %.

10 1/1 Spiedes stīprība spiežot, MPa TIPS1 - X1 TIPS1 - X2 TIPS2 - X1 TIPS2 - X Cietiešana, dienas 1. zīm. 2. zīm.

Valsts pētījumu programmas Inovatīvi materiāli un viedās tehnoloģijas vides drošumam (IMATEH) 1.projekta Inovatīvi un daudzfunkcionāli kompozītmateriā

Valsts pētījumu programmas Inovatīvi materiāli un viedās tehnoloģijas vides drošumam (IMATEH) 1.projekta Inovatīvi un daudzfunkcionāli kompozītmateriā Valsts pētījumu programmas Inovatīvi materiāli un viedās tehnoloģijas vides drošumam (IMATEH) 1.projekta Inovatīvi un daudzfunkcionāli kompozītmateriāli ilgtspējīgām būvēm no vietējām izejvielām 5. nodevums

Sīkāk

CR 90 Crystaliser Trīskārša aizsardzība pret ūdeni 1. Blīvējošais pārklājums 2. Kristalizācijas process tiek novērsta ūdens iekļūšana materiālā 3. Mik

CR 90 Crystaliser Trīskārša aizsardzība pret ūdeni 1. Blīvējošais pārklājums 2. Kristalizācijas process tiek novērsta ūdens iekļūšana materiālā 3. Mik Trīskārša aizsardzība pret ūdeni 1. Blīvējošais pārklājums 2. Kristalizācijas process tiek novērsta ūdens iekļūšana materiālā 3. Mikroplaisu blīvēšana betonā Trīskārša aizsardzība pret ūdeni ir vairāk

Sīkāk

Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienoju

Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienoju Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienojumu, bloķējošās strāvas pārbaudes EC motors un integrēta

Sīkāk

Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) v 3 4 Rp ½ 0,4 0,8 1,2 Rp 1 m/s 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Rp 1¼ H/m Wilo-Strato

Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) v 3 4 Rp ½ 0,4 0,8 1,2 Rp 1 m/s 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Rp 1¼ H/m Wilo-Strato Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) 1 2 v 3 4 Rp ½,4,8 1,2 Rp 1 m/s,2,4,6,8 1, Rp 1¼ H/m Wilo-Stratos PICO 15/1-4, 25/1-4, 3/1-4 1~23 V - Rp ½, Rp 1, Rp 1¼ 4 Atļautie sūknējamie

Sīkāk

Microsoft Word - Ti-085 Atskaite Nr 9_1.docx

Microsoft Word - Ti-085 Atskaite Nr 9_1.docx EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDS Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai Projekts Nr. 1.1.1.1./16/A/85 ( Progresa ziņojums 9/1) 2019 01.01 31.03. *Projekta zinātniskais vadītājs:

Sīkāk

ALBAU SIA V 03 v1 Lapa 1 Lapas 5 Produkta tehniskā datu lapa RAWLPLUG TFIX-8ST Siltumizolācijas stiprinājums Pielietošana: Siltumizolācijas stiprināju

ALBAU SIA V 03 v1 Lapa 1 Lapas 5 Produkta tehniskā datu lapa RAWLPLUG TFIX-8ST Siltumizolācijas stiprinājums Pielietošana: Siltumizolācijas stiprināju Lapa 1 Pielietošana: Siltumizolācijas stiprinājumi ir paredzēti minerālvates un putu polistirola stiprināšanai visās pamatnēs (A, B, C, D, E). APSTIPRINĀJUMI Sertificēti saskaņā ar ETAG 014, ETA-09/0144

Sīkāk

Speckurss materiālu pretestībā 3. lekcija

Speckurss materiālu pretestībā 3. lekcija Speckurss materiālu pretestībā 3. lekcija Ģeometriski mainīgas un nemainīgas sistēmas Stieņu sistēmu struktūras analīzes uzdevums ir noskaidrot, vai apskatāmā sistēma ir ģeometriski mainīga, vai nemainīga.

Sīkāk

1.Vaks_saturs_atskaite

1.Vaks_saturs_atskaite Inženierģeoloģija, Ģeotehnika, Ģeoekoloģija SIA Ģeologu grupa Silūrs Tērbatas iela 88-45, Rīga, LV-1001, Tālrunis 7294324 Marka : ĢT Pasūtītājs : Siguldas novada dome Projektēšanas stadija : Tehniskais

Sīkāk

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju, iestatījumu un iz

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju, iestatījumu un iz Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju, iestatījumu un izvēlnes taustiņiem, tiek iekļauts katla komplektācijā Plašs modulācijas diapazons 1 10: samazināts

Sīkāk

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus M, ETA 10/0320 sask. ar ETAG 004 Nr.

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus M, ETA 10/0320 sask. ar ETAG 004 Nr. 1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija 10 1020 CPD 020-024918 Knauf Termo Plus M, ETA 10/0320 sask. ar ETAG 004 Nr. 0115 Knauf Termo Plus M Ārējās siltumizolācijas kombinētā

Sīkāk

Klimatam draudzīga lauksaimniecības prakse Latvijā Barības devu plānošana liellopiem

Klimatam draudzīga lauksaimniecības prakse Latvijā Barības devu plānošana liellopiem Klimatam draudzīga lauksaimniecības prakse Latvijā Barības devu plānošana liellopiem Barības devu plānošana liellopiem Pasākuma mērķis Barības devu plānošanas mērķis ir optimizēt barības vielu saturu

Sīkāk

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus P, ETA 10/0390 sask. ar ETAG 004 Nr.

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus P, ETA 10/0390 sask. ar ETAG 004 Nr. 1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija 10 1020 CPD 020-024916 Knauf Termo Plus P, ETA 10/0390 sask. ar ETAG 004 Nr. 0115 Knauf Termo Plus P Ārējās siltumizolācijas kombinētā

Sīkāk

Microsoft Word - Knauf SIA_Mauermortel 10_LV_2010sep06.doc

Microsoft Word - Knauf SIA_Mauermortel 10_LV_2010sep06.doc 1 1. VIELAS / PRODUKTA IDENTIFIKĀCIJA UN ZIŅAS PAR RAŽOTĀJU 1.1. Izstrādājuma nosaukums Knauf Mauermörtel 10 (MM10) 1.2. Paredzētais pielietojums Mūrjava ar spiedes izturību 10 Mpa 1.3. Ziņas par uzņēmumu

Sīkāk

Microsoft Word - SikaAnchorfix-1_lv_c.doc

Microsoft Word - SikaAnchorfix-1_lv_c.doc Materiāla apraksts Rediģēts 06.01.2009. Versijas Nr. 0002 Sika AnchorFix -1 Sika AnchorFix -1 Ātri cietējoša enkurošanas līmviela Construction Produkta raksturojums Pielietojums Īpašības / priekšrocības

Sīkāk

ENERGOEFEKTĪVI RISINĀJUMI LOGU MONTĀŽĀ

ENERGOEFEKTĪVI RISINĀJUMI LOGU MONTĀŽĀ ENERGOEFEKTĪVI RISINĀJUMI LOGU MONTĀŽĀ Eiropas Savienībā 0% no kopējā enerģijas patēriņa ir ēku enerģijas patēriņš. Spēkā esošajā Direktīvā par ēku energoefektivitāti cita starpā ir minēts, ka visām jaunajām

Sīkāk

Drives, PLC and automation products for all needs

Drives, PLC and automation products for all needs BU Drives and Controls, May Frekvenču pārveidotāji visām vajadzībām. Slide 1 Biznesa struktūra piedziņa un vadība Pielietojuma nozares HVAC Pārtikas rūpniecība Dzērienu industrija Tīrais un netīrais ūdens

Sīkāk

Notekūdeņu siltuma atgūšana Titel der Präsentation Ersteller der Präsentation Datum 1

Notekūdeņu siltuma atgūšana Titel der Präsentation Ersteller der Präsentation Datum 1 Notekūdeņu siltuma atgūšana Titel der Präsentation Ersteller der Präsentation Datum 1 Silto notekūdeņu avoti Notekūdeņi: veļas mazgātuves, dzīvojamās mājas, peldbaseini/ sporta kompleksi ķīmiskās tīrītavas,

Sīkāk

Jaunums! ZANDA POLAR - izturīgs jumts matētos, dabīgos krāsu toņos

Jaunums! ZANDA POLAR - izturīgs jumts matētos, dabīgos krāsu toņos ZANDA POLAR - izturīgs jumts Betona dakstiņš ar matētu virsmu ir lielisks Zanda klāsta papildinājums Mēs esam padarījuši Zanda klāstu spēcīgāku, papildinot to ar jauno, matēto betona dakstiņu Polar. Šī

Sīkāk

Sanācijas apmetumu sistēmas Epasit Sanopro Klasifikācija un ierobežojumi Sanācijas apmetumi - Upura kārtas-/ kompresijas-/ atsāļošanas apmetumi

Sanācijas apmetumu sistēmas Epasit Sanopro Klasifikācija un ierobežojumi Sanācijas apmetumi - Upura kārtas-/ kompresijas-/ atsāļošanas apmetumi Sanācijas apmetumu sistēmas Epasit Sanopro2000 1. Klasifikācija un ierobežojumi Sanācijas apmetumi - Upura kārtas-/ kompresijas-/ atsāļošanas apmetumi - Poraini apakš apmetumi/ gaisa poru apmetumi - Reversīvie

Sīkāk

pres-3

pres-3 JAUNA TIPA LĪDZ PAT 85% LĒTĀKA KODINĀŠANAS IEKĀRTA PRECĪZA, VIENMĒRĪGA UN REGULĒJAMA KODINĀŠANA ĻAUJ SAMAZINĀT KODINĀŠANAS IZMAKSAS LĪDZ 1.17 EUR/T* VAIRS NEPĀRMAKSĀJIET PAR GRAUDU KODINĀŠANU UN PAR IEKĀRTĀM,

Sīkāk

Biogaze_CHP_GoesGreen [Read-Only] [Compatibility Mode]

Biogaze_CHP_GoesGreen [Read-Only] [Compatibility Mode] Biogāzes staciju tehnoloģiskie risinājumi Ilze Dzene, SIA Ekodoma projektu vadītāja Līguma Nr. IEE/09/848 SI2.558364 Projekta ilgums 01/05/2010 31/10/2012 Projektu atbalsta Rīga, 2011.gada 13.maijs Biogāze...

Sīkāk

HORIZONTĀLAIS SAULES PULKSTENIS. LUDZA Laukuma rekonstrukcija pie Ludzas novada ēkas Raiņa un Stacijas ielau krustojumā. Stacijas iela 38, Ludza LD -1

HORIZONTĀLAIS SAULES PULKSTENIS. LUDZA Laukuma rekonstrukcija pie Ludzas novada ēkas Raiņa un Stacijas ielau krustojumā. Stacijas iela 38, Ludza LD -1 HORIZONTĀLAIS SAULES PULKSTENIS. LUDZA LD - GRANĪTA BRUĢA RAKSTS SP LAUKUMA IEKLĀŠANA R 00,00 cm 7 2 4 Tianshan red 4 6 2 4 N 4 GRANĪTA TONĀLS SALIKUMS 4 Granīts G 60 6 Granīts G 60 M=:0 PASŪTĪTĀJS: LUDZAS

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk

Stollar espresso kafijas automāti Ideālai kafijai nepieciešama precizitāte. Katrreiz.

Stollar espresso kafijas automāti Ideālai kafijai nepieciešama precizitāte. Katrreiz. Stollar espresso kafijas automāti Ideālai kafijai nepieciešama precizitāte. Katrreiz. www.stollar.eu The Dual Boiler Pirmais sadzīves kafijas automāts, kas atbilst Zelta standarta prasībām. Tomēr būtībā

Sīkāk

DARBA APRAKSTS TV Kontroles objekts Datums Pielikums Versija 2 Betonēšana Izstrādāja Nikolajs Zaičenko 1. BETONA ĪPAŠĪBAS UN RAKSTUR

DARBA APRAKSTS TV Kontroles objekts Datums Pielikums Versija 2 Betonēšana Izstrādāja Nikolajs Zaičenko 1. BETONA ĪPAŠĪBAS UN RAKSTUR DARBA APRAKSTS TV-6-1-19 Kontroles objekts Datums 2006-04-07 Pielikums Versija 2 Betonēšana Izstrādāja Nikolajs Zaičenko 1. BETONA ĪPAŠĪBAS UN RAKSTURLIELUMI 1.1. Betona sastāvdaļas. Betons ir mākslīgais

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2019) 930 final ANNEX PIELIKUMS dokumentam Komisijas Deleģētais lēmums, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2019) 930 final ANNEX PIELIKUMS dokumentam Komisijas Deleģētais lēmums, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un EIROPAS KOMISIJA Briselē, 15.2.2019. C(2019) 930 final ANNEX PIELIKUMS dokumentam Komisijas Deleģētais lēmums, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK 2021.-2030. gada periodam

Sīkāk

Dinamiskā Blīvēšana DC

Dinamiskā Blīvēšana DC Dinamiskā Blīvēšana DC Dinamiskā Blīvēšana DC Strona główna Tehnoloģijas Dinamiskā Blīvēšana DC Dinamiskās Blīvēšanas (DC) tehnoloģiju, kas zināma arī kā dinamiskās konsolidācijas metode, izgudroja un

Sīkāk

SIA Jūrmalas Mežaparki TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS Bērnu rotaļu laukuma elementu iegāde un uzstādīšana Nr.p.k. Preces nosaukums Detalizēts apraksts, skice

SIA Jūrmalas Mežaparki TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS Bērnu rotaļu laukuma elementu iegāde un uzstādīšana Nr.p.k. Preces nosaukums Detalizēts apraksts, skice SIA Jūrmalas Mežaparki TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS Bērnu rotaļu laukuma elementu iegāde un uzstādīšana Nr.p.k. Preces nosaukums Detalizēts apraksts, skice vai vizuālais attēls atbilstoši tehniskajai specifikācijai

Sīkāk

Mischen Dosieren AME

Mischen Dosieren AME Industrial Solutions Sajaukšana un dozēšana ELEKTRONISKĀS SAJAUKŠANAS UN DOZĒŠANAS SISTĒMAS Ļoti ērti vadāmas Visaugstākā procesa uzticamība Universālas uzklāšanas iespējas Sajaukšanas un dozēšanas sistēmas:

Sīkāk

LV IEVĒRO: VISAS LAPASPUŠU NORĀDES ATTIECAS UZ SPĒLES KOMPLEKTĀ IEKĻAUTO SPĒLES NOTEIKUMU GRĀMATIŅU. SPĒLES KOMPLEKTS: 12 pentamino, 5 sarkani klucīši

LV IEVĒRO: VISAS LAPASPUŠU NORĀDES ATTIECAS UZ SPĒLES KOMPLEKTĀ IEKĻAUTO SPĒLES NOTEIKUMU GRĀMATIŅU. SPĒLES KOMPLEKTS: 12 pentamino, 5 sarkani klucīši LV IEVĒRO: VISAS LAPASPUŠU NORĀDES ATTIECAS UZ SPĒLES KOMPLEKTĀ IEKĻAUTO SPĒLES NOTEIKUMU GRĀMATIŅU. SPĒLES KOMPLEKTS: 12 pentamino, 5 sarkani klucīši, 3 brūni klucīši, 1 spēles laukums, 1 barjera izvēlētā

Sīkāk

Datu lapa: Wilo-TOP-Z 30/10 (1~230 V, PN 10, RG) Raksturlīknes Maiņstrāva H/m v 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 min. Wilo-TOP-Z 30/10 1~230V - Rp 1¼

Datu lapa: Wilo-TOP-Z 30/10 (1~230 V, PN 10, RG) Raksturlīknes Maiņstrāva H/m v 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 min. Wilo-TOP-Z 30/10 1~230V - Rp 1¼ Datu lapa: Wilo-TOP-Z 3/1 (1~23 V, PN 1, RG) Raksturlīknes Maiņstrāva H/m 9 8 7 6 5 4 3 v,5 1 1,5 2 2,5 3 Wilo-TOP-Z 3/1 1~23V - Rp 1¼ m/s Atļautie sūknējamie šķidrumi (citi šķidrumi pēc pieprasījuma)

Sīkāk

TENAPORS L EPS putu polistirola elementi betona plātņu pamatiem RĪCĪBAS UN MONTĀŽAS VADLĪNIJAS /13/2018

TENAPORS L EPS putu polistirola elementi betona plātņu pamatiem RĪCĪBAS UN MONTĀŽAS VADLĪNIJAS /13/2018 TENAPORS L EPS putu polistirola elementi betona plātņu pamatiem RĪCĪBAS UN MONTĀŽAS VADLĪNIJAS 2018 8/13/2018 Saturs 1. Vispārīgie norādījumi... 3 1.1. TENAPORS L EPS raksturojums... 3 1.2. Montāžas vadlīnijas...

Sīkāk

v, m/s Projekta numurs: /16/I/002 Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai 10 1 Velobraukšanas sace

v, m/s Projekta numurs: /16/I/002 Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai 10 1 Velobraukšanas sace v, m/s Projekta numurs: 8.3.2.1/16/I/002 Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai 10 1 Velobraukšanas sacensības Fizikas valsts 68. olimpiāde Otrā posma uzdevumi

Sīkāk

Kondensacijas tipa gazes iekartas_LV.cdr

Kondensacijas tipa gazes iekartas_LV.cdr Junkers kondensācijas tipa gāzes apkures iekārtas 2 Junkers kondensācijas tipa gāzes apkures iekārtas Vācu tehnoloģijas apkurei un karstā ūdens sagatavošanai Pateicoties zīmola kvalitātei, Junkers kondensācijas

Sīkāk

LU 68 Fizikas sekcija DocBook

LU 68 Fizikas sekcija DocBook Vispārizglītojošās e-fizikas materiālu augstas kvalitātes noformējuma izstrāde, izmantojot DocBook un LaTeX tehnoloģijas Arnis Voitkāns LU 68. konferences Fizikas didaktikas sekcija 5.02.2010. Kas ir augstas

Sīkāk

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju,iestatījumu un izv

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju,iestatījumu un izv BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju,iestatījumu un izvelnes taustiņiem, tiek iekļauts katla komplektācijā

Sīkāk

Komisijas Regula (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina

Komisijas Regula (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina L 191/26 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 23.7.2009. KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina

Sīkāk

Apstiprinu:

Apstiprinu: Lapa : 1 (24) 1 Lapa : 2 (24) Ievads Salaspils kodolreaktora (turpmāk SKR) teritorijā un tā tuvākajā apkārtnē VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs veic Speciālās atļaujas darbībām ar

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - VMF LATVIA 2018_2

Microsoft PowerPoint - VMF LATVIA 2018_2 SIA VMF LATVIA 2017.gada darbības rezultāti un uzdevumi 2018.gadam Jānis Buļs Valdes priekšsēdētājs SIA VMF LATVIA 23.03.2018. Esošie VMF LATVIA stratēģiskie mērķi 1. Nodrošināt efektīvu un ilgtspējīgu

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation Pralinē Saturs Izejvielas Par eļļas sēklām Ražošanas process Apstrāde Izmantošanas iespējas Izejvielas. Lazdu rieksti. Botānika Parastās lazdas (Corylus avellana) rieksts ir neveronis, kas nozīmē, ka sēkla

Sīkāk

70 Mērķis Veidot izpratni par metālu ražošanas procesu, izmantojot lomu spēli. RAŽOSIM METĀLU! (2 stundas) Temata No izejvielas līdz produktam stundas

70 Mērķis Veidot izpratni par metālu ražošanas procesu, izmantojot lomu spēli. RAŽOSIM METĀLU! (2 stundas) Temata No izejvielas līdz produktam stundas 70 Mērķis Veidot izpratni par metālu ražošanas procesu, izmantojot lomu spēli. RAŽOSIM METĀLU! (2 stundas) Temata No izejvielas līdz produktam stundas piemērs Skolēnam sasniedzamais rezultāts Veido prezentāciju

Sīkāk

Microsoft Word - Valcbetona Specifikacijas_REV3_

Microsoft Word - Valcbetona Specifikacijas_REV3_ Ar veltni blīvējama betona (RCC) seguma būvniecības vispārīgās specifikācijas autoceļiem un laukumiem Izstrādātas: 2015. gada 26. martā (1. redakcija) Izstrādātājs: SIA Ceļu eksperts, Aveņu iela 1, Ikšķile,

Sīkāk

Microsoft Word - SEG_ atskaite_Bolderaja_2008.doc

Microsoft Word - SEG_ atskaite_Bolderaja_2008.doc SIA Bolderaja Ltd Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2008.gadā. Saturs I. Ziņas par operatoru.. 3 II. Vispārīga informācija par piesārņojošām darbībām. 4 III. Emisijas aprēķini sadedzināšanas procesiem

Sīkāk

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc SIA Krāslavas nami Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2007. gadā Saturs I. Ziņas par operatoru...3 II. Vispārīga informācija par piesārņojošajām darbībām...4 III. Emisijas aprēķini sadedzināšanas

Sīkāk

'PĀRTIKAS KVALITĀTES SHĒMAS Bauska.pptx

'PĀRTIKAS KVALITĀTES SHĒMAS Bauska.pptx PĀRTIKAS KVALITĀTES SHĒMAS Ginta Dzerkale Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta Biotehnoloģijas un kvalitātes nodaļa Pārtikas kvalitātes shēmas *ES pārtikas kvalitātes shēmas: Bioloģiskās

Sīkāk

Datu lapa Kombinētais automātiskās balansēšanas vārsts AB-PM vārsts DN 10-32, PN 16 Apraksts AB-PM ir kombinēts automātiskās balansēšanas vārsts. Tā k

Datu lapa Kombinētais automātiskās balansēšanas vārsts AB-PM vārsts DN 10-32, PN 16 Apraksts AB-PM ir kombinēts automātiskās balansēšanas vārsts. Tā k Datu lapa Kombinētais automātiskās balansēšanas vārsts AB-PM vārsts DN 10-32, PN 16 Apraksts AB-PM ir kombinēts automātiskās balansēšanas vārsts. Tā kompaktajā vārsta korpusā ir trīs funkcijas: 1. Diferenciālā

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2007.gada 12.decembra lēmumu Nr.592 Elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodika saistītajiem lietotājiem Izdota saskaņā ar Elektroenerģijas

Sīkāk

Microsoft Word - Latv_Gaze_SEG atskaite 2007.doc

Microsoft Word - Latv_Gaze_SEG atskaite 2007.doc 2.pielikums Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumiem Nr.778 Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2007. gadā I. Ziņas par operatoru 1. Operators: 1.1. nosaukums vai vārds un uzvārds Akciju

Sīkāk

Microsoft Word - 5_Mehaniskaas_iipash-3.doc

Microsoft Word - 5_Mehaniskaas_iipash-3.doc 5.3.11. ĶERMEŅU SAGRŪŠANA: PLASTISKĀ UN TRAUSLĀ SAGRŪŠANA Pietiekami lielu spriegumu gadījumā attālumi, kuros struktūrvienības pārvietojas var pārsniegt saišu darbības rādiusu r S. Saites sabrūk, kā rezultātā

Sīkāk

Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits

Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits 1. PIEREDZES STĀSTS... 3 2. IZEJVIELU, ŪDENS, NOTEKŪDENS, ATKRITUMU, GAISA, TROKŠŅU,

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA APSTIPRINĀTI ar 25.05.2018. AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA S T A T Ū T I JAUNĀ REDAKCIJA Valmiera 2018 1. Firma

Sīkāk

Logatherm WPS 10K L A ++ A + A B C D E F G A ++ A B C D E F G A 51 db kw kw kw db /2013

Logatherm WPS 10K L A ++ A + A B C D E F G A ++ A B C D E F G A 51 db kw kw kw db /2013 51 d 11 11 11 kw kw kw d 2015 811/2013 2015 811/2013 Izstrādājuma datu lapa par energopatēriņu Turpmākie izstrādājuma dati atbilst S regulu 811/2013, 812/2013, 813/2013 un 814/2013 prasībām, ar ko papildina

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

Ministerstvo kultury České republiky

Ministerstvo kultury České republiky PROTOKOLS Tulkojums no čehu valodas TEHNOLOĢIJAS LABORATORIJA Pasūtītājs: Milošs Gavenda Jūsu vēstules reģ. nr. / datums: - / 11. 1. 2016 Mūsu reģ. nr.: NPÚ/310/2282/2016 Kārto / telefons: Ing. Dagmar

Sīkāk

IEE projekts Līgums Nr.: IEE/12/856/SI D.3.1.c - Kopsavilkums. Biznesa plāns Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās, Zemgales reģions, Latvija

IEE projekts Līgums Nr.: IEE/12/856/SI D.3.1.c - Kopsavilkums. Biznesa plāns Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās, Zemgales reģions, Latvija D.3.1.c - Kopsavilkums. Biznesa plāns Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās, Zemgales reģions, Latvija Projekta nosaukums: Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās Vieta: Zemgales reģions, Latvija Iesniegšanas

Sīkāk

BŪTISKĀS PRASĪBAS INDIVIDUĀLAJIEM AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻIEM (turpmāk – IAL)

BŪTISKĀS PRASĪBAS INDIVIDUĀLAJIEM AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻIEM  (turpmāk – IAL) Reglamentētās sfēras būvizstrādājumu uzraudzība 01.01.2013.-28.04.2014. Par prasībām reglamentētās sfēras būvizstrādājumiem: Reglamentētās sfēras būvizstrādājumi - ja attiecināmi saskaņotās saskaņotie

Sīkāk

PARADOR jaunā lamināta kolekcija ECO Balance. Kas ir ECO Balance? Mums, dzīvot nozīmē radīt perfektu līdzsvaru starp ekoloģiju un stilu. Kā mēs vēlami

PARADOR jaunā lamināta kolekcija ECO Balance. Kas ir ECO Balance? Mums, dzīvot nozīmē radīt perfektu līdzsvaru starp ekoloģiju un stilu. Kā mēs vēlami PARADOR jaunā lamināta kolekcija ECO Balance. Kas ir ECO Balance? Mums, dzīvot nozīmē radīt perfektu līdzsvaru starp ekoloģiju un stilu. Kā mēs vēlamies dzīvot? Un kā mēs aizsargājam savu veselību un tajā

Sīkāk

Microsoft Word - Knauf_Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o._Flexfuge_LV_2011dec06.doc

Microsoft Word - Knauf_Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o._Flexfuge_LV_2011dec06.doc 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠANA Produkta identifikators: Knauf Flexfuge Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot: Elastīga

Sīkāk

PROFESIJAS STANDARTA PARAUGS

PROFESIJAS STANDARTA PARAUGS APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2002. gada 16. maija rīkojumu Nr. 283 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0061 Profesija Sausās būves celtnieks Kvalifikācijas līmenis 2 Nodarbinātības

Sīkāk

Mitrinātājs un attīrītājs Divi vienā Revolucionāra, pasaulē nebijusi tehnoloģija. Sausu gaisu ir grūti attīrīt. Mitrināšana kopā ar attīrīšanu ir daud

Mitrinātājs un attīrītājs Divi vienā Revolucionāra, pasaulē nebijusi tehnoloģija. Sausu gaisu ir grūti attīrīt. Mitrināšana kopā ar attīrīšanu ir daud Mitrinātājs un attīrītājs Divi vienā Revolucionāra, pasaulē nebijusi tehnoloģija. Sausu gaisu ir grūti attīrīt. Mitrināšana kopā ar attīrīšanu ir daudz efektīvāka. JAUNUMS! l Īpaši zems enerģijas patēriņš

Sīkāk

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA EĪD Nr CPR-M 561-7/11.14-LV 1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: Fix Master Toge skrūve bet

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA EĪD Nr CPR-M 561-7/11.14-LV 1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: Fix Master Toge skrūve bet EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA EĪD Nr. 1343-CPR-M 561-7/11.14-LV 1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: Fix Master Toge skrūve betonam, TSM, augstas ekspluatācijas 2. Tipa, partijas

Sīkāk

Tame_SAAC_apjomi.xls

Tame_SAAC_apjomi.xls Būves nosaukums Objekta nosaukums Objekta adrese Pasūtījuma Nr. Sporta un aktīvās atpūtas centrs Sporta un aktīvās atpūtas centrs "Laurenči", Sigulda, Siguldas novads Tāme sastādīta 2012.gada cenās, pamatojoties

Sīkāk

Folie 1

Folie 1 Priekšnosacījumi un izaicinājumi modernai koka būvniecībai Latvijā Andrejs Domkins Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts SIA (MeKA) Koks ir izcils konstrukciju materiāls 100 m 190

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lauksaimniecības sektoru ekonomiskā analīze Latvijā SIA «Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs» Ekonomikas nodaļa 2016 Atsevišķu produktu vērtības dinamika 2010.-2015.gados (bāzes cenās, milj.

Sīkāk

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja 2.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses p

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja 2.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses p Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS 017018-19-7a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, Indrānu iela 3.1 Ēkas daļa -.1 Ēkas vai tās daļas

Sīkāk

Microsoft Word - Henkel Balti OU_Ceresit CD 25_LV-CLP_2016apr28.doc

Microsoft Word - Henkel Balti OU_Ceresit CD 25_LV-CLP_2016apr28.doc 1. IEDAĻA: Vielas / maisījuma un uzņēmējsabiedrības / uzņēmuma apzināšana 1.1. Produkta identifikators: Smalkgraudaina remontjava Ceresit CD 25 Satur: Portlandcements, ķimikālijas, hromātu saturs samazināts

Sīkāk

PROJEKTĒTĀJS: SIA CK Būvkomersanta reăistrācijas Nr R Reăistrācijas Nr Jur.adrese: Jaunliepas, Vaidavas pagasts, Kocēnu novads, LV-

PROJEKTĒTĀJS: SIA CK Būvkomersanta reăistrācijas Nr R Reăistrācijas Nr Jur.adrese: Jaunliepas, Vaidavas pagasts, Kocēnu novads, LV- PROJEKTĒTĀJS: SIA CK Būvkomersanta reăistrācijas Nr. 8563-R Reăistrācijas Nr. 44103064025 Jur.adrese: Jaunliepas, Vaidavas pagasts, Kocēnu novads, LV-4228 Biroja adrese: Beātes 23-700, Valmiera, LV-4201

Sīkāk

RF PRO.pdf

RF PRO.pdf CIVILS LANDSCAPING AQUA SPORT RECYFIX PRO NEW INOVATĪVA DRENĀŽAS SISTĒMA IZGATAVOTA NO PE-PP UN PA-GF MĀJAS UN KOMERCIĀLO PLATĪBU TERITORIJĀS LĪDZ C250 SLODZES KLASEI Tagad arī ar FIBRETEC resti CIVILS

Sīkāk

SATURA RĀDĪTĀJS Seesam Insurance AS Latvijas filiāle starptautiskas komandas sastāvdaļa Seesam Insurance AS Latvijas filiāle starptautiskas komandas s

SATURA RĀDĪTĀJS Seesam Insurance AS Latvijas filiāle starptautiskas komandas sastāvdaļa Seesam Insurance AS Latvijas filiāle starptautiskas komandas s 1 Par Seesam Seesam s pakalpojumus Baltijas valstīs sāka sniegt 1991. gadā, kad Somijas Pohjola Group Plc. un ASV s koncerns American International Group Inc. nodibināja Seesam nedzīvības s akciju sabiedrību

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 transporta plūsmas monitorēšanai Roberts Kadiķis Kārlis Freivalds Multifunkcionāla inteliģenta transporta sistēmas punkta tehnoloģija Nr.2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/086 Motivācija Nepieciešamība efektīvāk

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation MODERNIE VIESNĪCU TELEFONA APARĀTI UN VIESU ISTABAS KOPTĒLS Katrīna Levita Adventus Solutions SATURS Viesnīcu telefonu priekšrocības Kolekcija AEI telefoni Cetis (Teledex, Telematrix) telefoni VTech telefoni

Sīkāk

Laboratorijas darbi mehānikā

Laboratorijas darbi mehānikā Laboratorijas darbs Nr..1 Elektrisko mēraparātu pārbaude un mērdiapazona paplašināšana Studenta vārds, uzvārds:... Fakultāte, grupa:... Studenta apliecības numurs:... Teorētiskais pamatojums Praksē ne

Sīkāk

Microsoft Word - Daugavgriva_SEG_08.doc

Microsoft Word - Daugavgriva_SEG_08.doc 1(8) Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2008. gadā I. Ziņas par operatoru 2.pielikums Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumiem 778 Operators: nosaukums vai vārds un uzvārds Akciju sabiedrība

Sīkāk

Saturs Sākums Beigas Atpakaļ Aizvērt Pilns ekrāns 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studij

Saturs Sākums Beigas Atpakaļ Aizvērt Pilns ekrāns 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studij 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studiju programma Matemātika Studiju kurss Polinomu algebra 2.lekcija Docētājs: Dr. P. Daugulis 2012./2013.studiju

Sīkāk

Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka

Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka 28.3.219. Ekonomiskās izaugsmes tempi pasaulē kļūst lēnāki 8 7 6 5 4 3 2 1-1 Reālā IKP pārmaiņu tempi (%) -2 213 214

Sīkāk

MKN grozījumi

MKN grozījumi Latvijas graudu nozares attīstības tendences Rigonda Krieviņa 22.10.2015. Latvijas graudu un rapša sējumu platības, kopraža un ražība 2 Graudu kopraža (tūskt.t) un platība (tūkst.ha) Ražība, t/ha Latvijas

Sīkāk

Apstiprināts ar rīkojumu Nr /35 A/S Transporta un sakaru institūts (turpmāk tekstā - TSI) NOLIKUMS par doktorantu/zinātniskā grāda p

Apstiprināts ar rīkojumu Nr /35 A/S Transporta un sakaru institūts (turpmāk tekstā - TSI) NOLIKUMS par doktorantu/zinātniskā grāda p Apstiprināts ar 25.03.2019.rīkojumu Nr.01-12.1/35 A/S Transporta un sakaru institūts (turpmāk tekstā - TSI) NOLIKUMS par doktorantu/zinātniskā grāda pretendentu atklātās atlases akadēmiskajam darbam (daiļlaika

Sīkāk

Saturs Sākums Beigas Atpakaļ Aizvērt Pilns ekrāns 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studij

Saturs Sākums Beigas Atpakaļ Aizvērt Pilns ekrāns 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studij 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studiju programma Matemātika Studiju kurss Lineārā algebra I 5.lekcija Docētājs: Dr. P. Daugulis 2012./2013.studiju

Sīkāk

Latvijas pārtikas nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze

Latvijas pārtikas nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze Latvijas pārtikas nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze 08.12.2015. prof. Irina Pilvere Aleksejs Nipers Latvija Lietuva Igaunija Polija Krievija Analizējamās nozares/valstis/periods Pētījums

Sīkāk

Rīgas Tehniskā universitāte POLIMĒRMATERIĀLU INSTITŪTS Tēma MATERIĀLU UN LIETU RAŢOŠANAS ATTĪSTĪBAS TENDENCES IEVADS Iepriekšējās tēmās e

Rīgas Tehniskā universitāte POLIMĒRMATERIĀLU INSTITŪTS Tēma MATERIĀLU UN LIETU RAŢOŠANAS ATTĪSTĪBAS TENDENCES IEVADS Iepriekšējās tēmās e Tēma 15 15. MATERIĀLU UN LIETU RAŢOŠANAS ATTĪSTĪBAS TENDENCES 15.1. IEVADS Iepriekšējās tēmās esam aplūkojuši plašu ar dažādu materiālu struktūru, īpašībām, izgatavošanu un izmantošanu saistītu jautājumu

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

SolidCAM Solution Presentation

SolidCAM Solution Presentation SolidCAM Integrētā CAM līderis Dibināta 1984. - 35 gadu pieredze CAM programmatūras izstrādē SolidCAM Ltd. galvenais birojs Izraēlā 2 birojii Eiropā: SolidCAM GmbH, Vācijā 7 biroji Saistītās kompānijas:

Sīkāk

SANCO/11120/2012-EN

SANCO/11120/2012-EN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, 2012. gada 26. septembrī (27.09) (OR. en) 14269/12 DENLEG 93 AGRI 626 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komisija Saņemšanas datums: 2012. gada 18. septembris Saņēmējs: Padomes

Sīkāk

32repol_uzd

32repol_uzd Materiāls ņemts no grāmatas: Andžāns Agnis, Bērziņa Anna, Bērziņš Aivars "Latvijas Republikas 6-5 matemātikas olimpiādes" LATVIJAS REPUBLIKAS OLIMPIĀDE UZDEVUMI 8 klase Pierādīt, ka neviens no skaitļiem

Sīkāk

Celtniecības darbu cenas Cenas par periodu: Darba nosaukums Pamati Cena Sagatavošanas darbi, zemes darbi, pamatu nospraušana. m EUR

Celtniecības darbu cenas Cenas par periodu: Darba nosaukums Pamati Cena Sagatavošanas darbi, zemes darbi, pamatu nospraušana. m EUR Celtniecības darbu cenas Cenas par periodu: 01.12-30.02 Darba nosaukums Pamati Cena Sagatavošanas darbi, zemes darbi, pamatu nospraušana. m2 2.16 EUR Zemes rakšana ar traktortehniku pamatiem Stunda 27.90

Sīkāk

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018 SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada sešiem mēnešiem 2018 Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam

Sīkāk

IEVADS

IEVADS SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment Kūdras izstrādes procesa Kalnasalas (Beržovkas) purvā radītā trokšņa novērtējums Rīga, 2017. gada marts SATURS IEVADS... 3 1. PROGRAMMATŪRA UN APRĒĶINU METODES...

Sīkāk

MPRA Munich Personal RePEc Archive Construction materials and construction influential factors in Latvia V. Skribans Riga Technical University 2000 On

MPRA Munich Personal RePEc Archive Construction materials and construction influential factors in Latvia V. Skribans Riga Technical University 2000 On MPRA Munich Personal RePEc Archive Construction materials and construction influential factors in Latvia V. Skribans Riga Technical University 2000 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/16357/ MPRA

Sīkāk

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM Iebūvētais virtuves apgaismojums Labs, funkcionāls apgaismojums Funckionāls apgaismojums ir svarīgs jebkurā virtuves interjerā. Ar

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM Iebūvētais virtuves apgaismojums Labs, funkcionāls apgaismojums Funckionāls apgaismojums ir svarīgs jebkurā virtuves interjerā. Ar CEĻVEDIS PIRCĒJIEM Iebūvētais virtuves apgaismojums Labs, funkcionāls apgaismojums Funckionāls apgaismojums ir svarīgs jebkurā virtuves interjerā. Ar labu, vienmērīgu apgaismojumu virs darba virsmas gatavot

Sīkāk

Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk?

Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk? Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk? 08.06.2016. Kā notiek aprobācijas pētījums? Pētījumos balstītu piemēru radīšana (research based design) Piemēru un modeļu izstrāde Teorētiskais pamatojums un modelis

Sīkāk

Ēku energoefektīvas renovācijas finansējumu risinājumi Ēku renovācijas finansēšana, izmantojot energotaupības pasākumus Raivo Damkevics SIA RENESCO va

Ēku energoefektīvas renovācijas finansējumu risinājumi Ēku renovācijas finansēšana, izmantojot energotaupības pasākumus Raivo Damkevics SIA RENESCO va Ēku energoefektīvas renovācijas finansējumu risinājumi Ēku renovācijas finansēšana, izmantojot energotaupības pasākumus Raivo Damkevics SIA RENESCO valdes loceklis Tālr.: 67027427 Fakss: 29371545 E-pasts:

Sīkāk

Celtniecības darbu cenas Cenas par periodu: Darba nosaukums Cena Pamati Sagatavošanas darbi, zemes darbi, pamatu m2 2,52 nospraušana. Zeme

Celtniecības darbu cenas Cenas par periodu: Darba nosaukums Cena Pamati Sagatavošanas darbi, zemes darbi, pamatu m2 2,52 nospraušana. Zeme Celtniecības darbu cenas Cenas par periodu: 01.06-30.08 Darba nosaukums Cena Pamati Sagatavošanas darbi, zemes darbi, pamatu m2 2,52 nospraušana. Zemes rakšana ar traktortehniku pamatiem Stunda 32,55 Zemes

Sīkāk

Komandu sacensības informātikā un matemātikā Cēsis 2017 Izteiksmes Fināla uzdevumi Aplūkosim aritmētiskas izteiksmes, kurās tiek izmantoti deviņi atšķ

Komandu sacensības informātikā un matemātikā Cēsis 2017 Izteiksmes Fināla uzdevumi Aplūkosim aritmētiskas izteiksmes, kurās tiek izmantoti deviņi atšķ Izteiksmes Aplūkosim aritmētiskas izteiksmes, kurās tiek izmantoti deviņi atšķirīgi viencipara naturāli skaitļi un astoņas aritmētisko darbību zīmes (katra no tām var būt tikai +, -, * vai /). Iekavas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Nodokļu politikas pamatnostādnes 2018.-2021.gadam 2017.gada 10. jūlijs Kādēļ vajadzīga nodokļu reforma? NAP 2020: vidējā ikgadējā IKP izaugsme vismaz 5% apjomā Latvijā 2015. gadā Džini koeficients bija

Sīkāk

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem

Sīkāk

Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs sabiedrība ar ierobežotu atbildību PortRail vienotais reģistrācijas numurs juridiskā adrese: Ekspor

Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs sabiedrība ar ierobežotu atbildību PortRail vienotais reģistrācijas numurs juridiskā adrese: Ekspor Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs sabiedrība ar ierobežotu atbildību PortRail vienotais reģistrācijas numurs 50103854091 juridiskā adrese: Eksporta iela 15 k-1, Rīga, LV-1045, tel. +371 67329816,

Sīkāk