Lalita Sahasranama Stotram

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Lalita Sahasranama Stotram"

Transkripts

1 Lalita Sahasranama Stotram The Song of the 1000 Names of Lalita (Roman Text) Shree Maa and Swami Satyananda Saraswati 1

2 Aspecialmessageandrequestfrom Shree Maa and Swami Satyananda Saraswati It is our privilege to make this book available to you free of charge, with only one request that you do not turn our love and devotion which inspired these efforts into a commercial project, or seek to profit materially from the labors of our volunteer crew. We want this knowledge to be part of our legacy, so we request you to share our love and blessings with fellow spiritual seekers, who can downloadafreecopyofthebook on our website ( Other Materials Available Online Free download of the Bija Mantras of the Chandi Path: Free Chanting/Puja video classes: Chanting/Puja Apps and Books: Where to Find Us/Join Us in Worship Check out the latest news: Learn with us on Telegram by ing: Join us on Facebook: 2

3 śrīlalitāsahasranāmastotram nyāsaḥ asya śrīlalitāsahasranāmastotramālā mantrasya vaśinyādivāgdevatā ṛṣayaḥ anuṣṭup chandaḥ śrīlalitāparameśvarī devatā śrīmadvāgbhavakūṭeti bījam madhyakūṭeti śaktiḥ śaktikūṭeti kīlakam śrīlalitāmahātripurasundarī-prasādasiddhidvārā cintitaphalāvāptyarthe jape viniyogaḥ dhyānam sindūrāruṇa vigrahāṃ trinayanāṃ māṇikyamauli sphurat tārā nāyaka śekharāṃ smitamukhī māpīna vakṣoruhām pāṇibhyāmalipūrṇa ratna caṣakaṃ raktotpalaṃ bibhratīṃ saumyāṃ ratna ghaṭastha raktacaraṇāṃ dhyāyet parāmambikām aruṇāṃ karuṇā taraṅgitākṣīṃ dhṛta pāśāṅkuśa puṣpa bāṇacāpām aṇimādibhi rāvṛtāṃ mayūkhairahamityeva vibhāvaye bhavānīm 3

4 dhyāyet padmāsanasthāṃ vikasitavadanāṃ padmapatrāyatākṣīṃ hemābhāṃ pītavastrāṃ karakalitalasaddhemapadmāṃ varāṅgīm sarvālaṅkāra yuktāṃ satata mabhayadāṃ bhaktanamrāṃ bhavānīṃ śrīvidyāṃ śānta mūrtiṃ sakala suranutāṃ sarva sampatpradātrīm sakuṅkuma vilepanāmalikacumbi kastūrikāṃ samanda hasitekṣaṇāṃ saśara cāpa pāśāṅkuśām aśeṣajana mohinīṃ aruṇa mālya bhūṣāmbarāṃ japākusuma bhāsurāṃ japavidhau smaredambikām 4

5 atha śrīlalitāsahasranāmastotram śrīmātā śrīmahārājñī śrīmatsiṃhāsaneśvarī cidagnikuṇḍasambhūtā devakāryasamudyatā 1 udyadbhānusahasrābhā caturbāhusamanvitā rāgasvarūpapāśāḍhyā krodhākārāṅkuśojjvalā 2 manorūpekṣukodaṇḍā pañcatanmātrasāyakā nijāruṇaprabhāpūra majjadbrahmāṇḍamaṇḍalā 3 campakāśokapunnāga saugandhikalasatkacā kuruvindamaṇiśreṇī kanatkoṭīramaṇḍitā 4 aṣṭamīcandravibhrāja dalikasthalaśobhitā mukhacandrakalaṅkābha mṛganābhiviśeṣakā 5 vadanasmaramāṅgalya gṛhatoraṇacillikā vaktralakṣmīparīvāha calanmīnābhalocanā 6 navacampakapuṣpābha nāsādaṇḍavirājitā tārākāntitiraskāri nāsābharaṇabhāsurā 7 5

6 kadambamañjarīkḷpta karṇapūramanoharā tāṭaṅkayugalībhūta tapanoḍupamaṇḍalā 8 padmarāgaśilādarśa paribhāvikapolabhūḥ navavidrumabimbaśrīn yakkāriradanacchadā 9 śuddhavidyāṅkurākāra dvijapaṅktidvayojjvalā karpūravīṭikāmoda samākarṣidigantarā 10 nijasallāpamādhurya vinirbhartsitakacchapī mandasmitaprabhāpūra majjatkāmeśamānasā 11 anākalitasādṛśya cibukaśrīvirājitā kāmeśabaddhamāṅgalya sūtraśobhitakandharā 12 kanakāṅgadakeyūra kamanīyabhujānvitā ratnagraiveyacintāka lolamuktāphalānvitā 13 kāmeśvarapremaratna maṇipratipaṇastanī nābhyālavālaromāli latāphalakucadvayī 14 lakṣyaromalatādhāra tāsamunneyamadhyamā stanabhāradalanmadhya paṭṭabandhavalitrayā

7 aruṇāruṇakausumbha vastrabhāsvatkaṭītaṭī ratnakiṅkiṇikāramya raśanādāmabhūṣitā 16 kāmeśajñātasaubhāgya mārdavorudvayānvitā māṇikyamukuṭākāra jānudvayavirājitā 17 indragopaparikṣiptas maratūṇābhajaṅghikā gūḍhagulphā kūrmapṛṣṭha jayiṣṇuprapadānvitā 18 nakhadīdhitisañchanna namajjanatamoguṇā padadvayaprabhājāla parākṛtasaroruhā 19 siñjānamaṇimañjīra maṇḍitaśrīpadāmbujā marālīmandagamanā mahālāvaṇyaśevadhiḥ 20 sarvāruṇā'navadyāṅgī sarvābharaṇabhūṣitā śivakāmeśvarāṅkasthā śivā svādhīnavallabhā 21 sumerumadhyaśaṛṅgasthā śrīmannagaranāyikā cintāmaṇigṛhāntasthā pañcabrahmāsanasthitā 22 mahāpadmāṭavīsaṃsthā kadambavanavāsinī sudhāsāgaramadhyasthā kāmākṣī kāmadāyinī

8 devarṣigaṇasaṅghātas tūyamānātmavaibhavā bhaṇḍāsuravadhodyukta śaktisenāsamanvitā 24 sampatkarīsamārūḍha sindhuravrajasevitā aśvārūḍhādhiṣṭhitāśva koṭikoṭibhirāvṛtā 25 cakrarājarathārūḍha sarvāyudhapariṣkṛtā geyacakrarathārūḍha mantriṇīparisevitā 26 kiricakrarathārūḍha daṇḍanāthāpuraskṛtā jvālāmālinikākṣipta vahniprākāramadhyagā 27 bhaṇḍasainyavadhodyukta śaktivikramaharṣitā nityāparākramāṭopa nirīkṣaṇasamutsukā 28 bhaṇḍaputravadhodyukta bālāvikramananditā mantriṇyambāviracita viṣaṅgavadhatoṣitā 29 viśukraprāṇaharaṇa vārāhīvīryananditā kāmeśvaramukhāloka kalpitaśrīgaṇeśvarā 30 mahāgaṇeśanirbhinna vighnayantrapraharṣitā bhaṇḍāsurendranirmukta śastrapratyastravarṣiṇī

9 karāṅgulinakhotpanna nārāyaṇadaśākṛtiḥ mahāpāśupatāstrāgni nirdagdhāsurasainikā 32 kāmeśvarāstranirdagdha sabhaṇḍāsuraśūnyakā brahmopendramahendrādi devasaṃstutavaibhavā 33 haranetrāgnisandagdha kāmasañjīvanauṣadhiḥ śrīmadvāgbhavakūṭaika svarūpamukhapaṅkajā 34 kaṇṭhādhaḥkaṭiparyanta madhyakūṭasvarūpiṇī śaktikūṭaikatāpanna kaṭyadhobhāgadhāriṇī 35 mūlamantrātmikā mūla kūṭatrayakalebarā kulāmṛtaikarasikā kulasaṅketapālinī 36 kulāṅganā kulāntasthā kaulinī kulayoginī akulā samayāntasthā samayācāratatparā 37 mūlādhāraikanilayā brahmagranthivibhedinī maṇipūrāntaruditā viṣṇugranthivibhedinī 38 ājñācakrāntarālasthā rudragranthivibhedinī sahasrārāmbujārūḍhā sudhāsārābhivarṣiṇī

10 taḍillatāsamaruciḥ ṣaṭcakroparisaṃsthitā mahāsaktiḥ kuṇḍalinī bisatantutanīyasī 40 bhavānī bhāvanāgamyā bhavāraṇyakuṭhārikā bhadrapriyā bhadramūrtirbhaktasaubhāgyadāyinī 41 bhaktipriyā bhaktigamyā bhaktivaśyā bhayāpahā śāmbhavī śāradārādhyā śarvāṇī śarmadāyinī 42 śāṅkarī śrīkarī sādhvī śaraccandranibhānanā śātodarī śāntimatī nirādhārā nirañjanā 43 nirlepā nirmalā nityā nirākārā nirākulā nirguṇā niṣkalā śāntā niṣkāmā nirupaplavā 44 nityamuktā nirvikārā niṣprapañcā nirāśrayā nityaśuddhā nityabuddhā niravadyā nirantarā 45 niṣkāraṇā niṣkalaṅkā nirupādhirnirīśvarā nīrāgā rāgamathanī nirmadā madanāśinī 46 niścintā nirahaṅkārā nirmohā mohanāśinī nirmamā mamatāhantrī niṣpāpā pāpanāśinī

11 niṣkrodhā krodhaśamanī nirlobhā lobhanāśinī niḥsaṃśayā saṃśayaghnī nirbhavā bhavanāśinī 48 nirvikalpā nirābādhā nirbhedā bhedanāśinī nirnāśā mṛtyumathanī niṣkriyā niṣparigrahā 49 nistulā nīlacikurā nirapāyā niratyayā durlabhā durgamā durgā duḥkhahantrī sukhapradā 50 duṣṭadūrā durācāraśamanī doṣavarjitā sarvajñā sāndrakaruṇā samānādhikavarjitā 51 sarvaśaktimayī sarvamaṅgalā sadgatipradā sarveśvarī sarvamayī sarvamantrasvarūpiṇī 52 sarvayantrātmikā sarvatantrarūpā manonmanī māheśvarī mahādevī mahālakṣmīrmṛḍapriyā 53 mahārūpā mahāpūjyā mahāpātakanāśinī mahāmāyā mahāsattvā mahāśaktirmahāratiḥ 54 mahābhogā mahaiśvaryā mahāvīryā mahābalā mahābuddhirmahāsiddhirmahāyogeśvareśvarī

12 mahātantrā mahāmantrā mahāyantrā mahāsanā mahāyāgakramārādhyā mahābhairavapūjitā 56 maheśvaramahākalpamahātāṇḍavasākṣiṇī mahākāmeśamahiṣī mahātripurasundarī 57 catuḥṣaṣṭyupacārāḍhyā catuḥṣaṣṭikalāmayī mahācatuḥṣaṣṭikoṭiyoginīgaṇasevitā 58 manuvidyā candravidyā candramaṇḍalamadhyagā cārurūpā cāruhāsā cārucandrakalādharā 59 carācarajagannāthā cakrarājaniketanā pārvatī padmanayanā padmarāgasamaprabhā 60 pañcapretāsanāsīnā pañcabrahmasvarūpiṇī cinmayī paramānandā vijñānaghanarūpiṇī 61 dhyānadhyātṛdhyeyarūpā dharmādharmavivarjitā viśvarūpā jāgariṇī svapantī taijasātmikā 62 suptā prājñātmikā turyā sarvāvasthāvivarjitā sṛṣṭikartrī brahmarūpā goptrī govindarūpiṇī

13 saṃhāriṇī rudrarūpā tirodhānakarīśvarī sadāśivā'nugrahadā pañcakṛtyaparāyaṇā 64 bhānumaṇḍalamadhyasthā bhairavī bhagamālinī padmāsanā bhagavatī padmanābhasahodarī 65 unmeṣanimiṣotpannavipannabhuvanāvalī sahasraśīrṣavadanā sahasrākṣī sahasrapāt 66 ābrahmakīṭajananī varṇāśramavidhāyinī nijājñārūpanigamā puṇyāpuṇyaphalapradā 67 śrutisīmantasindūrīkṛtapādābjadhūlikā sakalāgamasandohaśuktisampuṭamauktikā 68 puruṣārthapradā pūrṇā bhoginī bhuvaneśvarī ambikā'nādinidhanā haribrahmendrasevitā 69 nārāyaṇī nādarūpā nāmarūpavivarjitā hrīṅkārī hrīmatī hṛdyā heyopādeyavarjitā 70 rājarājārcitā rājñī ramyā rājīvalocanā rañjanī ramaṇī rasyā raṇatkiṅkiṇimekhalā

14 ramā rākenduvadanā ratirūpā ratipriyā rakṣākarī rākṣasaghnī rāmā ramaṇalampaṭā 72 kāmyā kāmakalārūpā kadambakusumapriyā kalyāṇī jagatīkandā karuṇārasasāgarā 73 kalāvatī kalālāpā kāntā kādambarīpriyā varadā vāmanayanā vāruṇīmadavihvalā 74 viśvādhikā vedavedyā vindhyācalanivāsinī vidhātrī vedajananī viṣṇumāyā vilāsinī 75 kṣetrasvarūpā kṣetreśī kṣetrakṣetrajñapālinī kṣayavṛddhivinirmuktā kṣetrapālasamarcitā 76 vijayā vimalā vandyā vandārujanavatsalā vāgvādinī vāmakeśī vahnimaṇḍalavāsinī 77 bhaktimatkalpalatikā paśupāśavimocinī saṃhṛtāśeṣapāṣaṇḍā sadācārapravartikā 78 tāpatrayāgnisantaptasamāhlādanacandrikā taruṇī tāpasārādhyā tanumadhyā tamo'pahā

15 citistatpadalakṣyārthā cidekarasarūpiṇī svātmānandalavībhūtabrahmādyānandasantatiḥ 80 parā pratyakcitīrūpā paśyantī paradevatā madhyamā vaikharīrūpā bhaktamānasahaṃsikā 81 kāmeśvaraprāṇanāḍī kṛtajñā kāmapūjitā śaṛṅgārarasasampūrṇā jayā jālandharasthitā 82 oḍyāṇapīṭhanilayā bindumaṇḍalavāsinī rahoyāgakramārādhyā rahastarpaṇatarpitā 83 sadyaḥprasādinī viśvasākṣiṇī sākṣivarjitā ṣaḍaṅgadevatāyuktā ṣāḍguṇyaparipūritā 84 nityaklinnā nirupamā nirvāṇasukhadāyinī nityāṣoḍaśikārūpā śrīkaṇṭhārdhaśarīriṇī 85 prabhāvatī prabhārūpā prasiddhā parameśvarī mūlaprakṛtiravyaktā vyaktāvyaktasvarūpiṇī 86 vyāpinī vividhākārā vidyāvidyā-svarūpiṇī mahākāmeśanayanakumudāhlādakaumudī

16 bhaktahārdatamobhedabhānumadbhānusantatiḥ śivadūtī śivārādhyā śivamūrtiḥ śivaṅkarī 88 śivapriyā śivaparā śiṣṭeṣṭā śiṣṭapūjitā aprameyā svaprakāśā manovācāmagocarā 89 cicchaktiś cetanārūpā jaḍaśaktirjaḍātmikā gāyatrī vyāhṛtiḥ sandhyā dvijabṛndaniṣevitā 90 tattvāsanā tattvamayī pañcakośāntarasthitā niḥsīmamahimā nityayauvanā madaśālinī 91 madaghūrṇitaraktākṣī madapāṭalagaṇḍabhūḥ candanadravadigdhāṅgī cāmpeyakusumapriyā 92 kuśalā komalākārā kurukullā kuleśvarī kulakuṇḍālayā kaulamārgatatparasevitā 93 kumāragaṇanāthāmbā tuṣṭiḥ puṣṭirmatirdhṛtiḥ śāntiḥ svastimatī kāntirnandinī vighnanāśinī 94 tejovatī trinayanā lolākṣīkāmarūpiṇī mālinī haṃsinī mātā malayācalavāsinī

17 sumukhī nalinī subhrūḥ śobhanā suranāyikā kālakaṇṭhī kāntimatī kṣobhiṇī sūkṣmarūpiṇī 96 vajreśvarī vāmadevī vayo'vasthāvivarjitā siddheśvarī siddhavidyā siddhamātā yaśasvinī 97 viśuddhicakranilayā''raktavarṇā trilocanā khaṭvāṅgādipraharaṇā vadanaikasamanvitā 98 pāyasānnapriyā tvaksthā paśulokabhayaṅkarī amṛtādimahāśaktisaṃvṛtā ḍākinīśvarī 99 anāhatābjanilayā śyāmābhā vadanadvayā daṃṣṭrojjvalā'kṣamālādidharā rudhirasaṃsthitā 100 kālarātryādiśaktyaughavṛtā snigdhaudanapriyā mahāvīrendravaradā rākiṇyambāsvarūpiṇī 101 maṇipūrābjanilayā vadanatrayasaṃyutā vajrādikāyudhopetā ḍāmaryādibhirāvṛtā 102 raktavarṇā māṃsaniṣṭhā guḍānnaprītamānasā samastabhaktasukhadā lākinyambāsvarūpiṇī

18 svādhiṣṭhānāmbujagatā caturvaktramanoharā śūlādyāyudhasampannā pītavarṇā'tigarvitā 104 medoniṣṭhā madhuprītā bandhinyādisamanvitā dadhyannāsaktahṛdayā kākinīrūpadhāriṇī 105 mūlādhārāmbujārūḍhā pañcavaktrā'sthisaṃsthitā aṅkuśādipraharaṇā varadādiniṣevitā 106 mudgaudanāsaktacittā sākinyambāsvarūpiṇī ājñācakrābjanilayā śuklavarṇā ṣaḍānanā 107 majjāsaṃsthā haṃsavatīmukhyaśaktisamanvitā haridrānnaikarasikā hākinīrūpadhāriṇī 108 sahasradalapadmasthā sarvavarṇopaśobhitā sarvāyudhadharā śuklasaṃsthitā sarvatomukhī 109 sarvaudanaprītacittā yākinyambāsvarūpiṇī svāhā svadhā'matirmedhā śrutiḥ smṛtiranuttamā 110 puṇyakīrtiḥ puṇyalabhyā puṇyaśravaṇakīrtanā pulomajārcitā bandhamocanī bandhurālakā

19 vimarśarūpiṇī vidyā viyadādijagatprasūḥ sarvavyādhipraśamanī sarvamṛtyunivāriṇī 112 agragaṇyā'cintyarūpā kalikalmaṣanāśinī kātyāyanī kālahantrī kamalākṣaniṣevitā 113 tāmbūlapūritamukhī dāḍimīkusumaprabhā mṛgākṣī mohinī mukhyā mṛḍānī mitrarūpiṇī 114 nityatṛptā bhaktanidhirniyantrī nikhileśvarī maitryādivāsanālabhyā mahāpralayasākṣiṇī 115 parā śaktiḥ parā niṣṭhā prajñānaghanarūpiṇī mādhvīpānālasā mattā mātṛkāvarṇarūpiṇī 116 mahākailāsanilayā mṛṇālamṛdudorlatā mahanīyā dayāmūrtirmahāsāmrājyaśālinī 117 ātmavidyā mahāvidyā śrīvidyā kāmasevitā śrīṣoḍaśākṣarīvidyā trikūṭā kāmakoṭikā 118 kaṭākṣakiṅkarībhūtakamalākoṭisevitā śiraḥsthitā candranibhā bhālasthendradhanuḥprabhā

20 hṛdayasthā raviprakhyā trikoṇāntaradīpikā dākṣāyaṇī daityahantrī dakṣayajñavināśinī 120 darāndolitadīrghākṣī darahāsojjvalanmukhī gurumūrtirguṇanidhirgomātā guhajanmabhūḥ 121 deveśī daṇḍanītisthā daharākāśarūpiṇī pratipanmukhyarākāntatithimaṇḍalapūjitā 122 kalātmikā kalānāthā kāvyālāpavinodinī sacāmararamāvāṇīsavyadakṣiṇasevitā 123 ādiśaktirameyā''tmā paramā pāvanākṛtiḥ anekakoṭibrahmāṇḍajananī divyavigrahā 124 klīṅkārī kevalā guhyā kaivalyapadadāyinī tripurā trijagadvandyā trimūrtistridaśeśvarī 125 tryakṣarī divyagandhāḍhyā sindūratilakāñcitā umā śailendratanayā gaurī gandharvasevitā 126 viśvagarbhā svarṇagarbhā'varadā vāgadhīśvarī dhyānagamyā'paricchedyā jñānadā jñānavigrahā

21 sarvavedāntasaṃvedyā satyānandasvarūpiṇī lopāmudrārcitā līlākḷptabrahmāṇḍamaṇḍalā 128 adṛśyā dṛśyarahitā vijñātrī vedyavarjitā yoginī yogadā yogyā yogānandā yugandharā 129 icchāśaktijñānaśaktikriyāśaktisvarūpiṇī sarvādhārā supratiṣṭhā sadasadrūpadhāriṇī 130 aṣṭamūrtirajājaitrī lokayātrāvidhāyinī ekākinī bhūmarūpā nirdvaitā dvaitavarjitā 131 annadā vasudā vṛddhā brahmātmaikyasvarūpiṇī bṛhatī brāhmaṇī brāhmī brahmānandā balipriyā 132 bhāṣārūpā bṛhatsenā bhāvābhāvavivarjitā sukhārādhyā śubhakarī śobhanā sulabhā gatiḥ 133 rājarājeśvarī rājyadāyinī rājyavallabhā rājatkṛpā rājapīṭhaniveśitanijāśritā 134 rājyalakṣmīḥ kośanāthā caturaṅgabaleśvarī sāmrājyadāyinī satyasandhā sāgaramekhalā

22 dīkṣitā daityaśamanī sarvalokavaśaṅkarī sarvārthadātrī sāvitrī saccidānandarūpiṇī 136 deśakālāparicchinnā sarvagā sarvamohinī sarasvatī śāstramayī guhāmbā guhyarūpiṇī 137 sarvopādhivinirmuktā sadāśivapativratā sampradāyeśvarī sādhvī gurumaṇḍalarūpiṇī 138 kulottīrṇā bhagārādhyā māyā madhumatī mahī gaṇāmbā guhyakārādhyā komalāṅgī gurupriyā 139 svatantrā sarvatantreśī dakṣiṇāmūrtirūpiṇī sanakādisamārādhyā śivajñānapradāyinī 140 citkalā''nandakalikā premarūpā priyaṅkarī nāmapārāyaṇaprītā nandividyā naṭeśvarī 141 mithyājagadadhiṣṭhānā muktidā muktirūpiṇī lāsyapriyā layakarī lajjā rambhādivanditā 142 bhavadāvasudhāvṛṣṭiḥ pāpāraṇyadavānalā daurbhāgyatūlavātūlā jarādhvāntaraviprabhā

23 bhāgyābdhicandrikā bhaktacittakekighanāghanā rogaparvatadambholirmṛtyudārukuṭhārikā 144 maheśvarī mahākālī mahāgrāsā mahāśanā aparṇā caṇḍikā caṇḍamuṇḍāsuraniṣūdinī 145 kṣarākṣarātmikā sarvalokeśī viśvadhāriṇī trivargadātrī subhagā tryambakā triguṇātmikā 146 svargāpavargadā śuddhā japāpuṣpanibhākṛtiḥ ojovatī dyutidharā yajñarūpā priyavratā 147 durārādhyā durādharṣā pāṭalīkusumapriyā mahatī merunilayā mandārakusumapriyā 148 vīrārādhyā virāḍrūpā virajā viśvatomukhī pratyagrūpā parākāśā prāṇadā prāṇarūpiṇī 149 mārtāṇḍabhairavārādhyā mantriṇīnyastarājyadhūḥ tripureśī jayatsenā nistraiguṇyā parāparā 150 satyajñānānandarūpā sāmarasyaparāyaṇā kapardinī kalāmālā kāmadhuk kāmarūpiṇī

24 kalānidhiḥ kāvyakalā rasajñā rasaśevadhiḥ puṣṭā purātanā pūjyā puṣkarā puṣkarekṣaṇā 152 parañjyotiḥ parandhāma paramāṇuḥ parātparā pāśahastā pāśahantrī paramantravibhedinī 153 mūrtā'mūrtā'nityatṛptā munimānasahaṃsikā satyavratā satyarūpā sarvāntaryāminī satī 154 brahmāṇī brahmajananī bahurūpā budhārcitā prasavitrī pracaṇḍā''jñā pratiṣṭhā prakaṭākṛtiḥ 155 prāṇeśvarī prāṇadātrī pañcāśatpīṭharūpiṇī viśaṛṅkhalā viviktasthā vīramātā viyatprasūḥ 156 mukundā muktinilayā mūlavigraharūpiṇī bhāvajñā bhavarogaghnī bhavacakrapravartinī 157 chandaḥsārā śāstrasārā mantrasārā talodarī udārakīrtiruddāmavaibhavā varṇarūpiṇī 158 janmamṛtyujarātaptajanaviśrāntidāyinī sarvopaniṣadudghuṣṭā śāntyatītakalātmikā

25 gambhīrā gaganāntasthā garvitā gānalolupā kalpanārahitā kāṣṭhā'kāntā kāntārdhavigrahā 160 kāryakāraṇanirmuktā kāmakelitaraṅgitā kanatkanakatāṭaṅkā līlāvigrahadhāriṇī 161 ajā kṣayavinirmuktā mugdhā kṣipraprasādinī antarmukhasamārādhyā bahirmukhasudurlabhā 162 trayī trivarganilayā tristhā tripuramālinī nirāmayā nirālambā svātmārāmā sudhāsṛtiḥ 163 saṃsārapaṅkanirmagnasamuddharaṇapaṇḍitā yajñapriyā yajñakartrī yajamānasvarūpiṇī 164 dharmādhārā dhanādhyakṣā dhanadhānyavivardhinī viprapriyā viprarūpā viśvabhramaṇakāriṇī 165 viśvagrāsā vidrumābhā vaiṣṇavī viṣṇurūpiṇī ayoniryoninilayā kūṭasthā kularūpiṇī 166 vīragoṣṭhīpriyā vīrā naiṣkarmyā nādarūpiṇī vijñānakalanā kalyā vidagdhā baindavāsanā

26 tattvādhikā tattvamayī tattvamarthasvarūpiṇī sāmagānapriyā saumyā sadāśivakuṭumbinī 168 savyāpasavyamārgasthā sarvāpadvinivāriṇī svasthā svabhāvamadhurā dhīrā dhīrasamarcitā 169 caitanyārghyasamārādhyā caitanyakusumapriyā sadoditā sadātuṣṭā taruṇādityapāṭalā 170 dakṣiṇādakṣiṇārādhyā darasmeramukhāmbujā kaulinīkevalā'narghyakaivalyapadadāyinī 171 stotrapriyā stutimatī śrutisaṃstutavaibhavā manasvinī mānavatī maheśī maṅgalākṛtiḥ 172 viśvamātā jagaddhātrī viśālākṣī virāgiṇī pragalbhā paramodārā parāmodā manomayī 173 vyomakeśī vimānasthā vajriṇī vāmakeśvarī pañcayajñapriyā pañcapretamañcādhiśāyinī 174 pañcamī pañcabhūteśī pañcasaṅkhyopacāriṇī śāśvatī śāśvataiśvaryā śarmadā śambhumohinī

27 dharā dharasutā dhanyā dharmiṇī dharmavardhinī lokātītā guṇātītā sarvātītā śamātmikā 176 bandhūkakusumaprakhyā bālā līlāvinodinī sumaṅgalī sukhakarī suveṣāḍhyā suvāsinī 177 suvāsinyarcanaprītā''śobhanā śuddhamānasā bindutarpaṇasantuṣṭā pūrvajā tripurāmbikā 178 daśamudrāsamārādhyā tripurāśrīvaśaṅkarī jñānamudrā jñānagamyā jñānajñeyasvarūpiṇī 179 yonimudrā trikhaṇḍeśī triguṇāmbā trikoṇagā anaghā'dbhutacāritrā vāñchitārthapradāyinī 180 abhyāsātiśayajñātā ṣaḍadhvātītarūpiṇī avyājakaruṇāmūrtirajñānadhvāntadīpikā 181 ābālagopaviditā sarvānullaṅghyaśāsanā śrīcakrarājanilayā śrīmattripurasundarī 182 śrīśivā śivaśaktyaikyarūpiṇī lalitāmbikā evaṃ śrīlalitā devyā nāmnāṃ sāhasrakaṃ jaguḥ 27

28 iti śrībrahmāṇḍa purāṇe uttarakhaṇḍe śrīhayagrīvāgastyasaṃvāde śrīlalitāsahasranāmastotrakathanaṃ sampūrṇam 28

Compositions of Śyāmā Śāstri sāhityam mēḷam rāgam tāḷam language/type contents Deity ēmani migula (8) tōḍi ādi telugu PAC1-3 dharmasamvarddhani karuṇā

Compositions of Śyāmā Śāstri sāhityam mēḷam rāgam tāḷam language/type contents Deity ēmani migula (8) tōḍi ādi telugu PAC1-3 dharmasamvarddhani karuṇā Compositions of Śyāmā Śāstri sāhityam mēḷam rāgam tāḷam language/type contents Deity ēmani migula (8) tōḍi ādi telugu PAC1-3 dharmasamvarddhani karuṇānidhi illalo (8) tōḍi ādi (tiśragati) telugu PAC1-2

Sīkāk

series_155

series_155 RAILING SERIES 155 RIPO fabrika SIA Hanzas Street 2, Pinki, Babite district, LV 2107, Latvia 155 Alumīnija margu sērija Aluminum railing series AL.01 AL.02 AL.03 AL.04 AL.05 AL.06 AL.07 AL.08 AL.09 155

Sīkāk

Page 1 of 9 devī mahātmyam durgā saptaśati aṣṭ ṣṭamo உdhyāyaḥ raktabījavadho nāma aṣṭamodhyāya dhyānaṃ aruṇāṃ karuṇā taraṅgitākṣīṃ dhṛtapāśāṅkuśa puṣp

Page 1 of 9 devī mahātmyam durgā saptaśati aṣṭ ṣṭamo உdhyāyaḥ raktabījavadho nāma aṣṭamodhyāya dhyānaṃ aruṇāṃ karuṇā taraṅgitākṣīṃ dhṛtapāśāṅkuśa puṣp Page 1 of 9 devī mahātmyam durgā saptaśati aṣṭ ṣṭamo உdhyāyaḥ raktabījavadho nāma aṣṭamodhyāya dhyānaṃ aruṇāṃ karuṇā taraṅgitākṣīṃ dhṛtapāśāṅkuśa puṣpabāṇacāpām aṇimādhibhirāvṛtāṃ mayūkhai rahamityeva

Sīkāk

Page 1 of 6 devī mahātmyam durgā saptaśati aṣṭ ṣṭamo உdhyāyaḥ raktabījavadho nāma aṣṭamodhyāya dhyānaṃ aruṇāṃ karuṇā taraṅgitākṣīṃ dhṛtapāśāṅkuśa puṣp

Page 1 of 6 devī mahātmyam durgā saptaśati aṣṭ ṣṭamo உdhyāyaḥ raktabījavadho nāma aṣṭamodhyāya dhyānaṃ aruṇāṃ karuṇā taraṅgitākṣīṃ dhṛtapāśāṅkuśa puṣp Page 1 of 6 devī mahātmyam durgā saptaśati aṣṭ ṣṭamo உdhyāyaḥ raktabījavadho nāma aṣṭamodhyāya dhyānaṃ aruṇāṃ karuṇā taraṅgitākṣīṃ dhṛtapāśāṅkuśa puṣpabāṇacāpām aṇimādhibhirāvṛtāṃ mayūkhai rahamityeva

Sīkāk

Latvijas labie piemēri vietu zīmola veidošanā un popularizēšanā.

Latvijas labie piemēri vietu zīmola veidošanā un popularizēšanā. SEM Search Engine Marketing ir SEO un SEA apvienojums. > SEO Search Engine Optimization > SEA Search Engine Advertising SEO & SEA rīcības eksperimentālais piemērs MAKŠĶERĒŠANA UN ATPŪTA USMAS EZERĀ Imantas,

Sīkāk

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 8 in English

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 8 in English Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 8 in English Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 8 English Lyrics (Text) Author: ṛṣi mārkaṇeya Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 8 English Script raktabījavadho

Sīkāk

State Revenue Services of the Republic Latvia Talejas iela 1, Riga LV-1978 Latvia Ihr Vor- und Zuname Ihre Straße und Hausnummer Ihre Postleitzahl Ihr

State Revenue Services of the Republic Latvia Talejas iela 1, Riga LV-1978 Latvia Ihr Vor- und Zuname Ihre Straße und Hausnummer Ihre Postleitzahl Ihr State Revenue Services of the Republic Latvia Talejas iela 1, Riga LV-1978 Latvia Ihr Vor- und Zuname Ihre Straße und Hausnummer Ihre Postleitzahl Ihr Wohnort aktuelles Datum Ihre ZINSPILOT-Kundennummer

Sīkāk

7. Tēma: Polinomi ar veseliem koeficientiem Uzdevums 7.1 (IMO1982.4): Prove that if n is a positive integer such that the equation x 3 3xy 2 + y 3 = n

7. Tēma: Polinomi ar veseliem koeficientiem Uzdevums 7.1 (IMO1982.4): Prove that if n is a positive integer such that the equation x 3 3xy 2 + y 3 = n 7. Tēma: Polinomi ar veseliem koeficientiem Uzdevums 7.1 (IMO1982.): Prove that if n is a positive integer such that the equation x xy 2 + y = n has a solution in integers x, y, then it has at least three

Sīkāk

Viss labs Daces Copeland teksts Andras Otto ilustrācijas Lietus līst. Lietus līst lielām, lēnām lāsēm. Labi, lai līst! Lietus ir labs. A1:12

Viss labs Daces Copeland teksts Andras Otto ilustrācijas Lietus līst. Lietus līst lielām, lēnām lāsēm. Labi, lai līst! Lietus ir labs. A1:12 Viss labs Daces Copeland teksts Andras Otto ilustrācijas Lietus līst. Lietus līst lielām, lēnām lāsēm. Labi, lai līst! Lietus ir labs. A1:12 Vabole lien. Vabole lien lēnām. Labi, lai lien! Vabole ir laba.

Sīkāk

Page 1 of 6 śiva kavacam asya śrī śivakavaca stotra mahāmantrasya ṛṣabhayogīśvara ṛṣiḥ anuṣṭup chandaḥ śrīsāmbasadāśivo devatā oṃ bījam namaḥ śaktiḥ ś

Page 1 of 6 śiva kavacam asya śrī śivakavaca stotra mahāmantrasya ṛṣabhayogīśvara ṛṣiḥ anuṣṭup chandaḥ śrīsāmbasadāśivo devatā oṃ bījam namaḥ śaktiḥ ś Page 1 of 6 śiva kavacam asya śrī śivakavaca stotra mahāmantrasya ṛṣabhayogīśvara ṛṣiḥ anuṣṭup chandaḥ śrīsāmbasadāśivo devatā oṃ bījam namaḥ śaktiḥ śivāyeti kīlakam mama sāmbasadāśivaprītyarthe jape viniyogaḥ

Sīkāk

PPP

PPP PUBLISKO IEPIRKUMU DIREKTĪVAS INTEREŠU KONFLIKTI IZSLĒGŠANAS IEMESLI CENTRĀLĀ IZSLĒGŠANAS DATUBĀZE Artis Lapiņš (FM TAD) 08.11.2012. «KLASISKAIS» UN SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SEKTORS 2 Esošās ES direktīvas

Sīkāk

Mēbeļu piedāvājums / Office furniture offer

Mēbeļu piedāvājums / Office furniture offer Mēbeļu piedāvājums / Office furniture offer Ovāls pārrunu galds 1 - kļava, 1 - tumši pelēks Uz divām mono-kājām (nerūs.tērauds) 200cm virsmas garums, 90cm virsmas platums, 75cm augstums Skaits - 2 Cena

Sīkāk

06LV0061

06LV0061 Kabeļu kanāli darbam un mājai Grīdlīstes kanāli perfekta elektroinstalācija Papildus info mūsu mājas lapā Modernas elektroinstalācijas ierīkošana bieži vien saistīta ar lieliem ieguldījumiem. Vadu un kabeļu

Sīkāk

Individuālās tirgvedības stratēģijas attīstīšana

Individuālās tirgvedības stratēģijas attīstīšana Individuālās tirgvedības stratēģijas attīstīšana ZĪMOLVEDĪBAS NOZĪME Andris Klepers 26.02.2019. Vai es risinu kādu reālu problēmu? Kāds ir mans devums ar biznesu labākai sabiedrībai? PERSONISKĀS VĒRTĪBAS

Sīkāk

Page 1 of 8 devī mahātmyam durgā saptaśati caturtho உdhyāyaḥ śakrādistutirnāma caturdho உdhyāyaḥ dhyānaṃ kālābhrābhāṃ kaṭākṣair ari kula bhayadāṃ mauḷ

Page 1 of 8 devī mahātmyam durgā saptaśati caturtho உdhyāyaḥ śakrādistutirnāma caturdho உdhyāyaḥ dhyānaṃ kālābhrābhāṃ kaṭākṣair ari kula bhayadāṃ mauḷ Page 1 of 8 devī mahātmyam durgā saptaśati caturtho உdhyāyaḥ śakrādistutirnāma caturdho உdhyāyaḥ dhyānaṃ kālābhrābhāṃ kaṭākṣair ari kula bhayadāṃ mauḷi baddhendu rekhāṃ śaṅkha cakra kṛpāṇaṃ triśikha mapi

Sīkāk

Milvoku Latviešu Ev. Lut. Sv. Trīsvienības Draudze 1853 N. 75th Street, Milwaukee WI Latvian Ev. Luth. Holy Trinity Church in Milwaukee Tel.: (4

Milvoku Latviešu Ev. Lut. Sv. Trīsvienības Draudze 1853 N. 75th Street, Milwaukee WI Latvian Ev. Luth. Holy Trinity Church in Milwaukee Tel.: (4 Milvoku Latviešu Ev. Lut. Sv. Trīsvienības Draudze 1853 N. 75th Street, Milwaukee WI 53213 Latvian Ev. Luth. Holy Trinity Church in Milwaukee Tel.: (414) 258-8070 www.milwaukeedraudze.org Mācītāja - Pastor

Sīkāk

sundarakaandam_16.dvi

sundarakaandam_16.dvi śrīḥ śrīmate nigamāntamahādeśikāya namaḥ śrīmān veṅkaṭanāthāryaḥ kavitārkikakesarī ý vedāntācāryavaryo me sannidhattāṃ sadā hṛdi ý ý śrīmadvālmīkīyarāmāyaṇam ý ý sundarakāṇḍam ý ý ṣoḍaśaḥ sargaḥ This document

Sīkāk

Oracle SQL teikuma izpildes plāns (execution plan)

Oracle SQL teikuma izpildes plāns (execution plan) SQL teikuma izpildes plāns gints.plivna@gmail.com Kas es esmu? Pieredze darbā ar Oracle kopš 1997 Oficiālais amats sistēmanalītiėis Rix Technologies Oracle sertificēto kursu pasniedzējs Affecto Latvija

Sīkāk

Microsoft Word - srimadbhagavadgita English script

Microsoft Word - srimadbhagavadgita English script Śrīmad Bhagavad Gītā Chapter 1 atha prathamōdhyāyaḥ - arjuna viṣāda yōgaḥ dhṛtarāṣṭra uvāca dharmakṣētrē kurukṣētrē samavētā yuyutsavaḥ māmakāḥ pāṇḍavāś caiva kim akurvata sañjaya 1.1 sañjaya uvāca dṛṣṭvā

Sīkāk

KURSA KODS

KURSA KODS Lappuse 1 no 5 KURSA KODS STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA Kursa nosaukums latviski Kursa nosaukums angliski Kursa nosaukums otrā svešvalodā Studiju /-as, kurai/-ām tiek piedāvāts studiju kurss Statuss

Sīkāk

2.2/20 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! Eiropas Reģionālās attīstības fonds Prioritāte: 2.1. Zinātne un inovācijas Pasākums: Zinātne, pētniecība un at

2.2/20 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! Eiropas Reģionālās attīstības fonds Prioritāte: 2.1. Zinātne un inovācijas Pasākums: Zinātne, pētniecība un at 2.2/20 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! Eiropas Reģionālās attīstības fonds Prioritāte: 2.1. Zinātne un inovācijas Pasākums: 2.1.1. Zinātne, pētniecība un attīstība Aktivitāte: 2.1.1.1. Atbalsts zinātnei un pētniecībai

Sīkāk

Milvoku Latviešu Ev. Lut. Sv. Trīsvienības Draudze 1853 N. 75th Street, Milwaukee WI Latvian Ev. Luth. Holy Trinity Church in Milwaukee Tel.: (4

Milvoku Latviešu Ev. Lut. Sv. Trīsvienības Draudze 1853 N. 75th Street, Milwaukee WI Latvian Ev. Luth. Holy Trinity Church in Milwaukee Tel.: (4 Milvoku Latviešu Ev. Lut. Sv. Trīsvienības Draudze 1853 N. 75th Street, Milwaukee WI 53213 Latvian Ev. Luth. Holy Trinity Church in Milwaukee Tel.: (414) 258-8070 www.milwaukeedraudze.org Mācītājs - Pastor

Sīkāk

Datorzinātņu doktorantūras zinātniskais seminārs Atrašanās vietas inteliģences metodes datu noliktavu mobilai lietotnei 1.k.doktorante: Daiga Plase Da

Datorzinātņu doktorantūras zinātniskais seminārs Atrašanās vietas inteliģences metodes datu noliktavu mobilai lietotnei 1.k.doktorante: Daiga Plase Da Datorzinātņu doktorantūras zinātniskais seminārs Atrašanās vietas inteliģences metodes datu noliktavu mobilai lietotnei 1.k.doktorante: Daiga Plase Darba vadītāja: prof., Dr. sc. comp. Laila Niedrīte Saturs

Sīkāk

Microsoft Word - Draudzes vestis 2015, docx

Microsoft Word - Draudzes vestis 2015, docx Milvoku Latviešu Ev. Lut. Sv. Trīsvienības Draudze 1853 N. 75th Street, Milwaukee WI 53213 Latvian Ev. Luth. Holy Trinity Church in Milwaukee Tel.: (414) 258-8070 www.milwaukeedraudze.org Mācītāja - Pastor

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Velotūrisma produkta attīstība Tūrisma attīstības valsts aģentūra Inese Šīrava Tūrisma attīstības valsts aģentūras Produktu attīstības vecākā eksperte 2013.gada 18.oktobrī Saulkrastos Kas ir mūsu tūristi?

Sīkāk

Beo4 Papildu pogu leksikons

Beo4 Papildu pogu leksikons Beo4 Papildu pogu leksikons 2 PIEZĪME! Ar * marķētas pogas ir piemērojamas vienīgi tālvadības pults Beo4 iepriekšējiem variantiem. A A.AUX (audio papildavots) Bang & Olufsen audio sistēmai pievienota papildu

Sīkāk

श र स भवन थ-ज न प Srī Sambhavanātha-Jina Pūjā (छन द मद वल प तकप ) य स भव ज नच द सद हर गन-चक -न त यस न स म त तत ज त र स त तज ग र वक ल य न म नग -श र वस

श र स भवन थ-ज न प Srī Sambhavanātha-Jina Pūjā (छन द मद वल प तकप ) य स भव ज नच द सद हर गन-चक -न त यस न स म त तत ज त र स त तज ग र वक ल य न म नग -श र वस श र स भवन थ-ज न प Srī Sambhavanātha-Jina Pūjā (छन द मद वल प तकप ) य स भव ज नच द सद हर गन-चक -न त यस न स म त तत ज त र स त तज ग र वक ल य न म नग -श र वस त आर इ स भव-भ न-ह त भगत प ह ह सह र इ १ ॐ ह र श र स

Sīkāk

Presentation WP6 DisComEx

Presentation WP6 DisComEx KeepWarm projekts Nr. 784966 «Centralizētās siltumapgādes uzņēmumu darbības uzlabošana Centrāleiropā un Austrumeiropā» SIA Fortum Jelgava pieredze (uzņēmuma tēla veidošana, sadarbība ar klientiem un iestādēm,

Sīkāk

K 5 ( )

K 5 ( ) Detaļu saraksts (1.180-633.0) K 5 27.01.2016 www.kaercher.com LV Lapa 2 / 66 Lapa 3 / 66 Lapa 4 / 66 Satura rādītājs Pasūtīšanas norādījumi K 5 (1.180-633.0) Short spare parts list 201 Spare parts list

Sīkāk

Folie 0

Folie 0 SIA CEMEX LABAS PRAKSES PIEMĒRI PASLĪDĒŠANAS, AIZĶERŠANĀS UN PAKLUPŠANAS RISKU NOVĒRŠANA 2012-2015 Uzņēmums dibināts 1906.gadā, Meksikā Viens no lielākajiem cementa, betona un inerto materiālu ražotājiem

Sīkāk

RF PRO.pdf

RF PRO.pdf CIVILS LANDSCAPING AQUA SPORT RECYFIX PRO NEW INOVATĪVA DRENĀŽAS SISTĒMA IZGATAVOTA NO PE-PP UN PA-GF MĀJAS UN KOMERCIĀLO PLATĪBU TERITORIJĀS LĪDZ C250 SLODZES KLASEI Tagad arī ar FIBRETEC resti CIVILS

Sīkāk

Deeper Smart Sonar START Technical Specifications Weight: 2.1oz / 60g Size: 60 x 65 x 65-mm / 2.3 x 2.5 x 2.5in Sonar Type: Single beam Frequency (Bea

Deeper Smart Sonar START Technical Specifications Weight: 2.1oz / 60g Size: 60 x 65 x 65-mm / 2.3 x 2.5 x 2.5in Sonar Type: Single beam Frequency (Bea Deeper Smart Sonar START Technical Specifications Weight: 2.1oz / 60g Size: 60 x 65 x 65-mm / 2.3 x 2.5 x 2.5in Sonar Type: Single beam Frequency (Beam cone): 120 khz, 40 Depth Range Max/Min: Max 165ft

Sīkāk

Multifunkcionāla viesnīca Apart Hotel TOMO" Divvietīga vai vienvietīga istaba Cenas: EUR mēnesī (dzivo viena persona) EUR jāmaksā ka

Multifunkcionāla viesnīca Apart Hotel TOMO Divvietīga vai vienvietīga istaba Cenas: EUR mēnesī (dzivo viena persona) EUR jāmaksā ka Multifunkcionāla viesnīca Apart Hotel TOMO" Divvietīga vai vienvietīga istaba - 270.00 EUR mēnesī (dzivo viena persona) - 160.00 EUR jāmaksā katrai personai/ mēnesī (dzivo divi studenti) Istaba ar virtuvi

Sīkāk

SIDNEJAS EV.LUT.LATVIEŠU Draudzes Vēstnesis CHURCH MESSENGER of the Latvian Ev. Lutheran Church in Sydney. A.B.N g. aprīlis VIŅA

SIDNEJAS EV.LUT.LATVIEŠU Draudzes Vēstnesis CHURCH MESSENGER of the Latvian Ev. Lutheran Church in Sydney. A.B.N g. aprīlis VIŅA SIDNEJAS EV.LUT.LATVIEŠU Draudzes Vēstnesis CHURCH MESSENGER of the Latvian Ev. Lutheran Church in Sydney. A.B.N. 82 001 210 144 2014.g. aprīlis VIŅA ROKĀS Tad es redzēju labajā rokā Tam, kas sēd uz goda

Sīkāk

phalastabaka.dvi

phalastabaka.dvi śrīḥ śrīmate nigamāntamahādeśikāya namaḥ śrīmān veṅkaṭanāthāryaḥ kavitārkikakesarī ý vedāntācāryavaryo me sannidhattāṃ sadā hṛdi ý ý śrīmadveṅkaṭādhvari viracitam ý ý ý ý ý ý ý ý This document has been

Sīkāk

SRI SUBRAMANYA BHUJANGAM sad ā b ā lar ū p ā pi vi gh n ā dr ī hantri mah ā danti vaktr ā pi pañc ā syam ā ny ā vi dh īndr ā di mrgy ā gaṇe ś ābh i dh

SRI SUBRAMANYA BHUJANGAM sad ā b ā lar ū p ā pi vi gh n ā dr ī hantri mah ā danti vaktr ā pi pañc ā syam ā ny ā vi dh īndr ā di mrgy ā gaṇe ś ābh i dh SRI SUBRAMANYA BHUJANGAM sad ā b ā lar ū p ā pi vi gh n ā dr ī hantri mah ā danti vaktr ā pi pañc ā syam ā ny ā vi dh īndr ā di mrgy ā gaṇe ś ābh i dhā me vi dh attām śriyam kopi kaly ā ṇamūrtiḥ 1 na j

Sīkāk

KURSA KODS

KURSA KODS Lappuse 1 no 5 KURSA KODS Kursa nosaukums latviski Kursa nosaukums angliski Kursa nosaukums otrā svešvalodā (ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā) Studiju programma/-as, kurai/-ām tiek piedāvāts

Sīkāk

OWASP Top 10 Latvijā Biežākās drošības problēmas 4mekļa lietojumos Agris Krusts, IT Centrs, SIA

OWASP Top 10 Latvijā Biežākās drošības problēmas 4mekļa lietojumos Agris Krusts, IT Centrs, SIA OWASP Top 10 Latvijā Biežākās drošības problēmas 4mekļa lietojumos Agris Krusts, IT Centrs, SIA 28.03.2019 Par mani Agris Krusts, SIA IT Centrs dibinātājs, drošības konsultants Drošības audi= un tes=,

Sīkāk

Schweizermeisterschaft Goumois 2019 Goumois CH / FR 19 Mai 2019 ERGEBNIS / RÉSULTATS Slalom Gesamtrangliste A+B Final 19 Mai 2019 Start Zeit: 12:30 Ra

Schweizermeisterschaft Goumois 2019 Goumois CH / FR 19 Mai 2019 ERGEBNIS / RÉSULTATS Slalom Gesamtrangliste A+B Final 19 Mai 2019 Start Zeit: 12:30 Ra Slalom Gesamtrangliste A+B Final Start Zeit: 12:30 C1-Herren 1 16 Koechlin Thomas CCG U34 115.65 4 119.65 0.00 2 13 Chiarello Gelindo KCBM U34 121.58 0 121.58 +1.93 3 14 Rohrer Jan BP U34 125.17 2 127.17

Sīkāk

ISKU ekspozīcijas izpārdošana

ISKU ekspozīcijas izpārdošana LIELĀ ISKU EKSPOZĪCIJAS IZPĀRDOŠANA ISKU ISKU ISKU ISKU ISKU ISKU ISKU ISKU ISKU Moduļtipa dīvāns Kaari Materiāls: Tumši pelēks un zaļš filcs. Augstās sienas noņemamas un maināmas Cena: EUR 2450 + PVN

Sīkāk

OLB speciālizdevums Nr. 3 un Nr. 4, gada novembris Special edition - Newsletter # 3 and #4 of the Oregon Latvian Society, November 2017 Brīvības

OLB speciālizdevums Nr. 3 un Nr. 4, gada novembris Special edition - Newsletter # 3 and #4 of the Oregon Latvian Society, November 2017 Brīvības OLB speciālizdevums Nr. 3 un Nr. 4, 2017. gada novembris Special edition - Newsletter # 3 and #4 of the Oregon Latvian Society, November 2017 Brīvības piemineklis 1937.gadā. Foto no žurnāla Atpūta 1937.gada

Sīkāk

Milvoku Latviešu Ev. Lut. Sv. Trīsvienības Draudze 1853 N. 75th Street, Milwaukee WI Latvian Ev. Luth. Holy Trinity Church in Milwaukee Tel.: (4

Milvoku Latviešu Ev. Lut. Sv. Trīsvienības Draudze 1853 N. 75th Street, Milwaukee WI Latvian Ev. Luth. Holy Trinity Church in Milwaukee Tel.: (4 Milvoku Latviešu Ev. Lut. Sv. Trīsvienības Draudze 1853 N. 75th Street, Milwaukee WI 53213 Latvian Ev. Luth. Holy Trinity Church in Milwaukee Tel.: (414) 258-8070 www.milwaukeedraudze.org Mācītāja - Pastor

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125 Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15.

Sīkāk

Packet Core Network 2018

Packet Core Network 2018 Packet Core Network 2018 Training Program Core Learning Levels & Areas Packet Core Fundamentals Operation, Configuration and Troubleshooting Delta Training Solution Training 5G EPC 5G Core 494/22109-FAP130506

Sīkāk

C instructions Kit 754 Rapid System 480R Rapid Traverse (North America) 480 Traverse (North America) ISO E 1522 CHEVROLET S

C instructions Kit 754 Rapid System 480R Rapid Traverse (North America) 480 Traverse (North America) ISO E 1522 CHEVROLET S C.20110509. 503-1522-02instructions Kit 754 Rapid System 480R Rapid Traverse 480 Traverse ISO 11154-E 1522 CHEVROLET Silverado / Silverado Classic, 2-dr Standard Cab, 99-07 CHEVROLET Silverado / Silverado

Sīkāk

1. pielikums Papildu pakalpojumi Appendix 1 Additional Services 1. Pārvadātājs sniedz Papildu pakalpojumus, kas papildina vai paplašina Transporta pak

1. pielikums Papildu pakalpojumi Appendix 1 Additional Services 1. Pārvadātājs sniedz Papildu pakalpojumus, kas papildina vai paplašina Transporta pak 1. pielikums Papildu pakalpojumi Appendix 1 Additional Services 1. Pārvadātājs sniedz Papildu pakalpojumus, kas papildina vai paplašina Transporta pakalpojumu nosacījumus. Papildu pakalpojumi attiecas

Sīkāk

DZ 2015 NOV RED

DZ 2015 NOV RED 2015. g. NOVEMBRIS NOVEMBER 2015 #178 SV. ANDREJA DRAUDZES ADRESE: ST. ANDREW S CHURCH & OFFICE ADDRESS 200 Balmoral Ave Toronto ON M4V 1J6 Tālrunis/Telephone: (416) 924-1563 Mīļās māsas un brāļi Kristū!

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pamācība Erasmus+ rīki Kursu katalogs Mobilitātes iespējas Stratēģiskās partnerības www.schooleducationgateway.eu Vispārēja informācija Šī ir pamācība, kas palīdzēs izmantot School Education Gateway vietnes

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Lifelong Learning Grundtvig Partnership Project 2012-1-LV1-GRU06-03580 1 How to Ensure Qualitative Lifelong Learning for Different Age Groups Adult education teachers will discuss the ways how to involve

Sīkāk

2

2 E-ZIŅAS / E-BULLETING PROJEKTS PROFESIONĀLĀ PADOMDOŠANA KLIENTIEM AR BĒRNIEM Inese Stankus Viša, Sociālā darbiniece, supervizore Biedrības Latvijas Supervizoru apvienība valdes priekšsēdētāja Šīs E-ziņas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINU: Profesionālās izglītības kompetences centra Liepājas Valsts tehnikums direktors A. Ruperts 2013.gada 7. maijā Profesionālās izglītības kompetenču centrs Liepājas Valsts tehnikums audzēkņu biznesa

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

Preču loterijas Actimel Santa kampaņa! noteikumi 1. Loterijas preču izplatītājs ir SIA Danone, reģ. nr , juridiskā adrese: Skanstes hela 2

Preču loterijas Actimel Santa kampaņa! noteikumi 1. Loterijas preču izplatītājs ir SIA Danone, reģ. nr , juridiskā adrese: Skanstes hela 2 Preču loterijas Actimel Santa kampaņa! noteikumi 1. Loterijas preču izplatītājs ir SIA Danone, reģ. nr. 40003379213, juridiskā adrese: Skanstes hela 27, Rīga, LV 1013, Latvija, turpmāk - Danone. 2. Actimel

Sīkāk

Kontu noteikumi Rules of Accounts Redakcija spēkā no Version effective as of NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI 1. DEFINITIONS AND

Kontu noteikumi Rules of Accounts Redakcija spēkā no Version effective as of NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI 1. DEFINITIONS AND Kontu noteikumi Rules of Accounts Redakcija spēkā no 15.08.2019. Version effective as of 2019.08.15. 1. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI 1. DEFINITIONS AND INTERPRETATION Ja vien nav noteikts citādi, minētajiem

Sīkāk

Vispārīgie noteikumi par starptautiskajām MasterCard un starptautiskajām

Vispārīgie noteikumi par starptautiskajām MasterCard un starptautiskajām APSTIPRINĀTI Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāles Vadības komitejas sēdē 2000. gada 6. decembrī, protokols Nr.36-2000 Grozījumi: 07.02.2001., Protokols Nr. 6-2001 Grozījumi: 28.02.2001., Protokols

Sīkāk

Microsoft Word - List of Works.docx

Microsoft Word - List of Works.docx Es skaistu rozīt zinu a cappella arrangement for mixed choir (2018) Silent Nigh a cappella arrangement for vocal group Latvian Voices (2018) Es bij puika, man bij vara for male choir Veseris (2018) Las

Sīkāk

HORIZONTĀLAIS SAULES PULKSTENIS. LUDZA Laukuma rekonstrukcija pie Ludzas novada ēkas Raiņa un Stacijas ielau krustojumā. Stacijas iela 38, Ludza LD -1

HORIZONTĀLAIS SAULES PULKSTENIS. LUDZA Laukuma rekonstrukcija pie Ludzas novada ēkas Raiņa un Stacijas ielau krustojumā. Stacijas iela 38, Ludza LD -1 HORIZONTĀLAIS SAULES PULKSTENIS. LUDZA LD - GRANĪTA BRUĢA RAKSTS SP LAUKUMA IEKLĀŠANA R 00,00 cm 7 2 4 Tianshan red 4 6 2 4 N 4 GRANĪTA TONĀLS SALIKUMS 4 Granīts G 60 6 Granīts G 60 M=:0 PASŪTĪTĀJS: LUDZAS

Sīkāk

Dārzā Lidijas Edenas teksts Andras Otto ilustrācijas Zaķis skatās lielām, brūnām acīm. Ko tu redzi, zaķīt? Skaties, re, kur māmiņas puķu dārzs! Nē, nē

Dārzā Lidijas Edenas teksts Andras Otto ilustrācijas Zaķis skatās lielām, brūnām acīm. Ko tu redzi, zaķīt? Skaties, re, kur māmiņas puķu dārzs! Nē, nē Dārzā Lidijas Edenas teksts Andras Otto ilustrācijas Zaķis skatās lielām, brūnām acīm. Ko tu redzi, zaķīt? Skaties, re, kur māmiņas puķu dārzs! Nē, nē, zaķīt! Māmiņas puķes nevar ēst! Zaķis lēkā mūsu dārzā.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Danske Bank A/S filiāles Latvijā Vadības komitejas gada 24.aprīļa protokola lēmumu Nr. 17/2017 Spēkā no DANSKE BANK A

APSTIPRINĀTS ar Danske Bank A/S filiāles Latvijā Vadības komitejas gada 24.aprīļa protokola lēmumu Nr. 17/2017 Spēkā no DANSKE BANK A APSTIPRINĀTS ar Danske Bank A/S filiāles Latvijā Vadības komitejas 2017. gada 24.aprīļa protokola lēmumu Nr. 17/2017 Spēkā no 01.07.2017 DANSKE BANK A/S FILIĀLES LATVIJĀ PAKALPOJUMU CENRĀDIS FIZISKĀM PERSONĀM

Sīkāk

Microsoft Word - Papildmaterials.doc

Microsoft Word - Papildmaterials.doc SATURS DARBĪBAS AR DARBGRĀMATAS LAPĀM... 2 1.1. Pārvietošanās pa lapām...2 1.2. Lapas nosaukuma maiņa...3 1.3. Jaunas darblapas pievienošana...3 1.4. Lapas pārvietošana un dublēšana, lietojot peli...4

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eiropas Savienības programma JAUNATNE DARBĪBĀ 2007.gada 01.janvāris 2013.gada 31.decembris v/a Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra jauniešu neformālā izglītība JSPA darbības virzieni ES programma

Sīkāk

M Ū S U B A Z N Ī C A SEATLES LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZES APKĀRTRAKSTS Nr. 289 decembris 2013/janvāris 2014 Svētrīta dievkalpojumi, plkst. 10:30 Decemb

M Ū S U B A Z N Ī C A SEATLES LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZES APKĀRTRAKSTS Nr. 289 decembris 2013/janvāris 2014 Svētrīta dievkalpojumi, plkst. 10:30 Decemb M Ū S U B A Z N Ī C A SEATLES LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZES APKĀRTRAKSTS Nr. 289 decembris 2013/janvāris 2014 Svētrīta dievkalpojumi, plkst. 10:30 Decembrī: 1. First Sunday of Advent. English language worship

Sīkāk

DZ 2016 JUN

DZ 2016 JUN #182 Apsveicam iesvētītos jauniešus un ģimenes! No kreisās: Māc. Ilze Kuplēna-Ewart, Pauls Šulcs, Jēkabs Šulcs, Emīls Lūsis-Zondo, Ēriks Upeslācis, Māc. Dr. Anita Gaide 2016. G. JŪNIJA ZIŅAS / JUNE 2016

Sīkāk

Apkārtraksts Nr. 85 LATVIEŠU EV.- LUT. APVIENOTĀ DRAUDZE KALAMAZŪ g. 17. novembrī Lai arī mēs dodamies ceļā! Es vadīšu aklus pa ceļiem, ko tie a

Apkārtraksts Nr. 85 LATVIEŠU EV.- LUT. APVIENOTĀ DRAUDZE KALAMAZŪ g. 17. novembrī Lai arī mēs dodamies ceļā! Es vadīšu aklus pa ceļiem, ko tie a Apkārtraksts Nr. 85 LATVIEŠU EV.- LUT. APVIENOTĀ DRAUDZE KALAMAZŪ 2015. g. 17. novembrī Lai arī mēs dodamies ceļā! Es vadīšu aklus pa ceļiem, ko tie agrāk nepazina, pa tekām, kas tiem bija svešas; Es darīšu

Sīkāk

VALDES ZIŅOJUMS PAR LSA DARBĪBU 2018./2019. GADĀ Ziņo: prezidente J.Širina

VALDES ZIŅOJUMS PAR LSA DARBĪBU 2018./2019. GADĀ Ziņo: prezidente J.Širina VALDES ZIŅOJUMS PAR LSA DARBĪBU 2018./2019. GADĀ Ziņo: prezidente J.Širina Par spīti organizācijas darbības iekšējiem izaicinājumiem pārskata periodā, LSA aktualizējusi un risinājusi virkni problēmjautājumu,

Sīkāk

JustPaste.it/qznt

JustPaste.it/qznt #EXTM3U #EXTINF:-1,AR-BeinSports9HD http://iptv.ndasat.com:88/live/dkl/dkl/80.ts #EXTINF:-1,AR-BeinSports8HD http://iptv.ndasat.com:88/live/dkl/dkl/79.ts #EXTINF:-1,AR-BeinSports7HD http://iptv.ndasat.com:88/live/dkl/dkl/78.ts

Sīkāk

krishna_homam_eng_quick_ref

krishna_homam_eng_quick_ref Om Sri MahaaGanapathaye Namah Om Sri Gurubhyo Namah Om Rishibhyo Namah Sri Krishna Homam Laghu Paddhati (Short Procedure) By P.V.R. Narasimha Rao (www.vedicastrologer.org) A separate document gives a detailed

Sīkāk

Microsoft Word - kn758p1.doc

Microsoft Word - kn758p1.doc Tieslietu ministrijas iesniegtajā redakcijā 1.pielikums Ministru kabineta 28.gada 16.septembra noteikumiem Nr.758 APF 3.64 Projekta iesnieguma veidlapa angļu valodā IMPORTANT Read the application form

Sīkāk

Microsoft Word - AT2018_sakums_MAKETS_ docx

Microsoft Word - AT2018_sakums_MAKETS_ docx Latvijas Republikas Senāta spriedumi un lēmumi 2018. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2019. 1037 lpp. (VII, A 401, C 351, K 275) Krājumu sagatavoja: Latvijas Republikas Senāta Administratīvo lietu departamenta

Sīkāk

Kablolar ve Adaptörler Ürün Marka Stok Fiyat INCA IPW-15TP POWER KABLO 1,5 METRE Inca 10+ 2,10 USD INCA IPR-01 USB 2.0 YAZICI KABLOSU+ASKILI (1.5MT) I

Kablolar ve Adaptörler Ürün Marka Stok Fiyat INCA IPW-15TP POWER KABLO 1,5 METRE Inca 10+ 2,10 USD INCA IPR-01 USB 2.0 YAZICI KABLOSU+ASKILI (1.5MT) I Kablolar ve Adaptörler Ürün Marka Stok Fiyat INCA IPW-15TP POWER KABLO 1,5 METRE Inca 10+ 2,10 USD INCA IPR-01 USB 2.0 YAZICI KABLOSU+ASKILI (1.5MT) Inca 10+ 3,15 USD INCA IMHD-15T HDMI KABLO 1,8 METRE

Sīkāk

Kablolar ve Adaptörler Ürün Marka Stok Fiyat INCA IMHD-15T HDMI KABLO 1,8 METRE Inca 1 3,15 USD DIGITUS USB UZATMA KABLOSU 1.8MT(AK S) Digi

Kablolar ve Adaptörler Ürün Marka Stok Fiyat INCA IMHD-15T HDMI KABLO 1,8 METRE Inca 1 3,15 USD DIGITUS USB UZATMA KABLOSU 1.8MT(AK S) Digi Kablolar ve Adaptörler Ürün Marka Stok Fiyat INCA IMHD-15T HDMI KABLO 1,8 METRE Inca 1 3,15 USD DIGITUS USB UZATMA KABLOSU 1.8MT(AK-300200-018-S) Digitus 3 3,68 USD INCA INPW-06TP NOTEBOOK POWER KABLO

Sīkāk

Prezentacja programu PowerPoint

Prezentacja programu PowerPoint Kā gudri pārdot internetā? Turība 29.09.2016 www.gemius.lv Kas ir Linda Egle BAT absolvente mag.soc.sc. Gemius Latvia, PR & Mārketings LASAP, biedre LRA, biedre Gemius Latvia, vadītāja LASAP, valdes locekle

Sīkāk

Norādījumi par kopējo aktīvu un kopējās riska pozīcijas veidņu aizpildīšanu maksu noteicošo faktoru informācijas apkopošanai

Norādījumi par kopējo aktīvu un kopējās riska pozīcijas veidņu aizpildīšanu maksu noteicošo faktoru informācijas apkopošanai Norādījumi par kopējo aktīvu un kopējās riska pozīcijas veidņu aizpildīšanu maksu noteicošo faktoru informācijas apkopošanai 2018. gada aprīlis 1. Vispārīgi norādījumi par abu veidņu aizpildīšanu 1 Lauki

Sīkāk

Latviešu Ev.-Lut.Draudze Indianapolē DRAUDZESZIŅAS aprils/maijs PŪPOLI Jūs vārti, paceliet savas palodas, un topiet augstākas, jūs mūžīgās durvi

Latviešu Ev.-Lut.Draudze Indianapolē DRAUDZESZIŅAS aprils/maijs PŪPOLI Jūs vārti, paceliet savas palodas, un topiet augstākas, jūs mūžīgās durvi Latviešu Ev.-Lut.Draudze Indianapolē DRAUDZESZIŅAS. 2019.aprils/maijs PŪPOLI Jūs vārti, paceliet savas palodas, un topiet augstākas, jūs mūžīgās durvis, lai godības ķēniņš ieiet! Ozianna Dāvida dēlam,

Sīkāk

Autors: Dace Copeland Andras Otto ilustrācijas Gaŗā gultā gailis guļ. Gaiļa gultā graudu grēdas. Gailis graudu grēdas ēd. Kā var gailis gultā gulēt? V

Autors: Dace Copeland Andras Otto ilustrācijas Gaŗā gultā gailis guļ. Gaiļa gultā graudu grēdas. Gailis graudu grēdas ēd. Kā var gailis gultā gulēt? V Autors: Dace Copeland Andras Otto ilustrācijas Gaŗā gultā gailis guļ. Gaiļa gultā graudu grēdas. Gailis graudu grēdas ēd. Kā var gailis gultā gulēt? Vai tad galu galā graudu grēdas gailim nespiež galvu?

Sīkāk