(Microsoft Word - Gada p\342rskats_BALTA_IFRS_2012_LV.docx)

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "(Microsoft Word - Gada p\342rskats_BALTA_IFRS_2012_LV.docx)"

Transkripts

1 2012. gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, kurus apstiprinājusi Eiropas Savienība, un neatkarīgu revidentu ziņojums* * Šie finanšu pārskati ir tulkojums no pārskatiem, kas sagatavoti angļu valodā. Tulkojums tika veikts, lai nodrosinātu tulkojuma pēc iespējas precizāku oroģināla atspoguļojumu. Gadījumā, ja ir atšķirības pārskatu tekstos latviešu un angļu valodās, tad noteicošie ir finanšu pārskati angļu valodā.

2 2012. GADA PĀRSKATS SATURS LAPA Padomes un Valdes locekļi, neatkarīgi revidenti 3 Padomes un Valdes ziņojums 4 7 Paziņojums par vadības atbildību 8 Finanšu pārskati: Visaptverošo ienākumu pārskats 9 Pārskats par finanšu stāvokli Kapitāla un rezervju izmaiņu pārskats 12 Naudas plūsmas pārskats 13 Finanšu pārskatu pielikums Neatkarīgu revidentu ziņojums 47

3 2012. GADA PĀRSKATS PADOMES UN VALDES LOCEKĻI, NEATKARĪGI REVIDENTI Padome Vārds, Uzvārds Amats Andrew John Burke Padomes priekšsēdētājs (līdz ) David Hill Padomes loceklis (no ) Padomes priekšsēdētājs (no ) (saņemts FKTK apstiprinājums ) Kaido Kepp Padomes loceklis Phillippa Jane Grey Padomes locekle (no , saņemts FKTK apstiprinājums ; līdz ) Laurence Michael Loughnane Padomes loceklis (no , saņemts FKTK apstiprinājums ) Ditte Marstrand Wulf Padomes locekle (līdz ) Kestutis Serpytis Padomes loceklis(līdz ) Valde Vārds, Uzvārds Amats Uldis Dzintars Valdes loceklis Madara Melnmate Valdes locekle Aivars Vilnītis Valdes loceklis (līdz ) Kristians Pudāns Valdes loceklis Dmitrij Nosko Valdes loceklis Tauseef Shaffi Chaudhry Valdes priekšsēdētājs (līdz ) Tauseef Shaffi Chaudhry Valdes loceklis (no ) Uģis Vorons Valdes loceklis (no , saņemts FKTK apstiprinājums ) Kestutis Serpytis Valdes priekšsēdētājs (no , saņemts FKTK apstiprinājums ) Neatkarīga revidenta un atbildīgā zvērinātā revidenta vārds un adrese: Deloitte Audits Latvia SIA Komercsabiedrības licence Nr. 43 Grēdu 4a Rīga, LV-1019 Latvija Atbildīgā zvērinātā revidente: Jeļena Mihejenkova Zvērinātā revidente Sertifikāts Nr. 166

4 2012. GADA PĀRSKATS PADOMES UN VALDES ZIŅOJUMS Lai arī iepriekšējos gados Latvijas apdrošināšanas tirgus atradās stagnējošā fāzē, pērn bija novērojams neliels tirgus pieaugums. Līdz ar to iepriekšējos gados veiktās investīcijas BALTA produktu segmentācijā un servisa attīstībā ļāva saglabāt tirgus līdera pozīcijas. Saskaņā ar LETA un SKDS 2012.gada pētījumu par apdrošināšanas kompānijām Latvijā BALTA jau 10 gadus pēc kārtas atzīta par godīgāko apdrošinātāju valstī. Tāpat gada Nozare.lv un SKDS pētījums ir atzinis BALTA par uzticamāko apdrošinātāju, bet Nords Porter Novelli un Dienas Biznesa veidotais Reputācijas tops 2012 ir novērtējis BALTA kā apdrošinātāju ar vislabāko reputāciju Latvijā. Vērtīgi uzlabojumi BALTA darbībā aizvadītajā gadā ļauj veidot labu un perspektīvu platformu BALTA veiksmīgai izaugsmei un tirgus līdera pozīciju nostiprināšanai arī 2013.gadā. Apdrošināšanas tirgus 2012.gadā un galvenās tendences 2013.gadam 2012.gadā apdrošināšanas tirgū saglabājās nopietna konkurence, tāpēc tirgus spēlētāji turpināja attīstīt pieejamo pakalpojumu segumus, dodot iespēju katram izvēlēties sev piemērotāko piedāvājumu gan risku klāsta, gan cenu ziņā. Vērtējot pērno gadu apdrošināšanā, ir jāatzīmē, ka apdrošināšanas cenas Latvijā vairāku gadu laikā ir nesamērīgi samazinājušās un joprojām nenosedz atlīdzību izmaksas un operacionālos izdevumus - tirgū atsevišķos segmentos joprojām novērojami zaudējumi, tāpēc nākotnē tajos iespējams arī polišu cenu palielinājums gadā apdrošināšanas tirgu galvenokārt ietekmēja makroekonomikas rādītāju uzlabošanās. BALTA paredz, ka 2013.gadā apdrošināšanas tirgus augs straujāk par IKP un mazumtirdzniecības apgrozījumu tā būs pretēja tendence krīzes gadiem, kad apdrošināšanas tirgus kritās visstraujāk. Līdz ar jaunu apdrošinātāju ienākšanu Latvijas tirgū konkurence kļūs intensīvāka. Esošajiem tirgus spēlētājiem tā liks vairāk fokusēties uz inovatīviem risinājumiem klientiem un īpašu servisa pieeju, lai ar izmaksu un atlīdzību rādītāju analīzi pēc iespējas samazinātu risku izmaksas un nodrošinātu akcionāru vēlmes palielināt uzņēmuma rentabilitāti. Savukārt, palielinoties konkurencei, brokeru tirgū var prognozēt konsolidācijas turpināšanos, apvienojoties spējīgākajiem un samazinoties īstermiņa spēlētāju skaitam. Apdrošinātāju vidū arī iespējama uzraudzības režīma pastiprināšanās saistībā ar Maksātspējas normas II ieviešanu. Lai arī apdrošinātāji ir jau sākuši gatavoties eiro ieviešanai Latvijā, 2013.gadā darbs turpināsies, lai nodrošinātu klientu un apdrošinātāju vienkāršu pāreju uz vienoto Eiropas valūtu. BALTA attīstības stratēģija 2013.gadā BALTA attīstības stratēģija turpina iepriekšējā gadā pieņemto kursu uz sekojošo mērķu sasniegšanu: Izjust klientu ; Vienota komanda ; Degsme uzvarēt. Izjust klientu mērķis ir nodrošināt tādas kvalitātes klientu apkalpošanu un risinājumu izstrādi, lai klients saskarsmē ar mums justos kā uzvarētājs. Šī mērķa sasniegšanu nodrošina visi uzņēmuma darbinieki, apsverot klienta intereses savos lēmumos, izlabojot trūkumus pakalpojuma sniegšanā pat tad, ja ikdienas darbā darbiniekam nav tiešas saskarsmes ar klientu. Vienota komanda mērķis ir veidot iedvesmojošu vidi, kur darbinieki strādā komandā un par to tiek apbalvoti. Tā ir vide, kurā vislabāk var izpausties un augt. Šāds mērķis ir arī citiem RSA Group uzņēmumiem, kas palīdz strādāt komandā starptautiskā vidē un veicina pieredzes apmaiņu starp dažādām valstīm. Daudzi BALTA darbinieki strādā RSA Group kompānijās citās valstīs, kā arī citu RSA Group uzņēmumu darbinieki strādā BALTA. Tas nodrošina labas profesionālās izaugsmes iespējas. Degsme uzvarēt mērķis ir strādāt izvēlētos tirgus virzienos un gūt pārāku rentabilitāti un izaugsmi pār citiem spēlētājiem. Mūsu izvēlētais tirgus ir Latvijas klienti, kā arī viņu biznesa operācijas vai ceļojumi ārpus Latvijas.

5 2012. GADA PĀRSKATS PADOMES UN VALDES ZIŅOJUMS (turpinājums) Atbilstoši stratēģijai BALTA vadība nosaka prioritātes un izvēlas gada attīstības projektus. Šāda stratēģisko mērķu noteikšana nodrošina, ka attīstība tiek sabalansēta starp visiem attīstības mērķiem un izaugsmi visos darbības virzienos. BALTA turpina ieguldīt resursus un investīcijas risku vadībā, kā arī Maksātspējas normas II nodrošināšanā. Maksātspējas normas II ieviešana Latvijā kavējas, jo Eiropas Savienības institūcijās lēmumi tiek pieņemti lēnāk, nekā plānots. Neskatoties uz normu akceptēšanas kavējumu, mēs turpinām iesākto darbu risku vadības attīstībā, kapitāla iekšējā modeļa izstrādē, pārvaldības sistēmas pilnveidošanā, jo šāda rīcība paaugstina caurspīdīgumu un stabilitāti. Sadarbība ar tirgu regulējošām institūcijām Latvijas finanšu tirgus uzraugs - Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) veic uzraudzības funkciju apdrošināšanas sektoram, tajā skaitā arī BALTA. Papildus regulārai sadarbībai ar uzraugu mēs aktīvi sadarbojamies ar FKTK Maksātspējas normas II kapitāla iekšējā modeļa apstiprināšanas jautājumos. Papildus kapitāla iekšējā modeļa darbības principu un pieņēmumu izvērtēšanai tiek izskatīti arī citi jautājumi, kas būs aktuāli, kad norma stāsies spēkā, piemēram, uzņēmuma pārvaldības sistēma, iekšējā modeļa validācija, datu kvalitāte u.c. Klientu serviss un atlīdzību izmaksa 2012.gadā BALTA veica klientu atsauksmju procesa izvērtēšanu. Aptaujas ietvaros tika uzlabota iekšējā struktūrvienību komunikācija, kas ļāva būtiski palielināt gan klientu atsauksmes noregulēšanas ātrumu, gan arī atbilstošu klientu novērtējumu. Tāpat ir nodibināti divi klientu interešu pārstāvniecības forumi: atsauksmju izvērtēšanas darba grupa un tā sauktie klientu vēstneši, kas nodrošina klientu balss pārstāvniecību visās BALTA struktūrvienībās. Tās ietvaros ir iniciēti un realizēti vairāki svarīgi projekti, piemēram, sistemātiska klientu informēšana par iespējamām dabas stihijām un sezonāliem riskiem, KASKO produkta personalizācija patērētāju segmentu vajadzībām, atlīdzību noregulēšana internetā un regulāra mediju komunikācija, balstoties uz klientu rekomendācijām par nepieciešamajiem sabiedrības izglītošanas pasākumiem. Aizvadītā gada laikā ir izdevies ievērojami uzlabot atlīdzību pieteikumu izskatīšanas ātrumu, un pašlaik 30% KASKO gadījumu lēmums par atlīdzības izmaksu tiek pieņemts viena telefona zvana laikā. Tāpat ir augusi arī efektivitāte fizisko un juridisko personu īpašuma apdrošināšanā, kas attiecīgi 20% un 12% gadījumu ļauj uzreiz pieņemt lēmumus par atlīdzības izmaksām. Kopumā atlīdzību lēmumi veselības produktā vidēji tiek pieņemti trīs dienās, KASKO - piecās dienās un īpašuma apdrošināšanas produktā - deviņās dienās gadā BALTA turpināja veiksmīgi attīstīt atlīdzību tiešsaistes pieteikumu servisu, kas papildina jau efektīvi funkcionējošo atlīdzību tālruņa pakalpojumu. Tas ir ļāvis sasniegt augstvērtīgu rezultātu - jau 50% no visiem veselības apdrošināšanas atlīdzību pieteikumiem tiek saņemti internetā, izmaksas veicot 2 darba dienu laikā. Pērn BALTA kā viens no pirmajiem apdrošinātājiem Latvijā spēra nozīmīgu soli un radīja papildu ērtību un kvalitatīvu klientu servisu ne tikai klasiskajiem brīvprātīgajiem apdrošināšanas produktiem, bet arī OCTA apdrošināšanai. Kopš augusta visiem BALTA OCTA klientiem ir iespēja saņemt apdrošināšanu ar atlīdzību izmaksu pie sava apdrošinātāja. Šī ir papildus pievienotā vērtība OCTA un beidzot klientam ir iespēja pirkt šo produktu sev, nevis kādam citam. Aizvadītajā gadā BALTA saskārās ar ievērojami augstām izmaksājamām atlīdzībām, kas ir lielākās pēdējo četru gadu laikā. Pērn esam izmaksājuši lielāko apdrošināšanas atlīdzību komercklientam 1 miljona latu apmērā, un privātpersonai latu apmērā. Darba vide uzņēmumā un darbinieku profesionālā attīstība 2012.gadā BALTA lielu akcentu lika uz darbinieku īpašu prasmju un talantu attīstību. Gada laikā tika īstenota speciāla attīstības un mācību programma uzņēmuma talantīgākajiem darbiniekiem, attīstot viņu vadības prasmes. Lai stiprinātu savas pozīcijas apdrošināšanas tirgū, 2012.gada nogalē BALTA vadība nolēma īstenot vairākus pasākumus uzņēmuma darbības uzlabošanai, tā nodrošinot vēl efektīvāku resursu vadību un klientu apkalpošanu, kā arī veicinot konkurētspēju tirgū.

6 2012. GADA PĀRSKATS PADOMES UN VALDES ZIŅOJUMS (turpinājums) BALTA veica gandrīz visu funkciju un procesu pārskatīšanu, tā rezultātā uzņēmumā tika centralizētas kompetences starp funkcijām, automatizēti procesi, izslēgtas aktivitātes, kas nedod pievienoto vērtību, kā arī mainīta uzņēmuma organizācijas struktūra. Izmaiņas skāra galvenokārt atbalsta funkciju darbiniekus, kā rezultātā darbinieku skaits tika samazināts par 6 procentiem. Lai stiprinātu BALTA darbinieku vienotas komandas garu, visa gada garumā tika rīkoti dažādi pasākumi darbiniekiem, piemēram, ģimenes diena darbinieku bērniem, sporta festivāls visiem darbiniekiem, uzņēmuma augstākā un vidējā līmeņu vadītāju sanāksme, kuras ietvaros tika izveidota uzņēmuma stratēģija. Korporatīvā sociālā atbildība BALTA un tās mātes kompānija RSA Group, īstenojot korporatīvās sociālās atbildības politiku, sniedz atbalstu sabiedrībai trīs galvenajās atbalsta jomās vides aizsardzībā, drošībā un sociālajā integrācijā gadā BALTA kopā ar sadarbības partneriem īstenoja dažādus korporatīvās sociālās atbildības projektus un aktivitātes: sadarbībā ar Drošas Braukšanas Skolu tika izglītota sabiedrība par drošas braukšanas principiem, kā arī atklāts konkurss Latvijas uzņēmējiem BALTA gada balva Drošākais uzņēmuma autoparks ; kopā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu tika informēti iedzīvotāji par zibens izraisītiem uguns riskiem. Uzņēmums dāvāja 50 datorkomplektus trūcīgajiem visā Latvijā. Tāpat BALTA darbinieki piedalījās divās asins donoru dienās un Lielās talkas ietvaros uzkopa Latviju. BALTA akcionāru izmaiņas 2012.gadā būtiskas izmaiņas nav notikušas. Finanšu risku vadība BALTA darbība, it īpaši ieguldījumu pārvaldības aktivitātes, ir pakļauta dažādiem finanšu riskiem. Nozīmīgākie no tiem ir kredītriski, likviditātes riski un tirgus riski, kas ietver procentu likmju riskus, valūtu riskus un akciju cenu riskus. Lai mazinātu potenciālo finanšu risku ietekmi uz kompānijas finansiālo stāvokli, BALTA vadība ir noteikusi politiku, kas ierobežo iespējamos finanšu riskus. Pārvaldot kredītriskus, BALTA ievēro noteiktos ierobežojumus attiecībā uz darījumiem ar vienu darījuma partneri vai līdzīgu darījumu partneru grupu, kā arī uz ieguldījumu emitentu kredītreitingiem. Likviditātes risks tiek pārvaldīts, izvietojot līdzekļus augsti likvīdos finanšu instrumentos un turot līdzekļus kredītiestāžu norēķinu kontos, kā arī plānojot naudas plūsmu no apdrošināšanas, administratīvās un ieguldījumu darbības. Vadot tirgus riskus, tiek veikta noteikumu atšķirību analīze, ilguma analīze un jūtīguma analīze, kā arī tiek noteikti pieļaujamie limiti valūtas pozīcijām. Vismaz reizi gadā finanšu riski tiek pārskatīti. Riskiem pakļauto darījumu atbilstību ierobežojumiem regulāri uzrauga Aktīvu pārvaldes komisija. BALTA regulāri saņem prasības apdrošināšanas atlīdzību maksājumu veikšanai. Lai uzturētu likviditāti un mazinātu naudas plūsmas risku, BALTA veic noteiktas darbības, proti, kompānijas vadība pārvalda naudas plūsmu no tiešās apdrošināšanas darbības, sabalansējot to ar investīciju naudas plūsmu. Tādējādi tiek nodrošināts noteikts minimālais naudas līdzekļu daudzums, kas ir nepieciešams atlīdzību maksājumu veikšanai. Dividenžu izmaksa BALTA valde un padome nerekomendē veikt dividenžu izmaksu.

7 2012. GADA PĀRSKATS PADOMES UN VALDES ZIŅOJUMS (turpinājums) Notikumi pēc bilances sagatavošanas Pēc bilances nodošanas datuma līdz pārskata parakstīšanas datumam nav bijuši nekādi notikumi, kas varētu materiāli ietekmēt gada rezultātus un BALTA finansiālo stāvokli gada beigās. Par BALTA ietilpst RSA Insurance Group, kas ir viena no pasaulē vadošajām starptautiskajām apdrošināšanas grupām ar 300 gadu pieredzi. Tā piedāvā apdrošināšanu aptuveni 140 valstīs. Grupas uzņēmumos strādā aptuveni 23 tūkstoši darbinieku. David Hill Padomes priekšsēdētājs Kestutis Serpytis Valdes priekšsēdētājs gada 20. marts

8 2012. GADA PĀRSKATS PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU vadība apstiprina, ka Uzņēmuma gada pārskats sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem un atbilstošām grāmatvedības metodēm, kuru piemērošana ir bijusi konsekventa. vadība ir atbildīga par šo finanšu pārskatu sagatavošanu no sākotnējās grāmatvedības uzskaites. vadība apstiprina, ka gada finanšu pārskati patiesi atspoguļo Uzņēmuma finanšu stāvokli pārskata gada beigās, kā arī pārskata gada rezultātus un naudas plūsmu. Vadības lēmumi un pieņēmumi par gada pārskata sagatavošanu bijuši piesardzīgi un saprātīgi. vadība atbild par atbilstošas grāmatvedības kārtošanu Uzņēmumā, par Uzņēmuma līdzekļu saglabāšanu, kā arī par jebkuras negodīgas darbības nepieļaušanu un tūlītēju novēršanu. Tā atbild arī par Uzņēmuma darbības atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. David Hill Padomes priekšsēdētājs Kestutis Serpytis Valdes priekšsēdētājs gada 20. marts

9 VISAPTVEROŠO IENĀKUMU PĀRSKATS Ienākumi Pielikums Bruto parakstītās prēmijas Pārapdrošinātāja daļa prēmijās 4 ( ) ( ) Neto parakstītās prēmijas Izmaiņas bruto nenopelnīto prēmiju rezervēs 5 ( ) Izmaiņas nenopelnīto prēmiju rezervēs, pārapdrošinātāja daļa Izmaiņas nenopelnīto prēmiju rezervēs ( ) Neto nopelnītās prēmijas Procentu ienākumi Neto (zaudējumi) no finanšu aktīviem patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā ( ) Citi ieņēmumi Ienākumi kopā Izdevumi Bruto izmaksātās atlīdzības apdrošinājuma ņēmējiem ( ) ( ) Atlīdzību noregulēšanas izdevumi ( ) ( ) Atgūto zaudējumu summas Bruto izmaksātās atlīdzības 9 ( ) ( ) Pārapdrošinātāja daļa Neto izmaksātās atlīdzības ( ) ( ) Izmaiņas bruto atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību rezervēs 10 (62 270) Pārapdrošinātāja daļa atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību rezervju izmaiņās ( ) Neto piekritušās atlīdzību prasības ( ) ( ) Klientu piesaistīšanas izdevumi 11 ( ) ( ) Administratīvie izdevumi 12 ( ) ( ) Citi izdevumi 13 (51 975) (20 818) Izdevumi kopā ( ) ( ) Finanšu ieņēmumi Finanšu izdevumi 15 (12 805) - Pārskata gada zaudējumi pirms nodokļiem ( ) ( ) Uzņēmumu ienākuma nodokļa izdevumi Pārskata gada zaudējumi ( ) ( ) Pārējie visaptverošie zaudējumi pārskata gadā Pārvērtēšanas rezerve, atskaitot atlikto nodokli (6 854) (11 596) Visaptverošie zaudējumi pārskata gadā kopā ( ) ( ) Pielikums no 14. līdz 46. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. David Hill Padomes priekšsēdētājs Kestutis Serpytis Valdes priekšsēdētājs

10 PĀRSKATS PAR FINANŠU STĀVOKLI Pielikums AKTĪVI Nemateriālie aktīvi Pamatlīdzekļi Finanšu aktīvi patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā Aizdevumi Termiņnoguldījumi kredītiestādēs Kopā ieguldījumi Debitori polišu īpašnieki Debitori starpnieki Debitori no tiešās apdrošināšanas operācijām Debitori no pārapdrošināšanas operācijām Kopā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas debitori Pārapdrošinātāja daļa nenopelnīto prēmiju rezervēs Pārapdrošinātāja daļa atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību rezervēs Pārapdrošinātāja daļa apdrošināšanas līgumu saistībās Atliktā nodokļa aktīvi Uzņēmumu ienākuma nodoklis Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi Pārējie debitori Kopā pārējie debitori un citi aktīvi Nauda un tās ekvivalenti KOPĀ AKTĪVI Pielikums no 14. līdz 46. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. David Hill Padomes priekšsēdētājs Kestutis Serpytis Valdes priekšsēdētājs gada 20. marts

11 PĀRSKATS PAR FINANŠU STĀVOKLI (turpinājums) KAPITĀLS, REZERVES UN SAISTĪBAS KAPITĀLS UN REZERVES Pielikums Apmaksātais pamatkapitāls Akciju emisijas uzcenojums Rezerves kapitāls un pārējās rezerves Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves Nesadalītā peļņa KOPĀ KAPITĀLS UN REZERVES SAISTĪBAS Nenopelnīto prēmiju rezerves Atlīdzību rezerves Apdrošināšanas līgumu saistības Kreditori no tiešās apdrošināšanas operācijām Kreditori no pārapdrošināšanas operācijām Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Uzkrātie izdevumi un nākamo periodu ienākumi Citi kreditori Kopā kreditori KOPĀ SAISTĪBAS KOPĀ KAPITĀLS, REZERVES UN SAISTĪBAS Pielikums no 14. līdz 46. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. David Hill Padomes priekšsēdētājs Kestutis Serpytis Valdes priekšsēdētājs gada 20. marts

12 KAPITĀLA UN REZERVJU IZMAIŅU PĀRSKATS Apmaksātais pamatkapitāls Rezerves kapitāls un pārējās rezerves Nesadalītā peļņa Akciju emisijas uzcenojums Pārvērtēšanas rezerve Kopā Atlikums gada 31. decembrī Samaksātas dividendes par 2010.gadu ( ) - ( ) Pārskata gada peļņa ( ) - ( ) Izmaiņas zemes gabalu un ēku pārvērtēšanas rezervē atskaitot atliktā nodokļa aktīvu (11 596) (11 596) Atlikums gada 31. decembrī Pārskata gada zaudējumi ( ) - ( ) Izmaiņas zemes gabalu un ēku pārvērtēšanas rezervē atskaitot atliktā nodokļa aktīvu (6 854) (6 854) Atlikums gada 31. decembrī Pielikums no 14. līdz 46. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. David Hill Padomes priekšsēdētājs Kestutis Serpytis Valdes priekšsēdētājs gada 20. marts

13 NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS Pielikums Pamatdarbības naudas plūsma Saņemtās prēmijas tiešajā apdrošināšanā Izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības tiešajā apdrošināšanā ( ) ( ) Saņemtā nauda par cedēto pārapdrošināšanu Samaksātā nauda par cedēto pārapdrošināšanu ( ) ( ) Uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumi Citi izdevumi ( ) ( ) Neto pamatdarbības naudas plūsma: ( ) ( ) Ieguldīšanas darbības naudas plūsma Ieguldījumu pārdošana Ieguldījumu iegāde ( ) ( ) Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde ( ) ( ) Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošana Ienākumi no saņemtajiem procentiem Ienākumi no ieguldījumiem Neto ieguldīšanas darbības naudas plūsma: Finansēšanas darbības nauda plūsma Izmaksātās dividendes - ( ) Neto finansēšanas darbības naudas plūsma - ( ) Ārvalstu valūtas kursu svārstību ietekme uz naudu un tās ekvivalentiem Neto naudas un tās ekvivalentu palielinājums/(samazinājums) ( ) Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās Pielikums no 14. līdz 46. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. David Hill Padomes priekšsēdētājs Kestutis Serpytis Valdes priekšsēdētājs gada 20. marts

14 Tajā pašā laikā, riska ierobežošanas uzskaites piemērošana attiecībā uz portfeļa finanšu aktīviem un saistībām, kuras principus ES nav apstiprinājusi, joprojām ir neregulēta. Saskaņā ar Uzņēmuma aplēsēm, riska ierobežošanas uzskaites piemērošanai attiecībā uz portfeļa finanšu aktīviem un saistībām saskaņā ar 39. SGS Finanšu instrumenti: atzīšana un novērtēšana nebūtu būtiska ietekme uz Uzņēmuma finanšu FINANŠU PĀRSKATU PIELIKUMS 1. VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA (turpmāk tekstā Uzņēmums) tika reģistrēta Rīgā, Latvijas Republikā gadā kā apdrošināšanas akciju sabiedrība. Pārreģistrācija Komercreģistrā tika veikta gada 6. jūnijā. Uzņēmums piedāvā plašu riska apdrošināšanas pakalpojumu klāstu gan juridiskajām, gan fiziskajām personām. Uzņēmuma nosaukums: Apdrošināšanas akciju sabiedrība BALTA Uzņēmuma juridiskā adrese: Raunas iela 10/12, Rīga, LV-1039 Tālrunis, fakss: (+371) , (+371) Nodokļu maksātāja kods: LV VID nodaļa: Lielo nodokļu maksātāju pārvalde Lielākais akcionārs: Royal &Sun Alliance Insurance plc (99.99%) Uzņēmuma akcijas nav izlaistas publiskajā apgrozībā. Šos finanšu pārskatus gada 20. martā ir apstiprinājusi Uzņēmuma vadība. 2. GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITES UN NOVĒRTĒŠANAS METODES Šie finanšu pārskati ir sagatavoti pamatojoties uz zemāk minētajiem grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas principiem. Šie principi ir izmantoti iepriekšējos gados, ja nav norādīts citādi. 2.1 Finanšu pārskata sagatavošanas pamatprincipi Šie finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā (turpmāk tekstā ES) apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (turpmāk tekstā SFPS) un saskaņā ar apdrošināšanas sabiedrību darbību regulējošiem noteikumiem, ko izdevusi Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk tekstā FKTK). SFPS, kas pieņemti ES, būtiski neatšķiras no SFPS, ko izdevusi Starptautisko grāmatvedības standartu padome (turpmāk tekstā SGSP), izņemot sekojošus standartus, grozījumus esošajos standartos un Starptautisko finanšu pārskatu interpretāciju komitejas (SFPIK) interpretācijās, kuri gada 31. decembrī nav apstiprināti: - 9. SFPS Finanšu instrumenti (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk). - Grozījumi 1. SFPS SFPS pirmreizēja piemērošana Valdību aizdevumi (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk), - Grozījumi 9. SFPS Finanšu instrumenti un 7. SFPS Finanšu instrumenti: informācijas atklāšana obligātā spēkā stāšanās datuma un pārejas atspoguļošana. - Grozījumi 10. SFPS Konsolidētie finanšu pārskati, 11. SFPS Joint Arrangements un 12. SFPS Informācijas atklāšana par ieguldījumiem citās kompānijās pārejas ieteikumi (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk). - Grozījumi 10. SFPS Konsolidētie finanšu pārskati, 12. SFPS Informācijas atklāšana par ieguldījumiem citās kompānijās un 27. SGS Atsevišķie finanšu pārskati ieguldījumu uzņēmumi (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk). - Grozījumi vairākos standartos SFPS uzlabojumi (2012) sekojot gada 17. maijā publicētajam ikgadējam SFPS kvalitātes uzlabojumu projektam (1. SFPS, 1. SGS, 16. SGS, 32. SGS, 34. SGS) galvenokārt mazinot pretrunas un precizējot formulējumus (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk). Uzņēmums paredz, ka šiem standartiem, esošo standartu grozījumiem nebūs būtiska ietekme uz Uzņēmuma finanšu pārskatiem to pirmreizējās piemērošanas periodā.

15 Finanšu pārskati ir sagatavoti, balstoties uz sākotnējo izmaksu novērtēšanas principu, un modificēti atbilstoši zemes gabalu un ēku pārvērtēšanai, kā arī tiem finanšu aktīviem, kuri atspoguļoti patiesajā vērtībā. Lai sagatavotu finanšu pārskatu saskaņā ar ES apstiprinātajiem SFPS, nepieciešams izdarīt būtiskus pieņēmumus. Tāpat, sagatavojot pārskatu, vadībai ir nepieciešams izdarīt pieņēmumus un spriedumus, piemērojot Uzņēmuma izvēlēto uzskaites politiku. 3. pielikumā ir atklāta informācija par jomām, kuras lielā mērā ietekmē pieņēmumi, attiecībā uz kurām pieņēmumi ir sarežģīti, vai kurās piemērotās aplēses un pieņēmumi ir būtiski finanšu pārskatu kontekstā. Visa finanšu informācija pārskatos ir norādīta Latvijas latos (LVL), ja nav norādīts citādi. a) Standarti un interpretācijas, kas stājušies spēkā šajā pārskata periodā Sekojoši SGSP grozījumi esošajos standartos, kurus ir apstiprinājusi ES, ir obligāti piemērojamas šim pārskata periodam: - Grozījumi 7. SFPS Finanšu instrumenti: informācijas atklāšana Finanšu aktīvu nodošana, apstiprināts ES gada 22. novembrī (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. jūlijā vai vēlāk). Šo grozījumu esošajos standartos piemērošana nav radījusi izmaiņas Uzņēmuma grāmatvedības politikās. b) Standarti un interpretācijas, kuru agrāku piemērošanu Uzņēmums nav veicis Šo finanšu pārskatu parakstīšanas datumā sekojoši standarti, grozījumi esošajos standartos un interpretācijās bija izdoti un apstiprināti ES, bet nav obligāti piemērojami: SFPS Konsolidētie finanšu pārskati, apstiprināts ES gada 11. decembrī (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk) SFPS Kopīgas vienošanās, apstiprināts ES gada 11. decembrī (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk) SFPS Informācijas atklāšana par ieguldījumiem citās kompānijās, apstiprināts ES gada 11. decembrī (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk) SFPS Patiesās vērtības novērtējums, apstiprināts ES gada 11. decembrī (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk) SGS (pārskatīts gadā) Atsevišķie finanšu pārskati, apstiprināts ES gada 11. decembrī (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk) SGS (pārskatīts gadā) Asociētajos uzņēmumos veikto ieguldījumu uzskaite, apstiprināts ES gada 11. decembrī (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk). - Grozījumi 1. SFPS SFPS pirmreizēja piemērošana Smaga hiperinflācija un noteikta datuma atcelšana pirmreizējai piemērošanai, apstiprināts ES gada 11. decembrī (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk). - Grozījumi 7. SFPS Finanšu instrumenti: informācijas atklāšana Finanšu aktīvu un finanšu saistību savstarpējs ieskaits, apstiprināts ES gada 11. decembrī (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk). - Grozījumi 1. SGS Finanšu pārskatu sniegšana - posteņu uzrādīšana pārējo visaptverošo ienākumu pārskatā, apstiprināts ES gada 5. jūnijā (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. jūlijā vai vēlāk). - Grozījumi 12. SGS Ienākuma nodokļi Atliktais nodoklis: pamatā esoša aktīva atgūšana, apstiprināts ES gada 11. decembrī (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk). - Grozījumi 19. SGS Darbinieku pabalsti pabalstu grāmatvedības uzskaites uzlabojumi pēc darba attiecību izbeigšanās, apstiprināts ES gada 5. jūnijā (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk). - Grozījumi 32. SGS Finanšu instrumenti: informācijas sniegšana Finanšu aktīvu un finanšu saistību savstarpējs ieskaits, apstiprināts ES gada 13. decembrī (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk).

16 - 20. SFPIK Liekās izmaksas raktuvju ražošanas fāze, apstiprināts ES gada 11. decembrī (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk). Uzņēmums nav veicis šo standarta, grozījumu esošajos standartos un interpretāciju agrāku piemērošanu. Uzņēmums paredz, ka šiem standartiem, grozījumu esošajos standartos un interpretācijām nebūs būtiska ietekme uz Uzņēmuma finanšu pārskatiem to pirmreizējās piemērošanas periodā. 2.2 Apdrošināšanas līgumi a) Prēmijas Parakstītās apdrošināšanas prēmijas sastāv no apdrošināšanas prēmijām, kuru apdrošināšanas gads sākas pārskata gadā, neatkarīgi no tā, kad iestājas maksājuma termiņš. Parakstītās prēmijas tiek samazinātas par pārskata gadā anulētajām un pārtrauktajām prēmijām. b) Atlīdzību prasības Atlīdzību izmaksas ietver uz pārskata gadu attiecināmās apdrošināšanas atlīdzību prasības un pieteikto apdrošināšanas atlīdzību zaudējumu noregulēšanas izdevumus. Atlīdzību izmaksas tiek samazinātas par atgūtajām summām ar regresa prasībām vai ieņēmumiem no derīgo atlieku realizācijas. c) Administratīvie izdevumi Administratīvie izdevumi ir izdevumi, kas saistīti ar apdrošināšanas prēmiju iekasēšanu, portfeļu vadību, bonusu un atlaižu administrāciju, kā arī pieņemto un cedēto pārapdrošināšanas līgumu administrāciju. Tie ietver nolietojumu un darbinieku izmaksas, kas nav tieši attiecinātas uz klientu piesaistes, atlīdzību regulēšanas vai investīciju darbības izdevumiem. Administratīvie izdevumi sastāv no divām daļām: a) tiešajiem izdevumiem kā, piemēram, administratīvo darbinieku izdevumiem un apmācības izdevumiem; b) netiešajiem izdevumiem kā, piemēram, komunikācijas izdevumiem, izdevumiem par īri un kancelejas precēm. d) Piesaistīšanas izdevumi Apdrošināšanas līgumu piesaistīšanas izdevumi ir izdevumi, kas saistīti ar apdrošināšanas līgumu slēgšanu, kas ietver komisiju izdevumus un citus darbinieku izdevumus un ir tieši saistīti ar līgumu slēgšanu. e) Atliktie klientu piesaistīšanas izdevumi Komisijas izdevumi un citi klientu piesaistīšanas izdevumi, kas mainās atkarībā no un ir saistīti ar jaunu apdrošināšanas līgumu noslēgšanu un esošo līgumu atjaunošanu, tiek kapitalizēti kā nemateriālais aktīvs. Visi pārējie ar klientu piesaistīšanu saistītie izdevumi tiek atzīti par izdevumiem to rašanās brīdī. Atlikto klientu piesaistīšanas izdevumu nemateriālais aktīvs tiek amortizēts polišu termiņa laikā atbilstoši nopelnīto prēmiju atzīšanai pēc lineārās metodes.

17 f) Apdrošināšanas līgumu saistības Nenopelnīto prēmiju tehnisko rezervi veido tā daļa no parakstītās bruto apdrošināšanas prēmijas, kas attiecas uz laika periodu no tehniskās rezerves aprēķināšanas dienas līdz apdrošināšanas līguma termiņa beigām, lai segtu visas atlīdzības un izdevumus saskaņā ar spēkā esošajiem apdrošināšanas līgumiem. Atlīdzību rezerve gada beigās atspoguļo novērtēto apjomu atlīdzībām, kas ir notikušas pirms pārskata gada beigām, bet nav izmaksātas. Atlīdzību rezerve ietver pieteikto, bet neizmaksāto atlīdzību rezervi, kā arī notikušo, bet nepieteikto atlīdzību rezervi. Atlīdzību rezerve tiek veidota arī par tiešajiem zaudējumu noregulēšanas izdevumiem, kas būs nepieciešami, lai noregulētu apdrošināšanas gadījumus, kas ir iestājušies pārskata un iepriekšējos gados. Atlīdzību rezerve ir samazināta par novērtētajiem ieņēmumiem no regresa prasībām, kas tiks gūti nākošajos pārskata gados par apdrošināšanas gadījumiem, kas ir iestājušies pārskata un iepriekšējos gados. 2.3 Procentu ienākumi un izdevumi Procentu ienākumi un izdevumi tiek atzīti peļņas un zaudējumu aprēķinā par visiem procentus pelnošiem instrumentiem saskaņā ar uzkrāšanas principu, izmantojot faktiskā ienesīguma metodi, kas balstīta uz faktisko iegādes cenu. Procentu ienākumi ietver procentus, kas nopelnīti par parāda vērtspapīriem ar nemainīgu procentu likmi, par noguldījumiem bankās un citiem aizdevumiem, un par diskonta vērtspapīriem uzkrātos diskontu un prēmiju ienākumus. Ja aizdevumu atgūšana kļūst nedroša, to vērtība tiek samazināta līdz to atgūšanas vērtībai, un no pārvērtēšanas brīža procentu ienākumi tiek aprēķināti saskaņā ar procentu likmi, kas atgūstamās summas aprēķinā ir izmantota nākotnes naudas plūsmas diskontēšanai. 2.4 Ieguldījumi Uzņēmuma finanšu aktīvi tiek klasificēti sekojošās kategorijās: aizdevumi un debitoru parādi un finanšu aktīvi patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Klasifikācija ir atkarīga no finanšu aktīva iegādes nolūka. Uzņēmuma vadība nosaka finanšu aktīvu klasifikāciju to sākotnējā atzīšanas brīdī. a) Aizdevumi un debitoru parādi Aizdevumi un debitoru parādi ir neatvasināti finanšu aktīvi, kas nekotējas aktīvā tirgū, ar fiksētiem vai nosakāmiem maksājumiem. Aizdevumi un debitoru parādi bilancē ir klasificēti kā Aizdevumi, Termiņnoguldījumi kredītiestādēs, Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas debitori un Pārējie debitori. Skatīt grāmatvedības politiku Debitori no tiešās apdrošināšanas operācijām. b) Finanšu aktīvi patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā Visi Uzņēmuma ieguldījumi vērtspapīros ir uzskaitīti kā finanšu aktīvi patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas un zaudējumu aprēķinā. Uzņēmuma galvenais mērķis ieguldījumu darbībā ir iegūt pēc iespējas lielāku ienesīgumu (t.i. procentu vai dividenžu ienākumus un izmaiņas patiesā vērtībā) nodrošinot riska pakāpi no zemas līdz vidējai, un ievērojot ierobežojumus attiecībā uz ieguldījumu portfeli kopumā. Uzņēmums atbilstoši pārvalda un novērtē ieguldījuma portfeļa rezultātus pēc to kopējās atdeves, un finanšu instrumenti tiek novērtēti to patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas un zaudējumu aprēķinā. Finanšu aktīvu regulārās iegādes un atsavināšanas darījumi tiek atzīti tirdzniecības datumā, t.i. datumā, kad Uzņēmums saņēma vai veica norēķinu par aktīvu. Aizdevumi un debitoru parādi sākotnēji tiek atzīti to patiesā vērtībā, pieskaitot darījuma izmaksas. Finanšu aktīvi, kas ir uzskaitīti to patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas un zaudējumu aprēķinā, tiek atzīti to patiesajā vērtībā un darījuma izmaksas tiek iekļautas peļņas un zaudējumu aprēķinā. Finanšu aktīvu atzīšana tiek pārtraukta ar brīdi, kad izbeidzas vai tiek nodotas tiesības iegūt naudas plūsmas no šī ieguldījuma, un Uzņēmums ir nodevis visus pamata riskus un ieguvumus, kas saistīti ar šo ieguldījumu. Finanšu aktīvi, kas uzskaitīti to patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas un zaudējumu aprēķinā pēc tam tiek uzskaitīti to patiesajā vērtībā. Aizdevumi un citi debitori tiek uzrādīti to amortizētā iegādes vērtībā, piemērojot faktiskās procentu likmes metodi.

18 Peļņa vai zaudējumi no izmaiņām patiesajā vērtībā tiem aktīviem, kas tiek uzskaitīti to patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas un zaudējumu aprēķinā, tiek atzīti tā perioda ienākumos, kurā tie radušies. Publiskā apgrozībā esošo ieguldījumu patiesā vērtība tiek novērtēta atbilstoši patreizējām pirkšanas piedāvājuma cenām. Uzņēmumam nav ieguldījumi finanšu aktīvos, kas tiek uzskaitīti to patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas un zaudējumu aprēķinā, bet nav publiskā apgrozībā. Procenti, kas aprēķināti izmantojot efektīvās procentu likmes metodi, un dividendes tiek atzīti peļņas un zaudējumu aprēķinā procentu un dividenžu ienākumu postenī. Dividendes tiek atzītas peļņas un zaudējumu aprēķinā ar brīdi, kad Uzņēmumam rodas tiesības saņemt maksājumu. Uzņēmums katrā pārskata datumā novērtē, vai pastāv objektīvi pierādījumi aizdevumu un debitoru parādu vērtības samazinājumam. Uzkrājumi vērtības samazinājumam tiek veidoti gadījumos, kad pastāv objektīvi pierādījumi, ka Uzņēmums nevarēs saņemt parādus pilnā vērtībā atbilstoši sākotnēji noteiktiem atmaksas termiņiem. Uzkrājums vērtības samazinājumam ir starpība starp aktīva bilances vērtību un aplēstās nākotnes naudas plūsmas pašreizējo vērtību, kas noteikta diskontējot ar efektīvo procentu likmi. Uzkrājumu izmaiņas tiek iekļautas peļņas vai zaudējumu aprēķinā. 2.5 Debitori no tiešās apdrošināšanas operācijām Ja polišu īpašnieku un starpnieku parādu maksājumi netiek savlaicīgi veikti, polises tiek anulētas un attiecīgās summas tiek atskaitītas no prēmiju ienākumiem. Debitoru parādiem, kuriem nav iestājies maksājumu termiņš, netiek veidoti uzkrājumi, ja attiecīgās prēmiju daļas nav nopelnītas un tādējādi nav ietvertas ienākumos. 2.6 Nemateriālie aktīvi un pamatlīdzekļi Zemes gabali un ēkas ir uzrādītas pārvērtēšanas vērtībā, pamatojoties uz vērtējumu, ko, ne retāk kā reizi trijos gados, veicis ārējs, neatkarīgs vērtētājs, atskaitot uzkrāto nolietojumu ēkām. Pārvērtēšanas datumā uzkrātais nolietojums tiek atskaitīts no pamatlīdzekļa iegādes vērtības tā, lai pamatlīdzekļa bilances vērtība pēc korekcijas būtu vienāda ar tā pārvērtēto vērtību. Pārējie pamatlīdzekļi un nemateriālie aktīvi (ieskaitot uzņēmumā radīto programmnodrošinājumu) tiek uzrādīti to iegādes vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu un uzkrāto vērtības samazinājumu. Zemes gabalu un ēku pārvērtēšanas rezultātā radies vērtības pieaugums tiek uzrādīts pašu kapitāla sastāvā, rezervēs postenī Pārvērtēšanas rezerve. Vērtības samazinājums tiek norakstīts no iepriekšējos gados minētajā rezervē ieskaitītā attiecīgā pamatlīdzekļa vērtības pieauguma, pārsniegumu iekļaujot pārskata gada peļņas vai zaudējuma aprēķinā. Zeme netiek pakļauta nolietojuma aprēķinam. Pārējiem aktīviem nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes attiecīgo pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu lietderīgās izmantošanas perioda garumā, lai norakstītu aktīva iegādes vai pārvērtēšanas vērtību līdz tā aplēstajai atlikušajai vērtībai lietderīgās izmantošanas perioda beigās, izmantojot šādas vadības noteiktas likmes: Ēkas Biroja iekārtas Datoru aprīkojums Uzņēmumā radīts programmnodrošinājums Transporta līdzekļi Datorprogramma 2% gadā 20% gadā 25% gadā 20% gadā 20% gadā 25% gadā

19 Gadījumos, kad kāda nemateriālā aktīva vai pamatlīdzekļa bilances vērtība ir augstāka par tā atgūstamo vērtību, attiecīgā nemateriālā aktīva vai pamatlīdzekļa vērtība tiek norakstīta līdz tā atgūstamai vērtībai. Atgūstamā vērtība ir augstākā no attiecīgā nemateriālā aktīva vai pamatlīdzekļa patiesās vērtības, atskaitot pārdošanas izmaksas, vai lietošanas vērtības. Pamatlīdzekļu uzturēšanas izmaksas un kapitālo remontu izmaksas, kuru vērtība pārsniedz LVL 2 000, tiek pievienotas pamatlīdzekļu vērtībai vai arī tiek izveidots jauns pamatlīdzeklis, ja ar šo posteni saistītie nākotnes saimnieciskie labumi ieplūdīs Uzņēmumā, un šī posteņa izmaksas var ticami noteikt. Citas pamatlīdzekļu uzturēšanas izmaksas un kapitālo remontu izmaksas tiek norakstītas peļņas vai zaudējumu aprēķinā, periodā, kurā tās radušās. Kapitālā remonta izdevumi nomātajiem pamatlīdzekļiem, kas pārsniedz LVL 2 000, tiek norakstīti pēc lineāras metodes nomas perioda laikā, bet ne ilgāk kā 5 gados. Kapitālā remonta izdevumi nomātajiem pamatlīdzekļiem, kas nepārsniedz LVL 2 000, tiek iekļauti peļņas vai zaudējumu aprēķinā, periodā, kurā tie radušies. Peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas tiek aprēķināti kā starpība starp pamatlīdzekļa bilances vērtību un pārdošanas rezultātā gūtajiem ieņēmumiem, un iekļauti tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tie radušies. Pārvērtēto pamatlīdzekļu pārdošanas gadījumā, attiecīgā pamatlīdzekļa pārvērtēšanas rezerve tiek norakstīta peļņas vai zaudējumu aprēķinā. 2.7 Ārvalstu valūtu pārvērtēšana a) Uzskaites un pārskata valūta Uzņēmuma finanšu pārskatu posteņi tiek uzskaitīti tās ekonomiskās vides valūtā, kurā Uzņēmums darbojas (uzskaites valūta). Finanšu pārskatu posteņi ir izteikti Latvijas latos (LVL), kas ir Uzņēmuma uzskaites un finanšu pārskatu uzrādīšanas valūta. b) Darījumi un bilances atlikumi Visi darījumi ārvalstu valūtās ir pārvērtēti uzskaites valūtā pēc valūtas kursa attiecīgā darījuma veikšanas dienā. Šo darījumu veikšanas un monetāro aktīvu un saistību, kas izteikti ārvalstu valūtās, pārrēķināšanas rezultātā gada beigās radusies peļņa vai zaudējumi tiek atspoguļoti attiecīgā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā. 2.8 Nodokļi USD LVL LVL GBP LVL LVL LTL LVL LVL EUR LVL LVL Pārskata gada uzņēmumu ienākuma nodokļa izmaksas ir iekļautas finanšu pārskatā, pamatojoties uz vadības, saskaņā ar Latvijas Republikas nodokļu likumdošanu, veiktajiem aprēķiniem. Atliktais nodoklis tiek aprēķināts saskaņā ar saistību metodi attiecībā uz visām pagaidu atšķirībām starp aktīvu un saistību vērtībām finanšu pārskatā un to vērtībām nodokļu aprēķinu mērķiem. Atliktā nodokļa aprēķinos tiek izmantotas bilances datumā spēkā esošās nodokļu likmes, kas sagaidāmas periodos, kad paredzēts realizēt attiecīgo atliktā nodokļa aktīvu vai nokārtot atliktā nodokļa saistību. Pagaidu atšķirības galvenokārt rodas, izmantojot atšķirīgas pamatlīdzekļu nolietojuma likmes, no uzkrātajām saistībām, uzkrājumiem sliktiem un šaubīgiem debitoru parādiem, kā arī no uz nākamajiem periodiem pārnestajiem nodokļu zaudējumiem. Atliktā nodokļa aktīvu atzīst, ja pastāv liela varbūtība, ka tiks gūta ar nodokli apliekama peļņa, uz kuru varēs attiecināt atskaitāmo pagaidu atšķirību.

20 2.9 Nauda un tās ekvivalenti Nauda un tās ekvivalenti sastāv no naudas kasē, tekošo bankas kontu atlikumiem un citiem īstermiņa augsti likvīdiem ieguldījumiem ar sākotnējo termiņu līdz trīs mēnešiem. Naudas plūsmas pārskats ir sastādīts pēc tiešās metodes Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem Uzkrāto neizmantoto atvaļinājumu izmaksu summa tiek noteikta, reizinot darbinieku vidējo dienas atalgojumu pārskata gada pēdējos sešos mēnešos ar pārskata gada beigās uzkrāto neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu papildus aprēķinot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Tiešo un netiešo ienākumu un izdevumu sadalījums starp apdrošināšanas veidiem Pārējie ienākumi un izdevumi, kuri attiecas uz Uzņēmuma administrāciju un nav tieši attiecināmi uz kādu no pārdošanas struktūrvienībām, tiek sadalīti sekojoši: netiešo izdevumu kopsummu attiecina pret periodā kopējo nopelnīto prēmiju un tādējādi iegūst vidējo netiešo izdevumu koeficentu; pareizina nopelnīto prēmiju pa apdrošināto personu tipiem (juridiskās, fiziskās personas) katrā apdrošināšanas veidā ar vidējo netiešo izdevumu koeficentu, tādējādi iegūstot netiešo izdevumu summu, kas piekrīt attiecīgajam apdrošināšanas veidam Darbinieku pabalsti Īstermiņa darbinieku izmaksas, kas ietver algas un sociālās apdrošināšanas iemaksas, prēmijas un apmaksātā atvaļinājuma naudas, tiek iekļautas Administratīvos izdevumos saskaņā ar uzkrājumu principu. Uzņēmums aprēķina ikgadējo prēmiju izmaksas, pamatojoties uz iepriekšējo gadu finanšu rezultātiem un darbinieku individuālo mērķu sasniegumiem. Uzkrājumi prēmiju izmaksām sastāda uzkrātās summas uz gada beigām. Uzņēmums veic iemaksas Valsts sociālās apdrošināšanas fondā attiecīgi pēc valsts noteiktajām likmēm un saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem. Uzņēmumam jāveic fiksētas iemaksas Valsts sociālās apdrošināšanas fondā un pēc šo iemaksu veikšanas Uzņēmumam nerodas nekādas papildus maksājumu saistības. Iemaksas tiek iekļautas izdevumos kā darbinieku saņemtie labumi tajā pašā periodā, kad ir veikta iemaksa Akciju kapitāls un dividenžu izmaksas Parastās akcijas ir klasificētas kā pašu kapitāls. Uzņēmuma akcionāriem izmaksājamās dividendes tiek atspoguļotas kā saistības tajā finanšu pārskatā periodā, kurā Uzņēmuma akcionāri ir apstiprinājuši dividendes izmaksai. 3. GRĀMATVEDĪBAS APLĒSES UN PIEŅĒMUMI Uzņēmums veic aplēses un pieņēmumus, kas ietekmē uzrādīto aktīvu un saistību apjomu nākamā finanšu gada laikā. Aplēse par galīgām saistībām, kas radīsies no noslēgtajiem apdrošināšanas līgumiem, ir Uzņēmuma vissvarīgākā grāmatvedības aplēse. Rezerves pieteiktām, bet nenoregulētām atlīdzībām tiek noteiktas, pamatojoties uz atlīdzību regulētāju novērtējumu par katru atsevišķo pieteikto apdrošināšanas gadījumu. Gadījumos, kad atlīdzība ir pieteikta, bet aplēse par atlīdzības apjomu vēl nav sagatavota, tiek noteikta sākotnējā rezerve, pamatojoties uz vidējo atlīdzības apjomu atbilstošā atlīdzību kategorijā. Rezerve notikušajiem, bet nepieteiktajiem apdrošināšanas gadījumiem tiek aprēķināta, piemērojot Bornhuetter Ferguson metodi. OCTA apdrošināšanas veidā tiek saņemtas regresa prasības no Valsts Sociālās Apdrošināšanas aģentūras (VSAA). Šīs regresa prasības tieks iesniegtas apdrošināšanas kompānijām ar vidējo kavējumu 2,5 gadi pēc negadījuma datuma. Regresa prasības ietver gan īstermiņa, gan ilgtermiņa lietas. Ņemot vērā nenoteiktību un potenciālās rezervēšanas grūtības, Latvijas Aktuāru asociācija (LAAA) ir izstrādājusi ieteicamo rezervēšanas metodi (sagaidāmā smaguma un biežuma metode) VSAA regresa prasību

21 Mūsu veiktā analīze rāda, ka VSAA regresu gadījumā lietojot citas rezervēšanas metodes (trijstūru u.c.), veidojas ļoti liels risks, ka rezerves ir novērtētas nepietiekoši. Atlīdzību noregulēšanas rezerve tiek aprēķināta, pamatojoties uz rezervēm, kas izveidotas par pieteiktiem, bet neizmaksātiem, un notikušiem, bet nepieteiktiem, apdrošināšanas gadījumiem, piemērojot pēdējo 12 mēnešu atlīdzības regulēšanas izmaksu īpatsvaru izmaksātajās atlīdzībās par katru apdrošināšanas kategoriju. Rezerves atgūstamām summām tiek aprēķinātas, pamatojoties uz rezervi pieteiktām, bet neizmaksātām atlīdzībām, piemērojot pēdējo 12 mēnešu derīgo atlieku un subrogācijas ieguvumu īpatsvaru izmaksātajās atlīdzībās par katru apdrošināšanas veidu. 4. NETO PARAKSTĪTĀS PRĒMIJAS Bruto summa Pārapdrošinātāja daļa Neto summa Bruto summa Pārapdrošinātāja daļa Neto summa Nelaimes gadījumu apdrošināšana (2 553) (8 962) Veselības apdrošināšana Sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana ( ) ( ) Kuģu apdrošināšana (1 958) (3 692) Kravu apdrošināšana (21 903) (24 411) Īpašuma apdrošināšana ( ) ( ) Vispārējās CTA apdrošināšana ( ) ( ) Galvojumu apdrošināšana (29 014) Dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšana (97 600) (61 188) Ceļojumu apdrošināšana (897) (3 149) Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku CTA obligātā apdrošināšana ( ) ( ) ( ) ( ) Gandrīz visas polises ir izsniegtas klientiem, kuri darbojas Latvijā. Atbilstoši likumam Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums un ar to saistītajiem Ministru kabineta noteikumiem Uzņēmumam no sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas noslēgtajiem līgumiem un saņemtajām prēmijām jāveic sekojoši obligātie atskaitījumi: OCTA Garantijas fondam fiksēta summa par noteiktu noslēgtā līguma transportlīdzekļa veidu; (un 2011.) gadā maksājumi netika veikti, jo OCTA Garantijas fonda līdzekļu apjoms pārsniedza 14 miljonus latu; OCTA ceļu satiksmes negadījumu novēršanas un profilakses fondam Latvijas Transportlīdzekļu Apdrošinātāju birojam 2% no pārskata periodā noslēgto apdrošināšanas līgumu parakstītās prēmijas; LVL 0.22 par noslēgtu līgumu un fiksētu summu LVL gadā vai LVL mēnesī gadā OCTA obligātie atskaitījumi sastādīja LVL (2011: LVL ). Tabulā atspoguļotās

22 5. NENOPELNĪTO PRĒMIJU REZERVES a) Nenopelnīto prēmiju rezervju kustība Bruto summa Pārapdrošinātāja daļa Neto summa Atlikums gada 31. decembrī ( ) Izmaiņas pārskata gada laikā ( ) (46 068) ( ) Atlikums gada 31. decembrī ( ) Izmaiņas pārskata gada laikā (32 426) Atlikums gada 31. decembrī ( ) b) Nenopelnīto prēmiju rezervju izmaiņas un to sadalījums starp apdrošināšanas veidiem gadā: Bruto summa Pārapdrošinātāja daļa Neto summa Nelaimes gadījumu apdrošināšana (21 112) - (21 112) Veselības apdrošināšana Sauszemes transporta apdrošināšana Kuģu apdrošināšana (894) - (894) Kravu apdrošināšana Īpašuma apdrošināšana (10 290) Vispārējā CTA apdrošināšana Galvojumu apdrošināšana (21 342) (3 915) Dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšana (8 420) Ceļojumu apdrošināšana Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku CTA obligātā apdrošināšana ( ) 21 ( ) (32 426) c) Nenopelnīto prēmiju rezervju izmaiņas un to sadalījums starp apdrošināšanas veidiem gadā: Bruto summa Pārapdrošinātāja daļa Neto summa Nelaimes gadījumu apdrošināšana (27 064) - (27 064) Veselības apdrošināšana ( ) - ( ) Sauszemes transporta apdrošināšana (19 788) Kuģu apdrošināšana (1 072) - (1 072) Kravu apdrošināšana Īpašuma apdrošināšana (46 229) (12 616) (58 845) Vispārējā CTA apdrošināšana (5 554) 575 Galvojumu apdrošināšana Dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšana (6 315) Ceļojumu apdrošināšana Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku CTA obligātā apdrošināšana ( ) (2 199) ( ) ( ) (46 068) ( )

23 d) Bruto nenopelnīto prēmiju rezervju atlikums uz perioda beigām: Nelaimes gadījumu apdrošināšana Veselības apdrošināšana Sauszemes transporta apdrošināšana Kuģu apdrošināšana Kravu apdrošināšana Īpašuma apdrošināšana Vispārējā CTA apdrošināšana Galvojumu apdrošināšana Dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšana Ceļojumu apdrošināšana Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku CTA obligātā apdrošināšana PROCENTU IENĀKUMI No finanšu aktīviem patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā: Valsts parāda vērtspapīri Korporatīvie parāda vērtspapīri Hipotekārās ķīlu zīmes No aizdevumiem un debitoru parādiem: Termiņnoguldījumi kredītiestādēs Aizdevumi NETO PEĻŅA / (ZAUDĒJUMI) NO FINANŠU AKTĪVIEM PATIESAJĀ VĒRTĪBĀ AR ATSPOGUĻOJUMU PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINĀ Valsts parāda vērtspapīri ( ) Ķīlu zīmes (3 018) (16 519) Korporatīvie parāda vērtspapīri (44 281) ( ) ( ) Realizētā peļņa / (zaudējumi): Valsts parāda vērtspapīri (95 850) Korporatīvie parāda vērtspapīri (62 689) ( ) Ķīlu zīmes Nerealizētā peļņa / (zaudējumi): Valsts parāda vērtspapīri ( ) Ķīlu zīmes (16 038) (16 519) Korporatīvie parāda vērtspapīri (18 025) ( )

24 8. CITI IEŅĒMUMI Zemes gabalu un ēku pārvērtēšanas ieņēmumi (skat. 18. pielikumu) Peļņa no pamatlīdzekļu realizācijas Pārapdrošināšanas komisijas ieņēmumi (skat. 34. pielikumu) Izmaiņas uzkrājumos šaubīgiem parādiem Ieņēmumi par ekspertīzēm Polišu anulēšanas ieņēmumi Ieņēmumi par ekspertīzēm Komisijas ieņēmumi no frontējošās apdrošināšanas Nomas ieņēmumi Ieņēmumi no līgumsodiem Ienākumi no auto derīgajām atliekām Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un PVN pārrēķina Citi ieņēmumi IZMAKSĀTĀS ATLĪDZĪBAS Bruto summa Pārapdrošinātāja daļa Neto summa Bruto summa Pārapdrošinātāja daļa Neto summa Nelaimes gadījumu apdrošināšana ( ) - ( ) ( ) - ( ) Veselības apdrošināšana ( ) - ( ) ( ) - ( ) Sauszemes transporta apdrošināšana ( ) ( ) ( ) ( ) Kuģu apdrošināšana (7 945) - (7 945) (12 344) - (12 344) Kravu apdrošināšana ( ) ( ) ( ) - ( ) Īpašuma apdrošināšana ( ) ( ) ( ) ( ) Vispārējā CTA apdrošināšana ( ) ( ) ( ) - ( ) Galvojumu apdrošināšana (9 522) - (9 522) (8 296) - (8 296) Dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšana (72 826) (55 199) (59 059) (5 954) Ceļojumu apdrošināšana ( ) - ( ) ( ) - ( ) Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku CTA obligātā apdrošināšana ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

25 10. ATLĪDZĪBU REZERVES a) Atlīdzību rezervju kustība: Sākuma atlikums uz 31.decembri Pieteiktās, bet nenoregulētās Bruto summa Neto Bruto summa summa Pārapdrošinātāja daļa Pārapdrošinātāja daļa Neto summa ( ) ( ) Notikušās, bet nepieteiktās Kopā uz gada sākumu ( ) ( ) Gada laikā izmaksātās atlīdzības ( ) ( ) ( ) ( ) Rezervju izmaiņas par tekošā un iepriekšējo gadu atlīdzībām ( ) Kopā izmaiņas par gadu ( ) ( ) ( ) ( ) Kopā uz gada beigām ( ) ( ) Pieteiktās, bet ( ) ( ) nenoregulētās Notikušās, bet nepieteiktās Kopā uz gada beigām ( ) ( ) b) Atlīdzību rezervju izmaiņas un to sadalījums starp apdrošināšanas veidiem gadā: Bruto Pārapdrošinātāja summa daļa Neto summa Nelaimes gadījumu apdrošināšana Veselības apdrošināšana (6 408) - (6 408) Sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana (3 010) Kuģu apdrošināšana (7 485) - (7 485) Kravu apdrošināšana ( ) ( ) Īpašuma apdrošināšana (64 261) Vispārējās CTA apdrošināšana ( ) ( ) Galvojumu apdrošināšana (1 392) - (1 392) Dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšana ( ) - ( ) Ceļojumu apdrošināšana (12 913) - (12 913) Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku CTA obligātā ( ) ( ) ( ) apdrošināšana ( ) ( ) c) Atlīdzību rezervju izmaiņas un to sadalījums starp apdrošināšanas veidiem gadā: Bruto Pārapdrošinātāja summa daļa Neto summa Nelaimes gadījumu apdrošināšana (29 513) - (29 513) Veselības apdrošināšana (77 291) - (77 291) Sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana ( ) 115 ( ) Kuģu apdrošināšana Kravu apdrošināšana (12 166) Īpašuma apdrošināšana ( ) Vispārējās CTA apdrošināšana (75 993) Galvojumu apdrošināšana (4 593) - (4 593) Dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšana (82 175) Ceļojumu apdrošināšana Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku CTA obligātā apdrošināšana ( ) ( )

26 d) Bruto atlīdzību rezerves pārskata gada beigās: Nelaimes gadījumu apdrošināšana Veselības apdrošināšana Sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana Kuģu apdrošināšana Kravu apdrošināšana Īpašuma apdrošināšana Vispārējās CTA apdrošināšana Galvojumu apdrošināšana Dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšana Ceļojumu apdrošināšana Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku CTA obligātā apdrošināšana KLIENTU PIESAISTĪŠANAS IZDEVUMI Aģentiem izmaksātā komisijas nauda un citi ar aģentiem saistīti izdevumi ( ) ( ) Brokeriem un citiem starpniekiem izmaksātā komisijas nauda ( ) ( ) Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas ( ) ( ) Izmaiņas atliktajos klientu piesaistīšanas izdevumos (skat. 17. pielikumu)* Pārējie klientu piesaistīšanas izdevumi (542) (409) ( ) ( ) * gada tika veikta Baltijas valstis aptveroša iniciatīva, ar mērķi saskaņot atlikto klientu piesaistīšanas izdevumu (AKPI) atzīšanu atbilstoši RSA Group SFPS praksei. Tika piemērotas izmaiņas AKPI aplēses atzīšana, tostarp, iekļaujot aprēķina pārdošanas darbinieku algas un ar pārdošanu tieši saistītas izmaksas, kā arī produktu marketinga kampaņu izdevumus 12. ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI Algas - algas personālam ( ) ( ) - valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas ( ) ( ) Informācijas tehnoloģiju un sakaru izmaksas ( ) ( ) Profesionālie pakalpojumi * ( ) ( ) Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu amortizācija ( ) ( ) Telpu uzturēšanas un remonta izmaksas ( ) ( ) Reklāma un sabiedriskās attiecības ( ) ( ) Autotransporta izdevumi ( ) ( ) Telpu īre ( ) ( ) Maksājumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ( ) ( ) Biroja izdevumi ( ) ( ) Maksājumi apdrošinājuma ņēmēju interešu aizsardzības fondam ( ) ( ) Administrācijas izdevumi, kas attiecās uz zaudējumu noregulēšanu ** Pārējie administratīvie izdevumi ( ) ( ) ( ) ( ) * profesionālajos pakalpojumos ietilpst no grupas uzņēmumiem saņemtie pakalpojumi (skat. 35. pielikumu). ** pārklasificēti un iekļauti izmaksāto atlīdzību izdevumos (skat. 9. pielikumu).

27 Saskaņā ar Latvijas likumdošanas prasībām Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir jāpārskaita 0.20% no sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātajā apdrošināšanā un 0.5% no pārējiem Uzņēmuma bruto saņemto prēmiju ieņēmumiem. Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas apdrošinājuma ņēmēju interešu aizsardzības fondā ir jāpārskaita 1.000% no fizisko personu iemaksātām apdrošināšanas prēmijām brīvprātīgajos apdrošināšanas veidos. Kopā Uzņēmumā uz pārskata gada beigām bija nodarbināti 299 darbinieki (2011: 334) un 353 aģenti (2011: 385) gada 31. decembrī centrālajā birojā bija nodarbināti 265 darbinieki (2011: 299) un 84 aģenti (2011:87) un 34 darbinieki (2011: 35) un 269 aģenti (2011: 298) filiālēs. Administratīvo izdevumu sadalījums starp apdrošināšanas veidiem, balstoties uz vadības sadalījumu: Nelaimes gadījumu apdrošināšana ( ) ( ) Veselības apdrošināšana ( ) ( ) Sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana ( ) ( ) Kuģu apdrošināšana (7 486) (9 494) Kravu apdrošināšana ( ) (99 706) Īpašuma apdrošināšana ( ) ( ) Vispārējā CTA apdrošināšana ( ) ( ) Galvojumu apdrošināšana (19 962) (10 635) Dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšana (56 374) (52 593) Ceļojumu apdrošināšana ( ) ( ) Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku CTA obligātā apdrošināšana ( ) ( ) ( ) ( ) 13. CITI IZDEVUMI Zemes gabalu un ēku pārvērtēšanas izdevumi (skat. 18.pielikumu) (40 817) - Citi izdevumi (11 158) (20 818) (51 975) (20 818) 14. FINANŠU IEŅĒMUMI Procentu ieņēmumi no naudas un tās ekvivalentiem Peļņa no valūtas kursa svārstībām, neto FINANŠU IZDEVUMI Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām, neto UZŅĒMUMU IENĀKUMA NODOKĻA IZDEVUMI Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu - - Izmaiņas atliktajā nodoklī (skat. 21. pielikumu) Uzņēmumu ienākuma nodoklis kopā

28 2012. gada 31. decembrī Uzņēmuma uzņēmumu ienākuma nodokļa aktīvi sastāda LVL ( : ). Uzņēmumu ienākuma nodoklis atšķiras no teorētiskās nodokļa summas, kas būtu jāmaksā, ja Uzņēmuma peļņai / (zaudējumiem) pirms nodokļiem piemērotu likumā noteikto likmi: Zaudējumi pirms nodokļiem ( ) ( ) Teorētiski aprēķinātais nodoklis, izmantojot 15% Neatskaitāmie izdevumi (98 838) (73 169) Atliktā nodokļa aktīva palielinājums kapitālā un rezervēs (1 209) (2 017) Nodokļu izdevumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa efektīvā likme gadā sastāda 6.5 % (2011: 11.6%). 17. NEMATERIĀLIE AKTĪVI Atliktie klientu piesaistīšanas izdevumi Programmnodrošinājums Kopā gada 31. decembrī Sākotnējā vērtība Uzkrātā amortizācija - ( ) ( ) Atlikusī bilances vērtība gadā Atlikusī bilances vērtība uz perioda sākumu Iegādāts Norakstīts ( ) - ( ) Amortizācija periodā - ( ) ( ) Atlikusī bilances vērtība uz perioda beigām gada 31. decembrī Sākotnējā vērtība Uzkrātā amortizācija - ( ) ( ) Atlikusī bilances vērtība gadā Atlikusī bilances vērtība uz perioda sākumu Iegādāts Norakstīts ( ) - ( ) Amortizācija periodā - ( ) ( ) Atlikusī bilances vērtība uz perioda beigām gada 31. decembrī Sākotnējā vērtība Uzkrātā amortizācija - ( ) ( ) Atlikusī bilances vērtība

29 18. PAMATLĪDZEKĻI Zemes gabali un ēkas Ieguldījumi nomātos pamatlīdzekļos Transportlīdzekļi Datori Biroja iekārtas gada 31. decembrī Sākotnējā / pārvērtētā vērtība Uzkrātais nolietojums ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Atlikusī bilances vērtība gadā Atlikusī bilances vērtība uz perioda sākumu Iegādāts Norakstīts - (44 425) (45 562) (4 767) - (94 754) Nolietojums: atzīts kapitālā (576) (576) Nolietojums: atzīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā (38 359) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Nolietojums par norakstītiem aktīviem Vērtības pieaugums: atzīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā Vērtības pieaugums: atzīts kapitālā un rezervēs Vērtības samazinājums: atzīts kapitālā un rezervēs (21 100) (21 100) Vērtības samazinājums: atzīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā (21 340) (21 340) Atlikusī bilances vērtība uz gada 31. decembrī Sākotnējā / pārvērtētā vērtība Uzkrātais nolietojums ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Atlikusī bilances vērtība gadā Atlikusī bilances vērtība uz perioda sākumu Iegādāts Norakstīts - ( ) (44 284) ( ) ( ) ( ) Nolietojums: atzīts kapitālā (221) (221) Nolietojums: atzīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā (54 135) (64 078) ( ) (79 098) (90 545) ( ) Nolietojums par norakstītiem aktīviem Vērtības pieaugums: atzīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā Vērtības samazinājums: atzīts kapitālā un rezervēs (7 842) (7 842) Vērtības samazinājums: atzīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā (69 279) (69 279) Atlikusī bilances vērtība uz perioda beigām gada 31. decembrī Sākotnējā / pārvērtētā vērtība Uzkrātais nolietojums ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Atlikusī bilances vērtība Kopā

30 Visi zemes gabali un ēkas tiek izmantoti Uzņēmuma saimnieciskās darbības nodrošināšanai. Uzņēmuma īpašumā esošo zemes gabalu un ēku iegādes vērtība un gada 31. decembrī tika pārvērtēta. Novērtējumu veica neatkarīgi, ārējie vērtētāji balstoties uz diskontētās naudas plūsmas metodi un pārvērtēšana tika veikta uz 2012.gada 31.decembri. Novērtējumam tika lietoti sekojoši pieņēmumi: Nomas ienākumi laika periodā no palielināsies par 3,6% gadā; Uzturēšanas izmaksas un kapitāla izdevumi indeksēti atbilstoši gada inflācijas prognozei, proti, 2,5% periodā no , un 3% sākot no 2015 gada; Vakances samazināsies par 20% 2013 gadā, 15% 2014 gadā, 10% 2015 gadā, un 7,5%, 2016 gadā Ienesīgums ir aprēķināts, izmantojot plānotos 2018 gada neto pamatdarbības ienākumus, kas balstīti uz pieņēmumu par nepārtrauktu 7,5% vakanci un bruto tirgus vērtību. Ieņēmumi no vērtības palielināšanās pārskata gadā ir LVL (2011: LVL ) un zaudējumi no vērtības samazināšanās LVL (2011: LVL ) apmērā tika atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā un LVL (2011:LVL ), neiekļaujot atliktā nodokļa efektu, tika samazināta un par LVL 0 (2011: LVL 8 063) palielināta ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve Uzņēmuma kapitālā un rezervēs. Ja zemes gabali un ēkas tiktu uzskaitītas pēc iegādes vērtības, tad to atlikusī vērtība būtu šāda: Iegādes vērtība Uzkrātais nolietojums ( ) ( ) Atlikusī bilances vērtība FINANŠU AKTĪVI PATIESAJĀ VĒRTĪBĀ AR ATSPOGUĻOJUMU PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINĀ Ieguldījuma Iegādes Ieguldījuma patiesā vērtība vērtība patiesā vērtība Iegādes vērtība Latvijas valsts parāda vērtspapīri Vācijas valsts parāda vērtspapīri Zviedrijas valsts parāda vērtspapīri Dānijas valsts parāda vērtspapīri Korporatīvie parāda vērtspapīri Austrijas valsts parāda vērtspapīri Nīderlandes valsts parāda vērtspapīri Somijas valsts parāda vērtspapīri Hipotekārās ķīlu zīmes Sadalījums starp īstermiņa un ilgtermiņa finanšu aktīviem patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā ir atspoguļots 38. pielikumā. Finanšu aktīvi patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā LVL milj. apmērā ( : LVL milj.) ir patiesās vērtības hierarhijas 1. līmeņa aktīvi un LVL 6.94 milj. apmērā ( : LVL 3.44) ir patiesās vērtības hierarhijas 2. līmeņa aktīvi saskaņā ar 7. SFPS prasībām.

31 20. AIZDEVUMI Īstermiņa Ilgtermiņa Kopā Īstermiņa Ilgtermiņa Kopā Aizdevumi pret nekustamā īpašuma ķīlu Uzņēmuma politika nosaka, ka aizdevuma nodrošinājums ir apdrošināts par labu aizdevuma devējam. 21. DEBITORI NO TIEŠĀS APDROŠINĀŠANAS OPERĀCIJĀM Debitoru no tiešās apdrošināšanas operācijām uzskaites vērtība Uzkrājumi sliktiem un šaubīgiem debitoriem no tiešās apdrošināšanas operācijām (75 224) (95 224) DEBITORI NO PĀRAPDROŠINĀŠANAS OPERĀCIJĀM Debitoru no pārapdrošināšanas operācijām uzskaites vērtība Uzkrājumi sliktiem un šaubīgiem debitoriem no pārapdrošināšanas operācijām - (2 226) ATLIKTĀ NODOKĻA AKTĪVI Atliktā nodokļa aktīvi pārskata gada sākumā ( ) ( ) Atliktā nodokļa aktīva izmaiņas peļņas vai zaudējumu aprēķinā (skat. 16. pielikumu) (76 673) ( ) Atliktā nodokļa aktīva izmaiņas kapitālā un rezervēs (skat. 28. pielikumu) (1 209) (2 017) Atliktā nodokļa aktīvi pārskata gada beigās ( ) ( ) Atliktais nodoklis aprēķināts no sekojošām pagaidu atšķirībām starp aktīvu un saistību bilances vērtībām un to vērtībām uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķina mērķiem: Pamatlīdzekļu nolietojuma pagaidu atšķirība Ēku pārvērtēšanas rezerves pagaidu atšķirība kapitālā un rezervēs (skat. 28. pielikumu) Uzkrāto izmaksu pagaidu atšķirība ( ) ( ) Perioda zaudējumi ( ) ( ) Uzkrājumu šaubīgiem debitoriem pagaidu atšķirība (16 101) (20 629) Atliktā nodokļa aktīvi pārskata gada beigās ( ) ( ) Nodokļu zaudējumi var tikt izmantoti nākamajos periodos un tiem nav laika ierobežojuma.

32 24. UZKRĀTIE IENĀKUMI UN ATLIKTIE IZDEVUMI Priekšapmaksa IBM par Pārejas & Pārveidošanas pakalpojumiem * Nākamos periodos norakstāmā remontu izdevumu daļa Priekšapmaksa par datorprogrammu uzturēšanu Priekšapmaksa par telpu nomu Apdrošināšanas maksājumi Pārapdrošināšanas nākamo periodu izdevumi Citi nākamo periodu izdevumi * - saskaņā ar IT ārpakalpojumu līgumu ar IBM, AAS "Balta" ir veikusi priekšapmaksu IBM par Pārejas & Pārveidošanas pakalpojumiem. Maksājums tiks amortizēts izdevumos līguma darbības periodā. LVL 487 tūkst. no šīs summas tiks atzīti izdevumos 12 mēnešu laikā no bilances datuma, LVL tūkst. tiks amortizēti vēlākos periodos. 25. PĀRĒJIE DEBITORI Prasības pret citām apdrošināšanas sabiedrībām par regresa operācijām Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem no citām apdrošināšanas sabiedrībām par regresa operācijām (60 640) (73 211) Prasības pret saistītajiem uzņēmumiem Prasības par derīgo atlieku realizāciju Prasības pret citām apdrošināšanas sabiedrībām Prasības pret aģentiem Prasības par atlīdzību noregulēšanu Prasības pret Latvijas Transportlīdzekļu Apdrošinātāju biroju Pievienotās vērtības nodokļa pārmaksa (skat. 29. pielikumu) Citi debitori Uzkrājumi citiem šaubīgiem debitoriem (69 215) (68 732) Pārējo debitoru apmaksas termiņš ir 12 mēneši no bilances datuma un tiem nav procentu ieņēmumi. 26. NAUDA UN TĀS EKVIVALENTI Nauda kredītiestādēs Uzņēmumam uz 2012.gada 31.decembri nav termiņnoguldījumu ar sākotnējo termiņu līdz trīs mēnešiem gadā vidējā termiņnoguldījuma procentu likme kredītiestādēs ar sākotnējo termiņu līdz trīs mēnešiem bija 0.37% (2011: 0.7%) un vidējais termiņš bija 28 diena (2011: 31 diena). 27. APMAKSĀTAIS PAMATKAPITĀLS UN REZERVES a) Emitētais un pilnībā apmaksātais akciju kapitāls Uzņēmuma emitētais pamatkapitāls sastāv no (2011: ) parastām akcijām ar nominālvērtību LVL 1 (2011: LVL 1) katra. Visas emitētās akcijas ir pilnībā apmaksātas. Uzņēmuma akcijas nav izlaistas publiskajā apgrozībā.

33 b) Lielākais akcionārs Uzņēmuma lielākais akcionārs ir Royal & Sun Alliance Insurance plc ar LVL (2011: LVL) vai procentus Baltas akciju. Saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu un akcionāru lēmumiem, rezerves kapitāls iepriekšējos gados tika izveidots no nesadalītās peļņas. 28. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMU PĀRVĒRTĒŠANAS REZERVES Zemes gabalu un ēku pārvērtēšanas rezerve Atliktais nodoklis, kas radies ēku pārvērtēšanas rezultātā - (1 209) Kopā NODOKĻI UN VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS OBLIGĀTĀS IEMAKSAS Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Pievienotās vērtības nodoklis (10 336) Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva Parāds Pārmaksa (iekļauta 25. pielikumā) - (10 336) Pārskata gadā tika veikti sekojoši nodokļu maksājumi: Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Pievienotās vērtības nodoklis Uzņēmumu ienākuma nodoklis Īpašuma nodoklis Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva UZKRĀTIE IZDEVUMI UN NĀKAMO PERIODU IENĀKUMI Uzkrātie izdevumi personāla prēmijām Uzkrātie izdevumi neizmantotajiem atvaļinājumiem Uzkrātie izdevumi saistītajiem uzņēmumiem Uzkrājumi starpnieku komisijām Nenopelnītā pārapdrošināšanas komisijas nauda Uzkrātie izdevumi konsultāciju pakalpojumiem Uzkrājumi audita izmaksām Uzkrājumi telpu nomas un apsaimniekošanas izmaksām Uzkrātie IT izdevumi Uzkrātie transporta izdevumi Uzkrātie izdevumi pārējām izmaksām Citi nākamo periodu ienākumi

34 31. PĀRĒJIE KREDITORI Saistības pret radniecīgajiem uzņēmumiem Atlikto komisiju saistības Saimnieciskie kreditori Saistības pret personālu Saistības pret Finanšu un kapitāla tirgus komisiju Saistības pret Latvijas Transportlīdzekļu Apdrošinātāju biroju Citi kreditori DIVIDENDES PAR AKCIJU Akcionāru pilnsapulcē nav plānots rekomendēt veikt dividenžu izmaksu gadā Balta akcionāriem tika izmaksātas dividendes LVL apmērā vai LVL 1.12 par vienu akciju. 33. OBLIGĀTIE MAKSĀJUMI Obligāto maksājumu sadalījums pa veidiem: Latvijas Transportlīdzekļu Apdrošinātāju birojs Finanšu un kapitāla tirgus komisija NODOTĀS PĀRAPDROŠINĀŠANAS DARBĪBAS REZULTĀTS Pārapdrošinātāja daļa parakstītajās prēmijās (skat. 4. pielikumu) ( ) ( ) Pārapdrošinātāja daļa nenopelnīto prēmiju rezervju izmaiņās (skat. 5. pielikumu) Pārapdrošinātāja daļa atlīdzībās (skat. 9. pielikumu) Pārapdrošinātāja daļa atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību rezervju izmaiņās (skat.10. pielikumu) ( ) Pārapdrošināšanas komisijas nauda (skat. 8. pielikumu) Neto nodotās pārapdrošināšanas darbības rezultāts: ( ) ( ) 35. DARĪJUMI UN NORĒĶINI AR SAISTĪTAJĀM PUSĒM Puse ir saistīta ar Uzņēmumu, ja: (a) tieši vai netieši ar vienu vai vairākiem starpniekiem: puse kontrolē, tiek kontrolēta vai atrodas kopīgā kontrolē ar Uzņēmumu (tai skaitā mātes uzņēmumu, meitasuzņēmumu un citiem koncerna meitasuzņēmumiem); pusei ir līdzdalība Uzņēmumā, kas ļauj tai īstenot būtisku ietekmi Uzņēmumā; vai pusei ir kopīga kontrole pār Uzņēmumu; (b) puse ir Uzņēmuma asociētais uzņēmums (kā noteikts 28. SGS Ieguldījumi asociētajos uzņēmumos); (c) puse ir kopuzņēmums, kurā Uzņēmums ir kopuzņēmuma dalībnieks; (d) puse ir sabiedrības vai tā mātes uzņēmuma galvenā vadības personāla loceklis; (e) puse ir tuvs ģimenes loceklis jebkurai privātpersonai, uz ko attiecināms a) vai d) apakšpunkts; (f) puse ir sabiedrība, ko kontrolē, kopīgi kontrolē vai kas atrodas būtiskā d) un e) apakšpunktā minēto privātpersonu ietekmē, vai kurai šādā sabiedrībā tieši vai netieši pieder būtiskas balsstiesības ar jebkuras d) un e) apakšpunktā minētās privātpersonas starpniecību).

35 Uzņēmuma mātes uzņēmums ir Royal &Sun Alliance Insurance PLC (Liebritānija). Codan (Dānija) un Lietuvos Draudimas (Lietuva) ir Royal & Sun Alliance Insurance PLC meitas uzņēmums. Codan Forsikring AS Eesti filiaal ir Codan AS filiāle Igaunijā. Pārskata gada laikā ar saistītajām pusēm tika veikti sekojoši darījumi: a) Darījumi ar saistītām pusēm Pārapdrošināšana un frontējošā apdrošināšana RSA: Prēmijas no frontējošās apdrošināšanas ( ) ( ) Cedētās pārapdrošināšanas prēmijas (65 496) ( ) Saņemtās komisijas no frontējošās apdrošināšanas Frontējošās apdrošināšanas atlīdzības Nenopelnīto prēmiju rezervju izmaiņas no frontējošās apdrošināšanas Atlikto klientu piesaistīšanas izdevumu izmaiņas no frontējošās apdrošināšanas Atlīdzību rezervju izmaiņas no frontējošās apdrošināšanas (69 270) (38 363) ( ) ( ) Codan AS: Cedētās pārapdrošināšanas prēmijas ( ) ( ) Samaksātā pārapdrošināšanas komisija (6 403) (11 903) Saņemtā pārapdrošināšanas komisija Pārapdrošināšanas atlikto klientu piesaistīšanas izdevumu izmaiņas Pārapdrošināšanas starpnieku komisiju izdevumu izmaiņas (5 500) ( ) ( ) Citi darījumi RSA: Vadības konsultāciju pakalpojumi ( ) ( ) IT konsultācijas un izdevumi (50 737) (13 367) Cita veida pakalpojumi (59 483) (14 342) Darbinieku apmācību pakalpojumi - (26 557) Izmaksu kompensācija ( ) ( ) Codan Forsikring AS Eesti filiaal: Izmaksu kompensācija Direct: Ienākumi no konsultācijām

36 b) Bilances atlikumi, kas radušies no darījumiem ar saistītajām pusēm Bilances datumā bija sekojoši bilances atlikumi, kas radušies no darījumiem ar saistītajām pusēm: Frontējošās apdrošināšanas atlīdzību rezerves pret RSA Frontējošās apdrošināšanas atlīdzības pret RSA Frontējošās apdrošināšanas prēmijas pret RSA (45 744) (59 505) Frontējošās apdrošināšanas nenopelnīto prēmiju rezerves Frontējošās apdrošināšanas atliktie klientu piesaistīšanas izdevumi (229) (407) Atgūto zaudējumu summas no Lietuvos Draudimas Pārapdrošināšanas saistības pret Codan AS (4 961) (71 398) Prasības pret Lietuvos Draudimas Prasības pret RSA Saistības pret RSA ( ) (44 016) ( ) c) Vadības atalgojums gadā Uzņēmums Valdei ir izmaksājis atalgojumu LVL 598 tūkstošu apmērā (2011: LVL 553 tūkstoši). 36. IESPĒJAMĀS SAISTĪBAS UN APŅEMŠANĀS a) Vispārīgās prasības Parastās uzņēmējdarbības gaitā Uzņēmums ik pa laikam saņem klientu izvirzītās prasības pret Uzņēmumu. Uzņēmuma vadība ir izskatījusi šīs prasības un uzskata, ka netiks ciesti būtiski zaudējumi, par kuriem nav izveidoti atbilstoši uzkrājumi. b) Tiesvedība Atbilstoši apdrošināšanas nozares specifikai, pret Uzņēmumu, līdzīgi kā pret citiem apdrošinātājiem, notiek tiesvedība gada 31. decembrī pret Uzņēmumu bija ierosinātas un nepabeigtas 31 ( : 38) prasības tiesā par kopējo summu LVL tūkstošu ( : LVL tūkstošu) apmērā. Uzņēmuma vadība uzskata, ka netiks ciesti būtiski zaudējumi, par kuriem nav izveidoti atbilstoši uzkrājumi. c) Apņemšanās veikt izmaksas gada 31. decembrī Uzņēmumam nav apņemšanos veikt kapitālieguldījumus gada 31. decembrī Uzņēmumam nav neatceļamu operatīvā līzinga līgumu, izņemot telpu nomas līgumus, kas parasti var tikt atcelti viena līdz sešu mēnešu laikā. Telpu nomas līgumu neatceļamo maksājumu kopējā summa gada 31. decembrī sastāda LVL 64 tūkstošus ( : LVL 75 tūkstoši). d) Iespējamās nodokļu saistības Valsts nodokļu administrācijas institūcijām ir tiesības veikt Uzņēmuma nodokļu aprēķinu pārbaudi par pēdējiem 3 gadiem un 5 gadi attiecībā uz transfera cenām. Uzņēmuma vadība uzskata, ka nodokļu administrācijas veiktās pārbaudes rezultāts būtiski neietekmēs Uzņēmuma rezultātus, darbību vai finanšu stāvokli.

37 37. APDROŠINĀŠANAS RISKA VADĪBA Uzņēmums slēdz līgumus, kas nodod apdrošināšanas risku. Šajā daļā ir aprakstīti apdrošināšanas riski un metodes, ar kādām Uzņēmums tos pārvalda. Risks, kas saistīts ar katru apdrošināšanas līgumu, ir iespējamība, ka notiks apdrošinātais gadījums, un tā rezultātā radušās atlīdzības apjoms nav zināms. Saskaņā ar apdrošināšanas līguma būtību, šādam riskam ir gadījuma raksturs un tādēļ tas ir neprognozējams. Apdrošināšanas līgumu portfelim, kura cenu noteikšanā un rezervju veidošanā tiek piemērota iespējamības teorija, Uzņēmuma galvenais risks, kas izriet no šiem apdrošināšanas līgumiem, ir tāds, ka faktisko atlīdzību maksājumu apjoms pārsniegs apdrošināšanas saistību uzskaites vērtību. Tas var notikt, ja atlīdzību biežums vai apjoms ir lielāks nekā pieņemts aplēsē. Apdrošināšanas gadījumi nav precīzi paredzami, un faktisko atlīdzību skaits un apmērs katru gadu atšķirsies no līmeņa, kas noteikts piemērojot statistikas metodes. Pieredze rāda, ka, jo lielāks ir līdzīgu apdrošināšanas līgumu portfelis, jo mazāka būs salīdzinošā novirze no prognozētā rezultāta. Turklāt, jo lielāka ir portfeļa diversifikācija, jo mazāk to ietekmēs izmaiņas kādā no portfeļa apakš kategorijām. Uzņēmuma apdrošināšanas riska parakstīšanas stratēģija ir izstrādāta ar mērķi diversificēt pieņemto apdrošināšanas risku veidus, un katrā no šīm kategorijām sasniegt pietiekami lielu atsevišķo risku skaitu, lai nodrošinātu pēc iespējas mazāku novirzi no prognozētā rezultāta. Atlīdzību biežumu un apjomu var ietekmēt vairāki faktori. Visbūtiskākie no tiem ir par ciestajiem zaudējumiem piešķirto atlīdzību apjoma palielināšanos un atlīdzību skaita palielināšanos. Būtisks faktors ir arī prognozētais inflācijas līmenis. Uzņēmums pārvalda šos riskus ar savu riska parakstīšanas stratēģiju, atbilstošiem pārapdrošināšanas līgumiem un proaktīvu atlīdzību regulēšanu. Riska parakstīšanas stratēģijas mērķis ir nodrošināt, ka parakstītie riski ir pietiekami diversificēti to veida, riska apjoma, nozares un ģeogrāfiskā novietojuma ziņā. Apdrošināšanas līgumu veidi Transportlīdzekļu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (OCTA) Šis ir obligātais apdrošināšanas veids, kurā polises nosacījumi un atlīdzību noteikumi ir noteikti Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā un citos saistītajos normatīvajos aktos. OCTA apdrošināšanas tirgus dalībnieki cenas transporta līdzekļu civiltiesiskajā apdrošināšanā nosaka individuāli, balstoties uz ievērojamu skaitu riska kritēriju gan klienta, gan automašīnas parametru. Visiem apdrošinātājiem ir pieejams arī vienots klienta ceļu satiksmes negadījumu vēstures izvērtējums Latvijas OCTA bonus-malus sistēma. Lielākā daļa no atlīdzībām, kas izriet no transporta līdzekļu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumiem, ir atlīdzības par ceļu satiksmes negadījumos cietušajai mantai nodarītajiem zaudējumiem un vienreizējas izmaksas par cietušajām personām nodarīto kaitējumu galvenokārt medicīnisko pakalpojumu izmaksas un pabalsti pārejošas darba nespējas gadījumā. Tomēr ir iespējamas arī atlīdzības, kas maksājamas ilgākā laika periodā, piemēram, pensijas vai pabalsti pastāvīgas darba nespējas gadījumā, kuru izmaksa var notikt vairāku gadu desmitu garumā. Nelaimes gadījumu apdrošināšana Nelaimes gadījumu apdrošināšana ir naudas kompensācija nāves, pastāvīgas darba nespējas vai traumas gadījumā, kas iestājies nelaimes gadījuma rezultātā, kā arī ar ārstēšanos saistītos izdevumus, kas radušies iestājoties nelaimes gadījumam. Apdrošinot papildus, ir iespējams saņemt atlīdzību par stacionārā pavadīto periodu (dienas nauda). Apdrošināšanas summas tiek noteiktas apdrošināšanas polisē, un parasti tās nav lielākas par 25 tūkstošiem latu nāves gadījumā vai pastāvīgas darba nespējas gadījumā, vai 6 lati dienā dienas nauda. Visbiežāk zaudējumi ir nelieli, un atlīdzības tiek izmaksātas vienreizējas izmaksas veidā. Ar nelaimes apdrošināšanas līgumiem saistītie nāves gadījumi notiek reti.

38 Ceļojumu apdrošināšana Ceļojumu apdrošināšana sedz medicīniskās ārstēšanas izdevumus, kas radušies ceļojuma laikā, ja šādi izdevumi ir saistīti ar slimību vai nelaimes gadījumu, kas ir sācies ceļojuma laikā. Šajā kategorijā ir iespējams apdrošināt arī bagāžu, ceļojuma atcelšanu, ceļojuma pārtraukšanu un kavēšanos, kā arī vispārējo civiltiesisko atbildību vai privātpersonu nelaimes gadījumus. Atlīdzības lielums pasažieru medicīniskās ārstēšanas un repatriēšanas izdevumiem ir ierobežots un nepārsniedz 100 tūkstošus latu. Lielāks risks ir saistīts ar iespējamām dabas katastrofām atpūtas vietās vai transporta negadījumiem, kuru rezultātā ir liels ievainoto skaits. Pārapdrošināšanas programma sedz zaudējumus, kas pārsniedz 70 tūkstošus latu par vienu gadījumu. Visbiežāk no šādiem apdrošināšanas līgumiem izrietošie zaudējumi ir nelieli, un atlīdzības tiek izmaksātas vienreizējas izmaksas veidā. Atlīdzības apjoms ir atkarīgs no vietas, kurā ir noticis negadījums, un atlīdzību skaits ir atkarīgs no sezonas. Kasko apdrošināšana KASKO apdrošināšana sedz transporta līdzeklim nodarītos bojājumus, kas iestājušies ceļu satiksmes negadījumu, trešo personu ļaunprātīgas rīcības, dabas stihiju vai citu apstākļu rezultātā, kā arī atlīdzina transportlīdzekļa bojāeju vai zādzību / nolaupīšanu. Apdrošināšanas prēmijas tiek noteiktas individuāli katram klientam, balstoties uz ievērojamu skaitu riska kritēriju gan klienta, gan automašīnas parametru. Produkta paketē iespējams iekļaut vairākus papildus segumus, piemēram, palīdzību uz ceļa, aizvietošanas auto. Apdrošināto automašīnu tirgus vērtības visbiežāk ir līdz 50 tūkstošiem latu. Vairāk kā divas trešdaļas zaudējumu pēc apjoma akumulējas no apdrošināto transporta līdzekļu bojājumiem ceļu satiksmes negadījumu rezultātā. Īpašuma apdrošināšana, uzņēmējdarbības pārtraukuma un celtniecības risku apdrošināšana Īpašuma apdrošināšana atlīdzina zaudējumus, kas radušies, uguns, dabas stihisko postu, šķidruma vai tvaika noplūdes, trešo personu ļaunprātīgas rīcības vai sadursmes rezultātā. Fiziskām personām papildus nekustama īpašuma apdrošināšanai ir iespēja iegadāties mantas un arī civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. Uzņēmējdarbības pārtraukuma apdrošināšana sedz zaudēto uzņēmējdarbības peļņu un fiksētās izmaksas, kas radušās no jebkura no riskiem, kuru sedz uzņēmuma īpašuma apdrošināšanas polise. Pārdodot šo apdrošināšanas veidu ir īpaši svarīgi izvērtēt klientu uzticamību un to finanšu pārskatu pārskatāmību. Vislielākos zaudējumus izraisa uguns riski, kas savukārt rada atlīdzības saistībā ar uzņēmējdarbības pārtraukumu. Īpaši lieli zaudējumi ir tajos gadījumos, kad apdrošināts īpašums (ēkas un būves un tajās esošā kustamā manta) tiek pilnībā iznīcināts, un tā rezultātā rodas tiesības uz kompensāciju par uzņēmējdarbības pārtraukumu līdz brīdim, kad ražošanas objekts atsāk darbību. Attiecībā uz privātpersonu īpašuma apdrošināšanu visbiežāk zaudējumus izraisa cauruļvadu noplūde, uguns un dabas stihiskie postījumi (vētra, sniegs, plūdi). Lielākie zaudējumi parasti rodas ugunsnelaimes rezultātā. Vispārējā civiltiesiskā atbildība (VCTA) Šis apdrošināšanas veids sedz tiešos zaudējumus, kas radušies apdrošinātā darbības vai bezdarbības dēļ, sakarā ar trešo personu mantai nodarītiem bojājumiem vai bojāeju, kā arī zaudējumus sakarā ar trešo personu dzīvībai un veselībai nodarīto kaitējumu (tai skaitā neiegūtos ienākumus un pabalstus apgādniekiem). Izvēloties un izvērtējot VCTA apdrošināšanas riskus, īpaši svarīgi ir ņemt vērā klienta komercdarbības specifiku un klienta apgrozījumu. Veselības apdrošināšana Veselības apdrošināšanas produkts tiek piedāvāts juridiskām personām, kas iegādājas veselības apdrošināšanu saviem darbiniekiem. Šī apdrošināšana sedz tādas izmaksas kā ārsta apmeklējumu, hospitalizācijas un medikamentu izmaksas. Ņemot vērā to, ka šis ir masveida apdrošināšanas produkts, kam ir raksturīgs liels skaits neliela izmēra atlīdzību, ar šo produktu saistītais risks ir neliels.

39 Riska koncentrācija vienā nozarē Nozares riska koncentrācija nepārsniedz 20% vienā nozarē, tādēļ Uzņēmuma vadība uzskata, ka riska koncentrācijas līmenis ir pieņemams. Pārapdrošināšanas līgumi Ekonomiskie labumi, kas pienākas Uzņēmumam saskaņā ar noslēgtajiem pārapdrošināšanas līgumiem, tiek atzīti par pārapdrošināšanas aktīviem. Šie aktīvi sastāv no īstermiņa pozīcijām, kas ir saņemami no pārapdrošinātājiem un ilgtermiņa pozīcijām, kas ir atkarīgas no sagaidāmajām atlīdzībām un ekonomiskajiem labumiem, kas rodas no attiecīgajiem pārapdrošināšanas līgumiem. Summas, kas pienākas pārapdrošinātājiem vai pienākas no pārapdrošinātājiem tiek uzskaitītas saskaņā ar katra noslēgtā pārapdrošināšanas līguma nosacījumiem. Saistības par pārapdrošināšanas darījumiem pārsvarā ir prēmijas, kas ir maksājamas un attiecīgi atzīstamas par izdevumiem saskaņā ar pārapdrošināšanas līgumiem. Uzņēmums periodiski pārbauda, vai nav notikusi pārapdrošināšanas aktīvu vērtības samazināšanās. Ja ir pamatoti pierādījumi par to, ka aktīva bilances vērtība ir lielāka par tā aplēsto atgūstamo summu, tā tiek norakstīta līdz šai atgūstamajai summai un vērtības samazināšanās tiek atzīta peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Apdrošināšanas riska jūtīgums Balstoties uz to, ka Sabiedrība piedāvā tikai nedzīvības apdrošināšanas produktus, apdrošināšanas līgumu termiņiem un nosacījumiem nav būtiskas ietekmes uz Sabiedrības nākotnes naudas plūsmām attiecībā uz tās laiku un nenoteiktību. Riska teritoriālā koncentrācija Visi apdrošināšanas līgumi ir noslēgti Latvijā. Apdrošināto risku atrašanās vieta pārsvarā ir Latvija, izņemot ceļojumu apdrošināšanas polises un transporta līdzekļu obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises tiem apdrošināšanas gadījumiem, kas notiek ārzemēs. Finanšu aktīvu un finanšu saistību ģeogrāfiskais izvietojums gada beigās (visas summas minētas tūkstošos latu): gads Latvija OECD Pārējās Kopā valstis valstis Finanšu aktīvi Finanšu aktīvi patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā Aizdevumi Termiņnoguldījumi kredītiestādēs Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas debitori Pārapdrošinātāju daļa atlīdzību rezervēs Nauda un tās ekvivalenti Pārējie debitori un uzkrātie ienākumi Kopā finanšu aktīvi Finanšu saistības Atlīdzību rezerves (14 363) - - (14 363) Kreditori un uzkrātie izdevumi (3 948) (1 364) - (5 312) Kopā finanšu saistības (18 311) (1 364) - (19 675) Neto finanšu aktīvi / (saistības) gada 31. decembrī

40 Uzņēmums ir pakļauts kredītriskam, kas ir risks, ka pretējā puse nespēs nomaksāt uzņemtās saistības noliktajā laikā. Uzņēmums strukturē pieņemtā kredītriska līmeņus uzliekot limitus riska summām no viena vērtspapīru izdevēja, parādnieka, aizņēmēja, vai iepriekšminēto grupas. Šie riski tiek pastāvīgi uzraudzīti un pārskatīti ik gadu vai biežāk. Faktisko risku atbilstība limitiem tiek regulāri uzraudzīta gads Latvija OECD valstis Pārējās valstis Kopā Finanšu aktīvi Finanšu aktīvi patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā Aizdevumi Termiņnoguldījumi kredītiestādēs Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas debitori Pārapdrošinātāju daļa atlīdzību rezervēs Nauda un tās ekvivalenti Pārējie debitori un uzkrātie ienākumi Kopā finanšu saistības Finanšu saistības Atlīdzību rezerves (14 301) - - (14 301) Kreditori un uzkrātie izdevumi (3 518) (1 595) (7) (5 120) Kopā finanšu saistības (17 819) (1 595) (7) (19 421) Neto finanšu aktīvi / (saistības) gada 31. decembrī (2 247) Pārapdrošināšanas segums Pārapdrošināšanas līgumi sedz zaudējumus, kas pārsniedz noteiktu summu par gadījumu vai portfeli un noteiktus zaudējumus, kas radušies katastrofu rezultātā. Šādu pārapdrošināšanas līgumu rezultātā par katru apdrošināšanas risku Uzņēmuma paturētais riska līmenis ir šāds: Maksimālais pašrisks: Nelaimes gadījumu un ceļojumu apdrošināšana Sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana Kravu apdrošināšana Kravu pārvadātāju atbildības apdrošināšana atbilstoši CMR konvencijai Īpašuma apdrošināšana Vispārējās CTA apdrošināšana Saistību pietiekamības izvērtēšana Katrā bilances datumā tiek veikta saistību pietiekamības izvērtēšana, lai nodrošinātu, ka no noslēgtajiem līgumiem izrietošās saistības, no kurām atņemti kapitalizētie atliktie klientu piesaistīšanas izdevumi, ir pietiekamas. Izvērtēšanā tiek izmantotas pēdējās pieejamās aplēses par nākotnes naudas plūsmām. Ja izvērtēšanas rezultātā tiek konstatēta nepietiekamība, tā tiek nekavējoties atzīta peļņas un zaudējumu aprēķinā, vispirms norakstot kapitalizētos atliktos klientu piesaistīšanas izdevumus un pēc tam izveidojot uzkrājumus zaudējumiem, kas rodas no saistību pietiekamības izvērtēšanas rezultātā konstatētās nepietiekamības (rezerve pastāvošajiem riskiem). 38. FINANŠU RISKU VADĪBA Uzņēmuma pamatdarbība un it īpaši ieguldījumu pārvaldības aktivitātes, ir pakļauta vairākiem finanšu riskiem, ieskaitot kredītriskam, likviditātes un tirgus riskam, kurš ietver procentu likmju svārstību, patiesās vērtības svārstību, kā arī ārzemju valūtu kursa svārstību riskus. Uzņēmuma vadība cenšas minimizēt potenciāli negatīvu finanšu risku ietekmi uz Uzņēmuma finanšu rādītājiem uzliekot limitus pieļaujamam riskam Kredītrisks

41 Kredītrisks tiek pārvaldīts regulāri analizējot izdevēju, aizņēmēju un potenciālo aizņēmēju spēju apmaksāt procentu un kapitāla saistības un mainot šos aizdošanas limitus, kur tas ir nepieciešams. a) Maksimālais kredītrisks: Latvijas valsts parāda vērtspapīri Vācijas valsts parāda vērtspapīri Austrijas valsts parāda vērtspapīri Zviedrijas valsts parāda vērtspapīri Nīderlandes valsts parāda vērtspapīri Dānijas valsts parāda vērtspapīri Somijas valsts parāda vērtspapīri Hipotekārās ķīlu zīmes Korporatīvie parāda vērtspapīri Noguldījumi kredītiestādēs Aizdevumi Nauda un tās ekvivalenti Kredītrisks Pārapdrošinātāja daļa nenopelnīto prēmiju rezervēs Pārapdrošinātāja daļa atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību rezervju izmaiņās Debitori no pārapdrošināšanas darījumiem Debitori polišu īpašnieki Debitori starpnieki Citi debitori Maksimālais kredītrisks b) Pārapdrošināšanas risks sadalīts pa galvenajiem sadarbības partneriem Pārapdrošinātājs Saņemamās summas S&P Saņemamās summas no no pārapdrošināšanas reitings pārapdrošināšanas S&P reitings Swiss Re Group A A+ Munich Re Group AA AA- Hannover Re AA AA- SCOR Global P&C A A Caisse Centrale de Reassurances A AAA GeneralCologne Re AA AA+ ACE Tempest Re Europe AA A+ Liberty Syndicate, Cologne A A+ ALD Re NR NR Odyssey America Reinsurance Corporation A A- Sirius International Insurance Corporation A A- R + V AA A+ RSA A A Lansforsakringar Sak, A A- Other Reinsurance risk

42 c) Ieguldījumu sadalījums pa reitingiem gada beigās (visas summas tūkstošos latu): gads AAA AA A Zem BBB Bez reitinga Kopā Valsts parāda vērtspapīri Korporatīvie parāda vērtspapīri Termiņnoguldījumi kredītiestādēs* Aizdevumi Kopā ieguldījumu aktīvi gads AAA AA A Zem BBB Bez reitinga Kopā Valsts parāda vērtspapīri Korporatīvie parāda vērtspapīri Termiņnoguldījumi kredītiestādēs* Hipotekārās ķīlu zīmes Aizdevumi Kopā ieguldījumu aktīvi *- Latvijas bankām, kurām nav piešķirts reitings, ir pielietots to mātes banku reitings Likviditātes risks Uzņēmumam pastāvīgi jānodrošina noteikta likviditāte, lai nodrošinātu pietiekamu naudas līdzekļu pieejamību atlīdzību izmaksām. Uzņēmuma vadība nosaka minimālo nepieciešamo naudas resursu līmeni, kam jābūt pastāvīgi pieejamam. Finanšu aktīvi un finanšu saistības pēc to atlikušajiem termiņiem uz gada beigām (visas summas minētas tūkstošos latu): gads Beztermiņa Līdz 12 1 līdz 5 Vairāk par Kopā mēnešiem gadi 5 gadiem Finanšu aktīvi Finanšu aktīvi patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā Aizdevumi Termiņnoguldījumi kredītiestādēs Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas debitori Nauda un tās ekvivalenti Pārapdrošinātāju daļa atlīdzību rezervēs Pārējie debitori un uzkrātie ienākumi Kopā finanšu aktīvi Finanšu saistības Atlīdzību rezerves - (7 540) (4 639) (2 184) (14 363) Kreditori un uzkrātie izdevumi - (5 312) - - (5 312) Kopā finanšu saistības - (12 852) (4 639) (2 184) (19 675) Neto finanšu aktīvi / (saistības) gada 31. decembrī

43 2011. gads Beztermiņa Līdz 12 1 līdz 5 Vairāk par Kopā mēnešiem gadi 5 gadiem Finanšu aktīvi Finanšu aktīvi patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā Aizdevumi Termiņnoguldījumi kredītiestādēs Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas debitori Nauda un tās ekvivalenti Pārapdrošinātāju daļa atlīdzību rezervēs Pārējie debitori un uzkrātie ienākumi Kopā finanšu aktīvi Finanšu saistības Atlīdzību rezerves - (7 103) (6 079) (1 119) (14 301) Kreditori un uzkrātie izdevumi - (5 120) - - (5 120) Kopā finanšu saistības - (12 223) (6 079) (1 119) (19 421) Neto finanšu aktīvi / (saistības) gada 31. decembrī (164) Tirgus risks Uzņēmums ir pakļauts tirgus riskam, kurš ietver procentu likmju svārstību, patiesās vērtības svārstību, kā arī ārzemju valūtu kursa svārstību riskus. Tirgus riski rodas no atvērtām pozīcijām procentu un valūtas instrumentos, kuri ir pakļauti vispārējām un specifiskām tirgus kustībām. Vadība nosaka limitus pieņemamam riska lielumam, kas tiek regulāri uzraudzīts. a) Procentu likmju svārstību risks Procentu likmju risks, kas ietekmē Uzņēmumu, ir ierobežots, jo par saistību lielāko daļu nav jāmaksā procenti, bet procentus pelnošo finanšu instrumentu lielākā daļa ir ar fiksētu procentu likmi. Visu procentus pelnošo aktīvu un saistību termiņi ir līdzīgi to procentu likmju maiņas termiņiem. Faktiskās vidējās svērtas procentu likmes par procentus pelnošajiem finanšu instrumentiem, izņemot apdrošināšanas līgumus, bija šādas: Vācijas valsts parāda vērtspapīri 0.2% 1.1% Austrijas valsts parāda vērtspapīri - 1.1% Zviedrija valsts parāda vērtspapīri 0.1% 0.7% Latvijas valsts parāda vērtspapīri 2.3% 3.2% Nīderlandes valsts parāda vērtspapīri - 0.8% Dānijas valsts parāda vērtspapīri 0.1% 1.0% Somijas valsts parāda vērtspapīri - 0.4% Citi korporatīvie parāda vērtspapīri 0.6% 1.6% Ķīlu zīmes - 5.0% Noguldījumi kredītiestādēs 0.8% 2.0% Aizdevumi 7.0% 7.0% Riska novērtēšanas modeļi tiek regulāri novērtēti, izmantojot atpakaļejošus testus, salīdzinot ikdienas pozīciju peļņu vai zaudējumus ar tās pašas dienas attiecīgās pozīcijas iespējamā riska novērtējumu. Izmaiņas finanšu aktīvu vērtībā tirgus likmju izmaiņu ietekmē ir šādas: Tirgus procentu likmes ietekme uz aktīvu vērtību +1 procentu punkts ( ) ( )

44 b) Patiesās vērtības svārstību risks Finanšu aktīvu un saistību, kas nav uzrādīti to patiesajās vērtībās, patiesās vērtības būtiski neatšķiras no to uzskaites vērtības. c) Ārvalstu valūtu kursa svārstību risks Uzņēmums ir pakļauts ārvalstu valūtas kursu svārstību riskam, īpaši EUR, kas saistīts ar apdrošināšanas segumu šajā valūtā un GBP, dēļ Uzņēmuma darījumiem ar galīgo mātes uzņēmumu RSA. Uzņēmuma vadība ierobežo ārvalstu valūtu risku, izveidojot ieguldījumu portfeli atbilstošās valūtās tādos apmēros, kāds atbilst tehnisko rezervju apjomam un saistībām attiecīgās valūtās. EUR valūtas kurss ir fiksēts jau kopš gada. Finanšu aktīvu un finanšu saistību sadalījums pa valūtām uz gada beigām (visas summas tūkstošos latu): gads USD EUR GBP LTL LVL Cita Kopā Finanšu aktīvi Finanšu aktīvi patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā Aizdevumi Termiņnoguldījumi kredītiestādēs Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas debitori Nauda un tās ekvivalenti Pārapdrošinātāju daļa atlīdzību rezervēs Pārējie debitori un uzkrātie ienākumi Kopā finanšu aktīvi Finanšu saistības Atlīdzību rezerves (6) (5 167) (61) (35) (9 047) (47) (14 363) Kreditori un uzkrātie izdevumi - (381) (1 418) - (3 508) (5) (5 312) Kopā finanšu saistības (6) (5 548) (1 479) (35) (12 555) (52) (19 675) Neto finanšu aktīvi / (saistības) gada 31. decembrī (1 479) (35) (51)

45 2011. gads USD EUR GBP LTL LVL Cita Kopā Finanšu aktīvi Finanšu aktīvi patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā Aizdevumi Termiņnoguldījumi kredītiestādēs Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas debitori Nauda un tās ekvivalenti Pārapdrošinātāju daļa atlīdzību rezervēs Pārējie debitori un uzkrātie ienākumi Kopā finanšu aktīvi Finanšu saistības Atlīdzību rezerves (7) (5 168) (16) (8) (9 074) (28) (14 301) Kreditori un uzkrātie izdevumi - (264) (1 229) - (3 548) (79) (5 120) Kopā finanšu saistības (7) (5 432) (1 245) (8) (12 622) (107) (19 421) Neto finanšu aktīvi / (saistības) gada 31. decembrī (1 245) (8) (1 808) (100) Izmaiņas ārvalstu valūtas kursos būtiski neietekmē Uzņēmuma neto finanšu aktīvus un saistības. Lielākā finanšu aktīvu daļa tiek turēta latos un eiro valūtā, pie kā ir piesaistīts lats. Neto finanšu aktīvi un saistību vērtība citās valūtās sastāda tikai 8.3% (2011: 6.5%) no Uzņēmuma kopējiem neto finanšu aktīviem un saistībām. 39. KAPITĀLA RISKA VADĪBA Finanšu un kapitāla tirgus komisija nosaka minimālā kapitāla apjomu un veidu, kāds Uzņēmumam ir jānodrošina papildu savām apdrošināšanas saistībām. Noteiktais minimālais kapitāls (kas noteikts atkarībā no prēmiju vai atlīdzību apjoma) ir jānodrošina pastāvīgi visa gada laikā. Kā norādīts zemāk, Uzņēmums ir nodrošinājis šo prasību. Zemāk dotajā tabulā ir apkopota informācija par nepieciešamo kapitālu un faktisko nodrošināto kapitālu. Seguma rādītājs parāda, ka faktiskais kapitāls pārsniedz prasīto minimālo kapitālu (visas summas tūkstošos latu): Minimālā kapitāla prasība Atbilstoši FKTK noteikumiem esošais kapitāla apjoms Maksātspējas normas izpilde (minimālā prasība ir 100%) 225% 240%

46 40. ATLĪDZĪBU IZMAKSU VĒSTURE Atlīdzību attīstības vēsture atspoguļo Uzņēmuma bruto rezervju pietiekamību katram negadījumu gadam (visas summas tūkstošos latu): Kopā Bruto piekritušās atlīdzību prasības kumulatīvi Negadījumu gada beigās Pēc 1 gada Pēc 2 gadiem Pēc 3 gadiem Pēc 4 gadiem Pēc 5 gadiem Pēc 6 gadiem Pēc 7 gadiem Pēc 8 gadiem Pēc 9 gadiem Pēc 10 gadiem Bruto izmaksātās atlīdzības Pēc 1 gada Pēc 2 gadiem Pēc 3 gadiem Pēc 4 gadiem Pēc 5 gadiem Pēc 6 gadiem Pēc 7 gadiem Pēc 8 gadiem Pēc 9 gadiem Pēc 10 gadiem -29 Bruto izmaksātās atlīdzības kumulatīvi Tekošā gada (iztrūkums) / pārpalikums NOTIKUMI PĒC PĀRSKATA GADA BEIGĀM Laika periodā kopš pārskata gada pēdējās dienas nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu Uzņēmuma finansiālo stāvokli gada 31. decembrī.

47

Microsoft Word - BALTA_IFRS_2010_LV_v4112.doc

Microsoft Word - BALTA_IFRS_2010_LV_v4112.doc 2010. GADA PĀRSKATS SATURS LAPA Padomes un Valdes locekļi, neatkarīgi revidenti 3 Padomes un Valdes ziņojums 4 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Finanšu pārskati: Visaptverošo ienākumu pārskats 7 Pārskats

Sīkāk

2015 Finanšu pārskats

2015 Finanšu pārskats 2015 2 Neatkarīgā revidenta ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Mēs esam revidējuši pievienotos ( Uzņēmums ) finanšu pārskatus, kas ietver 2015. gada 31. decembra bilanci, ienākumu pārskatu,

Sīkāk

2013 Finanšu pārskats

2013 Finanšu pārskats 2013 2 Neatkarīgo revidentu ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Esam veikuši auditu klāt pievienotajiem ( Uzņēmums ) finanšu pārskatiem, kas sastāv no 2013.gada 31.decembra bilances, ienākumu

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.03.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. MARTU PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes priekšsēdētāja

Sīkāk

MergedFile

MergedFile 2016. gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, un neatkarīgu revidentu ziņojums 1 SATURS LAPA Ziņas par Sabiedrību 3 Valde

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.12.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. DECEMBRI PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 3 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 2 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002)

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002) VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 3 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.martam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2017.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 6 mēnešu periodu līdz 2017.gada 30.jūnijam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī (

AS Meridian Trade Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī ( AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 215. gada 3. septembrī Bilances pārskats Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām Prasības uz pieprasījumu

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS)

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS) RIGENSIS BANKA AS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2015.GADA 6 MĒNEŠIEM (NEAUDITĒTS) Apstiprināts Rigensis Bank AS Valdes 2015.gada 06.augusta sēdē, Protokols Nr. 03/40 Saturs 1. INFORMĀCIJA PAR BANKU UN BANKAS

Sīkāk

bilance lv

bilance lv AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328 ) FINANŠU PĀRSKATS 2017.gada 09 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Nerevidēts Rīgā 2017

Sīkāk

A/s "

A/s Sabiedrības ar ierobežotu atbildību RĒZEKNES SATIKSME. GADA PĀRSKATS Rēzeknē 2015 SATURS Lpp. Informācija par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Finanšu pārskats: Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6

Sīkāk

KPMG Gada Pārskata paraugs

KPMG Gada Pārskata paraugs SEESAM LATVIA AAS Gada pārskats par 2009. gadu Saturs lpp. Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par vadības atbildību 7 Finanšu pārskati: Visaptverošo ienākumu pārskats 8 Pārskats

Sīkāk

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 3 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SATURS Informācija par sabiedrību 3 Peļņas

Sīkāk

Annoal report 2001

Annoal report 2001 APDROŠINĀŠANAS AKCIJU SABIEDRĪBA SEESAM LATVIA 2001.GADA PĀRSKATS SATURS Informācija par uzņēmumu 3 Valdes un padomes ziņojums 4 Bilance 7 Tehniskais un netehniskais peļņas un zaudējumu aprēķins 9 Naudas

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTA ) SAGATAVOTA SASKAŅĀ AR ES APSTIPRINĀTAJIEM

Sīkāk

1

1 1 AS CBL Atklātais pensiju fonds un pensiju plāni 2017. gada pārskati SATURS Informācija par CBL Atklātais pensiju fonds 3 Paziņojums par vadības atbildību 4 Vadības ziņojums 5 Visaptverošais ieņēmumu

Sīkāk

FS 2017

FS 2017 ADB GJENSIDIGE Neatkarīgu revidentu ziņojums, gada pārskats un finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2017. gada 31. decembrī SATURS Nosaukums Lpp. Neatkarīgu revidentu ziņojums 3 6 Gada pārskats 7 9

Sīkāk

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata Konsolidētais bilances pārskats EUR 000 Pārskata periodā Pārskata periodā 30.06.2015 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2014 Grupa Banka Grupa Banka Nerevidēts Nerevidēts Revidēts Revidēts Kase un prasības uz

Sīkāk

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvainē, 2017 1 Saturs Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējuma aprēķins 6 Bilance 7-8 Pielikums

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018. GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem VALMIERA 2018 1 SATURS Lpp. INFORMĀCIJA

Sīkāk

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem

Sīkāk

NORD LB 3

NORD LB 3 VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNS AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS DNB NORD 3 SATURS Informācija par Plānu 3 Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums 4 6 Paziņojums par līdzekļu pārvaldītāja vadības

Sīkāk

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx AKCIJU SABIEDRĪBA MINTOS MARKETPLACE (VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40103903643) 2017. GADA PĀRSKATS (3. finanšu gads) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR ES PIEŅEMTAJIEM STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU PĀRSKATU STANDARTIEM

Sīkāk

DnB NORD 1

DnB NORD 1 VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNS KONSERVATĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS DNB NORD 1 SATURS Informācija par Plānu 3 Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums 4 5 Paziņojums par līdzekļu pārvaldītāja

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 2 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 219 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.8.216 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Mēneša bilances pārskats VSPARK 27002001 MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Bankai Adrese Aktīvi (10 lapu) (veselos latos) Pozīcijas

Sīkāk

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018 SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada sešiem mēnešiem 2018 Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam

Sīkāk

AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī

AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2012. gada 31.decembrī SATURS Lapa Vadības ziņojums 3-4 Padomes un valdes locekļi 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Revidentu

Sīkāk

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL Paziņojums par vadības atbildību Mēs, SIA Rīgas Dzemdību nams valde un galvenā grāmatvede paziņo, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskati ir sagatavoti

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018 VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 12 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.decembrim, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā

Sīkāk

Rīga, gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris

Rīga, gada 31.oktobris VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris Rīga, 2 0 18.gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris NEREVIDĒTS VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas

Sīkāk

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 2 SATURS Vispārīga informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziľojums 4 Finanšu pārskats

Sīkāk

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi Kopā Sākotnējā vērtība 61 730 61 730 31.12.2013 61 730 61 730 Iegādāts 4 131 4 132 Norakstīts -1 303-1 302

Sīkāk

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par 2018. gadu Saturs Lapa Informācija par Sabiedrību un Koncernu 3 Vadības ziņojums 4-5 Finanšu pārskati: Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Sīkāk

AS "Moda Kapitāls" GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem

AS Moda Kapitāls GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem AS "Moda Kapitāls" saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem SATURS Vadība 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par vadības atbildību 5 Finanšu pārskati Apvienotais ienākumu

Sīkāk

AS "Rīgas kuģu būvētava"

AS Rīgas kuģu būvētava AS "Rīgas kuģu būvētava" 2018.gada 6 mēnešu finanšu pārskats (nerevidēts) SATURS LAPA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS 4 PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU 5 FINANŠU PĀRSKATS: PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU

Sīkāk

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx Sabiedrība ar ierobežotu atbildību FN-SERVISS Vienotais reģ. 40003606424 Gada pārskats par periodu no 01.10.2016. - 30.09.2017. Rīga, 2018. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums...

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

AS „LATVIJAS PASTA BANKA”

AS „LATVIJAS PASTA BANKA” AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2011. gada 31.decembrī SATURS Lapa Vadības ziņojums 3-4 Padomes un valdes locekļi 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Revidentu

Sīkāk

Bild 1

Bild 1 Kā plānot naudas plūsmu un nākotnes finanšu situāciju Jānis Kļimenkovs 12.03.2015. Apskatāmie temati: Kāpēc jāplāno naudas plūsma Bilance, PZA, Naudas plūsma Kur visbiežāk pazūd nauda? Kā veidojas naudas

Sīkāk

Parskats_1Q_2017

Parskats_1Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 3 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63428744, fakss 63428633, reģ. Nr. 90009569239 Dokumenta datums

Sīkāk

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats Latvijas tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrības kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības JŪRNIEKU FORUMS 2010.gada finanšu pārskats Saturs Vadības ziņojums... 3 Informācija par krājaizdevu sabiedrību...

Sīkāk

Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apst

Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apst Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu 01.01.2018. 30.06.2018 Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) PAR 2015. GADU SIA VIDZEMES KONCERTZĀLE PAR 2015. GADU (01.01.-31.12.) SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz 2015.gada 31.decembri 7-8 Pārskats

Sīkāk

BANKAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR GADA 2. CETURKSNI

BANKAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR GADA 2. CETURKSNI ANKAS PULISKAIS 2.2009 PĀRSKATS PAR 2009. GAA 2. CETURKSNI RISKU ANALĪZE Finanšu risku, no kuriem svarīgākie ir likviditātes risks, kredītrisks un tirgus risks, pārvaldīšanu īsteno saskaņā ar Valdes un

Sīkāk

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats 2016. gada 1. janvāris 30.septembris (pārskatā iekļauti operatīvie dati) Saturs VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS... 4 PAZIŅOJUMS

Sīkāk

AS LPB Bank Reģ. Nr. LV SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV-1011 Tālr Vispārēja informācija Info

AS LPB Bank Reģ. Nr. LV SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV-1011 Tālr Vispārēja informācija Info AS LPB Bank Reģ. Nr. LV5010189561 SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV1011 Tālr. +71 6 777 2 999 info@lpb.lv www.lpb.lv Vispārēja informācija Informācijas atklāšana par AS LPB Bank darbību 2018.gadā Akciju

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais AS PIRMAIS SLĒGTAIS PENSIJU FONDS 2018. GADA PĀRSKATS (SAĪSINĀTS) ZIŅOJUMS PAR PENSIJU PLĀNU DARBĪBAS VEIDS Akciju sabiedrība Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds (turpmāk Pensiju Fonds) ir viens no sešiem privātajiem

Sīkāk

banku gada pārskats

banku gada pārskats Saīsinātie starpperioda koncerna konsolidētie un bankas atsevišķie finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2011. gada 30. jūnijā SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 Padomes un valdes sastāvs

Sīkāk

KPMG Gada Pārskata paraugs

KPMG Gada Pārskata paraugs Akciju sabiedrības SIGULDAS CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA GADA PĀRSKATS par. gadu Saturs Lpp. Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6 Naudas

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14. Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim Ieguldījumu

Sīkāk

RB IDS 2016 LV

RB IDS 2016 LV Informācijas atklāšanas paziņojums par 2016. gadu Rīgā 2017.gada 31.martā Saturs Ievads 3 Informācija par Banku 3 Galvenie finanšu pārskata rādītāji 3 Risku pārvaldības mērķi 5 Riska vadības politikas un

Sīkāk

AS Baltic International Bank Gada pārskats par gadu

AS Baltic International Bank Gada pārskats par gadu AS Baltic International Bank Gada pārskats par 2015. gadu Saturs 3 5 Рadomes priekšsēdētāja un valdes priekšsēdētājas ziņojums 6 Padomes un valdes sastāvs 7 Paziņojums par vadības atbildību 8 9 Neatkarīgu

Sīkāk

A/s "

A/s Finanšu pārskata pielikums Grāmatvedības politika Pārskata sagatavošanas pamats Gada pārskats ir sagatavots atbilstoši likumam "Par grāmatvedību" un "Gada pārskatu likums", kā arī atbilstoši 21.06.2011.

Sīkāk

AS „LPB Bank”

AS „LPB Bank” Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2018. gada 31. decembrī (neauditēti) AS LPB Bank SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 7 Paziņojums par vadības atbildību 8 Bankas finanšu pārskati: Bankas apvienotais

Sīkāk

MergedFile

MergedFile VSIA Slimnīca Ģintermuiža Reģistrācijas Nr. 40003407396 GADA PĀRSKATS Pārskata periods: 01.01.2017.- 31.12.2017. Jelgava, 2018. gada 12. martā VSIA Slimnīca Ģintermuiža 2017.gada pārskats SATURS lpp. Ziņas

Sīkāk

Parskats_2Q_2017

Parskats_2Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 6 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr. 40003302557 2016. gada pārskats Rīga, 2017. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas vai zaudējuma aprēķins...

Sīkāk

Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) R bankas 0 Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapit

Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) R bankas 0 Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapit Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) 9 7 5 6 4 5 3 1 5 R bankas Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapitāla tirgu 214. gada pirmais ceturksnis 4 35 3 25 2 15 1 5 NR bankas BANKU

Sīkāk

Baltic International Bank 1.ceturkšņa pārskats 2017

Baltic International Bank 1.ceturkšņa pārskats 2017 AS,,BALTIC INTERNATIONAL BANK PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2017. GADA 31. MARTĀ Saturs Bankas (Koncerna) vadības ziņojums... 3 Konsolidācijas grupas sastāvs... 4 Bankas akcionāri...

Sīkāk

Microsoft Word gada_parsk.lv.doc

Microsoft Word gada_parsk.lv.doc NEATKARĪGO AUDITORU ZIŅOJUMS UN GADA PĀRSKATS PAR GADIEM, KAS NOSLĒDZĀS 2000. UN 1999. GADA 31. DECEMBRĪ SATURS lpp. Nr Vadības ziņojums 3 Ziņojums par vadības atbildību 4 Padomes un valdes sastāvs 5 Neatkarīgo

Sīkāk

GADA PĀRSKATS PAR GADU

GADA PĀRSKATS PAR GADU GADA PĀRSKATS PAR 2015. GADU G A D A P Ā R S K A T S P A R 2 0 1 5. G A D U 2 SATURS Vadības ziņojums par Koncerna un s darbību 2015. gadā...3 s padomes un valdes sastāvs...6 Paziņojums par vadības atbildību...7

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) SIA Vidzemes koncertzāle PAR 2016. GADU SIA Vidzemes koncertzāle PAR 2016. GADU (01.01.-31.12.) SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz 2016.gada

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -31.marts (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

finansu parskats 3 men 2010_lv

finansu parskats 3 men 2010_lv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2010.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2010. 31.03.2010.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un AS NASDAQ

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

Microsoft Word - Kon.parsk g. 12 men.doc

Microsoft Word - Kon.parsk g. 12 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 12 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc BIEDRĪBA LATVIJAS AEROKLUBS 215. GADA PĀRSKATS Rīga 216 SATURS VADĪBAS ZIŅOJUMS 3 BILANCE 5 IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS 6 ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU PĀRSKATS 7 ZIEDOTĀJI UN DĀVINĀTĀJI 8 PĀRSKATS PAR ADMINISTRATĪVAJIEM

Sīkāk

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc A/S Valmieras stikla šķiedra 2012.gada 6 mēnešu FINANŠU PĀRSKATS NEAUDITĒTS NOSAUKUMS JURIDISKAIS STATUSS Valmieras stikla šķiedra Akciju sabiedrība REĢISTRĀCIJAS NUMURS, VIETA UN DATUMS Nr. 40003031676

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2015. GADU ( AUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs "Mežaparks" 2017.gada pārskats Rīga

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs Mežaparks 2017.gada pārskats Rīga Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs "Mežaparks" Rīga Saturs Lpp. 1. Informācija par Sabiedrību 3 2. Vadības ziņojums 4 3. Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2017. un 2016. gadu 6 4. Bilance

Sīkāk

AS Latvijas tilti I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu a

AS Latvijas tilti I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu a 2010. I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu aprēķins Pašu kapitāla izmaiņu pārskats Naudas plūsmas pārskats Finanšu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

TKB_2009_1cet_parsk_lv

TKB_2009_1cet_parsk_lv A/S TRASTA KOMERCBANKA. GADA 31. MARTĀ (NEAUDITĒTI) SATURS lpp. Starpperiodu bankas (grupas mātes uzņēmuma) vadības ziņojums 3 Bankas (grupas mātes uzņēmuma) padomes un valdes sastāvs 5 Finanšu pārskati

Sīkāk

Gada pārskats par gadu

Gada pārskats par gadu Gada pārskats par 2018. gadu SATURS Padomes un Valdes ziņojums...3-4 Bankas Padomes un Valdes sastāvs...5 Paziņojums par vadības atbildību...6 Neatkarīga revidenta ziņojums...7 12 Finanšu pārskati: Visaptverošo

Sīkāk

AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" Vienotais reģ. Nr Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red

AS Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca Vienotais reģ. Nr Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" Vienotais reģ. Nr. 40003044420 Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red.2. 3212 juvelierizstrādājumu un līdzīgu izstrādājumu ražošana

Sīkāk

Informacijas atklasanas atskaite_ LV

Informacijas atklasanas atskaite_ LV Informācija par AS Meridian Trade Bank darbībai 2014.gadā piemītošajiem riskiem, risku pārvaldīšanas mērķiem, metodēm un politikām, kā arī par pašu kapitāla prasībām un iekšējā kapitāla pietiekamību. Informācija

Sīkāk

Interim Financial Statement

Interim Financial Statement AS ELKO GRUPA Neauditēts starpperioda 2018. gada 3 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats Struktūra Lpp. Vadības ziņojums 3 Paziņojums par vadības atbildību 5 Konsolidētā bilance 6 Konsolidētais peļņas

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -30.jūnijs (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation VAS Starptautiskās lidostas Rīga vidēja termiņa darbības stratēģija 2017.-2023. gadam un ilgtermiņa stratēģija 2017.-2036. gadam Apstiprināts 2018.gada 14.decembra VAS Starptautiskā lidosta Rīga padomes

Sīkāk

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

VSIA Latvijas Vēstnesis GADA PĀRSKATS

VSIA Latvijas Vēstnesis GADA PĀRSKATS VSIA Latvijas Vēstnesis SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 7 Bilance 8 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 10 Naudas plūsmas pārskats 11 Pielikums 12 Neatkarīgu

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

SIA (VAS)

SIA (VAS) SIA LDZ infrastruktūra neauditēts saīsinātais Finanšu pārskats par 2016.gada 6 mēnešu darbības rezultātiem izskatīts SIA LDZ infrastruktūra 2016.gada 21.jūlija Valdes sēdē, protokols Nr. INF-1.2./28 Informācija

Sīkāk

Gada parskats

Gada parskats reģistrācijas numurs Biedrību un nodibinājumu reģistrā 40008250497 2016. GADA PĀRSKATS Saturs Lpp. Vispārīga informācija par biedrību VĀCU KALNU ĪPAŠNIEKI 3 Bilance 4 Ieņēmumu un izdevumu pārskati 5 Ziedojumu

Sīkāk

AS "PrivatBank" gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu

AS PrivatBank gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu Gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par 2017. gadu GADA PĀRSKATS UN KONSOLIDĒTAIS GADA PĀRSKATS PAR 2017. GADU SATURS Vadības ziņojums 3-5 s Padomes un Valdes sastāvs 6-7 Paziņojums par vadības

Sīkāk

Likvidējamās ABLV Bank, AS konsolidētais un atsevišķais gada pārskats par gadu un neatkarīgu revidentu ziņojums

Likvidējamās ABLV Bank, AS konsolidētais un atsevišķais gada pārskats par gadu un neatkarīgu revidentu ziņojums Likvidējamās ABLV Bank, AS konsolidētais un atsevišķais gada pārskats par 2018. gadu un neatkarīgu revidentu ziņojums Saturs Likvidācijas komitejas ziņojums... 3 Nefinanšu ziņojums... 5 Informācija par

Sīkāk

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SATURS Lpp. 1.Bilance...3-4 2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins...5 3. Finanšu

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA APSTIPRINĀTI ar 25.05.2018. AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA S T A T Ū T I JAUNĀ REDAKCIJA Valmiera 2018 1. Firma

Sīkāk

Balcia publiskais ceturksna parskats 2018Q1

Balcia publiskais ceturksna parskats 2018Q1 Balcia Insurance SE Publiskais ceturkšņa pārskats 2018. gada I. ceturksnis Šis pārskats sagatavots saskaņā ar Finansu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko

Sīkāk

Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā aud

Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā aud Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā auditorfirmā AUDIT ADVICE, NEXIA International Ir jau

Sīkāk